IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IN TRYK. På vej mod akkreditering. Ergonomisk. rådgivning. Balanceret målsætning. Indstik: Typisk Skejby SKEJBY SYGEHUS"

Transkript

1 IN TRYK SKEJBY SYGEHUS På vej mod akkreditering 3 Ergonomisk 4 rådgivning Balanceret målsætning 5 Indstik: Typisk Skejby personaleblad 12. årgang nr. 4 august 2003

2 IN TRYK IN-TRYK er Skejby Sygehus personaleblad Bladet udkommer 6 gange årligt i et oplag på stk. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Villy Helleskov, Sygehusdirektør Bodil Krüger, sekretær, Administrationen (5004) Lars Elgård Pedersen, informationschef, Inf.afd. (5040) John Høck, portør, Portørcentralen (8978) Jette Mikkelsen, sekretær, Fysioterapien (5571) Gitte Skovgård Jensen, grafiker, Inf.afd. (5043) Tonny Foghmar, fotograf, Inf.afd. (5045) Frederikke Donslund Jensen, informationsmedarbejder, Inf.afd. (5039) Layout Informationsafdelingen, Skejby Sygehus Illustration og foto Informationsafdelingen med flere Sats og tryk Århus Amts Trykkeri Indlæg til IN-TRYK Tekst til IN-TRYK skrives i Word og es til: (Bodil Krüger) Ved eventuelle spørgsmål rettes ligeledes henvendelse til Bodil Krüger DEADLINE for indlevering af materiale til næste nummer er den første i ulige måneder. Artikler må ikke gengives uden kildeangivelse Bestyrelsen John Vium Nielsen, formand, (5041), Informationsafdelingen Hanne Ulsø, Kasserer, (5571), Fysioterapien Lilian Karlsson Dorte Fløjgaard, (8569), It-Afdelingen Kirsten Pedersen, (6148) B-amb. Dorrit Holten Pind, suppleant, (lok. 5570) Fys. Syd Anne Marie Eriksen, suppleant, (lok. 6602) Føde Afd. Månedens kunstner (se bagsiden) Aktivitets-klub Skejby Sygehus Aerobic/callanetic, styrketræning, fodbold, solarium, bordtennis og dart Henvendelse: S.A.K. kontor, lokale C.1.132, (På hovedkorridoren i kælderen ved tværgang 6), tlf. lokal 6296 Mandag kl (indmeldelse/udmeldelse/nøgler) Medlemsskab: Kun for ansatte på Skejby Sygehus Tilmelding: Foregår ved personlig henvendelse Forside: Pernille Martens, Q-amb. og Charlotte Bertelsen, Q2, nyder solen mens de læser Typisk Skejby, indstikket i dette nummer af InTryk. Foto: Tonny Foghmar 2

3 PÅ VEJ MOD AKKREDITERING i år Kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet via Den Danske Model for Kvalitetsudvikling skal ske inden udgangen af Det har regeringen og amterne indgået en aftale om. Det er en omfattende rejse, som alle amter og sygehuse nu begiver sig ud i, og som vi efterhånden vil blive meget klogere på, end vi er nu. Den Danske Model er ikke et projekt som starter og slutter. Modellen vil komme til at indeholde mange standarder, som vi i fremtiden skal dokumentere, at vi kan leve op til. Og ikke kun én gang. Intentionen er at sammenligne sig selv over tid indenfor mange forskellige områder af sundhedsvæsenet og at sammenligne sig selv med andre. Vi registrerer og dokumenterer jo allerede meget i dag. Og det skal naturligvis indgå. Men dertil skal vi nok have hanket op i fx antallet af kliniske retningslinier, hygiejnestandarder, patientsikkerhed og meget mere. Med Sygehusledelsens beslutning om at arbejde med balanceret målstyring allerede fra i år, er vi godt stillet på Skejby Sygehus. Og vi tror, at netop dette arbejde kan gøre det lettere for os at anvende Den Danske Model, så vi kan få det "blå stempel" i Vi vil med den balancerede målstyring ikke alene tro, at vi er gode, vi vil også være i stand til at dokumentere det. Det gælder både i forhold til pleje og behandling af patienterne, i relation til forskning, uddannelse, arbejdsmiljø, logistik, økonomi, aktivitet og meget mere. Og det er præcis det samme mål, der er for Den danske Model. Århus Amt har i samarbejde med sygehusledelserne fastlagt den struktur, der skal kunne understøtte arbejdet i de kommende år. Vi er blevet enige om at samle kræfterne, så hvert sygehus ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Det betyder, at strukturen for kvalitetsvurderingsarbejdet forankres i den fælles sygehusledelseskreds, der vil fungere som den overordnede ansvarlige gruppe og at hvert sygehus skal have en tovholder (en kvalitetschef eller akkrediteringsansvarlig), som sammen med amtets kvalitetsafdeling og sundhedsstaben udgør den fælles arbejdsgruppe. Men alle ledere og medarbejdere på de enkelte sygehuse vil på en eller anden måde blive inddraget. Vær vis på det. Der venter os (også) mange udfordringer i fremtiden. Livet er ikke kedeligt. Venlig hilsen Børge H. Jensen, Cheflæge Villy Helleskov, Sygehusdirektør Vibeke Krøll, Chefsygeplejerske 3

4 ERGONOMISK vejledning og rådgivning... vil fra 1.august 2003 blive løst med hjælp fra Århus Amts BST (Bedriftssundhedstjeneste), da jeg er gået på barsel fra 23. juli og forventer at vende tilbage i sommeren HSU har vedtaget at ergonomiske opgaver i min barsel løses i samarbejde med BST s konsulenter. Skejby sygehus har fået tilknyttet to faste konsulenter, Tue Lindstrøm og Birgitte Strøbeck Pedersen. Tue Lindstrøm (træffes onsdage på Arbejdsmiljøkontoret på 5073) Uddannet cand. scient. i Idræt og Sundhed fra Odense Universitet. Ansat i Århus Amts BST siden december Mine opgaver her er rådgivning dels i opgaver af generel ergonomisk karakter dels følgende specifikke opgavetyper: indretning af skærmarbejdspladser vurdering af pladsbehov ved nybyggeri og renovering problemstillinger for ansatte i nattevagt sundhedsfremme Jeg har et relativt godt kendskab til Skejby Sygehus, da jeg har løst opgaver på Afd. I, Y, T, K, Sterilcentralen og Centraldepotet. Derudover er jeg involveret i implementeringen af EPJ, implementering af nye borde til ansatte med skærmarbejde og løsning af diatemirøgs problematikken samt afholdt temamøde om natarbejde på KIA og Y. Foto: John Kristensen Birgitte Strøbeck Pedersen Ønsker om vejledning og rådgivning skal sendes på et specielt ansøgningsskema til Kirsten Mogensen i Ledelsessekretariatet. Ansøgningsskemaet ligger på vores hjemmeside under Arbejdsmiljøkontoret, og det er sendt ud til alle afdelingsledelser, funktionsledere og SIO. Alle ansøgninger vil som altid blive prioriteret, og afdelingerne vil få besked om opstart af opgaverne hurtigst derefter. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte: sekretær Kirsten Mogensen arbejdsmiljøkoordinator Helle Lehmann På gensyn næste år Ergonomisk konsulent Katrine Schimmelmann (træffes mandage på Arbejdsmiljøkontoret på 5073) Uddannet ergoterapeut i Ansat i Århus Amts BST siden december Jeg varetager ergonomiske opgaver indenfor alle områder. I de generelle opgaver vejleder jeg i løfteteknik, arbejdsteknik og forflytningsteknik. I mere specifikke opgaver ser jeg på årsager og løsninger til medarbejdere, der oplever gener i bevægeapparatet. Det kan eksempelvis være i forhold til brug af pc-mus, håndtering af røntgenkassetter eller brug af rengøringsudstyr. Løsningerne findes altid i samarbejde med medarbejderne. Aktuelt arbejder jeg med en opgave om arbejdsteknik i forbindelse med håndtering af slanger og klemmer på et dialyseafsnit. Jeg har derudover arbejdsopgaver indenfor: indretning af køkken, badeværelse, kontor arbejdsmiljøcertificering 4

5 Afdelingsledelserne forbereder BALANCERET MÅLSTYRING Hvad er Balanceret Målstyring på Skejby Sygehus? Balanceret Målstyring er et ledelsesværktøj, der skal sikre, at medarbejdere på alle niveauer på Skejby Sygehus arbejder efter de samme velkendte mål. Ved indførsel af Balanceret Målstyring udvikles samtidig værktøjer til opfølgning på, hvorvidt de mål, der sættes for Skejby Sygehus, nås. En af hovedideerne i Balanceret Målstyring er dialog og forankring på alle niveauer. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere er med i udvælgelsen af målepunkter. Det balancerede i metoden består i, at der ikke kun fokuseres på økonomi og aktivitet, men f.eks. også på personaleudvikling og ledelse. Indførsel af Balanceret Målstyring på Skejby Sygehus betyder, at det specifikt fastlægges, hvilke udvalgte områder, det er strategisk vigtigst for hele Skejby Sygehus at arbejde med i en udvalgt periode. Der udvælges således fokusområder, som Skejby Sygehus skal arbejde specielt med de kommende år. Herefter kortlægges det, hvordan den enkelte afdeling/det enkelte afsnit/den enkelte medarbejder kan bidrage til det, der er vigtigst for hele Skejby Sygehus. Balanceret Målstyring skal for Skejby Sygehus være et redskab til at lede en stadig større virksomhed på en ny måde. Dette er blandt andet påkrævet, da det er sygehusledelsens ønske, at Skejby Sygehus både indadtil og udadtil også i fremtiden vil fremstå som én virksomhed. Et mere afstemt ledelsesfokus skal være med til at sikre en bedre ressourceudnyttelse og samtidig sikre, at medarbejderne arbejder efter klare og kendte mål, som alle kan bidrage til opfyldelse af. Sygehusledelsen og afdelingsledelserne var sammen med en arbejdsgruppe fra Administrationen på et strategiseminar i juni. Med udgangspunkt i Skejby Sygehus vision lavede en række mål for sygehuset og ved at lave et såkaldt strategitræ, definerede de hvordan disse delmål understøtter hinanden. Foto: Tonny Foghmar 5

6 TILLYKKE Kommende jubilæer 29. august 1. september Sygeplejerske SoSu-ass. Inge Dahl, Afd. I, gr. 30 Oda Maagaard Nielsen, T3 1.ass. Birgit Mandrup Y-an Den fejrede sygeplejerske Pia Balslev, Afd. A5, Den fejrede sygeplejerske Lone Szustykiewicz, Afd. I, Falk på afveje Den fejrede sygehjælper Karin Margot Caciu, Afd. I, gr. 20, Den fejrede overlæge Lars Romer Krusell, Afd. B, Endnu en grund til at holde yderdøre lukkede. Man risikerer, at rovfugle forvilder sig ind på sygehuset. Her hjælper Keld Højgaard en falk ud fra K1. Privat foto Den fejrede sygeplejerske Helle Salling Mortensen, Fertilitetsklinikken, 6 Den fejrede sygehjælper Jette Mortensen, Centraldepotet, Forflytningsundervisning til alle Sygehusledelsen har besluttet og bevilget penge til, at alle ansatte på Skejby Sygehus får mulighed for en dags forflytningsundervisning i perioden 1. september 2003 og 10 måneder frem. Sygehuset er delt op i specielgrupper, så undervisningen er målrettet den enkeltes hverdag. Der er sendt en undervisningsplan for alle specialegrupper ud til alle afdelinger og sikkerhedsgrupper. Kirsten Mogensen, og lok. 5006, svarer på evt. spørgsmål og tager imod tilmeldinger. Læs yderligere på Arbejdsmiljøkontorets hjemmeside under Løn- og personaleafdelingen. Ergonomisk konsulent Katrine Schimmelmann

7 Billigere bilforsikring Karlavej Odense N Tlf Bonuscheck på 13,14% af bilpræmien til medlemmerne af Forsikringsklubben Hospital og Sundhed JYSKE BANK Kundegruppe Erhverv Mageløs 8 DK-5100 Odense C - og penge tilbage fra Forsikringsklubben Hospital og Sundhed Fornuftige bilister i hospital- og sundhedssektoren kan lige nu glæde sig over en 1 mio. kr. i overskud på deres bilforsikringer. I Forsikringsklubben Hospital og Sundhed tilbyder vi dig en af markedets absolut billigste bilforsikringer ud fra et enkelt princip: Jo færre skader på bilerne, jo billigere bliver det for dig. GF-FORSIKRING er ikke for alle og enhver. Men er du en fornuftig bilist og kører i en bil, der ikke koster over , kan du temmelig sikkert slippe billigere ved at skifte til os. Ring og hør, hvordan du får en billigere bilforsikring med overskudsdeling. Ring eller besøg -Ikke for alle og enhver Forsikringsklubben Hospital og Sundhed Vestre Strandalle Risskov Tlf

8

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten Indstik om DHL-stafetten Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 18. årgang nr. 3 juni 2009 Revyholdet gør klar til den kommende revysæson

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Jeg bliver høj af faglighed

Jeg bliver høj af faglighed Jeg bliver høj af faglighed Per Askholm Madsen, der 1. juni er startet som hospitalsdirektør på Skejby, er kendt for at gå op i tal, resultater og bundlinie. Men han er ligeså interesseret i, hvordan tingene

Læs mere

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning

forholdet til kolleger er vigtigst Ringe MUS-tilfredshed Største stigning Forholdet til kollegerne er vigtigst Generelt er medarbejderne på Skejby Sygehus blevet en lille smule mere tilfredse i de seneste år. Og dét, der betyder mest for os, er forholdet til kollegerne. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles?

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere