Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005"

Transkript

1 Athena DIMENSION Varmetab 4 December Indledning Beregningsgrundlag Opstart Installation Konfiguration Opstilling af sag Appendix A. Varmetab 4 filer Appendix B. Beregningseksempel - Hus...6 Athena DIMENSION Varmetab 4 1

2 1 Indledning Nedenstående er en introduktion til Varmetab 4. Det giver en kort gennemgang af beregningsgrundlaget og hvordan man kommer i gang med programmet. For detaljeret gennemgang henvises til Varmetab 4 s on-line hjælp, som kan kaldes overalt i programmet. Denne giver en udførlig forklaring af alle skærmbilleder, har referencer til beregningsgrundlaget i norm og bygningsreglement og giver desuden et beregningseksempel. Dette beregningseksempel er desuden vist i Appendix B. 2 Beregningsgrundlag Der foretages en varmetabsberegning af et rum, en rumgruppe (gruppe af rum) eller en sektorgruppe (gruppe af rumgrupper), idet transmissionstabet beregnes jf. DS418, afsnit 3, ventilationstabet beregnes jf. DS418, afsnit 4 og det samlede varmetab beregnes jf. DS418, afsnit 5. Desuden foretages en beregning af rummets, rumgruppens eller sektorgruppens varmetabsramme, jf. Bygningsreglementet 1995 med tillæg 1 4 eller Bygningsreglementet 1995 med tillæg 12 eller for Sommerhuse, jf. Bygningsreglementet for småhuse med tillæg 9. For hvert enkelt rum, rumgruppe eller sektorgruppe undersøges det om varmetabet overskrider varmetabsrammen. Man skal dog være opmærksom på at det er varmetabsrammen for en bygning/tilbygning, som skal være overholdt, idet det ikke er nødvendigt at overholde denne for hvert enkelt rum. For bygningsreglement 1995 med tillæg 12 skal man dog være opmærksom på at der kun kan regnes varmetabsramme for tilbygninger. Programmet vil i første kvartal af 2006 blive udvidet med Energirammen. 3 Opstart 3.1 Installation For installation af Varmetab 4 henvises til instalationsvejledningen indlagt i CD. 3.2 Konfiguration Når Varmetab 4 er installeret, skal det konfigureres. Dette gøres i programmet Konfiguration, placeret som \JUST\KONFIGURATION\Konfiguration.exe. I Konfiguration kan der foretages en opsætning af Varmetab 4: 1. Vælg placering af sagsbiblioteket, hvor sager skal gemmes. Et nyt sagsbibliotek kan oprettes ved at skrive stien i indtastningsfeltet, eller et eksisterende kan vælges ved tryk på tasten ved siden af indtastningsfeltet. 2. Opstil en skabelon for sidehoved og fod. Alle generelle data, der skal udskrives på sidehoved og fod, kan opstilles. Skabelonen hentes automatisk ind i alle nye sager. Athena DIMENSION Varmetab 4 2

3 3.3 Opstilling af sag Start Varmetab 4. Varmetab 4 er placeret som \JUST\VARMETAB4\Varmetab4.exe. En ny sag oprettes. Der vælges om der skal regnes efter Bygningsreglementet 1995 (uden tillæg 12 indtil ), Bygningsreglement 1995 med tillæg 12 før , Bygningsreglement med tillæg 12 efter , Sommerhuse , Sommerhuse efter eller om der skal regnes efter Andet Bygningsreglement. For bygningsreglement 1995 med tillæg 12 skal man dog være opmærksom på at der kun kan regnes varmetabsramme for tilbygninger. Programmet vil i første kvartal af 2006 blive udvidet med Energirammen. For at definerer forudsætninger vælges Forudsætninger i menuen. Herfra kan Generelt og Temperaturer sættes. For at definerer Bygningselementer vælges Element i menuen. Herfra kan Kode og Element vælges. Når der anvendes Bygningsreglement 1995 med eller uden tillæg 12 eller Sommerhuse er det ikke nødvendigt at oprette eller ændre Koder. Såfremt der anvendes et Andet Bygningsreglement skal man selv oprette sine koder inden Bygningselementerne kan inddateres. Bygningselementer kan enten oprettes som almindelige elementer uden areal/længde eller som standardelementer med et areal/længde (f.eks vinduer). Alle elementer skal tilknyttes en kode, således at beregningsreglerne i Bygningsreglementet overholdes. I oversigten er der et træ med spørgsmålstegn foran de data der ikke er indlæst. Når eksempelvis er inddateret elementer, kan det enkelte Element markeres i træet, og detaildata vedr. elementet vises til højre for træet. For at definerer Rum, Rumgrupper eller Sektorgrupper vælges Ruminddeling i menuen. Herfra kan rum, rumgruppe eller sektorgruppe vælges. Der skal først inddateres rum, herefter rumgrupper og til sidst sektorgrupper. En rumgruppe er en samling af rum, mens en sektorgruppe er en samling af rumgrupper. I Rum tilføjes Bygningselementer ved at trykke på knappen > og elementet kan fjernes ved at markere det i skemaet til højre og trykke <. Elementer som er oprettet som standardelementer med arael/længde kan tilføjes som Underelementer til et element ved at markere elementet i skemaet til højre og trykke >Underelement. Et Rums areal og volumen samt tilhørende hjælpearealer kan beregnes ved at trykke Beregn areal/volumen samt hjælpearealer. Efterhånden som rum, rumgrupper og sektorgrupper inddateres, beregnes disse. Foran rummet, rumgruppen, sektorgruppen er der opstilles et grønt hvis kravet til varmetabsrammen er overholdt, eller et rødt X hvis kravet til varmetabsrammen ikke er overholdt. Ved at markere rummet, rumgruppen eller sektorgruppen i oversigten, vises de detaljerede resultater. En ny sag navngives og gemmes først, når Gem eller Gem som vælges. Athena DIMENSION Varmetab 4 3

4 For at komme i gang med programmet, anbefales det at læse eksemplet i Appendix B. Denne findes også i on-line hjælpen. On-line hjælpen kan startes overalt i Varmetab 4 ved at trykke F1. Eksemplet findes under fanebladet Indhold. Athena DIMENSION Varmetab 4 4

5 4 Appendix A. Varmetab 4 filer I JUST mappen placeres 3 undermapper med filer, der benyttes i forbindelse med Varmetab 4: KONFIGURATION. Indeholder Konfiguration og tilhørende filer. VARMETAB4. Indeholder Varmetab4 og tilhørende filer. OPSAETNING. Programopsætning for Varmetab gemmes heri som Varmetab4.ops Athena DIMENSION Varmetab 4 5

6 5 Appendix B. Beregningseksempel - Hus Varmetabsberegning for hus: Der benyttes samme eksempel som er vist i DS418, Anneks M, idet der benyttes eksemplet, hvor der regnes uden gulvvarme. I dette eksempel regnes der dog på hvert enkelt rum og der regnes med gulvvarme i badeværelset. Forudsætninger: Temperatur: Indetemperatur : 20 ºC Udetemperatur : -12 ºC Jordtemperatur for dybereliggende jordlag : 10 ºC Luftskifte: 50 %/h Konstruktionsdimensioner: Ydervæg: 0.34 m Skillevæg: 0.10 m Loftskonstruktion: 0.34 m Indvendig rumhøjde: 2.35 m Athena DIMENSION Varmetab 4 6

7 Bygningselementer: Loft/tagkonstruktion: U = 0.13 W/m²K Ydervæg (vægt over 100 kg/m²): U = 0.26 W/m²K Terrændæk med gulvvarme i badeværelse: U = 0.14 W/m²K Terrændæk uden gulvvarme i resten af bygning: U = 0.17 W/m²K Fundament ved gulv uden gulvvarme: Chi = 0.14 W/mK Fundament ved gulv med gulvvarme: Chi = 0.16 W/mK Vinduer/døre: Havedør U = 1.63 W/m²K b = 2.11 m, l = 2.10 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs overside. Athena DIMENSION Varmetab 4 7

8 Små vinduer U = 1.66 W/m²K b = 1.09 m, l = 1.00 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs underside og overside. Store vinduer U = 1.60 W/m²K b = 1,21 m, l = 1.40 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs underside og overside. Dør i vindfang U = 1.64 W/m²K b = 1.09 m, l = 2.10 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs overside Dør i bryggers U = 1.14 W/m²K b = 1.09 m, l = 2.10 m. Chi = 0.05 W/mK langs venstre og højre side. Chi = 0.00 W/mK langs overside Rum: 1 Stue Indv. mål: (6.01x3.61) m² Udv. mål : (6.40 x 4.00) m² = 25.6 m² Athena DIMENSION Varmetab 4 8

9 2 Kammer Indv. mål (2.29x3.61) m² Udv. mål: (2.39 x 4.00) m² = 9.56 m² 3 Sovevær. Indv. mål (3.49x3.61) m² Udv. mål: (3.88 x 4.00) m² = m² 4 Kammer Indv. mål (2.29x3.48) m² Udv. mål: (2.68 x 3.87) m² = m² 5 Vindfang Indv. mål (1.81x1,81) m² Udv. mål (1.91 x 2.20) m² = 4.20 m² 6 Bad Indv. mål (2.91x1,81) m² Udv. mål (3.01 x 2.20) m² = 6.62 m² 7 Køkken Indv. mål (2.29x3.48) m² Udv. mål (2.39 x 3.87) m² = 9.25 m² 8 Bryggers Indv. mål (2.29x3.48) m² Udv. mål (2.68 x 3.87) m² = m² 9 Gang Indv. mål (4.82x1.57) m² Udv. mål (4.92 x 1.67) m² = 8.22 m² Rumgruppe: Der dannes en rumgruppe (et hus) bestående af alle rum. Sektorgruppe: Der dannes en sektorgruppe (en bebyggelse) bestående af 7 huse. Beregning i Varmetab 4: Oprettelse af sag: En ny sag oprettes ved tryk på. Herefter vælges at oprette en sag med Bygningsreglement 1995 (uden tillæg 12) og en sagspræsentation vises. Forudsætninger generelt: Forudsætninger generelt defineres ved tryk på. Data vedr. varmetabsrammen er fastlagt, da der anvendes Bygningsreglement 1995 (uden tillæg 12). Såfremt der opstartes med et Andet bygningsreglement skal de generelle forudsætninger data vedr. varmetabsrammen fastlægges. Desuden skal konstruktionsdimensioner indtastes. Disse dimensioner benyttes kun som opstartsforslag i forbindelse med beregning af rumareal/volumen og tilhørende hjælpearealer vedr. indatering af Rum. Athena DIMENSION Varmetab 4 9

10 Athena DIMENSION Varmetab 4 10

11 Forudsætninger temperaturer: Temperaturer defineres ved tryk på. Temperaturerne skal herefter indtastes. Der er i dette eksempel ikke behov for ændring af de af programmet foreslåede data. Athena DIMENSION Varmetab 4 11

12 Koder: Da der i denne sag er oprettet med Bygningsreglement 1995 uden tillæg 12, er der ikke behov for oprettelse af koder. Såfremt der benyttes et Andet bygningsreglement skal men selv oprette koder. En oversigt over koder oprettes med. Herfra kan nye koder oprettes. Athena DIMENSION Varmetab 4 12

13 Elementer: En oversigt over elementer oprettes med. Herfra kan følgende elementer oprettes: Nr. 1 Index = 1 Beskrivelse = Tag/loftskonstruktion Kode = TAGL (nr. 1) U = 0.13 W/m²K Nr. 2 Index = 2 Beskrivelse = Ydervæg Kode = Nr. 6 U = 0.26 W/m²K Nr. 3 Index = 3 Beskrivelse = Terrændæk uden gulvvarme Kode = Nr. 10 Athena DIMENSION Varmetab 4 13

14 U = 0.17 W/m²K Nr. 4 Index = 4 Beskrivelse = Terrændæk med gulvvarme Kode = Nr. 11 U = 0.14 W/m²K Nr. 5 Index = 5 Beskrivelse = Fundament uden gulvvarme Kode = Nr. 17 Chi = 0.16 W/m²K Nr. 6 Index = 6 Beskrivelse = Fundament med gulvvarme Kode = Nr. 18 Chi = 0.14 W/m²K Nr. 7 Index = 7 Beskrivelse = Havedør i stue Kode = Nr. 8 U = 1.63 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 4.43 m² (b = 2.11 og h = 2.10) Længde = 4.20 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 6.31 m (højre, venstre og overside) Areal og længder kan beregnes ved tryk på Athena DIMENSION Varmetab 4 14

15 Athena DIMENSION Varmetab 4 15

16 Nr. 8 Index = 8 Beskrivelse = Små vinduer Kode = Nr. 8 U = 1.66 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 1.09 m² (b = 1.09 og h = 1.00) Længde = 2.00 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 4.18 m (højre, venstre, underside og overside) Nr. 9 Index = 9 Beskrivelse = Store vinduer Kode = Nr. 8 U = 1.66 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 1.69 m² (b = 1.21 og h = 1.40) Længde = 2.8 m (højre og venstre side) Athena DIMENSION Varmetab 4 16

17 Længde iht ramme = 5.22 m (højre, venstre, underside og overside) Nr. 10 Index = 10 Beskrivelse = Dør i bryggers Kode = Nr. 8 U = 1.64 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 2.29 m² (b = 1.09 og h = 2.10) Længde = 4.20 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 5.29 m (højre, venstre og overside) Nr. 11 Index = 11 Beskrivelse = Dør i vindfang Kode = Nr. 8 U = 1.14 W/m²K Chi = 0.05 W/mK Standelement med Areal = 2.29 m² (b = 1.09 og h = 2.10) Længde = 4.20 m (højre og venstre side) Længde iht ramme = 5.29 m (højre, venstre og overside) Rum: En oversigt over rum oprettes med. Herfra oprettes de enkelte rum Følgende rum oprettes: Rum nr. 1 Index = 1 Beskrivelse = Stue uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 25.6 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 25.6 m² Nr. 2 -Ydervæg A = m² (27.98 m² incl. vinduer/døre) Nr. 7-2 havedøre Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 10.4 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 4.00 m Side 2 = 6.40 m Ydervæg på side 1 og 4. Athena DIMENSION Varmetab 4 17

18 Indtastningen af elementer kan gøres på 2 måder. Enten tilføjes alle elementer vhja Knappen markeret (blå) i skemaet til højre.. Elementet tilføjes altid på den linie som er Eller også tilføjes vinduer/døre som underelementer til ydervæggen. Dette gøres ved først at tilføje ydervæggen med et areal incl. vinduer og døre, herefter markeres ydervæggen i skemaet til højre og vinduet/døren tilføjes som underelement ved tryk på. Rummets areal og volumen samt hjælpearealer for elementer kan beregnes ved tryk på. De ydre dimensioner af rummet indtastes og der indtastes hvilke sider der er ydervægge. Arealerne og volumen beregnes og overføjes til areal og volumen feltet. Desuden kan hjælpearealerne benyttes ved tryk på disse. Athena DIMENSION Varmetab 4 18

19 På samme måde oprettes følgende rum: Rum nr. 2 Index = 2 Beskrivelse = Kammer uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 9.56 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 9.56 m² Nr. 2 - Ydervæg A = 4.74 m² (6.43 m² incl. vinduer) Nr. 9-1 stort vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.75 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 2.39 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 4.00 m Side 2 = 2.39 m Ydervæg på side 4. Athena DIMENSION Varmetab 4 19

20 Rum nr. 3 Index = 3 Beskrivelse = Soveværelse uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 -Tag/loftskonstruktion A = m² Nr. 2 - Ydervæg A = m² (21.20 m² incl. vinduer) Nr. 9-1 stort vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 7.88 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 4.00 m Side 2 = 3.88 m Ydervæg på side 3 og 4. Rum nr. 4 Index = 4 Beskrivelse = Kammer uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 -Tag/loftskonstruktion A = m² Nr. 2 -Ydervæg A = m² (17.62 m² incl. vinduer) Nr. 9-1 stort vindue Nr. 3 -Terrændæk uden gulvvarme 8.26 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 6.55 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 3.87 m Side 2 = 2.68 m Ydervæg på side 2 og 3. Rum nr. 5 Index = 5 Beskrivelse = Vindfang uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 4.20 m² Rumvolumen = 7.70 m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 4.20 m² Athena DIMENSION Varmetab 4 20

21 Nr. 2 - Ydervæg A = 2.85 m² (5.14 m² incl. dør) Nr Dør i vindfang Nr. 3 -Terrændæk uden gulvvarme 3.55 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 1.91 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 2.20 m Side 2 = 1.91 m Ydervæg på side 2. Rum nr. 6 Index = 6 Beskrivelse = Bad uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 6.62 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 6.62 m² Nr. 2 - Ydervæg A = 7.00 m² (8.10 m² incl. vinduer) Nr. 8-1 lille vindue Nr. 4 - Terrændæk med gulvvarme 5.60 m² Nr. 6 - Fundament ved gulv med gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 3.01 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 2.20 m Side 2 = 3.01 m Ydervæg på side 2. Rum nr. 7 Index = 1 Beskrivelse = Køkken uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 9.25 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 -Tag/loftskonstruktion A = 9.25 m² Nr. 2 -Ydervæg A = 5.34 m² (6.43 m² incl. vinduer) Nr. 8-1 lille vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.44 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 2.39 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 3.87 m Side 2 = 2.39 m Ydervæg på side 2. Athena DIMENSION Varmetab 4 21

22 Rum nr. 8 Index = 1 Beskrivelse = Bryggers uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = m² Nr. 2 - Ydervæg A = m² (17.62 m² incl. vinduer) Nr dør i bryggers Nr. 8-1 lille vindue Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.26 m² Nr. 5 - Fundament ved gulv uden gulvvarme Længde/Længde iht. ramme = 6.55 m Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 3.87 m Side 2 = 2.68 m Ydervæg på side 1 og 2. Rum nr. 9 Index = 1 Beskrivelse = Gang uden gulvvarme Rumtemperatur = 20 º C Rumareal = 8.22 m² Rumvolumen = m³ Luftskifte = 50 %/h Mek. Ventilation = 0 W Elementer: Nr. 1 - Tag/loftskonstruktion A = 8.22 m² Nr. 3 - Terrændæk uden gulvvarme 8.22 m² Ved areal/volumen beregning benyttes rektangulært rum uden karnaper: Side 1 = 1.67 m Side 2 = 4.92 m Ingen ydervæg. Athena DIMENSION Varmetab 4 22

23 Rumgrupper: En oversigt over rumgrupper åbnes med. Der oprettes en rumgruppe, som indeholder alle rum. Athena DIMENSION Varmetab 4 23

24 Sektorgrupper: En oversigt over sektorgrupper åbnes med. Der oprettes en sektorgruppe, som indeholder 7 huse. Athena DIMENSION Varmetab 4 24

25 Gem sag: Nu er alle inddata indlæst, og sagen bør nu gemmes. Der vælges. Hvilket bibliotek der vises, er fastlagt i programmet Konfiguration. Placering vælges, sagen navngives til Eksempel Varmetab og der trykkes OK. Athena DIMENSION Varmetab 4 25

26 Beregn sagen: Nu er alle fjernet fra træet. De enkelte rum, rumgrupper og sektorgrupper beregnes løbende efterhånden som disse inddateres. Hver rum, rumgruppe og sektorgruppe er markeret med enten (krav overholdes ikke) eller (krav overholdes), afhængig af om kravet til varmetabsrammen er overholdt eller ikke. Ved at vælge de enkelte rum, rumgrupper eller sektorgruppe vises beregningsresultaterne. For rumgrupper kan man vælge om man vil se de detaljerede resultater opgjort på elementer eller på rum. For sektorgrupper kan man vælge om man vil se de detaljerede resultater opgjort på elementer, på rum eller på rumgrupper. Athena DIMENSION Varmetab 4 26

27 Udskriv: Når data skal udskrives på printer vælges. Printervalg kan ses øverst på brugerfladen. Hvis der skal benyttes en anden printer vælges Indstil printer. Der kan nu vælges, hvad der skal udskrives. For at se hvilke muligheder der er i udskriftstyringen foreslås det at alle felter afkrydses. Hvis der i programmet Konfiguration er sat en generel sidehoved/fod op, er disse automatisk hentet ind i denne sag. Når der foretages ændringer, gemmes de sammen med sagen. Athena DIMENSION Varmetab 4 27

28 Hvis der automatisk skal genereres data, eksempelvis sidenummer, placeres markøren hvor sidenummeret skal stå, og i feltlisten vælges side. Herefter generes en kode, &[side1], som ved udskrift ændres til sidens nummer. Hvis første side ikke er side 1, men side 14, må der i koden ændres til &[side14]. Vælg Udskriv. For at gemme ændringer i sidehoved og fod trykkes på. Athena DIMENSION Varmetab 4 28

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Tegneflade................................... 2 3 Navngivning af sag..............................

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

3D øvelser til bygningstegning. 1. udgave

3D øvelser til bygningstegning. 1. udgave AutoCAD 2008 3D øvelser til bygningstegning 1. udgave Frede Uhrskov Forord Dette hæfte er en opdatering og udvidelse af tidligere udgivelser med samme indhold. Hæftet beskriver gennem en række øvelser

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

UBetonEl. Vejledning Version 2.1. Magne L. S. Hansen. Teknologisk Institut Byggeri Beton

UBetonEl. Vejledning Version 2.1. Magne L. S. Hansen. Teknologisk Institut Byggeri Beton UBetonEl Vejledning Version 2.1 Magne L. S. Hansen Teknologisk Institut Byggeri Beton August 2008 Forord Programmet UBetonEl er i sin tid blevet til for at lette overgangen til reglerne for beregning af

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 23 Jævnstrømmen 1 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2012 Til den 5. oktober 2022.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING

DIVISIONSMATCHBEREGNING DIVISIONSMATCHBEREGNING ANDERS KLINTING FIR HILLERØD ORIENTERING JANUAR 2013 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Løbsdata fra OE2003... 3 Klasser... 3 Klubber... 5 Resultater... 7 Brug af programmet...

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

Idriftsætningsmanual for Salto Clay

Idriftsætningsmanual for Salto Clay Idriftsætningsmanual for Salto Clay Inden du går i gang er det vigtigt, at der er forberedt følgende: En e-mail konto der skal tilknyttes til det aktuelle anlæg Den tilknyttede e-mail adresse kan IKKE

Læs mere

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010 Athena DIMENSION Søjler og vægge 6 januar 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Beregningsgrundlag... 2 2.1 Begrænsninger... 4 3 Opstart... 4 3.1 Installation... 4 3.2 Konfiguration... 4 3.3 Opstilling... af

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Dato: 18-4-2012, side 1 af 14 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Michelle - Horstved Skov 2 Projektnummer 001 Projekttype Tilbygning Vej Horstved Skov 2 By 8560 Kolind Bygherre Firma

Læs mere

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme Tilbygning Mørke Renseanlæg Udført af: Mads Køhler Pedersen VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 vm@vming.dk Udført af: MKP Side 1 af 6 er tilbygning Terrændæk Terrændæk, omklædningsrum

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

DIMENSION. Betonplader. august 2010

DIMENSION. Betonplader. august 2010 Athena DIMENSION Betonplader august 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Beregningsgrundlag... 3 2.1 Beregning... - beton 3 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 3 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 1 af 10 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 EKSPORT FRA LUDUS TIL TPLAN...2 Afdelinger...2 Fag...2 Hold...2 Lokaler...2 Lærere...3 Undervisning...3 IMPORT TIL TPLAN...3 IMPORTÉR DATA FRA LUDUS... 4 GENERER

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. Husk før du begynder med app download,

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial

dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial Svend Daugaard Pedersen 11. januar 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Start Emacs og opret et LATEX-projekt 1 3 En skabelon til opgaveredigering 2 4 Indlæs en opgave

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere