Der eksisterer kun et problem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der eksisterer kun et problem"

Transkript

1 Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det hvis du har læst de foregående kapitler i bogen. Til trods for dette skulle du alligevel kunne få noget ud af læse dette, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse! Er du interesseret i bogen er du velkommen til at kontakte mig på Igen og igen vil vi komme i situationer hvor livet sætter os på prøver hvis formål det er at forandre os og dermed vores bevidsthed. Denne livets tale er livets måde at respondere på vores væsen og dets behov og man kan derfor sige at livets tale er vores væsens måde at kommunikere sig selv til os selv - gennem livet omkring os. Den mest udtalte måde hvorpå dette kan ske er via situationer som jeg har betegnet som Hjerte situationer. Jeg vil i det følgende beskrive nogle af de ting som kan ske i sådanne situationer - inden i os selv. Og jeg vil beskrive hvad der sker når Solar plexus udsættes for 'Hjerte situationer' og indhyller dig i sin reaktion over dem, og dermed afskærmer dig fra Hjertet. 7.1 Problemet at blive afskærmet fra Hjertet Netop når vi udsættes for Hjertesituatione (især de rene Hjertesituationer, der hvor den modsatte bred ikke kan ses) vækkes Solar plexus angsten allermest, for netop i disse situationer slår Solar plexus mindst til. Dette medfører at i sådanne situationer er Solar plexus afmagten allerstørst og inflationsfaren altså på sit allerhøjeste, ofte med affekt-tilstande til følge. Dette leder til at vi indhylles af det aktiverede Solar plexus (og dets frygt) og til en mere eller mindre midlertidig afskærmning fra Hjertet. Denne afskærmning til Hjertet medfører tab af perspektiv og tillid, blandt andet til at der er en højere/dybere mening med den situation som du står i. Tabet af tillid, og fremfor alt enhed, følges af en stærkt forøget oplevelse af ensomhed (Solar plexus kontrasten til Hjertets enhed) og mistillid til meningen med situationen, samt udviklingsmuligheden i den. Sker dette for dig vil du opleve det som en håbløs situation - af ovennævnte grunde, og fordi du er ladt alene med netop det som ikke er tilstrækkeligt til at klare (give tryghed i) situationen - Solar plexus.

2 Sagt på en anden måde, så medfører en afskærmning til Hjertet at du er ladt alene med Solar plexus tilliden, der jo handler om at Solar plexus kun har tillid til sig selv, til det som jo per definition ikke er tilstrækkeligt til at klare en Hjerte situation. Og hvis dette er centrum for din tillid, så er det ikke underligt at der ud af dette opstår en mistillid til hele situationen - og en følelse af smertefuld håbløshed. En oplevelse af en livssituation som et problem er det direkte manifest af en indhylning i Solar plexus energier (særlig de lavere energier). Problem-oplevelsen opstår som den direkte følge af den brudte forbindelse til Hjertet, og er vores reaktion på denne isolation. Som følge af denne afskærmning er vi bevidsthedsmæssigt i solar-plexus-jeg'ets domæne, og dette føler sig i bund og grund alene og har det ikke inden for sine muligheder, at opleve sig som andet end alene. I virkeligheden er det derfor oplevelsen af at være alene (at være isoleret) som er vores grundlæggende (og eneste) problem i denne tilstand. Så dybest set eksisterer der kun et eneste problem - mistet Hjertekontakt - og derved kun en eneste løsning på 'alle' problemer - og det er at genoprette kontakten til Hjertet. Som sagt kan vi derimod have mange udfordringer. Og alligevel er dette ikke helt sandt, for skal vi være helt præcise eksisterer der faktisk også kun en eneste slags udfordring, og det er ikke at lade vores reaktion på de opgaver livet byder os lukke af for vores Hjerte kontakt (en udfordring der altså også kan klares via en styrkelse af Solar plexus egoet). Hvis din reaktion lukker af for Hjertet, da bliver opgaven til et problem for dig. Så der eksisterer mange opgaver, og for alle opgaverne er udfordringen den samme; ikke at lade dem lukke af for din Hjerte kontakt, idet de ellers vil opleves som problemer. Hvad er det så der sker når vi mister denne forbindelse til Hjertet? I al vores åndelighed er det vigtigt at forstå at i vores bevidsthedsrum er der en kerne hvor vi er stærkest repræsenteret. Denne kerne som jeg kalder vores aktuelle bevidsthed bevæger sig indenfor dette bevidsthedsrum (Figur 4). Når denne aktuelle bevidsthed er på nogle af de lavere underplaner i Solar plexus, da vil du ikke tro på at der er andet

3 end det som du oplever på disse planer. Du vil i denne situation ikke tro på at der findes et Hjertecenter, osv. Du vil ikke tro på at der findes en åndelig verden. Du vil ikke tro på at der findes andet end det som du oplever - som altså nu er helt farvet af Solar plexus energier (Solar plexus egoet). Vi har jo alle et ego, som for mange af os undertiden kan dominere os helt, og det er derfor vigtigt at erkende - særligt i denne åndelige tid - at når vi er indhyllet på denne måde i de lavere Solar plexus energier, da tror vi faktisk ikke på den åndelige dimension af livet Det kan være rigtig svært at gøre denne indrømmelse. Tænk lidt over det... Det sker, som sagt, fordi forbindelsen mellem den Solar plexus dominerede aktuelle bevidsthed og planet med Hjerteenergierne er så svag at den oplevelsesmæssigt ganske blegner i forhold til de stærke solar plexus energier. En anden vigtig ting omkring denne afskærmning til Hjertet, er at hvis det åndelige, og Hjertet, er en del af din verden (fordi du vitterlig ofte har rigtig kontakt med det) vil det forsætte med at være det selv når du er helt indhyllet af Solar plexus, men nu ikke længere fordi du rent faktisk oplever Hjertet og den åndelige verden, men fordi egoet ikke kan håndtere det oplevelsesmæssige 'tab' af dette verdensbilled. Det 'åndelige' er nu kommet i egoets domæne, hvilket jo selvsagt ikke går i længden, og det kræver konstant tilførsel af energi for at holde denne illusion, denne indbildning (for det er det jo for Solar plexus, selvom det (du) ikke vil indrømme det), i live. Selvom det ikke kan holde i længden, kan det dog holde i et stykke tid, eftersom det er et af Solar plexus's specialer at holde illusioner ved live. Men der er kendetegn ved mennesker som er under indflydelse af dette, og et af de typiske kendetegn er at disse mennesker har det med blive meget defensive (nogle endda aggresive) når man sætter spørgsmål ved deres overbevisninger og verdensbilled. De har nemlig noget at beskytte... Det i dig som allermest vil holde fast på dit åndelige verdensbilled, og som allermest vil forsvare det, og sørge for at det består, er den samme del af dig, som ikke tror på det og som aldrig vil komme til at tro på det - dit Solar plexus. Solar plexus har brug for dit åndelige verdensbilled hvis du har et sådan. Hjertet har ikke brug for det, eller for at andre tror på det for det er det.

4 I en tilstand af Solar plexus dominans er enhver udtalelse om åndelighed sagt med intellektet og er ej oplevelsesbetonet, men Solar plexus kan have en så stærk energi bag sine udtalelser at du ikke kan skelne dette fra din inderste overbevisning, der jo er farvet af det niveau, som din aktuelle bevidsthed befinder sig på, og som i de lavere Solar plexus lag, som nævnt, ikke tror på den åndelige dimension, og ikke har bevidst kontakt med Hjertet. Denne mangel på tro - og oplevelse - har alvorlige konsekvenser, for den involverer også en mangel på tro omkring den højere mening med dit liv, og meningen med den eventuelle smerte og frustration som du oplever (på dette plan). Den bringer dermed meningsløsheden ind i dit liv. Erkender du først denne mangel (og det gør kun de færreste - blandt andet fordi det naturligvis ikke er rart at indrømme en mangel på en tro på noget, som er en væsentlig og vigtig bestanddel af ens livsfundament), da vil du have en chance for at opdage dit grundlæggende problem på dette plan - nemlig at du oplever dig selv som alene, at du bevidsthedsmæssigt er afskåret fra Hjertet. Denne alene-oplevelse gør, som sagt, at du (fordi du er styret af Solar plexus) må skabe din identitet i den ydre verden. Den ydre verden må nødvendigvis involvere andre mennesker, samfundet, m.m., og igennem disse ting, og deres syn på dig, forsøger du nu at skabe os en identitet, der kan kompensere for din indre alene-følelse. I denne proces kommer afhængigheden ind. Du bliver afhængig af det som du bruger til at skabe din identitet. Indhylles du af Solar plexus, da afskærmes du altså fra Hjertet, og du kommer derfor i en situation hvor du konstant må kæmpe for at bevare din ydre identitet, og hvor du konstant må leve i frygten for at miste den, og hver eneste gang du frygter for at miste den, da oplever du at du har et problem. Og jo mere du frygter, jo større opleves problemet, et problem der (uanset hvilket) ikke ville være tilstede hvis din identitet var baseret på den indre verden i stedet for på den ydre. Dette kan dog kun lade sig gøre hvis du i denne indre verden ikke føler dig alene, hvilket altså ikke er Solar plexus forundt, men derimod er tilfældet i Hjertet (jeg vil godt lige bemærke at en identitet som er baseret på den indre verden ikke udelukker den ydre verden og dens nødvendighed for din udvikling).

5 I Hjertet mødes mange verdener på en harmonisk og meningsfuld måde, og når det åbner sig for dig da bliver du også harmonisk, og dit liv får ny mening.

6 For at opsummere denne del kan vi altså sige følgende: isolationen fra Hjerteenergier grundet at du (den aktuelle bevidsthed) befinder dig på et lavere Solar plexus niveau (og derfor ikke længere tror på eksistensen af Hjerteenergier og des-lignende) giver altså ophav til oplevelsen af at være alene, hvilket danner grobunden (og behovet) for brugen af den ydre verden til skabelsen af din identitet, hvilket igen danner grobunden for frygten for at miste denne identitet. Dette leder, som sagt, til afhængighed, afmagt og til oplevelsen af det vi kalder problemer. Og på denne måde er alle dine problemer altså dybest set affødt ud af en mistet Hjerte kontakt. 7.2 At bruge Hjertet til at forhindre at Solar plexus afskærmer dig fra det Hjertet er både midlet og målet! I dit arbejde med at opløse din afskærmning til Hjertet, er det vigtigt at Hjertet selv er en del af processen. Lad mig fortælle hvordan du kan bruge det i dit arbejde med et lidende Solar plexus. Bliver du i en fortvivlelse til trods for at den er dyb og smertefuld, da er det et tydeligt tegn på at to kræfter arbejder imod hinanden. En dyb fortvivlelse burde selvfølgelig omgående føre til at du fjerner dig fra den, for hvem ønsker en dyb fortvivlelse. Er dette ikke tilfældet, da er det et bevis for at en lige så stor kraft arbejder imod at du flytter dig, og denne kraft fortjener derfor vores opmærksomhed. Du kan være sikker på at den kraft som arbejder imod at du flytter dig kommer fra Solar plexus, og i henhold til det ovenfor skrevne kan du tage følgende indgangsvinkel: eftersom mod-energien kommer fra Solar plexus må du som en del af frigørelsesprocessen finde kernen til denne modenergi. Jeg har skrevet noget om det i forrige kapitel, men lad mig sige lidt mere om det, særligt i dette nye lys hvor smerten dybest set er en reaktion på mistet Hjerte kontakt. Solar plexus er angstprovokeret siden det modsætter sig at du flytter sig. Denne angst er virkelig (for Solar plexus) og du bør derfor tage den alvorligt. I dialogen med Solar plexus skal du huske på at Solar plexus til enhver tid er på din side, og når det modsætter sig at du flytter dig, så er det ikke fordi det er imod dig, men fordi det er angst for hvad det kan afstedkomme, angst for at grænsen vil brydes. Solar plexus forsøger således altid at beskytte dig. Det lider allerede, og kæmper for at forhindre at det (du) lider yderligere skade. Derfor er det

7 vigtigt at du nærmer sig Solar plexus med kærlige hensigter (så meget som du formår dette), og at du ikke opfatter det som din kamp mod Solar plexus. Solar plexus er på din side, og når du arbejder med det bør du bestræbe dig på at være på dets side og vitterlig prøve at forstå dets reaktioner. Når du kender den angst, der ligger bag dets modstand, da vil du have noget at arbejde med, og selve processen hvor du kommer Solar plexus angsten nærmere kan foregå som en dialog, hvor du så at sige får Solar plexus i tale og altså på denne måde lærer at forstå dets angst. Jeg beskriver det psykologiske aspekt af denne proces nærmere i appendix 4. En vigtig ting i denne proces hvor Solar plexus bringes i tale, er at bruge Hjertet. Der er især to ting som du kan bruge det til: 1) til at omslutte processen i en atmosfære af kærlighed og 2) til at forhindre at du indhylles i de ting som eventuelt bliver vækket til live i Solar plexus særligt når du nærmer dig kernen i dets lidelse. Og husk nu, at uanset hvilken slags handling der er tale om, da kan Hjertet altid bruges (selv om Solar plexus handlinger, som sagt, også kræver Solar plexus tillid) for dybest set handler smerten altid om en brudt Hjerte kontakt. Men da grunden til afskærmningen aldrig er at finde i Hjertet selv, da må en årsagsbehandling fokusere der hvor årsagen er, men altså med Hjertet til hjælp, til at give processen formål og mening. Ved at kontakte Hjertet med henblik på at mærke din identitet i Hjertet, kan du til en vis grad kompensere for den truede Solar plexus identitet, og endvidere bringe hele situationen i et større (og mindre truende) perspektiv. En anden ting som Hjerte kontakt kan gøre er at mindske din egen modstand på at arbejde med Solar plexus, din modstand mod Solar plexus selv. Det er nemlig sådan at det som du med sikkerhed bliver konfronteret med i dit arbejde med solar plexus er dit eget forhold til det. Har du dybest set modstand på at arbejde med Solar plexus, da vil du møde modstand fra Solar plexus i dit arbejde med det! Er du fjendtligt indstillet overfor Solar plexus, da vil du konfronteres med dette i arbejdet med Solar plexus. Du møder altså din egen indstilling, og desværre bruger mange dette som en retfærdiggørelse for ikke at arbejde med Solar plexus. De giver så at sige Solar plexus skylden for den modstand og de problemer de oplever og smider dermed ansvaret fra sig. Men modstanden stammer fra deres egen indstilling, og eftersom det kun er Solar

8 plexus, som kan føle fjendskab og modstand overfor Solar plexus (og alt andet), da bærer en sådan indstilling vidne om at Solar plexus virker i dig, er aktivt i dig, og danner din indstilling, som i dette tilfælde er en fjendtlig indstilling til dig selv (for du er jo dit Solar plexus).. Også her er Hjertet altså brugbart, for ved at have Hjertet med som en mærkbar del af arbejdet, da mindskes denne modstand, idet Hjertet aldrig vil have modstand, eller føle et fjendskab, overfor Solar plexus. Fra Hjertet vil altid strømme kærlighed, og selvom det kan være angstprovokerende for Solar plexus, da kan det løfte din bevidsthed op til et niveau hvor du, selv i arbejdet med smertelige ting, har en tillid til at det nytter og en tillid til at Solar plexus frygten ikke har ret.. Øv dig i dette, for når du begynder at kunne det, så lover jeg dig, at det vil ændre dit liv! Bare det at have dyb tillid til at der eksisterer en del af dig hvor der ikke er smerte, er en stor hjælp når du har kontakt med dit lidende Solar plexus. Jo mere du oplever denne smerte-frie del af dig, jo mere vil du have tillid til at den eksisterer når du oplevelsesmæssigt er afskåret fra den. Og tilliden vil blive dit kompas. Og via dette kompas kan du finde hjem til dette sted i dig igen... Jeg kan fortælle dig at det er en ganske vidunderlig oplevelse at finde hjem igen, og opleve at tilliden havde ret. Det vil ændre hele den ellers så smertelige proces.. Og det vil undertiden opløse den fuldstændigt. Så øv dig i dette. Det kræver kun en eneste succes oplevelse, og så har du fundet noget, som du i resten af dit liv aldrig vil give afkald på! Hjerte tilliden er det kompas der altid vil føre dig hjem til dit Hjerte 7.3 Fra adskillelse til Hjerte kontakt Alle vores problemer har det tilfælles at de er en reaktion på mistet Hjerte kontakt, men adskillelsen har spillet, og spiller forsat, en vigtig rolle for din udvikling. Solar plexus er et chakra med mange lag, hvoraf nogle bevidsthedsmæssigt ligger i mørke. I skabelsen af vores individualitet har adskillelsen fundet sted. Dette har været en nødvendighed for bevidsthedsgørelsen af Solar plexus, og for vores individualisering. Men nu er vi nået dertil hvor vi er påbegyndt en bevidsthedsgørelse af det næste chakra - Hjerte chakraet. Det er en glidende overgang og slutresultatet af denne udviklingsfase er når vi bevidsthedsmæssig rummer både Solar plexus og Hjerte

9 chakraet. Behovet for bevidsthedsgørelsen af dette nye chakra - Hjertet - har blandt andet manifesteret sig i smerte. Denne smerte er den nye måde hvorpå vi reagerer på adskillelsen. I samme grad som vi er individualiseret vil vi reagere på adskillelsen med smerte og dette er, som sagt, fordi vi mere og mere oplever uforeneligheden af denne adskillelse med selvets/hjertets princip om enhed, som er det princip der har hovedrollen i den udviklingsfase, der handler om Hjertets bevidstgørelse. Sagt på en anden måde: når Hjerte energierne begynder at optræde i vores væsen, da vil vi starte med at reagere på adskillelsen med smerte (hvor adskillelsen, før Hjerte energierne blev en del af vores liv, ikke gav anledning til smerte). Den nye

10 udviklingsfase vil frigøre os fra smerten og vil atter føre os sammen med de dele af os selv som skabelsen af vores individualitet krævede at vi adskilte os fra (Figur 8). En del af arbejdet vil involvere Solar plexus - både som det der udforskes, men også som motivator og drivende kraft, og dette er atter en god grund til at det nye manifest af adskillelsen - er smerte. Vi er nemlig afhængig af Solar plexus, og dets motivation, hvis vi skal flytte os, og udvikle os mod Hjertet. Og smerte er i den grad noget som kan motivere Solar plexus til at begynde at arbejde. Smerte motiverer Solar plexus til at ikke at acceptere adskillelsen (hvilket er nødvendigt), og får det til at handle og tage del i den proces der udvikler individualiteten, som igen er forudsætningen for den bevidste kontakt til Hjertet. Smerten fører os således mod Hjertet, og mod en ny bevidstheds-dimension, hvor vi vil indse at smerten, til alle tider, dybest set har været en illusion, der blev holdt kunstigt i live i Solar plexus! Jeg synes at det er ganske utroligt at tænke på, at hvis man tog alle de problemer du har haft, og alle de problemer som du vil få, da har de altså alle en ting tilfælles: de startede med at være opgaver, som formåede at lukke dig af for Hjertet og derfor nu blev oplevet som problemer. Men det fortæller også at alle løsninger på alle disse problemer, også har en ting tilfælles at genoprette denne kontakt til Hjertet. Tit og ofte, sker det igennem at Solar plexus får genoprettet (igennem løsningen på problemet) sin integritet og magtposition, og bliver bekræftet. Via denne oplevelse af at være i live, ophører for en stund den smertelige indhylning, og åbner i samme stund op for Hjertet på denne indirekte måde. Andre gange sker det igennem en mere direkte Hjertekontakt. Et råd til dig. Når du har kontakt med Hjertet, og ser dit liv i et nyt perspektiv, og virkelig oplever at dine problemer er lutter illusioner, da lav en PAGT med dig selv. LOV dig selv, at når du igen kommer under indflydelse af Solar plexus og ikke længere kan se illusionen i problemerne, da vil du minde dig selv om at der gives et sted i dig hvor ingen af dine problemer eksisterer, og at du der ved at du ikke har et eneste problem i verden! 7.4 Solar plexus gaverne og forøget Hjerte bevidsthed Som titlen på dette kapitel siger er alle problemer dybest set opstået ud af en manglende kontakt til Hjertet. Smerten over ethvert af dine problemer er din reaktion på at de afskærmer dig fra Hjertet, en afskærmning som undertiden skal opløses

11 via dit arbejde med Solar plexus. Der er noget interessant i sammenhængen mellem vores Solar plexus arbejde og vores udvikling mod større Hjerte bevidsthed, som jeg godt vil slutte af med at skrive lidt om. Jeg synes at det er vigtigt fordi det fortæller noget om hvor vigtigt det er at du arbejder med Solar plexus. Og mit budskab til dig er at du har brug for dette arbejde, for det giver dig nogle gaver, som er absolut nødvendige for din videre udvikling mod Hjertet. Der er dem som mener at vi bare skal vende Solar plexus (med dets lidelser) ryggen til og kun fokusere på Hjertet. Dette er jeg uenig i, hvilket jeg har forsøgt at vise mange steder i denne bog. Her vil jeg fortælle om endnu en god grund til at arbejde med dit Solar plexus (med de dele af din person som det repræsenterer ). Der er ingen tvivl om at Solar plexus også kan være som et uvorent barn der forsøger at at fylde dig med en frygt som intet har på sig, og at du skal lære at sige fra overfor det, og ikke at lade dig indhylle af det, og istedet for vælge Hjertets indgang til livet. Men nogle gange er du for stærkt repræsenteret i kernen til Solar plexus lidelsen, og i disse tilfælde bliver du nød til at arbejde med det lidende Solar plexus, for at komme ind til denne kerne og opløse smerten og via dette genoprette kontakten til dit Hjerte. Når åbningen til Hjertet således kræver et foregående arbejde med dit Solar plexus, da er det altså fordi at Solar plexus indhylnngen må opløses før du kan komme i kontakt med dit Hjerte (på en mere varig måde). Men min hensigt med dette afsnit er at fortælle dig, at der er også et andet formål med dit arbejde med dit lidende Solar plexus, og det handler om at Solar plexus har en gave til dig, en gave som du har brug for, hvis du skal have en forøget Hjerte kontakt. Denne gave har altid været en del af dig, og når du bliver bevidst om den, da vil den gøre dit liv rigere og mere lykkeligt! Arbejdet med Solar plexus har altså som et af sine formål at bringe dig denne gave, og denne gave vil opløse din indhylning, genoprette din Solar plexus identitet, åbne for dit Hjerte, og endvidere gøre dig i stand til at kunne indeholde mere af det! Og faktisk er det sådan at du har brug for disse gaver for at kunne komme til at indeholde mere af dit hjerte i din bevidsthed! Og hvad er da denne gave? Gaven er en del af dig selv, som du forener dig med når du bliver bevidst om den igennem arbejdet med Solar plexus. Gaven er den del af dig selv som du finder knyttet til kernen i din lidelse. Gaven er bevidsthedsmæssigt at blive

12 forenet med denne nye del dig selv, som indtil nu har været en del af dit ubevidste, og dermed adskilt fra dig. C. G. Jung kaldte sådanne dele af dig selv for fraspaltede øer, adskilt fra fastlandet (dit jeg). Og han sagde at det er vores opgave at forene fastlandet med disse øer, at genforene os med disse fraspaltede dele af os selv. Sker dette vil du ikke bare bringe lidelsen til ophør, du vil også have forøget fastlandet med en ny del af dig selv (den er selvfølgelig ikke ny, men opleves som om at den var det, idet du ikke har været bevidst om den før). Du vil have styrket dit ego, og du vil føle dig som et større menneske. Ved på denne måde at forøge din Solar plexus bevidsthed, da bliver du også i stand til at kunne indeholde mere af dit Hjerte, samt at forøge din kontakt til det. Du har altså brug for at forene dig med disse dele af dig selv, for at kunne opleve Hjertet på et højere niveau, når det åbner sig for dig. På denne måde er dit Solar plexus arbejde ikke bare et Solar plexus anliggende, det er også et Hjerte anliggende. Så selvom den manglende Hjerte kontakt dybest set er grunden til al din smerte, da er det altså ikke altid nok blot at få Hjertekontakt (selvom jeg dog godt vil piontere at det dog i mange tilfælde faktisk er nok! og i alle tilfælde er det nødvendigt at inddrage Hjertet i dit arbejde med et lidende Solar plexus). Og når det ikke er nok, da har du brug for at opløse Solar plexus inhylningen for at sikre en stabil Hjertekontakt. Men derudover vil dette altså give dig nogle gaver som gør dig i stand til at bevidsthedsmæssigt at kunne indeholde endnu mere af dit Hjerte. Gaven vil forhindre at denne side af dig selv fra det ubevidste formår at afskærme dig fra dit Hjerte gennem at indhylle dig i dets lidelse, og endvidere gøre dig i stand til at blive bevidst om en større del af dit Hjerte. Et interessant forløb: du forhindrer at du afskærmes fra dit Hjerte, og bliver i samme proces i stand til at kunne indeholde mere af det - fordi processen indebar at dit fastland voksede. En Hjerte kontakt er altså løsningen på alle dine problemer, men undertiden kræver dette altså et foregående arbejde med Solar plexus, som derudover vil give dig den gave der er forudsætningen for forøget Hjerte bevidsthed. Prøv at tænk lidt over dette, for det er vigtigt at forstå. Hvis du skal kunne tage mere Hjerte ind, da må dit fastland vokse,

13 og til dette kræves Solar plexus gaverne og derfor har du brug for disse gaver! Ja, derfor er disse gaver nødvendige for din udvikling mod Hjertet. Du kan også vende processen om og spørge dig selv om hvad der skal til for at forøge din Hjertebevidsthed. Der skal en Solar plexus gave til. Dette kræver at denne gave når den er i det ubevidste formår at afskærme dig fra dit Hjerte, samt at du oplever afskærmningen som smertelig (ellers vil du, dvs dir Solar plexus, ikke gøre noget ved det, dvs søge gaven). Og det begynder først at opleves som smerteligt når Hjerteenergierne indfinder sig, og altså når du er der i din udvikling hvor du begynder at blive påvirket af dem. På denne måde vil Hjerte energierne, når de begynder at strømme ind i vores væsen igangsætte en proces, der uundgåeligt vil føre til forøget Hjerte bevidsthed. Ja, på denne måde kan man sige at formålet med dit arbejde med Solar plexus er, via gaverne, at forøge din Hjertebevidsthed.. Dette er værd at tænke lidt over.. Forøget Hjerte bevidsthed er et produkt af mange ting. Solar plexus gaverne er langt fra det eneste der skal til, men alligevel er de så vigtige, at de er påkrævet for din udvikling mod Hjertet. Mennesker med en permanent høj Hjertebevidsthed, er således mennesker der har modtaget mange af disse gaver, og altså mennesker med et stort fastland, og færre fraspaltede øer end de fleste. Sagt på en anden måde, mennesker med en høj permanent (jeg snakker altså ikke her om de mennesker der blot er på en lang 'ferie' i Hjertet) Hjertebevidsthed må nødvendigvis også have et stort, og stærkt, og velfungerende Solar plexus ego. Der er som sagt ganske utroligt at opleve at ethvert af vores problemer har det ene tilfælles, at de er opstået ud af en mistet kontakt til Hjertet. Erkender du dette vil du samtidig have løsningen på alle dine problemer! Og du vil forstå at hver eneste gang du har et problem, da kan du altid opnå lindring ved at åbne op for dit Hjerte. Nogle gange vil denne åbning ikke være permanent (i de tilfælde hvor dette kræver et foregående Solar plexus arbejde), men selv i disse situationer vil en åbning til Hjertet give dig lindring, og give din situation perspektiv, og frem for alt give dig mere mod på at arbejde med dit Solar plexus. Og som jeg har sagt før, kan Hjertet derfor altid bruges, og uanset om din situation også kræver et arbejde med Solar plexus, da vil en åbning til

14 Hjertet altid forårsage at dit problem forvandler sig til en udfordring og det er i den grad en forvandling som vil gøre en stor forskel for dig! Som du udvikler dig, og forbinder dig med flere og flere af dine øer, vil du blive mere og mere i stand til at tage højere dele af dit Hjerte ind i din bevidsthed, og åbningen til dit Hjerte vil alt mere ske fordi du formår at afstedkomme en direkte og bevidst åbning til det. Og med Hjertet som en mere bevidst del af dit liv, er der nærmest ingen grænser for hvad du tør kaste dig ud i, og dermed ingen grænser for din evne til at lægge grunden for din egen forandrings process.

15 Vejen til Hjertet er brolagt med samhørighed

16

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere