Revisor certificeringsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisor certificeringsordningen"

Transkript

1 Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14

2 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning for penge- og realkreditinstitutter er, at øge kvaliteten af den eksterne revision og dermed understøtte tilliden til den finansielle sektor. Ordningens udformning betyder imidlertid, at det er ret få personer, der vil leve op til de krav, der stilles, for at blive revisor i et kreditinstitut, når ordningen er fuldt indfaset. Formentlig ikke mere end personer. Dermed skal personer have ansvaret for revision af en penge- og realkreditinstitutter med en balance på omkring 400 pct. af bruttonationalproduktet. Det er en meget omfattende opgave. Arbejdspresset for de få revisorer bliver særligt stort i regnskabssæsonen, hvilket kan få negative konsekvenser for revisionskvaliteten. Derudover kan det være vanskeligt, at få sin certificering igen, hvis man først mister den, fordi andre certificerede revisorer overtager ens klienter og certificeringen skaber nogle markedsbarrierer for ikke-certificerede revisorer. Fx kræves at revisoren skal have revisionserfaring fra mindst tre finansielle institutioner inden for de seneste 5 år. Certificeringsordningen skal ses i sammenhæng med, at de ressourcer, som indgår i den eksterne revision af SIFI er, i forvejen er langt mindre end for andre, store virksomheder, jf. analyse om hvor meget information en revisor kan overskue? 1 1 Se 2

3 2 Revisor certificeringsordningen En ny bekendtgørelse pr. 1 januar 2014 stiller krav om, at alle revisorer i finansielle virksomheder skal være certificeret af Finanstilsynet. Der indføres to certificeringsordninger: en for penge- og realkreditinstitutter og en for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. For at opnå Finanstilsynets certificering skal en revisor, når ordningen er fuldt indfaset, have beskæftiget sig med ydelser til finansielle virksomheder i mindst timer inden for de seneste 5 år. Heraf skal mindst timer vedrøre egentlige revionstimer for den type virksomhed, revisoren ønsker at blive certificeret til. Dette krav svarer til 200 debiterede timer årligt. Desuden skal timer ved revisionsydelser være opnået hos mindst 3 virksomheder inden for penge- og realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Det er altså ikke nok kun at lave mange revisionsydelser for én finansiel virksomhed. Mindst 50 pct. af timerne med revisionsydelser skal være udført som underskrivende revisor eller som leder af et revisionsteam. Alle timerne skal være udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor. Derudover skal revisorerne gennemføre en efteruddannelse på minimum 60 timer over 3 år specifikt rettet mod finansielle virksomheder, udover den efteruddannelse, der kræves for andre godkendte revisorer. Det samlede udbud af revisionstimer for penge- og realkreditinstitutter er begrænset af antallet af penge- og realkreditinstitutter samt det gennemsnitlige timeforbrug en partner eller meget erfaren revisor realistisk kan bruge i forbindelse med revision af årsregnskaberne. Ved udgangen af 2012 var der 98 pengeinstitutter og 7 realkreditinstitutter i Danmark. Opgjort på koncernniveau svarer det til 101 institutter. Der er imidlertid stor forskel på, hvor mange revisionstimer der anvendes i forbindelse med årsregnskaberne for de forskellige institutter. Ud fra de oplyste timeantal fra revisionsbranchen kan timeantallet for underskrivende revisorer og leder af et revisionsteam samlet set groft opgøres som angivet i tabel 1. 3

4 Tabel 1 Samlet antal revisionstimer for underskrivende revisorer og leder af et revisionsteam Gruppe, koncern Antal Revisionstimer Samlet Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Færøerne Samlet Anm.: Kilde: 1) Indeholder alle gruppe 1 banker (5 stk.) opgjort på koncernniveau samt BRFkredit. 2) Indeholder alle gruppe 2 banker (11 stk.) samt DLR-kredit og LR-kredit. 3) 300 timer svarer til ca. 18 pct. af et helt arbejdsår med 44 arbejdsuger og en gennemsnitlig arbejdsuge på 37,5 time. 4) Knap timer kan umiddelbart fremstå som få timer, men skal bl.a. ses i lyset af at Finanstilsynet stiller særlige krav til intern revision, som foretager en stor del af revisionsarbejdet som den eksterne revision anvender. Finanstilsynet og egne beregninger Dermed kan det samlede udbud af revisionstimer for den underskrivende revisor mv. opgøres til knap timer årligt. Det betyder, at det maksimale antal certificerede revisorer inden for penge- og realkreditinstitutter afgrænses til omkring 35 personer (6.990/200) når certificeringsordningen er fuldt indfaset. Derudover kommer de skærpede krav til efteruddannelse, krav om yderligere 100 debiterede revisionstimer årligt til finansielle virksomheder, at de debiterede timer skal være udført på mindst tre finansielle virksomheder og at revisionen skal være udført af statsautoriserede revisorer med betydelig erfaring (fx partnere eller leder af et revisionsteam). Desuden vil en konsolidering af sektoren, som er sket gennem de seneste 5-6 år og senest med fusionen af Jyske Bank og BRF-kredit, begrænse udbuddet af revisionstimer yderligere. Omvendt kan ordningen betyde, at underskrivende revisorer mv. anvender flere timer på at revidere pengeinstitutter ift. hvad de hidtil har gjort. Revision af virksomheder foregår løbende henover året, men hovedparten af de timer bruges i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet i første kvartal. Det kan skabe et for stort arbejdspres når antallet af revisorer samtidig reduceres til omkring personer. Det kan svække revisionskvaliteten. Til illustration har en underskrivende revisor mv., i gennemsnit arbejder 37,5 timer pr. uge en maksimal arbejdskapacitet på 450 timer (12*37,5) i første kvartal. For 35 revisorer giver det knap arbejdstimer. Hvis det antages, at de underskrivende revisorer mv. (som typisk er partnere eller revisorer med meget lang erfaring) også har andre opgaver og derfor kun kan bruge 1/3 af al deres tid på revision af penge- og kreditinstitutter reduceres arbejdskapaciteten til ca timer for alle 35 revisorer. Hvis det endvidere antages 4

5 at 2/3 af de revisionstimer bruges i første kvartal giver det knap timer. Det kan netop klares inden for den arbejdskapacitet som e r til rådighed, men samtidig er ressourcerne til revision af store kreditinstitutter i forvejen væsentligt lavere end for andre store virksomheder (målt ift. til balancen). Dette er selv sagt en forenklet måde at anskue flaskehals problemet på og reviso rer arbejder formentlig også mere end 37,5 time pr. uge i første kvartal, men det illustrerer, at ordningen utilsigtet kan skabe et for stort arbejdspres, som kan få konsekvenser for revisionskvaliteten. Certificeringsordningen indeholder en række overgangsbestemmelser med bl.a. lavere mindste krav til, hvor mange revisionstimer revisorer skal op på for den type virksomhed, revisoren ønsker at blive certificeret til. Kravet til antallet af debiterede timer over en 5 årige periode for 2014, 2015 og 2016 er således hhv. 400, 600 og 800 timer, svarende til 40 pct., 60 pct., og 80 pct. af antallet af timer når certificeringsordningen er fuldt indfaset. Dermed bliver det årlige gennemsnitlig timekrav også reduceret til 80, 120 og 160 i hhv. 2014, 2015 og Det betyder, at for et uændret udbud af revisionstimer, som angivet i tabel 1, vil det maksimale antal certificerede re visorer være i omegnen af 87, 58 og 44 i hhv. 2014, 2015 og 2016, jf. tabel 2. Tabel 2 År Antal certificerede revisorer med overgangsbestemmelser Debiteret revisionstimer over 5 år Gennemsnitlig revisionstimer pr. år Samlet antal certificeret revisorer Fuldt indfaset Anm.: Kilde: 1) Beregninger forudsætter et uændret udbud af revisionstimer, jf. tabel 1 Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer og egne beregninger Finanstilsynet har modtaget omkring 80 kvalificerede ansøgere, hvoraf ca. 75 forventes at blive certificeret til revision af penge- og kreditinstitutter i Dermed vil i omegnen af revisorer miste deres certificering i 2015 alene på baggrund af overgangsbestemmelserne. For 2016 vil antallet af certificerede revisorer blive reduceret yderligere indtil reglerne i bekendtgørelsen er fuldt indfaset, og det samlede antal certificerede revisorer er reduceret til skønsmæssigt Det er dog vanskeligt præcist at vide, hvordan tilpasningen til være de første år da det forudsætter kendskab til fordelingen af revisionstimerne de sidste fem år for de certificerede timer. 5

6 Antallet af certificerede revisorer kan også reduceres på andre måder. Fx kan Finanstilsynet fratage certificeringen, hvis revisoren indbringes for Revionsnævnet, hvis kapitel 28 i straffeloven overtrædes eller hvis revisoren ikke lever op til fit- and proper bestemmelserne eller mangler fornødne kvalifikationer. 6

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere