DANNELSE 2015/16. 4 stærke tilbud fra UngAalborg med fokus på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANNELSE 2015/16. 4 stærke tilbud fra UngAalborg med fokus på"

Transkript

1 2015/16 4 stærke tilbud fra UngAalborg med fokus på DANNELSE Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune UngAalborg Godthåbsgade Nørresundby

2 UngAalborg og begrebet DANNELSE UngAalborg arbejder med dannelse som en livslang proces, hvor mennesket i mødet med omverdenen får nye erfaringer og udvider sit perspektiv. Dannelse er når refleksionsevnen udvikles, så det enkelte individ opnår kompetencer, der gør det i stand til at agere hensigtsmæssigt i en verden med mangfoldige normer og værdisæt. UngAalborg ønsker at sætte fokus på dannelse. Til det formål har vi udviklet 4 stærke tilbud til udskolingen i Aalborg Kommunes folkeskoler Uanset hvad Der skal tages stilling og vælges. Uanset hvad, så kommer valget til at gøre ondt på nogen, og gavne nogen andre. Dannelsesskibet LOA Alternativ lejrskole til søs. Eleverne skal indgå i et fællesskab hvor ingen kan undværes. Rejs ud De deltagende unge, skal ved hjælp af deres sanser sætte sig ind i et andet menneskes liv. Katastrofen rammer Eleverne skal igennem 3 workshops: Evakuering, lejren, katastrofen. Tilbud kan bookes fra 1. april 2015 Book tilbuddene online via eller direkte på Denne folder indeholder en beskrivelse af tilbuddene Hvad vi vil med det enkelte tilbud, hvad indholdet er, hvad eleverne vil få ud af det samt praktiske informationer om blandt andet afviklingstidspunkter, booking og økonomi. Da der er et begrænset antal pladser på de enkelte tilbud, anbefaler vi skolerne at være i god tid. Udover de i folderen omtalte tilbud vil der i løbet af skoleåret blive taget initiativ til forskellige foredrags- og debatarrangementer. Velkommen Ole Schøler Ungdomsskoleinspektør UngAalborg /16

3 1 Uanset hvad En forladt bygning - 3 rum, der hver indeholder et dilemma - EN INTERAKTIV DANNELSES- REJSE, HVOR LIVETS DILEMMAER SÆTTES PÅ SPIL. Alle ved, hvor smertefuldt det er at være i sat i et dilemma. Det er et menneskeligt toppres. Dilemmaets iboende natur er, at det afkræver os et valg mellem to ofte lige gode eller lige onde forhold, og det er det, der gør det så svært for os alle. Et dilemma er lig med det svære valg! Men der skal tages stilling og vælges. Uanset hvad, så kommer valget til at gøre ondt på nogen, og gavne nogen andre Tag stilling - vælg - uanset hvad Hvor langt vil du gå for at redde et andet menneske? Hvis det virkelig gjaldt, ville du så sætte dit eget liv på spil? Er beslutninger taget af flertallet altid de mest retfærdige? Hvornår giver det hele mening? Og hvad stiller man dog op med alle de forskellige meninger? Alle valg er et valg Om konsekvenserne af de valg vi tager eller ikke tager Om at sætte sig i andres sted Om at se en sag fra flere vinkler Om mening Om demokrati Om overlevelse...uanset hvad UngAalborg inviterer klasser/grupper af elever i udskolingen på en spændende og udfordrende endags tur ud i dannelse. På en rejse igennem forskellige etiske/moralske dilemmaer udfordres eleverne til at vælge. At tage kollektive beslutninger, at forsvare og kunne argumentere for holdninger, der ikke nødvendigvis er ens egne. Eleverne vil helt sikkert ikke være de samme, som da de tog af sted! Praktiske informationer ONSDAGE KL Eleverne bliver hentet i bus på skolen og køres til et hemmeligt sted. Eleverne skal absolut intet medbringe andet end sig selv, egne valg og en madpakke. Bussen henter eleverne på skolen kl og køres retur kl Booking 2015/2016 ONSDAGE I EFTERÅRET 2015: September / 23. / 30. Oktober...7. / 28. November...4. / 11. / 18. ONSDAGE I FORÅRET 2016: Januar / 20. / 27. Februar / 10. Marts...3. / 10. / 17. Økonomi Pris kr. inklusiv bus. Spørgsmål og svar Lotte Wagner / UngAalborg /16

4 Dannelsesskibet LOA tilbyder en alternativ lejrskole til søs. Der sejles med skibet LOA. 2 Dannelsesskibet LOA Ved denne form for lejrskole vil man - som elev og gruppe - indgå i et fællesskab, hvor ingen kan undværes. Der vil være mulighed for at gennemgå en personlig udvikling samt at få en unik, fælles oplevelse i gruppen/klassen. Undervisningen vil foregå i andre og alternative rammer end normalt og der vil være mulighed for at inddrage relevant undervisningsmateriale. Under turen vil der være kulturelle indslag ved anløb i udvalgte havne langs Limfjorden. Desuden vil forløbet indeholde en primitiv overnatning på land. UngAalborg tilbyder et skræddersyet forløb for jeres klasse, hvor UngAalborg i samarbejde med LOA står for hele forløbet. Som skole skal I udelukkende stille med en lærer. UngAalborg og LOA stiller resten af besætningen. Mål Dannelse for/med/af de unge Styrkelse af det fælles sammenhold Styrkelse og udvikling af de sociale relationer Øge den enkeltes refleksions- og samarbejdsevne Rammer 22 elever 1 lærer 2 UngAalborg repræsentanter 7 LOA besætning Sætte unge i stand til at kunne agere hensigtsmæssigt i en arena med mangfoldige normer og værdisæt Livet ombord LOA s gæster inddeles i vagthold, der på skift sejler skibet, sørger for forplejning, tager sig af daglig rengøring og slapper af. Det er ikke LOA s besætning, der alene udfører de forskellige opgaver om bord. Alle skal hjælpe til, for at opgaverne bliver løst, og en sejlads med LOA er således ikke en afslappende ferie, hvor andre passer én op hele tiden. Det er derimod en tur, der er præget af aktivitet og gode, anderledes oplevelser. Samarbejde og styrkelse af det positive fællesskab er i fokus, da dette er vigtigt, for at opgaverne om bord bliver løst bedst muligt. Det forventes derfor, at alle yder deres bedste til gavn for helheden. Det forventes også, at de opgaver og ordrer, som LOA s besætning uddelegerer og giver, bliver udført og fulgt på sejladsen - både af hensyn til deltagernes sikkerhed samt til glæde og gavn for alle om bord på LOA. UngAalborg /16

5 Økonomi Prisen for forløbet er kr Inkluderet i prisen er kost og mandskab (9. personer) En T-shirt til alle deltagere Sejlperiode/booking Skibet kan bookes i: 2015 Uge 38 fra mandag den fredag den 18. September Uge 39 fra mandag den fredag den 25. September Uge 21 fra mandag den fredag den 27. Maj Uge 22 fra mandag den 30. Maj fredag den 3. Juni Uge 38 fra mandag den fredag den 23. September Uge 39 fra mandag den fredag den 30. September Der sejles fra mandag kl til fredag kl Booking sker på under dannelsesprojekt. Antal ombord På en sejlads er der plads til: 22 elever/unge en lærer/pædagog. Herudover deltager 7 besætningsmedlemmer fra LOA og 2 fra UngAalborg. Faglig idebank til undervisning før og efter Matematik Målestoksforhold LOA Målestoksforhold kort Kost/ernæring Knob/km/t Geografi Limfjorden Øerne i Limfjorden Undergrund Fjordens opståen Historie Spørgsmål og svar Torben Jespersen Nielsen Vikinger Lokalhistorie Biologi Fiskeri Flora og Fauna Dansk Mobil: Gamle folkeviser Lokal Forfatterskab (eks. Hans Kirk) Tværfaglig Opsætning af Lejrplads Medie (videodagbog) Ændring/aflysning af sejladsen Al sejlads med LOA sker under hensyn til og under anvendelse af godt sømandsskab, foreliggende omstændigheder, forhold og skibets særlige egenskaber. LOAs skipper er øverste ansvarlige myndighed ombord, og det er således skipperens ansvar, at rederens politikker efterleves under sejladsen. Såfremt skipperen vurderer, at vejrforhold eller andre forhold gør, at sejladsen må aflyses, er dette alene skipperens afgørelse. Sådanne afgørelser skal efterfølgende accepteres af såvel besætning som gæster ombord, og er ikke til diskussion - sikkerheden har første prioritet på LOA. I tilfælde af aflysning af hele sejladsen vil deltagernes betaling for sejladsen blive refunderet efterfølgende. UngAalborg /16

6 UngAalborg 2015 Dannelse 3 De deltagende unge skal ved hjælp af deres sanser sætte sig ind i et andet menneskes liv. Rejs ud : mødet med andre Sæt dannelse på dagsordenen på en anderledes måde! UngAalborg udbyder nu et power-døgn, hvor unge i din klasse/gruppe får nye perspektiver på livet gennem livsfortællinger fra samfundets ældre genration. De skal på en rejse i et andet menneskes livsfortælling og på rejsen indsamle indtryk i hver sin rygsæk, der skal bruges til en genfortolkning af den pågældende livsfortælling. Vi danner rammerne for et spændende døgn, hvor et teoretisk oplæg i kombination med de unges møde med ældre skal udmønte sig i et medieproduceret sjælebillede, som de unge skal producere i grupper og til slut forevise for inviterede. TEMA: Ældre og livshistorier Program Mål i forhold til fælles mål for faget dansk (7.-9. kl.) Dag 1 ( )- Indsamling af indtryk og produktion Fremstilling - Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Dag 2 ( )- Produktion og fernisering Forberedelsesmøde på skolen Fortolkning - Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster Før forløbet afholdes forberedelsesmøde på skolen. Mødet har til formål at forventningsafstemme, præsentere programmet, udlevere rygsække, forberede læreren på dennes rolle og opgaver. Kommunikation - Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer Generelle mål Datoer for afvikling De unge skal overskride eller udfordre egne grænser Forløbet kan bookes på følgende tider: De skal få perspektiver på livet, de valg man træffer, konsekvenser osv Opøve empati: Gi noget tilbage til andre ved at producere et produkt, der afspejler deres opfattelse af et andet menneskes livshistorie Uge september Uge marts 2016 Uge oktober Uge marts 2016 Gennemførelse Uge april dage med en overnatning Booking Forud udleveres en rygsæk til hver af de unge. Nogle ting er i rygsækken, nogle skal de deltagende unge selv medbringe. (indhold: kamera, blok og blyant, små glas med låg, små plastikposer, oplader til mobiltelefon, vejledning til brug af Woop App,, madpakke, drikkedunk, 10 gode spørgsmål til besøg hos den ældre, rejseplan) Der kan deltage 30 personer pr. booking. Skolen stiller med en lærer i dagtimerne hver af de to dage. UngAalborg er ansvarlig for alt andet personale. Booking sker via under dannelsesprojekt. Økonomi Spørgsmål og svar kr. pr. gruppe på 30 personer. Prisen omfatter undervisning, bustransport til og fra skolen, kost og logi samt en gratis rygsæk med materialer. Kontakt Charlotte Sandgaard UngAalborg 6 / Mobil: /16

7 4 Katastrofen rammer UngAalborg tilbyder i samarbejde med Beredskabscenter Aalborg en dannelsesdag af én dags varighed. Dagen vil bestå af 3 workshops i grupper samt fælles indledning og afslutning. Teamet for dagen er Katastrofen rammer Eleverne skal igennem 3 workshops: Evakuering, lejren, katastrofen. Udgangspunktet for undervisningen er, at eleverne sættes i situationer, hvor de skal træffe valg og beslutninger - alle workshops tager udgangspunkt i virkelige begivenheder, og emner de unge kan forholde sig til. Formål At fremme elevernes forståelse for katastrofer i verdens brændpunkter At sætte eleverne i situationer, hvor de bliver pressede til at tage afgørende beslutninger samt tage konsekvenserne af disse At eleverne skal kunne sætte sig i andres sted - hvem er jeg og hvem er du? At elevens personlige grænser flyttes Færdighedsmål At eleverne skal kunne sætte sig i andres sted - hvem er jeg og hvem er du? Forståelse for vigtigheden af de basale nødvendigheder for at overleve Vidensmål Kendskab til forskellige katastrofetyper Viden om løsning af problemstillinger i forbindelse med katastrofer Viden om håndtering af basale behov - herunder mad, vand, fysiske og psykiske problemstillinger Eleven skal få et indblik i, hvordan katastrofer har konsekvenser for livet Eleven skal få en forståelse for deres egen rolle i gruppesammenhænge Kompetencemål Evne til at forstå, reflektere over og træffe beslutninger i pressede situationer Forståelse for at katastroferamte mennesker handler anderledes end andre mennesker (både under og efter katastrofen) Praktiske informationer Der kan som udgangspunkt være max 30 elever pr. dag på et undervisningshold af hensyn til det sikkerhedsmæssige i området. Undervisningen foregår i Øvelsesbyen Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst Klassen/gruppen sørger selv for transport. Klassen/gruppen medbringer en lærer eller pædagog. UngAalborg og beredskabscentret sørger for kvalificeret øvrigt personale. Booking 1. september oktober marts juni Økonomi Det koster for en klasse/gruppe på 30 elever. Spørgsmål og svar Jens Amtoft Booking sker løbende på UngAalborg /16

8 UngAalborg er en aktiv samspilspartner for folkeskolerne omkring folkeskolereformen. Se vores folder om vores samlede tilbud på eller kontakt os på Husk løbende at tjekke vores hjemmeside ud for nye tilbud til skolerne. Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune UngAalborg Godthåbsgade Nørresundby Jan 2015 Trykkeri: AK print /

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK Læringsmål i dansk BODIL NIELSEN Læringsmål i dansk Bodil Nielsen Læringsmål i dansk 1. udgave Samfundslitteratur 2015 Tilrettelægning af sats: SL grafik Omslag: Harvey

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Indhold Sådan sætter du kampagnen i værk 4 Fyrværkerikampagnen i klassen 5 De seks råd 5 På tværs af fag 5 Krudt og alkohol 6 Hvordan får vi krudtugleklassen i gang?

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Animationlinjens elevhåndbog

Animationlinjens elevhåndbog 2013 Animationlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE www.skole-kirke-aalborg.dk skoletjenesten.aalborg@gmail.com konsulent Jens Rasmussen, tlf. 24 94 46 46 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om Folkekirkens

Læs mere

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole.

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. 1 Værdigrundlag, pædagogisk udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder. 1.0 Nr. Nissum Efterskoles formål 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn/ pæd.

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

3. Praktisk konflikthåndtering

3. Praktisk konflikthåndtering 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag

Læs mere

Engagement Troværdighed Anerkendelse - Rummelighed

Engagement Troværdighed Anerkendelse - Rummelighed Koloni Den første uge i hvert skoleår tager Semaiskolen på koloni. Alle børn og unge indskrevet i Semaiskolens interne skole deltager. Alle skolelærere og alt pædagogisk personale deltager, som udgangspunkt,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 16/9 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

teambuilding workshop

teambuilding workshop teambuilding workshop Teambuilding med proces tilpasset jeres tema med givtige, udfordrende, spændende, lærerige & ikke mindst sjove & underholdende opgaver. Alka Forsikring Alm. Brand KMD Igennem tiden

Læs mere