1. Introduktion og indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion og indhold"

Transkript

1 1. Introduktion og indhold Opgørelse til Det funktionsopdelte regnskab Med standardkontoplanen er også introduceret det funktionsopdelte regnskab, hvor det er nødvendigt at vide hvorledes lønomkostningerne skal fordeles blandt de forskellige funktioner. For eksempel kan det i forbindelse med Energistyrelsens opgavebrev om spareaktiviteter være interessant at kunne se hvilke ressourcer, der sammenlagt på værket anvendes på energispareaktiviteter og - rådgivning. Programmet er inkluderet i abonnementet tilbyder programmet til Time-/Sagsregnskab til de værker, der ønsker at foretage en sådan tids-registrering af en forsyningsvirksomheds forskellige opgaver. Programmet leveres som del af abonnementet til gyldige abonnenter på DFF-EDB's Finans- og Forbrugerafregningssystemet. Som beskrevet under menupunktet Betingelser & Support vil førstegangsinstallationen og opsætningen blive foretaget hos abonnenterne som del af abonnementet. Ønskes kundebesøg eller kursus i anvendelse tilbydes dette som almindelig konsulentydelse. Forhandles også til andre... Alle andre virksomheder, der ønsker overblik over tidsforbrug og lønomkostninger fordelt efter opgaver, kan også erhverve programmet til Time-/Sagsregistrering. Kontakt DFF-EDB for nærmere oplysninger og aktuelt prisblad. Udvikling og support Udvikling og vedligeholdelse af Time-/Sagsprogrammet vil være tilgængeligt for abonnenter på Finans- og Forbrugerprogrammet gennem DFF-EDB's Serviceprogram til Support og Programopdatering. På disse sider vil der løbende blive udarbejdet en vejledning i programmets aktuelle funktioner og anvendelse.

2 2. Installation og opsætning 2.1 Forudsætninger Før installation og opsætning af programmet til Time-/Sagsregnskab påbegyndes, bør følgende være udført: Serviceprogrammet skal være installeret og funktionelt; læs eventuelt nærmere under Serviceprogram - Programinstallation. Opdateringsservicen for Timezone skal være opsat korrekt; læs eventuelt nærmere under Serviceprogram - Opdateringsdelen under Timezone. Der skal være en Interbase-server tilgængelig som beskrevet under menupunktet Database-forbindelse. 2.2 Download sikkerhedsbackup af databasefilen Hent denne fil timezone.gbk ned i biblioteket x:\dff-edb\timezone hvor x angiver det ønskede drev. Følg eventuel denne vejledning../info/info-txt.htm. 2.3 Installér Timezone Åbn Serviceprogrammet og vælg opdateringsservicen for Timezone som beskrevet under Serviceprogram - Opdateringsdelen. 2.4 Opret og opsæt genvej Der oprettes en genvej til Timezone ved at åbne Stifinder, vælge biblioteket hvori Timezone blev installeret, hold højre mustast nede og træk ikonet ud på skrivebordet, når tasten slippes vælges menupunktet Opret genvej her. Åbn genvejs-ikonets egenskaber og tilføj databasens placering som argument til programgenvejen; f.eks. for brugere med selvstændig interbase-server: h:\dff-edb\timezone\timezone.exe :/home/interbase/timezone.gdb eller for brugere med lokal interbase-server: c:\dff-edb\timezone\timezone.exe c:\dff-edb\timezone\timezone.gdb Ovennævnte stier kan eventuelt kopieres fra egenskabsvinduet til Finans- og Forbrugersystemets genvejsikon - husk at rette stien ellers risikeres at overskrive vitale forbrugerdata! 2.5 Indlæs sikkerhedsbackuppen Start Timezone og følgende vindue fremkommer: Dette accepteres med knappen OK og følgende skærmbillede fremkommer: Vælg -ikonet og følgende menu fremkommer:

3 Vælg menupunktet Indlæs sikkerhedskopi og følgende skærmbillede fremkommer: Vælg Ja og følgende skærmbillede fremkommer: Vælg filen timezone.gbk og vælg Åbn og følgende skærmbillede fremkommer: Vælg Ja og sikkerhedskopien indlæses. Herefter fremkommer en informationsboks om at programmet nedlukkes. Programmet kan herefter endelig åbnes.

4 3. Anvendelse 3.1 Opstartsbilledet Start programmet og følgende skærmbillede fremkommer: Herfra er det nu muligt: At logge ind i programmet. At sikkerhedskopiere databasen. At tilbagelægge en sikkerhedskopi Login-procedure Vælg det aktuelle brugernavn i øverste rullemenu. Udpeg det nederste felt og angiv det tilhørende kodeord. Vælg v-knappen til højre for at logge ind eller vælg x-knappen for at annullere programstarten. Efter korrekt gennemført login fremkommer hovedskærmbilledet, der er nærmere beskrevet i afsnit 2. Hovedskærmbilledets generelle opbygning Sikkerhedskopiering Venstreklik på -ikonet på opstartsskærmbilledet og følgende menu fremkommer: Vælg menupunktet Lav sikkerhedskopi og følgende vindue fremkommer: Angiv sti- og filnavn på backup-filen i det hvide felt. Vælg OK-knappen for at foretage en backup Indlæsning af sikkerhedskopi Venstreklik på -ikonet på opstartsskærmbilledet og følgende menu fremkommer:

5 Vælg menupunktet Indlæs sikkerhedskopi og følgende vindue fremkommer: Vælges Ja fremkommer følgende skærmbillede: Heri udpeges den ønskede backup-fil, der skal slutte på.gbk Vælg knappen Åbn og sikkerhedskopien indlæses.

6 3.2 Hovedskærmbilledets generelle opbygning Programmets skærmbillede er opbygget således: Titellinie Øverst er titellinien hvori programmets aktuelle versionsnummer står angivet. Knap-panel for funktioner Herunder er knap-panelet til de forskellige funktioner; Ny Hermed oprettes nye tidsregistreringer m.v. afhængig af hvilket del-område, der er valg, samt hvilke rettigheder den indloggede bruger er tildelt. Ret Det valgte emne kan hermed redigeres, såfremt den aktuelle bruger har rettigheder hertil. Slet Det valgte emne kan hermed slettes, såfremt den aktuelle bruger har rettigheder hertil. Eksportér Eksporterer de viste data til tekstfil eller direkte ind i Excel-regneark. Administration Åbner adgang til administrator-mulighederne. Knap-panel for del-områder Tids-træ Aktiviteter Områder Sager Ansatte Kunder Uge-skemaer Venstre vindue Afhængig af det valgte del-område vil her være listet de tilgængelige aktiviteter, områder, sager, ansatte, kunder m.v. Ved at trykke på +-tegnet kan de enkelte emner udfoldes og tilsvarende vil valg af --tegnet skjule

7 underliggende emner. Ved at udpege et navn, en dato, en sag m.v. fremkommer de underliggende oplysninger i højre vindue. Højre vindue Heri fremkommer underliggende, detaljerede oplysninger til emnet udpeget i det venstre vindue. Øverst i vinduet findes en linie hvori kolonnens overskrift angives. Ved at klikke på en overskrift sorteres stigende efter den valgte overskrift. Nederst i vinduet findes en linie hvori ovenstående tal sammentælles. Statuslinie I statuslinien er altid angivet: Bruger Aktuelle dato Aktuelle periode Herudover kan der afhængig af det valgte del-område vises oplysninger brugt og normeret tid, overtid og afspadsering m.v. 3.3 Oplysninger for del-områderne Alle brugere vil have adgang til delområderne, men visningen af oplysningerne begrænses af de enkelte ansattes rettighedsopsætning som beskrevet i afsnittet Administration af ansatte Tids-træ I skærmbilledet Tids-træ listes det forbrugte tid på de enkelte aktiviteter. Ved at udpege i venstre skærmbillede kan der hentes forskelligartede oplysninger på de enkelte niveauer: Ansatte Init. Brugerens initialer som defineret af administrator under menupunktet Ansatte. Norm. t. Afspadsering Overtid Tilgange Bruger Måned Norm. t.

8 Afspadsering Overtid Tilgange Måned Dato Ugedag Norm. t. Afspadsering Overtid Tilgange Dato Dato Aktivitet Tekst Kunde Sag Ini Område Aktiviteter 1. niveau: Aktiviteter Tekst Timer Pris Default område 2. niveau: Aktuel aktivitet

9 Dato Aktivitet Tekst Kunde Sag Ini Område 3.4 Områder 1. niveau: Områder Tekst Timer Initialer Brugerens initialer som defineret af administrator under menupunktet Ansatte. 2. niveau: Specifikke områder Dato Aktivitet Tekst Kunde Sag Ini Brugerens initialer som defineret af administrator under menupunktet Ansatte. Område Sager 1. niveau: Sager Tekst Estim. t. Diff. t. Cost

10 Oprettet Forv. afsl. Status 2. niveau: Specifik sag Dato Aktivitet Tekst Kunde Sag Ini Brugerens initialer som defineret af administrator under menupunktet Ansatte. Område Skærmbilledet Ansatte 1. niveau: Ansatte Init. Brugerens initialer som defineret af administrator. Navn Brugerens fulde navn. Timeløn Brugerens timeløn. Ugeskema Ugeskemaet brugeren anvender. 2. niveau: Specifik ansat Dato Aktivitet Tekst Kunde Sag Ini Brugerens initialer som defineret af administrator under menupunktet Ansatte.

11 Område Kunder 1. niveau: Kunder Tilstand 2. niveau: Kunder med tilgået tid Kunde Omkost. Kundenr 2. niveau: Kunder uden tilgået tid Kunde Omkost. Kundenr 3. niveau: Specifik kunde Dato Aktivitet Tekst Kunde Sag Ini Område

12 3.5 Uge-skemaer 1. niveau: Uge-skemaer Navn Man Tir Ons Tor fre Lør Søn

13 4. Brugerfunktioner 4.1 Aktive periode Den valgte periode må IKKE strække sig over årsskiftet af hensyn til sammentællingsfunktionerne. Dobbeltklik på statuslinien nederst i skærmbilledet og følgende vindue fremkommer: Datoerne kan nu angives eller følgende procedure anvendes: Klik på rullemenuens pil og følgende vindue fremkommer: Vælg den ønskede dato og gentag for ønskede slutdato. Vælg knappen Save and exit og perioden er hermed valgt. 4.2 Tidsregistrering Tilføj tidstilgang For at oprette en ny tidsregistrering vælges enten knappen Ny eller tast F12 og følgende skærmbillede fremkommer: Herved starter en tæller på hovedskærmbilledet samt der angives en F-taste for den pågældende registrering. Såfremt flere tidsregistreringsvinduer åbnes vil der løbende tildeles F-taster og det aktuelle vindues tidstæller vil løbe. Når den registrerede opgave er fuldført og vinduet lukkes vil den forløbne tid således automatisk blive registreret.

14 I feltet Dato enten indtastes datoen for den den aktuelle tidsregistrering eller også udpeges datoen ved at vælge rullemenu-pilen. I feltet Minutter kan angives hvor mange minutter, der påløber den aktuelle registrering hvis ikke registreringsproceduren ovenfor anvendes. I rullemenuen Aktivitet: udpeges aktiviteten den aktuelle tidsregistrering vedrører. I rullemenuen Område: udpeges det område den aktuelle tidsregistrering vedrører. Vedrører den aktuelle tidsregistrering en oprettet kunde, kan denne kunde udpeges i rullemenuen Kunde:

15 Vedrører den aktuelle tidsregistrering en oprettet sag, kan denne udpeges i rullemenuen Sag: Herefter afsluttes og gemmes den aktuelle tidsregistrering ved at vælge knappen Gem og luk. Vælges X øverst til højre forlades skærmbilledet uden at gemme de angivne oplysninger Ret tidsregistrering Vælg knappen Tids-træ. I skærmbilledets venstre vindue vælges den pågældende dato hvorved de pågældende tidsregistreringer listes i skærmbilledets højre vindue. Udpeg den aktuelle tidsregistrering og vælg knappen Ret. Alternativt kan der højre-klikkes i højre skærmbillede på den aktuelle tidsregistrering og menupunktet Ret denne vælges. Herved åbnes skærmbilledet vist ovenfor, hvori de ønskede oplysninger redigeres. Vælg knappen Gem og luk for at gemme de redigerede oplysninger. Vælg X øverst til højre for at forlade skærmbilledet med oplysningerne uredigeret Slet tidsregistrering Vælg knappen Tids-træ. Vælg den pågældende dato i venstre skærmbillede. Udpeg den ønskede tidsregistrering i højre skærmbillede og tryk på knappen Slet. Alternativt kan der højre-klikkes på den ønskede tidsregistrering i højre skærmbillede og i den fremkomne menu vælges Slet denne. Bekræft sletningen hvorefter den udpegede tidsregistrering er slettet.

16 4.2.4 Specielle tidsregistreringer Afspadsering Da afspadsering af TimeZone skal indregnes som negativ arbejdstid er det vigtigt at foretage afspadsering under rette aktivitet. Denne aktivitet vil oftest være betegnet Afspadsering - ellers må den lokale administrator af TimeZone kontaktes. Overført tid til nyt kalenderår For at kunne overføre overtid til et nyt kalenderår, bør der være oprettet hhv. et område og en aktivitet, der f.eks. kunne hedde Overført tid. Overtiden pr kan så tidsregistreres på denne aktivitet pr. 1.1 således dette medtælles som 'brugt tid', der skal afspadseres. Helligdage Den nuværende version af TimeZone tager ikke højde for helligdage, der falder på vanlige arbejdsdage (f.eks. jule-, nytårs-, påske- og pinsedagene, Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag m.fl.). I disse tilfælde oprettes en tidsregistrering med aktiviteten Søgnehelligdage for den fulde 'arbejdstid'. 4.3 Sagsadministration Opret sag Vælg knappen Sager. Vælg knappen Ny og følgende skærmbillede fremkommer: Angiv de ønskede oplysninger: Feltet Kort beskrivende tekst Heri angives en kort beskrivende tekst for den pågældende sag. Feltet Estimerede minutter Heri angives et estimat på sagens varighed i minutter. Feltet Oprette den Heri angives datoen for sagens oprettelse. Feltet Forventet afslutning Heri angives datoen for sagens forventede afslutning. Feltet Beskrivelse Heri angives en sagsbeskrivelse. Rammen Status Heri angives sagens status hvorvidt sagen stadig er åben eller fuldført.

17 Vælg Gem og luk for at gemme den angivne sag. Vælg X i øverste højre hjørne for at afslutte skærmbilledet uden at gemme det angivne Ret sag Vælg knappen Sager. Marker den ønskede sag i skærmbilledets højre vindue. Udpeg den aktuelle sag i skærmbilledets højre vindue og tryk knappen Ret. Alternativt kan der højre-klikkes på sagen i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Ret denne. Herved åbnes skærmbilledet vist ovenfor, hvori de ønskede oplysninger rettes. Vælg Gem og luk for at gemme de redigerede oplysninger. Vælg X øverst til højre for at lukke uden at gemme de redigerede oplysninger Slet sag Vælg knappen Sager. Vælg den pågældende sag i skærmbilledets venstre vindue. Udpeg den ønskede tidsregistrering i skærmbilledets højre vindue og tryk på knappen Slet. Alternativt kan der højre-klikkes på den ønskede tidsregistrering i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Slet denne. Bekræft sletningen hvorefter den udpegede tidsregistrering er slettet. 4.4 Dataeksport Vælg det skærmbillede, der ønskes eksporteret. Vælg knappen Eksportér og følgende skærmbillede fremkommer: Knappen Ja Herved åbnes Microsoft Excel (såfremt programmet er installeret på arbejdsstationen) og det valgte skærmbilledes informationer eksporteres ind i de enkelte celler. Knappen Nej Herved gemmes det valgte skærmbilledes data i en semikolon-separeret fil, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Heri er angivet filnavnet samt dets placering.

18 5. Administratorfunktioner De nedenstående funktioner kan kun udføres af brugere med administrationsrettigheder. 5.1 Område Opret område Vælg knappen Områder. Vælg knappen Ny og følgende skærmbillede fremkommer: Angiv de ønskede oplysninger: Feltet Område-beskrivelse Heri angives en område-beskrivelse. Vælg Gem og luk for at gemme det angivne område. Vælg X i øverste højre hjørne for at afslutte skærmbilledet uden at gemme det angivne Ret område Vælg knappen Områder. Udpeg området i skærmbilledets højre vindue og tryk knappen Ret. Alternativt kan der højre-klikkes på området i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Ret denne. Herved åbnes skærmbilledet vist ovenfor, hvori de ønskede oplysninger rettes. Vælg Gem og luk for at gemme de redigerede oplysninger. Vælg X øverst til højre for at lukke uden at gemme de redigerede oplysninger Slet område Vælg knappen Områder. Udpeg det ønskede område i skærmbilledets højre vindue og tryk på knappen Slet. Alternativt kan der højre-klikkes på det ønskede område i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Slet denne. Bekræft sletningen hvorefter det udpegede område er slettet. 5.2 Aktivitet Opret aktivitet Vælg knappen Aktiviteter. Vælg knappen Ny og følgende skærmbillede fremkommer:

19 Angiv de ønskede oplysninger: Feltet Aktivitets-tekst Heri angives aktivitetsbeskrivelsen. Rullefeltet Vælg evt. et default område (et område, der foreslåes ved denne aktivitet Heri kan et eksisterende område vælges såfremt aktiviteten oftest er tilknyttet dette område. Feltet Afspadseringsaktivitet (tiden udspecificeres og fratrækkes som afspadsering) Heri angives om den pågældende aktivitet Vælg Gem og luk for at gemme de angivne oplysninger. Vælg X øverst til højre for at lukke uden at gemme de angivne oplysninger Ret aktivitet Vælg knappen Aktiviteter. Udpeg aktiviteten i skærmbilledets højre vindue og tryk knappen Ret. Alternativt kan der højre-klikkes på aktiviteten i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Ret denne. Herved åbnes skærmbilledet vist ovenfor, hvori de ønskede oplysninger rettes. Vælg Gem og luk for at gemme de redigerede oplysninger. Vælg X øverst til højre for at lukke uden at gemme de redigerede oplysninger Slet aktivitet Vælg knappen Aktiviteter. Udpeg den ønskede aktivitet i skærmbilledets højre vindue og tryk på knappen Slet. Alternativt kan der højre-klikkes på den ønskede aktivitet i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Slet denne. Bekræft sletningen hvorefter den udpegede aktivitet er slettet. 5.3 Ansat Kun brugere med administrationsrettigheder kan oprette og slette ansatte. Administrationsrettigheder kan tildeles og fratages som beskrevet i afsnit Administration af ansatte Opret ansat Vælg knappen Ansatte. Vælg knappen Ny og følgende dialogboks fremkommer:

20 Angiv de ønskede oplysninger: Feltet Initials Heri angives den ansattes initialer. Feltet Navn Heri angives den ansattes fulde navn. Feltet Timeløn Heri angives den aktuelle timeløn. Rullefeltet Ugeskemae Heri vælges det aktuelle ugeskema. Feltet Password Heri angives den aktuelle ansattes password. Rullefeltet Tidsregistreringer begynder pr Heri angives datoen for tidsregistreringens begyndelse. Datoen kan enten skrives eller udpeges i kalenderskema. Vælg knappen Gem og luk for at oprette en ny ansat med de angivne oplysninger. Vælg X øverst til højre for at afslutte uden at oprette en ny ansat Ret ansat Vælg knappen Ansatte. Udpeg den ansatte i skærmbilledets højre vindue og tryk knappen Ret. Alternativt kan der højre-klikkes på den ansatte i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Ret denne. Herved åbnes skærmbilledet vist ovenfor, hvori de ønskede oplysninger rettes. Vælg Gem og luk for at gemme de redigerede oplysninger. Vælg X øverst til højre for at lukke uden at gemme de redigerede oplysninger. Bemærk at det i nuværende programversion ikke er muligt efterfølgende for administratorer at ændre brugernes password. Såfremt der sættes password på brugerne skal dette altså huskes eller på anden måde sikres til fremtidigt brug Slet ansat Bemærk at kun viste ansatte kan slettes. Såfremt der ikke er tildelt rettigheder til at se den ansatte for den pågældende bruger - også selvom denne er administrator - vil den ansatte ikke blive listet. Tildel da først se-rettigheder som beskrevet i afsnittet Administration af ansatte. Vælg knappen Ansatte. Udpeg den ansatte i højre skærmbillede og tryk på knappen Slet. Alternativt kan der højre-klikkes på den ansatte i højre skærmbillede og i den fremkomne menu vælges Slet denne.

21 Bekræft sletningen hvorefter den udpegede ansatte er slettet Administration af ansatte Nyoprettede ansatte vil automatisk blive oprettet uden rettigheder til at se tidsregistreringer for andre end sig selv. Ligeledes vil allerede oprettede ansatte ikke automatisk have rettigheder til at kunne se nyoprettede ansatte. Denne funktion skal således anvendes til at tildele bl.a. administratorer rettigheder til at kunne se tidsregistreringerne for de enkelte ansatte. Venstre skærmbillede: Heri markeres den ansatte, der skal administreres. Ligeledes kan den markerede ansatte her tildeles/fratages administrator-rettigheder med knappen nederst til venstre. Øverste, højre skærmbillede: Heri listes de oprettede ansatte den udpegede må se tidsregistreringen for. Er der her en ansat, der ikke må vises tidsregistreringer for, udpeges denne og der klikkes på pil ned så den ansatte flyttes ned i nederste, højre skærmbillede. Nederste, højre skærmbillede: Heri listes de oprettede ansatte den udpegede ikke må se tidsregistreringen for. Er der her en ansat, der må vises tidsregistreringer for, udpeges denne og der klikkes på pil op så den ansatte flyttes op i øverste, højre skærmbillede.

22 5.4 Uge-skema Opret uge-skema Vælg knappen Uge-skemaer; herved listes de eksisterende uge-skemaer. Vælg knappen Ny og følgende skærmbillede fremkommer: Angiv de ønskede oplysninger: Feltet Navn Heri angives ugeskemaets navn. Felterne Søndag - Lørdag Heri angives daglig arbejdstid i minutter. Vælg knappen Gem og luk for at oprette et nyt ugeskema med de angivne oplysninger. Vælg X øverst til højre for at afslutte uden at oprette et nyt ugeskema Ret uge-skema Vælg knappen Uge-skemaer. Udpeg uge-skemaet i skærmbilledets højre vindue og tryk knappen Ret. Alternativt kan der højre-klikkes på uge-skemaet i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Ret denne. Herved åbnes skærmbilledet vist ovenfor, hvori de ønskede oplysninger rettes. Vælg Gem og luk for at gemme de redigerede oplysninger. Vælg X øverst til højre for at lukke uden at gemme de redigerede oplysninger Slet uge-skema Vælg knappen Uge-skemaer. Udpeg det aktuelle uge-skema i skærmbilledets højre vindue og tryk på knappen Slet. Alternativt kan der højre-klikkes på uge-skemaet i skærmbilledets højre vindue og i den fremkomne menu vælges Slet denne. Bekræft sletningen hvorefter det udpegede uge-skema er slettet.

23 6. Betingelser og Support 6.1 Generelt DFF-EDB har den fulde ophavsret til programmet TimeZone til time-/sagsregnskab. Der tilbydes en brugsret til kunder hos DFF-EDB. Kunder med gyldigt abonnement på DFF-EDB's administrative programpakke til finans og forbrugerafregning har brugsretten inkluderet i abonnementet. Andre kan købe brugsretten. 6.2 Installations- og anvendelsessupport Installationssupport Der ydes abonnent-inkluderet installationssupport ved førstegangs-installationen via telefon, eller online via PCAnywhere. Anden support er at betragte som konsulentydelse udenfor abonnementsdækningen Anvendelsessupport Som abonnent-inkluderet anvendelsessupport stilles en programvejledning til rådighed på hjemmesiden. Al anden anvendelsessupport er ikke inkluderet i abonnementet.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis?

Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Du kan gratis downloade en 3-dags demoversion af Untis ved at gå på vores hjemmeside: www.untis.dk. Du har mulighed for: Åbne en demoversion med data, så

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Kalender-administration

Kalender-administration Kalender-administration 11. Udgave, maj 2010 UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878550 Om vejledningen... 3 1 Kalendertyper... 4 1.1 Personlig kalender...4 1.2 Gruppekalender...4 1.3

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data.

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Backup Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Start med at oprette en backup-mappe til dine Untis-filer vha. stifinder i Windows. I menuen

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Kalender-administration

Kalender-administration Kalender-administration 9. Udgave, januar 2007 FirstClass version 8.2, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878550 Om vejledningen... 3 1 Kalendertyper... 4 1.1 Personlig kalender...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll. Installation Side 1-1 1. Installation Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.dk

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en idrætsklub. En leder der har behov for at holde

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Schultz InfoSystem 5. LovNet klient

Schultz InfoSystem 5. LovNet klient Schultz InfoSystem 5 LovNet klient Vejledning til etablering af fælles bogmærker, noter og links 1 J.H. Schultz Information A/S Herstedvang 12 2620 Albertslund, Danmark Reg.nr. 111.126 - CVR-nr. 89634814

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation!

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation! Side 1 Fra enkelbrugersystem til flerbruger Denne vejledning henvender sig til brugere der har en enkeltbrugerinstallation, men ønsker at en netværksinstallation, hvor flere brugere (KlientPC ere) har

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

I dette eksempel er rollen Ejer (også kaldet Virksomhedsejer), og vi står i regnskabet Min kontoplan.

I dette eksempel er rollen Ejer (også kaldet Virksomhedsejer), og vi står i regnskabet Min kontoplan. Sådan opretter du nyt regnskab i SmallBizz Når du logger ind på SmallBizz, starter du automatisk op i regnskabet Min kontoplan. Når du logger ind med brugernavn og password, kan du på Startsiden se, hvilken

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere