Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christiansfeld Skole Nyhedsbrev"

Transkript

1 Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden, nyhedsbrevet blev afskaffet til fordel for nyheder på skoleportens og intras opslagstavler. Nu har vi valgt at genindføre et nyhedsbrev. Det sker for at skabe synlighed og et samlet overblik over, hvad der sker på skolen. Som udgangspunkt vil nyhedsbrevet komme mindst en gang i kvartalet. What did you learn in school today? Nyansattes præsentation af sig selv: Nogle af os kan huske Eddie Skollers nummer, som er overskrift på denne lille klumme. Oprindeligt var det en folkesang protestsang tilbage fra 1960 erne. Når jeg kommer til at tænke på den lige nu, så er det, fordi vi skal sætte læringen i centrum. En af hovedideerne i den ny folkeskolereform er, at alle elever skal udfordres fagligt og gøre så store fremskridt som muligt. Vi er først og fremmest i skole for at lære noget. Derfor er min bøn til forældrene: Når jeres søn eller datter kommer hjem, så spørg ikke som det første: Hvordan har du haft det i skolen i dag?. Spørg hellere: Hvad har du lært i skolen i dag?. Børnene lærer bedst, når de har det godt. Det ved vi alle sammen, men lad os have fokus på formålet med at gå i skole: Eleverne skal udvikles, fagligt, socialt og personligt. I vores drøftelser blandt skolens personale har disse temaer været oppe. Hvis I som forældre spørger, hvad jeres børn har lært, vil det være med til at sætte deres fokus på læring. Det er en hjælp til læreren. Lærerne vil også i deres indsats forsøge at sætte fokus over for eleverne: Hvad skal I vide, som I ikke vidste før? Hvad skal I blive bedre til? Hvad skal I præstere? Fagligt interesserede forældre giver fagligt interesserede børn. Og det vil så også have et større fokus hos lærerne. Hans Winther Skoleleder Jane Skovboe Jeg er ansat som lærer på Christiansfeld skole pr. 1. august Tidligere har jeg været i mange år på Dronning Dorothea skolen/dyrehaveskolen i Kolding. Jeg bor i midtbyen i Kolding sammen med min mand. Fritiden bruger vi helst på udeaktiviteter. Kristine Zederkof Jeg har arbejdet som pædagog siden og har været ansat på Christiansfeld Skole siden Har tidligere arbejdet med anbragte unge og som mentor for unge kontanthjælpsmodtagere, med andre udfordringer end blot ledighed. Privat er jeg gift med Kenn, mor til 2 piger, bonus mor til en ung mand og "fuldblods frivillig " i lokalmiljøet i Øsby.:-) Tone Kofod Mit navn er Tone Kofod. Jeg er gift med Stig. Vi bor i Haderslev og har tilsammen 4 børn i alderen 13 til 18 år. Jeg har været lærer i tyve år og har alle årene arbejdet i Haderslev Kommune -indtil nu. Jeg er rigtig glad for at være blevet ansat på Christiansfeld skole. Dorte Seebach Ansat som børnehaveklasseleder pr. 1 august. Jeg er bosiddende i Middelfart, sammen med Peter. Jeg har erfaring med børnehaveklasse igennem 15 år, primært i Odense Kommune.

2 Nyt fra skolebestyrelsen Der var som bekendt nyvalg til skolebestyrelsen her i foråret Derfor er Allan Flink og Lars Madsen nu trådt ud af skolebestyrelsen. En stor tak til dem for deres indsats for skolen! I stedet er nyvalgt Tina Hjort Kristensen og Kim Hede. Mette Jensen var også på valg og blev genvalgt. Skolebestyrelsen har haft møder i august og september måned. Referaterne kan læses på skolens hjemmeside, men her i nyhedsbrevet vil vi nævne nogle af de sager, som skolebestyrelsen har beskæftiget sig med. Da det er en ny bestyrelse, bruger vi noget tid på at gennemgå forretningsorden m.m. En del af skolebestyrelsens medlemmer deltager i et kommunalt kursus lørdag den 4.oktober, hvor man introduceres til arbejdet. Desuden vil skolebestyrelsen nykonstituere sig på sit møde den 22.oktober. Det er oplagt, at skolebestyrelsen følger med i, hvordan det udvikler sig med folkeskolereformen i praksis og de nye vilkår som følge af lærernes arbejdstid. Skolebestyrelsen har især haft fokus på, hvordan det går med lektiecafeen og spisepausen. På mødet den 17.september havde vi også tilbagemeldinger på forældremøderne. Blandt andet var der en drøftelse af videoovervågning og hærværk på cykler, som havde været oppe og vende på nogle forældremøder. Skolebestyrelsen bad om at der blev en orientering om og en synliggørelse af videoovervågningen i dette nyhedsbrev. Til Orientering SFO leder Henning Jacobsen har bedt om at fratræde sin stilling pr 1.december 2014 for at gå på pension. Henning har tjent os godt i mange år, men den dag måtte jo komme. Herfra skal lyde en foreløbig stor tak til Henning for indsatsen. Vi er i gang med at tilrettelægge et ansættelsesforløb. Hans Winther Årets bedste skolebyggeri Skoleledelsen har garanteret skolebestyrelsen, at der fortsat arbejdes på at forbedre lektiecafeen, således at der er en god sammenhæng med den faglige undervisning og en stabilitet omkring hvilke voksne, der er der. Omkring spisesituationen lægger skolebestyrelsen vægt på, at der er tid nok til at blive færdige. Der spises i klasserne fra kl ,og kl må man begynde at sende elever ud, som er færdige med at spise. Kl er tilsynsvagten i klassen færdig. Alt efter afdelingens aftaler gennes de sidste elever ud (udeordning), eller tilsynet overtages af gangvagten (indeordning). Skolemadordningen, som er omtalt andetsteds i dette nyhedsbrev, har også været drøftet i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen lægger vægt på, at der er et tilbud om frisk skolemad på skolen. Christiansfeld Skole var - sammen med 4 andre skoler - nomineret til prisen som årets bedste skolebyggeri! Nomineringen blev lavet af et ekspertpanel med både arkitekter og skolefolk. Derfor var det en anerkendelse af skolens, kommunens og arkitekternes arbejde blot at være blandt de 5 nominerede. Der var en webafstemning, som blev afsluttet den 26.september kl Desværre vandt vi ikke, men må nøjes med at lykønske Dyvekeskolen ved København, som vandt prisen.

3 Overvågning af cykler ved skolen Ind imellem er vi plaget af hærværk på cykler ved skolen. Vi vil gerne i samarbejde med børn og forældre gøre en indsats for at bekæmpe det. Hele cykelparkeringsområdet er faktisk stort set videoovervåget. Problemet med videoovervågningen er i højere grad at finde det tidspunkt, hvor hærværket finder sted. Derfor vil vi opfordre til, at vi får tip, hvis nogen ser noget mistænkeligt. Hvis vi kan få oplyst et ca. tidspunkt, vil det gøre det meget lettere at finde frem til, hvad der er sket, og hvem der har været ved cyklen. Derfor vil vi meget gerne have at vide, når der foregår noget ved cyklerne med angivelse af ca. tidspunkt. Vi håber dels, at denne opfordring til skolens brugere vil virke præventivt, dels vil oplysninger forhåbentligt være medvirkende til, at vi faktisk får afsløret nogle hærværksmænd. Nedenstående billeder er taget med nogle af vores faste kameraer. Vi har mulighed for i perioder at sætte mobile kameraer op. Desuden er der flere kameraer end de viste

4 Trafik ved skolen Indskolingens emneuge I samarbejde med by- og udviklings-forvaltningen er der nu gennemført en omlægning af trafik- og parkeringsforhold foran skolen. Mest markant er det, at der er etableret et nyt fodgængerfelt foran skolen, og parkeringspladserne lige foran skolen er gjort til handicapparkering. Målet har først og fremmest været at sikre skolevejen for de mindste elever. I uge 39 havde indskolingen emneuge. Hele den normale undervisning var lagt om med hold på tværs af de almindelige klasser og med anderledes undervisningsaktiviteter. Det var en fornøjelse at iagttage mange glade børn som interesseret fulgte med i de mange spændende aktiviteter. Vores skolepatrulje er nu omlagt således, at der er patrulje fra 7.30 til 7.45 ved et af fodgængerfelterne på Lindegade samt foran skolen. Der skal herfra lyde en stor tak til de elever, der frivilligt påtager sig at stå vagt hver morgen. Skulle der imidlertid være uregelmæssigheder, hvor patruljen ikke er ude, vil vi gerne have besked om det, så vi kan rette eventuelle fejl. Torsdag havde vi besøg af skoletjenesten fra Fjord og bælt, som havde medbragt bl.a. krabber, søstjerner og fladfisk. Børnene fik bogstavelig talt føling med dyrene. Her ser vi et hold i gang med aktiviteten. Jeg håber også, at forældrene midt i deres morgentravlhed har overskud til at respektere skolepatruljen og tænke på, at de er rollemodeller for alle vores elever. Når skolepatruljen markerer vent til fodgængerne eller stop til de kørende, skal det respekteres. I det hele taget bør vi voksne opføre os i trafikken ved skolen som den gode elev. Der er som bekendt meget store vejarbejder i byen for tiden, hvilket påvirker trafikmønstrene. Hvis der er markante ændringer i forhold til den nuværende situation, vil vi vurdere, om vores indsats skal ændres.

5

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Skolen på la Cours Vej

Skolen på la Cours Vej Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV april 2014 Midt i et mere og mere grønt forår, og med påskeferien indenfor rækkevidde er det igen tid til nyt fra La Cour. Skolebestyrelsensvalget 2014 Der har været en

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud

Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud Nyhedsbrev fra Langhøj dagtilbud Som I ved blev Legepladsaften aflyst i sidste øjeblik dels pga., at der kun var 20 tilmeldte og dels pga. den dårlige vejrprognose. NY legepladsaften: Sæt X i kalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 1 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Skolebestyrelsens beretning 2011. Forord

Skolebestyrelsens beretning 2011. Forord Skolebestyrelsens beretning 2011 Forord Valg 2010 Skolebestyrelsens Beretningsmøde blev i 2011 kombineret med et møde om Net- Etik ved Viviann Henriksen som er SSP og ungekonsulent i Frederikshavn ko Sidste

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere