Sønderborg. Skoleåret Læringsdøren åbnes. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1"

Transkript

1 Sønderborg Skoleåret https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens bestyrelse, personale og ledelse, der er ansvarlige for såvel drift som udvikling af 10. klasses tilbuddet i Sønderborg Kommune. Dette sker i nært samarbejde med skoleforvaltningen og andre uddannelsesinstitutioner både i og udenfor Sønderborg Kommune. Vi ser os selv som en åben og dynamisk uddannelsesinstitution, der er i fortsat udvikling for bedst muligt at kunne leve op til de politiske krav vedrørende 10. klasse landspolitisk som lokalpolitisk. Vi er centralt beliggende i kommunen og målet er at skabe et unikt lærings- og ungdomsmiljø. Med 150 elever indskrevet i skrivende stund, er elevtallet tredoblet siden tilbuddet blev etableret i Sønderskov-Skolens regi i Vi har de senere år igangsat en lang række konkrete tiltag, for at eleverne kan blive uddannelsesparate i forhold til at fortsætte i og gennemføre en ungdomsuddannelse. De seneste målinger viser således også, at skolens elever kommer rigtig godt videre i uddannelsessystemet 1. Vores høje ambitionsniveau for 10. klasses tilbuddet har således solid grund i de nuværende resultater. Læringsdøren åbnes. 1 Vores tilgang er, at 10. klasse ikke er afslutningen på grundskolen, men et anderledes skoleår og starten på et nyt uddannelsesforløb. Når unge mennesker vælger 10. klasse, foretages et aktivt tilvalg, og netop det aktive valg er en væsentlig forudsætning for et godt forløb, hvor faglig og personlig udvikling giver et godt afsæt for senere uddannelses- og erhvervsvalg. Formålet med dette skrift er dels at beskrive de pædagogiske hovedindsatser i vores nuværende 10. klasses tilbud, dels at trække streger frem mod fremtidens 10. klasses tilbud i Sønderborg Kommune. For de mere organisatoriske aspekter omkring vores 10. klasse henviser vi til følgende:

2 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sønderborg Kommunes politikker og retningslinjer på skoleområdet: Sønderskov-Skolens hjemmeside (menupunktet 10 eren): Oprettelse af erhvervsrettet 10. klasse =2807#3 Mission, vision, værdier og strategi Mission for 10 eren på Sønderskov-Skolen: Af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen fremgår for 10. klasse: 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. På den baggrund er missionen for 10 eren på Sønderskov-Skolen tredelt: - at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer - at eleverne bliver afklarede i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse - at fastholde eleverne i uddannelsessystemet Vision for 10 eren Sønderskov-Skolen: Vi vil skabe et unikt lærings- og ungdomsmiljø, hvor 10. klasses eleverne flyttes mest muligt fagligt, socialt og personligt. Det forudsætter glade og selvværdsstærke unge mennesker samt en engageret og højt specialiseret medarbejdergruppe. 2/10

3 Værdier for 10 eren på Sønderskov-Skolen: Tryghed, nærvær og respekt 10 eren på Sønderskov-Skolen arbejder aktivt for at fremme den faglige, kulturelle og sociale udvikling hos den enkelte elev og for at udvikle en lærende organisation. Der udvises høj respekt for andres værd, mangfoldighed og forskellighed. Fællesskab og anerkendelse Eleverne i 10 eren på Sønderskov-Skolen skal leve og arbejde i et demokratisk samfund - både nationalt og internationalt. De skal deltage i en livslang uddannelse, og de skal være i stand til kritisk at tage stilling og udvise social bevidsthed og tolerance. Udvikling og forandring bygger på dialog og erfaring og skaber vilkår for fællesskab og samhørighed. Ansvarlighed I 10 eren på Sønderskov-Skolen har vi et højt ambitionsniveau og tror på kvaliteten af vores indsats. Vi vil med udgangspunkt i elevernes lyst til at lære stille store krav til faglig viden og til kvalitet i undervisningen. Den enkeltes selvtillid og selvværd styrkes gennem anerkendende og konstruktiv feedback. 3/10

4 Forholdet mellem mission, vision, værdier og strategi 4/10

5 Pædagogisk og didaktisk udgangspunkt I vores tilgang til skoleudvikling for 10 eren på Sønderskov-Skolen tilstræber vi altid at tage udgangspunkt i den seneste forskning på skoleområdet. Vi tager således afsæt i det, der er evidens for virker på nationalt og internationalt plan, og gør os umage med oversættelsen til vores specifikke, lokale kontekst. Hvad virker? (seneste evidens på 10. klasses området) Hattie 2009 (sammenfatning af 800 meta-analyser af forudsætningerne for at opnå et stort læringsudbytte). For at opnå stort læringsudbytte skal skolen: Formulere klare undervisningsmål Udarbejde klare undervisningsstrategier, dvs. skabe et analytisk og metodisk fokus på skolen Identificere klare indsatsområder Sætte høje standarder og forventninger Alistair Smith 2011 (analyse af 20 skoler med et særligt højt læringsudbytte): Skoler med høj performance har et klart, læringsorienteret kerneformål, som er kendt af både ansatte, elever og forældre At ledelsen hele tiden fokuserer på undervisning, der skaber god og engagerende læring At centrum for skolens aktiviteter er det, der foregår i klasselokalet eller i skolens andre læringsarenaer At læseplaner, lærebøger og pædagogiske kompetencer hele tiden skal opdateres At data om skolens læringsresultater fortolkes og gøres til redskaber i hænderne på lærerne At skolen opleves som et fællesskab, der er engageret om ét overordnet fælles mål: At sørge for at hver enkelt elev får mest muligt ud af sine evner, både hvad angår faglige resultater, men også hvad angår demokrati, medborgerskab og livsduelighed 5/10

6 Skolens tilbud består i: 14 ugentlige lektioner i dansk, engelsk og matematik, der er obligatorisk og med 10. klasse prøve. 6 ugentlige lektioner i fysik og tysk, der kan vælges (med 10.klasse prøve). 12 træningstimer i fitnesscenter. Forskellige valgfag, lektielæsning og ekstra dansk, engelsk og matematik, samfundsfag og religion. Linjefag 6 timer pr. uge: International linje m. udveksling Science i samarbejde med AGS Young Enterprice national innovations undervisning Programmering i TECs Sønderskov Social og sundhed med besøg på lokale institutioner Idræt Adventure Mad og sundhed med madlavning Kommunikation og medie med opgaver på skolens facebookprofil Social- og personlig udvikling ved Unge med Power. Ungdomsmiljø: Der er fester, udflugter, bowling, mentordag, spændende projekter og fællessamlinger. Der er fællesskab, hvor rammerne gør det let at skabe relationer, venskaber og kontakt mellem elever og lærere. På 10 eren skaber vi et unikt ungdomsmiljø, hvor det i høj grad er eleverne, som er med til at præge den stemning og den kultur, der er på skolen. 6/10

7 Moderne tider i nye lokaler: Helt nyt it-udstyr Mulighed for at låne cromebooks til personligt brug Dygtige lærere UU-vejledere lige ved hånden hver dag Unge med Power Camp og en hverdag med coach, positiv psykologi og anerkendende mijø, hvor du bliver taget alvorlig og lærer meget. EUD-10 Eud-10 er særlige linjer i 10 ende klasse for elever, der ønsker at undersøge, om de vil fortsætte i en erhvervsuddannelse. Der er to klasser med introduktion og brobygning til ungdomsuddannelserne og praktik: Samarbejdsskoler: 10 eren - Sønderborg EUC-Syd BC-Syd Social og Sundhedsskolen, Aabenraa Gråsten Landbrugsskole. 7/10

8 Linje A. Sundhed og livsstil (EUC) Butik og handel (BC-syd), Moderne sundhed (Social og sundhedsskolen) Linje B. Strøm,elektronik, data og byggeri (EUC) Industriel produktion og mekanik (EUC) Landbrug (Gråsten Landbrugsskole). I 13 uger er der introduktion til ungdomsuddannelserne mandage og tirsdage. Undervisningen foregår mest på Ungdomsuddannelsen, der er to lærere på hver klasse. En lærer fra 10 eren og en faglærer fra f.eks. UC-syd. Der arbejdes med projekter, som indeholder eksamensstof fra dansk, engelsk og matematik, men temaet er introduktion til den pågældende ungdomsuddannelse f.eks. industriel produktion og mekanik. De øvrige dage har eleverne almindelig undervisning på 10 eren. Undervisningen fører frem til 10 ende klasseprøven i dansk, engelsk og matematik. Uge 33 Introduktion til 10 eren med medvirken af Unge Med Power og Camp på Idrætshøjskolen. Uge 34 mandag fredag Introduktion til ungdomsuddannelserne - endeligt valg af hold A eller B. Uge 35 mandag-tirsdag Uge 36 mandag-tirsdag Uge 37 mandag-tirsdag Uge 38 mandag-tirsdag Uge Uge 41 Uge Uge Uge 49 Sundhed og Livsstil (EUC) Strøm, elektronik, data og byggeri (EUC) Sundhed og Livsstil (EUC) Strøm, elektronik, data og byggeri (EUC) Sundhed og Livsstil (EUC) Strøm, elektronik, data og byggeri (EUC) Sundhed og Livsstil (EUC) Strøm, elektronik, data og byggeri (EUC) Brobygning og praktik Emneuge på 10 eren Butik og handel (BC-syd) Industriel produktion og mekanik (EUC) brobygning og praktik Terminsprøver 8/10

9 Uge mandag-tirsdag moderne sundhed (Social og sundhedsskolen) Landbrug (Gråsten Landbrugsskole). Uge 1-3 mandag-tirsdag Uge 1 kun tirsdag!.(landbrug) Uge 3. mandag.(social og sundhed) Uge 3. tirsdag opsamling på holdene Uge 4-5 moderne sundhed (Social og sundhedsskolen) Landbrug (Gråsten Landbrugsskole). Praktik og eventuelt OSO-opgave Lærerstaben: Linje A. 10 eren: Birgit Jensen (dansk og engelsk), Henrik Bruhn Jessing (matematik). Sundhed og livsstil (EUC): Marianne G Boldsen Butik og handel (BC-syd): Brian Kaslund, Line Petersen Moderne sundhed (Social og sundhedsskolen): Annette From Linje B. 10 eren: Iben Guldberg Hansen (dansk og engelsk), Henrik Bruhn Jessing (matematik). Strøm,elektronik, data og byggeri (EUC): Industriel produktion og mekanik (EUC): Landbrug (Gråsten Landbrugsskole): Eksempel på ugeskema for en elev i EUD-10 mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag 1 Intro Intro da da eng 2 Intro Intro da da mat 3 Intro Intro eng mat 4 Intro Intro eng mat 5 Intro Intro linje linje 9/10

10 6 Intro Intro linje linje linje linje 10/10

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

klasse skoleåret 2013/2014

klasse skoleåret 2013/2014 klasse skoleåret 2013/2014 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE& PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2013/2014 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 1.Om indholdsplanen...5 2.Skolens værdigrundlag...5 2.1 Værdigrundlagets ordlyd...5 3.Skoleformens hovedsigte...5 3.1 Skoleformens hovedsigte jf. lovgivningen...5

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere