Phaser 6000 / Xerox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phaser 6000 / 6010. Xerox"

Transkript

1 Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Svenska Användarhandbok Dansk Čeština Polski Magyar Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Русский Türkçe Ελληνικά Руководство пользователя Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη

2 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. Den påberåbte copyrightbeskyttelse omfatter alle former for materiale og information med copyright, der nu er tilladt af lovbestemt eller juridisk lovgivning, der herefter tildeles, inklusive uden begrænsning, materiale genereret fra softwareprogrammer, som vises på skærmen, f.eks. typografi, skabeloner, ikoner, skærmvisninger, udseender, osv. XEROX og XEROX og Design, CentreWare, Phaser, PrintingScout, Walk-Up, WorkCentre, ColorQube, Scan to PC Desktop, Global Print Driver og Mobile Express Driver er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe Reader, Adobe Type Manager, ATM, Flash, Macromedia, Photoshop og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. HP-GL, HP-UX og PCL er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller andre lande. IBM og AIX er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande. Novell, NetWare, NDPS, NDS, Novell Directory Services, IPX og Novell Distributed Print Services er varemærker tilhørende Novell, Inc. i USA og andre lande. SGI IRIX er varemærker tilhørende Silicon Graphics International Corp. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Sun SM, Sun Microsystems og Solaris er varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Som en ENERGY STAR -partner, har Xerox Corporation testet, at dette produkt imødekommer ENERGY STARs retningslinier for energibesparelse. ENERGY STAR-navnet og -logoet er registrerede, amerikanske varemærker. Dokumentversion 1.1: april 2012

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med elektricitet Generelle retningslinjer Netledning Sikkerhed ved brug Retningslinjer for brug Frigivelse af ozon Placering af printer Forbrugsstoffer til printeren Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Symboler på printer Vedligeholdelse Rengøring af printeren Almindelige forholdsregler Udvendig rengøring Rengøring af indvendige dele Udskiftning af tonerpatroner Almindelige forholdsregler Udskiftning af beholder til brugt toner Genbrug af forbrugsstoffer Bestilling af forbrugsstoffer Forbrugsstoffer Bestilling af forbrugsstoffer Administration af printeren Administration af printeren vha. CentreWare Internet Services Kontrol af printerstatus vha. Værktøj til printerindstilling Kontrol af printerstatus via Kontrol af sidetælling Kontrol af sidetælling på Phaser 6000-printer Kontrol af sidetælling på Phaser 6010-printer Flytning af printeren Fejlfinding Oversigt over fejlfinding Fejl- og statusmeddelelser Advarsler for Værktøj til printerindstilling Online Support Assistant (Hjælp til online support) Informationsark Flere oplysninger

4 Indholdsfortegnelse Papirstop Meddelelser på betjeningspanel Statusmeddelelser for forbrugsstoffer på Phaser 6010-printer Fejlmeddelelser på Phaser 6010-printer Status-, advarsels- og fejlindikatorer på Phaser 6000-printer Fejlkoder på Phaser 6000-printer Udvidede fejlkoder på Phaser 6000-printer Problemer med printeren Problemer med udskrivningskvalitet Rengøring af indikatorvinduer Rengøring af farvetæthedsgradssensorer Farveregistrering Med Værktøj til printerindstilling Manuel farveregistrering med Værktøj til printerindstilling Farveregistrering på Phaser 6010-printer Manuel farveregistrering på Phaser 6010-printer Justering af BTR (Bias Transfer Roller) Justering af fusermodul Indstil højde Printerspecifikationer A Fysiske specifikationer Vægt og dimensioner Pladskrav Samlet pladskrav: Pladskrav Miljømæssige specifikationer Rumtemperatur Relativ luftfugtighed Højde Elektriske specifikationer Strømkilde Strømforbrug Specifikationer for ydeevne Lovgivningsmæssige oplysninger Elektromagnetisk interferens USA (FCC-regler) Canada (Regler) EU Andre bestemmelser Tyrkiet (RoHS-regler) Dataark for materialesikkerhed

5 Indholdsfortegnelse B Genbrug og bortskaffelse Alle lande Nordamerika Andre lande EU

6 Indholdsfortegnelse 6

7 Sikkerhed 1 Dette kapitel beskriver følgende emner: Sikkerhed i forbindelse med elektricitet på side 8 Sikkerhed ved brug på side 10 Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse på side 12 Symboler på printer på side 13 Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Vær opmærksom på følgende oplysninger for at sikre fortsat, sikker betjening af printeren. 7

8 Sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med elektricitet Generelle retningslinjer Bemærk: Lad printeren være tændt for at opnå maksimal ydeevne. Det udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Sørg for at slukke og frakoble printeren, hvis du ikke bruger den i en længere periode. Følgende kan være skadelig for din sikkerhed: Hvis netledningen er ødelagt eller trævlet. Der er spildt væske på printeren. Printeren er udsat for vand. Der kommer røg ud af printeren eller overfalden er meget varm. Printeren afgiver usædvanlige lyde eller lugte. Printeren aktiverer strømafbryder, sikring eller andet sikkerhedsudstyr. Hvis et af disse forhold forekommer, skal du: 1. Straks slukke for printeren. 2. Tage netledningen ud af stikkontakten. 3. Tilkalde en autoriseret servicerepræsentant. Netledning ADVARSEL: Skub ikke genstande (inklusive papirclips eller hæfteklammer) ind i sprækker eller åbninger på printeren. Hvis der er kontakt med et spændingspunkt, eller der opstår kortslutning i en del, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug netledningen, der fulgte med printeren. Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Kontroller, at hver ende af ledningen er skubbet helt ind i kontakten. Få en elektriker til at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den har jordforbindelse. Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke har jordforbindelse. Anvend kun forlængerledning eller stikdåse som er designet til at håndtere printerens elektriske krav. Kontroller, at printeren er sat i en stikkontakt med den rette spænding og styrke. Kontroller evt. printerens elektriske specifikation sammen med en elektriker. ADVARSEL: Undgå risiko for elektrisk stød ved at sikre, at printeren er korrekt jordet. Elektriske produkter kan være farlige, hvis de bruges forkert. Placer ikke printeren et sted, hvor personer kan komme til at træde på netledningen. Placer ikke genstande ovenpå netledningen. Udskift netledningen, hvis den bliver trævlet eller ødelagt. 8

9 Sikkerhed Tag ikke netledningen ud af stikket, mens printeren er tændt. Tag fat i stikket, når du tager det ud af kontakten for at undgå stød eller beskadigelse af ledningen. Netledningen er sat i printeren som en plug-in-enhed på siden af printeren. Hvis det er nødvendigt at fjerne al strøm fra printeren, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. 9

10 Sikkerhed Sikkerhed ved brug Printer og forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter et sikkerhedsagenturs tests, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder. Når du er opmærksom på følgende sikkerhedsretningslinjer, hjælper det dig med at sikre fortsat, sikker betjening af printeren. Retningslinjer for brug Fjern ikke papiret fra magasinet under udskrivning. Åbn ikke lågerne under udskrivning. Flyt ikke printeren, når den er i gang med at udskrive. Hold hænder, hår, tørklæder, osv. væk fra udfaldsbakken og fremføringsrullerne. Låger eller paneler, som skal fjernes vha. værktøj, dækker over farlige områder inde i printeren. Fjern ikke disse afskærmninger. Anvend ikke strømledende papir, f.eks. origami-papir eller ledende-coated papir. Frigivelse af ozon Denne printer producerer ozon under almindelig drift. Mængden af produceret ozon afhænger af udskrivningsmængden. Ozon er tungere end luft og produceres i uskadelige mængder. Installer printeren i et rum med god ventilation. Hvis du ønsker mere information i USA og Canada, skal du gå til: Phaser 6000-printer: Phaser 6010-printer: I Europa skal du gå til: Phaser 6000-printer: Phaser 6010-printer: Placering af printer Bloker eller tildæk ikke sprækker eller åbninger på printeren. Disse åbninger forhindrer, at printeren overophedes. Placer printeren i et støvfrit område, hvor der er tilstrækkelig plads til ventilation, brug og servicering. Se Installationsvejledning for flere oplysninger. Opbevar eller brug ikke printeren ved ekstremt høje temperaturer eller høj luftfugtighed. Se Pladskrav på side 67 for specifikationer ang. optimal ydeevne. Placer printeren på et vandret, robust underlag, som ikke vibrerer, og som kan bære printerens vægt. Basisprinteren uden emballeringsmateriale vejer ca. 10,7 kg. Placer ikke printeren tæt på en varmekilde. Placer ikke printeren i direkte sollys, da det vil skade de lysfølsomme komponenter. Placer ikke printeren et sted, hvor den udsættes direkte for kold luft fra klimaanlæg. 10

11 Sikkerhed Placer ikke printeren på steder, der er udsat for vibrationer. For at opnå optimal ydeevne skal printeren bruges i højder på under meter. Forbrugsstoffer til printeren Brug de forbrugsstoffer, der er lavet specielt til printeren. Brug af uegnet materiale kan forringe ydeevnen og skabe farlige situationer. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på eller leveres sammen med printeren, tilbehør og forbrugsstoffer. FORSIGTIG: Det anbefales, at der ikke bruges andre forbrugsstoffer end Xerox -forbrugsstoffer. Xerox -garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevne, som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, som ikke er produceret af Xerox. De dækker heller ikke skader, fejl eller forringelser af ydeevnen som skyldes anvendelse af Xerox -forbrugsstoffer, som ikke er angivet til denne printer. Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande. Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger. 11

12 Sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Foretag ikke vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Rengør glaspladen med en fnugfri klud. Brænd ikke forbrugsstoffer eller rutinevedligeholdelsesdele. Flere oplysninger om Xerox -programmer til genbrug af forbrugsstoffer findes på: Phaser 6000-printer: Phaser 6010-printer: Se også: Rengøring af printeren på side 16 Flytning af printeren på side 28 12

13 Sikkerhed Symboler på printer Der findes følgende sikkerhedssymboler på printeren. Symbol Beskrivelse Advarsel: eller Forsigtig: Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. Hvis denne instruktion om at udvise forsigtighed ignoreres, kan det medføre skader på materiel eller personer. Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig, så du ikke bliver brændt. Brænd ikke denne enhed. Rør ikke ved komponenter med dette symbol. Du kan komme til skade. 13

14 Sikkerhed 14

15 Vedligeholdelse 2 Dette kapitel beskriver følgende emner: Rengøring af printeren på side 16 Udskiftning af beholder til brugt toner på side 19 Bestilling af forbrugsstoffer på side 22 Administration af printeren på side 23 Kontrol af sidetælling på side 26 Flytning af printeren på side 28 15

16 Vedligeholdelse Rengøring af printeren Dette afsnit beskriver følgende emner: Almindelige forholdsregler på side 16 Udvendig rengøring på side 17 Rengøring af indvendige dele på side 17 Almindelige forholdsregler FORSIGTIG: Når du rengør printeren, må du ikke bruge organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Hæld ikke væske direkte på printeren. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som angives i denne dokumentation. ADVARSEL: Opbevar alle rengøringsmidler utilgængeligt for børn. ADVARSEL: Printerens indvendige dele kan være meget varme, især fusermodulet. Vær forsigtig, når du åbner låg eller låger. ADVARSEL: Brug aldrig rengøringsmidler på spraydåse til at rengøre printeren indvendigt eller udvendigt. Nogle rengøringsmidler på spraydåse indeholder eksplosive blandinger og bør ikke anvendes i elektriske produkter. Brug af sådanne rengøringsmidler kan medføre eksplosion eller brand. ADVARSEL: Fjern ikke paneler eller afskærmninger, som er skruet fast. Du kan ikke vedligeholde eller servicere de dele, der findes bag disse låger og afskærmninger. Foretag ikke vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. Følg disse retningslinjer for ikke at beskadige printeren: Placer ikke genstande oven på printeren. Lad aldrig printerens låger stå åbne i længere tid ad gangen, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige trykbilledenhederne. Åbn ikke printerens låger og låg under udskrivning. Vip ikke printeren, mens den er i brug. Rør ikke ved elektriske kontakter, udvekslinger, overføringsbælte, overføringsrulle eller fuser. Det kan beskadige printeren og forringe udskrivningskvaliteten. Sørg for at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring på plads igen, inden du slutter printeren til en stikkontakt. 16

17 Vedligeholdelse Udvendig rengøring Rengør det udvendige af printeren mindst en gang om måneden. Tør delene af med en fugtig, blød klud. Tør efter med en anden tør, blød klud. Til genstridige pletter kan du duppe en lille smule mild rengøringsmiddel på kluden for forsigtigt at tørre pletten væk. FORSIGTIG: Sprøjt ikke rengøringsmidler på spraydåse direkte på printeren. Flydende rengøringsmidler kan komme ind i printeren gennem en sprække og forårsage problemer. Brug aldrig andre rengøringsmidler end vand eller et mildt rengøringsmiddel. Rengøring af indvendige dele Efter udredning af papirstop eller udskiftning af et af tonerpatronerne skal du undersøge det indvendige af printeren, inden du lukker printerens låger. Fjern eventuelle rester af papir. Se Papirstop i Hurtig betjeningsvejledning for flere oplysninger. Fjern støv eller pletter med en tør, ren klud. ADVARSEL: Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. Du kan blive forbrændt. Hvis der sidder et stykke papir fast om varmerullen, må du ikke fjerne det med det samme for at undgå skader eller forbrændinger. Sluk med det samme for printeren og vent 40 minutter for at lade fusermodulet køle af. 17

18 Vedligeholdelse Udskiftning af tonerpatroner Dette afsnit beskriver følgende emner: Almindelige forholdsregler på side 16 Udskiftning af beholder til brugt toner på side 19 Genbrug af forbrugsstoffer på side 21 Almindelige forholdsregler ADVARSEL: Vær forsigtig ved udskiftning af tonerpatroner, så du ikke spilder toner. Hvis der spildes toner, skal du undgå kontakt med tøj, hud, øjne og mund. Indhaler ikke tonerstøv. ADVARSEL: Opbevar alle tonerpatroner uden for børns rækkevidde. Hvis et barn kommer til at sluge toner, skal du få barnet til at spytte det ud og skylle munden i vand. Få barnet til at drikke vand. Kontakt med det samme en læge. ADVARSEL: Anvend en fugtig klud til at tørre spildt toner af. Anvend aldrig en støvsuger. Der kan opstå gnister inde i støjsugeren, som kan forårsage eksplosion. Hvis du har spildt megen toner, skal du kontakte din lokale Xerox -repræsentant. ADVARSEL: Smid aldrig en tonerpatron ind i åben ild. Resterende toner i patronen kan brænde og forårsage forbrændinger eller eksplosioner. Hvis en brugt tonerpatron ikke længere er nødvendig, skal du kontakte din lokale Xerox -repræsentant ang. kassering. ADVARSEL: Fjern ikke paneler eller afskærmninger, som er skruet fast. Du kan ikke vedligeholde eller servicere de dele, der findes bag disse låger og afskærmninger. Foretag ikke vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. Følg disse retningslinjer for ikke at beskadige printeren: Placer ikke genstande oven på printeren. Lad aldrig printerens låger stå åbne i længere tid ad gangen, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige trykbilledenhederne. Åbn ikke printerens låger og låg under udskrivning. Vip ikke printeren, mens den er i brug. Rør ikke ved elektriske kontakter, udvekslinger, overføringsbælte, overføringsrulle eller fuser. Det kan beskadige printeren og forringe udskrivningskvaliteten. Sørg for at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring på plads igen, inden du slutter printeren til en stikkontakt. 18

19 Vedligeholdelse Udskiftning af beholder til brugt toner Printeren har 4 tonerpatroner: Cyan (C), magenta (M), gul (Y) og sort (B). Fejlmeddelelse for Phaser 6010 Printer-tonerpatron Når en tonerpatron er næsten tom, vises der en meddelelse på betjeningspanelet: Meddelelse Udskift XXXX-tonerpatron Handling Tonerpatronen er tom. Erstat den med en ny tonerpatron. Bemærk: Hvis printeren viser en fejlmeddelelse for tonerpatron, mens de oprindelige tonerpatroner stadig er isat, skal printeren resettes. Kontroller først, at alle tonerpatroner er korrekt isat. Sluk og tænd for printeren. Isæt en ny tonerpatron, hvis fejlmeddelelsen stadig vises efter slukning. Kontroller, at du altid har ekstra tonerpatroner for at undgå afbrydelse i udskrivning. Se Bestilling af forbrugsstoffer på side 22 for flere oplysninger. Fejlmeddelelse for Phaser 6000 Printer-tonerpatron Når en tonerpatron skal udskiftes, angiver indikatorerne på betjeningspanelet hvilken tonerpatron, der kræver brugerhandling. Fejlindikatoren lyser for at angive en fejl. En tonerindikator (C, M, Y eller K) blinker for at angive hvilken tonerpatron, der skal udskiftes. Bemærk: Hvis indikatorerne på betjeningspanelet angiver en tonerpatronfejl, mens de oprindelige tonerpatroner stadig er isat, skal printeren resettes. Kontroller først, at alle tonerpatroner er korrekt isat. Sluk og tænd for printeren. Isæt en ny tonerpatron, hvis fejlindikatoren stadig lyser efter slukning. Kontroller, at du altid har ekstra tonerpatroner på lager for at undgå afbrydelse i udskrivning. Se Bestilling af forbrugsstoffer på side 22 for flere oplysninger. Udskiftning af en tonerpatron. 1. Placer nogle ark papir til højre for printeren for at opsamle evt. løs toner. 2. Åbn adgangslågen til tonerpatronerne. p60xx_003 19

20 Vedligeholdelse 3. Tryk sammen om tonerudløseren og skub den opad, som vist i illustrationen. p60xx_ Træk forsigtigt patronen ud. p60xx_005 Bemærkninger: Placer den på papiret med mærkaten nedad. Rør ikke ved toner, som sidder fast på patronen. Kasser den brugte patron som almindeligt kontoraffald eller genbrug den. Se Genbrug af forbrugsstoffer på side 21 for flere oplysninger om genbrug. 5. Kontroller, at den nye tonerpatron indeholder samme farve, som den du har fjernet. 6. Fjern emballagen om den nye tonerpatron. 7. Fjern tapen bag på tonerpatronen. 8. Ryst den nye tonerpatron 5-6 gange for at fordele toneren jævnt. 5x p60xx_011 20

21 Vedligeholdelse 9. Placer tonerpatronen ud for den relevante patronåbning. Skub patronen ind på plads ved at trykke ind midt på etiketten, indtil den klikker på plads. 10. Luk adgangslågen til tonerpatronerne. p60xx_010 Genbrug af forbrugsstoffer For oplysninger om genbrug kan du gå til Phaser 6000-printer: Phaser 6010-printer: Se også: Genbrug og bortskaffelse på side

22 Vedligeholdelse Bestilling af forbrugsstoffer Dette afsnit beskriver følgende emner: Forbrugsstoffer på side 22 Bestilling af forbrugsstoffer på side 22 Genbrug af forbrugsstoffer på side 21 Forbrugsstoffer Forbrugsstoffer er printermaterialer, der bliver opbrugt, når printeren bruges. Forbrugsstoffer til denne printer er Xerox -producerede tonerpatroner (cyan, magenta, gul og sort). Bemærkninger: Hver tonerpatron leveres med installationsinstruktioner. Installer kun nye patroner i printeren. Hvis der isættes en brugt tonerpatron, bliver den resterende mængde toner muligvis ikke vist korrekt. FORSIGTIG: Brug af anden toner end Xerox -produceret toner kan påvirke udskrivningskvaliteten og printerens driftsikkerhed. Xerox -toner er den eneste toner, som er designet og fremstillet under streng kvalitetskontrol af Xerox specifikt til denne printer. For bestilling af forbrugsstoffer skal du kontakte din lokale Xerox -forhandler, din Xerox -kunderepræsentant eller gå til websiden for Xerox -forbrugsstoffer: For Phaser 6000-printer gå til: For Phaser 6010-printer gå til: Du kan også ringe til Xerox Direct Store på Bestilling af forbrugsstoffer Printeren viser en advarselsmeddelelse, når forbrugstoffer snart skal udskiftes. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen vises første gang, for at undgå afbrydelse i udskrivning. Betjeningspanelet viser en fejlmeddelelse, når forbrugsstoffer skal udskiftes. FORSIGTIG: Det anbefales, at der ikke bruges andre forbrugsstoffer end Xerox -producerede forbrugsstoffer. Xerox -garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevne som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, som ikke er produceret af Xerox. De dækker heller ikke skader, fejl eller forringelser af ydeevnen som skyldes anvendelse af Xerox -forbrugsstoffer, som ikke er angivet til denne printer. Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande. Kontakt din lokale repræsentant for flere oplysninger. 22

23 Vedligeholdelse Administration af printeren Dette afsnit beskriver følgende emner: Administration af printeren vha. CentreWare Internet Services. på side 23 Kontrol af printerstatus vha. Værktøj til printerindstilling på side 24 Kontrol af printerstatus via på side 24 Administration af printeren vha. CentreWare Internet Services. Bemærk: Dette afsnit gælder kun for Phaser 6010-printeren. Dette afsnit beskriver følgende emner: Adgang til CentreWare Internet Services på side 23 Kontrol af printerens status på side 23 Kontrol af udskrivningsstatus på side 24 Brug af online-hjælp på side 24 CentreWare Internet Services er den software til administration og konfiguration, der er installeret på printerens indbyggede webserver. Se CentreWare Internet Services i Hurtig betjeningsvejledning for flere oplysninger. Adgang til CentreWare Internet Services Åbn en webbrowser på din computer, indtast printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk derefter på Enter eller Retur. Kontrol af printerens status 1. I CentreWare Internet Services skal du klikke på knappen Status eller fanen Status. Printerens generelle status omfatter: Printerens klar-til-udskrivning-status vises i venstre rude. Det papirmagasin, der anvendes med papirtype, format og mængde: Tomt eller fyldt. Det samlede antal udskrevne sider. Hvor hyppigt oplysningerne om printerstatus opdateres. 2. Hvis du vil kontrollere printerens status for forbrugsstoffer, skal du klikke på knappen Forbrugsstoffer (Supplies) på fanen Status. Printerens status for forbrugsstoffer viser den resterende mængde toner i hver patron. 23

24 Vedligeholdelse Kontrol af udskrivningsstatus CentreWare Internet Services fører en log over aktuelle udskrivningsopgaver, herunder opgavenavne, afsender, opgavestatus m.m. Du kan også se en liste over alle udskrivningsopgaver. 1. Hvis du vil se status for udskrivningsopgaver fra hovedmenuen i CentreWare Internet Services, skal du klikke på knappen eller fanen Opgaver (Jobs). 2. Hvis du vil se en historikliste over opgaver på fanen Opgaver, skal du udvide mappen Historieliste i navigationsfeltet til venstre på siden. Klik på Jobhistorie (Job history). Brug af online-hjælp For oplysninger om indstillinger i CentreWare Internet Services skal du klikke på knappen Help (Hjælp). Klik på knappen eller fanen Support (Support) for at få andre supportoplysninger. Kontrol af printerstatus vha. Værktøj til printerindstilling Bemærk: Værktøj til printerindstilling kan anvendes på Phaser og Phaser 6010-printere. Værktøjet til printerindstilling kontrollerer automatisk printerens status, når du sender en udskrivningsopgave. Det tjekker printerstatus, papirformatet i magasinet og den resterende mængde toner i patronerne. Vælg en af følgende muligheder for at åbne værktøjet: Dobbeltklik i Windows-proceslinje på ikonen for Værktøj til printerindstilling. I Start-menuen skal du vælge Programs (Programmer) > Xerox Office Printing > Værktøj til printerindstilling. Printerens status vises i vinduet Generel status, som åbnes. Se hjælpen til Værktøj til printerindstilling for flere oplysninger om anvendelse. Højreklik på ikonet Værktøj til printerindstilling og vælg Hjælp for at se hjælpen på proceslinjen i Windows. Se Phaser 6000/6010-printer Hurtig betjeningsvejledning for flere oplysninger. Kontrol af printerstatus via Hvis du har sluttet printeren til et netværk, kan du konfigurere printeren til at sende dig rapporter om printeren pr. . Rapporterne viser: Printerens netværksindstillinger. Printerens status. Fejl, som registreres på printeren. 24

25 Vedligeholdelse Konfiguration af advarsler I CentreWare Internet Services skal du konfigurere følgende indstillinger, så de svarer til dit -miljø. Klik altid på Save Changes (Gem ændringer), når du har konfigureret indstillingerne på hver side. Se hjælpen til CentreWare Internet Services for flere oplysninger. 1. Åbn din webbrowser, og indtast printerens IP-adresse i browserens adressefelt. 2. På siden CentreWare Internet Services på printeren. Klik på knappen Properties (Egenskaber). 3. Klik på linket Mail Alerts ( -advarsler) i navigationsfeltet til venstre på siden. 4. På siden Mail Alerts skal du markere afkrydsningsfeltet Enable Mail Alerts (Aktiver -advarsler), hvis det ikke allerede er gjort. Bemærk: Funktionen Alert ( -advarsel) bruges kun til ekstern statusovervågning. Printeren udskriver ikke s, der sendes til printeren. 5. I feltet SysAdmin Mail Address skal du indtaste din -adresse eller den adresse, hvortil -advarslerne skal sendes. 6. I afsnittet Notification (Meddelelser) skal du vælge i hvilke situationer, du skal underrettes. 7. Klik på linken Settings ( -indstillinger) i feltet Connection Setup (Forbindelsesindstilling). indstillingssiden åbnes. 8. I afsnittet Server Setup (Indstilling af -server), som kræves for at kunne sende , skal du foretage følgende: a. I feltet Return Address (Retur- -adresse) skal du indtaste den returadresse, som anvendes af -serveren. b. I feltet SMTP Server (IP-adresse eller DNS-navn) skal du indtaste den IP-adresse eller det DNS-navn, som anvendes af din SMTP-server til afsendelse af . Bemærkninger: Hvis du ikke er sikker på adressen eller DNS-navnet, skal du kontakte din Internet-udbyder for de korrekte adresseoplysninger. Hvis du anvender et DNS-navn SMTP- eller POP3-serveren, skal du konfigurere DNS-serveren. Anvend DNS-afsnittet under TCP/IP-indstillingerne i CentreWare Internet Service til at konfigurere DNS-serverinformation. c. I feltet for SMTP-porten skal du indtaste nummeret for den port, der anvendes af SMTP-serveren. Standardindstillingen er Gør følgende i afsnittet Send Authentication (Godkendelse af -afsendelse). Hvis godkendelse ikke er nødvendig, skal du vælge No Authentication (Ingen godkendelse) i feltet Authentication Type (Godkendelsestype). Hvis godkendelse er krævet, skal du udfylde de krævede felter. 10. Klik på knappen Save Changes (Gem ændringer). 11. I navigationsfeltet til venstre på siden skal du klikke på Port Enabling (Aktivering af port) og markere afkrydsningsfelterne for de porte, der skal aktiveres. Sørg for som minimum at aktivere porten Enable Mail Alerts (Aktiver mailadvarsler). 12. Klik på knappen Save Changes (Gem ændringer). 25

26 Vedligeholdelse Kontrol af sidetælling Dette afsnit beskriver følgende emner: Kontrol af sidetælling på Phaser 6000-printer på side 26 Kontrol af sidetælling på Phaser 6010-printer på side 27 Til konterings- og vedligeholdelsesformål tæller printeren hvert udskrevet ark og gemmer tælleroplysningerne i et sæt konteringstællere. Der findes tre konteringstællere. Samlet antal trykbilleder viser det samlede antal sider, der er blevet udskrevet. Farvetryk viser det samlede antal farvede sider, der er blevet udskrevet. Antal sort/hvide viser det samlede antal sort/hvide sider, der er blevet udskrevet. Tælleren tæller antallet af korrekt udskrevne sider. 1-sidede udskrifter, inklusive flere sider pr. ark, tælles som ét trykbillede, og 2-sidede udskrifter, inklusive flere sider pr. ark, tælles som to trykbilleder. Hvis der opstår en fejl under 2-sidet udskrivning, efter at der er udskrevet en side, tælles det som et trykbillede. Farvedokumenter, der er konverteret ved hjælp af en ICC-profil i programmer med indstillingen Farve (Auto), kan udskrives i farve, selvom de vises i sort/hvid. Dataene udskrives i farve, selvom det ser ud til at være sort/hvide data på skærmen. I dette tilfælde øges antallet af Samlet antal trykbilleder og Farvetryk. Bemærk: Gråtonede billeder, som udskrives med indstillingen Sammensat sort tælles som farvede billeder, eftersom der anvendes farvede forbrugsstoffer. Ved 2-sidet udskrivning indsættes der en tom side afhængig af programmets indstillinger. I dette tilfælde bliver den tomme side talt som en side. Kontrol af sidetælling på Phaser 6000-printer Hvis du vil kontrollere sidetælling på Phaser 6000-printeren, skal du anvende Værktøj til printerindstilling til at udskrive printerindstillingerne. Sådan anvendes Værktøj til printerindstilling: 1. Fra din computer skal du klikke på Start > All Programs (Alle programmer) > XeroxOfficePrinting> Phaser 6000 > Værktøj til printerindstilling. I Windows 7 skal du klikke på Start > All Programs (Alle programmer) > Xerox Office Printing > Værktøj til printerindstilling. 2. Klik på fanen for Printerindstillingsrapport og vælg Rapport/Liste i listen i det hvide felt. 3. Klik på knappen Printerindstillinger. Siden med printerindstillinger udskrives. 4. Aflæs sidetællinger for de tre tællere i afsnittet Generelt øverst i venstre kolonne. 26

27 Vedligeholdelse Kontrol af sidetælling på Phaser 6010-printer Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider på betjeningspanelet, på printerindstillingssiden og i CentreWare Internet Services. Konteringstælleren registrerer det samlede antal udskrevne sider for at beregne printerens levetid. Denne tæller kan ikke nulstilles. På betjeningspanelet Sådan kontrollerer du det samlede antal sider, der er udskrevet. 1. Tryk på knappen Menu på printerens betjeningspanel. 2. Tryk på pil ned, indtil Tællere vises, og tryk på OK. 3. Tryk på pil ned for at rulle til den ønskede tæller. Antallet af udskrevne sider vises nedenfor navnet. 4. Tryk på knappen Retur for at lukke menuen for konteringstællere. Udskrivning af printerindstillinger vha. Værktøj til printerindstilling Sådan anvendes Værktøj til printerindstilling: 1. Fra din computer skal du klikke på Start > All Programs (Alle programmer) > Xerox Office Printing > Phaser 60xx > Værktøj til printerindstilling. 2. Klik på fanen for Printerindstillingsrapport og vælg Rapport/Liste i listen i det hvide felt. 3. Klik på knappen Printerindstillinger. Siden med printerindstillinger udskrives. 4. Aflæs sidetællinger for de tre tællere i afsnittet Generelt øverst i venstre kolonne. Udskrivning af printerindstillinger vha. betjeningspanelet Sådan udskrives printerindstillinger: 1. Tryk på knappen Menu på printerens betjeningspanel. 2. Tryk på OK under Informationsark. 3. Tryk på OK under printerindstillinger. Rapporten med printerindstillinger udskrives. Sidetælling vha. CentreWare Internet Services Bemærk: Kun sidetælling for det samlede antal trykbilleder vises i vinduet CentreWare Internet Services. Sådan ser du sidetælling i CentreWare Internet Services: 1. Åbn en webbrowser på din computer, indtast printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk derefter på Enter. 2. Klik på knappen Status. Sidetælling for det samlede antal trykbilleder vises i sidetællingsbannerarket. Se også: Administration af printeren vha. CentreWare Internet Services. på side 23 27

28 Vedligeholdelse Flytning af printeren Følg fremgangsmåden herunder, når du flytter printeren. Printeren med forbrugsstoffer vejer 10,7 kg. Foretag følgende, før du flytter printeren. 1. Sluk for printeren, og tag netledningen og andre kabler bag på printeren ud. ADVARSEL: Rør aldrig ved stikkene med våde hænder, da du ellers kan få elektrisk stød. Når du fjerner netledningen, må du ikke trække i ledningen. Tag fat i stikket, og træk det ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan den blive ødelagt, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. 2. Vent til printeren afkøles, ca. 40 minutter. 3. Tag alt papir eller andet medie ud af magasinet og udfaldsbakkerne. 4. Fjern specialmagasinet og skub midterstyret ind, indtil det stopper. 5. Skub sidepapirstyrene ind, indtil de stopper. 6. Placer specialmagasinet indeni printeren ovenpå hovedmagasinet. 7. Fold op hovedudtrækket for at dække papirfremføringen. Bemærk: Hvis printeren skal flyttes langt væk, skal tonerpatronerne fjernes for at undgå, at der spildes toner. For at undgå at beskadige printeren skal printeren og toneren pakkes ned i separate kasser. 8. Løft og bær printeren, som vist i illustrationen kg 23.6 lb. p60xx_012 28

29 Vedligeholdelse Vip ikke printeren mere end 10 grader forover/bagover eller til højre/venstre. Hvis printeren vippes mere end 10 grader, kan der spildes toner. FORSIGTIG: Hvis printeren ikke genpakkes korrekt for transport, kan det forårsage printerskader, som ikke dækkes af Xerox -garantien, Service Agreement (serviceaftalen) eller Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti). Foretag følgende, når printeren er flyttet. 1. Sæt alle kabler og netledningen tilbage i de relevante stik. 2. Tænd for printeren. 3. Juster farveregistrering, inden du bruger printeren. Se Farveregistrering på side 54 for flere oplysninger. 29

30 Vedligeholdelse 30

31 Fejlfinding 3 Dette kapitel beskriver følgende emner: Oversigt over fejlfinding på side 32 Papirstop på side 35 Meddelelser på betjeningspanel på side 36 Problemer med printeren på side 40 Problemer med udskrivningskvalitet på side 43 Rengøring af indikatorvinduer på side 50 Rengøring af farvetæthedsgradssensorer på side 53 Farveregistrering på side 54 Justering af BTR (Bias Transfer Roller) på side 61 Justering af fusermodul på side 62 Indstil højde på side 63 31

32 Fejlfinding Oversigt over fejlfinding Dette afsnit beskriver følgende emner: Fejl- og statusmeddelelser på side 32 Advarsler for Værktøj til printerindstilling på side 32 Online Support Assistant (Hjælp til online support) på side 32 Informationsark på side 33 Flere oplysninger på side 33 Printeren leveres med forskellige værktøjer og ressourcer, som hjælper dig med at løse udskrivningsproblemer. Fejl- og statusmeddelelser Bemærk: Meddelelser på betjeningspanelet er kun tilgængelig på Phaser 6010-printeren. Printerens betjeningspanel giver dig oplysninger om fejlfinding. Hvis der opstår en fejl eller en farlig situation, vises der en meddelelse på betjeningspanelet, som gør dig opmærksom på problemet. Se Meddelelser på betjeningspanel på side 36 for flere oplysninger. Advarsler for Værktøj til printerindstilling Værktøjet til printerindstilling kontrollerer automatisk printerens status, når du sender en udskrivningsopgave. Hvis printeren ikke kan udskrive din opgave, viser Værktøj til printerindstilling en advarselsmeddelelse for at gøre dig opmærksom på, at printeren kræver brugerhandling. Værktøj til printerindstilling installeres fra Software and Documentation disc (cd med software og dokumentation), som findes i den dokumentationspakke, der fulgte med printeren. Se Hurtig betjeningsvejledning, som findes i dokumentationspakken for flere oplysninger. Online Support Assistant (Hjælp til online support) Online Support Assistant (Hjælp til online support) er en database, som indeholder instruktioner og hjælp til fejlfinding, så du selv kan løse eventulle problemer med printeren. Du kan finde løsningsforslag for problemer med udskrivningskvalitet, papirstop, softwareinstallation og meget mere. For at få adgang til Online Support Assistant (Hjælp til online support) skal du gå til: For Phaser 6000: For Phaser 6010: 32

33 Fejlfinding Informationsark To informationsark på printeren (demoside og rapport med fejloversigt) kan hjælpe med at løse visse problemer. Demosiden udskriver et billede med alle printerens farver for at vise printerens aktuelle evne til farveudskrivning. Rapporten med fejloversigt udskriver oplysninger om de seneste fejl, der er registreret på denne printer. Sådan udskrives informationsark: 1. Tryk på knappen Menu på printerens betjeningspanel. 2. Vælg Informationsark, og tryk på knappen OK. 3. Tryk på pil ned for at gå til det ønskede ark, og vælg OK. Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger om din printer fra disse kilder: Phaser 6000-printer Ressource Tekniske supportoplysninger for din printer. Inkluderer tekniske supportoplysninger til din printer, inklusive online teknisk support, Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier), Online Support Assistant (Hjælp til online support), driverindlæsning, dokumentation, videoøvelser og meget mere. Sådan bestiller du tonerpatroner og forbrugsstoffer til din printer: En ressource for værktøjer og oplysninger, f.eks. interaktive øvelser, udskrivningsskabeloner, nyttige tip og brugertilpassede funktioner, der imødekommer netop dine behov. Printerregistrering Dataark for materialesikkerhed beskriver materialer og indeholder oplysninger om sikker håndtering og opbevaring af farlige materialer. Oplysninger om genbrug af forbrugsstoffer Link (USA og Canada) (EU) 33

34 Fejlfinding Phaser 6010-printer Ressource Tekniske supportoplysninger for din printer. Inkluderer tekniske supportoplysninger til din printer, inklusive online teknisk support, Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier), Online Support Assistant (Hjælp til online support), driverindlæsning, dokumentation, videoøvelser og meget mere. Sådan bestiller du tonerpatroner og forbrugsstoffer til din printer: En ressource for værktøjer og oplysninger, f.eks. interaktive øvelser, udskrivningsskabeloner, nyttige tip og brugertilpassede funktioner, der imødekommer netop dine behov. Printerregistrering Dataark for materialesikkerhed beskriver materialer og indeholder oplysninger om sikker håndtering og opbevaring af farlige materialer. Oplysninger om genbrug af forbrugsstoffer Link (USA og Canada) (EU) 34

35 Fejlfinding Papirstop Se Hurtig betjeningsvejledning, som findes i den dokumentationspakke, der fulgte med printeren for flere oplysninger. Printeren er designet til at fungere med minimale papirstop ved brug af understøttet Xerox -papir. Andre papirtyper kan forårsage papirstop. Hvis der ofte opstår papirstop med understøttet papir i et bestemt område, kan det skyldes, at dette område skal rengøres eller repareres. Følgende kan forårsage papirstop. Valg af forkert papirtype i printerdriveren. Ødelagt papir. Ikke-understøttet papir. Forkert ilagt papir. Overfyldt magasin. Forkert justering af magasinstyr. De fleste papirstop kan undgås ved at følge nedenstående simple regler: Brug kun understøttet papir. Se Understøttet papir i Hurtig betjeningsvejledning for flere oplysninger. Følg korrekt papirhåndtering og ilægningsteknikker. Anvend altid rent, nyt papir. Anvend ikke papir, som er krøllet, buet, ødelagt, fugtigt eller foldet. Luft papiret for at adskille arkene, før de lægges i magasinet. Læg aldrig papir i over maks.linjen. Du må aldrig overfylde magasinet. Juster papirstyrene efter ilægning af papir. Styr, der ikke er korrekt justeret, kan forringe udskriftskvaliteten, medføre fremføringsfejl, forvrænge udskrifter eller beskadige printeren. Brug kun understøttede papirformater. Ved udskrivning skal du vælge den korrekte type og det rette format i printerdriveren. Opbevar papir på et tørt sted. Anvend kun Xerox -papir, som er beregnet til printeren. Undgå følgende: Papir med et polyesterlag, der er beregnet specielt til inkjet-printere. Papir, der er foldet, krøllet eller buer meget. Læg ikke mere end en type, et format eller en vægt i et magasin ad gangen. Overfyldning af magasinerne. Overfyldning af udfaldsbakken. 35

36 Fejlfinding Meddelelser på betjeningspanel Dette afsnit beskriver følgende emner: Statusmeddelelser for forbrugsstoffer på Phaser 6010-printer på side 36 Fejlmeddelelser på Phaser 6010-printer på side 36 Status-, advarsels- og fejlindikatorer på Phaser 6000-printer på side 37 Fejlkoder på Phaser 6000-printer på side 38 Udvidede fejlkoder på Phaser 6000-printer på side 39 Printeren anvender meddelelser på betjeningspanelet til at angive printerstatus, fejl og vise instruktioner. Statusmeddelelser for forbrugsstoffer på Phaser 6010-printer Statusmeddelelser viser status for printeren og dens forbrugsstoffer. Bemærk: Xxx angiver følgende: Gul toner (Y), cyan toner (C), magenta toner (M), sort toner (K), en bakke eller fuser. NNN angiver en numerisk værdi. Kode/meddelelse Isæt Xxx-patron Udskift Xxx-patron Patronfejl Tom Xxx-patron Lav tæthedsgrad Xxx-patron Xxx næsten tom Ilæg papir Tilstand/årsag/løsning Xxx-tonerpatronen er ikke isat korrekt eller er ikke isat. Isæt tonerpatronen. Tonerpatronen er næsten tom. Udskift den brugte tonerpatron med en ny. Der er isat en forkert tonerpatron, eller tonerpatronen er ikke isat korrekt. Genisæt tonerpatronen eller udskift patronen med en, som imødekommer specifikationerne for din printer. Den forventede levetid for tonerpatronen er nået. Køb en ny patron, og udskift den. Se Bestilling af forbrugsstoffer på side 22 for flere oplysninger. Toneren er ikke jævnt fordelt i den specificerede patron. Tag patronen ud og ryst den forsigtigt, og sæt den tilbage på plads. Tonermængden i den angivne patron er lav. Køb en ny patron, og udskift den. Se Bestilling af forbrugsstoffer på side 22 for flere oplysninger. Magasinet er tomt eller papiret har forkert format. Læg det rette format imagasinet. Fejlmeddelelser på Phaser 6010-printer Når printeren registrerer en fejl, blinker den orange Klar-indikator. Når fejlindikatoren aktiveres, vises der en fejlmeddelelse på betjeningspanelet, som beskriver fejlen. En blinkende orange Klar-indikator angiver, at der er opstået en fejl, som gør, at printeren ikke fungerer. Printeren skal genstartes eller serviceres. Hvis den orange Klar-indikator lyser, skal du følge instruktionerne på betjeningspanelet for at løse problemet. 36

37 Fejlfinding Status-, advarsels- og fejlindikatorer på Phaser 6000-printer Printeren anvender de fremhævede symboler på betjeningspanelet til at angive printerstatus, fejl og advarsler. p60xx_013 Navn Ikon Beskrivelse Ilæg papir Angiver, at magasinet er tomt eller der er opstået papirstop. Hvis indikatoren blinker, er der registreret papirkonflikt. Klar/Data Grønt lys angiver, at printeren er klar. Hvis indikatoren blinker, anvendes printeren eller venter på, at du foretager en forventet handling. Blinkende grøn indikator, når energisparerindikatoren blinker, angiver, at printeren annullerer udskrivningsopgaven. OK Giver brugeren besked på at trykke på OK for at genoptage udskrivning efter en afbrydelse. Tryk på OK for at fortsætte udskrivning efter ilægning af papir under en opgave. Tryk på OK for at udskrive side 2 i en manuel 2-sidet udskrivningsopgave, efter at papir er ilagt. Cyan toner Angiver, at den cyane tonerpatron snart er tom. Blinkende indikator angiver, at tonerpatronen er tom eller der er opstået et problem. Dette betyder, at der er installeret en ikke-xerox tonerpatron. Magenta toner Angiver, at magenta tonerpatronen snart er tom. Blinkende indikator angiver, at tonerpatronen er tom eller der er opstået et problem. Dette betyder, at der er installeret en ikke-xerox -tonerpatron. Gul toner Angiver, at den gule tonerpatron snart er tom. Blinkende indikator angiver, at tonerpatronen er tom eller der er opstået et problem. Dette betyder, at der er installeret en ikke-xerox -tonerpatron. 37

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6121MFP Multifunction Printer Phaser 6121MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 3610 http://da.yourpdfguides.com/dref/5390520

Din brugermanual XEROX PHASER 3610 http://da.yourpdfguides.com/dref/5390520 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

ColorQube Color Printer Imprimante Couleur User Guide Guide d'utilisation 8580 / 8880. Xerox. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

ColorQube Color Printer Imprimante Couleur User Guide Guide d'utilisation 8580 / 8880. Xerox. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox ColorQube Color Printer Imprimante Couleur User Guide Guide d'utilisation 8580 / 8880 Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Læs mere

Xerox Phaser 6022 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox Phaser 6022 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox Phaser 6022 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3010 / 3040 Printer Imprimante. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3010 / 3040 Printer Imprimante. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox Phaser 3010 / 3040 Printer Imprimante Xerox Phaser 3010 / 3040 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc Xerox Phaser 3610 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

WorkCentre 7120 / 7125. User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português

WorkCentre 7120 / 7125. User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Xerox WorkCentre 7120 / 7125 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 7120 / 7125 User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l utente Benutzerhandbuch

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA.

Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA. Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox-logoet, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemærker tilhørende Xerox

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Phaser 6360. color laser printer. User Guide

Phaser 6360. color laser printer. User Guide Phaser 6360 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Detaljerede specifikationer CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour vist med dobbeltsidet automatisk dokumentfremfører og ekstra modul med to magasiner. OUTPUTHASTIGHED CopyCentre TM C32 Colour Digital

Læs mere