værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014"

Transkript

1 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: / E: W:

2 Annette Munk Nielsen, Proforza Udviklingskonsulent, Certificeret coach ACC og Master i Positiv Psykologi. Ledelseserfaring fra den offentlige og halvoffentlige sektor, med særlig erfaring i større for andringsprocesser. Har varetaget både det personale mæssige, økonomiske og faglige ansvar samt projekt ansvar. E: T: PerHenrik Goosmann, Goosmann Communication & PR Kommunikationsrådgiver, journalist. Tidligere kommunikationschef i Ernst & Young og Deloitte, journalist på JyllandsPosten. Tillige uddannet i kursusledelse. Rådgiver for en række virksomheder og organisationer, undervisning af ledere og medarbejdere i både intern og ekstern kommunikation. Mange års erfaring i medie og kommunikationstræning. E: T:

3 oversigt? velkommen blad 1? vores kurser blad 2? åbne kurser blad 3 4? virksomhedskurser blad 5 6? 1:1 kurser blad 7 8? kalender 2013/14 blad 9? priser blad 10? tilmelding og afbestilling blad 11

4 velkommen til ValueLab I et moderne og videnbaseret samfund bliver vi alle bombarderet af informationer og indtryk hver dag. Kun gennem klar og vedkommende kommunikation når vores budskab gennem lydmuren. ValueLab tilbyder kurser for dig som er leder eller medarbejder og ønsker at styrke din kommunikation, så både du og din virksomhed opfattes som autentisk og troværdig. Vores kurser tager udgangspunkt i den enkeltes værdier, virksomhedens værdisæt og modtagerens behov. Kun med afsæt i egne værdier oplever man styrke og autencitet i sin kommunikation. Ud fra disse værdier søger vi at etablere en professionel, tillidsskabende og resultatorienteret tilgang til kommunikation. ValueLab er etableret af konsulentfirmaet Proforza og Goosmann Communication & PR. Vi udbyder kurser i kommunikation og performance for private og offentlige virksomheder og organisationer, som ønsker, at deres ledere og medarbejdere udvikler kompetencer i at kommunikere deres budskab effektivt til modtageren. Proforza har ekspertise i udvikling af virksomhedens vigtigste ressourcer ledere og medarbejdere med udgangspunkt i deres grundlæggende værdier og udvikling af deres potentialer og styrker. Goosmann Communication & PR har ekspertise i virksomhedens og den personlige kommunikation eksternt til virksomhedens stakeholders, internt mellem ledelse og medarbejdere og mellem mennesker i det offentlige og private rum. ValueLab forener vores respektive erfaringer og viden med et tilbud om én samlet løsning for udvikling af menneskers og virksomheders bestræbelser på at skabe tillid og øge troværdigheden gennem kommunikation. Vi har udviklet og afprøvet kursusforløbet for virksomhedsejere, ledere og medarbejdere. Forløbet kalder vi Troværdig Kommunikation, som du kan læse mere om på de følgende sider, hvor v i præsenterer vores kurser generelt og derefter går dybere i beskrivelsen af vores åbne kurser, kurser for teams / virksomheder og vores 1:1 kurser. Vi glæder os til at møde dig, dine kolleger og din virksomhed i ValueLab. Annette Munk Nielsen og PerHenrik Goosmann blad 1

5 vores kurser ValueLab s Troværdig Kommunikation handler om indholdet i kommunikation og ikke indpakningen i form af præsentationsprogrammer eller teknik. Det handler om at komme ud over rampen med budskaberne, så modtager føler sig informeret, forstår budskabet og accepterer det også det der måtte ligge bagved. Afsender skal føle sig godt tilpas med sin kommunikation, føle at gøre en forskel og ikke mindst lyst til at formidle. En ramme for konstruktiv dialog og resultater. Vores kurser henvender sig til dig, som ønsker at opdyrke og styrke dine evner i at kommunikere professionelt men ikke ønsker at give køb på, hvem du er, hvad du står for, og hvordan du gerne vil opfattes og bedømmes af din omverden. Uanset din profession og din baggrund. Uanset branche, virksomhedstype eller størrelse. Hver enkelt kursusdeltager får tilført indsigt i og værktøjer til at kommunikere under vidt forskellige forhold og med vidt forskellige midler. Samtidig får den enkelte deltager afdækket sine potentialer og styrker med følgende mål: at have en stærk performance gennem sin kommunikation, at vælge de rette kommunikationsværktøjer til situationen og til formålet og... at al kommunikation foregår på en måde, så man beholder sin autencitet og sin troværdighed. I ValueLab forener vi coaching og udvikling af den enkeltes kompetencer og potentialer med kommunkationsfaglige værktøjer og et bevidst valgt brug af dem ud fra den enkeltes styrker som kommunikatør. Det giver et højere udbytte af kurset, individuelt tilrettede platforme, en dybere personlig og faglig indsigt samt et integreret forløb, hvor vi forener mennesket bag budskabet med indholdet. Uanset om du vælger de åbne kurser, de teambaserede kurser eller 1:1 kurser får du individuel rådgivning og sparring, ligesom du vil gennemføre nogle af øvelserne alene med din underviser. Under vores tre forskellige forløb sætter vi nogle høje men realistiske mål for deltagernes udbytte og brug af det tillærte. Og vi følger op. Adfærd Kursus Med coaching Præstation Resultater Tid blad 2

6 åbne kurser Vi gennemfører åbne kurser, hvor du som deltager er sammen med nye menne sker, som kan give dig nye indtryk og sparring. Det er helt op til den enkelte, men al erfaring viser, at vi oftest lærer godt, når vi er sammen med nogle, vi ikke har det store kendskab til i forvejen. Deltager(e): ValueLab s åbne kurser i Troværdig Kommunikation henvender sig til alle, der ønsker at styrke deres evner i at kommunikere, og hvor det ikke er et behov at deltage sammen med kolleger eller medarbejdere. De åbne kurser er hverken branche, professions eller uddannelsesbestemte. Kursets indhold: Over et forløb på halvanden dag plus nogle timer til individuel coaching og med tid til refleksioner undervejs bliver du præsenteret for værktøjer og metoder til at finde netop de værdier, holdninger og kompetencer frem, der gør din kommunikation til noget personligt og unikt. Ud fra disse får du tilført praktiske kommunikationsredskaber, som er afstemt i forhold til det, du står for, bliver trænet i dem og gennemfører en afsluttende præsentation, hvor du demonstrerer dine kompetencer. Dit udbytte: du får afklaret, hvilke grundlæggende værdier og kompetencer netop du rummer som afsæt for din måde at kommunikere på du får værktøjer til, hvordan du omsætter dine værdier i praksis du får en række kommunikationsværktøjer som passer til dig og dine værdier men samtidig er afstemt med din funktion og profession du bliver trænet i brugen af relevante kommunikationsværktøjer du får viden om de grundlæggende principper for god kommunikation du opnår personlig og faglig gennemslagskraft på et mere bevidst niveau og bliver samtidig opfattet som mere autentisk du bliver fortrolig med at skulle præsentere og kommunikere også i større grupper og forsamlinger du styrker din personlige og faglige profil i din virksomhed og organisation Undervisere: Annette Munk Nielsen gennemfører den individuelle coaching, der har med dine personlige værdier, kompetencer og styrker at gøre. PerHenrik Goosmann gennemfører den del af kurset som vedrører kommunikation, redskaber, træning og brugen af dem. fortsætter... blad 3

7 åbne kurser Deltagerantal: Vi ønsker at gøre vores kurser så intense og målrettede, at hver enkelt deltager føler at være imødekommet på sine krav og forventninger til oplevelser og udbytte. Derfor har vi et maksimalt antal på 10 kursusdeltagere på vores åbne kurser. Kursustype og sted: Kurset gennemføres som et eksternat. Ved delforløb hvor alle samles eller ved gruppeundervisning foregår kurset i rolige og meget smukke omgivelser som eksempelvis på kursusejendommen Saltoftehus ved Svebølle. Den individuelle coaching foregår enten samme sted eller i egne lokaler i Kalundborg. Forløb: DAG1 kl Præsentation, introduktion, hvad værdier betyder for vores kommunikation og performance, hvad du kan bruge dem til, introduktion til kommunikation og præsentation, afstemning af forventninger og aftaler om tidspunkter for gennemførelse af de individuelle dele af forløbet. Individuelle forløb Vi aftaler med hver enkelt deltager tid til coaching og vejledning som ligger mellem DAG1 og DAG2. DAG2 kl. 08:30 18:30 Grundlæggende kommunikation, om kommunikation i forskellige sammenhæng og situationer det er dig og indholdet og ikke formen, der bestemmer om at være på, om at blive opfattet positivt, om at komme ud over rampen med dig selv i god behold, kommunikationskanaler (mundtlig / skriftlig) og valg af foretrukken kanal (eks. mail, telefon, 1:1 møder, møder med mange deltagere, etc.). Om stil, væremåde, mimik, udseende, kropssprog, øvelser og opgaver, om din opfattelse af dig selv og andres opfattelse af dig når du kommunikerer, afsluttende øvelser. Herefter afrunding, evaluering og middag kl. 19 blad 4

8 virksomhedskurser Vores virksomhedskurser henvender sig til virksomheder og organisationer, hvor kommunikation har en betydning for virksomhedens performance og ansigt udadtil og indadtil. Vores kurser er som udgangspunkt for alle sektorer eller brancher, og kan tilrettes efter eks. branchespecifikke eller organisationens behov. Deltager(e): Disse kurser henvender sig primært til ledere, funktionsledere og nøglemedarbejdere samt teams i virksomheder, der ser kommunikation som en del af deres funktion og skal bruge kommunikation til at løse deres opgaver. Kursets indhold: Over et forløb på halvanden dag plus timer til individuel coaching og med tid til refleksioner undervejs bliver du præsenteret for værktøjer og metoder til at finde netop de værdier, holdninger og kompetencer frem, der gør din, din gruppes og dit teams kommunikation mere præcis og samtidig unik. Ud fra disse får du tilført praktiske kommunikationsredskaber, som er afstemt i forhold til det, som både du og teamet står for og skal præstere. Du bliver trænet og gennemfører en afsluttende præsentation, hvor de individuelle og kollektive kompetencer bliver demonstreret. Dit og jeres udbytte: afklaring af, hvilke grundlæggende værdier og kompetencer netop du og dit team rummer som afsæt for din måde at kommunikere på du får værktøjer til, hvordan du omsætter dine værdier i praksis og i samarbejde med dit team du får en række kommunikationsværktøjer som passer til dig og dine værdier men samtidig er afstemt med din funktion og profession du bliver trænet i brugen af relevante kommunikationsværktøjer du får viden om de grundlæggende principper for god kommunikation du opnår personlig og faglig gennemslagskraft på et mere bevidst niveau og bliver samtidig opfattet som mere autentisk du bliver fortrolig med at skulle præsentere og kommunikere også i større grupper og forsamlinger og ikke kun i velkendte rammer du styrker din personlige og faglige profil i din virksomhed og organisation Undervisere: Annette Munk Nielsen gennemfører den individuelle coaching, der har med din personlighed, dine personlige kompetencer og styrker at gøre. PerHenrik Goosmann gennemfører den del af kurset som vedrører kommunikation, redskaber, træning og brugen af dem. fortsætter... blad 5

9 virksomhedskurser Deltagerantal: Vi ønsker at gøre vores kurser så intense og målrettede, at hver enkelt deltager føler at være imødekommet på sine krav og forventninger til oplevelser og udbytte. Derfor har vi et maksimalt antal på 10 kursusdeltagere på vores virksomhedskurser. Kursustype og sted: Kurset gennemføres som et eksternat. Under delforløb hvor alle samles eller ved gruppeundervisning foregår kurset i rolige og meget smukke omgivelser som eksempelvis på kursusejendommen Saltoftehus ved Svebølle. Den individuelle coaching foregår enten samme sted eller i egne lokaler i Kalundborg. Forløb: DAG1 kl Præsentation, introduktion, hvad værdier betyder for vores kommunikation og performance, hvad du kan bruge dem til, introduktion til kommunikation og præsentation, identifikation af noder og unoder blandt deltagerne, afstemning af forventninger og aftaler om tidspunkter for gennemførelse af de individuelle dele af forløbet. Individuelle forløb Vi aftaler med hver enkelt deltager tid til coaching og vejledning som ligger mellem DAG1 og DAG2. DAG2 kl. 08:30 18:30 Grundlæggende kommunikation, kommunikation i forskellige sammenhæng og situationer, det er dig og indholdet og ikke formen der bestemmer, om at være på, om at blive opfattet positivt, om at komme ud over rampen med dig selv i god behold, kommunikationskanaler (mundtlig / skriftlig) og valg af foretrukken kanal (eks. mail, telefon, 1:1 møder, mange deltagere, etc.), teambaseret kommunikation ctr. individuel kommunikation, måling af performance i og resultater af kommunikation. Om stil, væremåde, mimik, udseende, kropssprog, øvelser og opgaver, om perception og forudindtagethed, om din opfattelse af dig selv og andres opfattelse af dig når du kommunikerer, afsluttende øvelser. Herefter afrunding, evaluering og middag fra kl. 19. blad 6

10 1:1 kurser Dette forløb tager udgangspunkt i den enkelte leders behov for at styrke sin performance og troværdighed i kommunikation med omverdenen. Forløbet er fokuseret på den enkeltes kompetencer og potentialer naturligvis sat i relation til den virksomhed, organisation eller funktion, du repræsenterer. Deltager(e): Forløbet er 1:1 og dermed alene dig og din underviser. Du har kommunikation som en del af din af din funktion eller planlægger at have det, og du bliver måske endda målt på dine evner som formidler eller direkte i virksomhedens bedømmelse af dig. Samtidig ønsker du at professionalisere din måde at fremtone på uanset om det er på skrift eller i tale. Kursets indhold: Forløbet aftales individuelt og efter dit behov og kalender med fleksibelt antal timer til coaching, tid til refleksioner undervejs, og du bliver præsenteret for værktøjer og metoder til at finde netop de værdier, holdninger og kompetencer frem, der gør din kommunikation præcis og unik. I 1:1 forløbet bliver der suppleret med yderligere kompetenceudvikling og endnu flere øvelser, som man også anvender under medietræning af private og offentlige ledere og politikere. Ud fra disse får du tilført de praktiske kommunikationsredskaber, som er afstemt i forhold til det, som du er udpeget til at præstere. Du bliver trænet igen og igen og bliver først sluppet, når du har demonstreret, at du evner at kommunikere som den personlighed, du er, og med høj grad af konkrethed i dine budskaber altså at du evner at skille tingene ad. Dit udbytte: afklaring af, hvilke grundlæggende værdier og kompetencer netop du rummer som afsæt for din måde at kommunikere på du bliver coachet i, hvordan du omsætter dine værdier i praksis du får en række kommunikationsværktøjer som passer til dig og dine værdier men samtidig er afstemt med din funktion og profession du bliver trænet i brugen af værktøjerne og får fjernet eventuelle barrierer du får viden om de grundlæggende principper for god kommunikation du opnår personlig og faglig gennemslagskraft på et mere bevidst niveau og bliver samtidig opfattet som mere autentisk du bliver fortrolig med at skulle præsentere og kommunikere også i større grupper og forsamlinger og ikke kun i velkendte rammer du styrker din personlige og faglige profil i din virksomhed og organisation Undervisere: Annette Munk Nielsen gennemfører den individuelle coaching, der har med din personlige værdier og dine personlige kompetencer og styrker at gøre. PerHenrik Goosmann gennemfører den del af kurset som vedrører kommunikation, redskaber, træning og brugen af dem. fortsætter... blad 7

11 1:1 kurser Deltagerantal: Et intenst forløb for kun én person du er hovedpersonen. Kursustype og sted: Kurset gennemføres som et eksternat og de fysiske rammer for hele forløbet er kursusejendommen Saltoftehus ved Svebølle eller tilsvarende standard. Forløb: DAG1 kl Præsentation, introduktion, hvad værdier betyder for din kommunikation og performance, hvad du kan bruge dine værdier til i din formidling, introduktion til effektiv kommunikation og præsentation, identifikation af dine noder og unoder, afstemning af forventninger og aftaler om tidspunkter for gennemførelse af de individuelle dele af forløbet. Coaching Vi aftaler tid med dig for et fleksibelt antal timers coaching, som ligger mellem DAG1 og DAG2. Her gennemgår vi de personlige værdier og afsæt for den kommunikationsplatform du skal opbygge under de kommende kursusdage. Du opnår en indsigt i de styrker du besidder som menneske, og skal anvende i din kommunikation fremover. DAG2 kl Grundlæggende kommunikation, kommunikation i forskellige sammenhænge og situationer, det er dig og indholdet og ikke formen der bestemmer, om at være på, om at blive opfattet positivt, om at komme ud over rampen med dig selv i god behold, kommunikationskanaler (mundtlig / skriftlig) og valg af foretrukken kanal (eks. mail, telefon, 1:1 møder, mange deltagere, etc), teambaseret kommunikation ctr. individuel kommunikation, måling af performance i og resultater af kommunikation. DAG3 kl Om stil, væremåde, mimik, udseende, kropssprog, øvelser og opgaver, om perception og forudindtagethed, om din opfattelse af dig selv og andres opfattelse af dig når du kommunikerer, afsluttende øvelser. Herefter afrunding og evaluering. KOMMUNIKATION blad 8

12 kalender 2013 / 2014 Nedenfor finder du en kursuskalender 2013 / 2014 og for de enkelte kurser. Der vil være mulighed for at tilrettelægge kurser på andre datoer og tidspunkter for virksomhedskurser og 1:1 kurser. Åbne kurser Marts / April 2014 uge : : kl. 09:00 13:00 perioden individuel coaching efter aftale : kl. 08:30 18:30 og middag fra kl. 19:00 September 2014 uge : kl. 09:00 13:00 perioden individuel coaching efter aftale : kl. 08:30 18:30 og middag fra kl. 19:00 Virksomhedskurser Efter aftale med virksomheden. I december 2013 samt i januar, februar, marts, maj 2014 har vi endnu ledige kursusuger. Der er ledige uger i oktober til og med december : 1 kurser Efter individuel aftale med deltager 2 31 Hold dig orienteret på blad 9

13 priser 2013 / 2014 Vores kursuspriser inkluderer alt. Ud over selve kursets indhold får hver deltager: kursusmaterialer kommunikationens værktøjskasse relevante litteraturlister og linksamlinger kurser gennemført i lokaler med meget høj standard og internetadgang forplejning under kurset mulighed for individuel rådgivning og opfølgning, som aftales særskilt Åbne kurser kr , pr. deltager excl. moms / kr , incl. moms Ved tilmelding 4 mdr. før kursusstart giver vi 10% rabat. Virksomhedskurser kr , pr. deltager excl. moms. / kr , incl. moms (vejl. pris som tilrettes efter kursusforløb og behov) Ved særligt tilrettede kursusforløb aftales prisen efter omfang og indhold Ved tilmelding 4 mdr. før kursusstart giver vi 10% rabat. 1 : 1 kurser Prisen aftales efter kursets omfang og indhold. blad 10

14 tilmelding og afbestilling ValueLab har nedenstående vilkår for tilmelding og afbestilling for vores respektive kursusforløb: Åbne kurser Tilmeldingsfrist: Afbestilling: Betaling: Særlige ydelser: Senest 8 uger inden kursusstart Tilmelding er bindende ved afbestilling pga. sygdom tilbydes nyt kursusforløb. Hele kursusbeløbet betales ved tilmelding. Betaling bedes ske ved bankoverførsel efter særskilt faktura. Kursister med behov for særlige ydelser under forløbet, som eks. overnatning og forplejning betaler særskilt herfor. Virksomhedskurser Tilmeldingsfrist: Afbestilling: Betaling: Særlige ydelser: Senest 6 uger inden kursusstart Tilmelding er bindende ved afbestilling pga. sygdom tilbydes deltagelse på vores åbne kurser. Hele kursusforløbet betales ved tilmelding. Betaling bedes ske ved bankoverførsel efter særskilt faktura. Kursister med behov for særlige ydelser under forløbet, som eks. overnatning og forplejning betaler særskilt herfor. Der kan også indgås særskilt skriftlig aftale for tilmelding, afbestilling og betaling. 1 : 1 kurser Efter særskilt skriftlig aftale. Generelt ValueLab forbeholder sig ret til at aflyse åbne kurser, hvor der ikke er tilmeldinger nok. Ved aflysninger tilbyder vi deltagelse på et senere kursus eller få kursusafgiften refunderet. Samme forbehold og vilkår er gældende ved pludselig opstået sygdom, ulykke eller andre uforudsete hændelser hos underviserne. blad 11

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere