Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athena DIMENSION Varmeanlæg 4"

Transkript

1 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion Programmets opbygning Fremgangsmåde Filhåndtering Kataloger Opbygning af kataloger Vedligeholdelse af kataloger Rørkatalog Komponentkatalog Radiatorkatalog Ventilkatalog Pumpekatalog Forbrugskomponentkatalog Medier Generelle data Opbygning af anlæg Radiatorafsnit Anlægsafsnit Beregning af anlæg Datakontrol Beregning Udskrift til skærm Udskrift til printer Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 1

2 1. Introduktion Varmeanlæg 4 er et fleksibelt producentuafhængigt program, som med fordel kan benyttes til optimal dimensionering af såvel små som store varmeanlæg. Programmet fordeler vandstrømme og dimensionerer rør, radiatorer, ventiler og pumper. Til slut beregnes eventuelle forindstillinger af ventiler. Programmet sikrer en ensartet og fyldestgørende dokumentation, som udover tryktabsberegningen kan omfatte lister over benyttede radiatorer, ventiler og pumper. Programmet indeholder en meget udførlig hjælp med tekst og billeder, som kan aktiveres overalt i programmet og der vises små hjælpetekster ved at pege på det pågældende emne. 2. Programmets opbygning Når programmet åbnes, vises følgende, se figur 1. Øverst en menu og en vandret værktøjslinie med genvejsknapper. Derunder en grå flade, hvori vinduer åbnes ved valg i menu eller værktøjslinie. Figur 1: Skærmbillede ved programopstart. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 2

3 Ved programopstart er det kun muligt at vælge nogle af menupunkterne og genvejsknapperne. Genvejsknapperne i værktøjslinien svarer til menupunkterne. I menuen er vist de tilsvarende genvejsknapper. En del af funktionerne kan således udføres enten ved at vælge genvejsknappen i værktøjslinien eller vælge det tilsvarende menupunkt. På knapper og i menuer er der understreget et bogstav. Knappen eller menupunktet vælges ved tryk på Alt+bogstav. 3. Fremgangsmåde Den normale fremgangsmåde ved definition og beregning af en ny sag er: Opret en ny fil eventuelt i en ny mappe, se afsnit 4. Tilret eventuelt sagskataloger, se afsnit 5. Indtast de generelle data, se afsnit 6. Opbygning af anlæg. Definér og indtast værdier for radiatorafsnit, se afsnit 7.1. Et radiatorafsnit er selve varmeafgiveren med ventiler og stik. Hvis bestykningen er ens for nogle af varmeafgiverne, kan der defineres et standard radiatorafsnit. Definér og indtast værdier for anlægsafsnit, se afsnit 7.2. I anlægsafsnittet beskrives ledningsnettet. Beregn anlæg. Foretag en datakontrol og ret eventulle fejl, se afsnit 8.1. Foretag en beregning, se afsnit 8.2. Gennemgå resultater på skærm, se afsnit 8.3. Udskriv ønskede data, se afsnit 9. Når anlægget er dimensioneret, kan alle dimensioner overføres til inddataskemaerne ved at vælge menupunktet Værktøj.Overfør alle rørdimensioner. 4. Filhåndtering Filhåndteringen åbnes ved at vælge menupunktet Filer.Filhåndtering eller genvejsknappen, se figur 2. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 3

4 Figur 2: Filhåndtering. I filhåndteringen kan vælges en eksisterende sag eller en ny sag kan oprettes. Der kan desuden oprettes, slettes og kopieres mapper og filer. Det er ikke muligt direkte at omdøbe en fil, men i praksis kan det foregå ved, at filen kopieres til det nye navn, hvorefter den gamle fil slettes. Filhåndteringen vil altid starte med at vise de mapper og filer, som ligger i projektmappen. Projektmappen kan defineres på følgende måde: 1. Vælg menupunktet Værktøj.Opsætning eller genvejsknappen. Opsætning for programmet åbnes, se figur 3. Figur 3: Opsætning af program. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 4

5 2. Tryk på knappen. 3. Vælg den ønskede projektmappe. 5. Kataloger Programmet indeholder standardkataloger for rør, komponenter, radiatorer, ventiler og pumper. Standardkatalogerne indeholder de oftest benyttede rør, radiatorer, ventiler og pumper. Katalogerne kan redigeres og udvides efter behov. Standardkatalogerne kopieres til sagskataloger, når en ny sag oprettes. Sagskatalogerne kan således tilrettes den enkelte sag. Ændringer i standardkatalogerne har kun indflydelse på fremtidige sager. Standardkataloger kan åbnes ved at vælge det ønskede katalog under menupunktet Værktøj.Standard kataloger. Sagskatalogerne kan tilsvarende åbnes ved at vælge det ønskede katalog under menupunktet Filer.Kataloger eller en af følgende genvejsknapper: åbner sags-rørkataloget. åbner sags-komponentkataloget. åbner sags-radiatorkataloget. åbner sags-ventilkataloget. åbner sags-pumpekataloget. Desuden hører til hver sag et katalog over forbrugskomponenter, som åbnes ved at vælge menupunktet Filer.Forbrugskomponenter eller genvejsknappen. Der kan defineres andre medier end vand. De definerede medier er fælles for alle sager. Medier defineres som beskrevet i afsnit Opbygning af kataloger Generelt består katalogerne øverst i højre side af to værktøjslinier, hvoraf genvejsknapperne i den øverste har følgende betydninger: opretter en ny type rør, komponent, radiator, ventil, pumpe eller forbrugskomponent. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 5

6 viser information for det valgte element i kataloget og det er muligt at slette det. Informationerne afhænger af elementet, der vises informationer for. For rør kan betegnelsen redigeres. For radiatorer kan temperatursættet redigeres. For ventiler kan skalainddelingen redigeres. For pumper kan reguleringstypen redigeres. Data kan importeres og eksporteres som beskrevet i afsnit 5.2. gemmer data i det valgte skema. udskriver data i det valgte skema. viser hjælp til det valgte skema. De øvrige genvejsknapper benyttes til redigering i skemaet. Der er funktioner til at klippe, kopiere, sætte ind, slette, fortryde, fjerne en linie, indsætte en ny linie samt udføre datakontrol af det valgte skema Vedligeholdelse af kataloger Standardkatalogerne er placeret i VARME4-mappen. De er placeret i filer med følgende navne: Ledning.kat indeholder standard-rørkatalog. Komponent.kat indeholder standard-komponentkatalog. Radiator.kat indeholder standard-radiatorkatalog. Ventil.kat indeholder standard-ventilkatalog. Pumpe.kat indeholder standard-pumpekatalog. De brugerdefinerede medier er placeret i VARME4-mappen i filen Medie.kat. Sagskatalogerne er placeret sammen med hver sag. Sagsnavn.vro indeholder sags-rørkatalog. Sagsnavn.vko indeholder sags-komponentkatalog. Sagsnavn.vra indeholder sags-radiatorkatalog. Sagsnavn.vve indeholder sags-ventilkatalog. Sagsnavn.vpu indeholder sags-pumpekatalog. Sagsnavn.vfo indeholder sags-forbrugskomponentkatalog. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 6

7 Sagskataloger kan direkte kopieres mellem sager. Sagskatalogerne og standardkatalogerne har samme format, så det er også muligt direkte at kopiere standardkataloger til sagskataloger og omvendt. Der kan importeres og eksporteres data i katalogerne på følgende måde: 1. Åbn det ønskede katalog og vælg det ønskede skema. 2. Tryk på. 3. Tryk på. 4. Vælg at hente eller gemme data. Vælg mappe og ønsket fil Rørkatalog Rørkataloget indeholder de rørtyper, som programmet kan anvende. For hver nominel diameter angives de nødvendig data for at kunne foretage en beregning, se figur 4. Figur 4: Rørkatalog Komponentkatalog I komponentkataloget defineres de komponenter, som programmet skal kunne anvende. Tryktabet i komponenten beregnes enten udfra ζ og D i, udfra k v -værdien eller udfra P, se figur 5. Det er derfor kun tilladt at indtaste en af dissse kombinationer. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 7

8 Figur 5: Komponentkatalog Radiatorkatalog Radiatorkataloget indeholder de radiatortyper, som programmet kan anvende. Når en radiatortype oprettes, angives temperatursættet, som varmeydelsen passer til. Temperatursættet kan vises eller redigeres ved at trykke på. Ydelsen for andre temperatursæt beregnes af programmet udfra de angivne eksponenter. Indtastes kun eksponenten n 1 benyttes 1-eksponentformlen. Indtastes både n 1 og n 2 benyttes 2-eksponentformlen. Hver linie i radiatorkataloget angiver en højde og dybde af en radiator i længderne bestående af det antal moduler, som er angivet i kolonnerne Fra og Til, se figur 6. Radiatorlisten for den valgte radiatorhøjde og -dybde vises ved at trykke på, se figur 7. I radiatorlisten kan man fravælge de radiatorlængder, som programmet ikke skal anvende. Effekten kan beregnes for andre temperatursæt ved at vælge Andet, indtaste det ønskede temperatursæt og trykke på Ventilkatalog Ventilkataloget indeholder de ventiltyper, som programmet kan anvende. Når en ventiltype oprettes, angives ventilarten og skalainddelingen. Skalainddelingen kan vises eller redigeres ved at trykke på Differenstrykregulatorer. Etstrengsventiler.. I ventilkataloget kan defineres følgende ventilarter: Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 8

9 Figur 6: Radiatorkatalog. Figur 7: Radiatorliste. Flowbegrænsere (statiske strengregulatorer). Konstant flow (dynamiske strengregulatorer). Konstant flow og differenstryk (afhængig af strengtab). Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 9

10 Konstant flow og differenstryk (uafhængig af strengtab). Termostatventil med forindstilling. Termostatventil uden forindstilling. Skemaopbygning afhænger af ventiltypen. Figur 8 viser skema for en differenstrykregulator. Figur 8: Ventilkatalog Pumpekatalog Pumpekataloget indeholder de pumper, som programmet kan anvende. Når en pumpetype oprettes, angives om pumpen er med trin eller om den er trinløs regulerbar. Reguleringstypen kan vises eller redigeres ved at trykke på. Såfremt man ikke ønsker at anvende en bestemt pumpe, kan man anvende den generelle pumpetype, som betegnes PUMPE. Når denne anvendes, vil programmet oplyse det nødvendige flow og tryk, som pumpen skal yde. Pumpekurven vises ved at trykke på, se figur 10. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 10

11 Figur 9: Pumpekatalog. Figur 10: Pumpekurve Forbrugskomponentkatalog I forbrugskomponentkataloget defineres de varmeafgivere, som ikke er radiatorer. Tryktabet i forbrugskomponenten beregnes enten udfra ζ og D i, udfra k v -værdien eller udfra P, se figur 11. Det er derfor kun tilladt at indtaste en af disse kombinationer. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 11

12 Figur 11: Forbrugskomponentkatalog Medier Der kan defineres eller vælges andre medier end vand ved at benytte følgende fremgangsmåde: 1. Vælg menupunktet Filer.Generelle data eller tryk på genvejsknappen. 2. Derefter vælges faneblad Præferencer, se figur Vælg Andet under medier. 4. Tryk på, hvorefter der kan indtastes stofværdier for det ønskede medie. 6. Generelle data Under generelle data indtastes de værdier, som er gældende for hele installationen. De generelle data åbnes ved at vælge menupunktet Filer.Generelle data eller trykke på genvejsknappen. Under generelle data på fanebladet Anlæg, som er vist på figur 13, vælges anlægstype, eventuelt effekttillæg samt eventuelle krav til mindste indvendige diametre. Enkelttab kan enten angives som ζ-værdier for hver rørstrækning eller det kan regnes som en fast procentdel af tryktabet i de lige strækninger. Programmet kan regne på hele anlægget eller en del af dette. Under Startafsnit vælges det anlægsafsnit, som skal beregnes. Anlægsafsnit, der refereres til i det valgte startafsnit, beregnes ligeså. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 12

13 Figur 12: Definition af medier under generelle data. Figur 13: Generelle data. Under generelle data på fanebladet Præferencer, som er vist på figur 12, vælges medie, temperatursæt, P-bånd som termostatventiler uden forindstilling skal dimensioneres Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 13

14 efter, fordelingskoefficient for 1-strengsanlæg og tryktab pr. meter, som ledninger skal dimensioneres efter. I det enkelte radiator- eller anlægsafsnit kan temperatursæt, P-bånd, fordelingskoefficient og tryktab defineres, hvis de afviger fra værdierne under generelle data. 7. Opbygning af anlæg Først beskrives i radiatorafsnit, hvordan hver varmeafgiver er bestykket. Dernæst opbygges ledningsnettet i anlægsafsnit, som kan opbygges af radiatorafsnit og andre anlægsafsnit. Det er valgfrit, om dimensioner på rør og ventiler samt radiatorlængder defineres af brugeren eller om felterne lades tomme, hvorved dimensionerne bestemmes af programmet Radiatorafsnit Et radiatorafsnit er selve varmeafgiveren med ventiler og stik. Hvis bestykningen er ens for nogle af varmeafgiverne, oprettes et standard radiatorafsnit på følgende måde: 1. Åbn radiatorafsnit ved at vælge menupunktet Filer.Radiatorafsnit eller genvejsknappen. 2. Opret et nyt radiatorafsnit med betegnelsen STANDARD. 3. Skriv eller vælg ved tryk på materiale for Fremløbsledning og Returløbsledning, angiv længden og eventuelt dimensioner. Skriv eller vælg desuden betegnelser for eventuel Fremløbsventil og/eller Returløbsventil og eventuelt dimensioner. Alle varmeafgivere, som ikke er bestykket som standard radiatorafsnittet, beskrives i selvstændige radiatorafsnit. Hvis der oprettes et radiatorafsnit med en radiator som varmeafgiver, da kan radiatortypen og størrelsen vælges ved at trykke på knappen. Programmet viser, hvilke radiatorer, der opfylder et minimum varmebehov kombineret med et længdeinterval, se figur Anlægsafsnit Ledningssystemet opbygges i såkaldte anlægsafsnit. Et anlægsafsnit er et delnet, som andre afsnit kan referere til. Et anlægsafsnit kan enten være et 1-strengsanlæg eller et 2-strengsanlæg. Ledningsnettet er defineret ved, at en ledning går Fra et punkt Til et punkt, se figur 16. Nettet beskrives i samme retning som flowet. Det første Fra punkt i et anlægsafsnit hedder altid IND og det sidste Til punkt hedder altid UD. Vandet i et afsnit løber derfor altid Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 14

15 Figur 14: Standard radiatorafsnit. Figur 15: Find radiator. fra IND til UD. Ledningernes rækkefølge og betegnelser er vilkårlige ved inddateringen. Det anbefales dog, at alle fremløbsledninger starter med F og at alle returløbsledninger starter med R. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 15

16 Figur 16: Anlægsafsnit Komponenter i anlægsafsnit I kolonnen Komponenter - Betegnelse indtastes eller vælges de forskellige komponenter, der indgår i systemet. Ved at højreklikke i kolonnen vises en liste over komponenter, der kan indsættes, se figur 17. Figur 17: Komponenter der kan indsættes i et anlægsafsnit. Listen vises ved at højreklikke i Betegnelse -kolonnen. Der kan indsættes følgende komponenter: Rør: Det ønskede rørmateriale vælges. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 16

17 Komponent: Den ønskede komponent vælges. Radiator: Når der direkte indsættes en radiator i anlægsafsnittet, påsættes stik og ventiler som er defineret for standard radiatorafsnittet. I kolonnen Behov defineres behov for radiatoren. Ventil: Den ønskede ventiltype vælges. Pumpe: Den ønskede pumpetype vælges. Forbrugskomponent: Den ønskede forbrugskomponent vælges. Radiatorafsnit: Hvis varmeafgiveren ikke er bestykket som standard radiatorafsnittet, skal den defineres i et radiatorafsnit. Det ønskede radiatorafsnit vælges. Anlægsafsnit: Der kan indsættes andre anlægsafsnit. Det ønskede anlægsafsnit vælges. Trykføler: Komponenten KAPRØR, som er en kapilarrør, indsættes. KAPRØR komponenten bruges sammen med en trykregulerende ventil eller sammen med komponenten TRYKDIFFERENS. Til og Fra punkterne på KAPRØR er de punkter, som trykket skal reguleres efter. Generel pumpe: Komponenten PUMPE indsættes. Når komponenten PUMPE indgår i ledningsnettet, vil programmet opfatte komponenten som en trinløs regulerbar pumpe med en ydelse, der netop svarer til behovet. Min. trykdifferens: Komponenten TRYKDIFFERENS indsættes. Med denne komponent kan man styre en minimum trykdifferens. Komponenten virker som en differenstrykregulator uden internt tryktab. Hvis den indsatte komponent er et rør, da indtastes længden og evt. ζ-værdi, hvis der under generelle data er angivet, at der regnes med ζ-værdier. Ved at højreklikke i kolonnen ζ vises en oversigt over standard ζ-værdier, se figur 18. Vælg antal af de aktuelle modstande, hvorefter den samlede ζ-værdi overføres fra bunden af dette skema til anlægsafsnitskemaet. Der findes to specielle ledningsstræk. Nemlig en fremløbsshunt og en returløbsshunt. I kolonnen Bemærkninger udfor det pågældende ledningsstræk skrives SHUNT, programmet vil da acceptere strækningen som en shuntledning og ikke som en kortslutning. En fremløbsshunt er en shuntledning, som går fra fremløb til returløb. En returløbsshunt går fra returløbet til fremløbet og indgår altid i en blandekreds. Programmet vil altid dimensionere pumper, således at differenstrykket over en returløbsshunt er nul. I en fremløbsshunt bliver ledningerne dimensioneret for en vandstrøm lig med vandstrømmen i det punkt den udgår fra. Ellers indgår fremløbsshunte ikke i den øvrige dimensionering. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 17

18 Figur 18: Standard ζ-værdier. I Dim-kolonnen kan dimensionen/størrelsen af den valgte komponent vælges ved at højreklikke. Hvis kolonnen er tom, vil programmet dimensionere komponenten. Det anbefales, at kolonnen Bemærkning benyttes til angivelse af radiatornummer, ventilnummer og pumpenummer mm., da denne kolonne kommer med på udskriften Hurtig generering af anlægsafsnit Der er to hjælpefunktioner til hurtig definition af anlægsafsnit i anlægsafsnitskemaet: Auto ny linier foreslår nye linier i skemaet. Kredsgeneratoren kan automatisk generere typiske anlæg. Når funktionen Auto ny linier er valgt under opsætning af programmet, se figur 3, vil programmet komme med forslag til en ny linie. Funktionen virker ved, at man står i et tomt felt i anlægsafsnitskemaet og trykker Return. Programmet vil da udfylde næste linie, idet ledningspunkterne ændres. Det er en forudsætning at fremløbsledninger starter med F og returløbsledninger starter med R. Kredsgeneratoren aktiveres ved at højreklikke i Fra eller Til kolonnen. Der kan automatisk genereres følgende anlægstyper: Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 18

19 Almindelig 2-strengs kreds med og uden shunt. 2-strengs kreds med vendt retur med og uden shunt. 1-strengs kreds. Kredsgeneratoren er vist i figur 19. I feltet Radiator højreklikkes, hvorefter der kan indsættes komponenterne vist i figur 20. Figur 19: Kredsgenerator. Figur 20: Komponenter der kan indsættes i kredsgeneratoren. Listen vises ved at højreklikke i Radiator -kolonnen. Ledningsnet genereret af kredsgeneratoren vil altid blive placeret i bunden af skemaet, så eventuelle eksisterende data ikke overskrives Kontrol af anlægsafsnit I anlægsafsnitskemaet findes hjælpefunktionen. Ved at trykke på den røde knap vil programmet markere de ledninger med rødt, som ligger forud for den aktuelle ledning. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 19

20 Såfremt ledningsnettet er korrekt opbygget, vil det være muligt at følge strækningen tilbage til IND. Ved at trykke på den blå knap vil programmet markere de ledninger med blåt, som ligger efter den aktuelle ledning. Såfremt ledningsnettet er korrekt opbygget, vil det være muligt at følge strækningen frem til UD. Der er desuden muligt at foretage en datakontrol af det valgte anlægsafsnitskema ved at trykke på Kontrol-knappen eller genvejsknappen. Det kontrolleres, at ledningsnettet er sammenhængende, at alle referencer kendes, og at der er indtastet værdier i de rigtige felter. 8. Beregning af anlæg 8.1. Datakontrol I programmet er der indbygget en omfattende datakontrol. En komplet datakontrol aktiveres ved at vælge menupunktet Kontrol.Kontroller alt eller ved at vælge genvejsknappen. Ved en komplet datakontrol kontrolleres først de generelle data, dernæst katalogerne, så alle ledninger og tilsidst referencer. Når datakontrollen finder en fejl, får man mulighed for at rette fejlen eller afbryde kontrollen. Såfremt man ønsker at rette fejlen, vil programmet vise, hvor fejlen kunne konstateres og hvad den består i. Under opsætning af programmet, se figur 3, kan vælges altid at udføre en datakontrol før en beregning Beregning Programmet kan regne på hele anlægget eller en del af dette. Under Startafsnit på fanebladet Anlæg under Generelle data vælges det anlægsafsnit, som skal beregnes. Anlægsafsnit, der refereres til i det valgte startafsnit, beregnes ligeså. En beregning foretages ved at vælge menupunktet Beregn.Beregn eller genvejsknappen. Hver komponent får et fortløbende referencenummer startende med 1. Dette referencenummer benyttes ved beskrivelse af advarsler og fejl. Referencenummeret vises ved udskrift til skærm som beskrevet i afsnit 8.3. For hver varmeafgiver beregnes det nødvendige flow udfra det nødvendige varmebehov og temperatursæt. I programmet kan det temperatursæt, som radiatorer skal dimensioneres efter, angives enten under de generelle data eller lokalt for et anlægsafsnit. Det flow, som herved beregnes, fordeles i nettet. Hvis et anlægsafsnit med en returløbsshunt tilkobles et anlægsafsnit med en højere fremløbstemperatur, da vil programmet regulere flowet. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 20

21 Såfremt der ikke findes en returløbsshunt vil programmet ikke foretage en korrektion af flowet. En radiators varmeafgivelse beregnes vha. 2-eksponentformlen, såfremt der i radiatorkataloget er oplyst værdier for begge eksponenter n 1 og n 2. Er kun n 1 oplyst, beregnes varmeafgivelsen vha. 1-eksponentformlen. Når programmet skal dimensionere en radiator, findes først den radiator, som kan dække varmebehovet ved det givne temperatursæt. Da denne radiator sandsynligvis kan dække et større varmebehov end krævet, bestemmes det flow og den returtemperatur, som er nødvendig for at radiatoren netop kan dække behovet. I et 1-strengsanlæg er flowet til radiatoren givet og kan ikke reduceres. Alle ledninger dimensioneres udfra et givet tilladeligt tryktab pr. meter. Tryktabet i systemet beregnes. For ventiler beregnes tryktabet for en ventil med samme dimension som røret og fuldt åben. Programmet undersøger om der findes komponenter med krav til minimum trykdifferens. Såfremt det er tilfældet, beregnes tryktabet mellem KAPRØRs Til og Fra punkter og sammenlignes med det ønskede tryktab. Er kravet til trykdifferencen større end det aktuelle tryktab, tillægges trykforskellen til den trykdifferensregulerende komponents tryktab. Tryktabet i systemet beregnes og eventuelle shunt- og hovedpumper bestemmes. Trykket i systemet beregnes, og ventiler indreguleres. Programmet indregulerer først ventiler i hovedstrengen og dernæst ventiler i radiatorafsnittet. Såfremt der er indreguleringsmulighed på både fremløbs- og returløbsventilen i et radiatorafsnit, indreguleres først fremløbsventilen og dernæst returløbsventilen. Følgende ventiltyper kan stille krav til minimum differenstryk: Differenstrykregulator, herunder TRYKDIFFERENS komponenten, såfremt der er angivet krav til minimum trykdifferens i kolonnen P i anlægsafsnittet. Konstant flow og differenstryk (uafhængig af strengtab). Følgende ventiltyper kan optage et evt. trykoverskud: Differenstrykregulator. Flowbegrænser (statisk strengregulator). Konstant flow (dynamisk strengregulator). Konstant flow og differenstryk (afhængig af strengtab). Konstant flow og differenstryk (uafhængig af strengtab). Termostatventil med forindstilling. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 21

22 Følgende ventiltyper har et fast tryktab og kan dermed ikke optage et evt. trykoverskud: Termostatventil uden forindstilling. Etstrengsventil. Ved indregulering af et trykoverskud i en kreds vil programmet bruge følgende prioritering: 1. Konstant flow og differenstryk (uafhængig af strengtab). 2. Konstant flow og differenstryk (afhængig af strengtab). 3. Konstant flow (dynamisk strengregulator). 4. Differenstrykregulator. 5. Flowbegrænser (statisk strengregulator). 6. Termostatventil med forindstilling. Se endvidere Beregningsmetoder og Trykberegning og indregulering i hjælpeteksten. Det totale vandindhold i systemet beregnes. Når programmet har foretaget en beregning, foretager det en slutkontrol. Herved gennemregnes trykforholdene til hver enkelt varmeafgiver. Møder programmet knudepunkter, hvor der er forskellige tryk, vises en fejlmeddelelse, med angivelse af referencenummeret til knudepunktet. I udskrift til skærm vil man for det pågældende referencenummer kunne se, hvor stor trykdifferencen er. Fejl af denne art opstår, når en streng ikke har indreguleringsmuligheder, enten fordi der ikke findes indreguleringsventiler, eller fordi indreguleringsventilerne ikke kan optage trykket. Eventuelle advarsler og fejl vises i en beregningsrapport Udskrift til skærm Beregningsresultatet vises på skærm ved at vælge menupunktet Filer.Udskriv på skærm eller vælge genvejsknappen. Resultaterne vises for Startafsnittet som angivet på fanebladet Anlæg under Generelle data. Beregningsinformation vises ved at vælge genvejsknappen, se figur 21. Beregningsrapporten med advarsler og fejl vises ved at vælge knappen Bemærkning. Et beregningsresultat er vist i figur 22. I kolonnen Ref.nr. vises referencenummeret, som advarsler og fejl i beregningsrapporten henviser til. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 22

23 Figur 21: Beregningsinformation. Figur 22: Beregningsresultat. Beregningsresultater er vist i højre del af skemaet sammen med dimensioneringsrækkefølgen af varmeafgiverne angivet i kolonnen Dim.nr. Der vises supplerende oplysninger for en komponent i skemaet ved at dobbeltklikke på den pågældende komponent eller markere den og trykke Return. I figur 23 vises supplerende oplysninger for et radiator bestykket som standard radiatorafsnittet. Såfremt en komponentdimension er givet i inddata og således ikke er beregnet af programmet, vil der være angivet et (F) ved dimensionen. Ved at trykke på knappen Næste vises oplysninger for næste radiator i Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 23

24 samme anlægsafsnit. På denne måde kan resultaterne hurtigt gennemgåes komponent for komponent. Figur 23: Supplerende oplysninger for radiator bestykket som standard radiatorafsnittet. Beregningsresultater for et anlægsafsnit kan ses ved at vælge det pågældende afsnit mellem de beregnede anlægsafnit. Beregningsresultater kan også vises ved at dobbeltklikke på det pågældende afsnit i skemaet eller markere det og trykke Return, i dette tilfælde aktiveres knappen. Ved at trykke på denne knap vises resultater for anlægsafsnittet, som refererer til det viste anlægsafsnit. 9. Udskrift til printer Udskrift til printer kan udføres ved at vælge menupunktet Filer.Udskriv til printer eller vælge genvejsknappen, se figur 24. Følgende udskrifter kan vælges uafhængigt: Tryktabsberegning. Radiatoroversigt. Oversigt over radiatorer med tilhørende ventiler og deres forindstillinger. Ventiloversigt. Oversigt over ventiler og deres forindstillinger. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 24

25 Figur 24: Valg af udskrift. Pumpeoversigt. Oversigt over pumper. Radiatorafsnit. Udskrift af inddata for alle radiatorafsnit. Et enkelt radiatorafsnit kan udskrives fra det pågældende skema for radiatorafsnittet. Netdata. Udskrft af inddata for alle anlægsafsnit. Et enkelt anlægsafsnit kan udskrives fra det pågældende skema for anlægsafsnittet. Alle kataloger. Udskrift af alle kataloger. En enkelt komponent kan udskrives fra det pågældende skema for komponenten. Ønskes større skriftstørrelse i udskriften vælges Liggende papirretning under Indstil printer. Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 25

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Beskrivelse af applikationen HverDag Version 0.32

Beskrivelse af applikationen HverDag Version 0.32 Formål Applikationen HverDag er designet til at understøtte gennemførelse af en struktureret hverdag for personer, der af den ene eller anden grund har behov for hjælp til at huske hverdagens forskellige

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2 Sitecore Foundry 4.0 Billedgalleri 6. juli 2015 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Hovedsystem Fordeling Strengenes placering Typisk materiale Enstrengede anlæg Fordeling foroven Lodrette strenge (fig.1.1) Stålrør

Hovedsystem Fordeling Strengenes placering Typisk materiale Enstrengede anlæg Fordeling foroven Lodrette strenge (fig.1.1) Stålrør 1.0 Opbygning 1.1 Generelt 1.2 Enstrengede anlæg 1.3 Tostrengede anlæg 1.4 Naturligt drivtryk Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter: Lisbeth Lindbo Larsen (NNE) og Jørgen Lange Nielsen (IHA)

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Tastevejledning Entré MalerKalk

Tastevejledning Entré MalerKalk I det følgende kan du se hvordan du anvender kalkulationsprogrammet Entré MalerKalk fra Danske Malermestre. Indholdsfortegnelse: 1. Genvejstaster: 2. Prislisteforståelse og diverse tillæg: 3. Kom i gang

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Markgrænser. For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes

Markgrænser. For at programmet kan behandle analysedata, skal du have oprettet et markkort for kunden. Til dette formål anvendes Generelt. Følgende afsnit beskriver hvordan man udarbejder analysekort samt beregner tildelingskort i programmet. Opgaven tager udgangspunkt i at prøverne er taget med GPS med en tæthed der muliggør en

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Jørgen Erichsen På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Hvad er en fraktal? Noget forenklet kan man sige, at en fraktal er en geometrisk figur, der udmærker sig ved

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere