Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en forsikring for nedlagt landbrug, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en forsikring for nedlagt landbrug, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Særlige regler for brandforsikringer på bygninger Der er særlige regler, hvis du vil fortryde, at du har bestilt en brandforsikring, der dækker brand på bygninger. Inden fortrydelsesfristen på 14 dage udløber, skal du dokumentere, at du har købt en anden brandforsikring, der træder i kraft samme dag, som forsikringen ophører hos os. Dette følger af loven om finansiel virksomhed, 60, stk. 2. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: OK Edvard Thomsens Vej 14 Ørestad City 2300 København S Telefon: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 5 Dækningsoversigt 7 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte os? Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen ikke? Vedligeholdelse Ved skader Selvrisiko Betaling for forsikringen Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 3.1. Hvilke bygninger/bygningsdele dækker forsikringen? Hvilke bygninger/bygningsdele dækker forsikringen ikke? Hvilke installationer og genstande dækker forsikringen? Hvilke installationer og genstande dækker forsikringen ikke? DÆKNINGSSKEMA A. Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v. 12 B. Storm 13 C. Tyveri og hærværk 14 D. Skjulte rør og stikledninger 15 E. Brud på glas og sanitet 16 F. Vand- og frostskader 17 G. Pludselig skade 18 H. Husejeransvar 19 I. Retshjælp 20 J. Svamp, insekter og råd (tilvalgsdækning) ERSTATNING VED SKADE 5.1. Afskrivningstabeller Andre begrænsninger Udvendig udsmykning, haveanlæg o.l Bygninger, der er under renovering og modernisering Bygninger, der skal rives ned Ubeboede bygninger 23 Forsikringsvilkår 3

4 5.3. Redning og bevaring Oprydningsomkostninger Restværdierstatning Lovliggørelse Flytteudgifter 24 Ordliste 25 Forsikringsvilkår 4

5 Information Info om OK OK er et dansk andelsselskab, ejet af cirka kunder og forhandlere. OK samarbejder med Vardia om at tilbyde denne forsikring for nedlagt landbrug til kunder med et OK Benzinkort. OK er Danmarks mest solgte benzinmærke, og vi ønsker med en konkurrencedygtig forsikring for nedlagt landbrug, at det skal være endnu mere attraktivt at være kunde hos OK. I OK ønsker vi at gøre det nemt og enkelt at være kunde. Mange betaler i dag for meget for deres forsikring for nedlagt landbrug og for dækninger, som der sjældent eller aldrig er brug for. Med denne forsikring får du en overskuelig og god dækning, og du betaler kun for den risiko, som du selv udgør. Det gør, at vi har konkurrencedygtige priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Info om Vardia Vardia er en succesrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked, som tilbyder forsikringer til privatpersoner. Med 2 afdelinger i Danmark, 6 afdelinger i Norge og 4 afdelinger i Sverige har Vardia i alt ca. 400 medarbejdere. I Sverige blev Vardia under Insurance Awards 2014 kåret til fremtidens arbejdsplads, og i 2012 blev virksomheden kåret som årets skadeforsikringsselskab. Vardia blev etableret i Danmark i Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din forsikring for nedlagt landbrug hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din forsikring for nedlagt landbrug kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. side 8 Om der er selvrisiko* se din police Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 7 A. Brand*, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v. side 12 B. Storm* side 13 C. Tyveri og hærværk* side 14 D. Skjulte rør* og stikledninger* side 15 E. Brud på glas* og sanitet* side 16 F. Vand- og frostskader side 17 G. Pludselig skade* side 18 H. Husejeransvar side 19 I. Retshjælp side 20 J. Svamp*, insekter og råd* side 21 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Forsikringsvilkår 5

6 Hvad gør du, hvis skaden sker? Du skal efter bedste evne begrænse skaden. Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis du skifter fra tegltag til græstag. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 25. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 10 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 6

7 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af de enkelte dækninger. Dækningerne er udspecificeret i dækningsoversigten under punkt A-J nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Nedlagt landbrug Tilvalgsdækning Brand A. Brand*, eksplosion*, kortslutning og lynnedslag B. Storm* C. Tyveri og hærværk* D. Skjulte rør* og stikledninger* E. Brud på glas* og sanitet* F. Vand- og frostskader G. Pludselig skade* Anden bygningsskade H. Husejeransvar I. Retshjælp J. Svamp*, insekter og råd* ( ) ( ) Tilvalgsdækning, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde fx: Udvidet vandskade Kosmetiske forskelle Skade forvoldt af gnavere Mekaniske funktionsfejl i faste installationer (kun de første 4 år) Forureningsansvar. Vi tilbyder ikke ovenstående dækninger, da vi ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. Vi ønsker at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. Forsikringsvilkår 7

8 1. Fællesbetingelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? dækker ejeren eller brugeren af forsikringsstedet*. Medhjælp, der passer forsikringsstedet*, er også sikret, men kun under husejeransvarsdækningen. Ny ejer er sikret i indtil 4 uger efter ejerskifte Hvor dækker forsikringen? dækker forsikringsstedet* Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte os? Du skal straks give os besked, hvis: du sælger dit nedlagte landbrug du fraflytter ejendommen, eller der ikke fast bor/opholder sig nogen på ejendommen du ombygger eller laver en tilbygning ejendommen ændrer tagtype, fx hvis du skifter et tegltag ud med et græstag du begynder at drive erhverv fra ejendommen du installerer et halmfyr du får gjort rum lovlige til beboelse, fx en kælder du etablerer swimmingpool eller udendørs spa. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din forsikring for nedlagt landbrug, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab Hvad dækker forsikringen ikke? dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod Jordskælv, tornadoer eller andre naturkatastrofer i Danmark, herunder Færøerne og Grønland Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. dækker dog skader, som skyldes eller sker i forbindelse med atomkernereaktioner, der opstår ved sædvanlig industriel, medicinsk eller videnskabelig brug. Anvendelsen heraf skal opfylde de forskrifter, som gælder, og ikke stå i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Vedligeholdelse For at opnå fuld forsikringsdækning skal forsikringsstedet*, herunder udbygninger/udhuse*, garager osv., løbende vedligeholdes*. Opstår der en skade pga. manglende vedligeholdelse*, vil det betyde, at du vil få en nedsat eller slet ingen erstatning. Forsikringsvilkår 8

9 1.7. Ved skader Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt. Alle skader kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Tyveri, røveri og hærværk* skal også anmeldes til politiet Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko* af enhver skade. Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*. Selvrisikoen* er fastsat i 2014 og indeksreguleres hvert år den 1. januar. Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb*, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for skaden. Betales selvrisikobeløbet* ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette alle dine dækninger med undtagelse af brand* med 14 dages varsel. Der gælder en særlig selvrisiko* for følgende dækninger: For retshjælpsskader gælder der en selvrisiko* på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. For rådskader gælder den valgte selvrisiko* pr. bygningsdel, fx pr. dør eller vindue Betaling for forsikringen Betalingen opkræves månedligt via dit OK Benzinkort. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver blive orienteret om forsikringens ophør. Samtidig vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt. Branddækningen stopper ikke på grund af manglende betaling. Ved restance videreføres branddækningen hos os, men vi har udpantningsret og kan foretage udlæg for den manglende betaling plus renter og andre udgifter Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Forsikringsvilkår 9

10 Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 500 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning. Branddækningen kan dog kun opsiges, hvis der er skriftlig accept fra de tinglyste rettighedshavere, eller det kan dokumenteres, at ejendommen uden forringelse af rettighedshavers retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at sælge bygningsbrandforsikring. For bygninger, der ligger forladt hen eller ikke er forsvarligt sikret mod brandfare, kan vi opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal sendes til dem, der har købt forsikringen og eventuelle rettighedshavere Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem os om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Forsikringsvilkår 10

11 3. Hvad dækker forsikringen? 3.1. Hvilke bygninger/bygningsdele dækker forsikringen? dækker: bygninger*, garager, carporte og udbygninger/udhuse*, inklusive fundamenter og pilotering. drivhuse til hobbybrug. nedgravede, støbte svømmebassiner eller bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, og som i tømt tilstand bevarer stabiliteten. udendørs spabad/jacuzzi samt over- og tildækninger til disse Hvilke bygninger/bygningsdele dækker forsikringen ikke? dækker ikke: bygningsdele, der anvendes erhvervsmæssigt. bygningsdele, der ikke er anbragt på sine blivende pladser. vindmøller. bygninger*/bygningsdele, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden skyldes, at reglerne ikke er blevet overholdt. bygninger*/bygningsdele, der er beskadiget, inden forsikringen er trådt i kraft, samt følgeskader heraf Hvilke installationer og genstande dækker forsikringen? Følgende er dækket, for så vidt det kun bruges privat: Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder olie-, gas-, vand- og elinstallationer Rumtemperatur- og ventilationsanlæg Grundvandspumper, sanitets-* og kloakanlæg Hårde hvidevarer Brand-*, vandskade- og tyverisikringsanlæg Elevatorer Alternative energikilder, herunder fastmonteret solvarme- og solcelleanlæg* og tilhørende installationer Gulvbelægninger, herunder tæpper, som enten er limet fast på et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Flagstænger, antenner, stakitter, plankeværker, hegn, havelamper, haveskulpturer og pergolaer Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen*, men kun for den håndværksmæssige værdi Haveanlæg* Hvilke installationer og genstande dækker forsikringen ikke? dækker ikke: installationer, der anvendes erhvervsmæssigt. bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på sine blivende pladser. lysreklamer, lysstofrør, lysskilte og pærer. genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden skyldes, at reglerne ikke er blevet overholdt. installationer og genstande, som er beskadiget, inden forsikringen er trådt i kraft, samt følgeskader heraf. Det vil fremgå af dækningsskemaet, hvis der er begrænsninger i forhold til ovenstående. Forsikringsvilkår 11

12 A. Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v. dækker dækker: Brand og brandslukning Skader, der opstår som følge af løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning*/ sodning, er dækket. Tilsodning Skader som følge af pludselig tilsodning, som kommer fra fyringsanlæg, pejse eller brændeovne, er dækket, men kun hvis de er installeret og indrettet korrekt. Skader som følge af pludselig tilsodning som følge af madlavning, levende lys o.l. er dækket. Eksplosion Skader som følge af eksplosion, som er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, som til sidst får luften til at udvide sig, er dækket. Direkte lynnedslag Direkte lynnedslag er dækket, når der på forsikringsstedet* kan ses skade på bygningen* og/eller bygningsdele, der er en direkte følge af elektriske varme- eller kraftpåvirkninger i forbindelse med lynets afledning til jorden. Elskade* Skader på de elektriske ledninger eller installationer, der fx kan opstå pga. tordenvejr (indirekte lynnedslag), kortslutninger i elektriske kredsløb, overspænding (fejl i elforsyningen) eller lignende, er dækket. Andre skadeårsager, der er dækket: Tørkogning af kedel til opvarmning af rum Sprængning af luft- og damptætte kedler Nedstyrtet luftfartøj eller dele fra dette. dækker ikke dækker ikke: Svidning m.m.* Skader, der er opstået ved svidning*, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand*, er ikke dækket. Løbesod Skader, der er opstået på grund af løbesod, er ikke dækket. Elskade* Skader, der er opstået under reparation eller som følge af fejlkonstruktion, mekanisk fejl, slid eller tæring, er ikke dækket. Skader, som er opstået som følge af overtrædelse af bestemmelserne i Stærkstrømsreglementet, eller hvis elinstallationen anvendes i strid hermed, er ikke dækket. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 12

13 B. Storm dækker dækker: Skade som følge af storm*, herunder skypumpe, samt evt. nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen*. Bygninger* jf. pkt og genstande jf. pkt er kun dækket, når de er opført på muret eller støbt sokkel/sokkelsten. Genstande jf. pkt er dog også dækket, hvis de er opført på nedgravede, faststøbte stolper. dækker ikke dækker ikke: skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger, medmindre skaden er en direkte følge af en dækket stormskade på den forsikrede ejendom eller naboejendom. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 13

14 C. Tyveri og hærværk dækker dækker: Tyveri og hærværk*, som forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet*. dækker ikke dækker ikke: tyveri og hærværk* på bygninger*, der har stået ubeboede i mere end 3 måneder. tyveri af og hærværk* på byggematerialer og tilbehør, som ikke er fastmonteret i bygningen*. tyveri og hærværk* begået af forsikringstager* eller andre med lovlig adgang til forsikringsstedet*. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 14

15 D. Skjulte rør og stikledninger dækker dækker: Utætheder i skjulte rørinstallationer* Utætheder i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer Fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum Utætheder og fejl i de rørinstallationer og kabler, som du selv har pligt til at vedligeholde Utætheder og fejl i afløbsinstallationer i jord dækkes, hvis det medfører funktionssvigt eller skade på bygningen*, eller der ved en tvinspektion* af kloakken bliver konstateret fejlklasse 3- eller 4-skader. dækker ikke dækker ikke: skade på tanke, kedler, beholdere, drænrør, brønde, septiktanke, trikstanke, stenfaskiner o.l. skade som følge af almindelig vedligeholdelse* af afløbsledninger, såsom oprensning og rodskæring skade som følge af trykprøvning, medmindre vi har accepteret prøvningen skade, der er dækket af garanti eller serviceordning tab af vand, olie eller anden væske følgeskader i form af svamp* og råd*, medmindre din forsikring omfatter svampe-, insekt- og råddækning dette fremgår af din police skade, som skyldes frostsprængning skade, der skyldes, at afløbsledningen er lagt med for lidt fald skade på rørinstallationer og elkabler, hvor forsyningsleverandøren har vedligeholdelsesudgiften i henhold til gældende regulativer. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 15

16 E. Brud på glas og sanitet dækker dækker: Brud på glas* eller erstatningsmaterialer herfor, der er monteret som en bygningsdel Brud på fastmonterede håndvaske, badekar, brusekabiner, bideter, wc-kummer og -cisterner Udgifter til vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og lignende tilbehør, som af konstruktionsmæssige årsager ikke kan genanvendes efter en omfattet skade på saniteten* Følgeskader af nedbør, der trænger ind i bygningen* umiddelbart efter en omfattet skade på glas*. dækker ikke dækker ikke: ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig. skade sket i forbindelse med reparation, ombygning eller montering af de forsikrede genstande, disses rammer, indfatninger eller lignende. skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. punktering af og andre utætheder i termoruder. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 16

17 F. Vand- og frostskader dækker dækker: Skybrud* og tøbrud* Skade efter skybrud* eller tøbrud* er dækket, når vandet ikke kan få normalt afløb* og oversvømmer bygningen*, stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen* gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger. Snetryk Skade på din bygning*, der er forårsaget af snetryk, er dækket, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. Skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en omfattet snetryksskade på den forsikrede ejendom eller naboejendom. Frostsprængning Skade efter frostsprængning i rør, der tilfører de forsikrede bygninger* vand eller varme, er dækket. Skade som følge af frostsprængning i indendørs røranlæg og forbundne installationer er dækket. Udstrømning af væske Skade på din bygning* er dækket, hvis skaden er forårsaget af pludselig og uventet udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølevæske, damp eller lignende fra: røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg vand-, varme- og sanitetsinstallationer* akvarier eller beholdere med rumindhold på mere end 20 liter. Skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger er dækket, hvis den opstår som følge af forurening ved pludselig og uventet udstrømning fra olietank under forudsætning af, at gældende offentlige forskrifter og krav er overholdt. Det er et krav, at reetablering skal ske uden brug af organiske materialer* efter en vandskade i kælder. Genoprettes det beskadigede med organiske materialer*, er disse genstande ikke dækket ved fremtidige vandskader. Evt. merudgifter til reetablering med ikke-organiske materialer er ikke dækket af forsikringen. dækker ikke dækker ikke: Generelt Skade opstået ved opstigning/indtrængen af grundvand eller kloakvand samt vand fra tagrender eller nedløbsrør er ikke dækket. Skade som følge af vand, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, er ikke dækket. Skybrud* og tøbrud* Skade, der rammer uden for bygningen*, herunder skade på udvendige installationer såsom faskiner, dræn o.l., er ikke dækket under skybrud* eller tøbrud*. Frostsprængning Vandskade som følge af frostsprængning af rør og installationer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler* er ikke dækket, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Vandskade som følge af frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering, er ikke dækket. Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, tagsten, murværk og beton er ikke dækket. Frostskade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner, jacuzzier/spabade og dertilhørende installationer er ikke dækket. Udgifter til optøning er ikke dækket. Udstrømning af væske Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt fra køle- og fryseanlæg er ikke dækket. Tab af vand, olie eller anden væske er ikke dækket. Skade på røranlægget, installationen eller beholderen er ikke dækket. Skade som følge af dryp og udsivning er ikke dækket. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 17

18 G. Pludselig skade dækker dækker: Pludselige skader*, der ikke kan henvises til forsikringens øvrige dækninger, begrænsninger eller undtagelser. Skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger er alene dækket ved påkørselsskader. dækker ikke dækker ikke: skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, fx revnedannelser på grund af frost, bygningens* sætning, trykprøvning eller rystelser fra trafik skader, der består af slid eller småskader, fx ridser, skrammer, tilsmudsning, spild af væsker, stænk eller lignende skade som følge af nedbør eller smeltevand, der trænger ind i bygningen*, medmindre dette sker som følge af en dækningsberettiget anden pludselig skade* på bygninger*. Nedbør i sig selv betragtes ikke som pludselig skade*. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning og haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Forsikringsvilkår 18

19 H. Husejeransvar dækker dækker, når du efter dansk ret er juridisk ansvarlig for en fejl eller forsømmelse, der er skyld i den skete skade. Det betyder, at du har gjort noget, du ikke burde, eller forsømt at gøre noget, du burde have gjort. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem flere hundrede års retspraksis. Husejeransvarsdækningens formål er at betale, i tilfælde af at du bliver mødt med et krav, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, eller hjælpe dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Du bør derfor ikke anerkende ansvaret eller kravets størrelse, idet du kan komme til at forpligte dig uden at være sikker på, om forsikringen dækker. Bliver du mødt med et krav om erstatning, bør du lade os afgøre, hvordan kravet skal behandles. dækker ikke dækker ikke: ansvar for skade forvoldt af motordrevne køretøjer. dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne haveredskaber under 25 hk, når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle være tegnet. Skade på selve haveredskabet er ikke dækket. Hvis sikrede* er ansvarlig efter færdselslovens regler, dækker vi med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. ansvar for skade på dyr og ting, som sikrede* eller medsikrede samboende familiemedlemmer ejer eller har til låns, leje, brug, opbevaring, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt. skader, der er opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet eller ved pludseligt uheld, og sikrede* har overholdt de offentlige forskrifter, som gælder for området. ansvar for skade forvoldt af hunde. ansvar for skade opstået i forbindelse med driften af en erhvervsvirksomhed beliggende på eller i ejendommen. Dog dækkes hus- og grundejeransvaret, når ejendommen udlejes til privat beboelse. skade på ting ved udgravning eller grundforstærkning, herunder pilotering, nedbrydningsarbejde, jord- eller grundvandssænkning eller brug af sprængstoffer. skade på ting i forbindelse med et anlægs- og/eller byggearbejde. dækker heller ikke ansvar for skader: forvoldt med forsæt*. som følge af selvforskyldt beruselse eller som følge af selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand. Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. skadebegivenhed*. Tingsskader, herunder skader på dyr, erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. skadebegivenhed*. Forsikringssummerne for ansvarsdækningen indeksreguleres ikke. dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selvom forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. betaler også eventuelle omkostninger, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af sikrede*. Forsikringsvilkår 19

20 I. Retshjælp dækker dækker: Udgifter ved sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Det er en betingelse, at sikrede* er part i sagen i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Tvisten må ikke vedrøre dit erhverv, ligesom en virksomhed ikke kan få dækket sine sagsomkostninger. Sagen skal kunne afgøres af domstolene. Du er forpligtet til, hvis det er muligt, først at benytte et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, inden vi kan behandle sagen. Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal være opfyldt. Advokaten skal herefter før yderligere skridt foretages indsende en nærmere redegørelse af sagen til os. Du skal dog selv anmelde sagen til os, hvis den bliver behandlet efter reglerne om småsager. Her er der en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Vi dækker dog ikke advokatbistand. Læs mere om småsager på Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber og kan findes på samt bestilles hos os. dækker ikke dækker ikke: almindelig advokatrådgivning. Vores dækning er begrænset til kr. for en skadebegivenhed*, og forsikredes selvrisiko* er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Forsikringsvilkår 20

21 J. Svamp, insekter og råd (tilvalgsdækning) dækker dækker: Svamp* Skade som følge af aktive angreb af svamp*, der nedbryder træværk, er dækket. Insekter Skade som følge af aktive angreb af insekter, der ødelægger træværk, samt bekæmpelse af husbukke er dækket. Råd* Skade på træ, der skyldes svampe* og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet, er dækket. Det er et krav for dækning af skaden, at den har betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes dog uden dette krav. Ethvert svampe-, insekt- og rådangreb skal være konstateret og anmeldt inden for forsikringsperioden, eller inden 6 måneder efter forsikringen er ophørt. dækker ikke dækker ikke: Generelt Skade, der skyldes tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger, er ikke dækket. Skade af kosmetisk art, som fx skimmel, mug eller blåsplint, er ikke dækket. Insekter Skade som følge af insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket, er ikke dækket. Skade som følge af bekæmpelse af insekter, der ødelægger træværk, med undtagelse af aktive angreb af husbukke, er ikke dækket. Skade som følge af murbier, som ødelægger murværk, og bekæmpelse af disse er ikke dækket. Skade som følge af rådborebilleangreb og bekæmpelse af disse er ikke dækket. Råd* Overfladeråd, som opstår i træ, der er udsat for høj fugtighed, og som er en langsomt forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner, er ikke dækket. dækker desuden ikke skader på følgende bygningsdele: Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, plankeværker, stakitter, pergolaer, udsmykninger på bygninger*, som fx vægmalerier og relieffer, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner Pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister samt fritragende og uafdækkede spær-, bjælke- og remender Træbeklædning og træbelægning i kældre med tilhørende underlag af træ Bygninger* under opførelse Bindingsværkskonstruktioner og ydervægge på pudsede træhuse samt skader, der konstateres på eller udbreder sig fra disse. Hovedhus* Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. Udbygninger/udhuse* Skader vil blive erstattet ud fra den fastsatte sum (førsterisikosum*), som fremgår af policen for den enkelte udbygning* eller det enkelte udhus*. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivningsregler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 22. Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.): Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.): Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l. Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering Skader på bygninger*, der skal rives ned Ubeboede bygninger*. Særligt for råd* Ved ødelagt træ erstatter vi udgifter til afstivning eller reparation, så træets og konstruktionens bæreevne sikres. Hvis træets funktionsevne er nedsat på grund af destruktion, giver vi erstatning i form af udskiftning af det træ, som er skadet. Forsikringsvilkår 21

22 5. ved skade 5.1. Afskrivningstabeller Alt efter hvor gammelt det beskadigede var på tidspunktet for skaden, udregner vi et fradrag i nyværdierstatningen* ved skader på hovedhuset*. en udregnes efter nedenstående tabeller. Fradraget beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden, dvs. inklusive arbejdsløn m.m. Ved reparation betaler vi det fulde beløb, dog højst den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi*. Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Alder indtil 15 år 20 år 25 år 30 år Derefter Alder indtil 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år Derefter 100% 70% 50% 30% 20% Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder solcelle-, sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader* 100% 70% 55% 40% 25% 20% Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l. Alder indtil 10 år 100% Derefter 70% Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l. Alder indtil 5 år 7 år 10 år Derefter Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag Alder indtil 20 år 25 år 35 år 40 år 45 år Derefter 100% 70% 40% 20% 100% 70% 50% 40% 30% 20% Hårde hvidevarer og eldrevne genstande Alder indtil 5 år 100% 10 år 70% 15 år 50% Derefter 20% 5.2. Andre begrænsninger Nedenfor kan du læse om begrænsninger i erstatningen for særlige bygninger og bygningsdele samt om følgeudgifter efter en skade Udvendig udsmykning, haveanlæg o.l. dækker den udgift, det vil koste, at få en håndværker til at lave en tilsvarende udsmykning. Den kunstneriske værdi er ikke dækket. dækker udgifter til reetablering af haveanlæg* For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det betyder, at vi kun erstatter udgifter til højst 4 år gamle buske og træer. en bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted. en kan maks. være kr. (2014 indeks) pr. skade. Forsikringsvilkår 22

23 Bygninger, der er under renovering og modernisering Opdages skaden under eller før renoveringen eller moderniseringen, dækker vi kun merudgiften til reparationen af skaden og ikke de udgifter, som du alligevel skulle have betalt. For skader på hovedhuset* og tilhørende bygningsdele, som skulle bruges igen, erstatter vi med nyværdi*. For skader på øvrige udbygninger/udhuse* og tilhørende bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. en kan dog aldrig blive større end handelsværdien Bygninger, der skal rives ned For bygninger*, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. Derudover erstatter vi bygningsdele, der skulle have været brugt igen, til den værdi, de havde umiddelbart før skaden, med fradrag for bl.a. alder og slid. Vi dækker ikke udgifter til demontering Ubeboede bygninger For hovedhuse*, der henligger ubeboet, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse pga. slid, alder og nedsat anvendelighed Redning og bevaring I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over erstatningen for bygningen*, rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede Oprydningsomkostninger Vi erstatter også nødvendige udgifter til oprydning af det forsikrede efter en skade, fx ved brand eller storm. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen Restværdierstatning Overstiger en skade på hovedhuset* 50% af nyværdien*, kan du i stedet for reparation vælge at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsvarende ny bygning*. Ved beregningen af, hvor stor en procent skaden på hovedhuset* udgør, indgår ikke: Værdien af anvendelige rester Udgifter til lovliggørelse Udgifter til oprydning og nedrivning Følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved en reparation af skaden. Det er en betingelse, at de bygningsrester, som kan bruges igen, rives ned og genanvendes til opførelse af en ny bygning på samme sted. Vi dækker udgifterne til at få fjernet resterne. For skader på bygninger* og bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, renoveres eller moderniseres, udbetaler vi ikke erstatning for restværdi Lovliggørelse Selvom den beskadigede bygning* ved opførelsen opfyldte alle krav i henhold til byggelove og -reglementer, kan nyere bestemmelser medføre, at bygningerne* ved større beskadigelser skal repareres eller genopføres i overensstemmelse med disse nye bestemmelser. Det kan fx dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder o.l. Merudgifter hertil erstattes efter følgende regler: dækker de ekstra byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de nye krav i byggelovgivningen, fx kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder o.l. De ekstra udgifter kan højst udgøre 20% af den enkelte bygnings* nyværdi*, dog højst kr. (2014 indeks). Følgende betingelser skal være opfyldt for at modtage erstatning: Udgifterne skal være til den del af bygningen*, som skal erstattes. Du har søgt dispensation, men fået afslag på at fravige de nye krav i byggelovgivningen. Forsikringsvilkår 23

24 Der skal ske istandsættelse eller genopførelse. Udgifterne må ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse* af bygningen*. Udgifterne må ikke kunne være krævet af byggemyndighederne, inden skaden skete Flytteudgifter Hvis en bygning* ikke kan benyttes til beboelse på grund af en omfattet skade, får du dækket: Rimelige og dokumenterede udgifter ved flytningen Rimelige og dokumenterede merudgifter til leje af en erstatningsbolig ved midlertidig fraflytning Nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af dine ting Dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet lokale eller bolig. Vi betaler udgifterne i højst 12 måneder, efter skaden er sket, og i indtil 1 måned efter skaden er udbedret. Hvis bygningen* opføres på en anden måde, eller skaden slet ikke udbedres, modtager du kun erstatning for den tid, det ville have taget at genopbygge den skadede bygning* på samme måde som før skaden. Hvis du selv er skyld i, at udbedringen forsinkes, får du ikke erstatning for de udgifter, der er forbundet med forsinkelsen. Vi dækker ikke: erstatning for eventuelle ulemper og gener i forbindelse med, at bygningen* sættes i stand efter en skade erstatning for eventuelle ulemper i forbindelse med flytningen eventuelle lejere og logerende. Forsikringsvilkår 24

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Sommerhusforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort

OK Bilforsikring. Godt forsikret. uden unødige og fordyrende dækninger. Betal månedligt over dit OK Benzinkort OK Bilforsikring Godt forsikret uden unødige og fordyrende dækninger Betal månedligt over dit OK Benzinkort En bilforsikring, der er til at forstå Dækningsoversigt OK Bilforsikring Ansvar Kasko Når du

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere