Bestyrelsens beretning for DKFs strategiske position

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2014 Dansk Kommunikationsforening (DKF) har i 2014 budt velkommen til 268 nye medlemmer. Vi har også sagt farvel til flere gode medlemmer og en hel del prøvemedlemmer, og i dag tæller foreningen 2628 medlemmer. Den geografiske fordeling af DKFs medlemmer viser stadig, at 81 pct. af DKFs medlemmer bor Øst for Storebælt, 19 pct. vest for Storebælt og under 1 pct. bor i udlandet. Der er 63 pct. kvinder i DKF, det er 1 pct. færre end i pct. af DKFs medlemmer er beskæftiget i det offentlige, det er 1 pct. flere end i Der er stadig 23 pct. i det private, 10 pct. i en organisation, lidt flere end sidste år, 5 pct. i den finansielle verden og 11 pct. arbejder i en konsulentvirksomhed. Stadig 20 pct. er studerende. Og der er nu 1 pct. færre ledige - nemlig 10 pct. af medlemmerne. DKF er en forening med mange engagerede medlemmer. I 2014 havde vi igen flere end 120 aktive medlemmer i udvalg, regionale arbejdsgrupper, projektgrupper og i bestyrelsen. DKFs strategiske position Kommunikationsforeningens bestyrelse har i 2014 besluttet at lægge de 9 tendenser for fremtiden bag os. Vi skal nu have gang i en proces, som kan ruste branchen til fremtiden. Første skridt på vejen er konferencen om Fremtidens Kommunikation, som vi holder forud for Generalforsamlingen. I år har vi adresseret udfordringerne med at sætte agenda og gribe magten. På KomDag 14 satte vi fokus på agenda-setting, og der var masser af inspiration til, hvordan vi får løftet sagerne ind på den politiske dagsorden, får involveret omverdenen og grebet magten. Flere end 20 oplægsholdere, 250 deltagere og masser af debat i de sociale medier. En undersøgelse blandt vores egne medlemmer viser klart, at kommunikatørerne oplever, at der bliver brugt flere ressourcer på at kæmpe om at få ordet og sætte dagsorden. Hele 63 % af kommunikatørerne mener, at de bruger flere ressourcer på at sætte agenda i år sammenlignet med for 3 år siden. Kun 4 %, vurderer, at de bruger færre ressourcer. Undersøgelsen viser, at der er sket et skred i måden at arbejde på. Kommunikatører mener fx, at det er blevet vigtigere med sociale medier og egne medier, hvorimod især gratisaviser men også dagspresse ikke længere har samme store interessen fra professionelle kommunikatører. Kommunikatørerne mener også, at udviklingen går i retning af, at vi lytter mere til meningsdannere og hinanden fremfor politikere og myndigheder. Kommunikationsforeningen fortsætter med at segmentere vores aktiviteter. I foråret blev det med fokus på fødevarekommunikation, hvor vi afholdt konferencen Fødevarekommunikation 2014 i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og Coop og med FødevareWatch, Foodculture og mad og medier, som mediepartnere og en række gode sponsorer og nøglepersoner fra fødevaresektoren. I fællesskab fik vi gennemført en række aktiviteter som spørgeundersøgelse, tema i Kommunikatøren, film og en række artikler på web. I efteråret satte vi fokus på finanskommunikation med en konference med Finansrådet og Forsikring og Pension som partnere og med Finanswatch som mediepartnere. Her fik vi en god debat om, hvordan kommunikatører kan bidrage bedre, når forretningsmodellen er truet, den digitale tsunami er på vej og

2 branchens relationer til omverdenen er i forandring. Vi fik også inspiration til at arbejde med digitale trends, nye konkurrenter og med kundernes finansielle forståelse, mediebillede og image. I år har vi arbejdet med at gøre DKF mere synligt med vores formand Astrid Haug som god og aktiv debattør og kilde i medierne. Vi har derudover arbejdet med presse i forbindelse med KomDag, KomPris, Sprogprisen, ComCaseCompetition og de større projekter i forbindelse med fødevarekommunikation og finanskommunikation. Også i år har vi sammen med Copenhagen Business School og Unge Kommunikatører satset på at bygge bro mellem uddannelser og erhverv og været med til at ruste de studerende til arbejdslivet. Vi vil bl.a. sende et signal om, at fremtiden fordrer globale kompetencer. Derfor inviterede vi de studerende til at kappes om at løse en global case for Novo Nordisk. Vi er stolte og glade over, at 11 hold med studerende fra 12 forskellige lande og 8 forskellige universiteter dystede i at løse casen Fight Urban Diabetes for NovoNordisk til ComCaseCompetition. I år har vi med hjælp fra CBS fået støtte fra tipsmidlerne til et nyt flot kampagnesite til ComCaseCompetition. Debatten om kommunikation er på alle områder i fuld gang. Vi vil nemlig gerne involvere vores medlemmer i at bidrage til den faglige udvikling. Vi vil være den forening, hvor fagets ypperste aktører samles, uanset om de er unge eller gamle, mænd eller kvinder, offentligt eller privat ansatte. De skal samles i DKF, fordi de oplever, at de får et fagligt udbytte og et fagligt netværk. KomPris 14 Publikum kårede Rådet for Sikker Trafik som vinder af KomPris 14 for projekt Kør bil, når du kører bil. Uopmærksomhed er skyld i 35 % af alle dødsulykker på vejene. Derfor er der god grund til at fokusere bag rattet og køre bil, når du kører bil. Kampagnen har på kort tid fået rigtigt godt fat i bilisterne og opnået flotte resultater. Dommerne gav KomPris 14 til KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet for projekt Tænk dig om før du IKKE stemmer. Landsdækkende kampagne ved kommunal- og regionsvalg. Dette er den største satsning nogensinde i Danmark for at få flere til stemmeurnerne ved kommunalvalget efter mange år med faldene valgdeltagelse. Der blev brugt traditionel kampagne som outdoor, print og events samt sociale medier, men også tiltag som stemmebokse på uddanelsessteder og udvalgte McDonalds er. Alt i alt et projekt, som var med til, at stemmeprocenten steg på landsplan med 6,1 % i forhold til 2009, et projekt med betydning for samfundet, demokratiet og de kommende generationer. Som de foregående år har hele kommunikationsbranchen været inviteret til at indstille kommunikationsprojekter til KomPris 14 og til at give deres stemme på KomDag 14 på deres favorit blandt de nominerede. Kommunikatøren Kommunikatøren har fortsat linjen med seks årlige udgivelser i 2014 med temaer om forretningsforståelse, fødevarekommunikation, borgerinddragelse, politik på nye vilkår, agenda-setting og centralisering decentralisering. Vi arbejder videre med tre særlige indsatsområder: Engagere medlemmerne i at udvikle fagligheden Bringe ny viden til kommunikationsbranchen og invitere forskere, praktikere og internationale kilder til at bidrage med ny viden Forny designet med nye visuelle øer til de nye stofområder Kommunikatøren er og bliver det vigtigste kommunikationsmagasin herhjemme. Den position vil vi styrke i 2015.

3 Meget stor tak til bladredaktionen, der skriver Kommunikatøren og motiverer deres netværk til at skrive artikler og dele deres viden og erfaring med os. Det er vi rigtig glade for. Kompetenceudvikling GåHjemMøder og konferencer I 2014 udbød Dansk Kommunikationsforening 29 GåHjemMøder med i alt deltagere. Det er 150 flere end sidste år. 11 konferencer samlede deltagere. I alt deltog i arrangementerne, og det er knap 100 flere end i Med en tilfredshed på 4,2 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, ligger medlemsarrangementerne på et flot niveau. Møderne er en af foreningens hjørnestene, og mødeudvalget gør meget for, at emnerne er aktuelle og fagligt interessante og adresserer de faglige udfordringer, vores medlemmer arbejder med i det daglige blandt andet Corporate, intern kommunikation, Public Affairs, Investor Relations, krisekommunikation, medierelationer, sociale medier og værktøjer. Stor tak til alle de virksomheder, der inviterede os inden for i 2014, og til alle oplægsholderne, der delte deres viden og erfaringer med os. Det sætter vi rigtig stor pris på. Naturligvis også en meget stor tak til medlemmerne af DKFs mødeudvalg. Kompetenceudvikling Kurser, KomNetværk og videreuddannelse 739 personer deltog på DKFs 102 udbudte undervisningsdage på KomKurser, ComAcademies, KomNetvæk og ComBrain&Breakfast i Det er 99 flere end i 2012, men færre end i af kurserne blev udbudt øst for Storebælt, hvor 36 blev gennemført. Vest for Storbælt har vi gennemført 5 kurser. Samlet set viser deltagerne stor tilfredshed med kurserne, der får 4,6 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Vi har som sædvanlig haft en bred vifte af emner med kendte og populære kurser i klassiske discipliner - men også en række nye kurser. Uddannelsesudvalget tilbyder tre forskellige typer efteruddannelse: ComAcademy er det tunge efteruddannelsestilbud til kommunikatører KomNetværk er den netværksbaserede kompetenceudvikling KomKurser sætter over en dag eller to fokus på særlige kommunikationsdiscipliner, nye metoder, redskaber og cases ComBrain&Breakfast giver deltagerne en akademisk saltvandsindsprøjtning med en foredragsrække med anerkendte forskere I år har uddannelsesudvalget taget fat på at arbejde med strategien for videreuddannelse med en række mål for at styrke DKF som udbyder af efteruddannelse. I første omgang har uddannelsesudvalget besluttet at gennemføre en undersøgelse af behov for efteruddannelse blandt kommunikatører og bruge den som udgangspunkt for at etablere uddannelsestilbud på de niveauer, som medlemmerne efterspørger. Desuden er planlægning af en kursusportal gået i gang, som vi håber at have klar næste år. Udvalget har også arbejdet med uddannelsespolitikken. Det er særligt sket i forbindelse med turbulens på uddannelsesfronten efter ministeriet spareplan. DKF var ude med en aktuel og relevant kommentar til debatten. Desuden har vi opfordret universiteterne til at invitere både forskere og specialestuderende til at dele viden og formidle forskning til praksis på DKFs karriereside på internettet, hvor du også kan finde guide til kommunikationsuddannelserne, foreningens uddannelsespolitiske synspunkter og en række artikler om uddannelser og forskning sammen med praktikstillinger og invitation til at publicere specialer på hjemmeside. Stor tak til de mange dygtige og engagerede kursusledere, der bruger tid og kræfter på kurser i DKF og på den måde deler deres viden og erfaringer med fagfæller. Og tak til medlemmerne af DKFs kursusudvalg, der arbejder med planlægning af kursusudbuddet.

4 Markedsføringsudvalget Markedsføringsudvalget har til formål at profilere DKF, at hverve flere medlemmer, at fastholde de nuværende og at optimere DKFs tilbud på tværs af hele organisationen. DKF samarbejder med Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog, Dansk Investor Relations Forening og Dansk Erhverv. Dansk Kommunikationsforening vil kunne vokse betydeligt, hvis vi i højere grad kunne formå at tiltrække nye medlemmer og fastholde vores eksisterende. Når vi taler om at tiltrække nye har DKF forsøgt sig med at tilbyde gratis medlemskab for nye i en periode. Det gav os 526 nye medlemmer, men når alvorens time kommer, når der skal betales, falder de fleste fra. Der er kun 32 tilbage. Det er altså ikke en farbar vej, eftersom der også er omkostninger forbundet ved at have medlemmer ikke mindst, når de ikke betaler. Med hensyn til at fastholde medlemmer har udvalget designet en fokus gruppe undersøgelse af medlemmernes behov og ønsker. Undersøgelsen er ikke gennemført endnu, så derfor er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en handlingsplan på det område. Når det gælder profileringen af Kommunikationsforeningen, så har vi igen i 2014 deltaget i Folkemødet på Bornholm med et stort program og med flere hundrede deltagere i de spændende debatter. Stor tak til udvalgets medlemmer for inspirerende samarbejde. Webudvalget og -redaktionen - komforening.dk - Den digitale kommunikation i DKF Foreningens digitale kommunikation er helt central for vores medlemmer. I 2014 havde DKFs website cirka unikke besøgende om måneden mod knap i Knap 6000 abonnerer på det elektroniske nyhedsbrev. De sociale medier spiller også en vigtig rolle i at formidle foreningens aktiviteter og styrke netværket mellem foreningens medlemmer. Siden 2013 er antallet af likes på Facebook steget med 38 pct., på LinkedIn har 53 pct. flere sluttet sig til Dansk Kommunikationsforenings gruppe. Det betyder, at vi nu har likes på Facebook, 2564 følger foreningen på LinkedIn og 2165 på Twitter. I år har webudvalget og webredaktionen gennemført en brugerundersøgelse af hjemmesiden blandt foreningens medlemmer for at få viden om medlemmernes oplevelser og forventninger. Undersøgelsen er blevet brugt som afsæt for at designe den nye hjemmesidde. Slut december 2014 lancerede foreningen et nyt website, der har fået en enklere struktur og en mere overskuelig indgang til det faglige indhold på hjemmesiden. Derudover er der tale om et responsivt site, så indholdet er mere tilgængeligt fra mobile enheder end tidligere. DKF har formuleret en klar strategi for foreningens digitale kommunikation og har formuleret 8 prioriterede indsatsområder, bl.a. at styrke foreningens profil og brand på websitet, at udvikle det redaktionelle indhold, at forbedre samspillet med sociale medier og at styrke markedsføringen af foreningens tilbud. Strategien udløber i 2015 og skal herefter revurderes. Det redaktionelle arbejde er helt afgørende for prioriteringen om at udvikle og dele faglig viden og professionalisere faget. Derfor har vi en redaktion, der skaber indhold til hjemmesiden ud fra tre omdrejningspunkter: Aktualitet, viden og synergi. Det er blevet til rigtig mange nye artikler i Der er særligt artikler om digital kommunikation, ledelse, nye bøger, politisk kommunikation, journalistik og presse, offentlig kommunikation, organisation, branding og karriere. Alt indhold bliver tagget, så det er nemt at sortere og søge specifik, faglig viden på hjemmesiden. Tak til webredaktionen og webudvalget for en stor indsats i 2014.

5 Unge Kommunikatører / UngKom Lad mig først slå fast, at 2014 har været endnu et godt år i UngKom! Vi er i dag 528 medlemmer, Og medlemmerne har fået endnu flere tilbud. Vi har afholdt knap 40 arrangementer: GåHjemMøder, peer-to-peer sessions, workshops, KomBar, netværksarrangementer og virksomhedsbesøg. De fleste har været i København, men også bestyrelserne i Aalborg, Aarhus og Odense har i år tilbudt mange arrangementer og oplever stigende efterspørgsel har været et år, hvor regionerne havde et udbytterigt strategiseminar, hvor vi kom frem til nye måder, som UNGKOM skal tilbyde studerende og nyuddannede inden for kommunikation nye og bedre medlemstilbud. Her er kodeordet netværk. Fremtiden for unge kommunikatører kommer til at handle om at starte brugbare netværk op med deres medstuderende, men også på tværs af studierne. Her kan Ungkom træde ind som facilitator og tilbyde en reel værdi for medlemmerne, som andre organisationer for kommunikationsstuderende ikke har mulighed for at gøre. Vi har bevist, at vi er gode til at skabe netværk gennem vores arrangementer, bestyrelsesarbejde, redaktionen og seneste netværk for nyuddannede. Som noget nyt har vi derfor blandt andet startet UngKomsammen op i region midt, som allerede har fået god vind I sejlene. Det er også et koncept, som skal tages op i de andre regioner. UngKom har sammen med Dansk Kommunikationsforening, CBS og med Novo Nordisk, som leverede en global case, afholdt ComCaseCompetition, der skal bygge bro mellem uddannelser og erhverv og være med til at ruste de studerende til arbejdslivet. 11 hold med studerende fra 12 forskellige lande dystede i at løse casen Fight Urban Diabetes for Novo Nordisk til ComCaseCompetition. UngKoms kampagne koncept Ugens Instagrammer kører stadig stærkt efter 3 år, hvor vi hver uge låner vores instagramkonto ud til en kommunikatør, som gennem fotos giver indblik i sin hverdag. I år har vi haft alt fra topledere fra landets førende bureauer til dygtige praktikanter i forskellige virksomheder bag profilen. UngKom redaktionen fortsætter stadig og er nu, efter et års levetid, godt i gang. Vi har 15 dygtige skribenter tilknyttet, der hver uge leverer fede artikler til ungkom.dk. I 2014 har skribenterne skrevet artikler om blandt andet second screening, twedagsbar og politikeres brug af sociale medier på folkemødet. Netværket mødes 6 gange om året med fokus på socialt samvær med ligesindede kommunikatører. Vi glæder os til at se mange flere spændende artikler fra skribenterne i Vores netværk for nyuddannede kommunikatører er stadig godt kørende, og vi har besluttet at starte et nyt op med nye dimitterende kommunikationsstuderende. Tak til alle bestyrelserne i UngKom for god, stor arbejdsindsats igen i år og tak til alle vores medlemmer, der støtter op om arrangementerne og udfordrer os fagligt har været et godt år for UngKom. Og 2015 bliver endnu bedre! Direktørskifte I år siger vi farvel og mange tak til Sonja Sukstorff, som har valgt at forlade posten efter 16 forrygende, flittige og fornøjelige år i Dansk Kommunikationsforening. I 2015 kan vi byde velkommen til foreningens nye direktør: Torben Dan Pedersen. Torben kommer fra en stilling som områdedirektør i kommunikationsbureauet Operate. Tidligere har han været adm.direktør i Advice samt bl.a. kommunikationschef i Hjerteforeningen DKFs bestyrelse og en bred kreds af medlemmerne vil fortsat være optaget af debatten og arbejdet med fremtidens kommunikation. Bestyrelsen vil sætte øget fokus på involvering af aktive, professionelle kommunikatører, der er medlemmer af foreningen. I Kommunikationsforeningen er mange medlemmer aktive i foreningen gennem udvalg, møder eller kurser. Men bestyrelsen vil gerne have flere til at bidrage og involvere sig og få mere valuta for deres kontingent. Tak for i år. På vegne af bestyrelsen Formand Astrid Haug

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere