Idékatalog. Naturrum port til naturen, rum til fordybelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Naturrum port til naturen, rum til fordybelse"

Transkript

1 Idékatalog Naturrum port til naturen, rum til fordybelse

2 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 2 Idékatalog Naturrum port til naturen, rum til fordybelse Naturen i Danmark rummer uanede oplevelsesmuligheder for den almene borger eller turist. For at øge tilgængeligheden til naturen, og for at give kvalitet til frilufts- og naturoplevelser, er der taget initiativ til at udvikle et koncept for naturrum i Danmark. Konceptet sigter mod at skabe fysiske rammer i naturnære områder, hvor formidling af natur, kultur og friluftsværdier er i højsædet. Målet er at klæde den besøgende på til en tur videre ud eller ind i naturen. Hvem står bag? Hvem kan søge? Bag naturrums-konceptet står et partnerskab bestående af Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Initiativet og sekretariatet ligger i Friluftsrådet. Konceptet skal udvikles gennem en række eksempelprojekter. De tre partnere yder derfor både konsulentbistand og finansiel etableringsstøtte til fem projekter. Ansøgere kan være foreninger, organisationer, myndigheder eller et partnerskab mellem disse eller andre. En ansøgning kan tage udgangspunkt i et projekt der starter helt fra bunden eller et projekt hvor den fysiske ramme er på plads, men mangler indholdet eller omvendt. Der kan også være steder, der blot får tildelt navnet, fordi de lever op til kriterierne. Det er ambitionen, at eksempelprojekterne skal vise forskellige eksempler på, hvordan de fysiske rammer, samt det indholdsmæssige og informative koncept kan indeholdes i naturrums ideen. Eksempelprojekterne skal bygge på lokal interesse og medejerskab, og naturrums-partnerne forventer en egenfinansiering på 30 procent. På naturrum.dk er der flere oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister.

3 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 3 Et naturrum skal leve op til visse formmæssige og funktionelle krav for at kunne tildeles betegnelsen naturrum. Der er ingen specifikke krav til størrelsen af et naturrum, men der er minimumskrav til faciliteter og formidling. Der skal for eksempel altid være en formidling af områdets natur og friluftsmuligheder samt mulighed for at spise sin madpakke i tørvejr. I dette idékatalog kan du læse mere om, hvordan disse og andre krav kan tilgodeses. Du kan også plukke ideer til, hvad der gør naturrummet til en berigende oplevelse og en attraktion i naturen. Naturrum for alle Naturrummet er for alle. Det er for dem, der oplever naturen som et refugium, et åndehul fra hverdagslivets strabadser, og det er for dem som bruger naturen som legeplads. Naturrum er også for dem, der ikke bruger naturen ret meget, men gerne vil have en oplevelse, og måske komme til at bruge naturen mere. Naturrummet er en port til naturen og gør naturen til et læringsrum, hvor viden og indsigt giver kvalitet og indhold til naturoplevelsen. Ambitionen er, på længere sigt, at naturrum kan fungere som et samlet brand for et netværk af formidlings- og aktivitetstilbud til den danske befolkning. Et naturrum er kendetegnet ved, at der altid er åbent, der er gratis adgang og en høj grad af lokalt engagement, men stedet er uafhængigt af bemanding. Herved adskiller konceptet sig fra andre tilbud som naturskoler og naturcentre. Målgruppen er altså den brede offentlighed, primært det, der kaldes det uorganiserede friluftsliv. Målet er at kunne tiltrække en mere udvidet brugerskare end de allerede eksisterende tilbud, som ofte har fokus på organiserede grupper (skoleklasser, institutioner, klubber mv.). Samtidig ønsker naturrummet at kunne tiltrække mere uvante, måske uerkendte, naturnydere. Dette gøres ved at tilbyde en vis grad af komfortfaciliteter, samt tilgængelig og inspirerende naturformidling rettet mod den almene befolkning eller turist. Ved at tilgodese den æstetiske sans, i både arkitekturen og i helheden, håber naturrummet at kunne imødekomme stigende krav fra brugernes side til netop komfort, æstetik og ikke mindst til oplevelsen. Et naturrum kan altså udgøre en attraktion i sig selv gennem sin udformning og sit indhold, samtidig med at det kan forstærke et sted eller områdes værdi og identitet. Forankring og drift Målgruppen kan både opleve naturrum som besøgende eller indgå aktivt i udvikling, organisering og drift af det enkelte naturrum. Initiativtagerne bag et naturrum må medvirke til at der etableres en brugergruppe, der tilknyttes det enkelte naturrum for at sikre lokal opbakning og have ansvaret for den daglige drift. Myndigheder som kommunen, skovdistriktet e.l. kan også involveres i såvel etablering, som drift og vedligehold. Naturrummet som brand ejes og varetages af de tre partnere bag projektet, som også forestår certificering af naturrum. Sekretariatet herfor er placeret i Friluftsrådet.

4 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 4 Vejledning til eksempelprojekterne De eksempelprojekter, der udvælges til at få støtte, vil få mulighed for konsulentbistand i de forskellige faser af deres individuelle projekter. Den lokale initiativ-/brugergruppe vil kunne få vejledning om: Byggeri Bæredygtighed Formidling inde og ude Lokal og administrativ forankring Markedsføring/kommunikation Der vil blive lavet temadage og erfaringsudveksling for eksempelprojekterne, og sekretariatet vil løbende høste af projekternes erfaringer. På hjemmesiden naturrum.dk vil der være oversigt over og oplysninger om de enkelte naturrum. Hvert naturrum får sin egen underside, der kan opdateres lokalt af initiativ-/brugergruppen. Placering og udformning Naturrum skal kunne findes i mange forskellige natur- og landskabstyper og kan placeres på statsejede, kommunale eller private jorde, afhængig af hvem der ønsker at indgå samarbejde. Naturrum ses gerne placeret i tilknytning til større, attraktive naturområder ikke i umiddelbar nærhed af alfarvej. Det omkringliggende område er en væsentlig del af det samlede koncept for det enkelte naturrum og spiller en central rolle i både formidling og aktivitetstilbud. By-naturrum må indrettes under hensyntagen til den større og mere tilfældige brugerskare, der må forventes, hvilket kan indebære særlige udfordringer. Bynaturrum kan dog vise sig at have stor værdi som port til naturen netop i kraft af brugerskaren, der herigennem inspireres til at opsøge naturrum ude i naturen. Mennesker, som måske ikke tidligere var naturinteresserede, vil forhåbentlig kunne lokkes ud af byen, blive inspireret til friluftsliv og få større naturforståelse. Ved placering af naturrum skal det nøje overvejes, hvordan naturrummet ønsker at indgå i forhold til allerede eksisterende naturformidlings- og friluftsmuligheder i området. I de tilfælde, hvor naturrum ligger i tilknytning til andre initiativer, skal naturrummet have en tydelig egen identitet og indgang.

5 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 5 Naturrums logo skal være med til at styrke konceptets identitet. Når et naturrum er blevet certificeret får stedet et skilt med logo, som skal monteres på naturrummet. Så er besøgende aldrig i tvivl, når de møder et naturrum. Nyskabende arkitektur Naturrum ønsker at afspejle omgivelserne og den natur, det skal formidle, og søger at gå i ét med stedets ånd. Målet er, at besøgende vil fornemme denne Genius Loci, som beskrevet af Knud W. Jensen: Et kunstværk, et stykke arkitektur eller et landskab gør det ikke alene. Kun når der opstår en helhed, når kunsten, bygningsværket og landskabet forener sig og dermed forstærker oplevelsen, får vi denne næsten udefinerbare fornemmelse her er noget særligt (fra Stedets Ånd, 1994) Arkitekturen og kvaliteten af naturrummet er altså en central del af oplevelsen og formidlingen. Arkitekturen kan også bruges aktivt til at understøtte naturrummets intention om at fungere som port til naturen. Hvor det er muligt, kan dette tilstræbes, så indgangen placeres i forbindelse med det oplagte ankomststed, og en udgang placeres, så den direkte leder ud i naturen, måske til et stisystem. Naturrum kan bestå af en eller flere bygninger/konstruktioner, eventuelt opbygget ud fra satellit-princippet, hvor forskellige funktioner adskilles med større eller mindre afstand. Der er ingen specifikke krav til maksimal eller minimal afstand mellem de forskellige satellitter, men sammenhængen mellem dem må fremgå tydeligt. Naturrum kan også etableres i allerede eksisterende byggeri, hvor udstillingen og rummet tilrettes hinanden. Alt må udformes robust, så det kan modstå årstidernes påvirkninger med regn, slud og blæst og med høj sikring mod hærværk. I de mest udbyggede naturrum med større udstillinger, kan man sørge for, at disse kan aflåses separat, uden at man dog derved forhindrer adgangen til andre faciliteter. Selvom naturrummets udformning i sig selv er en oplevelse værd, er det indholdet og stemningen der får os til at vende tilbage, og til at afsøge andre naturrum i andre naturområder. Naturrum skal indgå i sine omgivelser så uforstyrrende som muligt, og både den ydre og den indre udformning af rummet skal derfor søge bæredygtige løsninger. Vi ser gerne, at der i ansøgningen om midler til eksempelprojekt tages stilling til materialevalg og byggeproces, så det er miljømæssigt forsvarligt. Optimalt kan bygning, udstilling og drift leve op til kravene i en ISO certificering.

6 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 6 Faciliteter Naturrummet ønsker at lokke flere brugere ud i naturen og højne kvaliteten af naturoplevelsen for både nye og erfarne naturbrugere. Flere nyere undersøgelser peger på, at gode basisfaciliteter er en vigtig del af den gode oplevelse. Naturrum skal derfor i alle tilfælde tilbyde en vis komfort. Som minimum skal der være siddeplads til hvile og overdækket spiseplads. Der skal også være mulighed for at få en kop varmt at drikke, hvilket kan tilgodeses på forskellig vis. Som minimum er der en overdækket bålplads eller en indendørs brændeovn. Hvor det er muligt ses gerne en kaffemaskine, så selv den helt uforberedte gæst kan tilgodeses. Det bør tilstræbes, at der etableres vand, lys/el og toiletfaciliteter, gerne med pusleplads. Toiletfaciliteter har høj prioritet men kan eventuelt være af mere primitiv karakter. Naturrum kan også indrettes som en ø, der er selvforsynende med strøm via solceller eller mini-vindmølle og vand (ikke drikkevand) via regnvandsindsamling. Opvarmning kan ske ved brug af jordvarme, med brændeovn eller åbent ildsted. I denne type naturrum er det oplagt at etablere multtoilet. Nogle naturrum kan ved deres placering og faciliteter rette sig mod kørestolsbrugere og høre- og synshæmmede. Netværket af naturrum tilmeldes mærkeordningen for tilgængelighed hvis de opfylder kravene hertil (godadgang.dk). Udendørs faciliteter I tilknytning til naturrummet er det oplagt at etablere en stribe udendørs faciliteter i form af eksempelvis terrasse og borde/bænke og måske en tøjrepæl til heste eller hunde. Som nævnt er det et minimumskrav, at man kan spise sin medbragte mad i tørvejr. Dette element kan udvides med en udendørs grill eller bålplads, en plads hvor man kan rense fisk eller vildt, eller andet der passer til det givne sted. Overnatning Det er ikke naturrummets primære funktion at tilbyde mulighed for overnatning. Men hvis området lægger op til det, kan der i større eller mindre afstand fra selve naturrummet være shelters, evt. flydende shelters, eller teltplads. På egnede steder kan der være hængekøjer til overnatning i trætoppene, eller der kan monteres kroge under loftet i en bygning i tilknytning til naturrummet. Inventar må være robust og fortrinsvis udfærdiget i naturmaterialer og må kunne erstattes løbende.

7 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 7 Naturformidling Naturformidling er den samlede betegnelse for naturvejledning og information om natur og kulturmiljø knyttet til et bestemt område. Tilgang til god naturformidling er en vigtig forudsætning for, at folk besøger naturen. Formidlingen af natur-, kultur- og friluftsværdier er en bærende og integreret del af naturrummets form og funktion. Naturformidlingen skal skabe samspil mellem det indre og det ydre og anspore den besøgende til at begive sig længere ud og længere ind i naturen. Naturrummets brede målgruppe kan have meget forskellige behov og forventninger til naturformidlingen. Formidlingen bør foregå, så den kan tilegnes uden særlige forhåndskundskaber. Samtidig skal naturrummet give mulighed for fordybelse. På den måde kan samme naturrum besøges flere gange og stadig være en berigende oplevelse. Ubemandet naturformidling Naturrummet skal formidle det omkringliggende landskab eller et specifikt landskabselement eller -tema. Naturformidlingen kan tage form af en udstilling, og der lægges stor vægt på æstetikken. Traditionelle plancher med meget teksttung information ønskes således ikke. Eksempler på emner, der kan formidles, er den lokale geologi, flora, fauna og landskabsdannelse. Kultur- og lokalhistorie hører også til i naturrummet. Også mere eventyrlige indslag fra området, så som mytologi eller skrøner, kan formidles også for børn. Udstillingen kan indeholde udstoppede eller udskårne dyr, kort og landskabsmodeller og gerne elementer, som man må røre ved kun fantasien sætter grænser. Udstillingen kan skabe interesse med skala, farve, materiale og detaljerigdom. Ved eksempelvis at præsentere en gruppe insekter i stor skala kan man få betragteren til at se på insektet med nye øjne, og måske skabe en ny interesse. Vi vil gerne inspirere til, at der arbejdes med stor-lille skala, så et givent tema fra det omkringliggende landskab et dyr eller andet fremstilles i forstørret format. Er det eksempelvis en myre, kan denne gå igen i skiltning eller som figur langs et stisystem, som måske leder forbi en virkelig myretue. Uden for naturrummet kan myren være skåret i træ og fungere som klatrestativ eller lignende. Man kan også forestille sig en udstilling uden ord, måske med sansekasser eller et naturrum indrettet som en kaninhule, en fuglerede eller en jættestue. Her er det oplevelsen, der er i fokus, og formidlingen taler direkte til sanserne og følelserne. Man kan bruge en gæstebog til at lade de besøgende beskrive deres oplevelser og komme med input og ideer til aktiviteter for næste gæst.

8 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 8 Uddybende information kan formidles interaktivt, eksempelvis via en simpel IT-løsning med touch-screens eller som lydspor i høretelefoner. Hvis ønsket er at begrænse omfanget af udstyr i naturrummet, kan der satses på downloads eller podcasts til den besøgendes egen mobiltelefon. Ligeledes kan der både i og omkring naturrummet laves mobilpunkter, hvor der kan ringes op til en audioguide. På den måde kan den besøgende selv bestemme hvor uddybende information der ønskes, og udstillingen bevarer sit tilgængelige udtryk. Uddybende information kan også gives i form af et katalog, der beskriver og forklarer udstillingen, og der kan skabes mulighed for fordybelse i et læsehjørne med et lille bibliotek. Bøger kan forefindes i forskellige formater, mere eller mindre eksklusive, for både børn og voksne. Der kan også findes materiale som egner sig til at tage med ud på tur, samt en pjece, postkort eller andet man må tage med hjem. Alle beskrivelser, kort, turvejledninger og andet materiale om hvert naturrum, vil kunne downloades fra naturrum.dk. Materiale kan forefindes på andre sprog end dansk. Her tænkes både på de gængse europæiske sprog som vil imødekomme den typiske turist, men også på sprog som arabisk, urdu, tyrkisk eller andet som kan imødekomme nydanskere. Udover mulighederne for podcasts og lignende kan også lydbånd og blindskrift tilgodese synshæmmede. Man kan skabe fornyelse i naturrummet med eksempelvis skiftende udstillinger og temaer. Også audioguiden kan have vekslende temaer afhængig af årstid eller andet. I samarbejde med lokale foreninger eller den lokale naturvejleder kan der afholdes temadage, foredrag m.m. Selv om naturrummet som udgangspunkt er uafhængigt af bemanding er det oplagt, at naturvejledere kan bruge naturrummet som base for aktiviteter. En kombination af formidlingsmetoder er oplagt og kan til eksempel ske med en opdeling af udstillingen i temaer, eller ved at lave et inde og et ude tema. På denne måde kan man søge at tilgodese både børn og voksne. Friluftsliv og naturformidling omkring det enkelte naturrum Udformningen af naturrummet skal sikre et samspil mellem inde og ude mellem fordybelse og aktivitet. Derfor forventes det, at der i tilknytning til naturrummet er forskellige tiltag, der understøtter et aktivt friluftsliv. Stisystemer er en vigtig del af den udendørs formidling og kan som nævnt benytte et tema fra naturrummet for at understøtte en kobling til det omkringliggende landskab. Man kan lave oplevelsesstier og quiz-stier eller stisystemer med undervisningsforløb, evt. med brug af audioguides, orienteringsløb, GPS løb eller geocaching. Afhængig af de omkringliggende naturtyper og den flora og fauna de understøtter, kan forskellige elementer så som et fugletårn eller en spang gennem et moseområde være relevante. Der kan også være tale om primitive legeredskaber som en hængebro, labyrint, klatretræ/-væg, simple gynger eller andet for både børn og voksne. Selvom faciliteter til at opleve naturen kan være vigtige i understøttelsen af oplevelsesmulighederne, kan det også være sjovt at lægge op til aktiviteter, som kræver få eller ingen redskaber. Måske er der

9 Naturrum port til naturen, rum til fordybelse 9 gode klatretræer, man kan lege sporfinder, bygge huler, lave hemmelige stier, osv. Sådanne oplevelser kan understøttes ved at stille inspirerende vejledningsmateriale til rådighed i naturrummet. Ligger naturrummet ved vand, kan der være picnicplatforme på vandet, undervands-stier til snorklere, en kæderobåd m.v. Det kan også tænkes at lave et decideret flydende naturrum, som kunne være udgangspunkt for bl.a. dykkerture. Grej For at muliggøre naturundersøgelser og for at inspirere til aktiviteter uden for naturrummet, kan der stilles forskelligt grej til rådighed. Det kan være i form af en tur-rygsæk med undersøgelsesgrej som (vand) kikkerter, lup, beholdere og målegrej m.v., som de besøgende kan tage med på oplevelse. Der kan også findes slacklines, hængekøjer, fiskenet, gummistøvler, stormkøkken og meget andet. Der kan være tale om en mere udbygget grejbank med eksempelvis langrendsski og kælke, våddragter, snorkler og dykkermasker, kajakker, kanoer, cykler, GPS er, osv. Den lokale initiativ-/brugergruppe må vurdere, i hvilket omfang og hvordan brugen af denne del af naturrummet skal fungere. Er der udstyr, som uden videre kan stilles til rådighed? Og hvilke forudsætninger bør der være for udlån? Der kan eventuelt tilknyttes en naturvejleder til denne del af brugen af naturrummet eller grejet kan stilles til rådighed lejlighedsvis/periodevis. Naturrum for organiserede Naturrummet retter sig primært mod det uorganiserede friluftsliv, men kan suppleres med faciliteter, der også tilgodeser institutioner og skoler. De uorganiserede og de organiserede brugere kan antages at ville gøre brug af naturrummet på forskellige tidspunkter af ugen og året. Man kan eksempelvis udbygge naturrummet med et værksted rettet mod grupper af børn på forskellige alderstrin fra daginstitutioner eller skoler. Stedet kan benyttes til at opbevare udstyr og til at færdiggøre undersøgelser af materiale indsamlet i felten. Det kan også tænkes brugt som base for udeskoleaktiviteter. Hvis man ønsker at målrette stedet til dagplejere og vuggestuer, kan man indrette pusleplads, osv. Det kan være oplagt at lave et kort nøglekursus, der omhandler praktiske og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med anvendelse af værkstedet. På naturrum.dk vil der kunne laves en booking funktion, og man kan afkræve en årlig afgift for deltagelse.

10 Kontakt: Anne Marie Kamilles, Tlf Friluftsrådet Scandiagade 13, 2450 København SV Tlf Fax ma-to fre Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager medlemmernes og befolkningens behov for samt interesser i et aktivt friluftsliv. Herunder som rådgivende organ over for de offentlige myndigheder. Friluftsrådet administrerer Tips- og lottomidler til friluftslivet. Læs mere på

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1 Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1. Velkomst og introduktion ved arbejdsgruppen. 2. Indledende kommentarer inden gruppearbejdet 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Frivillighed i naturen

Frivillighed i naturen Frivillighed i naturen Nordre Fælled Nuværende brug: -Gåture x9 - Løbeture x6 - Orienteringsløb - Hunde luftning x4 - Foto- naturbilleder - er glad for 5 km ruten - Teltlager - Bord og bænke - Ser på rådyr

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Støttepunkter til aktivt udeliv

Støttepunkter til aktivt udeliv Støttepunkter til aktivt udeliv Indledning INDLEDNING En af de stærkeste tendenser i danskernes fritidsvaner er, at vi i stigende grad foretrækker at dyrke vores fritidsaktiviteter udendørs. Det er derfor

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Afrapportering Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Juni 2015 Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Dette notat supplerer det reviderede regnskab med erklæring af 13. maj 2015 og de

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Navn: Høringssvaret skal sendes til Anne Christmann Ramsgaard på email: shaar@herning.dk. Deadline er den 18. april 2012 kl. 9.00. Hovedtemaer Konkrete

Læs mere

Vuggestue området. Bevægelse og leg. Muse workshop for de helt små

Vuggestue området. Bevægelse og leg. Muse workshop for de helt små Vuggestue området Vi har i år lavet et separat område kun for vuggestuer, så alle vuggestueaktiviteter r samlet et sted og de små ben ikke skal bruge al deres energi på at gå mellem de sjove aktiviteter.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året:

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året: Bilag 2: Nationalparkcenter Først og fremmest vil vi gerne rose bestyrelsen og sekretariatet for et flot stykke arbejde med nationalparkplanen. Visioner og planer er gode og der er ikke mindst i visionsfasen

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Bilag 4 b. Skov- og naturtekniker. Oversigt over mål i specialet Natur- og friluftsformidler (15)

Bilag 4 b. Skov- og naturtekniker. Oversigt over mål i specialet Natur- og friluftsformidler (15) Bilag 4 b. Skov- og naturtekniker. Oversigt over mål i specialet Natur- og friluftsformidler (15) EUD fag nr. 6569 Formidling og publikumskontakt, 1 uge. Obligatorisk, alle specialer, Trin 1. Enkeltfagets

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte?

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud,

Læs mere

Gentofte Park og Sø Udviklingsplan

Gentofte Park og Sø Udviklingsplan Gentofte Park og Sø Udviklingsplan Velkommen til borgermøde og workshop nr 2 Her er aftenens program: 1700-1720 - Velkomst og baggrund Velkommen v. driftschef, Robert Erlefred Meisner Opsummering af indkomne

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner riluftsliv i tårnby og dragør kommuner Billederne viser med start øverst til venstre: En bypark, foto: Allan Meyer. Kastrup Strandpark, foto: Tårnby Kommune, pressefoto. Kalvebod Fælled, foto: Allan Me

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gode råd og inspiration til stiprojekter. V/ Casper Lindemann, DIF

Gode råd og inspiration til stiprojekter. V/ Casper Lindemann, DIF Gode råd og inspiration til stiprojekter V/ Casper Lindemann, DIF Der er behov for flere stier og ruter Andelen af stier og markvejsstrækninger i jordbrugslandskabet er blevet reduceret med 40% siden 1950

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Stenstrup & Ko ApS Torben Stenstrup Ålehusvej 22 4160 Herlufmagle Mail: stenstrup@adr.dk Tlf. 30 34 46 20 Når spejdergruppens faciliteter ikke slår til Kan

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

P R Æ S E N T A T I O N A F ELKÆRHOLMPARKEN T Æ T P Å B Y E N M I D T I N A T U R E N

P R Æ S E N T A T I O N A F ELKÆRHOLMPARKEN T Æ T P Å B Y E N M I D T I N A T U R E N P R Æ S E N T A T I O N A F ELKÆRHOLMPARKEN T Æ T P Å B Y E N M I D T I N A T U R E N Fra kun 1.848.000,- Vælg indretning der passer netop dig N y t a t t r a k t i v t b o l i g o m r å d e i V e s t

Læs mere

Naturpark Åmosen Naturrum - Vejle d. 29. maj 2015

Naturpark Åmosen Naturrum - Vejle d. 29. maj 2015 Naturpark Åmosen Naturrum - Vejle d. 29. maj 2015 Koncept for Friluftsliv i Danske Naturparker Krav til udviklings - projektet Ny arkitektur Tiltrække nye målgrupper Tilpasses naturen Natur/kultur Formidling

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Vedlagt er en uddybende ansøgning, et aktivitetskatalog og en budgetbeskrivelse.

Vedlagt er en uddybende ansøgning, et aktivitetskatalog og en budgetbeskrivelse. Ansøgning til voksen- og plejeudvalgets udviklings- og sundhedspulje Uddrag af ansøgning Vi vil hermed gerne ansøge om finansiering af et pilotprojekt, som dels skal give erfaringer med at inddrage unge

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

Ikke desto mindre mener vi, at der er et stort uudnyttet potentiale for både borgere og brugere.

Ikke desto mindre mener vi, at der er et stort uudnyttet potentiale for både borgere og brugere. Projekttitel: Madpakkehus og Naturstier ved Faxe Kalkbrud - Optimering af rekreativ infrastruktur i og omkring Faxe Kommunes største turistattraktion Ansøger: Center for Udvikling, Faxe Kommune ved Centerchef

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Handleplan for gode rammer for udvikling af friluftslivet

Handleplan for gode rammer for udvikling af friluftslivet Handleplan for gode rammer for udvikling af friluftslivet Formål Denne handleplan for gode rammer for udvikling af friluftslivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Af temaplanen fremgår,

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

Fremtidens legepladser

Fremtidens legepladser Fremtidens legepladser Forord Mangfoldighed Foranderlighed Bevægelse Leg Læring Udformning Hvad er legepladsen for en størrelse? Mangfoldighed 1 Fremtidens legeplads skal skabe en mangfoldighed af rum,

Læs mere

Input til processen frem mod en friluftsstrategi for Silkeborg Kommune

Input til processen frem mod en friluftsstrategi for Silkeborg Kommune Input til processen frem mod en friluftsstrategi for Silkeborg Kommune Søren Præstholm Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Mange Muligheder

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Konkrete problemstillinger i processen omkring Torpegård.

Konkrete problemstillinger i processen omkring Torpegård. Faaborg den 26. september 2015 Konkrete problemstillinger i processen omkring Torpegård. Den initiativgruppe, der står bag Torpegård, har ikke erfaring nok til at formidle budskabet omkring Torpegård.

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere