Mere viden om regnskab, skat og moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere viden om regnskab, skat og moms"

Transkript

1 Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015

2 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi og økonomistyring Igangværende virksomhed udvalgte overvejelser Skat og moms Afslutning 2

3 Fyn og Deloitte vi er lokale og med Deloitte/Census fusionen er vi vokset på Fyn.. Med 17 kontorer i Danmark og 2 i Grønland er der aldrig langt til et Deloitte kontor Aalborg Løgstør Aars Ilulissat Nuuk Viborg Aarhus De 19 kontorer er fordelt på 3 regioner: Silkeborg MidtNord Syd Øst Esbjerg Vejen Kolding Sønderborg Fredericia Odense Slagelse Næstved København Svendborg Nykøbing F 3

4 Stor erfaring i at hjælpe SME-virksomheder Vi er SME-markedsledere blandt danske revisions- og rådgivningsvirksomheder Og alle vores kontorer betjener et stort antal af landets mindre virksomheder 5,5% 8,8% Region MidtNord (ca SME-kunder) Aalborg Ilulissat 7,0% 11,8% Løgstør 7,0% 8,3% Viborg 7,1% Silkeborg Aars 5,8% Aarhus Nuuk Region Øst (ca SME-kunder) 7,3% Region Syd (ca Fredericia SME-kunder) 5,2% København 8,1% 7,1% Esbjerg 1,9% Kolding 9,9% 13,2% Sønderborg Odense Odense 5,7% Slagelse 3,1% 7,2% 9,0% 9,7% Svendborg Nykøbing F Deloitte BDO PwC EY Beierholm Deloitte BDO PwC EY Beierholm 4

5 Med udgangspunkt i den lille virksomheds behov kan vi hjælpe rundt om hele forretningen Eksempler på services Hovedfokus Livscyklus Etablere vækstplatform Forretningsplan Sparring omkring strategi, forretningsplan og økonomi. Budget Opstilling af budget Opstart Vækst og drift Overdragelse eller ophør Indsigt og trends Viden og indsigt i relevante brancher, herunder indsigt i nationale og globale tendenser Kontoplan Opstilling af kontoplan Udnytte vækstpotentialet Optimere forretningen Frigive tid fra administrative opgaver Forretningsrådgivning Rådgivning omkring forretningsstrategi Skatterådgivning Planlægning af virksomhedens skat, moms og afgifter, formuerådgivning mv. Investering og Finansiering Rådgivning omkring investerings- og finansieringsmulighed er Regnskab og analyse Opstilling og analyse af regnskab Bogholderi og løn Drift af bogholderi og lønadministration Indsigt og trends Viden og indsigt i relevante brancher, herunder indsigt i nationale og globale tendenser Sikre god overdragelse Sikre optimal proces for ophør Generationsskifte Rådgivning omkring planlægning og gennemførsel af generationsskifte Likvidation Rådgivning i forbindelse med likvidation af virksomheden Opkøb eller frasalg Rådgivning omkring opkøb eller frasalg af aktiviteter Skatterådgivning Planlægning af virksomhedens skat, moms og afgifter, formuerådgivning mv. Budget Sparring omkring opfølgning på budget 5

6 Etablering af virksomhed 6

7 Virksomhedsformer 1. Selvstændig erhvervsdrivende (herunder I/S) 2. Selskabsform (ApS / A/S) 3. Iværksættersætterselskab (IVS) Lidt om karakteristika, fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedsformer på de næste plancher. 7

8 1. Selvstændig erhvervsdrivende (herunder I/S) Ingen opstartskrav (dog CVR-nr. og registreringer) Ingen kapitalkrav Personlig hæftelse Beskatning af hele årets overskud Mulighed for at vælge VSO, KAO Højere fradragsværdi for renteudgifter, indkomstudjævning, opsparingsmulighed, kun beskatning af de faktiske hævninger Kompliceret ordning! Kræver revisor! Mulighed for senere at overgå skattefrit til f.eks. ApS ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Kræver revisor! 8

9 2. Selskabsform (ApS / A/S) Mere formelt regelsæt, omfattet af SEL Stiftelsesdokument, vedtægter, valg af ledelsesorgan og ledelsesmedlemmer, regnskaber er offentlige Kapitalkrav: ApS kr., A/S kr. Kan også ske med andet end kontanter, f.eks. Indskud af virksomhed Risikoen afgrænses, ved flere selskaber og holdingstrukturer kan risikoen indkapsles til de enkelte forretningsområder Virksomhedsejeren er ansat Lønkørsel (mere administration), men kan virke mere logisk og overskueligt end VSO Mere professionelt omdømme 9

10 3. Iværksætterselskaber (IVS) Ny selskabsform (afløser for S.M.B.A.) Kapitalkrav: 1 kr. Intet udbytte, så længe kapital < kr. Når selskabet opnår kapital på kr., skifter det til ApS Er underlagt SEL s bestemmelser, hvorfor der gælder de samme regler som til ApS IVS har et marginalt bedre ry end sin forgænger S.M.B.A. et 10

11 Regnskab, herunder bogholderi og økonomistyring 11

12 Hvad siger loven? Bogføringsloven og Bogføringsvejledningen Formål Pligt til at bogføre og opbevare Transaktionsspor Kontrol spor Registrering i fremmed valuta Dokumentation Mindstekrav 12

13 Tilmelding til offentlige systemer Hvad er vigtigt? Momspligtig Afgifter Lønsum Import/eksport Arbejdsgiver Skat, lønsystem, PBS aftale, tilmelding til bank Brug tiden og start korrekt med rettidig tilmelding skat, PBS, bank m.v. 13

14 Bogholderi en intro For at komme i gang med den daglige systematisering af regnskabsbilag er det vigtigt at kende de basale komponenter. Ligegyldigt hvilket bogføringsprogram der anvendes, skal man kende til begreberne: Det dobbelte bogholderis princip Kontoplan Effektiv kontoplan Rutiner og procedure 14

15 Kontoplan Hvad er en effektiv kontoplan? Sammenhæng mellem råbalancen og den løbende ledelsesrapportering, årsregnskab og budget. Den løbende rapportering skal kunne udarbejdes uden skønsmæssige fordelinger af indtægter eller omkostninger samt manuelle om- og efterposteringer udført i regneark eller lignende. Entydig afstemning af virksomhedens moms, udarbejdelse af lønafstemning m.v. samt udarbejdelse af virksomhedens selvangivelse med tilhørende specifikationer. 15

16 Rutiner og procedure Rutiner og procedure sikre overblik Fakturering Arkivering Bogføringsrutiner (ens hver gang) Betalinger Brug i videst muligt omfang den hjælp du kan få fra Betalingsservice m.v. 16

17 Bogføring Økonomistyring Hvad er bogføring: - Systematisk kontering af virksomhedens transaktioner Hvorfor bogføre: - Lovgivning - Internt og eksternt regnskab - Ved at få registreret og klassificeret data bliver dette til information som eksempelvis kan anvendes som styringsredskab 17

18 Rapportering og økonomistyring, som vi ofte oplever det Min bogholder har styr på bogføringen og betaler regningerne. Jeg ser da en balance engang imellem. Kassekreditten ser fornuftig ud. Regnskab interesserer mig ikke, og jeg forstår det ikke alligevel. Revisor har styr på mit regnskab, når han laver selvangivelsen. Alle ansatte laver noget, og vi har travlt. Jeg bogfører, når jeg har tid - sidste øjeblik inden momsen. Banken har ikke bedt om en balance. Budgetterne passer jo ikke alligevel. 18

19 Styr dit regnskab Overordnet Skal man styre med maven eller vha. økonomistyringssystemer? Muligheder med systemer Periodisk overblik over indtjening og ikke kun én gang årligt. Systematiske efterkalkulationer. Hvilke kunder og produkter skaber reelt indtjeningen? Hvilke kunder og produkter er de dårlige (kunder/type)? Hvilke medarbejdere er mest effektive? Bedre grundlag for regelmæssig fakturering. 19

20 Overblik over en periodeafslutning Lukning af bogføring Bogfør hensættelser og periodeafgrænsnings poster Afstemning af balancekonti Gennemgang af resultatopgørelsen Ledelses rapportering Råbalance Ajourført råbalance Endelig råbalance 20

21 Valg af økonomisystem For nogle virksomheder er økonomisystemet et stykke software til bilagsregistrering. For andre er det selve livsnerven. Inden du vælger, skal du kende dit behov. Nødvendige features og nice-to-have Hold fokus på behovet Lokalt installeret eller internetbaseret Prøv det 21

22 Økonomistyring Intern rapportering Ad hoc opgaver Transaktioner: Klassifikation/bogføring Fakturering Afstemning Løn Betalinger Indberetning Budgettering Likviditetsstyring Kreditstyring Ekstern rapportering Procedurer Strategisk analyse 17

23 Forstå værdien af dit regnskab Hvorfor er det vigtigt? Årsrapportens bestanddele Udvalgte regnskabsposter Analyse af en årsrapport Er det så nok 23

24 Årsrapportens bestanddele Revisionspåtegning Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter 24

25 Udvalgte regnskabsposter Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver og forpligtelser Varebeholdninger Igangværende arbejde Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Egenkapital Gældsposter 25

26 Analyse af en årsrapport Identifikation af faresignaler Ændringer i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Regnskabsanalyse Likviditet Aktivitet Rentabilitet Soliditet 26

27 Er det så nok Nej Det eksterne regnskab er ikke nok til styring af virksomheden Det eksterne regnskab er kun en del af et selskabs samlede økonomiske styring 27

28 Økonomistyring, hvordan? Styring af aktiviteter Styring af kapacitet (begrænsede ressourcer) Styring af likviditet 28

29 Forudsætning for økonomistyring Man skal kende markedet. Man skal kende konkurrenterne. Man skal kende sin egen virksomhed. Man skal have et mål for egen indtjening. 29

30 Debitorstyring Sådan får du kunderne til at betale Hvorfor debitorstyring: En effektiv debitorstyring kan spare virksomheden for tid, penge og bekymringer. De tre trin til optimal debitorstyring A. Fastlæg rammerne for salgsprocessen, bl.a. følgende tiltag: 1) Samhandelsbetingelser 2) Foretag kreditvurdering, også løbende i samarbejdet, og fastlæg, hvem der kan og skal godkende kreditvurderinger, kreditmaksimum mv. 3) Kategorisér kunder i forhold til bl.a. kreditmaksimum, opfølgningsrutiner mv. 4) Fastlæg krav til risikoafdækning, f.eks. ejendomsforbehold, kreditforsikring, garantier. 5) Fastlæg en rykkerprocedure. B. Følg op på tilgodehavender ved bl.a. at 1) Registrere alle betalinger på effektiv og sikker vis, gerne ugentligt. 2) Fastlægge afstemningsprocedurer. C. Kontakt debitorerne ved brug af en tretrinsproces: 1) Kundedialog. 2) Problemløsning. 3) Rykkere/inkasso. 30

31 Kreditorstyring Sådan får du en effektiv kreditorstyring Hvorfor kreditorstyring: En effektiv kreditorfunktion kan blandt andet bidrage til frigørelse af tid i kreditorfunktionen, besparelser med gode leverandøraftaler samt sikring af, at leverandører bliver betalt til tiden. På sigt kan en struktureret tilgang til indkøb og kreditorer medvirke til at spare penge samt optimere virksomhedens omkostningsstruktur. Indkøbs- og leverandørstyring Indkøb af varer og ydelser Modtagelse af varer og ydelser Bogføring af faktura Betaling Rapportering og afstemning Fakturaflow Processen udvalgte optimeringer A. Fastlæg rammer for leverandøraftaler og indkøbsprocedurer 1) Analysér styrkeforholdet til leverandører med henblik på forhandling af rabataftaler, bedre betalingsbetingelser mv. 2) Overvej med jævne mellemrum at genforhandle eksisterende leverandøraftaler for at sikre optimale handelsbetingelser. B. Få et effektivt fakturaflow 1) Ved et effektivt fakturaflow minimeres risikoen for dobbeltbetalinger, rykkere og gebyrer, og der frigøres tid i kreditorfunktionen. 2) Etabler f.eks. elektroniske godkendelses- og konteringsprocedurer af fakturaer. C. Regelmæssig afstemning og rapportering 1) Opfølgning og status er nøgleord til at sikre en succesfuld håndtering af indkøb og kreditorer. 2) Rapporteringen til ledelsen bør som minimum bestå af en aldersfordelt saldoliste samt en analyse af kreditordagene måned for måned. 31

32 Lagerstyring Få overblik og reducér pengebinding Hvorfor lagerstyring? Lageroptimering Få bedre overblik over lagerførte varer og mængder. Øg muligheden for specifikke analyser af prissætning og markedsføring af enkelte varer. Få mulighed for korrekt beregning af avance i forhold til vareforbrug ud fra den vedtagne opgørelsesmetode (FIFO, FITO mv.). Mindsk omkostninger til manuelle optællinger og opgørelser. Prioriter hvordan lageret opbygges og optimeres i forhold til den sikkerhed, der ønskes. Reducer pengebinding i lageret. Optimeret lager Opnå optimalt sikkerhedslager på kritiske varer, så produktionen ikke går i stå, og kundeordrer mistes. Just-in-time princip sikrer en højere omsætningshastighed, hvilket kan bidrage til en økonomisk effekt. Færre højværdivarer på lager kan give en stor økonomisk effekt. Ingen skaffevarer på lager kan give en middel økonomisk effekt. Automatisering af lagerprocesserne kan understøtte de identificerede optimeringsmuligheder. 32

33 Ledelsesrapportering Deloitte har udviklet en enkelt 1-sides ledelsesrapportering, som giver det gyldne overblik løbende Afstemt balance fremsendes månedsvis/kvartalsvis i Excel eller lignende format Modellen tilpasses i samarbejde med jer Der opnås fokus på de vigtigste nøgletal De vigtigste nøgletal bliver synliggjort løbende Hvorfor rapportering: Ved at forbedre/etablere en egentlig rapportering får ledelsen et rettidigt overblik samt korrekt grundlag for at træffe den rigtige beslutning 33

34 Økonomistyring eksempel på nøgletalsrapport 34

35 Økonomistyring - eksempel på nøgletalsrapport Balance udskrives og indlæses i Excel Nøgletalsrapporten defineres 1. gang og laves herefter på kort tid Tilpasses til den enkelte virksomhed. 35

36 Former for budgetter Etableringsbudget Driftsbudget Balancebudget Likviditetsbudget 36

37 Etableringsbudget Opstart af ny virksomhed Køb af ny aktivitet/virksomhed Hvad koster det at starte op? Hvor mange penge skal der lånes? Viser den grundlæggende økonomi 37

38 Driftsbudget Driftsbudgettet er det klassiske udgangspunkt for budgetlægning Det forventede udvikling til fremtidige resultater af virksomhedens handlinger Udvikling i; Omsætning Vareforbrug Øvrige resultatopgørelsesposter Resultat Typiske opfølgningspunkter: DB DG 38

39 Balancebudget Hvad er sammenhængen mellem balancebudget og driftsbudgettet? Er investeringer i resultatopgørelsen/driftsbudgettet? Afskrivninger på aktiver > resultatopgørelsen Omsætning -> debitorer Vareforbrug -> kreditorer 39

40 Likviditetsbudget Altid en væsentlig del af budgettet Hvorfor? Hvor får virksomheden sin likviditet fra? Banken? Ejeren? Andre? 40

41 Likviditetsbudget Væsentlig del af budgettet Hvorfor? Omsætning -> debitorer -> indbetalinger Vareforbrug -> kreditorer -> udbetalinger 41

42 Formål med budgetter Internt budget til brug for styringen af virksomhedens strategiske og økonomiske mål. Eksternt budget til brug for kreditorer, virksomhedens finansieringskilder m.v. Andre formål 42

43 Internt budget til brug for styringen af virksomhedens strategiske og økonomiske mål Typisk de budgetter vi ser flest af Anvendes alene til den interne styring i virksomheden 43

44 Eksternt budget til brug for kreditorer, primært virksomhedens finansieringskilder Anvendes med det formål at give kreditorer (samt bankforbindelse) overblik over virksomhedens forventninger til fremtiden. Virksomheder med presset likviditet skal typisk udarbejde et sådan til bankforbindelsen med løbende opfølgning af opnåede resultater (månedsregnskaber) 44

45 Metoder for udarbejdelse af budgetter Same same? Sidste år + 25% Hockey stik Vi er nødt til have styr på forudsætningerne 45

46 Budget123 Ét system til budget og rapportering

47 Budget123 Integreret og webbaseret Struktur som dit regnskabssystem (helt automatisk) Altid tilgængeligt og altid opdateret Budgettering (drift, likviditet og balance) Inddatering og beregninger, så du kan holde øjnene på målet Rapportering Automatiseret og intuitivt nemt, så du kan fokusere på betydningen af tallene Simulering Scenarier og løbende budgetrulning (forecast), så du er et skridt foran og kan reagere i tide 47

48 Overblik til overskud Sikkert og tilgængeligt Altid Tilgængeligt - når som helst og hvor som helst Både for dig og dine rådgivere. Logisk og ligetil budget123 er udviklet sammen med brugere og revisorer Gennemprøvet Mere end 1000 virksomheder har i dag budget123 koblet op imod deres regnskabssystem 48

49 r Igangværende virksomhed udvalgte overvejelser 49

50 Familieretlige overvejelser 50

51 Familieretlige overvejelser Foretag de nødvendige sikringer det koster lidt men gør det! Begunstigelser Særeje Testamente Og husk, at man arver ikke hinanden, hvis man ikke er gift! Heller ikke selv om man har boet sammen i mere end 2 år! Kræver testamente! 51

52 Familieretlige overvejelser Eksempel M driver veletableret murervirksomhed på 20. år efter sin far Virksomheden er ca. 5 mio. kr. værd Der er ingen likvider i virksomheden, værdien står i bygninger, driftsmidler og goodwill M og K er gift - K tager til julefrokost i sit firma, hvor der sker det, der nu engang sker til en firmajulefrokost M og K kan nu ikke fordrage hinanden! K har ingen aktiver M skal betale 2,5 mio. kr. til K, men hvor skal pengene komme fra? Særeje kunne have løst problemet! 52

53 Familieretlige overvejelser Eksempel M og K driver virksomhed sammen, de har fællesformue Værdi af virksomhed ca. 10 mio. Der er ingen likvider i virksomheden, idet værdien også her står i bygninger, driftsmidler og goodwill De har ingen fællesbørn, men M har et særbarn M cykler en tur, falder af cyklen, får alvorligt kraniebrug og dør! Særbarnet arver 50% af mandens bodel, dvs. særbarnet skal have 2,5 mio. kr., hvor skal pengene komme fra? Testamente kunne have løst problemet! 53

54 Pensioner 54

55 Pensioner Pensioner kræver rådgivning ikke kun fra pensionsrådgiveren, men også fra revisor Kunderne har generelt svært ved det med pension! Typer af pensionsordninger Kapitalpension En død sild, ikke fradragsret, afgift 40% ved udbetaling Ratepension Fradrag i topskat, max. fradrag pr. år ca kr., indkomstskat ved udbetaling 55

56 Pensioner Typer af pensionsordninger (fortsat): Livrente Fradrag i topskat, ubegrænset fradrag, indkomstbeskatning ved udbetaling, livsvarig udbetaling, lottekupon, kan kombineres med forsikringsordning Alderspension (kapitalpensionens afløser) Ikke fradrag ved indbetaling, ikke beskatning ved udbetaling, tæller ikke mere i formuegrundlaget for sociale ydelser 30%-pensioner for selvstændige er bortfaldet Ophørspension 56

57 Kapitalejerlån 57

58 Kapitalejerlån Skatteretlige regler om aktionærlån fra og med Altid beskatning, såfremt det er et aktionærlån Hvornår har vi et aktionærlån iht. skattereglerne? Som udgangspunkt hver gang hovedaktionæren udnytter sin bestemmende indflydelse til at lade selskabet lægge penge ud for aktionæren, eller selskabet stiller sikkerhed for aktionærens betaling overfor tredjemand Kan optræde på mange måder 58

59 Kapitalejerlån - status Ny vejledning om aktionærlån fra SKAT af Selskabet udlåner til aktionæren Kun muligt for egentlige pengeinstitutter - for alle andre skal der ske beskatning Udlån fra aktionærens selskab til VO / K/S Ikke muligt uden beskatning Køb af private varer på firmakreditkort Beskatning modregning i næste løn som udgangspunkt uden konsekvens U) Alm. forretningsmæssig disp. SKM SR - Refusionsopgørelse ved ejendomssalg Var konkret i orden - ingen beskatning 59

60 Nyt ejerregister 60

61 Ejerregister Danske selskaber skal fra registrere kapitalejere, som ejer eller kontrollerer mere end 5% af stemmerne i selskabet, i Erhvervsstyrelsen Ejerregistret omfatter alle eksisterende og nye Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S) (Regeringsforslag - ikke vedtaget endnu) 61

62 Ejerregister Tidsfrister Eksisterende selskaber skal inden registrere deres ejeroplysninger i ejerregistret Selskaber, der stiftes eller senere, skal registrere deres ejere senest 2 uger efter stiftelsen Ejerregistret bliver offentligt tilgængeligt den

63 Ejerregister Hvilke oplysninger skal indberettes? Selskabets registreringer indberettes direkte i ejerregistret på Indberetning kræver digital signatur eller NemId For hver enkelt ejer skal indberettes følgende Den samlede andel af kapital og stemmer samt erhvervelsestidspunktet Identifikation af ejeren For personer CPR-nr. og navn samt bopæl For selskaber CVR-nr., navn og hjemsted 63

64 Ejerregister Hvilke oplysninger skal indberettes? Registreringen af kapitalandele/stemmer skal ske i intervaller Kapitalejere skal give selskabet meddelelse om ejerandele og/eller stemmeret, når grænserne på 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 90% eller 100% 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås, eller ikke længere er nået, jf. SEL 55 Hurtigst muligt, men senest 2 uger efter, at selskabet har modtaget en meddelelse fra en kapitalejer, skal selskabet foretage registrering i ejerregistret 64

65 Ejerregister Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister Ejerregistret er ikke en afløser for ejerbogen Fremover skal selskaberne have både en ejerbog og registrere ejerandele i ejerregistret Ejerbog Selskaber har som hidtil pligt til at føre en ejerbog, som er en fortegnelse over et selskabs ejere. Ejerbogen sikrer bl.a., at der kan ske kommunikation mellem selskabet og ejerne (f.eks. indkaldelse til generalforsamling), og kan også have afgørende betydning i en tvist om f.eks. køb og salg af kapitalandele Ejerbogen er ikke offentlig tilgængelig, men er tilgængelig for myndighederne 65

66 Revision 66

67 Revision contra Udvidet gennemgang Grad af sikkerhed Revision Høj grad af sikkerhed Analyser og Forespørgsler Verifikation af modtagne oplysninger og alle væsentlige poster i regnskabet ved: Vurdering Efterprøvning Observationer Gentagelser Beregninger Bekræftelser fra 3. mand Udvidet gennemgang Primært Analyser og Forespørgsler 2) Supplerende handlinger: Engagementsforespørgsler Ting-, person- og bilbog Advokatbreve Tjek 3 indberetninger af AMbidrag, A-skatter, merværdiafgifter, lønsumsafgifter Review Begrænset sikkerhed Primært Analyser og Forespørgsler 2) Handlinger 1) Planlægning af arten og omfanget af handlinger med henblik på at opnå sikkerhed for konklusionen 1) Vurdering af risici for væsentlige fejl i regnskabet samt risikoen for, at disse fejl forbliver uopdagede Forståelse af virksomheden og dens eksterne såvel som interne miljø 1) 67

68 Fra revision til udvidet gennemgang 68

69 Fra revision til fravalg af revision 69

70 Biler, der benyttes erhervsmæssigt/privat 70

71 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Reglerne for biler, der bruges delvist erhvervsmæssigt og delvist privat er relativt komplicerede Reglerne afhænger af, om man er selvstændigt erhvervsdrivende, og om man bruger VSO, eller om man driver virksomheden i selskabsform. Selvstændig erhvervsdrivende VSO: Fri bil Uden for VSO: Kørselsgodtgørelse Fordeling af udgifter I selskabsform Fri bil 71

72 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Kørselsgodtgørelse contra fri bil? Taler for kørselsgodtgørelse: Bilen har en lav værdi (muligvis < kr.) Få private kilometer Man kører erhvervsmæssige kilometer, som ikke er skattemæssigt erhvervsmæssige Taler for fri bil: Bilen har en høj værdi Bilen har et lavt beskatningsgrundlag Mange private kilometer Erhvervsmæssige kilometer > Biler med stort værditab 72

73 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Kørselsgodtgørelse Satser (2015): < km.: 3,73 kr./km. > km.: 2,10 kr./km. Erhvervsmæssig kørsel Kørsel mellem hjem og arbejde i de første 60 arbejdsdage Vagtkørsel (man kan ikke have vagtkørsel 365 dage om året) Kørsel inden for arbejdsplads Kørsel mellem arbejdspladser Al anden kørsel er privat (også hjem arbejde) 73

74 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Fri bil Beskatningsgrundlag: Nyvognspris, hvis bilen købes inden for de første 3 år efter bilens indregistrering Anskaffelsessum, hvis bilen købes efter 3 år fra første indregistrering Ved leasing efter 3 år: Releasing Beskatning: 25% af grundlaget < kr. 20% af grundlaget > kr. Altid af mindst kr. + Miljøtillæg 74

75 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Splitleasing Kan være alternativ til kørselsgodtgørelse/fri bil Er blevet meget mere anvendt de sidste par år Kræver at bilen leases Der indgås to separate kontrakter med virksomhed og med personen Der afregnes månedsvis og efterreguleres kvartalsvis, årsvis og ved leasingperiodes udløb af faktiske udgifter i perioden Udgifterne fordeles på henholdsvis erhvervsmæssig del og privat del Leasingselskabet skal styre omkostningerne Der skal ikke ske beskatning af fri bil! 75

76 Personalegoder For ansatte 76

77 Personalegoder Opdeling af personalegoder/gaver Skattefrie goder Skattepligtige goder, der hører under bagatelgrænsen på kr. for 2015 Skattepligtige goder, der hører under bagatelgrænsen på kr. for

78 Personalegoder Skattefrie goder Kaffe, te og frugt Julefrokost Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader, eksempelvis: Fysioterapi, zoneterapi, massage Sommerudflugt Uddannelse Fribilletter (kun ved sponsorater) Motionsfaciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsgaver Af begrænset/passende værdi i anledning af private mærkedage, eksempelvis: Rund fødselsdag, bryllup Sundhedstjek af mindre omfang og værdi På arbejdsgiver foranledning og i arbejdsgivers regi 78

79 Personalegoder Skattepligtige goder under bagatelgrænsen på kr. pr. år Gaver, påskønnelser, belønninger f.eks. som tak for en god indsats Bemærk Julegaver i naturalier (op til 800 kr.) tæller med under bagatelgrænsen Gavebevis til begrænset udvalg, men ikke kontanter eller gavekort Arbejdsgiver har ingen pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænsen blot hvert enkelt gode ligger inden for beløbsgrænsen på kr. Medarbejder har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle goder, hvis bagatelgrænsen overskrides inden for året Dog vil den årlige julegave altid være skattefri, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. 79

80 Personalegoder Skattepligtige goder under bagatelgrænsen på kr. pr. år Omfatter goder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde Avis til brug for arbejdet GPS til brug ved arbejdet Bespisning ved overarbejde Kørekort Arbejdsgiver har ingen pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænsen blot hvert enkelt gode ligger inden for beløbsgrænsen på kr. Arbejdsgiver har pligt til at vurdere, om godet i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet Medarbejder har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle goder, hvis bagatelgrænsen overskrides inden for året 80

81 Indberetningspligter Goder under bagatelgrænsen på kr. Arbejdsgiver er kun indberetningspligtig, hvis det enkelte godes værdi overstiger kr. Arbejdsgiver skal ikke holde øje med, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder Hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr.: Indberetning med værdi i rubrik 55 til eindkomstregistret Goder under bagatelgrænsen på kr. Arbejdsgiver er kun indberetningspligtig, hvis det enkelte godes værdi overstiger kr. Arbejdsgiver skal ikke holde øje med, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder 81

82 Fri telefon / internet (gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende) Omfatter Telefon Almindelig fastnettelefon Mobiltelefon, herunder små håndholdte computere (PDA, smartphones mv.) Oprettelse, abonnement og forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonydelser Datakommunikation Adgang til arbejdsgivers netværk - skattefri Ikke adgang til arbejdsgivers netværk Beskatning kr. årligt Skal indberette godet til eindkomstregisteret 82

83 Multimedier Computer med tilbehør samt tablets Skattefri, hvis arbejdsgiver stiller til rådighed til brug for arbejdet Må gerne bruges privat Undtagelse Aftalt lønnedgang/løntilbageholdenhed Beskatning med 50% af computerens nyværdi 83

84 Beløbsgrænser for kr kr. Skattefri rejsegodtgørelse Skattefri logigodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse 3,73 3,70 Befordringsfradrag mellem 24 km og 120 km 2,10 2,05 Bagatelgrænse for mindre personalegoder Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder Loft over rejsefradrag Skattefri julegave Skattepligtigt beløb fri telefon 84

85 Lidt om moms 85

86 Momsfradragsret Hotelovernatning Frem til % Medio % % % % Fra : 75% momsfradrag på hotelovernatninger Fra : 100% momsfradrag på hotelovernatninger Krav til faktura Prisen på selve hotelovernatningen skal fremgå særskilt på hotelfakturaen morgenmad mv. må således ikke være anført som inkluderet i prisen, hvis der skal opnås 75% momsfradrag Hvis fakturaen ikke specificerer prisen for henholdsvis morgenmad og overnatning, er der intet fradrag for momsbeløbet, jf. SKAT's udmelding 86

87 Omvendt betalingspligt i DK Trådte i kraft den Hvis der mellem danske virksomheder handles med 1) 2) 3) 4) Mobiltelefoner, bærbare computere, spillekonsoller, tablet-pc er og er køber forpligtet til at beregne moms af handlen Reglerne gælder ikke for salg fra butikker m.fl., hvis afsætning udelukkende eller overvejende (50%) sker til private forbrugere - vurderingen sker på baggrund af sælgers samlede salg af de pågældende produkter 87

88 Tab på debitorer Moms af debitortab kan reguleres, når tabet er konstateret Dvs. efter en konkret vurdering skønnes at være tabt Betingelser 1) At der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse (der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der bruges på inddrivelsen) Styresignal fra SKAT vedr. regulering af tab på fordringer over kr. uden for 2) At der foretages en konkret vurdering konkurs, akkord mv. af den enkelte debitors betalingsevne Præcisering: Ikke længere nødvendigt, at (procentvis nedskrivning på den fordringen er sendt til inkasso. - ej enkelte debitor eller gruppe tillades nødvendig med forsøg på inddrivelse af en ikke) uafhængig inkassovirksomhed 3) At fordringen er uomtvistet og endelig Mulighed for genoptagelse af momstilsvaret tilbage til momsperioder påbegyndt 4) At handelsforbindelsen er ophørt men endnu ikke udløbet i juni 2010 (dette er ikke et absolut krav) Reaktionsfrist

89 Yderligere spørgsmål? 89

90 Tørstig efter viden? Nyhedsbreve, analyser og rapporter Du kan bruge udgivelserne til at holde dig fagligt opdateret om ny lovgivning og til at få senest nyt fra din branche og inspiration til forbedring af din forretning. Seminarer og gåhjemmøder Vi skaber overblik over aktuelle tendenser og informerer om de lovkrav, som påvirker dansk erhvervsliv. Apps Vi udvikler apps, der kan levere værdi til vores kunder på farten. Se mere på

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER Løn CAMBER Effektiv administration af campingpladser Rapportering/nøgletal CAMBER Bogføring Budget CAMBER At drive en campingplads kræver en stor arbejdsindsats. Med CAMBER kan vi hjælpe jer med de mange

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16 Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Majgaard Branding A/S CVR-nr Kronprinsensgade Odense C. Årsrapport 2015

Majgaard Branding A/S CVR-nr Kronprinsensgade Odense C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Majgaard Branding A/S CVR-nr. 25645936 Kronprinsensgade

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2017 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr. 35843787 Pontoppidansvej

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere