Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen"

Transkript

1 VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport

2 Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer - prioritering af det videre arbejde Specifikke spørgsmål Temaer: Rekruttering og Skolens hjemmeside (vises hvis spørgsmålene er stillet) Baggrundsanalyse: Virksomhedsstørrelse, Grad af kontakt, Region og Rolle i Praktikforløb (vises ikke i alle rapporter) Appendiks Her er resultatet af undersøgelsen fra foråret 1 om tilfredshed med Erhvervsuddannelserne blandt virksomhederne, der har lærlinge og elever. Initiativet til undersøgelsen er taget af ESB-Netværket, som hvert andet år undersøger tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte uddannelsesstederne i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at sikre at uddannelsernes overordnede indhold og form passer til virksomhedernes krav Spørgsmål og temaer Datagrundlag Virksomhederne er blevet stillet en række spørgsmål, hvor de har markeret deres opfattelse på en skala fra 1-1. Spørgsmålene dækker over i alt syv faktorer, hvor de to vigtigste g er virksomhedernes overordende tilfredshed og loyalitet over for de skoler, de tager lærlinge og elever fra (se model og uddybning i appendiks). Bemærk, at SOSU skolerne ikke spørger ind til loyalitetsdimensionen, da praktikstederne får tildelt elever til praktikforløb. Herudover er der stillet spørgsmål til de temaer Rekruttering og Skolens hjemmeside samt til en række baggrundsoplysninger. Den samlede spørgeramme kan ses i appendiks. Dataindsamlingen er gennemført i foråret 1. I alt 6.7 virksomhedsrepræsentanter er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af disse har 1.8 returneret en brugbar besvarelse, hvilket i sammenligning med andre kundeundersøgelser giver en tilfredsstillende svarprocent på 3%. Svarprocenterne fordelt på skolerne kan ses i datagrundlaget. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? 6- og 8- målingens resultat. Har Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen rykket sig? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvor langt er Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen fra Best Practice? Resultater for uddannelsesområder med mere end 4 besvarelser. Hvad er tendensen fra område til område? Projektledelse De deltagende skoler har selv varetaget dataindsamlingen. Ennova har varetaget analyse og afrapportering g. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB-Netværket Samlet Skoler i ESB-Netværket Erhvervsskolen Nordsjælland Syddansk Erhvervsskole HANSENBERG EUC Vest Københavns Tekniske Skole CELF Skive Tekniske Skole EUC Nordvestsjælland VIA Erhvervsuddannelser Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen SOSU samlet SOSU C Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker % % % % % % % % % % % % 33 55% 33 55% % [3]

4 Konklusion Tilfredshed og Loyalitet Ambassadører og Påvej-væk virksomheder Faktorerne der påvirker Tilfredshed og Loyalitet Det videre arbejde Anbefalinger til det videre arbejde Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen oplever en vurdering af Tilfredshed på 69. I forhold til det samlede resultat for Erhvervsskolerne (herefter kaldet ), ligger Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen 6 indekspoint over og er tæt på at tangere det Højeste resultat for en Erhvervsskole (71). Loyaliteten vurderes til 77 og ligger også her 6 indekspoint over, men der er lidt op til det Højeste resultat for en Erhvervsskole. Overordnet set får Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen rigtig flotte resultater. Virksomhederne opdeles i fem typer afhængig af deres vurdering af Tilfredshed og Loyalitet. Dette giver et andet perspektiv på de samlede hovedresultater. På Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen er der 39% Ambassadører mod 29% for. Et rigtig flot resultat, derudover bør det bemærkes at Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen har en andel af Kernevirksomheder på 46%, hvilket samlet giver en virksomhedsbase på hele 85%. Rigtig god sammensætning og et stærkt resultat. Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at disse virksomheder anbefaler ae praktikordningen til kolleger, samarbejdspartnere a e e og bekendte e og med stor sandsynlighed vil fortsætte samarbejdet. Andelen af På-vej-væk virksomheder er med 8%, markant lavere end (16%) - dette er virksomheder, som er kendetegnet ved at være utilfredse og højst sandsynlig på vej ud af samarbejdet. Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen oplever middel til høje resultater på indsatsområderne. arbejdspladsen (71) vurderes højest og Image (7) næsthøjest. skolen (65), Information, form og indhold (62) og Almene fag (61) vurderes lavest. På samtlige indsatsområder klarer Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen sig bedre end og på nogle markant bedre. Flot. Der er dog enkelt områder, hvor der er plads til forbedringer, set i forhold til det Højeste resultat for en Erhvervsskole. I det kommende forbedringsarbejde er det vigtigt at tage hensyn til, at der er indsats- tillægger større betydning end andre og dermed vil give dem områder som virksomhederne en højere Tilfredshed, hvis området forbedres. Et indsatsområde som tillægges høj betydning og som samtidig vurderes lavt (eller højt), er de områder som bør prioriteres (eller vedligeholdes). Undersøgelsens resultater for Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen leder til følgende anbefalinger: Prioriter virksomhedernes opfattelse af uddannelsesinstitutionens Information, form og indhold ved primært at fokusere på Synlig i praktikperioderne Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejde Ved hvem man skal henvende sig til ved behov Vedligehold endvidere virksomhedernes opfattelse af uddannelsesinstitutionens Image, ved at fokusere på Samlede Image På forkant med udviklingen NB: en af faktoren arbejdspladsen er også vigtig, men på grund af den allerede gode vurdering bør ressourcerne primært lægges på de førnævnte faktorer, da der her er større rum til forbedringer. [4]

5 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed Tilfredshed er dannet af de tre spørgsmål til højre for stregen. 1 Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Tilfredshed Tilfredshed alt i alt Hvor langt fra eller tæt på ideal Lever op til forventninger Loyalitet Loyalitet er dannet af de to spørgsmål til højre for stregen. 1 Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Loyalitet Vil anbefale praktikforløb til andre Vil tage elever/lærlinge igen Tilfredshed og Loyalitet I kortet kan du se variationen i skolens resultater Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker Andre skoler 3 1 T LOYALITET TILFREDSHED [5]

6 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet Uddannelsernes resultater Tilfredshed Loyalitet Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker 69* 77* 69* 77* >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [6]

7 Segmentering af virksomhederne Segmentering af virksomhederne Figuren viser, hvordan virksomhederne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af virksomhederne på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. LOYALITET T Høj Lav 1 TROFASTE VIRKSOMHEDER 5 PÅ-VEJ-VÆK- VIRKSOMHEDER Lav 28 KERNEVIRKSOMHEDER TILFREDSHED AMBASSADØRER 24 3 TROLØSE VIRKSOMHEDER Høj Tallene i figuren til venstre viser det eksakte antal virksomheder i hvert segment for Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. AMBASSADØRER Ambassadører er kendetegnet ved høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomheder anbefaler praktikordningen til kolleger, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhederne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. KERNEVIRKSOMHEDER Kernevirksomheder udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog er høje på samme tid). PÅ-VEJ-VÆK-VIRKSOMHEDER På-vej-væk virksomheder har både lav tilfredshed og loyalitet. De er højst sandsynlig på vej ud af samarbejdet. TROFASTE VIRKSOMHEDER Trofaste virksomheder er kendetegnet ved lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Når disse virksomheder - trods den lavere tilfredshed - vælger at anbefale og genvælge praktikordningen, vil det typisk være begrundet i langvarige relationer til den samarbejdende skole. TROLØSE VIRKSOMHEDER Troløse virksomheder fremstår med middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De troløse virksomheder er kritiske og holder hele tiden øje med, om der er konkurrerende skoler, som tilbyder bedre ordninger. Nogen gange kan det også være ressourcemæssige forhold som gør, at man ikke kan vedligeholde relationen. Fordelingen af typer på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. Ambassadører Kernevirksomheder Trofaste virksomheder Troløse virksomheder På-vej-væk-virksomheder Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 39% 46% 2% 5% 8% 29% 42% 9% 4% 16% [7]

8 Hvor skal der sættes ind for at forbedre virksomhedernes Tilfredshed og Loyalitet? af overordnede områder (Indsatsområder) Figuren viser virksomhedernes vurdering af de fem overordnede områder, som påvirker Tilfredshed d og Loyalitet. Alle områderne behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater. Bemærk: Pga. ændringer i spørgeskemaet er der ikke udvikling på indsatsområdet "Image", da resultaterne ikke er sammenlignelige Information, form og indhold skolen Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Almene fag arbejdspladsen Image 72 Effekt på Tilfredshed og Loyalitet Når forbedringsarbejdet bejdet skal fastlægges, bør der tages hensyn til, at nogle områder i højere grad skaber Tilfredshed og Loyalitet blandt virksomhederne end andre. I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for virksomhederne tilknyttet Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. 23% Information, form og indhold 9% skolen 6% Almene fag 21% arbejdspladsen 41% Image Overordnet prioriteringskort i i Det overordnede prioriteringskort viser virksomhedernes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for virksomhedernes Tilfredshed d og Loyalitet. t Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURD DERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD arbejdspladsen 7 Image 65 skolen Information, form og indhold Almene fag OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Information, form og indhold VEDLIGEHOLD arbejdspladsen Image TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER skolen Almene fag [8]

9 Information, form og indhold Gennemgang af de fem indsatsområder De fem indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed og loyalitet. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Information, form og indhold Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Information, form og indhold på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Information, form og indhold Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Information, form og indhold 6. Info om regler og formelle krav 7. Hjælp med papirarbejde 8. Synlig i praktikperioderne 9. Ved hvem man skal henvende sig til ved behov De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Information, form og indhold på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. ing Vurderi Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne 13. Kompetencer skolen forventer at ele- ven tilegner sig 16. Fagspecifikke fag/områdefag har det rette fokus [9]

10 Information, form og indhold Prioriteringskort for Information, form og indhold Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Information, form og indhold, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolens Information, form og indhold. VURDERI ING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Synlig i praktikperioderne VEDLIGEHOLD 6. Info om regler og formelle krav 7. Hjælp med papirarbejde 9. Ved hvem man skal henvende sig til ved behov TILPAS 16. Fagspecifikke fag/områdefag har det rette fokus OBSERVER 1. Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne 13. Kompetencer skolen forventer at eleven tilegner sig [1]

11 Information, form og indhold Information, form og indhold Uddannelsernes resultater 9. Ved hvem man skal henvende 1. Informatio n om, hvad der arbejdes med i 13. Kompetenc er skolen forventer 16. Fagspecifik ke fag/område 6. Info om 7. Hjælp Informatio regler og med 8. Synlig i n, form og formelle papirarbejd praktikperi sig til ved skoleperiod at eleven fag har det indhold krav e oderne behov erne tilegner sig rette fokus Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker 62* * 7* 48* 67* 48* 59* 64* 62* * 7* 48* 67* 48* 59* 64* >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [11]

12 skolen skolen Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke spørgsmål under skolen på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) skolen 11. Skolen stiller tilstrækkelige krav til adfærd 12. Information om resultater i skoleperioderne skolen Uddannelsernes resultater Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker Eleven/Lærl ingen på skolen Skolen Information stiller om tilstrækkeli resultater i ge krav til skoleperiod adfærd erne 65* 62* * 65* 62* * >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [12]

13 Almene fag Almene fag Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Almene fag på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. 1 Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Almene fag 14. Almene fags/grundfagenes nyttighed 15. Almene fag/grundfagene har det rette fokus 17. God fordeling mellem almene og praktiske fag/grundfag og områdefag Prioriteringskort for Almene fag Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Almene fag, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolens Almene fag. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 15. Almene fag/grundfagene har det rette fokus VEDLIGEHOLD 17. God fordeling mellem almene og praktiske fag/grundfag og områdefag TILPAS 14. Almene fags/grundfagenes nyttighed OBSERVER [Ingen punkter] 56 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [13]

14 Almene fag Almene fag Uddannelsernes resultater 17. God fordeling mellem 15. Almene almene og 14. Almene fag/grundf praktiske fags/grundf agene har fag/grundf agenes Almene fag nyttighed det rette fokus ag og områdefag Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker 61* 65* 57* 63* 61* 65* 57* 63* >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [14]

15 arbejdspladsen arbejdspladsen Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke 1 spørgsmål under arbejdspladsen på Uddannelsescentret et i Roskilde - Slagteriskolen. 7 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området arbejdspladsen Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) arbejdspladsen 18. Teoretiske viden 19. Praktiske færdigheder. Engagerede De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af arbejdspladsen på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Bringer ny faglig viden 22. Er i stand til at begå sig på en arbejdsplads 23. Samarbejdsevner Prioriteringskort for Eleven/Lærlingen li på arbejdspladsen Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under arbejdspladsen, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolens arbejdspladsen. VURD DERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 18. Teoretiske viden 19. Praktiske færdigheder VEDLIGEHOLD. Engagerede TILPAS 22. Er i stand til at begå sig på en arbejdsplads 23. Samarbejdsevner OBSERVER 21. Bringer ny faglig viden 65 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [15]

16 arbejdspladsen arbejdspladsen Uddannelsernes resultater Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker Eleven/Lær lingen på arbejdsplad sen 18. Teoretiske viden 19. Praktiske færdighede r. Engagered e 21. Bringer ny faglig viden 22. Er i stand til at begå sig på en 23. arbejdspladsamarbejds s evner 71* 69* 69* 76* 69* 83* * 71* 69* 69* 76* 69* 83* * >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [16]

17 Image Image Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Image på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Image. Bemærk: Pga. ændringer i spørgeskemaet er der ikke udvikling på indsatsområdet "Image", da resultaterne ikke er sammenlignelige Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Image 27. Samlede image 28. På forkant med udviklingen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Image på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Fagligt kompetent 3. Serviceorienteret Prioriteringskort for Image Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Image, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Uddannelsescentret t i Roskilde - Slagteriskolens Image. VURD DERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 27. Samlede image 28. På forkant med udviklingen VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 29. Fagligt kompetent 3. Serviceorienteret OBSERVER [Ingen punkter] 66 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [17]

18 Image Image Uddannelsernes resultater Image 27. Samlede image 28. På forkant med udviklingen 29. Fagligt kompetent 3. Serviceorie nteret Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker 7* 71* * 77* 73* 7* 71* 77* 73* >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering *BestPractice [18]

19 Specialtema 1: Rekruttering Rekruttering Hvordan rekrutterer virksomheden typisk elever/lærlinge? (Flere svar mulige) 1 Hvordan rekrutterer du typisk dine elever/lærlinge? 64% 61% 23% 25% 28% 18% 11% Ansøgere hen- vender sig selv til virksomheden Skolen sender mig relevante e ansøgninger og/eller elever/lærlinge til samtale Anbefalinger fra tidligere elever/lærlinge Jeg kontakter selv skolen for at få elever/lærlinge Ele- ven/lærlingen var allerede i virksomheden Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge via annoncer, praktikpladsen.dk, o. lign. Andet Rekruttering Typisk rekruttering og sammenhæng med Loyalitet 1 Loyalitet Ansøgere henvender sig selv til virksomheden Skolen sender mig relevantee ansøgninger og/eller elever/lærlinge til samtale Anbefalinger fra tidligere elever/lærlinge Jeg kontakter selv skolen for at få elever/lærlinge Eleven/Lærlingen var allerede i virksomheden Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge via annoncer, praktikpladsen.dk, o. lign. Andet Rekruttering 1 Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere lærlinge/elever 33. Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever 34. Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen [19]

20 Specialtema 1: Rekruttering Hvorfor have elever og lærlinge? Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde om praktik Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Interessant i forhold til senere rekruttering 25. Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse 26. Giver et friskt pust Rekruttering og Hvorfor have elever og lærlinge? Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde om praktik. Uddannelsernes resultater 32. Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere lærlinge/el ever 33. Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificered e lærlinge/el ever 34. Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekruttering en 24. Interessant i forhold til senere rekrutterin g 25. Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse 26. Giver et friskt pust Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Uddannelser på Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Mad til mennesker 71* * 58* 87* 94* 86* 71* * 58* 87* 94* 86* >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice []

21 Specialtema 2: Skolens hjemmeside Har du inden for det seneste år været inde på skolens hjemmeside? 38% Nej 62% Ja af skolernes hjemmeside (kun baseret på svar fra de virksomheder, der har været inde på skolens hjemmeside det seneste år - 62%) Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen 1 Højeste resultat for en skole (EUD) Indeholder relevant information i forhold til praktiksamar- bejdet 37. Indeholder tilstrækkelig information i forhold til praktiksamarbejdet [21]

22 Baggrundsanalyse - Virksomhedernes størrelse Fordeling af virksomhederne 18% 1-1 medarbejdere 34% 11-5 medarbejdere 28% 51- medarbejdere 1% 1-5 medarbejdere 1% Over 5 medarbejdere fordelt på Virksomhedernes størrelse medarbejdere 11-5 medarbejdere 51- medarbejdere 1-5 medarbejdere Over 5 medarbejdere Information, form og indhold skolen Almene fag arbejdspladsen Image medarbejdere 11-5 medarbejdere 51- medarbejdere 1-5 medarbejdere Over 5 medarbejdere Vurde ring Tilfredshed Loyalitet [22]

23 Baggrundsanalyse - Kontaktgrad med skole Fordeling af virksomhederne 2% Har aldrig haft kontakt til skolen 46% 1-3 gange om året % 4-6 gange om året 21% 7-12 gange om året 11% Over 12 gange om året fordelt på Kontaktgrad med skole 1 Har aldrig haft kontakt til skolen 1-3 gange om året 4-6 gange om året 7-12 gange om året Over 12 gange om året Information, form og indhold skolen Almene fag arbejdspladsen Image 1 Har aldrig haft kontakt til skolen 1-3 gange om året 4-6 gange om året 7-12 gange om året Over 12 gange om året ring Vurde Tilfredshed Loyalitet [23]

24 Appendiks - hvordan skabes tilfredshed og loyalitet Undersøgelsesmodel Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket garantere for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne, da alle bruger samme model (SOSU skolerne har dog ikke Loyalitetsspørgsmålene med, da det ikke giver mening i deres praktikforløb). Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er praktikvirksomhederne? Hvilke faktorer har størst betydning for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet? Indsatsområder Resultatområder Information, form og indhold Tilfredshed Loyalitet Eleven/Lærlingen på skolen Image Almene fag Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Tolkning af modellen Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan virksomheden oplever skolen, man tager lærlinge og elever fra - dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de fire første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre virksomhedernes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de fem faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse og loyale praktikvirksomheder. [24]

25 Appendiks - undersøgelsens spørgsmål TILFREDSHED (Faktor indgår i modellen) LOYALITET (Faktor indgår i modellen) INFORMATION, FORM OG INDHOLD (Faktor indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ SKOLEN (Faktor indgår i modellen) ALMENE FAG (Faktor indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ ARBEJDSPLADSEN (Faktor indgår i modellen) IMAGE (Faktor indgår i modellen) ØVRIGE SPØRGSMÅL UDENFOR MODELLEN ØVRIGE TEMAER På baggrund af dine samlede erfaringer i samarbejdet med skolen, hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu et ideelt uddannelsesforløb. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er det nuværende uddannelsesforløb i samarbejde med skolen? I hvilken grad synes du, at uddannelsesforløb i samarbejde med skolen lever op til dine samlede forventninger EUD: Jeg vil anbefale andre virksomheder at tage elever/lærlinge fra Skolen EUD: Jeg vil tage elever/lærlinge fra skolen igen inden for de næste 2 år (når nuværende elever/lærlinge afslutter uddannelsen) EUD: Jeg får god information om regler og formelle krav til den praktiske oplæring i virksomheden/sosu: Skolen sikrer at jeg har adgang til relevant information om regler og formelle krav Jeg får tilstrækkelig hjælp med papirarbejde i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler EUD: Skolen er synlig i praktikperioderne (besøger min virksomhed, holder mig orienteret telefonisk, etc. ) Jeg ved hvem jeg skal henvende mig til på skolen vedrørende eleven/lærlingen, hvis jeg har brug for det Jeg får i passende omfang information om, hvad eleven/lærlingen arbejder med i skoleperioderne EUD: Skoleforløbets fagspecifikke fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed/sosu: Skoleforløbets områdefag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed EUD: Jeg er orienteret om, hvilke kompetencer skolen forventer at eleven specifikt tilegner sig i de enkelte praktikperioder Jeg får i passende omfang information om, hvad eleven/lærlingen arbejder med i skoleperioderne Skolen stiller tilstrækkelig ge krav til elevernes/lærlingenes adfærd i skoleperioderne (f.eks. fremmøde, ansvarlighed, socialt) EUD: Generelt er de almene fag (f. eks. dansk, IT, matematik/naturfag, fremmedsprog og samfundsfag) nyttige for eleverne/lærlingene/sosu: Generelt er grundfagene (f.eks. dansk og naturfag) nyttige for eleverne Skoleforløbenes almene fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Der er en god fordeling mellem almene og praktiske fag/grundfag og områdefag i skoleforløbet Elevernes/lærlingenes teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende Elevernes/lærlingenes pra aktiske færdigheder er tilfredsstillende Mine elever/lærlinge er engagerede Mine elever/lærlinge kommer tilbage fra skoleperioderne med ny faglig viden Mine elever/lærlinge er i stand til at begå sig på en arbejdsplads (SOSU: elevens personlige kompetencer) Mine elever/lærlinge er gode til at samarbejde Skolen s samlede image Skolen er på forkant med udviklingen Skolen er fagligt kompetent Skolen er serviceorientere et At have elever/lærlinge er interessant i forhold til senere rekruttering Det er nødvendigt at have elever/lærlinge i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i samfundet At have elever/lærlinge er givtigt i forhold til min og mine medarbejderes faglige og personlige udvikling. (Giver min virksomhed et friskt pust ) Rekruttering (valgfrit) EUD: Hvordan rekruttererr du typisk dine elever/lærlinge? (Sæt gerne flere krydser) EUD: Det er nemt for min virksomhed, at få det antal lærlinge/elever, som jeg behøver EUD: Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever EUD: Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen af de lærlinge/elever, som jeg behøver Skolens hjemmeside (valgfrit) Har du inden for det seneste år været inde på skolens hjemmeside? Skolens hjemmeside indeholder relevant information i forhold til praktiksamarbejdet Skolens hjemmeside indeholder tilstrækkelig information i forhold til praktiksamarbejdet SOSU: Skolen s hjemmeside indeholder relevant information i forhold til elevens skoleophold SOSU: Skolen s hjemmesi ide indeholder tilstrækkelig information i forhold til elevens skoleophold + eventuelle skolespecifikke spørgsmål (se den konkrete skoles egen rapport) [25]

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere