Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005"

Transkript

1 Athena DIMENSION Varmetab 4 December Indledning Beregningsgrundlag Opstart Installation Konfiguration Opstilling af sag Appendix A. Varmetab 4 filer Appendix B. Beregningseksempel - Hus...6 Athena DIMENSION Varmetab 4 1

2 1 Indledning Nedenstående er en introduktion til Varmetab 4. Det giver en kort gennemgang af beregningsgrundlaget og hvordan man kommer i gang med programmet. For detaljeret gennemgang henvises til Varmetab 4 s on-line hjælp, som kan kaldes overalt i programmet. Denne giver en udførlig forklaring af alle skærmbilleder, har referencer til beregningsgrundlaget i norm og bygningsreglement og giver desuden et beregningseksempel. Dette beregningseksempel er desuden vist i Appendix B. 2 Beregningsgrundlag Der foretages en varmetabsberegning af et rum, en rumgruppe (gruppe af rum) eller en sektorgruppe (gruppe af rumgrupper), idet transmissionstabet beregnes jf. DS418, afsnit 3, ventilationstabet beregnes jf. DS418, afsnit 4 og det samlede varmetab beregnes jf. DS418, afsnit 5. Desuden foretages en beregning af rummets, rumgruppens eller sektorgruppens varmetabsramme, jf. Bygningsreglementet 1995 med tillæg 1 4 eller Bygningsreglementet 1995 med tillæg 12 eller for Sommerhuse, jf. Bygningsreglementet for småhuse med tillæg 9. For hvert enkelt rum, rumgruppe eller sektorgruppe undersøges det om varmetabet overskrider varmetabsrammen. Man skal dog være opmærksom på at det er varmetabsrammen for en bygning/tilbygning, som skal være overholdt, idet det ikke er nødvendigt at overholde denne for hvert enkelt rum. For bygningsreglement 1995 med tillæg 12 skal man dog være opmærksom på at der kun kan regnes varmetabsramme for tilbygninger. Programmet vil i første kvartal af 2006 blive udvidet med Energirammen. 3 Opstart 3.1 Installation For installation af Varmetab 4 henvises til instalationsvejledningen indlagt i CD. 3.2 Konfiguration Når Varmetab 4 er installeret, skal det konfigureres. Dette gøres i programmet Konfiguration, placeret som \JUST\KONFIGURATION\Konfiguration.exe. I Konfiguration kan der foretages en opsætning af Varmetab 4: 1. Vælg placering af sagsbiblioteket, hvor sager skal gemmes. Et nyt sagsbibliotek kan oprettes ved at skrive stien i indtastningsfeltet, eller et eksisterende kan vælges ved tryk på tasten ved siden af indtastningsfeltet. 2. Opstil en skabelon for sidehoved og fod. Alle generelle data, der skal udskrives på sidehoved og fod, kan opstilles. Skabelonen hentes automatisk ind i alle nye sager. Athena DIMENSION Varmetab 4 2

3 3.3 Opstilling af sag Start Varmetab 4. Varmetab 4 er placeret som \JUST\VARMETAB4\Varmetab4.exe. En ny sag oprettes. Der vælges om der skal regnes efter Bygningsreglementet 1995 (uden tillæg 12 indtil ), Bygningsreglement 1995 med tillæg 12 før , Bygningsreglement med tillæg 12 efter , Sommerhuse , Sommerhuse efter eller om der skal regnes efter Andet Bygningsreglement. For bygningsreglement 1995 med tillæg 12 skal man dog være opmærksom på at der kun kan regnes varmetabsramme for tilbygninger. Programmet vil i første kvartal af 2006 blive udvidet med Energirammen. For at definerer forudsætninger vælges Forudsætninger i menuen. Herfra kan Generelt og Temperaturer sættes. For at definerer Bygningselementer vælges Element i menuen. Herfra kan Kode og Element vælges. Når der anvendes Bygningsreglement 1995 med eller uden tillæg 12 eller Sommerhuse er det ikke nødvendigt at oprette eller ændre Koder. Såfremt der anvendes et Andet Bygningsreglement skal man selv oprette sine koder inden Bygningselementerne kan inddateres. Bygningselementer kan enten oprettes som almindelige elementer uden areal/længde eller som standardelementer med et areal/længde (f.eks vinduer). Alle elementer skal tilknyttes en kode, således at beregningsreglerne i Bygningsreglementet overholdes. I oversigten er der et træ med spørgsmålstegn foran de data der ikke er indlæst. Når eksempelvis er inddateret elementer, kan det enkelte Element markeres i træet, og detaildata vedr. elementet vises til højre for træet. For at definerer Rum, Rumgrupper eller Sektorgrupper vælges Ruminddeling i menuen. Herfra kan rum, rumgruppe eller sektorgruppe vælges. Der skal først inddateres rum, herefter rumgrupper og til sidst sektorgrupper. En rumgruppe er en samling af rum, mens en sektorgruppe er en samling af rumgrupper. I Rum tilføjes Bygningselementer ved at trykke på knappen > og elementet kan fjernes ved at markere det i skemaet til højre og trykke <. Elementer som er oprettet som standardelementer med arael/længde kan tilføjes som Underelementer til et element ved at markere elementet i skemaet til højre og trykke >Underelement. Et Rums areal og volumen samt tilhørende hjælpearealer kan beregnes ved at trykke Beregn areal/volumen samt hjælpearealer. Efterhånden som rum, rumgrupper og sektorgrupper inddateres, beregnes disse. Foran rummet, rumgruppen, sektorgruppen er der opstilles et grønt hvis kravet til varmetabsrammen er overholdt, eller et rødt X hvis kravet til varmetabsrammen ikke er overholdt. Ved at markere rummet, rumgruppen eller sektorgruppen i oversigten, vises de detaljerede resultater. En ny sag navngives og gemmes først, når Gem eller Gem som vælges. Athena DIMENSION Varmetab 4 3

4 For at komme i gang med programmet, anbefales det at læse eksemplet i Appendix B. Denne findes også i on-line hjælpen. On-line hjælpen kan startes overalt i Varmetab 4 ved at trykke F1. Eksemplet findes under fanebladet Indhold. Athena DIMENSION Varmetab 4 4

5 4 Appendix A. Varmetab 4 filer I JUST mappen placeres 3 undermapper med filer, der benyttes i forbindelse med Varmetab 4: KONFIGURATION. Indeholder Konfiguration og tilhørende filer. VARMETAB4. Indeholder Varmetab4 og tilhørende filer. OPSAETNING. Programopsætning for Varmetab gemmes heri som Varmetab4.ops Athena DIMENSION Varmetab 4 5

6 5 Appendix B. Beregningseksempel - Hus Varmetabsberegning for hus: Der benyttes samme eksempel som er vist i DS418, Anneks M, idet der benyttes eksemplet, hvor der regnes uden gulvvarme. I dette eksempel regnes der dog på hvert enkelt rum og der regnes med gulvvarme i badeværelset. Forudsætninger: Temperatur: Indetemperatur : 20 ºC Udetemperatur : -12 ºC Jordtemperatur for dybereliggende jordlag : 10 ºC Luftskifte: 50 %/h Konstruktionsdimensioner: Ydervæg: 0.34 m Skillevæg: 0.10 m Loftskonstruktion: 0.34 m Indvendig rumhøjde: 2.35 m Athena DIMENSION Varmetab 4 6

7 Bygningselementer: Loft/tagkonstruktion: U = 0.13 W/m²K Ydervæg (vægt over 100 kg/m²): U = 0.26 W/m²K Terrændæk med gulvvarme i badeværelse: U = 0.14 W/m²K Terrændæk uden gulvvarme i resten af bygning: U = 0.17 W/m²K Fundament ved gulv uden gulvvarme: Chi = 0.14 W/mK Fundament ved gulv med gulvvarme: Chi = 0.16 W/mK Vinduer/døre: Havedør U = 1.63 W/m²K b = 2.11 m, l = 2.10 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs overside. Athena DIMENSION Varmetab 4 7

8 Små vinduer U = 1.66 W/m²K b = 1.09 m, l = 1.00 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs underside og overside. Store vinduer U = 1.60 W/m²K b = 1,21 m, l = 1.40 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs underside og overside. Dør i vindfang U = 1.64 W/m²K b = 1.09 m, l = 2.10 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs overside Dør i bryggers U = 1.14 W/m²K b = 1.09 m, l = 2.10 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs overside Rum: 1 Stue Indv. mål: (6.01x3.61) m² Udv. mål : (6.40 x 4.00) m² = 25.6 m² Athena DIMENSION Varmetab 4 8

9 2 Kammer Indv. mål (2.29x3.61) m² Udv. mål: (2.39 x 4.00) m² = 9.56 m² 3 Sovevær. Indv. mål (3.49x3.61) m² Udv. mål: (3.88 x 4.00) m² = m² 4 Kammer Indv. mål (2.29x3.48) m² Udv. mål: (2.68 x 3.87) m² = m² 5 Vindfang Indv. mål (1.81x1,81) m² Udv. mål (1.91 x 2.20) m² = 4.20 m² 6 Bad Indv. mål (2.91x1,81) m² Udv. mål (3.01 x 2.20) m² = 6.62 m² 7 Køkken Indv. mål (2.29x3.48) m² Udv. mål (2.39 x 3.87) m² = 9.25 m² 8 Bryggers Indv. mål (2.29x3.48) m² Udv. mål (2.68 x 3.87) m² = m² 9 Gang Indv. mål (4.82x1.57) m² Udv. mål (4.92 x 1.67) m² = 8.22 m² Rumgruppe: Der dannes en rumgruppe (et hus) bestående af alle rum. Sektorgruppe: Der dannes en sektorgruppe (en bebyggelse) bestående af 7 huse. Beregning i Varmetab 4: Oprettelse af sag: En ny sag oprettes ved tryk på. Herefter vælges at oprette en sag med Bygningsreglement 1995 (uden tillæg 12) og en sagspræsentation vises. Forudsætninger generelt: Forudsætninger generelt defineres ved tryk på. Data vedr. varmetabsrammen er fastlagt, da der anvendes Bygningsreglement 1995 (uden tillæg 12). Såfremt der opstartes med et Andet bygningsreglement skal de generelle forudsætninger data vedr. varmetabsrammen fastlægges. Desuden skal konstruktionsdimensioner indtastes. Disse dimensioner benyttes kun som opstartsforslag i forbindelse med beregning af rumareal/volumen og tilhørende hjælpearealer vedr. indatering af Rum. Athena DIMENSION Varmetab 4 9

10 Athena DIMENSION Varmetab 4 10

11 Forudsætninger temperaturer: Temperaturer defineres ved tryk på. Temperaturerne skal herefter indtastes. Der er i dette eksempel ikke behov for ændring af de af programmet foreslåede data. Athena DIMENSION Varmetab 4 11

12 Koder: Da der i denne sag er oprettet med Bygningsreglement 1995 uden tillæg 12, er der ikke behov for oprettelse af koder. Såfremt der benyttes et Andet bygningsreglement skal men selv oprette koder. En oversigt over koder oprettes med. Herfra kan nye koder oprettes. Athena DIMENSION Varmetab 4 12

13 Elementer: En oversigt over elementer oprettes med. Herfra kan følgende elementer oprettes: Nr. 1 Index = 1 Beskrivelse = Tag/loftskonstruktion Kode = TAGL (nr. 1) U = 0.13 W/m²K Nr. 2 Index = 2 Beskrivelse = Ydervæg Kode = Nr. 6 U = 0.26 W/m²K Nr. 3 Index = 3 Beskrivelse = Terrændæk uden gulvvarme Kode = Nr. 10 Athena DIMENSION Varmetab 4 13

14 U = 0.17 W/m²K Nr. 4 Index = 4 Beskrivelse = Terrændæk med gulvvarme Kode = Nr. 11 U = 0.14 W/m²K Nr. 5 Index = 5 Beskrivelse = Fundament uden gulvvarme Kode = Nr. 17 Chi = 0.16 W/m²K Nr. 6 Index = 6 Beskrivelse = Fundament med gulvvarme Kode = Nr. 18 Chi = 0.14 W/m²K Nr. 7 Index = 7 Beskrivelse = Havedør i stue Kode = Nr. 8 U = 1.63 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 4.43 m² (b = 2.11 og h = 2.10) Længde = 4.20 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 6.31 m (højre, venstre og overside) Areal og længder kan beregnes ved tryk på Athena DIMENSION Varmetab 4 14

15 Athena DIMENSION Varmetab 4 15

16 Nr. 8 Index = 8 Beskrivelse = Små vinduer Kode = Nr. 8 U = 1.66 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 1.09 m² (b = 1.09 og h = 1.00) Længde = 2.00 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 4.18 m (højre, venstre, underside og overside) Nr. 9 Index = 9 Beskrivelse = Store vinduer Kode = Nr. 8 U = 1.66 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 1.69 m² (b = 1.21 og h = 1.40) Længde = 2.8 m (højre og venstre side) Athena DIMENSION Varmetab 4 16

17 Længde iht ramme = 5.22 m (højre, venstre, underside og overside) Nr. 10 Index = 10 Beskrivelse = Dør i bryggers Kode = Nr. 8 U = 1.64 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 2.29 m² (b = 1.09 og h = 2.10) Længde = 4.20 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 5.29 m (højre, venstre og overside) Nr. 11 Index = 11 Beskrivelse = Dør i vindfang Kode = Nr. 8 U = 1.14 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 2.29 m² (b = 1.09 og h = 2.10) Længde = 4.20 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 5.29 m (højre, venstre og overside) Rum: En oversigt over rum oprettes med. Herfra oprettes de enkelte rum Følgende rum oprettes: Rum nr. 1 Index = 1 Beskrivelse = Stue uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 25.6 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 25.6 m² Nr. 2 -Ydervæg A = m² (27.98 m² incl. vinduer/døre) Nr. 7-2 havedøre Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 10.4 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 4.00 m Side 2 = 6.40 m Ydervæg på side 1 og 4. Athena DIMENSION Varmetab 4 17

18 Indtastningen af elementer kan gøres på 2 måder. Enten tilføjes alle elementer vhja Knappen markeret (blå) i skemaet til højre.. Elementet tilføjes altid på den linie som er Eller også tilføjes vinduer/døre som underelementer til ydervæggen. Dette gøres ved først at tilføje ydervæggen med et areal incl. vinduer og døre, herefter markeres ydervæggen i skemaet til højre og vinduet/døren tilføjes som underelement ved tryk på. Rummets areal og volumen samt hjælpearealer for elementer kan beregnes ved tryk på. De ydre dimensioner af rummet indtastes og der indtastes hvilke sider der er ydervægge. Arealerne og volumen beregnes og overføjes til areal og volumen feltet. Desuden kan hjælpearealerne benyttes ved tryk på disse. Athena DIMENSION Varmetab 4 18

19 På samme måde oprettes følgende rum: Rum nr. 2 Index = 2 Beskrivelse = Kammer uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 9.56 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 9.56 m² Nr. 2 - Ydervæg A = 4.74 m² (6.43 m² incl. vinduer) Nr. 9-1 stort vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.75 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 2.39 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 4.00 m Side 2 = 2.39 m Ydervæg på side 4. Athena DIMENSION Varmetab 4 19

20 Rum nr. 3 Index = 3 Beskrivelse = Soveværelse uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 -Tag/loftskonstruktion A = m² Nr. 2 - Ydervæg A = m² (21.20 m² incl. vinduer) Nr. 9-1 stort vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 7.88 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 4.00 m Side 2 = 3.88 m Ydervæg på side 3 og 4. Rum nr. 4 Index = 4 Beskrivelse = Kammer uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 -Tag/loftskonstruktion A = m² Nr. 2 -Ydervæg A = m² (17.62 m² incl. vinduer) Nr. 9-1 stort vindue Nr. 3 -Terrændæk uden gulvvarme 8.26 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 6.55 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 3.87 m Side 2 = 2.68 m Ydervæg på side 2 og 3. Rum nr. 5 Index = 5 Beskrivelse = Vindfang uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 4.20 m² Rumvolumen = 7.70 m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 4.20 m² Athena DIMENSION Varmetab 4 20

21 Nr. 2 - Ydervæg A = 2.85 m² (5.14 m² incl. dør) Nr Dør i vindfang Nr. 3 -Terrændæk uden gulvvarme 3.55 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 1.91 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 2.20 m Side 2 = 1.91 m Ydervæg på side 2. Rum nr. 6 Index = 6 Beskrivelse = Bad uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 6.62 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 6.62 m² Nr. 2 - Ydervæg A = 7.00 m² (8.10 m² incl. vinduer) Nr. 8-1 lille vindue Nr. 4 - Terrændæk med gulvvarme 5.60 m² Nr. 6 - Fundament ved gulv med gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 3.01 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 2.20 m Side 2 = 3.01 m Ydervæg på side 2. Rum nr. 7 Index = 1 Beskrivelse = Køkken uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 9.25 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 -Tag/loftskonstruktion A = 9.25 m² Nr. 2 -Ydervæg A = 5.34 m² (6.43 m² incl. vinduer) Nr. 8-1 lille vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.44 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 2.39 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 3.87 m Side 2 = 2.39 m Ydervæg på side 2. Athena DIMENSION Varmetab 4 21

22 Rum nr. 8 Index = 1 Beskrivelse = Bryggers uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = m² Nr. 2 - Ydervæg A = m² (17.62 m² incl. vinduer) Nr dør i bryggers Nr. 8-1 lille vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.26 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 6.55 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 3.87 m Side 2 = 2.68 m Ydervæg på side 1 og 2. Rum nr. 9 Index = 1 Beskrivelse = Gang uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 8.22 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 8.22 m² Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.22 m² Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 1.67 m Side 2 = 4.92 m Ingen ydervæg. Athena DIMENSION Varmetab 4 22

23 Rumgrupper: En oversigt over rumgrupper åbnes med. Der oprettes en rumgruppe, som indeholder alle rum. Athena DIMENSION Varmetab 4 23

24 Sektorgrupper: En oversigt over sektorgrupper åbnes med. Der oprettes en sektorgruppe, som indeholder 7 huse. Athena DIMENSION Varmetab 4 24

25 Gem sag: Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes. Der vælges. Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration. Placering vælges, sagen navngives til Eksempel Varmetab og der trykkes OK. Athena DIMENSION Varmetab 4 25

26 Beregn sagen: Nu er alle fjernet fra træet. De enkelte rum, rumgrupper og sektorgrupper beregnes løbende efterhånden som disse inddateres. Hver rum, rumgruppe og sektorgruppe er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes), afhængig af om kravet til varmetabsrammen er overholdt eller ikke. Ved at vælge de enkelte rum, rumgrupper eller sektorgruppe vises beregningsresultaterne. For rumgrupper kan man vælge om man vil se de detaljerede resultater opgjort på elementer eller på rum. For sektorgrupper kan man vælge om man vil se de detaljerede resultater opgjort på elementer, på rum eller på rumgrupper. Athena DIMENSION Varmetab 4 26

27 Udskriv: Når data skal udskrives på printer vælges. Printervalg kan ses øverst på brugerfladen. Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer. Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives. For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det at alle felter afkrydses. Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag. Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen. Athena DIMENSION Varmetab 4 27

28 Hvis der automatisk skal genereres data, eksempelvis sidenummer, placeres markøren hvor sidenummeret skal stå, og i feltlisten vælges side. Herefter generes en kode, &[side1], som ved udskrift ændres til sidens nummer. Hvis første side ikke er side 1, men side 14, må der i koden ændres til &[side14]. Vælg Udskriv. For at gemme ændringer i sidehoved og fod trykkes på. Athena DIMENSION Varmetab 4 28

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 23 Jævnstrømmen 1 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2012 Til den 5. oktober 2022.

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en enkeltbrugerudgave. Kør installations filen setupxxxxxxx.exe

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en netværksudgave. Programmet skal installeres fra en arbejdsstation,

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab

Beregning af bygningers varmetab Dansk standard DS 418 7. udgave 2011-04-26 Beregning af bygningers varmetab Calculation of heat loss from buildings DS 418 København DS projekt: M251829 ICS: 91.120.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement

Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement Jesper Kragh Svend Svendsen Analyser til det nye grønlandske bygningsreglement D A N M A R KS T E K N I S K E UNIVERSITET BYGDTU Oktober 2002 Analyser til det kommende grønlandske bygningsreglement. 17-10-2006

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere