Fjernbetjening Nucleus CR230

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernbetjening Nucleus CR230"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Brugervejledning til FJERNBETJENING Nucleus CR230 Fjernbetjening Nucleus CR230 Brugervejledning Advance Off-Stylet, AutoNRT, Beam, Clinicnet, Cochlear, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, Invisible Hearing, NRT, Nucleus, Off-Stylet, SmartSound, SPrint, det elliptiske logo, Nucleus med kinesiske tegn, Codacs og mycochlear er enten varemærker eller registrerede varemærker fra Cochlear Limited. Baha, Baha Caleido, Baha Divino, Baha Intenso og Vistafix er registrerede varemærker fra Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS1 MAR13 Danish Translation of ISS5 Printed in Switzerland

2 Om Notater Fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR230 er håndholdt udstyr, som gør det muligt at styre og overvåge lydprocessorerne Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 ( serie CP900 ). Denne vejledning er beregnet til Cochlear-implantatmodtagere og deres omsorgspersoner, som anvender lydprocessorerne Cochlear Nucleus CP910 eller CP920. Fjernbetjeningen er kompatibel med lydprocessoren CP810. Din fjernbetjening giver nem adgang til vigtig information om din processor, inkl. status (f.eks. batteristatus) og detaljer om fejlfinding. Du kan anvende fjernbetjeningen til at justere dine processorindstillinger. Hvis du er bilateral bruger, kan din fjernbetjening styre begge processorer. Hvis du er forælder eller omsorgsperson, kan du anvende fjernbetjeningen til at overvåge og styre et barns processor. Se brugervejledningen til lydprocessor Cochlear Nucleus CP910 og CP920 for mere information om din processor. Bemærk Se afsnittet Advarsler for advarsler og forholdsregler vedrørende anvendelsen af fjernbetjeningen CR230 og komponenterne. ii

3 Fjernbetjening CR230 Forside Programknap Programknap Display Lås/lås op-glideknap Programknap Venstre pil knap OK-knap Pil ned knap Programknap Knap til hovedmenu Pil op knap Højre pil knap Om Stift til at fastgøre snor Bagside Personligt identifikationsmærke Højttaler Telespoleknap Produktinformationsmærkat Spoleguide til parring Resetknap USB-kablets stik Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 1

4 Hold og brug Hold fjernbetjeningen i din håndflade. Hold den inden for to meter fra lydprocessoren. Hvis afstanden er mere end to meter, kan du opleve længere reaktionstider eller tab af kommunikation. 2 meter eller mindre Hvis du oplever interferens i kommunikationen mellem din processor og fjernbetjeningen, skal du prøve følgende: Hold fjernbetjeningen i en anden position. Gå væk fra elektronisk udstyr, som kan forårsage interferens. 2

5 Navigation Tryk på knappen Hovedmenu for at gå tilbage til den forrige menu eller skærmen Hovedmenu Tryk på knapperne pil op og pil ned, når der tilskyndes til det, for at vælge optioner i menuer eller at ændre indstillinger Tryk på knappen venstre pil for at gå tilbage gennem skærmene Tryk på knappen højre pil for at scrolle fremad gennem skærmene Om Tryk på knappen OK for at vælge en option på en skærm eller at gå til en menu Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 3

6 Lås og lås op Fjernbetjeningen kan låses for at forhindre, at der trykkes utilsigtet på knapperne. Skub lås/lås op-glideknappen ned for at låse fjernbetjeningen og op for at låse op. 4

7 Skærmene Låst op eller Låst vises på grundlag af glideknappens position. Du kan ikke slukke fjernbetjeningen, når den er låst. Om TIP Anvend lås/lås opglideknappen til at vise din fjernbetjenings batteriniveau. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 5

8 Bemærk Se hæftet Vigtig information: Advarsler, forholdsregler og elektromagnetisk kompatibilitet for vigtig information, som gælder for cochlear-implantatsystemer. Symboler Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Tip Tip om tidsbesparelse Forsigtig (ingen personskade) Særlig omhu for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (skadelig) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige uønskede reaktioner. Kan forårsage skade på personen. 6

9 Indholdsfortegnelse Om ii Opladning Tænd Anvendelse Justering Indstillinger Indholdsfortegnelse Pleje Fejlfinding Advarsler Yderligere information Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 7

10 Indhold Om ii Forside Bagside Hold og brug Navigation Låsning og oplåsning Opladning Tænd Valg af sprog Parring Sluk Anvendelse Statussignaler Programmer på din hovedmenu SCAN-program Kundeprogrammer Skift af programmer Programnumre i stedet for programnavne Øvelsesmodus Avanceret modus Anvendelse af telespole Audio-tilbehør Bilaterale displays og betjeninger

11 Justering Volumen eller sensitivitet Bas og diskant Hovedvolumen Pleje Rengøring Opbevaring Indhold Indstillinger Telespoleblanding Tilbehørsblanding Justering til venstre/højre Processorknapper Processorbip Processorlamper Bip på fjernbetjening Alarmmeddelelser SCAN-ikoner Fejlfinding Alarmskærme Visning af systemdetaljer Reset af processorindstillinger Reset af fjernbetjening Andre problemer Advarsler Yderligere information Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 9

12 10

13 Opladning 11

14 Opladning af batteri Cochlear anbefaler, at du oplader batteriet fuldstændigt: før du anvender fjernbetjeningen første gang når fjernbetjeningens skærm Batteristatus viser, at batteriet er lavt en gang om ugen, selv om fjernbetjeningen ikke viser, at batteriet er lavt eller brugt op Det tager 2 til 4 timer at oplade et fuldstændigt afladet batteri helt. Med tiden kan det tage længere tid at oplade batteriet helt. TIP Fjernbetjeningen har et integreret batteri, som kun kan fjernes af uddannet Cochlear-personale. Send din fjernbetjening til et Cochlearreparationscenter for at få skiftet batteriet. Et fuldstændigt opladet batteri skulle holde en til to uger. Batteriets levetid afhænger imidlertid af: omfanget af brug om du slukker fjernbetjeningen, når du ikke bruger den om fjernbetjeningen styrer en eller to processorer Batteriets funktionstid er mindst 400 opladningscyklusser. TIP Når der oplades korrekt, vises skærmen Oplader fulgt af skærmen Opladet, når batteriet er opladet. FORSIGTIG Sørg for, at du kun anvender batteriopladningsudstyret, der leveres af Cochlear, til at oplade fjernbetjeningens batteri. 12

15 Der findes tre muligheder for at oplade: A Anvend Cochlear Nucleus Batteriopladeren og Cochlear Nucleus Batteriopladningssættet. B Anvend Cochlear Nucleus CR200 opladningssættet. Bemærk Du kan ikke slukke fjernbetjeningen, når den er tilsluttet en stikkontakt. Opladning C Anvend USB-stikket på en computer. Lad computeren være tændt for at oplade fjernbetjeningen. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 13

16 14

17 Tænd Tænd 16 Valg af sprog 16 Parring 17 Sluk 19 15

18 Tænd Tryk på knappen OK, og hold den inde, indtil de to Opstart skærme vises, for at tænde fjernbetjeningen. Skærmen Batteristatus og skærmen Hovedmenu vises efter Opstart skærmene. Bemærk Hvis det er første gang, fjernbetjeningen anvendes, vises skærmen Valg sprog i stedet for skærmen Hovedmenu. Skærm Opstart Skærm Batteristatus Valg af sprog Du skal vælge et sprog, første gang fjernbetjeningen anvendes: 1. Når skærmen Vælg sprog vises, skal du trykke på knappen pil op eller ned for at fremhæve dit foretrukne sprog. TIP Du kan resette fjernbetjeningen og starte forfra, hvis du har valgt det forkerte sprog (se Reset af fjernbetjening på side 66). 2. Tryk på knappen OK for at vælge. Bemærk Fjernbetjeningen husker det valgte sprog, når du slukker den. 16

19 Parring Parring gør det muligt for fjernbetjeningen at kommunikere med processoren. Hvis en processor ikke forbindes med fjernbetjeningen, vises skærmen Ingen processor forbundet. Hold processorspolen mod bagsiden af fjernbetjeningen for at forbinde dem. Tænd Hvis der allerede er forbundet en processor, kan du altid forbinde igen med en anden processor. Sørg for, at processoren er tændt før parring: 1. Hold spolen mod spoleguiden på bagsiden af fjernbetjeningen. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 17

20 Skærmen Forbind processor vises. 2. Tryk på knappen OK for at forbinde. Bemærk Hvis du er bilateral bruger, skal du gentage trin 1 og 2 med din anden processor. Når parringen er afsluttet, vises skærmen Processor forbundet, efterfulgt af skærmen Hovedmenu. TIP Flere fjernbetjeninger kan forbindes med én processor. For brugere, som rejser, er det nyttigt, når der er brug for en fjernbetjening på to steder, f.eks. skole og hjem eller hjem og CI-center. 18

21 Sluk Sådan slukker du fjernbetjeningen: 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde, indtil menuen vises. Sluk er fremhævet. Tænd 2. Tryk på knappen OK for at vælge. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 19

22 20

23 Anvendelse Statussignaler 22 Programmer på din hovedmenu 24 Øvelsesmodus 28 Avanceret modus 31 Anvendelse af telespole 32 Audio-tilbehør 34 Bilaterale displays og betjeninger 35 21

24 Statussignaler Din fjernbetjening gør det muligt for dig at se vigtig information om din processor, inkl. batteristatus. Kontrol af processorens status For at kontrollere din processors status skal du trykke på knappen OK på skærmen Hovedmenu. To animerede Status skærme vises: Den første Status skærm viser processorens statussignal. Grøn betyder, at alt fungerer. Den anden Status skærm viser information om processorbatteriet og lydniveauet. Lydmålerbjælke Lydmålerbjælken viser, om processoren hører lyd. Svag lyd (20 50 dba) Moderat lyd (50-70 dba) Kraftig lyd ( dba) 22

25 TIP Et timeglas vises kortvarigt i stedet for batteriet på den anden Status skærm. Det angiver, at fjernbetjeningen venter på en opdatering fra processoren. Hvis der er problemer med processoren eller batteriet, vises en alarmskærm. Se Alarmskærme på side 62. Kontrol af batteristatus Anvendelse En Batteristatus skærm vises, når du tænder din fjernbetjening. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 23

26 Programmer på din Hovedmenu Mens de fleste brugere har to programmer på deres fjernbetjeninger, kan dit CI-center installere op til fire programmer baseret på dine hørebehov. Disse programmer vises på skærmen Hovedmenu. F.eks.: 2 SCAN Hovedmenu med to programmer Hovedmenu med fire programmer TIP Baggrundsbilledet og -farven på skærmen Hovedmenu skifter afhængigt af, hvilket program der er aktivt. Fanebladet for det aktive program er større end de andre. Programmet og skærmens baggrundsfarve svarer til hinanden. 2 SCAN Billedet på skærmen viser det aktive program. 24

27 SCAN-program SCAN-programmet (hvis det er indstillet af dit CI-center) registrerer og justerer automatisk din processor til de aktuelle lydomgivelser. Ikoner, der er forbundet med SCAN-programmet SCAN Stille Støj Tale Anvendelse Tale i støj Vind Musik Bemærk Du kan skjule SCAN-ikonerne ved at navigere til skærmen Indstillinger og derefter til skærmen SCAN-ikoner. Når SCAN-ikonerne er skjult, fungerer SCAN-funktionen stadig normalt, men du vil ikke se ikonerne skifte på skærmen Hovedmenu. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 25

28 Tilpassede ikoner Dit CI-center kan indstille ikonet, som vises for hvert af dine tilpassede programmer. Disse ikoner gør det nemmere for dig at se, hvilket program der er aktivt. 1 til 1 Café Bil Afstand Grupper Hjemme Musik Udendørs Skole Indkøb TV Arbejde 26

29 Skift af programmer Der kan indstilles op til fire programmer af dit CI-center. Anvend programknapperne til at skifte mellem programmer. Program 3 Program 4 Program 2 (valgt) Program 1 Programnumre i stedet for programnavne Hvis du foretrækker, at der vises numre i stedet for programnavne på skærmen Hovedmenu: Anvendelse 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde for at se menuen. 2. Tryk på knappen pil ned for at fremhæve Slå programnumre til Tryk på knappen OK for at vælge. 2 1 TIP Gentag disse trin, men vælg optionen Slå programnumre fra for at skifte tilbage til at vise programnavne. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 27

30 Øvelsesmodus Øvelsesmodus gør det muligt at lære fjernbetjeningen at kende, før du begynder at anvende den. BEMÆRK I Øvelsemodus gemmes og sendes der ingen justeringer og ændringer til processoren. Sådan går du til Øvelsesmodus: 1. Tryk på knappen OK, og hold den nede. 2. Når menuen vises, skal du trykke på knappen pil ned for at fremhæve Øve Enkel eller Øve Avanceret. 28

31 3. Tryk på knappen OK for at vælge. Skærmen Start Øvelsesmodus vises kortvarigt, efterfulgt af skærmen Hovedmenu i øvelsesmodus. Anvendelse TIP Fjernbetjeningen viser en firkant for Øve Enkel og to firkanter for Øve Avanceret. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 29

32 Afslutning af øvelsesmodus Sådan afslutter du øvelsesmodus: 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde for at se menuen. Afslut øvelsesmodus er fremhævet. 2. Tryk på knappen OK for at vælge. Skærmen Øvelsesmodus afsluttet vises kortvarigt efterfulgt af skærmen Hovedmenu. 30

33 Avanceret modus Din fjernbetjening er som udgangspunkt indstillet på Enkel modus. Enkel modus giver adgang til funktioner, som er mest relevant for dine hørebehov. Hvis det er nødvendigt, kan du skifte til Avanceret modus for at justere indstillinger på din processor og fjernbetjening. Skift til Avanceret modus: 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde for at vise menuen. 2. Tryk på knappen pil ned for at fremhæve Avanceret modus. Anvendelse 3. Tryk på knappen OK for at vælge. Navigér til følgende skærme for at justere hørelse eller ændre indstillinger, når du er i Avanceret modus. BEMÆRK Skærmen Hørejustering vises kun, hvis den aktiveres af dit CI-center. Se Hovedvolumen på side 43 og Indstillinger på side 46 for mere information. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 31

34 Anvendelse af telespole Lyt til teleslyngesystemer, og hør tale i telefonen med telespolen. Dit CI-center kan indstille din processor med manuel telespole og auto tele. Auto tele registrerer automatisk telespole signalet, når du bruger en telefon, der er kompatibel med automatisk telespole, eller er i et område med et teleslyngesystem. Du kan ikke anvende telespolen, mens der er tilsluttet audio-tilbehør til din processor. Anvendelse af telespole eller auto tele: 1. Tryk en gang på telespoleknappen for at tænde telespolen. 2. Tryk på telespoleknappen igen (inden for 5 sekunder) for at tænde auto tele. 3. Tryk på telespoleknappen igen for at slukke telespolen eller auto tele. TIP Hvis du er bilateral bruger, og du har tilsluttet tilbehør til en processor, styres tilbehøret ved at trykke på telespoleknappen på fjernbetjeningen eller processoren. 32

35 Når du anvender telespolen eller auto tele, kan følgende ikoner vises på skærmen Hovedmenu: Telespole Telespole tændt Telespolen er aktiv på din processor. Auto tele Auto tele til (modtager) Auto tele er tændt, og din processor er i et område med en teleslynge eller telefon og registrerer den. Auto tele til (standby) Auto tele er tændt, men din processor registrerer ikke en teleslynge eller telefon. Anvendelse Telespole eller auto tele fra Dette ikon vises kortvarigt på skærmen, når du slukker telespolen eller auto tele. FORSIGTIG Bestemt elektronisk udstyr eller bestemte maskiner kan tænde telespolen, når du er i auto tele-modus (du kan høre en summende lyd). Hvis det sker, skal du gå væk fra udstyret eller maskinen og vente et par sekunder for, at auto tele slukker af sig selv eller slukke den manuelt. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 33

36 Audio-tilbehør Hvis du forbinder audio-tilbehør med din processor, vises en pop-upmeddelse kortvarigt på din fjernbetjening. Et lille ikon vises på skærmen Hovedmenu, mens tilbehøret forbindes, og en anden pop-up-meddelelse vises kortvarigt, når tilhehøret afbrydes. F.eks.: Tilbehør tændt Tilbehør slukket Tilbehør afbrudt Så snart tilbehør tilsluttes, sender det lyd til processoren. Hvis tilbehør er i den tændte eller aktive tilstand, vises et lille ikon med et grønt punkt på skærmen Hovedmenu. Hvis tilbehør tilsluttes til din processor, skal du slukke tilbehørsindgangen manuelt for at høre lyd fra processorens mikrofoner. Anvend telespoleknappen til at styre tilbehøret (tænde og slukke), når det er tilsluttet. Se Anvendelse af telespole, side

37 Bilaterale visninger og betjeninger Hvis du er bilateral bruger, har nogle skærme på din fjernbetjening venstre (V) og højre (H) symboler der repræsenterer din venstre og højre processor. F.eks.: Som standard påvirker justeringer, som du foretager med din fjernbetjening, din venstre og højre processor samtidigt (sammen). Men du kan ændre denne indstilling, så du kan foretage separate justeringer af din venstre og højre processor. Se Justér venstre/højre på side 49. Anvendelse Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 35

38 Hvis du er bilateral bruger, gør en option i Avanceret modus det muligt at styre dine processorer separat. Hvis du vælger Separat på skærmen Justér venstre/højre (adgang via skærmen Indstillinger), gentages nogle skærme på din fjernbetjening for at gøre det muligt at justere den venstre og højre processor separat. F.eks.: Venstre og højre skærme Hovedmenu Venstre og højre skærm Volumen Se Justér venstre/højre på side 49 for information om, hvordan disse indstillinger ændres. 36

39 Anvendelse Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 37

40 38

41 Justering Volumen og sensitivitet 41 Bas og diskant 42 Hovedvolumen 43 39

42 Justering Dit CI-center kan give dig mulighed for at justere volumen, sensitivitet, bas, diskant og hovedvolumen fra din fjernbetjening. Hvis disse muligheder er indstillet på din fjernbetjening, har du adgang til justering ved at trykke på højre pil knappen på skærmen Hovedmenu. 40

43 Volumen og sensitivitet Volumen styrer lydstyrken, mens sensitivitet styrer omfanget af lyde, som du hører (f.eks. dæmpet, baggrund, tæt på eller langt væk). Der findes op til 10 volumen- og 21 sensitivitetsindstillinger. Justering af volumen- eller sensitivitetsniveauer: 1. På skærmen Hovedmenu skal du trykke på knappen højre pil for at navigere til skærmen Volumen eller Sensitivitet. Justering 2. Tryk på knappen pil op eller ned for at skrue op eller ned for volumen eller sensitivitet. Dette angiver, at standardværdien er indstillet af dit CI-center. Dette angiver, hvor du er i forhold til skærmen Hovedmenu. TIP Justér volumen (eller sensitivitet, hvis det er indstillet) direkte på skærmbilledet Hovedmenu ved at trykke på knapperne op eller ned. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 41

44 Bas og diskant Hvis det er aktiveret af dit CI-center, kan du justere, hvordan du hører lave og høje lyde, på din fjernbetjening. Disse justeringer kan foretages på skærmene Bas eller Diskant: Justering af bas- eller diskantniveauerne: 1. På skærmen Hovedmenu skal du trykke på knappen højre pil for at navigere til skærmen Bas eller Diskant. 2. Tryk på knappen pil op eller ned for at skrue op eller ned for bas- eller diskantniveauer. Der findes 60 bas- og diskantniveauer: -30 til

45 Hovedvolumen Hvis dit CI-center har aktiveret bas- og diskantbetjeninger på fjernbetjeningen, aktiveres Hovedvolumen også. Hovedvolumen gør det muligt at justere din lydprocessors overordnede lydstyrke. Justering af hovedvolumenniveauet: 1. På skærmen Hovedmenu skal du trykke på knappen højre pil for at navigere til skærmen Hørejustering. KUN AVANCERET MODUS FORSIGTIG Sørg for, at du kun justerer disse niveauer, når du kan høre lyde eller tale. Forøgelse af hovedvolumen kan medføre kraftige lyde eller ubehag på høje niveauer. Fjern spolen/processoren med det samme, hvis det forekommer. Sænk hovedvolumen, før spolen sættes på igen. Justering 2. Tryk på knappen OK. 3. På skærmen hovedvolumen skal du trykke på knappen pil op eller ned for at skrue hovedvolumen op og ned. 4. Hvis du er tilfreds med dine justeringer, skal du trykke på knappen hovedmenu for at gå tilbage til skærmen hørejustering. Hovedvolumenens område er 0 til 255. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 43

46 44

47 Indstillinger Telespoleblanding 47 Tilbehørsblanding 48 Justér venstre/højre 49 Processorknapper 50 Processorbip 50 Processorlamper 51 Bip på fjernbetjening 52 Alarmmeddelelser 53 SCAN-ikoner 54 45

48 Indstillinger I avanceret modus har du adgang til indstillinger, som gør det muligt at foretage ekstra ændringer af den måde, som din processor og fjernbetjening fungerer på. Valgmulighederne på skærmen indstillinger gør det muligt at: justere telespole til mikrofon blandingsforhold justere tilbehør til mikrofon blandingsforhold justere venstre og højre processorer (hvis du er bilateral bruger) låse processorknapperne/låse dem op tænde/slukke processorbip tænde/slukke processorlamper justere volumen for bip på fjernbetjeningen vise/skjule alarmmeddelelser på fjernbetjeningen vise/skjule SCAN-ikoner på fjernbetjeningen KUN AVANCERET MODUS TIP For at navigere til skærmen indstillinger skal du trykke på knappen højre pil på skærmen Hovedmenu. Når du har foretaget ændringer, skal du trykke på knappen hovedmenu for at gå tilbage til skærmen indstillinger. Tryk igen på knappen hovedmenu for at gå tilbage til skærmen hovedmenu. 46

49 Telespoleblanding Blanding gør det muligt at kombinere telespole- og mikrofonindgang. KUN AVANCERET MODUS Justering af telespolens og mikrofonens blandingsforhold: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Når skærmen telespoleblanding vises, skal du trykke på knappen pil op eller ned for at ændre blandingen. Tallet på skærmen fortæller dig om forholdet mellem telespolelyden og mikrofonlyden i blandingen Indstillinger Tal Lydblanding 100 Kun telespole (100 %) 6 6 dele telespole til 1 del mikrofon 5 5 dele telespole til 1 del mikrofon 4 4 dele telespole til 1 del mikrofon TIP Forøg tallet, der vises på skærmen telespoleblanding, for at fokusere mere på telespolens input og reducere baggrundslyde. Reducér tallet for at høre flere baggrundslyde, mens du anvender telespolen. 3 3 dele telespole til 1 del mikrofon 2 2 dele telespole til 1 del mikrofon 1 1 del telespole til 1 del mikrofon Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 47

50 Tilbehørsblanding Justering af tilbehøret til mikrofonens blandingsforhold (f.eks. når du anvender Cochlear Nucleus Personligt Audiokabel til at lytte til musik): KUN AVANCERET MODUS 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen tilbehørsblanding. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at ændre blandingen. Tallet på skærmen fortæller dig om forholdet mellem tilbehørslyden og mikrofonlyden i blandingen. Tal Lydblanding 100 Kun tilbehør (100 %) 6 6 dele tilbehør til 1 del mikrofon 5 5 dele tilbehør til 1 del mikrofon 4 4 dele tilbehør til 1 del mikrofon TIP Forøg tallet, der vises på skærmen tilbehørsblanding, for at fokusere mere på tilbehørets input og reducere baggrundslyde. Reducér tallet for at høre flere baggrundslyde, mens du anvender tilbehøret. 3 3 dele tilbehør til 1 del mikrofon 2 2 dele tilbehør til 1 del mikrofon 1 1 del tilbehør til 1 del mikrofon 48

51 Justér venstre/højre Hvis du er bilateral bruger, gør din fjernbetjening det muligt at foretage justeringer på dine processorer, enten sammen (samtidigt) eller separat. Justering af denne indstilling: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen Justér venstre/højre. KUN AVANCERET MODUS 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve sammen eller separat. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. Se Bilaterale visninger og betjeninger på side 35 for mere information om disse funktioner. Indstillinger BEMÆRK Denne funktion findes kun for bilaterale brugere. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 49

52 Processorknapper Du kan låse knapperne på din processor for at forhindre, at der trykkes utilsigtet på knapperne, hvilket kan påvirke dine foretrukne indstillinger: Låsning af processorknapperne: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen processorknapper. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve aktiveret eller låst. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. KUN AVANCERET MODUS Processorbip Processorbippene kan slås til eller fra. Ændring af processorbip: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen processorbip. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve fra eller til. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. BEMÆRK Kun Cochlearimplantatmodtagere kan høre processorbippene. 50

53 Processorlamper Du kan tænde eller slukke forskellige signallamper på din processor. Følgende tabel forklarer de forskellige valgmuligheder. KUN AVANCERET MODUS Signallampetype Valgmulighed Tryk på tast Alarm Mikrofonaktivitet Telespole/ tilbehør/fm Vist? Barn Ja Ja Ja Ja Observer Når spolen er på implantatet Når spolen er taget af Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja implantatet Voksen Når spolen er på implantatet Når spolen er taget af Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej implantatet Suspendér Nej Nej Nej Nej Indstillinger Ændring af signallamperne på din processor. 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen processorlamper. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve Barn, observer, voksen eller suspendér. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. BEMÆRK Suspendér er en midlertidig modus. Når processoren slukkes og tændes igen, skifter signallamperne på processoren tilbage til den modus, der blev indstillet af dit CI-center. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 51

54 Bip på fjernbetjening Avanceret modus gør det muligt at justere volumen for advarselsbip og bip ved tryk på taster. KUN AVANCERET MODUS Justering af bippene på din fjernbetjening: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for navigere til skærmen bip på fjernbetjening. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve Fra, Svagt eller kraftigt. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. 52

55 Alarmmeddelelser Alarmmeddelelser giver information om mulige problemer med din processor eller fjernbetjening, f.eks. et lavt batteri. Men du kan ændre indstillingen til enten at skjule eller at vise alarmmeddelelser. Ændring af alarmmeddelelsesindstillingen: 1. Gå til skærmen Indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen alarmmeddelelser. KUN AVANCERET MODUS 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve skjul eller vis. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. Se Alarmskærme på side 62 for mere information. Indstillinger Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 53

56 SCAN-ikoner Hvis du anvender SCAN-programmet, viser ikonerne på skærmen hovedmenu, hvilken type lydomgivelser processoren har registreret. KUN AVANCERET MODUS Du kan ændre denne indstilling til enten at skjule eller vise SCAN-ikoner. Ændring af indstillingen for SCAN-ikoner: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen SCAN-ikoner. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve skjul eller vis. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. Se SCAN-program på side 25 for at få mere information. 54

Bilag til Nucleus tilbehør

Bilag til Nucleus tilbehør Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Bemærk Vigtig information eller rådgivning.

Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Forsigtig (ingen personskade) Vær særlig forsigtig for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat

Nucleus Cochlear-implantater. Information til brugere af et Cochlear-implantat Nucleus Cochlear-implantater Information til brugere af et Cochlear-implantat Indhold Om dette dokument... 5 Læs dette dokument omhyggeligt... 5 Anvendte symboler i dette dokument... 6 Til implantatbrugere...

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere