Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003"

Transkript

1 35. årgang, nr. 2 Juni 2003

2 Leder Sidste ØT inden sommerferien Endnu et år er gået, og ØT er udkommet rettidigt i henhold til FoFoDaLa s vedtægter. Og ja, bladet har formået at opretholde sin høje standard, selvom mistroen var slet skjult i lederen i ØT for cirka et år siden. Da var der ikke særlig høje forhåbninger om at bladet ville overleve, men det er heldigvis blevet modbevist. Et tilbageblik over årets udgivelser viser flere nye tiltag: Som noget nyt indeholder ØT hver gang en beretning fra formanden af FoFoDaLa, hvilket er rart for os menige. Således fås let et overblik over, hvad de render og laver i bestyrelsen. Endvidere har en anden klumme gjort sit indtog i ØT nemlig Kaspers. Altid en fornøjelse at læse om opkast og tilsvining af ædle traditioner på landinspektørstudiet. Keep up the good work, Kasper! Redaktionen har til tider oplevet gisp og forskræmte ansigter, når en venlig forespørgsel på en lille-bitte artikel er blevet foretaget. Men tænk over det Uden artikler ville ØT jo ikke være andet end et gult, grønt eller rødt omslag med påtrykket Ørkentrompeten. Og hvem kan holde glædesudbruddet tilbage, når man til sin store overraskelse finder den nye udgave af ØT indeholdende et velassorteret sortiment af artikler i dueslaget! Vi ved for eksempel, at I sidder derude med en masse gode målehistorier. Og som en vis studerende sagde til den nyligt afholdte generalforsamling: Hvis ikke folk selv skriver deres målehistorier i ØT, så skriver andre folk dem på rygteforum, og dér bliver de blæst ud af proportioner. I opfordres hermed til at komme ud af busken og levere de artikler, vi andre sidder og morer os over. God sommerferie Hver udgave af ØT siden sidste sommerferie har også indeholdt en målehistorie. Denne tradition håber redaktionen at kunne holde i hævd ved kommende udgivelser. Ingen leder uden lidt brok og derfor kommer der her en lille reprimande: 1

3 Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra kassereren samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 4. Godkendelse af regnskabet 5. Beretning fra arbejdsgrupper 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af formand 8. Valg af revisorer 9. Evt. Ca. 35 medlemmer tilstede Ad 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Finn Christesen (6. sem.) Referent: Lise Lausten Frederiksen (8. sem.) Ad 2. Formandens beretning Formand Karina Rasmussen gav beretning Medlemsstatistik Foreningen har en flot medlemsprocent. 89% af de studerende er medlem. Dvs. der er kun 18 studerende, som ikke er medlem. Desuden har foreningen fået 13 nye passive medlemmer i dette foreningsår. Arrangementer Kulturtur 2002 var en meget god tur og betragtes som en succes. Det var dog ærgerligt, at bussen ikke blev fyldt. Kulturtur 2003 går til InterGEO messen i Hamburg d september. Der kommer mere information om turen senere. Pool-turneringen var er meget god opbakning til og den betragtes som en succes. Der var dog ingen deltagere fra 5./6. semester. Fredagsbarene har i år desværre været lidt tyndt besøgt. Tidspunkterne for fredagsbarene er ofte faldet sammen med projektaflevering m.v. Vi har desuden haft problemer med klager over fredagsbarene. Dette har resulteret i en række nye retningslinier for afholdelse af fredagsbar. Retningslinierne findes på foreningens hjemmeside. Hvis de ikke overholdes 2

4 er der risiko for, at vi kan miste retten til at holde fredagsbar i Fibigerstræde 11 og 13. Årets fester (dåbsfest, julefrokost, forårsfest) har været gode, og opbakningen til disse har været fin. Dog har vi også med hensyn til fester fået problemer, da vi ikke længere kan leje kantinelokaler til billige penge. Det har resulteret i at priserne på festerne har oversteget de 100 kr., som plejer at være grænsen for, hvad en fest må koste. Da der er en risiko for, at folk ikke vil med til festerne, hvis de bliver for dyre, er det måske på tide, at få udarbejdet nogle nye retningslinier for afholdelse af fester. Studenterrepræsentant i Ddl Vi har i år for første gang haft en studenterrepræsentant med i Ddl s bestyrelse. Det har været Karina Rasmussen, som har deltaget i foreningens bestyrelsesmøder. Karina har bl.a. deltaget i en arbejdsgruppe, der har stået for udarbejdelsen af h j e m m e s i d e n : der skal reklamere for landinspektørstudiet. Siden er blevet rigtig god og afspejler meget godt det at være landinspektørstuderende. Udgivelser Telefonnøglen blev også i år udgivet. Det viste sig dog, at der var blevet trykt for få telefonnøgler, da ikke alle nye medlemmer, der meldte sig ind efter trykningen, kunne få en sådan. Ørken Trompeten (ØT) er blevet udgivet, som foreningens vedtægter angiver. Indholdet af ØT har været meget spændende og redaktionen har været god. Der har i år kun været små ændringer på foreningens hjemmeside. FoFoDaLa har fået en annonce i Landinspektørens Meddelelsesblad, der reklamerer for hjemmesidens Jobforum. FoFoDaLa har før i tiden haft en sangbog. Denne er dog gået i glemmebogen. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en ny sangbog for foreningen. Det er meningen, at den skal ligge som et klassesæt til udlån i Anders Ottes kælder. Sangbogen er da også helt færdig til trykning. Der er dog p.t. ikke penge til trykningen, da en del af foreningens penge p.t. sidder i T- shirts. 3

5 T-shirts FoFoDaLa har i år fået trykt 200 nye T- shirts. Der blev købt to modeller; den almindelige og nogle i bodyfit model. Bodyfit modellen blev en stor succes og de er næsten alle sammen solgt. KMS plejer at være sponsor for vores T-shirts, men takkede nej denne gang. Derfor spurgte bestyrelsen i stedet Leica, som gerne ville sponsorere. Der gik lang tid fra det blev besluttet at købe nye T-shirts til de faktisk kom. Årsagen var bl.a. at KMS var meget lang tid om at svare på forespørgslen. Kassebeholdningen er ved regnskabets afslutning ,39 kr. imod ,39 kr. samme tid sidste år. Differensen er 1.440,84 kr., og regnskabet er derved afstemt. Ad 4. Godkendelse af regnskabet Revisor Anna Sandmann Pedersen har godkendt regnskabet. Generalforsamlingen godkendte tillige regnskabet. Formanden afsluttede beretningen med at sige tak til Eskil, for det store arbejde han har gjort for foreningen og specielt for ØT. Ad 5. Beretninger fra arbejdsgrupper Beretning fra Nordisk Møde af Per Egebak Jensen Ad 3. Beretning fra kasseren samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. Kasser Martin Engsig gav beretning Der har i årets løb været indtægter for i alt ,83 kr. og udgifter for i alt ,67 kr., hvilket giver et underskud på 1.440,84 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt, at der stadig sidder en del penge i T-shirts, der endnu ikke er solgt. Nordisk Møde blev sidste år afholdt i Danmark. Mødet gik fint. Der er udarbejdet en rapport om Nordisk Møde. Den ligger hos Eskil. Arbejdsgruppen har der ud over deltaget i OFM i Stokholm, hvilket var en spændende tur. Næste Nordiske Møde foregår i Norge til september. Eskil stiller i den forbindelse forslag om, at bassisterne allerede inden sommerferien introduceres til Nordisk Møde og bliver tilbudt at deltage, da 4

6 mødet falder ret hurtigt efter sommerferien. Beretning fra ØT-udvalget af Christian Peter Hansen Christian har overtaget Eskils rolle i ØT-udvalget og opfordrer til, at folk er lidt mere villige til at skrive til bladet. Da der kun stiller to personer op fra hvert semester, er ovenstående automatisk valgt. Ad 7. Valg af formand Lise Frederiksen vælges som formand. Thomas Larsen roser udvalget for et meget godt og spændende blad. Han foreslår desuden, at alle de målehistorier, der har været trykt i bladet, samles til en særudgave med målehistorier. En anden mulighed kunne være, at gøre målehistorierne til en fast del af foreningens hjemmeside. Ad 6. Valg af bestyrelse Følgende medlemmer stiller op til FoFoDaLa s bestyrelse: Lise Frederiksen 8. sem. Malene Thomsen 8. sem. Esben Hansen6. sem. Christian Peter Hansen 6. sem. Martin Engsig 4. sem. Jacob Brandt Jensen 4. sem. Ad 8. Valg af revisorer Der vælges to revisorer: Jane Holmgaard 8. sem. Finn Christensen 6. sem. Ad 9. Evt. Karina Rasmussen fortæller om besøg fra hollandske landinspektørstuderende, og opfordrer til at folk deltager i et fællesarrangement d. 30. maj. Arrangementet består i at spise sammen med gæsterne et billigt sted i byen og derefter vise dem til Jomfru Ane gade. Der er sidste tilmelding d. 23. maj. Aalborg d Lise Lausten Frederiksen 5

7 Århus tur-retur Af Roar Borgen 4.semester Så skete det - 3. semester har været på studie tur til Århus. Dette for at se på forskellige typer byplanlægning og bebyggelse, der har været epokegørende i den vestlige verden. Turen startede med et stop i Hjortshøj, der er et økosamfund, hvilket prægede det syn man fik af bebyggelsen. Ustruktureret og rodet byggeri med mange ikke færdig bebyggelser. Bussen bragte os videre til Skejby, som har et boligområde der stadig er en byggeplads 25 år efter at de første boliger blev bygget. Kendetegnet for området er, at det er vidt forskellige arkitekter der har tegnet bebyggelserne, men ingen af dem har set bebyggelsen som en helhed!!! Måske er det medvirkende til at bebyggelserne ser utrolig usammenhængende ud, men med hvert sit smukke arkitektoniske træk. Af bebyggelser der ellers blev besøgt var et af Kurt Thorsens første projekter Sandbakken. Den sidste bebyggelse der blev besøgt var en bebyggelse der er stærkt præket af Le corbusier tankegang med at bygge højt og have fællesarealer mellem bebyggelserne. Som I sikkert har gættet er der her tale om Gjellerup parken. Generelt en hyggelig studietur, med indblik i forskellige byggestile. 6

8 Geografiske InformationsSystemer Programudvikling - GIS - Autoriseret MicroStation og GeoMedia forhandler - MicroStation Uddannelsescenter LIFA A/S kan, i tillæg til standard programpakker, tilbyde en bred vifte af egenudviklede og brugertilpassede applikationer til MicroStation/GeoGraphics og GeoMedia/GeoMedia Web Map, herunder kan nævnes programmer til: Konvertering af geodata til/fra MicroStation, herunder databaseoplysninger. Bearbejdning af data. GIS-analyser. Håndtering og udtegning af kort. Dataetablering Bearbejdning DSFLIND Landind DB2DGN Eltrans Eleman Koorsys Værktøj Adrdb ALF Indeks Komplexer Lvlsymb Skrænt Tabman KORT Databaser Dataudtræk Anvendelse Findadr Finddgn Typelist Kliste VISTOPO Plotmap / BatchPlot GeoINA DSFLUD Landud LIFA's Geografiske Informationssystem MicroStation Er et totalt interaktivt grafisk programmel, som giver mulighed for digitalisering, grafisk konstruktion og beregning, redigering og udtegning af kort mv. Til alle tegningselementer kan knyttes alfanumeriske informationer fra databaser. MicroStation er i dag Danmarks mest udbredte platform for håndtering af digitale kort. LIFA A/S, Bredgade 91, 5560 Aarup Telf: Fax: Yderligere information: lifa.dk 7

9 8

10 Københavnerturen et godt stykke fra en helvedes tur! Af Morten Sørensen 6. semester Der var fra begyndelsen lagt op til noget stort, da planlægningen omkring denne begivenhed havde været perfekt ja altså de studerendes planlægning, for turen var blevet udsat og flyttet frem og man kunne slet ikke blive enige om, hvornår vi skulle af sted. Snart skulle det vise sig at turen levede op til alle forventningerne. Vi stillede torsdag morgen før fanden fik sko på de der skulle på nede i byen kl. tyve i. Det tidlige tidspunkt til trods var folk friske og veloplagte. Mads Oraklet Mogensen havde sørget for bajere, så vi vidste, at lige meget hvor mange vi drak, slap de aldrig op. Og der blev gået til den fra start som en anden god soldat viste Mads vejen frem det første tjeeaaah (selvfølgelig en dåseøl) lød knap 2,5 min efter afgang. Enkelte uheldige elementer fulgte med på dette udlæg. Busturen derover gik uden de store overraskelser udover den negative i, at buschaufføren selvfølgelig havde fået en masse penge for at standse et gudsforladt sted, nemlig lige før Storebæltsbroen, hvor flere med søvn i øjnene og deres medbragte McDonalds-kort klar, ærgerligt måtte konstatere, at der altså ikke lå en McD. Nå, men vi fik købt et landgangsbrød til 52 kr, mens chaufføren nød sin gratis kop kaffe. Til chaufførens fordel skal det dog siges, at han her gjorde opmærksom på, at han da havde et køleskab oppe foran til øllerne hmm! Efter trekvart times kedsomhed, drog vi videre hen over det store bælt. Efter endnu ti timer i bus ankom vi til Staden. De første blev losset af ved Scankort, mens resten blev smidt af ved COWI efter chaufføren havde kørt rundt i omkring en halv time, før Christian Langelænder forbarmede sig og viste ham vejen. Hvad der foregik på Scankort kan jeg ikke berette om, men COWI stillede med bl.a. legendariske Fotogrammetri-Max. Der blev holdt en lille seance, hvor nogle fyre fortalte om firmaet. Herefter blev der serveret meget tiltrængte sandwich er, og efter omtrent 9

11 2 min og lidt slåssen om de sidste var rub og stub borte. af, hvad fotogrammetri i det hele taget drejer sig om. Sådan blev der snakket løst og fast indtil vi besluttede os for at gå ud og se om de andre var kommet fra Scankort. De havde ventet i 40 minutter ærgerligt for dem! Herefter var det tid til rundvisning i firmaet. Vi blev slæbt rundt til de forskellige afdelinger, og fik en masse at vide, som jeg ikke lige helt kan huske. Så kørte vi til vores alkoholfrie vandrerhjem på Amager, hvor vi blev indlogeret, og der skulle selvfølgelig være ro kl. 6 om eftermiddagen folk kunne jo ligge og sove! Vi valgte at gå mod i byen i forskellige grupper de fleste med en bordreservation på Jensens Bøfhus det skulle vise sig at være en meget dårlig idé. Men allerførst skulle vi lige fordrive tiden med en flok bajere på en særdeles lokal bodega på Amager. Baren blev passet af en rar mor, hendes 7-8 årige datter og deres kæmpe Grand Danois. Efter en 8-10 bajeres tid, drog selskabet videre mod Jensens Bøfhus, hvor vi som sagt havde reserveret bord. Da vi kom tilbage til mødelokalet stod der til alles store glæde kaffe og kage klar. Endnu en gang blev der ryddet. Til sidst sad vi og snakkede en masse om fotogrammetri og om f.eks. Jens Juhl og Höhle enkelte fandt sågar ud Der var en god stemning og alle fik bestilt mad forholdsvist hurtigt, men så begyndte problemerne. Personalet var tydeligvis ikke forberedt på et så stort selskab. Maden var flere timer undervejs og enkelte fik ikke det de bestilte. Flere nåede sågar at blive sultne 10

12 igen, så der blev udleveret godt med ekstra pommes frites og sovs. Efterfølgende var der meget brokkeri og personalet oplyste os om at vi skulle have bestilt maden samlet hmm vist på tide at få det sagt!!! Vi forlod Jensens, nogle ikke helt mætte og mange rigtigt sure, og drog mod byen. Her skulle vi selvfølgelig prøve den nye Metro, og flere var mildest talt forbavsede over at man kunne se både frem og tilbage på sporet hvor fanden er lokomotivføreren? Andre blev lidt fortørnede over, at man allerede helt oppe i toppen skulle betale for sin billet ikke nede ved selve toget. En enkelt måtte opklare dette mysterium på den hårde måde, og nåede ikke metroen sammen med alle de andre præcis som en scene fra en amerikansk b-film stod alle og vinkede til ham inde i metroen. Da vi kom til byen, blev folk lidt delt. Nogle muntrede sig på Studenterhuset andre på stopfulde barer rundt omkring i det københavnske natteliv. Fællesnævneren var grøn, om end med lidt besvær vi er jo vant til fredagsbarpriser! Studenterhuset viste bl.a. sit gode handelstalent ved at lukke baren kl. 24 selvfølgelig kun for gæsterne, ikke for de åbenbart meget festglade bartendere og venner, der morede sig for enden af baren med masser af øl måske lidt harme at spore fra gæsternes side. Flere tog efter Studenterhusets lille stunt hjem, mens andre blev og så på. Fælles for alle var det at man var lidt mærket næste dag, hvor vi skulle besøge Kort og Matrikelstyrelsen. Chaufføren valgte vejen helt omkring centrum nu er jeg godt nok ikke særligt stedkendt i Staden, men det lød på flere som om, det måske ikke var den bedste ide, chaufføren havde fået på den tur. Efter lidt turen rundt downtown KBH, kom vi endelig til Rentemestervej, hvor vi alle fik udleveret flotte navneskilte de kræser åbenbart for deres gæster. 11

13 KMS imponerede dybt med allerede dækket kaffebord og frøsnappere respekt! Så gik de ellers i gang med snakkeriet og flere fik bl.a. luftet deres utilfredshed med og forbedringsforslag til MIA. Herudover blev der talt om Top10DK, Matrikelkortet og dets fremtid og matrikulære sager i al almindelighed og en masse andet. Besøget bød også på en rundvisning til bl.a. en sagsbehandler og en der ajourførte topografiske kort. I pauserne var folk begyndt at rekognoscere i kantinen for, hvad den kunne byde på, når den tid kom, men endnu en gang overgik KMS sig selv. Da vi gik til middagspause stod det helt store kolde bord med laks og andet godt fra havet klart. Der blev spist op og folk gik glade til næste foredrag, hvor der for øvrigt straks efter denne, blev serveret kaffe og kage kan overraskelsernes tid da ingen ende tage! Man kan vist godt sige, at folk forlod KMS med en god smag i munden. Chaufføren glimrede endnu en gang med en tur omkring Rådhuspladsen for at komme på motorvejen som sagt før er jeg ikke så godt kendt i KBH, men det føltes ligesom bare ikke rigtigt. Vi ramte dog motorvejen og fandt da også til Jylland igen. Busturen gik for de flestes vedkommende med at hælde lidt øl i sig og folk var godt trætte, da vi ankom til Aalborg sent fredag aften. Alt i alt en kanon tur, hvor især Die photogrammetischen firmen Neh! glimrede ved deres store gavmildhed. Slutteligt også en tak til planlægningsgruppen, som gjorde et kanon stykke arbejde. 12

14 Vi takker FoFoDaLas sponsorerer, da de er med til at sikre Ørkentrompeten udgivelse i fremtiden Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen Brodersens Allé Hellerup Landinspektørgruppen '98 Rørholmsgade Hobro Landinspektør Jørgen Hansen Lilletorv, Østergågade 33 B 4800 Nykøbing F Landinspektørfirmaet Jens E. Rasmussen Rådhusgade Odder Landinspektør Jan Pedersen August Olesens eftf. Sveasvej Rønne Landinspektørerne Christensen - Kærn - Sidenius P. Toft Jensens eftf. Rytterstaldstræde Slagelse Landinspektørerne Hans Lunde, E. Krogh Sørensen, Asger S. Kristensen, Ole Nørgård og Anne Marie J. Walmar Håndværkervej Silkeborg LandCAD A/S A.C. Jacobsens Vej Nørresundby LIFA A/S, Landinspektører Bredgade Årup Tvilum Landinspektørfirma Huginsvej 6 C 3400 Hillerød Landinspektørerne Boe, Kristiansen & Overgaard-Larsen Vesterbrogade 35, 4.tv København V Landinspektør Erik Juhl Christensen C. Dyekjærs Eftf. Vestergade Maribo Landinspektørerne Hvenegaard & Meklenborg A/S Kullinggade Svendborg GEOvision a/s Danmarksgade Frederikshavn 13

15 Across 4. Hvad de andre ikke fortæller 6. Labilt skel + L Ølvalg 11. Til damer der tisser i bukserne 12.Ny modefarve på 4. sem Down 1. Ny fofodala formand 2. Lavkompetent wannabe landinspektør 3. Matrix Messe i Hamburg 10.Rumhunden 14

16 Der vil blive trukket lod om seks øl til førstkommende fredagsbar blandt de rigtige besvarelser. Besvarelser kan afleveres til en fra redaktionen. 15

17 Caspers klumme Af: Casper Hansen, 4.semester I min sidste klumme satte jeg spørgsmålstegn ved, om der var fairplay i FOFODALA s konkurrencer. Jeg sendte ved denne lejlighed en appel til, at bestyrelsen i FOFODALA gik aktiv ind i kampen mod snyd og bedrag i konkurrencerne. Men hvem ville have troet, at disse hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmer havde tid til at gøre noget ved det? Men ganske vidst, ligesom det var ganske vidst, at Buster Oregon Mortensens farfars hund kunne tælle til ti både forfra og bagfra og så alligevel dø i Fredericia, havde bestyrelsen formået at bringe fairplay ind i chicken curling turneringen. Derfor var der ingen tvivl om udfaldet, da det altid er det bedste hold, som vinder, når der ikke forekommer nogen former for snyd. Vinderholdet blev naturligvis TEEN THICKI WØLD fra 3.semester! Men intet varer evigt, så ved bob turneringen var den gal igen med snyderiet. Som det var tilfældet med støvlekastkonkurrencen måtte Niels fra 4. semester (dengang 3. semester) endnu engang se sig slået i finalen af Wolf, selvom alle kunne se, hvem af de to der kommer fra et hjem med bobspil lige til at tage ned fra væggen i stuen. Men nok om det, for nu er der jo heller ikke flere konkurrencer hverken i år eller i fremtiden, hvor det ikke er tilladt at snyde lidt, hvis det bare går ud over personer eller hold fra 3. og 4. semester. Med lidt inspiration fra forsiden på den dybdegående avis 10minutter vil jeg lade resten af denne klumme omhandle SAGDE DE VIRKELIG DET? Under en i en diskussion om man skal printe en eller to sider på et A4: Jacob Brandt: Hvis man printer to sider på en side kan man bedre overskue to sider. Efter en forelæsning om det danske fundamentalnet med henblik på retningsvinklen Agri Bavnehøj-Lysnet: Carsten Flygger: Havde man lysnet i 1868? Og til sidst et råd om sommerens hårmode LANGT TYSK NAKKEGARN KOMMER TIL AT STYRE FOR VILDT 16

18 Brug din studievejleder Selvom landinspektørstudiet er et lille studie, har det en studievejleder. Og hvad går en studievejleder så at laver? Eller hvad kan jeg bruge en studievejleder til? - er der sikkert nogle der tænker. Først og fremmest er studievejlederens job at vejlede og informere de nuværende og kommende studerende på landinspektørstudiet. Derudover sidder studievejlederen også som passivt medlem af L-studienævnet og følger dermed studiets udvikling. Som nuværende studerende kan du bruge studievejlederen til at afklare spørgsmål vedr. studiet; orlov, reeksamen, dispensationsansøgninger, udlandsophold, meritoverførsel, muligheder på overbygningen eller hvad du nu har af spørgsmål. Det er ikke sikkert, at studievejlederen kan svare direkte dit spørgsmål, men de relevante personer kan blive kontaktet, så du altid får svar på dit spørgsmål. Studievejlederen har tavshedspligt, så du skal aldrig være nervøs for, at dine spørgsmål kommer andre for øre. Udover de daglige kontakter til de studerende er der nogle faste opgaver, som studievejlederen arrangerer hvert år; basisbesøg, orientering om overbygning for 7. sem. samt Åbent Hus for kommende universitetsstuderende. Hver uge har studievejlederen også en kontortime, hvor alle er velkomne til at kontakte studievejlederen på kontoret eller per telefon. I studievejlederrummet er der også hæfter om udlandsophold, orlov, SU-skemaer o.l. Så husk du har en studievejleder, som er der for din skyld, hvis du har nogle spørgsmål eller brug for anden hjælp. Mvh. Mikkel Lægsgaard Clausen Landinspektør-studievejleder Fibigerstrædet 13 rum 66c Kontortid: Fredag Tlf.:

19 Formanden informerer Af Lise Lausten Frederiksen Den sidste tid i FoFoDaLa har været præget af opbrud og en masse nye hoveder i og omkring bestyrelsen. Til den netop afholdte generalforsamling måtte vi sige farvel til Karina og Thomas, der dimitterer her til sommer samt Mads og Finn. Jeg vil her benytte lejligheden til på FoFoDaLa s vegne at sige tak til jer alle for det arbejde, I har udført i foreningen. En speciel tak skal lyde til Karina, som altid har været meget positiv og arrangeret. Du har været rigtig god til at få sat nogle ting i gang og få dem afsluttet igen også selv om du selv skulle gøre det! Vi har også måttet sige farvel til FoFoDaLa s web-master René og ØT s Eskil, Peter og Anna. Der skal i samme omgang lyde tak til jer, for hhv. vedligehold af hjemmeside og det arbejde I har lagt i at udgive et sjovt og spændende blad. Til sidst også en tak til den del af NMholdet, der dimitterer her til sommer. Farvel til nogle betyder heldigvis goddag til nye hoveder og nye kræfter. Den nye bestyrelse består af Martin og Jacob (4. sem.), Esben og Christian P.H. (6. sem.) samt Malene og undertegnede (8.sem.). Den nye web-master er Mogens (4. sem.). Den nye bestyrelse består altså som noget nyt i år hovedsageligt af nye og næsten nye hoveder, hvilket måske giver et frisk pust Trods den store udskiftning er der stadig gang i hjulene. De aktiviteter, der allerede er gennemført, er omtalt i referatet fra generalforsamlingen. I øjeblikket arbejder bestyrelsen med at arrangere Kulturtur 2003 d september, der i år går til InterGEO - messen i Hamburg. På messen findes alt det nyeste inden for vores fagområde og er derfor særdeles relevant. Der findes mere information om messen på Indbydelsen kommer så snart økonomien er faldet på plads, men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Der er sidste tilmelding d. 30. maj. Som nogle sikkert allerede ved, får Universitetet besøg af nogle landinspektør studerende fra universitetet i Delft, Holland. De skal bl.a. se VR Media Lab. Vi har i den 18

20 forbindelse lovet at vise gæsterne rundt bl.a., at fredagsbarene først må starte i byen d. 30. maj om aftenen. I den kl Opstilling kan dog ske under forbindelse vil vi gerne, hvis nogen af rolige omstændigheder og uden musik. jer kan deltage. Arrangementet består i Retningslinierne bør læses inden spisning. Derefter viser vi dem Jomfru afholdelse af fredagsbar og fremgår af Ane Gade. Der er sidste tilmelding d. FoFoDaLa s hjemmesiden under 23. maj til Karina (10. sem.) eller en Kalender. Hvis vi ikke overholder fra bestyrelsen. retningslinierne kan fredagsbarene for eftertiden ikke afholdes i Fib. 11 og 13. Bassisterne blev på deres Rustur i år for første gang introduceret til Ddl. Det Der har til de sidste fredagsbarer ikke skete bl.a. for allerede her at give været nogen overvældende tilslutning, bassisterne et tilhørsforhold til Ddl og hvilket delvist skyldes studieture, det at være landinspektør. projektaflevering osv. Dette er lidt en skam, og jeg vil derfor gerne opfordre For yderligere at forstærke dette alle til at kigge indenfor til fredagsbar. tilhørsforhold vil vi som noget nyt i år Det bliver lidt sjovere for de der introducere bassisterne til FoFoDaLa på arrangerer, og det plejer også at være basisuddannelsen. Dette skal dog først meget hyggeligt. ske inden eksamen på 2. semester, hvor Årets sidste fredagsbar afholdes af der er lidt mere ro over feltet. På denne FoFoDaLa, og her vil foreningen måde ved bassisterne allerede inden traditionen tro være vært ved en pølse start på 3. semester, lidt om hvad med brød til medlemmerne. foreningen står for. Bassisterne kan dog stadig ikke blive medlem af FoFoDaLa. Det var lidt om, hvad der sker i Når denne udgave af ØT udkommer, FoFoDaLa lige nu. Hvis I løbende er introduktionen allerede foretaget. ønsker at følge med i hvad der sker, kan det ske på under Aktuelt. Som en lidt kedelig ting, kan jeg fortælle, at vi har haft problemer ang. larm ved afholdelse af fredagsbar. Det Til slut vil jeg sige tak for valget. Jeg har resulteret i at vi har fået udstukket glæder mig til at påtage mig opgaven en række retningslinier for afholdelse som formand det næste års tid. af fredagsbar. Retningslinierne siger 19

21 Kan denne mand flyve? Ja det kan han faktisk godt, når der vel at mærke er en fodbold i nærheden. I tirsdag følte en god del af 5. semester sig hensat til en drømmeverden, hvor der blev serveret fodboldlækkerier på stribe. Midt i første halvleg af kampen mellem FC Skelfighters og MÆGTIGE Hotel Phønix, stak Lars Astrup således til baglinien og serverede en perfekt aflevering til bagerste stolpe, hvor Target-Man JL (også kendt som Jacob Larsen) steg til vejs. Hårdt presset af flere modspillere formåede denne fremragende holdspiller at holde sig svævende i længere tid end Ellehammer, og placerede et hårdt hovedstød helt ude ved bagstolpen, uden chance for målmanden. Desværre var det ikke nok til en samlet sejr, da kampen endte 2-2. Til gengæld satte det tingene lidt i perspektiv, og trak for en tid tankerne væk fra det hårde projektræs ØT s sportsredaktør 20

22 Vi udfører: matrikulære arbejder bygningsafsætninger opdeling i ejerlejligheder projekteringsgrundlag ledningsregistrering industrimålinger præcisionsmålinger GPS-måling søopmåling offshore QC præcisionsmålinger 3D laserscanning - ved nyeste edb og opmålingsudstyr LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX

23 Det har desværre ikke været muligt for redaktionen at finde frem til hvad Hr. Al-Sahaf har at sige om universitetets Ashtech GPS-modtagere!!!!! 22

24 Postkort fra onkel rejsende Mac Af Keld og Thomas 8. semester Da vi blev spurgt, om vi ville skrive en artikel til dette fantastiske lille medlemsblad, var der selvfølgelig ingen tvivl. Selvom vi selv synes, at vi slet ikke har tid til andet end praktisk arbejde på universitetet og alt det sociale, der foregår hernede i Melbourne, er det alligevel en lille ting, hvis denne artikel kan åbne øjnene for nogle af de yngre årgange om denne fantastiske udvekslingsaftale. For der skal slet ikke være nogen tvivl, beslutningen om at studere et semester i Australien, har været den bedste i vores samlede 54 års levetid. Og jo, vi er tre hernede!!! Selve valget af Australien, nærmere bestemt University of Melbourne (se f.eks. faldt ganske naturligt da vi begge har levet det hårde og brutale backpackerliv for nogle år tilbage i netop Australien. Og uden at gå i dybere detaljer og overdramatisere den periode kan det vist roligt siges, at det var nogle af de bedste måneder i vores liv. Udover at Australien kan tilbyde noget af det mest imødekommende og venlige miljø i hele verden kan University of Melbourne også tilbyde et særdeles godt udbud af meget gode kurser i deres landinspektørafdeling ; Department of Geomatics. For en god ordens skyld må vi jo lige hellere skrive lidt om det praktisk angående opholdet her i Melbourne. Det er faktisk ganske simpelt, men desværre lidt nødvendigt at bruge en del tid på div. ansøgninger, og der skal begyndes i god tid. God tid er et lille halvt år. Selve valget af universitet afhænger både af, hvad man interesserer sig for rent fagligt og dermed hvilket universitet, der netop kan udbyde dette. Studieformen er meget anderledes end på AAU, og semestrene er delt anderledes op. Men det bragte ikke i vores tilfælde nogle nævneværdige problemer på banen. Ens engelskkundskaber skal man ikke være bekymret for. Heldigvis har Danmark et utroligt godt uddannelsessystem i forhold til mange andre lande, så vi er godt hjulpet. Vi havde ikke brugt vores engelsk ud over til turist-brug siden folkeskolen/ gymnasiet og har ikke et naturligt talent, men det har ikke været et problem. 23

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Få Brevkassens svar på hvorfor Nicki er så høj

Få Brevkassens svar på hvorfor Nicki er så høj Å rgang 36, 3. udgave - oktober 2014 Få Brevkassens svar på hvorfor Nicki er så høj Mød damesidens to nye håb Anmeldelse af spisesteder i Viby - en dramatisk oplevelse! Læs et portræt af æresmedlemmet

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere