Digital undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital undervisning"

Transkript

1 Digital undervisning på danske museer Af: Jacob Knudsen UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 85 24/02/

2 Side 86 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Artiklen beskriver, hvordan danske museer har fornyet sig gennem brug af digitale undervisningsplatforme som fx web 2.0-tjenester og formidling via mobiltelefoner. Forfatteren belyser fornyelsen gennem en digital rundtur på en række danske museer. Fornyelser af denne art giver en vifte af tilbud om læring på en ny inkluderende, inddragende og interaktiv måde, der tager eleverne alvorligt og i sidste ende bidrager til deres demokratiske dannelse. Hey, pas lige lidt på, ik! En ung mand slentrer gennem gangene på Thorvaldsens Museum og er ved at gå ind en midaldrende herre med to kopper kaffe i hånden. Hør, det var vist dig, der gik og drømte, mon ikke! svarer den midaldrende herre igen. Det lyder som en hverdagssituation på et museum og det skal det da også forestille. Scenen er et af filmklippene fra Thorvaldsens Museums digitale undervisningsplatform Tilbygningen. Et andet sted omkring et bål i stenalderen sidder en voksen kvinde og nogle børn. Den voksne kvinde er ved at fortælle en historie færdig. Dette lyder også som endnu et hverdagsscenarie og er det også. Blot i stenalderen og vel at mærke i computerspillet Porten til Sarup, udviklet af Moesgård Museum sammen med sjette klasses elever fra Samsøgades Skole i Aarhus. Foran skulpturen af Holger Danske på Kronborg Slot svæver en lille fe, og hen over skulpturen ruller små filmklip. Til sammen forvandler det skulpturen til en slags installationskunstværk, der fortæller den dramatiske historie om Holger Danske. // En digital rundtur Gennem de sidste ti år har digitalformid- ling på danske museer flyttet sig fra at være traditionelle tekst- og billedbaserede websider til i dag at bestå af en bred og varieret vifte af tilbud. Det ene øjeblik handler det om brugerinddragende formidling for unge, det næste øjeblik om læringsspil, avancerede udstillingsinstallationer eller formidling med mobiltelefoner. Jeg vil gerne tage læserne med på en lille digital rundtur på de danske museer med udvalgte eksempler på at udnytte digitale medier til læring og forsøge at give et hurtigt kig i krystalkuglen for de kommende par års digitale formidling. // Tilbygningen, Thorvaldsens Museum Lad os starte med at vende tilbage til billedet fra Thorvaldsens Museum og deres digitale undervisningsplatform Tilbygningen (tilbygningen.dk). Projektet fik i 2008 Den danske Museumspris og er sammen med blandt andet Statens Museum for Kunsts U.L.K. og Museet for samtidskunsts Artlovers.dk et af de senere års bedste eksempler på danske museers forsøg på at komme i en tættere dialog med unge brugere. Thorvaldsens Museum havde et ønske om at UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 86 24/02/

3 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Side 87 forny formidlingen af deres skulpturer og gøre dem vedkommende for et yngre publikum. Problemet var dog, at det var vanskeligt at gøre ret meget ved de eksisterende forhold. Både bygning, skulpturer og deres placering i bygningen er en del af kunstoplevelsen og placeringen på Slotsholmen gav heller ikke mulighed for en udvidelse. Det måtte i stedet blive til en digital tilbygning og i dette tilfælde en undervisningsplatform for målgruppen år. Tilbygningen er udviklet i samarbejde med kunst- og designgruppen Oncotype og henter bl.a. sin inspiration fra blogs og sociale tjenester som YouTube, Facebook og Flickr. Meningen er, at de unge brugere af Tilbygningen ikke skal være passive vidensmodtagere, men selv levere indhold til platformen, give deres egne bud på fortolkninger og sammenhænge og måske ligefrem være med til at lære museet og de andre brugere noget. Indtil videre består Tilbygningen af fire bygningsafdelinger : Korridorerne, Arkivet, Projektrummet og Værkstedet, der hver især dækker forskellige sider af at arbejde med museumsfaglig viden. // Fortællinger i korridorerne Korridorerne er i virkeligheden selve museet og dets kunstværker fortalt gennem 27 små filmsekvenser. Her møder vi en række gæster og museumsansatte i deres færden rundt på museet. Vi hører deres samtaler med hinanden, opsnapper deres personlige tanker og oplever, hvordan de påvirkes af den kunst, de møder. Filmene er små afsluttede sekvenser, men de kan kombineres på forskellige måder og dermed indgå i nye fortællemæssige kombinationer. Dette gøres ikke blot ved at afspille filmene efter hinanden, men også ved at klikke på de tags, der løbende popper op inde i filmene. De tags tager bl.a. udgangspunkt i museets historie, samlingen og nogle af de myter, som Bertel Thorvaldsen behandler i sine værker. // Tagging af viden Arkivet er en digitalisering af Thorvaldsens Museums samling og den viden, museet ligger inde med om værkerne. Det er ikke bygget op som en traditionel database, men benytter i stedet det fra blogs kendte taggingformat. I UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 87 24/02/

4 Side 88 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Arkivet kan eleverne fordybe sig i viden om værker, emner, personer, m.v. og i de enkelte artikler linkes videre til andre relevante artikler for det emne, man har slået op under, ligesom der linkes til film fra Korridorerne og ikke mindst elevernes egne fortolkninger af emnet. // Eleverne producerer egne fortolkninger Projektrummet er elevernes egen museumsfløj. Her kan man se elevernes egne bud på, hvordan Thorvaldsens værker kan fortolkes. Fortolkningerne skabes i forbindelse med UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 88 24/02/

5 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Side 89 undervisningsforløb på museet, hvor eleverne arbejder sammen med professionelle kunstnere og museets egne undervisere. Nogle gange er det personlige portrætter af eleverne med Thorvaldsens værker som baggrund og inspiration, og hvor eleverne fortæller om baggrunden for deres portræt. Andre gange rettes blikket ind på særlige detaljer på værkerne, der så beskrives og fortolkes af eleverne. Udvalget af værker udskiftes løbende i takt med nye elevbesøg, og på den måde er man som elev med til at sætte sit meget synlige præg på indholdet af Tilbygningen. Et eksempel på elevproduceret indhold på Tilbygningen. De to elevers beskrivelse af portrættet lyder: Vi sidder smilende over for hinanden. Billedet afpejler, at vi holder sammen. Rummet er forholdsvis mørkt, men for enden er der lys. Man kan ikke se vores ansigter så godt, men på vores kropsholdning kan man se, at vi er afslappede. Billedet skal vise, at man går igennem»mørke«tider, men hvis man har venner, finder man til sidst»lyset«. // Hjælp til selvhjælp Værkstedet er stadig under udbygning og skal indeholde en række forskellige online værkstedsaktiviteter. Det første tilbud er dog allerede på plads og er et skulpturanalyseredskab til gymnasiet, kaldet Skulpturstudier. Skulpturanalyseredskabet består af dels en artikelsamling om skulpturer, et leksikon og et 3-D-zoomværktøj, så man kan nærstudere museets værker. Med disse redskaber som hjælp kan man lave sine egne online analyser af de enkelte værker, stille spørgsmål til værkerne og få det uploadet til Tilbygningen. // Men hvorfor digitale medier og hvorfor brugerinddragelse? De digitale medier og sociale tjenester er elevernes hjemmebane. De forstår deres opbygning og udnytter den viden, når de selv skal producere materiale. Og spørger man Thorvaldsens Museum selv, er relation et nøgleord. hvis de unge ikke oplever, at de står i en form for meningsfyldt relation til værkerne, hvis de ikke kan finde en åbning eller en indgang til dem, så vil der ikke finde megen læring sted. 1 Dette underbyggedes af et mindre forskningsprojekt, som museet gennemførte sammen med lektor Lars Birch Andreasen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Ifølge den undersøgelse følte eleverne sig taget alvorligt og respekteret for deres personlige bidrag til formidlingen i Tilbygningen, og at det var motiverende, at deres egne produkter blev vist frem i direkte sammenhæng med faglig formidling. 2 Når Thorvaldsens Museum selv skal sammenfatte, lyder konklusionen: Brugerinddragelse i formidlingen kan give mulighed for en dialogform, som kan berige både museumsinstitutionen og de besøgende. Men den gode dialog kræver lydhørhed, og at vi giver hinanden det bedste, vi har museet al den viden og erfaring med kunsten som huset rummer, og eleverne deres engagement og ærlige og personlige oplevelse af museet og kunsten. 3 // Porten til Sarup og Fortiden under lup to spil om oldtiden Porten til Sarup Umiddelbart er der et stykke vej fra Thorvaldsens Tilbygningen til Moesgårds online spil Porten til Sarup (www.portentilsarup. dk). Men så alligevel ikke. Porten til Sarup er også et eksempel på brugerinddragelse. I dette tilfælde har brugerinddragelsen ligget i selve udviklingen af spillet og det tilknyttede undervisningsmateriale. Spillet er udviklet i samarbejde med sjette klasses elever fra Samsøsgade Skole i Aarhus. Og ligesom med Tilbygningen bruger man fiktion som greb i formidlingen. Hvor det hos Tilbygningen drejede sig om små novellefilm, drejer det sig hos Porten til Sarup om en dramatiseret fortælling om en dreng og en pige i jernalderen omsat til spil. // Myten om den store moder Vi er ca år tilbage i tiden, nærmere betegnet bondestenalderen eller neolitikum, som perioden også kaldes. Stedet er Sarup ved Helnæsbugten på Sydfyn. Rundt om et bål sidder en gruppe børn og lytter til fortællingen om Den store moder. Den store moder er en mytologisk fortælling og et billede på, hvordan verden hænger sammen. Det er vigtigt for børnene, at de hører godt efter. Om lidt skal de starte på det forløb, der skal føre dem ind i de voksnes rækker. UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 89 24/02/

6 Side 90 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Som spiller kan man vælge mellem drengen Frost eller pigen Tegn. Jeg vælger i første omgang drengen Frost og følger med ind i spillet. Herfra følger en række opgaver, som jeg, spilleren, skal hjælpe Frost med at løse. Opgaverne er små klassiske minispil omfortolket og knyttet op på elementer fra fortællingen. Et af spillene går ud på at dirigere en båd ned ad en å, et andet er et slags huskespil, hvor Frost skal holde øje med fem køer og den rækkefølge, spillet markerer dem i. Kan han følge den rækkefølge op til ti gange i træk, er han god nok til at passe køerne fremover. Til sammen forsøger spillet at give et indblik i det at blive voksen i bondestenalderen og den hverdag med arbejde, håndværk, mad og religiøse ritualer, som børnene derefter bliver en del af. Frosts udfordringer tager udgangspunkt i mandens rolle, mens hvis man følger pigen Tegn, skifter opgaverne karakter og passer med kvindens rolle i samfundet. For at understøtte fortællingen i spillet har websiden ligeledes informationssider om forskellige dele af bondestenalderen, samt links til andre sider vedrørende emnet. // Fortiden under lup Nationalmuseet er en af de flittige producenter af webbaserede læringsspil. Ud over Fortiden under lup (fortidenunderlup.natmus.dk), som vi ser på her, kan også nævnes Mysteriet om Jelling, Mellem Stjerner og planeter og Landsbyen. Fortiden under lup tager ligesom Porten til Sarup fat i Danmarks oldtid. Målgruppen er tredje til sjette klasse, og som spiller har vi denne gang ikke rollen som dreng eller pige fra bondestenalderen, men befinder os i stedet i nutiden som arkæolog, hvor vi har fået til opgave at udgrave en jernalderboplads. Emnet for spillet er altså ikke kun oldtiden, men også den videnskabelige proces, som det arkæologiske arbejde består af. Spillet starter på en kommunal mark, der skal sælges som byggegrund. Men først skal den undersøges for mulige fortidsminder, og det er spillerens opgave. Som i rigtig arkæologi stilles forskellige udgravningsredskaber til rådighed, lige fra rendegraver og spade til pensel og genstandspose. Bruges de på den UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 90 24/02/

7 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Side 91 rigtige måde og i den rigtige rækkefølge, dukker oldtiden op af mulden. Først kommer sporene af et hus, og graver vi videre, finder vi knoglerester, træ, keramik og meget mere. Fundene skal bruges i spillets anden del, laboratoriet, og det er først her, vi for alvor får et overblik over, hvor meget vi har fundet, og hvad det kan fortælle os om denne jernalderboplads. Har man held med at få undersøgt alle funddelene, får man til sidst adgang til at gå på opdagelse i den landsby, man udgravede, samt muligheden for at printe et særligt arkæologi-diplom ud. Man er hermed veluddannet i det arkæologiske arbejde. // Mulighederne i spil Spil har været et yndet mål for danske museer, og det er for så vidt ikke noget at sige til. Spil er sjove og appellerer til børn og unge. Spil giver mulighed for indlevelse og overraskelser. Og ikke mindst giver de mulighed for at definere en personlig rolle til deltagerne og lade dem være med til fortælle deres egne historier. Det spændende bliver dog, om de danske museer formår at udvide spilbegrebet og ikke mindst spillerens mulighed for interaktion og reel påvirkning af historien i kraft af de valg, spilleren træffer undervejs. // Den digitaliserede udstilling Digitale udstillingsinstallationer er for alvor begyndt at holde sit indtog på de danske museer. De er dog ofte ret dyre at producere, og man ser derfor endnu ikke mange udviklet direkte til undervisningsbrug. Til gengæld er målgruppen ofte børn og børnefamilier og kan måske derfor alligevel være interessante i undervisningssammenhænge. // Laguthewas togt Et af de nyere eksempler er Moesgårds jernalderoplevelsesrum Laguthewas togt (www. arkaeologi.dk/iland), tilknyttet Illerup Ådaludstillingen Fjendens ansigt. Laguthewas togt er bygget op omkring et interaktivt bord indbygget i en tre meter lang jernalderskibs- Nationalmuseet og Monsun UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 91 24/02/

8 Side 92 // UNGE PÆDAGOGER // Nr stævn. På bordet kan man aktivere 18 små film og animationer om livet i jernalderen, det store slag ved Illerup Ådal og den efterfølgende ofring af de mange våben. Krigeren Laguthewa var blandt de mænd, der blev slået af østjyderne, og hans historie fortælles også ved bordet og i hørespilsinstallationen Manden i Gryden. Derudover giver rummet mulighed for at udklæde sig som jernalderdreng eller pige og mærke tyngden af jernalderens sværd og skjolde. // Holgers rejse Et andet nyt eksempel er Kronborgs helt nye udstilling, der ud over en lang række interaktive informationsskærme også indeholder en helt speciel iscenesættelse af Holger Danske liv og rejseoplevelser. Ved hjælp af 3-D-videoprojiceringer tages de besøgende med på en rejse i nogle af de historier, der knytter sig til legenden Holger Danske. I glimt fortælles nogle af de oplevelser, som Holger Danske ifølge fortællinger havde. Eksempelvis hans kamp mod kæmpen Burmand, tabet af sønnen Balduin efter et skakspil mod Karl den Stores søn Karlotto og historien om de seks feer, som gav Holger Danske en række særlige egenskaber. Statuen er interaktiv, og historien startes ved, at man som publikum træder hel tæt på, ligesom man vil opleve en sjov reaktion, hvis man eksempelvis tager et fotografi med blitz. Projektet er et eksempel på, hvordan museer stadig oftere indgår i tværfaglige samarbejdskonstruktioner, og er skabt i et samarbejde med CAVI (Center for Avanceret Visualisering og Interaktion), DUL (Digital Urban Living), TEKNE Produktion og Aarhus Universitet. // Billigere digital teknologi giver nye muligheder Andre af den slags projekter er på vej, dels fordi en del danske museer i takt med publikums stigende krav til oplevelser satser på at udvikle spektakulære digitale oplevelser i deres udstillinger. Dels fordi den teknologiske udvikling stille og roligt gør udviklingen af den slags projekter billigere. Hvor det førhen var teknikken, der var det dyreste, er det i dag udviklingen af indholdet, der koster de fleste penge. Dermed er det ikke længere en umulig drøm for et museum at udvikle smarte digitale udstillingsinstallationer med særlig fokus på undervisning. UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 92 24/02/

9 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Side 93 // Et kig i krystalkuglen web 2.0 og mobiltelefoner To af de tendenser, der netop nu præger den digital formidling på danske museer, er brugen af web 2.0-tjenester og formidling via mobiltelefoner. Det giver sig bl.a. til udtryk ved et stigende brug af tjenester som Google Maps, YouTube og Flickr. En solid repræsentation af danske museer på Facebook og et mindre antal eksperimenterende formidlingsprojekter til mobiltelefoner. Når det gælder Facebook, bruges det for det meste som nyhedsportal, men enkelte eksperimenter har der dog været med formatet. Bl.a. oprettede Nationalmuseet som en del af Golden Days-festivalen en fiktiv ung 1700-tals-pige ved navn Ida Charlotte Finnelstrup, der ivrigt fortalte om hendes liv i 1700-tallets København. Twitter har ikke helt fået den samme udbredelse, som man kender det fra eksempelvis engelske og amerikanske museer, men har dog også budt på et kort eksperiment i stil med Ida Charlotte Finnelstrup. Her dog med en virkelig historisk person som udgangspunkt, nemlig 1800-tals-politikeren Orla Lehmann (http://twitter.com/orla_lehmann#), der blev brugt til at fortælle om Vejles historie i midten af 1800-tallet. // De 23 kranier Lige nu smelter web 2.0-tjenester og mobiltelefoner mere og mere sammen, hvilket giver spændende muligheder for museerne til selv at udvikle projekter til mobiltelefoner. I øjeblikket er jeg selv i gang med et projekt, der søger at udnytte dette. Projektet hedder De 23 kranier og er et lokationsbaseret krimispil med mobiltelefoner om Vejles historie. En lokal museumsinspektør er pludselig forsvundet efter at have forsøgt at løse en mystisk gåde omkring 23 kranier indemuret i Sct. Nicolai Kirke i Vejle. Han er nu gået under jorden og har brug for hjælp fra spillets deltagere (elever i ottende og niende klasse). Desværre kan han indtil videre kun give nogle UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 93 24/02/

10 Side 94 // UNGE PÆDAGOGER // Nr vage beskeder om en stor konspiration knyttet til de 23 kranier, og som forbinder sig til forskellige steder i byen, til magtfulde institutioner og mennesker og markante hændelser i Vejle bys historie. Resten skal eleverne forsøge at finde ud af. // En hjem-ude-hjem-model Eleverne starter i klasselokalet, hvor de introduceres til spillet, mobilteknikken og deres rolle i spillet som journalister, der skal opklare et konspirationsmysterium. Efter introduktionen sendes de ud i byen, der gennem smartphone-applikationen Layar forvandles til en slags spilleplade, hvor huse og pladser er spillefelter og hvor virkeligheden tilføjes et virtuelt lag bestående af tekst, lyd, billeder og film. Laget ses ved at holde telefonen og dets indbyggede kamera op foran den virkelige verden, og spillerne skal nu ud og finde de forskellige felter samt ikke mindst fortolke på det, de oplever undervejs. Mobilen er også spillernes arbejdsredskab og bruges til at sende tekst og billeder tilbage til redaktionen. // Spilleren skaber selv sin historie Spillet har ikke kun én rigtig løsning. I princippet er der lige så mange løsninger, som der er spillere. Tilbage i klasselokalet præsenteres spillerne for en hjemmeside indeholdende fem bud på, hvordan de kan arbejde videre med det materiale, de har indsamlet undervejs i spillet. Bl.a. kan de vælge mellem at lave et tominutters videoindslag, skrive en historie eller lave en audiofortælling om, hvad de selv synes, var det vigtige på turen rundt i byen. Slutprodukterne offentliggøres på en blog, som de selv har oprettet til lejligheden. Alt i spillet er bygget op af lettilgængelige gratis tjenester.umiddelbart lyder dette som en kompliceret og dyr teknologi at arbejde med. Det har det også været, men er det ikke længere. I vores projekt stykker vi det sammen ved udelukkende at kombinere forskellige gratis web 2.0-tjenester som YouTube, Flickr og Iwebkit og samle det hele i programmet Layar, der i øvrigt også er gratis at oprette. Det spændende med dette projekt er ikke kun spillet og brugerinddragelsesprincippet. Allerede på nuværende tidspunkt kan de fleste af enkeltdelene i projektet laves inden for de personalemæssige kompetencer, helt almindelige museerne har, og udviklingen vil gøre, at det i fremtiden bliver endnu lettere. På den måde synes jeg, at vores projekt er et godt billede på, at udviklingen inden for web 2.0 og mobiltelefoner giver mulighed for museerne at øge fokusset på det pædagogiske indhold. De er ikke længere afhængige af dyre webbureauer, men kan lave tingene selv og virker det ikke første gang, kan de bare lave tingene om. // Men hvorfor egentlig digital formidling? Hvad kan digitale medier, som andre undervisningsformer ikke kan? Og hvilke fag kan med fordel udnytte de digitale medier? Det sidste spørgsmål er hurtigt overstået. De fleste fag vil kunne have glæde af at arbejde med digitale UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 94 24/02/

11 // UNGE PÆDAGOGER // Nr Side 95 medier i undervisningen. Bl.a. ud fra de nedenstående overvejelser. For mig at se er der fire centrale grunde til at arbejde med digitale medier i forhold til børn og unge. Den første grund er, at det giver mulighed for at udnytte nogle af børnene og de unges spidskompetencer. De kender de digitale medier ind og ud, lærer hurtigt, hvordan de nye muligheder fungerer, og så har de ikke mindst deres referenceramme på plads. De forstår ikke alene, hvordan der formidles gennem de forskellige medier, de evner også at medbringe den viden, når de selv skal producere information. Den anden er, at de digitale medier har flyttet sig fra at være statisk og envejskommunikerende projekter lavet af specialister til at være inddragende, aktiverende og noget, de fleste kan lave på et eller andet plan. Eksempelvis giver udviklingen inden for web 2.0-tjenester eleverne mulighed for selv at producere digitalt undervisningsmateriale på et fornuftigt teknisk niveau Thorvaldsens Museums Tilbygningen er et godt eksempel på dette. Læringsprocessen vendes på hovedet, eleverne lærer gennem selv at skabe og får et helt andet ejerskab af den viden, der formidles i undervisningen. Museerne og lærerne har også glæde af denne udvikling. De vil kunne producere deres eget undervisningsmateriale med brug af film, billeder og lyd. Alt sammen hurtigt og billigt og tilpasset lige præcis deres undervisningsforløb. Mine egne erfaringer fra arbejdet med De 23 kranier og de muligheder, der demonstreres i det projekt, er blot begyndelsen på dette. Den tredje grund er muligheden for at motivere eleverne ved at bevæge sig væk fra den traditionelle undervisningssituation og ud i mere uformelle scenarier men stadig have adgang til et stort informationsmateriale. De digitale læringsspil er ét eksempel, hvor elevernes naturlige interesse for leg og gode historier udnyttes til at motivere eleverne. Men ellers ligger en af de store styrker ved digital formidling i at være on location. Det vil sige at være der, hvor tingene foregik, eller der hvor kunstværket er placeret og så tilføje det for undervisningen nødvendige ekstra lag af information. Gerne i form af spil og leg, der understøtter det mere uformelle i læringssituationen. Den fjerde grund er muligheden for at genskabe ting, der ikke findes længere, og puste liv i genstande og kunstværker, der nok er originale, men som ikke længere er en del af den kontekst, de opstod i. Læringsspillene, der tager eleverne med tilbage til historisk tid, er et eksempel på dette. Men det gælder også de avancerede udstillingsinstallationer. Holger Danske er ikke længere blot en skulptur, der kræver en vis historisk paratviden at forstå. Den er nu en skulptur, der er sat ind i sin fortællemæssige kontekst. Og den store våbensamling i Moesgård Museums udstilling Illerup Ådal Fjendens ansigt får med Laguthewas togt rent faktisk sat ansigt på. Med et er det ikke længere blot en enorm samling af våben, men en barsk fortælling om jernalderen og nogle af de mennesker, der levede der. Med de digitale medier åbnes op for mange muligheder, men det vigtigste er, at børnene og de unge tages alvorligt. De er ikke bare modtagere af viden, men kompetente medspillere, der hurtigt opdager, at de kan noget. Og dermed handler det om mere end blot at blive klogere. Det handler om muligheden for at være en aktiv og bidragende medborger. // NOTER 1 Line Esbjørn: Ung digital dialog, s Artikel i Digital Museumsformidling i brugerperspektiv. Antologi fra Kulturarvsstyrelsen Ibid. s.51 3 Ibid. s. 53 Illustrationerne er bragt med tilladelse fra de implicedrede museer. Jacob Knudsen er museumsinspektør på Vejle Museum. UP 2011_Nr. 1_2.korrektur.indd 95 24/02/

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites dagens program * opsamling på IA projekt * næste temaprojekt: Go mobile * Brugsscenarier og wireframes * Øvelse * Modebranchen som case + fælles brainstorm * Øvelse/lektie * næste gang opsamling * Hvordan

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af:

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af: PICASSO KERAMIK Pablo Picasso: Tête de chèvre. 1956. Private Collection Succession Picasso/ VISDA 2018. Photo: Maurice Aeschimann Kontakt Kontakt Louisianas booking for at bestille 1 eller 2-timers forløb

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM Børn, kultur, teknologi, pædagogik v. Klaus Thestrup, ph.d.-stipendiat v. Institut for Informations- og Medievidenskab og Ole Caprani, lektor v. Datalogisk Institut, Århus

Læs mere

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus kidsntweens.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Kids n Tweens spinderihallerne

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet:

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet: Værkstedet: Formål Værkstedet er den mere interaktive del af Klatværket, hvor eleverne selv kan afprøve billedkunstens virkemidler gennem små opgaver og film. Formålet er at eksperimentere med materialer,

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 I forbindelse med uddannelsesuge 47, har vi lavet aftaler med en række virksomheder, organisationer og museer om klassebesøg. Herunder kan du

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AVI AKADEMIET FOR WWW. VlSUEL - lnnovatlon. DK designskole for børn INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense. Bibliotekstilbud til 0.-10. klasse 2015/16

OPDAG. bibliotekerne i Odense. Bibliotekstilbud til 0.-10. klasse 2015/16 OPDAG bibliotekerne i Odense Bibliotekstilbud til 0.-10. klasse 2015/16 www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Dialog som undervisningsmetode

Dialog som undervisningsmetode Dialog som undervisningsmetode I det museale læringsrum v/ Linda Nørgaard Andersen Hvem er vores målgruppe? Elever fra grundskolen Elever fra ungdomsuddannelserne Forhåndsviden Abstraktionsniveau Koncentrationsevne

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Runer fra graffiti til gravskrift

Runer fra graffiti til gravskrift Rapport om udstillingen Runer fra graffiti til gravskrift Af museumsinspektør Lene Birgitte Mirland, Moesgård Museum Denne rapport indeholder beskrivelse og en foreløbig evaluering af udstillingen Runer

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Spil på museet. Engagerende formidling

Spil på museet. Engagerende formidling Spil på museet Engagerende formidling Denne flyer er en samling af idéer og koncepter, som Rollespilsakademiet har lavet med museer. Der er små koncepter som let kan implementeres i enhver formidlingsstrategi

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere