Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00"

Transkript

1 UNDERVISNINGS MINISTERIET Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 1 Kl hf101-DAN/A Fredag den 28. maj 2010 kl

2 indd 2 10/03/

3 Prøvemateriale Hæfte 1 Side Tema Opgaveformuleringer Fællestekster udleveres kl. 9.00: 1. Solveig Bennike m.fl.: Replikker og samtale Roberta Montanari: Snik snak snude ellers er du ude De ringer vi spiller Herman Bang: Ludvigsbakke Billeder: Side 12: Edward Hopper: Chop Suey (maleri, 1929, 81,6 x 96,8 cm, Barney A. Ebsworth Collection) Side 13: Nicoline Werdelin: Laura og Nugga, 2 (tegneseriealbum, 1994) Hæfte 2 Særtekster udleveres kl : 5. Novelle af Kjell Askildsen 6. Uddrag af tv-spil af Leif Panduro 7. Tekst af Emma Gad Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet indd 3 10/03/

4 Tema: Samtaler Temaet for hæfte 1 og 2 er samtaler i litteraturen og i hverdagen. Hæfterne giver eksempler på og diskuterer, hvordan vi i samtaler udtrykker og undertrykker følelser og holdninger og samtidig viser vores relationer til hinanden. Opgaveformuleringer Du skal besvare én af opgaverne 1-3. Anfør opgavens nummer, og formuler en overskrift som led i din besvarelse. Opgave 1 Skriv et analyserende oplæg til et hf-hold om samtaler i litteratur. Som en del af oplægget skal du analysere og fortolke Kjell Askildsens novelle (tekst 5). Inddrag begrebet undertekst fra tekst 1. Du skal foruden undertekst-begrebet inddrage andre dele af materialet fra hæfte 1. Opgave 2 Skriv til et almenkulturelt tidsskrift en introducerende artikel om samtaler i litteraturen og i hverdagen. Som en del af artiklen skal du karakterisere samtalen i Leif Panduros tekst (tekst 6). Du skal desuden inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Opgave 3 Skriv til avisen en argumenterende artikel om hverdagens samtaler. Som en del af artiklen skal du redegøre for, hvilke synspunkter der kommer direkte og indirekte til udtryk i Emma Gads råd vedrørende samtaler (tekst 7). Du skal debattere Emma Gads synspunkter. Inddrag Roberta Montanaris artikel (tekst 2) i debatten. Du skal desuden inddrage et eller flere eksempler på samtaler. Materialet i hæfte 1 og 2 forudsættes ikke kendt af dine læsere indd 4 10/03/

5 Solveig Bennike, Lisbeth Nyborg, Mette Trangbæk Hammer: Replikker og samtale Teksten er fra Faglige forbindelser i dansk, 2005, en lærebog forfattet af tre gymnasielærere. Replikker og samtale Samtalen er den sproglige kommunikations grundmodel. I samtalen forhandler man fællesskabets regler, skaber og hævder sin identitet ved at udtale sig og får den bekræftet ved, at andre lytter. Det er også i samtalen, man bryder de sociale regler, hævder sig på andres bekostning og kæmper om magt og status. Samtalen er med andre ord central i alt menneskeligt samvær, og det er derfor ikke så mærkeligt, at samtale i et eller andet omfang indlægges i mange andre former for kommunikation, bl.a. i fiktive tekster. Når samtaler eller replikker indlejres i en tekst, har det vigtige konsekvenser for både fortælleren, læseren/lytteren og for selve fremstillingen: Ved at lade de fiktive personer komme direkte til orde kan fortælleren træde tilbage og vise personerne i stedet for at fortælle dem. Personerne kan fremstå mere runde og nuancerede, når vi ikke blot får at vide, hvad de siger, men også hvordan de siger det. Sproget er en vigtig side af menneskets individualitet. Normalt holdes en fortælling oftest i datid. Men replikkerne står i nutid og opleves derfor af læseren som samtidige med læsetidspunktet; læseren bringes i øjenhøjde med handlingen rent tidsmæssigt. Samtaler i fiktive tekster og udenfor Samtaler i litteratur er gengivelser af samtaler, der kunne være ført af mennesker af kød og blod i verden uden for fortællingen. For at vi kan tro på dem og på de personer, der deltager i dem må de i grove træk følge de samme regler som i virkelige samtaler. Men selv om samtalens uskrevne regler mestres af enhver almindelig sprogbruger, er de ikke så lette at formulere. Faktisk er det så kompliceret en opgave, at forskellige sprogforskere har formuleret samtalens grundprincipper helt forskelligt. Nedenfor [se note 1] er to af dem gengivet. De kaldes henholdsvis samarbejdsprincippet og høflighedsprincippet 1. ( ) En kombination af de to principper ville skabe den næsten ideelle samtale: behagelig og effektiv på én gang. Men hvad er så grunden til, at de færreste samtaler såvel i virkeligheden som i litteraturen forløber så gnidningsfrit? Det skyldes, at udgangspunktet for samtaler sjældent er så enkelt, som reglerne ovenfor kunne antyde. Samtalens emne kan være pinligt eller konfliktfyldt, eller deltagernes indbyrdes forhold problematisk. Ofte vil det betyde, at parterne ikke 1 Samarbejdsprincippet består i at tale sandt, kortfattet, relevant (i forhold til emnet) og klart. Høflighedsprincippet består i at være hensynsfuld og positiv og søge fælles forståelse med samtalepartneren indd 5 10/03/

6 udtrykker deres ærinde eller hensigt så klart, som samarbejdsreglerne forudsætter, men netop tvetydigt for at gardere sig, hvis samtalen ikke skulle forløbe som planlagt. Den skjulte hensigt, samtaleparterne kan have, men som de af en eller anden grund ikke tør eller ønsker at give til kende, kaldes samtalens undertekst. Der er ingen tvivl om, at der er undertekster i mange af virkelighedens samtaler, men i litteraturen er de snarere reglen end undtagelsen og det er der gode grunde til. Samtaler fylder meget i en tekst, og hvis fortælleren ikke skal hægte lytteren eller læseren af, må der økonomiseres med de detaljer, som dagligdagens samtaler er fulde af. Litteraturens samtaler er derfor altid i et vist omfang forenklede og stiliserede. Og én ting kan man være nogenlunde sikker på: Der er altid en undertekst på spil, og ofte peger underteksten direkte ind mod tekstens tema. Underteksten er altså i store træk det, der ikke siges, men menes i en samtale. Det næste spørgsmål bliver, hvordan man sprogligt kan analysere noget, der ikke siges. Svaret er, at det kan man heller ikke direkte. Men man kan indirekte. Er det en virkelig samtale, man overværer, vil man sandsynligvis aflæse underteksten af alt andet end netop sproget og ordene. Af mimik, kropssprog, tonefald og pauser. Dette er ikke umiddelbart tilgængeligt i en samtale gengivet i en tekst. I stedet hjælper fortælleren på vej ved at forsyne selve replikkerne med forskellige ekstra oplysninger i form af: 1. Måden replikkerne siges på. 2. Oplysninger om bevægelser, pauser, tonefald m.m. 3. Uregelmæssigheder i samtalen i form af brud på samarbejdsprincipperne. 4. Evt. adgang til en eller flere af de samtalendes tanker. Samtaler kommer, både i virkeligheden og i litteraturen, ofte i stand ved, at en person ønsker at forandre sin situation ved at handle med sproget, ændre den andens syn på en sag, få ham eller hende til at gøre noget, holde op med noget eller synes noget. Det kaldes en sproghandling indd 6 10/03/

7 Roberta Montanari: Snik snak snude ellers er du ude Teksten er et uddrag af en artikel fra Kristeligt Dagblad 21. september Roberta Montanari (f. 1967), journalist. Hvordan indleder man en samtale med en person, man ikke kender, men gerne vil i kontakt med? Dav, du ser sød ud, dig vil jeg gerne lære at kende er ikke noget godt bud. I stedet kunne man alt efter vejrforholdene sige, sikke mange skyer, det ser ud, som om der kommer regn. En klassisk måde at indlede kontakt med en fremmed er nemlig at tale om vejret. Det er ufarligt og begge redder ansigt, hvis kontakten mislykkes, forklarer Birgitte Sally. Hun er kommunikationskonsulent og psykoterapeut og holder med stor succes kurser i smalltalk for især erhvervslivet. Banale og overfladiske betragtninger, vil nogle mene. Men ikke desto mindre en kunst, som mange tilsyneladende ikke mestrer. Og som bliver mere og mere påkrævet i den tid, vi lever i, mener hun. Overordnet handler smalltalk om at skabe kontakt og relationer til andre, det er en social foreteelse snarere end en kommunikativ. Derfor er måden, man gør det på, langt vigtigere end det sproglige indhold. Smalltalk er et indledende skridt og et middel til at skabe ligeværdige og varige relationer. Smalltalk handler om den mellemmenneskelige kontakt, som er så vigtig for at føle sig som del af en større helhed, understreger Birgitte Sally. ( ) I en tid, hvor fællesskaberne ikke længere er givne, men noget, man selv har ansvaret for at skabe og vedligeholde, er det, som sprogteoretikeren Roman Jakobson kalder den fatiske 1 sprogfunktion, blevet langt vigtigere, siger Lisbeth Thorlacius 2. Det betyder kort sagt, at man vedligeholder kontakten uden at udveksle information. På den måde sikrer man sig, at kommunikationskanalerne er åbne, og man bliver ved med at være det, det alt sammen drejer sig om, nemlig del af fællesskabet, venskabet eller forholdet. Når en ung pige for eksempel sms er til en veninde om, at hun er i gang med at prøve nye sko i en butik og sender veninden et billede af skoene, som hun overvejer at købe, er det udtryk for en sådan fatisk sprogfunktion. Det vigtige er, at de bekræfter hinanden i deres relation, mens indholdet af det, de siger til hinanden, er underordnet. Det kan måske virke overfladisk, men for parterne er det vigtigt. Det viser, at nogen prøver at holde en kontakt, som ikke bare kan tages for givet, og er en anledning til fællesskab og nærvær, siger Lisbeth Thorlacius. Også Birgitte Sally peger på, at fællesskaberne i dag hele tiden rykker sig. Desuden mener hun, at netop de mange teknologiske kommunikationsmuligheder i dag paradoksalt nok har gjort det sværere at vedligeholde den mellemmenneskelige kontakt. 1 fatisk: kontaktskabende 2 Lisbeth Thorlacius: Lektor i kommunikation på Roskilde Universitet indd 7 10/03/

8 De færreste bliver i dag ved at have det samme job i 25 år, mange bliver skilt og skal som singler ud at etablere en helt ny social base og netværk. Mail, sms er, chatfora og mobilsamtaler giver os en følelse af samhørighed, men reelt er vi jo alene. Vi går glip af den menneskelige kontakt ansigt til ansigt, og undersøgelser tyder faktisk på, at vi er blevet dårligere til at aflæse underteksterne hos andre mennesker: deres kropssprog, mimik og tonefald. Vi bliver bange for at melde ud eller bange for, hvordan andre opfatter os, fordi vi simpelthen mister træningen i at småsnakke med andre mennesker, det være sig i supermarkedet, på jobbet eller når vi henter børn, siger Birgitte Sally. Og netop evnen til at lytte går fløjten, når usikkerheden gør sit indtog, mener hun. Birgitte Sally møder rigtig mange på sine kurser, som har svært ved noget så basalt som at lytte til andre. Når man er usikker, bliver man enormt selvoptaget. Jeg plejer at sige, at den gode smalltalker skal være som en god vært i samtalen. Man skal simpelthen flytte fokus fra sig selv og hen på den anden, fortæller hun indd 8 10/03/

9 De ringer vi spiller Teksten er et uddrag af radioprogrammet De ringer vi spiller. Programmet blev sendt en gang om ugen med Jørn Hjorting som fast vært. og ind kommer en ny lytter i telefonen. Goddag Ja goddag jeg er Jens Hansen fra Viby i Aarhus fra Viby ved Aarhus, ja eller i Aarhus, det hører jo til ja det hører under Stor-Aarhus ja i vore dage ja netop ja hvad skal vi ja, det ved du jo alt om ja, det gør jeg da. Hvad skal vi spille nu? Vi skulle gerne spille den her Blue Spanish Eyes ja hvor Al Macino han synger til ja, det gør han jo så godt, så det ja så det kan vi sagtens finde ud af ja ja, det der med Viby, ja, det er da ikke så mange år siden at det var jo sådan en lille by for sig selv nej, det var det ikke, men nu efterhånden, så er det jo vokset sammen med ja det er næsten ingen, næh, der er ingen skel mere næh, der er ingen skel mere, - men I har da bevaret postnummer og ja ja vi har da (forekommende 1 latter; i det følgende forkortet f.l.) ja da det er jo altid noget joh ja det hedder jo stadig Viby med sit eget postnummer, ja ja ikke! ja-ja ja jo jo. Hva er du pensionist nej? Ja? jeg er pensionist, ja. Det har jeg været selv om jeg kun er 67 så har jeg været i åh ni år nå. Nåh nå. Jamen så har du jo fundet ud af hvordan din tilværelse jeg har fundet ud af det, ja, hvordan man skal te sig ja ikke? ja, ja-ja ja (f.l.) jeg giver mig af med sådan lidt af hvert ja! jeg keder mig aldrig nå, det gør du ikke du ved godt, intelligente mennesker de keder sig aldrig 1 forekommende (her:) imødekommende indd 9 10/03/

10 det siger man jo (f.l.) det må jeg jo sige selv, der er ingen andre der siger det er der ikke det, nå. Nå nå. Ja, det ved jeg ikke. Hvad laver du så for tiden? jo, om sommeren da går jeg højt op i have mmmh og blomster og alle den slags ting der mmh og her i vinter da går jeg til nu i dag der skal jeg til blomsterdekoration mmmh og det er meget spændende ja det er det og efterhånden så er jeg bleven så dygtig at det bliver sidste gang så havde jeg den store tilfredsstillelse at da blev jeg næsten ikke rettet på den dejlige dekoration jeg havde lavet nåh! men ellers da er hun skrap, hende lærerinden vi har nå er hun det? ja ja ja, så bliver man jo stolt når det går godt så bliver man stolt. Så kan man komme hjem og sige den har jeg næsten lavet selv (f.l.) jah! og så om tirsdagen der går jeg til engelsk for at lære lidt mere sådan hen ad vejen jah ja, det er godt at kunne lidt engelsk ja det er det da når man kommer ud at rejse og det gør jeg ofte og det gør du ofte? jah, og så er det godt at kunne lidt engelsk, ikke ja, det kan man jo komme langt med trods alt ja, det man man næsten klare sig med overalt jah, når vi nu skal høre om spanske øjne er det så fordi du skal til Spanien? ja, nemlig ahh (f.l.) nåh, det er nu ikke just derfor, men jeg synes bare det er sådan en dejlig melodi ja, det er det da også ja, ikke? joh. Jeg forsøger jo nogen gange om jeg kan efterligne ham men det kniber går du sådan og synger derhjemme? ja, ja det gør jeg da somme tider nå nå Så har jeg to dejlige hunde ja? ja, så er man ikke alene helt alene nej jeg er sådan stillet jeg bor alene i et ret stort hus nåh, ja så kan man jo godt lide at have nogen omkring sig sådan når man ellers er sig selv ja, ja ja, ja indd 10 10/03/

11 Herman Bang: Ludvigsbakke Teksten er et uddrag af romanen Ludvigsbakke, Herman Bang ( ), forfatter. Folk puffedes og de skubbedes i Restaurantens smalle Sale. Karl von Eichbaum gik bag Ida Brandt 1 og værnede hende lidt med Armene, men Ida lo over hele Ansigtet, mens hun vendte sig: Vi maa sidde, hvor vi kan se Folk, sagde hun og Øjnene straalede. Der er bestilt Plads, sagde Karl. Det var i et af de smaa Kabinetter mellem Skillerummene og endelig naaede de derhen. Men Ida blev siddende inde i Sofaen, med Hatten og alt Tøjet paa: hun saa paa Herrer og Damer, der blev ved at strømme ind. Aa, vi har Plads, sagde hun og skubbede Skuldrene op ligesom i Teatret. Karl fik Overtøjet af hende og satte sig. Saa, sagde han og strakte Benene fra sig, mens han slog Rynker paa sin Næse: Nu skal vi spise paa fransk. Ja, sagde Ida og slog Hovedet rask tilbage. Hun vidste vist ikke, hvad hun sagde Ja til. Karl bestilte og Tjeneren bragte Fade og Karl rettede an. Ida sad kun og fulgte dem med Øjnene, alt, hvad de gjorde, og smilte; og hun tog saa besynderlig varsomt paa alting, sit Glas og Fadet og sit Brød, som om hun undrede sig over det alt, over hver Ting Dugen og Lyset og den grønne Flaske i Køleren. Saa sagde hun og spilede begge sine Hænder ud paa Sofaen, mens hun lo ganske sagte: At jeg sidder her. Karl smilte glad til hende og saa saa ud paa Folk i Salen, der knap fik Plads ved Bordene: Ja, vi sidder s gu bedst. Ida blev siddende som før: Hm, sagde hun saa med den samme Stemme: det er li som vi var paa Skovtur. Karl, der spiste langsomt men vældigt, lo og sagde: Naa, det synes jeg nu ikke, for man spiser altid forbandet paa Skovture. ( ) De talte glade og ligesom hinanden nærmere. Ida talte om Olivia og Villaen og Jørgensens det gjorde hun altid, naar hun var glad men pludselig sagde hun: Uh ha, hvor han talte højt Hvem? Han, Elskeren 2, sagde hun. Karl lo: Ja, man maa jo høre ham. Ida sad og saá ud for sig: Men alligevel, sagde hun sagtere. ( ) Og de sad lidt tavse. Ida saa ud i Salen, hvor der var halvmørkt og de fleste Blus var slukkede: - Men de er alle gaaede, sagde hun forskrækket. - Ja, sagde Karl og rejste sig bredt i Stolen: Men vi skal s gu have Kaffe. 1 Karl og Ida kendte hinanden som børn i Jylland og mødes nu igen som unge voksne i København. 2 Ida og Karl har været i teatret, inden de kom ind på restauranten. "Elskeren" er en af personerne i dette stykke indd 11 10/03/

12 Edward Hopper: Chop Suey1 (maleri, 1929) Chop Suey: kinesisk ret indd 12 10/03/

13 Nicoline Werdelin: Laura og Nugga, 2 (tegneseriealbum, 1994) Tekst på billedet: 41. NÅ - HVEM AF OS SKAL HOLDE JULEN I ÅR. GØR DU DET - DU ELSKER JO AT PYNTE OP. NEJ - HAR DU IKKE LYST? DU ELSKER DET JO ENDNU MERE! NEJ SKAT - HOLD NU OP...DU ER MEGET BEDRE TIL DET OG DU HAR SÅ MEGET PYNT. OG DU FINDER ALTID SØLVTORVETS BEDSTE TRÆ. ÅRH HOLD OP...DU HAR JO GRANTRÆER LIGE UDENFOR DØREN! JAMEN I ER MEGET BEDRE TIL ALT DET KONFEKT-HALLØJ DET ER DA INTET IMOD DIN ENGELSKE PLUMKAGE...PLUMKAGE PFFT! DIN AND ER PERFEKT HVERGANG! PLEASE. MÅ JEG LIGE ERINDRE OM DIN FYLDTE KALKUN... OKAY - SÅ HOLDER JEG DEN! NEJ. LAD NU VÆRE. DU HAR SÅ MEGET AT SE TIL. NEJ. NEJ...JEG HAR GOD TID. JEG HAR ET BARN! DET BETYDER NOGET FOR HENDE AT DET ER HOS OS! JEG ER GAMMEL! HVEM VED HVOR MANGE JULE JEG HAR TILBAGE? 13

14 indd 14 10/03/

15 indd 15 10/03/

16 Undervisningsministeriet indd 16 10/03/

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 2. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 10.30-15.00

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 2. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 10.30-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 2 Kl. 10.30-15.00 2hf101-DAN/A-2-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 092502.indd 2 10/03/10 12.36 Prøvemateriale Hæfte 2

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

DEMENS. Idéer til samvær og den daglige kommunikation. Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning

DEMENS. Idéer til samvær og den daglige kommunikation. Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning DEMENS Idéer til samvær og den daglige kommunikation Institut for Kommunikation og Handicap Tale, høre og specialrådgivning Kære familie Når et menneske rammes af demens, kan det bl.a. nedsætte evnen til

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Birgitte Sally. Tag kontakt. Guide til smalltalk. gyldendal business

Birgitte Sally. Tag kontakt. Guide til smalltalk. gyldendal business Birgitte Sally Tag kontakt Guide til smalltalk gyldendal business Indhold Forord 10 Del 1 Relationer mellem mennesker 13 1 Netværksscenen 14 Netværk er en del af det moderne arbejdsliv 15 Fundamentet er

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Skab den gode stemning

Skab den gode stemning Skab den gode stemning Uden et mål - kan du ikke score Netværk skal 1. åbne muligheder 2. skabe nye samarbejdsrelationer 3. vedligeholde et godt omdømme for dig/virksomheden Man regner med, at mere end

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere