Distriktsudvalget Dato 11. februar Tid 19:00. Ravnshøj skole NB. Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsudvalget 11-02-2014. Dato 11. februar 2014. Tid 19:00. Ravnshøj skole NB. Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen"

Transkript

1 Referat Distriktsudvalget Dato 11. februar 2014 Tid 19:00 Sted Ravnshøj skole NB. Fraværende Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen Stedfortræder Medlemmer Mette Hardam (Venstre) - Formand Per Møller Ludvigsen (Kvissel) Søren Holm Kristensen (Præstbro) Jørgen Steengaard (Ravnshøj) Alice Schneider (Skærum/Trøderup) Meike Thomsen (Sulbæk) Jørn Andersen (Strandby) Niels Ove Vestergaard (Syvsten) Thomas Jørgensen (Thorshøj) Lea Wärnstrøm (Understed) Mogens Berg (Voerså) Kurt Kristensen (Elling) Mirian Højmark (Østervrå) Bjarne Krogh-Pedersen (Haldbjerg/Vangen) Lars Larsen (Dybvad) Jette Abildgaard (Gærum) Vibeke Olsen (Hulsig) Lee Clayton (Hørby) Birthe Pagh (Jerup/Nielstrup) Søren S. Sørensen (Klarup) John Vognsen (Lyngså) Peter Larsen (Skæve) Kenneth M. Mortensen (Øster Holmen) Margrethe Vejby (Aalbæk) Bahram Dehghan (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Præsentationsrunde Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra mødet den 2.dec Valg af næstformand til Distriktsudvalget Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan Distriktsudvalgets virke og virkeområder Pulje til Landsbyfornyelse (Nedrivningspuljen) Orientering Eventuelt...19 Underskrifter: Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 2 af 19

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Præsentation til nyt DU_feb2014.pdf /14 Åben Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte /14 Åben pjece_pulje_til_landsbyfornyelse_29_11_2013.pdf /14 Åben DU - Forretningsorden pdf /14 Åben DU - Kommissorium pdf /14 Åben Fra sted til sted_delarrangementer.pdf Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 3 af 19

4 1. Præsentationsrunde Sagsfremstilling Jf. Byrådets konstituerende møde den 4.dec 2013 har Byrådet valg 3 politiske repræsentanter til Distriktsudvalget, herunder Distriktsudvalgets formand. Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Følgende er valgt: Mette Hardam (V) formand Jens Hedegaard Kristensen (A) Bahram Dehghan (A) Formand for Distriktsudvalget, Mette Hardam byder velkommen og lægger op til en præsentationsrunde medlemmerne imellem. Hvert medlem af Distriktsudvalget præsenterer sig selv kort. Tag gerne udgangspunkt i: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra? Hvilket Distrikt repræsenterer jeg? Hvad kan jeg/mit distrikt bidrage med i Distriktsudvalget? Hvilke forventninger har jeg til arbejdet i Distriktsudvalget? I løbet af mødet tages der desuden portrætfotos af alle medlemmer til brug på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Formand Mette Hardam bød velkommen til Distriktsudvalgets 1.møde i denne periode. Jørgen Steengaard bød velkommen til Ravnshøj. Mette startede præsentationsrunden og fortalte at hun har kendt Frederikshavn Kommune siden hun blev født. Hun er født og opvokset i Strandby og senere flyttet til Lyngså. Mette er gift med Kenneth som er født i Aalbæk og sammen har de 3 børn. Mette tilkendegav at hun er utrolig glad for at være blevet formand for Distriktsudvalget efter at hun pr. 1.januar blev medlem af Byrådet. Mettes mærkesag i valgkampen var netop at værne om ildsjælene. Mette vil som ny formand foreslå, at posen bliver rystet og at der bliver sat nogle mål for hvor Distriktsudvalget gerne vil være om 4 år. Mette udtaler, at det er vigtigt, at Distriktsudvalget om 4 år kan se tilbage med stolthed og sige: Det har vi været med til. Udover formandsposten i Distriktsudvalget er Mette medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, således kender hun til faldende elevtal mm. Mette er opmærksom på, at det ikke er kommunen der kan eller skal rede landsbyerne, men at initiativet skal komme indefra. Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 4 af 19

5 Præsentationsrunden fortsatte bordet rundt. Medlemmerne fortalte kort om aktuelle initiativer i netop deres landsby og tilkendegav desuden at de værdsatte Distriktsudvalget som et forum for fællesskab, landdistriktsinitiativer og ikke mindst udveksling af idéer og inspiration. Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 5 af 19

6 2. Godkendelse af dagsorden Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Godkendt. Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 6 af 19

7 3. Godkendelse af referat fra mødet den 2.dec 2013 Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Godkendt. Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 7 af 19

8 4. Valg af næstformand til Distriktsudvalget Sagsfremstilling Jf. Forretningsordenen for Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune 3 konstituerer Distriktsudvalget sig med næstformand, som vælges blandt de lokale repræsentanter for distrikterne. Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Formand, Mette Hardam orienterer kort om næstformandens rolle. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget vælger en næstformand. Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Mette præsenterede kort Næstformandens rolle som hendes stedfortræder og sparringspartner. Derudover repræsenterer Næstformanden alle distrikterne mens Mette Hardam som formand repræsenterer Byrådet. Mette havde forud for mødet fået tilkendegivelse fra Søren B. Sørensen, Karup om, at han gerne stillede op som Næstformand. Der var ingen andre på mødet som ønskede at stille op. Søren B. Sørensen fra Karup blev valgt som Distriktsudvalgets næstformand. Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 8 af 19

9 5. Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan 2014 Sagsfremstilling Der forslås følgende mødetidspunkter (samt deadlines for indsendelse af ansøgninger/punkter til dagsordenen) for Distriktsudvalget i Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Alle møder starter kl Årets sidste møde suppleres med en julefrokost. Dette møde starter således kl Maj-mødet suppleres med en inspirationstur forventeligt mødetidspunkt kl Møder i 2014: Mandag den 27. januar 2014 (deadline 13.januar 2014), Ravnshøj er godkendt Tirsdag den 25. marts 2014 (deadline 5.marts 2014) Onsdag den 21. maj 2014 (deadline 30.april 2014) Torsdag den 28. august 2014 (deadline den 6.august 2014) Tirsdag den 7. oktober 2014 (deadline den 17.september 2014) Mandag den 24. november 2014 (deadline 5.november 2014) På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes overveje, hvornår de ønsker at være værter. Der afholdes desuden et par temaeftermiddage/-aftener i efteråret, hvor udvalgets medlemmer diskuterer og samarbejder om oplægget til en ny udviklingsstrategi for landdistrikterne i Frederikshavn Kommune. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget godkender mødeplanen og fastsætter steder for mødeafholdelsen. Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Distriktsudvalget godkendte mødedatoerne for 2014 og følgende byer vil gerne være værter: Mandag den 27. januar 2014 Ravnshøj Tirsdag den 25. marts 2014 Aalbæk Onsdag den 21. maj 2014 (på tur) Torsdag den 28. august 2014 Gærum Tirsdag den 7. oktober 2014 Kvissel Mandag den 24. november 2014 Karup Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 9 af 19

10 6. Distriktsudvalgets virke og virkeområder Sagsfremstilling Præsentation af Distriktsudvalgets virke og virkeområder v/ Teknisk Direktør, Christian Roslev samt Sekretariatet v/ Line Schulz. Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Præsentationen vil bl.a. omhandle rammerne for arbejdet i Distriktsudvalget, ansøgningsprocedure, økonomien mm samt en introduktion til kommende relevante temaer vedr. landdistriktsudviklingen i Frederikshavn Kommune. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til drøftelse. Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Line Schulz præsenterede vedhæftede oplæg vedr. rammerne for arbejdet i Distriktsudvalget. Har medlemmerne spørgsmål er de altid velkomne til at henvende sig til Line pr. mail: eller tlf.: Christian Roslev introducerede kommende relevante temaer vedr. landdistriktsudviklingen svarende til den bageste del af vedhæftede præsentation. Christian fortalte bl.a., at arbejdet med Landsbyplaner bliver sat i gang og at der senere vil komme et oplæg til hvordan det kan gribes an. Christian forklarer, at man ikke har til hensigt at starte landsbyplaner op i alle byerne på én gang men, at man vil starte med et par byer i første omgang og senere de resterende hen ad vejen. Efter idé fra medlemmerne overvejede Christian om Nedrivningspuljen skulle have navneændring til Forskønnelsespuljen. Christian ser i hvert fald frem til, at alle formalia nu er på plads, så arbejdet med nedrivningen kan begynde og effekten ude i landsbyerne snart kan ses. Under præsentationsrunden i starten af mødet nævnte flere medlemmer også bekymring for finansieringen af boligkøbene i landsbyerne. Christian er meget enig med medlemmerne i, at det også er et væsentligt tema. Bahram supplerede Christian og fortalte kort om projekterne i modelbyerne Jerup og Dybvad, hvor der nu foreligger en rapport, som netop skal bejle til førstegangskøberne og deres økonomiske bevidsthed. I rapporten er der bl.a. eksempler på hvordan man kan få bosætningen i landdistrikterne finansieret og igennem arbejdet med rapporten har uvildige fra den finansielle sektor også været involveret. Bahram foreslog, at rapporten kunne blive fremlagt på det kommende Distriktsudvalgsmøde, hvilket blev taget godt imod af udvalgets øvrige medlemmer. Efter præsentationerne var der en række spørgsmål mm fra udvalgets medlemmer. Bl.a. blev der spurgt til, om Sekretariatet kunne gå lidt mere i dybden med økonomien. Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 10 af 19

11 Christian fortalte, at princippet med medfinansieringen af LAG-midlerne var en måde at få Distriktsudvalgets kroner til at bliver fordoblet. Nu da der ingen LAGmidler er i 2014, kunne det være interessant, hvis der kunne findes en anden måde at få udvalgets midler til at række længere på. Der blev også spurgt til overførsel af uforbrugte midler fra Christian lagde ikke skjul på, at kommunekassen var tom, så selvom der tidligere er blevet orienteret om, at det ikke burde være noget problem med en overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014, så kan der være opstået en ny situation nu. Ønsket om en mere detaljeret økonomi-gennemgang blev taget til efterretning. Bilag Præsentation til nyt DU_feb2014.pdf (dok.nr.33214/14) Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 11 af 19

12 7. Pulje til Landsbyfornyelse (Nedrivningspuljen) Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har fået tildelt en ramme på 2,9 mio. kr. fra Pulje til Landsbyfornyelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen har desuden afsat 1,9 mio.kr. i medfinansiering. Åben sag Sagsnr: 13/11434 Forvaltning: CTM Sbh: SAHA Besl. komp: DU På Økonomiudvalgets møde d. 22. januar anmodes Økonomiudvalget om at frigive pengene, hvilket skal endeligt vedtages i Byrådet. Dette er standardprocedure for bevillinger. Samtidig anmodes Økonomiudvalget om at overføre beslutningskompetencen vedr. puljens anvendelse til Plan- og Miljøudvalget som fagudvalg. Der er udarbejdet en handlingsplan som beskriver, hvilke kriterier Frederikshavn Kommune vil lægge til grund for prioritering af nedrivning af forfaldne huse. Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Distriktsudvalgets anbefalinger på udvalgsmødet den 26. august 2013 (Find referatet her: %20Referat%20af%20Referat.aspx#5) samt erfaringer fra andre kommuner og Ministeriets anbefalinger i vejledningen til kommunerne. Se handlingsplanen i vedlagte bilag. Handlingsplanen forelægges Plan- og Miljøudvalget på det kommende møde den 4. februar 2014 til godkendelse. Når handlingsplanen er godkendt igangsættes arbejdet med prioritering og nedrivning jf. handlingsplanen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Christian Roslev præsenterede kort de anbefalinger, der blev godkendt på Plan- & Miljøudvalget (PMU) tidligere samme dag, bl.a. ønsket om, at Frederikshavn Kommune og beboerne i landsbyerne skal have mest muligt for pengene. Se anbefalingerne i vedhæftede bilag: Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse. Christian forklarede desuden, at nedrivningen af folks ejendomme skal håndteres etisk korrekt. Der er endvidere etableret samarbejde med socialudvalget, således det sociale aspekt ligeledes håndteres ordentligt. Christians ønske er at starte nedrivningen snarest muligt. På baggrund af dette spørges der til, om Kommunen har afsat ressourcer nok til at varetage opgaven. Christian oplyser, at puljen ikke kan bruges til lønkroner og at kommunen skal gøre sig nogle erfaringer i starten, som selvfølgelig vil kræve ekstra tid. Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 12 af 19

13 Christian oplyser, at PMU som det ansvarlige udvalg samt Distriktsudvalget løbende vil blive orienteret om, hvordan arbejdet med nedrivningspuljen forløber. Dette er også et ønske fra Distriktsudvalgets formand samt medlemmer og det foreslås således, at orientering om Nedrivningspuljen fremadrettet vil være et fast punkt på Distriktsudvalgets dagsorden. Christian forklarer desuden, at Distriktsudvalget ikke vil være med til den konkrete prioritering af hver enkelt ejendom af etiske hensyn. Det er derfor, der er lavet en række anbefalinger, på baggrund af bl.a. udtalelser fra Distriktsudvalget som efterfølgende er godkendt af PMU. Herefter var der stor spørgelyst fra medlemmerne. Der blev bl.a. talt om proceduren og om hvordan man hurtigt kunne komme i gang med nedrivningen i sin egen landsby. Christian oplyste, at kommunens sagsbehandlere nu starter dialogen med de relevante husejere, for at indgå frivillige aftaler. Hvis alle anbefalingerne i Handlingsplanen desuden er opfyldt, er man også velkommen til selv at rette henvendelse til kommunen (Henning Eriksen, BYG) for at igangsætte aftalerne om nedrivningen. I dialogen med husejerne vil der også blive talt om hvordan arealet efterfølgende kan benyttes og vedligeholdes. Men Kommunen kan ikke pålægge grundejeren særlige betingelser ift. vedligeholdelse af grunden. Der blev desuden spurgt til, om der er nogle muligheder for at håndtere sager, hvor ejeren ikke er indstillet på frivillige aftaler. Ejeren af en faldefærdig bolig kan ikke tvinges til at benytte tilbuddet om nedrivning, men hvis bygningen er til direkte fare for mennesker kan kommunen fx kondemnere eller påbyde ejeren at få forholdene bragt i orden. Der kan i meget særlige situationer blive tale om at opkøbe ejendommen, men det er ikke udgangspunktet. Det tilbydes, at medlemmerne i Distriktsudvalget i nogen tilfælde måske kan være behjælpelige med at få en god snak i gang med den pågældende grundejer. Christian forstår den gode tanke, men vil gerne have lov til at vende den med administrationen. Der kan være nogle etiske retningslinjer der gør det svært at inddrage andre end ejeren i processen. Renovering af faldefærdige huse er også nævnt som en mulighed, men Christian orienterer om, at dette ikke er prioriteret. Det er ej heller mulig med denne pulje, at nedrive kommunalt ejede bygninger. Der var også spørgsmål til, hvordan man håndterer at det koster penge, at afmelde fjernvarmen. Der er tvivl om hvorvidt puljemidlerne kan bruges til dette formål. Det er bekendtgørelsen fra Ministeriet der afgrænser brugen af midlerne. Spørgsmålet tages til efterretning. Der opfordres til, at man melder huse ind igen, hvis man er i tvivl om de er med på Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 13 af 19

14 listen. Listen kan som sagt ikke udleveres af hensyn til personfølsomme oplysninger. Bilag Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte (dok.nr.15107/14) pjece_pulje_til_landsbyfornyelse_29_11_2013.pdf (dok.nr.11571/14) Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 14 af 19

15 8. Orientering Sagsfremstilling Fra fællesprojektet Fra sted til sted Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Projektkoordinator, Hanne Lauritsen orienterer om sidste nyt fra fællesprojektet Fra sted til sted kom og vær med! Fra LAG-Vendsyssel Tove Fønss, koordinator for LAG-Vendsyssel orienterer på mødet om sidste nyt fra den Lokale Aktionsgruppe bl.a. om det nye Landdistriktsprogram som er sendt i høring. Fra sekretariatet På mødet vil der blive orienteret om Distriktsudvalgets Kommissorium og Forretningsorden. Se nuværende Kommissorium og Forretningsorden i vedhæftede bilag. Distriktsudvalgets medlemmer har mulighed for indledningsvist at kommet med kommentarer til en revidering af dokumenterne. Reviderede udgaver vil herefter blive fremlagt på et kommende møde i Distriktsudvalget til drøftelse og beslutning. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering og drøftelse. Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Fra fællesprojektet Fra sted til sted Projektkoordinator, Hanne Lauritsen præsenterede kort projektet Fra sted til sted, som også tidligere har haft arbejdstitlen Alle Mand af Huse. Hanne viste et overblik over alle de arrangementer, som nu er meldt ind til Turistforeningens publikation Den gode historie. Se vedhæftede oversigt over delarrangementerne. Men alle der har lyst til at være med, kan stadig nå det, da alle arrangementer også vil blive markedsført digitalt mm. Det er et åbent tilbud for alle landsbyer, så meld endelige tilbage til Hanne tlf.: ), hvis I vil være med. Søg evt. inspiration i de mange arrangementer der allerede er på plads. Se vedhæftede. Fællesprojektet Fra sted til sted har også været igangsætter for et andet Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 15 af 19

16 projekt omkring mere synlighed af landsbyerne gennem en landsbyfolder. Hanne oplyser, at der nu er sendt en ansøgning af sted til landdistriktsmidler. Medlemmer spørger til status på Historiefortællingsprojektet hvor Anette er rundt og interview landsbyerne. Materialet vil være gavnligt til brug i landsbyfolderne. Det foreslås desuden fra medlemmerne, at QR-koder kan tages i brug til formidling. Der er stor opbakning fra Distriktsudvalgets medlemmer til landsbyfolderne. Det er en rigtig god idé og der håbes på, at midlerne bliver bevilget. Hanne Lauritsen reklamerer også for Dansk Naturfredningsforenings årlige affalds-indsamlingsdag den Park & Vej i Frederikshavn Kommune bakker op om arrangementer. Der vil således blive udleveret snappere, affaldssække og blive kørt skrald væk, ved henvendelse til Hanne Lauritsen forud for arrangementet. Hanne sender mere information ud pr. mail til udvalgets medlemmer. Kurt Kristensen fra Elling fortæller, at de har et godt samarbejde med byens borgere der jævnligt samler skrald op. Park & Vej bakker op om initiativet og har i den forbindelse været flinke at sponsorere snappere til Elling. Andre medlemmer har gode erfaringer fra de tidligere år med at kombinere affaldsindsamlingen med efterfølgende hyggeligt samvær, kaffe og kage i landsbyen. Fra LAG-Vendsyssel Tove Fønss orienterede om, at kontoret i LAG-Vendsyssel lukker ned pr. 1.april. Hjemmesiden er også nedlagt, men der henvises til Ministeriets hjemmeside, livogland.dk for yderligere information. Det vil stadig være muligt at kontakte Tove på hendes sædvanlige mail og telefonnummer tlf.: ) En ny Aktionsgruppe skal snart dannes, så har man lyst til at være en del af denne gruppe kan man kontakte Tove for at høre nærmere. Tove opfordre de der har søgt midler fra LAG en til, at realisere og indberette det der er ansøgt om, da ændringer af det ansøgte vil besværliggøre processen. Politiker Bahram Dehghan spørger til om det ikke er muligt at strømligne sagsbehandlingsprocessen, så man minimerer sagsbehandlingstiden. Projekterne mister sit momentum. Det er der ikke brug for, når man arbejder med ildsjæle. Tove Fønss er enig og orienterer om, at der kigges på proceduren ifm. det nye landdistriktsprogram. Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 16 af 19

17 Tove reklamerer for indstilling til prisen som Årets Ildsjæl og Årets Iværksætter. Det er nu der er mulighed for at give byernes største ildsjæle et klap på skulderen. Frist for indstilling af ildsjæle er 13.februar. Fra sekretariatet Line Schulz nævnte kort Kommissorium og Forretningsorden ved gennemgangen af pkt. 6 Distriktsudvalgets virke og virkeområder. Mette Hardam opfordrede til, at udvalget venter med drøftelsen af dokumenterne til næste møde, grundet den fremskredne tid. Udvalget nikkede ja til udsættelsen. Bilag DU - Forretningsorden pdf (dok.nr.10802/14) DU - Kommissorium pdf (dok.nr.10803/14) Fra sted til sted_delarrangementer.pdf (dok.nr.34222/14) Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 17 af 19

18 9. Eventuelt Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 Margrethe Vejby fra Aalbæk reklamerede for Aalbæk Sjøw Revyen kører på 27. år og er meget populær. Der blev omdelt invitation og tilbud til alle. Åben sag Sagsnr: 14/243 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: DU Kurt Kristensen omdelte Nyt fra Elling Borger- & Grundejerforening Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 18 af 19

19 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mette Hardam Per Møller Søren Holm Kristensen Jørgen Steengaard Alice Schneider Meike B.Thomsen Jørn Andersen Niels-Ove Vestergaard Thomas Jørgensen Lea Wärnstrøm Mogens Berg Kurt Kristensen Mirian Højmark Bjarne Krogh-Pedersen Lars Larsen Jette Abildgaard Vibeke Olsen Lee Clayton Birthe Pagh Søren B. Sørensen John Vognsen Peter Larsen Kennet M. Mortersen Margrethe Vejby Bahram Dehghan Jens Hedegaard Kristensen Distriktsudvalget - Referat februar 2014 Side 19 af 19

20 Bilag: 6.1. Præsentation til nyt DU_feb2014.pdf Udvalg: Distriktsudvalget Mødedato: 11. februar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33214/14

21 VELKOMMEN TIL lokale distrikter i Frederikshavn Kommune inkl. ny næstformand 3 politikere inkl. 1 ny formand > Formand, Mette Hardam (V) > Bahram Dehghan (A) > Jens Hedegaard Kristensen (A) Sekretariatet > Direktøren med ansvar for Teknik & Miljø, Christian Roslev > Sekretær, Betty Frost > Landdistriktskoordinator, Line S. Schulz > Samarbejde på tværs: Udvikling & Erhverv, Park & Vej, Plan-afdelingen, Kultur & Fritid m.fl.

22 FORMÅLET (Kommissorium, 4) Distriktsudvalget... er bindeled mellem oplandsbyer, landsbyer, landdistrikter og byrådet skaber dialog og tværgående samarbejde om kommunens distriktspolitik skaber forudsætninger for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunes oplandsbyer arbejder for at fremme samarbejdet mellem kommunens landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområder og de tre største bysamfund.

23 MØDERNE - 6 årlige møder + 1 årlig inspirationstur + temadage/aftener - afholdes i landsbyerne på skift - kommunen betaler forplejning til møderne - digital udsendelse af dagsorden og referat + find det på hjemmesiden - alle medlemmer kan få et punkt på dagsordenen (deadline for pkt. til dagsorden) - alle ansøgninger kommer på dagsordenen - Dagsordenens indhold: - Godkendelse af dagsorden + refferat - Aktuelle projekter/sager til drøftelse - Behandling af ansøgninger - Økonomisk status - Orientering fra LAG, sekretariatet, medlemmer, fællesprojekter, opfølgning på realiserede projekter - Eventuelt

24 ANSØGNINGER - Ansøgningsskema - Kriterier for ansøgningen - Ansøgningsfrist ca. 3-4 uger før Distriktsudvalgsmøderne (se hjemmesiden) - Behandlingen af ansøgningerne - Skal procedurene for ansøgninger ændres? - nye kriterier/midler til særlige prioriterede projekter - simplificering af ansøgningsproceduren

25 ØKONOMI - Distriktsudvalgets budgettal for 2014 er det samme som i 2013 (ca kr.) - Løbende opdatereing af kassebeholdningen på hvert DU-møde - Tidligere har der været en fordelingen på ,- til medfinansiering af LAG-projekter ,- til medfinansiering af andre projekter Da der ikke uddeles LAG-midler i 2014, skal der fastlægges nye principper for tildelingen af Distriktsudvalgets midler.

26 FIND MERE INFO > på kommunens hjemmeside Politik og Demokrati > Råd og Nævn > Distriktsudvalget: Forretningsorden, kommissorium, udviklingsstrategi for landdistrikterne (menuen t.h.) Ansøgning om tilskud Medlemmer af Distriktsudvalget Landdistriktspolitik og projekter Valg 2013 Distriktsdrømme Valgfilmen: Facebook: Borger > By, miljø og trafik > Udvikling af by og lokalsamfund > Landsbyer: Lokalsamfund (oversigtskort + landsbybeskrivelser) - supplér gerne selv Tilskud til Landdistriktsudvikling Udviklingsstrategien 2013, filmen: De mindre byer

27 FIND MERE INFO > andre relevante steder LAG-Vendsyssel: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Nyheder, Inspiration/viden, Aktiviteter og Initiativer, Lokale Aktionsgrupper, Støttemuligheder mm. NaturErhvervstyrelsen: Puljer og tilskud til landdistrikter Landdistriktsprogrammet Landdistrikternes Fællesråd: God info på Landdistrikternes vidensbank og inspiration under projekter Tilmeld dig nyhedsbrevet en rigtig god måde at holde sig opdateret på landdistriktsudvikling landsdækkende.

28 KOMMUNIKATION & INSPIRATION Brug hinanden - og skab et netværk, hvor I kan få ny inspiration og viden fra hinanden. Skal det være på Facebook?...eller på hjemmesiden?...eller over hækken?...eller...

29 TEMAER i DISTRIKTSUDVALGET > Landsby-planer LANDSBYPLAN FOR Br yn du mv e Forum j ej Kirkev BRYNDUM BRYNDUM nsvej Berntse Bry um da mv svej Kibsgård ej Br yn du m ve j nd UM BRYND BYPLAN LANDS 15 LANDSBYPLAN 1

30 TEMAER i DISTRIKTSUDVALGET > Landsby-pedeller

31 TEMAER i DISTRIKTSUDVALGET > Nedrivningspuljen (Pulje til landsbyfornyelse ) RdNiNgEN Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Varde Vejen Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Århus pulje til LaNdSBYFORNYELSE TILSKuD TIL BYGNINGSEjERE BYFORNYELSE Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014

32 TEMAER i DISTRIKTSUDVALGET > Ny udviklingsstrategi for landdistrikterne Udviklingsstrategi 2013 for Frederikshavn Kommune: ( Herunder temaer De mindre byer (FILM: la l a nnd d d i s t r i distr k i k t ts ss s t r a t e g trat egii i g e t a r t s s g n i l ter U dvi k for landdistrik Priorite re kommu de udfordringe nens la nddistri r i kter Frederik shavn Ko mmune udfordrin prioriter ger og m er udvikl ål: ingsproj ekter so m fremm BOSÆTN er de fø ING OG lgende LI VS KV at skab ALITET e øget bo sætning at ud og smuk vikle bæ ke land redygtig at ud sbyer e foreni vikle de nger og n kollekt samarbe at arbe ive trans jde på tv jde for port ærs attraktiv e net-fo rbindels er i land Ambitio distrikte ner rn e at prio ritere op landsbye at skab rnes ud e nye bo vikling sætnings og in frastrukt mulighe ur der Prioriter ede initi ativer initiat iver som fasthold øger de er indb tte yggertal let i land distrikte rne sam t om m uligt NATURE N at skab e fælles ansvar at synl og ejersk iggøre de ab for lo n fantas kale stie turistpro tiske na r og natu jekter i tur, og sk rarealer respekt abe grun for natu dlag for ren nye bæ Ambitio redygtig ner e

33 TEMAER i DISTRIKTSUDVALGET > Andre relevante temaer - Kollektiv Trafik - Ressourcesammenlægning i foreningslivet - Fællesprojektet: Fra sted til sted - Synlige landsbyer (landsbyfoldere) - andet...?

34 FIK VI DET HELE MED? SPØRG BARE! > Spørg hinanden! > Spørg Line tlf.: > Spørg Mette Hardam

35 Bilag: 7.1. Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte Udvalg: Distriktsudvalget Mødedato: 11. februar Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15107/14

36 Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014

37 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning af kriterier og anbefalinger 5 Arbejder der er omfattet af ordningen 5 Dialog med ejere og naboer 6 Husenes geografiske placering 7 Husenes synlighed 8 Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi 8 Graden af forfald 9 Spekulationsopkøb og -udlejning 9 Det private Klondike 10 Misligholdte eller fejlistandsatte ejendomme 10 Organisering i Kommunen 10 Evaluering og tilpasning af handlingsplanen 11 2

38 Indledning Tomme og forfaldne bygninger har fyldt meget i den offentlige debat om, hvordan landdistrikterne bevares og forbedres som attraktive steder for bosætning. I den sammenhæng bidrager forfaldne og nedslidte bygninger til et negativt billede af landsbyer og landdistrikter og i værste fald kan en hel by eller et område blive kendt som uattraktivt for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det er den synlige tilstedeværelse af nedslidte og misligholdte huse, der er medvirkende til at starte en negativ spiral. Oprydning i nedslidte bygninger er en blandt mange metoder, der kan tages i anvendelse for at fastholde landsbyerne og det omgivende land som attraktive områder for bosætning. Med Pulje til Landsbyfornyelse har Frederikshavn Kommune mulighed for at få taget hul på opgaven med at rydde op i de nedslidte bygninger. Frederikshavn Kommunes rammebevilling er på 2,9 mio. kr. og der er en forudsætning om kommunal medfinansiering, hvor statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel udgør 40 pct. Frederikshavn Byråd har afsat 1,9 mio. kr. svarende til de 40 pct. på budgettet for Der er således i alt 4,8 mio. kr. til rådighed. Denne handlingsplan er resultatet af kortlægningen af nedslidte bygninger på landet og i landsbyerne i Frederikshavn Kommune som i sommeren 2013 blev sat i gang på baggrund af debat i Distriktsudvalget. Kortlægningen er foretaget for at få et indblik i omfanget af nedslidte bygninger i kommunen med henblik på at kunne anvende Pulje til Landsbyfornyelse mest hensigtsmæssigt. Målet med handlingsplanen er at give Frederikshavn Kommune et fremadrettet redskab til at iværksætte motiverede og effektive indsatser for, på såvel kort som lang sigt, at begrænse omfanget af nedslidte bygninger. De lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af Pulje til Landsbyfornyelse er nøje beskrevet i Pulje til Landsbyfornyelse en vejledning til kommunerne, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nov Distriktsudvalgets anbefalinger Distriktsudvalget har på et møde i efteråret 2013 fået præsenteret de foreløbige observationer og har debatteret, hvilke kriterier det vil være relevant at lægge til grund for prioriteringen af, hvilke huse der skal nedrives. Der var i udvalget bred enighed om, at der skal fokuseres på de mest ramte områder, huse i tydeligt forfald, og at der i første omgang skal høstes erfaringer med arbejdet de steder, hvor der kan indgås frivillige aftaler med ejerne af de nedslidte huse. Med andre ord gælder det om at få mest muligt ud af de midler der er til rådighed. Samtidig ligger det udvalget på sinde, at der i forbindelse med nedrivning af boliger ta- 3

39 ges godt hånd om de ejere eller lejere, der måtte have psykiske eller sociale vanskeligheder. I Distriktsudvalget er der ønske om at kommunen tager initiativ til at udarbejde Landsbyplaner for kommunens landsbyer. Det vil være oplagt at indtænke nedrivning eller renovering af forfaldne huse i denne sammenhæng. Nedrivning af huse i en mindre by kan få betydning for strukturen og sammenhængen i byen, og derfor er det særligt interessant at arbejde med den fremtidige anvendelse af de tomme grunde. Udarbejdelsen af Landsbyplaner har et længere tidsperspektiv end den tidsfrist kommunen er underlagt i forhold til at anvende puljemidlerne. Derfor vil vi mange steder opleve, at der bliver revet ned først og lavet landsbyplaner senere. Kortlægningen og dens resultater Distriktsudvalgets 26 medlemmer, som repræsenterer alle landsbyer og landområder i kommunen er over foråret og sommeren 2013 blevet opfordret til at melde ind med nedslidte bygninger i deres lokalområder. Det har givet en del omtale i medierne, som har resulteret i henvendelser både fra ejere og naboer til nedslidte bygninger. Der har desuden været henvendelser fra idrætsforeninger, borgerforeninger samt fra advokater, der varetager konkursboer. Ultimo 2013 er der 53 huse indberettet. Ejendommene vurderedes at være skæmmede enten pga. forfald af selve bygningerne eller på grund af ophobning af bilskrot, affald o. lign. på ejendommen. Som led i kommunens arbejde med at lave SAVE-registrering for husene i den gamle Sæby Kommune er en del af husene for nylig blevet fotograferet både fra facaden og fra havesiden. De øvrige huse er observeret fra offentlig vej. I denne indledende fase, er det ikke besluttet, om der yderligere skal foretages en systematisk gennemgang af alle kommunens boliger dels via søgning i registre dels via fysisk besigtigelse. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det vil kræve en del ressourcer, og det er tvivlsomt om der vil dukke emner op, som ikke allerede er registreret eller som vil blive meldt ind, når arbejdet med nedrivning bliver påbegyndt og offentligheden bliver mere opmærksom på muligheden. 4

40 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse I og med at det er første gang Frederikshavn Kommune har adgang til puljemidler til nedrivning, er der et relativt stort antal mere eller mindre forfaldne bygninger som kan komme i betragtning. De tildelte puljemidler rækker næppe til at håndtere det hele, og derfor skal foretages en prioritering af indsatsen. I udarbejdelsen af denne handlingsplan har vi støttet os til de erfaringer, der er opsamlet i vores nabokommuner og tilpasset dem til de forhold, der gør sig gældende for Frederikshavn Kommune. Første skridt i den videre proces er at rette henvendelse til ejerne af de ejendomme vi har registreret. De skal orienteres om, at vi har observeret, at deres ejendom er præget af et vist forfald, og at de muligvis har mulighed for at få støtte til at afhjælpe problemerne via Pulje til Landsbyfornyelse. Når der er etableret kontakt med ejerne foretages en faglig vurdering af bygningen tilstand. Vægtning af kriterier og anbefalinger Det er vanskeligt at forudse hvor langt puljemidlerne rækker. Formentlig rækker de ikke til at yde støtte til alle de bygninger der er omfattet af ordningen. Derfor vælger Frederikshavn Kommune at vægte de forskellige vurderingskriterier i prioriteret rækkefølge svarende til den rækkefølge de er beskrevet i de følgende afsnit. Hvert afsnit afsluttes med en anbefaling af, hvorledes der kan prioriteres. Der skal foretages en konkret vurdering ud fra alle kriterier i her enkelt sag. Arbejder der er omfattet af ordningen Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes til bygninger, der ligger i en by med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Ejerne kan søge til skud til: Private en- og tofamiliehuse Private udlejningsejendomme Andelsboligejendomme Bygninger med blandet beboelse og erhverv Erhvervsbygninger i byer under indbyggere Der stilles følgende betingelser: Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler Arbejdet må ikke påbegynde før kommunen har givet tilsagn om tilskud Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker 5

41 Der gælder forskellige tilskudssatser for de forskellige typer arbejder. Disse fremgår af vejledningen fra ministeriet. Følgende typer arbejder er omfattet af ordningen: Nedrivning af nedslidte boliger Nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under indbyggere Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger Alle typer forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger: Udvendige arbejder, etablering af wc og bad, afhjælpning af sundheds- og brandfarlige forhold Udvendig istandsættelse af bygninger med blandet beboelse og erhverv Ombygning af erhverv til udlejningsboliger Istandsættelse af forsamlingshuse Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning Anbefaling 1: Frederikshavn Kommune prioriterer at Puljen til Landsbyfornyelse først og fremmest anvendes til nedrivning af nedslidte boliger samt nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under indbyggere. Dernæst anvendes puljen til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. De øvrige arbejder, som er omfattet af ordningen prioriteres, såfremt der er puljemidler tilbage. Hvis Frederikshavn Kommune støder på nedstyrtningstruede eller sundhedsskadelige bygninger eller andre akutte problemstillinger prioriteres disse naturligvis højest uanset de øvrige kriterier. Dialog med ejere og naboer En konstruktiv dialog med ejerne af de registrerede ejendomme er et væsentlig succeskriterium for at udnytte Pulje til Landsbyfornyelse optimalt. Kommunen vil derfor gå i dialog med borgere og ejer, for at afklare fremtid for en given ejendom skal bygningerne nedrives? og hvad skal der i givet fald ske med den tomme grund? I nogle tilfælde har ejeren af et forfaldent hus selv rettet henvendelse for at komme med i prioriteringen af puljemidlerne. Det gælder både for private og for foreninger, som har en gammel bygning, der skæmmer området. Ligeledes har kommunen fået henvendelse fra advokater for konkursboer, som gerne vil indgå aftale om nedrivning. Disse sager er præget af stor samarbejdsvilje fra de involverede parter. Andre steder er det naboerne eller en borgerforening, der har gjort opmærksom på at en eller flere bygninger i lokalområdet er i forfald. Nogen af disse har vist interesse for at overtage en tom grund, når der er ryddet op. 6

42 Der er mange steder en stærk borgervilje til at gøre noget ved problemet med skæmmende forfaldne huse, hvorfor der også er grund til at antage, at naboer eller grundejerforeninger måske har lyst til at erhverve de tomme grunde, hvis ejeren ønsker at afhænde. Ved at have løbende kontakt til landdistriktets aktører er det muligt at have en finger på pulsen. Ønsker om fælles indsatser - det kunne for eksempel være fælles opkøb af en ejendom - og afklaring af lokale problemer kan løses ved rådgivning og dialog. Anbefaling 2: Dialogen med ejere og interessenter prioriteres højt, således at der opnås flest mulige aftaler om anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse. Frederikshavn Kommune forsøger at være behjælpelig med at skabe forbindelser, som kan være med til at sikre nyt liv på de tomme grunde. Husenes geografiske placering Kortlægningen af de nedslidte huse har vist, at der i nogle områder er en større koncentration af nedslidte bygninger. Der er umiddelbart en større koncentration i kommunens sydlige del, og det er også tydeligt, at en del huse ligger ud til forholdsvis trafikerede veje landsbyernes hovedgader. At ejendomme langs større veje ikke er attraktive på boligmarkedet, ses tydeligt af at så mange af dem står tomme eller misligholdte. I en tid med fraflytning fra landet er det de små og mere ydmyge huse, der først bliver overflødige, og når de ikke ligger tæt på natur eller andre herlighedsværdier, falder interessen for dem som bolig. Nogle lokalområder er særligt præget af en stor fraflytning og en reduktion af offentlige servicefunktioner. Disse steder er der måske ikke basis for at opføre nye boliger og skabe tilvækst, men nedrivning af de skæmmende bygninger kan være med til at tilføre områderne nogle kvaliteter af mere rekreativ karakter til glæde for de omkringboende. Andre lokalområder er præget af aktivitet og en udpræget borgervilje og indsats for at skabe udvikling. Her kan det være vigtigt at understøtte de lokale initiativer ved at fjerne de huse, der fejlagtigt giver indtryk af, at det er et område i generelt forfald. Anbefaling 3: Det skal foretages en prioritering, der tilgodeser både de lokalområder der er hårdest ramt og de lokalområder, hvor der er gode muligheder for at forebygge en negativ udvikling. 7

43 Husenes synlighed En væsentlig faktor for oplevelsen af forfaldet er synligheden. Hvor ældre, nedslidte huse ligger særlig tæt eller er placeret langs en befærdet vej, vil de unægtelig forstærke indtrykket af forfald i området. Derudover er husenes omgivelser vigtige: Er de landskabeligt og naturmæssigt attraktive, eller er der måske kulturarv og gode fortællinger, der knytter sig til området. Måske er det et område med potentiale for udvikling pga. nærhed til infrastruktur som f.eks. motor- og hovedveje eller det kunne være et område med særligt mange bevaringsværdige huse blandt de nedslidte bygninger. At et hus er nedslidt og måske endda nærmer sig ruin-tilstanden, behøver ikke i sig selv at være et (kommunalt) problem. Vi ser flere og flere små landbrugsejendomme blive opkøbt af større landbrug, hvorefter markerne bliver dyrket, mens selve bygningerne bliver overladt til tidens egen nedbrydning. Hvis bygningerne ligger væk fra offentlig vej og måske endda omgivet af bevoksning, bidrager den ikke nødvendigvis negativt til området rent visuelt. Det er klart, at det bidrager forholdsmæssigt mere til et negativt indtryk af det visuelle forfald, hvis den dårlige historie er åbenlys og bliver bekræftet af mange. Heldigvis viser det sig dog, at mange af disse områder også kendetegnes ved andet, som f.eks. aktive landsbyforeninger samt fantastisk natur og landskab. Anbefaling 4: Huse med en meget synlig placering i by/gadebilledet skal prioriteres over huse med en mindre synlig beliggenhed. Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi I vurderingen af om en bygning bør nedrives eller renoveres indgår også en vurdering af bl.a. deres arkitektoniske, kulturhistoriske og bevaringsmæssige værdi. Som redskab til vurderingen bruges den såkaldte SAVE-model, hvor man på en skala fra 1 til 9 vurderer de tre allerede nævnte faktorer samt originalitet, tilstand og miljømæssig værdi forstået som bygningens betydning for og sammenhæng med sine fysiske omgivelser. Hvis bygningen er vurderet med bevaringsværdierne 1-4 og dermed bevaringsværdig, gælder en særlig procedure for nedrivning. Anbefaling 5: Beslutningen om hvorvidt en bygning skal renoveres eller nedrives afhænger af, hvilken betydning bygningen har for det samlede landsbymiljø eller landskab. 8

44 Graden af forfald Graden og karakteren af forfaldet spiller også en stor rolle nogle steder er det f.eks. kun en gammel lade, der er faldet sammen, mens stuehuset tager sig nydeligt ud, andre steder er det en bolig, der er beboet af nogen, som ikke har økonomien eller overskuddet til at vedligeholde ejendommen, og atter andre steder er det en hel villa, der har stået tom og forladt i årevis. Tomme og forladte bygninger kan, ud over at virker skæmmende, udgøre en risiko for folk, der færdes i nærheden af bygningen. Hvis der observeres bygninger med sammenstyrtningsfare, har kommunen en lovbestemt forpligtelse til at gribe ind. Anbefaling 6: Graden af forfald skal sammenholdes med geografisk placering, synlighed og bevaringsværdien i forhold til hvilke ejendomme der skal håndteres først. Spekulationsopkøb og -udlejning En del dårlige huse handles enten meget billigt i almindeligt salg eller kommer på tvangsauktion. Spekulanters opkøb af nedslidte ejendomme for at udleje dem til typisk ressourcesvage familier fylder særlig meget i problematikken ikke mindst i den offentlige debat. Et af kendetegnene på spekulationsudlejning er en, boligstandarden taget i betragtning, relativt høj husleje. Lejeren søger derfor om boligstøtte hos Udbetaling Danmark, og på denne måde får husejeren en højere lejeindtægt end rimeligt er. Lejere af ovennævnte type har ofte mange lejeforhold bag sig de såkaldte sociale nomader. Også pantebrevsspekulation er der fokus på i medierne. Her er konceptet, at man køber et billigt hus med lav ejendomsvurdering typisk en forfalden rønne. Ved hjælp af samarbejde med visse dele af ejendomsbranchen, bliver ejendommens værdi uden reelt grundlag vurderet højt, nye lån bliver hjemtaget i ejendommen og de nye pantebreve bliver videresolgt, ofte til stråmænd, der desværre viser sig ikke at kunne betale. Om problemet optræder i nævneværdig grad i Frederikshavn Kommune, er svært at sige ud fra det indsamlede materiale, men en indikation kunne være antallet af ejendomme med samme ejer, idet det typisk er de samme personer / selskaber, der praktiserer både dette og ovennævnte spekulationsudlejning. Dette marked er særlig interessant for spekulanter, og en opgave for kommunen kunne være at overvåge boligmarkedet og gribe ind, såfremt det er hensigtsmæssigt i forhold til kommunens overordnede strategi. En tæt kontakt med de ejendomsmæglere, der opererer i området, kan også give et forspring i forhold til spekulationsopkøbere. Anbefaling 7: Der kan være enkelte tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at opkøbe en ejendom på tvangsauktion for at undgå spekulationsopkøb 9

45 Det private Klondike En betydelig faktor for oplevelsen af det visuelle forfald i landområderne er de ejendomme, hvor affald og skrot hober sig op. Hvorvidt der er tale om affald og skrot afhænger dog af øjnene, der ser. Mens ejeren og den notoriske samler synes der er tale om at udnytte den gode plads optimalt til oplag af byggematerialer, reservedele til biler, campingvogne og andet godt, synes naboer og forbipasserende måske der er tale om affald og skrot, der skal skaffes af vejen. Anbefaling 8: På ejendomme, der ligger langt fra offentlig vej, kan skrot og affald forblive en privat sag, så længe der ikke er tale om miljøfarligt oplag. På ejendomme, der ligger synligt i landsbyer eller langs befærdede veje er der grund til at forsøge at indgå aftale om oprydning, fordi oplaget skæmmer og bidrager til oplevelsen af forfald. Misligholdte eller fejlistandsatte ejendomme Ved gennemgang af de kortlagte ejendomme vil det formentlig vise sig, at nogle bygninger ikke nødvendigvis er i så dårlig stand at de bør nedrives, men at de kunne fremstå langt mere vedligeholdte og attraktive, hvis ejerne havde haft det fornødne håndværksmæssige håndelag og overblik. Anbefaling 9: Gennem den dialog, der måtte opstå, når kommunen henvender sig til ejeren omkring muligheden for at få del i Pulje til Landsbyfornyelse, kan kommunen evt. tilskynde til, at ejeren selv med små midler foretager forbedringer, som bringer husene i bedre stand. Organisering i Kommunen Det foreslås, at opgaven som udgangspunkt forankres i Center for Teknik og Miljø (CTM). Det bør være hertil alle henvendelser fra borgere m.v. rettes, så der sikres sammenhæng og koordinering af indsatsen. I Center for Teknik og Miljø er de lovgivningsmæssige værktøjer tilstede i forbindelse med evt. håndhævelse af uacceptable forhold. Det vil være herfra undersøgelser og vurderinger iværksættes i forbindelse med de forfaldne huse. Der trækkes på de erfaringer, der er til stede i Ejendomscenteret, vedrørende udbud mm. I forbindelse med eventuelle opkøb af ejendomme involveres Køb- Salg-Udleje. I forbindelse med nedrivning af forfaldne huse vil der i nogle tilfælde være behov for at inddrage en boligsocial medarbejder det vil sige en medarbejder med kompetencer til 10

46 at gøre en særlig indsats for de socialt udsatte familier, børn m.v. som bor i de forfaldne huse. Denne medarbejder bør være bindeleddet til Kommunens øvrige centre herunder f.eks. ungeenheden, center for familie, borgerservice, psykiatrien, miljø, sundhed og ældre m.fl. Den boligsociale medarbejder har således et fast samarbejde med CTM s medarbejdere og samtidig ansvaret for at bringe viden om evt. sundhedsfarlige boliger videre til CTM. Der skal annonceres tydeligt på kommunens hjemmeside, og via intranettet skal der gøres opmærksom på hvor medarbejdere kan henvende sig, hvis de kommer i berøring med borgere, der bor i nedslidte boliger. En tværgående kommunal organisering af arbejdet og en fortsat opmærksomhed på problemet kan desuden være med til at sikre at der også efter Pulje til Landsbyfornyelses ophør tages hånde om nedslidte boliger i Frederikshavn Kommune. Evaluering og tilpasning af handlingsplanen Det er første gang Frederikshavn Kommune har haft mulighed for at få andel i puljemidler til nedrivning af forfaldne huse. Handlingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer, som er opsamlet fra vores nabokommuner og tilpasset de lokale forhold i Frederikshavn Kommune. Der er behov for løbende at gøre status over de resultater og administrative erfaringer, der opnås gennem arbejdet med Pulje til Landsbyfornyelse. Plan- og Miljøudvalget samt Distriktsudvalget skal jævnligt orienteres om status på nedrivninger og forbrug af midler. Puljemidlerne fra 2014 skal senest være disponeret i sommeren Det vil være oplagt at gøre status ultimo 2014, hvor der har været tid til at høste erfaringer og der ligger et godt grundlag for at evaluere handlingsplanen. Ved puljens afslutning gøres regnskab over hvad der er opnået og i den forbindelse skal det også overvejes, hvordan man i Frederikshavn Kommune vil håndtere eventuelt resterende forfaldne huse. Hvis der i fremtiden bliver mulighed for at få del i lignende puljer kan det være nødvendigt at justere de strategier og anbefalinger, der er beskrevet i denne handlingsplan. Der kan ske ændringer både i de gældende juridiske virkemidler og i karakteren af problemerne med de nedslidte bygninger i landsbyer og landdistriktet. Man kan med god ret forestille sig, at problemet med tiden forskyder sig til at omhandle flere og flere forfaldne landbrugsejendomme eller boliger opført under byggeboomet i 60 erne og 70 erne. 11

VELKOMMEN TIL... 23 lokale distrikter i Frederikshavn Kommune inkl. ny næstformand

VELKOMMEN TIL... 23 lokale distrikter i Frederikshavn Kommune inkl. ny næstformand VELKOMMEN TIL... 23 lokale distrikter i Frederikshavn Kommune inkl. ny næstformand 3 politikere inkl. 1 ny formand > Formand, Mette Hardam (V) > Bahram Dehghan (A) > Jens Hedegaard Kristensen (A) Sekretariatet

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Distriktsudvalget Dato 11. februar Tid 19:00. Ravnshøj skole NB. Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen

Distriktsudvalget Dato 11. februar Tid 19:00. Ravnshøj skole NB. Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen Referat Distriktsudvalget 11-02-2014 Dato 11. februar 2014 Tid 19:00 Sted Ravnshøj skole NB. Fraværende Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen Stedfortræder Medlemmer Mette

Læs mere

Per Møller, Jørgen Steengaard, Meike B.Thomsen, Jørn Andersen, Bjarne Krogh-Pedersen, Kennet M. Mortersen, Ole Fauerholt Jensen

Per Møller, Jørgen Steengaard, Meike B.Thomsen, Jørn Andersen, Bjarne Krogh-Pedersen, Kennet M. Mortersen, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 28-08-2014 Dato 28. august 2014 Tid 19:00 Sted Gærum skole, Brønderslevvej 99. NB. Fraværende Stedfortræder Per Møller, Jørgen Steengaard, Meike B.Thomsen, Jørn Andersen, Bjarne

Læs mere

For Jørgen Steengaard mødte dennes suppleant Preben Vestergaard

For Jørgen Steengaard mødte dennes suppleant Preben Vestergaard Referat Distriktsudvalget 07-10-2014 Dato 7. oktober 2014 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Kvissel station, Tolnevej 1, Kvissel For Jørgen Steengaard mødte dennes suppleant Preben Vestergaard

Læs mere

Anni Andersen (Gærum) Mogens Berg (Voerså) Anita Skat Jensen (Hørby) Søren Sørensen (Karup)

Anni Andersen (Gærum) Mogens Berg (Voerså) Anita Skat Jensen (Hørby) Søren Sørensen (Karup) Referat Distriktsudvalget Ordinært møde Dato 29. oktober 2013 Tid 19:00 Sted Strandby, Hejrevej 4 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Strandby: Pensionistforeningen Munkegaarden, Hejrevej 4, Strandby

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, Bahram Dehghan

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, Bahram Dehghan Referat Distriktsudvalget 26-01-2015 Dato 26. januar 2015 Tid 19:00 Sted Anlægsvej 38, Dybvad NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, Bahram

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Distriktsudvalget 17-03-2015. Dato 17. marts 2015. Tid 19:00. Klubhuset, Agernvej 7, Præstbro. Mødet holdes i klubhuset, Agernvej 7, Præstbro

Distriktsudvalget 17-03-2015. Dato 17. marts 2015. Tid 19:00. Klubhuset, Agernvej 7, Præstbro. Mødet holdes i klubhuset, Agernvej 7, Præstbro Referat Distriktsudvalget 17-03-2015 Dato 17. marts 2015 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Klubhuset, Agernvej 7, Præstbro Mødet holdes i klubhuset, Agernvej 7, Præstbro Per Møller, Meike B.Thomsen,

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Distriktsudvalget 10-06-2015. Dato 10. juni 2015. Tid 19:00. Strandgården, Strandvej 65, Strandby NB.

Distriktsudvalget 10-06-2015. Dato 10. juni 2015. Tid 19:00. Strandgården, Strandvej 65, Strandby NB. Referat Distriktsudvalget 10-06-2015 Dato 10. juni 2015 Tid 19:00 Sted Strandgården, Strandvej 65, Strandby NB. Fraværende Stedfortræder Jørgen Steengaard, Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Poul Nielsen,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, Bahram Dehghan

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, Bahram Dehghan Referat Distriktsudvalget 26-01-2015 Dato 26. januar 2015 Tid 19:00 Sted Anlægsvej 38, Dybvad NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Vibeke Olsen, Birthe Pagh, Bahram

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Mogens Berg (Voerså) Anita Skat Jensen (Hørby) Søren Sørensen (Karup) Søren Holm Kristensen (Præstbro) Vangen)

Mogens Berg (Voerså) Anita Skat Jensen (Hørby) Søren Sørensen (Karup) Søren Holm Kristensen (Præstbro) Vangen) Referat Distriktsudvalget 19-03-2013 Dato 19. marts 2013 Tid 19:00 Sted Agernvej 7 Præstbro NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Egon Svendsen, Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller, Gitte Mortensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen, Peter Lind-Bonderup. Lea Wärnstrøm (Understed) Frede Gaardlund (Hulsig)

Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen, Peter Lind-Bonderup. Lea Wärnstrøm (Understed) Frede Gaardlund (Hulsig) Referat Distriktsudvalget 02-12-2013 Dato 2. december 2013 Tid 17:00 Sted Aalbæk gl. kro,skagensvej 42, Ålbæk NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard,

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

* Ann-Pia Taagaard Kasserer. * Jonna Holdorf Medlem. Fra LAG Nord Tove Fønss Koordinator. (Fra kl. ca )

* Ann-Pia Taagaard Kasserer. * Jonna Holdorf Medlem. Fra LAG Nord Tove Fønss Koordinator. (Fra kl. ca ) Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf.: 9945 4545 Fax: 9945 4500 Plan og Miljø Landdistriktsrådet : 2.12.2015 Sag nr.: 04.21.00- P35-1-15 REFERAT AF 3. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES

Læs mere

Nedrivningspulje Teknik & Miljø

Nedrivningspulje Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2016 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2016 1 Nedrivningspulje 2016 Der er i budgettet afsat kommunale midler til at matche statens afsatte midler til nedrivning mv. Hvad gives

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere