Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling."

Transkript

1 Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det hvis du har læst de foregående kapitler i bogen. Til trods for dette skulle du alligevel kunne få noget ud af læse dette, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse! Er du interesseret i bogen er du velkommen til at kontakte mig på I kapitel 4 beskrev jeg hvad der sker når Solar plexus lider og hvordan vi kan arbejde for at stoppe lidelsen. Jeg skrev følgende: Der er altså flere ting som bør være med i arbejdet med et lidende Solar plexus : 1. Hjertet (som får dig ud af meningsløsheden, og får dig til at se problemet som en udfordring). 2. Nærværet. Dette nærvær kan komme igennem meditation eller forskellige former for interesse medieret nærvær. 3. Kontakt med Solar plexus. Den traditionelle psykologi fokuserer særlig meget på punkt 3, men fremtidens psykologi vil blive nød til at indse at alle 3 punkter er ligeværdige partnere i en psykologisk proces, hvis denne skal være optimal og føre til permanent forandring. I dette apendix vil jeg dog overvejende komme nærmere ind på punkt 3 Kontakt med Solar plexus. Da fokus for denne bog ikke er at beskrive en psykologisk proces, men at fortælle om hvordan Solar plexus og i særdeleshed Hjertet virker i dit liv, har jeg valgt ikke at tage denne del med i bog kapitlerne, men har istedet placeret det her i appendix sektionen. Jeg har valgt at tage det med her fordi jeg synes at det er vigtigt. Jeg ser nemlig ofte at der hvor mennesker virkelig får problemer med at nærme sig deres lidende Solar plexus er når de møder indviklings fasen. Vi har det med ikke at forvente denne fase, og strander derfor ofte i den, sammen med et Solar plexus, der nu synes at lide mere end da vi startede med at nærme os det! Denne fase er derfor så vigtig at være klar over når vi starter med at nærme os et Solar plexus i smerte. En anden ting jeg beskriver her er energien i den proces hvor vi skal have kontakt med Solar plexus (jeg et). I en psykologisk proces 1

2 er der nemlig to slags energier: en aktiv viljes energi og en autonom energi. Og sluttelig kommer jeg ind på de faser af et psykologisk arbejde som følger indviklings fasen, og som skal føre dig til en tilstand af permanent frihed for smerten, og en permanent kontakt til dit Hjerte. En psykologisk proces er naturligvis ikke strengt delt op i forskellige faser, men det er blot nemmere at forklare processen på denne måde. Og selvom faserne også kan ses som forskellige aspekter af en psykologisk proces, da vil de ofte mere eller mindre falde i den kronologiske rækkefølge som jeg her skildrer dem i. Og en ting er sikkert: når du får åbnet op til dit lidende Solar plexus, da er det som kommer først indviklings fasen. Indviklings fasen. Når vi foretager et psykologisk arbejde er formålet i de fleste tilfælde at vi ønsker at opnå en bedring af vores sindstilstand. Det vil altså sige at motivet bag dette arbejde er en sindstilstand, som vi ikke er tilfredse med. Denne utilfredshed kendetegnes ofte ved en eller anden form for smeteoplevelse og smertens ophør er hvad vi ønsker skal komme ud af vores psykologiske arbejde. Smerte er til enhver tid affødt ud af noget som ikke er os bevidst, men som alligevel formår at trænge igennem grænsen til din bevidsthed, dit jeg, og påvirke dette på en smertelig måde. En forudsætning for at opnå en bedring i din sindstilstand er at du bliver bevidst om dette ubevidste 'noget', samt at du formår af inddrage Hjertet og nærværet i processen. Her vil jeg dog fokusere på kontakten med det lidende Solar plexus, som lider fordi det er indhyllet i smertelige følelser. Den allerførste fase du skal igennem er ikke en udviklingsfase, men istedet en fase som jeg vælger at kalde indviklingsfasen. Vi har alle prøvet at foretage et psykologisk arbejde med os selv for blot at opleve at den smerte som vi ønskede skulle mindskes, endda ophøre, istedet syntes at tiltage i styrke, stik imod vores forventning. Og ikke sjældent er vi derfor stoppet med vores arbejde, idet det tilsyneladende ikke var den måde hvorpå vi skulle blive vores smerte kvit. At stoppe dit arbejde fordi smerten synes at tiltage er en handling der, omend forståelig, blot vil udsætte det arbejde som skal til for at du skal få det bedre. Faktisk er den tiltagende smerte et tegn på at processen forløber som den skal. Blot har du ikke forventet at før udvikling kommer indvikling. I de fleste tilfælde er den indre smertekilde et kompleks og dit arbejde vil have til formål at bevidstgøre komplekset. Men den første fase er som sagt en indviklingsfase. Hvad består så denne indviklingsfase af? Det er som sagt den 2

3 første fase som vi skal igennem i ethvert psykologisk arbejde, og det er også den sværeste fase, og hver eneste gang man ikke har fuldført et psykologisk arbejde fordi det føltes for svært da vil det altid - uden undtagelse - være i indviklingsfasen at man er strandet. Derfor er den så vigtig at diskutere. Et kompleks er ikke gjort ubevidst som følge af en tilfældighed, men som følge af en fortrængning grundet dets uforenelighed med jeg'et. Dette fortæller os noget vigtigt, nemlig at selvom de ydre lag af et kompleks må betragtes som illusioner (i den forstand at de ikke repræsenterer det egentlige ophav til vores smerte), da indeholder komplekset en kerne, som derimod er en fast del af os selv, en del vi må forholde os til. Det er denne del som du skal have kontakt med og bevidstgjort før at du for altid kan sige dig fri for komplekset og dets smerte. Og grunden er, som du vil se forneden, at denne kerne indeholder en gave til dig som du har brug for i din udvikling. For at arbejde med komplekset i det ubevidste, da må vi bevidstgøre det. Dette kan være en lang proces hvor man arbejder sig igennem lag for lag, og ikke før man har set at et lag blot var en udtryksform for et dybere lag, vil dette fremstå som en illusion. Du skal altså konfrontere dig med et lag, uden at på nogen måde opleve dette som en illusion, men tværtigmod sandsynligvis opleve dette som et yderst smertefuldt faktum. Du skal så at sige kaste sig selv for løverne! Dette er hvad indviklingsfasen består af. I indviklingsfasen konfronteres du med hvorfor du hidtil har forsøgt at fortrænge en del af dig selv. Her oplever du for alvor hvorfor du ikke har arbejdet med problemet tidligere. Her oplever du den smerte som du har forsøgt at flygte fra. Problemet vil fremstå i alt sit væsen (med den smertefulde reaktion til følge). Det handler altså om at se problemet i øjnene, at gøre det officielt. Her ser du det kompleks i øjnene, som fra dit ubevidste har indgivet dig en følelse af afmagt, en følelse af at du ikke havde et valg. Du ser altså netop det i øjnene som du føler at du ikke har et valg overfor og føler mere end nogensinde denne afmagt. Dette møde med problemet (komplekset) vil som sagt undertiden slå folk helt ud, og de vil revertere og aldrig nå til udviklingsfasen. Det er derfor vigtigt at forvente denne fase og at have nogle konkrete metoder til at komme igennem den. Generelt kan det siges at det i denne fase er vigtigt at du arbejder på at stå ved dit problem, for jo mere du kan stå ved det, jo hurtigere kan du komme til udviklingsfasen. En vigtig ting ved indviklingsfasen er at du ikke skaber. Du ser derimod det som er. Derved lægger du grunden for den skabelse, 3

4 som sker i udviklingsfasen, skabelsen af forandring. Du må derfor ikke forvente at noget skabes i dit indre, som letter på smerten. Du skal derimod forvente og være forberedt på at det i denne fase kan blive værre end det nogensinde har været. Dette må du indstille dig på i forvejen, og ligeledes må du indstille dig på at det netop skal være sådan. Før du føler dig stærk nok i denne indstilling skal du ikke begynde den psykologiske proces! Indviklingsfasen er at erkende problemet og den bundne energi. Udviklingsfasen er at "løse" problemet og dermed frigøre energien. Den del af problemet, som det er dig forundt at frigøre energi fra, svarer ofte til den del som du erkendte og stod ved. Selvfølgelig kan man ikke stå ved alle aspekter af problemet på en gang, og det skal derfor være klart at disse faser (indviklingsfasen og udviklingsfasen) er nogle som du adskellige gange flytter dig frem og tilbage imellem, på din vej mod kompleksets kerne. Det er vigtigt at du står netop denne indviklingsfase igennem, idet det kan få højst uheldige konsekvenser, hvis du stopper arbejdet netop i denne fase. Derfor er det, som sagt, vigtigt at du både forventer det som sker i denne fase, og at du forbereder dig på den på bedst mulige måde. Et kompleks er blevet til grundet en fortrængning. Det er selvfølgelig uden mening at føle skyldfølelse overfor denne fortrængning, idet den er produkt af et overlevelsesinstinkt i psyken (Solar plexus). Der er jo ingen som fortrænger fordi de har lyst til selve fortrængningsprocessen. En fortrængning sker som følge af at jeg'et føler sin identitet og integretitet truet, og er derfor en forsvarsmekanisme. Det at jeg'et føler sig truet har med dettes indstilling til hændelsen at gøre, og et vigtigt arbejde i den psykologiske proces har at gøre med at forandre denne indstilling. Det vender jeg tilbage til. Et kompleks som befinder sig i det ubevidste vil når det konstalleres (aktiveres) få en overbygning. Dette er fordi den hændelse, som åbenbart er i stand til at konstallere komplekset, er ligeså farligt for jeg'et, som komplekset selv, og vil derfor forsøges fortrængt medførende en overbygning til komplekset. Det er derfor sådan at en hændelse, som er i stand til at konstallere et kompleks vil medføre en reaktion i dette, før jeg'et sagligt formår at forholde sig til hændelsen. Istedet for nu at prøve at forholde sig sagligt til hændelsen (og derigennem reagere sagligt) vil jeg'et grundet kompleksets konstallation (som fører til at jeg et bliver indhyllet af komplekset) hensættes i samme forsvarsposition som det oprindeligt var i da den oprindelige hændelse blev fortrængt (og derpå 4

5 blev til et kompleks). Dette sker fordi jeg'ets indstilling ikke er blevet ændret i mellemtiden. Der sker nemlig det forunderlige at når du fortrænger noget så fryser du tiden! Og hvis du senere bliver indhyllet af komplekset, da vil du reagere som om du havde samme alder som da komplekset blev skabt. Konsekvensen af dette vil være at hændelsen ikke bliver reageret sagligt på, men istedet forsøges fortrængt (ligesom første gang) - alt sammen fordi jeg'ets indstilling til det oprindelige kompleks ikke har ændret sig. På denne måde får komplekser sine overbygninger. Den første fase som du skal igennem i et psykologisk arbejde er altså en indviklingsfase, der går ud på at se problemet i øjnene. Dette er en fase hvor komplekset bliver alt mere afdækket og du kan se det som en proces af etaper, hvor hver etape repræsenterer afdækningen af et lag. Udviklingsfasen, som altså kræver en foregående indviklingsfase, har blandt andet til formål at bruge bevidstgørelsen fra indviklingsfasen til en objektivisering af komplekset og et samspil mellem disse faser vil, som vi skal se senere, sluttelig føre os til en smerteløs tilstand af højere bevidsthed i første hånd i forhold til det pågældende kompleks. Den psykologiske konsekvens af indviklingsfasen. Som nævnt foroven er det vigtigt at du ikke strander i indviklingsfasen, at du står den igennem og kommer ud på den anden side. Et af problemerne, når man starter et psykologisk arbejde, er at du i bund og grund ikke tror på den, eller rettere sagt, du ved ikke om det vil virke, i kontrast til den smerte som du ved at du oplever. Et af de problemer som du derfor starter ud med er en mangel på tillid til den psykologiske proces, side om side med en grundlæggende overbevisning om uforanderligheden af det problem, som du er udsat for. Når du da starter et psykologisk arbejde, og som det første skal igennem indviklingsfasen, vil det første som du bliver udsat for i denne fase være en intensivering af den smerte du i forvejen finder så svær at udholde. Det vil altså sige at det første der sker i denne psykologiske proces er at du tilsyneladende bliver bekræftiget i uforanderligheden af dit problem, og i at psykologisk arbejde ikke betaler sig, idet smerten jo blot synes at forøges. Vi så foroven at det som sker at du genoplever en tidligere smerte. I virkeligheden er det derfor sådan at den reelle smerte ikke forøges, men at det derimod er den oplevede smerte som forøges. Denne skelnen er du imidlertid ikke i stand til at foretage, og du vil 5

6 derfor opleve det som om at den reelle smerte forøges. Foruden konfrontationen med smerten, som kan være hård og energikrævende i sig selv, da skabes der desuden ud af dette en modstand i dig på at fortsætte arbejdet, idet dette arbejde øjensynligt har den modsatte effekt af det som du ønskede. To ting er derfor af allerstørste vigtighed : Det er vigtigt at du ruster sig på bedste måde til denne fase af det psykologiske arbejde, og endvidere at den fortsatte psykologiske proces så hurtigt så muligt udøver en gunstig indflydelse på din tillid til processen, idet dette vil reducere din modstand på den. Hvordan ruster du dig så bedst muligt til indviklings fasen? Du kan sjældent ruste sig på en måde, så at det ikke gør ondt at gå denne fase igennem. Det handler jo om fortrængte sider af dig selv, og disse blev fortrængt fordi de ikke var forenlige med jeg'et. Fordi jeg'ets indstilling jo ikke har ændret sig siden fortrængningen (denne ændring er et af hovedpunkterne i udviklingsfasen), da vil konfrontationen med det fortrængte indhold per definition altid være smertelig. Hvor smertelig denne konfrontation vil være afhænger selvfølgelig af problemets omfang, og i hvilken grad du har rustet dig, forberedt dig. Du kan ruste dig ved at indstille dig mentalt på den, ved mentalt at forvente den, at være forberedt på den. Du kan inden arbejdet begynder fokusere på dette, og på denne måde bygge dig mentalt op til det, og på denne måde overbevise dig selv om, at det er en fase som du ikke kan komme uden om (og optimalt ikke skal ønske sig at komme uden om idet det jo, omend smerteligt, udelukkende er en del af sig selv som du møder og skal lære at tage til dig). Ved på denne måde at indstille dig på denne fase, og den smerte som opleves i den, da kan du, til en hvis grad, formå at være i stand til vedvarende at skelne din vilje til den psykologiske proces fra din modvilje til den, fordi du kan skelne dit jeg fra ophavet til smerten. Men smerten vil være en del af processen, og snarere end at den mentale forberedelse fjerner smerten i indviklingsfasen, da gør den det muligt at udholde den. Energien i indviklingsfasen. Et andet vigtigt aspekt af denne fase, indviklingsfasen, og som du må være klar over og være forberedt på, handler om energien i den. Energien i komplekser består af autonome energier. De er en slags fraspaltede delpsyker med en vilje af deres egen og hører hjemme i det ubevidste, en del af den personlige psyke, som kunne kaldes for den autonome personlighed. Et kompleks er altså en slags fraspaltet 6

7 autonom personlighed med egen vilje. De er personlige fordi de oprindeligt var en del af det personlige jeg, men selvom de har deres egen vilje, da må det slås fast at de ikke besidder en bevidst vilje. Deres vilje er af autonom karakter, og må snarere betragtes som en slags instinktets vilje med kun et formål, at komme til orde. Man kan se dem (groft skitseret) som bestående af to ting, et indre automatisk program omhandlende integration med jeg'et (hidrørende fra selvet som i sin natur er det modsatte af fraspaltning) og en ordlyd svarende til den måde jeg'et reagerede på, da det blev udsat for den hændelse, der ledte til fortrængningen. Denne reaktion var et produkt af jeg'ets predisposition til at reagere på netop denne hændelse - på netop denne måde. Kompleksets inderste ordlyd, inderste kerne, er derfor et udtryk for denne jeg'ets disposition og bevidstheden om kompleksets inderste kerne, vil derfor medføre at jeg'et (du) forøger sin bevidsthed om sig selv. Man kan derfor udfra dette sige, at som du bevæger sig ind mod kompleksets kerne og bevidstgør lagene, lag for lag, da bliver du (jeg'et) i virkeligheden alt mere bevidst om et alt renere udtryk for dig selv (for jeg'et selv). Den energi som driver processen (i indviklingsfasen) er en aktiv viljes energi, mens det som du udsættes for fra komplekset er en autonom energi. En autonom energi er konstant og uafhængig af din bevidste vilje (og bevidste kontrol) og af jeg'et, modsat den aktive viljes energi, som konstant kræver tilførsel af energi, og som derfor er afhængig af jeg'et. En autonom energi i et kompleks gør altså, at dette konstant er aktivt. Et mindreværdskompleks skal f.eks ikke have aktiv energi fra dig for at fortælle dig, at du ikke er noget værd, hvorimod det kan kræve en aktiv energi og vilje fra dig, til at fortælle dig det modsatte (med mindre du har nærmet dig dit Hjerte, der har sin egen autonome Hjerte energi). At stoppe den psykologiske proces, mens dens vigtigste drivkraft er en aktiv energi fra din side, vil derfor medføre en revertering til et stadie, hvor de eneste udøvende energier, er dem som er uafhængige af dig, de autonome energier i komplekserne. Det er hvad der sker hvis man strander i indviklingsfasen, der jo har dine aktive energier som hoveddrivkraft (modsat de efterfølgende faser). Derfor er det, som sagt, så vigtigt at du står netop denne fase igennem før du 'hviler sig'. Du skal være klar over at indviklingsfasen er en reversibel proces (altså en proces hvor du er særdeles sårbar), men hvor chancen for fuld revertering selvfølgelig aftager afhængigt af hvor langt du er i denne fase. Du bør derfor planlægge dine hvilepauser nøje efter dette. 7

8 Stadierne i en psykologisk proces. Oplevelsesmæssigt er der altså en indviklings fase og en udviklings fase som du skal igennem i dit arbejde med et lidende Solar plexus. Men selve arbejdsprocessen, den psykologiske arbejdsproces, kan groft deles op i 3 stadier, som vi alle mere eller mindre skal igennem. Du vil se at indviklings fasen er med fra starten af og når sit højdepunkt i 3 stadie hvor den dog også vil nå sin afslutning, og erstattes af et permanent udviklings skridt, og en ny oplevelse af frihed. Vi har det med at dykke hovedkuls ned i det lidende Solar plexus og stå (til vores overraskelse) ansigt til ansigt med grunden til fortrængningen (indviklingsfasen).. Derfor ligger det mig stærkt på sinde at anbefale at du opnår en vis fortrolighed med smerten, med komplekset, før du forsøger at bevidstgøre det. En vis fortrolighed vil give dig en grad af tryghed når du nærmer dig dit lidende Solar plexus, og frem for alt give dig mulighed for at trække nødbremsen, når det gør for ondt hvilket er særdeles vigtigt! Denne fortrolighed og evne til at sige stop kan du få i de to første faser hvorefter du, som sagt, er bedre rustet til den 3 fase hvor den egentlige bevidstgørelse finder sted. 1. stadie (Indsigt - opgør med uvidenhedens afmagt) Kodeordet er: du oplever at du ikke har et valg. Når du starter på denne fase er hovedfølelsen afmagt, og en oplevelse af at du ikke har et valg. Dette er indbegrebet af håbløshed. Du oplever smerten, men ved ikke hvad du skal gøre for at komme videre, og du har mistillid til at du overhovedet kan komme videre. Selvom den psykologiske proces handler om at skabe en forandring (der handler om at ændre/opløse et smerteligt reaktionsmønster), vil jeg anbefale dig at det første stadie er at du begynder at udforske det smertelige reaktionsmønster (og altså det lidende Solar plexus) uden at ville ændre det. Du forsøger derved at lære det at kende, istedet for blot at ligge bevidstløst under for det. På denne måde kommer første stadie til at handle om at gøre op med den del af afmagten, der handler om at du ligger under for en smerte, som er en konsekvens af noget du ikke kender til. Med andre ord den del af afmagten, der bunder i uvidenhed om de mest grundlæggende dele af reaktionsmønstret. I dette arbejde vil du komme til at kende mere til reaktionsmønstret, hvad det består af, og særligt hvilke situationer der trigger det. Og du vil bevæge sig henimod det stadie hvor det 8

9 ikke mere vil være helt så fremmed for dig. Og det er hele meningen med denne første fase. Du er som en journalist på en opgave, og opgaven er at beskrive hvornår det smertelige reaktionsmønster aktiveres, altså i hvilke situationer i dit liv. Jo mere du ser reaktionsmønstret, jo mere er dette faktisk en befrielsesproces i sig selv, og her er det vigtigt at lægge mærke til, at i samme grad som det at se det opleves som en befrielsesproces, i samme grad var dit problem ikke reaktionsmønstret i sig selv, men det at du ikke vidste hvad det handlede om. Der er noget som du skal forvente i denne første fase. Selvom du ikke på dette stadie skal ønske at forandre noget, men blot blive mere fortrolig med hvornår komplekset aktiveres, og med hvad det gør ved dig, så lægger du ikke desto mindre (lige så stille) grunden for en forandring process. Og en naturlig reaktion inden i dig på forandring er modstand - modstand mod enhver forandring. Du bør forvente denne reaktion. Det er selvfølgelig Solar plexus som frygter forandringen, og selvom du fortæller dit Solar plexus at du kræver en forandring, fordi du ikke længere kan holde smerten ud, da vil dit Solar plexus alligevel - til enhver tid - yde modstand imod den. Solar plexus er dog udelukkende ude på at beskytte dig. Det frygter nemlig at sålænge du ikke kender smertens kilde, da ved du heller ikke hvad forandringen skal bestå af, og chancen er derfor alt for stor for at du tager fejl i din opfattelse af den forandring, som du tror at du har brug for. Og så er Solar plexus bange for at miste sig selv til det som du forsøger at komme i kontakt med. Det (du) ved jo godt at der var en god grund til at det blev fortrængt og at det første som du vil møde netop er denne grund.. Og hvis det gjorde ondt da det blev fortrængt, da vil det gøre ondt nu, eftersom smerten udsprang af jeg ets indstilling til hændelsen, en indstilling der ikke har ændret sig siden (en fortrængning vil jo som sagt altid fryse tiden med hensyn til jeg ets indstilling). Du ønsker altså at nærme dig et kompleks, men har samtidig modstand på det. Iagtag og forvent dette. Det er altså vigtigt at du, så meget som du formår det, i denne fase blot iagtager uden at ville ændre. Du lærer at se hvilke situationer som vækker komplekset, det lidende Solar plexus, og altså hvilke situationer der får dig affekt og gør dig ulykkelig. Du lærer at forvente affekten før den opstår. Du iagtager, føler, lider, men forsøger ikke at gøre mere. 9

10 2. stadie. (kontrol) Kodeordet er: du opdager at du har et valg. Lad os nu forestille os, at du er nået dertil hvor du til en hvis grad har opnået kendskab til reaktionsmønstret. Du ved nu hvornår det virker og hvad der trigger det (du ved noget - selvfølgelig ikke det hele - om dette). Når du ved noget om hvordan det virker, om hvorfor det virker, om hvad der igangsætter det, da vil du have forandret din rolle i forhold til det, og du kan for første gang indlede det som jeg her kalder 2. stadie. I denne fase vil det handle om kontrol, og for at kontrollere noget, skal man jo først have kendskab til dette noget hvilket det første stadie handlede om. Igennem første stadie har du altså opnået et kendskab til reaktionsmønstret. Dette gør at du nu ved hvornår det virker og nogle gange forventer det før du når til smertens stadie (når det er værst - og når du er indhyllet). Derfor har du nu en ny mulighed. Du har for første gang et valg... Fordi du er i stand til at opdage det, før det for alvor er blevet sat igang, da kan du nu vælge at lade det fylde dig op eller ej (et valg der dog i starten er svært). Du kan vælge at reagere, som det ønsker at du skal, eller som du ønsker at du skal. Dette valg vil selvfølgelig ikke falde dig let for i starten, og er noget som skal opøves. Det er fordi du i starten vil stå midt i reaktionsmønstret og skal handle imod din vilje til nedturen, en handling som på dette tidspunkt mere er baseret på en erindring om en vilje til ikke at ville nedturen, end en oplevelse af denne vilje (idet viljen sidder i jeg'et, som er delvist indhyllet og derfor mere oplever viljen til nedturen). Men dette vil ændre sig (selvom der kan gå noget tid!) og efterhånden vil nederlagene blive færre og du vil mere og mere opleve at du faktisk har et valg. Selvom du endnu ikke kender den dybeste årsag til reaktionsmønstret, da kan du altså alligevel kontrollere det til en vis grad. Kontrollen forøges dog jo mere du bliver bevidst om den grundlæggende årsag. Det er vigtigt at gøre sig klart at denne metode er ikke et endeligt opgør med det smertelige reaktionsmønster. Det som sker er at du udsender en modsat rettet viljes energi i forhold til energien fra reaktionsmønstret (komplekset), en modsat rettet energi, som er baseret på en indsigt i reaktionsmønstret, og som er grundlagt på en vilje der går ud på at du ikke vil dette reaktionsmønster mere. Men selvom det ikke er en endelig løsning, da gør denne metode alligevel op med nogle vigtige aspekter. Det første er det der handler om den afmagt, som du har været i, i forhold til reaktionsmønstret. Denne afmagt har handlet om at du ikke har vidst hvad smerten 10

11 (reaktionsmønstret) handlede om, og at du ikke har haft tillid til at den kunne ændres. Når du oplever at DU har kunne forandre afmagt til magt, så sker der noget inden i dig!! Du vil opleve at du kan starte med at udøve kontrol overfor noget som indtil nu har kontrolleret dig! Der er et andet aspekt, som du også skal gøre op med, og det er vaneaspektet. Vaneaspektet drejer sig om den del af reaktionsmønstret, der handler om at det er en vane for dig at reagere på en bestemt måde i visse situationer. Via kontrol udøvelsen kan du udvikle en ny vane og derigennem erfare at vaneapektet havde en betragtelig andel af selve problemet. Husk på at en reaktion, smertelig eller ikke smertelig, indgyder en vis tryghed, hvis den repræsenterer en måde at reagere på, som har fulgt dig i det meste af dit liv. Derfor vil en ændring af en sådan vane ofte møde modstand, idet du jo dermed giver afkald på en tryghed. Det eneste som kan drive en sådan proces er derfor en bevidst vilje (mod reaktionsmønstret og den medfølgende smerte) kanaliseret ud igennem en indsigt i reaktionsmønstret. Indtil nu har energien i arbejdet mod at skabe en forandring hovedsageligt kommet fra dig i form af et aktivt og bevidst arbejde med først at få en indledende indsigt, og dernæst at vælge ikke at lade dig fylde op af det smertelige reaktionsmønster. Den energi som du har fået igen (indtil nu) er den energi, som kommer ud af den befrielsesproces, som det er at få større indsigt i en smertekilde, og energien som kommer ud af oplevelsen af at du faktisk har et valg (energien som opstår ud af dette var en, som før lå bundet i afmagten). Men hovedenergien kommer stadig fra dig, fra din bevidste beslutning om ikke at ville dette reaktionsmønster, denne smerte mere. Derfor er det stadig en ustabil proces, en reversibel proces, hvor du ikke kan tillade dig at slappe af, for mister du energien, da vil forandringsprocessen miste sit fundament, og du vil derfor mere eller mindre vende tilbage til dit tidligere leje og derved indtage din tidligere rolle i dig. Derfor er det vigtigt at du forsætter denne proces ind i det som jeg kalder 3. stadie. 3. stadie. (Indsigt i kernen og den oprindelige indstilling i dit jeg) Kodeordet er : du integrerer smerten i dig og forvandler den igennem kærlighed, og når til en tilstand af permanent Hjertekontakt. I de første to stadier er Hjertet er uvurderlig støtte. I det 3 stadig er det en nødvendighed! I dette stadie vil du for alvor møde indviklingsfasen, men du er nu til en vis grad 11

12 rustet til den igennem den fortrolighed du har opnået, og den magt du delvist har over det smertelige reaktionsmønster (eller komplekset). 3. stadie er det stadie, som skal gøre forandringsprocessen til en irreversibel proces. Selvom energien i reaktionsmønstret kan være mindsket (i stadie 1 og/eller 2), da har det stadig tilgang til en jævn strøm af energi, en strøm af energi, som ikke kræver noget af dig, men som kommer af sig selv, til forskel fra den energi der skal forsætte forandrings processen. Denne energi er, som skrevet foroven, et produkt af en aktiv bevidst drevet proces fra din side. I 3. stadie skal energien bag forandringsprocessen gøres konstant og uafhængig af dig (af din bevidste vilje) på samme måde som energien bag reaktionsmønstret er uafhængig af dig. I dette stadie kræves der et arbejde som forener principperne fra de to forrige stadier (stadie 1 : indsigt og stadie 2 : kontrol) med endnu et princip : indsigt i den oprindelige indstilling, som herskede i dit jeg da det blev udsat for den oprindelige hændelse. Ligesom den oprindelige hændelse eksisterer endnu, da eksisterer denne jeg ets indstilling også endnu, og udgør kraften bag den autonome energi der kommer fra dit ubevidste. Det er nu tid til at se den i øjnene, og tage den til dig, og for altid forandre den. Grunden til at energikilden til det negative reaktionsmønster er vedvarende/autonom og uden for bevidst kontrol er at den bygger på en oplevelse, som er blevet til en erfaring, hvis værdi er blevet tolket som negativ af jeg et. Erfaringen er en del af dig og har derfor en konstant kilde af energi til sin rådighed. Hvis jeg'et fortolker den oprindelige oplevelse negativt, da vil erfaringen være negativ og indgyde smerte i dig. Det er derfor optimalt sådan at hvis du kunne ændre jeg'ets fortolkning til en positiv fortolkning, da ville oplevelsen kunne ændres til en positiv oplevelse og smerten vil forsvinde, og istedet blive erstattet af en positiv autonom energi. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt, men det kan faktisk lade sig gøre at ændre jeg ets indstilling til hændelsen. Stadie 3 er en proces der altså kan starte når der er vis indsigt (stadie 1), og en vis kontrol (stadie 2), tilstede. I stadie 3 handler det om at komme tæt på kernen til problemet, et problem der ikke ville have være opstået hvis det ikke var for jeg ets indstilling da det (du) mødte hændelsen. Denne indstilling eksisterer i dig endnu, og er dig! Og møder du lignende hændelser, da vil du gøre det samme som første gang fortrænge dem. Jeg ets indstilling skal ændres med en ny indstilling, ved at du ser, og indser, den inderste kerne af 12

13 komplekset (og der ligger også den oprindelige indstilling som altså ikke har forandret sig lige siden). Denne del føler sig alene og i den grad adskilt fra Hjertet og fra livet. Du skal derfor agere både liv og kærlighed, og hente denne del af dig selv hjem igen, og lykkes dette, da vil denne indstilling i dig ikke mere kunne afskærme dig fra dit Hjerte for husk at det er det som sker (at du afskærmes fra dit Hjerte) når den aktiveres. At gøre en forandringsproces til en irreversibel proces, er altså at nå til en tilstand hvor hændelser, der tidligere kunne afskærme dig fra Hjertet ikke længere er i stand til det. Bliv lidt ved denne tanke! Da disse hændelser afskar dig fra Hjertet ved at aktivere et jeg (eller en del af dit jeg) som ikke havde forandret sig i mange år, og som var indhyllet i ensomhed, da kan du kun nå til det den irreversible tilstand ved at nå helt ind til dette jeg, og indse dets indstilling, og ændre den, ved at tage den til dig i kærlighed. At nå til en tilstand hvor en hændelse ikke mere kan bringe dig i affekt og medføre lidelse, er altså det samme som hvis hændelsen aldrig mere kan afskærme dig fra dit Hjerte. Denne tilstand opnås gennem indsigt i hvornår du bliver indhyllet, og dernæst kontrol, og sluttelig indsigt i den oprindelige indstilling i dit jeg, og forvandling af denne del af dit jeg igennem vedkendelse og integrering og opløsning af smerten gennem kærlighed. Og som jeg har sagt tidligere er Hjertet og nærværet en altafgørende del af denne process. Hjertet giver dig nemlig mulighed at bringe endnu en autonom energi ind i processen, Hjertets autonome energi, hvis kilde er fra et langt højere sted, end kilden til komplekset. Og til forskel fra kompleksets autonome energi, da vil Hjertets autonome energi støtte dig i at forsætte processen, og med dets mening og dybe tillid vil det ruste dig til ikke at blive indhyllet af meningsløsheden og mistilliden fra det ubevidste samt det lidende Solar plexus. Og Hjertets energi vil ydermere styrke din aktive viljes energi til at drive processen og dig selv videre. Og ligesom bevidstheden om dig selv øges hen igennem processen, da skal det være ligeså med nærværet og Hjerte kontakten. De er nemlig ikke blot en støtte i processen, de er en nødvendighed for at du kan nå til tilstanden af irreversibilitet! Uden forøget nærvær og Hjertekontakt vil du ikke forandre dig permanent idet formålet med hele processen blandt andet er - en forøget nærværsevne og en forøget Hjertekontakt! 13

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Reaktioner på forandringer

Reaktioner på forandringer Reaktioner på forandringer Det er helt naturligt at reagere, når der sker en forandring, men ved at kende de mentale processer, der sker i forbindelse med en forandring, kan man omstille sig hurtigere.

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej Indhold Forord: At vælge Guds vej 7 1. Viljens mange ansigter 11 2. Mit rige, Dit rige 27 3. Kærlighed og vilje 42 4. At vælge Gud 53 5. Vilje og længsel 70 6. At vælge korset 85 7. At udvikle hjertets

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Guide. Sådan får du et godt liv efter. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Sådan får du et godt liv efter. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 19 sider Sådan får du et godt liv efter skilsmissen Sådan får du et godt liv efter skilsmissen INDHOLD: 60 procent får det bedre

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere