SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE"

Transkript

1 SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad?

2 Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer og hvad du selv skal gøre og betale. Både du og vi skal nemlig inden for en kort årrække forbedre forholdene på din ejendom og i dit område med nye spildevandsledninger. Hvis du interesserer dig for lovgrundlaget og planlægningen, så er der en oversigt over det typiske forløb i SKEMA 2, inden vi påbegynder selve arbejdet med at spildevandskloakere. Hvorfor vil vi spildevandskloakere? Aalborg Byråd skal beslutte om det område, som du bor i, skal spildevandskloakeres. Det skyldes, at den nuværende bortskaffelse af spildevand er til skade for miljøet. Hvis vi ikke ændrer på den nuværende bortskaffelse af spildevand, medfører det, at du vil blive ved med at bo i et område med dårlig hygiejne og sundhedsrisiko. Det gælder i hele området og ikke kun de grunde, hvor problemerne er mest synlige. Formålet med at spildevandskloakere er derfor at forbedre miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet. Hvornår og hvordan foregår udførelsen af spildevandskloakeringen? Hvis byrådet vedtager, at dit område skal spildevandskloakeres, foregår selve udførelsen som vist i SKEMA 1. Du vil blive orienteret ca. 2-5 år før, at spildevandskloakeringen skal være afsluttet. Det står der mere om i SKEMA 2. Hvad skal du selv gøre på din grund? Kloak A/S placerer som regel de nye spildevandsledninger i vejarealet og fører en stikledning frem til dit skel. Du skal selv sørge for at spildevandskloakere på din grund og koble det på vores stikledning ved dit skel. Desuden skal du sørge for, at din bundfældningstank er taget ud af drift. Du skal vente med at udføre arbejdet på din egen grund, til at vi er færdige med vores arbejde. Selvom vi ikke ved, hvornår vi udfører vores del af arbejdet, informerer vi dig allerede nu, så du har bedre tid til evt. at forberede dit arbejde. På den måde kan du f.eks. tage højde for evt. planer om væsentlige ombygninger. Du skal selv sørge for, at det er muligt at rense din ledning på din grund. Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer en rensebrønd ved dit skel. Læs evt. mere i vores pjece: Du skal helst installere en rensebrønd. Hjemmesideadressen fremgår af bagsiden. Du skal også selv sørge for at håndtere dit overfladevand på eller fra din grund. Du må ikke lede overfladevandet ind til dine naboer. Overfladevandet må heller ikke blive ledt til spildevandsledningen. Overfladevand i spildevandsledningen resulterer i fyldte ledninger og dermed oversvømmelser i området som oven i købet bliver forurenet af ildelugtende spildevand. Desuden fungerer Aalborg Kommunes renseanlæg bedst, når de kun modtager koncentreret spildevand. Du kan henvende dig til en autoriseret kloakmester eller en rådgivende ingeniør for at finde den bedste løsning i forhold til at aflede overfaldevand i dit område. Løsningerne kan nemlig være forskellige fra område til område. Det er ofte en fordel at finde fælles løsninger med naboerne om håndtering af overfladevand i området.

3 Hvad skal du selv betale? Du skal selv betale for arbejdet inde på din egen grund. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et bud på dine omkostninger. Du skal også betale et tilslutningsbidrag. Da du ikke må aflede overfladevand til spildevandsledningen, udgør tilslutningsbidraget kun 60 % af standardtilslutningsbidraget, som i 2012 er kr ,75 inklusive moms. Altså skal du betale kr ,25,- inklusive moms. Tilslutningsbidraget bliver pristalsreguleret hvert år. Du kan se det aktuelle beløb på vores hjemmeside. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. Prisen i 2012 er kr. 28,125 pr. m 3 inklusive moms. Endelig er der en årlig abonnementsafgift i 2012 på kr. 687,50 inklusive moms. Du skal regne med, at vandafledningsbidraget og abonnementsafgiften ændrer sig fra år til år. Du kan se det aktuelle beløb på vores hjemmeside. Hvordan foregår planlægningen af spildevandskloakeringen? Hvis byrådet beslutter sig for at gennemføre en spildevandskloakering af dit område, skal kommunens spildevandsplan ændres. Det siger Miljøbeskyttelsesloven. Vi kan først udføre kloakarbejdet, når Spildevandsplanen er ændret. Det er Forsyningsvirksomhederne, der som myndighed for spildevandsplanlægningen skal ændre Spildevandsplanen. Du kan læse mere om, hvordan planlægningen foregår, og hvordan du kan fremføre dine bemærkninger i SKEMA 2. Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer på dit kloaksystem. Aalborgs kloakforsyning er et aktieselskab med Aalborg Kommune som eneaktionær. Selskabet hedder nu Aalborg Forsyning, Kloak A/S og transporterer og renser spildevand for ca borgere og virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune. skema 1 Udførelsen af arbejdet Hvem Ejerne Hvad Hvordan Hvornår Sørger for, at overfladevand ikke vil belaste spildevandssystemet Finder selv en egnet løsning for overfladevand Inden Kloak A/S går i gang med arbejdet i vejarealet Kloak A/S Orienterer om, at arbejdet går i gang Brev til ejerne og eventuelt møde Mindst 14 dage før arbejdet går i gang Kloak A/S Gennemfører arbejdet Vores entreprenør udfører arbejdet Senest 6 måneder før fristen for tilslutning Ejerne Udfører arbejdet på egen grund og tilslutter ved skel Indsender dokumentation til Teknik- & Miljøforvaltningen for at spildevandskloakeringen er udført, og bundfældningstanken er tømt og taget ud af drift Autoriseret kloakmester udfører arbejdet Med en underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloakmester Når der er etableret spildevandsstik til grunden Når dit arbejde på grunden er udført Ejerne

4 Offentlig spildevand Sivedræn Før Efter Skel Bundfældningstank Spildevand Skel Rensebrønd Spildevand skema 2 Planlægningen af arbejdet Hvem Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomhederne Grundejere og andre borgere Hvad Hvordan Hvornår Offentliggør ændringsforslag til spildevandsplanen i 8 uger Holder orienteringsmøde for de berørte grundejere Indsender eventuelt indsigelser og/eller bemærkninger I den lokale avis, på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside og i Kundecentret Skriftlig indbydelse og annonce på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside Skriftligt til Forsyningsvirksomhederne Cirka 2-5 år før spildevandskloakeringen skal være afsluttet Cirka midt i perioden på de 8 uger, hvor forslaget er offentligt fremlagt Inden de 8 ugers offentlig fremlæggelse udløber Forsyningsvirksomhederne Behandler forslaget, herunder eventuelle indsigelser og bemærkninger Behandles af Forsyningsudvalg, Magistrat og Byråd Forsyningsvirksomhederne Offentliggører vedtagelsen I den lokale avis, på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside og i Kundecentret Teknik- og Miljøforvaltningen Orienterer om forpligtelsen til at spildevandskloakere på egen grund og følger op på, at arbejdet er udført Breve/påbud til ejerne. Påbuddet har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 30 Cirka 2-5 år før spildevandskloakeringen skal være afsluttet Cirka 2-5 år før spildevandskloakeringen skal være afsluttet Umiddelbart efter spildevandskloakeringen er vedtaget i Byrådet og igen ca. 1 år før, den skal være udført

5 Vision 2100 Kloak A/S har en vision, der rækker helt frem til år 2100, fordi løsningerne netop skal holde i 100 år. Vision 2100 fortæller om selskabets mission, mål, strategier og handlingsplaner og fokuser både på det interne og eksterne miljø og på udviklingen af nye løsninger og tiltag. Ét eksempel er nedlæggelsen af små renseanlæg. Et andet er en separatkloakering af hele Aalborg Kommune som et modtræk mod klimaforandringerne. Læs mere om Kloak A/S på Her fremgår det blandt andet, at mottoet er: Separat? Det er klart!

6 Yderligere oplysninger: Ordforklaring: Hvis du har spørgsmål til Kloak A/S del af spildevandskloakeringen, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller på mailadressen: Her kan du også hente vores pjecer om kloakarbejder, separatkloakering, obligatorisk tømning af bundfældningstanke, regnvandsbassiner, vand i kælderen, ekspropriation, rensebrønde, spildevandsrensning i det åbne land, klimaforandringer, udluftning over taget, hvad du kan gøre, når dine kloakker ikke virker, eller du skal bygge om og vores visioner for de næste 100 år. Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os så udleverer eller sender vi gerne pjecerne til dig. Med venlig hilsen Bundfældningstank: En tank, hvor tunge partikler som f.eks. slam bundfældes, og hvorfra det tynde spildevand ledes videre til nedsivningsanlæg eller vandløb. Faskine: Stenfyldt rende eller plastikkassette i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem. Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Overfladevand:, der strømmer til f.eks. kloakledninger fra blandt andet tage og indkørsler. Rensebrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på den private del af stikledningen inden det offentlige system. Bjarne Nielsen Direktør Her kan du bruge din smartphone til at besøge vores hjemmeside Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet. Spildevandsplan: Kommunal plan, der fastlægger, hvordan spildevand og overfladevand skal afledes. 1. udgave 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf.:

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere