Referat af generalforsamling ISK Marts, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00"

Transkript

1 Referat af generalforsamling ISK Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts, kl Formandens beretning ved Ole Liltorp 2009 har været et meget begivenheds rigt år. Lige som sidste år vil jeg gennemgå mine indtryk af hvad der har rørt sig i de forskellige segmenter i vores klub. Baby-afdelingen: Babyafdelingen hviler i sig selv. God belægning på holdene, ro omkring instruktørstaben alt fungerer udmærket. U-afdelingen: Alle hold har været stort set fuldt bookede. Træner / instruktør forhold har været vanskelige at få til at gå op som sædvanligt men er dog lykkedes. Hen over sæsonen har der været nogle omrokeringer på træner / hjælpetræner fronten med tingene er blevet løst hen ad vejen. Der har været afholdt Lucia og fastelavnsarrangement hvor tilslutningen har været ovenud tilfredsstillende. Sæson plan 2010/2011 er ved at blive udarbejdet. K-afdelingen: Påske træning med sædvanlig besøg af vores venskabsklub fra Stelle incl. social samvær med spisning.

2 Opstarts turen til Stelle i uge 32 hvor der var det hidtil største deltagerantal nemlig 36 svømmere 2 trænere og 6 forældre. 44 personer i alt. Som sædvanlig en god tur. Klubmesterskab som sædvanligt med efterfølgende TAM TAM aften på Vestre skole. Vinterferie træningen en succes som sædvanligt, et stort program af arrangementer som jeg kun har hørt positive meldinger fra. Dertil kommer deltagelse i div. Stævner hvor vi ligeledes har været repræsenteret ved langt de fleste mesterskaber. K-afdelinge består i øjeblikket af en stor flok af nye lovende svømmere der er på vej frem. Vi er også repræsenteret på landsplan i handicapsvømning ved Louise Andreasen der netop har fået en Bronze medalje ved Danish Open. Klubben Vi afhold i 2009 som sædvanligt DGI landsmesterskaber og har lige afholdt igen. Denne gang var der ca. 100 svømmere mere end sidste år. Midsommer cup som ligesom de tidligere år var en suses. Også her satte vi deltagerrekord. Sponsor Vi har fået nye klubdragter, og det er lykkedes i disse finanskrisetider at skaffe sponsorer så vi har fået solgt al reklamepladsen på dragterne. Økonomi I 2009 har der ligesom i 2008 været stor fokus på økonomien. Klubben har fået etableret et online betalingssystem der ser ud til at fungere udmærket. DGI landsmesterskab og Midsommer Cup har givet gode penge. Lucia og fastelavn har hvilt i sig selv måske med et lille overskud. Desuden er der i November sidste år solgt jule kalender, som har givet lidt penge.

3 Der har været appelleret til mådehold og omtanke mht. udgifter og forbrug, hvilket der har været bred forståelse for. Hvordan vores økonomi ser ud fortæller Dan om lidt. Omstruktureringen Den omstrukturering der blev igangsat i starten af 2009 ser ud til at have fundet sit leje med nogle enkelte små justeringer. Jeg har ikke hørt andet. Team ISK er en dynamisk model så der vil altid være mulighed for forandringer. Fremtiden Som nævnt er DGI Landsmesterskab 2010 er lige overstået med succes og bravur og vi har samtidig fået tilsagn om afholdelse af landsmesterskabet i og 3. April Næste hjemmestævne er Midsommer Cup 2010 hvilket planlægningen omkring skal til at i gang nu. Stelle tur i uge 31, 2-6 august. Det vil nok undre nogen ved det videre forløb af generalforsamlingen at alle poster til bestyrelsen ikke er på valg som det blev meldt ud på et Team ISK møde. Årsagen hertil er at flere af os som sidder i bestyrelsen er blevet opfordret til at fortsætte samt at igangværende forhandlinger med kommunen og vores bank er afhængige af en vis kontinuitet af de personer som bestyrelsen bestå af. Vi i bestyrelsen er selvfølgelig interesseret i at videreføre klubben med en økonomi der er så stærk og stabil som muligt. Det videre forløb herom kommer Dan ind på under kassernes beretning. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de personer der i 2009 har støttet op om ISK. Ingen nævnt ingen glemt. Der er mange mennesker der har ydet en stor indsats og lagt mange timer i at få svømmeklubben til at fungere som den gør. Uden alle disse menneskers frivillige arbejde ville klubben ikke eksistere. Mange tak for det.

4 Mit håb for ISK i fremtiden vil være at lige så mange vil støtte op omkring svømmeklubben og igennem frivilligt arbejde vil være med til at gøre ISK til en god og attraktiv klub at være i. Dette er så slut på min beretning. Hvis der er nogen der har spørgsmål vil jeg prøve om jeg kan svare på dem. Tak. 3. Gennemgang af det reviderede regnskab v Dan Jakobsen Se vedlagte bilag. Omsætning. Indtægter er faldet lidt i kontingenter. Lidt faldende kontingentindtægter i u-afdelingen. Bl.a. fordi der igen er kommet skolesvømning. Samtidig er der dog kommet stigende tilgang på voksenholdene. Lidt mindre tilskud fra kommunen. Indtægter fra DGI er rene indtægter. Midsommer cup er anderledes, her er både indtægter og udgifter. Sponsorater meget positivt ellers ville vi måske have haft underskud. Administration Gode til at spare på kontorhold papir, porto, Heines system har båret frugt. Xerox udgifterne steget en lille smule. Det skyldes vi har købt kopimaskinen nu hidtil været på leasing-aftale. Men nu er kopimaskinen vores. Stævneudgifter steget lidt. Skyldes til dels vi har været til nogle lidt dyrere stævner, og vi har været flere svømmere i k-afdelingen og til stævnerne. Regnskabet godkendt 4. Behandling af indkomne forslag 48 stemmer i alt FORSLAG vedr. 5 Stk. 3 Tilføjelse: suppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. FORSLAGET ER VEDTAGET 38 for, 8 imod og 2 undlod at stemme

5 FORSLAG vedr. 6 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen ændres til: Ændring af kontingent foreslås af bestyrelsen med godkendelse af generalforsamlingen. Forslaget tilbagetrukket af forslagsstiller FORSLAG vedr. 8 Stk dages varsel ønskes ændret til 14 dages varsel. Stk. 2. Ny tilføjelse: Forslag til valg til bestyrelsen skal være formanden skriftlig i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Stk. 3. forslag skriftlig i hænde senest 4 dage ønskes ændret til 7 dage før. Forslaget vedr. stk. 1 og 3 blev vedtaget, forslag vedr. stk 2 kun 1 stemme for. FORSLAG vedr. 9 Forslag vedr. punkterne 1a 3b blev enstemmigt vedtaget. 13 Stk. 2 ønske om tilføjelse Der føres referat af bestyrelsesmøder. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside. Forslaget tilbagetrukket af forslagsstiller Andre forslag Forslag til indkøb af stander kommentarer kører på at bruge opslagstavlerne mere omhyggeligt og derudover gøre hjemmesiden mere aktiv. Forslag til Billeder, navn og evt. info om fastansatte trænere og bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af a. Bestyrelsesmedlemmer På valg: Dan Jakobsen 48 stemmer valgt ind Thomas Hvolgaard 11 stemmer Tanja Riddersholm 37 stemmer valgt ind b. Suppleanter

6 På valg og valgt: Thomas Hvolgaard 2. suppl. valgt ind Mette Skovsbøl 1. suppl. valgt ind c. Revisor Kenneth blev valgt som revisor Klaus From blev valgt til revisorsuppleant 6. Eventuelt Klublokalet Dan informerede om forhandlinger med Ikast Kommune. De er netop kommet med et oplæg om, at yde Ikast Svømmeklub et 30 års rente og afdragsfrit lån på kroner. Bestyrelsen skal nu tage stilling til, om de vil acceptere dette oplæg. Der er tvivlsspørgsmål omkring ejerforholdene af klublokalet. Hvem ejer det? Bestyrelsen har et papir, hvorpå der står, at klubben ejer en ejerlejlighed i en offentlig bygning. Men det er ikke tilladt. Det er der heller ikke er egen indgang men at man skal ind gennem svømmehallens alarmsystem gør også, at klublokalet ikke betragtes som klubbens ejendom. Udeling af trænerpokal til årets hjælpetræner Hjælpe trænerpokalen: Hjælpe trænerpokalen går for 1. gang nogen sinde til en person, der nu har været hjælpetræner i 3 sæsoner. Det er en person alle trænere meget gerne vil have som hjælpetræner. Personen er dygtig, kreativ og fantastisk god til børn. Altid glad og til tider lidt skør, på den gode måde. Personen kommer gerne med nye tiltag og hjælper overalt. Hun er bare dejlig. Pokalen går til Louise Sander.

7 Udeling af trænerpokal til årets træner Trænerpokalen: Trænerpokalen går i år til en person, der er gået fra at ha været en genert hjælpetræner til at være en blomstrende svømmetræner. Personen har været hjælpetræner i 2 år og kører nu på 1. år som træner. Altid velforberedt, glad og i godt humør. Personen er meget vellidt af alle i ISK og er ikke bange for at tage fat. Personen giver gerne en hjælpende hånd lige meget hvad. Pokalen går til Anja Frahm. Udeling af initiativpokal til en frivillig i klubben Initiativprisen: Initiativ pokalen går i år til en person der: Gennem flere år har været en stor drivkraft i ISK Personen har formået at involvere omgivelserne på en entusiastisk måde således at de sure pligter er blevet til spændende opgaver. Ingen er i tvivl om at personen på det organisatoriske plan er velfunderet og har et overblik ud over det sædvanlige. Personen skåner heller ikke sig selv når det gælder om at nå målene og til tider tilsidesætter familien frem for ISK. Personen har desuden været en af arkitekterne bag organiseringen af projektet TEAM ISK. Vedkommende har egenhændigt taget kampen op imod kommunen for at få tilført midler til klubben således at økonomien forhåbentlig kommer til at se bedre ud i fremtiden. Det er derfor en fornøjelse at kunne give initiativprisen 2010 til:

8 Dan Jakobsen. Generalforsamlingen henstillede til at bestyrelsen i fremtiden skulle forsøge at informere medlemmerne bedre omkring hvad der foregår i klubben. Det være sig ved mere info på hjemmesiden samt opslag på opslagstavlerne. Endvidere var det et ønske at der kom billeder af bestyrelse, trænere og hjælpetrænere på hjemmesiden, gerne med en præsentation af de fastansatte trænere. Referent: Bente Tromborg. Godkendt af bestyrelsen d. 7 april Ole Liltorp Dan Jakobsen Camilla Stapelfeld Lars Sander Tanja Riddersholm

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere