Der eksisterer kun et problem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der eksisterer kun et problem"

Transkript

1 Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det hvis du har læst de foregående kapitler i bogen. Til trods for dette skulle du alligevel kunne få noget ud af læse dette, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse! Er du interesseret i bogen er du velkommen til at kontakte mig på mail@heart-gallery.dk. Igen og igen vil vi komme i situationer hvor livet sætter os på prøver hvis formål det er at forandre os og dermed vores bevidsthed. Denne livets tale er livets måde at respondere på vores væsen og dets behov og man kan derfor sige at livets tale er vores væsens måde at kommunikere sig selv til os selv - gennem livet omkring os. Den mest udtalte måde hvorpå dette kan ske er via situationer som jeg har betegnet som Hjerte situationer. Jeg vil i det følgende beskrive nogle af de ting som kan ske i sådanne situationer - inden i os selv. Og jeg vil beskrive hvad der sker når Solar plexus udsættes for 'Hjerte situationer' og indhyller dig i sin reaktion over dem, og dermed afskærmer dig fra Hjertet. 7.1 Problemet at blive afskærmet fra Hjertet Netop når vi udsættes for Hjertesituatione (især de rene Hjertesituationer, der hvor den modsatte bred ikke kan ses) vækkes Solar plexus angsten allermest, for netop i disse situationer slår Solar plexus mindst til. Dette medfører at i sådanne situationer er Solar plexus afmagten allerstørst og inflationsfaren altså på sit allerhøjeste, ofte med affekt-tilstande til følge. Dette leder til at vi indhylles af det aktiverede Solar plexus (og dets frygt) og til en mere eller mindre midlertidig afskærmning fra Hjertet. Denne afskærmning til Hjertet medfører tab af perspektiv og tillid, blandt andet til at der er en højere/dybere mening med den situation som du står i. Tabet af tillid, og fremfor alt enhed, følges af en stærkt forøget oplevelse af ensomhed (Solar plexus kontrasten til Hjertets enhed) og mistillid til meningen med situationen, samt udviklingsmuligheden i den. Sker dette for dig vil du opleve det som en håbløs situation - af ovennævnte grunde, og fordi du er ladt alene med netop det som ikke er tilstrækkeligt til at klare (give tryghed i) situationen - Solar plexus.

2 Sagt på en anden måde, så medfører en afskærmning til Hjertet at du er ladt alene med Solar plexus tilliden, der jo handler om at Solar plexus kun har tillid til sig selv, til det som jo per definition ikke er tilstrækkeligt til at klare en Hjerte situation. Og hvis dette er centrum for din tillid, så er det ikke underligt at der ud af dette opstår en mistillid til hele situationen - og en følelse af smertefuld håbløshed. En oplevelse af en livssituation som et problem er det direkte manifest af en indhylning i Solar plexus energier (særlig de lavere energier). Problem-oplevelsen opstår som den direkte følge af den brudte forbindelse til Hjertet, og er vores reaktion på denne isolation. Som følge af denne afskærmning er vi bevidsthedsmæssigt i solar-plexus-jeg'ets domæne, og dette føler sig i bund og grund alene og har det ikke inden for sine muligheder, at opleve sig som andet end alene. I virkeligheden er det derfor oplevelsen af at være alene (at være isoleret) som er vores grundlæggende (og eneste) problem i denne tilstand. Så dybest set eksisterer der kun et eneste problem - mistet Hjertekontakt - og derved kun en eneste løsning på 'alle' problemer - og det er at genoprette kontakten til Hjertet. Som sagt kan vi derimod have mange udfordringer. Og alligevel er dette ikke helt sandt, for skal vi være helt præcise eksisterer der faktisk også kun en eneste slags udfordring, og det er ikke at lade vores reaktion på de opgaver livet byder os lukke af for vores Hjerte kontakt (en udfordring der altså også kan klares via en styrkelse af Solar plexus egoet). Hvis din reaktion lukker af for Hjertet, da bliver opgaven til et problem for dig. Så der eksisterer mange opgaver, og for alle opgaverne er udfordringen den samme; ikke at lade dem lukke af for din Hjerte kontakt, idet de ellers vil opleves som problemer. Hvad er det så der sker når vi mister denne forbindelse til Hjertet? I al vores åndelighed er det vigtigt at forstå at i vores bevidsthedsrum er der en kerne hvor vi er stærkest repræsenteret. Denne kerne som jeg kalder vores aktuelle bevidsthed bevæger sig indenfor dette bevidsthedsrum (Figur 4). Når denne aktuelle bevidsthed er på nogle af de lavere underplaner i Solar plexus, da vil du ikke tro på at der er andet

3 end det som du oplever på disse planer. Du vil i denne situation ikke tro på at der findes et Hjertecenter, osv. Du vil ikke tro på at der findes en åndelig verden. Du vil ikke tro på at der findes andet end det som du oplever - som altså nu er helt farvet af Solar plexus energier (Solar plexus egoet). Vi har jo alle et ego, som for mange af os undertiden kan dominere os helt, og det er derfor vigtigt at erkende - særligt i denne åndelige tid - at når vi er indhyllet på denne måde i de lavere Solar plexus energier, da tror vi faktisk ikke på den åndelige dimension af livet Det kan være rigtig svært at gøre denne indrømmelse. Tænk lidt over det... Det sker, som sagt, fordi forbindelsen mellem den Solar plexus dominerede aktuelle bevidsthed og planet med Hjerteenergierne er så svag at den oplevelsesmæssigt ganske blegner i forhold til de stærke solar plexus energier. En anden vigtig ting omkring denne afskærmning til Hjertet, er at hvis det åndelige, og Hjertet, er en del af din verden (fordi du vitterlig ofte har rigtig kontakt med det) vil det forsætte med at være det selv når du er helt indhyllet af Solar plexus, men nu ikke længere fordi du rent faktisk oplever Hjertet og den åndelige verden, men fordi egoet ikke kan håndtere det oplevelsesmæssige 'tab' af dette verdensbilled. Det 'åndelige' er nu kommet i egoets domæne, hvilket jo selvsagt ikke går i længden, og det kræver konstant tilførsel af energi for at holde denne illusion, denne indbildning (for det er det jo for Solar plexus, selvom det (du) ikke vil indrømme det), i live. Selvom det ikke kan holde i længden, kan det dog holde i et stykke tid, eftersom det er et af Solar plexus's specialer at holde illusioner ved live. Men der er kendetegn ved mennesker som er under indflydelse af dette, og et af de typiske kendetegn er at disse mennesker har det med blive meget defensive (nogle endda aggresive) når man sætter spørgsmål ved deres overbevisninger og verdensbilled. De har nemlig noget at beskytte... Det i dig som allermest vil holde fast på dit åndelige verdensbilled, og som allermest vil forsvare det, og sørge for at det består, er den samme del af dig, som ikke tror på det og som aldrig vil komme til at tro på det - dit Solar plexus. Solar plexus har brug for dit åndelige verdensbilled hvis du har et sådan. Hjertet har ikke brug for det, eller for at andre tror på det for det er det.

4 I en tilstand af Solar plexus dominans er enhver udtalelse om åndelighed sagt med intellektet og er ej oplevelsesbetonet, men Solar plexus kan have en så stærk energi bag sine udtalelser at du ikke kan skelne dette fra din inderste overbevisning, der jo er farvet af det niveau, som din aktuelle bevidsthed befinder sig på, og som i de lavere Solar plexus lag, som nævnt, ikke tror på den åndelige dimension, og ikke har bevidst kontakt med Hjertet. Denne mangel på tro - og oplevelse - har alvorlige konsekvenser, for den involverer også en mangel på tro omkring den højere mening med dit liv, og meningen med den eventuelle smerte og frustration som du oplever (på dette plan). Den bringer dermed meningsløsheden ind i dit liv. Erkender du først denne mangel (og det gør kun de færreste - blandt andet fordi det naturligvis ikke er rart at indrømme en mangel på en tro på noget, som er en væsentlig og vigtig bestanddel af ens livsfundament), da vil du have en chance for at opdage dit grundlæggende problem på dette plan - nemlig at du oplever dig selv som alene, at du bevidsthedsmæssigt er afskåret fra Hjertet. Denne alene-oplevelse gør, som sagt, at du (fordi du er styret af Solar plexus) må skabe din identitet i den ydre verden. Den ydre verden må nødvendigvis involvere andre mennesker, samfundet, m.m., og igennem disse ting, og deres syn på dig, forsøger du nu at skabe os en identitet, der kan kompensere for din indre alene-følelse. I denne proces kommer afhængigheden ind. Du bliver afhængig af det som du bruger til at skabe din identitet. Indhylles du af Solar plexus, da afskærmes du altså fra Hjertet, og du kommer derfor i en situation hvor du konstant må kæmpe for at bevare din ydre identitet, og hvor du konstant må leve i frygten for at miste den, og hver eneste gang du frygter for at miste den, da oplever du at du har et problem. Og jo mere du frygter, jo større opleves problemet, et problem der (uanset hvilket) ikke ville være tilstede hvis din identitet var baseret på den indre verden i stedet for på den ydre. Dette kan dog kun lade sig gøre hvis du i denne indre verden ikke føler dig alene, hvilket altså ikke er Solar plexus forundt, men derimod er tilfældet i Hjertet (jeg vil godt lige bemærke at en identitet som er baseret på den indre verden ikke udelukker den ydre verden og dens nødvendighed for din udvikling).

5 I Hjertet mødes mange verdener på en harmonisk og meningsfuld måde, og når det åbner sig for dig da bliver du også harmonisk, og dit liv får ny mening.

6 For at opsummere denne del kan vi altså sige følgende: isolationen fra Hjerteenergier grundet at du (den aktuelle bevidsthed) befinder dig på et lavere Solar plexus niveau (og derfor ikke længere tror på eksistensen af Hjerteenergier og des-lignende) giver altså ophav til oplevelsen af at være alene, hvilket danner grobunden (og behovet) for brugen af den ydre verden til skabelsen af din identitet, hvilket igen danner grobunden for frygten for at miste denne identitet. Dette leder, som sagt, til afhængighed, afmagt og til oplevelsen af det vi kalder problemer. Og på denne måde er alle dine problemer altså dybest set affødt ud af en mistet Hjerte kontakt. 7.2 At bruge Hjertet til at forhindre at Solar plexus afskærmer dig fra det Hjertet er både midlet og målet! I dit arbejde med at opløse din afskærmning til Hjertet, er det vigtigt at Hjertet selv er en del af processen. Lad mig fortælle hvordan du kan bruge det i dit arbejde med et lidende Solar plexus. Bliver du i en fortvivlelse til trods for at den er dyb og smertefuld, da er det et tydeligt tegn på at to kræfter arbejder imod hinanden. En dyb fortvivlelse burde selvfølgelig omgående føre til at du fjerner dig fra den, for hvem ønsker en dyb fortvivlelse. Er dette ikke tilfældet, da er det et bevis for at en lige så stor kraft arbejder imod at du flytter dig, og denne kraft fortjener derfor vores opmærksomhed. Du kan være sikker på at den kraft som arbejder imod at du flytter dig kommer fra Solar plexus, og i henhold til det ovenfor skrevne kan du tage følgende indgangsvinkel: eftersom mod-energien kommer fra Solar plexus må du som en del af frigørelsesprocessen finde kernen til denne modenergi. Jeg har skrevet noget om det i forrige kapitel, men lad mig sige lidt mere om det, særligt i dette nye lys hvor smerten dybest set er en reaktion på mistet Hjerte kontakt. Solar plexus er angstprovokeret siden det modsætter sig at du flytter sig. Denne angst er virkelig (for Solar plexus) og du bør derfor tage den alvorligt. I dialogen med Solar plexus skal du huske på at Solar plexus til enhver tid er på din side, og når det modsætter sig at du flytter dig, så er det ikke fordi det er imod dig, men fordi det er angst for hvad det kan afstedkomme, angst for at grænsen vil brydes. Solar plexus forsøger således altid at beskytte dig. Det lider allerede, og kæmper for at forhindre at det (du) lider yderligere skade. Derfor er det

7 vigtigt at du nærmer sig Solar plexus med kærlige hensigter (så meget som du formår dette), og at du ikke opfatter det som din kamp mod Solar plexus. Solar plexus er på din side, og når du arbejder med det bør du bestræbe dig på at være på dets side og vitterlig prøve at forstå dets reaktioner. Når du kender den angst, der ligger bag dets modstand, da vil du have noget at arbejde med, og selve processen hvor du kommer Solar plexus angsten nærmere kan foregå som en dialog, hvor du så at sige får Solar plexus i tale og altså på denne måde lærer at forstå dets angst. Jeg beskriver det psykologiske aspekt af denne proces nærmere i appendix 4. En vigtig ting i denne proces hvor Solar plexus bringes i tale, er at bruge Hjertet. Der er især to ting som du kan bruge det til: 1) til at omslutte processen i en atmosfære af kærlighed og 2) til at forhindre at du indhylles i de ting som eventuelt bliver vækket til live i Solar plexus særligt når du nærmer dig kernen i dets lidelse. Og husk nu, at uanset hvilken slags handling der er tale om, da kan Hjertet altid bruges (selv om Solar plexus handlinger, som sagt, også kræver Solar plexus tillid) for dybest set handler smerten altid om en brudt Hjerte kontakt. Men da grunden til afskærmningen aldrig er at finde i Hjertet selv, da må en årsagsbehandling fokusere der hvor årsagen er, men altså med Hjertet til hjælp, til at give processen formål og mening. Ved at kontakte Hjertet med henblik på at mærke din identitet i Hjertet, kan du til en vis grad kompensere for den truede Solar plexus identitet, og endvidere bringe hele situationen i et større (og mindre truende) perspektiv. En anden ting som Hjerte kontakt kan gøre er at mindske din egen modstand på at arbejde med Solar plexus, din modstand mod Solar plexus selv. Det er nemlig sådan at det som du med sikkerhed bliver konfronteret med i dit arbejde med solar plexus er dit eget forhold til det. Har du dybest set modstand på at arbejde med Solar plexus, da vil du møde modstand fra Solar plexus i dit arbejde med det! Er du fjendtligt indstillet overfor Solar plexus, da vil du konfronteres med dette i arbejdet med Solar plexus. Du møder altså din egen indstilling, og desværre bruger mange dette som en retfærdiggørelse for ikke at arbejde med Solar plexus. De giver så at sige Solar plexus skylden for den modstand og de problemer de oplever og smider dermed ansvaret fra sig. Men modstanden stammer fra deres egen indstilling, og eftersom det kun er Solar

8 plexus, som kan føle fjendskab og modstand overfor Solar plexus (og alt andet), da bærer en sådan indstilling vidne om at Solar plexus virker i dig, er aktivt i dig, og danner din indstilling, som i dette tilfælde er en fjendtlig indstilling til dig selv (for du er jo dit Solar plexus).. Også her er Hjertet altså brugbart, for ved at have Hjertet med som en mærkbar del af arbejdet, da mindskes denne modstand, idet Hjertet aldrig vil have modstand, eller føle et fjendskab, overfor Solar plexus. Fra Hjertet vil altid strømme kærlighed, og selvom det kan være angstprovokerende for Solar plexus, da kan det løfte din bevidsthed op til et niveau hvor du, selv i arbejdet med smertelige ting, har en tillid til at det nytter og en tillid til at Solar plexus frygten ikke har ret.. Øv dig i dette, for når du begynder at kunne det, så lover jeg dig, at det vil ændre dit liv! Bare det at have dyb tillid til at der eksisterer en del af dig hvor der ikke er smerte, er en stor hjælp når du har kontakt med dit lidende Solar plexus. Jo mere du oplever denne smerte-frie del af dig, jo mere vil du have tillid til at den eksisterer når du oplevelsesmæssigt er afskåret fra den. Og tilliden vil blive dit kompas. Og via dette kompas kan du finde hjem til dette sted i dig igen... Jeg kan fortælle dig at det er en ganske vidunderlig oplevelse at finde hjem igen, og opleve at tilliden havde ret. Det vil ændre hele den ellers så smertelige proces.. Og det vil undertiden opløse den fuldstændigt. Så øv dig i dette. Det kræver kun en eneste succes oplevelse, og så har du fundet noget, som du i resten af dit liv aldrig vil give afkald på! Hjerte tilliden er det kompas der altid vil føre dig hjem til dit Hjerte 7.3 Fra adskillelse til Hjerte kontakt Alle vores problemer har det tilfælles at de er en reaktion på mistet Hjerte kontakt, men adskillelsen har spillet, og spiller forsat, en vigtig rolle for din udvikling. Solar plexus er et chakra med mange lag, hvoraf nogle bevidsthedsmæssigt ligger i mørke. I skabelsen af vores individualitet har adskillelsen fundet sted. Dette har været en nødvendighed for bevidsthedsgørelsen af Solar plexus, og for vores individualisering. Men nu er vi nået dertil hvor vi er påbegyndt en bevidsthedsgørelse af det næste chakra - Hjerte chakraet. Det er en glidende overgang og slutresultatet af denne udviklingsfase er når vi bevidsthedsmæssig rummer både Solar plexus og Hjerte

9 chakraet. Behovet for bevidsthedsgørelsen af dette nye chakra - Hjertet - har blandt andet manifesteret sig i smerte. Denne smerte er den nye måde hvorpå vi reagerer på adskillelsen. I samme grad som vi er individualiseret vil vi reagere på adskillelsen med smerte og dette er, som sagt, fordi vi mere og mere oplever uforeneligheden af denne adskillelse med selvets/hjertets princip om enhed, som er det princip der har hovedrollen i den udviklingsfase, der handler om Hjertets bevidstgørelse. Sagt på en anden måde: når Hjerte energierne begynder at optræde i vores væsen, da vil vi starte med at reagere på adskillelsen med smerte (hvor adskillelsen, før Hjerte energierne blev en del af vores liv, ikke gav anledning til smerte). Den nye

10 udviklingsfase vil frigøre os fra smerten og vil atter føre os sammen med de dele af os selv som skabelsen af vores individualitet krævede at vi adskilte os fra (Figur 8). En del af arbejdet vil involvere Solar plexus - både som det der udforskes, men også som motivator og drivende kraft, og dette er atter en god grund til at det nye manifest af adskillelsen - er smerte. Vi er nemlig afhængig af Solar plexus, og dets motivation, hvis vi skal flytte os, og udvikle os mod Hjertet. Og smerte er i den grad noget som kan motivere Solar plexus til at begynde at arbejde. Smerte motiverer Solar plexus til at ikke at acceptere adskillelsen (hvilket er nødvendigt), og får det til at handle og tage del i den proces der udvikler individualiteten, som igen er forudsætningen for den bevidste kontakt til Hjertet. Smerten fører os således mod Hjertet, og mod en ny bevidstheds-dimension, hvor vi vil indse at smerten, til alle tider, dybest set har været en illusion, der blev holdt kunstigt i live i Solar plexus! Jeg synes at det er ganske utroligt at tænke på, at hvis man tog alle de problemer du har haft, og alle de problemer som du vil få, da har de altså alle en ting tilfælles: de startede med at være opgaver, som formåede at lukke dig af for Hjertet og derfor nu blev oplevet som problemer. Men det fortæller også at alle løsninger på alle disse problemer, også har en ting tilfælles at genoprette denne kontakt til Hjertet. Tit og ofte, sker det igennem at Solar plexus får genoprettet (igennem løsningen på problemet) sin integritet og magtposition, og bliver bekræftet. Via denne oplevelse af at være i live, ophører for en stund den smertelige indhylning, og åbner i samme stund op for Hjertet på denne indirekte måde. Andre gange sker det igennem en mere direkte Hjertekontakt. Et råd til dig. Når du har kontakt med Hjertet, og ser dit liv i et nyt perspektiv, og virkelig oplever at dine problemer er lutter illusioner, da lav en PAGT med dig selv. LOV dig selv, at når du igen kommer under indflydelse af Solar plexus og ikke længere kan se illusionen i problemerne, da vil du minde dig selv om at der gives et sted i dig hvor ingen af dine problemer eksisterer, og at du der ved at du ikke har et eneste problem i verden! 7.4 Solar plexus gaverne og forøget Hjerte bevidsthed Som titlen på dette kapitel siger er alle problemer dybest set opstået ud af en manglende kontakt til Hjertet. Smerten over ethvert af dine problemer er din reaktion på at de afskærmer dig fra Hjertet, en afskærmning som undertiden skal opløses

11 via dit arbejde med Solar plexus. Der er noget interessant i sammenhængen mellem vores Solar plexus arbejde og vores udvikling mod større Hjerte bevidsthed, som jeg godt vil slutte af med at skrive lidt om. Jeg synes at det er vigtigt fordi det fortæller noget om hvor vigtigt det er at du arbejder med Solar plexus. Og mit budskab til dig er at du har brug for dette arbejde, for det giver dig nogle gaver, som er absolut nødvendige for din videre udvikling mod Hjertet. Der er dem som mener at vi bare skal vende Solar plexus (med dets lidelser) ryggen til og kun fokusere på Hjertet. Dette er jeg uenig i, hvilket jeg har forsøgt at vise mange steder i denne bog. Her vil jeg fortælle om endnu en god grund til at arbejde med dit Solar plexus (med de dele af din person som det repræsenterer ). Der er ingen tvivl om at Solar plexus også kan være som et uvorent barn der forsøger at at fylde dig med en frygt som intet har på sig, og at du skal lære at sige fra overfor det, og ikke at lade dig indhylle af det, og istedet for vælge Hjertets indgang til livet. Men nogle gange er du for stærkt repræsenteret i kernen til Solar plexus lidelsen, og i disse tilfælde bliver du nød til at arbejde med det lidende Solar plexus, for at komme ind til denne kerne og opløse smerten og via dette genoprette kontakten til dit Hjerte. Når åbningen til Hjertet således kræver et foregående arbejde med dit Solar plexus, da er det altså fordi at Solar plexus indhylnngen må opløses før du kan komme i kontakt med dit Hjerte (på en mere varig måde). Men min hensigt med dette afsnit er at fortælle dig, at der er også et andet formål med dit arbejde med dit lidende Solar plexus, og det handler om at Solar plexus har en gave til dig, en gave som du har brug for, hvis du skal have en forøget Hjerte kontakt. Denne gave har altid været en del af dig, og når du bliver bevidst om den, da vil den gøre dit liv rigere og mere lykkeligt! Arbejdet med Solar plexus har altså som et af sine formål at bringe dig denne gave, og denne gave vil opløse din indhylning, genoprette din Solar plexus identitet, åbne for dit Hjerte, og endvidere gøre dig i stand til at kunne indeholde mere af det! Og faktisk er det sådan at du har brug for disse gaver for at kunne komme til at indeholde mere af dit hjerte i din bevidsthed! Og hvad er da denne gave? Gaven er en del af dig selv, som du forener dig med når du bliver bevidst om den igennem arbejdet med Solar plexus. Gaven er den del af dig selv som du finder knyttet til kernen i din lidelse. Gaven er bevidsthedsmæssigt at blive

12 forenet med denne nye del dig selv, som indtil nu har været en del af dit ubevidste, og dermed adskilt fra dig. C. G. Jung kaldte sådanne dele af dig selv for fraspaltede øer, adskilt fra fastlandet (dit jeg). Og han sagde at det er vores opgave at forene fastlandet med disse øer, at genforene os med disse fraspaltede dele af os selv. Sker dette vil du ikke bare bringe lidelsen til ophør, du vil også have forøget fastlandet med en ny del af dig selv (den er selvfølgelig ikke ny, men opleves som om at den var det, idet du ikke har været bevidst om den før). Du vil have styrket dit ego, og du vil føle dig som et større menneske. Ved på denne måde at forøge din Solar plexus bevidsthed, da bliver du også i stand til at kunne indeholde mere af dit Hjerte, samt at forøge din kontakt til det. Du har altså brug for at forene dig med disse dele af dig selv, for at kunne opleve Hjertet på et højere niveau, når det åbner sig for dig. På denne måde er dit Solar plexus arbejde ikke bare et Solar plexus anliggende, det er også et Hjerte anliggende. Så selvom den manglende Hjerte kontakt dybest set er grunden til al din smerte, da er det altså ikke altid nok blot at få Hjertekontakt (selvom jeg dog godt vil piontere at det dog i mange tilfælde faktisk er nok! og i alle tilfælde er det nødvendigt at inddrage Hjertet i dit arbejde med et lidende Solar plexus). Og når det ikke er nok, da har du brug for at opløse Solar plexus inhylningen for at sikre en stabil Hjertekontakt. Men derudover vil dette altså give dig nogle gaver som gør dig i stand til at bevidsthedsmæssigt at kunne indeholde endnu mere af dit Hjerte. Gaven vil forhindre at denne side af dig selv fra det ubevidste formår at afskærme dig fra dit Hjerte gennem at indhylle dig i dets lidelse, og endvidere gøre dig i stand til at blive bevidst om en større del af dit Hjerte. Et interessant forløb: du forhindrer at du afskærmes fra dit Hjerte, og bliver i samme proces i stand til at kunne indeholde mere af det - fordi processen indebar at dit fastland voksede. En Hjerte kontakt er altså løsningen på alle dine problemer, men undertiden kræver dette altså et foregående arbejde med Solar plexus, som derudover vil give dig den gave der er forudsætningen for forøget Hjerte bevidsthed. Prøv at tænk lidt over dette, for det er vigtigt at forstå. Hvis du skal kunne tage mere Hjerte ind, da må dit fastland vokse,

13 og til dette kræves Solar plexus gaverne og derfor har du brug for disse gaver! Ja, derfor er disse gaver nødvendige for din udvikling mod Hjertet. Du kan også vende processen om og spørge dig selv om hvad der skal til for at forøge din Hjertebevidsthed. Der skal en Solar plexus gave til. Dette kræver at denne gave når den er i det ubevidste formår at afskærme dig fra dit Hjerte, samt at du oplever afskærmningen som smertelig (ellers vil du, dvs dir Solar plexus, ikke gøre noget ved det, dvs søge gaven). Og det begynder først at opleves som smerteligt når Hjerteenergierne indfinder sig, og altså når du er der i din udvikling hvor du begynder at blive påvirket af dem. På denne måde vil Hjerte energierne, når de begynder at strømme ind i vores væsen igangsætte en proces, der uundgåeligt vil føre til forøget Hjerte bevidsthed. Ja, på denne måde kan man sige at formålet med dit arbejde med Solar plexus er, via gaverne, at forøge din Hjertebevidsthed.. Dette er værd at tænke lidt over.. Forøget Hjerte bevidsthed er et produkt af mange ting. Solar plexus gaverne er langt fra det eneste der skal til, men alligevel er de så vigtige, at de er påkrævet for din udvikling mod Hjertet. Mennesker med en permanent høj Hjertebevidsthed, er således mennesker der har modtaget mange af disse gaver, og altså mennesker med et stort fastland, og færre fraspaltede øer end de fleste. Sagt på en anden måde, mennesker med en høj permanent (jeg snakker altså ikke her om de mennesker der blot er på en lang 'ferie' i Hjertet) Hjertebevidsthed må nødvendigvis også have et stort, og stærkt, og velfungerende Solar plexus ego. Der er som sagt ganske utroligt at opleve at ethvert af vores problemer har det ene tilfælles, at de er opstået ud af en mistet kontakt til Hjertet. Erkender du dette vil du samtidig have løsningen på alle dine problemer! Og du vil forstå at hver eneste gang du har et problem, da kan du altid opnå lindring ved at åbne op for dit Hjerte. Nogle gange vil denne åbning ikke være permanent (i de tilfælde hvor dette kræver et foregående Solar plexus arbejde), men selv i disse situationer vil en åbning til Hjertet give dig lindring, og give din situation perspektiv, og frem for alt give dig mere mod på at arbejde med dit Solar plexus. Og som jeg har sagt før, kan Hjertet derfor altid bruges, og uanset om din situation også kræver et arbejde med Solar plexus, da vil en åbning til

14 Hjertet altid forårsage at dit problem forvandler sig til en udfordring og det er i den grad en forvandling som vil gøre en stor forskel for dig! Som du udvikler dig, og forbinder dig med flere og flere af dine øer, vil du blive mere og mere i stand til at tage højere dele af dit Hjerte ind i din bevidsthed, og åbningen til dit Hjerte vil alt mere ske fordi du formår at afstedkomme en direkte og bevidst åbning til det. Og med Hjertet som en mere bevidst del af dit liv, er der nærmest ingen grænser for hvad du tør kaste dig ud i, og dermed ingen grænser for din evne til at lægge grunden for din egen forandrings process.

15 Vejen til Hjertet er brolagt med samhørighed

16

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Maj-juni serien Episode 4

Maj-juni serien Episode 4 15-06-17 Maj-juni serien Episode 4 Velkommen til denne 4 og sidste episode af maj-juni serien hvor vi har arbejdet med hjertet og sjælen, med vores udtryk og finde vores balance i alle de forandringer

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Principperne om hvordan man opdager nye sandheder

Principperne om hvordan man opdager nye sandheder Principperne om hvordan man opdager nye sandheder Principper del 1: Det første skridt mod sandheden Hvilke principper bør vi følge, eller hvilke skridt skal vi tage for at genkende sandheden i en eller

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig

LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig Når du ønsker forandring i dit liv, må du nødvendigvis gøre noget andet end du plejer. Måske du ønsker mere ro, måske du ønsker

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning...

Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning... Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning...3 Hanne Lind s køreplan...3 I Praksis...5 Konklusion...7 Indledning Konflikter

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

MOTIVATIONS STRATEGIER. Al adfærd er vanebestemt. bunder i frygt. Top motivation

MOTIVATIONS STRATEGIER. Al adfærd er vanebestemt. bunder i frygt. Top motivation MOTIVATIONS STRATEGIER Motivation er efter min opfattelse de grundlæggende strategier, der automatisk bestemmer vores adfærd. Al adfærd er vanebestemt Al adfærd og dermed alle vaner bunder i frygt Frygten

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

At turde følge dit hjerte

At turde følge dit hjerte At turde følge dit hjerte Opregn i din personlige udviklingsdagbog alle de tidspunkter i dit liv, hvor du har ladet vigtige muligheder for vækst og udfordring gå dig forbi. Hvorfor besluttede du dig for

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej Indhold Forord: At vælge Guds vej 7 1. Viljens mange ansigter 11 2. Mit rige, Dit rige 27 3. Kærlighed og vilje 42 4. At vælge Gud 53 5. Vilje og længsel 70 6. At vælge korset 85 7. At udvikle hjertets

Læs mere

NA-grupper og medicin

NA-grupper og medicin DK Service pamflet 2205 NA-grupper og medicin Dette er oversat World Board godkendt Service materiale Copyright 2010 Narcotics Anonymous Alle rettigheder forbeholdes Som beskrevet i I perioder med sygdom,

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

SIPP-118. Spørgeskema om Personlighed. Navn: Dato: Alder:

SIPP-118. Spørgeskema om Personlighed. Navn: Dato: Alder: SIPP-118 Spørgeskema om Personlighed Navn: Dato: Alder: Bemærk Spørgeskemaet angår de sidste 3 måneder. Det er din egen opfattelse, der gælder, ikke andres. Det er vigtigt at læse spørgsmålene grundigt,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Dette BUDSKAB har Hanne Leffler modtaget under tankeinspiration den 1. januar 2017 af G U D s TOLV TJENERE

Dette BUDSKAB har Hanne Leffler modtaget under tankeinspiration den 1. januar 2017 af G U D s TOLV TJENERE Fra G U D's TOLV HØJE TJENERE modtog vi den 1. januar 2017 dette BUDSKAB, hvori TJENERNE beskriver en måde, på hvilken Menneskene hurtigst tager Kampen op mod M Ø R K E T! Dette BUDSKAB har Hanne Leffler

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere