VIA Center for Undervisningsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver

2 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen Parafrase... 4 Socialrealisme - kritisk realisme... 4 Den realistiske ungdomsroman Tema og motiv... 5 Målgruppe Prøverne og sammenhæng... 5 Om de faglige Mål, som bygger på Fælles Mål Bemærkninger om opgaverne... 5 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres... 7 Mens romanen læses Efter romanen er læst Romananalyse og fortolkning... 7 De to miljøer... 7 De tre miljøer... 7 Miks relationer... 8 Relationer - mønsterbryderen Lena Relationer brødre - Mik og Tony... 8 Intertekstualitet... 8 Personkarakteristik: Mik og hans udvikling med inddragelse af aktantmodellen... 8 Fortællestil: Sprog... 8 Fortællestil: Det groteske Symboler... 9 Symbol vand... 9 Nedslag - kapitler Genren... 9 Temaet Omsorgssvigt Fortolkning den samlede forståelse Evalueringsopgave - lav en intro... 9 Evalueringsopgave skriv et brev Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer Litteraturliste Links Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bent Rasmussen: Anmeldelse. Skolebiblioteket. (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html - hentet ) Kapiteloversigt Omslagsbillede Fokus før læsning Miks tre miljøer Aktantmodel Citatmosaik Genre

3 TIL LÆREREN Forord I de seneste år har bl.a. tidligere formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen sat fokus på omsorgssvigtede børn. Tynd is er en velskrevet roman, der med sit tema om omsorgssvigt på en meget fin måde kommer med sit eget litterære bud på temaet Omsorgssvigt forbundet med en negativ social arv, men også omhandler mønsterbryderproblematikken. Med to (tre) miljøer, geografisk adskilt, er romanen en litterær perle, som er skrevet i et nedtonet og smukt, sammenhængende sprog. I udarbejdelse af denne pædagogiske vejledning indgår inspiration i 2013 fra dansklærer Tina Salquist og 9.a på Skanderborg Realskole. Tak til David Harring, Ester Kirstine Larsen og Anette Vestergaard, Haderslev Ungdomsskole, for inspiration. Vejledningen rummer ideer til at inddrage fx Skole Tube-værktøjer, men opgaverne kan selvfølgelig anvendes uden brug af de foreslåede værktøjer. Ligeledes kan der også foretages en udvælgelse blandt opgaverne samt uddelegering af de forskellige opgaver til elevgrupper. Som bilag 1 findes anmeldelsen fra Skolebibliotekets netanmeldelse, hvor redaktør Bent Rasmussen anmelder. Anmeldelsen er indsat med tilladelse fra forh. redaktør Bent Rasmussen. Ayoe Quist Henkels materiale (se Litteraturliste) har inspireret. På >fag >dansk udskoling>romaner kan du se 2 elever udtale sig om romanen, varighed 1 4 minutter. Link her. Om romanen Romanen peger på sin helt særlige måde på temaet Omsorgssvigt. Det er en fortælling, der udmærker sig ved at vise miljøet og vise, hvor svigtet finder sted. På mange måder er romanen i stand til at vise situationerne ved at skabe de indre billeder hos læseren, så der kun er et lille skridt til, at filmen kører i den indre biograf. Romanen udmærker sig ved ikke at være afstandtagende og moraliserende. Hvis der skal udledes en morale eller tages en diskussion, overlades det til læseren. Fortolkningen overlades til læseren samtidig med, at fortællingen lægger op til en empatisk kompetence. I kapitlet Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer er der peget på titler og medier, der tager fat på virkelighedens dilemmaer og diskussioner om Omsorgssvigt. At romanen er en oversat svensk ungdomsroman, er i forhold til handlingen og temaet Omsorgssvigt ikke af markant betydning. De nordiske kulturer ligner hinanden. Udkantssverige og Udkantsdanmark rummer nogle menneskelige, sociale og miljø- og naturmæssige forhold, som både ligger tæt op ad hinanden, og samtidig giver romanens svenske naturbeskrivelser romanen en særlig stemning. Der er også en særlig sproglig tyngde i de poetiske naturbeskrivelser og de groteske episoder. Der er en form for poetisk realisme i romanen, der i øvrigt ikke er fuldstændig uden humor. Selv alvorlige situationer kan som bekendt beskrives med et gran humor som fx i stenkastningsepisoden, da skolelederen kommer til klassen, og Mik erkender, at han er den skyldige stenkaster (s ). Et andet eksempel er situationen, hvor hele det officielle Sverige skal have Mik indfanget, og lærerinden får nedgjort den ene ordenshåndhæver til en tidligere elev, som var en lille dreng med taleproblemer. Det gør hun fordi, at absolut ingen skal entre hendes klasse, hvor hun bestemmer(s. s )! Humoren i romanen rammer læseren på en måde, som ikke kun er behagelig, men også giver stof til eftertanke. Eleverne vil følge en hovedperson, der går i 5. klasse, når romanen begynder. Det giver et vist overskud for de ældre elever, da de skal have et blik på hovedpersonen som en yngre person, der ikke helt er i øjenhøjde med dem selv. Der er noget andet på spil 3

4 end umiddelbart identifikation i romanen Tynd is. Tynd is er velskrevet og en fornøjelse at læse, fordi den har en klassisk episk fortællestil. Læs endvidere Bent Rasmussens anmeldelse (Bilag 1) som en slags overordnet indføring i romanen. Parafrase Handlingen udspiller sig dels i Stockholm, dels i Nordsverige. Hovedpersonen Mik er en overlever, der har lært at klare sig under kummerlige vilkår i storbyen Stockholm. Han lever sammen med en alkoholiseret far og en storebror. En dag bliver han fjernet, men inden de sociale myndigheder kan finde en mere varig løsning med en plejefamilie, bliver han placeret hos sin faster, som er mønsterbryder: Hun lever som distriktssygeplejerske i et mindre samfund i Nordsverige. Her er både ulovligheder, forskellige tvister, sammenhold og originaler, men også en interessant jævnaldrende pige. Plejefamilen, han derefter kommer til, er ikke en succes for Mik. Efter mange trængsler når Mik igen frem sit hjem. Her opnår han det lille samfunds accept og opbakning til at blive, og under en dramatisk flugt fra de sociale myndigheders repræsentanter viser Mik, hvor han nu hører til. Socialrealisme - kritisk realisme I realismen er virkeligheden skildret, så den er genkendelig. Man kan sige, at de fiktive fortællinger er virkelighedsnære. I en snæver forstand er realisme ofte forstået som samtidsdigtning, der detaljeret og virkelighedstro skildrer miljøer og personer inden for psykologiske, sociale og politiske problemfelter. Inden for socialrealismen er de sociale realiteter skildret ubønhørligt. Stærk står Det moderne gennembrud, hvor samfundets problemer netop kom til debat i litteraturen. Miljø- og arvdiskussionen bliver i en eller anden form taget op i den kritiske litteratur. Socialrealisme skildrer i fiktiv form sociale forhold, deraf navnet. Det er de forhold i samfundet, som fører til udstødelse og ydmygelser, der er fokus på. Der er oftest tale om en indirekte social kritik, sjældnere en direkte i form af en jeg-fortæller eller en alvidende fortællers kommentarer til den narrative handling. Fokus er mange gange skildringen af samfundets bund. Som et gennemsigtigt lag i fortællingen er samfundets problemer sat til debat. Der er i en kritisk realisme lagt op til, at engagerede læsere skal l at forholde sig samfundspolitisk til det, der fortælles i en fiktiv ramme. Den realistiske ungdomsroman I megen ungdomslitteratur følges en ung, der skal gennem nogle initieringer, indvielsesriter i bred betydning, for at gå fra det at være et barn til at blive en voksen, et ungt menneske. Der er som oftest tale om møder med seksualitet, med døden og det religiøse. Det religiøse kædes i Tynd is sammen med en højtid, hvor familieværdierne med samvær og nærvær skildres. Mik oplever lige som pigen i H.C. Andersens eventyr Pigen med svovlstikkerne først de omsorgssvigtedes ensomhed og isolation fra andre, dernæst oplever Mik julens omsluttende fællesskab, hvor Mik alligevel møder den kristne juls budskab i form af en særlig julemand: Julemanden lugter af gedde (s ). Mik møder en pige, der fascinerer ham han får øjnene op for et andet køn og en anden tilgang til livet. Centrale sider om Pi: 57 58, 63, 77 78, 85, 104, 110, 115, 126, 129, 154, 203, og I Tynd is er dødselementet meget nærværende i tæt samklang med en variant af Aktantmodellen, hvor Mik med de sociale myndigheders aktive medvirken skal ud i en form for ødemark. I udkantsverdenen/ Udkantssverige er døden med vandsymbolikken særdeles nærværende. Vandet i elven bliver et symbol på genfødsel til et nyt liv. Der sker en form for genfødsel, da Mik ved romanens afslutning er ved at drukne, idet han nedsænkes i vandet som ved en form for dåb og derefter kommer op. Mik genopstår som et nyt menneske. At kunne svømme, at kunne gå på tynd is er lig med at kunne klare sig i livet med de svage forudsætninger Mik har ud fra sit samfundsmæssige begyndelsessted. Det skildres flere steder, fx 22 (titel), 27-32, 77, 101, 102, 131, 132, 206, 212, 244, 255 og i det afsluttende kapitel dramatik. Den unge Mik skal finde sin egen vej at gå. I en sådan realistisk ungdomsroman vil der være tale om en genkendelig virkelighed. De to 9.klasser på Skanderborg Realskole har i 2013 været i Stockholm og kunne være taget videre til Nordsverige. Begge steder har eleverne kunnet møde de to universer, som passer med Tynd is s miljøskildringer. Eleverne ville også have kunnet møde personer, der minder om de fiktive personer i romanen. 4

5 Tema og Motiv Temaet Omsorgssvigt er det overordnede tema. I det tema er indeholdt det at være mønsterbryder: faster Lena og sandsynligvis også Mik, da læserne forlader ham med den afsluttende replik) og hvad en social arv indebærer (fx Tony). I romanen oprulles undervejs fx Lenas tidligere druk, den pris, hun må betale for at bryde mønstret, fx hendes modvilje mod jul, Miks fars kamp mod sin far og farens gentagelse af alkoholmønsteret, men også Tonys kriminalitet, hvor Miks vej bliver over tynd is til en lykkelig afslutning på romanen - lige som i eventyrenes verden. Side 125 står meget centralt, lige som s. 124, 139, 253 og 254. Der er desuden et vigtigt undertema: Relationer familie, særligt brødre. Det er et tema, der viser den kraft, der ligger i søskendeforhold, og derfor er de intertekstuelle referencer til Brødrene Løvehjerte en markering af den emotionelle betydning brødreforbindelsen har for Mik. Rejsemotivet er indflettet, idet Mik foretager rejsen fra storbyens udsatte kvarter Solna til Udkantssverige i Selvet og med en afstikker til en plejefamilie, der er placeret et sted på landet. I den rejse ligger Miks udvikling fra den lille ureflekterede lillebror Mik til den Mik, der er vokset fysisk og mentalt. Der er på den måde tale om en dannelsesrejse, hvor Mik udvikler sig fra barn til en form for voksen, og hvor han finder (sit nye) hjem og sin nye identitet. På den måde kan eventyrets aktantmodel bruges til at illustrere et samtidsrealistisk eventyr placeret i Astrid Lindgrens eget land og de danske læseres naboland, hvor der på mange måder er kulturelle ligheder. Her er altså tale om en realistisk fortælling, som drejer sig om omsorgssvigt, mønsterbrydere, social arv og sociale myndigheder, og lige som i et eventyr ender fortællingen om Mik godt! Målgruppe Målgruppe: klasse(er angivet i søgebasen) Målgruppen er sandsynligvis angivet så bredt, da der er intertekstuelle referencer til Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. De to klasser, der har givet inspiration til denne pædagogiske vejledning, er to 9. klasser. Klasserne læste romanen i forbindelse med en skolerejse til Stockholm. Prøverne og sammenhæng FSA Romanen kan opgives som det 3. større fiktive værk, eller den kan indgå med et romanuddrag i de normalsider, der opgives inden for fiktion. FS10 Da romanen er en oversat, svensk roman kan den ikke opgives i sin fulde længde som det større fiktive værk. Romanen kan indgå med et romanuddrag i de normalsider, der opgives inden for fiktion. I kapitlet Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer findes eksempler på tekster og andre udtryksformer, der kan indgå i et forløb sammen med romanen eller bruges til valg af prøveoplæg. Om de faglige Mål, som bygger på Fælles Mål Eleverne skal kunne definere romanen som en socialrealistisk ungdomsroman - Eleverne skal kunne forholde sig til miljøbegrebet. - Eleverne skal analysere og fortolke hovedpersonen Miks udvikling i relation til de forskellige personrelationer - Eleverne skal vide, hvad romanen handler om motiv: En omsorgssvigtet og social sårbar drengs udvikling. Hans udvikling skildres mentalt: Mik går fra at være en dreng, der hutler sig igennem dagen og vejen til at være en, der selv vælger og kæmper. Udviklingen skildres også geografisk som en rejse fra en slags storbyslum (fra syd) til et landsbysamfund (til nord). - Eleverne skal vide, hvad romanen drejer sig om med hovedtemaet: Omsorgssvigt: Der er flere undertemaer. Romanen lægger op til empatisk kompetence. - Eleverne skal kunne bruge og kende begreberne aktantmodel og intertekstuelle referencer i den aktuelle roman. Det er ikke sikkert, at alle mål bliver opfyldt for alle elever. Med sandsynlighed er elevernes tilegnelsesniveauer forskellige. Bemærkninger om opgaverne Temaet Omsorgssvigt er det overordnede, men med god ret er der et tema, som ikke er underordnet: 5

6 Relationer brødre. Det er et tema, der viser den kraft, der ligger i søskendeforhold, og derfor er de intertekstuelle referencer til Brødrene Løvehjerte en markering af den emotionelle betydning forbindelsen har for Mik. Intertekstualitet. Der er flere intertekstuelle referencer til Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Det gælder både Miks forbundethed med Tony, men også trængslerne og de farer, der lurer på Mik. Der er drager, der er ultimativt farlige lige som Katla. Der er ond magt som Tengil, der er onde soldater/forfølgere som Veder og Kader (s. 249), men der er også en klog og omsorgsfuld Sofia i skikkelse af faster Lena. Da Tony kommer på besøg fra fængslet, er der en idyllisk stemning lige som i Kirsebærdalen (s ), men noget er forandret. De to brødre er gået hver sin vej(s ). Eksempler på referencer til Brødrene Løvehjerte: s. 8, 30, 87, 105, 129, 149, 169, 178, 186, 190, 194, 198, 225, 243, 249 og 251. Evalueringsopgaverne kan varieres på mange måder. Her er differentieringsmuligheder. Eleverne på Skanderborg Realskole havde opgaven med at skrive Miks brev til Tony 10 år efter som favorit. I Perspektiverende tekster og dokumentarer findes forslag til prøveoplæg, men alle titler kan indgå i et forløb med temaet Omsorgssvigt. Hanne Schriver pædagogisk konsulent Februar 2014 Aktantmodellen. Da eventyret om Brødrene Løvehjerte er lagt hen over Tynd is, er aktantmodellen velegnet at bruge. Eleverne vil på den måde få hjælp til at se, at Tynd is på bedste vis er en udviklingshistorie om at gå fra barn til voksen. Hunde spiller en rolle i fortællingen. Som symbol er det menneskets bedste ven. I fortællingen er hunde Miks modstandere: Den glubske hund, der er svær at passere og de mange hunde, der byder ham modstand, når han skal forbi (helt konkrete farer). Som i eventyrerne skal han gå meget igennem (kapitlerne Hundefodreren og Hundelortenes konge). Mik er bange for hunde (s. 168). Men da Mik skal nå hjem til det hjem, der er hans hjem i eventyrlig forstand, forvandles den glubske hund til en hjælper (s. 262). Dolken er et farligt våben, men for den, der ejer våbnet bliver det et redskab/en hjælper. Eleverne kan sagtens lade det at svømme være en hjælper eller et redskab for Mik. Pi lærer ham kunsten at svømme og dermed at overleve. Pi er i allerhøjeste grad en hjælper, lige som Lena. De kvindelige værdier/hjælpere står højt. Men også den særlige aldersrelaterede viden og erfaring, som den gamle vismand Bengt repræsenterer, er til stede. I Bilag 6 er hjælper derfor delt op i personer og redskaber. 6

7 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres Individuelt Start på en læselog. Skriv titel, forfatter, forlag og udgivelsesår. Brug Bilag 3 Omslagsbillede Se på omslaget Vælg det stemningsfokus, du vil have, når du læser romanen. Brug Bilag 4 Fokus før læsning Se på titlen. Vælg det sproglige fokus, du vil have, når du læser romanen. Klassesamtale Tal om de udvalgte præsentationer i relation til romanen. De tre miljøer 2 og 2 Brug Bilag 5 Miks tre mijøer. Beskriv med adjektiver eller korte formuleringer de 3 miljøer. Forhold jer også til deres ligheder og forskelle. 2 og 2 Tal om, hvad I tror, romanen handler om. Skriv hver især 3 sætninger ned i læseloggen. Få romanen udleveret. Mens romanen læses Individuelt. Hav din forforståelse og dine hypoteser i baghovedet. Efter romanen er læst Individuelt. Skriv en parafrase på 5 10 linjer. En parafrase er en kort genfortælling af, hvad romanen handler om. Romananalyse og fortolkning De to miljøer Individuelt Lav en Animoto eller en anden billedfremvisning. Du skal gøre brug af: - Naturbilleder fra et udkantsområde - Storbybilleder - Musik, der understøtter stemningen i de 2 miljøer s.14: På vej fra skole standsede Mik på broen og kiggede ned på de blå lokaltog, som susede afsted med gnistrende el-ledninger. Togene bremsede og standsede ved Solna station. Folk masede sig gennem dørene og myldrede hen over perronen for at nå først til busserne. For at nå hjem inden tja s. 55: Skov, skov, skov. Efter to timers rejse ad dårlige, knoldede veje dukkede der huse op mellem træerne. Ikke store huse. Ikke etageejendomme. Nydelige huse med hatte af sne. Driverne efter sneploven var enorme og sneen utrolig hvid. Aldrig havde han set så meget vinter. Centrum stod der på et skilt. Bussen svingede ind på et lille torv mellem to supermarkeder. Gruppe Præsenter billedfremvisningerne for hinanden i grupper på 4. Vælg en ud til klassepræsentation. Skriv hver især i jeres læselog jeres begrundelse for, hvorfor det blev den valgte. Der skal være en kort forklaring på, hvordan den valgte opfyldte de 3 krav. s. 170: Han stillede en stol op ad kældervinduerne. De var skruet fast. Langt dernede lå søen. Aftenhimlen var gyldengul og vandet stille og blankt. Nogen badede med en hest ved stranden. Mik så en fugl højt oppe i et træ. Han vidste ingenting om fugle, men den her kendte han. Det var en høgeugle... 7

8 Miks relationer Individuelt Skriv en sætning om Pi, en sætning om Oskar og en sætning om Filip. Skriv en sætning om Bengt. Relationer - mønsterbryderen Lena Individuelt. Beskriv Lena Brug og læg især mærke til siderne markeret med fed skrift: 55, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 81, 106 (synsvinkelskift), 118, , , 135, 140, Relationer brødre - Mik og Tony Individuelt. Beskriv forholdet mellem de to brødre. Hvordan udvikler forholdet sig fra romanens begyndelse til romanens slutning? Brug fx 16, 35, 45 46, 130, , 172, 183, 248 og Intertekstualitet Individuelt Der er flere intertekstuelle referencer til Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Forklar betydningen af referencerne til Brødrene Løvehjerte. Eksempler på referencer til Brødrene Løvehjerte: s. 8, 30, 87, 105, 129, 149, 169, 178, 186, 190, 194,198, 225, 243 og Personkarakteristik: Mik og hans udvikling med inddragelse af aktantmodellen Romanen starter efter en kort præsentation af hovedpersonen Mik med en dramatisk episode. At have begået en synd betyder, at man har gjort noget forkert. Et bibelcitat fra NT(Joh. 8.7) lyder sådan: Hvo som er ren, kaste den første sten. Den, der er uden synd, skal kaste først. I GT fortælles om, hvorledes man kunne have en buk, hvem alle synder blev lagt over på, altså en syndebuk. Det er herfra udtrykket syndebuk stammer. Brug første kapitel (Stenen) og siderne Hvorfor kaster Mik sammen med nogle klassekammerater sten på de hjemløse? - Hvorfor er det ham, der rammer med et pletskud og opdages? - Sammenlig og brug også dette citat fra Hundefodreren. Hvilken udvikling sker der med Mik? s Det er vigtigt at vide hvorfor. Man kan ikke kaste en sten i hovedet på nogen uden at vide hvorfor. Forklar tømmerflåderejsens betydning i forhold til Mik, når I ser på udfordringerne. Brug kapitlerne Paragrafferne flyver, Kun ærterne er tilbage og Karmaslangen. Brug Bilag 6. Aktantmodel. Udfyld aktantmodellen. Nogle redskaber/hjælpere kan være modstandere på nogle tidspunkter og hjælpere på nogle andre. Fortællestil: Sprog Individuelt Find 5 sprogligt interessante udtryk på følgende sider og forklar dem ganske kort. Et udtryk fra sidetal, der er markeret med fed skrift, skal indgå. s. 59, 76, 86, 87, 93, 120, 124, 180, 185, 189, 205, 233, 261, 269. Fortællestil: Det groteske 2 og 2 Midt i Miks kamp for at komme derhen, hvor han gerne vil høre hjemme, er der groteske skildringer. Selv alvorlige situationer kan som bekendt beskrives med et gran humor. Humoren i romanen rammer os på en måde, som ikke kun er behagelig, men giver stof til eftertanke. Grotesk kan betyde flere ting afhængig af sammenhængen. Det kan betyde: Overdreven, uhyggeligt, men også skør og komisk overdreven. Allerførst i romanen er stenkastningsepisoden, da skolelederen kommer til klassen, og Mik erkender, at han er den skyldige stenkaster (s ), og episoden, hvor klassen er på museum. (s ). Men der er også andre. Find 2 eksempler. Øv jer hver især på at genfortælle episoden. Find et andet par. Lav quiz-og-byt, så hvert hold genfortæller en episode for det andet par.. 8

9 Symboler 2 og 2. Symbol mobil Se på følgende sider: 22, 44, 89, 170 og 230. Forklar, hvordan mobilen indgår i romanens handling. Forklar, hvordan Miks mobil skal forstås symbolsk. Symbol høgeugle En ugle tillægges symbolik som klogskabens fugl. Se på følgende sider: 61, 67 68, 75, 87, 105, 135, 170, 179, 197, 210, 230, 252 og 254. Forklar, hvordan høgeuglen indgår i romanens handling. Forklar, hvordan høgeuglen skal forstås symbolsk. Symbol slange En slange bliver ofte brugt symbolsk, hvor den repræsenterer snuhed, fristelse eller ondskab. Se på følgende sider: 5, 24, 33, 36, 43, 125, 150, 154, 176 og 245. Forklar, hvordan slangen indgår i romanens handling. Forklar, hvordan slangen skal forstås symbolsk. Symbol Pi s pude Se på følgende sider: 126, 145 og 154. Forklar, hvordan Pi s pude indgår i romanens handling. Forklar, hvordan Pi s pude skal forstås symbolsk. Symbol - vand 2 og 2 Vand bliver ofte brugt symbolsk. Vand kan symbolisere undergang, men også genfødsel og renselse til et nyt liv. Se på følgende sider: Forklar, hvordan vand indgår i romanens handling. Forklar, hvordan vand skal forstås symbolsk. Forklar, hvordan at svømme skal forstås symbolsk. Lav en Moviecut, hvor vand er omdrejningspunktet. Indtal den tekst, I har skrevet ned om vand og dets betydning i romanen. Jeres produktion skal slutte med en forklaring på vandsymbolikken og den symbolske forklaring i forhold til Miks udvikling. Temaet Omsorgssvigt Individuelt. Udfyld Bilag 7 med citater, der understøtter det overordnede tema. Brug fx s. 124, 125, 139, 253 og 254. Nedslag kapitler 2 og 2 Brug Bilag 2. Kapiteloversigt Forklar betydningen af Del III Zombiebogen. Inddrag betydningen zombie. Forklar følgende kapitlers overskrifter: - Slangen Ensom - Modig og bange - Nye forældre - Lyserøde roser - Et sværd af is Genren 4-personers grupper. Brug ordkortene på Bilag 8 Genre. Kortene klippes ud/skæres ud. I skal arbejde med litteraturbold på den måde, at I sidder i rundkreds. En starter med at kaste bolden/en lignende genstand, hvorefter den person, der modtager/griber bolden, trækker et kort i bunken. Han/hun læser ordlyden op og forklarer og begrunder. Fortolkning den samlede forståelse 2 og 2 Skriv jeres fortolkning ned i et indlæg til jeres lærer (send eller læg det på klasseintra). I skal have fat i: - Hvad romanen drejer sig om - Den udvikling der sker med Mik - Undertema(er) og hvilken holdning, der ligger bag romanens fortælling om Mik - Kvaliteten ved romanen Evalueringsopgave - lav en intro 2 og 2. Forestil jer, at der skal laves en dokumentarudsendelse om Mik. Lav introen, hvor Mik præsenterer sig. I kan bruge mobil eller ipad til optagelse. Efterbehandling kan være i Moviecut (Skole Tube). Kravene er: - Længde max. 3 minutter - Der skal indgå en kort oplæsning - Det skal være en monolog I kan lade jer inspirere af de dokumentarudsendelser, der er nævnt i kapitlet Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer. 9

10 Evalueringsopgave skriv et brev Mik skriver et brev til Tony 10 år efter: Skriv brevet. Hvad er der sket i Miks liv? Hvordan er han blevet? Genlæs evt. brevet, han skriver undervejs i fortællingen Brevet til Tony(s ), men tænk på Miks nuværende alder og situation, når han skriver det. I dit brev er han modnet og blevet 10 år ældre. Skriv brevet som en mail, du sender til din lærer. Vurderingen sker ud fra dit kendskab til Mik, hans udvikling og hans baggrund i det sociale miljø, du kender fra din romanlæsning og indsigt i Tynd is. 10

11 Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer Alle de nævnte titler kan bruges i et forløb med temaet Omsorgssvigt eller præsenteres i forbindelse med valg af prøveoplæg. I forhold til temaet er nogle titler mere barske end andre(se fx vejledende klassetrin). De nævnte romaner og andre bøger kan eventuelt indgå i læsebåndslæsning. Billedfortællinger Louis Jensen: Den meget tørstige mor. Høst & Søn Mette Hegnhøi Mortensen: Møgungen. Dansklærerforeningens Forlag Dokumentarfilm Anders Agger: Underdanmark. Serie: Danmark Indefra min. DR Link til streaming og omtaler her Mira Jargil: Drømmen om en familie. 90 min. DR Link til streaming og omtale i VIA CFU s base her. Indstillet til Robertpris Mette Korsgaard (Lisbeth Zornig Andersen): Min barndom i Helvede. 60 min. DR Link til streaming og omtale i VIA CFU s base her. Mere: Kortfilm Morten Giese: Dykkerdrengen. 30 min. Nimbus Film Ligger til streaming og omtale i VIA CFU s base. Mere: Jesper W. Nielsen: Lykkefanten. 57 min. Forbudt for børn Aps Ligger til streaming og omtale i VIA CFU s base. De første 7 minutter er velegnede til prøveoplæg. Noveller Naja Maria Aidt: Torben og Maria. I: Bavian. Gyldendal Henrik Pontoppidan: En stor Dag (1891). I: Skyld. Gyldendal Jesper Wung-Sung: Sheila og elefanterne. I: Tretten tynde teenagere: dansklærerforeningens Forlag Kim Fupz Aakeson: Brødre. I: Jeg begyndte sådan set bare at gå. Gyldendal Kim Fupz Aakeson: Morgenmad. I: Jeg begyndte sådan set bare at gå. Gyldendal Romaner Ronnie Andersen: Komatøs. Høst & Søn Jonas T. Bengtson: Submarino. People s Press Jesper Nikolaj Christiansen: Soldater græder ikke. Høst & søn 2009 Bent Haller: Skyld. (mini-roman) Gyldendal Glenn Ringtved: En god dreng. Gyldendal Jesper Wung-Sung: den sidste henrettelse. Høst & Søn Sagstof Janni Gjersen Hansen og Flemming Christiansen: Tønderpigen svigtet i 8 år. Infomedia: omdatabaser/infomedia.html. Forside og artikel som pdf. Lisbeth Zornig Andersen: Zornig vrede er mit mellemnavn. Gyldendal Lisbeth Zornig Andersen: Zornig vrede er mit mellemnavn. Omskrevet af Hanne og Søren Vinzent. Fag-let. Lix 22. Nyt dansk Litteraturselskab og Bibliodan Spillefilm Per Fly: Bænken.93 min. Zentropa Thomas Vinterbeg: Submarino. 110 min. Nimbus Fim Manuskript efter romanen Submarino 11

12 Litteraturliste Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Inkl. kopiark og Lærerens ressourcebog Johannes Fibiger: Litteraturens linjer Dansk. Gyldendals små Opslagsbøger Ib Fischer Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen. Gyldendal Nis Johannsen og Karsten Møller: Litteraturens redskaber. Dansk. Gyldendals små Opslagsbøger Martin Jørgensen og Else Waitz Mosegaard. Danskfagets håndbog. Dansklærerforeningens Forlag Rasmus Fink Lorentzen: Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. I: Kompetencer i dansk. Gyldendal Torben Weinreich: Intertekstuel læsning. Gyldendal Links Aktantmodel (http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/opslagsvaerkervirtuelle/dansklex/fortaelleform_analyse/aktantmodel. aspx (hentet ) Anmeldelse (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html (hentet ) Bibelcitat (hentet ) Grotesk (hentet ) Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bent Rasmussen: Anmeldelse. Skolebiblioteket. (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html (hentet ) Kapiteloversigt Omslagsbillede Fokus før læsning Miks 3 miljøer Aktantmodel Citatmosaik Genre 12

13 Bilag 1 Boganmeldelse Tynd is Mikael Engströms ungdomsromanen Tynd is udkom i Sverige i Forlagsleder Flemming Møldrup, ABC Forlag, fik et tip om romanen i foråret 2011 og henvendte sig til forlaget Rabén og Sjögren, som fortalte, at den havde de godt nok prøvet at sælge til rigtig mange danske forlag, men der var ingen, der ville have den! Ja, og det svenske forlag havde faktisk glemt at tilbyde den til ham! Tynd is Mikael Engström Oversat af Kina Bodenhoff ABC Forlag, sider. Om forfatteren Mikael Engström modtog i 2008 Nils Holgersson-plakett for bogen Tynd is (Isdraken). Plaketten uddeles hvert år af Svensk Biblioteksförening. Prisen består af en glasplakette samt et beløb på kr. Juryns motivering: Isdraken av Mikael Engström är en spännande, varm och gripande bok om ett fosterhemsplacerat barns utsatthet. Den är komplex med välgörande samhällskritik innefattande såväl humor som rå verklighet. Genom berättarperspektivet solidariserar sig texten med de unga och tillåter också en spirande kärlek. Olika vuxenroller blir tydliga både som förebilder och avskräckande exempel. Läsningen drivs fram genom det vardagsnära, ibland drastiska, språket till berättelsens slut vilket liksom den barnlitterära traditionen påbjuder är hoppfullt. Mikael Engström er født i Solna i 1961 og arbejder i dag som fotograf, journalist og forfatter. Flemming Møldrup fik omgående en pdf og begyndte at læse Tynd is og kunne straks se, at romanen var noget helt ud over det sædvanlige. Ja, faktisk ganske ekstraordinært. Da han havde læst den til ende, bad han omgående om rettighederne, som han så fik helt uden sværdslag. Det hele skete inden for 24 timer. Og Tynd is gør unægtelig et stærkt og uforglemmeligt indtryk. Ja, det gør faktisk ligefrem ondt, meget ondt at læse den. Jeg har måttet læse den i små bidder, fordi den er så oprørende. Hvor kan systemet være dumt! Tynd is handler om drengen Mik (12 år), der fjernes fra hjemmet på grund af faderens druk. Han kommer først op til sin faster i det nordlige Sverige, men myndighederne mener ikke, hun er velegnet som plejemor. Mik sendes i stedet til en plejefamilie, der virker kold og ukærlig, ja, familien fremstår næsten dysfunktionel med en masse lig i lasten. Plejefamilien er slet ikke i stand til at give ham den kærlighed, han savner så meget, og som han rent faktisk fik hos fasteren. Man får nærmest indtryk af, at det kun er for pengenes og Miks arbejdes skyld, at man har plejebarn. Familien har en hundekennel og indtil flere heste. Sønnen, den jævnaldrende Niklas, skyder næsten manisk løs på alle fugle. Den ældre søster rider meget, men pisker sine heste helt unødigt. Om natten bliver Mik låst inde på sit værelse med en natpotte, og om dagen skal arbejde med hundene, som han er bange for. Det ender da også med, at han flygter op til fasteren, men besværlighederne er ikke slut endnu, og det bliver ikke sidste gang, han flygter. Midt i alt det forfærdelige er der imidlertid også særlige venskaber, kærlighed og sammenhold, der lyser op i mørket, og da det kommer til den endelige styrkeprøve, står hele fasterens landsby sammen mod myndighederne, inkl. politiet. Men det hele er uhyre tæt på at ende tragisk. Romanen rammer virkeligheden næsten lidt for godt, for den viser sider af tilværelsen, som vi nødigt vil erkende som sande, selv om vi desværre alt for godt ved, at det er sandt. I mange situationer spiller hensynet til forældrene en større rolle end hensynet til barnet, og alt for ofte hører man om børn, der bliver ofre for systemet. Sådan er det også med Mik! Romanen er inddelt i 5 store sammenhængende dele med titlerne Slangen, Islandet, Zombiebogen, Plageånderne og Tømmerflåden, der hver for sig fremstår som stærke og vedkommende fortællinger. Mikael Engströms Tynd is er ikke kun en stærk og fremragende roman pga. sit emne, den er også utrolig velskrevet og velfortalt. Det er en ungdomsbog, som gør et stærkt indtryk, som lejrer sig i læseren, og som man næsten ikke kan ryste af sig. Tynd is er fornemt oversat af Kina Bodenhoff, og den vil være særdeles velegnet til klasselæsning i folkeskolens ældste årgange. Læs den for pokker! Bent Rasmussen, redaktør af SKO- LEBIBLIOTEKET Marts (http://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/udgiv/tynd_is.html - hentet ) 13

14 Bilag 2 Kapiteloversigt DEL KAPITEL SIDETAL DEL I SLANGEN Stenen 7-15 Piraten Svømmeprøven Slangen Ensom Fremmede mennesker DEL II ISLANDET Rejsen Høgeuglen Ny i skolen Pillemorderen Kattefabrikken Stjernebrønden Modig og bange Brev til Tony Julemanden lugter af gedde Isdragerne En hård snebold i øjet DEL III ZOMBIEBOGEN DEL IV PLAGEÅNDERNE Nye forældre Låst inde med en potte Hundefodreren Hundelortenes konge Pissede Michael Rockefeller i bukserne? Det blå tog Chokoladekiksetyven Fra graven DEL V TØMMERFLÅDEN En helt Tømmerflåden gøres klar Paragraffen Nu er de her Paragrafferne flyver Kun ærter tilbage Karmaslangen Efteråret Brevet Lyserøde roser Et sværd af is

15 Bilag 3 Omslagsbillede 15

16 Bilag 4 Fokus før læsning Titlen Tynd is Hvilket fokus vælger du? Vinteren har ikke rigtig fat, isen er ved at tø, eller det er ved at fryse til. Der er risiko for at gå igennem isen. Livet er skrøbeligt. Den retning, man bevæger sig i i livet, indebærer, at noget nemt kan gå galt, men det kan også gå godt 16

17 Bilag 5 Miks tre miljøer SOLNA STOCKHOLM SELET UDKANTSSVERIGE PLEJEFAMILIE PÅ LANDET 17

18 Bilag 6 Aktantmodel Aktant (af latin: actant = handlende). Aktantmodellen beskriver opbygningen af en fortælling og bruges til at analysere tekster med. (hentet ) Giver Objekt Modtager Hjælper(e) Subjekt Modstander(e) Redskaber 18

19 Bilag 7 Citatmosaik Jeg er et drankerbarn. Jeg har ikke glemt det. Lektierne var ikke noget problem, for dem lavede han ikke (s. 8) (s.241) 19

20 Bilag 8 Genre Mange ungdomsromaner skildrer en pige eller drengs udvikling fra barn til ung. Hvordan oplever du det i Tynd is? I en realistisk ungdomsroman er der ofte flere personer, der beskrives indgående. Hvordan oplever du det i Tynd is? I en realistisk roman er der genstande, der fortæller os, at vi er i en bestemt historisk periode. Er der eksempler på det i Tynd is? Hvis der er, så nævn gerne mindst 3. Hvordan er sproget med til at gøre romanen realistisk? I en realistisk roman kan der indgå konkrete historiske begivenheder (fx politiske begivenheder, tv-programmer eller film). Er der det i romanen? I en realistisk roman kan der være konkrete steder og miljøer. Nævn hvilke, der er i Tynd is? Hvilken betydning har de for analysen og fortolkningen? Er der eksempler på, at årstider/ vejret har betydning for Miks udvikling? Hvis ja hvilke? Hvordan er Tynd is afslutning? Virker den realistisk i forhold til den historiske tid? Begrund svaret Sammenlign romanen med 1 2 andre realistiske ungdomsromaner, du har læst. Næn mindst 1 lighed og 1 forskel. Hvad handler romanen om (motiv)? Hvad drejer romanen sig om (tema)? Kommenter romanens titel. Var der noget i romanen, som ikke forekom realistisk for dig? Var der personer, der forekom mere realistiske end andre? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan virker det på dig, at en realistisk roman drejer sig om omsorgssvigt? Forklar. Virker Mik som en sandsynlig hovedperson i en socialrealistisk roman, der foregår i vores samtid? Begrund dit svar. Hvem er fortælleren? Hvordan skildres familiemønstret i Miks familie? Var der noget i Tynd is, der undrede dig? Hvordan kom Mik fra barn til voksen? Virker Miks relationer troværdige? Hvorfor/hvorfor ikke? 20

Komatøs af Ronnie Andersen

Komatøs af Ronnie Andersen Herning, december 2012 at sidde fastspændt i en mor/datter situation uden en voksen til stede I Ronnie Andersens fjerde bog Komatøs har han for første gang en pige som hovedperson. Og for første gang er

Læs mere

Side 1 af 25 Udarbejdet af Hanne Schriver pædagogisk konsulent

Side 1 af 25 Udarbejdet af Hanne Schriver pædagogisk konsulent Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN s. 3 Forord s. 3 Om romanen s. 3 Parafrase s. 3 Serien Spurt s. 4 Skriverprisen s. 4 Målgruppe s. 4 Faglige Mål og it-kompetencer s. 5 Bemærkninger om vandsymbolikken

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Viden til læreren 3 Til læreren om de faglige mål, som bygger på Fælles Mål 2009 3 Retfærdighed

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Tankerne om undervisningen er delt op i 3 dele -før, under og efterlæsning.

Tankerne om undervisningen er delt op i 3 dele -før, under og efterlæsning. Af Søren Nordstrand og Pia Thaulov (2010) Målgruppe 0.- 2. klasse Hvad er en tyv? Det kunne være en med maske på og en stor sæk med tyvekoster i. Hovedpersonen Bertram er ikke en tyv. Han ved godt, at

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Ud og vende af Merete Pryds Helle

Ud og vende af Merete Pryds Helle Vedr. bogen: Ud og vende er skrevet af Merete Pryds Helle (MPH) på opfordring. Dansklærerforeningen bad forfatteren om at skrive en roman til Frit for fantasi-serien. MPH fortæller, at hun på forhånd havde

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou Viborg, oktober 2008 Denne bog (og titel) deler vandene. Hvor nogle lærere finder sproget i bogen uegnet til undervisningsbrug, mener jeg, at Nils Schou fanger tidens tone blandt unge og fortæller med

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse: Kunsteventyr og folkeeventyr Navn: Klasse: Dette forløb er opbygget i følgende rækkefølge: Opgaveskyen.dk Mål Introduktion Genrebeskrivelse Kendetegn for eventyr Analysér et eventyr Skriv dit eget eventyr

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

et undervisningsforløb

et undervisningsforløb et undervisningsforløb Her skal du arbejde med en af tidens helt store fortællinger, nemlig Lene Kaaberbøls Skammerens datter. Forløbet er som en tretrinsraket: Først skal du læse begyndelsen af romanen

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Fluesommer af Arne Svingen

Fluesommer af Arne Svingen Herning, februar 2014 Alt imens der fra yngre danske forfattere kommer lixede, ordknappe fortællinger om det, der gør allermest ondt, så giver norske Arne Svingen sine læsere tid. Tid til fordybelse, tid

Læs mere

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen... 3 Parafrase... 3 En samtidsrealistisk

Læs mere

Finde tekst Forberedelse Sammenhæng. Vurdering. It og kommunikation Sproglig bevidsthed

Finde tekst Forberedelse Sammenhæng. Vurdering. It og kommunikation Sproglig bevidsthed Klasse: 6. klasse Skoleår: Uge/måned Antal lektioner Kompetenceområde(r) Uge 33-35 12-14 Læsning Finde tekst Forberedelse Sammenhæng Vurdering It og kommunikation Sproglig bevidsthed HVERDAGENS MULTIMODALE

Læs mere

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre 1 Indledende opgaver: Bogomslag og titel 1. Uddeling af arbejdsark/kompendium 1. del. 2. Mål for arbejdet i dag: at

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014 Indledning og emne Mobning er et kendt begreb. Alle kender til det. Jeg har valgt, at arbejde med mobning, fordi jeg syntes det er et spændende emne. Jeg har valgt at arbejde med to tekster. Min hovedtekst

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Bent Haller. Wildsvin. Udarbejdet af Sara Sejrskild og Hanne Schriver pædagogiske konsulenter

Pædagogisk vejledning. Bent Haller. Wildsvin. Udarbejdet af Sara Sejrskild og Hanne Schriver pædagogiske konsulenter Pædagogisk vejledning Bent Haller Wildsvin Udarbejdet af Sara Sejrskild og Hanne Schriver pædagogiske konsulenter Indholdsfortegnelse VIDEN TIL LÆREREN.............................................. 3 TIL

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Æblet er en billedroman, der på en gang fortæller en spændende historie om en kedelig sommerferie som på en gang ændres

Læs mere

Årsplan i dansk for 5. klasse

Årsplan i dansk for 5. klasse Årsplan i dansk for 5. klasse 2016+17 Få styr på jeres tanker Forstå det, I læser Læse litteratur I SKAL KUNNE Udvide jeres ordforråd Lytte og tale Skrive tekster August Hvad tænker du? En skruptosset

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Kontekst + intertekst

Kontekst + intertekst 6,9 mm EViGT Din CECiliE EkEn FOR tænker jeg over en den trygge barndom og, msliv med venner, fester lger pigen Ida, hvis per, giver hende nogle de for resten af livet. Pædagogisk vejledning Cecilie Eken

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder Titel Tema: Fag: Målgruppe: Oprør fra Ghettoen (2) Moes dobbeltliv Oprør, integration, forelskelse, tvangsægteskaber, parallelsamfund, generationskløft Dansk, samfundsfag 8.-10. klasse, GU, VU Data om

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

I år er alting anderledes - af Ina Bruhn

I år er alting anderledes - af Ina Bruhn Lupinmarken juni 2008 Ovennævnte bog er en oplevelse, som hverken lærere, elever eller forældre skal snydes for! Jeg har læst bogen både med to dygtige syvende klasser og en almindelig ottende. Alle tre

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus september 2013 Indhold Information til læreren... 3 Gå på opdagelse.... 4 Når litteraturen bliver digital... 4 Symmetri og kontrapunkt i fortællingen....

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson Forløbet er bygget op efter Thomas Illum Hansens: Ind i værket inde i værket ud af værket. Forslag til undervisningen: Opgaverne kan løses på forskellige devices. Her er specifikt medtaget ideer og forslag

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8.

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. årgang FRA FÆLLES MÅL Kompetencemål, læsning: Eleven kan styre og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kopierne af Jesper Wung-Sung

Kopierne af Jesper Wung-Sung VIA CFU, januar 2011 Mon de kan reparere dig? Resume: Jonas A. Andersen tror, at han er en ganske almindelig dreng. Interesseret i fodbold og Maria. Men efter at have spillet sit livs bedste kamp som forældrene

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip.

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. ralo@via.dk Program Teori Baggrund for kompetencetilgangen De seks kompetencer Synet på litteratur Didaktik Eksempler

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder Titel Tema: Fag: Målgruppe: Oprør fra Ghettoen (3) frihed til at være mig Oprør, integration, forelskelse, homoseksualitet, parallelsamfund, generationskløft Dansk, samfundsfag 8.-10. klasse, GU, VU Data

Læs mere

Litteratur der d ur yngste Vild med Vitello Kenneth Jakobsen Bøye kjboeye@hotmail.com. Vild med Vitello

Litteratur der d ur yngste Vild med Vitello Kenneth Jakobsen Bøye kjboeye@hotmail.com. Vild med Vitello Litteratur der d ur yngste Vild med Vitello Kenneth Jakobsen Bøye kjboeye@hotmail.com Vild med Vitello Book bøger af Kim Fupz Aakeson på mit CFU http://mitcfu.dk/lnkyybn Mål: Motivation og lyst til at

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

En sang om en brækket næse af Arne Svingen

En sang om en brækket næse af Arne Svingen Viborg, december 2012 Nogen af dem har sikkert sokker på, som koster mere end alt mit tøj tilsammen Kan en 13-årig klare en tilværelse med en alkoholisk, omsorgssvigtende mor, en skoletilværelse i Ingenmandsland,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

PÆDAGOGISK VEJLEDNING PÆDAGOGISK VEJLEDNING U darbejdet af Pæd. konsulent Hanne Schriver VIA Center for Undervisningsmidler Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN 3 Forord 3 Om romanen 3 Parafrase 3 Serien Spurt 3 Skriverprisen 3

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

En smagsprøve Må ikke kopieres

En smagsprøve Må ikke kopieres Mundtlig prøve i dansk 10.-klasse-prøve - med fokus på andre udtryksformer GeGe Hanne Schriver Grethe Grønkjær Håndbog - med kopiark og oplæsningstekster Indhold Introduktion 4 Prøven i mundtlig dansk

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Tor rejser og Balder dør

Tor rejser og Balder dør Opgaver til Tor rejser og Balder dør Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs forordet side 3-7. 1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder? 2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 I dette skoleår fortsætter vi med genrekendskab og litterære begreber såsom personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortællere samt synsvinkel, teksters

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen?

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? OPGAVER TIL Afrejsen fra Sverige NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? 2. Hvad handler bogen om? 3. Hvad hedder hovedpersonerne? 4.

Læs mere

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011 INSPIRATION TIL MATERIALET Fælles Mål Prøven i læsning Læseprocessen Arbejdet med læsning i de ældste klasser Elevens overblik over genrer, læsemåder og læseteknikker

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonas Gratzer/Red Barnet. Vejledning til temaer og elevaktiviteter

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonas Gratzer/Red Barnet. Vejledning til temaer og elevaktiviteter NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonas Gratzer/Red Barnet Vejledning til temaer og elevaktiviteter indhold 3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 BØRN I KATASTROFER FLUGT jordskælv og tsunamier epidemien ebola sult ORKAN krig

Læs mere

Dødningedukken af Peter Mourtizen kapitel 1+2+3

Dødningedukken af Peter Mourtizen kapitel 1+2+3 af Peter Mourtizen kapitel 1+2+3 1. Hvad sker der i de 3 kapitler? Arbejd sammen med en makker og lav hver især 3 spørgsmål til hvert kapitel (brug både niveau 1-2- 3 spørgsmål). Skriv i danskhæftet. TID:

Læs mere

Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor, Aarhus Universitet

Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor, Aarhus Universitet Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor, Aarhus Universitet Forskningsprojekter vedrørende genreformationer i tekster for børn Refleksioner over det udvidede tekstbegreb i børnelitteratur- og literacyforskning

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere