LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 EN NY VERDEN Jes Dietrich D er er en Ny Verden som venter på dig og en ny indvielse. I løbet af en hel udviklingscyklus med 7 store udviklingsperioder optræder der ialt 9 bevidsthedsindvielser og en af dem er meget tæt på nu. Menneskeheden står foran et Bevidsthedsmæssigt kvantespring, en udrenselsesproces af dimensioner og for dig betyder det at en ny Verden en ny Livsoplevelse er indenfor din rækkevidde. Hjertets verden den Nye verden. Når Hjerte energierne begynder at optræde i vores Overbevidsthed, da vil vi starte med at reagere på adskillelsen med dyb smerte - men den nye udviklingsperiode, Hjertets perioden, vil frigøre os fra smerten og vil ydermere atter føre os sammen med de dele af os selv som skabelsen af vores individualitet krævede at vi adskilte os fra Hjertet og Solar Plexus Hjertets Livsoplevelse åbner op for det som du dybest set savner mest af alt. Alt hvad der formår at afskærme dig fra dette opleves som et mere eller mindre smerteligt problem. Alt! Dette er det eneste problem som eksisterer og som kan eksisterer. Der er ingen andre problemer i dit liv! Hele skabelsen af Egoet, selve psykens struktur, er drevet af en dyb higen efter at realisere Hjertets Livsoplevelse, og en dyb manglende accept af ikke at kunne realisere det som Hjertets Livsoplevelse formår at åbne op for (beskrevet i Lektion 7 og 8).

3 Vi er der i vores udvikling hvor de bevidste Hjerte energier nu begynder at indfinde sig, fordi vi er klar til dem. Samtidig med dette er der sket en anden afgørende ting. For første gang er de Overbevidste GD-1 energier begyndt at strømme ind i vores væsen, vores personlige Overbevidsthed, fordi vi er begyndt at kunne optage dem, dvs er ved at udvikle sanseorganet til dem. Tænk lige på hvad de Overbevidste Hjerte energier startede den gang de startede med at strømme ind i vores væsen. De skabte EE, opdelingen af vores personlighed i en Bevidsthed og en underbevidsthed med diverse strukturer (komplekser, Multi-Ø er, osv) og satte i det hele taget gang i udviklingen af Egoet og vores evne til at rumme Egoets Livsoplevelse (Lektion 8). Alt dette startede med de Overbevidste Hjerte energier! Og nu er der kommet en ny Overbevidst energi, GD-1 energien, der påvirker os sammen med de Overbevidste Hjerte energier som lige nu er på deres højeste. Hvad betyder alt dette så for os. Det betyder altså først og fremmest at de Overbevidste energier påvirker os med en oplevelse af at vi er en del af en større helhed og at der er et højere formål med livet (højere end Egoet er klar over). Men denne helhed er kun starten på et større eventyr i andre dimensioner end den fysiske, hvilket er hvad GD-1 energien fortæller os. GD-1 bevidsthed er lige så ufattelig for os som Hjerte bevidsthed var det da vi var i Pre-Ego perioden, men det giver os en fornemmelse af at livet rummer mange dimensioner som vi ikke er bevidste om, men som vi besidder viljen til at bevidstgøre. Husk nemlig på at alle de Overbevidste energier kommer på en bølge af vilje fra individer der allerede har bevidstgjort denne energi, samt en vilje fra den Kosmiske gnist. Det som den Overbevidste Hjerte energi (og de høje Overbevidste Ego energier) satte i gang var skabelsen af Egoet og Ego bevidstheden, og altså Egoets livsoplevelse. Det som GD-1 energien (og de høje Overbevidste Hjerte energier) sætter i gang er skabelsen af Hjerte bevidstheden og Hjertets Livsoplevelse. De 2 energier vil føre til skabelsen af det som skal til for at kunne tage GD-1 energien bevidst ind ligesom de Overbevidste Hjerte energier skabte det som skulle til for at kunne tage Hjertet bevidst ind et selvbevidst Ego, med en sult om at opleve at det ikke er alene. Nu skabes en helheds bevidst Hjerte bevidsthed idet denne er påkrævet for at GD-1 energien kan tages bevidst ind, dvs for at du kan starte med at evne GD-1 livsoplevelsen. Ego perioden er drevet af spørgsmålet Er jeg til? og det nye spørgsmål er Hvorfor er jeg til? et spørgsmål som kun en helhedsorienteret-bevidsthed kan svare på. Først når du oplever at dette spørgsmål er besvaret til fulde er du klar til det næste som kommer med GD-1 energien hvad er formålet med denne helhed?. Dette svarer GD-1 3

4 bevidstheden på, og allerede nu er du altså begyndt at mærke en higen inden i dig efter at kunne svare på dette spørgsmål. Denne higen, som er induceret af GD-1 energier, samt en higen efter Helheds bevidstheden, induceret af Overbevidste Hjerte energier eksisterer i dig lige nu, og vil tiltage med tiden og derigennem sætte fart på udviklingen af, i første hånd, Hjerte bevidstheden sideløbende med at Egoet udvikles til et stade hvor Underbevidstheden ophører med at dominere dig som det har gjort, for siden helt at forsvinde ud af din Livsoplevelse. Ligesom Egoets udvikling foregår gennem Egoets personlige udviklingsspiral, der består af tilstande hvor Egoet bliver mere og mere centreret jo højere op man når i Ego spiralens tilstande, da handler Hjerte periodens personlige udviklingsspiral ligeledes om at skabe en centreret Hjerte bevidsthed i dig. Lige nu befinder du dig i den laveste Hjerte tilstand i Hjerte spirtalen. At opleve den føles lindrende og livsbekræftende, men jo mere du evner de højere tilstande, jo mere vil det opleves smertefuldt at være i den laveste tilstand (dog smertefuldt som Hjertet oplever smerte hvilket ikke er det samme som den følelsesmæssige smerte som Egoet oplever, men mere en manglende oplevelse af ikke at udleve den du er). Sådan var det jo også i Ego udviklingen; at være i den midterste tilstand gør først særlig ondt når du har erfaring med højere tilstande. Først når du er halvt igennem den første halvdel af Hjerte perioden vil du opleve at du domineres lige meget af Hjertets spiral som af Egoets spiral. I Egoets spiral vil du på det tidspunkt næsten konstant være i den øverste tilstand og i Hjertets spiral vil du nu generelt have løftet dig over de nederste tilstande og derved have en konstant oplevelse af livet via Hjertets Livsoplevelse (side om side med en Ego bevidsthed farvet af den øverste Ego spiral tilstand). Din oplevelse af verden og livet vil nu for første gang være mere farvet af Hjertets Livsoplevelse end af Egoets Livsoplevelse. Dit (og Menneskehedens) udviklingsniveau er altså nået til det stadie hvor Hjertets Livsoplevelse i den grad banker på vores dør, hvor nye energier (GD-1) banker på døren til vores personlige Overbevidsthed, hvor de vil blive optaget og komme til at aktivere nye Livstemaer, og gamle Livstemaer på en ny/højere måde og derved skabe nye Livs love samt en ny og forøget higen efter at realisere nye dimensioner af livet og os selv. Men hvad er da disse nye dimensioner af livet og os selv? Som jeg allerede har været inde på er det jo Hjertets Livsoplevelse det handler om. Så lad os tilslut se på nogle af de ting der kendetegner denne livsoplevelse, også for at få nogle ledetråde på hvordan vi kan nærme os det.

5 Det som kendetegner Hjertets Livsoplevelse er: Manglende underbevidsthed i oplevelsen af Livet og dig selv Fuld tillid til de spirituelle dimensioner og til meningen med livet Nærvær og tilstedeværelse Ubetinget kærlighed til livet, inklusiv dig selv. Overbevidste sanseorganer, specifikt knyttet til Hjertet, som optager de energier der udgør din dybeste higen Nye aktive Livstemaer samt en højere aktivering af eksisterende Livstemaer En mere ren adgang til den dimension der huser dit Overbevidste. En forøget evne til at interagerer med andre menneskers Overbevidsthed Men hvad kan du gøre for at opleve livet udenom din underbevidsthed. Fokuser på Ego underbevidsthedens gaver. Vi har set at i underbevidstheden findes dine fraspaltede bevidstheder, og at disse er som gaver du har brug for at kunne evne Hjertets Livsoplevelse. Uden disse fraspaltede bevidstheder i din Bevidsthed er det dig simpelthen ikke muligt at kunne tage mere af Hjertet ind. Fokuser på din spiraltilstand. Gør dette for at gøre dig klar til at kunne modtage og håndtere gaverne. Hvis du giver dig selv det som du har brug for, og forudsætninger for, da vil du blive klar til gaverne. Hvis du derimod forsøger at tage for meget ind da vil du falde ned i en lavere spiral tilstand. Du skal ikke konfrontere med mere af din underbevidsthed end du kan kapere eller sagt med energier: enhver spiral tilstand giver dig nogle energimæssige forudsætninger, og hvis du overstiger dem da vil det ofte ende i smerte. Fokuser på Hjertet. Selvom du kun har begrænset bevidst adgang til Hjertet, så er de fleste dog nået til en vis grad af Hjerte bevidsthed. Derfor kan du næsten altid få noget ud af at bruge Hjertet (sideløbende med dit Ego arbejde hvis dette kræves). Du skal også huske på at der er rigtig meget Hjerte energi i dit Overbevidste. Faktisk topper de Overbevidste Hjerte energier lige nu. Der har aldrig været meget blus på de Overbevidste Hjerte energier, og en måde at aktivere dem yderligere er ved at udleve dem bevidst. Det er næsten som at hive dem ned i Bevidstheden. Ligesom andre Bevidstheder/Individer med en evne for Hjertets Livsoplevelse kan resonans aktivere din Overbevidste Hjerteoplevelse, da kan din bevidste fokus på disse energier og på denne måde at se og opleve livet på, også medføre en slags aktivering af dine Overbevidste Hjerte energier (omend i mindre grad). Således kan du stimulere din Overbevidsthed til at påvirke dig med fornyet kraft hvilket altså vil forårsage at din 5

6 Bevidsthed vil blive løftet af de Overbevidste Hjerte energier. Det vil kun være et midlertidigt løft, men dog et løft som er vigtigt i din udvikling mod en mere permanent Hjerte bevidsthed. Brug derfor Hjertet i dit liv, også når du ikke tror på det (for det vil altså stimulere de Overbevidste Hjerte energier). Udlev tilliden. Udlev tilliden til at der er en mening med dit liv, uanset hvor smerteligt det kan være. Dette er som en nøgle til Hjertet, og undertiden også en af livets store prøvelser. Det er nemt at have tillid når alt går godt. Langt sværere er det når det ikke går godt, men øv dig alligevel i det for i tilliden vil du finde den bedste lindring, og en fantastisk livsledsager og i den grad er dette altså en nøgle til dit Hjerte. I virkeligheden kan du dybest set kun miste en ting, og det er tilliden. Tilliden til at der er en indre mening og styring med dit liv, hele tiden, uanset hvad du gør... Denne tillid er midlet, vejen og målet... Erindringens tale Opsøg Nærværet. Der er mange former for nærvær. Vi har været inde på det i bogen. Vær opmærksom på dette og øv dig i at opsøge nærværet. Der er magi i nærværet. Tag ikke mine ord for det. Opdag det selv. Tænk dig en tilstand hvor al smerte forsvinder, hvor alle problemer transformeres til udfordringer som du til fulde accepterer faktisk så meget at selve accept/ikke-accept begrebet forsvinder. Det er uforståeligt hvis man ikke selv har oplevet det. Det er ren magi. Men det er! Og du har helt sikkert oplevet en flig af denne tilstand når du har udlevet en interesse/hoppy og i denne tilstand ikke har været optaget af et eneste af alle dine problemer og al din smerte. Min påstand er at du ikke glemte dem du var i stedet i en tilstand hvor de ikke kan eksistere fordi du var tilstede i nuet og i nuet eksisterer de ikke! De er en illusion som vi tror på når vi ikke er nærværende for kun i ikke-nærværet kan denne illusion overtage os. Start derfor med at øv dig i nærværet og find metoder der virker for dig også metoder der virker i din dagligdag med det for øje at en dag er du nærværende fra det tidspunkt du står op til det tidspunkt hvor du går i seng. En Ny Verden venter. En ny verden venter dig. En ny verden som er inden for din rækkevidde. Det er en verden hvor du får en mere intens adgang til din personlige Overbevidsthed, og også begynder at få direkte adgang til de store Livstemaer og de Livslove som strømmer ud fra dem. I langt højere grad vil du derfor begynde at leve i overensstemmelse med dem. De vil være dine ledsagere, dine vejledere, snarere end dine love. De vil i endnu højere grad være en levende del af dit væsen.

7 I Ego perioden har du direkte adgang til din underbevidsthed, og det psykiske felt. I Hjerte perioden får du større adgang til dit personlige Overbevidste og endvidere det Livsfelt som det virker i, Hjerte-Livsfeltet. I GD-1 perioden får du i glimt adgang til højere dimensioner og halvt inde i denne periode vil du forlade denne dimension. Halvt inde i denne periode sker således den af de store Indvielser der bevirker en beherskelse af og indsigt i de 4 første tilværelsesplanerne (det fysiske, Pre-Psykiske, psykiske plan samt Hjerte planet (eller Livsfeltet)) (Figur 64). Hele denne store udvikling sker ved hjælp af 2 store Evolutions cykler Den Bevidste og Den Overbevidste. Alle mennesker udvikler sig i overensstemmelse med disse to cykler, men hvordan vi reagerer på dem er naturligvis individuelt og i samme takt som vi udvikler vores bevidsthed og overbevidsthed og bliver bedre i stand til at være udtryksformer for det som oprindeligt ville vores udvikling, af Kilden selv. Vi er et med Kilden selv, og vores sanseorganer til Kilden udgøres af vores Livsoplevelse som er centrum for hele vores udvikling (læs om dem i Lektion 12 og 13). Udvikling bygger på Bevidsthed, manifestation og skabelse, samt viljen til forandring. Enhver udvikling indebærer, som vi har set det, Vilje, Manifestation og Skabelse. Når vi er i kontakt med livet, da skaber vi i Livet ja, da ændrer vi livet selv. Dette gælder også Kilden. Gennem vores kontakt til Kilden, via vores Livsoplevelse, skaber vi noget i dette højeste, som derved selv ændres og udvikles. Ved at udvikle vores bevidsthed om Kilden da udvikler vi Kilden selv. Ved at udvikle vores Livsoplevelse, da udvikler vi Kilden selv. Figur 64. Sanseplanerne og vejen til en Guddommelig verden. I Ego perioden har du direkte adgang til din underbevidsthed, og det psykiske felt. I Hjerte perioden får du direkte adgang til dit personlige Overbevidste og Det Overbevidste Felt. I GD-1 perioden får du glimtvis adgang til Det kollektive Overbevidste og halvt inde i denne periode sker den store indvielse af dig hvor de 4 tilværelsesplaner (fysiske, psykiske, Overbevidste, og kosmiske) forbindes og bevirker den store transformation af dit væsen der fører dig til en ny epoke af din udvikling. 7

8

9 Hele vores udvikling handler om, som en del af et større netværk, en større familie, at nå til større og større erkendelser om Livets dimensioner om Kilden selv og jo mere vi evner kontakt til Kilden, jo mere forandres den. Dette er formålet med vores alles eksistens. Dette er viljen bag vores alles eksistens. Lige nu er dit nærmeste mål Hjertets Livsoplevelse. Lige nu er din vigtigste opgave at du gennem denne oplevelse formår at nå til en større erkende af dig selv, af den helhed som du er en del af, af det netværk du er en del af, og af Kilden. Husk at Hjertet aldrig har været tættere på og at det i den grad, uden tvivl, er indenfor din rækkevidde! Mulighederne er der, evnerne er der, og en indre higen efter netop Hjertets Livsoplevelse er i dig større og stærkere end nogensinde. Hjælp dig selv, og Menneskeheden, på vej og gør Hjertets Livsoplevelse til din Livsoplevelse! Du kan i figur 65 se hele det Verdensbillede du er blevet præsenteres for på denne hjemmeside samt i min Bog Menneskehedens Udviklingscyklus. Med dette vil jeg ønske dig en fantastisk rejse mod en Ny Verden i første hånd oplevet igennem Hjertets Livsoplevelse! Kombinationen af energierne i en udviklingsperiode er manifestet for en universel sandhed der udgør en præcise opskrift på hvordan fremskridt sikres for mennesket og for Menneskeheden 9

10

11 Figur 65. Menneskehedens Udviklings Cyklus "Illustrationen viser de 2 Evolutioner, den Bevidste (nederste række) og den Overbevidste (øverste række). De er hver gjort op af 7 Udviklingsperioder. Hver periode er knyttet til sin egen udviklingsspiral (som vil være aktuel for alle individer som befinder sig i den pågældende periode, og som er vist nederst i figuren) og sin egen Livsoplevelse. Enhver af Livsoplevelserne har en unik opbygning med lag indeholdende alt fra instinkter, Komplekser, Livstemaer, Bevidsthed og Overbevidsthed, og endelig Kilden selv bag hele vores evolution. Illustrationen viser også de Livsfelter (bølge former som er vist over udviklingsperioderne) der er knyttet til den Bevidste evolutions perioder. Den Overbevidste evolution er også knyttet til Livsfelter som er en halv udviklingsperiode længere fremme. De er ikke vist i figuren. De to evolutioner er et udtryk for de Livslove der ligger bag udviklingen af vores Bevidsthed og vores Overbevidsthed, en udvikling der bedst effektueres ved denne opdeling i to evolutioner. De to Evolutioner kan ses som kausalt forbundne udviklingsprocesser med fokus på Menneskeheden (og derigennem Mennesket). De er dynamiske i den forstand at de ændrer sig kontinuertligt i forhold til Menneskehedens ophobede Livsoplevelser og således vil de altid påvirke Menneskeheden med de energier den er brug for. Livsfelterne udgør de dimensioner som tillader manifestation af Livsoplevelser samt ophobning af og interaktion mellem dem. Når Felterne er tilgængelige kan du sanse dem og derfor skabe i dem samt opfatte, og være under indflydelse af, de andre Livsoplevelser i Feltet. Illustrationen viser også Jordkloden i slutningen af Hjerteperioden. Den indikerer det punkt i din udvikling hvor du undergår en stor Bevidstheds-transformation. Efter denne transformation er det ikke længere nødvendigt for dig at inkarnere på jorden, og i de fleste tilfælde vil individets udvikling forsætte i andre dimensioner. 11

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske GITTE MELDGAARD, JANUAR 2013 Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske Da jeg skrev teksterne til "En guide til den nye tid" på min hjemmeside, fandt jeg frem til betegnelsen et frit menneske, som

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side

Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side Kanaliseret af Michelle Manders Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen. Redigeret af Helleh Kjær Hansen Alle rettigheder forbeholdt & Copyright Michelle Manders Kanaliseret

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Anvendelse af Spædbarnsterapiens metode, i pædagogisk og behandlingsmæssig praksis.

Anvendelse af Spædbarnsterapiens metode, i pædagogisk og behandlingsmæssig praksis. Anvendelse af Spædbarnsterapiens metode, i pædagogisk og behandlingsmæssig praksis. Spædbarnsterapien kan anvendes på mange måder. Den kan væsentligst anvendes i terapi, hvor vi arbejder med tidlige traumer,

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Jeg vil allerede her se hele dette billede af kundalini-energien og dens forløb ud fra 4 forskellige indfaldsvinkler nemlig:

Jeg vil allerede her se hele dette billede af kundalini-energien og dens forløb ud fra 4 forskellige indfaldsvinkler nemlig: Kundalini Problemer Det er ikke min intention, at skabe mere angst omkring kundalinibegrebet, men for fuldstændighedens skyld og efter opfordring vil jeg i denne artikel fokusere på de tilfælde hvor selve

Læs mere

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse Samtale med ældre i sorg Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse SORGENS VILKÅR OG INDHOLD Sorg Sorg er en sund reaktion på et tab Sorg heles ved at deles Sorg Sorg er en tilpasningsproces til en tilværelse,

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere