Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Cathriona Cantio Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss Dato 13. januar 2017 Indhold: 1. Om studieguiden 2. Indholdsfortegnelse 1. Om studieguiden... 1 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulbestyrer... 2 Studieadministrativ koordinator... 2 Underviserne... 2 Modulets varighed Modulets genstandsområder/indhold... 3 Formål... 3 Genstandsområder/indhold Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser:... 4 Generelle målbeskrivelser Undervisningsaktiviteter Ugeplaner for undervisningsaktiviteter... 4 Moduluge 1 (uge 5)... 4 Moduluge 2 (uge 6)... 5 Moduluge 3 (uge 7)... 5 Moduluge 4 (uge 8)... 6 Moduluge 5 (uge 9)... 6 Moduluge 6 (uge 10)... 7 Moduluge 7 (uge 11)... 7 Moduluge 8 (uge 12) Tidspunkter for holdundervisning... 8

2 9. Eksamen Litteratur Evaluering Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (undervisning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til eksamen). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på Black Board. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 3. Om modulet Modulbestyrer Adjunkt Cathriona Cantio, Institut for Psykologi, SDU Telefon: / / Studieadministrativ koordinator Charlotte Dickmeiss, Telefon: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Cathriona Cantio, adjunkt, cand.psych., ph.d., Institut for Psykologi Christina Maar Andersen, cand. psych., Institut for Psykologi Nanna Bjerg Eskildsen, M.Sc., Institut for Psykologi Gæsteforelæsere: Jette Asmussen, ph.d.-studerende, cand.med., Psykiatrien i Region Syddanmark Aida Bikic, cand. psych., ph.d., Psykiatrien i Region Syddanmark 2

3 Anne Hørsted, ekstern lektor, Institut for Psykologi Ditte Roth Hulgaard, ph.d.-studerende, cand.med., Psykiatrien i Region Syddanmark Kim Carlsen, cand.psych., Udviklingskonsulent, Silkeborg kommune Instruktorer: Christian Østergaard Knudsen, hold 1 Tobias Opsahl, hold 2 Sujeetha Rejagopal, hold 3 Sabine Esma Nielsen, hold 4 Modulets varighed Undervisningen begynder i uge 5, 2017 og slutter i uge 12, Se ugeplanen for de enkelte undervisningsdage. Eksamen finder sted i uge Modulets genstandsområder/indhold Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for udviklingspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere de ændringer i psykologiske evner, kompetencer og egenskaber, der finder sted i personen under udvikling. Der fokuseres på individets udvikling igennem hele livsforløbet. Individuelle forskelle i udviklingen igennem den tidlige barndom, barndommen, ungdommen såvel som den voksnes udvikling og alderdom diskuteres. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for kvalitativ metode med fokus på observationsmetode. Genstandsområder/indhold Kognitiv udvikling, emotionel udvikling, social udvikling, intelligensudvikling, seksuel udvikling, biologisk udvikling, prænatal udvikling, spædbørns udvikling, børns udvikling, unges udvikling, voksnes udvikling, ældres udvikling, kønsforskelle i udvikling, begyndende voksenliv, tilknytning, identitet, arv-miljø, generel/domæne-specifik udvikling, kvalitativ metode, observationsmetode, deltagerobservation, forskningsmetodik i relation til udviklingspsykologi. Udviklingspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for udviklingspsykologien. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for udviklingspsykologien. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for udviklingspsykologien. Introduktion til kvalitative metoder inden for udviklingspsykologien. Etiske problemstillinger knyttet til udviklingspsykologien. 3

4 5. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser: Der henvises til studieordningen. Generelle målbeskrivelser Der henvises til studieordningen. 6. Undervisningsaktiviteter Undervisningstype: Forelæsninger 44 Holdundervisning 32 Øvrige undervisningsaktiviteter, diskussion og vejledning 4 via diskussionsforum på Black Board Total: 80 Lektioner: 7. Ugeplaner for undervisningsaktiviteter Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper og det er ikke muligt at bytte hold. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om at ikke-holdsatte, forlader lokalet. Forelæsninger og holdundervisning må ikke streames eller optages som lyd eller videofiler. Moduluge 1 (uge 5) Tirsdag d. 31. januar kl Introduktion til B03, samt introduktion til udviklingspsykologien og kvalitativ metode, Cathriona Cantio og Nanna Eskildsen, lok. U1 Denne forelæsning giver en introduktion til B03: Udviklingspsykologi, inkl. introduktion til kvalitativ metode. Som led heri beskrives modulets struktur og de overordnede temaer for forelæsningsrækken og instruktorundervisningen. Endvidere introduceres og kommenteres modulets grundbøger og den øvrige anbefalede litteratur, samt eksamensformen. Forelæsningen giver en kort introduktion til udviklingspsykologiens historie, og Nanna vil herefter introducere kvalitativ metode. Berk (2014), kap. 1 Berk (2013), kap. 2. Tanggaard, Lene & Svend Brinkmann (2010) Kvalitet i Kvalitative studier. Kapitel 23 (s ) i: Kvalitative metoder - en grundbog (red. Tanggaard og Brinkmann) Camic, P.M., Rhodes, J.E. & Yardley, L. (Eds.) (2003) Qualitative Research in Psychology: Expanding Perspectives in Methodology and Design. Washington, DC: American Psychological 4

5 Association. Part 1. Ways of looking at the world: epistemological Issues in Qualitative Research (s. 1-69) Moduluge 2 (uge 6) Onsdag d. 8. februar kl Prænatal udvikling, fødsel og tidlig udvikling, Cathriona Cantio, lok. U1 Genetiske og miljømæssige påvirkninger på den psykologiske udvikling skitseres kort, og den prænatale psykologiske udvikling præsenteres. Desuden introduceres vigtigheden af prænatal tilknytning og de følgevirkninger fødslen har for den psykologiske udvikling. Der gives et overblik over den helt tidlige fysiske, sociale og kognitive udvikling, hvor der vil være sætligt fokus på sprogets udvikling. Berk (2014), kap. 2+3 Berk (2013) kap. 9. Pisoni, C., Garofoli, F., et al. (2014). Risk and protective factors in maternal-fetal attachment development. Early human development, 90 Suppl 2, S doi: /s (14) Fredag d. 10. februar kl Småbørn, Jette Asmussen, lok. U150 På denne forelæsning præsenteres det helt lille barns motoriske, fysiske og emotionelle udvikling. Der er ligeledes fokus på reguleringsvanskeligheder og grænsen mellem normal og patologisk udvikling. Berk (2013), kap Moduluge 3 (uge 7) Onsdag d. 15. februar kl Børnehavealder, Anne Hørsted, lok. U1 Med afsæt i den kvalitative metode præsenteres udviklingen hos børn i børnehavealder / tidlig skolealder. Berk (2013) kap. 12 Fredag d. 17. februar kl Barnets socialkognitive udvikling og observationsmetode, Cathriona Cantio og Nanna Eskildsen, lok. U150 I denne forelæsning gennemgås udviklingen af børns selvforståelse og theory of mind. Herefter præsenteres kvalitativ observationsmetode. Berk (2013), kap

6 Southgate, V., Senju, A., & Csibra, G. (2007). Action anticipation through attribution of false belief by 2-year-olds. Psychological science, 18(7), Deltagerobservation - en metode til undersøgelse af psykologiske fænomener (red. Martin Pedersen, Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen) Moduluge 4 (uge 8) Tirsdag d. 21. februar. Tidspunkt Vejledning og diskussion på diskussionsforum på e-learn i forbindelse med egne udviklingsprojekter, Cathriona Cantio. I disse to timer er der mulighed for åben diskussion og vejledning i forbindelse med udviklingsprojekterne, der tager udgangspunkt i den kvalitative observationsmetode, som Nanna Eskildsen har præsenteret d. 17. februar. Onsdag d. 22. februar. Tidspunkt: , Kognitiv udvikling i barndommen, Aida Bikic lok. U1 Denne forelæsning omhandler den kognitive udvikling i barndommen, herunder udviklingen af de eksekutive funktioner, samt udviklingen af intelligens. Berk (2013) kap Fredag d. 24. februar kl Sen skolealder og funktionelle symptomer, Ditte Hulgaard, lok. U150 Med et kvalitativt fokus præsenteres på denne forelæsning udviklingen i den sene skolealder (tidlig adolescens). Desuden præsenteres funktionelle lidelser. Berk (2014) kap Berk (2013) s Karterud, Risør & Haavet (2015) The impact of conveying the diagnosis when using a biopsychosocial approach: A qualitative study among adolescents and young adults with NES (nonepileptic seizures). Seizure 24 (2015) Moduluge 5 (uge 9) Tirsdag d. 28. februar Tidspunkt: Udviklingen i sen skolealder og i teenageårene, Cathriona Cantio, lok. U1 På denne forelæsning præsenteres udviklingen i den sene skolealder og i teenageårene. Der er her fokus på den fysiske og kognitive udvikling. Berk (2014) kap Blakemore, S. J. (2012). Development of the social brain in adolescence. Journal of the Royal Society of Medicine, 105(3), doi: /jrsm

7 Blakemore, S. J. (2012). Imaging brain development: the adolescent brain. Neuroimage, 61(2), doi: /j.neuroimage Blakemore, S. J., Burnett, S., & Dahl, R. E. (2010). The role of puberty in the developing adolescent brain. Human brain mapping, 31(6), doi: /hbm Fredag d. 3. marts kl Tidlig voksenalder I, Christina Maar Andersen, lok. U150 Forelæsningen er en introduktion til den tidlige voksenalder med fokus på fysiske ændringer, kognitive udvikling, uddannelse og karrierevalg. Berk (2014) Kap. 13 Moduluge 6 (uge 10) Tirsdag d. 7. marts. Tidspunkt Vejledning og diskussion på diskussionsforum på e-learn i forbindelse med egne udviklingsprojekter, Cathriona Cantio. I disse to timer er der mulighed for åben diskussion og vejledning i forbindelse med udviklingsprojekterne, der tager udgangspunkt i den kvalitative observationsmetode, som Nanna Eskildsen har præsenteret d. 17. februar. Onsdag d. 8. marts Tidspunkt: Tidlig voksenalder II, Christina Maar Andersen, lok. U1 I denne forelæsning fortsætter vi med den tidlige voksenalder og ser på den sociale og følelsesmæssige udvikling. Vi går i dybden med tilknytningsteorien og ser på tilknytningsstilenes stabilitet og deres betydning i romantiske forhold. Berk (2014) Kap. 14 Waters et al Dinero et al Fredag d. 10. marts kl Voksenalder, Christina Maar Andersen, lok. U150 Forelæsning omhandler den middel voksenalderen med fokus på blandt andet fysiske og kognitive ændringer. Vi berører emnerne overgangsalder, midtlivskriser, samt ændringer i sociale roller. Berk (2014) kap Moduluge 7 (uge 11) 7

8 Onsdag d. 15. marts kl Sen voksenalder, Christina Maar Andersen, lok. U1 Ved denne forelæsning gives en introduktion til den sene voksenalder. I undervisningen belyses fysisk og kognitiv aldring samt begrænsninger og styrker forbundet med aldring. Vi ser også på pensionering samt udviklingen af den ældres sociale verden. Berk (2014) kap Fredag d. 17. marts kl Gerontopsykologi, Kim Carlsen, lok. U1 I denne forelæsning skitseres den sidste del af livet, om emner som død og sorg diskuteres. Berk (2014) kap artikler/kapitler (frigives senere) Moduluge 8 (uge 12) Tirsdag d. 21. marts kl Opsamling og eksamensorientering, Cathriona Cantio, lok. U1 I denne sidste forelæsning samles op på forelæsningsrækken, inkl. evaluering og orientering om eksamen. 8. Tidspunkter for holdundervisning Se holdlister på e-learn (offentliggøres i uge 3, men er som udgangspunkt de samme som tidligere instruktorhold). Holdundervisning Hold 1 (Tobias/Cathriona): Hold 2 (Sabine/Cathriona): Tirsdag d. 31/1 kl , lok. U92 Tirsdag d. 7/2 kl , lok. U161 Tirsdag d. 14/2 kl , lok. U26A Tirsdag d. 21/2 kl , lok. U27 Tirsdag d. 28/2 kl , lok. U26A Tirsdag d. 7/3 kl , lok. U26 Tirsdag d. 14/3 kl , lok. U161 Tirsdag d. 21/3 kl , lok. U92 Fredag d. 3/2 kl , lok. U26 Fredag d. 10/2 kl , lok. U27 Fredag d. 17/2 kl , lok. U27A Fredag d. 24/2 kl , lok. U27 Fredag d. 3/3 kl , lok. U26 Fredag d. 10/3 kl , lok. U26A Fredag d. 17/3 kl , lok. U27A Fredag d. 24/3 kl , lok. U28A 8

9 Hold 3 (Christian/Cathriona): Mandag d. 30/1 kl , lok. U141 Mandag d. 6/2 kl , lok. U69A Mandag d. 20/2 kl , lok. U26A Torsdag d. 23/2 kl , lok. U69A Mandag d. 27/2 kl , lok. U92 Mandag d. 6/3 kl , lok. U26A Mandag d. 13/3 kl , lok. U28A Mandag d. 20/3 kl , lok. U26A Hold 4 (Sujeetha/Cathriona): Torsdag d. 2/2 kl , lok. U28A Torsdag d. 9/2 kl , lok. U28A Torsdag d. 16/2 kl , lok. U9 Torsdag d. 23/2 kl , lok. U69A Torsdag d. 2/3 kl , lok. U92 Torsdag d. 9/3 kl , lok. U92 Torsdag d. 16/3 kl , lok. U26A Torsdag d. 23/3 kl , lok. U Eksamen Prøveform: Eksamen er en 48 timers skriftlig eksamen. Bedømmelse: 7-trinsskala, intern prøve. Tidspunkt for eksamen: Eksamensopgaven bliver tilgængelig på Black Board tirsdag d. 28. marts kl og skal afleveres senest torsdag d. 30. marts kl Omprøve: Sidste to uger af juni. BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes eksamen efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: 1. Studerende skal ved prøver, der indgår i eksaminer, og ved prøver i enkeltfag bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen), jf. dog stk. 3 og 4: 12: For den fremragende præstation. 10: For den fortrinlige præstation. 7: For den gode præstation. 4: For den jævne præstation. 02: For den tilstrækkelige præstation. 00: For den utilstrækkelige præstation. -3: For den ringe præstation. Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 3. Bedømmelsen»Bestået/Ikke bestået«kan anvendes efter reglerne i eksamensbe- 9

10 kendtgørelsen eller bekendtgørelsen om uddannelsen. Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen»bestået/ikke bestået«finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen»godkendt/ikke godkendt«. 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 10. Litteratur OBS: Vær opmærksom på reglerne om ophavsret. De findes på Blackboard under Generel Info, Psykologi SDU Information til alle. Anbefalede grundbøger (er bestilt hjem til Studenterboghandlen, hvilket er særligt nyttigt angående Berk (2013) og Berk (2014), som sælges i en sampak, hvis man vil sikre sig, at man medkøber adgangen til MyDevelopmentLab): Berk, L. (2013) Child development. 9th ed., International ed. with MyDevelopmentlab. ISBN: [kap. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, i alt 431 sider]. Berk, L. (2014) Development through the Lifespan, 6 th ed. with MyDevelopmentlab. ISBN: [kap. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, i alt 494 sider]. Pedersen, Martin, Jacob Klitmøller & Klaus Nielsen (2012) Deltagerobservation - en metode til undersøgelse af psykologiske fænomener [256 sider]. Anbefalede artikler og uddrag af bøger (placeres på semesterlånshylde på SDUB. Ved artikler, hvor SDU har elektronisk abonnement, vil links til disse blive lagt ud på e-learn): Blakemore, S. J. (2012). Development of the social brain in adolescence. Journal of the Royal Society of Medicine, 105(3), doi: /jrsm [6 sider] 10

11 Blakemore, S. J. (2012). Imaging brain development: the adolescent brain. Neuroimage, 61(2), doi: /j.neuroimage [10 sider] Blakemore, S. J., Burnett, S., & Dahl, R. E. (2010). The role of puberty in the developing adolescent brain. Human brain mapping, 31(6), doi: /hbm [8 sider] Camic, P.M., Rhodes, J.E. & Yardley, L. (Eds.) (2003) Qualitative Research in Psychology: Expanding Perspectives in Methodology and Design. Washington, DC: American Psychological Association. Part 1. Ways of looking at the world: epistemological Issues in Qualitative Research (s. 1-69) Dinero, R. E., Conger, R. D., Shaver, P. R., Widaman, K. F., & Larsen-Rife, D. (2008). Influence of family of origin and adult romantic partners on romantic attachment security. Journal of family psychology : JFP : journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association, 22(4), doi: /a [11 sider] Karterud, Risør & Haavet (2015) The impact of conveying the diagnosis when using a biopsychosocial approach: A qualitative study among adolescents and young adults with NES (nonepileptic seizures). Seizure 24 (2015) [7 sider] Pisoni, C., Garofoli, F., et al. (2014). Risk and protective factors in maternal-fetal attachment development. Early human development, 90 Suppl 2, S doi: /s (14) [2 sider] Southgate, V., Senju, A., & Csibra, G. (2007). Action anticipation through attribution of false belief by 2-year-olds. Psychological science, 18(7), doi: /j x [7 sider] Tanggaard, Lene & Svend Brinkmann (2010) Kvalitet i Kvalitative studier. Kapitel 23 (s ) i: Kvalitative metoder - en grundbog (red. Tanggaard og Brinkmann) [12 sider] Waters, E., Merrick, S., Treboux, D., Crowell, J., & Albersheim, L. (2000). Attachment security in infancy and early adulthood: a twenty-year longitudinal study. Child development, 71(3), [6 sider] Antal sider i alt: 1319 Studie-hjælpemidler: My Development Lab fra Pearson. Her findes forskellige undervisningsmaterialer (bl.a. videoklip mm.), og det er muligt at teste sin egen viden fra de to grundbøger af Berk. Information om dette findes på Black Board. 11. Evaluering Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. 11

12 Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Global Psykologi Module B11: Global Psychology Rikke Holm Bramsen Morten Sodeman Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieadm. koordinator. Dato 12. januar 2015

Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieadm. koordinator. Dato 12. januar 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelorudd. og bachelorsidefag i psykologi Modul: B03/SF-B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 Module: B03/SF-B03 - Developmental psychology,

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology,

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011 Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen 1. september 2011 Indledning....3 Niveaumodellen....4 Fagkrav og eksamenspræstationer....5 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen...5

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B03 - Udviklingspsykologi, inkl. intro til dataanalyse Modulnavn: B03 - Developmental Psychology, including introduction to data analysis Redaktører

Læs mere

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Mikkel B.

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Dato 16.

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet BEK nr 1244 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-25004-5 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Affektiv neurovidenskabs Module B11: Affective neuroscience Rikke Holm Bramsen Ulrich Kirk Studie adm. Uddannelsessekretær

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B03, Udviklingspsykologi, inkl. intro til dataanalyse Redaktør Gitte Hou Feddersen/Susanne Nicolaisen Nr. 1.0 Dato 22/3-2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieguide... 1

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieguide... 1 Titel Valgfagsansvarlig Studieadm. koordinator Dato 17.6.2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K07 Anvendt metode (valgfag), Kvalitativ metode (2) K07 Applied methods (elective),

Læs mere

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold:

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold: Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health perspective Kirstine

Læs mere

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology

Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology Titel Modulbestyrere Studieadm. koordinator Dato 19.12.2014 Indhold: Studieguide for sidefag i psykologi Modul SF-K7 - Klinisk psykologi Module SF-K07 Abnormal Psychology Maj Hansen Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

Undervisningsplan PROJEKTLEDELSE. Valgfag - 5 ECTS. Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl. Internater:

Undervisningsplan PROJEKTLEDELSE. Valgfag - 5 ECTS. Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl. Internater: PROJEKTLEDELSE Valgfag - 5 ECTS Undervisere: Anders Holst Mads Plovdahl Internater: 1. Internat 31. oktober-1. november 2016 2. Internat 14.-15. november 2016 Aflevering af opgave: Vejleder og eksaminator:

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B04, Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode

Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B04, Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B04, Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode (a) Redaktør Rikke Holm Bramsen Nr. 1.0 Dato 16/03-2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp)

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) Bergen, høst 2013 IL og PPU Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) NB!! Det fulde MATDID202 (7.5 studiepoint) omfatter Matematikdidaktik2 og realfagdidaktik 2 Fagansvarlig og underviser: Førsteamanuensis

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss. Dato 14. marts 2017 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi B08 Pædagogisk psykologi, inkl. Metode 7 B08 - Educational Psychology, including Method 7 Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to sport CSF16, Efterår

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Kvalitetsudvikling og Projektledelse

Kvalitetsudvikling og Projektledelse 1 FORELØBIGE STUDIEGUIDE Studieguide for Kvalitetsudvikling og Projektledelse Kandidat i Fysioterapi Obligatorisk, modul 3 Målgruppe: Studerende optaget på kandidatuddannelsen i Fysioterapi De studerendes

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere