Denne uges sponsor. Hans Clu: Jensen FREDAG DEN 5. MARTS 1993 UGEBREV NR. 34 MØDE NR 1375

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne uges sponsor. Hans Clu: Jensen FREDAG DEN 5. MARTS 1993 UGEBREV NR. 34 MØDE NR 1375"

Transkript

1 Viruml1allen. Geels Plads Virum Telt Ordinært mode fredag kl UGEBREV NR. 34 MØDE NR 1375 FREDAG DEN 5. MARTS 1993 Præsident: Johannes Green 'Søbakkehus', Sobakken Lyngby Telf.: Sekretær: Svend Georg Johannessen Ingvar Hjorts Vej Virum Telf.: DAGENS MØ~ 3 min. v/dick Maltby Internt møde "Ny mødetid?2 Mødeleder Dick Maltby KOMMENDE MØDER: Virumhallen: 3 min. v/erik Jensen 12. mar "Focus på rejsebranchen" v/dir. Jens Veino, Larsen Rejser Virumhallen: 3 min. v/h. C. Jensen 19. mar Brancheforedrag. v/ Gert Hallig Virumhallen: OBS kl OBSI 26. mar Arsfest & Revy Virumhallen: 3 min. v/kristian Kjær 02. apr Program senere Virumhallen: Langfredag 09. apr intet møde MODEPROCENT: Dagens mødeprocent er opgjort til 73, 1 Sidste uges mødeprocent er hævet til S?,?! 5 MIN FOR TID: hedsminister- Carl Emil Hansen i etinterview meddeltei radioen at den -franske oplyste sund- at der I i nogle 3 årgamle vine havde udviklet sig nogle stoffer der kunne give AIDS. Da man spurgte ham, om Frankrig havde planer om at kalde d isse vine tilbage, men det sagde han at man ganske enkelt ikke kunne. Dan han så blev spurgt, hvad man ville gøre, sagde han, at man ville anbefale kunderneat bruge vingummi! (Red.: Hererdetvel overflødigtatgøre opmærksom på, at flere moralister blandt tilhørerne, som en selvfølge rettede blikket mod bødekassen, og at MiIlerpå forhånd var klar over, at han måtte gå den tunge gang rundt om bestyrelsesbordet, hvor denne godt fyldte "bodsrekvisit" befinder sig. Han kunne dog ikke lade være med at lade en bemærkning falde om, atdetvaren afde bedste historier, der længe var fortalt i klubben). Men, bortset fra dette uheldige indslag fra Mil/er's s,ide, ville han gernesige, athan havdeværettil møde i Helsingborg, Magnus Stenbock RK forrige torsdag, hvordervaretforedrag om EG. Det, der var det gode dette ved foredrag var, at der blevfortalt om EF (EG), uden at dervar nogen form for"skræmmekam- MODT I FREMMEDE KLUBBER: Carl Emil Hansen, Helsingborg den GÆSTER: Ingen Denne uges sponsor GÆSTEN DE ROTARIANERE: Ingen FØDSELSDAGE: Inge - i vor kreds VI SANG: Nr "Hvad var det dog der skete". og dertil havde Anni kun at bemærke. at det lod som melodien der blev væk! Hans Clu: Jensen SNAPSEN var tor egen regning. med det Ilavde tilsyneladende ikke synderlig indflydelse pa omsætningen. Og så siges det jo at være sundt.

2 UGEBREV NR 34 MODE NR 1375 VIRUM ROTARY KLUB DEN 5. MARTS 1993 SIDE 2..._.... _... 0_. pagne" idet. sådan som man har kritiseret den danske kampagne for. Det var en positiv og saglig gennemgang af EF's udvikling og formål. Mil/er havde hjemtaget nogle eksemplarer af det på mødet udleverede materiale. så de, der måtte være interesseret blandt Virum RK's medlemmer, kunne få det med hjem. Og så havde Mil/erkunnet konstatere, at Virum RK er den bedste klub at være til møde i. Søren Jensen berettede om en autentisk (!!) oplevelse. Han havde været i biografen forleden dag, hvor der kom en mand ind med sin hund, og satte sig på rækken foran Søren. Hunden sad tilsyneladende og fulgte koncentreret med i, hvad der foregik på lærredet, og lidt senere bliver manden prikket på skulderen af ham der sad bagved, og blev spurgt, om han troede at hunden fik noget ud af forestillingen. "Det ved jeg ikke", siger manden, "men den var meget begejstret for bogen". Arne Garnellfortalte, at han havde fået en brev fra "vores slædepige", som vi havde til foredrag sidste år. Han skulle hilse alle klubben. Så var Arne faldet over en artikel i avisen, hvor vor sundhedsminister Torben Lund skriver, at han ikke er interesseret i at de private hospitalerskalfå mulighed forat overleve. Tværtimod vil han gøre alt for at de ikkevilkunne klare sig. Jørgen Ga/s/sagde at han havde "startet Virum Rotary Klub's Indkøbsforening", hvorfor der fra nu af var Q1 O og C-Iong til Rotary priser. Herefter sagde Jorgen: "Pas på, efter 3 måneder er I fu Ide at energ i, tænderne sidder igen fast, hjertet slår sin rolige takt, blodtryksmedicinen er reduceret og der kan spares på udgiften til batterier til Pace-makeren". Han kunne anbefale alle at gå i gang. Dette indslag kunne ikke undgå at foranledige visse bemærkninger fra salen om den høje gennemsnitsalder i Virum RK. Herefter bød PRÆSIDENTEN velkommen til mødet. Klubben havde modtaget et kort fra Hellaog Kaj Verner Slot, der havde taget den lange vej til os. helt fra Tanzania., og det betød da også, at afsenderne var nået hjem igen, før kortets ankomst. Hel/aog Kaj Vernerskrev at de sendte mange varme hilsner fra kraterkanten. De var overvældede over store mængder dyr de havde set. Selvom de havde talt 2 gange. var de ikke klar over og der var taleomen halvelleren hel million gnuer. Dervardog knap så mange løver. Inden Præsidenten gav ordet til Dick. kom han med nogle bemærkningervedrorende det fortsatte mode, jvf. vedlagte specialreferat. 3 MIN.: Dick Mallbysagde: "Idealogier danner grundlag for menneskegrupperinger - man samler sig om en bestemt tankegang. som man Ilar uchagt som den der tjener menneskeheden bedst. og opstiller idealer som mål for, hvad man skalstileefterforat gennemføre idealogien. I de seneste år er der sket en næste lige så voldsom nedbrydning af idealogier som handlingsgrundlag. Motiveringen synes nu mere at komme fra en pragmatisk indstilling, hvis og hvor det ikke ligefrem er religion, der er det styrende element. Under alle disse omskiftninger har Rotary - vi er trods alt netop fyldt 88 år - fastholdt sine grundtanker - og hvad er disse? Rotary's formål er jer alle bekendt, og skal ikke opremses her, men jeg vil gerne fremdrage, at i den danske version ordet "ideal" kun etsted. nemlig i punkt 3 af de i alt4 punkter. Derstår: "at søge at virkeliggøre Rotary's ideal om at tjene andre isit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke". Men, hvorfor vil man søge dette? Jo, det siger man i indledningen til de 4 punkter, nemlig at viljen til at tjene andre er en nødvendig forudsætning for al.q..q.d. virksomhed. Jeg har understreget ordetgod. Næste spørgsmål bliver, hvordan prøver Rotary at hjælpe medlemmerne til at "leve" de høje etiske mål? Før man kommer så vidt, er det nødvendigt, at den dominerende faktor er iorden; den enkeltes ønske om - og vilje til- at klare normerne. De enkle, det naturlige, det stærke er blot at "gøre" det. Selvfølgelig kan man ikke i det daglige gå omkring og remse en række dogmer op, hver gang man skal foretage en handling, ellerspørgesig selv, inden man læggersig til at sove: "Har du været etisk idag?". Nej, det hører til en af de efterhånden mange ting, man.bare skal have på rygraden. Og så kan det nok være nyttigt, at få et lille skub nu og da i den rigtige retning. Hertil anvender Rotary visse værktøjer, og til beskrivelse afdenne kombination af idealer og midler til at fremme disse, foreslår jeg en ordmæssig nykonstruktion: ROTARYALER. Enaf disse erdet særdeles velkendte "klassifikationsprincip", som skal give den enkelte mulighed for at opleve en så varieret og mangfoldig etisk positiv påvirkning som muligt, og omvendt selv være med til at øve det samme over for andre. Et andet virkemiddel er "mødepligten" (som gerne skulle være "modeglæde"), uden hvilken, der ikke er store chancer for at udøve den førnævnte gensidige gode påvirkning. Altså, mange spændende og forskelligartede klassifikationer samt en høj mødeprocent.. Så enkelt er det, og nårvi nu skal have en god diskussion om klubbens modedag- og tid, og tage stilling for eller imod en eventuel ændring, er vi inde på et område som har stor betydning for ROTARYA LERNE. og dermed for klubbens og Rotary's liv og trivsel." DET VIDERE MODE: er refereret i vedlagte specialreferat. Vilhelm Kent.

3 UGEBREV NR 34 - MØDE NR VIRUM ROTARY KLUB - SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 1 SPECIAL-REFERAT FRA DEBATMØDET Under Præsidentens indledning til modet, sagde han, inden hangavordettil Dick Maltbyfo r de 3 min., at Saren Jensen for nogen tid siden fremsatte et forslag om ændring af mødetid. Det var fremsat i den bedste ånd, og der blev nedsat et udvalg der nu er kommet med et oplæg. Præsidenten ville gerne pointere, at de mennesker der havde foreslået disse ting, de havdegjortdetathensyntil klubben, hvorfor Præsidenten anbefalede meget, at vi fik en rolig og saglig debat. Ingen trusler om udmeldelse eller lignende, for det nytter ikke noget. Præsidenten ville gerne have indlæg for og imod, og det var beslutte, at der ikke blev nogen afstemning. Han ville gerne have, at man oven på en god og saglig debat, fik.tid til at tænke sig om, hvorefter vi 2-3 uger frem i tiden arrangere en afstemning, hvorefter vi forhåbentlig var lige" gode venner, hvad enten resultatet af afstemningen blev. Dick Maltby var ordstyrer og indledte med at sige, at han havde forberedt sig på dette møde, og sat sig ind i reglerne omkring emnet. Der var mange ting rent formelt at tage hensyn til, men det ville han springe over, fordi der var lagt til noget andet efter Præsidentens meddelelse om, at der ikke blev afstemning i dag. Der var lagt op til en roligere debat. Vi skulle huske at vi alle sammen er gode kammerater, så han ville ikke styre mødet efter paragrafferne, men i den gode kammeratlige ånd. Her foreslog Dick, at referatet af indlæg i debatten blev trykt særskilt, så debatindlæggene kunne holdes inden forvoreegne rækker. Det var man enige om, hvorfor referatet fremtræder som et løst indlæg i ugebrevet. Herefter gav Dick ordet til Søren Jensen, der jo var den der havde fremsat det oprindelige forslag. Søren Jensen indledte med at takke PræSIdenten for, at han havde fundet ud af, at det var en hyggelig dag vi skulle ha'. Vi skal ikke slås - dervar nogen der sagde til ham, da han kom til mødet, at han kom fra anden hårde side. trust. Søren Det ville varsatse ikke rigtigt, også på, han at vi kom fik en frasag lig debat, at vi ikke kom ind på det barnlige ved at den sige, at hvis det ikke bli'r som jeg vil ha' det, så melder jeg mig ud. Alle dervartil stede var jo meget positive, og vores hjerte banker for Rotary, ellers kom vi jo ikke. Men, Rotary's motto er "Tjen andre", og man kunne også sige "Tænk på andre end dig selv". Når sådan en sag som den i dag bringes frem, så er det fordi deter noget, dereritiden.1 de mange år Saren havde været i Rotary, havde han ikke talt så meget i telefon, som i den forgangne uge. Og det var meget spændende at konstatere, et det var med mennesker der var positive over for Rotary og som gerne ville gøre noget for at holde sammen på klubben. Her indskod. Saren. at man ikke skulle fare op, hvis han formulerede sig forkert. det var jo ikke alle der havde lige let ved at formulere sig. Virum Rotary klub var en god klub. med vi har nogle problemer med de erllvervsaktives mødeprocent. Vi har problemer med, at der pludselig går nogle kammerater, fra "bord 6" der forlader modet. Ikke fordi de ikke gidervære her mere. men fordi de det presser på, de har noget de skal hen og ordne. Og det bliver ikke bedre. Problemet er endvidere, at vi har en klub, hvor der ikke har været tilgang af nye medlemmer i de sidste 3 år (med moms!). Kan det blive ved med at gå. For Søren var det et problem, at han hørte til de "gamle", for han syntes faktisk at han var ung, men klubbens gennemsnitsalder på 60 år og 1 måned, den ville han være med til at hæve yderligere inden ret lang tid. Han mente at vi var nød til at gøre et eller andet ved dette. Der er vanskelige tider på arbejdsmarkedet, det er meget vanskeligt at være leder i dag. I forgårs var Søren til et møde, hvor der skulle antages en ny direktør. Der var 8 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilstede, og en sådan direktør er oppe i en lønningsklasse, der er betydeligt højere end det, Søren fik. Han foreslog at man valgte en, der var i Rotary, der plejer at vide hvad det drejer sig om, og de har kun disse 3 timer om ugen, hvor de ikke er der. Detvar helt klart, atsådan en mand ville man ikke ha'. Direktionssekretæren havde endvidere meddelt at hun stillede op til kommunalbestyrelsen hvor hun boede. Dervarselvfølgelig en mægtig god ide, men så kunne hun ikke bruges mere som direktionssekretær. Sådan er tiderne i dag:. Spørgsmålet i relation til Rotary er: Er Rotaryarbejdstid eller fritid? Dette spørgsmål er vigtigt at tage med i sine betragtninger. Siden Søren kom ind i Rotary i1975 er der sket en stor forandring i erhvervslivet. Vore medlemmer skal søges igruppen af ledere, og ledere i dag bliver simpelthen tæsket rundt i manegen. Helt umanerligt. I dag kan en leder blive "gået" på 2 timer, og det er helt urimelige krav der stilles til lederen, men det er fordi vi har hårde tider. Derfor er det svært atfå nye medlemmer. Tandlæger og læger f. eks. - der jo er et "produktionsapparat" som alt andet, der ikke bare lige kan gå i 2-3 timer, hvor sekretærer m. v. sidder og venter. De kan slutte deres dag lidt tidligere. Vi skal også tænke på, at vi ligger et stykke uden for byen, og de fleste af vore med lemmer arbejder i København, hvorfor det drejer sig om timer hver fredag. Saren 's opgave var at give en indledning til en god debat. Men har ville gerne fortælle, hvad han mente. Han kunne tænke sig at vi havde en årlig tilgang på 2-4 nye medlemmer, og samtidig gøre alt for at holde på de "gamle" i klubben, for de er et stort aktiv. Og så sluttede Søren med at sige, at Rotary var en vigtigt del af hans liv. Henning Sørensen sagde, at Søren havde sagt det meste af det, der kunne siges om Rotary, bortset fra det der blev fyret af mod en af Henning's kollegaer. _ Henning havde en anden men ing end Søren, men han havde selvfølgelig ikke ringet rundt til samtlige. Han så frem til frokostmøderne i klubben med stor fornojelse. men havde ikke været så mange år i klubben som Saren. Hvis man skulle lave klubben om til en "natklub" - "Det skal selvfølgelig opfattes som en morsomhed fra min side" - så ville Henning ;1

4 UGEBREV NR 34 - MØDE NR VIRUM ROTARY KLUB - SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 2 gerne sige at andre klubber Ilavde provet det. Han havde talt med en hel bunke, og alle de, der havde provetdet. havdegåettilbagetil middags-klub. Som forretningsmand er alle afbrydelser forstyrrende i den daglige rytme, men modet i Rotary er en af de gode og inspirerende afbrydelser. Hvis man ikke er arbejdsaktiv længere, er mente Henningat Fredagsmodet irotary måtte være et af ugens højdepunkter. Det er svært at få gode foredragsholdere til aften/ natmøder, det siger man også der, hvor man har prøvet det. Derfor havde Henning et forslag der måskekunne forene de forskellige synspunkter: Fredag kl. 15 eller 15.30, og slutter kl. 17, så kan man nå det man evt. skal om aftenen, og har allerede spist. Søren Nikolaj Pedersen sagde atdervar mange der spurgte, hvorfor vi skulle have nye, yngre medlemmer ind i klubben. Vi hardetja så rart som vi har det, vi er medlemmer nok. Hvis der kommer flere medlemmer, kan vi ikke være her og vi bliver så mange, at det bliver svært at lære hinanden at kende. Virum Rotary Klub har i nogle år været forskånet for det der kaldes "naturlig afgang". Der er en der har 3regnet år ikkeud, vilatvi kunne ifølge undgå statistikken, "naturlig inden afgang" forde på næste under 8 medlemmer. Udregneren var ikke slev til stede, men Nikolajmente at det lød meget sandsynligt. Det var selvfølgelig bedrøveligt, at Jørgen Galst nu kom og antioxidant), og yderligeremenlaver det forhold, forskydninger at klubbens (Red.: medlemmer bliver ældre - vi bli'r forhåbentligt alle sam Q10 men et år ældre - har også indflydelse på klubbens økonomi, da flere og flere går over på seniorkontingent. De aftenaktiviteter, som nogen åbenbart ikke kan undvære - og derfor ikke ønsker gå-hjem-møder det mente Nikolaj bestemt at man burde kunne tilpasse sine øvrige aftenprogrammer. Og så ville vore koner slippe for at lave mad til os, hvilket måtte tælle på plus-siden. Hvis vi i det hele taget mener noget alvorligt med at være rotarianere, så må vi også tænke på klubbens fremtid, og den kan ikke bygges på at de "gamle" bliver hængende i klubben alene, for derved bliver det en "gammelmandsklub". Hvis detskulle være tilfældet, kunne man blot kalde den for Virum Ældreklub" og så spare en masse penge ved til RI, Poul Harris Fellows etc., og stadig ha' det smadder hyggeligt. Men, hvis man mener noget med at være Rotarianer, så må vi gøre hvad vi kan for at klubben kan være levedygtig i mange år fremover, idet vi skal lægge mødetidspunktet således. at ikke alene forretningsfolk men også folk fra f. eks. undervisningssektoren og de offentligt ansatte kan mode. uden at skulle "dampe af" midt i arbejdstiden - hvad de ikke kan. Og i butikssel<toren. hvor vi ellers skulle have mulighed for at skaffe medlemmer. dertroede Nikolaj at vor Præsident ville give Ilam ret i. at det i dag er meget vanskeligt for en butiksindehaver. at drage at sted midt på fredagen. Derfor ville Nikolaj gå meget stærkt ind for. at modetidspunktet blev ændret til kl ihvertfald i et proveår. Da Nikolaj havde bragt tingene omkring økonomien på bane. foreslog Dick. at vor revisor Svend Aage Holm Knudsen kom på talerstolen og forklarede omkring senior-kontoens okonomi. Svend Aage Holm Knudsen sagde gennemgik tallene og konkluderede, at der ikke var noget problem med økonomien. Pengene til seniorkontoen blev fremskaffet. dels ved renter, og dels ved at ikke alle. medlemmer moder op hver gang. Herved blev der et "overskud", der tilfaldt seniorkontoen. Der kommer ligeledes gaver, f. eks. de kronersom Jørgen Galstdonerede efter auktionen ved modeopvisningen. Ligeledes kostede det tidligere kroner attrykke ugebreve, men denne udgiftfindes ikke mere, og det budgetterede beløb overføres ligeledes til seniorkontoen. Generelt mente Svend Aage at pengene til dækning af senior-udgifterne kommer hjem. og der ville stadig være mange år, hvor vi kunne "slide" på kontoen. Det var en god ordning, som mange andre klubbervar misundelige over ikke at have. Der var her en kommentar fra Poul Gjerløwat seniorkontingentet ikke engang dækkede spisningen. Han foreslog derfor, at kontingentet for seniorer blev sat op til 750 kroner, så spisningen blev dækket (kr. 650,- pr kvartal) samt lidt ekstra til klubbens øvrige udgifter. Arne GarnelI mente at vi nu var kommettil de korte kommentarer, så mange som muligt kunne få lejlighed til at komme op og sige, hvad de mente. Dervar en ting der havde overrasket Arne, og det var at der pludselig ikke skulle være nogen afstemning. Han havde gået ud fra at vi skulle have en debat der munde ud ien afstemning, så vi i dag kunne få afklaret spørgsmålet og vidste hvad vi havde at rette os efter. Han kendte ikke argumenterne for at udsætte afstemningen, men kunne nok ha' en fornemmelse: At man var bange for en konflikt, men det mente Arne skulle være mulig oven på en saglig debat. Arne kunne ikke se, at man ændrede klubben, fordi man ændrede mødetidspunkt. Omkring emnet "Kvinder i Rotary" ville der være tale om en anden klub, men her var der tale om den samme klub. blot med et andet mødetidspunkt. Arnevartilhængeraf en gåhjem-klub. men han kunne ikke stå og garantere at ville fik helt mange, afhænge nye unge af udviklingen medlemmer påpåden arbejdsmarkedet, for det kunne blive lige så svært for mange. unge konto. De at få tid til et gå-hjem-mode som et middags-møde. Man han var optimist og troede, at hvis det man gerne ville. var at få nye. unge medlemmer ind iklubben, så var der ingen anden vej. Så var det et sporgsmål, om man ville have en klub med inspiration. initiativ og engagement, eller om man ville have en "hyggeklub:'-: Han var selv oppe i alderen. men der ville udelukkende blive tale om en hyggeklub. hvis vi bibeholdt fredag middag som modetidspunkt. Hvis det er de man vil. så skal vi holde fast ved fredagen. hvis man onskede en klub med fornyelse. så varderkun en mulighed: Mandag. Og det var det vi sku Iletage stilling til, og det und rede

5 UGEBREV NR 34 - MØDE NR VIRUM ROTARY KLUB - SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 3 Arne, Vilhelmat vi Kent ikke sagde, skulle det at Fredag alligevel. kl egentlig passede ham udmærket. De fleste at hans kunder lukkede af for week-enden på et tidspunkt. Men til gengæld var fredag så for mange blevet den dag, hvor man fikgjortaltdet, man ikke nåede i ugens løb. Derfor er det alligevel svært at nå til møde fredag kl Men han troede ikke at der overhovedet var muligheder for at videreudvikle klubben, hvis fredagen blev bibeholdt. Han havde haft 3 "følere" ude. Den ene sagde "Du må være tosset, det kan da slet ikke lade sig gøre". De to andre rystede på hovedet og sagde at de ikke havde tid til det på det tidspunkt. Vilhelm troede slet ikke på Henning Sørensens forslag om fredag kl Vilhelm mente, at hvis der var noget der var helligt for de fleste - også for at skabe ro i de hårdt arbejdende familier - så var det når bordet var ryddet fredag eftermiddag. Så var det om at komme hjem og holde week-end. Der havde været nævnt mange tal for, hvor mange medlemmer nye medlemmerderskulle optages om året, og hvor mange medlemmer der skulle være i Virum Rotary Klub. Vilhelm mente ikke, at det varet spørgsmål om tal, men om, at man skulle ha' de personer, der kunne være interessante for klubben. Det var ikke et spørgsmål om tal men om mennesker. Han gik klart ind for at man prøvede mandag. Måske mon ikke det kunne lade sig gøre alligevel. Erik blev R. det Nielsen lidt sværere sagde, medat foredragsholdere, Palle Aarø var rejst menj til Kenya, men han havde sendt Eriket brev og bedt om at det måtte blive læst op. Palleskrev at han desværre ikke kunne være til stede ved debatten. men han ville alligevel give udtryk for sin mening, på denne måde. Han havde fornemmet at den væsentligste årsag til ønsket om et ændret mødetidspunkt, var manglen på nye medlemmer, da kommende medlemmer ville have svært ved at møde fredag middag. Det troede han ikke på for de der virkelig havde interesse for Rotarys arbejde, ville kunne komme. Dervar jo ingen derforventede at der var 100% fremmøde. Han var endvidere bange for, at mange af de nuværende medlemmer - som han selv - ikke havde lyst ellertid til at møde om aftenen, hvilket meget vel kunne føre til en deling af klubben. Selv var han meget i tvivl, men han ville sætte stor pris på, at mødetiden blev bevaret. Han havde så travlt og var som regel først færdig ved 7 -tiden om aftenen, at han næppe ville kunne overkomme et fast ugentligt aftenmøde. Hans omgivelser havde gen- Rotary. Han sendte de venligste hilsner med håbet ~em en årene god accepteret og saglig debat. fredag middag var helliget Eriks egen indstilling var, at han ikke kunne se, hvorfor vi skulle ændre klubbens mødetid. Vi var en af distriktets bedste klubben med en af de højeste mode procenter. Han mente også at en ændring ville føre til ændringer i medlemstallet i negativ retning. Der ville ikke blive flere nye medlemmer end hvis vi bibeholdt det nuværende mødetidspunkt. Og det j havde vi heller ikke brug for, vi var nok medlemmer iklubben iøjeblikket. Sorgenfri RK var netop en klub i vort område, der gav mulighed for de, der kun kunne komme til aftenmøde. Han havde talt med medlemmer fra 4 klubber, der alle havde frokostmøder. Der havde været afstemning alle steder, og alle steder var tingene forblevet som de var. Der var tale om Rødovre-Vanløse, Søllerød, Frederiksberg og Brøndbyerne. I Brøndbyerne enedes man om at starte en ny klub i Vallensbæk, og Brøndbyerne fortsatte som hidtil. Dagklubben har 50 og aftenklubben 45 medlemmer, så man skal ikke sige, atder ikke kan skaffes medlemmer til frokostmøder. Og Brøndbyerne ligger lige så langt uden for centrum som vi. Grunden til at vi ikke har fået nye medlemmer i 1Y2 år, skyldes jo bl.a., at vi i Arne Garnell'stid som præsident, ikke arbejde for dette, da Arne mente at der på det tidspunkt var nok medlemmer i klubben. Vi er alle optaget i vor klub på de betingelser, vi nu har levet med i28 år, hvorfor Erik på det kraftigste anbefalede, at mødetidspunkt og -dag blev bibeholdt. Arne linderholm sagde, at vi alle var enige om, at vi gerne ville have nye medlemmer, for de nye medlemmer gav og en bedre økonomi. D.v.s. folk, der betalte fuldt kontingent Arne havde fået et chok da han gennemgik vor medlemsliste og fandt ud af at vi var 32.senioraktive. Han havde lavet en lille statistik: I Lyngby er de kun 22, i Søllerød er de kun 180g i Sorgenfri er de i sagens natur kun 4. I Københavns Rotary Klub - Danmarks største med 300 medlemmer-erde kun 52 sen ioraktive og i Gentofte 32: Virum fører gevaldigt på den front. Vi har 9 PHPere som har kostet klubben kroner at erhverve den lille nål. I de gule blade står der, at senioraktive medlemmer ikke betragtes som repræsentanter for deres klassi-. fikation. Vor klub har 20 klassifikationer der har været ledige i masser af år. Den lave møde procent lå hos alle de unge erhvervsaktive. Den overlæge som havde været gæst forleden dag, sagde på vejen hjem, at det var en hyggelig klub men tidspunktet var ikke godt. Arne selv kunne komme når som helst - det kunne alle senioraktive - og han fandt det positivt, at man ville tage et prøveår. Hvis der ikke sker en tilgang af nye mennesker, også rent økonomisk, så vil Rotary på sigt dø. Herefter konstaterede Dick, at der endnu var en lang række indlæg indtegnet på talerlisten, og da klokken var 1 min. i 14, spurgte han Præsidenten, hvad man skulle gøre. Der opstod en del diskussion om vi skulle fortsætte eller ej, men da flere medlemmer var nødsaget til at gå, besluttede Præsidenten at slutte mødet her. Tom Paludan ville dog gerne have afklaret, om en der i henhold til vedtægten var tale om en bestyre I sesbeslutning på baggrund af en vejledende afstemning, eller hvordan det forholdt sig. Dick Maltby svarede, at der skulle en vedtægtsændring til foratændre mødetidspunktet, da dette tids- 4

6 UGEBREV NR 34 - MODE NR VIRUM ROTARY KLUB SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 4 punkt var nævnt konkret klubbens vedtægt. Herefter var der en livlig debat omkring afstemning eller ikke afstemning. men den moderne båndteknik var desværre ikke i stand til at skille de enkelte ud fra hinanden. Der blev dog foreslået en vejledende afstemning. men da forslaget var blevet taget af bordet af forslagsstillerne, jvf. Præsidentens indledning, var der ikke nogen mulighed for at foretage en afstemning. Møder "fadede" langsomt ud. ~ Vilhelm Kent (Der har forsøgt at referere så nøjagtigt som mu ligt.

Virumhallen Geels Plads 40 2830 Virum. Tel1. 42854311 Ordinært mode fredag kl. 12.15

Virumhallen Geels Plads 40 2830 Virum. Tel1. 42854311 Ordinært mode fredag kl. 12.15 e~virum Rotary Klub Virumhallen Geels Plads 40 2830 Virum. Tel1. 42854311 Ordinært mode fredag kl. 12.15 ----- -----------_. --------,---- "-.-.-. --- -._- UGEBREV NR. 32 MØDE NR 1373 FREDAG DEN 19. FEBRUAR

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Referat af ordinær generalforsamling i MP Pension den 21. april 2008 Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Formanden, Jytte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere