Nr. 20 Februar 2014 Årgang 88. Medlemsorientering for LF26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 20 Februar 2014 Årgang 88. Medlemsorientering for LF26"

Transkript

1 Nr. 20 Februar 2014 Årgang 88 Medlemsorientering for LF26

2 Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2014 Formand: Tonni Kjær Jensen Lyøvej 9, Hammerum, 7400 Herning Tlf Mail: Næstformand: Svend O. Laursen Nr. Viumvej 18, Troldhede, 6920 Videbæk Tlf Mail: Kasserer: Per Fredskild Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing Tlf Mail: Sekretær: Torben Thinggaard Finsensgade mf, 8200 Aarhus N Tlf Mail: PR og kommunikation: Nils Mogensen Svalebøg Thygesensvej 6, 5450 Otterup Tlf Mail: Suppleanter: Børge Erland Jensen Lysåvej 16, 8600 Silkeborg Tlf Mail: Verner Mortensen Bakkevej 2, 6870 Ølgod Tlf Mail: Redaktør: Mikael Rønsholdt Webersvej 73, 7500 Holstebro Tlf Mail: Webmaster: Eva Maria Jensen Lyøvej 9, Hammerum, 7400 Herning Mail: Den Gyldne Fisker, Lystfiskerforeningen af 1926 s specielle stofmærke vævet i guld og sølv. Mærket uddeles til medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen. Indholdsfortegnelse: Vigtigt nyt side 3 Fra formanden side 6 Medlemsforhold side 8 PR information side 9 Benyttelsesrapporten side 10 Islynene side 12 Fangstkonkurrencen side 14 Fotokonkurrencen side 16 Fiskeoplevelser for alle midter sider Fiskevandet side 17 Vandpleje side 21 Aktiviteter side 25 Generalforsamling 2015 side 32 Fangstrapport 2014 side 33 Siden sidst side 35 Forside billedet: Torben Kiholt Pedersen med et flot sølvblank Skjern Å- laks på 92 centimeter og 7,8 kilo. Laksen blev fanget d. 21/ på flue på foreningens stykke ved Clasonborg. 2

3 V Vigtigt nyt Nyt fiskevand Det er en stor glæde for bestyrelsen at kunne tilbyde foreningens medlemmer nyt og lækkert fiskevand ved Skjern Å, Karup Å, Holtum Å, og Omme Å. Bestyrelsen har i 2013 lejet nyt fiskevand ved Storåen på det legendariske og kendte stykke ved Bur Gård og Bur Kirke. I alt 2,4 km. Ved Omme Å har vi lejet 400 meter fiskevand ved en meget naturskøn strækning ved Omvrå. Ved Holtum Å har vi lejet 2,2 km af åen ved Thornvig. Ved Skjern Å har vi lejet de yderste 1,2 km. af Skjern Å s udløb. Alle de nye å-strækninger er beskrevet i det nye korthæfte, som er udsendt sammen med Å-Folk. Foreningens nye fiskevand ved Karup Å ved Koldkur. Her er det Møllgaards Store Høl. Ny hytte ved Storåen Foreningens medlemmer kan nu frit benytte hytten ved Storåen. Husk at efterlade stedet i rydelig stand. Hvis man ønsker at parkere ved hytten, skal man forinden kontakte lodsejeren Johnny Jensen, på telefon eller Adgangsveje Det er meget vigtigt, at foreningens medlemmer er meget opmærksomme på, hvor man må parkere, og at medlemmerne følger anvisningerne på kortene nøje. Affald Tak, fordi alle medlemmer har husket at fjerne eget affald. Vore lodsejere har været tilfredse med oprydningen de seneste år. Lad os fortsætte den gode stil. Dagkort salg For at skåne Skjern Å s bestand af storlaks når fiskepresset er størst, først på sæsonen og samtidig tilgodese foreningens medlemmer, har Lystfiskerforeningen af 1926, i lighed med sidste år, besluttet at udsætte salget af dagkort en måned på foreningens attraktive laksevand ved Skarrild. Derfor vil fiskeriet på Clasonsborg-stykket indtil 16. maj være forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 samt medlemmer af Brabrand lystfiskerforening, som har medfiskeret. Det er desuden blevet besluttet at stoppe dagkortsalget til Karstoft Å. Så dette skønne stykke fiskevand er nu forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af Nye kvoter og regler ved Skjern Å Er man laksefisker ved Skjern Å, er der efterhånden en del love, regler, fredningstider og zoneinddelinger at sætte sig ind i. Her får du de samlede oplysninger for 2014: Fiskesæsonen starter den 16. april og ophører den 15. oktober. Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2014 er på 425 laks, der er delt i to størrelsesgrupper på 185 laks over 75cm og 235 laks under 75cm. Kvoten gælder for bekendtgørelsens 1, nr nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Områderne er: 1: Skjern Å, fra Højmarksvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 2: Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 3: Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 4: Karstoft Å, fra opstemningen ved Clasonsborg og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 5: Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 6: Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 7: Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 8: Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 9: Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 10: Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 11: Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 12: Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. 13: Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord. Der må fra 16. april til og med den 31. oktober maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. 3

4 Det vil sige, at der må fiskes og hjemtages laks, 14 dage efter fredningen er sat ind i Skjern Å, i de små vandløb, der hører under "øvrige del af Skjern Å-vandsystem, samt i Omme Å opstrøms Jullingsholm. Når 90% af de samlede kvoter for Skjern Å er opbrugt, må der ikke hjemtages flere laks. Undtaget er dog områderne Vorgod Å opstrøms Jernbanebroen, Omme Å opstrøms Vester Ringvej og Skjern Å opstrøms Tarp Bro, der har fået tildelt de sidste 10%. Her må der i hvert område/zone hjemtages 6 laks over 75 cm. og 8 laks under 75 cm. Der må hjemtages / aflives en laks pr. person pr. år, men kun så længe kvoten ikke er opbrugt. Der må hjemtages / aflives en havørred pr. person pr. år. Der må kun anvendes en enkelt krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern Å vandsystem i et år, ligesom Fiskeridirektoratet underrettes. Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Max kroggab 6 mm. Når en lystfisker har fanget en laks (nedgænger undtaget), må der efterfølgende ikke praktiseres fiskeri med naturlig agn eller kunststof. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn, hverken i vandløb eller søer i Skjern Å-systemet. Når kvoten er opbrugt, skal eventuelle fangede laks straks og skånsomt genudsættes. Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes til Skjern Å Sammenslutningen via registreringskonvolut eller online på: senest fire dage efter fangst. I forbindelse med registrering af fangsten skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres, om laksen havde fedtfinne, eller om fedtfinnen manglede. Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes, ligesom den enkelte lystfisker skal sikre sig, at den fiskeriberettigede (lodsejer, forening, konsortium eller private) er medlem i SÅS og registreret under medlemslisten i SÅS. Lystfiskeren er forud for hver fisketur forpligtet til at holde sig orienteret om kvoter og antal fangede fisk på Skjern Å Sammenslutningens side: Foruden ovenstående regler, der skal følges, finder der desuden en række anbefalinger, der følger her: Anbefalinger fra Danmarks Tekniske Universitet: Lystfiskeren skal have kendskab til alle forhold ved fiskeriet. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig. Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks. Løft på intet tidspunkt fisk, som skal genudsættes, ud af vandet. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid. Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes. Anbefalinger, Skjern Å Sammenslutningen: Håndter fisk, som skal genudsættes, hurtigt og hensynsfuldt. Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet. Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde. Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm. eller finere. Overvej at skifte til en mindre enkeltkrog, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt. Overvej at droppe agnfiskeri, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt. SÅS anbefaler, at antallet af genudsatte laks begrænses til et fornuftigt niveau. 4

5 Etiske fiskeregler for Skjern Å: Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og dem, der bor i området også for kommende generationer af lystfiskere. Fisk kun med tilladelse (fisketegn, samt dag-, uge- eller årskort). Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene. Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen. Respekter reglerne nøje. Vis hensyn ved færdsel i naturen. Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel. Undgå unødig støj og husk det er forbudt at kaste affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet. Vis hensyn ved kørsel og parkering. Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning. Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser. Kør hensynsfuldt og forsigtigt på de små veje. Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning Tag 3 4 skridt i strømmens retning, mellem hvert kast. Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske. Og hold god afstand min. ca. 50 meter. Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende. Brug ikke så lette eller dårlige grejer, at du ikke kan lande fisken ordentligt. Der må kun fiskes med en fiskestang pr. person. Mindstemål: Havørreder 40 cm laks 60 cm. grupper på 100 laks på 75 cm eller derunder og 90 laks over 75 cm. I den øvrige del af Storåens vandsystem må der maksimalt hjemtages fem laks. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Hvor mange laks der må fiskes på Lystfiskerforeningen af 1926 stykke ved Bur, er endnu ikke afgjort. Lystfiskere er forud for en fisketur forpligtiget til at holde sig orienteret om kvote og antal fangede fisk på hjemmesiden: Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen. Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Hver lystfisker må højst hjemtage en laks hvert år. Når kvoten er opbrugt, skal alle laks genudsættes. Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes på: senest fire dage efter fangst. Der meddeles stop for hjemtagelse af laks over 75 cm, når der er registreret 87 stk. hjemtagne laks. Der meddeles stop for hjemtagelse af laks under 75 cm, når der er registreret 97 stk. hjemtagne laks. Mindstemålet for laks er 60 cm. Kvote og fiskeregler for Storåen Laksekvoten for Storåen bliver på 195 laks. Der må maksimalt hjemtages 190 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk - delt i to Storåen ved Bur Gård 5

6 6 Fra formanden Af: Tonni Kjær Jensen Det har været et meget succesfuldt år for lystfiskerforeningen af Foreningen har oplevet en rivende udvikling. Medlemstallet har udviklet sig markant, vi er nu omkring 650 medlemmer og oplever en god søgning til ventelisten. På bestyrelsens vegne, takker vi for medlemmernes store opbakning, som vi tager som udtryk for, at de tiltag og beslutninger, vi har taget i bestyrelsen, har været de rigtige. Det er bestyrelsens faste overbevisning, at ventelisten er nødvendig, da den er med til at sikre, at vi ikke har et alt for stort fisketryk på visse attraktive strækninger. Ventelisten medvirker også til, at vi har en stabil kerne af medlemmer, der sikrer en god og sund økonomi. Den store medlemstilgang har betydet, at der er skabt en sund økonomi, der også giver plads til at leje nyt og spændende fiskevand. Således er der det seneste stykke tid tilføjet fem nye stykker fiskevand. Det er bestyrelsens håb, at det budgetterede resultat på ca kr. i 2014 kan realiseres, således at der sker en yderligere konsolidering af økonomien i foreningen. Dette vil give et godt og nødvendigt grundlag for foreningens videre udvikling. En god økonomi er med til at sikre, at vi kan fasholde alt det gode fiskevand, som Lystfiskerforeningen af 1926 i dag kan tilbyde sine medlemmer, og som er et af de vigtigste aktiver, foreningen har. I bestyrelsen har vi behov for at kende medlemmernes ønsker og behov og for at se, hvordan og hvor meget fiskevandet bliver brugt. I den sammenhæng vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at indsende fangst- og benyttelsesrapport. Bestyrelsen vurderer løbende på benyttelsen af det fiskevand, vi har, og om noget skal skiftes ud med nyt og mere spændende fiskevand. Foreningen har ikke noget klubhus, men har haft stor succes med en lang række arrangementer i løbet af Det er med til at samle foreningens medlemmer i et fællesskab. Der er blevet udvekslet meninger og erfaringer under møderne. Dette er vigtigt også i relation til bestyrelsens arbejde og prioriteringer. I 2014 satser foreningen, i samarbejde med Silkeborg Fluebinderlaug, på et stort arrangement, der kommer til at strække sig over to dage og involverer en lang række frivillige. Skjern Å Lystfiskerfestival, som bestyrelsen har taget initiativ til, vil på mange måder være med til at profilere Lystfiskeforeningen af 1926 som en aktiv og spændende forening. Det er vores håb, at alle foreningens medlemmer vil møde op til festivalen og være med til at gøre den til en succes. Lystfiskerforeningen af 1926 er repræsenteret i mange sammenslutninger og medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Det indebærer rigtig mange møder i forskellige sammenhænge. Vi forsøger her, efter bedste evne, at gøre vores indflydelse gældende i relation til områder, der har betydning for miljøet i og omkring vore vandløb, og omkring udførelse af vores fiskeri. Jeg vil gerne slutte af med en meget varm tak til alle i bestyrelsen for det kæmpe arbejde, alle har udført for foreningen i En stor tak skal lyde til Bjarne Kjær, som stopper som suppleant i bestyrelsen. Bjarne har været en af de drivende kræfter i foreningen og har ydet en meget stor indsats for Lystfiskerforeningen af 1926 gennem mange år. - Bjarne - vi kommer alle til at savne dig. Formanden for Lystfiskerforeningen af 1926 fotograferet til Skjern Å premieren i 2013, sammen med en af foreningens gamle formænd, den nu afdøde Jens Hogaard.

7 Vestkystens bedste udvalg!

8 Medlemsforhold Af: Kasserer Per Fredskild Sikke et fantastisk år. I 2013 har vi har haft en meget stor medlemsfremgang fra 388, til 612 medlemmer pr. 1. dec Og vi har 65 personer på ventelisten for 2014/15. I 2014 er priserne på kontingent uændrede fra 2013: Junior kr. 525,- inkl. DSF-kontingent 250,- Senior kr ,- inkl. DSF-kontingent 355,- Familie kr ,- inkl. DSF-kontingent 440,- Med i kontingentet er medlemsbladet Sportsfiskeren, som udsendes 10 gange årligt, dog ikke i januar og august måned. Nye medlemmer skal også indbetale det fulde beløb, uanset om man er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund via en anden forening. Dog fratrækkes 150 kr. i indbetalt depositum, for dem, som har betalt for at stå på ventelisten. Hvis du i forvejen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund gennem en anden forening, vil du senere få tilbagebetalt forbundskontingentet, da du ikke skal betale for dobbelt medlemskontingent. Det er også Danmarks Sportsfiskerforbund, som udsender medlemsopkrævningen, året efter, at du er blevet medlem. Indbetalingskortet, der kan tilmeldes Nets, udsendes af Danmarks Sportsfiskerforbund hvert år ultimo januar måned. NB: medlemskort bliver ikke udsendt af Danmarks Sportsfiskerforbund. Du skal selv printe kortet ud fra din egen profil på: Kan du ikke printe kortet, kan du kontakte medlemsadministrationen i Danmarks Sportsfiskerforbund på tlf.: eller mail: samt Lystfiskerforeningen af 1926, kasserer Per Fredskild tlf.: mail: Bemærk at medlemskortet for 2014 til Lystfiskerforeningen af 1926 er gyldigt til og med den 31. januar Kontingentet skal være betalt senest den 1. februar hvert år! Sportsfiskeren bliver ikke eftersendt ved for sen indbetaling. Hvis dit kontingent ikke er betalt rettidigt, vil du blive slettet pr. 1. marts. Herefter vil personer fra ventelisten få tilbudt medlemskabet. 8

9 Nyt fra pr-udvalget Lystfiskerfestival Som noget helt nyt og spændende afholder Lystfiskerforeningen af 1926 i samarbejde med Silkeborg Fluebinderlaug i 2014 en stor outdoor lystfiskerfestival. Festivalen, der har fået navnet Skjern Å Lystfiskerfestival, vil finde sted ved Skjern Å i Skarrild, i weekenden d maj. Det er første gang, der i Danmark afholdes et så stort og omfattende udendørs arrangement for lystfiskere. Festivalen kommer til at foregå udendørs, indendørs i telte og ved åen. Festivalen vil byde på udstillinger fra grejforretninger og grossister. Det bliver en levende festival, der også vil omfatte fluekast, fluebinding, stangbygning, knivmageri, pileflet, naturfotos, en falkoner og meget andet. Medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, Thomas Weiergang, har tegnet den smukke festivalplakat. En række kendte og spændende aktører, fra ind- og udland, vil med events og foredrag være med til at give festivalen et meget alsidigt, professionelt og internationalt islæt. Blandt andet er det lykkedes at skaffe så kendte fluekastere som Trond Syrstad fra Norge og Henrik Mortensen til festivalen. På hjemmesiden: kan du læse mere om festivalens program og aktørerne, samt finde praktiske informationer omkring billetpriser, parkering, mulighed for overnatning m.m. På festivalen vil der blive afholdt en auktion over sponsorerede gaver. Auktionen har fået navnet Auktion Laksefisk. Overskuddet fra auktionen vil ubeskåret gå til ophjælpning af Skjern Åens oprindelige stamme af vilde havørreder avlsarbejde og etablering af gydepladser i de øvre åløb. Mange virksomheder og private har allerede doneret en række fine gaver til auktionen. De kan ses på festivalens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at forhåndsbyde på auktionsemnerne. Har nogen lyst til at bidrage med en sponsorgave, så skriv til Herning Kommune bakker op omkring festivalen med et tilskud på kr, samt etablering af toiletvogne, ligesom Ringkøbing Skjern Kommune stiller en underskudsgaranti på kr. Facebook, hjemmeside, nyhedsbrev, blad og kortbog I Lystfiskerforeningen af 1926 kommunikerer vi nu med medlemmerne på fem platforme: 1: Bladet Å-folk, der en gang om året bringer de vigtigste nyheder og regelændringer fra fiskevandet, en oversigt over årets aktiviteter, nyt om vand- og naturpleje og et resume fra det forgangne år. 2: Hjemmesiden, hvor de vigtigste nyheder bringes, sammen med spændende artikler og historier fra fiskevandet. Det er også her, du kan læse foreningens vedtægter, de sidste nye fiskeregler og finde de digitale kort over fiskevandet m.m. 3: På lystfiskerforeningens Facebook-side, en1926 finder du både de vigtige nyheder og 9

10 billeder fra fotokonkurrencen men her kan du desuden følge med i stort og småt, der relaterer til foreningen og til dig som lystfisker. 4: Nyhedsbrevet, der udsendes på mail, har fokus på de vigtige og uforudsete ting, der sker i løbet af året, og som bestyrelsen gerne vil være sikker på, du bliver informeret om. 5: Kortbogen Kort og Godt. Her får du en gang om året en oversigt over foreningens fiskevand og de for året gældende fiskeregler. Kortbogen kan du have liggende i fiskevesten eller i fisketasken. kategorier, flotteste laks fanget ved foreningens vand, samt flotteste havørred fanget ved foreningens vand. Præmierne uddeles på generalforsamlingen i 2015 og består af et diplom og en præmie til hver vinderfisk. Yderligere information om konkurrencen, om reglerne, og om tilmelding, kan findes på hjemmesiden på adressen: Fotokonkurrence Fotokonkurrencen i 2013 blev en stor succes. Der blev indsendt mange gode og smukke fiskebilleder, der var med til at gøre vores hjemmeside og vores Facebook-side endnu mere spændende end sidste år. Vi fortsætter konkurrencen i 2014, hvor du kan sende dit bedste fiskebillede til De indsendte fotos vil løbende blive bragt på hjemmesiden og på Facebook. Vinderen vil blive fundet og præmieret sidst på året. Regler: billederne skal være taget i Fiskekort på flere platforme Kort over foreningens fiskevand findes nu på tre forskellige platforme. Dels modtager du hvert år en lille kortbog, Kort og Godt, opdateret med de seneste regler og kort. Bemærk, at kortbogen er forsynet med årstal. Husk at få den rigtige med i tasken, da fiskevand og regler løbende ændres. Foreningens kort og fiskeregler findes også på internettet, på hjemmesiden Her er det også muligt at downloade sidste nye udgave af kortbogen, så man evt. kan have den liggende på sin smartphone eller Ipad. Der findes også en speciel fil med fiskevandet, der kan installeres og bruges på en Garmin navigator. Filen kan du få sendt pr. mail ved henvendelse til Fangstkonkurrence Konkurrencen om årets flotteste laks og årets flotteste havørred fortsætter i Men, fra og med i år, gælder konkurrencen ikke specifikke fiskevande. Der er kun to 10 Som en nyhed finder du i år i kortbogen et nyt stykke fiskevand ved Koldkur ved Karup Å. Det var her, Johannes Laursen, i sin tid, gik på modsatte side af åen og blandt andet fiskede med fluen, Johannes.

11 Benyttelsesrapporten Der er 120 medlemmer ud af ca. 600, der har sendt deres fangstrapporter/benyttelsesrapporter rettidig, altså så foreningen har modtaget dem senest 30. november Så i forhold til foregående års 64 rapporter er der en vis fremgang at spore, men selfølgelig stadig et alt for lavt antal set i forhold til medlemsantal. Ud fra rapporten kan man se, at det stadig er laksefiskeriet, der trækker i disse år, idet 66,33% af alle ture går til Skjern Å, mod kun 13,58% til Karup Å. For 10 år siden var senariet lige omvendt. Skønt at se det nye stykke ved Storeåen allerede bliver benyttet så meget som 7,4 % af alle ture. I alt er der blevet foretaget 1907 ture på foreningens vand. Her har medlemmer fanget 72 havørreder. Heraf er de 32 fanget i Karup Å. Det blev til flotte 50 laks. Den største blev fanget i Storeåen og var hele 13,6 kilo fordelt på 112 cm. 01. Karup Å v. Kirken 02. Karup Å v. Høgild 03. Karup Å v. Åkjær (Fly) 04. Karup Å v. Estvad - Skive 05. Skjern Å v. Skarrild - Hesteskoen Skjern Å v. Sdr.Felding 07. Skjern Å v. Kodbøl - Albæk 08. Karstoft Å v. Skarrildhus / Clasonsborg 09. Vorgod Å v. Troldhede + Ahler Gårde 10. Omme Å v. Farre + Omvrå 11. Omme Å v. Stovstrup - Sønderskov 12. Holtum Å v. Tornvig - Fasterholt 13. Storeå v. Bur Procentvis benyttelse 11

12 Islynene Af Anders Almskou 2013 var det første år for Lystfiskerforeningen af 1926 s juniorafdeling, Islynene. Det blev et år, der kom til at byde på mange spændende arrangementer samt fantastiske nye bekendtskaber. Begyndelsen En ny juniorafdeling var født, og vores første arrangement blev holdt i særdeles gode rammer i Skanderborg Lystfiskerforenings lokaler lige ned til Skanderborg Sø, lørdag d. 9/2, hvor vi havde intro-møde og grejtjek. Jeg tror, alle mødte op med sommerfugle i maven. Torben Thinggaard fortalte om, hvordan vi gerne ville køre juniorafdelingen og om dens grundprincipper. Der blev især lagt vægt på ideen om, at man skal så, før man kan høste. Derudover fik vi finpudset grejet, så det var klar til en sæson sammen med Islynene. Vi blev klogere på fiskene Lørdag d. 9/3 mødtes vi på DTU Aqua, hvor Finn Sivebæk holdt et forrygende foredrag om, hvordan vi kan gøre vores åer bedre. Han formåede at gøre det utrolig spændende, og da vi var færdige med foredraget, var vi alle sammen enige om, at vi havde lært utroligt meget. Da vores hoveder var blevet fyldt med viden, gik vi videre til Aqua parken for at nærstudere fiskene. Kystbamser i kikkerten Endelig kom dagen for den første fisketur søndag d. 31/3. Turen gik til Vejle Fjord efter havørreder. Kong Vinter havde lagt is på hele det inderste af fjorden, og den plads, vi først havde planlagt at fiske, var desværre frosset til. Vi tog længere ud i fjorden til en fin plads med åbent vand. Omstændighederne var bestemt ikke med os, vandet var kun et par grader varmt. Selvom det var bidende koldt, gav juniorerne den gas. Selv når vi sad og fik en bid mad, var der nogle, der ikke kunne stoppe med at fiske. Det var første gang, at det gik op 12 for mig, hvor dygtige og ihærdige juniorer, vi har. Det resulterede desværre ikke i fisk denne dag, men juniorerne fik styr på, hvordan en kystplads skal affiskes. Lystfiskeriets dag Søndag d. 19/5 deltog Islynene i arrangementet Lystfiskeriets Dag ved Højkilde Fiskesø i Skarrild. Lige bag søen slynger Skjern Å sig gennem et fantastisk smukt landskab. Vi tog en afstikker ned til åen og fiskede lidt på vores stykke ved Skarrild. Ole Damgaard havde medbragt 500 laksesmolt fra DCV, som vi hjalp med at sætte ud i åen, og som vi forhåbentligt kan få lov til at fange en dag. I søen lykkedes det også nogle af Islynene at fange et par regnbueørreder. Især Christian Rohde gjorde det godt med hele seks fisk. Fiskeweekend ved Skjern Å Lørdag d. 8/6 var der lagt op til et brag af en weekend, vi alle sammen havde glædet os til. Vi havde allieret os med de dygtigste instruktører på hver deres område. Det var bestemt ikke kun fiskeri, der stod på det tætpakkede program i denne weekend, men også fluebinding og kasteinstruktion.

13 Hugo Nielsen viste juniorerne, hvordan en tohånds-fluestang skal svinges, og vi fik mulighed for at prøve forskellige stænger fra Guideline. Jesper Pekruhn lærte juniorerne at binde en rigtig fed flue til det danske laksefiskeri. I løbet af weekenden fik vi fint besøg fra den danske ø med det fantastiske havørredfiskeri, nemlig Claus Eriksen fra Fyn. Claus havde kørt den lange vej sammen med sin søn for at binde det velkendte fluemønster, Pattegrisen, sammen med os. Vi havde også hoffotograf på hele weekenden i form af Niels Ib. Under fiskeriet stod Frederik Iversen for at guide de af juniorerne, der gerne ville fiske med spin, og Torben Thinggaard var i spidsen for fluefiskerne. Spinnefiskerne havde helt klart mest succes og havde flere fisk helt inde ved fødderne. Frederik Iversen viste virkelig, hvor dygtig han er, idet han fangede en havørred på 70 cm, som hurtigt blev genudsat. Det lykkedes også Jeppe Laursen at fange sin første havørred nogensinde, den var 50 cm. Derudover mødte juniorerne Søren Larsen fra DCV. Flere af juniorerne fangede arter, de aldrig havde fanget før og slog personlige rekorder. Natfiskeri Karup Å Lørdag d. 7/9 deltog Juniorafdelingen i arrangementet ved Høgild Møllegård. Juniorerne fik bundet nogle fede fluer til natfiskeri samt prøvet det fantastiske fiskeri i den mørke nat. Det lykkedes ikke nogle af juniorerne at fange en havørred, men de blev alle dygtigere til natfiskeriet - som var nyt for de fleste. Geddetur Lørdag d. 16/11 var vi på geddetur. Vi havde to elever fra fiskelinen på Aalestrup Naturefterskole med som instruktører, nemlig Jeppe Bøgh og Kasper Bach. Det lykkedes os at fange 25 gedder med en gennemsnitsstørrelse på 80 cm. Det resulterede i, at samtlige juniorer slog ny personlig rekord. Gedderne blev fanget på skaller og på flue. Specielt Jeppe Damkjær gjorde sig bemærket, idet han formåede at fange hele fem gedder, hvoraf de tre blev fanget på flue. Året med Islynene har været forrygende. Der skal her lyde en kæmpe tak til alle dem, der har været med til at gøre det til en succes. - Til instruktører der har brugt deres weekender sammen med os. - Til forældre der har kørt det ganske land tyndt, så vi kunne få lov til at være sammen med deres børn, og til alle andre, der har ydet en indsats. Fiskeweekend ved Tissø Lørdag d. 29/6 gik turen til Tissø, hvor Høng Sportsfiskeriforening havde inviteret os over til noget søfiskeri fra båd. Den første dag lykkedes det os at fange sandart, gedde og aborre. Dagen efter var der desværre for meget vind, og vi kunne ikke komme på søen, så vi fiskede i nogle lokale moser. Det var en rigtig god tur. En stor tak skal lyde til Høng Sportsfiskerforening for invitationen. 13

14 Fangstkonkurrence n 2013 blev et godt fiskeår for medlemmerne af Lystfiskerforeningen af 1926, der landede både flotte havørreder og laks i Skjern Å i Karup Å og i Storåen. Den årlige fangstkonkurrence, der hidtil har præmieret den flotteste laks fra Skjern Å og den flotteste havørred fra Karup Å, er grundet foreningens nye fiskevand i Storåen, i år udvidet til også at omfatte flotteste havørred og laks fra Storåen. I 2014 slår vi det hele sammen, så fangstkonkurrencen kun kommer til at gælde to fisk, nemlig flotteste laks og flotteste havørred fra foreningens fiskevand. Niels Iversen med 5,25 kilo sølvtøj. Vinder af konkurrencen, Årets flotteste havørred fra Karup Å 2013, blev foreningens gammelkendte storfanger, Niels Iversen fra Gadbjerg. Den flotte, blanke havørred, der målte 77 centimeter og vejede 5,25 kilo, blev fanget under Karup Å konkurrencen, Fra udspring til udløb. Niels Iversen fortæller om fangsten: - Min kone, Bodil, er med, når jeg deltager i konkurrencen. Vi bor altid på Hesselund Sø Camping. Allerede fredag aften fangede jeg, en havørred på 53 centimeter og 1,4 kilo. Lørdag var jeg igen ved åen, og godt nedstrøms Hagebro, prøvede jeg nogle kast med en Meps 3 spinner. I højt solskin og i klart vand huggede fisken klokken halv fem. 14 Havørreden blev målt til 77 centimeter og vejede 5,25 kilo. Senere viste det sig, at det var den største havørred, der var fanget under konkurrencen. Det var i øvrigt de eneste fisk, jeg fangede i 2013, på seks fisketure til åen. Årets flotteste havørred fra Storåen 2013 blev fanget af Bjarne Nielsen fra Svendborg. Bjarne beretter: - Jeg har været medlem af foreningen i mange år. Foreningens fiskevand passer til det fiskeri, jeg gerne vil dyrke. Jeg bor i Svendborg, så det er perfekt, at foreningen også tilbyder mulighed for overnatning. Fredag den 21. juni 2013 kunne min søde kone se, jeg var så ramt af fiskefeber, at hun foreslog, at jeg tog en tur til åen. Det var hurtigt organiseret - grejet står altid klart. Lørdag klokken elleve ankom jeg til Lystfiskerforeningen af 1926 s vand ved Storåen. Der var ideelle forhold, vind fra sydvest og regn. Jeg valgte at fiske med flue. Efter 20 minutter skete det endeligt - en fin fisk tog fluen hårdt ved modsatte bred. Glæden ved at have fisk på, vekslede med angsten for at miste den. Efter nogen tid så jeg fisken i overfladen - ikke som forventet laks, men en fin havørred. Fight og landing gik godt, og en smuk fisk lå i græsset. Min weekend var reddet. - Fisken målte 74 cm og vejede 5,4 kilo. Bjarne Nielsen med havørreden på 5,4 kilo.

15 Flotteste laks fra Skjern Å 2013 blev fanget af René Nielsen fra Herning. Rene Nielsen, der har en fiskehytte ved Skarrild, skrev lørdag morgen den 28/ på sin Facebook-væg: - Så vil jeg lige ned til åen et smut og se, om den store fisk stadigvæk er der. Den, jeg næsten fik op den anden dag. En times tid efter vendte Rene tilbage fra åen med hænderne fulde af fisk. Efter et kvarters fiskeri have den gamle hanlaks, Rene havde luret på et stykke tid, hugget på en Vibraxspinner. Laksen blev målt og kontrolvejet af formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Tonni Kjær Jensen. Fisken var 105 centimeter og vejede præcis 10 kilo. Laksen er Rene Nielsens første Skjern Å-laks. Endelig begyndte fisken at vise svaghedstegn, og efter ca. tre kvarters intens spænding, landede Carsten den store laks i fin stil, men med en ødelagt gaf som resultat. Laksen var nygået og sølvblank, 112 cm lang og vejede 13,6 kilo. René Nielsen med laksehannen fra Clasonborg Årets flotteste laks fra Storåen 2013 er fanget af Erik Linneberg, som fortæller: - Den 21. april kørte jeg til Storåen sammen med min gode ven, Carsten Nørgård, for at fiske på foreningens nye vand. Da vi kom til åen, var der allerede flere fiskere i gang, så vi bestemte os for at fiske fra parkeringen og nedstrøms. Carsten var ikke mere end lige kommet forbi det første sving, før jeg med et højt råb og store armbevægelser måtte gøre ham opmærksom på, at nu havde jeg altså laks på krogen, - og hvilken laks! De næste minutter fløj af sted, og vi måtte pænt følge med i laksens tempo, forbi træer og buske, godt hjulpet af andre venlige lystfiskere. Erik Linneberg med 13,6 kilo storlaks fra Bur. 15

16 Fotokonkurrencen I 2013 har der i Lystfiskerforeningen af 1926 været en konkurrence om årets flotteste foto. De tre bedste billeder er blevet udpeget af bestyrelsen, og vinderne blev kåret på generalforsamlingen. Nummer et blev Ole Damgaard fra Herning, med et flot foto af en solnedgang over Skjern Å ved Clasonborg. Nummer to blev Lars Emil Mikkelsen, der har indfanget et smukt og farverigt billede af en brasen i vandoverfladen. Nummer tre blev Ole Nelander Ziegler, hvis stemningsfyldte vinderbillede er taget ved Estvadgaard Bro ved Karup Å i det tidlige morgenlys. De tre vindere har hver modtaget et diplom og en lille præmie. Der var indsendt mange gode billeder til konkurrencen, og bestyrelsen har besluttet, at fotokonkurrencen forsætter i Husk derfor at tage kameraet med på fisketur og send dit bedste foto til så er du med i konkurrencen. Betingelserne for fotokonkurrencen er følgende: billedet skal være taget i 2014, billedet skal være taget ved foreningens fiskevand, og deltageren skal være medlem af foreningen. Lars Emil Mikkelsen, brasen i vandoverfladen. Morgenstemning ved Estvadgaard Bro, fotograferet af Ole Nelander Ziegler. 16 Ole Damgaards vinderfoto, solnedgang over Skjern Å ved Clasonborg.

17 Vestkystens bedste udvalg! Nordhavnskaj Hvide Sande

18 Fiskeoplevelser for alle Lystfiskerforeningen af laksefisker, Hans Bache, der mente, at der var behov for en forening, som kunne varetage lystfiskernes interesser. Fiskeoplevelser for alle Vort fiskevand i det Midt- og Vestjyske Lystfiskerforeningen af Over 60 km fiskevand i Midt- og Vestjylland 26,5 kilo, og bækørred, regnbueørred eller stalling. smukke, uberørte isfugl, vandstær, ulv og andre af Danmarks mest sjældne dyr. Medlemsfordele Mange medlemsfordele Smukt og alsidigt fiskevand Hytte ved Skjern Å Hytte ved Storåen Mulighed for overnatning ved Karup Å Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund Bladet Sportsfiskeren Fisketur med guide Rabat på overnatninger Spændende arrangementer, kurser, fluebinding Aktiv juniorafdeling medlemsfordele. Du bliver medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, som varetager dine interesser, og du modtager bladet Sportsfiskeren gratis. for at deltage i alle foreningens spændende arrangementer.

19 Hytter ved Skjern Å og Storåen takt med medlemsfrafald og i forhold til, hvor meget fiskevand foreningen råder over. Camping, og der er plads til fire i hytten. Alle campingpladsens faciliteter kan gratis benyttes af hyttens gæster. Hytten udlejes for en symbolsk betaling, men skal altid forudbestilles. du Ved vores fiskestykke ved Bur ved Storåen findes endnu en hytte. Hytten er til fri afbenyttelse, men bruges også af jægerne. Læs mere på internettet Niels Iversen med en forårslaks på 8,3 kilo foran foreningens hytte ved Skjern Å. lf26.dk kan du læse mere om Lystfiskerforeningen af Her bringer vi de sidste nye informationer om fiskeriet, fiskeregler og opslag om kommende arrangementer. Her findes digitale kort, ledsaget af fotos fra vore fiskevande. Lystfiskerforeningen af 1926 har også en side på Facebook, den kan findes på adressen: Her lægger vi små nyheder på fra foreningen, forbund, sammenslutninger, og hvad der eller kunne tænkes, at være af interesse for foreningens medlemmer. Indmeldelse Hvis du har lyst til at blive medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, kan du melde dig ind via vores hjemmeside: Her kan du også finde oplysninger om de forskellige former for kontingent, samt priser. Du er også velkommen til at kontakte kassereren, Per Fredskild, på mailadressen: eller på tlf: Bemærk grundet stor søgning, er der oprettet en venteliste, hvor ventende vil blive optaget i Skjern Å Karup Å Storåen Vorgod Å Karstoft Å Å Omme Å Holtum Å 4,5 km ved Skarrild 0,7 km ved Sdr. Felding 8,5 km ved Lundenæs, Albæk, Kodbøl 1,4 km ved udløbet 3,9 km ved Estvad Skive 2,2 km ved Åkjær og Fly 2,3 km ved Høgild 1,2 km ved Koldkur 0,2 km ved Karup Kirke 2,4 km ved Bur Kirke 15 km ved Ahler Gårde og Troldhede 3 km ved Clasonborg 8,5 km ved Stovstrup og Sønderskov 3 km ved Farre 0,5 km ved Omvrå 3 km ved Tornvig og Fasterholt

20 Overnatning ved Karup Å Alle LF26 s lystfiskere og naturelskere tilbydes nu overnatning på den hyggelige Høgild Møllegård, smukt beliggende i naturskønne omgivelser kun 100 m. fra LF26 s attraktive og helt fantastisk slyngede fiskevand. Der er også mulighed for spændende vandreture i de tilstødende skove. Høgild Møllegård Et af de hyggelige værelser Priser pr. nat: 1 person i enkeltværelse: 200,- kr. 2 personer i dobbeltværelse: 300,- kr. Ud over værelserne findes der en hyggelig fællesstue med TV. Der er fælles køkken med komfur, mikroovn, køleskab og adgang til fryser. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker. Der er gode indkøbsmuligheder i Karup by (5 km) Kontakt: Gårdejer Jens Aage Jensen Høgild Møllegård Åhuse Vej Karup Tlf.: (Skal du fiske, så husk dokumentation for medlemskab af LF26)

21 Skjern Å Af: Svend Laursen Med erindringen om 2012 premieren, hvor der var store laks, næsten i hobetal, og hvor kvoten på store laks blev fisket op på bare 14 dage, var alle meget spændte på, hvordan premieren i 2013 ville forløbe. Der var mødt endnu flere lystfiskere op end normalt. Men det viste sig hurtigt, at der ikke var nær så mange opgangslaks, som nogen havde forventet. Der blev mest fanget nedgængere, som der til gængæld var mange af. Årsagen skal måske søges i den kolde og nedbørsfattige vinter - eller også bare i, at opgangen havde normaliseret sig. Der kom aldrig en massiv opgang, men der var en jævn opgang hele foråret og hen over sommeren. Den forventede store opgang af smålaks sidst på sommeren, udeblev også - med det resultat at smålaksekvoten slet ikke blev opfisket. For at bedømme den samlede opgang af laks i åen, blev der i 2013 lavet et nyt bestandsestimat af D.T.U. Undersøgelsen viste en noget lavere opgang end tidligere år. Ved el-fiskeriet i december måned var der dog ikke nogen problemer med at fange de 100 laks, der hvert år skal bruges i udsætningsarbejdet. Det var blevet besluttet at stoppe med udsætning af havørredyngel, da man simpelthen ikke var i stand til at elfiske nogen moderfisk i åen. Men, ved el-fiskeriet i 2013, lykkedes det heldigvis at fange 19 havørreder, hvoraf hovedparten viste sig at være af den oprindelige stamme med den rigtige genetik, som tilhører de eneste havørreder, der må udsættes yngel af. Det vil, om alt går vel, resultere i, at der til foråret kan udsættes omkring stk. havørredyngel i åen. 17

22 Karup Å Af: Mikael Rønsholdt I skrivende stund er der kun få uger til, en ny sæson går i gang ved Karup Å. Spændende om det er i år, at de mange restaureringsprojekter gennem de sidste år i Karup Å s hovedløb samt tilløbsbække begynder at give frugt. Sæsonen 2013 ved Karup Å startede lidt som den foregående sæson med pæne fangster af nedgængere på premieredagen. De morgenfriske er dem, der oplever mest denne dag, da den megen uro på brinkerne hurtigt lægger en dæmper på fangsterne. De første måneder i foråret lå fangsterne lidt under 2012 niveau, men så kom der varme og en del vand i maj måned, og det vendte fangstlykken. I maj måned blev der indrapporteret hele 90 havørreder mod 26 året før. Men i maj jagtede jeg personligt uden held laks på dette tidspunkt. Det kunne godt være, man lige skulle havde ladet et par ture gå til Karup Å. Fiskeriet forblev godt til ind i juni, specielt på de nedre stræk, altså fra Hagebro og nedstrøms. Men ligesom man troede, at det gode vejr i juni kun kunne være et forbigående fænomen, kom nok den bedste sommer for familien Danmark i mands minde, men knap så god for os lystfiskere. Det gode vejr fortsatte langt ind i august med stort set ingen nedbør. Vandstanden faldt foruroligende, og det var som om, at de lidt brede og lavvandede stræk på de ydre stykker kun blev brugt som gennemgangsvand, og det var svært at finde fisk her. Mens der specielt om aftenen kunne fanges fisk højere oppe i Karup Å. De specielle vejrforhold gav da også udslag i en næsten halvering af fangsterne ved den årlige Karup Å konkurrence. Men hen i august kom der så endelig vand, og som man ved, ved Karup Å er vand og vind lig med havørreder. Så i august blev der indrapporteret 273 havørreder, hvilket er ret 18 pænt taget i betragtning af en lidt sløv start på måneden. Flot blank 2,6 kg. august fisk fra Karup Å I september havde jeg en pudsig oplevelse ved åen. På grund af det gode vejr ville jeg lufte min motorcykel og tænkte, at turen kunne lige så godt gå til Karup Å. Snart var jeg klar ved Karup Å med fluekæppen rigget til. Fiskeriet forløb i friskt tempo, og snart var jeg ude efter Mogenstrup spang ved de brede s-sving. Her havde jeg en aften ugen forinden set en stor hvirvel i vandet ovre ved modsatte side. Placeringen var blevet indprentet. Nu er det ellers ikke her, jeg bruger mest energi på at fiske, men da jeg ikke havde oplevet noget indtil da, tænkte jeg, at jeg lige ville lægge et par lange kast over til den anden side og se, hvad der ville ske. Første kast ligger kun få centimeter fra modsatte kant, fluen drifter tre-fire meter ud i åen, hvor den pludselig bliver taget hårdt. Jeg tænker, hvor heldig kan man være, og tilmed virker det som en rigtig stor fisk. Efter at havde fightet rundt med fisken i et par minutter, begynder jeg at undre mig over dens

23 opførsel og presser den længere over til min side af åen for at se størrelsen på dyret. Da den er få meter fra mig, vender den i et kæmpe rusk og forsvinder ud i åen igen, men anden gang jeg får presset fisken ind på nær hold, kommer en gedde på næsten en meter til syne. Jeg må nok sige, jeg var noget skuffet, men snart var skuffelsen lagt på hylden, og jeg tænkte kun på at befri åen for denne kæmpe kannibal. Da jeg stod et træls sted, fandt jeg gaffen frem, men da jeg rækker ud efter dyret, slipper fluen sit hold i kæften på dyret, og den glider stille og roligt tilbage i dybet. Ja, det var jo så her, jeg havde planlagt et billede at gedden, men ak. Så god jagt i den kommende sæson, den er der stadig! September og oktober var et par fine måneder ved åen. Her blev der gjort gode fangster alle steder i åen, og med ca. 400 indrapporterede fisk var det godkendt. Den største havørred, der er blevet fanget på vores stykker ved Karup Å i år, er ved Høgild. Desværre for vores tidligere formand, Carsten Fomsgaard, mistede han en rigtig stor fisk ved Høgild i efteråret. Dagen efter hans tur til åen blev der på samme sted så taget en havørred på over 10 kilo fra modsatte side. Han er sikker på, at det var hans fisk, der blev fanget. Strækket ved Karup Kirke har igen i 2013 stået for det stykke foreningsvand, der leverer flest fisk pr. fisketur. Selv om strækket er meget udskældt for dets tilgængelighed, leverede det sidst på sæsonen meget pæne fangster. Desværre er åen her de senere år blevet meget smallere, og man kunne godt ønske, at man under grødeskæring gik lidt hårdere til værks, specielt på kanterne. Den største havørred, der blev fanget ved Karup Å i 2013, stod Johnny Jeppesen (Johnny Filthat) for. Fisken blev fanget den 5. oktober på flue og var på hele 11,65 kg. fordelt på 94 cm. I alt blev der indrapporteret 204 havørreder over fem kilo, og gennemsnitsvægten på samtlige fangede havørreder i 2013 lå på 3,37 kg., hvilket er en lille stigning fra foregående år. Så mon ikke de gode tider ved Karup Å ligger og venter på os i den kommende sæson. 19

24 Storåen Af Torben Thinggaard Nedgang ved Storåen i 2013 De fleste havde nok set hen til premieren ved Storåen med en vis bekymring og muligvis også et stille håb om, at åen måske alligevel kunne overraske positivt. Imidlertid viste de dystre forudsigelser for forårsfiskeriet at holde stik. Enkelte store fisk, med 4 år i havet bag sig, blev fanget, f.eks. Erik Linnebergs fantastisk flotte fisk på 113 cm fanget på LF-26 vand og som med ret stor sandsynlighed, efter 1 eller 2 år i Storåen, havde befundet sig 4 år i Nordatlanten. Men de, der skulle udgøre rygraden i det tidlige fiskeri og senere en vellykket gydesæson, dvs. fiskene med 3 havår bag sig, var der skræmmende få af, og fangsterne var ringe trods det uset høje fisketryk i starten af sæsonen. Nogle tænkte, at det blot drejede sig om en forsinket opgang på grund af den forlængede og kolde vinter, eller at opgangen lod vente på sig, fordi der ikke var meget vand i åen. Siden hen viste disse antagelser sig dog ikke at holde stik. Sommerfiskeriet i Storåen var heller ikke prangende, men der kom dog nogle fisk op i mellemstørrelsen. Særligt på åens nedre dele begyndte fiskeriet at svinge sig op hen over sensommeren og i takt med et stigende antal grilse i åen, oplevede mange ude vestpå et rigtig godt fiskeri. Denne tendens fortsatte ind i efteråret, men de store fisk, der nu skulle være blevet farvede og som igen burde være mulige at fange, glimrede ved deres fravær. Storå-ørreden er en historie for sig selv og desværre en entydigt trist fortælling. I mange år er der blevet ofret meget store ressourcer på at øge bestanden, men dette arbejde har været helt uden succes. Årsagen skal findes i Nissum Fjord, hvor der bedrives et meget omfattende 20 heltfiskeri med bifangst af ørred og jf. fiskerikontrollen et særdeles hårdt ulovligt fiskeri. Det var således med stor spænding, at der blev set frem til den nye bekendtgørelse for Nissum Fjord. Denne foreligger nu, og der er foretaget indskrænkninger i det fiskeri, som påvirker vandrefiskene i fjorden. Men om disse indgreb er tilstrækkelige til at redde ørreden i Storåen, kan kun tiden vise. De samlede fangster i Storåen for laks i 2013 blev på 505 stk. mod 459 stk. i 2011 og 382 stk. i De samlede fangster i Storåen for havørreder i 2013 blev på 213 stk. mod 598 stk. i 2011 og 450 stk. i I efteråret 2013 blev det tid til DTU Aqua s bestandsestimat for opgangslaks i Storåen. Gennemsnitstørrelsen på de elektrofiskede laks var på kun 75 cm og størrelsesfordelingen på fiskene var som afspejlet ovenfor, idet der var enkelte fisk med 4 havår bag sig, alt for få fisk med 3 havår, nogle fisk med 2 havår og uset mange fisk med 1 havår bag sig. Gydemæssigt er dette noget rigtig skidt, idet store hunfisk producerer store, mange og livskraftige æg. Mens små hunfisk producerer få, små og mindre vitale æg. Dertil kommer, at kun ca. 20 procent af grilsene (fisk med ét år i havet) i Storåen er hunfisk. Det samlede bestandsestimat for opgangslaks i Storåen for 2013 blev stk. mod stk. ved seneste estimat i Der er med andre ord også tale om en antalsmæssig nedgang, om end denne langt fra er så stor som i f.eks. Skjern Å. Skal man prøve at lede efter et halmstrå at gribe fat i, må det være, at det store antal grilse i princippet lover godt for fremtiden. Dette fordrer dog, at denne årgang har mange søskende i havet, at disse overlever de næste 1-3 år, og at de dermed har mulighed for at komme tilbage til Storåen.

25 Vandpleje Af Torben Thinggaard LF-26 s vand- og fiskepleje i blev et begivenhedsrigt år for LF-26 s vandplejeudvalg med tilknyttede hjælpere. I april og september deltog Torben Pedersen og undertegnede i DSF s og DTU Aquas vandplejekurser, og vi er nu færdiguddannede i at konstruere gydebanker og andre faunaforbedringer, der virker. I Karup Å-systemet er der i det forløbne år blevet bidraget med følgende: - Udsætning af yngel. - Elektrobefiskning af moderfisk. - Fundraising til vandpleje (Karup Å- konkurrencen). - Konstruktion af gydebanker i Egelund Bæk og Åresvad Å. I Storå-systemet har vi bidraget med følgende: - Løbende samarbejde med øvrige parter i SvS vandplejeudvalg. - Møde med interessehavere ved Råsted Lilleå, august Løbende dialog med Herning Kommune om generel forbedring af de fysiske forhold, herunder okkerbekæmpelse, i Storå-systemet. - Løbende dialog med Holstebro Kommune om fysisk forbedring af Storå-systemet. - Løbende dialog med DTU Aqua om fysisk forbedring af Storå-systemet. - Udsætning af laks: 1-års, forår ½- års efterår, Udlægning af skjulesten og udplantning af vandranunkler på gydebanker i Storåens hovedløb. - Yngelundersøgelse i Gryde Å, september Etablering af tre gydebanker i Gildbjerg Bæk / Råsted Lilleå-systemet, nov I Skjern Å-systemet har vi bidraget til følgende: - Løbende samarbejde med øvrige parter i SÅS vandplejeudvalg. - Løbende dialog med DTU Aqua om forbedring af fysiske forhold i Skjern Å- systemet. - Observation af udsætning af laks: 1-års, forår ½-års efterår, Observation af yngelundersøgelser i Vorgod Å, Fjederholt Å, Holtum Å, Gundesbøl Å, samt Skjern Å s hovedløb. - Udlægning af skjulesten og udplantning af vandranunkler på - samt genluftning af - gydebanker i Vorgod Å. - Forberedelse af etablering af gydebanker i Skjern Å s hovedløb. - Udpegning og planlægning af etablering af gydebanker og andre faunaforbedringer for særligt ørreder i Sønderbæk, Tranholm Bæk, Bolsvad Bæk, Vorgod Å, Birkebæk og Brande Å. 21

26 Vandpleje Karup Å Af: Mikael Rønsholdt Foreningen var ved flere lejligheder travlt beskæftiget med vandløbsaktiviteter i 2013 ved Karup Å. I januar var undertegnede og Carsten Fomsgaard ude og foretage gydebankeoptælling i Rabisbæk samt Hullet. Begge bække ligger i forbindelse med stykket ved Høgild. Her har foreningen ansvarsområde i forhold til Karup Å sammenslutningens vandpleje. Ved begge bække havde der været gydeaktiviteter, men en kontrolbefiskning senere på året af bækkene viste desværre en foruroligende mangel på yngel. Hvad det skyldes, vil der blive analyseret på senere. Den 29. maj var Lystfiskerforeningen ude at udsætte yngel. I alt skulle der denne dag udsættes stk. yngel i tilløbsbække til Karup Å. Bent, et medlem fra Viborg lystfiskerforeningen, og jeg skulle fordele stk. på 3 stationer ved Egelund Bæk. Fiskeyngel fra Lundby fiskeopdræt får her friheden i Egelund Bæk Den 22. juni var foreningen behjælpelig med at udlægge 75 meter gydegrus i Egelund Bæk. Projektet blev gennemført med hjælp fra Jysk Naturpleje. Egelund Bæk ligger lidt nedstrøms Høgildbro med udløb på sydsiden af Karup Å. Den 10. august stod den igen på grusudlægning. Denne gang var det Årsvad Å, der stod for tur. Da der på udlægningsstykket var en del skrænter, blev der lagt en slidske ud, hvorefter man spulede gruset ned i åen. Efter senere vurdering af gydebankerne har man besluttet at gøre åen lidt bredere, så man får en større gydebanke med knap så dybt vand. I august var foreningen igen repræsenteret ved den årlige Karup Å konkurrence. Her var der hjælpere i boderne til salg af kaffe m.m. I vandplejeudvalget var vi en halv snes stykker, der havde med Karup Å Whisky projektet at gøre. Alene salg af whisky gav et overskud på over ,- kr. - ganske pænt. Men at hele Karup Å konkurrencen kunne kaste over ,- kr. af sig, er bare fantastisk flot. Den 27. september var det igen Carsten og jeg, der var ude at udsætte fisk. Denne dag skulle der udsættes stk. halvårshavørreder i tilløbsbække til Karup Å. Carsten og jeg skulle fordele stk. på 3 stationer ved Rabisbæk. 1. og 2. november blev der holdt vandplejeweekend på pension Højbo. Her startede vi fredag med et lille kursus i gydebankeetablering samt et længere foredrag om restaurering af vandløb. Efter en heftig overnatning med hornmusik og whisky, blev vi om morgenen alt for tidlig delt i 2 hold. Carsten og jeg kom sammen med 3 andre til Årsvad Å lidt opstrøms Karup by, hvorefter resten af deltagerne skulle lave et projekt i Haller Å. Projektet gik ud på nedstrøms en lille vejbro at skulle etablere en ca meter lang gydebanke. Det så i starten noget uoverskueligt ud, men efter nogle timers hårdt arbejde med greb og spader, fik vi gjort stykket klar til udlægning af gydegrus. To uger efter kom Jysk Naturpleje så og lagde 75 m3 gydegrus ud på strækket, og en fantastisk gydebanke var færdig. Sidst i december var jeg en tur forbi stykket, og her havde der allerede været stor aktivitet. 22

27 Den nye gydebanke ved Årsvad Å. Lørdag den 30. november var så første dag for det årlige el-fiskeri ved Karup Å. Det var imødeset med en vis spænding, da det de sidste par år har været meget skuffende fangstmæssigt. Så er det jo også altid spændende, når starten går fra vores Kirkestykke. Jeg kan ligeså godt sige det med det samme. De tidligere års dårlige fangster var glemt få minutter efter, dette årets el-fiskeri var gået i gang. Fiskene kom i en jævn strøm over hele dagen, og først på eftermiddagen havde man allerede fanget 101 havørreder. Heraf var kun 23 hanfisk, så derfor tog det lille el-fiskerhold fredag den 6. december op og el-fiskede fra Uhre dambrug til udløbet fra Elværksdambruget. Her fangede man 30 hanfisk. Lørdag den 7. december blev en ren hyggedag. Her el-fiskede vi fra Flyvestation Karups hytte. Da vi havde fanget 30 fisk, blev fiskeriet afsluttet, da der kom meldinger fra Trevad Ørredpark om, at de havde fisk nok. På Trevad Ørredpark gav de strøgne havørreder tilsammen 18 liter rogn. 23

28 Rydningsholdet Af: Tonni Kjær Jensen Rydning ved Omme Å Den 23. marts 2013 var Bjarne Kjær og Verner Mortensen ude med motorsav og buskrydder ved Omme Å, ved Sønderskov. Et enkelt træ fik lov til at blive stående tilbage i vandkanten. Fiskestykket er nu klar til at blive indtaget af vore medlemmer. Rydning ved Skjern Å Den 13. april Alt var ved at være på plads til laksepremieren i Der var sat nye skilte op ved vores nye fiskevand i Storåen ved Bur. Rydningsholdet mente, at et stykke fiskevand ved P3 på Clasonsborg-stykket trængte til at blive ryddet. Hvis de store træer blev fjernet, ville der være rigtig gode muligheder for at befiske et strategisk godt sted på åen, hvor en laks kunne stoppe op. Et meget flot arbejde blev udført. Af de store træstammer lavede man en bænk, så formanden kunne hvile ud, når han havde fisket sit foretrukne fiskevand igennem. Rydningsholdet bestod denne gang af Bjarne, Verner, Søren, Helmuth og Erik. Det er dejligt, at vi har medlemmer, der gerne kører fra Horsens, Kolding og Esbjerg for at hjælpe til. En stor tak til dem fra foreningen. Bjarne Kjær glæder sig over foreningens nye rydningsudstyr, som er betalt med midler fra Friluftsrådet. Udstyret betyder, at det fremover bliver lettere at rydde langs vore å- strækninger, da der stort set ikke er store træer længere. Det meste kan klares med vores kraftige buskrydder. Vandpleje på kirkestykket Lørdag den 10. maj var der gang i naturplejen på Lystfiskerforeningen af 1926 s stykke ved Karup Å, ved kirken i Karup. Den vigtigste opgave var at få fjernet bjørnekloen. Dette arbejde var heldigvis lettet betydeligt på grund af Bjarnes indsats i 2012, hvor Bjarne fjernede 100 til 150 stk. bjørneklo. Bestanden var reduceret til ca stykker. Da dette arbejde var overstået, gik Bjarne og Erik Jønson i krig med den pil, der var ved at vokse op ude på engstykket, samt den store pil, der var væltet i svinget ved jernbanen. Den er nu fjernet, så det sidste sving igen kan befiskes. Enkelte træer fik lov at blive stående, så de kunne give standpladser med skygge og lidt udfordringer for lystfiskeren. 24 Det kan dog stadig være en stor udfordring at gå enkelte steder på stykket, hvilket vi i 2014 vil have fokus på og forsøge at finde en løsning, der tilgodeser fredningsbestemmelserne.

29 Aktiviteter 2014 Premiere-fiskeri ved Karup Å Tid: 1. marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer, ved Karup Å. Når morgen- og formiddags-fiskeriet er vel overstået samles vi kl. 13 i den hyggelige fiskestue på Høgild Møllegård, til en gang gule ærter, en øl eller vand og måske en lille én. Prisen for de gule ærter, en øl og en snaps er 50 kr. Af hensyn til indkøb af mad og borddækning skal tilmelding ske senest en uge før til Børge Erland Jensen på mail: eller tlf.: Fluebinderdag Tid: 9. marts kl Sted: Aqua, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg Silkeborg Fluebinderlaug inviterer medlemmer af fluebinderlauget samt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 til fluebinderdag. Vi binder fluer sammen med Torben Bastrup, der både er fluefisker og en meget dygtig fluebinder. Der vil blive bundet skindfluer til Karup Å og til Skjern Å. Deltagerne skal medbringe fluestik, værktøj, lim og lak, samt bindetråd i hvid, sort og rød. Materialer til fluerne medbringer Torben Bastrup. Der kan købes pølser, kaffe og brød til rimelige priser. Tilmelding til Børge Erland Jensen på mail: eller tlf Premiere-fiskeri ved Skjern Å Tid: 16. april Sted: Foreningens hytte på Sdr. Felding Camping, Søndergade 7, 7280 Sdr. Felding Dagen, alle laksefiskerne har ventet på vinteren igennem, med spænding. Storlaksen er gået op i Skjern Å vil den hugge? Vi samles ved foreningens hytte på Sdr. Felding Camping, hvor slagets gang følges spændt. Klokken 9 er der rundstykker til alle morgenfriske fiskere - kaffen skal I selv medbringe. Klokken 13 er der en gang biksemad og en øl til 50 kr. Der er indvejning til kl. 16 og præmie til dagens flotteste laks. Tilmelding skal ske senest en uge før. Kontakt bestyrelsesmedlem, Verner Mortensen på mail: eller tlf.: Skjern Å Lystfiskerfestival Tid: maj, begge dage Sted: Skarrild Det bliver to dage med knald på, masser af oplevelser og hyggeligt socialt samvær, når Lystfiskerforeningen af 1926, i samarbejde 25

30 med Silkeborg Fluebinderlaug, for første gang slår dørerne op til Danmarks største udendørs fiskefestival. Foruden førende grejforretninger og fiskegrejsproducenter fra ind- og udland, får festivalen besøg af nogen af verdens bedste fluekastere. Andre af aktørerne er fluebindere, stangbyggere, knivmagere, pileflettere, kunstnere, fluefiskere, foredragsholdere og meget andet. Festivalen sætter fokus på Skjern Å og de vilde danske laksefisk. To dages deltagelse i festivalen koster 100 kr. Der er mulighed for at overnatte i sommerhus, i bed and breakfast, på hotel eller campingplads i området. Har du telt med, og kan du undvære strøm, kan du overnatte på festival-campen for 50 kr. Læs mere om festivalen andetsteds i bladet eller på lystfiskerfestivalens hjemmeside til vandpleje og udsætninger i Karup Å- systemet. Læs mere om konkurrencen og tilmelding på Karup Å Sammenslutningens hjemmeside: Natfiskeri og fluebinding ved Karup Å Tid: september Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup På opfordring gentages succesen med fluebinding og natfiskeri ved Karup Å. Igen i år får vi besøg af et firmaet FutureFly, som viser - og fortæller om - nogle af de nyeste materialer og ideer inden for fluebinding. FutureFly medbringer to af Danmarks bedste fluebindere, når det gælder lakse- og havørredfluer nemlig Brian Størup og Finn Nielsen. Du kan læse mere om FutureFly og fluebinderne på Vi starter lørdag aften kl. 13 med fælles fluebinding, drikker kaffe, spiser aftensmad og hygger. Derefter er der natfiskeri efter havørred i Karup Å og søndag morgen kl 9 er der rundstykker og kaffe til de morgenfriske natfiskere. Det koster 125 kr. at deltage i arrangementet og forhåndstilmelding skal ske til: Børge Erland Jensen på mail: eller tlf.: Karup Å konkurrence Fra Udspring til Udløb Tid: august Sted: Trevad Ørredpark, Møllevej 1, 7800 Skive. På 14. år afholder Karup Å Sammenslutningen en stor fiskekonkurrence, der går over tre dage og indeholder masser af spændende og sjove arrangementer. Det koster 250 kr. at deltage i konkurrencen og overskuddet fra konkurrencen går ubeskåret Sæsonafslutning ved Karup Å Tid: 26. oktober Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup 26

31 Efter formiddagsfiskeriet er vel overstået, afsluttes fiskesæsonen, traditionen tro, ved Karup Å med en gang suppe i den hyggelige, varme fiskestue, hos vores lodsejer, Jens Aage Jensen, på Høgild Møllegård. Prisen for suppe og en øl eller vand er 50 kr. Forhåndstilmelding skal ske til Børge Erland Jensen på mail: eller tlf.: El-fiskedag Tid: 7. december kl Sted: Danmarks Center for Vildlaks, Ånumvej 163, 6900 Skjern Danmark Center for Vildlaks holder åbent hus og el-fiskedag ved Skjern Å. Kom og vær med, når Skjern Å-storlaksen elfiskes i åen og bringes til avlscentret på Ånumvej. Efterfølgende er der foredrag om sidste nyt om Skjern Å-laksen, gløgg, æbleskiver og lotteri med fine præmier. Nærmere oplysninger finder du på vores hjemmeside senere på året. Skjern Å Fluebinderdag Tid: 8. november kl Sted: Klubhuset ved idrætspladsen bag Laksestien i Skarrild, 6933 Kibæk. Vi hygger og binder Skjern Å-fluer til næste sæson, måske får vi også besøg af en lokal fluebinder. Tilmelding til Nils Mogensen Svalebøg på mail: eller tlf Generalforsamling i Lystfiskerforeningen af 1926 Tid: 11. januar 2015 kl Sted: Troldhede Kultur- og Idrætscenter, Idrætsallé 1, Troldhede, 6920 Videbæk Generalforsamling og uddeling af præmier og diplomer til årets storfangere og vinderne af fotokonkurrencen. 27

32 4

33 Fangst- og benyttelsesrapport 2014 Rapporter vedrørende fangst og benyttelse af fiskevandet: Dato: Fangststed kort nr.: Fiskeart: Længde: Vægt: Agn: Bemærkninger: (garnskader o.a.) Nr: Å: Fangststed: Antal Fisketure: 1 Karup Å Karup Kirke 2 Karup Å Høgild 3 Karup Å Koldkur 4 Karup Å Åkær - Fly 5 Karup Å Estvad - Skive 6 Skjern Å Clasonborg, Skarrild, Hesteskoen 7 Skjern Å Sdr. Felding 8 Skjern Å Lundenæs, Albæk, Kodbøl 9 Skjern Å Ved udløbet 10 Karstoft Å Skarrildhus 11 Vorgod Å Ahler Gårde 12 Vorgod Å Troldhede 13 Omme Å Stovstrup - Sønderskov 14 Omme Å Farre - Omvrå 15 Holtum Å Tornvig - Fasterholt 16 Storå Bur kirke Bemærkninger: Rapporten skal være fremsendt til kassereren senest d. 30. november 2014, også selvom der ikke er fanget fisk, og der ingen fisketure er foretaget. Der udtrækkes en sponsoreret gave blandt de rettidigt indkomne rapporter. Indsendt af: Navn: Tlf.: Adresse:

34

35 Siden Sidst Referat fra generalforsamlingen søndag den 12. januar 2014 i Spinders Hus Trevad Knap 40 medlemmer var mødt op for at deltage i en af foreningens vigtigste aktiviteter årets generalforsamling. Ved hver plads havde bestyrelsen uddelt forskelligt skriftligt materiale, som blev studeret flittigt af de interesserede deltagere. Punkt 1. Valg af dirigent Mikael Rønsholdt blev sædvanen tro valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Punkt 2. Formandens beretning Tonni Kjær Jensen aflagde en fyldestgørende og omfattende beretning, der kan læses på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt. Under formandsberetningen fortalte Torben Thinggaard om juniorafdelingens aktiviteter, der også ligger på hjemmesiden. Punkt 3. Kassereren aflægger regnskab Per Fredskild gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på kr ,-. Regnskabet blev godkendt. Punkt 4. Forslag til budget 2014 Per Fredskild fremlagde budgettet for 2014, der er baseret på 625 medlemmer, og som udviser et budgetteret overskud på kr ,-. Dette på trods af at lystfiskerforeningen af 1926 har lejet meget nyt fiskevand i Punkt 5. Forslag fra medlemmer Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Per Fredskild modtog genvalg. Nils M. Svalebøg modtog genvalg. Punkt 7. Valg af suppleanter Bjarne Kjær modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Børge Erland, som blev valgt uden modkandidat. Punkt 8. Valg af revisor Carsten K. Fomsgaard modtog genvalg. Punkt 9. Næste generalforsamling Næste generalforsamling afholdes søndag den 11. januar 2015 klokken 13.00, i Troldhede kultur og Fritidscenter, i Troldhede. Punkt 10. Eventuelt Nils M. Svalebøg fortalte om, at den afholdte fotokonkurrence, havde været en stor succes. Der var indsendt mange gode billeder. Fotokonkurrencen er god PR for foreningen, da der er mange gode billeder fra fiskevandet. Fotokonkurrencen blev vundet af Ole Damgaard med et billede af en flot solnedgang. På andenpladsen kom Lars Emil Mikkelsen, der havde fotograferet en brasen i overfladen. Tredjepladsen gik til Ole Nelander Zeigler for et billede af morgenstemning ved Estvadgaard Bro ved Karup Å. Præmier var sponseret af forlaget Svalebøgen. Præmie for årets flotteste fangster gik til Niels Iversen, der modtog diplom for en Karup Å-havørred på 5,25 kilo, Bjarne Nielsen, der modtog diplom for en Storå-havørred på 5,4 kilo, Rene Nielsen, der modtog diplom for en laks fra Skjern Å på 10 kilo og Erik Linneberg, der modtog diplom for en laks fra Storåen på 13,6 kilo. De fire præmier til vinderne af konkurrencen var sponseret af Lystfiskeren i Hvide Sande. Lystfiskerforening af 1926 s guldmærke Den Gyldne Fisker blev uddelt til juniorlederne Torben Thinggaard og Anders Almskou, samt til bestyrelsesmedlem Nils Mogensen Svalebøg. Medlemmer som har ydet en særlig indsats for foreningen i Der blev også trukket lod om en præmie blandt de indsendte fangst- og benyttelsesrapporter for Vinderen blev Kristian H. Møller. 31

36

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2015 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Nr. 18 Februar 2012 Årgang 86. Medlemsorientering for LF26

Nr. 18 Februar 2012 Årgang 86. Medlemsorientering for LF26 Nr. 18 Februar 2012 Årgang 86 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2012 Formand: Tonni Kjær Jensen Lyøvej 9, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 97 11 96 22 Mail: t.kjaer.jensen@gmail.com

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å Petersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Nr. 22 Februar 2016 Årgang 90. Medlemsorientering for LF26

Nr. 22 Februar 2016 Årgang 90. Medlemsorientering for LF26 Nr. 22 Februar 2016 Årgang 90 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2014 Formand: Tonni Kjær Jensen Lyøvej 9, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 25 47 67 20 Mail: t.kjaer.jensen@gmail.com

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2017

KORT OG REGLER Foråret 2017 KORT OG REGLER Foråret 2017 REVIDERET 18-03-2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Revideret 18-03-2017 Fiskeregler for Omme Å Zone 1 (Farre-stykket) Omme Å er en

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem:

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Oversigtskort for Herning Sportsfiskerforening Oplag: Kortet er trykt i 400 eksemplarer. Copyright: Kortet er udgivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og må ikke kopieres. Kontaktpersoner:

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen Klubhuset For første gang i den tid jeg har været medlem af Grindsted Sportsfiskerforening afholder vi nu generalforsamling i egne

Læs mere

En svanefamilie hygger sig på afstand.

En svanefamilie hygger sig på afstand. Ned ad Åen i kano 1974 Jeg var 1974 på kanotur alene. Jeg tog den store tur fra Vester Mølle til Dommergården ved Skjern så godt som Ringkjøbing fjord. Turen Startede den 8. Juli 1974 ved at sætte kanoen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling Formandens beretning. Klubhuset. Fiskeriet 2015

Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling Formandens beretning. Klubhuset. Fiskeriet 2015 Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling 2016. Formandens beretning. Klubhuset Sidste år lagde jeg ud med at fortælle om klubhuset, og det gør jeg også i år. Klubhuset har igen været basen for

Læs mere

G F F NYT. Nr

G F F NYT. Nr G F F NYT. Nr. 31 2016 Bestyrelse 2016: Formand: Torben Kristensen Frederiksberggade 28 8883 Gjern Tlf. 50 87 50 02 Næstformand/sekretær: Jens Covinius Østergårdsvej 11 8600 Silkeborg Tlf. 26 29 32 37

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Velkommen til en ny sæson. Den

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Medlemsorientering for LF 1926

Medlemsorientering for LF 1926 Nr. 16 Februar 2010 Årgang 84 Medlemsorientering for LF 1926 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse Formand: Verner Mortensen Bakkevej 2 6870 Ølgod Tlf. 75 24 47 69 Mail: vernermortensen@hotmail.com

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. marts 2012 9. marts 2012. Nr. 232. Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30-31, 32, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR Formand: Kim Andersen Søparken 77 6230 Rødekro Mobil: 28 94 04 75 Mail: kim-salmo@mail.dk Næstformand: Carl Petersen Hedeløkke 12, Bodum Mobil: 51 21 00 05 Mail: djcdp@petersen.mail.dk Kasserer: Dieter

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009.

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Så er der igen gået et år og det er tid til at gøre status. 2009 har budt på udfordringer i form af meget grøde i åen, sløjt sommerfiskeri

Læs mere

Visionsaften 1.0 opsamling

Visionsaften 1.0 opsamling Visionsaften 1.0 opsamling Den 3. juni 2013 var der arrangeret Visionsaften på Gasværket, hvor ca. 25 medlemmer havde valgt at dukke op. Mødet handlede om at give bud på, hvordan BLF skal se ud om 5 år

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden August 2015 Nr. 100 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Ny starter efteråretssæsonen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere,

KONKURRENCER 2009 Til forårskonkurrencen d. 09-05-09 var der 20 deltagere, G.F.F. NYT. Bestyrelsen for 2010: Formand: Søren Drachmann Dybdalsvej 7a 8641 Sorring Tlf. 21 62 40 74 Næstformand / sekretær: Torben Blohm Thorsøvej 21 8882 Fårvang Tlf. 86 87 18 33 Kasserer: Torben Kristensen

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere