Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter"

Transkript

1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant Grannskoðaraeftirlitið godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrollen. Grannskoðaraeftirlitið fastsætter antallet af kontrollanter og annoncerer efter behov på hjemmesiden. Grannskoðaraeftirlitið kan betinge en godkendelse af, at kontrollanten forpligter sig til at anvende et af Grannskoðaraeftirlitið anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kontrolopgaver. Derudover er det en betingelse af kontrollanten har deltaget i kursus om kvalitetskontrol. En godkendt revisor, der ansøger om at blive kvalitetskontrollant, skal opfylde nedenstående betingelser, for at Grannskoðaraeftirlitið kan godkende den pågældende som kontrollant. Grannskoðaraeftirlitið kan som kontrollant godkende revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret hjá Skráseting Føroya/Erhvervsstyrelsen, ikke indenfor de seneste fem år ved Grannskoðaranevndina er meddelt en advarsel, strafbortfald eller pålagt en bøde, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Grannskoðaraeftirlitið vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, ikke har en verserende sag ved Grannskoðaranevndin, som Grannskoðaraeftirlitið vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol af Grannskoðaraeftirlitið er blevet pålagt en fornyet kontrol, som tilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter grannskoðaralógini 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år, og kan påtage sig årligt at udføre kontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Grannskoðaraeftirlitið. Godkendelsen som kontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure En godkendt revisor, der ønsker at blive godkendt kontrollant, skal ansøge Grannskoðaraeftirlitið herom inden for en af Grannskoðaraeftirlitið fastsat frist. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at betingelserne for at blive kvalitetskontrollant er opfyldt, jf. kunngerð 18, stk. 3 samt oplysning om resultatet af den seneste kvalitetskontrol i den revisionsvirksomhed, hvori ansøgeren er ansat. Ansøgningen skal vedlægges en af Grannskoðaraeftilitð udarbejdet tro- og loveerklæring, hvoraf det fremgår, at den pågældende revisor ikke inden for de seneste fem år ved Grannskoðaranevndina, er ikendt advarsel, strafbortfald, bøde eller rettighedsfrakendelse, eller er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Der skal tillige gives tilladelse til, at Grannskoðaraeftirlitið kan efterprøve disse oplysninger. Tro- og loveerklæringen findes som bilag 17. Verserer der ved Grannskoðaranevndin sager mod ansøgeren, skal denne tillige oplyse om disse verserende sager. Har ansøgeren ikke verserende sager ved Grannskoðaranevndin, skal tro og love-

2 erklæringen tillige oplyse om dette. Imødekommes ansøgningen af Grannskoðaraeftirlitið, godkendes ansøgeren som kvalitetskontrollant for det indeværende år og for en periode på op til fem år. Kontrollanten har pligt til straks at meddele Grannskoðaraeftirlitið, hvis kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Skráseting Føroya/Erhvervstyrelsen, kontrollanten af Grannskoðaranevndin meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller kontrollanten optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Grannskoðaraeftirlitið vil på baggrund af meddelelsen træffe afgørelse om kontrollantens fortsatte godkendelse. 3. Betingelser for at forblive kvalitetskontrollant 3.1 Deltagelse i kursus For at forblive kontrollant, skal kontrollanterne årligt deltage i et kursus om kvalitetskontrol og anvendelse af Grannskoðaraeftirlitið/Erhvervsstyrelsen system. Formålet med kursuset er, at opsamle erfaringer fra de gennemførte kvalitetskontroller og henlede kvalitetskontrollanternes opmærksomhed på særlige problemstillinger. Kvalitetskontrollanterne betaler for deltagelse. 3.2 Årlig indsendelse af tro og love-erklæring For at sikre, at Grannskoðaraeftirlitið løbende har indsigt med, om en kvalitetskontrollant efter at vedkommende er godkendt som kvalitetskontrollant - har haft eller får en sag ved Grannskoðaranevndin, skal kvalitetskontrollanten afgive en tro og loveerklæring herom årligt. Tro- og loveerklæringen skal afgives senest den 1. februar om, at den pågældende ikke har en verserende sag ved Grannskoðaranevndin eller inden for de seneste fem år er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse ved Grannskoðaranevndin. 3.3 Resultatet af kvalitetskontrollen i den virksomhed, hvori kvalitetskontrollanten er ansat Det er endelig en betingelse for at forblive kvalitetskontrollant, at den revisionsvirksomhed, hvori kvalitetskontrollanten selv er ansat, har en tilfredsstillende kvalitetsstyring. Hvis kvalitetskontrollen af den virksomhed, hvori kvalitetskontrollanten er ansat, resulterer i, at Grannskoðaraeftirlitið pålægger virksomheden en fornyet kontrol, kan Grannskoðaraeftirlitið beslutte at fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kontrollant. Er dette tilfældet, kan kvalitetskontrollanten ikke blive kvalitetskontrollant igen førend revisionsvirksomheden har gennemgået en fornyet kvalitetskontrol med tilfredsstillende resultat. Såfremt en kontrollant skifter revisionsvirksomhed, vil det kunne indgå i Grannskoðaraeftirlitið vurdering af, hvorvidt kvalitetskontrollanten kan forblive kvalitetskontrollant, om den nye revisionsvirksomhed har gennemført en kvalitetskontrol med et tilfredsstillende resultat.

3 4. Opsigelse som kontrollant En kvalitetskontrollant kan til enhver tid meddele Grannskoðaraeftirlitið, at pågældende ikke længere ønsker at være godkendt som kontrollant. Giver en kontrollant meddelelse om at denne ikke længere ønsker at være kontrollant, skal kontrollanten fuldføre allerede påbegyndte kvalitetskontroller, medmindre tilsynet bestemmer, at kontrollen udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant. 5. Tilsyn med kvalitetskontrollant Grannskoðaraeftirlitið fører løbende tilsyn med og vurderer kvalitetskontrollanternes indsats, herunder rettidig indsendelse af erklæringer, arbejdspapirer m.v. samt, om de indsendte erklæringer overholder váttanar kunngerðina. Finder Grannskoðaraeftirlitið, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, kan tilsynet give kontrollanten en skriftlig påtale. Grannskoðaraeftirlitið kan endvidere pålægge kontrollanten at deltage i et eller flere kurser, inden den pågældende på ny kan udpeges til at udføre kvalitetskontroller. Grannskoðaraeftirlitið tager endvidere stilling til, om der er grundlag for at indbringe kontrollanten for Grannskoðaranevndina eller at indgive politianmeldelse mod kontrollanten. 6. Fratagelse af godkendelsen som kontrollant Grannskoðaraeftirlitið kan fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kontrollant, hvis: kontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret hos Skráseting Føroya/Erhvervsstyrelsen, kontrollanten ikke indsender sin erklæring og arbejdspapirer rettidigt, og dette ikke sker inden for en af tilsynet fastsat frist, kontrollanten meddeler ikke at kunne påtage sig et af tilsynet fastsat antal kvalitetskontroller, kontrollanten ikke anvender det af tilsynet anviste elektroniske system, kontrollanten ikke deltager i det årlige kursus Grannskoðaraeftirlitið ved den senest afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, som kontrollanten er tilknyttet, en fornyet kontrol, kontrollanten af Grannskoðaranevndin meddeles en advarsel, strafbortfald, idømmes en bøde eller rettighedsfrakendelse eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som grannskoðaralógin foreskriver, kontrollanten ikke årligt og senest den 1. februar afgiver en tro- og loveerklæring om, at kontrollanten ikke har en verserende sag ved Grannskoðaranevndin eller inden for de seneste fem år ved nævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er idømt en bøde eller rettighedsfrakendelse, eller Grannskoðaraeftirlitið finder, at en kontrollant har tilsidesat sine pligter på en sådan måde, at tilsynet ikke fortsat finder grundlag for at udpege kontrollanten til at udføre kontroller. Fratages en kontrollant godkendelsen som kontrollant skal kontrollanten fuldføre allerede påbegyndte kvalitetskontroller, medmindre tilsynet bestemmer, at kontrollen udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kontrollant.

4

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere