Indholdsplan. Skoleår Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62"

Transkript

1 Indholdsplan Skoleår Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord 3 Hovedsigte 3 (Værdigrundlag, vision, mission og måden vi er Grundvig/Koldsk efterskole) Beskrivelse af Adventure Efterskolen 4 Eleverne 8 Lærerne 9 Undervisningen 10 Den pædagogiske virksomhed i.f.m. kostskolearbejdet 11 Bilag vedr. indhold i prøvefag, linje-/profilfag, rejser og ture (er hos forstander) a. Matematik o. Outdoor b. Fysik p. Race c. Dansk q. Vilje- og X- tur d. Engelsk r. Skirejse e. Tysk s. Kalender f. Samfundsfag t. Skemaer g. Historie u. Timeoversigt LÆ h. Geografi v. Vejledning og mentor ordning i. Biologi x. Evaluering af skoleår (indsættes j. Kristendom ultimo juni) k. Fællesgymnastik l. Aqua m. Body n. Medie (først aktivt fra ) Side 2

3 Forord Nærværende indholdsplan er udarbejdet på baggrund af lovbekendtgørelsen og er udarbejdet i ny form og struktur for skoleåret Det forventes at den endelig form og struktur vil være på plads inden næste skoleårs begyndelse i august Adventure Efterskolen betragter indholdsplanen som et aktivt og levende styringsværktøj der skal sikre at det vi planlægger også gennemføres og såfremt det ikke er tilfældet, ved at de ændrede tiltag bedre sikre vores målopfyldelse. Der vil derfor også løbende blive foretaget rettelser i overensstemmelse med det faktiske indhold og indholdsplanen er rettet til og opdateret i januar. Den endelige indholdsplan vil foreligge i forbindelse med timeopgørelsen og evalueringen af det aktuelle skoleår. Næste skoleårs indhold og opbygning vil tage afsæt i resultaterne/målopfyldelsen for dette skoleår og arbejdet med den nye indholdsplans struktur og indhold vil blive påbegyndt i foråret Bestyrelsen for Adventure Efterskole har bemyndiget forstanderen til at godkende indholdsplanen og indføre de nødvendige rettelser i denne. På baggrund af Adventure Efterskolens værdigrundlag er der udarbejdet en mission, (hvorfor er vi her), og en vision (hvor vil vi gerne hen med efterskolen), samt en beskrivelse af hvordan vi er en Grundvig/Koldsk efterskole. For at nå vores vision har vi valgt at lave målsætninger indenfor vores forskellige områder og i januar er der overfor bestyrelsen, lavet en status på, hvor langt vi er nået i forhold til vores målsætninger. Dette gøres for, at vi som skole har fokus på det vi har besluttet os for og dermed sikre at vores vision nås, på sigt. Hovedsigte Værdigrundlag Vi tror på, at alle mennesker indeholder et eller flere verdensmesterskaber og har forskellige intelligenser samt måder at tilegne sig viden og indsigt på. Vi tror på, at Adventure Efterskolen giver læring for livet og klæder vores elever endnu bedre på til livets udfordringer og gennemførelse af en uddannelse ved: At vi møder mennesker der hvor de er og med venlighed Side 3

4 At vi har respekt for forskellighed At vi taler om det vi kan, fremfor det vi ikke kan og anvender anerkendende pædagogik At vi har fokus på klarhed og udvikling, At vi gør uddannelse til et eventyr og skaber nysgerrighed for læring, At vi udfordrer eleverne fagligt og fysisk, At vi har fokus på at indlæring, et sundt liv og kost hænger sammen At vi anser fællesskabet som en bærende del af skolens fundament At vi prioriterer sikkerheden højt Mission Udvikle unge menneskes talent gennem viden og indsigt Vision Skabe det bedste læringsrum for udvikling af det menneskelige talent ved anvendelse af adventurebegrebet, fællesskabet og anerkendende pædagogik Måden vi er grundvig/koldsk efterskole Adventure Efterskolen er en Grundtvig/Koldsk efterskole og for os vil det sige at: Vi ønsker, via inspirerende og motiverende undervisning, at åbne elevernes øjne for værdien af læring og nysgerrighed til viden Adventure Efterskolens læringsrum tager udgangspunkt i faglighed og livets oplevelser Det grundlæggende for os er, at eleverne gennem vores undervisning, samtale og samvær bliver inspireret til faglig nysgerrighed, hvor viden, bevægelse, ansvar, fællesskab og et sundt liv, er fundamentet for det gode efterskole eventyr med fokus på udvikling Beskrivelse af Adventure efterskolen Adventure Efterskolen blev indviet i 1992 og har til huse i den gamle folkeskole i Skelde, der ophørte som folkeskole i Adventure efterskolen er siden 1992 blev udbygget i takt med skolens elevtal og økonomiske grundlag er vokset. Administrationen er bygget til i slutningen af 90 erne, hallen i begyndelsen af Side 4

5 2000 og sidst er der 2010/2011 bygget en stor ny elevfløj og et helt nyt køkken. Hele skolen er holdt i gule mursten og er omgivet af et grønt område. Forstanderboligen er bygget i forlængelse af undervisningsgangen, og der er på skolens område yderligere tre huse, hvoraf det ene er udlejet og de to andre bruges som opbevaringsplads i begrænset grad og bør på sigt rives ned, til fordel for en stor boblehal til vores maritime udstyr og cykler. Skolens fysiske rammer Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde er en uafhængig selvejende institution, beliggende på matr. Nr. 104 og nr. 525 i Skelde. Adventure Efterskolen er beliggende på Dyntvej 113, 6310 Broager. Den nuværende Adventure Efterskolens samlede areal udgør ca m2. Bygningerne rummer forskellige lokaler og værelser. Såvel nye som ældre. Skolen har i dag plads til i alt 106 elever, og er udviklet fra 66 elever i 2006/2007 til 86 elever i 2007/2008. Skolens administration og klasselokaler m.m. I selve skolebygningen/hovedbygningen er skolens administration, med forstanderkontor, kontor til bogholder, elevadministration, lærerværelse med overnatningsmulighed for LÆ, lærerforberedelse, lektiecafé/it -lokale, foredragssal, opholdsrum, fitness lokale, lille møderum (gammelt baderum), tidligere kontor til studievejledning, enkelte små opbevaringsrum og tre undervisningslokaler i stue etagen og et på første sal, hvor der også er et ekstra lokale til LÆ der ønsker at sove deroppe. Undervisningslokaler Som vinkel på hovedbygningen ligger forstanderboligen, som har direkte adgang ind på gangen, hvor undervisningslokaler er placeret. I den modsatte ende med adgang udefra er skolens vaskerum placeret med indgang udefra. Her kan eleverne vaske og tørre deres tøj mod betaling af henholdsvis kr. 10,- og kr. 5,-. Igennem et godt samarbejde med Broager Skole, som har bygget nyt stort fysik- /kemi- /biologi- /geografilokale, foretager vi skolens undervisning i disse fag på Broager Skole. Eleverne cykler de 5 km til Broager, hvilket, tidsmæssigt, der er taget højde for i skemaet. Side 5

6 Hovedbygning Skolen har en karakteristisk hovedbygning, bygget i Denne bygning er renoveret, samt udvidet med spisesal, elevværelser og helt nyt køkken i 2010/2011. Bygningen har et stueplan, hvor en hall fører ind til toilet, fælles baderum, 4 værelser á 4 elever pr. værelse, spisesal og en trappe op til 1. sal, hvor der er 6 værelser á fire elever, et værelse til to elever, fælles baderum og et opholdslokale. Køkkenet er bygget i forlængelse af spisesalen og opfylder alle krav til et moderne og fremtidssikret stor køkken. Der er omklædningsfaciliteter, kontor, køle-, fryserum, adskilt afdeling til det grønsags håndtering samt rum for opvask hvor eleverne p.t. også har deres daglige gang. Køkkenet er forberedt til, at elever kan være med i køkkenet, og på sigt kan være med til madlavning og uddannelse i kost, ernæring m.m. Spisesalen. Fra spisesalen er der udgang til afrydder rum/opvasken og som tidligere nævnt ind til køkkenet. Fra spisesalen er der også en dobbelt havedør, der kun bruges i sommermånederne, og som giver adgang til en flisebelagt terrasse. Der er planer om på sigt om at udvide spisesalen så denne terrasse overdækkes og inddrages som del af spisesalen. Terrasse adskiller spisesalen og grejbanken/sygeafdeling, hvor der er to sygeværelser og lokaler hvor vores Outdoor udstyr opbevares. Glasværksted. Til de kreative fag er der et glasværksted i selvstændig bygning mellem administrationen og den nye elevfløj. Værkstedet er udstyret med vindfang, arbejdsbord, forme m.m. samt en glasovn så det er muligt at arbejde med glasset. I et separat lokale er vores server opstillet med div. IT udstyr og kabler. Elevindkvartering I 2010/2011 byggede Adventure Efterskolen ny samlet elevindkvartering i to etager med plads til i alt 64 elever. Der er fire identiske fløje to i stue etagen og to på første sal. De består hver især af fire værelser med plads til fire elever og to fælles baderum med toiletter og to separate bade med toilet samt et fordelings/opholdsrum og en entré/vindfang. Der er udgang i begge ender af fordelingsgangen. Side 6

7 Aktivitetsområde. Bag elevindkvarteringen er der et stort grønt område på hvilket der er projekteret, men ikke igangsat et Adventure Outdoor/Race område med henholdsvis en aktivitets- og cykelbane. Planen er at dette måske iværksættes i foråret Værkstedet er yderst veludstyret og det er ligeledes opbygget, med en stor industriport/garageport, således at skolens trailere m.m. kan køres ind udstyr vedligeholdes. Værkstedet benyttes også af elever (under opsyn) når de skal reparere deres cykler og undervisning i cykel vedligehold gennemføres. I den sydlige ende af værkstedsbygningen er der et kreativt værksted der primært bruges til keramik, maling m.m. Skolens idrætshal er bygget som en ¾ hal(mangler 8 meter i at have fuld størrelse) Den har to store omklædningsrum med bade- og toiletfaciliteter. Hallen er opbygget med en mindre entré og et lille køkken, som kan bruges i forbindelse med arrangementer i hallen. Selve hallen er veludrustet hvad angår tilbehør (volley, badminton, lydanlæg, måltavle, håndbold, springredskaber, bolde m.m). I den vestlige ende af hallen er der etableret en klatrevæg, med sikringskroge m.m. som bruges i forbindelse med Outdoor linjefaget. Arealerne omkring bygningerne er brugt til følgende: Der er en hel del grønne områder der bruges som rekreative områder og mellem grejbank og værksted er der to trampoliner og en grøn græsvold. Bag elev bygningen er der bl.a. Det tidligere benævnte kommende aktivitetsområde og op mod foredragssalen er der beachvolleybane. I forlængelse af Elevfløjen og ved huset der huser vores cykler er etableret en bålplads som ppå sigt gerne skulle delvis overdækkes og forberedes som overnatningsmulighed på området. Skolen har ca. 200 meter væk adgang til Skelde Idrætsforenings boldbaner. Herudover opbevares skolens kajakker og surf udstyr på dertil beregnede trailere, våddragter, pagajer, svømmeveste m.m. i de sidste bygninger på grunden, og som tidligere nævnt, er det planen at disse rives ned og erstattes af en stor boblehal til at huset alt vores udstyr. Bagerst ligger en af skolens tre tjenesteboliger der p.t. er lejet ud. Side 7

8 Sammenfattet råder skolen over følgende lokaler til undervisningsbrug og elevaktiviteter: Auditorium, udstyret med projektor, computer, ny tavle m.m. (Byggeri 2006) AES 3. Tre gruppeorienterede undervisningslokaler med nye tavle, projektor, computer, m.m. (Byggeri 2006). AES 1, 2 og 4. AES 2 renoveret vinteren 2012/2013 med ny isoleret støbt gulv. Lektiecafé/IT-lokale, til eleverne rådighed og som indeholder 3 stationære computere og printer. Foredragssal med plads til 120 personer, projektor, klaver, og tavle. Glaskunst-lokale i selvstændig bygning Opholdsrum med bordfodbold, pool, sofa-miljø, tv m.m. ¾ idrætshal med dertilhørende springredskaber, net, stolper m.m. Skolen er dækket ind med trådløst Internet. Skolen ligger i umiddelbar nærhed af vand. Lokaliteter som Spar Es, Vemmingbund, Skelde Vig og Gråsten Lystbådehavn er meget brugt af skolen, både i forbindelse med generelle arrangementer og ture, men også i forbindelse med undervisning på linjerne Adventure Aqua, Adventure Outdoor og Adventure Race (sejlads, dykning, kajak, m.m.) Eleverne Adventure Efterskolen sendte elevholdet 2011/2012 på 67 elever (heraf 19 piger) hjem til udgangen af juni måned, og planlagde dette skoleår ud fra 65 elever. Selvom vi gennem hele sommeren havde kontoret bemandet og besvarede mails/telefon samt gennemførte rundvisninger, begyndte skoleåret 12/13 med 46 elever. Vi mistede i de første par uger 5 elever og kom ned på 41 elever, men i løbet af august, september og oktober modtog vi 8 elever ekstra så vi kom op på 49 elever. Tre elever blev i uge 43 sendt hjem grundet rygning, så vi kom ned på 46 elever og der er efterfølgende kommet tre elever mere og de sidste 2 kommer søndag den 27. januar, så vi her i foråret er 51 elever. Det er muligt at der kommer en elev mere til 8. klasse med henblik på at fortsætte i 9. klasse til næste år. Side 8

9 Ud af de 51 elever er 42 drenge og 9 piger. Eleverne er fordelt på tre klasser, med 18 elever i 8. klasse, 13 elever i 9. klasse og 20 elever i 10 klasse. Hovedparten af vores elever kommer fra det sydjyske område (syd for linjen Esbjerg- Vejle), enkelte fra Midtjylland, en gruppe fra Fyn og hovedstadsområdet. Adventure Eftersolen er inde i en særdeles positiv udvikling, idet der sidste år på dette tidspunkt var 18 elever tilmeldte elever til dette skoleår. Her i januar 2013 er der i alt 55 tilmeldinger til skoleåret 13/14, hvoraf 43 har betalt tilmeldingsgebyr. Til skoleår 14/15 er der 15 tilmeldinger og til skoleår 15/16 er der 5 tilmeldinger og en af dem har betalt gebyr. Lærerne Adventure efterskolen har til dette skoleår en LÆ gruppe på 7 fuldtidsansatte L, en på 90% (og i dette skoleår på barselsorlov) og en LÆ på ½ tid der samtidig også varetager Pedel opgaven. Lærerne besidder høje faglige kvalifikationer til så vel vores prøvefag som vores linje-/profilfag samt andre kompetencer der bringes til anvendelse i.f.m. vores aktivitetstilbud på hverdagsaftnerne og i weekenderne. Udover undervisningen er der en del øvrige opgaver som varetages af såvel udvalg som af enkelte lærer. Det drejer sig om alt fra vejledning, mentorordning (se bilag v), hjemmeside, fotodokumentation, skemaer, oversigter, planlægning af indtægtsgivende aktiviteter, rejser og foredrag m.m. Herudover indgår de normale kostskoleforpligtelser, der knytter sig til skoleformen, (mødeaktiviteter, kontakt lærer -, vagtlærer funktioner m.m.) i det daglige arbejde for vores lærerstab. Der er på skolen etableret et intranet (VIGGO), i hvilket der bl.a. føres dagbog, fravær, kalender, samtaler med eleverne, ugeskema samt gives informationer til alle eleverne. Der arbejdes med at forældrene også får adgang til dette, så forældrene kan følge med i udviklingen og have en let og kort kommunikationsvej. Side 9

10 Undervisningen Vi har valgt at inddele året i forskellige perioder/moduler Introduktionsperioden til og med uge 36 Modul I til og med uge 45 Modul II til og med uge 9 Modul III til og med uge 18 Opsamling, eksamen og vider(afslutnings) periode til og med uge 26 Introduktionsperioden bruges til at introducere Adventure Efterskolen og lære det at være efterskoleelev og indgå i fællesskabet. Udover den daglige faglige undervisning, er ugerne præget af overordnede emner og temaer som går på tværs af undervisning og klasserne. Emnerne er bl.a. miljø, teamsamarbejde, medborgerskab, kost og sundhed. I vores linje/profil fag har vi arbejdet ud fra en AES Kanon som er emner som alle elever har været igennem under deres ophold her på AES, uanset hvilket skoleår de har gået her. Vi har også indarbejdet at alle eleverne får kendskab til indholdet af de forskellige linjer for på den måde at give dem den bedste mulighed for at vælge linje i modul I. Sikkerhed er som tidligere beskrevet en vigtig parameter i.f.m. vores undervisning og dagligdag på Adventure Efterskolen. Som noget af det første afholdes der brandøvelse så eleverne ved hvordan de skal forholde sig såfremt alarmen lyder. Herudover er sikkerhedsudstyr, cykelhjelm m,.m. obligatorisk i enhver undervisningssituation og I den første periode kommer alle eleverne også igennem sikkerhedsinstruktionen vedr. kajak samt prøver vandtilvænning. Opbygningen og rækkefølgen af de enkelte emner er nøje overvejet for på bedst mulig måde og hurtigst muligt at skabe en fælles reference ramme og fælles forståelse for, hvad Adventure Efterskolen er, og hvor den differentierer sig i forhold til folkeskolen som eleverne kommer fra. Øvrige moduler er primært for at give eleverne større valgmulighed i de forskellige linje-/profil fag, så man ikke er bundet af et helt år af skal fortsætte på den samme linje men har mulighed for at sammensætte sit eget efterskoleforløb i forhold til interesser. I de forskellige perioder er der også Side 10

11 forskellige faglige tværgående emner, hvor der arbejdes på tværs af klasser og faggrænser. De kommende år vil dette område blive udviklet yderligere jf. de fastsatte målsætninger for området. Vi tager i dette skoleår (har taget) udgangs i, at lave en del dage med alternativ læring, på baggrund af den særdeles positive tilbagemelding der var for vores elever i foråret Dagene, som er fordelt med en dag i september og en dag i februar, marts og april, går ud på at eleverne opdeles i grupper af 8 elever, på tværs af alder og klasser trin og sendes rundt til forskellige læringsposter. Eleverne cykler til første post, modtager koncentreret information/viden/læring i 10 til 15 minutter, cykler videre til næste post og inden ny viden gives, praktiseres vidensdeling ( share knowledge ) ved besvarelse af en række spørgsmål, som gruppen skal forholde sig til. Når spørgsmålene er besvaret gives ny information/viden/læring om et andet emne, gerne relateret til det sted posten er, hvis det passer til konteksten, og herefter videre til næste post o.s.v. Det har vist sig, at denne form for læring med kombination af fysisk aktivitet, koncentreret viden/undervisning og vidensdeling i gruppen gør, at eleverne væsentlig bedre husker det lærte indhold. I bilagene er der i detaljer beskrevet, hvad hver enkelt prøvefag, linje-/profilfag arbejder med i løbet af året. Herudover er der en samlet oversigt (kalender) for hele skoleåret samt detaljeret beskrivelse af de større arrangementer ture m.m. Den pædagogiske virksomhed i.f.m. kostskolearbejdet Vores mission, vision og værdigrundlag danner grundlaget for vores måde at være sammen på under anvendelse af begreberne Adventure, fællesskab og annerkendende pædagogik. Vores dagligdag bygger på vores fælles reference ramme som er benævnt Rammer for samarbejde - Spilleregler. Her er walk the talk, tale med fremfor om, hvilken konsekvens har det jeg gør - for andre, gensidig respekt for faglig dygtighed mere end hvilken funktion man har, nogle af de nøgle områder som fokuseres på i dagligdagen. Samtidig betragtes feedback Side 11

12 som en gave. En gave man ikke kan bytte men selv bestemmer om man vil lukke op og bruge vi elsker at få gaver samt at bruge disse. Vi sætter de ting i fokus der virker og det positive, idet det, der sættes i fokus, har det med at vokse. Der følges løbende op, så vi sikre, at det vi har sagt, også er det vi gør. Det er også vigtigt for os, at eleverne får en forståelse af, at der her på Adventure efterskolen arbejdes ud fra en gensidig respekt og et ligeværd med begejstring for hinandens forskellighed, evner og mangfoldige intellekter. Det - at Janteloven er begravet og antijanteloven dyrkes, - at man er unik og enestående og har meget man kan bidrage med, - at vi har en fælles ramme (spilleregler) for vores måde at være sammen på, - får konkretiseret forventninger til skoleåret og at det også er OK ikke at have gjort sig sine forventninger klart, - at vi får sat ord og eksempler på hvad den gode efterskole er og vigtigheden af kommunikation, samtale og ansvar, - at vi uddyber vores måde at være sammen på, forståelse for og værdsættelse af vores forskellighed, samt - at vi taler om, hvad vil gerne vil opnå fremfor forbud gør at den fælles platform skabes i løbet af den første periode. Det er vigtigt for os, at vi sammen med eleverne får denne fælles platform og referenceramme, så vi alle på bedst mulig måde kan bidrage til opnåelse af vores hovedsigte. Senest rettet til januar 2013 Forstander Karsten B. Dressø og kommende forstander Henrik Hartvig Side 12

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere