Mere viden om regnskab, skat og moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere viden om regnskab, skat og moms"

Transkript

1 Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015

2 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi og økonomistyring Igangværende virksomhed udvalgte overvejelser Skat og moms Afslutning 2

3 Fyn og Deloitte vi er lokale og med Deloitte/Census fusionen er vi vokset på Fyn.. Med 17 kontorer i Danmark og 2 i Grønland er der aldrig langt til et Deloitte kontor Aalborg Løgstør Aars Ilulissat Nuuk Viborg Aarhus De 19 kontorer er fordelt på 3 regioner: Silkeborg MidtNord Syd Øst Esbjerg Vejen Kolding Sønderborg Fredericia Odense Slagelse Næstved København Svendborg Nykøbing F 3

4 Stor erfaring i at hjælpe SME-virksomheder Vi er SME-markedsledere blandt danske revisions- og rådgivningsvirksomheder Og alle vores kontorer betjener et stort antal af landets mindre virksomheder 5,5% 8,8% Region MidtNord (ca SME-kunder) Aalborg Ilulissat 7,0% 11,8% Løgstør 7,0% 8,3% Viborg 7,1% Silkeborg Aars 5,8% Aarhus Nuuk Region Øst (ca SME-kunder) 7,3% Region Syd (ca Fredericia SME-kunder) 5,2% København 8,1% 7,1% Esbjerg 1,9% Kolding 9,9% 13,2% Sønderborg Odense Odense 5,7% Slagelse 3,1% 7,2% 9,0% 9,7% Svendborg Nykøbing F Deloitte BDO PwC EY Beierholm Deloitte BDO PwC EY Beierholm 4

5 Med udgangspunkt i den lille virksomheds behov kan vi hjælpe rundt om hele forretningen Eksempler på services Hovedfokus Livscyklus Etablere vækstplatform Forretningsplan Sparring omkring strategi, forretningsplan og økonomi. Budget Opstilling af budget Opstart Vækst og drift Overdragelse eller ophør Indsigt og trends Viden og indsigt i relevante brancher, herunder indsigt i nationale og globale tendenser Kontoplan Opstilling af kontoplan Udnytte vækstpotentialet Optimere forretningen Frigive tid fra administrative opgaver Forretningsrådgivning Rådgivning omkring forretningsstrategi Skatterådgivning Planlægning af virksomhedens skat, moms og afgifter, formuerådgivning mv. Investering og Finansiering Rådgivning omkring investerings- og finansieringsmulighed er Regnskab og analyse Opstilling og analyse af regnskab Bogholderi og løn Drift af bogholderi og lønadministration Indsigt og trends Viden og indsigt i relevante brancher, herunder indsigt i nationale og globale tendenser Sikre god overdragelse Sikre optimal proces for ophør Generationsskifte Rådgivning omkring planlægning og gennemførsel af generationsskifte Likvidation Rådgivning i forbindelse med likvidation af virksomheden Opkøb eller frasalg Rådgivning omkring opkøb eller frasalg af aktiviteter Skatterådgivning Planlægning af virksomhedens skat, moms og afgifter, formuerådgivning mv. Budget Sparring omkring opfølgning på budget 5

6 Etablering af virksomhed 6

7 Virksomhedsformer 1. Selvstændig erhvervsdrivende (herunder I/S) 2. Selskabsform (ApS / A/S) 3. Iværksættersætterselskab (IVS) Lidt om karakteristika, fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedsformer på de næste plancher. 7

8 1. Selvstændig erhvervsdrivende (herunder I/S) Ingen opstartskrav (dog CVR-nr. og registreringer) Ingen kapitalkrav Personlig hæftelse Beskatning af hele årets overskud Mulighed for at vælge VSO, KAO Højere fradragsværdi for renteudgifter, indkomstudjævning, opsparingsmulighed, kun beskatning af de faktiske hævninger Kompliceret ordning! Kræver revisor! Mulighed for senere at overgå skattefrit til f.eks. ApS ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Kræver revisor! 8

9 2. Selskabsform (ApS / A/S) Mere formelt regelsæt, omfattet af SEL Stiftelsesdokument, vedtægter, valg af ledelsesorgan og ledelsesmedlemmer, regnskaber er offentlige Kapitalkrav: ApS kr., A/S kr. Kan også ske med andet end kontanter, f.eks. Indskud af virksomhed Risikoen afgrænses, ved flere selskaber og holdingstrukturer kan risikoen indkapsles til de enkelte forretningsområder Virksomhedsejeren er ansat Lønkørsel (mere administration), men kan virke mere logisk og overskueligt end VSO Mere professionelt omdømme 9

10 3. Iværksætterselskaber (IVS) Ny selskabsform (afløser for S.M.B.A.) Kapitalkrav: 1 kr. Intet udbytte, så længe kapital < kr. Når selskabet opnår kapital på kr., skifter det til ApS Er underlagt SEL s bestemmelser, hvorfor der gælder de samme regler som til ApS IVS har et marginalt bedre ry end sin forgænger S.M.B.A. et 10

11 Regnskab, herunder bogholderi og økonomistyring 11

12 Hvad siger loven? Bogføringsloven og Bogføringsvejledningen Formål Pligt til at bogføre og opbevare Transaktionsspor Kontrol spor Registrering i fremmed valuta Dokumentation Mindstekrav 12

13 Tilmelding til offentlige systemer Hvad er vigtigt? Momspligtig Afgifter Lønsum Import/eksport Arbejdsgiver Skat, lønsystem, PBS aftale, tilmelding til bank Brug tiden og start korrekt med rettidig tilmelding skat, PBS, bank m.v. 13

14 Bogholderi en intro For at komme i gang med den daglige systematisering af regnskabsbilag er det vigtigt at kende de basale komponenter. Ligegyldigt hvilket bogføringsprogram der anvendes, skal man kende til begreberne: Det dobbelte bogholderis princip Kontoplan Effektiv kontoplan Rutiner og procedure 14

15 Kontoplan Hvad er en effektiv kontoplan? Sammenhæng mellem råbalancen og den løbende ledelsesrapportering, årsregnskab og budget. Den løbende rapportering skal kunne udarbejdes uden skønsmæssige fordelinger af indtægter eller omkostninger samt manuelle om- og efterposteringer udført i regneark eller lignende. Entydig afstemning af virksomhedens moms, udarbejdelse af lønafstemning m.v. samt udarbejdelse af virksomhedens selvangivelse med tilhørende specifikationer. 15

16 Rutiner og procedure Rutiner og procedure sikre overblik Fakturering Arkivering Bogføringsrutiner (ens hver gang) Betalinger Brug i videst muligt omfang den hjælp du kan få fra Betalingsservice m.v. 16

17 Bogføring Økonomistyring Hvad er bogføring: - Systematisk kontering af virksomhedens transaktioner Hvorfor bogføre: - Lovgivning - Internt og eksternt regnskab - Ved at få registreret og klassificeret data bliver dette til information som eksempelvis kan anvendes som styringsredskab 17

18 Rapportering og økonomistyring, som vi ofte oplever det Min bogholder har styr på bogføringen og betaler regningerne. Jeg ser da en balance engang imellem. Kassekreditten ser fornuftig ud. Regnskab interesserer mig ikke, og jeg forstår det ikke alligevel. Revisor har styr på mit regnskab, når han laver selvangivelsen. Alle ansatte laver noget, og vi har travlt. Jeg bogfører, når jeg har tid - sidste øjeblik inden momsen. Banken har ikke bedt om en balance. Budgetterne passer jo ikke alligevel. 18

19 Styr dit regnskab Overordnet Skal man styre med maven eller vha. økonomistyringssystemer? Muligheder med systemer Periodisk overblik over indtjening og ikke kun én gang årligt. Systematiske efterkalkulationer. Hvilke kunder og produkter skaber reelt indtjeningen? Hvilke kunder og produkter er de dårlige (kunder/type)? Hvilke medarbejdere er mest effektive? Bedre grundlag for regelmæssig fakturering. 19

20 Overblik over en periodeafslutning Lukning af bogføring Bogfør hensættelser og periodeafgrænsnings poster Afstemning af balancekonti Gennemgang af resultatopgørelsen Ledelses rapportering Råbalance Ajourført råbalance Endelig råbalance 20

21 Valg af økonomisystem For nogle virksomheder er økonomisystemet et stykke software til bilagsregistrering. For andre er det selve livsnerven. Inden du vælger, skal du kende dit behov. Nødvendige features og nice-to-have Hold fokus på behovet Lokalt installeret eller internetbaseret Prøv det 21

22 Økonomistyring Intern rapportering Ad hoc opgaver Transaktioner: Klassifikation/bogføring Fakturering Afstemning Løn Betalinger Indberetning Budgettering Likviditetsstyring Kreditstyring Ekstern rapportering Procedurer Strategisk analyse 17

23 Forstå værdien af dit regnskab Hvorfor er det vigtigt? Årsrapportens bestanddele Udvalgte regnskabsposter Analyse af en årsrapport Er det så nok 23

24 Årsrapportens bestanddele Revisionspåtegning Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter 24

25 Udvalgte regnskabsposter Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver og forpligtelser Varebeholdninger Igangværende arbejde Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Egenkapital Gældsposter 25

26 Analyse af en årsrapport Identifikation af faresignaler Ændringer i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Regnskabsanalyse Likviditet Aktivitet Rentabilitet Soliditet 26

27 Er det så nok Nej Det eksterne regnskab er ikke nok til styring af virksomheden Det eksterne regnskab er kun en del af et selskabs samlede økonomiske styring 27

28 Økonomistyring, hvordan? Styring af aktiviteter Styring af kapacitet (begrænsede ressourcer) Styring af likviditet 28

29 Forudsætning for økonomistyring Man skal kende markedet. Man skal kende konkurrenterne. Man skal kende sin egen virksomhed. Man skal have et mål for egen indtjening. 29

30 Debitorstyring Sådan får du kunderne til at betale Hvorfor debitorstyring: En effektiv debitorstyring kan spare virksomheden for tid, penge og bekymringer. De tre trin til optimal debitorstyring A. Fastlæg rammerne for salgsprocessen, bl.a. følgende tiltag: 1) Samhandelsbetingelser 2) Foretag kreditvurdering, også løbende i samarbejdet, og fastlæg, hvem der kan og skal godkende kreditvurderinger, kreditmaksimum mv. 3) Kategorisér kunder i forhold til bl.a. kreditmaksimum, opfølgningsrutiner mv. 4) Fastlæg krav til risikoafdækning, f.eks. ejendomsforbehold, kreditforsikring, garantier. 5) Fastlæg en rykkerprocedure. B. Følg op på tilgodehavender ved bl.a. at 1) Registrere alle betalinger på effektiv og sikker vis, gerne ugentligt. 2) Fastlægge afstemningsprocedurer. C. Kontakt debitorerne ved brug af en tretrinsproces: 1) Kundedialog. 2) Problemløsning. 3) Rykkere/inkasso. 30

31 Kreditorstyring Sådan får du en effektiv kreditorstyring Hvorfor kreditorstyring: En effektiv kreditorfunktion kan blandt andet bidrage til frigørelse af tid i kreditorfunktionen, besparelser med gode leverandøraftaler samt sikring af, at leverandører bliver betalt til tiden. På sigt kan en struktureret tilgang til indkøb og kreditorer medvirke til at spare penge samt optimere virksomhedens omkostningsstruktur. Indkøbs- og leverandørstyring Indkøb af varer og ydelser Modtagelse af varer og ydelser Bogføring af faktura Betaling Rapportering og afstemning Fakturaflow Processen udvalgte optimeringer A. Fastlæg rammer for leverandøraftaler og indkøbsprocedurer 1) Analysér styrkeforholdet til leverandører med henblik på forhandling af rabataftaler, bedre betalingsbetingelser mv. 2) Overvej med jævne mellemrum at genforhandle eksisterende leverandøraftaler for at sikre optimale handelsbetingelser. B. Få et effektivt fakturaflow 1) Ved et effektivt fakturaflow minimeres risikoen for dobbeltbetalinger, rykkere og gebyrer, og der frigøres tid i kreditorfunktionen. 2) Etabler f.eks. elektroniske godkendelses- og konteringsprocedurer af fakturaer. C. Regelmæssig afstemning og rapportering 1) Opfølgning og status er nøgleord til at sikre en succesfuld håndtering af indkøb og kreditorer. 2) Rapporteringen til ledelsen bør som minimum bestå af en aldersfordelt saldoliste samt en analyse af kreditordagene måned for måned. 31

32 Lagerstyring Få overblik og reducér pengebinding Hvorfor lagerstyring? Lageroptimering Få bedre overblik over lagerførte varer og mængder. Øg muligheden for specifikke analyser af prissætning og markedsføring af enkelte varer. Få mulighed for korrekt beregning af avance i forhold til vareforbrug ud fra den vedtagne opgørelsesmetode (FIFO, FITO mv.). Mindsk omkostninger til manuelle optællinger og opgørelser. Prioriter hvordan lageret opbygges og optimeres i forhold til den sikkerhed, der ønskes. Reducer pengebinding i lageret. Optimeret lager Opnå optimalt sikkerhedslager på kritiske varer, så produktionen ikke går i stå, og kundeordrer mistes. Just-in-time princip sikrer en højere omsætningshastighed, hvilket kan bidrage til en økonomisk effekt. Færre højværdivarer på lager kan give en stor økonomisk effekt. Ingen skaffevarer på lager kan give en middel økonomisk effekt. Automatisering af lagerprocesserne kan understøtte de identificerede optimeringsmuligheder. 32

33 Ledelsesrapportering Deloitte har udviklet en enkelt 1-sides ledelsesrapportering, som giver det gyldne overblik løbende Afstemt balance fremsendes månedsvis/kvartalsvis i Excel eller lignende format Modellen tilpasses i samarbejde med jer Der opnås fokus på de vigtigste nøgletal De vigtigste nøgletal bliver synliggjort løbende Hvorfor rapportering: Ved at forbedre/etablere en egentlig rapportering får ledelsen et rettidigt overblik samt korrekt grundlag for at træffe den rigtige beslutning 33

34 Økonomistyring eksempel på nøgletalsrapport 34

35 Økonomistyring - eksempel på nøgletalsrapport Balance udskrives og indlæses i Excel Nøgletalsrapporten defineres 1. gang og laves herefter på kort tid Tilpasses til den enkelte virksomhed. 35

36 Former for budgetter Etableringsbudget Driftsbudget Balancebudget Likviditetsbudget 36

37 Etableringsbudget Opstart af ny virksomhed Køb af ny aktivitet/virksomhed Hvad koster det at starte op? Hvor mange penge skal der lånes? Viser den grundlæggende økonomi 37

38 Driftsbudget Driftsbudgettet er det klassiske udgangspunkt for budgetlægning Det forventede udvikling til fremtidige resultater af virksomhedens handlinger Udvikling i; Omsætning Vareforbrug Øvrige resultatopgørelsesposter Resultat Typiske opfølgningspunkter: DB DG 38

39 Balancebudget Hvad er sammenhængen mellem balancebudget og driftsbudgettet? Er investeringer i resultatopgørelsen/driftsbudgettet? Afskrivninger på aktiver > resultatopgørelsen Omsætning -> debitorer Vareforbrug -> kreditorer 39

40 Likviditetsbudget Altid en væsentlig del af budgettet Hvorfor? Hvor får virksomheden sin likviditet fra? Banken? Ejeren? Andre? 40

41 Likviditetsbudget Væsentlig del af budgettet Hvorfor? Omsætning -> debitorer -> indbetalinger Vareforbrug -> kreditorer -> udbetalinger 41

42 Formål med budgetter Internt budget til brug for styringen af virksomhedens strategiske og økonomiske mål. Eksternt budget til brug for kreditorer, virksomhedens finansieringskilder m.v. Andre formål 42

43 Internt budget til brug for styringen af virksomhedens strategiske og økonomiske mål Typisk de budgetter vi ser flest af Anvendes alene til den interne styring i virksomheden 43

44 Eksternt budget til brug for kreditorer, primært virksomhedens finansieringskilder Anvendes med det formål at give kreditorer (samt bankforbindelse) overblik over virksomhedens forventninger til fremtiden. Virksomheder med presset likviditet skal typisk udarbejde et sådan til bankforbindelsen med løbende opfølgning af opnåede resultater (månedsregnskaber) 44

45 Metoder for udarbejdelse af budgetter Same same? Sidste år + 25% Hockey stik Vi er nødt til have styr på forudsætningerne 45

46 Budget123 Ét system til budget og rapportering

47 Budget123 Integreret og webbaseret Struktur som dit regnskabssystem (helt automatisk) Altid tilgængeligt og altid opdateret Budgettering (drift, likviditet og balance) Inddatering og beregninger, så du kan holde øjnene på målet Rapportering Automatiseret og intuitivt nemt, så du kan fokusere på betydningen af tallene Simulering Scenarier og løbende budgetrulning (forecast), så du er et skridt foran og kan reagere i tide 47

48 Overblik til overskud Sikkert og tilgængeligt Altid Tilgængeligt - når som helst og hvor som helst Både for dig og dine rådgivere. Logisk og ligetil budget123 er udviklet sammen med brugere og revisorer Gennemprøvet Mere end 1000 virksomheder har i dag budget123 koblet op imod deres regnskabssystem 48

49 r Igangværende virksomhed udvalgte overvejelser 49

50 Familieretlige overvejelser 50

51 Familieretlige overvejelser Foretag de nødvendige sikringer det koster lidt men gør det! Begunstigelser Særeje Testamente Og husk, at man arver ikke hinanden, hvis man ikke er gift! Heller ikke selv om man har boet sammen i mere end 2 år! Kræver testamente! 51

52 Familieretlige overvejelser Eksempel M driver veletableret murervirksomhed på 20. år efter sin far Virksomheden er ca. 5 mio. kr. værd Der er ingen likvider i virksomheden, værdien står i bygninger, driftsmidler og goodwill M og K er gift - K tager til julefrokost i sit firma, hvor der sker det, der nu engang sker til en firmajulefrokost M og K kan nu ikke fordrage hinanden! K har ingen aktiver M skal betale 2,5 mio. kr. til K, men hvor skal pengene komme fra? Særeje kunne have løst problemet! 52

53 Familieretlige overvejelser Eksempel M og K driver virksomhed sammen, de har fællesformue Værdi af virksomhed ca. 10 mio. Der er ingen likvider i virksomheden, idet værdien også her står i bygninger, driftsmidler og goodwill De har ingen fællesbørn, men M har et særbarn M cykler en tur, falder af cyklen, får alvorligt kraniebrug og dør! Særbarnet arver 50% af mandens bodel, dvs. særbarnet skal have 2,5 mio. kr., hvor skal pengene komme fra? Testamente kunne have løst problemet! 53

54 Pensioner 54

55 Pensioner Pensioner kræver rådgivning ikke kun fra pensionsrådgiveren, men også fra revisor Kunderne har generelt svært ved det med pension! Typer af pensionsordninger Kapitalpension En død sild, ikke fradragsret, afgift 40% ved udbetaling Ratepension Fradrag i topskat, max. fradrag pr. år ca kr., indkomstskat ved udbetaling 55

56 Pensioner Typer af pensionsordninger (fortsat): Livrente Fradrag i topskat, ubegrænset fradrag, indkomstbeskatning ved udbetaling, livsvarig udbetaling, lottekupon, kan kombineres med forsikringsordning Alderspension (kapitalpensionens afløser) Ikke fradrag ved indbetaling, ikke beskatning ved udbetaling, tæller ikke mere i formuegrundlaget for sociale ydelser 30%-pensioner for selvstændige er bortfaldet Ophørspension 56

57 Kapitalejerlån 57

58 Kapitalejerlån Skatteretlige regler om aktionærlån fra og med Altid beskatning, såfremt det er et aktionærlån Hvornår har vi et aktionærlån iht. skattereglerne? Som udgangspunkt hver gang hovedaktionæren udnytter sin bestemmende indflydelse til at lade selskabet lægge penge ud for aktionæren, eller selskabet stiller sikkerhed for aktionærens betaling overfor tredjemand Kan optræde på mange måder 58

59 Kapitalejerlån - status Ny vejledning om aktionærlån fra SKAT af Selskabet udlåner til aktionæren Kun muligt for egentlige pengeinstitutter - for alle andre skal der ske beskatning Udlån fra aktionærens selskab til VO / K/S Ikke muligt uden beskatning Køb af private varer på firmakreditkort Beskatning modregning i næste løn som udgangspunkt uden konsekvens U) Alm. forretningsmæssig disp. SKM SR - Refusionsopgørelse ved ejendomssalg Var konkret i orden - ingen beskatning 59

60 Nyt ejerregister 60

61 Ejerregister Danske selskaber skal fra registrere kapitalejere, som ejer eller kontrollerer mere end 5% af stemmerne i selskabet, i Erhvervsstyrelsen Ejerregistret omfatter alle eksisterende og nye Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S) (Regeringsforslag - ikke vedtaget endnu) 61

62 Ejerregister Tidsfrister Eksisterende selskaber skal inden registrere deres ejeroplysninger i ejerregistret Selskaber, der stiftes eller senere, skal registrere deres ejere senest 2 uger efter stiftelsen Ejerregistret bliver offentligt tilgængeligt den

63 Ejerregister Hvilke oplysninger skal indberettes? Selskabets registreringer indberettes direkte i ejerregistret på Indberetning kræver digital signatur eller NemId For hver enkelt ejer skal indberettes følgende Den samlede andel af kapital og stemmer samt erhvervelsestidspunktet Identifikation af ejeren For personer CPR-nr. og navn samt bopæl For selskaber CVR-nr., navn og hjemsted 63

64 Ejerregister Hvilke oplysninger skal indberettes? Registreringen af kapitalandele/stemmer skal ske i intervaller Kapitalejere skal give selskabet meddelelse om ejerandele og/eller stemmeret, når grænserne på 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 90% eller 100% 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås, eller ikke længere er nået, jf. SEL 55 Hurtigst muligt, men senest 2 uger efter, at selskabet har modtaget en meddelelse fra en kapitalejer, skal selskabet foretage registrering i ejerregistret 64

65 Ejerregister Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister Ejerregistret er ikke en afløser for ejerbogen Fremover skal selskaberne have både en ejerbog og registrere ejerandele i ejerregistret Ejerbog Selskaber har som hidtil pligt til at føre en ejerbog, som er en fortegnelse over et selskabs ejere. Ejerbogen sikrer bl.a., at der kan ske kommunikation mellem selskabet og ejerne (f.eks. indkaldelse til generalforsamling), og kan også have afgørende betydning i en tvist om f.eks. køb og salg af kapitalandele Ejerbogen er ikke offentlig tilgængelig, men er tilgængelig for myndighederne 65

66 Revision 66

67 Revision contra Udvidet gennemgang Grad af sikkerhed Revision Høj grad af sikkerhed Analyser og Forespørgsler Verifikation af modtagne oplysninger og alle væsentlige poster i regnskabet ved: Vurdering Efterprøvning Observationer Gentagelser Beregninger Bekræftelser fra 3. mand Udvidet gennemgang Primært Analyser og Forespørgsler 2) Supplerende handlinger: Engagementsforespørgsler Ting-, person- og bilbog Advokatbreve Tjek 3 indberetninger af AMbidrag, A-skatter, merværdiafgifter, lønsumsafgifter Review Begrænset sikkerhed Primært Analyser og Forespørgsler 2) Handlinger 1) Planlægning af arten og omfanget af handlinger med henblik på at opnå sikkerhed for konklusionen 1) Vurdering af risici for væsentlige fejl i regnskabet samt risikoen for, at disse fejl forbliver uopdagede Forståelse af virksomheden og dens eksterne såvel som interne miljø 1) 67

68 Fra revision til udvidet gennemgang 68

69 Fra revision til fravalg af revision 69

70 Biler, der benyttes erhervsmæssigt/privat 70

71 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Reglerne for biler, der bruges delvist erhvervsmæssigt og delvist privat er relativt komplicerede Reglerne afhænger af, om man er selvstændigt erhvervsdrivende, og om man bruger VSO, eller om man driver virksomheden i selskabsform. Selvstændig erhvervsdrivende VSO: Fri bil Uden for VSO: Kørselsgodtgørelse Fordeling af udgifter I selskabsform Fri bil 71

72 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Kørselsgodtgørelse contra fri bil? Taler for kørselsgodtgørelse: Bilen har en lav værdi (muligvis < kr.) Få private kilometer Man kører erhvervsmæssige kilometer, som ikke er skattemæssigt erhvervsmæssige Taler for fri bil: Bilen har en høj værdi Bilen har et lavt beskatningsgrundlag Mange private kilometer Erhvervsmæssige kilometer > Biler med stort værditab 72

73 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Kørselsgodtgørelse Satser (2015): < km.: 3,73 kr./km. > km.: 2,10 kr./km. Erhvervsmæssig kørsel Kørsel mellem hjem og arbejde i de første 60 arbejdsdage Vagtkørsel (man kan ikke have vagtkørsel 365 dage om året) Kørsel inden for arbejdsplads Kørsel mellem arbejdspladser Al anden kørsel er privat (også hjem arbejde) 73

74 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Fri bil Beskatningsgrundlag: Nyvognspris, hvis bilen købes inden for de første 3 år efter bilens indregistrering Anskaffelsessum, hvis bilen købes efter 3 år fra første indregistrering Ved leasing efter 3 år: Releasing Beskatning: 25% af grundlaget < kr. 20% af grundlaget > kr. Altid af mindst kr. + Miljøtillæg 74

75 Biler, der benyttes erhvervsmæssigt/privat Splitleasing Kan være alternativ til kørselsgodtgørelse/fri bil Er blevet meget mere anvendt de sidste par år Kræver at bilen leases Der indgås to separate kontrakter med virksomhed og med personen Der afregnes månedsvis og efterreguleres kvartalsvis, årsvis og ved leasingperiodes udløb af faktiske udgifter i perioden Udgifterne fordeles på henholdsvis erhvervsmæssig del og privat del Leasingselskabet skal styre omkostningerne Der skal ikke ske beskatning af fri bil! 75

76 Personalegoder For ansatte 76

77 Personalegoder Opdeling af personalegoder/gaver Skattefrie goder Skattepligtige goder, der hører under bagatelgrænsen på kr. for 2015 Skattepligtige goder, der hører under bagatelgrænsen på kr. for

78 Personalegoder Skattefrie goder Kaffe, te og frugt Julefrokost Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader, eksempelvis: Fysioterapi, zoneterapi, massage Sommerudflugt Uddannelse Fribilletter (kun ved sponsorater) Motionsfaciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsgaver Af begrænset/passende værdi i anledning af private mærkedage, eksempelvis: Rund fødselsdag, bryllup Sundhedstjek af mindre omfang og værdi På arbejdsgiver foranledning og i arbejdsgivers regi 78

79 Personalegoder Skattepligtige goder under bagatelgrænsen på kr. pr. år Gaver, påskønnelser, belønninger f.eks. som tak for en god indsats Bemærk Julegaver i naturalier (op til 800 kr.) tæller med under bagatelgrænsen Gavebevis til begrænset udvalg, men ikke kontanter eller gavekort Arbejdsgiver har ingen pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænsen blot hvert enkelt gode ligger inden for beløbsgrænsen på kr. Medarbejder har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle goder, hvis bagatelgrænsen overskrides inden for året Dog vil den årlige julegave altid være skattefri, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. 79

80 Personalegoder Skattepligtige goder under bagatelgrænsen på kr. pr. år Omfatter goder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde Avis til brug for arbejdet GPS til brug ved arbejdet Bespisning ved overarbejde Kørekort Arbejdsgiver har ingen pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænsen blot hvert enkelt gode ligger inden for beløbsgrænsen på kr. Arbejdsgiver har pligt til at vurdere, om godet i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet Medarbejder har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle goder, hvis bagatelgrænsen overskrides inden for året 80

81 Indberetningspligter Goder under bagatelgrænsen på kr. Arbejdsgiver er kun indberetningspligtig, hvis det enkelte godes værdi overstiger kr. Arbejdsgiver skal ikke holde øje med, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder Hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr.: Indberetning med værdi i rubrik 55 til eindkomstregistret Goder under bagatelgrænsen på kr. Arbejdsgiver er kun indberetningspligtig, hvis det enkelte godes værdi overstiger kr. Arbejdsgiver skal ikke holde øje med, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder 81

82 Fri telefon / internet (gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende) Omfatter Telefon Almindelig fastnettelefon Mobiltelefon, herunder små håndholdte computere (PDA, smartphones mv.) Oprettelse, abonnement og forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonydelser Datakommunikation Adgang til arbejdsgivers netværk - skattefri Ikke adgang til arbejdsgivers netværk Beskatning kr. årligt Skal indberette godet til eindkomstregisteret 82

83 Multimedier Computer med tilbehør samt tablets Skattefri, hvis arbejdsgiver stiller til rådighed til brug for arbejdet Må gerne bruges privat Undtagelse Aftalt lønnedgang/løntilbageholdenhed Beskatning med 50% af computerens nyværdi 83

84 Beløbsgrænser for kr kr. Skattefri rejsegodtgørelse Skattefri logigodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse 3,73 3,70 Befordringsfradrag mellem 24 km og 120 km 2,10 2,05 Bagatelgrænse for mindre personalegoder Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder Loft over rejsefradrag Skattefri julegave Skattepligtigt beløb fri telefon 84

85 Lidt om moms 85

86 Momsfradragsret Hotelovernatning Frem til % Medio % % % % Fra : 75% momsfradrag på hotelovernatninger Fra : 100% momsfradrag på hotelovernatninger Krav til faktura Prisen på selve hotelovernatningen skal fremgå særskilt på hotelfakturaen morgenmad mv. må således ikke være anført som inkluderet i prisen, hvis der skal opnås 75% momsfradrag Hvis fakturaen ikke specificerer prisen for henholdsvis morgenmad og overnatning, er der intet fradrag for momsbeløbet, jf. SKAT's udmelding 86

87 Omvendt betalingspligt i DK Trådte i kraft den Hvis der mellem danske virksomheder handles med 1) 2) 3) 4) Mobiltelefoner, bærbare computere, spillekonsoller, tablet-pc er og er køber forpligtet til at beregne moms af handlen Reglerne gælder ikke for salg fra butikker m.fl., hvis afsætning udelukkende eller overvejende (50%) sker til private forbrugere - vurderingen sker på baggrund af sælgers samlede salg af de pågældende produkter 87

88 Tab på debitorer Moms af debitortab kan reguleres, når tabet er konstateret Dvs. efter en konkret vurdering skønnes at være tabt Betingelser 1) At der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse (der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der bruges på inddrivelsen) Styresignal fra SKAT vedr. regulering af tab på fordringer over kr. uden for 2) At der foretages en konkret vurdering konkurs, akkord mv. af den enkelte debitors betalingsevne Præcisering: Ikke længere nødvendigt, at (procentvis nedskrivning på den fordringen er sendt til inkasso. - ej enkelte debitor eller gruppe tillades nødvendig med forsøg på inddrivelse af en ikke) uafhængig inkassovirksomhed 3) At fordringen er uomtvistet og endelig Mulighed for genoptagelse af momstilsvaret tilbage til momsperioder påbegyndt 4) At handelsforbindelsen er ophørt men endnu ikke udløbet i juni 2010 (dette er ikke et absolut krav) Reaktionsfrist

89 Yderligere spørgsmål? 89

90 Tørstig efter viden? Nyhedsbreve, analyser og rapporter Du kan bruge udgivelserne til at holde dig fagligt opdateret om ny lovgivning og til at få senest nyt fra din branche og inspiration til forbedring af din forretning. Seminarer og gåhjemmøder Vi skaber overblik over aktuelle tendenser og informerer om de lovkrav, som påvirker dansk erhvervsliv. Apps Vi udvikler apps, der kan levere værdi til vores kunder på farten. Se mere på

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER Løn CAMBER Effektiv administration af campingpladser Rapportering/nøgletal CAMBER Bogføring Budget CAMBER At drive en campingplads kræver en stor arbejdsindsats. Med CAMBER kan vi hjælpe jer med de mange

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere