VIA Center for Undervisningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver

2 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen Parafrase... 4 Socialrealisme - kritisk realisme... 4 Den realistiske ungdomsroman Tema og motiv... 5 Målgruppe Prøverne og sammenhæng... 5 Om de faglige Mål, som bygger på Fælles Mål Bemærkninger om opgaverne... 5 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres... 7 Mens romanen læses Efter romanen er læst Romananalyse og fortolkning... 7 De to miljøer... 7 De tre miljøer... 7 Miks relationer... 8 Relationer - mønsterbryderen Lena Relationer brødre - Mik og Tony... 8 Intertekstualitet... 8 Personkarakteristik: Mik og hans udvikling med inddragelse af aktantmodellen... 8 Fortællestil: Sprog... 8 Fortællestil: Det groteske Symboler... 9 Symbol vand... 9 Nedslag - kapitler Genren... 9 Temaet Omsorgssvigt Fortolkning den samlede forståelse Evalueringsopgave - lav en intro... 9 Evalueringsopgave skriv et brev Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer Litteraturliste Links Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bent Rasmussen: Anmeldelse. Skolebiblioteket. (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html - hentet ) Kapiteloversigt Omslagsbillede Fokus før læsning Miks tre miljøer Aktantmodel Citatmosaik Genre

3 TIL LÆREREN Forord I de seneste år har bl.a. tidligere formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen sat fokus på omsorgssvigtede børn. Tynd is er en velskrevet roman, der med sit tema om omsorgssvigt på en meget fin måde kommer med sit eget litterære bud på temaet Omsorgssvigt forbundet med en negativ social arv, men også omhandler mønsterbryderproblematikken. Med to (tre) miljøer, geografisk adskilt, er romanen en litterær perle, som er skrevet i et nedtonet og smukt, sammenhængende sprog. I udarbejdelse af denne pædagogiske vejledning indgår inspiration i 2013 fra dansklærer Tina Salquist og 9.a på Skanderborg Realskole. Tak til David Harring, Ester Kirstine Larsen og Anette Vestergaard, Haderslev Ungdomsskole, for inspiration. Vejledningen rummer ideer til at inddrage fx Skole Tube-værktøjer, men opgaverne kan selvfølgelig anvendes uden brug af de foreslåede værktøjer. Ligeledes kan der også foretages en udvælgelse blandt opgaverne samt uddelegering af de forskellige opgaver til elevgrupper. Som bilag 1 findes anmeldelsen fra Skolebibliotekets netanmeldelse, hvor redaktør Bent Rasmussen anmelder. Anmeldelsen er indsat med tilladelse fra forh. redaktør Bent Rasmussen. Ayoe Quist Henkels materiale (se Litteraturliste) har inspireret. På >fag >dansk udskoling>romaner kan du se 2 elever udtale sig om romanen, varighed 1 4 minutter. Link her. Om romanen Romanen peger på sin helt særlige måde på temaet Omsorgssvigt. Det er en fortælling, der udmærker sig ved at vise miljøet og vise, hvor svigtet finder sted. På mange måder er romanen i stand til at vise situationerne ved at skabe de indre billeder hos læseren, så der kun er et lille skridt til, at filmen kører i den indre biograf. Romanen udmærker sig ved ikke at være afstandtagende og moraliserende. Hvis der skal udledes en morale eller tages en diskussion, overlades det til læseren. Fortolkningen overlades til læseren samtidig med, at fortællingen lægger op til en empatisk kompetence. I kapitlet Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer er der peget på titler og medier, der tager fat på virkelighedens dilemmaer og diskussioner om Omsorgssvigt. At romanen er en oversat svensk ungdomsroman, er i forhold til handlingen og temaet Omsorgssvigt ikke af markant betydning. De nordiske kulturer ligner hinanden. Udkantssverige og Udkantsdanmark rummer nogle menneskelige, sociale og miljø- og naturmæssige forhold, som både ligger tæt op ad hinanden, og samtidig giver romanens svenske naturbeskrivelser romanen en særlig stemning. Der er også en særlig sproglig tyngde i de poetiske naturbeskrivelser og de groteske episoder. Der er en form for poetisk realisme i romanen, der i øvrigt ikke er fuldstændig uden humor. Selv alvorlige situationer kan som bekendt beskrives med et gran humor som fx i stenkastningsepisoden, da skolelederen kommer til klassen, og Mik erkender, at han er den skyldige stenkaster (s ). Et andet eksempel er situationen, hvor hele det officielle Sverige skal have Mik indfanget, og lærerinden får nedgjort den ene ordenshåndhæver til en tidligere elev, som var en lille dreng med taleproblemer. Det gør hun fordi, at absolut ingen skal entre hendes klasse, hvor hun bestemmer(s. s )! Humoren i romanen rammer læseren på en måde, som ikke kun er behagelig, men også giver stof til eftertanke. Eleverne vil følge en hovedperson, der går i 5. klasse, når romanen begynder. Det giver et vist overskud for de ældre elever, da de skal have et blik på hovedpersonen som en yngre person, der ikke helt er i øjenhøjde med dem selv. Der er noget andet på spil 3

4 end umiddelbart identifikation i romanen Tynd is. Tynd is er velskrevet og en fornøjelse at læse, fordi den har en klassisk episk fortællestil. Læs endvidere Bent Rasmussens anmeldelse (Bilag 1) som en slags overordnet indføring i romanen. Parafrase Handlingen udspiller sig dels i Stockholm, dels i Nordsverige. Hovedpersonen Mik er en overlever, der har lært at klare sig under kummerlige vilkår i storbyen Stockholm. Han lever sammen med en alkoholiseret far og en storebror. En dag bliver han fjernet, men inden de sociale myndigheder kan finde en mere varig løsning med en plejefamilie, bliver han placeret hos sin faster, som er mønsterbryder: Hun lever som distriktssygeplejerske i et mindre samfund i Nordsverige. Her er både ulovligheder, forskellige tvister, sammenhold og originaler, men også en interessant jævnaldrende pige. Plejefamilen, han derefter kommer til, er ikke en succes for Mik. Efter mange trængsler når Mik igen frem sit hjem. Her opnår han det lille samfunds accept og opbakning til at blive, og under en dramatisk flugt fra de sociale myndigheders repræsentanter viser Mik, hvor han nu hører til. Socialrealisme - kritisk realisme I realismen er virkeligheden skildret, så den er genkendelig. Man kan sige, at de fiktive fortællinger er virkelighedsnære. I en snæver forstand er realisme ofte forstået som samtidsdigtning, der detaljeret og virkelighedstro skildrer miljøer og personer inden for psykologiske, sociale og politiske problemfelter. Inden for socialrealismen er de sociale realiteter skildret ubønhørligt. Stærk står Det moderne gennembrud, hvor samfundets problemer netop kom til debat i litteraturen. Miljø- og arvdiskussionen bliver i en eller anden form taget op i den kritiske litteratur. Socialrealisme skildrer i fiktiv form sociale forhold, deraf navnet. Det er de forhold i samfundet, som fører til udstødelse og ydmygelser, der er fokus på. Der er oftest tale om en indirekte social kritik, sjældnere en direkte i form af en jeg-fortæller eller en alvidende fortællers kommentarer til den narrative handling. Fokus er mange gange skildringen af samfundets bund. Som et gennemsigtigt lag i fortællingen er samfundets problemer sat til debat. Der er i en kritisk realisme lagt op til, at engagerede læsere skal l at forholde sig samfundspolitisk til det, der fortælles i en fiktiv ramme. Den realistiske ungdomsroman I megen ungdomslitteratur følges en ung, der skal gennem nogle initieringer, indvielsesriter i bred betydning, for at gå fra det at være et barn til at blive en voksen, et ungt menneske. Der er som oftest tale om møder med seksualitet, med døden og det religiøse. Det religiøse kædes i Tynd is sammen med en højtid, hvor familieværdierne med samvær og nærvær skildres. Mik oplever lige som pigen i H.C. Andersens eventyr Pigen med svovlstikkerne først de omsorgssvigtedes ensomhed og isolation fra andre, dernæst oplever Mik julens omsluttende fællesskab, hvor Mik alligevel møder den kristne juls budskab i form af en særlig julemand: Julemanden lugter af gedde (s ). Mik møder en pige, der fascinerer ham han får øjnene op for et andet køn og en anden tilgang til livet. Centrale sider om Pi: 57 58, 63, 77 78, 85, 104, 110, 115, 126, 129, 154, 203, og I Tynd is er dødselementet meget nærværende i tæt samklang med en variant af Aktantmodellen, hvor Mik med de sociale myndigheders aktive medvirken skal ud i en form for ødemark. I udkantsverdenen/ Udkantssverige er døden med vandsymbolikken særdeles nærværende. Vandet i elven bliver et symbol på genfødsel til et nyt liv. Der sker en form for genfødsel, da Mik ved romanens afslutning er ved at drukne, idet han nedsænkes i vandet som ved en form for dåb og derefter kommer op. Mik genopstår som et nyt menneske. At kunne svømme, at kunne gå på tynd is er lig med at kunne klare sig i livet med de svage forudsætninger Mik har ud fra sit samfundsmæssige begyndelsessted. Det skildres flere steder, fx 22 (titel), 27-32, 77, 101, 102, 131, 132, 206, 212, 244, 255 og i det afsluttende kapitel dramatik. Den unge Mik skal finde sin egen vej at gå. I en sådan realistisk ungdomsroman vil der være tale om en genkendelig virkelighed. De to 9.klasser på Skanderborg Realskole har i 2013 været i Stockholm og kunne være taget videre til Nordsverige. Begge steder har eleverne kunnet møde de to universer, som passer med Tynd is s miljøskildringer. Eleverne ville også have kunnet møde personer, der minder om de fiktive personer i romanen. 4

5 Tema og Motiv Temaet Omsorgssvigt er det overordnede tema. I det tema er indeholdt det at være mønsterbryder: faster Lena og sandsynligvis også Mik, da læserne forlader ham med den afsluttende replik) og hvad en social arv indebærer (fx Tony). I romanen oprulles undervejs fx Lenas tidligere druk, den pris, hun må betale for at bryde mønstret, fx hendes modvilje mod jul, Miks fars kamp mod sin far og farens gentagelse af alkoholmønsteret, men også Tonys kriminalitet, hvor Miks vej bliver over tynd is til en lykkelig afslutning på romanen - lige som i eventyrenes verden. Side 125 står meget centralt, lige som s. 124, 139, 253 og 254. Der er desuden et vigtigt undertema: Relationer familie, særligt brødre. Det er et tema, der viser den kraft, der ligger i søskendeforhold, og derfor er de intertekstuelle referencer til Brødrene Løvehjerte en markering af den emotionelle betydning brødreforbindelsen har for Mik. Rejsemotivet er indflettet, idet Mik foretager rejsen fra storbyens udsatte kvarter Solna til Udkantssverige i Selvet og med en afstikker til en plejefamilie, der er placeret et sted på landet. I den rejse ligger Miks udvikling fra den lille ureflekterede lillebror Mik til den Mik, der er vokset fysisk og mentalt. Der er på den måde tale om en dannelsesrejse, hvor Mik udvikler sig fra barn til en form for voksen, og hvor han finder (sit nye) hjem og sin nye identitet. På den måde kan eventyrets aktantmodel bruges til at illustrere et samtidsrealistisk eventyr placeret i Astrid Lindgrens eget land og de danske læseres naboland, hvor der på mange måder er kulturelle ligheder. Her er altså tale om en realistisk fortælling, som drejer sig om omsorgssvigt, mønsterbrydere, social arv og sociale myndigheder, og lige som i et eventyr ender fortællingen om Mik godt! Målgruppe Målgruppe: klasse(er angivet i søgebasen) Målgruppen er sandsynligvis angivet så bredt, da der er intertekstuelle referencer til Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. De to klasser, der har givet inspiration til denne pædagogiske vejledning, er to 9. klasser. Klasserne læste romanen i forbindelse med en skolerejse til Stockholm. Prøverne og sammenhæng FSA Romanen kan opgives som det 3. større fiktive værk, eller den kan indgå med et romanuddrag i de normalsider, der opgives inden for fiktion. FS10 Da romanen er en oversat, svensk roman kan den ikke opgives i sin fulde længde som det større fiktive værk. Romanen kan indgå med et romanuddrag i de normalsider, der opgives inden for fiktion. I kapitlet Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer findes eksempler på tekster og andre udtryksformer, der kan indgå i et forløb sammen med romanen eller bruges til valg af prøveoplæg. Om de faglige Mål, som bygger på Fælles Mål Eleverne skal kunne definere romanen som en socialrealistisk ungdomsroman - Eleverne skal kunne forholde sig til miljøbegrebet. - Eleverne skal analysere og fortolke hovedpersonen Miks udvikling i relation til de forskellige personrelationer - Eleverne skal vide, hvad romanen handler om motiv: En omsorgssvigtet og social sårbar drengs udvikling. Hans udvikling skildres mentalt: Mik går fra at være en dreng, der hutler sig igennem dagen og vejen til at være en, der selv vælger og kæmper. Udviklingen skildres også geografisk som en rejse fra en slags storbyslum (fra syd) til et landsbysamfund (til nord). - Eleverne skal vide, hvad romanen drejer sig om med hovedtemaet: Omsorgssvigt: Der er flere undertemaer. Romanen lægger op til empatisk kompetence. - Eleverne skal kunne bruge og kende begreberne aktantmodel og intertekstuelle referencer i den aktuelle roman. Det er ikke sikkert, at alle mål bliver opfyldt for alle elever. Med sandsynlighed er elevernes tilegnelsesniveauer forskellige. Bemærkninger om opgaverne Temaet Omsorgssvigt er det overordnede, men med god ret er der et tema, som ikke er underordnet: 5

6 Relationer brødre. Det er et tema, der viser den kraft, der ligger i søskendeforhold, og derfor er de intertekstuelle referencer til Brødrene Løvehjerte en markering af den emotionelle betydning forbindelsen har for Mik. Intertekstualitet. Der er flere intertekstuelle referencer til Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Det gælder både Miks forbundethed med Tony, men også trængslerne og de farer, der lurer på Mik. Der er drager, der er ultimativt farlige lige som Katla. Der er ond magt som Tengil, der er onde soldater/forfølgere som Veder og Kader (s. 249), men der er også en klog og omsorgsfuld Sofia i skikkelse af faster Lena. Da Tony kommer på besøg fra fængslet, er der en idyllisk stemning lige som i Kirsebærdalen (s ), men noget er forandret. De to brødre er gået hver sin vej(s ). Eksempler på referencer til Brødrene Løvehjerte: s. 8, 30, 87, 105, 129, 149, 169, 178, 186, 190, 194, 198, 225, 243, 249 og 251. Evalueringsopgaverne kan varieres på mange måder. Her er differentieringsmuligheder. Eleverne på Skanderborg Realskole havde opgaven med at skrive Miks brev til Tony 10 år efter som favorit. I Perspektiverende tekster og dokumentarer findes forslag til prøveoplæg, men alle titler kan indgå i et forløb med temaet Omsorgssvigt. Hanne Schriver pædagogisk konsulent Februar 2014 Aktantmodellen. Da eventyret om Brødrene Løvehjerte er lagt hen over Tynd is, er aktantmodellen velegnet at bruge. Eleverne vil på den måde få hjælp til at se, at Tynd is på bedste vis er en udviklingshistorie om at gå fra barn til voksen. Hunde spiller en rolle i fortællingen. Som symbol er det menneskets bedste ven. I fortællingen er hunde Miks modstandere: Den glubske hund, der er svær at passere og de mange hunde, der byder ham modstand, når han skal forbi (helt konkrete farer). Som i eventyrerne skal han gå meget igennem (kapitlerne Hundefodreren og Hundelortenes konge). Mik er bange for hunde (s. 168). Men da Mik skal nå hjem til det hjem, der er hans hjem i eventyrlig forstand, forvandles den glubske hund til en hjælper (s. 262). Dolken er et farligt våben, men for den, der ejer våbnet bliver det et redskab/en hjælper. Eleverne kan sagtens lade det at svømme være en hjælper eller et redskab for Mik. Pi lærer ham kunsten at svømme og dermed at overleve. Pi er i allerhøjeste grad en hjælper, lige som Lena. De kvindelige værdier/hjælpere står højt. Men også den særlige aldersrelaterede viden og erfaring, som den gamle vismand Bengt repræsenterer, er til stede. I Bilag 6 er hjælper derfor delt op i personer og redskaber. 6

7 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres Individuelt Start på en læselog. Skriv titel, forfatter, forlag og udgivelsesår. Brug Bilag 3 Omslagsbillede Se på omslaget Vælg det stemningsfokus, du vil have, når du læser romanen. Brug Bilag 4 Fokus før læsning Se på titlen. Vælg det sproglige fokus, du vil have, når du læser romanen. Klassesamtale Tal om de udvalgte præsentationer i relation til romanen. De tre miljøer 2 og 2 Brug Bilag 5 Miks tre mijøer. Beskriv med adjektiver eller korte formuleringer de 3 miljøer. Forhold jer også til deres ligheder og forskelle. 2 og 2 Tal om, hvad I tror, romanen handler om. Skriv hver især 3 sætninger ned i læseloggen. Få romanen udleveret. Mens romanen læses Individuelt. Hav din forforståelse og dine hypoteser i baghovedet. Efter romanen er læst Individuelt. Skriv en parafrase på 5 10 linjer. En parafrase er en kort genfortælling af, hvad romanen handler om. Romananalyse og fortolkning De to miljøer Individuelt Lav en Animoto eller en anden billedfremvisning. Du skal gøre brug af: - Naturbilleder fra et udkantsområde - Storbybilleder - Musik, der understøtter stemningen i de 2 miljøer s.14: På vej fra skole standsede Mik på broen og kiggede ned på de blå lokaltog, som susede afsted med gnistrende el-ledninger. Togene bremsede og standsede ved Solna station. Folk masede sig gennem dørene og myldrede hen over perronen for at nå først til busserne. For at nå hjem inden tja s. 55: Skov, skov, skov. Efter to timers rejse ad dårlige, knoldede veje dukkede der huse op mellem træerne. Ikke store huse. Ikke etageejendomme. Nydelige huse med hatte af sne. Driverne efter sneploven var enorme og sneen utrolig hvid. Aldrig havde han set så meget vinter. Centrum stod der på et skilt. Bussen svingede ind på et lille torv mellem to supermarkeder. Gruppe Præsenter billedfremvisningerne for hinanden i grupper på 4. Vælg en ud til klassepræsentation. Skriv hver især i jeres læselog jeres begrundelse for, hvorfor det blev den valgte. Der skal være en kort forklaring på, hvordan den valgte opfyldte de 3 krav. s. 170: Han stillede en stol op ad kældervinduerne. De var skruet fast. Langt dernede lå søen. Aftenhimlen var gyldengul og vandet stille og blankt. Nogen badede med en hest ved stranden. Mik så en fugl højt oppe i et træ. Han vidste ingenting om fugle, men den her kendte han. Det var en høgeugle... 7

8 Miks relationer Individuelt Skriv en sætning om Pi, en sætning om Oskar og en sætning om Filip. Skriv en sætning om Bengt. Relationer - mønsterbryderen Lena Individuelt. Beskriv Lena Brug og læg især mærke til siderne markeret med fed skrift: 55, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 106 (synsvinkelskift), 118, , , 135, 140, Relationer brødre - Mik og Tony Individuelt. Beskriv forholdet mellem de to brødre. Hvordan udvikler forholdet sig fra romanens begyndelse til romanens slutning? Brug fx 16, 35, 45 46, 130, , 172, 183, 248 og Intertekstualitet Individuelt Der er flere intertekstuelle referencer til Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Forklar betydningen af referencerne til Brødrene Løvehjerte. Eksempler på referencer til Brødrene Løvehjerte: s. 8, 30, 87, 105, 129, 149, 169, 178, 186, 190, 194,198, 225, 243 og Personkarakteristik: Mik og hans udvikling med inddragelse af aktantmodellen Romanen starter efter en kort præsentation af hovedpersonen Mik med en dramatisk episode. At have begået en synd betyder, at man har gjort noget forkert. Et bibelcitat fra NT(Joh. 8.7) lyder sådan: Hvo som er ren, kaste den første sten. Den, der er uden synd, skal kaste først. I GT fortælles om, hvorledes man kunne have en buk, hvem alle synder blev lagt over på, altså en syndebuk. Det er herfra udtrykket syndebuk stammer. Brug første kapitel (Stenen) og siderne Hvorfor kaster Mik sammen med nogle klassekammerater sten på de hjemløse? - Hvorfor er det ham, der rammer med et pletskud og opdages? - Sammenlig og brug også dette citat fra Hundefodreren. Hvilken udvikling sker der med Mik? s Det er vigtigt at vide hvorfor. Man kan ikke kaste en sten i hovedet på nogen uden at vide hvorfor. Forklar tømmerflåderejsens betydning i forhold til Mik, når I ser på udfordringerne. Brug kapitlerne Paragrafferne flyver, Kun ærterne er tilbage og Karmaslangen. Brug Bilag 6. Aktantmodel. Udfyld aktantmodellen. Nogle redskaber/hjælpere kan være modstandere på nogle tidspunkter og hjælpere på nogle andre. Fortællestil: Sprog Individuelt Find 5 sprogligt interessante udtryk på følgende sider og forklar dem ganske kort. Et udtryk fra sidetal, der er markeret med fed skrift, skal indgå. s. 59, 76, 86, 87, 93, 120, 124, 180, 185, 189, 205, 233, 261, 269. Fortællestil: Det groteske 2 og 2 Midt i Miks kamp for at komme derhen, hvor han gerne vil høre hjemme, er der groteske skildringer. Selv alvorlige situationer kan som bekendt beskrives med et gran humor. Humoren i romanen rammer os på en måde, som ikke kun er behagelig, men giver stof til eftertanke. Grotesk kan betyde flere ting afhængig af sammenhængen. Det kan betyde: Overdreven, uhyggeligt, men også skør og komisk overdreven. Allerførst i romanen er stenkastningsepisoden, da skolelederen kommer til klassen, og Mik erkender, at han er den skyldige stenkaster (s ), og episoden, hvor klassen er på museum. (s ). Men der er også andre. Find 2 eksempler. Øv jer hver især på at genfortælle episoden. Find et andet par. Lav quiz-og-byt, så hvert hold genfortæller en episode for det andet par.. 8

9 Symboler 2 og 2. Symbol mobil Se på følgende sider: 22, 44, 89, 170 og 230. Forklar, hvordan mobilen indgår i romanens handling. Forklar, hvordan Miks mobil skal forstås symbolsk. Symbol høgeugle En ugle tillægges symbolik som klogskabens fugl. Se på følgende sider: 61, 67 68, 75, 87, 105, 135, 170, 179, 197, 210, 230, 252 og 254. Forklar, hvordan høgeuglen indgår i romanens handling. Forklar, hvordan høgeuglen skal forstås symbolsk. Symbol slange En slange bliver ofte brugt symbolsk, hvor den repræsenterer snuhed, fristelse eller ondskab. Se på følgende sider: 5, 24, 33, 36, 43, 125, 150, 154, 176 og 245. Forklar, hvordan slangen indgår i romanens handling. Forklar, hvordan slangen skal forstås symbolsk. Symbol Pi s pude Se på følgende sider: 126, 145 og 154. Forklar, hvordan Pi s pude indgår i romanens handling. Forklar, hvordan Pi s pude skal forstås symbolsk. Symbol - vand 2 og 2 Vand bliver ofte brugt symbolsk. Vand kan symbolisere undergang, men også genfødsel og renselse til et nyt liv. Se på følgende sider: Forklar, hvordan vand indgår i romanens handling. Forklar, hvordan vand skal forstås symbolsk. Forklar, hvordan at svømme skal forstås symbolsk. Lav en Moviecut, hvor vand er omdrejningspunktet. Indtal den tekst, I har skrevet ned om vand og dets betydning i romanen. Jeres produktion skal slutte med en forklaring på vandsymbolikken og den symbolske forklaring i forhold til Miks udvikling. Temaet Omsorgssvigt Individuelt. Udfyld Bilag 7 med citater, der understøtter det overordnede tema. Brug fx s. 124, 125, 139, 253 og 254. Nedslag kapitler 2 og 2 Brug Bilag 2. Kapiteloversigt Forklar betydningen af Del III Zombiebogen. Inddrag betydningen zombie. Forklar følgende kapitlers overskrifter: - Slangen Ensom - Modig og bange - Nye forældre - Lyserøde roser - Et sværd af is Genren 4-personers grupper. Brug ordkortene på Bilag 8 Genre. Kortene klippes ud/skæres ud. I skal arbejde med litteraturbold på den måde, at I sidder i rundkreds. En starter med at kaste bolden/en lignende genstand, hvorefter den person, der modtager/griber bolden, trækker et kort i bunken. Han/hun læser ordlyden op og forklarer og begrunder. Fortolkning den samlede forståelse 2 og 2 Skriv jeres fortolkning ned i et indlæg til jeres lærer (send eller læg det på klasseintra). I skal have fat i: - Hvad romanen drejer sig om - Den udvikling der sker med Mik - Undertema(er) og hvilken holdning, der ligger bag romanens fortælling om Mik - Kvaliteten ved romanen Evalueringsopgave - lav en intro 2 og 2. Forestil jer, at der skal laves en dokumentarudsendelse om Mik. Lav introen, hvor Mik præsenterer sig. I kan bruge mobil eller ipad til optagelse. Efterbehandling kan være i Moviecut (Skole Tube). Kravene er: - Længde max. 3 minutter - Der skal indgå en kort oplæsning - Det skal være en monolog I kan lade jer inspirere af de dokumentarudsendelser, der er nævnt i kapitlet Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer. 9

10 Evalueringsopgave skriv et brev Mik skriver et brev til Tony 10 år efter: Skriv brevet. Hvad er der sket i Miks liv? Hvordan er han blevet? Genlæs evt. brevet, han skriver undervejs i fortællingen Brevet til Tony(s ), men tænk på Miks nuværende alder og situation, når han skriver det. I dit brev er han modnet og blevet 10 år ældre. Skriv brevet som en mail, du sender til din lærer. Vurderingen sker ud fra dit kendskab til Mik, hans udvikling og hans baggrund i det sociale miljø, du kender fra din romanlæsning og indsigt i Tynd is. 10

11 Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer Alle de nævnte titler kan bruges i et forløb med temaet Omsorgssvigt eller præsenteres i forbindelse med valg af prøveoplæg. I forhold til temaet er nogle titler mere barske end andre(se fx vejledende klassetrin). De nævnte romaner og andre bøger kan eventuelt indgå i læsebåndslæsning. Billedfortællinger Louis Jensen: Den meget tørstige mor. Høst & Søn Mette Hegnhøi Mortensen: Møgungen. Dansklærerforeningens Forlag Dokumentarfilm Anders Agger: Underdanmark. Serie: Danmark Indefra min. DR Link til streaming og omtaler her Mira Jargil: Drømmen om en familie. 90 min. DR Link til streaming og omtale i VIA CFU s base her. Indstillet til Robertpris Mette Korsgaard (Lisbeth Zornig Andersen): Min barndom i Helvede. 60 min. DR Link til streaming og omtale i VIA CFU s base her. Mere: Kortfilm Morten Giese: Dykkerdrengen. 30 min. Nimbus Film Ligger til streaming og omtale i VIA CFU s base. Mere: Jesper W. Nielsen: Lykkefanten. 57 min. Forbudt for børn Aps Ligger til streaming og omtale i VIA CFU s base. De første 7 minutter er velegnede til prøveoplæg. Noveller Naja Maria Aidt: Torben og Maria. I: Bavian. Gyldendal Henrik Pontoppidan: En stor Dag (1891). I: Skyld. Gyldendal Jesper Wung-Sung: Sheila og elefanterne. I: Tretten tynde teenagere: dansklærerforeningens Forlag Kim Fupz Aakeson: Brødre. I: Jeg begyndte sådan set bare at gå. Gyldendal Kim Fupz Aakeson: Morgenmad. I: Jeg begyndte sådan set bare at gå. Gyldendal Romaner Ronnie Andersen: Komatøs. Høst & Søn Jonas T. Bengtson: Submarino. People s Press Jesper Nikolaj Christiansen: Soldater græder ikke. Høst & søn 2009 Bent Haller: Skyld. (mini-roman) Gyldendal Glenn Ringtved: En god dreng. Gyldendal Jesper Wung-Sung: den sidste henrettelse. Høst & Søn Sagstof Janni Gjersen Hansen og Flemming Christiansen: Tønderpigen svigtet i 8 år. Infomedia: omdatabaser/infomedia.html. Forside og artikel som pdf. Lisbeth Zornig Andersen: Zornig vrede er mit mellemnavn. Gyldendal Lisbeth Zornig Andersen: Zornig vrede er mit mellemnavn. Omskrevet af Hanne og Søren Vinzent. Fag-let. Lix 22. Nyt dansk Litteraturselskab og Bibliodan Spillefilm Per Fly: Bænken.93 min. Zentropa Thomas Vinterbeg: Submarino. 110 min. Nimbus Fim Manuskript efter romanen Submarino 11

12 Litteraturliste Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Inkl. kopiark og Lærerens ressourcebog Johannes Fibiger: Litteraturens linjer Dansk. Gyldendals små Opslagsbøger Ib Fischer Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen. Gyldendal Nis Johannsen og Karsten Møller: Litteraturens redskaber. Dansk. Gyldendals små Opslagsbøger Martin Jørgensen og Else Waitz Mosegaard. Danskfagets håndbog. Dansklærerforeningens Forlag Rasmus Fink Lorentzen: Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. I: Kompetencer i dansk. Gyldendal Torben Weinreich: Intertekstuel læsning. Gyldendal Links Aktantmodel (http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/opslagsvaerkervirtuelle/dansklex/fortaelleform_analyse/aktantmodel. aspx (hentet ) Anmeldelse (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html (hentet ) Bibelcitat (hentet ) Grotesk (hentet ) Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bent Rasmussen: Anmeldelse. Skolebiblioteket. (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html (hentet ) Kapiteloversigt Omslagsbillede Fokus før læsning Miks 3 miljøer Aktantmodel Citatmosaik Genre 12

13 Bilag 1 Boganmeldelse Tynd is Mikael Engströms ungdomsromanen Tynd is udkom i Sverige i Forlagsleder Flemming Møldrup, ABC Forlag, fik et tip om romanen i foråret 2011 og henvendte sig til forlaget Rabén og Sjögren, som fortalte, at den havde de godt nok prøvet at sælge til rigtig mange danske forlag, men der var ingen, der ville have den! Ja, og det svenske forlag havde faktisk glemt at tilbyde den til ham! Tynd is Mikael Engström Oversat af Kina Bodenhoff ABC Forlag, sider. Om forfatteren Mikael Engström modtog i 2008 Nils Holgersson-plakett for bogen Tynd is (Isdraken). Plaketten uddeles hvert år af Svensk Biblioteksförening. Prisen består af en glasplakette samt et beløb på kr. Juryns motivering: Isdraken av Mikael Engström är en spännande, varm och gripande bok om ett fosterhemsplacerat barns utsatthet. Den är komplex med välgörande samhällskritik innefattande såväl humor som rå verklighet. Genom berättarperspektivet solidariserar sig texten med de unga och tillåter också en spirande kärlek. Olika vuxenroller blir tydliga både som förebilder och avskräckande exempel. Läsningen drivs fram genom det vardagsnära, ibland drastiska, språket till berättelsens slut vilket liksom den barnlitterära traditionen påbjuder är hoppfullt. Mikael Engström er født i Solna i 1961 og arbejder i dag som fotograf, journalist og forfatter. Flemming Møldrup fik omgående en pdf og begyndte at læse Tynd is og kunne straks se, at romanen var noget helt ud over det sædvanlige. Ja, faktisk ganske ekstraordinært. Da han havde læst den til ende, bad han omgående om rettighederne, som han så fik helt uden sværdslag. Det hele skete inden for 24 timer. Og Tynd is gør unægtelig et stærkt og uforglemmeligt indtryk. Ja, det gør faktisk ligefrem ondt, meget ondt at læse den. Jeg har måttet læse den i små bidder, fordi den er så oprørende. Hvor kan systemet være dumt! Tynd is handler om drengen Mik (12 år), der fjernes fra hjemmet på grund af faderens druk. Han kommer først op til sin faster i det nordlige Sverige, men myndighederne mener ikke, hun er velegnet som plejemor. Mik sendes i stedet til en plejefamilie, der virker kold og ukærlig, ja, familien fremstår næsten dysfunktionel med en masse lig i lasten. Plejefamilien er slet ikke i stand til at give ham den kærlighed, han savner så meget, og som han rent faktisk fik hos fasteren. Man får nærmest indtryk af, at det kun er for pengenes og Miks arbejdes skyld, at man har plejebarn. Familien har en hundekennel og indtil flere heste. Sønnen, den jævnaldrende Niklas, skyder næsten manisk løs på alle fugle. Den ældre søster rider meget, men pisker sine heste helt unødigt. Om natten bliver Mik låst inde på sit værelse med en natpotte, og om dagen skal arbejde med hundene, som han er bange for. Det ender da også med, at han flygter op til fasteren, men besværlighederne er ikke slut endnu, og det bliver ikke sidste gang, han flygter. Midt i alt det forfærdelige er der imidlertid også særlige venskaber, kærlighed og sammenhold, der lyser op i mørket, og da det kommer til den endelige styrkeprøve, står hele fasterens landsby sammen mod myndighederne, inkl. politiet. Men det hele er uhyre tæt på at ende tragisk. Romanen rammer virkeligheden næsten lidt for godt, for den viser sider af tilværelsen, som vi nødigt vil erkende som sande, selv om vi desværre alt for godt ved, at det er sandt. I mange situationer spiller hensynet til forældrene en større rolle end hensynet til barnet, og alt for ofte hører man om børn, der bliver ofre for systemet. Sådan er det også med Mik! Romanen er inddelt i 5 store sammenhængende dele med titlerne Slangen, Islandet, Zombiebogen, Plageånderne og Tømmerflåden, der hver for sig fremstår som stærke og vedkommende fortællinger. Mikael Engströms Tynd is er ikke kun en stærk og fremragende roman pga. sit emne, den er også utrolig velskrevet og velfortalt. Det er en ungdomsbog, som gør et stærkt indtryk, som lejrer sig i læseren, og som man næsten ikke kan ryste af sig. Tynd is er fornemt oversat af Kina Bodenhoff, og den vil være særdeles velegnet til klasselæsning i folkeskolens ældste årgange. Læs den for pokker! Bent Rasmussen, redaktør af SKO- LEBIBLIOTEKET Marts (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html - hentet ) 13

14 Bilag 2 Kapiteloversigt DEL KAPITEL SIDETAL DEL I SLANGEN Stenen 7-15 Piraten Svømmeprøven Slangen Ensom Fremmede mennesker DEL II ISLANDET Rejsen Høgeuglen Ny i skolen Pillemorderen Kattefabrikken Stjernebrønden Modig og bange Brev til Tony Julemanden lugter af gedde Isdragerne En hård snebold i øjet DEL III ZOMBIEBOGEN DEL IV PLAGEÅNDERNE Nye forældre Låst inde med en potte Hundefodreren Hundelortenes konge Pissede Michael Rockefeller i bukserne? Det blå tog Chokoladekiksetyven Fra graven DEL V TØMMERFLÅDEN En helt Tømmerflåden gøres klar Paragraffen Nu er de her Paragrafferne flyver Kun ærter tilbage Karmaslangen Efteråret Brevet Lyserøde roser Et sværd af is

15 Bilag 3 Omslagsbillede 15

16 Bilag 4 Fokus før læsning Titlen Tynd is Hvilket fokus vælger du? Vinteren har ikke rigtig fat, isen er ved at tø, eller det er ved at fryse til. Der er risiko for at gå igennem isen. Livet er skrøbeligt. Den retning, man bevæger sig i i livet, indebærer, at noget nemt kan gå galt, men det kan også gå godt 16

17 Bilag 5 Miks tre miljøer SOLNA STOCKHOLM SELET UDKANTSSVERIGE PLEJEFAMILIE PÅ LANDET 17

18 Bilag 6 Aktantmodel Aktant (af latin: actant = handlende). Aktantmodellen beskriver opbygningen af en fortælling og bruges til at analysere tekster med. (hentet ) Giver Objekt Modtager Hjælper(e) Subjekt Modstander(e) Redskaber 18

19 Bilag 7 Citatmosaik Jeg er et drankerbarn. Jeg har ikke glemt det. Lektierne var ikke noget problem, for dem lavede han ikke (s. 8) (s.241) 19

20 Bilag 8 Genre Mange ungdomsromaner skildrer en pige eller drengs udvikling fra barn til ung. Hvordan oplever du det i Tynd is? I en realistisk ungdomsroman er der ofte flere personer, der beskrives indgående. Hvordan oplever du det i Tynd is? I en realistisk roman er der genstande, der fortæller os, at vi er i en bestemt historisk periode. Er der eksempler på det i Tynd is? Hvis der er, så nævn gerne mindst 3. Hvordan er sproget med til at gøre romanen realistisk? I en realistisk roman kan der indgå konkrete historiske begivenheder (fx politiske begivenheder, tv-programmer eller film). Er der det i romanen? I en realistisk roman kan der være konkrete steder og miljøer. Nævn hvilke, der er i Tynd is? Hvilken betydning har de for analysen og fortolkningen? Er der eksempler på, at årstider/ vejret har betydning for Miks udvikling? Hvis ja hvilke? Hvordan er Tynd is afslutning? Virker den realistisk i forhold til den historiske tid? Begrund svaret Sammenlign romanen med 1 2 andre realistiske ungdomsromaner, du har læst. Næn mindst 1 lighed og 1 forskel. Hvad handler romanen om (motiv)? Hvad drejer romanen sig om (tema)? Kommenter romanens titel. Var der noget i romanen, som ikke forekom realistisk for dig? Var der personer, der forekom mere realistiske end andre? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan virker det på dig, at en realistisk roman drejer sig om omsorgssvigt? Forklar. Virker Mik som en sandsynlig hovedperson i en socialrealistisk roman, der foregår i vores samtid? Begrund dit svar. Hvem er fortælleren? Hvordan skildres familiemønstret i Miks familie? Var der noget i Tynd is, der undrede dig? Hvordan kom Mik fra barn til voksen? Virker Miks relationer troværdige? Hvorfor/hvorfor ikke? 20

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen... 3 Parafrase... 3 En samtidsrealistisk

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

PÆDAGOGISK VEJLEDNING PÆDAGOGISK VEJLEDNING U darbejdet af Pæd. konsulent Hanne Schriver VIA Center for Undervisningsmidler Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN 3 Forord 3 Om romanen 3 Parafrase 3 Serien Spurt 3 Skriverprisen 3

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Læs for dit barn. Når du læser for dit barn Læser du også med dit barn

Læs for dit barn. Når du læser for dit barn Læser du også med dit barn Velkommen til skolebiblioteket på Vorgod Skole 2013 Hver uge er der skemalagt en time, hvor klassen sammen med læreren kan gå på biblioteket. 0.kl. har bibliotekstime hver fredag fra kl. 9.15 til kl. 9.55.

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen Astrid Lindgren Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen 1 INDLEDNING: Jeg har valgt dette emne fordi jeg synes Astrid Lindgren er en utrolig spændende person. Man kan læse hendes bøger igen og igen! Hun kombinere

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Intertekstualitet... 4 Tom Kristensen: Henrettelsen... 4 Den historiske ungdomsroman... 5 Parafrase...

Læs mere

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk ILLUSTRATIONSMAPPE Vores Layout- & Redaktionsteam står gerne til rådighed: Fon 8088 5762 (gratis servicenummer) +45 3337 8777 (international og fra mobil) Fax +45 80885763 E-mail info@bod.dk www.bod.dk

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om forestillingen 2. Info til læreren 3 4. Heltetemaet 5. Skriv din egen heltehistorie elevark 6. Hvis du var

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere