Sæt fokus på din kommunikation!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt fokus på din kommunikation!"

Transkript

1 Sæt fokus på din kommunikation!

2 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik side 6 Komma- og grammatikkursus side 7 Kursus i taleskrivning side 8 Individuel retorisk træning og ledertræning side 9 Lidt om side 11 Alle kurser udbydes som virksomhedskurser og som åbne kurser

3 3 Kursus i præsentationsteknik - Bliv set, hørt og husket. Få overblik og overskud i din kommunikation På kurset i præsentationsteknik får du sat fokus på hele processen fra udformningen af dine budskaber til din personlige gennemslagskraft under fremførelsen. Med retorisk teori, nyttige tricks og personlig træning lærer du at opbygge og levere din præsentation effektivt, troværdigt og overbevisende. På kurset i præsentationsteknik får du styr på at Udvælge og bearbejde indhold og argumenter Gøre din viden tilgængelig og formidle den overbevisende Tilpasse dine oplæg og præsentationer, så de rammer og griber dit publikum Udvikle din personlige stil og optimere din gennemslagskraft Bevare styringen af din PowerPoint-præsentation Skabe stemninger, oplevelser og bifald Håndtere nervøsitet og uforudsete situationer Bruge dit kropssprog og din stemmeføring til at underbygge dine pointer Styrk din performance med individuel træning På kurset i præsentationsteknik finder du ud af, hvor dine styrker ligger, og hvad du med fordel kan ændre for at blive endnu bedre. Vi arbejder både i hold og med den enkeltes performance, og vil modtage gode råd og sparring af din retoriske konsulent. Du får grundlæggende viden om præsentationsteknik og bliver samtidig trænet i lige præcis det, der gør dig til en overbevisende taler og oplægsholder, så du efter kurset fremstår kompetent og med overskud både fagligt og i din kommunikation. Se dig selv på video og følg udviklingen På kurset optager vi alle deltagerne på video, så de kan følge deres udvikling og bruge optagelserne til videre læring. Det får virksomheden ud af det Med kurset i præsentationsteknik bliver virksomhedens mundtlige formidling mere målrettet, klar og overbevisende og medarbejderens forberedelsestid reduceres. Virksomhedens vigtige viden, hovedbudskaber og beslutninger formidles mere effektivt og forståeligt til kolleger, kunder, samarbejdspartnere og interessenter, der fremover oftere kan handle efter hensigten, når kursusdeltageren har holdt et oplæg, et pitch eller en præsentation.

4 4 Kursus i argumentation og samtale - Lær at kommunikere strategisk og taktisk Få samling på din argumentation og dine samtaler, så du fremover kan kommunikere med mere overskud og gennemslagskraft og virke mere motiverende til møder, samtaler og debatter. På dette retorik- og kommunikationskursus lærer du om argumenters opbygning og virkemåder, og om hvordan du kan planlægge dine samtaler og din kommunikation mere strategisk. Lær, hvordan du kan overbevise andre om dine ideer, pointer og beslutninger, hvordan du kan afkode andres argumenter, og hvordan du med ganske få greb kan skabe stemninger samt øget tilslutning til bestemte sager. På kommunikationskurset får du styr på at Bygge argumenter og samtaler op Flytte den/dem, du er i dialog med Danne dig et overblik over argumentationsprocessen Skabe øget tilslutning til dine forslag, ideer og beslutninger Gennemskue argumentation i almindelige samtaler Argumentere strategisk Forstå mekanismerne i en samtale Håndtere indvendinger Få ret på en måde, så de andre ikke har noget imod det Kommunikér strategisk og overbevisende Strategisk argumentation kan forbedre dine muligheder for at skabe tilslutning. Du lærer at komme modparten i forkøbet og udtømme modargumenter ved selv at komme ind på dem og tilbagevise dem, før din modpart fremfører dem. Udbyttet for virksomheden Medarbejdere, der kan kommunikere strategisk og argumentere målrettet, vil ikke blot bedre kunne trænge igennem med arbejdspladsens budskaber og beslutninger, men vil i højere grad også kunne motivere, overbevise og skabe øget tilslutning både internt og eksternt.

5 5 Kursus om PowerPoint Præsentationsredskaber skal styrke ikke styre din formidling Teksttunge slides, for mange punkter opstillet, uoverskuelige data og forvirrende grafer og billeder. Jo mere energi og opmærksomhed tilhøreren bruger på at forstå og læse dine slides, jo mindre er der tilbage til at høre på dig. Kurset er både til dem, der selv holder oplæg, og til dem, der laver præsentationer til andre, fx kommunikationsmedarbejdere. Det tager udgangspunkt i samspillet mellem oplægsholderen og præsentationsredskabet (fx PowerPoint eller Prezi) og lærer dig at Kurset består af teori og en hel masse praksis. Under en guidet proces skal du udarbejde en præsentation, hvor du tager udgangspunkt i en aktuel case - gerne fra dit arbejde. På PowerPoint-kurset får du styr på at Holde dit oplæg, så du styrer præsentationen og den ikke styrer dig! Bruge slides, så de supplerer og underbygger oplæg og præsentationer Lave en præsentation mere effektivt og fængende Bruge præsentationsprogrammets basale funktioner, så de tjener dit formål bedst Levere tung og omfattende information på en måde, der ikke trætter modtageren Styr publikums fokus Efter kurset kan du opbygge en præsentation, der formidler præcis det, du ønsker, så oplægsholderen (hvad enten det er dig selv eller en anden) bevarer kontrollen og bedre kan styre, hvor publikum retter opmærksomheden hen. Du lærer kort sagt at styre publikums fokus og formidle din viden mere effektivt og rammende. Udbyttet for virksomheden PowerPoint-præsentationer bliver brugt til rigtigt mange ting i de fleste organisationer. Kurset hjælper medarbejderen til at bruge et præsentationsredskab på den måde, der er mest hensigtsmæssig i den konkrete situation hvad enten det er som intern afrapportering, standardpræsentationer om virksomhedens produkter eller beslutningsoplæg. Medarbejderen bliver kort sagt bedre til effektivt at videregive viden, information og argumenter, så modtageren hurtigt og nemt kan forstå og forholde sig til hovedbudskabet.

6 6 Kursus i skriveteknik Gør dine tekster målrettede og fængende Har du brug for nye skriveværktøjer og nye skriveprocesser? Har du brug for at skrive mere fængende og få dine informationer og budskaber klart ud til dine modtagere? Har du brug for at skrive mere struktureret og effektivt? Så er dette skrivekursus det rette for dig! Hvad enten det er pressemeddelelser, nyhedsbreve, artikler til intranettet, beslutningsoplæg eller notater, får du på dette skrivekursus brugbare input, ny viden og vigtige værktøjer til, hvordan du effektiviserer din skriveproces, forbedrer dine skrivekundskaber og får dine budskaber klart og fængende igennem. På skrivekurset får du styr på at Komme hurtigt i gang med skrivningen Få ideer og sortere i dem Opdele skriveprocessen i overskuelige faser Strukturere teksten efter nogle enkle og effektive modeller Argumentere strategisk i din tekst Lave målgruppeanalyse og kommunikationsanalyse Skabe overblik for læseren Vække læserens interesse Arbejde systematisk og modtagerorienteret med dit sprog Få læseren til at huske dine pointer og handle på dem! Arbejd med en konkret tekst på skrivekurset Kurset tager udgangspunkt i den type tekst, du plejer at producere, og på kurset arbejder du med en aktuel tekst fra dit arbejde, som du løbende får feedback på. På skrivekurset lærer du at dele din skrivning op i faser, at indhente brugbar feedback og allerede tidligt i processen skabe klarhed over, hvad teksten skal indholde. Udbyttet for virksomheden Medarbejdernes skriveproces og selve tekstskrivningen bliver fremover mere effektiv og målrettet. Teksterne fremstår mere velskrevne. Budskaber og information kommer klarere, lettere og mere elegant ud til modtagerne hvad enten det er nyheder, interne notater eller informationsbreve, der skal skrives. Styrk virksomhedens skriftlige kommunikation, og du styrker din virksomheds troværdighed, både internt og eksternt.

7 7 Komma- og grammatikkursus - Få helt styr på dine ord og tegn På dette komma- og grammatikkursus lærer du at få renset ud i dine fejl og fremstå mere kompetent på skrift. Uden forstyrrende fejl fremstår din og virksomhedens skriftlige kommunikation mere professionel, og efter kursusdagene vil du kunne formidle viden, information og budskaber mere korrekt, troværdigt og læsevenligt. Har du aldrig fået helt styr på grammatikken og kommareglerne, eller har du brug for et grundigt eftersyn? Så er dette kursus det rette for dig, hvad enten du skriver informationstekster, artikler, hjemmesidetekster eller s. På grammatikkurset får du styr på de ord og vendinger, der typisk driller dig, og du lærer at undgå klassiske sprogfejl. Og så lærer du de grundlæggende kommaregler dem med kryds og bolle en gang for alle. På grammatikkurset får du styr på at Opbygge sætninger mere hensigtsmæssigt Skabe større klarhed i dine formuleringer Sætte korrekte kommaer ud fra kryds og bolle (grammatisk komma) Se, hvornår der skal være nutids-r på udsagnsord Lave korrekte orddelinger og tackle sammensatte ord Undgå de typiske fejl og faldgruber i det danske sprog Øvelse gør mester Vi arbejder med tavleundervisning, øvelser og rettelser dagen lang, så du får din nye viden indarbejdet. Og vi lover dig også at tale om skævheder, smutveje og små besværligheder i det danske sprog, så kursusoplevelsen bliver mere underholdende end rent terperi. Vi indleder og afslutter med en test, så du kan se din forbedring. Udbyttet for virksomheden Tekster er ubestridt den mest anvendte måde for virksomheder og organisationer at kommunikere med deres modtagere på. Modtagerne udsættes hver dag for tusindvis af ord og tegn, så hvad enten det er vigtig information eller nyheder, man sender ud eller uploader, så er det troværdighedsopbyggende og fremmende for ens formål at skrive korrekte tekster. Efter kurset kan virksomhedens skriftlige kommunikation gennemgås og rettes, så den fremstår professionel og troværdig.

8 8 Kursus i taleskrivning - Når du skal ramme rigtigt for andre Laver du alt, undtagen at holde talen? Er din opgave at levere et manuskript, der får publikum til at huske de centrale pointer og argumenter og giver taleholderen de bedste betingelser for at brænde igennem? Så er dette kursus det rette for dig! Hvad enten du skriver til ministeren, borgmesteren, direktøren eller embedsmanden, så får du på dette kursus i taleskrivning vigtige input og retoriske redskaber til at styrke taleskrivningsprocessen fra ide- og researchfase til arbejdet med taleholderen, målgruppen, sproget, billederne og følelserne. Book kurset i taleskrivning og få Metoder til at generere ideer og til at sortere i dem Modeller til at strukturere talen, så pointerne træder klart frem Midler til at arbejde med sproget på, så publikum husker budskaberne Måder at få brugbar feedback på under hele skriveprocessen, og Manuskriptteknisk kunnen, så din taler har frihed til at brænde igennem. Få gennemtestet viden om taleskrivning Der er blevet skrevet om og undervist og forsket i taleteknik i over 2000 år. Vi bygger vores taleskrivningskurser op over både klassisk retorisk talelære og den nyeste forskning på området. Retorisk taleteknik giver dig indblik i grundvilkårene for mundtlig formidling og lærer dig at skrive effektive taler, der får taleren til at brænde igennem og giver publikum de bedste betingelser for at forstå budskabet, følge argumentationen og handle på konklusionen. Udbyttet for virksomheden En gode tale øger simpelthen chancen for succes, når virksomheden skal iværksætte forandringer store som små. Jo bedre taleskriveren er til at strukturere talen og lægge op til talerens styrker og skjule svaghederne, jo mere kan taleren koncentrere sig om fremførelsen og om at brænde igennem. Og det er det, der gør hele forskellen for virksomheden eller organisationen.

9 9 Individuel retorisk træning og ledertræning Kommunikér professionelt, målrettet og inspirerende Skal du melde hårde budskaber ud, kommunikere forandringer eller motivere medarbejdere? Skal du ofte informere om ny viden, nye resultater eller vigtige data og nøgletal? Eller skal du overbevisende fortælle om virksomhedens visioner og mål? Kort sagt har du vigtig viden og vigtige budskaber, så er retorisk kommunikationstræning det rette for dig. Få styrket din ledelseskommunikation her og nu Med et retorisk ledertræningsforløb udvikler og styrker du din kommunikation allerede efter få træningssessioner. Uanset om du er leder, specialist eller nøglemedarbejder, så kan vores retoriske træning skærpe dine budskaber og gennemslagskraft, sikre at din viden bliver hørt og sørge for, at dine ideer bliver husket. Formålet er at træne dig i at fremstå autentisk, professionel og kompetent, så du fremover rammer og rykker din modtager. Skærp din performance og dine budskaber Med individuel retorisk træning bliver din kommunikation udfordret og udviklet. Du får ny viden og nye værktøjer til, hvordan du skærper din kommunikation og performance, inden du næste gang står foran medarbejderstaben, går ind i mødelokalet eller sender en afgørende mail rundt i organisationen. Det vigtige er formidlingen af dit budskab, og hvis det skal bære igennem, skal du fremstå troværdig og engageret for din modtager. Få målt din retoriske performance I løbet af kommunikationstræningen kortlægger og videreudvikler vi din kommunikationsprofil og tager udgangspunkt i de vilkår, der gør sig gældende i din hverdag. Vi har udviklet redskaber til at afdække din retoriske profil inden for bl.a. performance, troværdighed og gennemslagskraft, som vi kan tilbyde som en del af kommunikationstræningen.

10 10 Det får du ud af den retoriske kommunikationstræning Styrket kommunikation og bedre ledelse Ny viden og nye kommunikationsværktøjer Større troværdighed, appel og gennemslagskraft En mere professionel og overbevisende performance Mere overskud i din kommunikation og position Budskabstræning så du siger det rigtige Argumentationsteknik så du er taktisk foran Mere målrettet og strategisk kommunikation Et kropssprog og sprog, der passer til modtagerne og situationen Du bliver set, hørt og husket Det får resten af virksomheden ud af din kommunikationstræning Dine modtagere har brug for klare, præcise og motiverende budskaber fra dig, hvad enten det er ledere, medarbejdere eller interessenter, der lytter til dig. Jo bedre du leverer dine budskaber, jo mere lydhørhed får du. Kort sagt er du som repræsentant for virksomheden eller organisationen klædt professionelt på til at formidle beslutninger, visioner, viden og forandring internt og eksternt.

11 11 - Kommunikation man mærker Vores mål er at lave professionel kommunikation, man mærker. Det bør det faktisk være for alle med noget på hjerte eller vigtig viden. Hver gang vi træner, rådgiver eller underviser, er endemålet, at man skal kommunikere effektivt, klart og overbevisende. Og selvfølgelig tilpasset situationen så viden, mål og ideer bliver leveret med engagement, overblik og rettidighed til omverdenen. Antikkens retorik kombineret med nutidens kommunikationsteori er vores faglige afsæt. Vi håndplukker det bedste og tilpasser indholdet til opgaven, så man får det rette og det rigtige udbytte. Og så træner vi løs, da det er den måde, man lærer det bedst på. Alle vores konsulenter og rådgivere er universitetsuddannede. Vi nyder at ødsle ud af vores viden og erfaringer og gøre virksomheder, ledere og medarbejdere endnu bedre til det der med at kommunikere så man mærker det.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

SKRIFTLIG FORMIDLING ANNO 2013. Et BRO-manifest

SKRIFTLIG FORMIDLING ANNO 2013. Et BRO-manifest SKRIFTLIG FORMIDLING ANNO 2013 Et BRO-manifest INDHOLD SIDE 03 SIDE 04 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 09 SIDE 10 HVAD VI VIL JER HVORDAN DANSKERNE LÆSER UNDERVISNINGENS BYGGEKLODSER FORANKRING TRAIN THE TRAINER

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere