Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling"

Transkript

1 Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk Antimykotisk Behandling Gældende fra 1. oktober 2013 Version: 1.1 Dok. nr.: Dato: Oktober 2013 Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer, samt denne behandlingsvejledning kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, Lægemidler Til dato er der registreret omkring 30 antimykotiske lægemidler mod systemiske svampeinfektioner, fordelt i 4 hovedgrupper af lægemidler med forskelligt angrebspunkt: J02AC J02AC01 J02AC02 J02AC03 J02AC04 J02AX J02AX04 J02AX05 J02AX06 J02AA J02AA01 J02AX J02AX01 triazol derivater fluconazol itraconazol voriconazol posaconazol echinocandiner caspofungin micafungin anidulafungin polyener amphotericin B nucleotidanaloger flucytosin RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 1 ud af 16

2 Behandlingsskemaer Generel behandling af svampeinfektioner (for daglig dosing af echinocandiner, se venligst separat tabel side 6) Mistænkt dokumenteret gærsepsis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Alment påvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv Cancidas Ecalta, iv Alment upåvirket pt. Præemptiv/Empirisk/ Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg x 1, iv fluconazol 800 mg x 1 første dag, efterfulgt af 400 mg x 1, iv/po caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x 1, iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Cancidas Ecalta, iv Fluconazol følsom isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Fluconazol Fresenius Kabi, iv RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 2 ud af 16

3 Gær infektioner i CNS Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Mistanke om Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, dokumenteret iv + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv kryptokok-infektion Efter 2 uger evt. skift til fluconazol 800 mg, iv/po Flucytosin, iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv. Postoperative/traumatiske infektioner, oftest Candida arter Empirisk/målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x1, iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv Evt. efter min. 2 uger skift til målrettet terapi efter resistens, f.eks. fluconazol 800 mg, iv/po Flucytosin, iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Gær peritonitis og abdominale infektioner Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. I forbindelse med peritoneal dialyse abdominalkirurgiske komplikationer Præemptiv/Empirisk/ Målrettet caspofungin anidulafungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, iv Cancidas Ecalta, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, iv/po Fluconazol Fresenius Kabi, iv RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 3 ud af 16

4 Gær svampe endocarditis Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Empirisk Ofte behov for kirurgisk liposomal amphotericin B 3 mg/kg x1, sanering iv, evt + flucytosin 25 mg/kg x 4, iv caspofungin iv Flucytosin, iv Invasiv skimmelsvamp Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Oftest Aspergillus fumigatus Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, efterfølgende døgn 4 mg/kg x 2, iv/po liposomal amphotericin B 3 mg/kg x 1, iv RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 4 ud af 16

5 Kronisk nekrotiserende pulmonal aspergillose og aspergillom Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Kronisk nekrotiserende Præemptiv/Målrettet itraconazol 200 mg x 2, po aspergillose posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po voriconazol 6 mg/kg x 2,po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Itraconazol Actavis, kaspler Aspergillom Kirurgisk behandling er eneste kurative behandling Ingen antimykotisk behandling evt. adjuverende behandling med: itraconazol 200 mg x 2, po voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv Itraconazol Actavis, kaspler Allergisk Aspergillose Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Allergisk bronkopulmonal Steroid behandling, suppleret med: aspergillose itraconazol 200 mg x 2, po Steroid behandling afgørende. Aspergillus infektionen er her ikke invasiv. voriconazol 200 mg x 2, po posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Itraconazol Actavis, kaspler RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 5 ud af 16

6 1. dosis Efterfølgende Efterfølgende dosis hvis døgn dosis patienten vejer mere end 80 kg Caspofungin 70 mg x 1 50 mg x 1 70 mg x 1 Anidulafungin 200 mg x mg x mg x 1 Micafungin* 100 mg x mg x mg x 1 * RADS fagudvalget for systemisk antimykotika er forpligtet af EMA s advarsel på bivirkninger og må derfor anbefale de andre echinocandiner frem for micafungin. RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 6 ud af 16

7 Immunsupprimerede hæmatologiske patienter Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. AML induktionsbehandling profylakse fluconazol 400 mg x 1, po vælges ved AML relapsbehandling lav Aspergillus forekomst MDS induktionsbehandling s posaconazol 200 mg x 3, po Allogen SCT profylakse fluconazol 400 mg x 1, po HDT med autolog stamcellestøtte + ALL induktionsbehandling Allogen SCT v. GVHD m. glucocorticoid behandling (svarende til min. 1 mg/kg) profylakse fluconazol*) 400 mg x 1, po profylakse posaconazol 200 mg x 3, po Neutropen feber Empirisk caspofungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x 1, iv *)Kan fravælges ved lav Candida forekomst Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 7 ud af 16

8 Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. 1) Mistænkt dokumenteret gastrointestinal lækage 2) Pancreatitis med inficerede pseudocyster nekroser Profylakse (gærsvampe) fluconazol 400 mg x 1, po/iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv 3) Andre højrisiko tilstande (flere risikofaktorer) iht. scoringssystemer Massiv kolonisering CI > 0,4 Positiv biomarkør Non-neutropene patienter, afhængig af koloniseringsfund samt tidligere profylakse. Præemptiv (gærsvampe) Empirisk (gærsvampe) fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin iv, -evt. vejledt af koloniseringsfund fluconazol 800 mg x 1, po/iv første døgn, derefter 400 mg x 1, po/iv echinocandin, iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Cancidas Ecalta, iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Cancidas Ecalta, iv -ved sepsis vælges et echinocandin Neutropene patienter Empirisk (gærsvampe) caspofungin, iv liposomal amphotericin B 3 mg/kg x 1, iv Skimmelsvampe Præemptiv/Målrettet voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv 2.valg: liposomal amphotericin B 3 mg/kg x 1, iv Gærsepsis Målrettet echinocandin i 3 døgn, herefter deeskalering til fluconazol hvis muligt Cancidas Ecalta, iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 8 ud af 16

9 Organtransplanterede patienter Lungetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Ecalta Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Skimmelsvampe Profylakse Gives til højrisiko patienter i 3 måneder efter transplantation posaconazol 200 mg x 2, po Superficiel skimmelsvampe infektion Præemptiv voriconazol 400 mg x 2, første døgn, herefter 200 mg x 2, po, posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po i kombination med liposomal amphotericin B 25 mg x 2, inhalation dagligt Vfend tabletter Invasiv skimmelsvamp i lungerne Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges caspofungin, iv voriconazol 6 mg/kg x 2, po/iv, første døgn, derefter 4 mg/kg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Vfend tabl.. Noxafil, oral susp. caspofungin, iv RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 9 ud af 16

10 Hjertetransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Ecalta Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Fluconazol Fresenius Kabi iv Skimmelsvampe Præemptiv Ved behandlingsresistent infektion kan kombinationsbehandling forsøges voriconazol 400 mg x 2, po/iv første døgn, derefter 200 mg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Caspofungin, iv Nyretransplantation Indikation (Kontekst) Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin caspofungin, iv Ecalta Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x 1, po/iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv fluconazol kapsler Skimmelsvampe oftest pulmonal manifestation Præemptiv voriconazol 400 mg x 2, po/iv første døgn, derefter 200 mg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser po caspofungin, iv. RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 10 ud af 16

11 Levertransplantation Indikation Behandlingsstrategi Valg(præparat, dgl. dosis, adm. Gærsvampe Præemptiv anidulafungin micafungin, iv Ecalta Mycamine, iv Fluconazol følsomt isolat Målrettet fluconazol 400 mg x1, po/iv Fluconazol Fresenius Kabi,iv Kryptokok-infektion Målrettet liposomal amphotericin B 3 mg/kg i kombination med flucytosin 25 mg/kg x 4 Skimmelsvampe, oftest pulmonal manifestation Profylakse Gives til højrisiko patienter posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser, po Flucytosin, iv Skimmelsvampe oftest pulmonal manifestation Præemptiv voriconazol 400 mg x 2, po/iv første døgn, derefter 200 mg x 2, po/iv posaconazol 800 mg fordelt på 2-4 doser po. Ved behandling af dokumenteret systemisk svampeinfektion henvises til skemaet vedr. Generel behandling af svampeinfektioner. RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 11 ud af 16

12 Børn Der er ikke godkendt lægemidler til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen. (se dosis og andre begrænsninger i forhold til alder, vægt overflade i tabellen på sidste side) Neonatale Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis (medmindre andet er angivet), adm. < 1 kg og/ < 27. gestationsuge og med behov for intravenøs terapi og invasive procedure Gærsepsis profylakse, hvis candidæmi incidens tilskriver dette fluconazol 3 mg/kg x 2, po/iv, ugentligt liposomal amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt Fluconazol Fresenius Kabi, iv Gærsepsis Målrettet liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x 1, iv Skemaet fortsættes på næste side RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 12 ud af 16

13 Der er ikke godkendt lægemidler til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen. (se dosis og andre begrænsninger i forhold til alder, vægt overflade i tabellen på sidste side) Børn < 15 år med en række sygdomme (AML, ALL i dexamethazon, ALL-HR, Recidiv ALL, AML, NHL, B-ALL, B-NHL (gr 2,3,4), LCAL, Neuroblastom st M, Svær aplastisk anæmi, allogen stamcelle-transplantation, Non-B-NHL i dexamethazon, forventet neutropeni > 2 uger) Indikation Behandlingsstrategi Valg (præparat, dgl. dosis adm. Systemisk gær- og aspergillusinfektion posaconazol, po Profylakse Gives under hele behandlingen til 4 uger efter marvregeneration efter sidste behandling voriconazol, po/iv Alternativ valg: lipid-amphotericin B x 2, ugentligt (under ALL behandlinger, hvor barnet behandles med ugentlig vincristin) Neutropeni er Leukocytter 0,5 x 10 6 /ml, og febrilia i > 4 dage på bredspektret antibiotika (som fortsættes) Empirisk ved neutropen febrilia Hvis ingen forudgående profylakse caspofungin x 1, iv liposomal amphotericin B x 1, iv voriconazol x 2, iv/po - Hvis profylakse med et azol vælges lipid-amphotericin B - Hvis profylakse med lipid-amphotericin B, vælges dgl. behandling med samme Skemaet fortsættes på næste side RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 13 ud af 16

14 Der er ikke godkendt lægemidler til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen. (se dosis og andre begrænsninger i forhold til alder, vægt overflade i tabellen på sidste side) Gærsvampe infektion Præemptiv/Målrettet caspofungin x 1, iv lipid-amphotericin B 3. valg: fluconazol x 2, po/iv Fluconazol Fresenius Kabi, iv Skimmelsvampe infektion Præemptiv/Målrettet voriconazol liposomal amphotericin B RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation Side 14 ud af 16

15 Daglige doser, med mindre andet er angivet, af svampemidler til børn Præparat Profylakse Possible/Empirisk Præemptiv og målrettet Lipid amphotericin B Voriconazol 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt 4 mg/kg x 2, po (max 200 mg x 2) Kommentarer 3 mg/kg x 1, iv /dag 3-5 mg/kg x 1, iv Off label til børn < 1 mdr 2-12 år og år med legemsvægt <50 kg: Loading dosis 9 mg/kg, iv hver 12. time de første 24 timer efterfulgt af 8 mg/kg x 2 dagligt iv 9 mg/kg x 2 dagligt, po (Max. 350 mg x 2 dagligt) Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) 2-12 år og år med legemsvægt <50 kg: Loading dosis 9 mg/kg, iv hver 12. time de første 24 timer efterfulgt af 8 mg/kg x 2 dagligt iv 9 mg/kg x 2 dagligt, po (Max. 350 mg x 2 dagligt) Over 12 år: 6 mg/kg x 2, iv første døgn, 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po) Off label til børn < 2 år Der savnes erfaring om doser for børn under 2 år. Pga manglen-de erfaring om absorption ved anvendelse af tablet til børn anbefales brug af oral suspension Posaconazol 5 mg/kg x 3, po (max 200 mg x 3, po, og >13 år 200 mg x 3, po) Fluconazol 3 mg/kg x 1, po/iv >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv >13 år 200 mg x 3 po >4 uger: 6 mg/kg x 2, iv Off label til børn < 18 år Skal indtages med fedtholdigt måltid. Erfaring savnes hos børn< 13 år 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer 3-4 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time 1-2 uger: 6 mg/kg x 2, iv hver 72. time Caspofungin 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) 3 md-15 år: første døgn 70 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m 2 x 1, iv (max 70 mg) Effekt og sikkerhed ikke tilstrækkeligt undersøgt for børn < 12 mdr 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv 0-3 mdr: 25 mg/m 2 x 1, iv Micafungin 1 mg/kg x 1, iv (max 50 mg, og ved vægt >40 kg: 50 mg x 1) 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv 2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: mg x 1) Præmature: 15 mg/kg x 1, iv Begrænset erfaring for børn< 2 år Anidulafungin 0,75 mg/kg x 1, iv (max 50 mg) 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) 1,5 mg/kg, iv (max 100 mg) Off label til børn< 18 år RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation

16 Ændringslog: Version: Dato: Ændring: 1.0 November 2013 Offentliggørelse 1.1 Oktober 2013 Børneskema (voriconalzol dosis ændret) RADS Fagudvalg vedr. systemisk antimykotisk behandling. Lægemiddelrekommandation

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer,

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. februar 2018 Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn.

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn. Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af immunsupprimerede hæmatologiske patienter inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af. af organtransplanterede patienter, inkl. børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af organtransplanterede patienter, inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne 8 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler, der indeholder

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 31-10-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 52013/14 Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje

Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Svampeinfektioner i ører og øvre luftveje Maiken Cavling Arendrup Unit of Mycology and Parasitology Staten Serum Institut Denmark maiken@arendrup.dk Disposition Generel mykologi gær, skimmel etc Svampeinfektioner

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2014 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne HIV/AIDS, Hepatitis, G-CSF, Aromatasehæmmere,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol Indlægsseddel: Information til brugeren Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2014 Version2 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne Hepatitis, HIV/AIDS, G-CSF,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mycamine 50 mg pulver til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg micafungin (som natriumsalt).

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cancidas 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning caspofungin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cancidas 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning caspofungin Indlægsseddel: Information til brugeren Cancidas 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning caspofungin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres barn får dette lægemiddel,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger På en række terapiområder vil der på grund af løbende markedsændringer i form af introduktion af nye lægemidler og markedsføring af biosimilære

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. september 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato RIGSHSPITALET PRTKL: Behandling og undersøgelsesskema HÆMATLGISK KLINIK NLG-MCL6 (Philemon) Rituximab/Lenalidomid/Ibrutinib Cyklus a 28 e 4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Itraconazol 10 mg. Alle

Læs mere

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Præmedicinering Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Dagens oplæg Profylaktisk antibiotika Angstdæmpende Analgetika Konklusion Profylaktisk antibiotika Gives som engangsdosis Engangsdosis

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fluconazol HEXAL 50 mg hårde kapsler Fluconazol HEXAL 100 mg hårde kapsler Fluconazol HEXAL 150 mg hårde kapsler Fluconazol HEXAL 200 mg hårde kapsler Fluconazol

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion NORM-dagen, Oslo, Norge November 2010 Jenny Dahl Knudsen Overlæge, dr.med. Hygiejne organisationen, Bispebjerg Hospital Klinisk mikrobiologisk afdeling,

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere