S O V G O D T E B O G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S O V G O D T E B O G"

Transkript

1 S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T

2 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT OG LANG SIGT 03 L I V S S T I L O G S Ø V N DET HANDLER OGSÅ OM HVERDAGEN 04 D E T K A N D U G Ø R E DER ER MEGET DU KAN GØRE ET SOV GODT ONLINE PROGRAM - KLIK HER S O V G O D T

3 Den bedstevitaminpille du kan give dit helbred S ø v n e r e t p r o b l e m f o r r i g t i g m a n g e m e n n e s k e r. I k k e b a r e i D a n m a r k, h v o r m e r e e n d h a r p r o b l e m e r m e d a t s o v e, m e n i h e l e d e n V e s t l i g e v e r d e n. D e r e r f o r s k e t m e g e t i s ø v n d e s e n e r e å r o g v i v e d m e g e t, o g a l l i g e v e l e r d e t s v æ r t f o r m a n g e, a t b r y d e e t d å r l i g t s ø v n m ø n s t e r. M e n d e r e r i n g e n t v i v l! E n g o d n a t t e s ø v n e r a f g ø r e n d e f o r l i v s k v a l i t e t o g s u n d h e d e n. S ø v n m a n g e l s k a b e r s t r e s s! S t r e s s e r o g s å å r s a g e n t i l d e f l e s t e l i v s s t i l s s y g d o m m e. A l t s å d e n u s u n d e s t r e s s h v o r v o r e s e n e r g i e r i a l a r m b e r e d s k a b h e l e t i d e n. D e n g o d e s t r e s s e r k o r t v a r i g o g s æ r d e l e s n y t t i g, s å d e n e r o k a y. D å r l i g s ø v n g e n n e m l æ n g e r e t i d m e d f ø r e r s t r e s s o g o m v e n d t, s å v i l s t r e s s i g e n n e m l æ n g e r e t i d m e d f ø r e e n d å r l i g e r e s ø v n. D e t p å v i r k e r v o r e s e n e r g i p å m a n g e p l a n e r f o r d i : 3

4 Irritabel Stresset Uklar Træt Manglende Søvn Svækket immunforsvar Ingen energi Smerter D U R E S T I T U E R E R U N D E R S Ø V N E N Vigtige indre kemiske processer i vores immunforsvar kommer i ubalance hele vores energisystem kommer på overarbejde. Både egne og andres forventninger presser os i dagligdagen. Der skabes et indre og ydre pres som er svært at bryde og trætheden gør det svært at overskue og udføre opgaverne. Manglende fokus gør vores indsats ringere, hvilket fører til utilfredshed og ekstra arbejde. Det er svært at tage beslutninger. Humøret er præget af trætheden og nogen kan få let til tårer, andre til irritation og frustration. Fysisk, følelsesmæssig og mental rastløshed vil præge kroppen og sindet. Alt i alt en rigtig dårlig cyklus som gør søvnen endnu mere vigtig, men samtidig vanskeligere, fordi vores energisystem er på overarbejde. 4

5 Vores krop har brug for søvnen til at restituere. F o r e s t i l d i g a t d u i g e n n e m l æ n g e r e t i d h a r a r b e j d e t m e g e t o g i k k e s o v e t t i l s t r æ k k e l i g t. D u e r b l e v e t m e r e o g m e r e t r æ t, m e n e r e n d n u i k k e f æ r d i g m e d d e n t r a v l e p e r i o d e. D e r e r m a n g e s y g e p å j o b b e t, o g f l e r e v i g t i g e d e a d l i n e s d e r s k a l n å s. D u v e d g o d t a t d u s p i s e r p å d e f o r k e r t e t i d s p u n k t e r, d e t b l i v e r m e s t t i l f a s t f o o d, d u d r i k k e r f o r m e g e t k a f f e, c o l a o g s p i s e r s l i k f o r a t h o l d e d i g s e l v g å e n d e. M a v e n f å r f o r m e g e t a f d e n h u r t i g e e n e r g i. D e r e r m a s s e r a f t i l s æ t n i n g s s t o f f e r, s u k k e r d e n h u r t i g e e n e r g i g i v e r e t k i c k m e n f o r l i d t r e e l e n e r g i f o r k r o p p e n a t a r b e j d e m e d. D e t b e t y d e r a t d e r e r m i n d r e e n e r g i t i l d e a n d r e d e l e a f d i n i n d r e m o t o r. N å r d e t e r t i d t i l a t s o v e s å e r d e t t i d t i l d e m a n g e i n d r e k e m i s k e p r o c e s s e r. B l. a. s k a l l e v e r e n a f g i f t e d i n k r o p f o r d e m a n g e u d u e l i g e s t o f f e r d e r e r k o m m e t i n d m e d f a s t f o o d o g s u k k e r m. m. M e n d e n h a r i k k e f å e t r e t m e g e t b r æ n d s t o f a t k ø r e p å, o g d e m a n g e t a n k e r o m o p g a v e r n e o g p r o b l e m e r n e m e d a t n å a t l ø s e d e m, g ø r d e t s v æ r t a t s l i p p e t a n k e r n e. R e s u l t a t e t e r e n r a s t l ø s e n e r g i s o m b e v i r k e r e n u r o l i g s ø v n, m å s k e e n d d a a t d u v å g n e r, f o r d i h j e r n e n e r i a l a r m b e r e d s k a b. A l l e r e d e n u e r e n e r g i e n s b a l a n c e b l e v e t s k æ v. 5

6 P r ø v a t f ø l g e m e d. D e r e r i k k e n o k e n e r g i t i l a t b r i n g e e n e r g i e n r u n d t t i l a l l e d e l e a f m o t o r e n, s å d e r o p s t å r e n e r g i h u l l e r s o m f o r s k u b b e r d e n i n d b y r d e s b a l a n c e ( p i l e n e i m i d t e n p å b i l l e d e t p å n æ s t e s i d e ). E n s k æ v v r i d n i n g d e r f o r s t æ r k e s a f d e n v e d v a r e n d e m a n g l e n d e e n e r g i t i l f ø r s e l o g d e n v e d v a r e n d e s p i d s b e l a s t n i n g a f d i n y d e l s e. U b a l a n c e n f o r s t æ r k e s, f o r d i d e n e n e r g i d e r e r t i l r å d i g h e d i k k e l æ n g e r e k a n c i r k u l e r e i e t n a t u r l i g t f l o w. D e r o p s t å r b l o k e r i n g e r o g e n e r g i e n b e g y n d e r a t c i r k u l e r e m e r e i m e l l e m n o g l e o r g a n e r m e n i k k e t i l a n d r e. E n d n u m e r e u b a l a n c e. D e n i n d b y r d e s s a m m e n h æ n g o g a f b a l a n c e r i n g d e r e r i m e l l e m v o r e s o r g a n e r o g i n d r e m o t o r e r e n g e n i a l m e k a n i s m e. D e n k a n k a n a l i s e r e e n e r g i t i l d e r h v o r d e r e r b r u g f o r d e t i k o r t v a r i g e p r e s s e d e s i t u a t i o n e r. K r o p p e n p r i o r i t e r e r h e l t a u t o m a t i s k d e n n ø d v e n d i g e e n e r g i t i l f ø r s l e n e f t e r b e h o v. M e n m o t o r e n e r i k k e d e s i g n e t t i l a t o p r e t h o l d e e n s å d a n s k æ v h e d i e n e r g i s t r ø m m e n m e l l e m o r g a n e r n e i l æ n g e r e t i d. H v i s d e i n d b y r d e s s a m m e n h æ n g e o g b a l a n c e n i k k e v e n d e r t i l b a g e t i l e t f l o w d e r t i l g o d e s e r a l l e d e l e n e a f v o r e s i n d r e m o t o r, s å b e t y d e r d e t a t v o r e s s u n d h e d, e n e r g i o g l i v s k v a l i t e t b l i v e r f o r r i n g e t. Dine organer er din indre motor. 6

7 Tyndtarm Hjerte Trevarmer Kredsløb Lever Mavesækken Galdeblære Bugspytkirtel Milt Nyre Tyktarm Blære Lunge D e n c y k l u s j e g h a r a f b i l l e d e t o v e n f o r v i s e r h v o r d a n e n e r g i e n s a m a r b e j d e r i m e l l e m v o r e s i n d r e o r g a n e r. D e y d r e p i l e v i s e r h v o r d a n e n e r g i e n b e v æ g e r s i g i m e l l e m o r g a n e r n e, o g d e i n d r e p i l e v i s e r d e n a f b a l a n c e r e n d e s a m m e n h æ n g i m e l l e m o r g a n e r n e. H v o r d a n f o r v a l t e r d i n k r o p d e n e n e r g i d e r e r t i l r å d i g h e d. S o m e n b i l, h a r d i n k r o p b r u g f o r f o r s k e l l i g e t i n g f o r a t k u n n e f u n g e r e. D e t e r m a d o g d r i k k e, b e v æ g e l s e o g h v i l e o g s ø v n. K v a l i t e t e n a f d i n m e n t a l e o g f ø l e l s e s m æ s s i g e t i l s t a n d v i l p å v i r k e h v o r d a n d i n k r o p f u n g e r e r, o g h v o r d a n d e n k o m m u n i k e r e r m e d s i g s e l v. 7

8 P r i o r i t e r e r d u d i n k r o p o g g i v e r d u p l a d s t i l a t d e n k a n a r b e j d e s o m d e n h a r b r u g f o r, s å d e n k a n f u n g e r e o p t i m a l t? K r o p p e n s i n d r e m o t o r e r e n h e l h e d m e d e n k e l t d e l e, d e r e r i s a m s p i l m e d h i n a n d e n f o r h e l h e d e n. D e t e n k e l t e o r g a n, d e n e n k e l t e s a n s, a l l e l e d d e n e, m u s k e l v æ v, n e r v e b a n e r, b l o d c i r k u l a t i o n o g b i n d e v æ v s a m a r b e j d e r u d f r a d e b e t i n g e l s e r d e r b l i v e r g i v e t. D i n s i n d s m æ s s i g e t i l s t a n d e r l i g e s å v i g t i g s o m d e t d u s p i s e r, k v a l i t e t e n a f d e t d u s p i s e r, o m d u d r i k k e r n o k v a n d, m o t i o n e r e r, h v i l e r o g s o v e r! D i n k r o p r e a g e r e r p å d e t h e l e. D e n k e n d e r i k k e f o r s k e l p å o m d e t e r f ø l e l s e s r e a k t i o n e r e l l e r o m d e t e r f y s i s k e r e a k t i o n e r d e r r e a g e r e s p å. D i n k r o p f o r p l a n t e r r e a k t i o n e r, h v o r i d e n b a l a n c e d e n h a r m u l i g h e d f o r a t s k a b e. S å d e t d u g ø r v e d k r o p p e n, g i v e r r e a k t i o n e r t i l b a g e t i l d i g. J o b e d r e b e t i n g e l s e r d u g i v e r d e n a t a r b e j d e i, j o b e d r e f u n g e r e r d e n. K r o p p e n h a r o g s å e n d ø g n r y t m e, h v o r e n e r g i f l o w e t d i s p o n e r e s f o r s k e l l i g t i l ø b e t a f d ø g n e t. 8

9 S o m e t e k s e m p e l a r b e j d e r g a l d e b l æ r e n, l e v e r e n, l u n g e r n e o g t y k t a r m e n m e s t i d e n p e r i o d e, h v o r d e f l e s t e s o v e r. F r a k l t i l k l o m m o r g e n e n e r d i s s e v i g t i g e o r g a n e r i g a n g m e d a t u d r e n s e a f f a l d s s t o f f e r o g a f b a l a n c e r e d e i n d r e k e m i s k e p r o c e s s e r. D e m s o m s k a l o p o g t i s s e o m n a t t e n, g ø r d e t o f t e o m k r i n g k l o g P å d e t t i d s p u n k t h a r l e v e r e n n e m l i g u d r e n s e t e n m a s s e. S e r v i v i d e r e p å d ø g n r y t m e n, s å e r m a v e n m e s t a k t i v f r a t i l D e t g i v e r d e r f o r r i g t i g g o d m e n i n g a t s t a r t e d i n d a g m e d a t s p i s e m o r g e n m a d. F o r d e f l e s t e e r d e t o g s å n a t u r l i g t a t s t a r t e d a g e n p å t o i l e t t e t t ø m n i n g e n e f t e r n a t t e n s a r b e j d e, h v o r t y k t a r m e n n e t o p h a r h a f t m e s t e n e r g i m e l l e m o g

10 D e r e r f u l d f o k u s p å f o r d ø j e l s e s p r o c e s s e n o g e n e r g i e n o m s æ t t e s i l ø b e t a f f o r m i d d a g e n. P r ø v a t s e n æ r m e r e p å d i n e o r g a n e r s d ø g n r y t m e. M å s k e b l i v e r d u a l t i d t r æ t p å e t b e s t e m t t i d s p u n k t. M å s k e k o m m e r e t b e s t e m t s y m p t o m n æ s t e n a l t i d o m a f t e n e n, e l l e r d u k a n i k k e s p i s e o m m o r g e n e n, m å s k e v å g n e r d u p å e t b e s t e m t t i d s p u n k t h v e r n a t. P r ø v a t s e p å O r g a n u r e t. M å s k e g i v e r n o g e t p l u d s e l i g m e n i n g f o r d i g, o g d u k a n f o r s t å d i n k r o p s r e a k t i o n e r i e n a n d e n s a m m e n h æ n g. I k k e b a r e, h a r d i n e o r g a n e r e n i n d b y r d e s r e l a t i o n. D e r e r e t f l o w s o m b y g g e r n æ r i n g e n o p o g v i d e r e b r i n g e r d e n. H e n o v e r d a g e n e r d e r e n r y t m e, d e r, h v i s d u r e s p e k t e r d e n, g i v e r d i g o p t i m a l e e n e r g i b e t i n g e l s e r f o r b e d r e l i v s k v a l i t e t. Rigtig mange søvnproblemer skyldes vores livsstil. V i h a r t i l r e t t e l a g t v o r e s d a g l i g d a g e f t e r a f t a l e r, p l i g t e r o g o p g a v e r m e n t i t e r d e r i k k e r i g t i g p l a d s t i l o s s e l v. N å r v i b l i v e r o p m æ r k s o m m e p å a t d e t m å s k e e r u h e n s i g t s m æ s s i g t f o r o s, o g n å r v i e r t r æ t t e N O K a f, i k k e a t s o v e h a r v i r e e l t m o t i v a t i o n e n t i l a t æ n d r e l i v s s t i l e n t i l n o g e t d e r e r b e d r e f o r v o r e s s ø v n o g s u n d h e d. D a g l i g d a g e n k r æ v e r m e n t a l s k a r p h e d o g f ø l e l s e s m æ s s i g e b a l a n c e. U d f o r d r i n g e r n e p å a r b e j d s p l a d s e n o g f a m i l i e l i v e t k r æ v e r a f o s, a t v i h a r e n e r g i t i l a t k l a r e m a n g e a r t e d e u d f o r d r i n g e r i l ø b e t a f e n h e l t a l m i n d e l i g d a g. 10

11 D e n m e n t a l e s k a r p h e d o g e n e r g i e n s k a l k o m m e f r a e t s t e d. D e t s k e r i k k e a f s i g s e l v. D e r s k a l e n e r g i t i l a t s k a b e e n e r g i, o g d e r e r b r u g f o r f l o w n å r e n e r g i e n s k a l b r i n g e s r u n d t i s y s t e m e t. H v i s v i i k k e g i v e r k r o p p e n m u l i g h e d f o r a t y d e o p t i m a l t, s å e r d e t r e s u l t a t v i f å r, h e l l e r i k k e o p t i m a l t. H v i s d i n b i l i k k e f å r s k i f t e t o l i e e l l e r d æ k o g e n g a n g i m e l l e m n y t b a t t e r i, k a n d e n g o d t f u n g e r e - i e n p e r i o d e. B l o t k ø r e r d e n d å r l i g e r e o g d å r l i g e r e, f o r t i l s i d s t i k k e l æ n g e r e a t k u n n e k ø r e. F o r o s e r d e t t i l s v a r e n d e. I e n t i d k a n v i o g s å f u n g e r e, o g v i k a n i s æ r d e l e s h e d v æ n n e o s t i l a t f u n g e r e m e d r i n g e r e e n e r g i, o v e r s k u d o g h u m ø r. U t r o l i g t m a n g e h a r s i m p e l t h e n v æ n n e t s i g t i l a t l e v e m e d s t r e s s, m å s k e o g s å m e d s m e r t e r. M e n d e t p å v i r k e r v o r e s e n e r g i o g s a m a r b e j d e t i m e l l e m e n k e l t d e l e n e i v o r e s k r o p o g d e t r e s u l t e r e r i r i n g e r e l i v s k v a l i t e t o g d å r l i g e r e s ø v n. K r o p p e n e r i n t e l l i g e n t, o g v i l ø k o n o m i s e r e m e d k r æ f t e r n e f o r a t s i k r e a t v i t a l e d e l e k a n f u n g e r e. O g f o r r i g t i g m a n g e d a n s k e r e, e r s ø v n e n b l e v e t e l a s t i k k e n i d a g l i g d a g e n. M e n s ø v n e n e r o f t e k u n t o p p e n a f i s b j e r g e t, o g e t k l a r t s i g n a l p å a t n o g e t i h e l e e n e r g i f o r s y n i n g e n i k k e f u n g e r e r. 11

12 D a n s k e r n e e r f a k t i s k d e t f o l k i E u r o p a d e r s o v e r i k o r t e s t t i d. O g d e t e r i k k e f o r d i v i e r s p e c i e l t g o d t u d r u s t e d e t i l a t u n d v æ r e g o d s ø v n. D e t e r v o r e s l i v s s t i l o g d e n n e l i v s s t i l e r b l e v e t s å a l m i n d e l i g f o r o s, a t v i i k k e t æ n k e r o v e r a t d e n k a n f o r a n d r e s o g i k k e o v e r v e j e r o m v i k u n n e h a v e d e t a n d e r l e d e s. D e t e r e n r i g t i g g o d t i n g, a t s k e l e t i l h v a d v i o g v o r e s k r o p h a r b r u g f o r, s å i k k e b a r e s ø v n e n m e n o g s å v i s e l v k a n f u n g e r e b e d r e! K r o p p e n k l a r e r s e l v d e t s o m d e n s k a l m e n s v i s o v e r - m e n d e n h a r b r u g f o r r o f o r a t g ø r e s i t a r b e j d e! H v a d e r s å d e n g o d e s ø v n o g h v a d e r n o k? D e n b e d s t e n a t t e s ø v n e r 7 t i m e r u d e n a t v å g n e - m e n m i n i m u m 5 t i m e r i t r æ k, s å k r o p p e n h a r t i d t i l a t a r b e j d e. D e t i n t e r e s s a n t e e r, a t r i g t i g m a n g e t r o r a t d e s o v e r g o d t - s e l v o m d e i k k e g ø r d e t. D e t e r f x i k k e e n g o d s ø v n, h v i s d u s o v e r t i m e r i e n t u n g s ø v n o g i k k e f ø l e r d i g f r i s k o g u d h v i l e t n å r d u v å g n e r. D e t e r h e l l e r i k k e e n g o d s ø v n a t s o v e m e d s o v e p i l l e r. D e s i k r e r n e m l i g i k k e, a t d u k o m m e r i g e n n e m a l l e s ø v n f a s e r n e, o g d e e r h e l l e r i k k e u d e a f k r o p p e n n å r d u v å g n e r. 12

13 V o r e s s ø v n e r o f t e r i n g e r e e n d v i s e l v t r o r. O g d e n r o s o m k r o p p e n m a n g l e r t i l a t g ø r e s i t a r b e j d e, v i l e f t e r h å n d e n s k a b e e n d y b e r e l i g g e n d e s t r e s s i k r o p p e n, s o m v i v æ n n e r o s t i l. D e t b l i v e r n o r m a l t f o r o s a t v æ r e l i d t f l a d e p å b a t t e r i e r n e, u k l a r e i h o v e d e t o g s m å i r r i t a b l e. V o r e s k r o p h a r m a n g e o p g a v e r u n d e r s ø v n e n. S ø v n e n e r e n v æ s e n t l i g d e l a f v o r e s m e d f ø d t e s e l v h e a l i n g s i n t e l l i g e n s E r s ø v n e n g o d, v i l d u h u r t i g e r e f å g o d e r e s u l t a t e r a f a n d e t d u g ø r. A l e n e d e t, a t k o m m e u d a f Z o o m b i t i l s t a n d e n, k a n b r i n g e l y s o v e r m a n g e t i n g s o m t i d l i g e r e v a r u k l a r e. D e t e r s t a r t e n p å e n p r o c e s, h v o r k r o p p e n g e n n e m s ø v n e n b e g y n d e r a t h e a l e n a t u r l i g t, o g t i n g s o m i d a g l i g d a g e n v i r k e r u o v e r k o m m e l i g e, k a n p l u d s e l i g s e s i e t m e r e k l a r t l y s o g l ø s e s l e t t e r e o g h u r t i g e r e. E r s ø v n e n b l e v e t d i n f j e n d e? S ø v n e n e r j o e n a f l i v e t s g r a t i s g l æ d e r, o g d e t e r b å d e f r u s t r e r e n d e o g u d m a t t e n d e, h v i s m a n i k k e s o v e r g o d t. B a r e t a n k e n o m a t m a n m å s k e i k k e f a l d e r i s ø v n, e r ø d e l æ g g e n d e f o r a t f a l d e i s ø v n. M a n g e l p å s ø v n e r n æ r m e s t t o r t u r o g k e n d t s o m e n e f f e k t i v m e t o d e t i l a t k n æ k k e m e n n e s k e r. 13

14 D e t e r e n a l v o r l i g t i l s t a n d h v i s s ø v n e n o g s e n g e n e r b l e v e t d i n f j e n d e. O g s å d a n e r d e t d e s v æ r r e f o r r i g t i g m a n g e m e n n e s k e r. M i n m a n d s o v d å r l i g t i m a n g e å r. E n d n u m e r e n å r h a n h a v d e m e g e t a t t æ n k e p å. H a n s n o r k e d e o g s å m e g e t. N u s o v e r h a n u t r o l i g t g o d t, o g d e t b e d s t e e r, a t h a n h a r t i l l i d t i l a t h a n f a l d e r i s ø v n n å r h a n l æ g g e r s i g. M e n d e t h a r h a f t n o g l e a n d r e m e g e t p o s i t i v e s i d e g e v i n s t e r. H a n e r s l u p p e t u d a f s i n t i l b a g e v e n d e n d e p e r i o d e m e d v i n t e r t r i s t h e d o g c a. e n u g e s s o m m e r u d m a t t e l s e. D e t v a r f a n t a s t i s k a t o p d a g e, h v o r h u r t i g e n e f f e k t d e n g o d e s ø v n h a v d e p å d e t t e m a n g e å r i g e m ø n s t e r. N u h a r h a n t i l l i d t i l a t h a n k a n f a l d e i s ø v n. O g d e t s k e r e f t e r g a n s k e f å m i n u t t e r. H a n e r o g s å b e g y n d t a t g å t i d l i g e r e i s e n g s t e d e t f o r a t t r æ k k e d e n t i l s e n t. D e t e r r i g t i g g o d t f o r d e n s u n d e s ø v n, o g s å s n o r k e r h a n k u n g a n s k e l i d t, h v i l k e t j e g e r r i g t i g g l a d f o r. D e t m i n m a n d b l. a. g j o r d e, v a r a t b r u g e L i f e W a v e P a t c h e s s o m h e l t n a t u r l i g t h j æ l p e r k r o p p e n t i l b a g e t i l e n b e d r e e n e r g i c y k l u s i d e n i n d r e m o t o r. D e t e r e n s t o r h j æ l p t i l k r o p p e n s s e l v h e l b r e d e n d e p r o c e s s e r. 14

15 Min mand havde en gammel stress i kroppen! Stress kan ligge som en fastlåst tilstand i kroppen i årevis en tilstand som kroppen ikke kan give slip på før den får hjælp. Kroppen er så at sige i alarmberedskab hele tiden, men det mærkes ikke af personen, fordi det er blevet en normal tilstand. Min mand havde mange år tilbage en stresset periode på arbejdet. 15

16 H v i s s ø v n p r o b l e m e r n e k a n s p o r e s t i l b a g e t i l s å d a n e n p e r i o d e, s å s k a l d e n f a s t l å s t e s t r e s s c y k l u s b r y d e s, f ø r k r o p p e n k a n s l a p p e a f i g e n o g s o v e. S å h v i s d u e n d n u i k k e e r l y k k e s m e d a t f i n d e d e n g o d e s ø v n r y t m e, t r o d s m a n g e f o r s k e l l i g e t i l t a g, s å e r d e t s a n d s y n l i g t a t d i n k r o p - a f e n e l l e r a n d e n å r s a g e r s t r e s s e t o g h a r b r u g f o r h j æ l p t i l a t s l a p p e a f, g i v e s l i p o g g e n l æ r e d e t g o d e s ø v n m ø n s t e r. K a n d u g i v e s l i p p å d a g e n? D e t e r i k k e t i l f æ l d i g t a t d e t h e d d e r F a l d e i s ø v n. S ø v n k a n i k k e t v i n g e s i g e n n e m. D u s k a l k u n n e g i v e s l i p o g g i v e d i g h e n t i l s ø v n e n. D u s k a l s l i p p e d a g s b e v i d s t h e d e n f ø r d e r e r p l a d s t i l s ø v n e n. G å d a g e n s o p l e v e l s e r i g e n n e m n å r d u l æ g g e r h o v e d e t p å p u d e n. T a g e n r u n d t u r i d a g e n o g s a m l p å a l l e d e g o d e o p l e v e l s e r. S e l v o m n o g e t h a r v æ r e t s v æ r t, s å v æ r t i l f r e d s m e d d i n i n d s a t s. S k a l n o g e t æ n d r e s t a g e r d u e n h u r t i g b e s l u t n i n g o m a t æ n d r e d e t. L e d i k k e e f t e r l ø s n i n g e r n e i n d e n d u s k a l s o v e, m e d m i n d r e d e t l i g g e r l i g e t i l h ø j r e b e n e t. 16

17 L ø s n i n g e r n e f i n d e r d u o m m o r g e n e n, n å r d u h a r s o v e t p å d e t. B r u g 2 m i n u t t e r p å a t f å e t o v e r b l i k o v e r d e t d u s k a l l a v e i d a g i n d e n d u s t å r u d a f s e n g e n. H v i s n o g l e t a n k e r b l i v e r v e d a t t r æ n g e s i g p å n å r d u s k a l s o v e, s å S T O P d e m s i m p e l t h e n S T O P t a n k e r n e! P s s s s t D e t e r e t m ø n s t e r! O V E R D R I V t a n k e r n e t o t a l t o g v i r k e l i g m e g e t g e r n e s å m e g e t, s å d u g r i n e r a f d e t. E r s t a t t a n k e r n e m e d d e t M O D S A T T E. O g s l i p s å t a n k e r n e S ø v n e n b l i v e r d e t p r o b l e m v i f o k u s e r e r p å - m e n o f t e l i g g e r l ø s n i n g e n e t a n d e t s t e d. T i t e r d e t d a g l i g d a g e n d e r k o m m e r i v e j e n f o r s ø v n e n. H a r d u f o r t r a v l t? E r d u b e k y m r e t? S p e k u l e r e r d u? H v a d m e d ø k o n o m i e n? B e k y m r e t f o r b ø r n e n e? S t o r e u d f o r d r i n g e r p å a r b e j d e t? M å s k e h a r d u o p l e v e t t r a u m e r? H v i s d e r e r m e g e t i d a g l i g d a g e n d e r f o r s t y r r e r, e r d e t v i g t i g t a t d u t a g e r d i g a f d e t. F å d e t o r d n e t, s å d e t i k k e r o d e r i s i n d e t. S a m t i d i g v i l j e g a n b e f a l e d i g f ø l g e a n b e f a l i n g e r n e i d e n n e l i l l e b o g, s å d u g i v e r d i g s e l v g o d e r a m m e r o m k r i n g s ø v n e n. 17

18 Din krop har sandsynligvis brug for din hjælp. D e m a n g e d e r h a r s k i f t e n d e a r b e j d s t i d e r b y d e r k r o p p e n a t p r æ s t e r e s i t b e d s t e m e n i s t r i d m e d d e n i n d r e d ø g n r y t m e. D e t s a m m e s k e r n å r v i r e j s e r g e n n e m t i d s z o n e r o g d ø g n r y t m e n s k i f t e r. E t d a g l i g t s ø v n m ø n s t e r, d e r i k k e t i l g o d e s e r k r o p p e n s b e h o v f o r s ø v n o g d ø g n r y t m e, k a n n æ s t e n s a m m e n l i g n e s m e d a t h a v e s k i f t e n d e a r b e j d s t i d e r! K r o p p e n s k a l h j æ l p e s t i l a t k u n n e f ø l g e m e d, o g d e r e r f o r s k e l l i g e t i n g s o m d u k a n g ø r e f o r a t h j æ l p e k r o p p e n p å v e j. G å e n t u r p å b a r e f ø d d e r e f t e r n a t t e v a g t / æ n d r e t t i d s z o n e / d å r l i g s ø v n d e t h j æ l p e r k r o p p e n m e d a t o m s t i l l e s i g. S p i s g r ø n t, d r i k g r ø n n e j u i c e r, d e t v e d l i g e h o l d e r g o d i n d r e k e m i. H j æ l p k r o p p e n m o d u d t ø r r i n g m e d f x M a n d e l e l l e r K o k o s o l i e. V e d f l y v n i n g u d t ø r r e s h u d e n m e g e t. T a g ø r e p r o p p e r e l l e r n o g l e g o d e h ø r e t e l e f o n e r p å. L a v d i t e g e t r u m u d e n y d r e s t ø j. D e t g i v e r m e r e r o i h o v e d e t o g ø r e r n e. T a g e t t ø r k l æ d e o m h a l s e n n å r d u f l y v e r, s å e r h a l s e n v a r m o g k a n b e d r e b e k æ m p e i n f e k t i o n e r. D e r e r m e g e t s t r å l i n g i e t f l y, h e r k a n d u b e s k y t t e d i g s e l v v e d a t b r u g e L i f e W a v e s P a t c h e s t i l a t b o o s t e i m m u n f o r s v a r e t o g e n e r g i f l o w e t. S i d s t, m e n i k k e m i n d s t, k a n d u m e d f o r d e l h j æ l p e k r o p p e n t i l b a g e i r y t m e n v e d a t b r u g e L i f e W a v e. 18

19 Den gode søvnrytme består af 3 faser 1. Den lette søvn, som mange desværre bliver i hele søvnen. De vågner af den mindste smule lyd og kommer ikke ned i, eller kun delvist ned i de andre faser. 2. Den dybe søvn er den del af søvnen som er meget vigtig for vækst og arbejdet med de indre processer. Skal du flytte et barn er det bedst i denne søvn. 3. REM søvnen (Rapid Eye Movement) kaldes drømmesøvnen, og der hvor man kan se øjnene bevæge sig under øjenlågene. Her bliver rigtig mange ting mellem bevidstheden og underbevidstheden bearbejdet. 19

20 Prioriter din søvn det starter med dig! Du kan hjælpe søvnen på vej ved at være opmærksom på at: Dagslys om dagen og mørke om natten er begge meget vigtige for at danne søvnhormonet Melatonin. Ro inden sengetid gør at tankerne støjer mindre, og du bedre kan hjælpe dig selv med at falde i søvn. Gå i seng senest kl gange om ugen. Sluk for TV og computer i god tid før sengetid. Sluk for mobilen og læg den langt væk fra sengen. Flyt det elektriske vækkeur langt væk fra sengen. Undlad at tænde lyset hvis du skal op om natten. Det nedsætter øjeblikkeligt mængden af sovehormonet Melatonin der er dannet mens du sov. Sørg for frisk luft i soveværelset. Åbn vinduet og tag et ekstra tæppe over dynen, så luften er frisk. 20

21 Og der er mere du kan gøre Undgå alle kunstige energidrikke. Dårlig søvn gør os trætte så pas på! Kaffe, Cola og kunstige energidrikke gør bare kroppen endnu mere urolig og rastløs når du skal sove. Mandler, kirsebær og banan er godt for søvnen. De har et højt indhold af magnesium som afslapper musklerne. Sørg også for at din mineralbalance er god, og suppler fx med en skefuld Himalayasalt hver dag og et godt kvalitets kosttilskud. Drik meget vand i løbet af dagen, det understøtter kommunikationen i mellem cellerne i din krop. Nogen kan bruge Baldrian dråber til at falde til ro og have lettere ved at falde i søvn. 2 Kiwi 1 time før søvn har vist sig at kunne forbedre søvnen Du kan optimere melatonindannelsen om natten med fx græskarkerne ekstrakt. Fx ZenBev. Disse er rige på tryptofan, som er forløber for dannelsen af Serotonin og Melatonin. 21

22 En amerikansk undersøgelse viste at 2 glas kirsebærsaft i løbet af dagen i gennemsnit gav 84 minutters længere søvn hos forsøgspersonerne. Kirsebær indeholder meget melatonin og de danske kirsebær indeholder endda 30 gange så meget som de kirsebær, der indgik i undersøgelsen. Et forsøg i Taiwan viste et forbedret søvnniveau på flere områder. Dels faldt forsøgspersonerne hurtigere i søvn, dels var søvnkvaliteten bedre. Ud over de ting der kan gøres her og nu, kan der være andre og dybere liggende årsager til at du ikke lykkes med en god søvn. 1. Børn har brug for hjælp til at få en god søvnrytme, så hvis søvnrytmen manglede i barndommen i form af tryghed eller ro, mangler man den som voksen. 2. Livsperioder der er pressede kan ødelægge en ellers god søvnrytme. Perioder med små børn udfordrer ofte søvnen. Det kan også være længevarende sygdom eller sorg, eller det kan være perioder med økonomiske problemer eller arbejdsløshed. 3. Har du mange smerter eller uro bliver søvnen forstyrret, og det kan være svært at finde roen til at falde i søvn igen. 4. Kvinders overgangsalder er ofte en udfordring, da hedeturene tit er værst om natten. Manglende eller dårlig søvn, hjælper heller ikke på overgangsalderens humørsvingninger. 5. Vedblivende skiftende arbejdstider giver din indre døgnrytme store udfordringer. Det er svært at holde sig vågen om natten, og tilsvarende svært at sove om dagen. 6. Hvis du snorker eller har søvnabnø bliver den naturlige søvns 3 faser forstyrret konstant, og der mangler ilt mange gange i løbet af natten. 7. Bivirkninger fra meget medicin betyder at søvnen bliver dårligere, og med sovemedicin får du ikke den naturlige 3 fasede søvn. Samtidig er mange mere trætte om dagen, fordi medicinen stadig virker i kroppen. Dertil kommer at kroppen faktisk har ekstra meget brug for at blive udrenset på grund af medicinen. 8. Har du oplevet overgreb eller været udsat for traumer, som ikke er blevet forløst, kan det ofte mærkes på søvnen. 22

23 M a n g e e l s k e r a t r e j s e o g s å o v e r l a n g e a f s t a n d e o g t i d s f o r s k e l l e. M a n g e h a r s k i f t e n d e a r b e j d s t i d e r, o g e n d e l h a r s k i f t e n d e a r b e j d s s t e d e r. N o g e n h a r d e t m e s t e a f v e r d e n s o m a r b e j d s p l a d s, o g d e v i l v æ r e p å v i r k e t a f d e n s k i f t e n d e d ø g n r y t m e. D r. B l o k f r a U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a, p r o f e s s o r i p s y k i a t r i o g b i o a d f æ r d s m æ s s i g e v i d e n s k a b e r p å U C L A D a v i d G e f f e n S c h o o l o f M e d i c i n e, h a r f o r s k e t i v o r e s d ø g n r y t m e o g d e r e a k t i o n e r s o m v i h a r n å r d ø g n r y t m e n f o r s t y r r e s. D ø g n e t s 2 4 t i m e r s r y t m e e r o g s å k r o p p e n s r y t m e. V o r e s i n d r e u r e r i f ø l g e f o r s k e r n e i n d s t i l l e t p å a t d ø g n e t h a r d e n n e 2 4 t i m e r s r y t m e. S k e r d e r f o r a n d r i n g e r o g s k e r d e o v e r e n l æ n g e r e p e r i o d e, k a n v o r e s b i o l o g i s k e u r g o d t f ø l g e m e d. S k i f t e n d e a r b e j d s t i d e r o g g l o b a l i s e r i n g e r t i l r e t t e l a g t e f t e r a r b e j d s p l a n e r, a f t a l e r o g o p g a v e r d e r k r æ v e r v æ k k e u r e o g l y s e k s p o n e r i n g, f o r d i v i e r i a k t i v i t e t o m a f t e n e n o g n a t t e n. D e r t i l k o m m e r r e j s e r o g u r e g e l m æ s s i g e s p i s e t i d e r. K r o p p e n s i n d r e m å a r b e j d e e k s t r a f o r a t f ø l g e m e d i e n æ n d r e t d ø g n r y t m e. D e t g æ l d e r o g s å f o r æ l d r e, s o m k o n s t a n t b l i v e r b r a g t u d a f s ø v n e n, f o r d i b ø r n e n e e r u r o l i g e o g i k k e k a n s o v e. D e t o f o r s k e r e u d t a l e r, a t k r o p p e n s m a n g e i n t e r n e u r e f a l d e r u d a f s y n k r o n i c i t e t m e d h i n a n d e n. 23

24 M a n g l e n d e e l l e r u r e g e l m æ s s i g s ø v n g i v e r h e l b r e d s m æ s s i g e u d f o r d r i n g e r. E n k e l t s t å e n d e e l l e r l e j l i g h e d s v i s f o r s t y r r e l s e r k a n p å v i r k e s ø v n e n o g g i v e t r æ t h e d, s o m v i o v e r t i d k a n r e t t e o p i g e n. M e n d e m a n g e r e g e l m æ s s i g e f o r s t y r r e l s e r s o m v i u d s æ t t e s f o r o v e r l æ n g e r e t i d, g i v e r r e a k t i o n e r i k r o p p e n - o f t e m e d m e r e b l i v e n d e l i d e l s e r. F o r s k e r n e n æ v n e r t y p e 2 d i a b e t e s, f o r d ø j e l s e s p r o b l e m e r, k r e d s l ø b s f o r s t y r r e l s e r e l l e r f o r s k e l l i g e k r æ f t f o r m e r, a l t s å e n k r o p s o m i b u n d o g g r u n d f o r t æ l l e r a t d e n e r p r e s s e t. Men hvad kan vi så gøre? K a n s i t u a t i o n e n æ n d r e s, s å g ø r d e t. L a v e n p l a n f o r æ n d r i n g e n. M e n f o r m a n g e e r d e t e n l i v s s t i l, o g j e g k e n d e r f l e r e s o m e l s k e r d e r e s a r b e j d e o m n a t t e n e l l e r a f t e n e n. M i n m o r v a r n ø d t i l a t a r b e j d e b å d e n a t o g d a g, d a m i n b r o r o g j e g v a r s m å. M i n m o r e r f r a , m e n s t a d i g g e n e r e t a f d e n f o r s t y r r e l s e d e r b l e v g r u n d l a g t i d e n p e r i o d e. 24

25 Ofte ligger der forud for søvnproblemerne situationer, som vi har glemt, eller ikke forbinder med den dårlige søvn. F o r s k e r n e b e s k r i v e r v o r e s i n d r e u r e s o m e n m a s s e p e n d u l u r e, d e r e r f o r b u n d e t t i l h i n a n d e n v i a e l a s t i k k e r. D e f ø l g e r i f æ l l e s s k a b d ø g n r y t m e n b l. a. v i a d e t o m g i v e n d e l y s. N å r r y t m e n æ n d r e s, e n t e n f o r d i v i a r b e j d e r s k æ v t i f o r h o l d t i l k r o p p e n s d ø g n r y t m e, e l l e r f o r d i v i e r r e j s t g e n n e m t i d s z o n e r, s å v i l d e r g å t i d, f ø r u r e n e i g e n s v i n g e r i h a r m o n i m e d h i n a n d e n. U r e n e g e n f i n d e r i k k e l i g e m e d d e t s a m m e d e n h a r m o n i s k e r y t m e. M a n g e s u b e h a g, b å d e p s y k i s k o g f y s i s k a f e n d å r l i g s ø v n - o g / e l l e r e n u h a r m o n i s k d ø g n r y t m e, s k y l d e s a t v o r e s i n d r e u r e i k k e l æ n g e r e h a r f æ l l e s r y t m e. D e n f o r s k n i n g s m æ s s i g f o r k l a r i n g m e d d e m a n g e p e n d u l u r e, p a s s e r g a n s k e g l i m r e n d e m e d i l l u s t r a t i o n e n a f O r g a n u r e t s d ø g n r y t m e. At sove er en noget vi kan fra fødslen. Det vi har brug for, er en god døgnrytme der understøtter vores krops behov. M å s k e e r d e t s o m s p æ n d e r b e n f o r d i g, g e m t i e t m ø n s t e r d u i k k e e r k l a r o v e r? M å s k e e r d e t e n f ø l e l s e, s o m d u h a r g e m t o g g l e m t? M å s k e v e d d u g o d t a t d u e r s t r e s s e t, d u v e d m å s k e o g s å h v o r f o r d e t e r s t a r t e t, m e n d u v e d i k k e h v o r d a n d u k a n æ n d r e d e t! 25

26 E t d å r l i g t s ø v n m ø n s t e r k a n v æ r e m e g e t s v æ r t a t b r y d e s e l v. P r ø v o m d u k a n h j æ l p e d i n k r o p m e d a t g e n l æ r e d e n s n a t u r l i g e s ø v n r y t m e, v e d a t f ø l g e d e r å d j e g h a r g i v e t d i g h e r i b o g e n. Lidt om LifeWaves unikke energiterapi L i f e W a v e s P a t c h e s e r f u l d s t æ n d i g n a t u r l i g e, o g b l. a. d e t s o m h a r h j u l p e t m i n m a n d o g m o r t i l b l i v e n d e o g v æ s e n t l i g e r e d u k t i o n e r i s t r e s s n i v e a u e t o g e t b e d r e s ø v n m ø n s t e r. D e s t a r t e d e m e d S i l e n t N i g h t p a t c h e t, d e r n a t u r l i g t s t ø t t e r k r o p p e n i a t g e n d a n n e e t s u n d t s ø v n m ø n s t e r. M e n f o r m i n m a n d v a r d e t i k k e h e l t n o k. E f t e r e n p e r i o d e m e d S i l e n t N i g h t s u p p l e r e d e v i m e d e t s t r e s s r e d u c e r e n d e p a t c h, s o m g j o r d e e n k æ m p e f o r s k e l. L i f e W a v e p a t c h e s e r p a t e n t e r e t, k l i n i s k t e s t e t, g o d k e n d t s o m m e d i c i n s k u d s t y r o g f r i k e n d t f o r d o p i n g. P a t c h e n e h a r e n v i r k n i n g p å 8-9 u d a f 1 0. D e e r u d e n k e m i k a l i e r o g i n t e t t r æ n g e r i n d i k r o p p e n. 26

27 L i f e W a v e s h a r u n d e r s ø g t v i r k n i n g e n a f S i l e n t N i g h t p å p e r s o n e r m e d d i a g n o s e n s ø v n l ø s h e d s a m m e n m e d d e f r a n s k e s u n d h e d s m y n d i g h e d e r R e s u l t a t e t v a r e n g e n n e m s n i t l i g f o r b e d r e t s ø v n p å 6 6 % p å 3 u g e r. O g d e t t e v i l f o r m a n g e k u n n e f o r b e d r e s e n d n u m e r e v e d f o r s a t b r u g. F o r a t f å e n d i a g n o s e p å S ø v n l ø s h e d, s k a l p e r s o n e n h a v e h a f t p r o b l e m e t i m e r e e n d 6 m å n e d e r, m e d f ø l g e n d e s y m p t o m e r : I n d s o v n i n g s t i d e n s k a l v æ r e m e r e e n d 3 0 m i n u t t e r. D e n s a m l e d e s ø v n e r m i n d r e e n d 6 t i m e r p r. n a t. S ø v n e n s k a l v æ r e a f b r u d t i m e r e e n d 4 5 m i n u t t e r. D e r s k a l v æ r e m e r e e n d 3 o p v å g n i n g e r p r. n a t. M a n e r t r æ t. M a n e r u o p l a g t. M a n h a r r e d u c e r e t o p m æ r k s o m h e d. L i f e W a v e e r n a t u r l i g h j æ l p t i l k r o p p e n s. B e d r e s ø v n Ø g e t e n e r g i, f o k u s e r i n g, f l e k s i b i l i t e t o g s t y r k e. B e d r e i m m u n f o r s v a r. S t i m u l e r i n g a f c e l l e d a n n e l s e o g r e p a r a t i o n. S m e r t e l i n d r i n g. A p p e t i t r e g u l e r i n g. S t r e s s r e d u k t i o n. D e t o x. S k ø n h e d s p l e j e B o d y s h a p e E r n æ r i n g s t i l s k u d 27

28 M å s k e e r L i f e W a v e d e n s t ø t t e s o m d u h a r m a n g l e t p å v e j e n t i l b a g e t i l e n s u n d o g l i v g i v e n d e s ø v n. D u e r v e l k o m m e n t i l a t k o n t a k t e m i g f o r a t h ø r e n æ r m e r e. D u k a n f å e n d n u m e r e h j æ l p i m i t S o v G o d t O n l i n e P r o g r a m, s o m a l t s a m m e n e r t i l g æ n g e l i g t O n l i n e o g h j e m m e h o s d i g, n å r d e t p a s s e r i n d i d i t p r o g r a m? S å k a n d u k l i k k e H E R J e g h å b e r, a t d u e r i n s p i r e r e t t i l a t s e m u l i g e m å d e r t i l b e d r e s ø v n o g s ø v n e n s h e l t c e n t r a l e b e t y d n i n g f o r d i t v e l v æ r e o g d i n l i v s k v a l i t e t. 28

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Generel viden om søvn 6 12 år

Generel viden om søvn 6 12 år Generel viden om søvn 6 12 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

God Søvn. - om det mindre barns søvn. En vejledning fra sundhedsplejen

God Søvn. - om det mindre barns søvn. En vejledning fra sundhedsplejen God Søvn - om det mindre barns søvn En vejledning fra sundhedsplejen Oktober 2013 Børn og søvn Søvnen er vigtig, og det er derfor nødvendigt, at dit barn får tilstrækkeligt med søvn i løbet af dagen og

Læs mere

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok.

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn er lige så vigtigt for et godt helbred, som ernæringsrigtig kost og regelmæssig motion. 25-50% af danskerne

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

ARBEJDSPAPIR OM SØVN

ARBEJDSPAPIR OM SØVN ARBEJDSPAPIR OM SØVN VIDEN OM SØVN Hvad synes du, er de tre vigtigste ting at vide om søvnen? 1. 2. 3. Hvad synes du, er de 3 mest uheldige konsekvenser ved dårlig eller for lidt søvn? 1. 2. 3. Hvad synes

Læs mere

Hvad er naturlig stress?

Hvad er naturlig stress? Hvad er naturlig stress? Stress i dag? 2 Hvordan opstår problemet? Ressourcerne Den berømte dråbe.. 3 Kroppens reaktion på stress -Aktivering af kroppen Puls og blodtryk stiger Mere intenst åndedræt Større

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Chris MacDonald: Få en perfekt powernap. Læs her, hvordan du opnår den perfekte powernap

Chris MacDonald: Få en perfekt powernap. Læs her, hvordan du opnår den perfekte powernap Chris MacDonald: Få en perfekt powernap Læs her, hvordan du opnår den perfekte powernap Af Chris MacDonal,september 2012 03 Powerfulde powernap 05 Ugens udfordring - Udforsk powernappen 06 Syv stærke fra

Læs mere

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Generel viden om søvn 0 1 år

Generel viden om søvn 0 1 år Generel viden om søvn 0 1 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk Hvordan skaber vi de bedste sove betingelser for vores små børn? Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Generel viden om søvn 3 6 år

Generel viden om søvn 3 6 år Generel viden om søvn 3 6 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn giver glade og kvikke børn. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens

Læs mere

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter opgrader din søvn Billede af hende fra æsken R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter MAGPUR TOPMADRAS opgrader din søvn Magpur giver dig fuldstændig komfort uanset sovestilling.

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Træthed. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Træthed. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Træthed Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium At tale om træthed Det er svært at tale om træthed. Dilemmaet imellem det, man gerne vil, og det man ikke kan, fører ofte til frustrationer. Det kan nogle

Læs mere

Sådan får du Lys i en mørk tid

Sådan får du Lys i en mørk tid Sådan får du Lys i en mørk tid Af Fitnews.dk - torsdag 06. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/sadan-far-du-lys-i-en-mork-tid/ Mørkt når du kommer hjem. Mørkt når du vågner. November, December

Læs mere

E-kursus: GAAAB jeg er så træt! 10 nemme tips til at få dit barn til at falde i søvn og sove godt hele natten!

E-kursus: GAAAB jeg er så træt! 10 nemme tips til at få dit barn til at falde i søvn og sove godt hele natten! E-kursus: GAAAB jeg er så træt! 10 nemme tips til at få dit barn til at falde i søvn og sove godt hele natten! Velkommen til E-kurset, der lærer dig 10 nemme tips til at få dit barn til at falde i søvn

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Guide. Husk søvnen, hvis du vil udnytte dit fulde potentiale. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald

Guide. Husk søvnen, hvis du vil udnytte dit fulde potentiale. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Husk søvnen, hvis du vil udnytte dit fulde potentiale Styrk dit liv med Chris MacDonald HUSK SØVNEN INDHOLD I DETTE

Læs mere

Miniguide: Sådan får du energi til vinteren

Miniguide: Sådan får du energi til vinteren Miniguide: Sådan får du energi til vinteren Antallet af lyse timer er faldet og det samme er dit energiniveau. Se hvordan du får mere energi, så du holder helt til foråret. Af Julie Bach,9. oktober 2012

Læs mere

Subjektiv selvtest til bedre indsigt i potentielle aspekter af din hjernekemi, der er ude af balance

Subjektiv selvtest til bedre indsigt i potentielle aspekter af din hjernekemi, der er ude af balance side 1 af 7 Subjektiv selvtest til bedre indsigt i potentielle aspekter af din hjernekemi, der er ude af balance Følgende spørgeskema er lavet med udgangspunkt i materiale i bogen The Mood Cure af Julia

Læs mere

Sådan undgår du, at stress forstyrrer din søvn

Sådan undgår du, at stress forstyrrer din søvn Sådan undgår du, at stress forstyrrer din søvn Stress og bekymringer forhindrer søvnen. Få råd til at redde din nattesøvn her. November 2012 03 Sov godt uden stress 06 7 stærke fra Chris 2 Sov godt uden

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital Jeg håndterer min sorg i små bidder. I denne folder vil vi i Det Palliative Team i Aarhus gerne informere dig, om de reaktioner du kan opleve i forbindelse med at have mistet din pårørende. Her beskriver

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Guide: Sådan får du den bedste søvn

Guide: Sådan får du den bedste søvn Guide: Sådan får du den bedste søvn Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer Af Torben Bagge, 4. november 2012 03 Sov godt - med eller

Læs mere

Guide. Få den bedste søvn HVER NAT. sider. Få eksperternes råd. Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Få den bedste søvn HVER NAT. sider. Få eksperternes råd. Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få den bedste søvn HVER NAT Få eksperternes råd 14 sider Få den bedste søvn hver nat INDHOLD: Side 4 Eksperternes bedste råd:

Læs mere

guide DÅRLIG SØVN UNDGÅ OG FÅ ET BEDRE HELBRED Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide DÅRLIG SØVN UNDGÅ OG FÅ ET BEDRE HELBRED Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 UNDGÅ DÅRLIG SØVN OG FÅ ET BEDRE HELBRED Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 BEDRE SØVN BEDRE HELBRED INDHOLD SIDE 4 Hundredtusinder af danskere sover alt for lidt. Det øger risikoen

Læs mere

sund & slank Sov dig Guide sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Bryd dit søvnmønster Juni Se flere guider på bt.dk/plus og b.

sund & slank Sov dig Guide sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Bryd dit søvnmønster Juni Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sov dig 16 sider sund & slank Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Bryd dit søvnmønster Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Med venlig hilsen Hong

Med venlig hilsen Hong Kære læser Du sidder nu med materialet fra mit foredrag. Venligst kontakt mig, hvis du ønsker at kopiere eller gengive tekst og/eller billeder da alt materiale er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke

Læs mere

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret Organuret Lars Henrik Rasmussen En vigtig del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er organuret. Det er læren om, at energien strømmer igennem organer og tilsvarende meridianer hele døgnet, således at

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Børn og søvn Af Ann-E. Knudsen

Børn og søvn Af Ann-E. Knudsen Børn og søvn Af Ann-E. Knudsen Many important things happen to the brain and body during sleep. Research has demonstrated that cells in the brain and body become detoxified during sleep. Restoration of

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Natarbejde påvirker dit helbred, din hverdag og dit samvær med venner og familie. I denne pjece kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Vælg farve. Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen

Information til ansatte om. Natarbejde. Vælg farve. Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Information til ansatte om Natarbejde Vælg farve Pas godt på dig selv! HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen 2 Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen Hvad sker der med kroppen under vægttab Brugertræf 2. februar 2008 Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk Hvad sker der med din krop Hovedet psykiske Muskler og kraft Hjerte og kredsløb Blodkar

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE + POST NR.: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS + BØRN & BØRNEBØRN: TELEFON & MOBIL NR: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Syv tegn på at du får for lidt søvn

Syv tegn på at du får for lidt søvn Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver døsig og træt når du kører bil. 3. Du er afhængig af kaffe. 4. Du laver fejl. 5. Du er glemsom. 6. Du er i dårligt humør

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS: BØRN & BØRNEBØRN: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad din forventninger er til behandlingen?

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point

3 Sygdomsårsager og Diagnose. Godken dt 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Nummer Spørgsmål Point Undergruppe Puls 1 Udfyld skemaet med Yin organernes positioner. Udfyld skemaet med de kinesiske navne på pulspositionerne. 3 = 6 point Eksempel på Pulsskema i lille udsnit. 2 Hvilket organ s Qi kan skades

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget DET GODE LIV Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget DET GODE LIV Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget DET GODE LIV Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter www.jerk.dk

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

DE 8 TRIN. 8 tmrediicnin, lætgielr, baehandlinger eller kosttilskud. Af Louise Koch

DE 8 TRIN. 8 tmrediicnin, lætgielr, baehandlinger eller kosttilskud. Af Louise Koch DE 8 TRIN t g i l r u t a n k s a r e v i l b t 8 tmrediicnin, lætgielr, baehandlinger eller kosttilskud uden Af Louise Koch Jeg blev rask naturligt Mit navn er Louise Koch, og jeg har helbredt mig selv

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden 1 Formål med vores studie At klarlægge hvilke faktorer der kan have betydning for patienternes søvnkvalitet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 1: Resume Titel Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter. Dato Godkendt dato: 13. februar 2014 Revisionsdato: 13. august

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Neela Rosalina Damgaard

Neela Rosalina Damgaard Neela Rosalina Damgaard JEG HJÆLPER DIG TIL ET LIV I BALANCE MED DIG OG DIT SMUKKE HJERTE 5 Trin Du kan implementere i dit liv lige nu for at kickstarte omdannelsen af livets hamsterhjul til dit personlige

Læs mere

Center for stress og trivsel

Center for stress og trivsel Center for stress og trivsel Mikael Rasmussen www.center-for-stress.dk Telefonnummer: 33 14 40 20 mr@cfs.dk 1 1 MIKAEL RASMUSSEN WWW.CENTER-FOR-STRESS.DK 2 MIKAEL RASMUSSEN WWW.CENTER-FOR-STRESS.DK Syv

Læs mere

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Indfaldsvinkler Hvad ved vi om gamle mænds aften og natteliv Hvad ved vi om gamle mænds aften

Læs mere

Søvnpolitik I Hørning Dagtilbud

Søvnpolitik I Hørning Dagtilbud Søvnpolitik I Hørning Dagtilbud Hørning Dagtilbud AT SOVE I HØRNING DAGTILBUD Al forskning viser, at længden af middagsluren ingen indvirkning har på nattesøvnen for børn indtil ca. 4 år. Barnets biologiske

Læs mere

1 DorteKlattschou.dk

1 DorteKlattschou.dk 1 2 1. Energiplastre Det her er det vildeste og mest enkle du kan gøre for din krop Små plastre der sættes på akupunkturpunkterne og som bæres i 1-12 timer. Silent Nights og Aeon mod stress og søvnløshed.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

En sund og aktiv hverdag

En sund og aktiv hverdag Der er noget, du skal vide om En sund og aktiv hverdag Vejledning i hvordan man som pårørende til en person med demens kan støtte Produceret af: Køge Kommunes Demensteam juni 2014 Layout og opsætning:

Læs mere

SØVN OG SØVNSYGDOMME. Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital

SØVN OG SØVNSYGDOMME. Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital SØVN OG SØVNSYGDOMME Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital OPBYGNING: Den normale søvn Måling af søvn Lidt om drømme og søvnens funktion

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Mikael Rasmussen Telefonnummer: MIKAEL RASMUSSEN 1

Mikael Rasmussen  Telefonnummer: MIKAEL RASMUSSEN  1 Mikael Rasmussen www.sovbedre.nu Telefonnummer: 21438021 mikaelrasmussen@privat.dk 1 MIKAEL RASMUSSEN www.sovbedre.nu 1 Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

Arbejdsgiversekretariatet: 1787 København V Telefon: 33 77 33 77 Telefax: 33 77 33 70 E-mail: di@di.dk Web: www.di.dk

Arbejdsgiversekretariatet: 1787 København V Telefon: 33 77 33 77 Telefax: 33 77 33 70 E-mail: di@di.dk Web: www.di.dk natarbejde Indhold Menneskets døgnrytmer... 3 Søvn... 4 Helbred... 5 Ulykker... 7 Fritid... 7 Gode råd til forebyggelse af helbredsproblemer... 8 Hvad kan du selv gøre?... 10 Hvad siger loven om skifteholdsarbejde?...

Læs mere

1 DorteKlattschou.dk

1 DorteKlattschou.dk 1 2 1. Energiplastre Det her er det vildeste og mest enkle du kan gøre for din krop Små plastre der sættes på akupunkturpunkterne og som bæres i 1-12 timer. Silent Nights og Aeon mod stress og søvnløshed.

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Generel viden om søvn 1 3 år

Generel viden om søvn 1 3 år Generel viden om søvn 1 3 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn giver glade og kvikke børn Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens

Læs mere

Guide. Få den bedste søvn TEST DIG SELV. sider. Får du for lidt søvn? Få eksperternes bedste råd

Guide. Få den bedste søvn TEST DIG SELV. sider. Får du for lidt søvn? Få eksperternes bedste råd Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider TEST DIG SELV Får du for lidt søvn? Få den bedste søvn Få eksperternes bedste råd Få den bedste søvn INDHOLD: God

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Sov godt sider

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Sov godt sider guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus bedre vaner Tab dig mindre stress Ro hele natten undgå depression 16 Sov godt sider Din søvn er vigtig Nedsætter puls og blodtryk En dejlig lang nattesøvn,

Læs mere

Mikael Rasmussen Telefonnummer: MIKAEL RASMUSSEN 1

Mikael Rasmussen  Telefonnummer: MIKAEL RASMUSSEN  1 Mikael Rasmussen www.sovbedre.nu Telefonnummer: 21438021 mikaelrasmussen@privat.dk 1 MIKAEL RASMUSSEN www.sovbedre.nu 1 Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Hvad er sund mad? Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der i kroppen Gennemgang af organernes funktion: Spiserør, mavesæk, tarme, nyre, blære, bugspytkirtel, lever og hjerte. Hvad sker

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere