Uponor Trykrørssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uponor Trykrørssystemer"

Transkript

1 Uponor Uponor Trykrørssystem PE80 311

2 indhold indledning Dimensionering Uponor trykrørssystem ProFuse vand/spildevand/gas kravspecifikationer og godkendelser mærkning Installation Dimensionering Uponor trykrørssystem PE kravspecifikationer og godkendelser mærkning Installation Dimensionering Uponor Trykrørssystem

3 8.4 Uponor trykrørssystem PE kravspecifikationer og godkendelser mærkning Installation Dimensionering Uponor trykrørsformstykker PE Godkendelser og mærkning Installation Uponor Trykrørssystem 313

4 8.1 indledning Uponor trykrørssystemer i plast anvendes inden for vandforsyning, gasforsyning og spildevandsafledning. Med plastrør fås et rørsystem med en meget stor styrke og fleksibilitet, og samtidig fås et utroligt sikkert rørsystem. Der er således tale om systemer med lang levetid og dermed god totaløkonomi. Uponor producerer trykrør i materialerne PE80 og PE100. Trykrørene laves primært som Profuse PE100-rør med kappe og som PE100 rør. Som supplement fås et PE80-rørsystem i små dimensioner. Uponors trykrør leveres i forskellig farver, der indikerer, hvilken anvendelse rørene har. Til vandforsyning leveres de små rør som sorte rør med blå striber Profuserørene som blå rør. Til spildevand leveres de små rør som sorte med brune stribe og Profuse-rørene som rødbrune rør. Til gasforsyning er alle rør gule - både de små rør og Profuse-rørene. I dette indledende afsnit gennemgås de overordnede regler for statisk og hydraulisk dimensionering af trykledninger. Desuden findes der beregnings eksempel på hydraulisk dimensionering af vandledninger. I de efterfølgende afsnit bliver de enkelte systemer gennemgået med hensyn til bl.a. system- og materialeegenskaber, ligesom de tilhørende produktsortimenter præsenteres. Følgende oversigt viser sammenhængen mellem systemer, dimensioner og anvendelsesområder. Anvendelsesområde System og dimensioner Vandforsyning Spildevandsafledning Gasforsyning Uponor PE80 SDR mm Uponor PE80 SDR mm mm Uponor ProFuse SDR mm mm mm Uponor ProFuse SDR mm mm mm Uponor ProFuse SDR mm mm mm Uponor PE100 - sort mm mm Tabel Uponor

5 Dimensionering Statisk dimensionering I forbindelse med lægning af rør falder lægningsforholdene som oftest inden for det almindelige erfaringsområde. Den deformation, der opstår i røret i forbindelse med installation, lægning og indbygning, hænger tæt sammen med en række faktorer: Kvaliteten af installationen Tilfyldningsmaterialets kvalitet Komprimeringen Trafikbelastning Rørets ringstivhed Grundvandsniveau. Plastrør er fleksible og arbejder sammen med den omgivende jord. Det betyder, at belastningen på røret reduceres, samtidig med at rørets bæreevne øges gennem det jordtryk, der opstår mod rørets sider i et effektivt samspil med den omgivende jord. Lægningsforhold hvor det ikke er nødvendigt at udføre statiske beregninger Hvis lægningsforholdene er som angivet neden for, og hvis der anvendes minimum SN4-rør, er det ikke nødvendigt at udføre beregning af bæreevne samt deformation. 1. Jorddækning a. Min. 0,8 m ved trafiklast b. Maks. 6,0 m jorddækning 2. rørinstallationen skal udføres i enten høj eller normal komprimeringsklasse a. Høj komprimeringsklasse i. røret placeres på et udjævningslag på 5-10 cm ii. Udjævningslaget skal afrettes omhyggeligt før placering af røret iii. omkringfyldning komprimeres omhyggeligt i lag af maks. 20 cm på siden af røret iv. maskinel komprimering må først ske, når jorddækningen over rørtop er 15 cm v. De forudsatte Standard-Proctor værdier 98 % b. Normal komprimeringsklasse i. røret placeres på et udjævningslag på 5-10 cm ii. Udjævningslaget skal afrettes omhyggeligt før placering af røret iii. omkringfyldning komprimeres omhyggeligt i lag af maks. 40 cm på siden af røret iv. maskinel komprimering må først ske, når jorddækningen over rørtop er 15 cm. v. De forudsatte Standard-Proctor værdier 95 % 3. I forbindelse med komprimeringen skal eventuelle gravekasser løftes i takt med, at omkringfyldningen komprimeres. Hvis gravekassen ikke løftes som beskrevet, kan komprimeringen ikke karakteriseres som høj eller normal. 4. Den maksimale rørdiameter: 1100 mm 5. Jorddækning/rørdiameter > 2,0 6. Der anvendes sand eller grus i jordklasse 1. Uponor 315

6 I forbindelse med dimensionering af trykrør, hvori der kan opstå vakuum, skal opmærksomheden henledes på valg af korrekt rørtype samt lægningsforhold. Ligeledes skal forhold vedr. tryksvingninger i forbindelse med pumpestart og -stop undersøges. Disse forhold er nærmere beskrevet i produktafsnittene i nærværende kapitel om trykrørssystemer. I forbindelse med valg af rørtype og trykklasse skal der ligeledes tages hensyn til, hvilken installationsmetode der skal anvendes. Ved visse installationsmetoder såsom styret underboring og kædegravning kan der være behov for, at rørene har en vis ringstivhed for at sikre deres stabilitet under og efter installation. Uponor beregningsprogram Statisk beregning af Uponor rørsystemer foretages efter retningslinierne i DANVA vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer. På findes et beregningsprogram Beregning af rørstabilitet, som kan anvendes til eftervisning af de statiske forhold ved forskellige lægningsforhold. Er der behov for at få gennemført beregninger i konkrete tilfælde, står Uponor teknisk support til rådighed. Hydraulisk dimensionering I dette indledende afsnit beskrives de generelle retningslinier for hydraulisk dimensionering af vandforsyningsledninger. Vandstrøm - færre end 200 boligenheder Ved færre end 200 boligenheder fastsættes den dimensionerende vandstrøm (q d ) efter DS 439. Denne norm angiver, at summen af de forudsatte vandstrømme kan sættes til 1,6 l/s pr. boligenhed. Den dimensionsgivende vandstrøm findes ved hjælp af følgende formel: q d = 0,2 + 0,015 ( q f - 0,2) + 0,12 q f - 0,2 hvor q d = dimensionerende vandstrøm q f = Summen af de forudsatte vandstrømme Summen af forudsatte vandstrømme = antal boliger gange med 1,6 l/s. 316 Uponor

7 Dimensionsgivende vandstrørm q d for forskellige forudsatte vandstrømme q f Sum af forudsatte Dimensionsgivende Sum af forudsatte Dimensionsgivende vandstrøm q f (l/s) vandstrøm q d (l/s) vandstrøm q f (l/s) vandstrøm q d (l/s) 0,1 0,1 12 0,79 0,2 0,2 13 0,82 0,3 0, ,85 0,4 0, ,88 0,5 0, ,91 0,6 0, ,95 0,7 0, ,97 0,8 0, ,98 0,9 0, ,03 1,0 0, ,04 1,2 0, ,14 1,4 0, ,20 1,6 0, ,25 1,8 0, ,31 2,0 0, ,42 2,5 0, ,55 3,0 0, ,80 3,5 0, ,02 4,0 0, ,25 4,5 0, ,47 5,0 0, ,68 6,0 0, ,90 7,0 0, ,11 8,0 0, ,31 9,0 0, ,51 10,0 0, ,72 11,0 0, ,92 Tabel Vandstrøm - flere end 200 boligenheder Her findes den dimensionerende vandstrøm (q max ) efter DS 442, som angiver, at q max kan beregnes ved hjælp af følgende formel: Q max ft max qmax = 24 hvor Q max = middeldøgnforbrug [Q m ] gange med døgnfaktor [f d ] ft max = timefaktor I almindelig boligbebyggelse kan Q m sættes til l o gf d til 2. døgn pe Dette giver en Q max på l 170 x 2 = 340 døgn pe I almindelig boligbebyggelse sættes ft max til 2,5. Uponor 317

8 DS 442 anfører en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,0 2,7 personer. Beregning med 2,5 personer giver en dimensionerende vandstrøm q max på 340 2,5 2,5 q max = = 88,5 l/time 24 0,025 l/s Beregningseksempel ud fra følgende forudsætninger: Trykket i punkt 1 jf. figur er målt til 38 mvs (3,8 bar) Strækning 1-2: ( ) boliger 1,6 l/s = 56 l/s Det medfører, at den dimensionerende vandstrøm bliver: q d = 0,2 + 0,015 (56-0,2) + 0, ,2 = 1,93 l/s Nødvendigt tryk hos forbruger sættes til 25 mvs (2,5 bar) Forudsat vandstrøm pr. boligenhed 1,6 l/s i henhold til DS 439 Der ønskes anvendt PE-rør Forsyningsnet som figur For hver ledningsstrækning beregnes den forudsatte vandstrøm. Derefter beregnes den dimensionerende vandstrøm: Strækning 2-3: (10+10) boliger 1,6 l/s = 32 l/s Det medfører, at den dimensionerende vandstrøm bliver: q d = 0,2 + 0,015 (32-0,2) + 0, ,2 = 1,35 l/s Strækning 3-4: 10 boliger 1,6 l/s = 16 l/s Det medfører, at den dimensionerende vandstrøm bliver: q d = 0,2 + 0,015 (16-0,2) + 0, ,2 = 0,91 l/s I stedet for at beregne den dimensionerende vandstrøm ud fra den forudsatte kan tabel anvendes til at konvertere den forudsatte vandstrøm til en dimensionerende vandstrøm. Ved hjælp af nedenstående tryktabsnomogram diagram eller beregningsprogram Dimensionering jf. Colebrook White på findes tryktabet for den dimension, der skønnes den rigtige. Eksempel på hydraulisk dimensionering af vandforsyning 15 huse 10 huse Hovedledning 1 Forsyningsledning m 400 m 300 m 10 huse Tabel Uponor

9 Uponor 319 mm Indvendig diameter Volumenstrøm Hastighed m/s Dynamisk tryk 1/2ρv 2 Pa Tryktab Pa pr.m l/s Reynold s tal Re = v x d v Diagram Tryktabsnomogram

10 Tabel for enhedsomsætning Pa Bar mvs 1 Pa , Bar ,2 1 mvs 0, , Pa = Pascal mvs = meter vandsøjle Tabel Eksempel på dimensioner af rør, som kan bruges til ovennævnte installation Alternativer Strækning Længde Vandmængde Rør Vandhastighed Tryktab Strækningen tryktab m l/s Dim./type/tryktrin m/s mvs/m mvs ,93 ø75 PE100 PN 10 0,56 0,006 4, ,93 ø63 PE100 PN 10 0,80 0,014 11, ,35 ø63 PE100 PN 10 0,56 0,007 3, ,35 ø50 PE80 PN 10 1,03 0,033 13, ,91 ø50 PE80 PN 10 0,70 0,016 4, ,91 ø40 PE80 PN 10 1,09 0,047 14,1 Tabel Af ovennævnte beregningseksempler vælges en løsning, der kan overholde det maksimale tryktab, som er til rådighed. p max = = 13 mvs For ikke at få et større tryktab end 13 mvs vælges følgende løsning: Strækning 1-2 vælges alternativ 1 Strækning 2-3 vælges alternativ 3 Strækning 3-4 vælges alternativ 5 p = 4,8 + 3,0 + 4,8 = 12,6 mvs Derved fås et driftstryk i punkt 4 jf. figur på 25,4 mvs (2,54 bar). Der er i eksemplet ikke taget højde for evt. enkeltmodstande. Den anbefalede vandhastighed for vandrør er mellem 0,6 til 1,5 m/s set ud fra det mest driftstekniske og økonomiske synspunkt. Enkelttab Enkelttab er lokale energitab i en ledning ved fx bøjninger, tee er og ved ændring af tværsnit. Samlinger i plastledninger er så jævne, at der ikke er tale om andet energitab end det, der normalt indgår i rørruheden. Enkelttab beregnes som: h = ζ v2 2 g ζ = en koefficient, oftest bestemt ved forsøg i laboratorier v = vandhastigheden (m/s) g = tyngdeaccelerationen (9,81 m/s 2 ). 320 Uponor

11 Eksempler på enkelttabskonstanter fra Pumpeståbi Ledningsdel Karakteristik z Tværsnitsøgning Jævn udviddelse på grader 5 0,2 10 0,5 15 0,85 Tværsnitsmindskning konisk eller afrundet 0,02-0,1 Bøjning 90 grader z 90 = 0,5 M mindre vinkler a z = z 90 sin a Tee For gennemløb 0,1-0,2 For afgrening 0,5-1,1 Tabel Enkelttabskonstanterne i ovenstående tabel er vejledende værdier baseret på fuldtløbende ledninger samt turbulent strømning. For yderligere oplysninger henvises til fx bøgerne Vandforsyning og Pumpeståbi. Erfaringsmæssigt udgør enkelttabene på en ledningsstrækning 2-5 % af ledningstabet. Ved større ledningssystemer bør dette kontrolleres ved en egentlig beregning. Uponor 321

12 322 Uponor

13 Uponor Trykrørssystem Profuse Vand / Spildevand / Gas 323

14 8.2 Uponor trykrørssystem ProFuse vand/spildevand/gas ProFuse er et trykrørssystem, som anvendes til drikkevand, spildevand, gas samt diverse procesmedier. ProFuse trykrørssystem blev udviklet til Britisk Gas, som ønskede et rørsystem med bedre og mere sikre svejseegenskaber end hidtil kendte rør. Sammen med de forbedrede svejseegenskaber fik medierøret også en ekstra beskyttelse i form af kappen. Efter udviklingsarbejdet introducerede Uponor i 1998 ProFuse for Britisk Gas og det øvrige engelske marked og siden på det nordiske og tyske marked ProFuse er fremstillet af sort polyethylen PE100, der under produktionen bliver coated med en PP-beskyttelseskappe. Kappen påføres i tre farver, som angiver, hvad røret anvendes til. Blå kappe til drikkevand, rødbrun til spilde vand og gul farve til gas. På samtlige rør er der grå striber, som angiver, at røret er et kapperør. PP-beskyttelseskappen giver flere fordele: Den sikrer, at PE100-røret ikke bliver beskadiget og får ridser under transport, håndtering og installation. Derved minimeres risikoen for kærvdannelser i rørvæggen og dermed hindres brud på lang sigt Røret er specielt velegnet til No-Diginstallation Ved elektrosvejsning fjernes PP-kappen. Røret har nu en oxidfri overflade, som umiddelbart kan svejses uden, at rørene skal skrabes. Medierøret er altså altid oxidfri under beskyttelseslaget. Efter PPkappen er fjernet vil det inden for 1 time ikke være nødvendigt at skrabe røret før svejsning Kan stuksvejses uden at kappen skal tages af. ProFuse-rør samles primært med elektrosvejsning og stuksvejsning, men også med mekaniske samlinger. Når ProFuserør svejses sammen i et ledningssystem, er samlingerne trækfaste. Ligeledes kan ProFuse installeres med et minimum forbrug af bøjninger, da røret nemt kurves/ bøjes i bløde kurver. ProFuse trykrørssystem har stor brudstyrke og kan modstå store mekaniske påvirkninger. Systemet er modstandsdygtigt over for trykstød og tryksvingninger, ligesom det kan optage store sætninger. PE-materialet har høj temperaturbestandighed og stor slagstyrke selv ved lave temperaturer. Ved højere temperaturer 324 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

15 end 20 C skal driftstrykket reduceres for at sikre den ønskede levetid. Se diagram ProFuse-rørsystemet er meget korrosions bestandigt og har god resistens mod de fleste opløsningsmidler, syrer, baser og olier. I kapitlet Materialer og levetider findes en tabel over kemikaliebestandighed. Ved spørgsmål kontakt Uponor teknisk support. ProFuse-rørets glatte inderside giver meget lav friktion. Røret har ligeledes en stor slidstyrke og er modstandsdygtigt over for partikler i det medie, der transporteres. Ved hydraulisk dimensionering henvises til tryktabsnomogram længere fremme i dette afsnit eller beregningsprogram Dimen sionering jf. Colebrook White på ProFuse-rør kan fås i dimensionsområdet fra ø63 til ø1400 mm og i trykklasserne PN 6,3 til PN 16. PN 6,3 - dog først fra ø160 mm og opefter. Dimensionsoversigt Dimension SDR 26 SDR 17 SDR 11 mm PN 6,3 PN 10 PN x x 75 x x 90 x x 110 x x 125 x x 140 x x 160 x x x 180 x x x 200 x x x 225 x x x 250 x x x 280 x x x 315 x x x 355 x x x 400 x x x Tabel System- og materialedata Egenskaber PE100 Enhed Standard / Testmetode Densitet 950 kg/m 3 ISO 1183 Smelteindeks 0,3 g/10 min. ISO 1133 Metode 18 Langtidskrybemodul E mpa ISO 6259 Korttidskrybemodul E MPa ISO 6259 Længdeudvidelseskoefficient 0,13 mm/m C Varmeledningstal 0,4 W/m C DIN (20 C) Varmefylde 1,9 J/g C Flydespænding 23 MPa Tilladelig trækspænding, kort tid 10 mpa MRS-værdi 10 mpa ISO/DIS CEN/TC 155 SS20 Designspænding 8 mpa DS/EN DS/EN Designfaktor (vand og trykafløb) 1,25 DS/EN DS/EN Designfaktor (gas) min. 2* DS/EN 1555 Tabel *) Arbejdstilsynet i Danmark accepterer ikke så lave designfaktorer som 2, normalt er kravet mellem 3 og 4 (DS/EN 1555 s designfaktor på 2 er en minimumsfaktor). Bøjningsradius for ProFuse Fra -20 C til -6 C: 28 x dy Fra -5 C til 10 C: 25 x dy Fra 11 C til 35 C: 22 x dy Dy = udvendig diameter på rør Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 325

16 Kravspecifikationer og godkendelser Følgende oversigter viser en sammenligning mellem krav til opfyldelse af DS/EN og DS/EN 1555, Nordic Poly Mark og Uponors egne interne produktkrav. Disse anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol. På findes de senest opdaterede kravspecifikationer. Kravspecifikationer Egenskaber Indvirkning på vandkvalitetet Reference til DS/EN Del 1; 5 Del 2; 5,3 og 8,2 tabel 5 Del 3; 5,6 og 8,2 tabel 6 DS/EN For anvendelse til drikke-vandsforsyning i Danmark må Miljøstyrelsens accept af produkternes egnethed foreligge. Produkter efter denne standard, mærket med DS-logo, er accepteret af Miljøstyrelsen Uponor tillægskrav Egenskaber Reference til DS/EN DS/EN 1555 Nordic Poly Mark SBC SBC 1555 Uponor tillægskrav Dimensionsstabilitet (længderettet) DS/EN ISO 2505; 3 %; 110 C Hydrostatisk styrke 165 timer; 80 C; 5,4 MPa 215 timer; 80 C; 5,4 MPa Kappevedhæftning Aftrækningstest Tabel Godkendelser De blå ProFuse-rør er godkendt i henhold til Nordic Poly Mark. Vandrørene er ligeledes godkendt til drikkevand i henhold til DS og SFS og i øvrigt produceret i henhold til DS/EN samt Uponor fabriksstandard De rødbrune rør til spildevand er godkendt i henhold til Nordic Poly Mark og Uponor fabriksstandard 800-2, som er baseret på DS/EN De gule gasrør er produceret i henhold til DS/EN 1555 samt Nordic Poly Mark og Uponor fabriksstandard 731. På Uponors hjemmeside findes de sidste nye godkendelser for Uponors produkter. 326 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

17 Mærkning Mærkning af Uponor trykrørssystem drikke vand, spildevand og gas er illustreret i nedenstående. Mærkning af Uponor trykrørssystem ProFuse drikkevand PRESSURE WATER ProFuse PE x 14,6 PN 16 SDR 11 EN m...coated PIPE... PRESSURE WATER PROFUSE PE x14,6 PN 16 SDR 11 Producent Anvendelse: trykrør til drikkevand Produkt Materiale: polyethylen Dimension og min. godstykkelse Tryktrin Forholdstal Nordic Poly Mark Tabel Mærkning af Uponor trykrørssystem ProFuse spildevand PRESSURE SEWER ProFuse PE x 14,6 PN 16 SDR 11 EN m...coated PIPE... Producent PRESSURE SEWER PROFUSE PE x14,6 PN 16 SDR 11 Anvendelse: Produkt Materiale: Dimension og min. Tryktrin Forholdstal trykrør til spildevand polyethylen godstykkelse Nordic Poly Mark Tabel EN m.coated PIPE Produktstandard Produktionsenhed Metermærkning Angiver at det er et kapperør = Middelfart EN m.coated PIPE Produktstandard Drikkevandsgodkendelse Produktionsenhed Produktionstidspunkt Meter- Angiver at det er et = Middelfart dag/måned/år/time mærkning kapperør Produktionstidspunkt dag/ måned/år/time Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 327

18 Mærkning af Uponor trykrørssystem ProFuse gas GAS ProFuse PE x 5,4 SDR 17 UPONORM 731 EN 1555 PE/a m...coated PIPE... NATURGAS Nordic Poly Mark GAS ProFuse PE x 5,4 SDR 17 UPONORM 731 Producent Anvendelse: Produkt Materiale: Dimension og Forholdstal Fabriksstandard gas polyethylen min. godstykkelse EN 1555 PE/a m...coated PIPE... NATURGAS Produktstandard Materiale: Produktionsenhed Produktionstidspunkt Meter- Angiver at det Anvendelse polyethylen/ = Middelfart uge/år mærkning er et kapperør kode Tabel Standard Dimension Ratio (SDR-værdi) SDR-værdien angiver forholdet mellem udvendig diameter på røret og godstykkelsen. Ved at anvende SDR sammen med materialetype fås en mere entydig værdi til beskrivelse af tryktrin uden at skulle kende noget til sikkerhedsfaktorer. SDR = Nominel diameter Minimum godstykkelse Sigma [s] er lig med dimensionerende spænding for det pågældende materiale. PN-værdien angiver det nominelle tryk. Højst tilladelige arbejdstryk i bar ved 20 C middeltemperatur dimensioneret ud fra 50 års kontinuerligt tryk. Eksempel for ø160 PE100 PN 10-rør: Dy SDR = 160 = SDR 17 e 9,5 Oversigt over SDR og trykklasser Trykklasserne gælder for drikkevand og trykafløbsrør. Materiale s SDR Betegnelse MPa PE100 8 PN 6,3 PN 10 PN 16 Vejledende stivhed kn/m Tabel Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

19 Installation Alle kendte samlingsmetoder kan anvendes på ProFuse-rør. for svejsning af store el-muffer og med gyldigt plastsvejsecertifikat USME. Svejsning, generelt For stuk- eller elektrosvejsning skal svejsemontøren have et gyldigt svejsepas iht. DS2383 med påtegnelsen USME. Ved ekstrudersvejsning skal svejsemontøren have et gyldigt svejsepas iht. DS2382 med påtegnelsen UVE. Svejseudstyr Udstyret for stuk- og elektrosvejsning skal være kalibreret inden for det seneste år. Kalibreringsattest skal kunne fremvises på forlangende. Elektrosvejsemaskiner skal kunne aflæse stregkode automatisk og/eller kunne svejse elektrosvejsefittings med indbygget chip for automatisk sikkerhedssvejsning. Kontrol For hvert enkelt fittings skal der udarbejdes svejseprotokol. Hver svejsning nummereres, så den refererer til tilsvarende nummer i svejseprotokol. Svejsemærkning og protokol skal som minimum følge anvisningerne i DS/INF Inden svejsning opstartes, skal der kunne fremvises gyldigt personligt plastsvejsecertifikat, kopi udleveres for KS. Skærpet kontrol Elektrosvejsemuffesamlinger større end 400 mm skal udføres af eller med tilsyn af svejser med dokumenteret erfaring inden Stuksvejsning udføres med stuksvejsemaskiner, som har elektronisk svejsedataprotokol-logging. Data skal på forlangende på jobsite kunne overføres til USB, PC eller direkte printes til bygherre eller dennes kontrollant. Elektronisk svejsedataprotokol skal udleveres for KS. Kriterier DS/INF 70-1 til 70-7, Kriterier for bedømmelse af svejste plastrør, DTI Plastteknologi og Uponors brugervejledning og svejseparametre, som findes på Da Uponor ProFuse-rør ikke skal skrabes ved elektrosvejsning opnås en mere sikker svejsning, fordi overfladen er 100 % oxidfri, når kappen fjernes. Stuksvejsning kan udføres på traditionel vis uden at fjerne beskyttelseskappen. Herudover kan ProFuse samles mekanisk. NB: Kappen skal fjernes, så det mekaniske tætningselement har direkte kontakt med rørmediet. Alle kendte teknikker inden for installation, udvidelse og vedligeholdelse af PE-rør kan således anvendes. Svejsefladerne skal rengøres med godkendt rensevæske som f.eks. sprit 93 % eller diverse PE-cleanere. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 329

20 El-svejsning af anboringssadel 1. Marker det område, hvor PP-beskyttelseskappen skal fjernes. 2. Anvend ProFuse-specialværktøj eller specialkniv til at skære det markerede område fri. Ved anboringsbøjle med underpart fjernes kappen hele vejen rundt på røret. 3. Fjern det markerede PP-kappestykke umiddelbart inden svejsning. 4. Anvend godkendt rensevæske. 330 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

21 5. Røret aftørres med rensevæske inden svejsning. 6. Sæt formstykket fast på ProFuserøret med holdeværktøjet. 7. Holdeværktøjet skal spændes så meget, at skruen i midten af holdeværktøj flugter. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 331

22 8. Derefter foretages elektrosvejsning. 9. Efter endt svejse- og køletid kan der anbores med anboringsnøgle. Der kan anbores, imens der er tryk på røret, hvis afgreningen er koblet til eller afproppet. 10. Når anboringsskruen skrues tilbage, er det vigtig, at den ikke skrues for langt op, da der skal være plads til at skrue beskytelsehætten på, så den lukker tæt. Afgangen på sadlen skal ikke skrabes, når den er kommet lige fra plastposen. 332 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

23 El-svejsning af muffe 1. Marker det område, hvor PP-beskyttelseskappen skal fjernes. 2. Anvend ProFuse-specialværktøj eller specialkniv til at skære det markerede område fri. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 333

24 3. Fjern det markerede PP-kappestykke umiddelbart inden svejsning. 4. Opmål og marker rørende med den korrekte indstiksdybde + 5 mm. Aftørre svejseområde med godkendt rensevæske. Skyd muffen ind over røret til anslag. Kontroller opmålingsmærkerne. 5. Monter opspændingsværktøj. Gentag punkt 1-5 med den anden rørende. 334 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

25 6. Montere svejsekabler, og muffen er klar til svejsning. 7. Aflæs svejsedata ved hjælp af stregkodesystemet. 8. Derefter foretages elektrosvejsning. NB: Svejsning udføres i øvrigt i henhold til anvisninger fra leverandøren af elektroformstykker. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 335

26 Stuksvejsning trin for trin Ved hjælp af stuksvejsning er det muligt at sammensvejse et ProFuse-rør med et andet ProFuse-rør eller et ProFuse-rør med et andet PE100 eller PE80-rør forudsat at rørene er af samme dimension og godstykkelse. Alle godkendte stuksvejsemaskiner kan anvendes med de eksisterende bakker. Sørg for at maskinen er vedligeholdt og afprøvet, ligesom det er vigtigt at sikre, at høvl og varmespejl er rene. Generelt svejses ikke med materialetemperatur under -15 C. Ved svejsning i blæst og fugtigt vejr skal der bruges telt eller læskærm, som skal beskytte svejsezone mod fugt og blæst. De frie rørender skal være afproppet, for at der ikke skal opstå træk igennem røret, som kan medvirke til at afkøle svejsezonen. 1. Rørene opspændes i stuksvejsemaskinen, så de centrerer. (For at lave svejsevulsterne så pæne og ens som muligt, er det en fordel at vende mærkningen på røret opad og over for hinanden, så den kan læses). 336 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

27 2. Høvl rørenderne ved at lukke stuksvejsemaskinen omkring den roterende høvl, indtil der fremkommer en ubrudt spån på begge sider af høvlen. 3. Stuksvejsemaskinen åbnes, og høvlen fjernes. Spåner fjernes fra rørender. (Vær opmærksom på at få alle spåner væk under svejsemaskine, da de kan følge med varmespejlet op i svejsningen, når dette skal fjernes). 4. Luk svejsemaskinen og kontroller, at rørenderne slutter tæt til hinanden hele vejen rundt, og at rørene centrerer. Der må ikke fremstå synlig gab eller forskydning mellem rørene. Hvis man justerer på røret, skal man høvle igen. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 337

28 5. Rørenderne aftørres med godkendt rensevæske, aftørring er også med til at fjerne statisk elektricitet. (Fedt, olie, vand samt snavs er ikke forenelig med stuksvejsning). 6. Svejsetemperaturen kontrolleres på varmespejlet. 338 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

29 7. Spejlet skal være rent og fri for urenheder, det rengøres nemt med fnugfri papir. Brug fx. en køkkenrulle eller gnid et stump PE-rør over spejlet. Kontroller at overfladebelægning på varmespejlet er intakt. 8. Isæt varmespejlet imellem rørene. Luk svejsemaskinen om varmespejlet med det aktuelle svejsetryk plus slæbetrykket, til PP-kappen slipper spejlet, og kappen ruller tilbage, eller indtil en 0,2-0,4 mm ensartet vulst fremkommer. Tiden til PP-kappen slipper er afhængig af rørets temperatur. Slæbetryk er det tryk, der skal til for at få slæden på svejsemaskinen til at bevæge sig ved den aktuelle belastning. Svejsetryk fremkommer ved at aflæse svejsekraft i Uponors svejseparametre og konverterer det om til tryk ved hjælp af trykkarakteristik for den stuksvejsemaskine, der bruges. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 339

30 9. Når PP-kappen har sluppet, og forvulsten er, som man vil have den, aflastes trykket, og varmesivetid begynder. Rørender skal have fuld kontakt til varmespejlet under varmesivetid. (Varmesivetid er den tid, hvor varmen siver ud i rørenden uden tryk). 10. Når varmesivetiden er opnået, åbnes svejsemaskinen, og spejlet fjernes (omstillingstiden begrænses mest muligt). Svejsemaskinen lukkes med det aktuelle svejsetryk. 340 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

31 11. Svejsemaskinen holdes lukket i hele svejse- og køletiden. Under køletiden forandres farven på vulsten. 12. Efter endt svejse- og køletid aflastes trykket, og bakkerne løsnes og åbnes, røret kan nu løftes ud af svejsemaskinen. 13. Svejsevulsten kontrolleres for at sikre, at den er korrekt udformet. Visuel kontrol af vulst udføres i henhold til Kriterier for visuel bedømmelse af svejste PE-rør. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 341

32 Kriterier for visuel bedømmelse af sammensvejsede PE-rør Kriterier for vulstbredde rør mod rør Min. godstykkelse (mm) Vulstbredde B (mm) Tabel Eksempel Til bestemmelse af vulstbredden jf. tabel Nominel godstykkelse: 8,2 mm. Gå i pilens retning til nærmeste hele tal (8 mm). Aflæs vulstbredden. Den skal være mellem 7 til 10 mm. Svejseparametre Se for svejseparametre. Der anvendes middelgodstykkelse og middeldiameter efter følgende princip: e-middel = 1,05 e-nominel d-middel = 1,003 d-nominel Kontrol af svejsning Vulstbredden B skal overholde mål i ovenstående skema (B inkl. kappe). Gælder for rør mod rør. Ved rør mod formstykke og formstykke mod formstykke udvides tolerancen med +/- 1 mm. Accepteret afvigelse En uensartet vulst mellem kl. 11 og kl. 13 med en samlet udbredelse på maks mm accepteres. Dog skal der være en synlig hvid stribe mellem kappematerialet. 342 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

33 Mekaniske samlinger Kvaliteten af mekaniske samlinger bliver betydeligt forbedret ved anvendelse af ProFuse-rørsystemet. Før samling skal beskyttelseskappen fjernes, således at røret har den korrekte dimension, der passer til formstykket. Samtidig opnås en perfekt overflade uden defekter, som ellers kunne danne lækager i rørsystemet. Det anbefales at anvende støttebøsninger for at modvirke krympning af PE-røret. Mekaniske samlinger udføres i øvrigt i henhold til anvisninger fra leverandøren af formstykkerne. Klemning af rør Klemmeteknikker anvendes ofte i forbindelse med PE-rørsystemer, hvor gennemstrømningen skal stoppes midlertidigt for enten at udvide systemet med stikledninger eller reparere beskadigede rør. Klemmeteknik og det tilhørende standardudstyr kan også anvendes i forbindelse med ProFuse-systemet uden at fjerne beskyttelseskappen. Der bør anvendes standard stopindstillinger for rørdiameter og SDR-værdi. Klemmeværktøj kan anvendes, forudsat at afstanden mellem værktøj og ethvert formstykke eller enhver samling er minimum 4 x hovedledningens diameter. NB: Røroverflade og klemmeværktøj skal være renset for sten, sand og andre urenheder i klemmezonen. Sammenklemning af ProFuse-rør skal ske med et klemmeværktøj, der ved fuld sammenklemning af rør ikke reducerer dobbelte godstykkelse til mere end 80 % af den oprindelige godstykkelse (se tabellerne 8.2.9, samt for svejseparametre). For at sikre at der ikke opstår varige skader på røret, må sammenklemning maximalt opretholdes i 24 timer. Røret må kun klemmes en gang på det samme sted. Derfor skal klemmestedet markeres. Lægningsregler og materialeanvendelse Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til lægningsforholdene. Det er afgørende for rørenes evne til at kunne modstå de påvirkninger, de udsættes for, at såvel udgravning som rørlægning og tilfyldning foretages omhyggeligt. Det er dog bygherren, der beslutter, hvilke lægningsregler der skal følges. Uponors lægningsregler for Uponor trykrørssystem ProFuse vand/spildevand er beskrevet herunder: A. Udgravning Ledningsgravens bund skal være helt fast og jævn, da der kan dannes lunker ved bløde områder og ujævnheder under ledningen, når graven tilfyldes og komprimeres over ledningen. I vejarealer eller arealer, der støder umiddelbart op til vejarealer, skal ledningsgraven udformes og udføres, så underminering og sætninger af vejarealer undgås. I kohæsionsjord kan anlæg på ledningsgraven eventuelt udelades. B. Udjævningslag Rørene lægges på et udjævningslag, der skal eliminere ujævnheder og sikre, at rørene får en ensartet og jævn understøtning. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 343

34 Udjævningslagets tykkelse afhænger af rørtypen og fremspringet på mufferne. Fremspringet skal kunne graves ned i udjævningslaget, så røret får en linieunderstøtning. Typisk vil en lagtykkelse på 5-10 cm være passende. Materialer til udjævningslag bør opfylde følgende krav: Stenstørrelse til og med 32 mm må forekomme Materialet må ikke være frossent. Hvis den eksisterende jord opfylder disse krav, kan man undlade at grave ud til udjævningslag. Udjævningslaget skal ikke komprimeres, før rørene lægges. Omkring muffesamlingerne holdes ledningen fri af udjævningslaget. C. Omkringfyldning Omkringfyldningen skal sikre, at ledningen opnår tilstrækkelig støtte på alle sider, og at alle belastninger kan overføres uden skadelige punktpåvirkninger. Ved omkringfyldningen bør afstanden til kant af udgravning være så stor, at egnet komprimeringsmateriel kan anvendes. Komprimering udføres i lag af maks. 0,2 m tykkelse (fast mål). Komprimeringen af materialet fortsættes til min. 0,15 m over rørtop og udføres jf. figur Materialer til omkringfyldning bør opfylde følgende krav: Stenstørrelse over 64 mm må ikke forekomme Indholdet af sten mellem 32 og 64 mm må højst være 15 % Materialet må ikke være frossent. Tværsnit af ledningsgrav D. Tilfyldning Krav til materiale og opbygning af tilfyldningen over rørene vil være afhængig af rørinstallationens konstruktion. Tilfyldning H Omkringfyldning 20 cm 15 cm D Udjævningslag 5 cm Figur Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

35 Genanvendelse af opgravet jord Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkringog tilfyldningsmateriale, da såvel friktions- som kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større deformationer end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der opstår punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de nævnte krav, og kan de opsatte krav til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under installationen. Uponor tillader punktdeformationer, der svarer til de maksimalt tilladelige deformationer jf. DS 430. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 345

36 Dimensionering Statisk dimensionering I det indledende afsnit om trykrørssystemer er der under statisk dimensionering opstillet en række forhold, som dækker det almindelige erfaringsområde. Såfremt disse forhold er overholdt, er der ikke behov for yderligere beregning af rørstabiliteten. Uponor teknisk support står gerne til rådighed i forbindelse med beregning af specifikke projekter. For at anvende tryktabsnomogrammet skal man kende den aktuelle vandføring. Der trækkes en linie fra en valgt dimension gennem den aktuelle vandføringsværdi, og tryktabet kan aflæses til højre i diagrammet som tryktab i Pascal pr. meter rør. Ud fra driftstekniske og økonomiske synspunkter er den anbefalede vandhastighed for vandrør mellem 0,6 til 1,5 m/s. Hydraulisk dimensionering Det viste tryktabsnomogram kan anvendes til at dimensionere rørstørrelsen, der skal anvendes under de aktuelle forhold. I det indledende afsnit om trykrørssystemer findes der et eksempel på, hvordan trykrør kan dimensioneres. På Uponors hjemmeside findes et beregningsprogram, baseret på Colebrook White, som ligeledes kan anvendes til at beregne tryktabet. Tabel for enhedsomsætning Pa Bar mvs 1 Pa , Bar ,2 1 mvs 0, , Pa = Pascal mvs = meter vandsøjle Tabel Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

37 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 347 mm Indvendig diameter Volumenstrøm Hastighed m/s Dynamisk tryk 1/2ρv 2 Pa Tryktab Pa pr.m l/s Reynold s tal Re = v x d v Tryktabsnomogram Tabel

38 Holdbarhedsberegning Det indvendige tryk i røret forårsager en spænding i rørvæggen, som kan beregnes ved hjælp af formlen: s = d m 2 e Formel med enheder: s [MPa] = p[bar] d m [mm] 20 e[mm] (1 MPa = 1 N/mm 2 = 10 bar) hvor p = indvendigt statisk overtryk [bar] dm = rørets middeldiameter [mm] e = rørets godstykkelse [mm] MRS (Minimum Required Strength) angiver den ringspænding, rørmaterialet skal kunne optage uden brud i 50 år ved 20 C for at blive klassificeret i den pågældende klasse. s (dimensionerende spænding) = MRS C C er en designfaktor, som afhænger af plastmaterialet og produkternes anvendelse. Se skema med system- og materialedata for ProFuse. PE klassificeres efter sin MRS-værdi bestemt i henhold til DS/EN ISO Denne standard beskriver, hvordan langtidsstyrken af termoplastiske materialer bestemmes ved ekstrapolation. Se diagram Temperatur ProFuse-røret er dimensioneret ud fra en driftstemperatur på 20 C. Hvis røret anvendes ved højere temperaturer end 20 C, skal driftstrykket reduceres i henhold til følgende diagram for at bevare rørets levetid. Ved temperaturer, der falder uden for diagrammet kontakt Uponor teknisk support. Temperatur reduktionskurve 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Ct Reduktionsfaktorer ProFuse Eksempel Temperatur Diagram Formel for reduceret driftstryk: PN t = PN x C t Eksempel Skal et ProFuse PN 10-rør anvendes ved en driftstemperaturer på 40 C, bliver det maksimale driftstryk: PN 40 = 10 x 0,74 = 7,4 bar Når driftstrykket på 7,4 bar ved en temperatur på 40 C ikke overskrides, nedsættes levetiden for røret ikke. 348 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

39 Den maksimale temperatur røret kan anvendes ved under tryk er 60 C. Dog vil det medføre en reduktion af levetiden. For yderligere oplysninger henvises til Uponor teknisk support. For beregningsmetoder henvises til f.eks Pumpeståbi. Hvis ProFuse anvendes som trykløst afløbsrør, kan det klare en kontinuerlig temperatur på 80 C og kortvarigt op til 95 C. Trykstød Trykstød opstår især, når pumper starter og stopper, og når ventiler åbnes og lukkes. Ofte er dette den kraftigste påvirkning på en trykledning. Trykstød kommer som en trykbølge gennem ledningen. Bølgen reflekteres frem og tilbage, og det sker med en hastighed, som er meget højere end strømningshastigheden. Trykbølgehastigheden, c (m/s), afhænger af rørmateriale, rørets godstykkelse og diameter, vandet samt ledningens muligheder for frit at bevæge sig. Trykbølgen betyder, at store vandmængder bevæger sig og accelereres i ledningen. En stor trykbølgehastighed giver derfor store trykstød. Normalt vil PE-rør ikke behøve særskilt beregning for trykstød. Trykbølgens maks. tilladte forplantningshastighed i rørledninger [c] Produkt Type Materiale Trykklasse Bar Hastighed m/s ProFuse PE100 PN 6,3 210 ProFuse PE100 PN ProFuse PE100 PN Tabel Vakuum Vakuum i rør skal tages med i overvejelserne, når rørets trykklasse skal vælges. Det anbefales derfor altid at minimere undertrykket i røret, f.eks. med vakuumventiler. For ProFuse-rør med svejsede samlinger kan der under normale forhold accepteres vakuum på op til 1,0 bar, såfremt der anvendes minimum SDR 11-rør. Når ProFuse installeres og håndteres jf. Uponors installationsvejledning og med minimal deformation og omkringfyldning komprimeret til min. 95 % standard proctor, vil et SDR 17-rør kunne anvendes med fuldt vakuum svarende til 1 bar/10 mvs. For vakuum og installationsberegninger henvises til specifik beregning. Ruheder Ækvivalent sandruhed i ny ledning, rent vand/ spildevand: 0,01-0,05 mm Driftsruhed efter 1 år jf. PH-Consults rapport: 0,15 mm Der henvises til PH-Consults rapport 2001 vedrørende ruheder for afløbssystemer/pumpeledninger. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 349

40 Forankring Det er normalt ikke nødvendigt at forankre PE-rør, når de samles med svejsede samlinger. Dog skal man ved overgang til andre rørmaterialer, eller hvor røret skal indstøbes, være opmærksom på, at røret skal forankres. Dette skal gøres for at undgå, at ikke-trækfaste samlinger bliver trukket fra hinanden som følge af rørets udvidelse og sammentrækning ved temperaturændringer. Længdeudvidelse Under håndtering og installation af PE-rør skal man være opmærksom på længdeudvidelse og sammentrækning. PE-rør har en relativ stor varmeudvidelseskoefficient, som kan bevirke, at røret er blevet adskillige cm kortere næste morgen, hvis røret er installeret i en rørgrav en varm dag. Beregningseksempel En ProFuse-rørledning på 400 m installeres en solskinsdag, hvor rørets temperatur er 35 C. Næste morgen er røret blevet afkølet og har nu en temperatur på 10 C. Der er altså sket en negativ temperaturændring på 25 C. Det medfører følgende ændring: L = (10-35) 400 0, L = -1,3 m Som det ses, bliver røret teoretisk 1,3 m kortere efter afkøling. Dog vil røret ikke trække sig så meget sammen, når det er installeret med en vis jorddækning. Friktionen til jorden vil i en vis udstrækning fastholde rørene, således at sammentrækningen ikke bliver så markant, som beregningerne viser. Formel for længdeudvidelse: L = t L a hvor L = Længdeudvidelse eller sammentrækning [m] t = T2 - T1 T1 = Temperatur ved lægning T2 = Temperatur efter installation L = Rørets længde [m] a = Længdeudvidelseskoefficient jf. skema med system- og materialedata. Beregningen angiver dog, at man skal være opmærksom på forholdet og evt. fiksere rørenderne for at sikre installationen mod fejl. De spændinger som derved kommer i røret er uden betydning. 350 Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

41 Ophængningsafstand Ved ophængning af PE-rør må afstanden mellem understøtningerne ikke blive for stor, da det vil medføre en utilsigtet nedbøjning af røret. Model for beregning af nedbøjning: Fast indspændt ved hver understøtning: 5 e = q L E 50 (t) I I diagrammet neden for kan aflæses maks. afstand mellem rørbæringerne. Som forudsætning for de beregnede maksimale afstande mellem rørbæringerne er. Forudsætninger Vandfyldte rør. Nedbøjningsgrænse: 10 mm over 50 år. Afstand mellem understøtninger (mm) hvor e = nedbøjning q = vægt af vandfyldte rør L = afstand mellem understøtninger E 50 = langtidsmateriale krybemodul som funktion af temperatur I = rørets inertimoment Ophængning af PE-rør PE100 SDR 17/PN Rørdimension i (mm) 20 o C 30 o C 40 o C 50 o C 60 o C Diagram Ved SDR 26 PN 6,3-rør skal ophængningsafstanden multipliceres med 0,9. Ved SDR 11 PN 16-rør skal ophængningsafstanden multipliceres med 1,1. Ved andre typer understøtninger skal understøtningsafstandene multipliceres med faktorer jf. tabel Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 351

42 Multiplikationsfaktor k for ophængningsafstande for forskellige ophængningsmodeller 1 fag 2 fag 3 fag 4 fag N - N k = 0,2 N - N - N k = 0,377 N - N - N - N k1 = 0,377 k2 = 0,48 N - N - N - N - N k1 = 0,4 k2 = 0,84 F - N k = 0,48 F - N - N 1-2 k1 = 1 k2 = 0,48 F - N - N - N k1 = 1 k2 = 0,48 F - N - N - N - N k1 = 1 k2 = 0,48 F - F k = 1 F = fast indspændt F - N - F k = 1 N = simpel understøttet Opdriftssikring I følgende skema angives opdriften på et luftfyldt rør i vand med vægtfylde på 1000 kg/m 3. F - N - N - F k1 = 1 k2 = 0,84 F - N - N - N - F k1 = 1 k2 = 0,84 Figur Den venstre kolonne er opdriften på røret (rør). Den højre kolonne (minus rørvægt) er netto opdriften, hvor rørets vægt er trukket fra. Opdrift på luftfyldt Profuse-rør i vand (1000 kg/m 3 ) Dimension SDR 26 SDR 17 SDR 11 (mm) Rør (kg/m) Minus rørvægt (kg/m) Rør (kg/m) Minus rørvægt (kg/m) Rør (kg/m) Minus rørvægt (kg/m) 63 3,2 2,4 3,2 2,0 75 4,6 3,4 4,6 3,0 90 6,5 4,9 6,5 4, ,7 7,3 9,7 6, ,5 9,5 12,5 8, ,7 12,0 15,7 10, ,4 17,1 20,4 15,6 20,4 13, ,8 21,6 25,8 19,8 25,8 17, ,8 26,8 31,8 24,4 31,8 21, ,2 33,9 40,2 31,0 40,2 26, ,6 41,9 49,6 38,2 49,6 32, ,1 52,5 62,1 47,8 62,1 41, ,5 66,4 78,5 60,6 78,5 52, ,7 84,4 99,7 77,0 99,7 66, ,4 106,9 126,4 97,7 126,4 84,0 Tabel Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

43 Ballast på rør Den mest anvendte måde at ballastere PE-rør er at bolte betonklodser på røret. Dog anvendes der også stålwirer, som sures fast til røret. Eksempel på ballastklodser A B e A C +3 s D -0 Armeringsjärn Figur Trykprøvning Trykledninger tæthedsprøves ved at afspærre og fylde et begrænset ledningsafsnit med vand. Ledningsafsnittet skal være vandfyldt i 2 timer før selve prøvningen (konditionering af ledningen). Den følgende metode er baseret på SFS 3115:E, som er en meget anvendt finsk standard ved tæthedsprøvning af trykledninger. Vandtemperaturen bør være ca. 20 C. Trykforskellen mellem det højeste og laveste punkt i ledningsafsnittet bør ikke overstige 100 kpa (10 mvs). Ved selve prøvningen tilføres ledningsafsnittet et indre overtryk, der svarer til ledningens nominelle tryk. Dette tryk skal vedligeholdes i 2 timer ved påfyldning af vand. Trykket øges derefter til 1,3 x det nominelle tryk. Dette tryk vedligeholdes i 2 timer ved påfyldning af vand. Trykket sænkes herefter til det nominelle tryk. Efter 1 time måles den vandmængde, som evt. behøves for at få trykket op på det nominelle tryk. Ledningsafsnittets tæthed bestemmes ved prøvningens slutning, hvor det konstateres, hvor meget vand der er nødvendigt for at opretholde det nominelle tryk. Det eventuelle ekstra vandbehov (tillægsvand) omregnes til liter pr. km og time. NB: Den tilladte tilførsel af tillægsvand er ikke et udtryk for, at der er en vis utæthed, men at et plastrør udvider sig kontinuerligt under indvendig trykpåvirkning. Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 353

44 Resultatet indsættes i skemaet Prøverapport for tæthedsprøvning figur Tæthedsprøvningen er godkendt, såfremt punktet ligger neden for den tegnede kurve i figur (i det mørke felt). samt evt. luftlommer i ledningen kan udgøre en risiko, og særlige foranstaltninger kan derfor være nødvendige. Det påhviler bygherren at sørge for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Rørender, bøjninger og afgreninger bør fikseres på forsvarlig vis, idet der er tale om store kræfter ved prøvetrykket på 1,3 x rørets nominelle tryk. Det høje tryk Godkendelse af tætningsprøvning for trykledning Tillægsvand l/km h Indvendig diameter Figur Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

45 Eksempel på prøverapport fra tæthedsprøvning af trykledning Prøverapport fra tæthedsprøvning Kunde : Projekt : Sagsnr. : ID-nr. : Dato : Initialer : Sted : Rørdimension : Prøveledningens længde : Bemærkninger : Testfase Klokkeslet Tidsforløb Tryk kp/cm 2 Vandmængde Fyldes med vand Trykstabilisering Trykstabilisering Trykstabilisering Opnå tryk til 1,3 PN Trykvedligeholdelse Trykvedligeholdelse Trykvedligeholdelse Trykvedligeholdelse Måling af tillægsvandmængde Rørsektionen opfylder opfylder ikke standardkravene Tillægsnoter: / - Dato Prøvemester Kundens repræsentant Bygherrens repræsentant Kundens accept : Dato : Initialer : Retur/udfyldt : Nyt ID-nr. : Dato : Initialer : Alternativt udføres trykprøvningen i henhold til DS 455. Skema Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas 355

46 Levetid Som tidligere nævnt er rørene i henhold til standarden dimensioneret ud fra en levetid på 50 år. Med de krav der stilles til materialer og processer såvel internt som eksternt, og når de foreskrevne installations- og driftsforhold overholdes, opnås en levetid på over 100 år. Rørprodukter af høj kvalitet er ikke alene tilstrækkeligt for at opnå 100 års levetid for et ledningsanlæg. Levetiden for polyethylen-rør (PE100) afhænger i vid udstrækning af de påvirkninger, røret udsættes for under installation og drift, herunder påvirkninger mht. temperatur og ringspænding. med svejserapporter. Svejsningerne skal udføres af svejsere, der har gennemgået en svejseuddannelse. Det udførende firma skal have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem. Hvor der anvendes mekaniske samlinger, skal disse foretages i henhold til producentens vejledninger. Materialestyrke/levetid Uponor PE 100-rør Maksimal ringspænding: 8 MPa svarende til 101 mvs i en PN 10-ledning Maksimal driftstemperatur: +20 C I det følgende angives forudsætningerne for 100 års levetid for PE100-rør Den forventede levetid for PE100-rør er jf. nedenstående diagram over 100 år. Samlinger Det forudsættes, at Uponors svejseinstruktion følges og bliver dokumenteret Materialets brudstyrke som funktion af temperatur og tid Brudspænding MPa 80 o C 20 o C PE100 PE h Brudtid 1 år 50 år 100 år Diagram Uponor trykrørssystem profuse vand/spildevand/gas

Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand

Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand U p o n o r I n f r a s t r u k t u r u p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m p e 10 0 Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand 10 2009 379 6.4 Uponor

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas # # # # RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

Uponor regnvandssystemer

Uponor regnvandssystemer Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201 Regnvand indhold 7.0 - indhold... 211 7.0 - indhold... 201 7.1 - indledning...204 7.2 Uponor IQ regnvandsrør...205 Kravspecifikationer...

Læs mere

Svejsevejledning for PE Trykrør

Svejsevejledning for PE Trykrør Januar 2012 Svejsevejledning for PE Trykrør Solutions for Essentials Wavin PE lægningsforskrifter Wavin PE rør til vandforsyning bør kun lægges af uddannede montører og i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings Wavin PE-/uPVC drikkevandssystem wavin.dk PE-/uPVC -trykrør og -fittings Sikker transport af drikkevand Wavins PE-/uPVC-rør og fittings sikrer det rene drikkevand under transporten. Vores fire forskellige

Læs mere

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer Uponor Brøndsystemer Brøndsystemer 139 Brøndsystemer Brøndsystemer indhold 6.0 Brøndsystemer - indhold... 139 6.1 Brøndsystemer - indledning... 142 6.2 Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315 - ø600...

Læs mere

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Program for den 13. maj Kl. 16.15 Munkebjergsalen Plastprodukter Klassifikation

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials Juli 2012 Trykteknisk håndbog FOR WAVIN PE/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 1.0 Komplet produktprogram i trykrørssystemer... side 4 1.1 upvcrørprogram...

Læs mere

Uponor underjordisk ventilationssystem

Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystemer 585 Ventilations-systemer indhold 14.0 Ventilationssystemer - indhold...585 14.1 Ventilationssytemer - indledning...587 Teknisk

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale

FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale FORSYNINGSLEDNINGER Udbudsmateriale Vandværk: Adresse: Postnr og By Telefonnummer: E-mail adresse: Kontaktperson: Side 1 af 11 Registrering af eksisterende forhold Forsyningsområde: Målfast skitse af ledningsnet

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

2.0 Materialer og levetider

2.0 Materialer og levetider U p o n o r I n f r a s t r u k t u r M at e r i a l e r o g l e v e t i d e r 10 2009 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer.

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Uponor drænrørssystemer

Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer Brøndsystem Uponor drænrørssystemer 2 . Uponor drænrørssystemer Uponor har udviklet effektive løsninger til alle former for dræning. Et bredt program omfatter drænrør og formstykker

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Trykrør. PEHD PEM & PEL / PE 100 PE 80 & PE 40 Samt tilbehør. - designed for flexibility

Trykrør. PEHD PEM & PEL / PE 100 PE 80 & PE 40 Samt tilbehør. - designed for flexibility Trykrør PEH PEM & PE / PE 100 PE 80 & PE 40 Samt tilbehør - designed for flexibility ndholdsfortegnelse / Trykrørs Katalog 2007 2 / 3 Trykrørs KATAOG 2007 ndholdsfortegnelse Kapitel 1: Produktbeskrivelse...

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

3.1 Transport af produkter

3.1 Transport af produkter 3. Installation Dette kapitel gennemgår installation af ledninger, idet der startes med transport, håndtering og modtagekontrol af produkter. Herefter følger afsnit om etablering af ledningsgrav, om ledningslægning

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989 Litteraturliste 647 19.0 Litteraturliste Faglitteratur Nedenstående liste giver en oversigt over litteratur, som vi har henvist eller refereret til samt anden relevant litteratur til Uponor teknisk håndbog.

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Spildevand. Uponor Spildevandssystem

Spildevand. Uponor Spildevandssystem Uponor ssystem U p o n o r s p i l d e va n d 51 indhold 5.0 - indhold.... 51 5.1 - indledning...54 Dimensionering...56 5.2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2....69 Kravspecifikationer...72 Godkendelser

Læs mere

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør...det naturlige valg! Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 Generelle bestemmelser (krav)...3 Forberedelse af rørgrav

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26...

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26... STUKSVEJSEPARAMETRE INDHOLDSFORTEGNELSE Stuksvejsning... 2 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr11... 4 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr17... Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr2... Salgs og leveringsbetingelser...

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND

ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND FORELØBIGE NORMER FOR ANVENDELSE AF RØR AF UPLASTIFICERET (STI FT) POLYVI NYLKLORI D (PVC) TIL JORDLEDNINGER FOR KOLDT DRIKKEVAND Udgivet af DANSK INGENiØRFORENING 1. udgave 1963 Eftertryk forbudt TEKNISK

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 PP-H Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polypropylen PP-H 100 alphaplus.

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Projektering 9:101 Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Standarden EN 13941:2009 fastlægger kravene til kalkulation, projektering og installation af præisolerede rør nedlagt i rørkanal og

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Paradigme Poul Weiss 1 Baggrund Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme har taget initiativ til udarbejdelsen af et paradigme der kan tjene som guide i forbindelse

Læs mere

Opgaver til Pumpeanlæg.

Opgaver til Pumpeanlæg. Opgaver til Pumpeanlæg. 1) Hvad er en Arkimedes snegl? 2) Hvilken pumpetype anvendes normalt til spildevand? 3) Hvad kaldes den særlige pumpetype, hvor trykledningen ved husspildevand kan have en dimension

Læs mere

PE-TRYKRØR. EMTELLE is a world leader in the provision of blown fibre and ducted network solutions.

PE-TRYKRØR. EMTELLE is a world leader in the provision of blown fibre and ducted network solutions. PE-TRYKRØR is a world leader in the provision of blown fibre and ducted network solutions. Our market leading, innovative products & services have been used within a wide range of high-profile projects

Læs mere

Kurser i vand og afløb

Kurser i vand og afløb Wavin Solution Center wavin.dk Kurser i vand og afløb Solutions for Essentials Det er fantastisk at kunne prøve alle teorier af i virkeligheden i Wavin Solution Center. Vi kan sætte nedsivningsanlæg, rør,

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Dimension Enhed Stk. pr. Lager- Uponor VVS Vare- Pris mm x gods. m ramme kode nr. nr. gruppe Kr./m

Dimension Enhed Stk. pr. Lager- Uponor VVS Vare- Pris mm x gods. m ramme kode nr. nr. gruppe Kr./m Trykrør, længder PE100 PN 16 SDR11 * 20 x 2,0 6 1853 L 1073429 070665020 C2-3-1 5,80 * 20 x 2,0 12 1853 L 1073181 070666020 C2-3-1 5,80 ** 25 x 2,3 6 1175 L 1072260 070665025 C2-3-1 8,50 ** 25 x 2,3 12

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

Prøven afvikles efter de i DS 2383 og de i denne SBC gældende regler. Til den teoretiske prøve er afsat 60 min. Prøven afvikles iht. Anneks J.

Prøven afvikles efter de i DS 2383 og de i denne SBC gældende regler. Til den teoretiske prøve er afsat 60 min. Prøven afvikles iht. Anneks J. Side 1 : Prøveaflæggelse Dette Anneks har samme status som SBC 243 This Annex forms an integral part of SBC 243 B.1 Teoretiske opgaver BASIS, PLADE, RØR og MEMBRAN Prøven afvikles efter de i DS 2383 og

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Plast rør til gas og brint forsyning Bo Holm Sørensen

Plast rør til gas og brint forsyning Bo Holm Sørensen Plast rør til gas og brint forsyning Bo Holm Sørensen Uponor Infra A/S Uponor og KWH Group fusionerede i 2013 deres infrastruktur aktiviteter og blev til Uponor Infra. Med mere end 120 års erfaring beskytter

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Forundersøgelse Projektering Anvendte rørprodukter Installation Tilsyn og kontrol Drift

Forundersøgelse Projektering Anvendte rørprodukter Installation Tilsyn og kontrol Drift 2. Projektering For at opnå 100 års levetid for et ledningsanlæg er det ikke tilstrækkeligt alene med rørprodukter af en høj kvalitet. Kæden er aldrig stærkere end det svageste led, for der kræves høj

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings PE-/uPVC drikkevandssystem PE-/uPVC -trykrør og -fittings # # # # PE SAFETECH, MARKEDETS STÆRKESTE TRYKRØR TIL DRIKKEVAND PE PLUS, STANDARDPROGRAMMET PRODUCERET I PE 100 OG MED PP-KAPPE PE 100, TRYKRØRSSYSTEMET

Læs mere

Retningslinjer ved arbejde med vandledninger

Retningslinjer ved arbejde med vandledninger Retningslinjer ved arbejde med vandledninger Retningslinjerne som er beskrevet i denne anvisning skal overholdes af alle medarbejdere hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed og af byggemodner, rådgiver, rørarbejder,

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Dimension Enhed Stk. pr. Uponor VVS Vare- Pris mm x gods. m ramme nr. nr. gruppe Kr./m

Dimension Enhed Stk. pr. Uponor VVS Vare- Pris mm x gods. m ramme nr. nr. gruppe Kr./m Trykrør, længder PE100 PN 16 SDR11 20 x 2,0 * 6 1853 1073429 070665020 C2-3-1 5,50 20 x 2,0 * 12 1853 1073181 070666020 C2-3-1 5,50 25 x 2,3 ** 6 1175 1072260 070665025 C2-3-1 8,50 25 x 2,3 ** 12 1175

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere