Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling."

Transkript

1 Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det hvis du har læst de foregående kapitler i bogen. Til trods for dette skulle du alligevel kunne få noget ud af læse dette, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse! Er du interesseret i bogen er du velkommen til at kontakte mig på I kapitel 4 beskrev jeg hvad der sker når Solar plexus lider og hvordan vi kan arbejde for at stoppe lidelsen. Jeg skrev følgende: Der er altså flere ting som bør være med i arbejdet med et lidende Solar plexus : 1. Hjertet (som får dig ud af meningsløsheden, og får dig til at se problemet som en udfordring). 2. Nærværet. Dette nærvær kan komme igennem meditation eller forskellige former for interesse medieret nærvær. 3. Kontakt med Solar plexus. Den traditionelle psykologi fokuserer særlig meget på punkt 3, men fremtidens psykologi vil blive nød til at indse at alle 3 punkter er ligeværdige partnere i en psykologisk proces, hvis denne skal være optimal og føre til permanent forandring. I dette apendix vil jeg dog overvejende komme nærmere ind på punkt 3 Kontakt med Solar plexus. Da fokus for denne bog ikke er at beskrive en psykologisk proces, men at fortælle om hvordan Solar plexus og i særdeleshed Hjertet virker i dit liv, har jeg valgt ikke at tage denne del med i bog kapitlerne, men har istedet placeret det her i appendix sektionen. Jeg har valgt at tage det med her fordi jeg synes at det er vigtigt. Jeg ser nemlig ofte at der hvor mennesker virkelig får problemer med at nærme sig deres lidende Solar plexus er når de møder indviklings fasen. Vi har det med ikke at forvente denne fase, og strander derfor ofte i den, sammen med et Solar plexus, der nu synes at lide mere end da vi startede med at nærme os det! Denne fase er derfor så vigtig at være klar over når vi starter med at nærme os et Solar plexus i smerte. En anden ting jeg beskriver her er energien i den proces hvor vi skal have kontakt med Solar plexus (jeg et). I en psykologisk proces 1

2 er der nemlig to slags energier: en aktiv viljes energi og en autonom energi. Og sluttelig kommer jeg ind på de faser af et psykologisk arbejde som følger indviklings fasen, og som skal føre dig til en tilstand af permanent frihed for smerten, og en permanent kontakt til dit Hjerte. En psykologisk proces er naturligvis ikke strengt delt op i forskellige faser, men det er blot nemmere at forklare processen på denne måde. Og selvom faserne også kan ses som forskellige aspekter af en psykologisk proces, da vil de ofte mere eller mindre falde i den kronologiske rækkefølge som jeg her skildrer dem i. Og en ting er sikkert: når du får åbnet op til dit lidende Solar plexus, da er det som kommer først indviklings fasen. Indviklings fasen. Når vi foretager et psykologisk arbejde er formålet i de fleste tilfælde at vi ønsker at opnå en bedring af vores sindstilstand. Det vil altså sige at motivet bag dette arbejde er en sindstilstand, som vi ikke er tilfredse med. Denne utilfredshed kendetegnes ofte ved en eller anden form for smeteoplevelse og smertens ophør er hvad vi ønsker skal komme ud af vores psykologiske arbejde. Smerte er til enhver tid affødt ud af noget som ikke er os bevidst, men som alligevel formår at trænge igennem grænsen til din bevidsthed, dit jeg, og påvirke dette på en smertelig måde. En forudsætning for at opnå en bedring i din sindstilstand er at du bliver bevidst om dette ubevidste 'noget', samt at du formår af inddrage Hjertet og nærværet i processen. Her vil jeg dog fokusere på kontakten med det lidende Solar plexus, som lider fordi det er indhyllet i smertelige følelser. Den allerførste fase du skal igennem er ikke en udviklingsfase, men istedet en fase som jeg vælger at kalde indviklingsfasen. Vi har alle prøvet at foretage et psykologisk arbejde med os selv for blot at opleve at den smerte som vi ønskede skulle mindskes, endda ophøre, istedet syntes at tiltage i styrke, stik imod vores forventning. Og ikke sjældent er vi derfor stoppet med vores arbejde, idet det tilsyneladende ikke var den måde hvorpå vi skulle blive vores smerte kvit. At stoppe dit arbejde fordi smerten synes at tiltage er en handling der, omend forståelig, blot vil udsætte det arbejde som skal til for at du skal få det bedre. Faktisk er den tiltagende smerte et tegn på at processen forløber som den skal. Blot har du ikke forventet at før udvikling kommer indvikling. I de fleste tilfælde er den indre smertekilde et kompleks og dit arbejde vil have til formål at bevidstgøre komplekset. Men den første fase er som sagt en indviklingsfase. Hvad består så denne indviklingsfase af? Det er som sagt den 2

3 første fase som vi skal igennem i ethvert psykologisk arbejde, og det er også den sværeste fase, og hver eneste gang man ikke har fuldført et psykologisk arbejde fordi det føltes for svært da vil det altid - uden undtagelse - være i indviklingsfasen at man er strandet. Derfor er den så vigtig at diskutere. Et kompleks er ikke gjort ubevidst som følge af en tilfældighed, men som følge af en fortrængning grundet dets uforenelighed med jeg'et. Dette fortæller os noget vigtigt, nemlig at selvom de ydre lag af et kompleks må betragtes som illusioner (i den forstand at de ikke repræsenterer det egentlige ophav til vores smerte), da indeholder komplekset en kerne, som derimod er en fast del af os selv, en del vi må forholde os til. Det er denne del som du skal have kontakt med og bevidstgjort før at du for altid kan sige dig fri for komplekset og dets smerte. Og grunden er, som du vil se forneden, at denne kerne indeholder en gave til dig som du har brug for i din udvikling. For at arbejde med komplekset i det ubevidste, da må vi bevidstgøre det. Dette kan være en lang proces hvor man arbejder sig igennem lag for lag, og ikke før man har set at et lag blot var en udtryksform for et dybere lag, vil dette fremstå som en illusion. Du skal altså konfrontere dig med et lag, uden at på nogen måde opleve dette som en illusion, men tværtigmod sandsynligvis opleve dette som et yderst smertefuldt faktum. Du skal så at sige kaste sig selv for løverne! Dette er hvad indviklingsfasen består af. I indviklingsfasen konfronteres du med hvorfor du hidtil har forsøgt at fortrænge en del af dig selv. Her oplever du for alvor hvorfor du ikke har arbejdet med problemet tidligere. Her oplever du den smerte som du har forsøgt at flygte fra. Problemet vil fremstå i alt sit væsen (med den smertefulde reaktion til følge). Det handler altså om at se problemet i øjnene, at gøre det officielt. Her ser du det kompleks i øjnene, som fra dit ubevidste har indgivet dig en følelse af afmagt, en følelse af at du ikke havde et valg. Du ser altså netop det i øjnene som du føler at du ikke har et valg overfor og føler mere end nogensinde denne afmagt. Dette møde med problemet (komplekset) vil som sagt undertiden slå folk helt ud, og de vil revertere og aldrig nå til udviklingsfasen. Det er derfor vigtigt at forvente denne fase og at have nogle konkrete metoder til at komme igennem den. Generelt kan det siges at det i denne fase er vigtigt at du arbejder på at stå ved dit problem, for jo mere du kan stå ved det, jo hurtigere kan du komme til udviklingsfasen. En vigtig ting ved indviklingsfasen er at du ikke skaber. Du ser derimod det som er. Derved lægger du grunden for den skabelse, 3

4 som sker i udviklingsfasen, skabelsen af forandring. Du må derfor ikke forvente at noget skabes i dit indre, som letter på smerten. Du skal derimod forvente og være forberedt på at det i denne fase kan blive værre end det nogensinde har været. Dette må du indstille dig på i forvejen, og ligeledes må du indstille dig på at det netop skal være sådan. Før du føler dig stærk nok i denne indstilling skal du ikke begynde den psykologiske proces! Indviklingsfasen er at erkende problemet og den bundne energi. Udviklingsfasen er at "løse" problemet og dermed frigøre energien. Den del af problemet, som det er dig forundt at frigøre energi fra, svarer ofte til den del som du erkendte og stod ved. Selvfølgelig kan man ikke stå ved alle aspekter af problemet på en gang, og det skal derfor være klart at disse faser (indviklingsfasen og udviklingsfasen) er nogle som du adskellige gange flytter dig frem og tilbage imellem, på din vej mod kompleksets kerne. Det er vigtigt at du står netop denne indviklingsfase igennem, idet det kan få højst uheldige konsekvenser, hvis du stopper arbejdet netop i denne fase. Derfor er det, som sagt, vigtigt at du både forventer det som sker i denne fase, og at du forbereder dig på den på bedst mulige måde. Et kompleks er blevet til grundet en fortrængning. Det er selvfølgelig uden mening at føle skyldfølelse overfor denne fortrængning, idet den er produkt af et overlevelsesinstinkt i psyken (Solar plexus). Der er jo ingen som fortrænger fordi de har lyst til selve fortrængningsprocessen. En fortrængning sker som følge af at jeg'et føler sin identitet og integretitet truet, og er derfor en forsvarsmekanisme. Det at jeg'et føler sig truet har med dettes indstilling til hændelsen at gøre, og et vigtigt arbejde i den psykologiske proces har at gøre med at forandre denne indstilling. Det vender jeg tilbage til. Et kompleks som befinder sig i det ubevidste vil når det konstalleres (aktiveres) få en overbygning. Dette er fordi den hændelse, som åbenbart er i stand til at konstallere komplekset, er ligeså farligt for jeg'et, som komplekset selv, og vil derfor forsøges fortrængt medførende en overbygning til komplekset. Det er derfor sådan at en hændelse, som er i stand til at konstallere et kompleks vil medføre en reaktion i dette, før jeg'et sagligt formår at forholde sig til hændelsen. Istedet for nu at prøve at forholde sig sagligt til hændelsen (og derigennem reagere sagligt) vil jeg'et grundet kompleksets konstallation (som fører til at jeg et bliver indhyllet af komplekset) hensættes i samme forsvarsposition som det oprindeligt var i da den oprindelige hændelse blev fortrængt (og derpå 4

5 blev til et kompleks). Dette sker fordi jeg'ets indstilling ikke er blevet ændret i mellemtiden. Der sker nemlig det forunderlige at når du fortrænger noget så fryser du tiden! Og hvis du senere bliver indhyllet af komplekset, da vil du reagere som om du havde samme alder som da komplekset blev skabt. Konsekvensen af dette vil være at hændelsen ikke bliver reageret sagligt på, men istedet forsøges fortrængt (ligesom første gang) - alt sammen fordi jeg'ets indstilling til det oprindelige kompleks ikke har ændret sig. På denne måde får komplekser sine overbygninger. Den første fase som du skal igennem i et psykologisk arbejde er altså en indviklingsfase, der går ud på at se problemet i øjnene. Dette er en fase hvor komplekset bliver alt mere afdækket og du kan se det som en proces af etaper, hvor hver etape repræsenterer afdækningen af et lag. Udviklingsfasen, som altså kræver en foregående indviklingsfase, har blandt andet til formål at bruge bevidstgørelsen fra indviklingsfasen til en objektivisering af komplekset og et samspil mellem disse faser vil, som vi skal se senere, sluttelig føre os til en smerteløs tilstand af højere bevidsthed i første hånd i forhold til det pågældende kompleks. Den psykologiske konsekvens af indviklingsfasen. Som nævnt foroven er det vigtigt at du ikke strander i indviklingsfasen, at du står den igennem og kommer ud på den anden side. Et af problemerne, når man starter et psykologisk arbejde, er at du i bund og grund ikke tror på den, eller rettere sagt, du ved ikke om det vil virke, i kontrast til den smerte som du ved at du oplever. Et af de problemer som du derfor starter ud med er en mangel på tillid til den psykologiske proces, side om side med en grundlæggende overbevisning om uforanderligheden af det problem, som du er udsat for. Når du da starter et psykologisk arbejde, og som det første skal igennem indviklingsfasen, vil det første som du bliver udsat for i denne fase være en intensivering af den smerte du i forvejen finder så svær at udholde. Det vil altså sige at det første der sker i denne psykologiske proces er at du tilsyneladende bliver bekræftiget i uforanderligheden af dit problem, og i at psykologisk arbejde ikke betaler sig, idet smerten jo blot synes at forøges. Vi så foroven at det som sker at du genoplever en tidligere smerte. I virkeligheden er det derfor sådan at den reelle smerte ikke forøges, men at det derimod er den oplevede smerte som forøges. Denne skelnen er du imidlertid ikke i stand til at foretage, og du vil 5

6 derfor opleve det som om at den reelle smerte forøges. Foruden konfrontationen med smerten, som kan være hård og energikrævende i sig selv, da skabes der desuden ud af dette en modstand i dig på at fortsætte arbejdet, idet dette arbejde øjensynligt har den modsatte effekt af det som du ønskede. To ting er derfor af allerstørste vigtighed : Det er vigtigt at du ruster sig på bedste måde til denne fase af det psykologiske arbejde, og endvidere at den fortsatte psykologiske proces så hurtigt så muligt udøver en gunstig indflydelse på din tillid til processen, idet dette vil reducere din modstand på den. Hvordan ruster du dig så bedst muligt til indviklings fasen? Du kan sjældent ruste sig på en måde, så at det ikke gør ondt at gå denne fase igennem. Det handler jo om fortrængte sider af dig selv, og disse blev fortrængt fordi de ikke var forenlige med jeg'et. Fordi jeg'ets indstilling jo ikke har ændret sig siden fortrængningen (denne ændring er et af hovedpunkterne i udviklingsfasen), da vil konfrontationen med det fortrængte indhold per definition altid være smertelig. Hvor smertelig denne konfrontation vil være afhænger selvfølgelig af problemets omfang, og i hvilken grad du har rustet dig, forberedt dig. Du kan ruste dig ved at indstille dig mentalt på den, ved mentalt at forvente den, at være forberedt på den. Du kan inden arbejdet begynder fokusere på dette, og på denne måde bygge dig mentalt op til det, og på denne måde overbevise dig selv om, at det er en fase som du ikke kan komme uden om (og optimalt ikke skal ønske sig at komme uden om idet det jo, omend smerteligt, udelukkende er en del af sig selv som du møder og skal lære at tage til dig). Ved på denne måde at indstille dig på denne fase, og den smerte som opleves i den, da kan du, til en hvis grad, formå at være i stand til vedvarende at skelne din vilje til den psykologiske proces fra din modvilje til den, fordi du kan skelne dit jeg fra ophavet til smerten. Men smerten vil være en del af processen, og snarere end at den mentale forberedelse fjerner smerten i indviklingsfasen, da gør den det muligt at udholde den. Energien i indviklingsfasen. Et andet vigtigt aspekt af denne fase, indviklingsfasen, og som du må være klar over og være forberedt på, handler om energien i den. Energien i komplekser består af autonome energier. De er en slags fraspaltede delpsyker med en vilje af deres egen og hører hjemme i det ubevidste, en del af den personlige psyke, som kunne kaldes for den autonome personlighed. Et kompleks er altså en slags fraspaltet 6

7 autonom personlighed med egen vilje. De er personlige fordi de oprindeligt var en del af det personlige jeg, men selvom de har deres egen vilje, da må det slås fast at de ikke besidder en bevidst vilje. Deres vilje er af autonom karakter, og må snarere betragtes som en slags instinktets vilje med kun et formål, at komme til orde. Man kan se dem (groft skitseret) som bestående af to ting, et indre automatisk program omhandlende integration med jeg'et (hidrørende fra selvet som i sin natur er det modsatte af fraspaltning) og en ordlyd svarende til den måde jeg'et reagerede på, da det blev udsat for den hændelse, der ledte til fortrængningen. Denne reaktion var et produkt af jeg'ets predisposition til at reagere på netop denne hændelse - på netop denne måde. Kompleksets inderste ordlyd, inderste kerne, er derfor et udtryk for denne jeg'ets disposition og bevidstheden om kompleksets inderste kerne, vil derfor medføre at jeg'et (du) forøger sin bevidsthed om sig selv. Man kan derfor udfra dette sige, at som du bevæger sig ind mod kompleksets kerne og bevidstgør lagene, lag for lag, da bliver du (jeg'et) i virkeligheden alt mere bevidst om et alt renere udtryk for dig selv (for jeg'et selv). Den energi som driver processen (i indviklingsfasen) er en aktiv viljes energi, mens det som du udsættes for fra komplekset er en autonom energi. En autonom energi er konstant og uafhængig af din bevidste vilje (og bevidste kontrol) og af jeg'et, modsat den aktive viljes energi, som konstant kræver tilførsel af energi, og som derfor er afhængig af jeg'et. En autonom energi i et kompleks gør altså, at dette konstant er aktivt. Et mindreværdskompleks skal f.eks ikke have aktiv energi fra dig for at fortælle dig, at du ikke er noget værd, hvorimod det kan kræve en aktiv energi og vilje fra dig, til at fortælle dig det modsatte (med mindre du har nærmet dig dit Hjerte, der har sin egen autonome Hjerte energi). At stoppe den psykologiske proces, mens dens vigtigste drivkraft er en aktiv energi fra din side, vil derfor medføre en revertering til et stadie, hvor de eneste udøvende energier, er dem som er uafhængige af dig, de autonome energier i komplekserne. Det er hvad der sker hvis man strander i indviklingsfasen, der jo har dine aktive energier som hoveddrivkraft (modsat de efterfølgende faser). Derfor er det, som sagt, så vigtigt at du står netop denne fase igennem før du 'hviler sig'. Du skal være klar over at indviklingsfasen er en reversibel proces (altså en proces hvor du er særdeles sårbar), men hvor chancen for fuld revertering selvfølgelig aftager afhængigt af hvor langt du er i denne fase. Du bør derfor planlægge dine hvilepauser nøje efter dette. 7

8 Stadierne i en psykologisk proces. Oplevelsesmæssigt er der altså en indviklings fase og en udviklings fase som du skal igennem i dit arbejde med et lidende Solar plexus. Men selve arbejdsprocessen, den psykologiske arbejdsproces, kan groft deles op i 3 stadier, som vi alle mere eller mindre skal igennem. Du vil se at indviklings fasen er med fra starten af og når sit højdepunkt i 3 stadie hvor den dog også vil nå sin afslutning, og erstattes af et permanent udviklings skridt, og en ny oplevelse af frihed. Vi har det med at dykke hovedkuls ned i det lidende Solar plexus og stå (til vores overraskelse) ansigt til ansigt med grunden til fortrængningen (indviklingsfasen).. Derfor ligger det mig stærkt på sinde at anbefale at du opnår en vis fortrolighed med smerten, med komplekset, før du forsøger at bevidstgøre det. En vis fortrolighed vil give dig en grad af tryghed når du nærmer dig dit lidende Solar plexus, og frem for alt give dig mulighed for at trække nødbremsen, når det gør for ondt hvilket er særdeles vigtigt! Denne fortrolighed og evne til at sige stop kan du få i de to første faser hvorefter du, som sagt, er bedre rustet til den 3 fase hvor den egentlige bevidstgørelse finder sted. 1. stadie (Indsigt - opgør med uvidenhedens afmagt) Kodeordet er: du oplever at du ikke har et valg. Når du starter på denne fase er hovedfølelsen afmagt, og en oplevelse af at du ikke har et valg. Dette er indbegrebet af håbløshed. Du oplever smerten, men ved ikke hvad du skal gøre for at komme videre, og du har mistillid til at du overhovedet kan komme videre. Selvom den psykologiske proces handler om at skabe en forandring (der handler om at ændre/opløse et smerteligt reaktionsmønster), vil jeg anbefale dig at det første stadie er at du begynder at udforske det smertelige reaktionsmønster (og altså det lidende Solar plexus) uden at ville ændre det. Du forsøger derved at lære det at kende, istedet for blot at ligge bevidstløst under for det. På denne måde kommer første stadie til at handle om at gøre op med den del af afmagten, der handler om at du ligger under for en smerte, som er en konsekvens af noget du ikke kender til. Med andre ord den del af afmagten, der bunder i uvidenhed om de mest grundlæggende dele af reaktionsmønstret. I dette arbejde vil du komme til at kende mere til reaktionsmønstret, hvad det består af, og særligt hvilke situationer der trigger det. Og du vil bevæge sig henimod det stadie hvor det 8

9 ikke mere vil være helt så fremmed for dig. Og det er hele meningen med denne første fase. Du er som en journalist på en opgave, og opgaven er at beskrive hvornår det smertelige reaktionsmønster aktiveres, altså i hvilke situationer i dit liv. Jo mere du ser reaktionsmønstret, jo mere er dette faktisk en befrielsesproces i sig selv, og her er det vigtigt at lægge mærke til, at i samme grad som det at se det opleves som en befrielsesproces, i samme grad var dit problem ikke reaktionsmønstret i sig selv, men det at du ikke vidste hvad det handlede om. Der er noget som du skal forvente i denne første fase. Selvom du ikke på dette stadie skal ønske at forandre noget, men blot blive mere fortrolig med hvornår komplekset aktiveres, og med hvad det gør ved dig, så lægger du ikke desto mindre (lige så stille) grunden for en forandring process. Og en naturlig reaktion inden i dig på forandring er modstand - modstand mod enhver forandring. Du bør forvente denne reaktion. Det er selvfølgelig Solar plexus som frygter forandringen, og selvom du fortæller dit Solar plexus at du kræver en forandring, fordi du ikke længere kan holde smerten ud, da vil dit Solar plexus alligevel - til enhver tid - yde modstand imod den. Solar plexus er dog udelukkende ude på at beskytte dig. Det frygter nemlig at sålænge du ikke kender smertens kilde, da ved du heller ikke hvad forandringen skal bestå af, og chancen er derfor alt for stor for at du tager fejl i din opfattelse af den forandring, som du tror at du har brug for. Og så er Solar plexus bange for at miste sig selv til det som du forsøger at komme i kontakt med. Det (du) ved jo godt at der var en god grund til at det blev fortrængt og at det første som du vil møde netop er denne grund.. Og hvis det gjorde ondt da det blev fortrængt, da vil det gøre ondt nu, eftersom smerten udsprang af jeg ets indstilling til hændelsen, en indstilling der ikke har ændret sig siden (en fortrængning vil jo som sagt altid fryse tiden med hensyn til jeg ets indstilling). Du ønsker altså at nærme dig et kompleks, men har samtidig modstand på det. Iagtag og forvent dette. Det er altså vigtigt at du, så meget som du formår det, i denne fase blot iagtager uden at ville ændre. Du lærer at se hvilke situationer som vækker komplekset, det lidende Solar plexus, og altså hvilke situationer der får dig affekt og gør dig ulykkelig. Du lærer at forvente affekten før den opstår. Du iagtager, føler, lider, men forsøger ikke at gøre mere. 9

10 2. stadie. (kontrol) Kodeordet er: du opdager at du har et valg. Lad os nu forestille os, at du er nået dertil hvor du til en hvis grad har opnået kendskab til reaktionsmønstret. Du ved nu hvornår det virker og hvad der trigger det (du ved noget - selvfølgelig ikke det hele - om dette). Når du ved noget om hvordan det virker, om hvorfor det virker, om hvad der igangsætter det, da vil du have forandret din rolle i forhold til det, og du kan for første gang indlede det som jeg her kalder 2. stadie. I denne fase vil det handle om kontrol, og for at kontrollere noget, skal man jo først have kendskab til dette noget hvilket det første stadie handlede om. Igennem første stadie har du altså opnået et kendskab til reaktionsmønstret. Dette gør at du nu ved hvornår det virker og nogle gange forventer det før du når til smertens stadie (når det er værst - og når du er indhyllet). Derfor har du nu en ny mulighed. Du har for første gang et valg... Fordi du er i stand til at opdage det, før det for alvor er blevet sat igang, da kan du nu vælge at lade det fylde dig op eller ej (et valg der dog i starten er svært). Du kan vælge at reagere, som det ønsker at du skal, eller som du ønsker at du skal. Dette valg vil selvfølgelig ikke falde dig let for i starten, og er noget som skal opøves. Det er fordi du i starten vil stå midt i reaktionsmønstret og skal handle imod din vilje til nedturen, en handling som på dette tidspunkt mere er baseret på en erindring om en vilje til ikke at ville nedturen, end en oplevelse af denne vilje (idet viljen sidder i jeg'et, som er delvist indhyllet og derfor mere oplever viljen til nedturen). Men dette vil ændre sig (selvom der kan gå noget tid!) og efterhånden vil nederlagene blive færre og du vil mere og mere opleve at du faktisk har et valg. Selvom du endnu ikke kender den dybeste årsag til reaktionsmønstret, da kan du altså alligevel kontrollere det til en vis grad. Kontrollen forøges dog jo mere du bliver bevidst om den grundlæggende årsag. Det er vigtigt at gøre sig klart at denne metode er ikke et endeligt opgør med det smertelige reaktionsmønster. Det som sker er at du udsender en modsat rettet viljes energi i forhold til energien fra reaktionsmønstret (komplekset), en modsat rettet energi, som er baseret på en indsigt i reaktionsmønstret, og som er grundlagt på en vilje der går ud på at du ikke vil dette reaktionsmønster mere. Men selvom det ikke er en endelig løsning, da gør denne metode alligevel op med nogle vigtige aspekter. Det første er det der handler om den afmagt, som du har været i, i forhold til reaktionsmønstret. Denne afmagt har handlet om at du ikke har vidst hvad smerten 10

11 (reaktionsmønstret) handlede om, og at du ikke har haft tillid til at den kunne ændres. Når du oplever at DU har kunne forandre afmagt til magt, så sker der noget inden i dig!! Du vil opleve at du kan starte med at udøve kontrol overfor noget som indtil nu har kontrolleret dig! Der er et andet aspekt, som du også skal gøre op med, og det er vaneaspektet. Vaneaspektet drejer sig om den del af reaktionsmønstret, der handler om at det er en vane for dig at reagere på en bestemt måde i visse situationer. Via kontrol udøvelsen kan du udvikle en ny vane og derigennem erfare at vaneapektet havde en betragtelig andel af selve problemet. Husk på at en reaktion, smertelig eller ikke smertelig, indgyder en vis tryghed, hvis den repræsenterer en måde at reagere på, som har fulgt dig i det meste af dit liv. Derfor vil en ændring af en sådan vane ofte møde modstand, idet du jo dermed giver afkald på en tryghed. Det eneste som kan drive en sådan proces er derfor en bevidst vilje (mod reaktionsmønstret og den medfølgende smerte) kanaliseret ud igennem en indsigt i reaktionsmønstret. Indtil nu har energien i arbejdet mod at skabe en forandring hovedsageligt kommet fra dig i form af et aktivt og bevidst arbejde med først at få en indledende indsigt, og dernæst at vælge ikke at lade dig fylde op af det smertelige reaktionsmønster. Den energi som du har fået igen (indtil nu) er den energi, som kommer ud af den befrielsesproces, som det er at få større indsigt i en smertekilde, og energien som kommer ud af oplevelsen af at du faktisk har et valg (energien som opstår ud af dette var en, som før lå bundet i afmagten). Men hovedenergien kommer stadig fra dig, fra din bevidste beslutning om ikke at ville dette reaktionsmønster, denne smerte mere. Derfor er det stadig en ustabil proces, en reversibel proces, hvor du ikke kan tillade dig at slappe af, for mister du energien, da vil forandringsprocessen miste sit fundament, og du vil derfor mere eller mindre vende tilbage til dit tidligere leje og derved indtage din tidligere rolle i dig. Derfor er det vigtigt at du forsætter denne proces ind i det som jeg kalder 3. stadie. 3. stadie. (Indsigt i kernen og den oprindelige indstilling i dit jeg) Kodeordet er : du integrerer smerten i dig og forvandler den igennem kærlighed, og når til en tilstand af permanent Hjertekontakt. I de første to stadier er Hjertet er uvurderlig støtte. I det 3 stadig er det en nødvendighed! I dette stadie vil du for alvor møde indviklingsfasen, men du er nu til en vis grad 11

12 rustet til den igennem den fortrolighed du har opnået, og den magt du delvist har over det smertelige reaktionsmønster (eller komplekset). 3. stadie er det stadie, som skal gøre forandringsprocessen til en irreversibel proces. Selvom energien i reaktionsmønstret kan være mindsket (i stadie 1 og/eller 2), da har det stadig tilgang til en jævn strøm af energi, en strøm af energi, som ikke kræver noget af dig, men som kommer af sig selv, til forskel fra den energi der skal forsætte forandrings processen. Denne energi er, som skrevet foroven, et produkt af en aktiv bevidst drevet proces fra din side. I 3. stadie skal energien bag forandringsprocessen gøres konstant og uafhængig af dig (af din bevidste vilje) på samme måde som energien bag reaktionsmønstret er uafhængig af dig. I dette stadie kræves der et arbejde som forener principperne fra de to forrige stadier (stadie 1 : indsigt og stadie 2 : kontrol) med endnu et princip : indsigt i den oprindelige indstilling, som herskede i dit jeg da det blev udsat for den oprindelige hændelse. Ligesom den oprindelige hændelse eksisterer endnu, da eksisterer denne jeg ets indstilling også endnu, og udgør kraften bag den autonome energi der kommer fra dit ubevidste. Det er nu tid til at se den i øjnene, og tage den til dig, og for altid forandre den. Grunden til at energikilden til det negative reaktionsmønster er vedvarende/autonom og uden for bevidst kontrol er at den bygger på en oplevelse, som er blevet til en erfaring, hvis værdi er blevet tolket som negativ af jeg et. Erfaringen er en del af dig og har derfor en konstant kilde af energi til sin rådighed. Hvis jeg'et fortolker den oprindelige oplevelse negativt, da vil erfaringen være negativ og indgyde smerte i dig. Det er derfor optimalt sådan at hvis du kunne ændre jeg'ets fortolkning til en positiv fortolkning, da ville oplevelsen kunne ændres til en positiv oplevelse og smerten vil forsvinde, og istedet blive erstattet af en positiv autonom energi. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt, men det kan faktisk lade sig gøre at ændre jeg ets indstilling til hændelsen. Stadie 3 er en proces der altså kan starte når der er vis indsigt (stadie 1), og en vis kontrol (stadie 2), tilstede. I stadie 3 handler det om at komme tæt på kernen til problemet, et problem der ikke ville have være opstået hvis det ikke var for jeg ets indstilling da det (du) mødte hændelsen. Denne indstilling eksisterer i dig endnu, og er dig! Og møder du lignende hændelser, da vil du gøre det samme som første gang fortrænge dem. Jeg ets indstilling skal ændres med en ny indstilling, ved at du ser, og indser, den inderste kerne af 12

13 komplekset (og der ligger også den oprindelige indstilling som altså ikke har forandret sig lige siden). Denne del føler sig alene og i den grad adskilt fra Hjertet og fra livet. Du skal derfor agere både liv og kærlighed, og hente denne del af dig selv hjem igen, og lykkes dette, da vil denne indstilling i dig ikke mere kunne afskærme dig fra dit Hjerte for husk at det er det som sker (at du afskærmes fra dit Hjerte) når den aktiveres. At gøre en forandringsproces til en irreversibel proces, er altså at nå til en tilstand hvor hændelser, der tidligere kunne afskærme dig fra Hjertet ikke længere er i stand til det. Bliv lidt ved denne tanke! Da disse hændelser afskar dig fra Hjertet ved at aktivere et jeg (eller en del af dit jeg) som ikke havde forandret sig i mange år, og som var indhyllet i ensomhed, da kan du kun nå til det den irreversible tilstand ved at nå helt ind til dette jeg, og indse dets indstilling, og ændre den, ved at tage den til dig i kærlighed. At nå til en tilstand hvor en hændelse ikke mere kan bringe dig i affekt og medføre lidelse, er altså det samme som hvis hændelsen aldrig mere kan afskærme dig fra dit Hjerte. Denne tilstand opnås gennem indsigt i hvornår du bliver indhyllet, og dernæst kontrol, og sluttelig indsigt i den oprindelige indstilling i dit jeg, og forvandling af denne del af dit jeg igennem vedkendelse og integrering og opløsning af smerten gennem kærlighed. Og som jeg har sagt tidligere er Hjertet og nærværet en altafgørende del af denne process. Hjertet giver dig nemlig mulighed at bringe endnu en autonom energi ind i processen, Hjertets autonome energi, hvis kilde er fra et langt højere sted, end kilden til komplekset. Og til forskel fra kompleksets autonome energi, da vil Hjertets autonome energi støtte dig i at forsætte processen, og med dets mening og dybe tillid vil det ruste dig til ikke at blive indhyllet af meningsløsheden og mistilliden fra det ubevidste samt det lidende Solar plexus. Og Hjertets energi vil ydermere styrke din aktive viljes energi til at drive processen og dig selv videre. Og ligesom bevidstheden om dig selv øges hen igennem processen, da skal det være ligeså med nærværet og Hjerte kontakten. De er nemlig ikke blot en støtte i processen, de er en nødvendighed for at du kan nå til tilstanden af irreversibilitet! Uden forøget nærvær og Hjertekontakt vil du ikke forandre dig permanent idet formålet med hele processen blandt andet er - en forøget nærværsevne og en forøget Hjertekontakt! 13

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere