Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 1. Side 1 af 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 1. Side 1 af 24"

Transkript

1 Side 1 af 24 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 1 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 21. januar 2008 kl. 14:00 Fraværende : Bjarne Sørensen og Torben Engholm deltog i behandlingen af sagerne 1-3. INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr. 1 Udvidet åbningstid i dagtilbud Nr. 2 Ferieåbent 2008 / 2009 Nr. 3 Orientering Nr. 4 Skibsprojekt S/Y SkyDancer Nr. 5 Godkendelse af takster for 2008 for opholdssteder Nr. 6 Tilsyn - Aktiv Ungdoms Udvikling aps Nr. 7 Tilsyn - Socialpædagogisk opholdssted Anemonegården aps Nr. 8 Tilsyn - opholdsstedet Arnhøjgård Nr. 9 Tilsyn - opholdsstedet Boller Skov Nr. 10 Tilsyn - opholdsstedet Lærken Nr. 11 Tilsyn - behandlingscentret Monbjerg Nr. 12 Tilsyn - opholdsstedet Østerhov Nr. 13 Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Aktiv Ungdoms Udvikling aps Nr. 14 Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Anemonegården aps Nr. 15 Regnskab - Fonden Opholdsstedet Arnhøjgård Nr. 16 Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Boller Skov Nr. 17 Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Lærken LUKKET DAGSORDEN Nr. 18 ÅBEN DAGSORDEN Nr. 19 Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Østerhov

2 Side 2 af 24

3 Side 3 af 24 ÅBEN DAGSORDEN Nr. 1 J.nr G01/ Udvidet åbningstid i dagtilbud Kontaktperson: Per Holst Mikkelsen Den generelle åbningstid blev i 2007 fastsat til 51 timer ugl. og 52 timer for institutioner med modulordninger (Tinggården, Sønderskov, Nim børnehus og Villa Himmelblå.) Der er afsat en pulje på netto kr. årligt til at udvide åbningstiden ud over de 51 timer og 52 timer. Børn og Unge har bedt forældrebestyrelserne om ansøgninger om udvidet åbningstid, hvis der er forældre, der har behov for længere åbningstid. Oversigt over åbningstid i institutioner er vedlagt som bilag. De indkomne ansøgninger udgør tilsammen ca kr. årligt. Det betyder, at alle ansøgninger vil kunne imødekommes indenfor den afsatte pulje. Taksten for pasning i institutioner med ekstra lang åbningstid er som hidtil fuldtidstaksten, idet det forudsættes, at forældrene ikke har behov for længere pasning, men har behov for pasning på andre tidspunkter end gennemsnittet. Af oversigten fremgår, at flere institutioner har behov for udvidelse af åbningstiden på grund af de indskrevne forældres behov for længere pasningstid at den selvejende institution, Sct. Ib børnehave ikke ønsker en åbningstid på 51 timer - men en åbningstid på 47 timer ugentlig, da der ikke er behov for en udvidet åbningstid. Den selvejende institution har tidligere været en deltidsbørnehave, men har på grund af manglende børn fået udvidet åbningstiden til fuldtidspladser pr. 1. oktober at børnehaven på Østre alle midtbyinstitution bestående af 2 huse ønsker at kunne imødekomme de forældre, der fra alle skoledistrikter ønsker en særlig lang åbningstid. Placeringen af åbningstiden vil afhænge af behovet og der ligger konkret forslag om, at åbningstiden kan udvides til ca. 56 timer p.t. er der behov for 54,15 timer i åbningstid. distriktsinstitutionen Vestby, Horsens Børneasyl ønsker en åbningstid på 57 timer, da forældre har behov for ekstra udvidet åbningstid. Institutionerne tildeles ressourcer til den udvidede åbningstid, så længe der er forældre, der gør brug af den udvidede åbningstid. Ressourcen tilbageføres til puljen, hvis behovet hos forældrene ophører. Restpuljen på ca kr. svarende til ca. 6½ ugentlig åbningstime - kan stå til eventuelt udvidelse af åbningstid, hvis der i årets løb kommer nye ansøgninger. Børn og Unge bemyndiges til at tage stilling til ændringer i åbningstiden i løbet af året og tage stilling til nye ansøgninger. at ansøgningerne om udvidet åbningstid imødekommes at Børn og Unge bemyndiges til at tage stilling til ændringer i åbningstiden i løbet af året

4 Side 4 af 24 Bilag: 1. Placering af åbningstid Bilag placering af åbningstid til udvalgsinstilling.xls Vedtaget som indstillet. Bjarne Sørensen og Torben Engholm fremførte, at de hellere så midlerne til udvidet åbningstid disponeret på faste institutioner med henblik på bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

5 Side 5 af 24 Nr. 2 J.nr G00/ Ferieåbent 2008 / 2009 Kontaktperson: Per Holst Mikkelsen På Børneudvalgets møde den 19. november 2007 blev der givet en orientering om evalueringen af sommerferiepasningen i På baggrund af evalueringen af sommerferiepasningen i 2007 har Børn og Unge udarbejdet forslag til fastlæggelse af modellen for 2008/2009. Børn og Unge foreslår, at sommerferiepasningen organiseres ved, at der er 5 institutioner, der holder åbent, hvoraf en institution holder åbent i 2 år i træk for at sikre, at erfaringerne fra det foregående år kan indgå i arbejdet. Børn og Unge foreslår, at ferieåbningen gælder for et skoleår og omfatter ferieåbningen i de 3 ugers sommerferie, dagene mellem jul og nytår samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Børn og Unge foreslår endvidere, at ferieåbningen fastlægges til ugerne 29, 30 og 31 i 2008 fra 14. juli til og med den 1. august For at sikre en geografisk dækning af hele kommunen foreslås, at Børnehaven Flintebakken, Børnehuset Østbirk, Gefionsgårdens Børnehave, Børnehaven Pyramiden og Kaskelotten holder ferieåbent i Tre af institutionerne holder åbent mellem jul og nytår 2008 og fredag efter Kr. Himmelfartsdag i at ferieåbningen i 2008 fastlægges til uge 29, 30 og 31. at ferieåbningen gælder for et skoleår ad gangen. at institutionerne udpeges efter en geografisk spredning for dække hele kommunen bedst muligt. Vedtaget som indstillet.

6 Side 6 af 24 Nr. 3 J.nr A14/ Orientering Status på arbejdet på Borgmesterbakken Status på arbejdet i hyblerne Status på Børnefamilieområdet Status på arbejdet med overgange mellem børnehave og skole Datoer for fællesmøder mellem Børneudvalget og Undervisningsudvalget: 27 marts kl og 23. oktober kl Deltagelse i KL s kvalitetsprojekt: god kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Dagplejekampagne: Fokus på dagplejen kommunikation og rekruttering Handleplaner for dagpleje Sag fra dagspressen: Lokalisering af jordforurening i daginstitutioner Ansættelse af projektleder til: Sunde børn i en sund by i en sund fremtid Taget til efterretning.

7 Side 7 af 24 Nr. 4 J.nr P20/ Skibsprojekt S/Y SkyDancer Aktiv Ungdoms Udvikling ApS har i 2007 søgt om godkendelse af et Skibsprojekt S/Y SkyDancer med landbase på Møllebæk 17, Haldrup 8700 Horsens. Af ansøgningen fremgår det, at skibsprojektet er et alternativt tilbud til det traditionelle behandlingssystem. målgruppen er unge fra 16 år og opefter. Sky SkyDancer har plads til tre unge. S/Y SkyDancer er bygget og godkendt efter gældende EU regler for sejlads med passagerer i alle farvande. SkyDancer bliver ledet og sejlet af én skibsfører samt én styrmand og to skibsassistent. SkyDancer kan tilbyde skoleundervisning i almene fag. pris pr. måned er ifølge budgettet kr. pr. måned pr. ung. at SkyDancer godkendes med baggrund i ovenstående som et skibsprojekt i henhold til lov om social service 142 stk. 5. Bilag: 1. Godkendelse af SkyDancer Bilag - godkendelse SkyDancer.doc Godkendt som indstillet.

8 Side 8 af 24 Nr. 5 J.nr Ø00/ Godkendelse af takster for 2008 for opholdssteder Efter gennemgang af opholdsstedernes budgetforslag for 2008 er neden for opsummeret forslag til institutionernes takster for 2008 suppleret med bemærkninger. Institution / Opholdssted Takst 2007 pr. måned (kr.) Takst 2008 pr. måned (kr.) Lærken Boller Skov Monbjerg Østerhov Arnhøjgård Aktiv Ungdoms Udvikling Anemonegården Bemærkninger: Lærken: Institutionen har søgt om personaleudvidelse med én uuddannet pædagog. Der er ikke i takstberegningen til 2008 taget højde for denne ansøgning. Sagen er p.t. under behandling i Børn og Unge og vil senere blive forelagt udvalget. Boller Slot: Institutionen har søgt om personaleudvidelse med én uuddannet pædagog. Der er ikke i takstberegningen til 2008 taget højde for denne ansøgning. Sagen er p.t. under behandling i Børn og Unge og vil senere blive forelagt udvalget. Monbjerg: Institutionen har søgt ændring af ejerforhold fra énmandsejet firma til et I/S. Budgettet for 2008 samt takstberegningen er foretaget på budget udarbejdet efter det nye ejerforhold. Endelig godkendelse af ejerforholdet vil senere fremkomme til behandling i udvalget. Det skal bemærkes, at taksten for 2007 er udregnet efter en belægningsprocent på 80, hvorimod taksten for 2008 er udregnet efter en belægningsprocent på 75. at de oven for anførte takster for 2008 godkendes. Bilag: 1. Takster 2008 Takster 2008.xls

9 Side 9 af 24 Godkendt som indstillet. Peter Sørensen og Torben deltog ikke i behandlingen af sagen.

10 Side 10 af 24 Nr. 6 J.nr K09/ Tilsyn - Aktiv Ungdoms Udvikling aps Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Aktiv Ungdoms Udvikling aps. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport tilsynsrapport - aktiv ungdoms udvikling.doc Taget til efterretning.

11 Side 11 af 24 Nr. 7 J.nr K09/ Tilsyn - Socialpædagogisk opholdssted Anemonegården aps Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Anemonegården. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport tilsynsrapport - anemonegården.doc Taget til efterretning.

12 Side 12 af 24 Nr. 8 J.nr K09/ Tilsyn - opholdsstedet Arnhøjgård Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Arnhøjgård. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport tilsynsrapport - arnhøjgård.doc Taget til efterretning.

13 Side 13 af 24 Nr. 9 J.nr K09/ Tilsyn - opholdsstedet Boller Skov Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Boller Skov. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport tilsynsrapport - boller skov.doc Taget til efterretning.

14 Side 14 af 24 Nr. 10 J.nr K09/ Tilsyn - opholdsstedet Lærken Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Lærken. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Taget til efterretning.

15 Side 15 af 24 Nr. 11 J.nr K09/ Tilsyn - behandlingscentret Monbjerg Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Monbjerg. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Taget til efterretning.

16 Side 16 af 24 Nr. 12 J.nr K09/ Tilsyn - opholdsstedet Østerhov Børn og Unge har foretaget tilsyn på opholdsstedet Østerhov. Tilsynsrapporten fremgår af bilag 1. at tilsynsrapportens indhold tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport tilsynsrapport - østerhov.doc Taget til efterretning.

17 Side 17 af 24 Nr. 13 J.nr S55/ Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Aktiv Ungdoms Udvikling aps Børn og Unge har gennemgået regnskabet for 2006 for det Socialpædagogiske opholdssted Aktiv Ungdoms Udvikling ApS og i den forbindelse kan oplyses følgende: Regnskab 2006 viser et driftsunderskud på kr., der fragår egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ved årets udgang kr. Selskabet har i regnskabsåret haft svigtende elevbelægning, hvorfor egenkapitalen er tabt. Revisionskontoret i Horsens har oplyst selskabet om anpartslovens 28 og 52 om genetablering af egenkapitalen eller tvangsopløsning af selskabet. Selskabets ledelse forventer at genetablere egenkapitalen ved egen indtjening i det kommende regnskabsår. Selskabet meddeler, at det igen har fuld belægning. at regnskab 2006 godkendes. Vedtaget som indstillet.

18 Side 18 af 24 Nr. 14 J.nr S55/ Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Anemonegården aps Børn og Unge har gennemgået regnskabet for 2006 for det Socialpædagogiske opholdssted Anemonegården ApS og i den forbindelse kan oplyses følgende: Regnskab 2006 viser et driftsoverskud på kr., der er tillagt egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ved årets udgang kr., og anpartskapitalen udgør kr. Den samlede egenkapital udgør således ved årets udgang kr. Ifølge bemærkninger til regnskabet har selskabet tabt mere end 50% af anpartskapitalen. Ledelsen forventer, at selskabets anpartskapital vil blive genetableret i løbet af få år via egenindtjening. at regnskab 2006 godkendes. Vedtaget som indstillet.

19 Side 19 af 24 Nr. 15 J.nr S55/ Regnskab - Fonden Opholdsstedet Arnhøjgård Børn og Unge har gennemgået regnskabet for 2006 for Fonden Opholdsstedet Arnhøjgård og i den forbindelse kan oplyses følgende: Regnskab 2006 viser et driftsoverskud på kr., der er tillagt egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ved årets udgang kr. at regnskab 2006 godkendes. Vedtaget som indstillet.

20 Side 20 af 24 Nr. 16 J.nr S55/ Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Boller Skov Børn og Unge har gennemgået regnskabet for 2006 for det Socialpædagogiske opholdssted Boller Skov og i den forbindelse kan oplyses følgende: Regnskab 2006 viser et driftsoverskud på kr., der er tillagt egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ved årets udgang kr. Boller Skov ansøger om udvidelse af normering med 1 fuldtidsstilling gældende fra budget Tilsynet kan godkende, at opholdsstedet fortsat har behovet for kr. til akkreditering i 2008, men finder ikke, at begrundelsen for ønsket om udvidelse af personalenormeringen er tilstrækkelig. at regnskab 2006 godkendes. Vedtaget som indstillet.

21 Side 21 af 24 Nr. 17 J.nr S55/ Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Lærken Børn og Unge har gennemgået regnskabet for 2006 for det Socialpædagogiske opholdssted Lærken og i den forbindelse kan oplyses om følgende: Regnskab 2006 viser et driftsoverskud på kr., der er tillagt egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ved årets udgang kr. Ifølge bemærkninger til regnskabet forventer opholdsstedet et positivt resultat i Egenkapitalen vil herved forbedres. Lærken ansøger om udvidelse af normering med 1 fuldtidsstilling gældende for budget Tilsynet kan godkende, at opholdsstedet fortsat har behov for kr. til akkreditering i 2008, men finder ikke, at begrundelsen for ønsket om udvidelse af personalenormeringen er tilstrækkelig. at regnskab 2006 godkendes. Vedtaget som indstillet.

22 Side 22 af 24 LUKKET DAGSORDEN Nr. 18

23 Side 23 af 24 ÅBEN DAGSORDEN Nr. 19 J.nr S55/ Regnskab - Socialpædagogisk opholdssted Østerhov Børn og Unge har gennemgået regnskabet for 2006 for det Socialpædagogiske opholdssted Østerhov og i den forbindelse kan oplyses følgende: Regnskab 2006 viser et driftsunderskud på kr., der fragår egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ved årets udgang kr. at regnskab 2006 godkendes. Vedtaget som indstillet. Mødet hævet kl. 16:10 Underskrifter:

24 Side 24 af 24 Torkild Skifter Ellen T. Schmidt Torben Engholm Gudrun Haller Peter Sørensen Bjarne Sørensen Dorthe Mogensen Ulrik Kragh Ellen Rossen

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 af 24 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 11 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 6. oktober 2008 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Torben Engholm og Bjarne Sørensen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 af 28 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 9 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 11. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr. 52 Overtagelse

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Børneudvalget Møde nr.: 3 Mødedato: 09.03.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-16.00 Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2009 3 002. Budgetopfølgning 5 003. Bruttorapport over solgte billetter 6 004.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 10:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 86. Status

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 11 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 11 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 27. november 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE UNDERVISNINSUDVALGETS

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 09-01-2007 Mødested: Sct. Severin Skole Mødelokale 93 (nye hovedindgang), Moltrupvej 1 A, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl.

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 3. august 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 3. august 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 3. august 2004, kl. 13:00 Åben sag: 286. Efterretning Åben sag: 287. Efterretningssag Åben

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet.),

Møde nr.: 5 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet.), REFERAT Børneudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 11.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-00.00 Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet.), Mødested: Mødelokale 1 Torkild Skifter (Deltog ikke i mødet.)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Tillægsdagsorden for Socialudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 17:00 i Løgstør 214

Tillægsdagsorden for Socialudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 17:00 i Løgstør 214 Tillægsdagsorden for Socialudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 054. Godkendelse af udvidelse af Skjoldborghus 113 2 Medlemmer Kurt Friis Jørgensen Ole B. Sørensen

Læs mere

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30

Information til institutionerne. Sommerferielukning i uge 29 og 30 Information til institutionerne Sommerferielukning i uge 29 og 30 Styrelsesvedtægt Uddrag fra dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt Dagtilbudsområdets styrelsesvedtægt, 8 stk. 7 Vedrørende fællespasning

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr,

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Side 1 af 7 Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden med beslutninger Møde nr. 3. Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : onsdag den 14. marts 2007 kl. 17:00 Fraværende : Lisbeth Skibsted og Charlotte Juhl

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 4. april 2006, kl. 12:00 Søren Kristiansen fra Aalborg Universitet deltager fra kl. 12-13.00 Åben sag:

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart Vedtægter for Børnehuset Stribonitten.. I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19-20 og 36 40, eller svarende til senere lovgivning,

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. ddagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Præsentation af dagtilbudsområdet. Opvækstudvalget, den 8. januar 2018

Præsentation af dagtilbudsområdet. Opvækstudvalget, den 8. januar 2018 Præsentation af dagtilbudsområdet Opvækstudvalget, den 8. januar 2018 Hvad er dagtilbudsområdet? 8 6 4 2 0 Dagpleje Privat børnepasning Børnehaver Integrerede institutioner Specialbørnehave Privat institution

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 12 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 24. maj 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra: Elise Gerstrøm og Tina Naldal

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2985068 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar 28. november 2018 Skole- og Børneudvalget besluttede den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. december 2017 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. december 2017 i Havnekontoret Juridisk Kontor Offentligt referat til mødet i Havnebestyrelsen 4. december 2017 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 26 Underskrive referat fra seneste møde 1 27 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden. Møde nr. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Børneudvalget. Dagsorden. Møde nr. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 10. november 2008 Side 1 af 26 Børneudvalget Dagsorden Møde nr. 12 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 10. november 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr. 93

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmødett den 27. februar 2012.

Referat fra Bestyrelsesmødett den 27. februar 2012. Referat fra Bestyrelsesmødett den 27. februar 2012. Tilstede: Mette, Jacob, Pernille, Lucy, Ulrike, Birte, Amir og Lone(referent) Fraværende: Malene Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. september 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...

Læs mere

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Dagsorden til S S SU Side 1 af 6 Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen Hanne Kyvsgaard Birgit Bangshof Mortensen Kristian Moberg Jens Timm Jensen

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Titel: Bestyrelsesmøde 6. september 2017 Resumé:

Titel: Bestyrelsesmøde 6. september 2017 Resumé: Placering: Elverhøjen» Forældremøder, bestyrelse og arrangementsudvalg» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 06-09-2017 kl.:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX (udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX Hermed gives godkendelse til drift af privat daginstitution efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 19 stk. 5 Aktuel godkendelse

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal. Alle mødt. Mødedato 12. maj 2010 kl Mødelokale. Referat Mødedato 12. maj 2010 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende X-Class, Torvegade 15, Lokale på 1. sal Alle mødt Åbne sager 7 Lukkede sager Mødet hævet 21.35 Indholdsfortegnelse den 12. maj 2010 kl. 19.00

Læs mere