Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmåling - Samarbejdspartnere"

Transkript

1 Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport

2 Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område Skolens profil, Håndtering af den enkelte elev, Kompetence, Information og kommunikation, Administration, Hjemmeside og materiale 6 Baggrundsresultater 12 Resultater i tabelform 13 Appendiks 16 Forord Formål Et dialogværktøj Resultater i rapporten Denne rapport belyser samarbejdspartnernes overordnede vurdering af og de skoler, som medvirker i Specialundervisningsnetværket og viser, hvor det er mest nødvendigt og effektivt, at sætte ind med udviklingsarbejdet. De overordnede formål med denne rapport er at støtte skolerne i Specialundervisningsnetværket i: at sikre, at ressourcer anvendes effektivt på skolerne at sikre, at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde Analyserne indeholdt i rapporterne vil hjælpe skolerne i dialogen omkring: early warning dvs. har vi et problem? at identificere de væsentligste områder, der berører samarbejdspartnerne dvs. gør vi det godt nok? I rapporten findes følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med sidste års resultat (hvis muligt). Har vi rykket os? Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Baggrund, Datagrundlag og Konklusion v/ Ennova Baggrund Den samlede undersøgelse i har haft deltagelse af i alt 3 skoler (ASV Horsens, STU Viborg og CSV Kolding). Undersøgelsen er gennemført 1 % postalt i perioden primo maj til medio maj, og i alt 45 % af de inviterede har deltaget i undersøgelsen. Det er en flot fremgang i forhold til 29, men man kunne sagtens tænke i nye baner mht. dataindsamlingsmetoden, da svarprocent fortsat er lav. Datagrundlag og usikkerhed Da det ikke er alle inviterede der har deltaget i undersøgelsen, er resultaterne behæftet med en statistisk usikkerhed. For er usikkerheden på resultaterne på +/- 3 point, mens usikkerheden for den enkelte skole ligger i intervallet +/- 3-7 point. For STU Viborg og ASV Horsens er usikkerheden +/- 7 point og for CSV er usikkerheden +/- 3 point. Grunden til at usikkerheden stiger på skoleniveau er at datagrundlaget bliver mindre og sandsynligheden for udsving er større. Hvis fx scoren er på 7, så ligger det rigtige resultat med 95 % sandsynlighed mellem 65 og, hvis usikkerheden er +/- 5 point. Antal svar Antal mulige svar Svarprocent % ASV Horsens % STU Viborg % CSV % Tilfredshed De operationelle områder Særligt positive områder Tilfredsheden i blandt samarbejdspartnerne er på et højt niveau samlet set, og har set en fremgang på 3 point i forhold til 29 til. Flot!. Fremgangen kan forklares af at der er kommet 3 nye skoler med i denne måling og som er de eneste der måler for samarbejdspartnere i år og at udviklingen skal ses i det sammenhæng. Resultatet dækker over forskelle alt efter hvilken skole i Special- UndervisningsNetværket man kigger på. Den bedste ligger på meget høje points (på en skala fra -1), mens den laveste vurdering er på 67 points et middelhøjt resultat. Fremgangen ses ikke kun på Tilfredsheden. På de underliggende indsatsområder er den gennemgående tendens også at der er fremgang. Vurderingerne ligger generelt på et højt niveau og de overordnede områder ligger i intervallet - point. Hjemmeside og materialer () oplever den største fremgang på 8 point og tangere Skolens profil () som det højeste resultat. Laveste vurdering er Information og kommunikation med en vurdering på point. 6. Skolen favner mange forskellige målgrupper (,+3 point) 7. Skolen er god til at håndtere kortere forløb (under 1 år) (,+18 point) 18. Skolen er god til at tilbyde eleverne undervisning på baggrund af deres kompetencer (79, point) 2. Skolens medarbejdere er generelt kompetente (79,+6 point) 28. Skolen er åben og ærlig i sin kommunikation (81,+3 point) 32. Skolen's takster er tilfredsstillende (81) 41. Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) er overskueligt og indbydende (,+7 point) Områder til observation 15. Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige bomuligheder (66,+1 point) 16. Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder (66, point) 22. Skolen er god til at få eleverne ud i andre ungdomsmiljøer end handicapmiljøet (64,+4 point) [3]

4 Vurdering Vurdering Overordnet vurdering Overordnet vurdering Den overordnede vurdering er dannet på baggrund af de fem spørgsmål til højre for stregen. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som [] [+6] [+1] 61 [+5] [+7] [+1] 87 2 Overordnet vurdering På baggrund af dine samlede erfaringer i samarbejdet med Skolen, hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu et perfekt samarbejde. Hvor langt fra eller tæt på er samarbejdet med Skolen? I min dialog med andre UU-vejledere og/eller sagsbehandlere taler jeg rosende om Skolen I hvilken grad synes du at samarbejdet med Skolen lever op til dine forventninger? Jeg glæder mig til at kunne samarbejde med Skolen fremadrettet Overordnet vurdering I figuren kan du se niveauet af den overordnede vurdering for skolerne på Overordnet vurdering ASV Horsens CSV STU Viborg [4]

5 Vurdering Hvor skal der sættes ind for at forbedre samarbejdspartnernes overordnede vurdering? Vurdering af overordnede områder (Indsatsområder) 1 Figuren viser samarbejdspartnernes vurdering af de seks overordnede områder. Alle områderne behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål der har dannet de viste områder [+4] [+8] Skolens profil Håndtering af den enkelte elev Kompetence Information og kommunikation Administration Hjemmeside og materiale [5]

6 Vurdering Vurdering Skolens profil Gennemgang af de seks overordnede områder De seks overordende områder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed. Derfor gennemgår vi på de følgende sider overordende områderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Skolens profil Her ser du samarbejdspartnernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Skolens profil i Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Skolens profil [+6] Skolens profil er beregnet som et simpelt gennemsnit af de viste spørgsmål. 2 Skolens profil 6. Skolen favner mange forskellige målgrupper 8. Skolen er god til at håndtere længere forløb (over 1 år) 9. Skolen forsøger at undgå ensartede "pakkeløsninger" når elevernes behov skal tilgodeses De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Skolens profil i 1 [+18] Skolen er god til at håndtere kortere forløb (under 1 år) [6]

7 Vurdering Vurdering Håndtering af den enkelte elev Håndtering af den enkelte elev Her ser du samarbejdspartnernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Håndtering af den enkelte elev i 1 6 [+4] Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Håndtering af den enkelte elev. 4 2 Håndtering af den enkelte elev er beregnet som et simpelt gennemsnit af de viste spørgsmål. Håndtering af den enkelte elev 1. Skolens tilbud er målrettet den enkelte elevs behov 12. Skolen følger de uddannelsesplaner, der er lagt for eleverne 14. Skolen er villig til at lave forløb for eleven, som er udover det sædvanlige, hvis det er nødvendigt De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Håndtering af den enkelte elev i [] 7 77 [-4] [+1] 66 [] Skolen erkender, hvis en elev er for vanskelig til deres kompetenceområde 13. Skolen er fleksibel i forhold til tilrettelæggelsen af praktikforløb 15. Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige bomuligheder 16. Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder [7]

8 Vurdering Vurdering Kompetence Kompetence Her ser du samarbejdspartnernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Kompetence i 1 6 [+4] [+6] [+4] 64 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Kompetence. Kompetence er beregnet som et simpelt gennemsnit af de viste spørgsmål. 4 2 Kompetence 19. Skolen er proaktiv i forbindelse med at sikre en hensigtsmæssig udvikling for eleven 2. Skolens medarbejdere er generelt kompetente 21. Skolen har den ønskede kvalitet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Kompetence i [] [+4] Skolen er god til at aktivere eleverne kropsligt eller sportsligt 18. Skolen er god til at tilbyde eleverne undervisning på baggrund af deres kompetencer 22. Skolen er god til at få eleverne ud i andre ungdomsmiljøer end handicapmiljøet [8]

9 Vurdering Vurdering Information og kommunikation Information og kommunikation Her ser du samarbejdspartnernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Information og kommunikation i Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Information og kommunikation. Information og kommunikation er beregnet som et simpelt gennemsnit af de viste spørgsmål. De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Information og kommunikation i [+5] 7 68 [] 66 Information og kommunikation 23. Skolen er god til at beskrive deres kompetencer Skolen er god til at beskrive deres syn på den enkelte elevs situation Skolen er god til at beskrive de muligheder om tilbud, den konkrete elev har hos dem 79 [-2] Skolen er proaktiv i kommunikationen med mig (ringer selv, etc.) 27. Skolen er lydhør overfor problemstillinger 28. Skolen er åben og ærlig i sin kommunikation 29. Skolen giver det reelle billede af elevens trivsel i opfølgningssamtalerne [9]

10 Vurdering Vurdering Administration Administration Her ser du samarbejdspartnernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Administration i [+5] [+4] [] 72 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Administration. Administration er beregnet som et simpelt gennemsnit af de viste spørgsmål. 4 2 Administration 3. Skolen løser de administrative opgaver tilfredsstillende Skolen er præcis i forhold til fastsættelse af takst for den enkelte elevs undervisning 35. Skolen er god til at sikre, at de fysiske rammer er tilfredsstillende for eleverne 36. Skolen håndterer udslusningsprocessen tilfredsstillende De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Administration i [+17] [+18] Skolen's takster er tilfredsstillende 33. Undervisningsplanerne har den ønskede kvalitet 34. Antallet af Skolens lukkeperioder er acceptabelt 37. Åbningstiden på Kostafdelingen er tilfredsstillende [1]

11 Vurdering Hjemmeside og materiale Hjemmeside og materiale Her ser du samarbejdspartnernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Hjemmeside og materiale i 1 6 [+8] [+6] 68 [+6] [+9] [+7] 82 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Hjemmeside og materiale. Hjemmeside og materiale er beregnet som et simpelt gennemsnit af de viste spørgsmål. 4 2 Hjemmeside og materiale 38. Hjemmesiden indeholder de informationer, jeg har brug for i forhold til forskellige målgrupper 39. Hjemmesiden er overskuelig og indbydende 4. Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) indeholder de informationer, jeg har brug for i forhold til forskellige målgrupper 41. Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) er overskueligt og indbydende [11]

12 For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Vurdering For få besvarelser Vurdering Fordeling af samarbejdspartner hos - Hvad er din relation til Skolen? Fordeling af samarbejdspartner 24% Sagsbehandler 17% UU-vejleder 2% samarbejdspartner 57% Andet Vurdering fordelt på Hvad er din relation til Skolen? 1 Sagsbehandler UU-vejleder samarbejdspartner Andet Overordnet vurdering 1 Sagsbehandler UU-vejleder samarbejdspartner Andet Skolens profil Håndtering af den enkelte elev Kompetence Information og kommunikation Administration Hjemmeside og materiale [12]

13 Tabeller [1] ASV Horsens CSV STU Viborg Svarprocent 45% 41% 47% 36% RESULTATOMRÅDER Overordnet vurdering 77 * På baggrund af dine samlede erfaringer i samarbejdet med Skolen, hvor tilfreds er du så, alt i alt? [+6] * [+7] Forestil dig nu et perfekt samarbejde. Hvor langt fra eller tæt på er samarbejdet med Skolen? 71 [+1] 7 [-6] * I min dialog med andre UU-vejledere og/eller sagsbehandlere taler jeg rosende om Skolen [+5] 77 [+7] 77* I hvilken grad synes du at samarbejdet med Skolen lever op til dine forventninger? [+7] 74 [+6] * Jeg glæder mig til at kunne samarbejde med Skolen fremadrettet 84 [+1] 87* [+6] 86 INDSATSOMRÅDER Skolens profil 81* [+6] Skolen favner mange forskellige målgrupper 83* [-1] Skolen er god til at håndtere længere forløb (over 1 år) 74 [+4] 79* Skolen forsøger at undgå ensartede "pakkeløsninger" når elevernes behov skal tilgodeses [+6] 84* [+12] Skolen er god til at håndtere kortere forløb (under 1 år) [+18] 83* [-2] Håndtering af den enkelte elev * [+9] Skolens tilbud er målrettet den enkelte elevs behov [+4] * [+11] Skolen følger de uddannelsesplaner, der er lagt for eleverne * Skolen er villig til at lave forløb for eleven, som er udover det sædvanlige, hvis det er nødvendigt 87* [+12] Skolen erkender, hvis en elev er for vanskelig til deres kompetenceområde 74 [] 7 [+5] 77* Skolen er fleksibel i forhold til tilrettelæggelsen af praktikforløb [-4] 83* [+7] Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige bomuligheder 66 [+1] 64 [+5] * Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder 66 [] 7 [+1] 63 * Kompetence [+4] * Skolen er proaktiv i forbindelse med at sikre en hensigtsmæssig udvikling for eleven * Skolens medarbejdere er generelt kompetente 79 [+6] 83* [+1] Skolen har den ønskede kvalitet 74 [+4] * [+1] Skolen er god til at aktivere eleverne kropsligt eller sportsligt 77 82* [+11] Skolen er god til at tilbyde eleverne undervisning på baggrund af deres kompetencer 79 [] [+5] * Skolen er god til at få eleverne ud i andre ungdomsmiljøer end handicapmiljøet 64 [+4] 74* [+4] Information og kommunikation * [+6] Skolen er god til at beskrive deres kompetencer 71 [] 71 [+5] 72* 24. Skolen er god til at beskrive deres syn på den enkelte elevs situation * [+4] Skolen er god til at beskrive de muligheder om tilbud, den konkrete elev har hos dem [+5] 83* [+1] Skolen er proaktiv i kommunikationen med mig (ringer selv, etc.) * Skolen er lydhør overfor problemstillinger 77 [+1] * Skolen er åben og ærlig i sin kommunikation 81 85* [+7] Skolen giver det reelle billede af elevens trivsel i opfølgningssamtalerne 79 [-2] 83* Administration 74 * [+6] Skolen løser de administrative opgaver tilfredsstillende [+5] 81* Skolen er præcis i forhold til fastsættelse af takst for den enkelte elevs undervisning [+4] 82* [+8] Skolen er god til at sikre, at de fysiske rammer er tilfredsstillende for eleverne [+5] * Skolen håndterer udslusningsprocessen tilfredsstillende [] * [+9] Skolen's takster er tilfredsstillende 81 81* 33. Undervisningsplanerne har den ønskede kvalitet 74 * Antallet af Skolens lukkeperioder er acceptabelt 72 [+17] [-15] 77* Åbningstiden på Kostafdelingen er tilfredsstillende 72 [+18] * [-2] 61 [13]

14 Tabeller [2] ASV Horsens CSV STU Viborg Hjemmeside og materiale [+8] * [+4] Hjemmesiden indeholder de informationer, jeg har brug for i forhold til forskellige målgrupper [+6] * Hjemmesiden er overskuelig og indbydende [+6] 79* [+4] Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) indeholder de informationer, jeg har brug for i forhold til forskellige målgrupper 79 [+9] 79 [+4] 81* Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) er overskueligt og indbydende [+7] 82* [+4] 81 >7: meget god vurdering 6-: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [14]

15 Appendiks - Undersøgelsens spørgsmål Overordnet vurdering På baggrund af dine samlede erfaringer i samarbejdet med Skolen, hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu et perfekt samarbejde. Hvor langt fra eller tæt på er samarbejdet med Skolen? I min dialog med andre UU-vejledere og/eller sagsbehandlere taler jeg rosende om Skolen I hvilken grad synes du at samarbejdet med Skolen lever op til dine forventninger? Jeg glæder mig til at kunne samarbejde med Skolen fremadrettet Skolens profil Skolen favner mange forskellige målgrupper Skolen er god til at håndtere kortere forløb (under 1 år) Skolen er god til at håndtere længere forløb (over 1 år) Skolen forsøger at undgå ensartede "pakkeløsninger" når elevernes behov skal tilgodeses Håndtering af den enkelte elev Skolens tilbud er målrettet den enkelte elevs behov Skolen erkender, hvis en elev er for vanskelig til deres kompetenceområde Skolen følger de uddannelsesplaner, der er lagt for eleverne Skolen er fleksibel i forhold til tilrettelæggelsen af praktikforløb Skolen er villig til at lave forløb for eleven, som er udover det sædvanlige, hvis det er nødvendigt Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige bomuligheder Skolen formår i løbet af elevens ophold, at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder Kompetence Skolen er god til at aktivere eleverne kropsligt eller sportsligt Skolen er god til at tilbyde eleverne undervisning på baggrund af deres kompetencer Skolen er proaktiv i forbindelse med at sikre en hensigtsmæssig udvikling for eleven Skolens medarbejdere er generelt kompetente Skolen har den ønskede kvalitet Skolen er god til at få eleverne ud i andre ungdomsmiljøer end handicapmiljøet Information og kommunikation Skolen er god til at beskrive deres kompetencer Skolen er god til at beskrive deres syn på den enkelte elevs situation Skolen er god til at beskrive de muligheder om tilbud, den konkrete elev har hos dem Skolen er proaktiv i kommunikationen med mig (ringer selv, etc.) Skolen er lydhør overfor problemstillinger Skolen er åben og ærlig i sin kommunikation Skolen giver det reelle billede af elevens trivsel i opfølgningssamtalerne Administration Skolen løser de administrative opgaver tilfredsstillende Skolen er præcis i forhold til fastsættelse af takst for den enkelte elevs undervisning Skolen's takster er tilfredsstillende Undervisningsplanerne har den ønskede kvalitet Antallet af Skolens lukkeperioder er acceptabelt Skolen er god til at sikre, at de fysiske rammer er tilfredsstillende for eleverne Skolen håndterer udslusningsprocessen tilfredsstillende Åbningstiden på Kostafdelingen er tilfredsstillende Hjemmeside og materiale Hjemmesiden indeholder de informationer, jeg har brug for i forhold til forskellige målgrupper Hjemmesiden er overskuelig og indbydende Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) indeholder de informationer, jeg har brug for i forhold til forskellige målgrupper Skriftligt materiale (pjecer o.lign.) er overskueligt og indbydende Har du yderligere kommentarer (ris/ros) kan du skrive dem her Baggrund/Demografi Hvad er din relation til Skolen? [15]

16 Appendiks om skala Vurderinger I spørgeskemaet har samarbejdspartnerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis en samarbejdspartner har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks [16]

17

18

19

20 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

Netværksmåling - Pårørende

Netværksmåling - Pårørende Netværksmåling - Pårørende Juni 211 Svarprocent: 38% (168 svar ud af 439 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Elevtilfredshedsundersøgelse 2008

Elevtilfredshedsundersøgelse 2008 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 8 Specialundervisningsnetværket Svarprocent: 72% (29 besvarelser ud af 3 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 74% (42 besvarelser ud af 57 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisnisnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 SpecialUndervisnisNetværket Svarprocent: 88% (426 besvarelser ud af 486 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Nord Svarprocent: 43% (15 besvarelser ud af 349 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Insero 13 Svarprocent: 76% (1278/18) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring Interesse

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere