Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

2 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands Kommune frem til år 2026 og tager udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik samt udtræk fra Opus Ledelsesinformationssystem, forkortet LIS. Det bør belyses at befolkningsprognosen som sagt er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, hvor befolkningsfremskrivningen er opgjort pr. 1. januar for de respektive år. Folketallet pr. 19. juni 2012 for Vesthimmerlands Kommune er ved udtræk fra DPR personer, hvilket er en stigning på 73 personer siden 1. januar Forventningen for 2013 er ifølge Danmarks Statistik et folketal på personer, hvilket vil sige det antages at antallet af borger i Vesthimmerlands Kommune vil falde med mere end 200 personer frem mod 1. januar Det må forventes at der som følge af studiestart i efteråret 2012 på de videregående uddannelser vil ske et fald i befolkningstallet, erfaringsmæssigt er dette omkring 120 personer. Der bør derfor tages et forbehold for hvorvidt befolkningstallet kan antages at falde med knap 80 personer resten af året. Kapitel 1 Forord og opsummering på prognosens vigtigste resultater. Kapitel 2 Vesthimmerlands Befolkningsprognoses hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. Kapitel 3 Forskelle på den forventede befolkningsudvikling i Vesthimmerlands Kommune og den forventede befolkningsudvikling på landsplan. Kapitel 4 Den forventede befolkningsudvikling i de enkelte skoledistrikter i Vesthimmerlands Kommune. Bagerst i prognosen findes bilag, med de data, som ligger til grund for befolkningsprognosen. Kontaktpersoner for denne befolkningsprognose er Martin Basballe Jensen, Økonomisk Forvaltning, Vesthimmerlands Kommune. 2

3 Sammenfatning Væsentligste resultater i befolkningsprognosen Befolkningsfremskrivningen for 2012 afviger fra befolkningsfremskrivningen for Forventningen i prognosen for 2011 var en befolkningstilvækst på 0,7 pct. frem til I prognosen for 2012 er der en forventning om et fald i befolkningstallet på 3 pct. frem til Befolkningstallet for Vesthimmerlands Kommune forventes at vil falde fra personer til personer frem mod år 2026, hvilket svarer til et fald på 3 pct. På landsplan forventes der en befolkningsfremgang på 4½ pct. frem mod år Nedenstående tabel præsenterer udviklingen i befolkningstallene frem til år 2026 for henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og på Landsplan fordelt på aldersklasser. Befolkningsgruppe Vesthimmerlands Landsplan Kommune 0-6 årige -2% 2,5% 7-16 årige -20% -10% årige -12% 1% årige -3% 3,5% årige -16% -5,5% årige 3,5% 9% årige 23% 23% årige 41% 55% For landdistrikterne i Vesthimmerlands Kommune forventes udviklingen i befolkning at falde med 10 pct. frem til Forsørgerbyrden for Vesthimmerlands Kommune forventes at stige fra 81 i 2012 til 92 i

4 I følgende skoledistrikter forventes der en stigning i befolkningstallet frem til 2026: Farsø Hornum Østermark Aars 5 pct. 6 pct. 8 pct. 19½ pct. I følgende skoldedistrikter forventes der et fald i befolkningstallet frem til 2026: Blære Gedsted Løgstør Overlade Ranum Strandby Toppedal Ullits -12 pct. -15 pct. -5 pct. -1½ pct. -14 pct. 0 pct. -1 pct. -12 pct. Vester Hornum -2½ pct. Vestrup Aalestrup -6 pct. -3 pct. 4

5 I Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 Sammenfatning VESTHIMMERLANDS KOMMUNES BEFOLKNINGSPROGNOSE... 6 Befolkningssammensætningen i aldersgrupper... 8 Forsørgerbyrde...13 Ind- og udvandring til Vesthimmerlands Kommune AFVIGELSER FRA LANDSPROGNOSEN DELOMRÅDERNE BILAG

6 2. Vesthimmerlands Kommunes Befolkningsprognose Vesthimmerlands Kommune vil ifølge den udarbejdede prognose kunne forvente et faldende befolkningstal i prognoseperioden 2012 til I år 2026 forventes der personer i kommunen mod i år 2012 en fald på personer eller 2,9 pct. Den historiske og den forventede befolkningsudvikling i Vesthimmerlands Kommune illustreres af nedenstående figur 1. Det fremgår af figuren, at der er beregnet et fald over hele perioden for befolkningsudviklingen. Denne prognose for befolkningsudviklingen tegner i forhold til 2011 prognosen en noget anden udvikling. I prognosen for 2011 var det forventet at befolkningstilvæksten ville være på 0,7 pct. over perioden De to fremskrivninger er illustreret i figur 2. En forklaring på ændringen i fremskrivningen af befolkningstallene findes i den anvendte fremskrivningsmodel fra Danmarks Statistik, hvor blandt andet forholdet mellem tilflytning og fraflytning af personer danner baggrund for befolkningsfremskrivningen. Danmarks Statistik beregner befolkningsfremskrivningen for 2012 på baggrund nettotilgangen af personer for årene , hvor der kun for år 2008 har været tale om nettotilgang i Vesthimmerlands Kommune. I fremskrivningen for 2011 er det årene der er blevet anvendt og i denne periode har Vesthimmerlands Kommune oplevet en befolkningstilgang for årene 2007 og Befolkningsudviklingen i kommunen som helhed dækker over forskydninger i alderssammensætningen i Vesthimmerlands Kommune og mellem de enkelte områder i kommunen. Dette fremgår af kapitel 4 Delområder. 1 I tabel 4 illustreres udviklingen af til- og fraflytninger i årene for Vesthimmerlands Kommune. 6

7 Befolkningstal Befolkningsudvikling Vesthimmerlands Kommune( ) Figur 1: Historisk og forventet befolkningsudvikling, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Befolkningstal Befolkningsfremskrivning Figur 2: Befolkningsfremskrivning hhv og , Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. 7

8 Aldersklasse 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser ( ) Ændring Relativ aldersfordeling Antal % % 8% 8% % 13% 11% % 10% 9% % 18% 18% % 24% 21% % 7% 7% % 15% 19% % 5% 7% % % 100% Tabel 1: Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Tabel 1 viser alderssammensætningen i Vesthimmerlands Kommune. Tabellen viser antallet af borgere i de enkelte aldersklasser i prognosens udgangsår (2012), midterår (2018) og slutår (2026). Derudover viser tabellen den procentvise ændring i befolkningstallet for aldersgrupperne. Som det ses i tabellen forventes det at aldersgruppen 0-59 årige vil være faldende, hvor særligt de 7-16 årige samt de årige forventes at falde kraftigst. Aldersgruppen 65+ årige forventes omvendt at være stigende over prognose perioden. Befolkningsudvikling i bestemte aldersklasser budgetår og 2026 aldersklasse år år år år år år år år år Tabel 2: Befolkningsudviklingen frem til år 2026 Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Ovenstående tabel 2 viser alderssammensætningen i Vesthimmerlands Kommune. Tabellen viser antallet af borgere i de enkelte aldersklasser i budgetperioden og for slutåret år Det fremgår heraf at der samlet set forventes et faldende befolkningstal i budgetperioden. Befolkningssammensætningen i aldersgrupper I dette afsnit vil der blive fokuseret på udviklingen i befolkningssammensætningen i definerede aldersgrupper. Der vil blive overskueliggjort hvorledes befolkningssammensætningen ser ud i 2012 og hvordan denne forventes at se ud i

9 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Befolkningstal Befolkningssammensætning års aldersklasser Figur 3: Befolkningssammensætning i år 2012 og 2026 i 5-års aldersintervaller, kilde: Danmarks statistik. Det fremgår af ovenstående figur for udviklingen i befolkningstallet i prognoseperioden, at specielt gruppen af de årige og årige vil falde. Omvendt forventes antallet af personer over 55 år at stige ganske betydeligt i prognoseperioden. Figuren viser, at befolkningen som helhed bliver ældre frem mod år I år 2012 er gennemsnitsalderen i Vesthimmerlands Kommune 41½ år, hvor den frem til år 2026 forventes at stige til 44½ år. På de følgende sider er udviklingen i udvalgte aldersgrupper for Vesthimmerlands Kommune grafisk illustreret. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling af 0 årige ( ) Figur 4: Historisk og forventet befolkningsudvikling 0-årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Ovenstående figur 4 viser udviklingen i antallet af 0-årige i Vesthimmerlands Kommune. Det fremgår, at der i prognoseperioden beregnes et konstant antal af 0-årige frem til 2017, hvorefter der forventes et stigende antal i den resterende del af prognoseperioden. Udviklingen i antallet af fødsler i prognoseperioden afspejles blandt andet af udviklingen i antallet af kvinder i den fertile alder. Således forventes antallet af de kvinder, der føder flest børn kvinder mellem 22 og 36 år at falde frem til år 2016, hvorefter der forventes en stigning i antallet af kvinder i denne aldersgruppe. 9

10 Befolkningstal 3000 Kvinder årige Figur 5: Forventet befolkningsudvikling årige kvinder, Vesthimmerlands Kommune, Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling for 0-6 årige ( ) Figur 6: Historisk og forventet befolkningsudvikling 0-6 årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Der forventes et faldende antal 0-6 årige frem til 2018, hvorefter der forventes en stigning i resten af prognoseperioden. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling for 7-16 årige ( ) Figur 7: Historisk og forventet befolkningsudvikling 7-16 årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. 10

11 Der forventes et faldende antal 7-16 årige i hele prognoseperioden. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling årige ( ) Figur 8: Historisk og forventet befolkningsudvikling årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Antallet af unge årige er stort set konstant frem til 2018, hvorefter tendensen er faldende. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling for årige ( ) Figur 9: Historisk og forventet befolkningsudvikling årige, kilde: Danmarks statistik. Der forventes et fald i antallet af yngre erhvervsaktive frem til 2019, hvorefter antallet igen forventes at stige til 2012-nivau. Historisk og forventet befolkningsudvikling for årige ( ) Befolkningstal Figur 10: Historisk og forventet befolkningsudvikling årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. 11

12 Antallet i aldersklassen midaldrende erhvervsaktive, de årige, forventes faldende over hele prognoseperioden. For hele perioden forventes der et fald på lidt over personer, eller næsten 17 pct. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling for årige ( ) Figur 11: Historisk og forventet befolkningsudvikling årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Antallet i aldersklassen årige forventes at udvise varierende udvikling. Der forventes et fald på 550 personer eller 21 pct. frem til 2017, hvorefter der forventes en kraftig stigning for resten af prognoseperioden på næsten 31 pct. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling for årige ( ) Figur 12: Historisk og forventet befolkningsudvikling årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Aldersklassen årige forventes at stige igennem hele prognoseperioden, med en stigning på 23 pct. frem mod år

13 Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling for årige ( ) Figur 13: Historisk og forventet befolkningsudvikling årige, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Den ældste aldersklasse årige, forventes at være svagt stigende de næste 5 år, for i resten af prognoseperioden at stige kraftigere frem mod år Over hele perioden forventes det at aldersgruppen vil stige med 774 personer eller 41 pct. Forsørgerbyrde Der har de seneste år været fokus på forholdet mellem personer uden for arbejdsstyrken og personer inden for arbejdsstyrken. Forsørgerbyrden tager udgangspunkt i forsøger brøken, hvor antallet af ikke-beskæftigede sættes i forhold til antallet af beskæftigede. 2 Det forventes af forsørgerbyrden vil stige de kommende år, da der forventes flere ældre i forhold til den arbejdsdygtige del af befolkningen, dvs. antallet af personer i arbejdsstyrken, forsørgerne, falder i forhold til antallet uden for arbejdsstyrken, dem der skal forsørges. Nedenstående figur viser udviklingen for årerne indekseret og opdelt i aldersklasserne 0-19 årige, årige og årige. Antallet af årige falder 9½ pct. over prognoseperioden, mens antallet af årige stiger med 28 pct. Samme periode falder antallet af 0-19 årige med 15 pct. 2 I det følgende antages det at hele gruppen af årige forsøger den resterende del af befolkningen, hvorved der ses bort fra personer i beskæftigelse og personer der ikke er i beskæftigelse. 13

14 Indeks 2012=100 Historisk og forventet befolkningsudvikling ( ) 140,00 120, årige årige årige 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Figur 14: Historisk og forventet befolkningsudvikling, Vesthimmerlands Kommune, indeks 100=2012, kilde: Danmarks statistik. I nedenstående figuren ses samme forhold som i figur 14, blot ikke indekseret. Dette tjener det formål at perspektivere til den reelle befolkningssammensætning. Figur 14 kan hvis den står alene give et fejlagtigt indtryk af at befolkningssammensætningen i de tre aldersinddelinger er i samme størrelsesorden, figur 15 viser det reelle billede. Dog er figur 14 nødvendig med henblik på at beskrive udviklingen. Befolkningstal Historisk og forventet befolkningsudvikling antal personer ( ) årige årige årige Figur 15: Historisk og forventet befolkningsudvikling antal personer, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Nedenfor illustreres det i figur hvorledes forsørgerbyrden udvikler sig i den kommende periode. Forsørgerbyrden er beregnet som antal unge 0-19 årige og antal personer over 65 år summeret og sat i forhold til antal årige. Det fremgår af figuren, at forsørgerbyrden vokser fra 81 i år 2012 til 92 i 2026, hvilket er en ændring på 13 pct. 14

15 Forsørgerbyrde Forsørgerbyrde ( ) 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 Figur 16: Forsørgerbyrde i perioden , Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Det bør nævnes at pensionsalderen i Danmark, som følge af Tilbagetrækningsforliget fra 2011, varierer afhængigt af hvilket tidspunkt man er født. 3 Folkepensionsalderen er: 65 år for personer, der er født før den ; 65 1/2 år for personer, der er født i perioden ; 66 år for personer, der er født i perioden ; 66 1/2 år for personer, der er født i perioden ; 67 år for personer, der er født efter den Ind- og udvandring til Vesthimmerlands Kommune I årene 2006 til 2011 har der med undtagelse af 2009 været nettoindvandring til Vesthimmerlands Kommune. Nettotilgang opdelt på befolkningsmæssige bevægelser i forhold til antal borgere Type / Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Øvrige Nettotilgang i alt Borgere pr. ultimo Tabel 3: Indvandring og udvandring til/fra Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Ses der bort fra årene 2007 og 2008, så har tendensen været en faldende befolkningstilgang for Vesthimmerlands Kommune. 3 Dette vil alt andet lige have indflydelse på hvordan forsørgerbyrden udvikler sig, og er noget der bør tages højde for i befolkningsprognosen fremadrettet. 15

16 Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning for Vesthimmerlands Kommune, forventes denne udvikling at fortsætte over hele prognoseperioden, med en aftagende tendens mod år Dette illustreres i figur 17. Antal personer Fremskrivning af befolkningstilvækst ( ) Figur 17: Fremskrivning af befolkningstilvæksten, Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. 16

17 100,82 97,60 101,98 98,11 102,56 98,75 101,52 99,17 100,88 99,63 99,60 100,38 99,14 100,74 98,72 101,07 98,36 101,38 98,07 101,68 97,78 101,98 97,55 102,28 97,35 102,58 97,23 102,90 97,14 103,23 97,08 103,57 97,07 103,93 97,07 97,09 104,29 104,66 3. Afvigelser fra landsprognosen I afsnittet sammenlignes udviklingstendenserne i Vesthimmerlands Kommune med udviklingstendenserne på landsplan. I nedenstående tabel er den relative aldersfordeling i udgangsåret 2012 vist for Vesthimmerlands Kommune i forhold til aldersfordelingen på landsplan. Det fremgår at Vesthimmerlands Kommune i 2012 har relativt færre 0-6 årige, årige samt årige end på landsplan. På grund af dette forhold forventes i løbet af prognoseperioden relativt færre børn og skolebørn, end der forventes på landsplan. Hele landet Vesthimmerland Alder 2012 pct 2012 pct. 0-6 år % % 7-16 år % % år % % år % % år % % år % % år % % år % % år % % Tabel 4: Relativ aldersfordeling for hele landet og Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik. Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Befolkningsudvikling Vesthimmerland årige Befolkningsudvikling hele landet årige Figur 18: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. Vesthimmerlands Kommunes andel af landets befolkning forventes at være faldende, blandt andet på grund af alderssammensætning i udgangsåret. 17

18 106,77 101,86 108,11 102,08 109,04 102,09 105,54 101,39 102,10 100,88 98,62 99,16 95,57 98,81 93,67 98,38 92,74 98,30 91,02 89,20 87,32 86,21 85,12 83,86 82,49 93,29 81,84 92,30 80,89 91,54 79,88 90,76 97,90 97,45 96,61 95,94 95,09 94,18 109,51 107,00 101,07 106,54 101,31 103,68 101,29 102,90 101,19 97,31 98,93 96,36 97,49 94,20 96,20 92,19 94,68 92,04 93,76 90,63 92,84 90,88 93,10 91,23 93,57 92,08 94,42 93,03 95,63 94,24 97,13 101,54 95,54 98,85 96,78 100,68 97,95 102,52 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, 0-6 årige Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Befolkningsudvikling for 0-6 årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for 0-6 årige landsplan Figur 19: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune 0-6 årige, kilde: Danmarks statistik. Som det ses i figur 20, følger den forventede udvikling i Vesthimmerlands Kommune den forventede tendens på landsplan. Det relative antal af 0-6 årige forventes dog at være lavere i Vesthimmerlands Kommune end i resten af landet. Indeks 2012=100 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, 7-16 årige 120,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 Befolkningsudvikling for 7-16 årige vesthimmerland Befolkningsudvikling for 7-16 årige landsplan Figur 20: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune 7-16 årige, kilde: Danmarks statistik. Som det ses i figur 20, forventes det at antallet af 7-16 årige falder. For Vesthimmerlands Kommune forventes antallet at falde betydeligt mere i prognoseperioden end på landsplan. 18

19 113,39 108,09 112,29 106,48 110,59 104,91 105,15 102,62 102,68 101,09 98,68 99,45 97,41 98,88 96,25 98,24 95,04 97,70 94,56 97,59 94,17 97,50 93,67 97,55 93,69 98,02 93,95 98,91 94,37 99,74 94,81 100,55 95,52 101,43 96,25 102,51 97,03 103,57 92,31 86,43 89,00 91,71 98,12 100,08 100,56 94,58 101,07 97,25 99,97 102,25 100,40 103,93 100,38 105,06 99,25 105,54 97,74 97,82 96,37 94,25 92,37 91,02 90,27 88,82 88,31 88,20 105,61 105,71 105,04 104,31 103,32 102,41 101,88 101,55 101,32 101,26 Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Befolkningsudvikling for årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling årige landsplan Figur 21: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. Som det ses i figur 21, forventes der i prognoseperioden et fald i antallet af årige i Vesthimmerland, mens der på landsplan forventes en stigning. Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Befolkningsudvikling for årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for årige landsplan Figur 22: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. I figur 22 kan det ses at aldersklassen årige i Vesthimmerland følger tendensen på landsplan, og forventes at være faldende frem til Fra 2017 og frem til 2026 forventes aldersklassen at forøges, dog med en mindre kraftig tendens for Vesthimmerlands Kommune end på landsplan. 19

20 96,92 103,22 100,15 106,68 102,89 107,76 102,89 106,21 103,08 103,73 97,42 97,36 95,22 96,38 93,18 96,06 93,06 96,03 92,79 96,86 94,84 97,23 96,15 97,40 98,54 97,83 99,00 98,73 100,23 99,38 100,19 100,76 100,62 103,24 102,24 106,23 103,31 108,96 98,59 96,76 100,16 96,91 100,63 97,68 100,81 98,86 100,34 99,57 99,61 100,18 99,07 100,30 98,65 100,76 97,98 101,19 97,22 101,31 95,94 101,47 95,13 101,70 93,77 92,43 90,99 89,48 87,80 85,45 96,32 83,37 94,47 101,50 100,87 100,27 99,36 98,04 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Befolkningsudvikling for årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for årige landsplan Figur 23: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. I figur 23 ses det at den ældre del af arbejdsstyrken, årige, forvente at være svagt faldende frem mod år 2017, hvorefter den forventes at falde forholdsvis kraftigt mod år På landsplan forventes der en stigning i denne aldersklasse frem til 2019, hvorefter der er et fald i aldersklassen i resten af prognoseperioden, dog ikke nær så kraftigt som for Vesthimmerlands Kommune. Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Befolkningsudvikling for årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for årige landsplan Figur 24: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. Frem til 2017 forventes det at aldersgruppen årige er aftagende i Vesthimmerland Kommune, hvilket følger den forventede tendens på landsplan. Over hele prognoseperioden følger Vesthimmerland tendensen på landsplan, dog forventes der flere i aldersgruppen end landsgennemsnittet i 2026 som det ses i figur 24. Gruppen indeholder både erhvervsaktive, personer på nedsat tid og efterlønnere m.m. I denne prognose indgår aldersklassen som erhvervsaktive. 20

21 99,31 97,24 99,63 97,47 99,25 98,26 101,87 98,54 98,97 99,68 100,81 101,65 101,93 102,83 103,54 104,58 105,39 107,20 107,77 108,48 110,62 111,25 113,91 114,29 117,14 116,84 121,00 119,88 125,11 123,08 131,05 128,46 137,85 134,97 145,98 141,26 154,84 87,14 82,72 88,35 85,13 90,56 87,92 93,39 91,55 96,54 95,60 103,51 103,99 106,19 107,26 108,84 109,85 111,10 112,35 112,84 114,34 114,38 116,26 115,78 118,11 116,74 119,75 118,53 121,28 119,71 122,76 121,37 123,50 122,06 123,92 122,60 123,78 123,00 123,69 Indeks 2012= ,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Befolkningsudvikling for de årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for de årige landsplan Figur 25: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. Den relative ændring i antallet af ældre mellem år i Vesthimmerlands Kommune forventes at følge samme tendens som på landsplan, dog med en lavere vækst i Vesthimmerlands Kommune end på landsplan. Indeks 2012=100 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 90,00 80,00 Befolkningsudvikling for de årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for de årige landsplan Figur 26: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune årige, kilde: Danmarks statistik. Den forventede udvikling af årige i Vesthimmerlands Kommune følger tendensen i forhold til landsplan. Udviklingen forventes dog at være mindre kraftig end på landsplan mod år Udgangspunktet for væksten af ældre, er højere for Vesthimmerlands Kommune end på landsplan, som det fremgår af tabel 5. 21

22 102,88 100,26 104,49 100,36 104,77 100,55 102,93 100,39 101,85 100,26 99,40 99,97 98,58 100,04 97,79 100,27 97,08 100,46 96,60 100,63 96,16 100,75 95,59 100,79 95,10 100,85 94,59 100,90 94,11 100,87 93,37 100,83 92,77 92,11 91,56 100,80 100,78 100,68 Afvigelser i Vesthimmerlands Kommune i forhold til landsplan, årige Indeks 2012= ,00 115,00 110,00 105,00 95,00 90,00 85,00 80,00 Befolkningsudvikling for årige Vesthimmerland Befolkningsudvikling for årige landsplan Figur 27: Afvigelser mellem landsudviklingen og prognosen for Vesthimmerlands Kommune her på forsørgergruppen årige, kilde: Danmarks statistik. Figur 27 viser den forventede udvikling i arbejdsstyrken, der er dog forbehold der skal tages hensyn til. Aldersgruppen årige vil være fordelt i de erhvervsaktive og dem som er under uddannelse. For de årige vil der være en del som fortsat er erhvervsaktive og en andel som er gået på efterløn. 22

23 4. Delområderne Dette afsnit viser befolkningsudviklingen for skoledistrikterne i Vesthimmerlands Kommune. Skoledistrikt / år Blære Skole Farsø Skole Gedsted Skole Hornum Skole Løgstør Skole Overlade Skole Ranum Skole Strandby Skole Toppedal Skolen Ullits Skole Vester Hornum Skole Vestrup Skole Østermark Skolen Aalestrup Skolen Aars Skole Personer % % % % % % % % % % % % % % % % Tabel 5: Befolkningsudvikling i skoledistrikter, Vesthimmerlands kommune, 4 kilde: LIS og egne beregninger. Som det ses i tabel 5, så er det Aars skoledistrikt, Østermark skoledistrikt (Aars), Hornum Skole og Farsø Skole der er de områder der forventes at opleve fremgang i prognoseperiode. Prognosen er baseret på fremskrivning af historik. Blære Skoledistrikt, Gedsted skoledistrikt, Løgstør Skoledistrikt, Overlade Skoledistrikt, Ranum Skoledistrikt, Strandby Skoledistrikt, Toppedal Skoledistrikt, Ullits Skoledistrikt, Vester Hornum Skoledistrikt, Vestrup Skoledistrikt, Aalestrup Skoledistrikt forventes en tilbagegang i befolkningstallene gennem hele prognoseperioden. Samlet forventes der en mindre tilbagegang i befolkningstilvæksten for Vesthimmerlands Kommunen i prognoseperioden. For de fire hovedbyer forventes der en befolkningstilvækst i Aars og Farsø skoledistrikt, mens der forventes en tilbagegang i Løgstør og Aalestrup skoledistrikt. 4 Ved summering kan der forekomme afvigelser, i forhold til Vesthimmerlands samlede befolkningstal, på grund af afrundinger og udregninger. 23

24 I nedenstående tabel 6 er vist oversigt over byer 5 med befolkningsfremgang og befolkningstilbagegang. 6 Gedsted Fjelsø Aggersund Løgstør Vegger Østrup Strandby Vindblæs Ranum Vilsted Overlade Hvalpsund Farsø Havbro Vognsild Ullits Hornum Vester Hornum Simested Aalestrup Aars Fandrup Uden fast bopæl Landdistrikter Byudvikling i Vesthimmerlands kommune Udvikling Tabel 6: Forventet byudvikling i Vesthimmerlands Kommune, kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. 5 Et byområde defineres af Danmarks statistik som by med minimum 200 indbyggere. 6 I tabel 6 skyldes afvigelsen fra summen af fremskrivningen på byerne og det forventede befolkningstal i 2026, at der for byerne er foretaget en lineær fremskrivning, baseret på historik fra 2006 til Det vil sige at udgangspunktet for fremskrivningen er den samme som ved fremskrivning af den totale befolkningsudvikling, men en anden metode er anvendt ved fremskrivning på byerne, idet Danmarks Statistik ikke stiller en optimal model til rådighed her. 24

25 Gedsted Fjelsø Aggersund Løgstør Vegger Østrup Strandby Vindblæs Ranum Vilsted Overlade Hvalpsund Farsø Havbro Vognsild Ullits Hornum Vester Hornum Simested Aalestrup Aars Fandrup Uden fast bopæl Landdistrikter Indeks over byudvikling i Vesthimmerlands kommune Indeks ,41 88,76 78,78 96,21 93,46 87,34 100,61 101,08 102,17 97,99 96,50 93,13 97,65 95,92 92,00 95,02 91,45 83,64 97,52 95,69 91,57 104,65 108,28 117,24 96,09 93,26 86,97 96,33 93,66 87,72 94,50 90,57 82,03 97,29 95,31 90,85 101,18 102,07 104,18 96,79 94,46 89,22 100,29 100,51 101,03 99,53 99,17 98,35 100,60 101,06 102,12 104,93 108,78 118,33 92,98 88,04 77,51 99,66 99,41 98,82 105,04 108,99 118,78 93,79 89,39 79,90 148,15 148,15 185,93 97,10 94,98 90,20 Tabel 7: Forventet udvikling af byområderne, Vesthimmerlands kommune, Indeks 100=2012, kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. I overstående tabel 7 er vist en indekseret oversigt over byer med befolkningsfremgang og befolkningstilbagegang. 7 I nedenstående figur ses grafisk fremstilling af byudviklingerne i Vesthimmerlands kommune. Heraf fremgår det tydeligt hvor de største befolkningsbevægelser foregår. Målt på antal borgere er det dels landdistrikterne, hvor befolkningen reduceres markant og dels i Aars by, som prognosticeres den største befolkningstilvækst i kommunen. 7 Et byområde defineres af Danmarks statistik som by med minimum 200 indbyggere. 25

26 Gedsted Fjelsø Aggersund Løgstør Vegger Østrup Strandby Vindblæs Ranum Vilsted Overlade Hvalpsund Farsø Havbro Vognsild Ullits Hornum Vester Hornum Simested Aalestrup Aars Fandrup Uden fast bopæl Landdistrikter Figur 28: Grafisk fremstilling af byudviklingen, , Kilde: Danmarks Statistik. 26

27 5. Bilag 8 Aldersklasse/år 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Befolkningsudvikling i aldersklasser Bilag 1 Befolkningsudvikling Vesthimmerlands Kommune 5 års interval, Kilde: Danmarks Statistik. 8 Bilag består af de tabeller, som danner grundlaget for befolkningsprognosen. Fra Danmarks Statistik er følgende tabeller brugt: FRKM112 VHK, BEF44 VHK, BEF4A VHK, BEF1A07 VHK, BEF1a07 land, FOLK1 land, FRDK111 land og FAM55N VHK. 27

28 Aldersklasser/år 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser Bilag 2 Befolkningsudvikling Vesthimmerlands Kommune udvalgte aldersklasser, Kilde: Danmarks Statistik. Aldersklasser/år 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser (Indeks 2012=100) 109,51 107,00 106,54 103,68 102,90 97,31 96,36 94,20 92,19 92,04 90,63 90,88 91,23 92,08 93,03 94,24 95,54 96,78 97,95 106,77 108,11 109,04 105,54 102,10 98,62 95,57 93,67 92,74 91,02 89,20 87,32 86,21 85,12 83,86 82,49 81,84 80,89 79,88 92,31 98,12 100,08 100,56 101,07 99,97 100,40 100,38 99,25 97,74 97,82 96,37 94,25 92,37 91,02 90,27 88,82 88,31 88,20 113,39 112,29 110,59 105,15 102,68 98,68 97,41 96,25 95,04 94,56 94,17 93,67 93,69 93,95 94,37 94,81 95,52 96,25 97,03 98,59 100,16 100,63 100,81 100,34 99,61 99,07 98,65 97,98 97,22 95,94 95,13 93,77 92,43 90,99 89,48 87,80 85,45 83,37 96,92 100,15 102,89 102,89 103,08 97,42 95,22 93,18 93,06 92,79 94,84 96,15 98,54 99,00 100,23 100,19 100,62 102,24 103,31 87,14 88,35 90,56 93,39 96,54 103,51 106,19 108,84 111,10 112,84 114,38 115,78 116,74 118,53 119,71 121,37 122,06 122,60 123,00 99,31 99,63 99,25 101,87 99,68 101,65 102,83 104,58 107,20 108,48 111,25 114,29 116,84 119,88 123,08 128,46 134,97 141,26 100,82 101,98 102,56 101,52 100,88 99,60 99,14 98,72 98,36 98,07 97,78 97,55 97,35 97,23 97,14 97,08 97,07 97,07 97,09 Bilag 3 Befolkningsudvikling Vesthimmerlands Kommune Udvalgte aldersklasser, Indeks 100=2012, Kilde: Danmarks Statistik. Aldersklasser/år 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklassers, pct andel 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 21% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 22% 22% 21% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Bilag 4 Befolkningsudvikling Vesthimmerlands kommune aldersklassers andel, Kilde: Danmarks Statistik. 28

29 Aldersklasser/år 0-19 år Indeks 2012 (0-19) år Indeks 2012 (20-64) år Indeks 2012 (65-99+) år Indeks 2012 (0-99+) Forsørgerbyrde Forsørgerbyrde indeks Udvikling i forsørgerbyrde ,59 104,92 105,40 103,14 101,47 97,72 95,75 94,01 92,47 90,82 89,47 88,47 87,58 86,64 86,05 85,84 85,65 85,47 85, ,88 104,49 104,77 102,93 101,85 99,40 98,58 97,79 97,08 96,60 96,16 95,59 95,10 94,59 94,11 93,37 92,77 92,11 91, ,23 91,21 92,77 95,54 97,42 102,54 105,04 107,31 109,45 111,41 112,88 114,63 116,11 118,10 119,75 121,81 123,69 125,74 127, ,82 101,98 102,56 101,52 100,88 99,60 99,14 98,72 98,36 98,07 97,78 97,55 97,35 97,23 97,14 97,08 97,07 97,07 97,09 77,65 76,94 77,47 78,82 79,57 81,29 81,65 82,32 83,00 83,68 84,04 84,33 85,01 85,58 86,34 87,12 88,49 89,70 91,05 92,25 95,52 94,65 95,30 96,96 97,88 100,44 101,27 102,11 102,94 103,38 103,74 104,58 105,28 106,22 107,18 108,86 110,34 112,01 113,49 Bilag 5 Befolkningsudvikling Vesthimmerlands Kommune, forsørgerbyrden, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Aldersklasse/år 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Befolkningsudvikling i aldersklasser, landsplan Bilag 6 Befolkningsudvikling på landsplan 5 års intervaller, Kilde: Danmarks Statistik. 29

30 Aldersklasser/år 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser landsplan Bilag 7 Befolkningsudvikling på landsplan, udvalgte aldersklasser, Kilde: Danmarks Statistik. Aldersklasser/år 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser landsplan (Indeks 2012=100) 101,54 101,07 101,31 101,29 101,19 98,93 97,49 96,20 94,68 93,76 92,84 93,10 93,57 94,42 95,63 97,13 98,85 100,68 102,52 101,86 102,08 102,09 101,39 100,88 99,16 98,81 98,38 98,30 97,90 97,45 96,61 95,94 95,09 94,18 93,29 92,30 91,54 90,76 86,43 89,00 91,71 94,58 97,25 102,25 103,93 105,06 105,54 105,61 105,71 105,04 104,31 103,32 102,41 101,88 101,55 101,32 101,26 108,09 106,48 104,91 102,62 101,09 99,45 98,88 98,24 97,70 97,59 97,50 97,55 98,02 98,91 99,74 100,55 101,43 102,51 103,57 96,76 96,91 97,68 98,86 99,57 100,18 100,30 100,76 101,19 101,31 101,47 101,70 101,50 100,87 100,27 99,36 98,04 96,32 94,47 103,22 106,68 107,76 106,21 103,73 97,36 96,38 96,06 96,03 96,86 97,23 97,40 97,83 98,73 99,38 100,76 103,24 106,23 108,96 82,72 85,13 87,92 91,55 95,60 103,99 107,26 109,85 112,35 114,34 116,26 118,11 119,75 121,28 122,76 123,50 123,92 123,78 123,69 97,24 97,47 98,26 98,54 98,97 100,81 101,93 103,54 105,39 107,77 110,62 113,91 117,14 121,00 125,11 131,05 137,85 145,98 154,84 97,60 98,11 98,75 99,17 99,63 100,38 100,74 101,07 101,38 101,68 101,98 102,28 102,58 102,90 103,23 103,57 103,93 104,29 104,66 Bilag 8 Befolkningsudvikling på landsplan, udvalgte aldersklasser indeks 100=2012, Kilde: Danmarks Statistik. Aldersklasser/år 0-6 år 7-16 år år år år år år år år Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklassers pct. andel, landsplan 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 21% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Bilag 9 Befolkningsudvikling på landsplan, udvalgte aldersklasser andel, Kilde: Danmarks Statistik. 30

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. Befolkningsprognose 2009-2020 Vesthimmerlands Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2008. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2016 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2016 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Øst markdria@rn.dk INDHOLD BO OG LEVE 3 Befolkningsudvikling 2007-2014 3 Befolkningsudvikling i s byer 2007-2014

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere