Denne uges sponsor. Hans Clu: Jensen FREDAG DEN 5. MARTS 1993 UGEBREV NR. 34 MØDE NR 1375

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne uges sponsor. Hans Clu: Jensen FREDAG DEN 5. MARTS 1993 UGEBREV NR. 34 MØDE NR 1375"

Transkript

1 Viruml1allen. Geels Plads Virum Telt Ordinært mode fredag kl UGEBREV NR. 34 MØDE NR 1375 FREDAG DEN 5. MARTS 1993 Præsident: Johannes Green 'Søbakkehus', Sobakken Lyngby Telf.: Sekretær: Svend Georg Johannessen Ingvar Hjorts Vej Virum Telf.: DAGENS MØ~ 3 min. v/dick Maltby Internt møde "Ny mødetid?2 Mødeleder Dick Maltby KOMMENDE MØDER: Virumhallen: 3 min. v/erik Jensen 12. mar "Focus på rejsebranchen" v/dir. Jens Veino, Larsen Rejser Virumhallen: 3 min. v/h. C. Jensen 19. mar Brancheforedrag. v/ Gert Hallig Virumhallen: OBS kl OBSI 26. mar Arsfest & Revy Virumhallen: 3 min. v/kristian Kjær 02. apr Program senere Virumhallen: Langfredag 09. apr intet møde MODEPROCENT: Dagens mødeprocent er opgjort til 73, 1 Sidste uges mødeprocent er hævet til S?,?! 5 MIN FOR TID: hedsminister- Carl Emil Hansen i etinterview meddeltei radioen at den -franske oplyste sund- at der I i nogle 3 årgamle vine havde udviklet sig nogle stoffer der kunne give AIDS. Da man spurgte ham, om Frankrig havde planer om at kalde d isse vine tilbage, men det sagde han at man ganske enkelt ikke kunne. Dan han så blev spurgt, hvad man ville gøre, sagde han, at man ville anbefale kunderneat bruge vingummi! (Red.: Hererdetvel overflødigtatgøre opmærksom på, at flere moralister blandt tilhørerne, som en selvfølge rettede blikket mod bødekassen, og at MiIlerpå forhånd var klar over, at han måtte gå den tunge gang rundt om bestyrelsesbordet, hvor denne godt fyldte "bodsrekvisit" befinder sig. Han kunne dog ikke lade være med at lade en bemærkning falde om, atdetvaren afde bedste historier, der længe var fortalt i klubben). Men, bortset fra dette uheldige indslag fra Mil/er's s,ide, ville han gernesige, athan havdeværettil møde i Helsingborg, Magnus Stenbock RK forrige torsdag, hvordervaretforedrag om EG. Det, der var det gode dette ved foredrag var, at der blevfortalt om EF (EG), uden at dervar nogen form for"skræmmekam- MODT I FREMMEDE KLUBBER: Carl Emil Hansen, Helsingborg den GÆSTER: Ingen Denne uges sponsor GÆSTEN DE ROTARIANERE: Ingen FØDSELSDAGE: Inge - i vor kreds VI SANG: Nr "Hvad var det dog der skete". og dertil havde Anni kun at bemærke. at det lod som melodien der blev væk! Hans Clu: Jensen SNAPSEN var tor egen regning. med det Ilavde tilsyneladende ikke synderlig indflydelse pa omsætningen. Og så siges det jo at være sundt.

2 UGEBREV NR 34 MODE NR 1375 VIRUM ROTARY KLUB DEN 5. MARTS 1993 SIDE 2..._.... _... 0_. pagne" idet. sådan som man har kritiseret den danske kampagne for. Det var en positiv og saglig gennemgang af EF's udvikling og formål. Mil/er havde hjemtaget nogle eksemplarer af det på mødet udleverede materiale. så de, der måtte være interesseret blandt Virum RK's medlemmer, kunne få det med hjem. Og så havde Mil/erkunnet konstatere, at Virum RK er den bedste klub at være til møde i. Søren Jensen berettede om en autentisk (!!) oplevelse. Han havde været i biografen forleden dag, hvor der kom en mand ind med sin hund, og satte sig på rækken foran Søren. Hunden sad tilsyneladende og fulgte koncentreret med i, hvad der foregik på lærredet, og lidt senere bliver manden prikket på skulderen af ham der sad bagved, og blev spurgt, om han troede at hunden fik noget ud af forestillingen. "Det ved jeg ikke", siger manden, "men den var meget begejstret for bogen". Arne Garnellfortalte, at han havde fået en brev fra "vores slædepige", som vi havde til foredrag sidste år. Han skulle hilse alle klubben. Så var Arne faldet over en artikel i avisen, hvor vor sundhedsminister Torben Lund skriver, at han ikke er interesseret i at de private hospitalerskalfå mulighed forat overleve. Tværtimod vil han gøre alt for at de ikkevilkunne klare sig. Jørgen Ga/s/sagde at han havde "startet Virum Rotary Klub's Indkøbsforening", hvorfor der fra nu af var Q1 O og C-Iong til Rotary priser. Herefter sagde Jorgen: "Pas på, efter 3 måneder er I fu Ide at energ i, tænderne sidder igen fast, hjertet slår sin rolige takt, blodtryksmedicinen er reduceret og der kan spares på udgiften til batterier til Pace-makeren". Han kunne anbefale alle at gå i gang. Dette indslag kunne ikke undgå at foranledige visse bemærkninger fra salen om den høje gennemsnitsalder i Virum RK. Herefter bød PRÆSIDENTEN velkommen til mødet. Klubben havde modtaget et kort fra Hellaog Kaj Verner Slot, der havde taget den lange vej til os. helt fra Tanzania., og det betød da også, at afsenderne var nået hjem igen, før kortets ankomst. Hel/aog Kaj Vernerskrev at de sendte mange varme hilsner fra kraterkanten. De var overvældede over store mængder dyr de havde set. Selvom de havde talt 2 gange. var de ikke klar over og der var taleomen halvelleren hel million gnuer. Dervardog knap så mange løver. Inden Præsidenten gav ordet til Dick. kom han med nogle bemærkningervedrorende det fortsatte mode, jvf. vedlagte specialreferat. 3 MIN.: Dick Mallbysagde: "Idealogier danner grundlag for menneskegrupperinger - man samler sig om en bestemt tankegang. som man Ilar uchagt som den der tjener menneskeheden bedst. og opstiller idealer som mål for, hvad man skalstileefterforat gennemføre idealogien. I de seneste år er der sket en næste lige så voldsom nedbrydning af idealogier som handlingsgrundlag. Motiveringen synes nu mere at komme fra en pragmatisk indstilling, hvis og hvor det ikke ligefrem er religion, der er det styrende element. Under alle disse omskiftninger har Rotary - vi er trods alt netop fyldt 88 år - fastholdt sine grundtanker - og hvad er disse? Rotary's formål er jer alle bekendt, og skal ikke opremses her, men jeg vil gerne fremdrage, at i den danske version ordet "ideal" kun etsted. nemlig i punkt 3 af de i alt4 punkter. Derstår: "at søge at virkeliggøre Rotary's ideal om at tjene andre isit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke". Men, hvorfor vil man søge dette? Jo, det siger man i indledningen til de 4 punkter, nemlig at viljen til at tjene andre er en nødvendig forudsætning for al.q..q.d. virksomhed. Jeg har understreget ordetgod. Næste spørgsmål bliver, hvordan prøver Rotary at hjælpe medlemmerne til at "leve" de høje etiske mål? Før man kommer så vidt, er det nødvendigt, at den dominerende faktor er iorden; den enkeltes ønske om - og vilje til- at klare normerne. De enkle, det naturlige, det stærke er blot at "gøre" det. Selvfølgelig kan man ikke i det daglige gå omkring og remse en række dogmer op, hver gang man skal foretage en handling, ellerspørgesig selv, inden man læggersig til at sove: "Har du været etisk idag?". Nej, det hører til en af de efterhånden mange ting, man.bare skal have på rygraden. Og så kan det nok være nyttigt, at få et lille skub nu og da i den rigtige retning. Hertil anvender Rotary visse værktøjer, og til beskrivelse afdenne kombination af idealer og midler til at fremme disse, foreslår jeg en ordmæssig nykonstruktion: ROTARYALER. Enaf disse erdet særdeles velkendte "klassifikationsprincip", som skal give den enkelte mulighed for at opleve en så varieret og mangfoldig etisk positiv påvirkning som muligt, og omvendt selv være med til at øve det samme over for andre. Et andet virkemiddel er "mødepligten" (som gerne skulle være "modeglæde"), uden hvilken, der ikke er store chancer for at udøve den førnævnte gensidige gode påvirkning. Altså, mange spændende og forskelligartede klassifikationer samt en høj mødeprocent.. Så enkelt er det, og nårvi nu skal have en god diskussion om klubbens modedag- og tid, og tage stilling for eller imod en eventuel ændring, er vi inde på et område som har stor betydning for ROTARYA LERNE. og dermed for klubbens og Rotary's liv og trivsel." DET VIDERE MODE: er refereret i vedlagte specialreferat. Vilhelm Kent.

3 UGEBREV NR 34 - MØDE NR VIRUM ROTARY KLUB - SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 1 SPECIAL-REFERAT FRA DEBATMØDET Under Præsidentens indledning til modet, sagde han, inden hangavordettil Dick Maltbyfo r de 3 min., at Saren Jensen for nogen tid siden fremsatte et forslag om ændring af mødetid. Det var fremsat i den bedste ånd, og der blev nedsat et udvalg der nu er kommet med et oplæg. Præsidenten ville gerne pointere, at de mennesker der havde foreslået disse ting, de havdegjortdetathensyntil klubben, hvorfor Præsidenten anbefalede meget, at vi fik en rolig og saglig debat. Ingen trusler om udmeldelse eller lignende, for det nytter ikke noget. Præsidenten ville gerne have indlæg for og imod, og det var beslutte, at der ikke blev nogen afstemning. Han ville gerne have, at man oven på en god og saglig debat, fik.tid til at tænke sig om, hvorefter vi 2-3 uger frem i tiden arrangere en afstemning, hvorefter vi forhåbentlig var lige" gode venner, hvad enten resultatet af afstemningen blev. Dick Maltby var ordstyrer og indledte med at sige, at han havde forberedt sig på dette møde, og sat sig ind i reglerne omkring emnet. Der var mange ting rent formelt at tage hensyn til, men det ville han springe over, fordi der var lagt til noget andet efter Præsidentens meddelelse om, at der ikke blev afstemning i dag. Der var lagt op til en roligere debat. Vi skulle huske at vi alle sammen er gode kammerater, så han ville ikke styre mødet efter paragrafferne, men i den gode kammeratlige ånd. Her foreslog Dick, at referatet af indlæg i debatten blev trykt særskilt, så debatindlæggene kunne holdes inden forvoreegne rækker. Det var man enige om, hvorfor referatet fremtræder som et løst indlæg i ugebrevet. Herefter gav Dick ordet til Søren Jensen, der jo var den der havde fremsat det oprindelige forslag. Søren Jensen indledte med at takke PræSIdenten for, at han havde fundet ud af, at det var en hyggelig dag vi skulle ha'. Vi skal ikke slås - dervar nogen der sagde til ham, da han kom til mødet, at han kom fra anden hårde side. trust. Søren Det ville varsatse ikke rigtigt, også på, han at vi kom fik en frasag lig debat, at vi ikke kom ind på det barnlige ved at den sige, at hvis det ikke bli'r som jeg vil ha' det, så melder jeg mig ud. Alle dervartil stede var jo meget positive, og vores hjerte banker for Rotary, ellers kom vi jo ikke. Men, Rotary's motto er "Tjen andre", og man kunne også sige "Tænk på andre end dig selv". Når sådan en sag som den i dag bringes frem, så er det fordi deter noget, dereritiden.1 de mange år Saren havde været i Rotary, havde han ikke talt så meget i telefon, som i den forgangne uge. Og det var meget spændende at konstatere, et det var med mennesker der var positive over for Rotary og som gerne ville gøre noget for at holde sammen på klubben. Her indskod. Saren. at man ikke skulle fare op, hvis han formulerede sig forkert. det var jo ikke alle der havde lige let ved at formulere sig. Virum Rotary klub var en god klub. med vi har nogle problemer med de erllvervsaktives mødeprocent. Vi har problemer med, at der pludselig går nogle kammerater, fra "bord 6" der forlader modet. Ikke fordi de ikke gidervære her mere. men fordi de det presser på, de har noget de skal hen og ordne. Og det bliver ikke bedre. Problemet er endvidere, at vi har en klub, hvor der ikke har været tilgang af nye medlemmer i de sidste 3 år (med moms!). Kan det blive ved med at gå. For Søren var det et problem, at han hørte til de "gamle", for han syntes faktisk at han var ung, men klubbens gennemsnitsalder på 60 år og 1 måned, den ville han være med til at hæve yderligere inden ret lang tid. Han mente at vi var nød til at gøre et eller andet ved dette. Der er vanskelige tider på arbejdsmarkedet, det er meget vanskeligt at være leder i dag. I forgårs var Søren til et møde, hvor der skulle antages en ny direktør. Der var 8 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilstede, og en sådan direktør er oppe i en lønningsklasse, der er betydeligt højere end det, Søren fik. Han foreslog at man valgte en, der var i Rotary, der plejer at vide hvad det drejer sig om, og de har kun disse 3 timer om ugen, hvor de ikke er der. Detvar helt klart, atsådan en mand ville man ikke ha'. Direktionssekretæren havde endvidere meddelt at hun stillede op til kommunalbestyrelsen hvor hun boede. Dervarselvfølgelig en mægtig god ide, men så kunne hun ikke bruges mere som direktionssekretær. Sådan er tiderne i dag:. Spørgsmålet i relation til Rotary er: Er Rotaryarbejdstid eller fritid? Dette spørgsmål er vigtigt at tage med i sine betragtninger. Siden Søren kom ind i Rotary i1975 er der sket en stor forandring i erhvervslivet. Vore medlemmer skal søges igruppen af ledere, og ledere i dag bliver simpelthen tæsket rundt i manegen. Helt umanerligt. I dag kan en leder blive "gået" på 2 timer, og det er helt urimelige krav der stilles til lederen, men det er fordi vi har hårde tider. Derfor er det svært atfå nye medlemmer. Tandlæger og læger f. eks. - der jo er et "produktionsapparat" som alt andet, der ikke bare lige kan gå i 2-3 timer, hvor sekretærer m. v. sidder og venter. De kan slutte deres dag lidt tidligere. Vi skal også tænke på, at vi ligger et stykke uden for byen, og de fleste af vore med lemmer arbejder i København, hvorfor det drejer sig om timer hver fredag. Saren 's opgave var at give en indledning til en god debat. Men har ville gerne fortælle, hvad han mente. Han kunne tænke sig at vi havde en årlig tilgang på 2-4 nye medlemmer, og samtidig gøre alt for at holde på de "gamle" i klubben, for de er et stort aktiv. Og så sluttede Søren med at sige, at Rotary var en vigtigt del af hans liv. Henning Sørensen sagde, at Søren havde sagt det meste af det, der kunne siges om Rotary, bortset fra det der blev fyret af mod en af Henning's kollegaer. _ Henning havde en anden men ing end Søren, men han havde selvfølgelig ikke ringet rundt til samtlige. Han så frem til frokostmøderne i klubben med stor fornojelse. men havde ikke været så mange år i klubben som Saren. Hvis man skulle lave klubben om til en "natklub" - "Det skal selvfølgelig opfattes som en morsomhed fra min side" - så ville Henning ;1

4 UGEBREV NR 34 - MØDE NR VIRUM ROTARY KLUB - SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 2 gerne sige at andre klubber Ilavde provet det. Han havde talt med en hel bunke, og alle de, der havde provetdet. havdegåettilbagetil middags-klub. Som forretningsmand er alle afbrydelser forstyrrende i den daglige rytme, men modet i Rotary er en af de gode og inspirerende afbrydelser. Hvis man ikke er arbejdsaktiv længere, er mente Henningat Fredagsmodet irotary måtte være et af ugens højdepunkter. Det er svært at få gode foredragsholdere til aften/ natmøder, det siger man også der, hvor man har prøvet det. Derfor havde Henning et forslag der måskekunne forene de forskellige synspunkter: Fredag kl. 15 eller 15.30, og slutter kl. 17, så kan man nå det man evt. skal om aftenen, og har allerede spist. Søren Nikolaj Pedersen sagde atdervar mange der spurgte, hvorfor vi skulle have nye, yngre medlemmer ind i klubben. Vi hardetja så rart som vi har det, vi er medlemmer nok. Hvis der kommer flere medlemmer, kan vi ikke være her og vi bliver så mange, at det bliver svært at lære hinanden at kende. Virum Rotary Klub har i nogle år været forskånet for det der kaldes "naturlig afgang". Der er en der har 3regnet år ikkeud, vilatvi kunne ifølge undgå statistikken, "naturlig inden afgang" forde på næste under 8 medlemmer. Udregneren var ikke slev til stede, men Nikolajmente at det lød meget sandsynligt. Det var selvfølgelig bedrøveligt, at Jørgen Galst nu kom og antioxidant), og yderligeremenlaver det forhold, forskydninger at klubbens (Red.: medlemmer bliver ældre - vi bli'r forhåbentligt alle sam Q10 men et år ældre - har også indflydelse på klubbens økonomi, da flere og flere går over på seniorkontingent. De aftenaktiviteter, som nogen åbenbart ikke kan undvære - og derfor ikke ønsker gå-hjem-møder det mente Nikolaj bestemt at man burde kunne tilpasse sine øvrige aftenprogrammer. Og så ville vore koner slippe for at lave mad til os, hvilket måtte tælle på plus-siden. Hvis vi i det hele taget mener noget alvorligt med at være rotarianere, så må vi også tænke på klubbens fremtid, og den kan ikke bygges på at de "gamle" bliver hængende i klubben alene, for derved bliver det en "gammelmandsklub". Hvis detskulle være tilfældet, kunne man blot kalde den for Virum Ældreklub" og så spare en masse penge ved til RI, Poul Harris Fellows etc., og stadig ha' det smadder hyggeligt. Men, hvis man mener noget med at være Rotarianer, så må vi gøre hvad vi kan for at klubben kan være levedygtig i mange år fremover, idet vi skal lægge mødetidspunktet således. at ikke alene forretningsfolk men også folk fra f. eks. undervisningssektoren og de offentligt ansatte kan mode. uden at skulle "dampe af" midt i arbejdstiden - hvad de ikke kan. Og i butikssel<toren. hvor vi ellers skulle have mulighed for at skaffe medlemmer. dertroede Nikolaj at vor Præsident ville give Ilam ret i. at det i dag er meget vanskeligt for en butiksindehaver. at drage at sted midt på fredagen. Derfor ville Nikolaj gå meget stærkt ind for. at modetidspunktet blev ændret til kl ihvertfald i et proveår. Da Nikolaj havde bragt tingene omkring økonomien på bane. foreslog Dick. at vor revisor Svend Aage Holm Knudsen kom på talerstolen og forklarede omkring senior-kontoens okonomi. Svend Aage Holm Knudsen sagde gennemgik tallene og konkluderede, at der ikke var noget problem med økonomien. Pengene til seniorkontoen blev fremskaffet. dels ved renter, og dels ved at ikke alle. medlemmer moder op hver gang. Herved blev der et "overskud", der tilfaldt seniorkontoen. Der kommer ligeledes gaver, f. eks. de kronersom Jørgen Galstdonerede efter auktionen ved modeopvisningen. Ligeledes kostede det tidligere kroner attrykke ugebreve, men denne udgiftfindes ikke mere, og det budgetterede beløb overføres ligeledes til seniorkontoen. Generelt mente Svend Aage at pengene til dækning af senior-udgifterne kommer hjem. og der ville stadig være mange år, hvor vi kunne "slide" på kontoen. Det var en god ordning, som mange andre klubbervar misundelige over ikke at have. Der var her en kommentar fra Poul Gjerløwat seniorkontingentet ikke engang dækkede spisningen. Han foreslog derfor, at kontingentet for seniorer blev sat op til 750 kroner, så spisningen blev dækket (kr. 650,- pr kvartal) samt lidt ekstra til klubbens øvrige udgifter. Arne GarnelI mente at vi nu var kommettil de korte kommentarer, så mange som muligt kunne få lejlighed til at komme op og sige, hvad de mente. Dervar en ting der havde overrasket Arne, og det var at der pludselig ikke skulle være nogen afstemning. Han havde gået ud fra at vi skulle have en debat der munde ud ien afstemning, så vi i dag kunne få afklaret spørgsmålet og vidste hvad vi havde at rette os efter. Han kendte ikke argumenterne for at udsætte afstemningen, men kunne nok ha' en fornemmelse: At man var bange for en konflikt, men det mente Arne skulle være mulig oven på en saglig debat. Arne kunne ikke se, at man ændrede klubben, fordi man ændrede mødetidspunkt. Omkring emnet "Kvinder i Rotary" ville der være tale om en anden klub, men her var der tale om den samme klub. blot med et andet mødetidspunkt. Arnevartilhængeraf en gåhjem-klub. men han kunne ikke stå og garantere at ville fik helt mange, afhænge nye unge af udviklingen medlemmer påpåden arbejdsmarkedet, for det kunne blive lige så svært for mange. unge konto. De at få tid til et gå-hjem-mode som et middags-møde. Man han var optimist og troede, at hvis det man gerne ville. var at få nye. unge medlemmer ind iklubben, så var der ingen anden vej. Så var det et sporgsmål, om man ville have en klub med inspiration. initiativ og engagement, eller om man ville have en "hyggeklub:'-: Han var selv oppe i alderen. men der ville udelukkende blive tale om en hyggeklub. hvis vi bibeholdt fredag middag som modetidspunkt. Hvis det er de man vil. så skal vi holde fast ved fredagen. hvis man onskede en klub med fornyelse. så varderkun en mulighed: Mandag. Og det var det vi sku Iletage stilling til, og det und rede

5 UGEBREV NR 34 - MØDE NR VIRUM ROTARY KLUB - SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 3 Arne, Vilhelmat vi Kent ikke sagde, skulle det at Fredag alligevel. kl egentlig passede ham udmærket. De fleste at hans kunder lukkede af for week-enden på et tidspunkt. Men til gengæld var fredag så for mange blevet den dag, hvor man fikgjortaltdet, man ikke nåede i ugens løb. Derfor er det alligevel svært at nå til møde fredag kl Men han troede ikke at der overhovedet var muligheder for at videreudvikle klubben, hvis fredagen blev bibeholdt. Han havde haft 3 "følere" ude. Den ene sagde "Du må være tosset, det kan da slet ikke lade sig gøre". De to andre rystede på hovedet og sagde at de ikke havde tid til det på det tidspunkt. Vilhelm troede slet ikke på Henning Sørensens forslag om fredag kl Vilhelm mente, at hvis der var noget der var helligt for de fleste - også for at skabe ro i de hårdt arbejdende familier - så var det når bordet var ryddet fredag eftermiddag. Så var det om at komme hjem og holde week-end. Der havde været nævnt mange tal for, hvor mange medlemmer nye medlemmerderskulle optages om året, og hvor mange medlemmer der skulle være i Virum Rotary Klub. Vilhelm mente ikke, at det varet spørgsmål om tal, men om, at man skulle ha' de personer, der kunne være interessante for klubben. Det var ikke et spørgsmål om tal men om mennesker. Han gik klart ind for at man prøvede mandag. Måske mon ikke det kunne lade sig gøre alligevel. Erik blev R. det Nielsen lidt sværere sagde, medat foredragsholdere, Palle Aarø var rejst menj til Kenya, men han havde sendt Eriket brev og bedt om at det måtte blive læst op. Palleskrev at han desværre ikke kunne være til stede ved debatten. men han ville alligevel give udtryk for sin mening, på denne måde. Han havde fornemmet at den væsentligste årsag til ønsket om et ændret mødetidspunkt, var manglen på nye medlemmer, da kommende medlemmer ville have svært ved at møde fredag middag. Det troede han ikke på for de der virkelig havde interesse for Rotarys arbejde, ville kunne komme. Dervar jo ingen derforventede at der var 100% fremmøde. Han var endvidere bange for, at mange af de nuværende medlemmer - som han selv - ikke havde lyst ellertid til at møde om aftenen, hvilket meget vel kunne føre til en deling af klubben. Selv var han meget i tvivl, men han ville sætte stor pris på, at mødetiden blev bevaret. Han havde så travlt og var som regel først færdig ved 7 -tiden om aftenen, at han næppe ville kunne overkomme et fast ugentligt aftenmøde. Hans omgivelser havde gen- Rotary. Han sendte de venligste hilsner med håbet ~em en årene god accepteret og saglig debat. fredag middag var helliget Eriks egen indstilling var, at han ikke kunne se, hvorfor vi skulle ændre klubbens mødetid. Vi var en af distriktets bedste klubben med en af de højeste mode procenter. Han mente også at en ændring ville føre til ændringer i medlemstallet i negativ retning. Der ville ikke blive flere nye medlemmer end hvis vi bibeholdt det nuværende mødetidspunkt. Og det j havde vi heller ikke brug for, vi var nok medlemmer iklubben iøjeblikket. Sorgenfri RK var netop en klub i vort område, der gav mulighed for de, der kun kunne komme til aftenmøde. Han havde talt med medlemmer fra 4 klubber, der alle havde frokostmøder. Der havde været afstemning alle steder, og alle steder var tingene forblevet som de var. Der var tale om Rødovre-Vanløse, Søllerød, Frederiksberg og Brøndbyerne. I Brøndbyerne enedes man om at starte en ny klub i Vallensbæk, og Brøndbyerne fortsatte som hidtil. Dagklubben har 50 og aftenklubben 45 medlemmer, så man skal ikke sige, atder ikke kan skaffes medlemmer til frokostmøder. Og Brøndbyerne ligger lige så langt uden for centrum som vi. Grunden til at vi ikke har fået nye medlemmer i 1Y2 år, skyldes jo bl.a., at vi i Arne Garnell'stid som præsident, ikke arbejde for dette, da Arne mente at der på det tidspunkt var nok medlemmer i klubben. Vi er alle optaget i vor klub på de betingelser, vi nu har levet med i28 år, hvorfor Erik på det kraftigste anbefalede, at mødetidspunkt og -dag blev bibeholdt. Arne linderholm sagde, at vi alle var enige om, at vi gerne ville have nye medlemmer, for de nye medlemmer gav og en bedre økonomi. D.v.s. folk, der betalte fuldt kontingent Arne havde fået et chok da han gennemgik vor medlemsliste og fandt ud af at vi var 32.senioraktive. Han havde lavet en lille statistik: I Lyngby er de kun 22, i Søllerød er de kun 180g i Sorgenfri er de i sagens natur kun 4. I Københavns Rotary Klub - Danmarks største med 300 medlemmer-erde kun 52 sen ioraktive og i Gentofte 32: Virum fører gevaldigt på den front. Vi har 9 PHPere som har kostet klubben kroner at erhverve den lille nål. I de gule blade står der, at senioraktive medlemmer ikke betragtes som repræsentanter for deres klassi-. fikation. Vor klub har 20 klassifikationer der har været ledige i masser af år. Den lave møde procent lå hos alle de unge erhvervsaktive. Den overlæge som havde været gæst forleden dag, sagde på vejen hjem, at det var en hyggelig klub men tidspunktet var ikke godt. Arne selv kunne komme når som helst - det kunne alle senioraktive - og han fandt det positivt, at man ville tage et prøveår. Hvis der ikke sker en tilgang af nye mennesker, også rent økonomisk, så vil Rotary på sigt dø. Herefter konstaterede Dick, at der endnu var en lang række indlæg indtegnet på talerlisten, og da klokken var 1 min. i 14, spurgte han Præsidenten, hvad man skulle gøre. Der opstod en del diskussion om vi skulle fortsætte eller ej, men da flere medlemmer var nødsaget til at gå, besluttede Præsidenten at slutte mødet her. Tom Paludan ville dog gerne have afklaret, om en der i henhold til vedtægten var tale om en bestyre I sesbeslutning på baggrund af en vejledende afstemning, eller hvordan det forholdt sig. Dick Maltby svarede, at der skulle en vedtægtsændring til foratændre mødetidspunktet, da dette tids- 4

6 UGEBREV NR 34 - MODE NR VIRUM ROTARY KLUB SPECIALREFERAT - DEN 5. MARTS 1993 SIDE 4 punkt var nævnt konkret klubbens vedtægt. Herefter var der en livlig debat omkring afstemning eller ikke afstemning. men den moderne båndteknik var desværre ikke i stand til at skille de enkelte ud fra hinanden. Der blev dog foreslået en vejledende afstemning. men da forslaget var blevet taget af bordet af forslagsstillerne, jvf. Præsidentens indledning, var der ikke nogen mulighed for at foretage en afstemning. Møder "fadede" langsomt ud. ~ Vilhelm Kent (Der har forsøgt at referere så nøjagtigt som mu ligt.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

3 min. v/svend Holm Knudsen. "Saga Furs of Scandinavia" en international marketingorganisation styret fra Holte. v/direktør L.Boe Hansen.

3 min. v/svend Holm Knudsen. Saga Furs of Scandinavia en international marketingorganisation styret fra Holte. v/direktør L.Boe Hansen. Præsident /991/92: Arne Gamel Kongsvænget 39 2830 Virum Telefon: 42 85 09 12 Sekretær /991/92: Sven O. Pedersen Lundtofievej 149 B 2800 Lyngby Telefon: 45 87 56 95 VIRUM. ROTARY KLUB Virumhallen Gecls

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

3 min. v/palle Aarø-Hansen. Årsmøde med regnskabsaflæggelse. Rotarybelæring v/rotary Informationsudvalget.

3 min. v/palle Aarø-Hansen. Årsmøde med regnskabsaflæggelse. Rotarybelæring v/rotary Informationsudvalget. Præsident 1991/92: Arne Garnel Kongsvænget 39 2830 Virum Telefon: 42 85 09 12 Sekretær 1991/92: Sven Pedersen Lundtoftevej 149 B 2800 Lyngby Telcfon: 45 87 56 95 Ugebrev nr: 23 Møde nr : 1 31 5 RTARY KLUB

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard UGEBREV NR. 31 5. marts 2013 Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard KOMMENDE MØDER: 12.03.13 Doing good in the world 3 min ved 19.03.13 Arabisk forår 3 min ved Svend Gullev

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere