Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003"

Transkript

1 35. årgang, nr. 2 Juni 2003

2 Leder Sidste ØT inden sommerferien Endnu et år er gået, og ØT er udkommet rettidigt i henhold til FoFoDaLa s vedtægter. Og ja, bladet har formået at opretholde sin høje standard, selvom mistroen var slet skjult i lederen i ØT for cirka et år siden. Da var der ikke særlig høje forhåbninger om at bladet ville overleve, men det er heldigvis blevet modbevist. Et tilbageblik over årets udgivelser viser flere nye tiltag: Som noget nyt indeholder ØT hver gang en beretning fra formanden af FoFoDaLa, hvilket er rart for os menige. Således fås let et overblik over, hvad de render og laver i bestyrelsen. Endvidere har en anden klumme gjort sit indtog i ØT nemlig Kaspers. Altid en fornøjelse at læse om opkast og tilsvining af ædle traditioner på landinspektørstudiet. Keep up the good work, Kasper! Redaktionen har til tider oplevet gisp og forskræmte ansigter, når en venlig forespørgsel på en lille-bitte artikel er blevet foretaget. Men tænk over det Uden artikler ville ØT jo ikke være andet end et gult, grønt eller rødt omslag med påtrykket Ørkentrompeten. Og hvem kan holde glædesudbruddet tilbage, når man til sin store overraskelse finder den nye udgave af ØT indeholdende et velassorteret sortiment af artikler i dueslaget! Vi ved for eksempel, at I sidder derude med en masse gode målehistorier. Og som en vis studerende sagde til den nyligt afholdte generalforsamling: Hvis ikke folk selv skriver deres målehistorier i ØT, så skriver andre folk dem på rygteforum, og dér bliver de blæst ud af proportioner. I opfordres hermed til at komme ud af busken og levere de artikler, vi andre sidder og morer os over. God sommerferie Hver udgave af ØT siden sidste sommerferie har også indeholdt en målehistorie. Denne tradition håber redaktionen at kunne holde i hævd ved kommende udgivelser. Ingen leder uden lidt brok og derfor kommer der her en lille reprimande: 1

3 Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra kassereren samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 4. Godkendelse af regnskabet 5. Beretning fra arbejdsgrupper 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af formand 8. Valg af revisorer 9. Evt. Ca. 35 medlemmer tilstede Ad 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Finn Christesen (6. sem.) Referent: Lise Lausten Frederiksen (8. sem.) Ad 2. Formandens beretning Formand Karina Rasmussen gav beretning Medlemsstatistik Foreningen har en flot medlemsprocent. 89% af de studerende er medlem. Dvs. der er kun 18 studerende, som ikke er medlem. Desuden har foreningen fået 13 nye passive medlemmer i dette foreningsår. Arrangementer Kulturtur 2002 var en meget god tur og betragtes som en succes. Det var dog ærgerligt, at bussen ikke blev fyldt. Kulturtur 2003 går til InterGEO messen i Hamburg d september. Der kommer mere information om turen senere. Pool-turneringen var er meget god opbakning til og den betragtes som en succes. Der var dog ingen deltagere fra 5./6. semester. Fredagsbarene har i år desværre været lidt tyndt besøgt. Tidspunkterne for fredagsbarene er ofte faldet sammen med projektaflevering m.v. Vi har desuden haft problemer med klager over fredagsbarene. Dette har resulteret i en række nye retningslinier for afholdelse af fredagsbar. Retningslinierne findes på foreningens hjemmeside. Hvis de ikke overholdes 2

4 er der risiko for, at vi kan miste retten til at holde fredagsbar i Fibigerstræde 11 og 13. Årets fester (dåbsfest, julefrokost, forårsfest) har været gode, og opbakningen til disse har været fin. Dog har vi også med hensyn til fester fået problemer, da vi ikke længere kan leje kantinelokaler til billige penge. Det har resulteret i at priserne på festerne har oversteget de 100 kr., som plejer at være grænsen for, hvad en fest må koste. Da der er en risiko for, at folk ikke vil med til festerne, hvis de bliver for dyre, er det måske på tide, at få udarbejdet nogle nye retningslinier for afholdelse af fester. Studenterrepræsentant i Ddl Vi har i år for første gang haft en studenterrepræsentant med i Ddl s bestyrelse. Det har været Karina Rasmussen, som har deltaget i foreningens bestyrelsesmøder. Karina har bl.a. deltaget i en arbejdsgruppe, der har stået for udarbejdelsen af h j e m m e s i d e n : der skal reklamere for landinspektørstudiet. Siden er blevet rigtig god og afspejler meget godt det at være landinspektørstuderende. Udgivelser Telefonnøglen blev også i år udgivet. Det viste sig dog, at der var blevet trykt for få telefonnøgler, da ikke alle nye medlemmer, der meldte sig ind efter trykningen, kunne få en sådan. Ørken Trompeten (ØT) er blevet udgivet, som foreningens vedtægter angiver. Indholdet af ØT har været meget spændende og redaktionen har været god. Der har i år kun været små ændringer på foreningens hjemmeside. FoFoDaLa har fået en annonce i Landinspektørens Meddelelsesblad, der reklamerer for hjemmesidens Jobforum. FoFoDaLa har før i tiden haft en sangbog. Denne er dog gået i glemmebogen. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en ny sangbog for foreningen. Det er meningen, at den skal ligge som et klassesæt til udlån i Anders Ottes kælder. Sangbogen er da også helt færdig til trykning. Der er dog p.t. ikke penge til trykningen, da en del af foreningens penge p.t. sidder i T- shirts. 3

5 T-shirts FoFoDaLa har i år fået trykt 200 nye T- shirts. Der blev købt to modeller; den almindelige og nogle i bodyfit model. Bodyfit modellen blev en stor succes og de er næsten alle sammen solgt. KMS plejer at være sponsor for vores T-shirts, men takkede nej denne gang. Derfor spurgte bestyrelsen i stedet Leica, som gerne ville sponsorere. Der gik lang tid fra det blev besluttet at købe nye T-shirts til de faktisk kom. Årsagen var bl.a. at KMS var meget lang tid om at svare på forespørgslen. Kassebeholdningen er ved regnskabets afslutning ,39 kr. imod ,39 kr. samme tid sidste år. Differensen er 1.440,84 kr., og regnskabet er derved afstemt. Ad 4. Godkendelse af regnskabet Revisor Anna Sandmann Pedersen har godkendt regnskabet. Generalforsamlingen godkendte tillige regnskabet. Formanden afsluttede beretningen med at sige tak til Eskil, for det store arbejde han har gjort for foreningen og specielt for ØT. Ad 5. Beretninger fra arbejdsgrupper Beretning fra Nordisk Møde af Per Egebak Jensen Ad 3. Beretning fra kasseren samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. Kasser Martin Engsig gav beretning Der har i årets løb været indtægter for i alt ,83 kr. og udgifter for i alt ,67 kr., hvilket giver et underskud på 1.440,84 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt, at der stadig sidder en del penge i T-shirts, der endnu ikke er solgt. Nordisk Møde blev sidste år afholdt i Danmark. Mødet gik fint. Der er udarbejdet en rapport om Nordisk Møde. Den ligger hos Eskil. Arbejdsgruppen har der ud over deltaget i OFM i Stokholm, hvilket var en spændende tur. Næste Nordiske Møde foregår i Norge til september. Eskil stiller i den forbindelse forslag om, at bassisterne allerede inden sommerferien introduceres til Nordisk Møde og bliver tilbudt at deltage, da 4

6 mødet falder ret hurtigt efter sommerferien. Beretning fra ØT-udvalget af Christian Peter Hansen Christian har overtaget Eskils rolle i ØT-udvalget og opfordrer til, at folk er lidt mere villige til at skrive til bladet. Da der kun stiller to personer op fra hvert semester, er ovenstående automatisk valgt. Ad 7. Valg af formand Lise Frederiksen vælges som formand. Thomas Larsen roser udvalget for et meget godt og spændende blad. Han foreslår desuden, at alle de målehistorier, der har været trykt i bladet, samles til en særudgave med målehistorier. En anden mulighed kunne være, at gøre målehistorierne til en fast del af foreningens hjemmeside. Ad 6. Valg af bestyrelse Følgende medlemmer stiller op til FoFoDaLa s bestyrelse: Lise Frederiksen 8. sem. Malene Thomsen 8. sem. Esben Hansen6. sem. Christian Peter Hansen 6. sem. Martin Engsig 4. sem. Jacob Brandt Jensen 4. sem. Ad 8. Valg af revisorer Der vælges to revisorer: Jane Holmgaard 8. sem. Finn Christensen 6. sem. Ad 9. Evt. Karina Rasmussen fortæller om besøg fra hollandske landinspektørstuderende, og opfordrer til at folk deltager i et fællesarrangement d. 30. maj. Arrangementet består i at spise sammen med gæsterne et billigt sted i byen og derefter vise dem til Jomfru Ane gade. Der er sidste tilmelding d. 23. maj. Aalborg d Lise Lausten Frederiksen 5

7 Århus tur-retur Af Roar Borgen 4.semester Så skete det - 3. semester har været på studie tur til Århus. Dette for at se på forskellige typer byplanlægning og bebyggelse, der har været epokegørende i den vestlige verden. Turen startede med et stop i Hjortshøj, der er et økosamfund, hvilket prægede det syn man fik af bebyggelsen. Ustruktureret og rodet byggeri med mange ikke færdig bebyggelser. Bussen bragte os videre til Skejby, som har et boligområde der stadig er en byggeplads 25 år efter at de første boliger blev bygget. Kendetegnet for området er, at det er vidt forskellige arkitekter der har tegnet bebyggelserne, men ingen af dem har set bebyggelsen som en helhed!!! Måske er det medvirkende til at bebyggelserne ser utrolig usammenhængende ud, men med hvert sit smukke arkitektoniske træk. Af bebyggelser der ellers blev besøgt var et af Kurt Thorsens første projekter Sandbakken. Den sidste bebyggelse der blev besøgt var en bebyggelse der er stærkt præket af Le corbusier tankegang med at bygge højt og have fællesarealer mellem bebyggelserne. Som I sikkert har gættet er der her tale om Gjellerup parken. Generelt en hyggelig studietur, med indblik i forskellige byggestile. 6

8 Geografiske InformationsSystemer Programudvikling - GIS - Autoriseret MicroStation og GeoMedia forhandler - MicroStation Uddannelsescenter LIFA A/S kan, i tillæg til standard programpakker, tilbyde en bred vifte af egenudviklede og brugertilpassede applikationer til MicroStation/GeoGraphics og GeoMedia/GeoMedia Web Map, herunder kan nævnes programmer til: Konvertering af geodata til/fra MicroStation, herunder databaseoplysninger. Bearbejdning af data. GIS-analyser. Håndtering og udtegning af kort. Dataetablering Bearbejdning DSFLIND Landind DB2DGN Eltrans Eleman Koorsys Værktøj Adrdb ALF Indeks Komplexer Lvlsymb Skrænt Tabman KORT Databaser Dataudtræk Anvendelse Findadr Finddgn Typelist Kliste VISTOPO Plotmap / BatchPlot GeoINA DSFLUD Landud LIFA's Geografiske Informationssystem MicroStation Er et totalt interaktivt grafisk programmel, som giver mulighed for digitalisering, grafisk konstruktion og beregning, redigering og udtegning af kort mv. Til alle tegningselementer kan knyttes alfanumeriske informationer fra databaser. MicroStation er i dag Danmarks mest udbredte platform for håndtering af digitale kort. LIFA A/S, Bredgade 91, 5560 Aarup Telf: Fax: Yderligere information: lifa.dk 7

9 8

10 Københavnerturen et godt stykke fra en helvedes tur! Af Morten Sørensen 6. semester Der var fra begyndelsen lagt op til noget stort, da planlægningen omkring denne begivenhed havde været perfekt ja altså de studerendes planlægning, for turen var blevet udsat og flyttet frem og man kunne slet ikke blive enige om, hvornår vi skulle af sted. Snart skulle det vise sig at turen levede op til alle forventningerne. Vi stillede torsdag morgen før fanden fik sko på de der skulle på nede i byen kl. tyve i. Det tidlige tidspunkt til trods var folk friske og veloplagte. Mads Oraklet Mogensen havde sørget for bajere, så vi vidste, at lige meget hvor mange vi drak, slap de aldrig op. Og der blev gået til den fra start som en anden god soldat viste Mads vejen frem det første tjeeaaah (selvfølgelig en dåseøl) lød knap 2,5 min efter afgang. Enkelte uheldige elementer fulgte med på dette udlæg. Busturen derover gik uden de store overraskelser udover den negative i, at buschaufføren selvfølgelig havde fået en masse penge for at standse et gudsforladt sted, nemlig lige før Storebæltsbroen, hvor flere med søvn i øjnene og deres medbragte McDonalds-kort klar, ærgerligt måtte konstatere, at der altså ikke lå en McD. Nå, men vi fik købt et landgangsbrød til 52 kr, mens chaufføren nød sin gratis kop kaffe. Til chaufførens fordel skal det dog siges, at han her gjorde opmærksom på, at han da havde et køleskab oppe foran til øllerne hmm! Efter trekvart times kedsomhed, drog vi videre hen over det store bælt. Efter endnu ti timer i bus ankom vi til Staden. De første blev losset af ved Scankort, mens resten blev smidt af ved COWI efter chaufføren havde kørt rundt i omkring en halv time, før Christian Langelænder forbarmede sig og viste ham vejen. Hvad der foregik på Scankort kan jeg ikke berette om, men COWI stillede med bl.a. legendariske Fotogrammetri-Max. Der blev holdt en lille seance, hvor nogle fyre fortalte om firmaet. Herefter blev der serveret meget tiltrængte sandwich er, og efter omtrent 9

11 2 min og lidt slåssen om de sidste var rub og stub borte. af, hvad fotogrammetri i det hele taget drejer sig om. Sådan blev der snakket løst og fast indtil vi besluttede os for at gå ud og se om de andre var kommet fra Scankort. De havde ventet i 40 minutter ærgerligt for dem! Herefter var det tid til rundvisning i firmaet. Vi blev slæbt rundt til de forskellige afdelinger, og fik en masse at vide, som jeg ikke lige helt kan huske. Så kørte vi til vores alkoholfrie vandrerhjem på Amager, hvor vi blev indlogeret, og der skulle selvfølgelig være ro kl. 6 om eftermiddagen folk kunne jo ligge og sove! Vi valgte at gå mod i byen i forskellige grupper de fleste med en bordreservation på Jensens Bøfhus det skulle vise sig at være en meget dårlig idé. Men allerførst skulle vi lige fordrive tiden med en flok bajere på en særdeles lokal bodega på Amager. Baren blev passet af en rar mor, hendes 7-8 årige datter og deres kæmpe Grand Danois. Efter en 8-10 bajeres tid, drog selskabet videre mod Jensens Bøfhus, hvor vi som sagt havde reserveret bord. Da vi kom tilbage til mødelokalet stod der til alles store glæde kaffe og kage klar. Endnu en gang blev der ryddet. Til sidst sad vi og snakkede en masse om fotogrammetri og om f.eks. Jens Juhl og Höhle enkelte fandt sågar ud Der var en god stemning og alle fik bestilt mad forholdsvist hurtigt, men så begyndte problemerne. Personalet var tydeligvis ikke forberedt på et så stort selskab. Maden var flere timer undervejs og enkelte fik ikke det de bestilte. Flere nåede sågar at blive sultne 10

12 igen, så der blev udleveret godt med ekstra pommes frites og sovs. Efterfølgende var der meget brokkeri og personalet oplyste os om at vi skulle have bestilt maden samlet hmm vist på tide at få det sagt!!! Vi forlod Jensens, nogle ikke helt mætte og mange rigtigt sure, og drog mod byen. Her skulle vi selvfølgelig prøve den nye Metro, og flere var mildest talt forbavsede over at man kunne se både frem og tilbage på sporet hvor fanden er lokomotivføreren? Andre blev lidt fortørnede over, at man allerede helt oppe i toppen skulle betale for sin billet ikke nede ved selve toget. En enkelt måtte opklare dette mysterium på den hårde måde, og nåede ikke metroen sammen med alle de andre præcis som en scene fra en amerikansk b-film stod alle og vinkede til ham inde i metroen. Da vi kom til byen, blev folk lidt delt. Nogle muntrede sig på Studenterhuset andre på stopfulde barer rundt omkring i det københavnske natteliv. Fællesnævneren var grøn, om end med lidt besvær vi er jo vant til fredagsbarpriser! Studenterhuset viste bl.a. sit gode handelstalent ved at lukke baren kl. 24 selvfølgelig kun for gæsterne, ikke for de åbenbart meget festglade bartendere og venner, der morede sig for enden af baren med masser af øl måske lidt harme at spore fra gæsternes side. Flere tog efter Studenterhusets lille stunt hjem, mens andre blev og så på. Fælles for alle var det at man var lidt mærket næste dag, hvor vi skulle besøge Kort og Matrikelstyrelsen. Chaufføren valgte vejen helt omkring centrum nu er jeg godt nok ikke særligt stedkendt i Staden, men det lød på flere som om, det måske ikke var den bedste ide, chaufføren havde fået på den tur. Efter lidt turen rundt downtown KBH, kom vi endelig til Rentemestervej, hvor vi alle fik udleveret flotte navneskilte de kræser åbenbart for deres gæster. 11

13 KMS imponerede dybt med allerede dækket kaffebord og frøsnappere respekt! Så gik de ellers i gang med snakkeriet og flere fik bl.a. luftet deres utilfredshed med og forbedringsforslag til MIA. Herudover blev der talt om Top10DK, Matrikelkortet og dets fremtid og matrikulære sager i al almindelighed og en masse andet. Besøget bød også på en rundvisning til bl.a. en sagsbehandler og en der ajourførte topografiske kort. I pauserne var folk begyndt at rekognoscere i kantinen for, hvad den kunne byde på, når den tid kom, men endnu en gang overgik KMS sig selv. Da vi gik til middagspause stod det helt store kolde bord med laks og andet godt fra havet klart. Der blev spist op og folk gik glade til næste foredrag, hvor der for øvrigt straks efter denne, blev serveret kaffe og kage kan overraskelsernes tid da ingen ende tage! Man kan vist godt sige, at folk forlod KMS med en god smag i munden. Chaufføren glimrede endnu en gang med en tur omkring Rådhuspladsen for at komme på motorvejen som sagt før er jeg ikke så godt kendt i KBH, men det føltes ligesom bare ikke rigtigt. Vi ramte dog motorvejen og fandt da også til Jylland igen. Busturen gik for de flestes vedkommende med at hælde lidt øl i sig og folk var godt trætte, da vi ankom til Aalborg sent fredag aften. Alt i alt en kanon tur, hvor især Die photogrammetischen firmen Neh! glimrede ved deres store gavmildhed. Slutteligt også en tak til planlægningsgruppen, som gjorde et kanon stykke arbejde. 12

14 Vi takker FoFoDaLas sponsorerer, da de er med til at sikre Ørkentrompeten udgivelse i fremtiden Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen Brodersens Allé Hellerup Landinspektørgruppen '98 Rørholmsgade Hobro Landinspektør Jørgen Hansen Lilletorv, Østergågade 33 B 4800 Nykøbing F Landinspektørfirmaet Jens E. Rasmussen Rådhusgade Odder Landinspektør Jan Pedersen August Olesens eftf. Sveasvej Rønne Landinspektørerne Christensen - Kærn - Sidenius P. Toft Jensens eftf. Rytterstaldstræde Slagelse Landinspektørerne Hans Lunde, E. Krogh Sørensen, Asger S. Kristensen, Ole Nørgård og Anne Marie J. Walmar Håndværkervej Silkeborg LandCAD A/S A.C. Jacobsens Vej Nørresundby LIFA A/S, Landinspektører Bredgade Årup Tvilum Landinspektørfirma Huginsvej 6 C 3400 Hillerød Landinspektørerne Boe, Kristiansen & Overgaard-Larsen Vesterbrogade 35, 4.tv København V Landinspektør Erik Juhl Christensen C. Dyekjærs Eftf. Vestergade Maribo Landinspektørerne Hvenegaard & Meklenborg A/S Kullinggade Svendborg GEOvision a/s Danmarksgade Frederikshavn 13

15 Across 4. Hvad de andre ikke fortæller 6. Labilt skel + L Ølvalg 11. Til damer der tisser i bukserne 12.Ny modefarve på 4. sem Down 1. Ny fofodala formand 2. Lavkompetent wannabe landinspektør 3. Matrix Messe i Hamburg 10.Rumhunden 14

16 Der vil blive trukket lod om seks øl til førstkommende fredagsbar blandt de rigtige besvarelser. Besvarelser kan afleveres til en fra redaktionen. 15

17 Caspers klumme Af: Casper Hansen, 4.semester I min sidste klumme satte jeg spørgsmålstegn ved, om der var fairplay i FOFODALA s konkurrencer. Jeg sendte ved denne lejlighed en appel til, at bestyrelsen i FOFODALA gik aktiv ind i kampen mod snyd og bedrag i konkurrencerne. Men hvem ville have troet, at disse hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmer havde tid til at gøre noget ved det? Men ganske vidst, ligesom det var ganske vidst, at Buster Oregon Mortensens farfars hund kunne tælle til ti både forfra og bagfra og så alligevel dø i Fredericia, havde bestyrelsen formået at bringe fairplay ind i chicken curling turneringen. Derfor var der ingen tvivl om udfaldet, da det altid er det bedste hold, som vinder, når der ikke forekommer nogen former for snyd. Vinderholdet blev naturligvis TEEN THICKI WØLD fra 3.semester! Men intet varer evigt, så ved bob turneringen var den gal igen med snyderiet. Som det var tilfældet med støvlekastkonkurrencen måtte Niels fra 4. semester (dengang 3. semester) endnu engang se sig slået i finalen af Wolf, selvom alle kunne se, hvem af de to der kommer fra et hjem med bobspil lige til at tage ned fra væggen i stuen. Men nok om det, for nu er der jo heller ikke flere konkurrencer hverken i år eller i fremtiden, hvor det ikke er tilladt at snyde lidt, hvis det bare går ud over personer eller hold fra 3. og 4. semester. Med lidt inspiration fra forsiden på den dybdegående avis 10minutter vil jeg lade resten af denne klumme omhandle SAGDE DE VIRKELIG DET? Under en i en diskussion om man skal printe en eller to sider på et A4: Jacob Brandt: Hvis man printer to sider på en side kan man bedre overskue to sider. Efter en forelæsning om det danske fundamentalnet med henblik på retningsvinklen Agri Bavnehøj-Lysnet: Carsten Flygger: Havde man lysnet i 1868? Og til sidst et råd om sommerens hårmode LANGT TYSK NAKKEGARN KOMMER TIL AT STYRE FOR VILDT 16

18 Brug din studievejleder Selvom landinspektørstudiet er et lille studie, har det en studievejleder. Og hvad går en studievejleder så at laver? Eller hvad kan jeg bruge en studievejleder til? - er der sikkert nogle der tænker. Først og fremmest er studievejlederens job at vejlede og informere de nuværende og kommende studerende på landinspektørstudiet. Derudover sidder studievejlederen også som passivt medlem af L-studienævnet og følger dermed studiets udvikling. Som nuværende studerende kan du bruge studievejlederen til at afklare spørgsmål vedr. studiet; orlov, reeksamen, dispensationsansøgninger, udlandsophold, meritoverførsel, muligheder på overbygningen eller hvad du nu har af spørgsmål. Det er ikke sikkert, at studievejlederen kan svare direkte dit spørgsmål, men de relevante personer kan blive kontaktet, så du altid får svar på dit spørgsmål. Studievejlederen har tavshedspligt, så du skal aldrig være nervøs for, at dine spørgsmål kommer andre for øre. Udover de daglige kontakter til de studerende er der nogle faste opgaver, som studievejlederen arrangerer hvert år; basisbesøg, orientering om overbygning for 7. sem. samt Åbent Hus for kommende universitetsstuderende. Hver uge har studievejlederen også en kontortime, hvor alle er velkomne til at kontakte studievejlederen på kontoret eller per telefon. I studievejlederrummet er der også hæfter om udlandsophold, orlov, SU-skemaer o.l. Så husk du har en studievejleder, som er der for din skyld, hvis du har nogle spørgsmål eller brug for anden hjælp. Mvh. Mikkel Lægsgaard Clausen Landinspektør-studievejleder Fibigerstrædet 13 rum 66c Kontortid: Fredag Tlf.:

19 Formanden informerer Af Lise Lausten Frederiksen Den sidste tid i FoFoDaLa har været præget af opbrud og en masse nye hoveder i og omkring bestyrelsen. Til den netop afholdte generalforsamling måtte vi sige farvel til Karina og Thomas, der dimitterer her til sommer samt Mads og Finn. Jeg vil her benytte lejligheden til på FoFoDaLa s vegne at sige tak til jer alle for det arbejde, I har udført i foreningen. En speciel tak skal lyde til Karina, som altid har været meget positiv og arrangeret. Du har været rigtig god til at få sat nogle ting i gang og få dem afsluttet igen også selv om du selv skulle gøre det! Vi har også måttet sige farvel til FoFoDaLa s web-master René og ØT s Eskil, Peter og Anna. Der skal i samme omgang lyde tak til jer, for hhv. vedligehold af hjemmeside og det arbejde I har lagt i at udgive et sjovt og spændende blad. Til sidst også en tak til den del af NMholdet, der dimitterer her til sommer. Farvel til nogle betyder heldigvis goddag til nye hoveder og nye kræfter. Den nye bestyrelse består af Martin og Jacob (4. sem.), Esben og Christian P.H. (6. sem.) samt Malene og undertegnede (8.sem.). Den nye web-master er Mogens (4. sem.). Den nye bestyrelse består altså som noget nyt i år hovedsageligt af nye og næsten nye hoveder, hvilket måske giver et frisk pust Trods den store udskiftning er der stadig gang i hjulene. De aktiviteter, der allerede er gennemført, er omtalt i referatet fra generalforsamlingen. I øjeblikket arbejder bestyrelsen med at arrangere Kulturtur 2003 d september, der i år går til InterGEO - messen i Hamburg. På messen findes alt det nyeste inden for vores fagområde og er derfor særdeles relevant. Der findes mere information om messen på Indbydelsen kommer så snart økonomien er faldet på plads, men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Der er sidste tilmelding d. 30. maj. Som nogle sikkert allerede ved, får Universitetet besøg af nogle landinspektør studerende fra universitetet i Delft, Holland. De skal bl.a. se VR Media Lab. Vi har i den 18

20 forbindelse lovet at vise gæsterne rundt bl.a., at fredagsbarene først må starte i byen d. 30. maj om aftenen. I den kl Opstilling kan dog ske under forbindelse vil vi gerne, hvis nogen af rolige omstændigheder og uden musik. jer kan deltage. Arrangementet består i Retningslinierne bør læses inden spisning. Derefter viser vi dem Jomfru afholdelse af fredagsbar og fremgår af Ane Gade. Der er sidste tilmelding d. FoFoDaLa s hjemmesiden under 23. maj til Karina (10. sem.) eller en Kalender. Hvis vi ikke overholder fra bestyrelsen. retningslinierne kan fredagsbarene for eftertiden ikke afholdes i Fib. 11 og 13. Bassisterne blev på deres Rustur i år for første gang introduceret til Ddl. Det Der har til de sidste fredagsbarer ikke skete bl.a. for allerede her at give været nogen overvældende tilslutning, bassisterne et tilhørsforhold til Ddl og hvilket delvist skyldes studieture, det at være landinspektør. projektaflevering osv. Dette er lidt en skam, og jeg vil derfor gerne opfordre For yderligere at forstærke dette alle til at kigge indenfor til fredagsbar. tilhørsforhold vil vi som noget nyt i år Det bliver lidt sjovere for de der introducere bassisterne til FoFoDaLa på arrangerer, og det plejer også at være basisuddannelsen. Dette skal dog først meget hyggeligt. ske inden eksamen på 2. semester, hvor Årets sidste fredagsbar afholdes af der er lidt mere ro over feltet. På denne FoFoDaLa, og her vil foreningen måde ved bassisterne allerede inden traditionen tro være vært ved en pølse start på 3. semester, lidt om hvad med brød til medlemmerne. foreningen står for. Bassisterne kan dog stadig ikke blive medlem af FoFoDaLa. Det var lidt om, hvad der sker i Når denne udgave af ØT udkommer, FoFoDaLa lige nu. Hvis I løbende er introduktionen allerede foretaget. ønsker at følge med i hvad der sker, kan det ske på under Aktuelt. Som en lidt kedelig ting, kan jeg fortælle, at vi har haft problemer ang. larm ved afholdelse af fredagsbar. Det Til slut vil jeg sige tak for valget. Jeg har resulteret i at vi har fået udstukket glæder mig til at påtage mig opgaven en række retningslinier for afholdelse som formand det næste års tid. af fredagsbar. Retningslinierne siger 19

21 Kan denne mand flyve? Ja det kan han faktisk godt, når der vel at mærke er en fodbold i nærheden. I tirsdag følte en god del af 5. semester sig hensat til en drømmeverden, hvor der blev serveret fodboldlækkerier på stribe. Midt i første halvleg af kampen mellem FC Skelfighters og MÆGTIGE Hotel Phønix, stak Lars Astrup således til baglinien og serverede en perfekt aflevering til bagerste stolpe, hvor Target-Man JL (også kendt som Jacob Larsen) steg til vejs. Hårdt presset af flere modspillere formåede denne fremragende holdspiller at holde sig svævende i længere tid end Ellehammer, og placerede et hårdt hovedstød helt ude ved bagstolpen, uden chance for målmanden. Desværre var det ikke nok til en samlet sejr, da kampen endte 2-2. Til gengæld satte det tingene lidt i perspektiv, og trak for en tid tankerne væk fra det hårde projektræs ØT s sportsredaktør 20

22 Vi udfører: matrikulære arbejder bygningsafsætninger opdeling i ejerlejligheder projekteringsgrundlag ledningsregistrering industrimålinger præcisionsmålinger GPS-måling søopmåling offshore QC præcisionsmålinger 3D laserscanning - ved nyeste edb og opmålingsudstyr LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær STRANDVEJEN 18 POSTBOKS 20 DK-9100 AALBORG TLF FAX

23 Det har desværre ikke været muligt for redaktionen at finde frem til hvad Hr. Al-Sahaf har at sige om universitetets Ashtech GPS-modtagere!!!!! 22

24 Postkort fra onkel rejsende Mac Af Keld og Thomas 8. semester Da vi blev spurgt, om vi ville skrive en artikel til dette fantastiske lille medlemsblad, var der selvfølgelig ingen tvivl. Selvom vi selv synes, at vi slet ikke har tid til andet end praktisk arbejde på universitetet og alt det sociale, der foregår hernede i Melbourne, er det alligevel en lille ting, hvis denne artikel kan åbne øjnene for nogle af de yngre årgange om denne fantastiske udvekslingsaftale. For der skal slet ikke være nogen tvivl, beslutningen om at studere et semester i Australien, har været den bedste i vores samlede 54 års levetid. Og jo, vi er tre hernede!!! Selve valget af Australien, nærmere bestemt University of Melbourne (se f.eks. faldt ganske naturligt da vi begge har levet det hårde og brutale backpackerliv for nogle år tilbage i netop Australien. Og uden at gå i dybere detaljer og overdramatisere den periode kan det vist roligt siges, at det var nogle af de bedste måneder i vores liv. Udover at Australien kan tilbyde noget af det mest imødekommende og venlige miljø i hele verden kan University of Melbourne også tilbyde et særdeles godt udbud af meget gode kurser i deres landinspektørafdeling ; Department of Geomatics. For en god ordens skyld må vi jo lige hellere skrive lidt om det praktisk angående opholdet her i Melbourne. Det er faktisk ganske simpelt, men desværre lidt nødvendigt at bruge en del tid på div. ansøgninger, og der skal begyndes i god tid. God tid er et lille halvt år. Selve valget af universitet afhænger både af, hvad man interesserer sig for rent fagligt og dermed hvilket universitet, der netop kan udbyde dette. Studieformen er meget anderledes end på AAU, og semestrene er delt anderledes op. Men det bragte ikke i vores tilfælde nogle nævneværdige problemer på banen. Ens engelskkundskaber skal man ikke være bekymret for. Heldigvis har Danmark et utroligt godt uddannelsessystem i forhold til mange andre lande, så vi er godt hjulpet. Vi havde ikke brugt vores engelsk ud over til turist-brug siden folkeskolen/ gymnasiet og har ikke et naturligt talent, men det har ikke været et problem. 23

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Leder. Christian P. Hansen 5. Semester

Leder. Christian P. Hansen 5. Semester 35. årgang, nr. 1 Februar/Marts 2003 Leder Nu er det blevet tid til ØT igen, men denne gang er det uden den mangeårige redaktør, Eskil. Derudover er Peter Lindahl og Anna Sandmann holdt, da de nu er i

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere