Jeg bliver høj af faglighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg bliver høj af faglighed"

Transkript

1 Jeg bliver høj af faglighed Per Askholm Madsen, der 1. juni er startet som hospitalsdirektør på Skejby, er kendt for at gå op i tal, resultater og bundlinie. Men han er ligeså interesseret i, hvordan tingene fungerer bag tallene. De små hår rejser sig på mine arme, når jeg mærker høj faglighed, siger han. In-Tryk har været på Vejle Sygehus og besøgt administrerende sygehusdirektør Per Askholm Madsen, inden han tiltrådte som hospitalsdirektør i Skejby. Per Askholm Madsen havde verdens bedste job i Vejle, og havde ikke forventet, at han skulle rejse derfra. Han var i gang med en masterplan for etableringen af sygehusfællesskabet Sygehus Lillebælt, da direktørjobbet i Skejby blev ledigt. Skulle jeg være direktør et andet sted, skulle det være Skejby, og så flaskede det sig sådan, at jeg havde fået Sygehus Lillebælt sat i søen, og Villy Helleskov skulle være direktør i projektdirektionen for Det Nye Universitetshospital, siger Per Askholm Landets bedste sygehus Vejle Sygehus er i medierne berømmet for landets højeste produktivitet, høj patienttilfredshed og for patientvenlige pakkeforløb. Den foreløbige kulmination på succesen i Vejle kom i december 2007, da Dagens Medicin kårede Vejle Sygehus til landets bedste sygehus. Det er et resultat af mange års arbejde i den samme ledergruppe. Vi har haft meget lidt udskiftning i afdelingsledelserne, og mange har været med i 15 år, siger Per Askholm Desuden havde vi i Vejle et slogan, der sagde: Det er resultaterne, der tæller ikke hvordan man når frem til dem - men hvilken værdi, de skaber. Derfor har afdelingsledelserne haft store frihedsgrader i Vejle. Et andet middel har været intern åbenhed om resultaterne. Alle har lige adgang til at se resultaterne, og det appellerer til den faglige stolthed. De næste års udfordringer For tiden bliver det meste af det danske sygehusvæsen omorganiseret. Hospitaler lagt sammen, og størstedelen af akutbehandlingen bliver samlet på langt færre enheder. Skejbys rolle har været kendt og afklaret længe, og det stiller Skejby i en unik situation de kommende fem-seks år. Akutreformen sætter pres på alle andre, mens Skejby virkelig får mulighed for at optimere og positionere sig, som det fremmeste universitetshospital i Danmark, siger Per Askholm Hunden i det spil kegler kan blive akkrediteringsprocessen, som kommer til at kræve mange hænder. I Vejle har vi regnet ud, at akkrediteringen vil koste 50 mandeår, og den kommer til at finde sted samtidig med omorganiseringer. Det kan få mange ansatte til at overveje, om de vil bruge så meget tid på at akkreditere, flytte funktioner og flytte arbejdspladser, at der vil ske en endnu større afvandring over mod det private, siger Per Askholm Internt kan vi kun værne os mod personaleflugt ved at skabe så spændende faglige og kollegiale miljøer, at folk siger, her kan vi realisere vores faglige drømme og have det godt sammen med gode kolleger, selv om vi kan tjene mere i det private. Udadtil må vi beskytte det kliniske arbejde mest muligt mod omverdens tumulteringer. Der er kun en vej ud af krisen Afdelinger som er i økonomiske vanskeligheder vil få et entydigt råd af Per Askholm Madsen: Man kan ikke spare sig i balance. Systemet er skruet så ondskabsfuldt sammen, at man kun kan producere sig ud af problemerne, men det er der også mange muligheder for, siger manden, der kom mer fra Danmarks mest effektive sygehus. Vejle Sygehus ligger på index på 120. Dvs. hver gang sygehuset bruger 100 kr. producerer det DRG-værdi for 120 kr. Landsgennemsnittet er 100 kr. De sidste år i Vejle stoppede vi med at jagte højere effektivitet, fordi vi havde det økonomiske råderum, vi skulle bruge. Hvis vi ville, kunne vi i løbet af et år komme op på 130, men vi havde ikke noget at bruge pengene til. I stedet har vi brugt de frigjorte timer til at forbedre og dokumentere vores kvalitet, siger Per Askholm Skejby ligger noget lavere i produktivitet, og opgaven er derfor at løfte produktiviteten for at få det frirum, der gør det sjovt at drive en afdeling. Og Per Askholm Madsen ser ingen modsætning mellem at optimere driften og prioritere udvikling og forskning. Jeg har den holdning, at Skejby er et stjernehospital, og derfor tror jeg ikke, at der brug for den store forhammer Et universitetshospitals berettigelse er primært, at man kan behandle de patienter, som ikke kan behandles på et centralsygehus, og de koster helt sikkert store ressourcer. Men mange patienter på Skejby er jo basispatienter, som bør kunne behandles ligeså effektivt på Skejby som på et centralsygehus, siger Per Askholm For at få plads til forskningen, tror jeg, at man skal anskue den særskilt. Den har sin egen berettigelse. Den skal gøres op på sin egen måde, og den skal finansieres særskilt. Pakkerne fra Vejle For ti år siden sad en røntgenlæge i Hover Idrætsforenings omklædningsrum lidt nord for Vejle og drak en øl efter en old boys-kamp. En af hans medspillere Tekst Lars Elgård Pedersen Foto Tonny Foghmar

2 Projektsyge stammer fra en svunden tid, hvor man ikke havde data om ret meget, så man vidste ikke, om man performede godt eller skidt. Derfor ville enhver leder give indtryk af, at virksomheden var vældig levende og dynamisk, og det er som regel vældig skægt, men mange gange ender det bare med, at man sidder i lukkede rum og leger med hinanden, mens den kliniske hverdag fortsætter hovedrystende uforstyrret. Men det giver indtryk af en vældig dynamik, siger Per Askholm Nu kan vi se på data, om det går godt eller skidt. Derfor er det væsentlige i dag at vælge ud, hvor vi tror, vi kan ændre noget. Og vi skal kun ændre, fordi vi tror, vi kan gøre det bedre for vores patienter. Kommer ikke med forhammeren Per Askholm Madsen varsler ingen store forandringer fra starten. Han er dybt interesseret i at blive klogere på, det særlige ved Skejby, og i starten vil han bruge god tid på at gå rundt og besøge afdelingerne. Jeg har den holdning, at Skejby er et stjernehospital, og derfor tror jeg ikke, at der er brug for den store forhammer, siger han. Jeg vil ud og finde ud af, hvor de små stjerneskruetrækkere skal justere nogle knapper hist og pist. Det vil jeg gerne have input til fra høj og lav i hele huset, inden jeg danner mig en alt for fast holdning til, hvor jeg kan gøre mig nyttig. Kort om hospitalsdirektøren... undrede sig over, at hans far, der havde mistanke om lungekræft, havde ventet så længe, at muligheden for at blive opereret var forpasset. Hvorfor skal det tage så lang tid, spurgte han røntgenlægen. Vi startede en intern undersøgelse for at finde ud af, hvad der var gået galt, men det viste sig at være et rigtigt godt forløb, hvor alle havde gjort som de skulle. Vi havde bare strikket logistikken sådan sammen, at der var en forsinkelse, hver gang patienten skulle henvises til en ny undersøgelse. Det svarede til at rejse til Kina med tog, og stå af toget ved hver station for at købe billet til næste station, siger Per Askholm Vejle Sygehus indførte derfor de første patientpakker for kræftpatienter. I dag har hospitalet pakkeforløb, som har sat den nationale standard for, hvordan patienter skal behandles. Gennemløbstiden for patienterne er blevet ti gange hurtigere, hospitalet sparer ressourcer og overlevelsen er forbedret, siger Per Askholm Velbeslåede afdelinger Vejle Sygehus har løbende rationaliseret driften med 3-4 procent om året, hvilket har frigjort mio. kr., som sygehusledelsen har haft til uforudsete ting. Når man gør det på den måde, kan man til gengæld garantere klinikken et år uden hovsa-beslutninger, siger Per Askholm I de første år blev rationaliseringerne gennemført ved, at sygehusledelsen gik rundt og ledte efter overflødigt fedt. Men på et tidspunkt var det som at komme på en selv-pluk jordbærmark sidst på sæsonen. Der var langt mellem bærrene, og de gemte sig i brændenælder og tidsler, siger Per Askholm Derfor skabte sygehusledelsen i stedet incitamenter for afdelingsledelser til at rationalisere. Afdelingerne fik lov til at beholde det meste af gevinsten ved at rationalisere. Sygehusledelsen tog 25 procent af nettooverskuddet, og øremærkede dem til forskning, uddannelse, medikoteknisk udstyr og it. Det fik afdelingerne til at sige, at hvis de nu tog en ekstra patient i ambulatoriet, eller kørte lidt længere på operationsgangen, så fik afdelingen nogle penge at gøre godt. Derfor er alle afdelingerne i Vejle ret velbeslåede, siger Per Askholm Det er gennemgående sådan, at en god produktivitet er en sideeffekt af en god patientplanlægning. Vejle Sygehus har mål for produktiviteten, kvaliteten, forskningen og uddannelse. Vi gør resultaterne for hvert område op for sig, hvilket nok er endnu mere vigtigt på et universitetshospital, siger Per Askholm Resultaterne er vigtige, men det er værdierne også. Blandt lederne er der en kollektiv forståelse af, hvad der er godt og skidt. Patienten er hædersgæsten, som de siger i Vejle. Projektsyge Akkreditering, it-projekter, nye behandlingsgarantier og enkeltsager i medierne vælter sammen med krav om dokumentation og forandringsprojekter ind over hospitalerne. Projektsygen er en af de mest alvorlige sygdomme i det danske sundhedsvæsen. Derfor er det en væsentlig ledelsesopgave at beskytte organisationen mod alt for mange smarte projekter. Et hospital kan ikke bære at have mere end 2 3 tunge projekter kørende samtidig, og da et projekt kan tage flere år, skal Hospitalsledelsen tage nogle kampe udadtil for at holde projektmagere fra døren, siger Per Askholm Per Askholm Madsen Hospitalsdirektør Lokalnummer: Alder: 60 år Uddannelse: Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet Har været direktør for Vejle og Give Sygehus siden januar 2008 blev ressortområdet udvidet til Sygehus Lillebælt, der omfatter sygehusene Vejle, Give, Fredericia, Kolding og Middelfart med en omsætning på godt 3 mia. kr.. Hvad mener direktøren om... Lønarbejdermentalitet? Fælt Mangel på arbejdskraft? Det bør ikke kunne ramme Skejby. Det burde være en ære at blive ansat her Forskning og udvikling? Det er en del af eksistensberettigelsen for et universitetshospital Økonomisk ansvarlighed? I allerhøjeste grad det er det, der giver friheden Inden karrieren i Vejle var Pam, som han kaldes i Vejle, udviklingschef i Fyns Amt med ansvar for bl.a. sygehusit og seminarieadjunkt i Århus. Bopæl: Vejle Gift med afdelingschef Vera Ibsen, Region Syddanmark Har to døtre som går i gymnasiet I fritiden er han ivrig fluefisker, og er her kendt som den ene halvdel af Fiaskofiskerne. Han driver en putand-take sø elsker havearbejde og billedkunst. It? Mit hjertebarn Tid til kerneydelsen? Det er det, det hele drejer sig om Fagglidning? Det er bare guf. En win-win Det Nye Universitetshospital i Århus? Den mest spændende udfordring man kan forestille sig Tekst Lars Elgård Pedersen Foto Tonny Foghmar

3 En dag i konfliktens tegn set med sekretærens øjne... Dette er en beskrivelse af arbejdsgangen for visitationssekretærer under Konflikten Vi er, som konsekvens af denne konflikt, blevet pålagt flere og andre arbejdsgange, som har betydet, at vi ikke sidder med hænderne foldet i skødet... Konfliktdag 2008 Visitering: Efter konflikten: Efter konflikt 2008 Nyhenviste ambulante gynækologiske patienter på konfliktramt område: Henvisningen modtages og lægges ind i sygehussystemet Henvisningen lægges til visitation hos overlæge Almindelige venteliste patienter tilsendes et brev om konflikten, og at de af den årsag ikke kan få en tid, men der er tilbud om omvisitering til privathospital. Vælger patienten at blive omvisiteret, skal denne henvende sig til sekretæren igen, som så sørger for at sende brev til privathospitalet, registrere omvisiteringen i Patientsystemet og afslutte patienten til det valgte privathospital, lave notat i journalen og sende henvisningsblanketten samt journalkopi/henvisning til privathospitalet. For patienter som skal bookes til eller har fået aflyst operation i Dagkirurgisk regi, er procduren den samme, blot skal der evt. også skrives journalnotat fra forundersøgelse samt indhentes Operations-koder i DKA. Anslået arbejdstid ca. 30 min. pr. patient (og der er en stigning af omvisitering i forbindelse med konflikten). Patienten, som bliver visiteret til ikke at kunne vente til efter konflikten, bookes på en dag, hvor der er oprettet konflikt-program, tilsendes brev med tid til undersøgelse, og der noteres i journal, at patienten efter lægelig vurdering skal ses. Allerede bookede patienter bliver gennemgået af lægerne, og de patienter, der skal aflyses tilsendes konfliktbrev, og der noteres i journalen, at patientens tid er aflyst pga. konflikt. De patienter, som vurderes til at skulle ses trods konflikt samles på 1 2 ambulante konflikt -programmer pr. uge dvs. at der evt. skal ombookes en tid og sendes ændringsbrev til patienten. Samtidig noteres i journalen, at det er vurderet, at patienten skal ses trods konflikt. Ambulatoriesekretæren gør journaler klar på de patienter, der skal ses og sørger for besøgsregistrering samt diagnose /tjenesteregistrering på både konflikt- og ikke-konfliktramte patienter. Alle henvisninger på nyhenviste patienter, som venter på tid efter konflikten (både aflyste og nye): Genvisiteres af læge og vurderes med henblik på hvor hurtigt patienten skal kaldes ind. De patienter, som har fået aflyst en kontroltid, skal også vurderes lægeligt med henblik på hvornår de skal tilsendes ny tid til kontrol. Denne visitation kan evt. resultere i, at bookede patienter, som ikke er berørt af konflikten, skal have flyttet deres tid. Ud over disse arbejdsgange er dagligdagen for en sekretær, også under denne konklikt, jo også at besvare alle telefonopkald. Og disse er stærkt stigende under konflikten, da mange patienter og pårørende lige skal forhøre sig om deres situation. Men ellers har vi en stor forståelse for de konfliktramte fagområders ret til at strejke, og de har vores fulde opbakning. Tekst Tillidsrepræsentanterne for lægesekretærerne Foto Tonny Foghmar

4 Bronzealderbondens kornsegl af flint Ved de nyligt overståede udgravninger på marken nord for Skejby dukkede en lille flintgenstand op med fin tilhugning langs æggen. Dette redskab er trods sin beskedne størrelse en brik i det puslespil, som arkæologien forsøger at lægge om vore forfædres levevis og vilkår for år siden (fig. 1) To årtusinder før Kr. fødsel begyndte genstande af metal for alvor at komme til Danmark: Det var økseblade, dolke og ringsmykker af bronze. Man lærte med tiden selv at forarbejde metallet og efterhånden også at lave den rette legering af kobber og tin. Bronzealderen tog så småt sin begyndelse i den sene bondestenalder. Det nye materiale fik ikke befolkningen til at holde op med at bruge flint. Den besidder værdifulde egenskaber, som mennesker i årtusinder har skattet højt. Faktisk markerer epoken, hvor metallet vinder indpas, et højdepunkt i flintsmedehåndværket. Med nye teknikker kunne man forme den skøre flint til pragtfulde redskaber, som imiterede de eftertragtede metalting (Fig. 2). Den lille flintgenstand fra udgravningen ved Skejby er ikke et prangende redskab, men er enkelt og funktionelt udført, så den kunne opfylde sit formål: At skære kornstråene over, uden at de kostbare aks tog skade og kernerne blev tabt på jorden. Det er en segl. Keramik fundet under udgravningen peger på en bosættelse fra overgangen mellem bondestenalder og bronzealder omkring f. Kr. fødsel, mens seglens simple udformning uden den karakteristiske fladehugning peger på en datering år senere. Det svarer til den ældre bronzealders sidste del, hvor en gruppe mennesker fortsat har boet et sted i området, og har dyrket de omgivende jorder. Seglen kan være tabt under markarbejdet eller kasseret. Redskabet ligner bare en flækkekniv, men hvordan ved vi, at det har været brugt til at høste med? Kigger man nøje på æggen, kan man se, at den har et skinnende, silkeagtigt skær. Det kaldes for gloss og er slidspor efter snit gennem utallige kiselholdige kornstrå (Fig. 3) Flintseglen har været monteret i et kort træskæfte, så den lå godt hånden. Med den anden hånd greb man om et bundt kornstrå og skar dem af (Fig. 4). Undersøgelser fra forskellige danske lokaliteter har vist, at bonden i den ældre bronzealder skar langt nede på planten, tæt ved jorden. Man dyrkede på dette tidspunkt en række kornsorter. Byg var meget vigtig, men også forskellige hvedesorter groede på bronzealderbondens marker (Fig. 5) Vores viden om oldtidens kornarter kommer bl.a. fra fund af forkullede kerner i kulturjord, som kan være efterladt i gruber, stolpehuller eller som lag i for eksempel hustomter. Ind imellem ses også aftryk af korn i de potteskår, som arkæologerne graver frem. Kernerne har sat sig i den våde ler, mens krukken blev formet. Undersøgelser af pollen (blomsterstøv) i gamle moselag og fra gravhøjenes fyld fortæller ligeledes om de planter, som voksede i kulturlandskabet. Bronzealderens små marklodder har ligget rundt om de spredte gårde landsbyer var der endnu ikke tale om. Masser af ukrudtsplanter fulgte med kornnegene til tærskepladsen. Fundene viser imidlertid også, at kornet blev renset før opmagasinering, hvor det lå klar til at blive kværnet til mel eller brugt til grød. Foldudbyttet var lille og der var langt mellem stråene på marken, men netop i den ældre bronzealder for 3500 år siden - er der tegn på, at bønderne begyndte at udvikle metoder til at forøge afkastet. De arkæologiske vidnesbyrd fortæller, at langhusene på dette tidspunkt begyndte at blive indrettet med stald. Nær husene kunne der være dyrefolde. Man ønskede altså at holde dyrene tættere på, i hvert fald i perioder, også selv om det var mere besværligt, fordi foderet jo skulle indsamles og bringes hen til dyrene. Grunden kunne være, at den frugtbare gødning skulle indsamles og strøs ud på agrene. Først i jernalderen, efter Kr. fødsel bliver jordforbedringen mærkbar, og moderne forskning kan tilmed afsløre, at jernalderbønderne havde et nøje kalkuleret sædskifte, som udnyttede de enkelte markområder og sørgede for regelmæssig braklægning, dvs. hvile. Men i bronzealderen var der endnu lang vej. Muldlaget, som man pløjede med en simpel ard, var tyndt. Under gravhøjene finder man nogle gange spor af plovfurer i undergrunden på kryds og tværs. Arden kunne ikke vende jorden, kun kradse riller, som man såede i (Fig. 6). Bronzealderens gravhøje var bygget af græstørv. Udgravninger af har vist, at højbyggerne kunne ofre deres egne marker, når materialet til gravmælet skulle findes: vis af tørv blev skrællet af og omhyggeligt dynget op i en høj over graven. Med tanke på det enorme slid, som bondesamfundet havde lagt i at frembringe den kostbare muldjord, har det været et stort offer, sikkert givet til minde om en ledende personlighed i samfundet. Bønderne skulle skabe nyt agerland. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 1: Kornsegl fra Skejby Fig. 2: Fladehuggede flintsegle og flintdolk fra sen bondestenalder samt bronzedolk fra bronzealder. (Foto Moesgård Museum, Haderslev Museum). Fig. 3: Slidspor på flint set gennem mikroskop. (Foto Moesgård Museum). Fig. 4: Skæftet flækkesegl. Fig. 5: Nøgen byg, den foretrukne kornsort i ældre bronzealder. Fig. 6: Pløjning med ard forspændt med to okser. Helleristning fra Bohuslän, Sverige. Tekst arkæolog Dorthe Haahr Kristiansen Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar

5 siden sidst Uddeling af midler fra forskningspuljen 11. april uddelte Forskningsrådet sin forskningspulje for På billedet ses årets modtagere. 2. Musik til maden I anledningen af Musikkens Dag kunne man 10. april nyde klassisk musik sammen med sin frokost. Studerende fra Jysk Musikkonservatorium spillede en række klassiske godbidder i kantinen. 3. Nyt intranet 5. maj gik en ny og redesignet udgave af Skejbys intranet i luften. Intranettet rykkede samtidigt over på Region Midtjyllands cms Synkron Via - det system, der organiserer indholdet på intranettet. I løbet af året skal også Skejbys hjemmeside lægges over i Synkron Via. 4. Ny ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Svend Ellermann-Eriksen startede 7. april som ny ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Dr.med, ph.d. Svend Ellermann-Eriksen har gennem 13½ år været forsker på Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi ved Aarhus Universitet. Siden september 2007 har han været afdelingslæge på Klinisk Mikro biologisk Afdeling, Skejby. Her ses han sammen med ledende bioanalytiker Else Funder. 5. Nyt apparat mindsker risikoen ved operation af hjertebørn De fire ultraløbere, som kalder sig KUUL. dk, har igennem 2007 har benyttet deres opsigtsvækkende sport til at samle ind til hjertebørnene på Skejby. KUUL.dk og hospitalet har i fællesskab besluttet, at de kroner, som KUUL.dk indsamlede i 2007 skal bruges til køb af et apparat, som kan måle hjernens tilstand under en operation. Apparatet betyder, at lægerne nu er i stand til at følge ilttilførslen til hjernen under en operation. Det har man ikke tidligere kunnet gøre. Apparatet er derved med til at mindske risikoen for hjerneskader under de ofte langvarige hjerteoperationer, som børnene på afdelingen gennemgår. 6. Ny overradiograf på Billeddiagnostisk Afdeling Bo Iversen begyndte 1. juni som ny overradiograf på Billeddiagnostik Afdeling. Bo Iversen er 49 år, og kommer fra en stilling som afdelingsradiograf i Sygehus Fyn - Nyborg, Ringe og Fåborg Sygehus. Han blev uddannet som radiograf i 1984 i Odense, og har i 2003 gennemført en diplomuddannelse i offentlig ledelse på Syddansk Universitet. Bo Iversen udgør sammen med ledende overlæge Marianne Egeblad afdelingsledelsen på Billeddiagnostisk Afdeling. 7. Ung kirurg hædret N.C. Nielsens hæderspris til en lovende yngre kirurg blev i år tildelt Yazan Rawashdeh. Han ses her mellem professor Troels Munch Jørgensen og ledende overlæge Truls Bjerklund, alle fra Urinvejskirurgisk Afdeling K 8. Operation nr. 100 mod kroniske blodpropper i lungerne Hjertekirurger på Skejby gennemførte 11. april operation nr. 100 mod forsnævringer i lungekredsløbet efter tidligere lungeblodpropper. Ved operationen tilkobles patienten en hjerte-lungemaskine og køles ned til en kropstemperatur på 18 grader. Herefter standses blodcirkulationen i perioder på op til 20 minutter. Ved hjælp af nogle lange tynde instrumenter fjernes de kroniske blodpropper fra lungerne. Teknikken er udviklet i San Diego i USA og blev indført i Danmark på Skejby i Siden 2000 er der på Skejby opereret 73 patienter med 3 dødsfald svarende til en dødelighed på 4%. Operationen medfører en meget udtalt forbedring af patienternes langtidsoverlevelse. Efter udskrivelse fra hospitalet er 90% i live efter 5 år. Uden operation overlever kun 10-15% af patienterne i 5 år. 9. Mindre brand på Skejby Om natten 10. april udbrød der brand på en sengestue på Kar-Kirurgisk Afsnit T4. På trods af kraftig røg fik plejepersonalet straks evakueret patienten på den pågældende stue og begrænset ilden ved at kaste et brandtæppe over sengen. Også patienten på nabostuen blev evakueret på grund af indtrængende røg. Personalet på afsnittet reagerede hurtigt og korrekt, og mange kom fra andre afdelinger og hjalp til. Ingen patienter kom til skade ved branden. Til gengæld måtte en social- og sundhedsassistent på Skadestuen til observation for røg-forgiftning. Årsagen til branden var rygning i sengen opereret for tragtbryst på Skejby Patient nr. 500 blev 28. marts opereret for tragtbryst på Skejby, hvor operationerne er blevet lavet siden En ud af tusind danskere har et såkaldt tragtbryst, og det ses seks gange hyppigere hos drenge end hos piger, og hos mange påvirker det selvværdsfølelsen og hæmmer dem socialt. Skejby er det hospital, som har lavet flest tragtbryst-operationer i Europa og fungerer som uddannelsescenter for kirurger, der skal lære operationsteknikken. Kvaliteten af operationerne bliver overvåget løbende, og bortset fra smerter i dagene efter operationen, er komplikationerne meget få i forhold til resultaterne på andre hospitaler. På billedet ses 13-årige Jonathan, der var patient nr. 500 sammen med afdelingssygeplejerske Birthe Roelsgaard og overlæge Hans Pilegaard Tekst Anne-Mette Siem Foto Tonny Foghmar og John Kristensen

6 Skejby har fået en ny afdeling Den 15. maj 2008 blev L&P til HR I HR-afdelingen har vi formuleret en mission og vision for vores indsats på Skejby. Den kan du finde på intranettet. Vi har store ambitioner og høje forventninger til vores evne til at styrke Administrationens støtte til afdelingerne. HR-afdelingen har både en strategisk rolle mht. at udvikle strategier på de personaleudviklingsmæssige områder, en administrativ rolle mht. at sikre effektiv administration og drift, en forandringsrolle i forhold til organisations- og kompetenceudvikling samt en opfølgende rolle mht. at udarbejde ledelsesinformation og personalepolitiske nøgletal. Vi håber derfor, at I som ledere og medarbejdere vil opleve, at HR-afdelingen gør en forskel og at vi kan bidrage til at skabe den sammenhæng og det overblik, som gør jeres hverdag lettere. Vh HR-afdelingen GODE BILISTER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Lige nu får bilisterne i GF Hospital og Sundhed penge til bage på deres bilforsikring: I alt 20% sendes tilbage til medlemmerne. Hvorfor nu det? Fordi GF-FOR SIKRING er ejet af medlemmerne selv og bygger på et enkelt princip om over skuds deling på bilforsikring: Jo færre skader, jo billigere Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 20% til medlemmerne af GF Hospital og Sundhed bliver det. GF Hospital og Sundhed tilbyder nogle af markedets absolut billigste bilforsikringer, men kun til de gode bilister. Så hvis du kører i en bil, der koster under kroner, kan du temmelig sikkert slippe billigere ved at skifte til GF Hospital og Sundhed. Festsange Taler på vers samt sange har jeg forfattet en hel del gange. Pris: 350 kr. minus opsætning 1 uges leveringstid Jytte Halborg Tlf. privat Annoncer Ring eller besøg billigere-bilforsikring.dk Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold, solarium, bordtennis og dart GF Hospital og Sundhed Vestre Strandallé Risskov Tlf Henvendelse: S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorri doren i kælderen ved tværgang 6), tlf. lokal 6296 Onsdag kl (indmeldelse/udmeldelse/nøgler) Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse Bliv medlem EDC AROS RØNDE Dorthe Rikke Bjørn Doris Ketty Har du set vores nye flotte lokaler? Skejby Aktivitets- Klub Vi har bygget om, og vi glæder os derfor til at byde dig velkommen i vores nye flotte lokaler. Venlig hilsen Skejby Sygehus afdeling Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet Århus Universitetshospital Skejby Skejby Aktivitets-Klub MED FLOT HAVUDSIGT - BLÅBÆRVEJ 2, UGELBØLLE I det populære Ugelbølle finder I denne skønne familievilla med plads til alle. Stort SAG udhus med værksted og brændeskjul. Anneks med brændeovn og hems - perfekt Bolig 167 m² Rum/værelser 5/4 til teenageren, ateliere eller liberalt erhverv.beliggende i lukket, børnevenligt område og med en helt storslået udsigt over Kalø Vig og Århusbugten. Grund 1012 m² Opf./omb. 1978/98 Pris./Udb / Entre, bryggers, badeværelse med bruseniche, stort køkken-alrum med trappe til Brt./Nt. v/obligation / salen, 2 værelser og kontor. 1. salen med udsigtsstue, soveværelse og badeværelse med kar. EDC AROS byder velkommen indenfor. Brt./Nt. v/afdragsfrit RTL1 Alternativt finansieringsforslag: / Skejby Sygehus afdeling. Brendstrupgårdsvej Århus N Lokalnr. 6090

7 Udstilling i juni KUNSTFORENINGEN Sky by Art Jens Walter Linder Udstilling i juli I juli måned har kunstforeningen ingen udstilling, men jordemoder Lene Ward, der er ansat på Fødeafdelingen, udstiller sine billeder i kantinen. Redaktionen har ikke modtaget indlæg til bagsidens debatforum OverTryk til dette nummer. Husk at du er velkommen til at komme med din mening om et emne, der har relevans for mange af os på Skejby. Du er også velkommen til at komme med en idé til et emne, andre kan skrive om. Mail til redaktionen på

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS

IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS IN TRYK SKEJBY SYGEHUS På vej mod akkreditering 3 Ergonomisk 4 rådgivning Balanceret målsætning 5 Indstik: Typisk Skejby personaleblad 12. årgang nr. 4 august 2003 IN TRYK IN-TRYK er Skejby Sygehus personaleblad

Læs mere

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter

ny Skejbyafdeling med garvede kræfter ny Skejbyafdeling med garvede kræfter Den nye Skejbyafdeling Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) åbner officielt 1. marts. Men afdelingsledelsen og de første medarbejdere er allerede på plads i nye lokaler

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k. Skejby Aktivitets- Klub Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet Århus Universitetshospital Skejby Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.dk Aktivitetsklubben SAK SAK betyder Skejby Aktivitetsklub. Vi er en

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning Forholdet til kollegerne er vigtigst Generelt er medarbejderne på Skejby Sygehus blevet en lille smule mere tilfredse i de seneste år. Og dét, der betyder mest for os, er forholdet til kollegerne. Det

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter

Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter Fremtiden er tværfagligt samarbejde om patienter Ledende overlæge Michael Rehling fra Nuklearmedicinsk Afdeling Et blik ind i Nuklearmedicinsk Afdeling Diagnostisering og behandling foregår i dag hyppigt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde!

Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde! Skejbyrevyen sjovt og udviklende knoklearbejde! Der var noget jeg skulle. Hmm, hvad var det? Tandlæge?...Nej, der har jeg lige været. MUS..?? Nej, nej, nej. Det er sjovt og hyggeligt kan jeg huske, det

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere