Bestyrelsens beretning for DKFs strategiske position

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2014 Dansk Kommunikationsforening (DKF) har i 2014 budt velkommen til 268 nye medlemmer. Vi har også sagt farvel til flere gode medlemmer og en hel del prøvemedlemmer, og i dag tæller foreningen 2628 medlemmer. Den geografiske fordeling af DKFs medlemmer viser stadig, at 81 pct. af DKFs medlemmer bor Øst for Storebælt, 19 pct. vest for Storebælt og under 1 pct. bor i udlandet. Der er 63 pct. kvinder i DKF, det er 1 pct. færre end i pct. af DKFs medlemmer er beskæftiget i det offentlige, det er 1 pct. flere end i Der er stadig 23 pct. i det private, 10 pct. i en organisation, lidt flere end sidste år, 5 pct. i den finansielle verden og 11 pct. arbejder i en konsulentvirksomhed. Stadig 20 pct. er studerende. Og der er nu 1 pct. færre ledige - nemlig 10 pct. af medlemmerne. DKF er en forening med mange engagerede medlemmer. I 2014 havde vi igen flere end 120 aktive medlemmer i udvalg, regionale arbejdsgrupper, projektgrupper og i bestyrelsen. DKFs strategiske position Kommunikationsforeningens bestyrelse har i 2014 besluttet at lægge de 9 tendenser for fremtiden bag os. Vi skal nu have gang i en proces, som kan ruste branchen til fremtiden. Første skridt på vejen er konferencen om Fremtidens Kommunikation, som vi holder forud for Generalforsamlingen. I år har vi adresseret udfordringerne med at sætte agenda og gribe magten. På KomDag 14 satte vi fokus på agenda-setting, og der var masser af inspiration til, hvordan vi får løftet sagerne ind på den politiske dagsorden, får involveret omverdenen og grebet magten. Flere end 20 oplægsholdere, 250 deltagere og masser af debat i de sociale medier. En undersøgelse blandt vores egne medlemmer viser klart, at kommunikatørerne oplever, at der bliver brugt flere ressourcer på at kæmpe om at få ordet og sætte dagsorden. Hele 63 % af kommunikatørerne mener, at de bruger flere ressourcer på at sætte agenda i år sammenlignet med for 3 år siden. Kun 4 %, vurderer, at de bruger færre ressourcer. Undersøgelsen viser, at der er sket et skred i måden at arbejde på. Kommunikatører mener fx, at det er blevet vigtigere med sociale medier og egne medier, hvorimod især gratisaviser men også dagspresse ikke længere har samme store interessen fra professionelle kommunikatører. Kommunikatørerne mener også, at udviklingen går i retning af, at vi lytter mere til meningsdannere og hinanden fremfor politikere og myndigheder. Kommunikationsforeningen fortsætter med at segmentere vores aktiviteter. I foråret blev det med fokus på fødevarekommunikation, hvor vi afholdt konferencen Fødevarekommunikation 2014 i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og Coop og med FødevareWatch, Foodculture og mad og medier, som mediepartnere og en række gode sponsorer og nøglepersoner fra fødevaresektoren. I fællesskab fik vi gennemført en række aktiviteter som spørgeundersøgelse, tema i Kommunikatøren, film og en række artikler på web. I efteråret satte vi fokus på finanskommunikation med en konference med Finansrådet og Forsikring og Pension som partnere og med Finanswatch som mediepartnere. Her fik vi en god debat om, hvordan kommunikatører kan bidrage bedre, når forretningsmodellen er truet, den digitale tsunami er på vej og

2 branchens relationer til omverdenen er i forandring. Vi fik også inspiration til at arbejde med digitale trends, nye konkurrenter og med kundernes finansielle forståelse, mediebillede og image. I år har vi arbejdet med at gøre DKF mere synligt med vores formand Astrid Haug som god og aktiv debattør og kilde i medierne. Vi har derudover arbejdet med presse i forbindelse med KomDag, KomPris, Sprogprisen, ComCaseCompetition og de større projekter i forbindelse med fødevarekommunikation og finanskommunikation. Også i år har vi sammen med Copenhagen Business School og Unge Kommunikatører satset på at bygge bro mellem uddannelser og erhverv og været med til at ruste de studerende til arbejdslivet. Vi vil bl.a. sende et signal om, at fremtiden fordrer globale kompetencer. Derfor inviterede vi de studerende til at kappes om at løse en global case for Novo Nordisk. Vi er stolte og glade over, at 11 hold med studerende fra 12 forskellige lande og 8 forskellige universiteter dystede i at løse casen Fight Urban Diabetes for NovoNordisk til ComCaseCompetition. I år har vi med hjælp fra CBS fået støtte fra tipsmidlerne til et nyt flot kampagnesite til ComCaseCompetition. Debatten om kommunikation er på alle områder i fuld gang. Vi vil nemlig gerne involvere vores medlemmer i at bidrage til den faglige udvikling. Vi vil være den forening, hvor fagets ypperste aktører samles, uanset om de er unge eller gamle, mænd eller kvinder, offentligt eller privat ansatte. De skal samles i DKF, fordi de oplever, at de får et fagligt udbytte og et fagligt netværk. KomPris 14 Publikum kårede Rådet for Sikker Trafik som vinder af KomPris 14 for projekt Kør bil, når du kører bil. Uopmærksomhed er skyld i 35 % af alle dødsulykker på vejene. Derfor er der god grund til at fokusere bag rattet og køre bil, når du kører bil. Kampagnen har på kort tid fået rigtigt godt fat i bilisterne og opnået flotte resultater. Dommerne gav KomPris 14 til KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet for projekt Tænk dig om før du IKKE stemmer. Landsdækkende kampagne ved kommunal- og regionsvalg. Dette er den største satsning nogensinde i Danmark for at få flere til stemmeurnerne ved kommunalvalget efter mange år med faldene valgdeltagelse. Der blev brugt traditionel kampagne som outdoor, print og events samt sociale medier, men også tiltag som stemmebokse på uddanelsessteder og udvalgte McDonalds er. Alt i alt et projekt, som var med til, at stemmeprocenten steg på landsplan med 6,1 % i forhold til 2009, et projekt med betydning for samfundet, demokratiet og de kommende generationer. Som de foregående år har hele kommunikationsbranchen været inviteret til at indstille kommunikationsprojekter til KomPris 14 og til at give deres stemme på KomDag 14 på deres favorit blandt de nominerede. Kommunikatøren Kommunikatøren har fortsat linjen med seks årlige udgivelser i 2014 med temaer om forretningsforståelse, fødevarekommunikation, borgerinddragelse, politik på nye vilkår, agenda-setting og centralisering decentralisering. Vi arbejder videre med tre særlige indsatsområder: Engagere medlemmerne i at udvikle fagligheden Bringe ny viden til kommunikationsbranchen og invitere forskere, praktikere og internationale kilder til at bidrage med ny viden Forny designet med nye visuelle øer til de nye stofområder Kommunikatøren er og bliver det vigtigste kommunikationsmagasin herhjemme. Den position vil vi styrke i 2015.

3 Meget stor tak til bladredaktionen, der skriver Kommunikatøren og motiverer deres netværk til at skrive artikler og dele deres viden og erfaring med os. Det er vi rigtig glade for. Kompetenceudvikling GåHjemMøder og konferencer I 2014 udbød Dansk Kommunikationsforening 29 GåHjemMøder med i alt deltagere. Det er 150 flere end sidste år. 11 konferencer samlede deltagere. I alt deltog i arrangementerne, og det er knap 100 flere end i Med en tilfredshed på 4,2 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, ligger medlemsarrangementerne på et flot niveau. Møderne er en af foreningens hjørnestene, og mødeudvalget gør meget for, at emnerne er aktuelle og fagligt interessante og adresserer de faglige udfordringer, vores medlemmer arbejder med i det daglige blandt andet Corporate, intern kommunikation, Public Affairs, Investor Relations, krisekommunikation, medierelationer, sociale medier og værktøjer. Stor tak til alle de virksomheder, der inviterede os inden for i 2014, og til alle oplægsholderne, der delte deres viden og erfaringer med os. Det sætter vi rigtig stor pris på. Naturligvis også en meget stor tak til medlemmerne af DKFs mødeudvalg. Kompetenceudvikling Kurser, KomNetværk og videreuddannelse 739 personer deltog på DKFs 102 udbudte undervisningsdage på KomKurser, ComAcademies, KomNetvæk og ComBrain&Breakfast i Det er 99 flere end i 2012, men færre end i af kurserne blev udbudt øst for Storebælt, hvor 36 blev gennemført. Vest for Storbælt har vi gennemført 5 kurser. Samlet set viser deltagerne stor tilfredshed med kurserne, der får 4,6 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Vi har som sædvanlig haft en bred vifte af emner med kendte og populære kurser i klassiske discipliner - men også en række nye kurser. Uddannelsesudvalget tilbyder tre forskellige typer efteruddannelse: ComAcademy er det tunge efteruddannelsestilbud til kommunikatører KomNetværk er den netværksbaserede kompetenceudvikling KomKurser sætter over en dag eller to fokus på særlige kommunikationsdiscipliner, nye metoder, redskaber og cases ComBrain&Breakfast giver deltagerne en akademisk saltvandsindsprøjtning med en foredragsrække med anerkendte forskere I år har uddannelsesudvalget taget fat på at arbejde med strategien for videreuddannelse med en række mål for at styrke DKF som udbyder af efteruddannelse. I første omgang har uddannelsesudvalget besluttet at gennemføre en undersøgelse af behov for efteruddannelse blandt kommunikatører og bruge den som udgangspunkt for at etablere uddannelsestilbud på de niveauer, som medlemmerne efterspørger. Desuden er planlægning af en kursusportal gået i gang, som vi håber at have klar næste år. Udvalget har også arbejdet med uddannelsespolitikken. Det er særligt sket i forbindelse med turbulens på uddannelsesfronten efter ministeriet spareplan. DKF var ude med en aktuel og relevant kommentar til debatten. Desuden har vi opfordret universiteterne til at invitere både forskere og specialestuderende til at dele viden og formidle forskning til praksis på DKFs karriereside på internettet, hvor du også kan finde guide til kommunikationsuddannelserne, foreningens uddannelsespolitiske synspunkter og en række artikler om uddannelser og forskning sammen med praktikstillinger og invitation til at publicere specialer på hjemmeside. Stor tak til de mange dygtige og engagerede kursusledere, der bruger tid og kræfter på kurser i DKF og på den måde deler deres viden og erfaringer med fagfæller. Og tak til medlemmerne af DKFs kursusudvalg, der arbejder med planlægning af kursusudbuddet.

4 Markedsføringsudvalget Markedsføringsudvalget har til formål at profilere DKF, at hverve flere medlemmer, at fastholde de nuværende og at optimere DKFs tilbud på tværs af hele organisationen. DKF samarbejder med Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog, Dansk Investor Relations Forening og Dansk Erhverv. Dansk Kommunikationsforening vil kunne vokse betydeligt, hvis vi i højere grad kunne formå at tiltrække nye medlemmer og fastholde vores eksisterende. Når vi taler om at tiltrække nye har DKF forsøgt sig med at tilbyde gratis medlemskab for nye i en periode. Det gav os 526 nye medlemmer, men når alvorens time kommer, når der skal betales, falder de fleste fra. Der er kun 32 tilbage. Det er altså ikke en farbar vej, eftersom der også er omkostninger forbundet ved at have medlemmer ikke mindst, når de ikke betaler. Med hensyn til at fastholde medlemmer har udvalget designet en fokus gruppe undersøgelse af medlemmernes behov og ønsker. Undersøgelsen er ikke gennemført endnu, så derfor er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en handlingsplan på det område. Når det gælder profileringen af Kommunikationsforeningen, så har vi igen i 2014 deltaget i Folkemødet på Bornholm med et stort program og med flere hundrede deltagere i de spændende debatter. Stor tak til udvalgets medlemmer for inspirerende samarbejde. Webudvalget og -redaktionen - komforening.dk - Den digitale kommunikation i DKF Foreningens digitale kommunikation er helt central for vores medlemmer. I 2014 havde DKFs website cirka unikke besøgende om måneden mod knap i Knap 6000 abonnerer på det elektroniske nyhedsbrev. De sociale medier spiller også en vigtig rolle i at formidle foreningens aktiviteter og styrke netværket mellem foreningens medlemmer. Siden 2013 er antallet af likes på Facebook steget med 38 pct., på LinkedIn har 53 pct. flere sluttet sig til Dansk Kommunikationsforenings gruppe. Det betyder, at vi nu har likes på Facebook, 2564 følger foreningen på LinkedIn og 2165 på Twitter. I år har webudvalget og webredaktionen gennemført en brugerundersøgelse af hjemmesiden blandt foreningens medlemmer for at få viden om medlemmernes oplevelser og forventninger. Undersøgelsen er blevet brugt som afsæt for at designe den nye hjemmesidde. Slut december 2014 lancerede foreningen et nyt website, der har fået en enklere struktur og en mere overskuelig indgang til det faglige indhold på hjemmesiden. Derudover er der tale om et responsivt site, så indholdet er mere tilgængeligt fra mobile enheder end tidligere. DKF har formuleret en klar strategi for foreningens digitale kommunikation og har formuleret 8 prioriterede indsatsområder, bl.a. at styrke foreningens profil og brand på websitet, at udvikle det redaktionelle indhold, at forbedre samspillet med sociale medier og at styrke markedsføringen af foreningens tilbud. Strategien udløber i 2015 og skal herefter revurderes. Det redaktionelle arbejde er helt afgørende for prioriteringen om at udvikle og dele faglig viden og professionalisere faget. Derfor har vi en redaktion, der skaber indhold til hjemmesiden ud fra tre omdrejningspunkter: Aktualitet, viden og synergi. Det er blevet til rigtig mange nye artikler i Der er særligt artikler om digital kommunikation, ledelse, nye bøger, politisk kommunikation, journalistik og presse, offentlig kommunikation, organisation, branding og karriere. Alt indhold bliver tagget, så det er nemt at sortere og søge specifik, faglig viden på hjemmesiden. Tak til webredaktionen og webudvalget for en stor indsats i 2014.

5 Unge Kommunikatører / UngKom Lad mig først slå fast, at 2014 har været endnu et godt år i UngKom! Vi er i dag 528 medlemmer, Og medlemmerne har fået endnu flere tilbud. Vi har afholdt knap 40 arrangementer: GåHjemMøder, peer-to-peer sessions, workshops, KomBar, netværksarrangementer og virksomhedsbesøg. De fleste har været i København, men også bestyrelserne i Aalborg, Aarhus og Odense har i år tilbudt mange arrangementer og oplever stigende efterspørgsel har været et år, hvor regionerne havde et udbytterigt strategiseminar, hvor vi kom frem til nye måder, som UNGKOM skal tilbyde studerende og nyuddannede inden for kommunikation nye og bedre medlemstilbud. Her er kodeordet netværk. Fremtiden for unge kommunikatører kommer til at handle om at starte brugbare netværk op med deres medstuderende, men også på tværs af studierne. Her kan Ungkom træde ind som facilitator og tilbyde en reel værdi for medlemmerne, som andre organisationer for kommunikationsstuderende ikke har mulighed for at gøre. Vi har bevist, at vi er gode til at skabe netværk gennem vores arrangementer, bestyrelsesarbejde, redaktionen og seneste netværk for nyuddannede. Som noget nyt har vi derfor blandt andet startet UngKomsammen op i region midt, som allerede har fået god vind I sejlene. Det er også et koncept, som skal tages op i de andre regioner. UngKom har sammen med Dansk Kommunikationsforening, CBS og med Novo Nordisk, som leverede en global case, afholdt ComCaseCompetition, der skal bygge bro mellem uddannelser og erhverv og være med til at ruste de studerende til arbejdslivet. 11 hold med studerende fra 12 forskellige lande dystede i at løse casen Fight Urban Diabetes for Novo Nordisk til ComCaseCompetition. UngKoms kampagne koncept Ugens Instagrammer kører stadig stærkt efter 3 år, hvor vi hver uge låner vores instagramkonto ud til en kommunikatør, som gennem fotos giver indblik i sin hverdag. I år har vi haft alt fra topledere fra landets førende bureauer til dygtige praktikanter i forskellige virksomheder bag profilen. UngKom redaktionen fortsætter stadig og er nu, efter et års levetid, godt i gang. Vi har 15 dygtige skribenter tilknyttet, der hver uge leverer fede artikler til ungkom.dk. I 2014 har skribenterne skrevet artikler om blandt andet second screening, twedagsbar og politikeres brug af sociale medier på folkemødet. Netværket mødes 6 gange om året med fokus på socialt samvær med ligesindede kommunikatører. Vi glæder os til at se mange flere spændende artikler fra skribenterne i Vores netværk for nyuddannede kommunikatører er stadig godt kørende, og vi har besluttet at starte et nyt op med nye dimitterende kommunikationsstuderende. Tak til alle bestyrelserne i UngKom for god, stor arbejdsindsats igen i år og tak til alle vores medlemmer, der støtter op om arrangementerne og udfordrer os fagligt har været et godt år for UngKom. Og 2015 bliver endnu bedre! Direktørskifte I år siger vi farvel og mange tak til Sonja Sukstorff, som har valgt at forlade posten efter 16 forrygende, flittige og fornøjelige år i Dansk Kommunikationsforening. I 2015 kan vi byde velkommen til foreningens nye direktør: Torben Dan Pedersen. Torben kommer fra en stilling som områdedirektør i kommunikationsbureauet Operate. Tidligere har han været adm.direktør i Advice samt bl.a. kommunikationschef i Hjerteforeningen DKFs bestyrelse og en bred kreds af medlemmerne vil fortsat være optaget af debatten og arbejdet med fremtidens kommunikation. Bestyrelsen vil sætte øget fokus på involvering af aktive, professionelle kommunikatører, der er medlemmer af foreningen. I Kommunikationsforeningen er mange medlemmer aktive i foreningen gennem udvalg, møder eller kurser. Men bestyrelsen vil gerne have flere til at bidrage og involvere sig og få mere valuta for deres kontingent. Tak for i år. På vegne af bestyrelsen Formand Astrid Haug

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF

Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF Folkemødeanalysen 2014 Oplæg v. Anders Dybdal på gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Chefrådgiver, Operate A/S Arbejder

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Strategisk kommunikation for foreninger

Strategisk kommunikation for foreninger Strategisk kommunikation for foreninger ERFA-netværk Friluftsrådet Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 30. april 2013 Kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta A/S Ekstern lektor på Copenhagen Business

Læs mere

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret.

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret. Samarbejde Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. hvor 5 er meget interesseret.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ANALYSETEAMET?

PRAKTIKANT TIL ANALYSETEAMET? TIL ANALYSETEAMET? I Advice bygger vi vores rådgivning om kampagner, branding og politisk kommunikation på indsigt i målgrupper og deres behov. Og vi præ-tester kommunikationsindsatser, inden de går i

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere