august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

2 Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej 2 Lyngs Enghavevej 11 Hvidbjerg Stadion Allé 3 Hvidbjerg Kilenvej 4 Fousing Ènfamilehus Nedrivning kr. Énfamiliehus Nedrivning kr. Nedrivning kr. Énfamiliehus Nedrivning kr. Énfamiliehus Nedrivning kr. Énfamiliehus Nedrivning kr. Langhøjvej 7 Asp Den Gl. Brugs Hvidbjerg Lindevej 31 Asp Énfamilehus Nedrivning kr. Tidliger missionshus Erhversbygning Nedrivning kr. Stuehus Nedrivning kr. Orionsgade 21 Uglev Énfamiliehus Opkøb og nedrvning kr. Linde Medborgerhus Forsamlingshus Nyt varemforsyningsanlæg kr. Resen Sognegård Forsamlingshus Handicap-rampe og -toilet kr. Gl. garnnhus, Oddesund Nord Stationen i Uglev Forsamlingshus Forsamlingshus Nyt tag kr. Omfugning kr. 2 Ialt: kr.

3 Oversigt Ejendom Type Kategori Overslag udgift Foreslåede ejendomme Tingvej 14 Vejrum Udlejningsejendom Opkøb og nedrivning kr. Lundbygade 11 Vejrum Bjørndalvej 3 Uglev Kongevejen 37, Jegindø Storegade 8, Hvidbjerg Tidligere gartneri Énfamiliehus Énfamiliehus Erhversbygning Nedrivning Opkøb og nedrivning Opkøb og nedrivning Opkøb og nedrivning Ialt: kr kr kr kr. Indsatspuljen 2014 Samlet ansøgt: kr. V. prioritering: kr. 3

4 Højrisvej 4 - Asp Flemming Madsen, Højrisvej 4, Asp Har købt huset på tvangsauktion mhbp istandsættelse. Men har konstateret betydelige fugtskader, skimmelsvamp, tærede rør og råd i tagkonstruktione, hvorfor ejer ikke vurderer, at en istandsættelse vil være økonomisk realiserbar. Søger derfor om støtte til nedrivning af huset. Ønsker efterfølgende at opføre en ny energivenlig privatbolig. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Nedrivning af ejendommen vil give mulighed for opførelse af en ny tidssvarende bolig, til styrkelse af bosæntningen i Asp. Anbefales nedrevet, da der er tale om en utidssvarende ejendom beliggende i en landsby. 4

5 Agergårdvej 1 - vejrum Jacob Nexgaard Andersen Ansøger har købt ejendommen med ønske om fjernelse af gammelt hus og opførelse af ny bolig. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Ejendommen er i meget dårlig stand, og er med sit tydelige forfald til gene for omgivelserne. Der har været optaget forhandling med den tidligere ejer om nedrivning i forbindelse med indsatspuljen. Anbefales nedrevet, idet ejendommen opfylder kriterier om forfald og synlig beliggenhed 5

6 Hyldagervej 2 - Lyngs Stig Kokfelt (ejer) Det tidligere missionshus har været anvendt til forsamligshus for Dansk Grønlandsmission. Denne forening er nu opløst, og ejer fraflyttet. Ejendommen har stået tom i en årrække. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Ejendommen er i middel dårlig stand, og er med sin placering ud mod hovedgaden i Lyngs med til at give et trist indtryk af byen. Anbefales nedrevet, da der er tale om en tom og overflødig bygning beliggende i en landsby 6

7 Enghavevej 11 - Hvidbjerg Kristian Pinnerup, Enghavevej 9, Hvidbjerg (nabo) Naboen vil gerne købe ejendommen mhbp at få huset revet ned, og lagt havearealet til sin egen ejendom. Nedrivning (efter ansøgers køb af ejendommen) kr. Ejendommen er i god stand, og det vurderes ikke, at kommunen har nogen interesse i at få ejendommen revet ned. Prioriteres ikke. 7

8 stadion allé 3 - hvidbjerg Boet efter Kai Dueholm Poulsen Huset er i en meget dårlig vedligeholdelsestilstand, og det har ikke været muligt at få huset solgt (heller ikke på de to afholdte tvangsauktioner). Nedrivning (frivillig aftale) kr. Ejendommen er i meget dårlig stand, og er med sin placering i et blandet boligområde i Hvidbjerg til gene for de omkringboende. Anbefales nedrevet, da der er tale om en forfalden bygning beliggende i et boligområde. 8

9 Kilenvej 4 - Fousing Laurids H. Sørensen, Bredkærvej 4, Hestbæk Huset er - efter ejers oplysning - utidssvarende, og har en dårlig placering i fht. vej (ligger under vejniveau). Huset ønskes nedrevet med efterfølgende opførelse af ny bolig. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Ejendommen er ikke til gene for omgivelserne, men er ikke en tidssvarende bolig, og kan derfor komme til at stå tom og dermed forfalde. Anbefales nedrevet, idet en nedrivning kan give mulighed for opførelse af en ny tidssvarende bolig, der kan være et positivt tilskud til byen. 9

10 Langhøjvej 7 - Asp Niels Kristian Nielsen og Gerda S. Nielsen, Kirketoft 2, Asp Huset er - efter ejers oplysning - i dårlig vedligeholdelsestilstand. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Ejendommen er ikke skæmmende i fht. omgivelserne, men er utidssvarende og økonomisk urealistisk at sætte i stand. Anbefales nedrevet, idet en nedrivning kan give mulighed for opførelse af en ny tidssvarende bolig, der kan være et positivt tilskud til byen. 10

11 Den gl. Brugs - Hvidbjerg Michael Sørensen, Spar Købmand Bygningen har stået tom gennem længere tid, og skæmmer byen, og ligger i vejen for et projekt for et nyt samlende byrum i Hvidbjerg. Ansøgningen er vedlagt en række interessetilkendegivelser fra lokale foreninger og institutioner. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Der er tale om nedrivning af en privat erhvervsbygning (byfornyelseslovens 38c). Nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i landsbyer under indbyggere er omfattet af puljens anvendelsesområde. Anbefales nedrevet, da der er tale om nedrivning af en tom erhvervsbygning i en landsby og arealet i stedet kan indgå som et led i byens udvikling. 11

12 Lindevej 31 - Asp Ellen Margrethe Dideriksen, Stadsbjergvej 11, Linde (ejer) Der er tale om et overflødigt forfaldent stuehus, som ansøger ønsker nedrevet for samtidig at give plads for opførelse af en ny ladebygning. Nedrivning (frivillig aftale) kr. Stuehuset ligger på en ejendom omgivet af tæt beplantning, og er således ikke til gene for omgivelserne. Støtte til nedrivning anbefales ikke, idet denne type ejendom ikke er højt prioriteret i strategien. 12

13 Orionsgade 21 - Uglev Tommy Nyholm på vegne af ejer Birgit Hansen, Orionsgade 21 Huset er - efter ejers oplysning - i meget dårlig stand og ikke egnet til beboelse. Køb af ejendom samt nedrivning Prisforslag fra ansøger: kr. (køb) kr. (nedrivning). Ialt kr. Ejendommen er i middeldårlig stand, men ikke væsentlig ringere end mange andre huse i Orionsgade. Ved opkøb af denne ejendom, vil ejere af tilsvarende ejendomme have en forventning om at kunne sælge sit hus til kommunen. Anbefales ikke opkøbt, idet huset ikke er så skæmmende eller til så stor gene for de omkringboende, at det berettiger et opkøb. 13

14 Linde medborgerhus Linde Medborgerhus v/ Lilian Nielsen Huset ønskes energirenoveret for at mindske udgiften til opvarmning. Der ønskes således opsat et nyt gasfyr. Huset opvarmes i dag med et ældre oliefyr. Nyt opvarmningssystem kr. Mulighed for at yde 1/4 i støtte af de samlede udgifter - dvs kr. Der er tale om en form for forsamlingshus. Støtte til installationsmangler ( f.eks. manglende wc og bad eller udskiftning af utidssvarende opvarmning) er omfattet af puljens anvendelsesområde. Tildeling af støttebeløb anbefales, da der er tale om et forsamlingshus med betydning for lokalsamfundet. 14

15 resen sognegård Resen Beboerforening Etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, skal øge husets anvendelighed og opfylde krav om adgang for alle. Etablering af indgangsrampe samt etablering af handicaptoiletter kr. Mulighed for at yde 1/4 i støtte af de samlede udgifter - dvs kr. Der er tale om en form for forsamlingshus. Støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger er omfattet af puljens anvendelsesområde. Tildeling af støttebeløb anbefales, da der er tale om et forsamlingshus med betydning for lokalsamfundet. 15

16 Garnhus - Oddesund Nord Oddesund-projketet - Historiegruppen. Bygningens klimaskærm trænger til istandsættelse for at kunne anvendes til nye, offentligt tilgængelige funktioner (udstilling og madpakkehus ) Ny tagbeklædning + renovering af murværk kr. Mulighed for at yde 1/4 i støtte af de samlede udgifter - dvs kr. Der er tale om en form for forsamlingshus. Støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm er omfattet af puljens anvendelsesområde. Tildeling af støttebeløb anbefales, da der er tale om et forsamlingshus med betydning for udvikling af området. 16

17 Stationen i Uglev Foreningen stationen i Uglev Bygningens murværk er i mindre god stand, og trænger til en omfugning. Omfugning af facader kr. Mulighed for at yde 1/4 i støtte af de samlede udgifter - dvs kr. Der er tale om en form for forsamlingshus Støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm er omfattet af puljens anvendelsesområde. Tildeling af støttebeløb anbefales, da der er tale om et forsamlingshus med betydning for lokalsamfundet. 17

18 Tingvej 14 - vejrum Ejendommen er foreslået nedrevet af Vejrum Borger- og Gymnastikforening. Forfalden ejendom på hjørnet af det mest centrale vejkryds i Vejrumstad. Skæmmer byen. Køb af ejendom samt nedrivning. Køb af ejendom: kr kr (nedrivning) ialt kr. Ejendommer er nyligt blevet solgt til et investeringsselskab, som ønsker at benytte ejendommen til udlejning. De nye ejere har påbegyndt en istandsættelse, og har bl.a. ryddet op på grundes udearealer. Ejendommens istandsættelse følges, men det anbefales ikke, at opkøbe ejendommen. 18

19 Lundbygade 11 - vejrum Ejendommen er foreslået nedrevet af Vejrum Borger- og Gymnastikforening. Det tidligere gartneri er meget forfaldent, og drivhusene bør rives ned. Nedrivning -- Erhvervsejendomme beliggende i det åbne land er ikke omfattet af støttemuligheder fra puljen. Der kan således ikke ydes støtte til ejendommen. Kan ikke prioriteres. 19

20 Bjørndalvej 3 - Uglev Indkommet forslag Huset er i meget dårlig stand og skæmmer omgivelserne. Har stået tomt gennem længere tid. Ligger lige ved indkørslen til Uglev by fra nord-øst. Køb af ejendom samt nedrivning Prisforslag: kr. (køb) kr. (nedrivning). Ialt kr. Huset er til væsentlig gene for de omkringboende, og giver et kedeligt indtryk af byen. Anbefales opkøbt og nedrevet, da det er til væsentlig gene for omgivelserne. Det vurderes, at opkøb vil være den eneste mulighed for at få huset fjernet. Vil have stor betydning for byen. 20

21 kongevejen 37 - jegindø Indkommet forslag Huset er i meget dårlig stand og skæmmer omgivelserne. Har stået tomt genem længere tid. Er beliggende i Jegind By lige overfor købmanden. Køb af ejendom samt nedrivning Prisforslag: kr. (køb) kr. (nedrivning). Ialt kr. Ejendommen har tidligere været besigtiget i forbindelse med en anmeldelse om dårligt indeklima. Det blev her konstateret, at ejendommen er i en meget kritisk tilstand, men dog ikke kondemnabelt. Anbefales opkøbt og nedrevet, da det er til væsentlig gene for omgivelserne. Det vurderes, at opkøb vil være den eneste mulighed for at få huset fjernet. Vil have stor betydning for byen. 21

22 Storegade 8 - Hvidbjerg Indkommet forslag Bygningen har stået tom længe, og er skæmmende for gaden. Køb af ejendom samt nedrivning Prisforslag: kr. (køb) kr. (nedrivning). Ialt kr. Der er tale om nedrivning af en privat erhvervsbygning (byfornyelseslovens 38c). Nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i landsbyer under indbyggere er omfattet af puljens anvendelsesområde. Ejendommen er i et vist omfang til gene for omgivelserne. Ved nedrivning vil der skulle opmures nye gavle mod begge nabobygninger. Derfor vil evt. opkøb og nedrivning af denne ejendom lægge beslag på en stor del af puljen. Anbefales ikke prioriteret i 1. omgang. 22

23 23

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde

ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde 1 of 6 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde Ebeltoftvej 5, Mørke Nimtofte Mejeri, Stationsvej 9, 8581 Nimtofte

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt 7 Boliger Kapitlet beskriver kommunens planer for den forventede fremtidige boligudvikling i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og i det åbne land. På boligområdet står Lolland Kommune over for to udfordringer.

Læs mere

Landdistrikternes Udviklingsfond

Landdistrikternes Udviklingsfond Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 8 Offentligt Landdistrikternes Udviklingsfond Indledning pkt. 1 Aktuel status pkt. 2 Landdistrikternes Udviklingsfond pkt. 3 Hvilke opgaver

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN... 2 01 AGERBÆK... 4 02 ALSLEV... 5 03 ANSAGER... 7 05 BLÅVAND... 9 06 FÅBORG...

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere