Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos Vardia, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en Vardia Bilforsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en Vardia Bilforsikring, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Vardia Edvard Thomsens Vej 14 Ørestad City 2300 København S Telefon: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 4 Dækningsoversigt 6 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvem dækker forsikringen? Førerulykke Hvor dækker forsikringen? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte Vardia? Årlig kørelængde Salg eller afmelding Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen ikke Motorløb og øvelseskørsel Prisen på forsikringen Ved skader Selvrisiko Moms Regres Betaling Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring Uvildig test Syn og skøn DÆKNINGSSKEMA A. Ansvar 12 B. Kasko 13 C. Lånebil 14 D. Retshjælp 15 E. Førerulykke 16 F. Vejhjælp 17 G. Friskade 18 Ordliste 19 Forsikringsvilkår 3

4 Information Info om Vardia Vardia er en succesrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked, som tilbyder forsikringer til privatpersoner og virksomheder. Med vores afdeling i Danmark, 5 afdelinger i Norge og 3 afdelinger i Sverige er vi i alt ca. 380 ansatte. I Sverige blev vi under Insurance Awards 2012 kåret som årets skadeforsikringsselskab. Vi blev etableret i Danmark i 2013 og ønsker at fortsætte den eksplosive vækst, vi indtil videre har præsteret i Norge og Sverige. Hos Vardia tror vi på, at den enkle løsning ofte er den bedste, og vi ønsker at lave forsikringer, hvor du altid ved, hvad du får og hvad du ikke får. Vi gør, hvad vi kan for at forklare vores produkter og servicer i et sprog, der er til at forstå. Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Vardia udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din Vardia Bilforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din Vardia Bilforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se, præcis hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1 side 7 Om der er selvrisiko* se din police Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet side 6 A. Ansvar side 12 B. Kasko* side 13 C. Lånebil side 14 D. Retshjælp side 15 E. Førerulykke side 16 F. Vejhjælp side 17 G. Friskade side 18 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Hvad gør du, hvis skaden sker? Du skal efter bedste evne begrænse skaden. Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Forsikringsvilkår 4

5 Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis det ændrer sig, hvem der er den/de primære bruger(e) af bilen, eller du flytter. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen, som du finder på side 19. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 11 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 5

6 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af ansvars-, kasko*-, lånebil-, retshjælps- og tilvalgsdækningerne. De enkelte dækninger er udspecificeret i dækningsskemaet under punkt A-G herunder. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Vardia Bilforsikring Ansvar Kasko A. Skader på personer og andre personers ting A. Skader ved brug af lovlig efterspændt enhed B. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion B. Indbrud, tyveri og røveri af bilen og af bildele B. Redningshjælp i udlandet B. Sammenstød, påkørsel og parkeringsskade B. Eftermonteret ekstraudstyr, max kr. C. Lånebil D. Retshjælp Tilvalgsdækning E. Førerulykke F. Vejhjælp G. Friskade Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde hos Vardia fx: Motor-/maskinskadedækning Værdiforringelsesforsikring Bilafsavnsforsikring Udvidet nyværdierstatning i bilens 3 første år efter første indregistrering Stilstandsforsikring Eftermonteret ekstraudstyr ud over det meddækkede på kr. Udskiftning af sommer- og vinterdæk. Vi tilbyder ikke ovenstående forsikringer, da vi hos Vardia ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. Hos Vardia ønsker vi at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. Forsikringsvilkår 6

7 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvem dækker forsikringen dækker forsikringstager* og enhver, der lovligt og med din tilladelse bruger bilen. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået bilen overladt til reparation, service eller lignende; dog ikke skader, som er sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers* interesse. Virksomheder, der har bilen i varetægt for salg, transport eller kommission, dækkes ikke. Sælges bilen, er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen og af en evt. kaskoforsikring* i indtil 3 uger efter ejerskiftet*, medmindre der er købt en ny forsikring. Den nye ejer hæfter for en evt. selvrisiko* på forsikringen Førerulykke (tilvalgsdækning) Førerulykkesforsikringen dækker alene bilens fører og personskade på denne. Førerulykkesforsikringen dækker ikke, hvis føreren: er tilknyttet et værksted, en servicestation, et hotel eller en anden virksomhed, som benytter bilen i erhvervsøjemed benytter bilen uden forsikringstagers* accept. 1.2 Hvor dækker forsikringen? dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen*. Dog gælder særlige regler for vejhjælp, se punkt F side Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte Vardia? Du skal straks give os besked, hvis: den aftalte kørelængde* ændres der foretages ændringer på bilen, så bilmodel, modelvariant eller motorvolumen afviger fra beskrivelsen på policen du skifter bil bilen får ny ejer eller en anden fast bruger* bilen skifter anvendelse du eller den faste bruger flytter bilen skal anvendes til udlejning. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked. Vi har til enhver tid ret til at besigtige bilen og kræve bilens kilometerstand* oplyst. Vi har endvidere ret til at indhente oplysninger om bilens kilometerstand* fra værksted, synsmyndighed mv Årlig kørelængde I forbindelse med køb af forsikringen, ændring af kørelængde*eller ved skade skal bilens kilometertæller aflæses, hvorefter aflæsningen oplyses til os. Den aftalte kørelængde*og kilometerstanden* noteres på policen. Ved skade udregner vi den gennemsnitlige årlige kørelængde* i forhold til den seneste registrerede aflæsnings- Forsikringsvilkår 7

8 dato. Den gennemsnitlige årlige kørelængde* beregnes som antal kørte kilometer delt med antal påbegyndte forsikringsår. Hvis det ved en kørselsskade, hvor føreren af bilen er helt eller delvist ansvarlig, viser sig, at den gennemsnitlige årlige kørelængde* overstiger den aftalte, erstattes skaden forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem det betalte beløb og det beløb, der skulle have været betalt. Det maksimale fradrag kan dog højst udgøre kr. pr. skade. Der foretages dog ingen fradrag i erstatningen, hvis den reelle kørelængde* ikke overstiger 10% af den oplyste kørelængde* Salg eller afmelding Hvis du sælger eller afmelder din bil, skal du straks give os besked. Genoptagelse af forsikringen efter afmelding og ved bilskifte sker efter vores nyeste priser og vilkår. 1.4 Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din Vardia Bilforsikring, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab. Samme forbehold gælder, hvis du har købt vejhjælpsabonnement hos en anden leverandør. Vores forsikring dækker subsidiært ved kørsel i udlandet, hvilket betyder, at vores forsikring kun dækker, hvis ikke du har købt en anden forsikring, der dækker kørsel i udlandet. 1.5 Hvad dækker forsikringen ikke? dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, herunder Færøerne og Grønland krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.6 Motorløb og øvelseskørsel Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel* er dækket under forudsætning af, at: den foregår her i landet der ikke er tale om terrænkørsel Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves de foreskrevne regler for løbet overholdes kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally*) på afspærret bane eller vej. Øvelseskørsel* (glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende) dækkes endvidere på arealer, godkendt af politiet, og på arealer, som er afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Konkurrencekørsel er ikke dækket. Enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt ovenfor, er heller ikke dækket. 1.7 Prisen på forsikringen Din bilforsikring har 8 pristrin. Trin 1 er det dyreste, og trin 8 er det billigste. Det fremgår af policen, hvilket pristrin du blev placeret på ved forsikringens start. Prisen for forsikringen bliver ikke ændret, selvom der sker en skade. Det betyder, at forsikringen hvert år flytter et trin, indtil det billigste pristrin er opnået. Forsikringsvilkår 8

9 1.8 Ved skader Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt. Alle skader, inklusive vejhjælp og glasskader, kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via vores hjemmeside Du må ikke lade bilen reparere uden aftale med os eller vores taksator. Du kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen, og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri, røveri og hærværk* skal også anmeldes til politiet. Hvis du har valgt kaskodækning*, skal skader, der er omfattet af rødt kort-ordningen*, anmeldes til SOS International på Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko af enhver skade. Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*. Selvrisikobeløbet afhænger af det pristrin, din forsikring står på. Beløbet bliver sat ned hvert år samtidig med prisen for forsikringen, indtil du når trin 8. Beløbet vil fremgå af din betalingsoversigt. Er føreren af bilen ikke fyldt 26 år på skadetidspunktet, er der altid en selvrisiko* på minimum kr. (2014). Er forsikringen lavet med en højere selvrisiko*, er det altid denne, der er gældende. Dette gælder dog ikke, hvis føreren er forsikringstager*, dennes ægtefælle/samlever eller registreret bruger af bilen. Selvrisikoen* er fastsat i 2014 og indeksreguleres hvert år den 1. januar. Selvrisikoen* gælder ikke ved skade forårsaget: efter at bilen var overdraget til en ny ejer. Er den nye ejer ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet hos denne. af brand*-, tyveri- eller hærværksskade* begået af en kendt gerningsmand*, der er ude af stand til at refundere vores udgift. af skader, der alene dækkes under en redningsforsikring i udlandet, vejhjælp eller en førerulykkesforsikring. mens bilen er overladt til reparatør eller forhandler. Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør eller forhandler. hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder på baggrund af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, betaler vi i første omgang reparatøren, hvorefter beløbet opkræves fra dig. Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for skaden. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette kaskodækningen* med 14 dages varsel. Der gælder en særlig selvrisiko* for retshjælpsforsikringen se punkt D side 15 i dækningsskemaet. Der er ingen selvrisiko på vejhjælp. For friskadedækning gælder der en særlig selvrisiko* for udskiftning af glas se punkt G side 18 i dækningsskemaet. Forsikringsvilkår 9

10 1.10 Moms Moms (merværdiafgift) betales i henhold til gældende lov af Vardia. For biler tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Momsen bæres endeligt af forsikringstager*, i det omfang denne kan medregne beløbet i den indgående moms. Vi betaler i første omgang momsen til reparatøren, hvorefter forsikringstager* modtager en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages momsen. Betales den opkrævede moms ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette kaskodækningen* med 14 dages varsel Regres Vi har regres* mod enhver, som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt* eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed*, jf. færdselslovens 108 stk. 2. Hvis vi har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har vi regres* for erstatningsbeløbet. For biler, der ikke frit må udlejes, har vi regres*, hvis skaden er sket, mens bilen var udlejet uden fører. Det gælder ikke, hvis skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen var udlejet i strid med bekendtgørelsen om motorkøretøjer, der udlejes uden fører Betaling for forsikringen Betalingen opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via Betalingsservice eller gironummer. Sammen med betalingen opkræves skadeforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsadresse ændres, skal vi straks have besked. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver og politiet blive orienteret om forsikringens ophør. Samtidig vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Forsikringsvilkår 10

11 Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 500 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning. Vi kan desuden opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis den forsikrede bil ikke holdes forsvarligt ved lige, eller du nægter os adgang til at besigtige den Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan med en måneds varsel til hovedforfaldsdato ændre forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1 Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem dig og Vardia om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 2.2 Uvildig test Hvis du har fået dækket en skade på kaskoforsikringen*, og du ikke er enig i, at den udførte reparation svarer til skadens omfang, kan du og vi hver for sig forlange bilen testet på et uvildigt testcenter. Den af parterne, der ønsker at få et testcenter til at afgøre uenigheden, betaler de omkostninger, der er forbundet med testen. Hvis testen afgør, at den udførte reparation ikke er tilstrækkelig i forhold til skadens omfang, betaler vi udgiften til testen og de fornødne omkostninger til tilstrækkelig udførelse af reparationen. 2.3 Syn og skøn Hvis du har fået dækket en skade på kaskoforsikringen*, og du ikke er enig i erstatningens størrelse eller bilens værdi ved kontanterstatning eller totalskade, kan du og vi hver for sig forlange, at bilens værdi skal afgøres ved synog skønsforretning. Vi beder i givet fald Danmarks Automobilforhandler Forening om at udpege en syn- og skønsmand. Dennes afgørelse er bindende for begge parter. Den af parterne, der ønsker syn og skøn, betaler de omkostninger, der er forbundet hermed. Hvis syn- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af bilen end den, vi har tilbudt, betaler vi alle omkostninger til syn- og skønsmanden og differencen imellem afgørelsens højere værdi af bilen og den værdi vi har tilbudt. Forsikringsvilkår 11

12 A. Ansvar dækker dækker: Ansvar for skade, der sker ved brug af bilen, når den bruges af den personkreds, der er dækket efter punkt 1.1 side 7. Erstatningsansvar for skade forvoldt med påhængskøretøj, hvis bilen er synet eller registreret med trækkrog. Ansvarsforsikringen dækker kørsel i udlandet i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen*. dækker ikke dækker ikke: Skader på ting eller ejendom, som tilhører føreren, forsikringstageren*, den faste bruger, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af denne personkreds. Skader på førerens person. Skader på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab. Skader, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Skader, der er sket, mens bilen har været udlejet, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Transportministeriet. Erstatning Ansvarsforsikring i Danmark dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Ansvarsforsikring i udlandet dækker med de summer, der gælder i de pågældende lande. Dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. dækker kun, hvis der ikke er en særlig forsikring for kørsel i udlandet. Forsikringsvilkår 12

13 B. Kasko dækker dækker: Enhver skade på den forsikrede bil samt ved tyveri og røveri, bortset fra de nævnte undtagelser. Ud over selve bilen omfatter dækningen udstyr, der er monteret inden levering af den fabriksnye bil, samt højst 5 cd er/dvd er. Den samlede erstatning for eftermonteret ekstraudstyr kan højst være kr. inkl. montering pr. forsikringsbegivenhed. Det er en betingelse, at udstyret er lovligt og godkendt. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Afmonteret tilbehør*, ikke-monteret tilbehør*, reservedele samt værktøj er dækket, når det kun bliver anvendt i forbindelse med den forsikrede bil. Det er en betingelse ved tyveri, at tilbehøret* opbevares i et forsvarligt aflåst lokale, og voldeligt opbrud kan konstateres. Erstatningen udgør maksimalt kr. pr. skade. Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg, andet mobilt elektronisk udstyr samt brændstof og andre væsker er ikke dækket. Redningshjælp i udlandet dækker visse omkostninger i forbindelse med skade eller mekanisk svigt, som sker under kørsel i udlandet. Redningsforsikringens komplette betingelser og dækningsområder fremgår af et særskilt rødt kort*. Kortet kan bestilles hos os og bør altid medbringes ved kørsel i udlandet sammen med bilens registreringsattest. dækker ikke dækker ikke: Skader, der alene opstår i de mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden er sket ved brand*, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk* eller under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Dog dækkes en evt. følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske eller elektroniske. Skader, der påføres bilen eller dele af den under eller i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden skyldes kørsel i forsikringstagers* interesse eller brand*. Dog dækkes skader sket i selvbetjent vaskehal. Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning). Den forringelse af bilen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. Skader, der opstår som følge af kørsel uden vand eller olie. Skader, der sker, mens bilen er udlejet. Skader, som skyldes, at bilen er uforsvarlig at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler. Skader, der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl samt skader omfattet af reklamationsret og garanti. Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af bilen samt bortkomst*, der ikke skyldes tyveri. Desuden dækker forsikringen ikke: A. Skader, der sker, fordi bilens fører er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. Forsikringsaftalelovens 20. B. Skader, der er forvoldt med forsæt* eller grov uagtsomhed*, jf. Forsikringsaftalelovens 18. C. Skader, der sker, mens bilen føres af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Dog er forsikringstager* dækket ved skader opstået under pkt. A, B og C, medmindre vi kan bevise, at denne, den faste bruger eller disses ægtefælle/samlever var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet under pkt. A, B og C, eller at deres manglende viden hertil skyldes grov uagtsomhed*. Erstatning Reparation Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte bilen i samme stand som før skaden. Vi kan enten betale en kontant erstatning eller istandsætte bilen. Er skaden sket, efter at bilen var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. Der ydes ikke erstatning for: forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid forbedringer, fx som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele forringelse af bilens værdi som følge af reparation. Totalskade Det vil blive betegnet som en totalskade, når: reparationen efter vores skøn ikke kan betale sig bilen ikke bliver fundet inden 4 uger, efter at vi og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri. Erstatningen bliver fastsat til det beløb, en tilsvarende bil af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis Vardia har udbetalt kontanterstatning, tilhører bilen os. Kontanterstatning forudsætter, at bilen afmeldes i Motorregisteret. Nyværdierstatning Du har ret til en erstatning, der svarer til prisen for en tilsvarende fabriksny bil af samme fabrikat, model og årgang som den skadede, hvis: skaden er sket inden for det første år efter første indregistrering den skaderamte bil var fabriksny ved købet eller ændringen af forsikringen reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af en tilsvarende bils nyværdi på skadetidspunktet bilen ikke er leaset. Hvis vi har udbetalt nyværdierstatning, tilhører bilen os. Transportomkostninger i Danmark Har du ikke en vejhjælpsdækning hos os eller en anden forsikring, et abonnement eller lignende, betaler vi de nødvendige omkostninger til transport af bilen til det nærmeste af Vardia godkendte værksted. Ved tyveri betaler vi de nødvendige omkostninger til afhentning af bilen til nærmeste af Vardia godkendte værksted. Transportomkostningerne er dog ikke dækket, hvis de er dækket af en anden forsikring, et abonnement eller lignende. Dette gælder også transport af bilen, der er omfattet af redningsforsikring i udlandet. Forsikringsvilkår 13

14 C. Lånebil dækker dækker, hvis bilen må undværes som følge af: reparation i forbindelse med en kaskoskade* totalskade af bilen tyveri eller røveri af bilen. dækker ikke dækker ikke: Forbrug af brændstof. Erstatning Erstatning ved reparation Ved reparation stilles en bil til rådighed, dog max. i 10 dage. Erstatning ved totalskade Bliver din bil erklæret totalskadet, stilles en bil til rådighed, dog max. i 10 dage. Erstatning ved tyveri eller røveri Bliver din bil stjålet ved tyveri eller røveri, stilles en bil til rådighed, dog max. i 28 dage efter tyveriet eller røveriet er anmeldt til os og politiet. Lånebilen stilles til fri afbenyttelse ved op til 100 km pr. døgn. Kørsel derudover skal du betale direkte til værkstedet. Vardia anviser i samarbejde med værkstedet den biltype, der stilles til rådighed. Forsikringsvilkår 14

15 D. Retshjælp dækker dækker: Udgifter ved sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Det er en betingelse, at sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil. Tvisten må ikke vedrøre dit erhverv, ligesom en virksomhed ikke kan få dækket sine sagsomkostninger. Sagen skal kunne afgøres af domstolene. Du er forpligtet til, hvis det er muligt, først at benytte et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, inden vi kan behandle sagen. Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal være opfyldt. Advokaten skal herefter før yderligere skridt foretages indsende en nærmere redegørelse af sagen til os. Du skal dog selv anmelde sagen til os, hvis den bliver behandlet efter reglerne om småsager. Her er der en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Vi dækker dog ikke advokatbistand. Læs mere om småsager på Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber og kan findes på samt rekvireres hos Vardia. dækker ikke dækker ikke: Almindelig advokatrådgivning. Erstatning Vardias dækning er begrænset til kr. for en forsikringsbegivenhed, og forsikredes selvrisiko* er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Forsikringsvilkår 15

16 E. Førerulykke (tilvalgsdækning) dækker dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. dækker følger efter personskade i form af: Tandskade Varige mén Erhvervsevnetab Tab af forsørger. Det er dog et krav, at skaden direkte skyldes et kørselsuheld* med den forsikrede bil. Der ydes ikke erstatning for andre udgifter og tab end i de fire ovennævnte tilfælde. dækker ikke dækker ikke: Hvis føreren er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. Forsikringsaftalelovens 20 Hvis føreren udviser forsæt* eller grov uagtsomhed*, jf. Forsikringsaftalelovens 18 Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Når det er muligt at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder Hvis skaden skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger Når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art. Derudover dækker forsikringen ikke, når skaden er sket, mens bilen: benyttes uden forsikringstagers viden og vilje benyttes til person- eller varetransport mod betaling er udlejet har været til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. Erstatning Tandskade Erstatningen udgør rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Der erstattes udgifter til tandbehandling, som ikke bliver betalt fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller egen ulykkesforsikring. Varige mén Erstatningen beregnes efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Det er et lægeligt skøn, der afgør størrelsen af det varige mén (méngraden). Méngraden angives i procent og skal være mindst 5%, for at der kan udbetales erstatning. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, når de endelige følger efter uheldet kan bestemmes. Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Erstatningen fastsættes altid uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale situation. Erhvervsevnetab Erstatningen beregnes efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Hvis uheldet betyder, at der mistes mindst 15% af evnen til at erhverve indtægt ved arbejde, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningens størrelse afhænger af lønnen forud for uheldet, alder på uheldstidspunktet og størrelsen af erhvervsevnetabet. Tab af forsørger Erstatningen beregnes efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Hvis afdøde havde forsørgerpligt, udgør erstatning til ægtefælle eller samlever 30% af den erstatning, som afdøde ville have fået udbetalt ved fuldstændigt tab af erhvervsevnen. Der er dog fastsat et minimum- og et maksimumbeløb. Efterlevende børn får en erstatning, der svarer til summen af de børnebidrag, som afdøde på skadetidspunktet kunne være pålagt at betale. Erstatningen bliver fordoblet, hvis afdøde var eneforsørger. Ved afdødes forsørgelse af andre end ovennævnte fastsættes erstatningen med udgangspunkt i den bortfaldne forsørgelse. Overgangsbeløb til efterladte samt begravelsesudgifter dækkes ikke. Genoptagelse En afsluttet sag om varigt mén eller erhvervsevnetab kan genoptages efter reglerne i erstatningsansvarslovens 11. Forsikringsvilkår 16

17 F. Vejhjælp (tilvalgsdækning) dækker Dækningen omfatter Der kan købes en vejhjælpsdækning, hvis du er bosiddende i Danmark og har en danskindregistreret bil. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at bilen ikke kan køre videre ved egen hjælp. Dækningen omfatter den bil, som er noteret på din police. Der ydes én assistance pr. uheld/ driftsstop. Dækningsområde Dækningen er gældende i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland) for biler med en tilladt totalvægt på under kg. Du er dækket efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. Bugsering Hvis du er udsat for skade eller driftsstop, der ikke kan repareres på stedet, transporteres din bil til din bopæl eller et værksted godkendt af Vardia. Ved driftsstop/skade på din bopæl transporteres bilen til et værksted godkendt af Vardia. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Hvis skaden eller driftsstoppet sker i Europa, uden for Danmarks grænser, og bilen ikke kan repareres på stedet, transporteres den til nærmeste værksted. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning m.m. Hjælp ydes på stedet, hvis bilen ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Du tilbydes transport til et værksted godkendt af Vardia i tilfælde af, at bilen ikke kan køre videre efter samme regler som for bugsering. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af skadelidte. Døroplukning Er bilnøglen låst inde i bilen, eller er nøglen blevet væk, dækkes døroplukning, hvis vi forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporterer vi din bil til et værksted godkendt af Vardia. Bjærgning/fritrækning Ved fritrækning på hjemmeadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er dækket inden for Danmarks grænser. Bilruder Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre, dækker abonnementet bugsering til et værksted godkendt af Vardia. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning. Færdselsuheld Din bil transporteres til et værksted godkendt af Vardia efter samme regler som for bugsering. I udlandet bugseres din bil til nærmeste værksted. Akut opstået sygdom Hvis du som fører af bilen bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, således at du ikke kan fortsætte kørslen, sørger vi for at køre dig, eventuelle passagerer og din bil til et fælles bestemmelsessted. Vi yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. Vi kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af din bil inden for 24 timer efter bestilling. Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel uden for Danmark bliver du, din bil og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. Tyveri og hærværk Ved hærværk og tyveri i Danmark transporteres din bil til værksted efter samme regler som for bugsering. dækker ikke Transport mellem værksteder Der ydes ikke hjælp til bugsering mellem værksteder. Tyveri Der dækkes ikke assistancer efter tyveri i udlandet. Erstatning Hotelophold Kan din bil ikke repareres samme dag i Danmark, vil du og dine medpassagerer, der lovligt kan være i bilen, blive tilbudt én hotelovernatning inkl. morgenmad, hvis vi vurderer det er rimeligt. Fortsættelse af rejse Hvis du og eventuelt medpassagerer ikke kan køre med os, tilbyder vi at refundere billetten til fx bus, tog, taxa, færge osv. Vi vælger her rejseformen ud fra den billigste løsning. Du og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i bilen, er dækket. Eventuelle bro- og færgeafgifter Hvis vi skal bugsere bilen mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift (fx over Storebælt), vil der blive opkrævet 200 kr. kontant for dette. DinEkstraBil Vi kan tilbyde leje af DinEkstraBil, hvis din bil skal transporteres til et af Vardia anvist værksted. Prisen for benyttelse af DinEkstraBil er 250 kr. pr. døgn de første 3 døgn, derefter er det 650 kr. pr. døgn inkl. forsikring med selvrisiko til 7. døgn. DinEkstraBil må kun anvendes inden for Danmarks grænser, og der er inkluderet maks. 100 km pr. dag. Hvis du kører flere km, faktureres dette efter gældende takster pr. kørt km. En forudsætning for at kunne leje DinEkstraBil er, at værkstedet adviseres om dette i forbindelse med, at der udføres reparationer på din bil. Du henter og afleverer selv DinEkstraBil på den adresse, som aftales med værkstedet. Vi tager forbehold for, at dit ønske om at benytte tilbuddet om DinEkstraBil kan afvises, hvis årsagen til, at din bil ikke virker, skyldes dårlig vedligeholdelse. Gyldigt kørekort er påkrævet og skal fremvises ved udlevering af DinEkstraBil. Gældende betingelser for leje af DinEkstraBil fremgår af lejekontrakten. Forsikringsvilkår 17

18 G. Friskade (tilvalgsdækning) dækker A. Vi opkræver ikke den selvrisiko, der ellers skulle være betalt ved skader som følge af: Brand*, lynnedslag og eksplosion Tyveri og røveri Nedstyrtning af genstande* på bilen. B. Vi opkræver en særlig selvrisiko som beskrevet neden for under pkt. B ved skader på følgende: Ruder Lygteglas Spejlglas. dækker ikke dækker ikke glas, der ikke er nævnt ovenfor, herunder fx: Kabineadskillelse Soltage Glastage. Erstatning Erstatning: A. Skader, der er omfattet af friskadedækningen, erstattes uden fradrag for den selvrisiko*, der fremgår af policen under kaskodækningen*, hvis der foretages reparation. B. Hvis der foretages reparation af det beskadigede glas, har du ikke nogen selvrisiko. Udskiftes det beskadigede glas helt, fratrækkes en egenbetaling på 1/3 af skadeudgiften, dog altid minimum kr. Forsikringsvilkår 18

19 Ordliste B Bortkomst Når bilen forsvinder under forhold, hvor tyveri ikke foreligger eller sandsynliggøres, fx når en mulig køber får overladt bilen til en prøvekørsel og ikke leverer den tilbage. Brand Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning/sodning. E Ejerskifte Tidspunktet, hvor bilen efter købsaftalen bliver overdraget fra sælger til køber. F Fast bruger Den person, der primært benytter bilen og selv kan råde over det. Er den faste bruger forskellig fra den registrerede ejer, skal den pågældende registreres som bruger af bilen i henhold til loven. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. Forsæt Skade, der bliver forvoldt med vilje. G Genstande Håndgribelige genstande, fx grene, store hagl, istapper, tagsten og lignende, i modsætning til fx malerpletter, sodpartikler, syrestænk og lignende, som ikke er håndgribelige genstande. Grov uagtsomhed Grov uagtsomhed foreligger, når en person ved sin adfærd har udvist en så stor uforsigtighed, som selv skødesløse personer ikke plejer at udvise. Det har været indlysende for skadelidte, at der har været en stor risiko for skade. Grov hensynsløshed Grov og bevidst adfærd, der tilsidesætter trafiksikkerheden, uden at skaden bliver forvoldt med vilje. Grønt kort Internationalt forsikringskort for motorkøretøjer. Det grønne kort er dokumentation for, at der er en lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. H Hærværk Skade, der bliver forvoldt med vilje og i ond hensigt. K Kasko Kaskoforsikringen dækker med få undtagelser alle typer skader på selve bilen, fx brand*-, tyveri- og trafikskader. Ud over fastmonteret tilbehør* dækkes eftermonteret ekstraudstyr med op til kr. Kendt gerningsmand Gerningsmanden til fx tyveri eller hærværk* har erkendt eller er dømt for at have forvoldt gerningen. Kilometerstand Det antal kilometer, din bil har kørt. Kørelængde Det antal kilometer, du forventer at komme til at køre. Kørselsuheld Der er tale om et kørselsuheld, når bilen forulykker ved væltning, påkørsel, sammenstød eller kollision, samt når bilen bryder i brand*, eller der sker en eksplosion under kørslen. R Rally Billøb på offentlig vej. Regres Selskabets ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden. Reservedele Dele til senere erstatning for dele, der allerede sidder på bilen. Rødt kort Kortet er dokumentation for dækning af Redningsforsikringen under kørsel i de lande, der er nævnt i kortet. S Selvrisiko Er den del af en skade, du selv skal betale. Skadebegivenhed Forekommer der både en ansvars- og kaskoskade ved samme skadebegivenhed, skal du kun betale én selvrisiko. T Tilbehør Fx sommer/vinterhjul, tagboks, tagbøjler, tagbagagebærer, anhængertræk, cykelholder og lignende, viskerblade, elpærer, bremsedele og lignende. Ø Øvelseskørsel Forbedring og vedligeholdelse af kørefærdigheder i forhold til almindelig trafikal adfærd. Forsikringsvilkår 19