Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I DEN SENERE. TEGNINGER OG ILLUSTRATIONER I MANUALEN ER VEJLEDENDE, DIN AFSPILLERS DISPLAY KAN AFVIGE I UDSEENDE FRA DET HER VISTE. ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

2 OVERSIGT OVER DVD-AFSPILLEREN: 1. PIL OP 2. AFSPIL/ PAUSE 3. FORRIGE/ HURTIGT TILBAGE 4. PIL VENSTRE/ VOL- 5. PIL NED 6. PIL HØJRE /VOL+ 7. NÆSTE/ HURTIGT FREMAD 8. STOP/ USB/ KORT 9. OK/ OPSÆTNING 10. TFT-SKÆRM 11. DC IN TERMINAL 12. POWER TÆND/ SLUK 13. INDIKATOR FOR POWER 14. TILSLUTNING FOR HOVEDTELEFONER 15. AUDIO/VIDEO UDGANGSTERMINALER 16. USB-TERMINAL 17. SD/MMC KORTLÆSER 18. MONTERINGSBESLAG 19. HØJTTALERE 20. INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING 21. LÅGE TIL CD-RUM SLAVESKÆRMEN: 1. DISPLAY 2. LYSSTYRKE NED 3. LYSSTYRKE OP 4. FARVE NED 5. FARVE OP 6. VOL - 7. VOL + 8. DC IN STRØMINDTAG 9. POWER TÆND/ SLUK 10. AV INDGANGSTERMINAL 11. TILSLUTNING FOR HOVEDTELEFONER 12. HØJTTALERE 1

3 FJERNBETJENINGEN Bemærk: Lydstyrken i TV'et kan være lavere under afspilning af DVD end under visning af TV. I så fald skal du blot indstille lydstyrken til det ønskede niveau. Hvis din DVD/CD-afspiller er tilsluttet TV'et gennem en videoafspiller, kan der i nogle tilfælde opstå problemer med afspilning af visse DVD'er. Hvis det sker, er du nødt til at tilslutte afspilleren uden om din VCR. DVD-afspillerens hovedenhed er designet til brug både indendørs og i bilen, slaveskærmen er udelukkende beregnet til brug i bilen. Oplysninger om tilslutning til strømkilde finder du i på side 2-3 i betjeningsvejledningen. Tilslutning til et stereo TV A/V kabel TV 1. MUTE (lyd fra) 2. VOLUME+ 3. VOLUME- 4. REPEAT (gentag) 1/ ALL & A-B 5. MENU 6. SUBTITLE (undertekster) 7. PLAY (afspil) 8. TITLE 9. AUDIO 10. PAUSE/STEP (billed for billed) 11. F.BWD (hurtigt tilbage) 12. F.FWD (hurtigt fremad) 13. ANGLE (vinkel) 14. ZOOM 15. DISPLAY 16. SETUP (opsætning) 17. TFT SET (skærmindstillinger) 18. NUMERISKE KNAPPER 19. CLEAR (ryd) 20. STOP & DVD/SD/USB omskifter 21. ENTER (ok) 22. PILEKNAPPER 23. SLOW 24. NEXT (næste) 25. PREVIOUS (forrige) 26. SEARCH (søg) 27. PROGRAM Når alle kabler er sikkert og korrekt forbundet, skal du forbinde AC ADAPTEREN til en stikkontakt og tænde for afspilleren. Tilslutning af ekstraskærmen Denne afspiller kommer med en ekstraskærm. Du kan tilslutte ekstraskærmen, således at to brugere kan se programmet på hver sin skærm. Tilslutning af ekstraskærmen til afspilleren og til bilens 12V stik med 12V adapteren er vist på tegningen herunder. Tilslutning af ekstraskærmen GRUNDLÆGGENDE OPSÆTNING Det anbefales, at du tilslutter afspilleren til et TV med multi-system. Sørg for, at der er slukket for denne afspiller og alt udstyr, den skal forbindes til, inden du begynder at koble enhederne sammen. Undlad at blokere afspillerens ventilationsåbninger og placér altid afspilleren, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Læs betjeningsvejledningen, inden du tilslutter andet udstyr. Hold øje med farvemarkeringerne, når du forbinder audio- og videokabler. Hvis din model udelukkende leveres med RCA adapteren, har du desuden brug for et audio/video RCA kabel. Forbind den ene ende af RCA adapteren til afspilleren. Forbind dernæst audio/video RCA kablet til RCA adapteren og TV'et. Til bilens 12V stik 2

4 TILSLUTNING TIL AC ADAPTER Sørg for, at alle kabler er fjernet fra hovedenheden, inden du tilslutter afspilleren til lysnettet via AC Adapteren. Hovedenhed Til stikkontakt AC Adapter BEMÆRK: Før du slutter afspilleren til lysnettet, skal du skubbe knappen POWER ON/OFF over på OFF. TILSLUTNING TIL EN BIL-ADAPTER Bil-adapteren er designet med henblik på brug i køretøjer, der har et 12V elektrisk system med negativ jord. ADVARSEL: Lad ikke adapteren sidde i, når den ikke er i brug. Må ikke anvendes i 24V køretøjer. BETJENING KLARGØRING Tænd TV'et og vælg indstillingen video. Tænd det audiosystem, afspilleren er tilsluttet. KOM GODT I GANG 1. Skub knappen POWER til positionen ON for at tænde afspilleren. 2. Åben diskrummet manuelt. 3. Læg en disk i afspillerens diskskuffe. 4. Luk diskrummet manuelt, hvorefter afspilningen starter automatisk. 5. Når en menu vises på TV-skærmen, skal du trykke på pileknapperne eller indtaste det ønskede menupunkt eller -nummer ved hjælp af de numeriske knapper og dernæst trykke på knappen ENTER/OK for at starte afspilningen. INDSTILLING AF LYDSTYRKEN Tryk på knappen VOLUME+/- på fjernbetjeningen eller tryk på knappen VOL+/- på afspilleren og hold den inde, når du vil skrue op eller ned for lyden. MUTE - SLÅ LYDEN FRA Hvis du vil slå lyden midlertidigt fra under afspilning, skal du trykke på denne knap. Tryk på knappen igen, når du atter vil slå lyden til. SPRING FREM OG TILBAGE Tryk på knappen PREV under afspilning, hvis du vil springe til foregående kapitel (DVD) eller skæring (CD). Tryk på knappen NEXT under afspilning, hvis du vil springe til næste kapitel (DVD) eller skæring (CD). FORSIGTIG: Afspilleren må kun anvendes med den medfølgende biladapter. Hvis du anvender andre standard-adaptere, kan det beskadige afspilleren. Den medfølgende bil-adapter er udelukkende til brug med denne afspiller. Må ikke anvendes ved tilslutning af andet udstyr. Af hensyn til trafiksikkerheden bør du aldrig betjene afspilleren eller se video, mens du fører et motorkøretøj. Sørg for, at afspilleren er sikkert placeret, så den ikke rutcher omkring i bilen i tilfælde af en hård opbremsning. Hvis cigarettænderen er snavset af aske eller støv, kan stikket blive varmt på grund af dårlig kontakt. Sørg for at rengøre cigarettænderen inden tilslutning af afspilleren. Efter brugen bør du koble bil-adapteren fra både afspiller og cigarettænder. UDSKIFTNING AF SIKRING SIKRING Til bilens 12V stik POSITIV(+) HÆTTE BEMÆRK: Smid ikke den positive (+) hætte ud, når du skifter sikringen. JUSTERING AF FARVE OG LYSSTYRKE (FOR LCD- SKÆRMEN) Tryk gentagne gange på knappen TFT SET på fjernbetjeningen, hvis du vil justere henholdsvis farveintensiteten og lysstyrken. Tryk på pileknap venstre/ højre for at hæve eller sænke værdien for de enkelte punkter. Tryk på knappen og hold den inde et øjeblik, når du vil tænde eller slukke TFT displayet. HURTIGT FREMAD/ TILBAGE Tryk på knappen F.FWD eller F.BWD på afspiller eller fjernbetjening og hold den inde under afspilning, hvis du vil spole hurtigt frem eller tilbage i indholdet på disken. Hastigheden hæves for hvert tryk på knappen, til x2, x4, x8 og x20 normal hastighed. Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. PAUSE AFSPILNINGEN/ GÅ FREM BILLED FOR BILLED Tryk på knappen pause/step under afspilning, hvis du vil holde pause i afspilningen. Under afspilningspause kan du trykke på knappen igen, hvis du vil gå frem på disken med ét billede ad gangen (super slow). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. SÅDAN AFBRYDER DU AFSPILNINGEN Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. Første gang, du trykker på knappen, standser afspilningen, men afspilleren husker det sted på disken, hvor du var kommet til. Tryk på knappen PLAY, hvis du vil genoptage afspilningen fra samme sted på disken. Hvis du i stedet åbner diskrummet og tager disken ud, eller hvis du trykker på knappen STOP for anden gang, slettes afspillerens hukommelse, og du kan nu ikke længere gå direkte tilbage til samme sted. 3

5 SLOW-MOTION AFSPILNING (DVD) Tryk på knappen SLOW under afspilning, hvis du vil afspille disken ved 1/2 normal hastighed. For hvert tryk på knappen sænkes hastigheden med et trin (ned til 1/7 normal hastighed). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning. GENTAGEFUNKTIONER Tryk på knappen REPEAT 1/ALL&A-B under afspilning, hvis du vil gentage et kapitel/ en titel eller hele disken (gælder DVD), eller gentage en skæring eller hele disken (gælder CD), eller gentage et udsnit mellem to punkter på disken (A- B). SÅDAN SØGER DU EFTER ET BESTEMT PUNKT PÅ DISKEN 1. Tryk på knappen SEARCH under afspilning og markér med pileknapperne den type punkt, du vil søge efter (Title, Chapter eller Chapter time, tidspunkt). 2. Indtast den ønskede værdi eller tidspunkt med de numeriske knapper. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte, hvorefter afspilningen starter fra det valgte punkt på disken. 4. Tryk på knappen SEARCH. når du vil lukke søgemenuen. AFSPILNING AF PROGRAM (OP TIL 16 PROGRAMPUNKTER) 1. Tryk på knappen PROGRAM under afspilning for at kalde programmenuen frem på skærmen. 2. Vælg det eller de punkter, dit program skal indeholde, ved hjælp af pileknapperne og indtast numrene på Titler/ Kapitler med de numeriske knapper. Eksempel: Skæring 3, tryk på knappen "3" Skæring 12, tryk på knappen "+10" efterfulgt af "2" Skæring 21, tryk to gange på knappen "+10" og dernæst på "1" 3. Start afspilningen af programmet ved at vælge punktet PLAY i menuen; Tryk på knappen PROGRAM igen, når du vil afslutte afspilningen af programmet. 4. Hvis du vil slette et punkt fra programlisten, skal du åbne programmenuen og markere det punkt, du vil slette. Tryk dernæst på knappen CLEAR på fjernbetjeningen for at slette punktet. Hvis du vil slette alle punkter, skal du markere <CLEAR> i menuen og dernæst trykke på knappen OK på fjernbetjeningen. 5. Du kan også afslutte programmodus ved at slette alle punkter i programmenuen. ZOOMAFSPILNING Tryk på knappen ZOOM gentagne gange, hvis du vil forstørre billedet på skærmen 2, 3 og 4 gange. Herefter zoomes ud til henholdsvis 1/2, 1/3 og 1/4 af normal størrelse. Tryk på knappen ZOOM igen, når billedet er 1/4 af normal størrelse, hvorefter afspilleren vender tilbage til normal visning. Tryk på pileknapperne for at bevæge dig rundt i billedet, når billedet er forstørret på skærmen. OPLYSNINGERNE PÅ ON SCREEN DISPLAYET Tryk gentagne gange på knappen DISPLAY, mens afspilleren er tændt, hvis du vil kalde en række oplysninger om afspilningen frem på skærmen (aktuel disktype, titel nummer, kapitel nummer, afspilningstid, sprog til lydspor og undertekster, multi-vinkel etc). SÅDAN ÆNDRES SPROGET TIL LYDSPORET (GÆLDER DVD) Du kan ændre lydsporet, således at du får soundtrack'et på et andet sprog end det, der er valgt i grundindstillingerne (denne mulighed er kun åben, hvis disken i afspilleren indeholder lydspor på flere forskellige sprog). 4 Tryk på knappen AUDIO under afspilning af DVD. Sproget på soundtrack'et skifter, og nummeret på det aktuelle lydspor vises på TV-skærmen. BEMÆRK: Hvis der ikke findes yderligere soundtracks på disken, sker der intet når du trykker på denne knap. MULTI-VINKEL VISNING (GÆLDER KUN DVD) Tryk på knappen ANGLE for at vælge den ønskede vinkel til visning på skærmen. Bemærk: Multi-vinkel fungerer kun med DVD'er, der rent faktisk er optaget med scener i multi-vinkel. SÅDAN ÆNDRES SPROGET TIL UNDERTEKSTERNE (GÆLDER KUN DVD) Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE under afspilning af DVD. For hvert tryk på knappen skifter underteksterne til et nyt sprog; Når det ønskede sprog vises på skærmen, skal du slippe knappen for fortsat at få underteksterne vist på det sprog. Bemærk: Denne funktion fungerer kun med DVD'er, der rent faktisk indeholder undertekster på flere sprog. TILBAGE TIL HOVEDMENUEN, AFSPILNING AF TITEL (DVD) Tryk på knappen MENU under afspilning, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på knappen TITLE for at afspille titlen. AFSPILNING AF MPEG 4 1. Læg en MPEG 4 disk i afspilleren og vælg med højre/ venstre pileknap det relevante format (musik, fotos, video) som disken skal afspilles i. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Herefter vises en stifinder med mapper indeholdende filer i det valgte format på skærmen. 2. Vælg den mappe, du vil se, ved hjælp af pileknapperne og tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte. 3. Oversigten over filer i mappen vises på skærmen, og du kan nu vælge den ønskede fil ved hjælp af pileknapperne. Tryk på knappen ok for at starte afspilning af filen. 4. Tryk på knappen NEXT eller PREV, hvis du vil vælge skæring direkte. 5. Tryk på knappen REPEAT1/ALL&A-B, hvis du vil ændre afspilningsmodus. AFSPILNING AF KODAK PICTURE CD / JPEG CD Læg en Kodak picture CD/JPEG CD i diskskuffen og vælg det ønskede billedformat ved hjælp af pilenkapperne højre/ venstre. Tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte. Herefter starter afspilleren automatisk et slide show over indholdet på Kodak Picture CD'en; Mapperne på en JPEG CD vises på TV-skærmen, og du skal derefter trykke på pileknapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede mappe. Tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte. Filerne i mappen vises på skærmen, og du kan nu vælge den fil, du vil afspille, ved hjælp af pileknapperne op/ ned på fjernbetjeningen og trykke på knappen ENTER/OK for at starte afspilningen. Der vises en miniature af billedet med oplysninger om opløsning, størrelse og dato, når du markerer et billede i listen med filer. AFSPILNINGSFUNKTIONER FOR KODAK PICTURE CD / JPEG CD 1. AFSPILNINGSFUNKTIONER Tryk på knappen REPEAT 1/ALL&A-B for at ændre afspilningsfunktion. Tryk på knappen STOP under afspilning, hvis du vil gå tilbage til filoversigten. 2. SPRING TIL NÆSTE/ FORRIGE BILLEDE Tryk på knappen NEXT, hvis du vil springe til næste billedfil, eller knappen PREV, hvis du vil springe til foregående billedfil.

6 3. ROTERING PÅ SKÆRMEN Tryk på pileknap HØJRE eller VENSTRE, hvis du vil rotere billedet på skærmen enten med eller mod uret. 4. SPEJLVENDING AF BILLEDFIL Tryk på pileknap OP, hvis du vil vende billedet om den vandrette akse (top/ bund). Tryk på pileknap NED, hvis du vil vende billedet om den lodrette akse (venstre/ højre). 5. ZOOM IND/ UD PÅ BILLEDFIL Tryk på knappen ZOOM gentagne gange, hvis du vil forstørre billedet på skærmen 2, 3 og 4 gange. Herefter zoomes ud til henholdsvis 1/2, 1/3 og 1/4 af normal størrelse. Tryk på knappen ZOOM igen, når billedet er 1/4 af normal størrelse, hvorefter afspilleren vender tilbage til normal visning. Tryk på pileknapperne for at bevæge dig rundt i billedet, når billedet er forstørret på skærmen. 6. SLIDE SHOW OVERGANGSEFFEKTER Tryk på knappen PROGRAM under afspilning af slide show for at bladre gennem de forskellige overgangseffekter for slide show visning. ANVENDELSE AF EKSTERNT HUKOMMELSESMEDIE (USB & SD/MMC KORT) Sådan gør du klar til brug af eksternt hukommelsesmedie: 1. Skub knappen POWER over på positionen ON. Sæt en USB-nøgle med filer i USB-terminalen, eller sæt et SD/MMC kort i kortlæseren. Når afspilleren har genkendt USB-nøgle eller SD/MMC kort, skal du med pileknapperne venstre/ højre vælge det filformat du vil afspille og trykke på knappen ENTER for at bekræfte. Mapperne vises på skærmen, og du kan nu trykke på pileknapperne for at vælge mapper og filer til afspilning. 2. Tryk på knappen NEXT eller PREVIOUS, hvis du vil springe frem eller tilbage. Bemærk: Tryk på knappen STOP og hold den inde, hvis du vil kalde menuen med signalkilder frem på skærmen og vælge mellem USB, kort og disk med pileknapperne HØJRE/ VENSTRE. Tryk på knappen ENTER/OK for at åbne den valgte signalkilde. FORSIGTIG: Undgå elektrostatisk udladning og stød ved aldrig at berøre USB-terminalen eller kortlæseren under afspilning. GRUNDINDSTILLINGER I menuen Initial settings kan du foretage de grundindstillinger, som du ønsker afspilleren skal anvende under afspilning. Når du har gennemført grundopsætningen, gemmes dine valg i afspillerens hukommelse, indtil du ændrer dem. GRUNDOPSÆTNING AF AFSPILLEREN 1. Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen eller tryk på knappen OK/SETUP på afspilleren og hold den inde, når du vil åbne menuen setup, opsætning. 2. Brug pileknapperne til at vælge punkter i menuen. Hvis der er flere punkter i en menu, end der kan vises i et skærmbillede, findes en bladrefunktion i menuen. Her skal du igen bruge pileknapperne for at markere punktet og foretage ændringer. Tryk på knappen ENTER/OK for at bekræfte dine ændringer. 3. Brug pileknapperne, hvis du vil vælge en anden undermenu i hovedmenuen. 4. Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen eller tryk på knappen OK/SETUP på afspilleren og hold den inde, når du vil lukke menuen opsætning. 1. SYSTEM SETUP, opsætning af systemet 1.1 TV SYSTEM - her vælger du TV system. Du skal vælge den indstilling, der passer til det tilsluttede TV. 1.2 SCREEN SAVER- hvis afspilleren ikke anvendes i nogle minutter, fejer et DVD-logo hen over skærmen for at beskytte den. Valgmuligheder: On: Screen saver er aktiveret Off: Screen saver er deaktiveret 1.3 TV TYPE- her vælger du, hvordan billedet skal vises på TV-skærmen. Indstillingen skal være i overensstemmelse med dit TV. Valgmuligheder: 4:3PS : Normal Pan & scan 4:3LB : Normal Letter box 16:9 : 16:9 bredformat 1.4 PASSWORD- indtast kode for at låse systemet op. Fremgangsmåden beskrives herunder: Gå ind i menuen SYSTEM SETUP, vælg punktet PASSWORD ved hjælp af pileknapperne og tryk dernæst på højre pileknap for at åbne indtastningsboksen Indtast brugerkoden, som er "0000", for at låse op. Herefter kan du vælge indtastningsboksen igen og indtaste en ny, personlig kode på fire cifre. Tryk dernæst på knappen ENTER/OK for at bekræfte. Når du har ændret koden, skal du indtaste den nye kode for at låse systemet op Hvis du glemmer din egen kode, kan du anvende masterkoden, som er "8200", for at låse op. BEMÆRK: Hvis du indtaster en forkert kode, mens afspilleren er ulåst, vil afspilleren blive låst. 1.5 RATING - Her kan du vælge en rating til børnesikringen. Hvis du vil ændre rating for børnesikringen, skal du først indtaste koden for at låse funktionen op. Valgmuligheder: 1 KID SAFE / 2 G / 3 PG / 4 PG 13 / 5 PG-R / 6R / 7 NC-17 / 8 ADULT 1.6 DEFAULT - Gendanner afspillerens standardindstillinger. Valgmulighed: RESTORE 2. LANGUAGE SETUP (sprogopsætning) 2.1 OSD LANGUAGE (OSD menuen)- her vælger du sprog til On Screen Displayet. 2.2 AUDIO LANG (lydspor)- Her vælges det foretrukne sprog til lydsporet. (Gælder kun DVD - afhænger af, om den aktuelle disk understøtter sproget). 2.3 SUBTITLE LANG (undertekster)- her vælges det foretrukne sprog til undertekster. (Gælder kun DVD - afhænger af, om den aktuelle disk understøtter sproget). 2.4 MENU LANG (menuer)- her vælges det foretrukne sprog til diskmenuer. (Gælder kun DVD - afhænger af, om den aktuelle disk understøtter sproget). 3. VIDEO SETUP (billedopsætning) 3.1 BRIGHTNESS (lysstyrke)- her indstilles skærmens lysstyrke. Valgmuligheder: 0/2/4/6/8/10/ CONTRAST (kontrast)- her indstilles skærmens kontrast. Valgmuligheder: 0/2/4/6/8/10/ HUE (farvetone)- her indstilles skærmens farvetone. Valgmuligheder: -6/-4/-2/0/+2/+4/ SATURATION - her indstilles skærmens farvemætning. Valgmuligheder: 0/2/4/6/8/10/12 4. SPEAKER SETUP (højttalere) 4.1 DOWNMIX Valgmuligheder: LT/RT - Højre/ venstre mix modus STEREO - Vælg denne indstilling, hvis du ikke har en 5.1 kanals forstærker. 5

7 HÅNDTERING AF DISKE Hold altid disken i kanten, så du ikke sætter fingeraftryk på den. Fingeraftryk, snavs og ridser kan medføre lyd- og billedudfald eller forvrænget lyd- og billedkvalitet. Undlad at skrive på diskens label med en kuglepen eller noget andet skriveredskab. Undlad at rengøre disken med rensebenzin, fortynder eller nogen former for anti-statiske væsker. Pas på ikke at tabe eller bøje disken. Læg kun én disk i afspilleren ad gangen. Forsøg aldrig at lukke diskrummet, hvis disken ikke ligger korrekt i diskskuffen. Opbevar altid diske i deres covers, når de ikke er i brug. FEJLFINDING Hvis din DVD-afspiller ikke fungerer korrekt, kan du kigge i listen herunder efter en mulig løsning på problemet, inden du kontakter kundeservice. Symptom Afspilleren tænder ikke, eller den slukker uventet. Fjernbetjeningen virker ikke Intet billede eller ingen lyd. Intet billede. Ingen lyd. Hverken billede eller lyd. Forvrænget billede eller lyd. Mulig løsning Kontrollér, om adapteren er korrekt og sikkert forbundet til afspiller og stikkontakt. Sluk afspilleren og tænd den igen. Kontrollér, at batteriet er sat i fjernbetjeningen i overensstemmelse med markeringerne for "+" og "-". Batteriet kan være brugt op, læg et nyt batteri i fjernbetjeningen. Sørg for at pege med fjernbetjeningen direkte imod den infrarøde modtager på DVD-afspilleren. Fjern evt. genstande, der blokerer passagen mellem fjernbetjeningen og den infrarøde modtager på afspilleren. Kontrollér, om A/V kablerne er korrekt og sikkert forbundet. Kontrollér, om disken i afspilleren er en DVD (med korrekt regionsnummer), DVD- RW eller AUDIO CD. Undlad at anvende diske, der er ridsede eller snavsede. Kontrollér, om disken er lagt i med labelsiden opad. DVD-afspillerens pick-up linse kan være snavset. Henvend dig til et servicecenter med henblik på rensning af linsen. Kontrollér, at TV'et er indstillet til VIDEO eller AV, hvis du afspiller gennem et TV. Kontrollér, om LCD-displayet er tændt. Kontrollér om displaypanelet er åbent. Hvis det er lukket, høres ingen lyd fra højttalerne. Kontrollér indstillingen for lydstyrke, er der skruet helt ned til 0? Kontrollér, om der skulle være tilsluttet øretelefoner til PHONES-stikket. Højttalerne er slået fra, hvis der er tilsluttet øretelefoner. Kontrollér om adapteren er korrekt forbundet til afspiller og stikkontakt. Læg en disk uden ridser og skrammer i afspilleren. FORSIGTIG Afspilleren må ikke udsættes for dryp eller stænk. Sørg for, at der altid er mindst 2 cm frirum rundt om afspilleren, så den nødvendige ventilation kan finde sted. Undlad at dække afspillerens ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. Undlad at placere åben ild som f.eks. tændte stearinlys ovenpå afspilleren. Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt eller stikdåse, afspilleren er tilsluttet, så der i nødstilfælde kan slukkes hurtigt for afspilleren. Afspilleren er designet til brug i en tropisk og/eller tempereret klimazone. Tænk på miljøet, bortskaf brugte batterier på miljørigtig manér. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 6

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

MT-908 Bærbar DVD-afspiller

MT-908 Bærbar DVD-afspiller MT-908 Bærbar DVD-afspiller BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 Sikkerhedsanvisninger....5-6 Kom godt i gang Lær din nye bærbare DVD-afspiller at kende Udpakning... 7 Oversigt

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLD Vigtige Sikkerhedsanvisninger..... 1 Ofte Stillede Spørgsmål... 4 Knapper og Kontroller.. 5 Betjening...... 5 Ordliste......... 8 Tekniske Specifikationer..... 9 Vigtige Sikkerhedsanvisninger VIGTIGE

Læs mere

TAQ-70282KBLUE/PINK. DANISH / DANSK

TAQ-70282KBLUE/PINK.   DANISH / DANSK TAQ-70282KBLUE/PINK www.denver-electronics.com Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

T-701S SUNPLUS 方案标准说明书带遥控器丹麦语 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-783

T-701S SUNPLUS 方案标准说明书带遥控器丹麦语 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方案标准说明书带遥控器丹麦语 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22.

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22. ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VRC-22 LÆSER NEDENSTÅENDE ADVARSLER OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DENVER VRC-22. Inden

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MTW-735TWIN

BETJENINGSVEJLEDNING MTW-735TWIN BETJENINGSVEJLEDNING MTW-735TWIN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Strop bruger instruktion S6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Grundlæggende betjening...3. Kapitel 2 Yderligere funktioner

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Grundlæggende betjening...3. Kapitel 2 Yderligere funktioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening...3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren...3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren...3 3. Sådan afspiller du en disk...3

Læs mere

Kvikstartguide BFH-11 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-11   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone 1.

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Introduktion. Kameraoversigt

Introduktion. Kameraoversigt Introduktion Dette produkt er et HD-videoprodukt, som lever op til markedets høje krav. Det tilbyder markedsførende digital video, kamera, lydoptagelse, videoafspilning og andre funktioner. Kameraet er

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning. VR-21 Læs denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-21 LÆSER

Læs mere