Lærerkursus september Oplæg ved Jens Pietras UCSJ Læreruddannelsen i Holbæk CFU-Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærerkursus september 2010. Oplæg ved Jens Pietras UCSJ Læreruddannelsen i Holbæk CFU-Slagelse"

Transkript

1 Lærerkursus september 2010 Oplæg ved Jens Pietras UCSJ Læreruddannelsen i Holbæk CFU-Slagelse

2 Program: Historie Kanonpunktet Absalon Historiekanon definition og indkredsning af begrebet Bertel Haarder om historiekanonen Fælles Mål 2009 for Historie Kanonpunktet Absalon rammefortællingen traditionen Didaktiske modeller sol-, sommerfugle- og integrationsmodellen Hermeneutisk spiral progression i læringen Didaktiske metoder og læremidler Materiale- og litteraturliste

3 Historie kanonpunktet Absalon Kanon definition: Kanon betyder rettesnor er en beskrivelse, der tjener som målestok eller forbillede! Kendt fra Bibelen de kanoniserede skrifter og kirkeretten kanonisk ret!

4 Historie kanonpunktet Absalon Bertel Haarder om historiekanonen: Tanken bag historiekanonen er, at den skal være med til at skabe en fælles forståelse af de kulturværdier, vi bygger vores liv og samfund på, og samtidig være med til at ruste de danske elever til at tackle den globaliserede virkelighed, vi lever i.

5 Historie kanonpunktet Absalon Historien bag Historiekanonen Den 30. juni 2006 modtog undervisningsminister Bertel Haarder et forslag til en historiekanon. Forslaget er en del af den rapport, der var udarbejdet af "Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen", som arbejdede i foråret Rapporten indeholder flere andre anbefalinger. Udvalget anbefalede, at 29 kanonpunkter skulle indgå i historieundervisningen. Det var tilstræbt, at alle kanonpunkterne fremstod som afgrænsede begivenheder og forløb, som repræsenterede væsentlige brud eller forandringer, eller som havde en symbolværdi, der gav klare signaler om indhold og muligheder for perspektivering. Det var tanken, at den kanonliste, som til sin tid skulle blive gældende, ikke betragtedes som en endegyldig liste, men som et stykke værktøj, der til stadighed kunne opdateres dynamisk kanon. Med vedtagelsen af de Fælles Mål, der gælder fra , er kanonen nu gældende.

6 Fælles Mål 2009: Link: proever%20og%20evaluering/faelles%20maal% aspx

7 Det nye i Fælles Mål 2009 i Historie: Fagformålet Historieskabte - historiemedskabende CKF-områderne antal og indhold Trin- og slutmål Dansk historie Danmarkshistorie indblik og udsyn Fra historiebevidsthed til historisk bevidsthed Fortællingen Kronologisk forståelse

8 Brug af historie Historiekanon kanonpunkter med perspektiveringer Historisk metode kilde- og materialekritik samt andre udtryksformer Overfaglig læseplan?! danskhed, kulturmøder og demokrati Undervisningsvejledningen Prøven Andet?!

9 Konsekvenser for undervisningen? Historie:

10 Om viden: Fokus på historisk viden paratviden: Hvornår var det nu det var?

11 Om kronologi: Relativ kronologi Absolut kronologi

12 Historie kanonpunktet Absalon Historie: Dannelse -historisk bevidsthed Refleksionskompetence Demokratisk handlekompetence Færdigheder kronologisk forståelse kildekritik Evne til problemløsning Kundskaber historisk viden Historiekanon

13 Historiekanon: Argumenter for og imod?!

14 Historiekanon: Ertebøllekulturen Tutankhamon Solvognen Kejser Augustus Jellingstenen Absalon Kalmarunionen Columbus

15 Reformationen Christian IV Den Westfalske Fred Statskuppet 1660 Stavnsbåndets ophævelse Stormen på Bastillen Ophævelse af slavehandel Københavns bombardement Grundloven 1849

16 Stormen på Dybbøl 1864 Slaget på Fælleden Systemskiftet 1901 Kvinders valgret Genforeningen Kanslergadeforliget 29. august 1943 (Augustoprøret og Jødeaktionen) FN s Verdenserklæring om Menneskerettighederne Energikrisen 1973 Murens fald Maastricht september 2001 Globalisering

17 Kanonpunkterne: Matrix: A) Signalement B) Begrundelse C) Perspektiver

18

19 Historiekanon: Kanonen handler primært om: Dansk historie Danmarkshistorien Dansk historie med udblik Verdens (europæisk) historie med indblik til og konsekvenser for dansk historie Historiske emner der vedrører den vestlige kulturkreds og den vestlige selvforståelse

20 Dansk Folkepartis forslag til en historiekanon: Hammurabis lov Det Athenske demokrati Den historiske Jesus Erobringen af Danelagen Knud d. Stores imperium Frihedsrettighedernes tilblivelse Parlamentarismens indførelse Systemskiftet Verdenskrig Danmarks tiltrædelse af Atlantpagten NATO 68-oprører Muhammedkrisen

21 Hvordan og hvor meget skal der arbejdes med historiekanonen?

22 Undervisning i kanonpunkterne skal kun udgøre 25 % af undervisningen! Fase 1: 6 stk. Fas2 2: 6 stk. Fase 3: 17 stk. Placering: Undervisningsvejledningen

23 Emnet Absalon er eksemplarisk: Emnet skal være: Væsentligt, vedkommende og perspektiverende!

24 Historie kanonpunktet Absalon Harry Haue, Syddansk Universitet: (Kilde: Kristeligt Dagblad temanummer d. 13. oktober 2007) Kanonpunktet Absalon er eksemplarisk fordi: A) Københavns grundlægger B) Sammensmeltning af konge- og kirkemagt C) Sammenhængende Danmarkshistorie - Saxo Gesta Danorum D) Danske korstog vendertogterne E) Statsbygger Legio muligheder for perspektiveringer til nutiden

25 Grundfortællingen om Absalon: Absalon ( marts 1201) var en politisk indflydelsesrig dansk biskop og ærkebiskop. Født i Fjenneslev. Død d. 21. marts 1201 i Sorø Kloster og begravet i Sorø Klosterkirke. Fosterbror til Valdemar 1. den Store og bror til Esbern Snare. Absalon var af den indflydelsesrige Hvideslægt, hans forældre var Asser Rig og Inger Eriksdatter og hans farfar var Skjalm Hvide.

26 Indholdsfortegnelse 1 Liv 2 Sagn om Absalons fødsel 3 Absalons bispering 4 Støtteskibet Absalon 5 Eksterne henvisninger 6 Se også

27 Grundfortællingen fortsat: g_historie/danmarks_historie/danmark_f%c3%b8r_ Reformationen/Absalon

28 Grundfortælling De-konstruktion historisk metode, herunder kildekritik Re-konstruktion

29 Kanonpunkter perspektivering Synkront (rum geografisk.) Kanonpunkt Forskellige grupper Diakront (tid)

30 Historie fag i forandring Kanonpunktsperspektivering: Model 1: Solmodellen Undervisning i kanonpunktet med udblik fx kanonpunktet Absalon perspektivering til Hvideslægten Valdemarernes storhedstid dansk/nordisk middelalder og danskhed

31 Historie fag i forandring Model 2: Timeglas- eller sommerfuglemodellen: Kanonpunktets forudsætninger og baggrund/e Kanonpunktet forløb Kanonpunktets afledte konsekvenser - perspektiveringer

32 Integration af kanonpunkter i emner og temaer med problemstillinger! Emne: Konge- og kirkemagt i Danmark Kanonpunkt: Absalon Problemstillinger : Hv-spørgsmål åbne spørgsmål!

33 Ikke-kronologiske kanonpunkt vende tilbage Eksempel: Absalon kl. kulturmøde - kultursammenstød kl. Absalon Københavns grundlægger kl.: Danske korstog - vendertogterne

34 Hermeneutisk spiral

35 Hvordan kan man relevant udforme en fagplan for historie efter Fælles Mål 2009, hvori man tager hensyn til historiekanonen og at faget er et prøvefag? Bjergmarksskolemodellen, Holbæk

36 Samspil mellem historiekanonen og den mundtlige prøve i historie Er kanonpunkterne pensum? Skal der stilles spørgsmål i kanonpunkterne? Der kan stilles spørgsmål i kanonpunkterne ikke et must! Prøvespørgsmål med perspektiveringer tilbage i tid!

37 Kildekritikkens kernebegreber: identifikation, herunder ophavsmand, ophavssituation ægthed kildens sammenhæng, kontekst første-/andenhåndskilde primær- sekundær kilde

38 tendens (holdninger og værdier) erindringspolitisk/identitetspolitisk brug af kilden magt- og interesseanalyse model/figur og statistiklæsning Andet!?

39 Kilder til kanonen: Grundbog og lærervejledning Tekst og analyseskemaer kopi

40 Kildekritik Hvad er det for en kilde(dokumentarfilm, billede, lov, brev, tale osv.) Hvem har frembragt kilden (dens ophavsmand/afsender?) Var ophavsmanden til stede ved begivenhederne, han fortæller om? (første- eller andenhåndsvidne) Hvad var hans rolle i forhold til begivenhederne? Ophavsmandens forudsætninger for at fortælle om begivenhederne. Kildens synsvinkel/tendens? Osv. Hvornår er kilden blevet til? Ophavstidens verdensbillede/mentale horisont Tidsmæssig afstand mellem begivenhederne og kildens tilblivelse Hvor er kilden blevet til? Hvorfor blev kilden frembragt? (Hvad ville ophavsmanden opnå?) Hvem var de oprindelige modtagere? Og så: Kildens eller dele af dens troværdighed brugbarhed i forhold til det spørgsmål (den problemstilling) man vil under undersøge?

41 Hvordan kan man arbejde med indlæring af historisk viden om kanonpunkterne? Elevsøgning på nettet vedr. billeder og gengivelser af Absalon Klassediskussion om valg af gengivelse Print og laminering af valgte billede (farvekopi) Ophængning i klassen den råde tråd historiekanonen elevfortælling/er om billedet/gengivelsen

42 Læremidler: Fremstillinger diverse Danmarkshistorier Saxo Gesta Danorum, andre kilder Historiesystemer Temahæfter Portaler Faktion Spil Film Billeder Museer Genstande Byrum ekskursioner historiske spor, skulpturer og monumenter on location undervisning - samspil mellem arkæologi og skriftlige kilder

43 Til læreren: Et eksempel på en central fremstilling om Absalon og Hvideslægten!

44 Saxo: Gesta Danorum

45 Kildekritik: Eksempler: Saxo: Gesta Danorum Absalons testamente Absalons hemmelighed

46 Billeder og fremstillinger af Absalon: A) tekster sammenligninger B) billeder internettet bag om billedet skulpturen, monumentet - mindekultur Brug af historie!!!!

47 Film om Absalon: Film som kilde: Levn fremstillingstidspunktet Beretning den fortidige virkelighed Aflæsningstidspunktet nutiden Spillet om magten

48 Spil: Saxos Rejse, det historiske hus i Ringsted Udviklet til mellemtrinnet

49 Ekskursioner: Forberedelse, herunder logistik, tilgængelighed etc. På stedet: oplæg gensidig guidning Efterbehandling evaluering - dokumentation Gentagne besøg på samme sted museum, kirke etc.

50 Rekonstruktions- og værkstedsarbejde: Genskabelse af ting/produktion af genstande og opførelse af begivenheder knyttet til Absalon Hvideslægten og dansk/nordisk middelalder Fortællinger: Elevfortællinger, kontrafaktiske fortællinger!

51 Faktion: Historie Kanonpunktet Absalon Eksempler: Nils Aage Jensen: Absalon en biskop i krig, Politikens forlag 2006 Majken Block Skipper: Gunhilds kamp, Aschehoug 2005

52 Historieportaler: Clio on-line Danskhistorie.dk Danmarkshistorien.dk Natmus.dk

53 Når forlagene skriver historie nye læremidler til historie! Gyldendal Alinea og alle de andre!

54

55 Tre skud i kanonen, Alinea

56 Gyldendals små opslagsbøger Historie, Gyldendal Undervisning 2008 eller senere

57 Forlaget meloni.dk Udgivelsesserie: Historisk Bibliotek Serien dækker de vigtigste kanonpunkter med hovedvægten på dansk historie

58 Materialer til begynderundervisningen Historiske person- Ligheder Serien Tjek på historien

59 Alinea: Historien på prøve Gyldendal: Prøveoplæg til kulturfagene

60 Begynderundervisning:

61 Begynderundervisning - systemer:

62 CFUs samlinger og faglige konsulenter:

63 Materiale- og litteraturliste en ufuldstændig liste: Per Ingesman et al.: Middelalderens Danmark, GADs forlag 1999 Michael Kræmmer: Den hvide klan, Spectrum 1999 Marianne Johansen et al.: Thi de var af stor slægt, Skipperhoved 2001 Frank Birkebæk et al.: Absalon fædrelandets fader, Roskilde museums forlag 1996 Fælles Mål 2009 for Historie, Undervisningsministeriet Jens Pietras: Historiekanon Tykke Bertha eller løst krudt? Erik Lund: Historiedidaktikk en håndbok for studenter og lærere, Oslo 2009 Nils Aage Jensen: Absalon en biskop i krig, Politikens forlag 2006 Majken Block Skipper: Gunhilds kamp Slægten, Aschehoug 2005

64 Søren Elmerdahl Hemmingsen et al.: Historiekanon tre skud i kanonen, Alinea 2010 Per Staarup Søndergaard: Absalon, Meloni 2010 Claus Buttenschøn et al.: Find ind i historien 5. klasse, Alinea 2008 Thomas Meloni Rønn: Indblik og udsyn Historie for 4. klasse, Meloni 2009 Søren Elmerdahl et al.: Klar, parat, historie! grundbog 5. klasse, Alinea 2008 Se også flg. link fra Nationalmuseet: alon_statue.jpg&imgrefurl= m&usg= bstilzobomjykjjbbfnrxnkbrl0=&h=316&w=238&sz=24&hl=d a&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=lx5oz1bjvs7ctm:&tbnh=117&t bnw=88&prev=/images%3fq%3dabsalon%26um%3d1%26hl%3dda%26tb s%3disch:1

65 Tak for denne gang! Kontakt:

Bilag 4 - Historie Kompetencemål

Bilag 4 - Historie Kompetencemål Bilag 4 - Historie Kompetencemål Kompetenceområde 4. klasse 6. klasse 9. klasse relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv sammenligne væsentlige træk ved perioder på bagrund af et

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Undervisningsplan for faget historie

Undervisningsplan for faget historie RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Ca. 965 Absalon 1124-1201 Kalmarunionen

Ca. 965 Absalon 1124-1201 Kalmarunionen Ertebøllekulturen 5400-3950 f.kr. Tutankhamon Ca. 1341-1323 f.kr. Solvognen Ca. 1350 f.kr. Kejser Augustus 63 f.kr.- 14.e.Kr. (Kejser fra 27 f.kr.) Jellingstenen Studieredegørelse Ca. 965 Absalon 1124-1201

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Historie Formål for fagets historie Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder Fagformål for faget Eleverne skal i faget opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige

Læs mere

Årsplan for Historie i 9. klasse 2016/2017

Årsplan for Historie i 9. klasse 2016/2017 Årsplan for Historie i 9. klasse 2016/2017 Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets forenklede fælles mål samt skolens værdigrundlag. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for Historie i 9. klasse 2015/2016

Årsplan for Historie i 9. klasse 2015/2016 Årsplan for Historie i 9. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets forenklede fælles mål samt skolens værdigrundlag. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Historie. Faghæfte 4

Fælles Mål 2009. Historie. Faghæfte 4 Fælles Mål 2009 Historie Faghæfte 4 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2009 Fælles Mål 2009 Historie Faghæfte 4 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2009 Indhold Formål for faget historie

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE Eksempler på smål Bondelandet på bagrund af forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling karakterisere træk ved udvalgte

Læs mere

Historie. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Historie. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Historie Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne Hvor blev børnene af? August - September Kunne beskrive børns vilkår fra 1800 tallet til i dag Kunne opstille et slægtstræ Enkeltmandsopgaver r internet s. 3-19 IT Samtale og skriftligt arbejde Et lille

Læs mere

Historiekanon: Særdeles traditionel danmarkshistorisk kanon

Historiekanon: Særdeles traditionel danmarkshistorisk kanon Historiekanon: Særdeles traditionel danmarkshistorisk kanon Af forskningschef Steffen Heiberg, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot Historieundervisningen i folkeskole og gymnasium, dens indhold

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Crowning New York - World Trade Center

Crowning New York - World Trade Center Crowning New York - World Trade Center Tema: 11. september 2001, historiekanon, historiske problemstillinger og historiebrug Fag: Historie Målgruppe: 8.-9. klasse og gymnasiale uddannelser Tv-kanal: Discovery

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i bruge kildekritiske i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer forklare, hvad centrale kildekritiske betyder til at analysere og tolke

Læs mere

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Fagområder: Historie, dansk og kristendomskundskab Kort beskrivelse: Kampen om magten er tre individuelle undervisningsforløb uden museumsunderviser med dertilhørende

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie I folkeskolen

Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie I folkeskolen Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie I folkeskolen Juni 2006 1. Indledning... 2 1.1. Udvalgets sammensætning... 2 1.2. Kommissorium for udvalget... 2 1.3. Udvalgets arbejde... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Den nye historiekanon

Den nye historiekanon 10 Til efteråret er der dømt historiekanon i folkeskolen, når 29 historiske milepæle fra Ertebøllekultur til 11. september skal indgå i historiefaget. Kommer eleverne til at huske disse highlights, eller

Læs mere

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Fortælle om Uge 33 37 middelalderen i Danmark og nogle af de personer, der spillede en vigtig rolle

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Historieundervisningens erindringspolitik fra et lærer- og historiedidaktisk perspektiv

Historieundervisningens erindringspolitik fra et lærer- og historiedidaktisk perspektiv Historieundervisningens erindringspolitik fra et lærer- og historiedidaktisk perspektiv En kvantitativ og kvalitativ empirisk undersøgelse af historielæreres forståelse af deres undervisning i folkeskolen

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

færdigheds- og vidensområder

færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9.

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/2013 9. ÅRGANG: HISTORIE. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

ÅRSPLAN 2012/2013 9. ÅRGANG: HISTORIE. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 ÅRSPLAN 2012/2013 9. ÅRGANG: HISTORIE FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Året 2014 de mange historiske jubilæers år Året 2014 er et rigtig jubilæumsår. En af de mest væsentlige markeringer i år har været krigen 1864.

Året 2014 de mange historiske jubilæers år Året 2014 er et rigtig jubilæumsår. En af de mest væsentlige markeringer i år har været krigen 1864. Krigen 1864 i historieundervisningen Historielektor Jens Pietras, UCSJ læreruddannelsen i Roskilde Året 2014 de mange historiske jubilæers år Året 2014 er et rigtig jubilæumsår. En af de mest væsentlige

Læs mere

Årsplan for Historie SJSS. For 7.B skoleår 2012/2013 LT.

Årsplan for Historie SJSS. For 7.B skoleår 2012/2013 LT. Årsplan for Historie SJSS. For 7.B skoleår 2012/2013 LT. MÅL: Historieundervisningen i 7. kl. er baseret på slutmål for faget og trinmål for 8. kl. som kan ses på denne side til højre for årsplanen. Fællesmål

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Historie

Selam Friskole Fagplan for Historie Selam Friskole Fagplan for Historie Formål Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, lære dem kildekritik og styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : Kildekritik 33-34 Hvordan man forholde sig kildekritisk til tekster mm Fra

Læs mere

Emne 3: De første danskere Periode: uge 47-8

Emne 3: De første danskere Periode: uge 47-8 1 Halvårsplan historie 3.kl. 2nd halvår 2015/16 Emne 3: De første danskere Periode: uge 47-8 Dette forløb handler om de første mennesker i det område, som vi i dag Forløbet leder hen imod, at eleverne

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

3.kl historie. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17

3.kl historie. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 3.kl historie Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Fagets formål: Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge

Læs mere

Historisk kundskap ett begreb under förändring. Trender och tendenser i nordiska läroplaner och klasssrum. Läroplanernes kundskapssyn.

Historisk kundskap ett begreb under förändring. Trender och tendenser i nordiska läroplaner och klasssrum. Läroplanernes kundskapssyn. Kundskaber skaber indsigt og muligheder for refleksion Historisk kundskap ett begreb under förändring. Trender och tendenser i nordiska läroplaner och klasssrum. Läroplanernes kundskapssyn. Session vid

Læs mere

Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017

Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017 Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017 Faget Historie I faget historie introduceres eleverne først og fremmest for begrebet historie og hvad det er for et fag, da det er første gang de oplever faget

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars Historie Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Kend dig selv og din familie Identitet og socialisering Kønsroller Familien på Kronologi, brud og kontinuitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Historie undervisningsplan 5.-6. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Historie undervisningsplan 5.-6. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: Ingrid Feldbæk Wredstrøm De ugentlige historietimer vil bestå af: Historie undervisningsplan oplæsning Skriftlig arbejde/opgavebesvarelser Undersøgende arbejde- arbejde med kilder Udflugter

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk

Læs mere

Nyhedsbrev 1 ( ) NYHEDSBREV HISTORIE. Juni Pædagogisk Central

Nyhedsbrev 1 ( ) NYHEDSBREV HISTORIE. Juni Pædagogisk Central Nyhedsbrev 1 (2007-2008) NYHEDSBREV HISTORIE Juni 2008 Pædagogisk Central Nyhedsbrev 1 2007-2008 Side 2 Forord: Velkommen til det første nyhedsbrev fra Pædagogisk Central om historie Jeg håber, at I kan

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 5. - 6. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Historiekanon - Tykke Bertha eller løst krudt?

Historiekanon - Tykke Bertha eller løst krudt? Historiekanon - Tykke Bertha eller løst krudt? Lærerkursus Absalon september 2010 Historiekanonen - Tykke Bertha eller løst krudt? Siden august 2009 har Historiekanonen i historiefagets gældende læreplan

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: Æ Fag: Historie Lærer: CJS

Årsplan 2015/2016 Hold: Æ Fag: Historie Lærer: CJS Uger Emne/tema 1. periode (d. 10/8 d. 9/10) 32 33 34 Kulturuge 35 Fælleslejrtur 36 37 38 Flygtninge i Europa Flygtninge tidslinje Flygtninge tidslinje 39 Naturfaglig uge Diktatorer i Europa 1900-1950 Kildearbejde

Læs mere

Undervisningsplan historie 9.klasse

Undervisningsplan historie 9.klasse Undervisningsplan historie 9.klasse (underviser: Stine Rødbro) Mål: Undervisningen i historie vil tage udgangspunkt i udviklings- og sammenhængsforståelse, kronologisk overblik og fortolkning og formidling.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 9. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 9. KLASSE Eksempler på smål Det gode liv på bagrund af forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling give eksempler på, at

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN HISTORIE

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN HISTORIE 2015-16 Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Undervisningen i 4. Klasse bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager udgangspunkt i det nære. Målet med undervisningen er,

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

3. klasse skoleår 12/13

3. klasse skoleår 12/13 3. klasse skoleår 12/13 Redaktørens forslag til en årsplan for 3. klasse. Om årsplanen Denne årsplan er bygget op, således at eleverne starter med at blive introduceret til faget historie, ved at arbejde

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne 100-året for kvinders valgret og 1915-grundloven: http://www.100aaret.dk/front-page samt en facebookside. Andersen, Lene (f. 1968-05-15) Demokratihåndbog / forfatter: Lene Andersen. - 1. udgave. - Kbh.

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet

Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet Jakob Ragnvald Egstrand - Lærer på 9. år. Underviser i kristendomskundskab, samfundsfag og historie primært udskolingen Arbejdet som kommunal netværkskonsulent

Læs mere

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter Forløb korstogene Faglige mål: reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem redegøre for centrale udviklingslinjer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

4. klasse skoleår 13/14

4. klasse skoleår 13/14 4. klasse skoleår 13/14 Redaktørens forslag til en årsplan for 4. klasse. Om årsplanen Denne årsplan bygger videre på sidste års årsplan. Hver uge har eleverne normalt 2 lektioner historie. I september

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

Læreplanen for faget finder du her:

Læreplanen for faget finder du her: Kære selvstuderende i: Historie B Her er eksaminationsgrundlaget for vintereksamen 2016. Der vil blive indkaldt til to møder inden eksamen, hvor jeg introducerer temaerne og hvordan man går eksamen. Sørg

Læs mere

Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013

Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013 Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 Tidslinje gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk - At søge oplysninger i forskellige

Læs mere

eller har jubelen lagt sig?

eller har jubelen lagt sig? eller har jubelen lagt sig? Hvem er vi? Terkel Jessen Jensen Lars A. Haakonsen Pæd. konsulent i Aalborg. Arbejder på Tofthøjskolen i Storvorde. Læreruddannet fra Aalborg Seminarium i 1984. Pæd. konsulent

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i identificere historiske problemstillinger Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger stille relevante spørgsmål, der er rettet mod

Læs mere

Davidskolens undervisningsplan i historie og samfundsfag

Davidskolens undervisningsplan i historie og samfundsfag Davidskolens undervisningsplan i historie og samfundsfag Historie i et kristent perspektiv Grundlag - indeholder et lineært syn på historien fra skabelse til Jesu genkomst og har et evighedsperspektiv.

Læs mere

Undervisningsforløb SLAVERI I DE DANSKE KOLONIER

Undervisningsforløb SLAVERI I DE DANSKE KOLONIER Undervisningsforløb SLAVERI I DE DANSKE KOLONIER Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Slaveri i de danske kolonier 2017 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Thomas Meloni Rønn DTP:

Læs mere

9. klasse - skoleåret 2013/2014

9. klasse - skoleåret 2013/2014 9. klasse - skoleåret 2013/2014 Redaktørens forslag til en årsplan for 9. klasse. Om årsplanen Denne årsplan bygger videre på sidste års årsplan Hver uge har eleverne normalt kun en lektion i historie.

Læs mere

Emner. Den store Jellingsten. Historiefaget.dk: Emner. Side 1 af 9

Emner. Den store Jellingsten. Historiefaget.dk: Emner. Side 1 af 9 Historiefaget.dk: Emner Emner I et emne behandles et bestemt indhold og et geografisk område i et afgrænset tidsrum. Den store Jellingsten Inskription på den store Jellingsten: "Harald, konge, bad gøre

Læs mere

Årsplan for kulturdagen 3. årgang

Årsplan for kulturdagen 3. årgang Årsplan for kulturdagen 3. årgang Kulturdagen er 4 lektioner om ugen og indeholder de tre fag: Billedkunst, historie og kristendom. "Fælles Mål" fra Undervisningsministeriet og "Læreplaner for SFO" er

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

SKRIFTLIGHED OG SKRIVNING SOM HISTORIEFAGLIG PRAKSIS

SKRIFTLIGHED OG SKRIVNING SOM HISTORIEFAGLIG PRAKSIS LÆRER ELEVERNE HISTORIEFAGET VED AT SKRIVE I, MED OG OM DET? Om skrivedidaktiske udfordringer og potentialer i historiefaget Lektor Kasper Thomsen SKRIFTLIGHED OG SKRIVNING SOM HISTORIEFAGLIG PRAKSIS Om

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

KVINDERS VALGRET. Undervisningsforløb

KVINDERS VALGRET. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Kvinders valgret 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C

Læs mere

Historie efter reformen. Lene Jeppesen fagkonsulent

Historie efter reformen. Lene Jeppesen fagkonsulent Historie efter reformen Lene Jeppesen fagkonsulent Omkring 1930 skrev P. Sørensen Fugholm en sang, som han kaldt De moderne skoletanker. Uvidenheden sprænger alle Grænser; Man aner knapt hvem Øgenslæger

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering. Fortælle historie i ørerne Tidslinje på tavlen. Lave egen tidslinje

Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering. Fortælle historie i ørerne Tidslinje på tavlen. Lave egen tidslinje ÅRSPLAN HISTORIE 3.A Lærer: Julie Stage Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering 3435 Introduktion til Faget Nedskrive familiehistorier Evt. oplæsning i klassen, plenumsamtale 36 s. 1215

Læs mere

Undervisningsforløb HOLOCAUST

Undervisningsforløb HOLOCAUST Undervisningsforløb HOLOCAUST Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Holocaust 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere