Håndbog til synopseprøven i dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til synopseprøven i dansk"

Transkript

1 Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning sammen med mig inden synopsen skal afleveres brug dem optimalt! DEN 23.MAJ SKAL I AFLEVERE JERES SYNOPSER! Hvad er en synopse? En synopse er en slags udvidet disposition. Den skal være en oversigt, gerne i form af nøgleord, stikord, der danner grundlag for den mundtlige prøve, og som giver lærer og censor indsigt i de overvejelser, du har gjort dig i forhold til fordybelsesområdet. I synopsen skal du beskrive dine overvejelser over, hvordan du vil tilrettelægge din prøve. Det er ikke en skriftlig opgave om fordybelsesområdet, du skal skrive. Du skal ikke skrive alle svarene dem skal du komme med til prøven. Synopsen skal fylde 1-2 sider. Kopien af dit prøveoplæg tælles ikke med. Om synopsen og dens opbygning Synopsen skal betragtes som en form for menukort. Det er her, lærer og censor skal kunne se dine tanker bag valg af prøveoplæg og valg af analysetilgange. Man skal kunne læse, hvad man kan forvente, at du vil fokusere på ved prøven. Det er meget vigtigt, at du arbejder grundigt med din tekst. Du skal gå i dybden med fx genre, fortæller, komposition, sprog og kommunikation samt kunne relatere til klassens opgivelser. Det er vigtigt, at du i din synopse præsenterer den røde tråd, som du har fundet frem til i dit arbejde med prøveoplægget.

2 Side 2 af 5 Synopsen bygges op på følgende måde 1. Forside, som indeholder: Dit navn og prøveniveau Titel på fordybelsesområde Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valg af dette. Med andre ord: Fortæl, hvilken tekst du har valgt, og hvordan dit prøveoplæg hænger sammen med det fordybelsesområde, du har trukket. 2. En side 2, som indeholder: Disposition for den mundtlige prøve. Præsentation af analyse og fortolkningspunkter. Med andre ord: Hvordan har du tænkt dig at analysere det du har valgt? Du skal ikke skrive selve analysen, men fortælle hvordan du har tænkt dig at opbygge din prøve. Tekstarbejdet, dvs. analyse og fortolkning, er meget centralt. Din analyse skal ikke nødvendigvis svare til lærers eller censors, men det er vigtigt, at du kan begrunde din analyse ud fra teksten. Du skal altså kunne slå ned i teksten og vise de steder, du fortolker på. Præsentation af perspektiveringsområder. Med andre ord: Sammenligninger, hvilke tråde kan du drage mellem din valgte tekst, film eller lignende, og det vi har arbejdet med i klassen? Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, du har anvendt i fordybelsesarbejdet. En perspektivering er ikke bare det er ligesom den roman, vi læste i klassen. Du skal kunne vise ligheder og forskelle. Det er desuden vigtigt, at sammenhængen mellem prøveoplægget og dit fordybelsesområde fremgår tydeligt både af din synopse og af den mundtlige prøve. 3. Litteraturliste: Skriv op, hvad du har brugt til udarbejdelsen af din synopse. Film, billeder, cd er osv. er også en slags litteratur, som skal med på listen. Synopsen skal afleveres i TRE eksemplarer to til lærer og et til censor. Husk også TRE eksemplarer af dit prøveoplæg = teksten. Husk også at have et eksemplar til dig selv. Synopsen i sig selv vurderes ikke, men derfor skal du alligevel være omhyggelig i dit arbejde. Den danner grundlag for prøven med dine beskrivelser af dine overvejelser omkring fordybelsesområdet.

3 Side 3 af 5 Husk også: Skriv klart og tydeligt ikke for mange, lange og knudrede sætninger Vær opmærksom på stavefejl Sæt ordentlige kommaer Lav et pænt layout. Valg af prøveoplæg Prøveoplægget er en tekst eller en anden udtryksform, der ikke er bearbejdet i undervisningen. Når du har trukket dit fordybelsesområde, undersøger du, hvilke tekster og andre udtryksformer der kan arbejdes videre med i fordybelsesperioden. Du læser en del tekster, ser film og billeder og vælger til slut det prøveoplæg, du vil fordybe dig i. Prøveoplægget skal godkendes af mig, inden du går i gang med at arbejde. Hvis du vælger en spillefilm eller en roman, skal det præciseres med sidetal eller tidskode, hvilket uddrag der er det endelige prøveoplæg og altså det, du analyserer dybere ved den mundtlige prøve. Sproget i dit prøveoplæg skal være dansk. Det kan godt være en tekst, der er oversat, men det kan eksempelvis ikke være en film, der er på et andet sprog end dansk. I nogle tilfælde kan prøveoplægget være to tekster. Eksempelvis to digte, der modstilles, eller to malerier med samme tema. Der skal være en hensigt med sammenstillingen. Prøveoplæg kan ikke være udformet af dig selv. Oplæsning Du skal ved prøven læse et tekststykke op, der er ca. ½ normalside langt. Du skal begrunde valget af tekststykket, og oplæsningen kan ligge forskellige steder i den mundtlige prøve hvor det passer ind i forhold til din præsentation. Hvis dit prøveoplæg er en anden udtryksform, fx et maleri eller en kortfilm, skal du vælge et tekststykke, der passer til oplægget. Dette stykke læser du op. Det kan fx være en anmeldelse, biografiske oplysninger, tekstforlægget til en kortfilm, et digt eller lignende. Oplæsningsstykket kan ikke være noget, du selv har skrevet. En normalside tælles som 1300 anslag (bogstaver). Du kan tælle op i Word, eller du kan tælle op manuelt. Vejledning Lærerens rolle er: at vejlede i valget af prøveoplæg og analysetilgange at vejlede i udformning af synopse at godkende dit valg af prøveoplæg. Jeg vejleder altså ikke i selve analysen og fortolkningen af prøveoplægget og heller ikke i disponering af fremlæggelsespunkter til prøven.

4 Side 4 af 5 Vejledningen er slut, når synopsen er afleveret. Du arbejder herefter videre på egen hånd frem mod prøven. Den mundtlige prøve Tidsrammen er 25 minutter. De 5 minutter går til votering og karaktergivning, hvilket betyder, at man er inde til selve prøven i ca. 20 minutter. Den mundtlige prøve består af: 1. din præsentation af dit arbejde med oplægget 2. oplæsning af et relevant tekststykke 3. en samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof 4. Du skal desuden kunne perspektivere dit fordybelsesområde. Planlæg ikke mere end halvdelen af tiden til fremlæggelse (dvs. ca. 10 minutter) den anden halvdel skal bruges til samtale med lærer og censor. Du skal ikke bruge lang tid på at referere prøveoplæggets indhold. Et kort resumé kan være en god indgang til analyse og fortolkning og kan hjælpe dig i gang, men det er analyse og fortolkning, der skal fokuseres på. Du må gerne medbringe notater fra dit arbejde til støtte for din fremlæggelse, fx i stikordsform. Det gælder om at være så fri som muligt af notaterne. Oplæsning fra et manuskript vil være til mere skade end gavn, så det er vigtigt, at du er godt inde i stoffet. Som en del af den mundtlige prøve skal der indgå oplæsning svarende til ½ normalside. Du vælger selv, hvilke dele af teksten du vil læse op, og hvornår i fremlæggelsen det sker. Du må gerne dele din oplæsning i flere bidder, som passer ind til den analyse og fortolkning, du viser. Dog skal du sørge for at demonstrere den sammenhængende oplæsning. Hvis du arbejder med andre udtryksformer, kan oplæsningen være en anmeldelse, biografiske oplysninger, tekstforlægget til en kortfilm, et digt eller lignende. Vurdering af den mundtlige prøve Fremlæggelsen skal være godt planlagt. Du skal formulere dig klart og tydeligt. Oplæsningen skal være sikker og vise, at du forstår teksten. Samtalen med lærer og censor skal vise, at du kan lytte opmærksomt og indgå i en samtale om dit fordybelsesområde. Fortolkningen og vurderingen skal bygge på gode analytiske iagttagelser i det valgte område. Du skal vise indsigt og forståelse i fordybelsesområdet. Du skal komme med en vurdering af teksten/teksterne og/eller andre udtryksformer. Du skal perspektivere til forskellige dele af det opgivne stof. Se i øvrigt på dansk.gyldendal.dk under synopsen (under forløb) omkring vurdering og karaktergivning. Her ligger også flere eksempler på synopsforløb. Herfra kommer også nedenstående skabelon til synopsen.

5 Side 5 af 5 Fornavn og efternavn Klasse og skole Fordybelsesområde Prøveoplæg med angivelse af titel, forfatter, årstal og evt. kilde Begrundelse for valg af prøveoplæg: Præsentation af analyse- og fortolkningspunkter: Præsentation af perspektiveringsområder: Angivelse af oplæsningsstykke: Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet: Mette Teglers og Dansklærerforeningen September 2009 Download fra

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere