Fjernbetjening Nucleus CR230

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernbetjening Nucleus CR230"

Transkript

1 Cochlear Ltd (ABN ) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: Fax: Cochlear Americas E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: Fax: Cochlear Canada Inc Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada Tel: Fax: Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: Fax: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, Hannover, Germany Tel: Fax: Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: Fax: Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: Fax: Cochlear France S.A.S. Route de l Orme aux Merisiers, Z.I. Les Algorithmes Bât. Homère, Saint-Aubin, France Tel: Fax: Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, Bologna, Italy Tel: Fax: Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke, Sweden Tel Fax Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: Fax: Cochlear (HK) Limited Unit 1810, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR Tel: Fax: Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon building, 828-5, Yuksam dong, Kangnam gu, Seoul, Korea Tel: Fax: Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore Tel: Fax: Cochlear Medical Device (Beijing) Co Ltd Unit 2208 Gemdale Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing , P.R. China Tel: Fax: Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd. Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai , India Tel: Fax: Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: Brugervejledning til FJERNBETJENING Nucleus CR230 Fjernbetjening Nucleus CR230 Brugervejledning Advance Off-Stylet, AutoNRT, Beam, Clinicnet, Cochlear, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, Invisible Hearing, NRT, Nucleus, Off-Stylet, SmartSound, SPrint, det elliptiske logo, Nucleus med kinesiske tegn, Codacs og mycochlear er enten varemærker eller registrerede varemærker fra Cochlear Limited. Baha, Baha Caleido, Baha Divino, Baha Intenso og Vistafix er registrerede varemærker fra Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear Limited ISS1 MAR13 Danish Translation of ISS5 Printed in Switzerland

2 Om Notater Fjernbetjeningen Cochlear Nucleus CR230 er håndholdt udstyr, som gør det muligt at styre og overvåge lydprocessorerne Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 ( serie CP900 ). Denne vejledning er beregnet til Cochlear-implantatmodtagere og deres omsorgspersoner, som anvender lydprocessorerne Cochlear Nucleus CP910 eller CP920. Fjernbetjeningen er kompatibel med lydprocessoren CP810. Din fjernbetjening giver nem adgang til vigtig information om din processor, inkl. status (f.eks. batteristatus) og detaljer om fejlfinding. Du kan anvende fjernbetjeningen til at justere dine processorindstillinger. Hvis du er bilateral bruger, kan din fjernbetjening styre begge processorer. Hvis du er forælder eller omsorgsperson, kan du anvende fjernbetjeningen til at overvåge og styre et barns processor. Se brugervejledningen til lydprocessor Cochlear Nucleus CP910 og CP920 for mere information om din processor. Bemærk Se afsnittet Advarsler for advarsler og forholdsregler vedrørende anvendelsen af fjernbetjeningen CR230 og komponenterne. ii

3 Fjernbetjening CR230 Forside Programknap Programknap Display Lås/lås op-glideknap Programknap Venstre pil knap OK-knap Pil ned knap Programknap Knap til hovedmenu Pil op knap Højre pil knap Om Stift til at fastgøre snor Bagside Personligt identifikationsmærke Højttaler Telespoleknap Produktinformationsmærkat Spoleguide til parring Resetknap USB-kablets stik Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 1

4 Hold og brug Hold fjernbetjeningen i din håndflade. Hold den inden for to meter fra lydprocessoren. Hvis afstanden er mere end to meter, kan du opleve længere reaktionstider eller tab af kommunikation. 2 meter eller mindre Hvis du oplever interferens i kommunikationen mellem din processor og fjernbetjeningen, skal du prøve følgende: Hold fjernbetjeningen i en anden position. Gå væk fra elektronisk udstyr, som kan forårsage interferens. 2

5 Navigation Tryk på knappen Hovedmenu for at gå tilbage til den forrige menu eller skærmen Hovedmenu Tryk på knapperne pil op og pil ned, når der tilskyndes til det, for at vælge optioner i menuer eller at ændre indstillinger Tryk på knappen venstre pil for at gå tilbage gennem skærmene Tryk på knappen højre pil for at scrolle fremad gennem skærmene Om Tryk på knappen OK for at vælge en option på en skærm eller at gå til en menu Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 3

6 Lås og lås op Fjernbetjeningen kan låses for at forhindre, at der trykkes utilsigtet på knapperne. Skub lås/lås op-glideknappen ned for at låse fjernbetjeningen og op for at låse op. 4

7 Skærmene Låst op eller Låst vises på grundlag af glideknappens position. Du kan ikke slukke fjernbetjeningen, når den er låst. Om TIP Anvend lås/lås opglideknappen til at vise din fjernbetjenings batteriniveau. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 5

8 Bemærk Se hæftet Vigtig information: Advarsler, forholdsregler og elektromagnetisk kompatibilitet for vigtig information, som gælder for cochlear-implantatsystemer. Symboler Bemærk Vigtig information eller rådgivning. Tip Tip om tidsbesparelse Forsigtig (ingen personskade) Særlig omhu for at sikre sikkerhed og effektivitet. Kan forårsage beskadigelse af udstyret. Advarsel (skadelig) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige uønskede reaktioner. Kan forårsage skade på personen. 6

9 Indholdsfortegnelse Om ii Opladning Tænd Anvendelse Justering Indstillinger Indholdsfortegnelse Pleje Fejlfinding Advarsler Yderligere information Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 7

10 Indhold Om ii Forside Bagside Hold og brug Navigation Låsning og oplåsning Opladning Tænd Valg af sprog Parring Sluk Anvendelse Statussignaler Programmer på din hovedmenu SCAN-program Kundeprogrammer Skift af programmer Programnumre i stedet for programnavne Øvelsesmodus Avanceret modus Anvendelse af telespole Audio-tilbehør Bilaterale displays og betjeninger

11 Justering Volumen eller sensitivitet Bas og diskant Hovedvolumen Pleje Rengøring Opbevaring Indhold Indstillinger Telespoleblanding Tilbehørsblanding Justering til venstre/højre Processorknapper Processorbip Processorlamper Bip på fjernbetjening Alarmmeddelelser SCAN-ikoner Fejlfinding Alarmskærme Visning af systemdetaljer Reset af processorindstillinger Reset af fjernbetjening Andre problemer Advarsler Yderligere information Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 9

12 10

13 Opladning 11

14 Opladning af batteri Cochlear anbefaler, at du oplader batteriet fuldstændigt: før du anvender fjernbetjeningen første gang når fjernbetjeningens skærm Batteristatus viser, at batteriet er lavt en gang om ugen, selv om fjernbetjeningen ikke viser, at batteriet er lavt eller brugt op Det tager 2 til 4 timer at oplade et fuldstændigt afladet batteri helt. Med tiden kan det tage længere tid at oplade batteriet helt. TIP Fjernbetjeningen har et integreret batteri, som kun kan fjernes af uddannet Cochlear-personale. Send din fjernbetjening til et Cochlearreparationscenter for at få skiftet batteriet. Et fuldstændigt opladet batteri skulle holde en til to uger. Batteriets levetid afhænger imidlertid af: omfanget af brug om du slukker fjernbetjeningen, når du ikke bruger den om fjernbetjeningen styrer en eller to processorer Batteriets funktionstid er mindst 400 opladningscyklusser. TIP Når der oplades korrekt, vises skærmen Oplader fulgt af skærmen Opladet, når batteriet er opladet. FORSIGTIG Sørg for, at du kun anvender batteriopladningsudstyret, der leveres af Cochlear, til at oplade fjernbetjeningens batteri. 12

15 Der findes tre muligheder for at oplade: A Anvend Cochlear Nucleus Batteriopladeren og Cochlear Nucleus Batteriopladningssættet. B Anvend Cochlear Nucleus CR200 opladningssættet. Bemærk Du kan ikke slukke fjernbetjeningen, når den er tilsluttet en stikkontakt. Opladning C Anvend USB-stikket på en computer. Lad computeren være tændt for at oplade fjernbetjeningen. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 13

16 14

17 Tænd Tænd 16 Valg af sprog 16 Parring 17 Sluk 19 15

18 Tænd Tryk på knappen OK, og hold den inde, indtil de to Opstart skærme vises, for at tænde fjernbetjeningen. Skærmen Batteristatus og skærmen Hovedmenu vises efter Opstart skærmene. Bemærk Hvis det er første gang, fjernbetjeningen anvendes, vises skærmen Valg sprog i stedet for skærmen Hovedmenu. Skærm Opstart Skærm Batteristatus Valg af sprog Du skal vælge et sprog, første gang fjernbetjeningen anvendes: 1. Når skærmen Vælg sprog vises, skal du trykke på knappen pil op eller ned for at fremhæve dit foretrukne sprog. TIP Du kan resette fjernbetjeningen og starte forfra, hvis du har valgt det forkerte sprog (se Reset af fjernbetjening på side 66). 2. Tryk på knappen OK for at vælge. Bemærk Fjernbetjeningen husker det valgte sprog, når du slukker den. 16

19 Parring Parring gør det muligt for fjernbetjeningen at kommunikere med processoren. Hvis en processor ikke forbindes med fjernbetjeningen, vises skærmen Ingen processor forbundet. Hold processorspolen mod bagsiden af fjernbetjeningen for at forbinde dem. Tænd Hvis der allerede er forbundet en processor, kan du altid forbinde igen med en anden processor. Sørg for, at processoren er tændt før parring: 1. Hold spolen mod spoleguiden på bagsiden af fjernbetjeningen. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 17

20 Skærmen Forbind processor vises. 2. Tryk på knappen OK for at forbinde. Bemærk Hvis du er bilateral bruger, skal du gentage trin 1 og 2 med din anden processor. Når parringen er afsluttet, vises skærmen Processor forbundet, efterfulgt af skærmen Hovedmenu. TIP Flere fjernbetjeninger kan forbindes med én processor. For brugere, som rejser, er det nyttigt, når der er brug for en fjernbetjening på to steder, f.eks. skole og hjem eller hjem og CI-center. 18

21 Sluk Sådan slukker du fjernbetjeningen: 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde, indtil menuen vises. Sluk er fremhævet. Tænd 2. Tryk på knappen OK for at vælge. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 19

22 20

23 Anvendelse Statussignaler 22 Programmer på din hovedmenu 24 Øvelsesmodus 28 Avanceret modus 31 Anvendelse af telespole 32 Audio-tilbehør 34 Bilaterale displays og betjeninger 35 21

24 Statussignaler Din fjernbetjening gør det muligt for dig at se vigtig information om din processor, inkl. batteristatus. Kontrol af processorens status For at kontrollere din processors status skal du trykke på knappen OK på skærmen Hovedmenu. To animerede Status skærme vises: Den første Status skærm viser processorens statussignal. Grøn betyder, at alt fungerer. Den anden Status skærm viser information om processorbatteriet og lydniveauet. Lydmålerbjælke Lydmålerbjælken viser, om processoren hører lyd. Svag lyd (20 50 dba) Moderat lyd (50-70 dba) Kraftig lyd ( dba) 22

25 TIP Et timeglas vises kortvarigt i stedet for batteriet på den anden Status skærm. Det angiver, at fjernbetjeningen venter på en opdatering fra processoren. Hvis der er problemer med processoren eller batteriet, vises en alarmskærm. Se Alarmskærme på side 62. Kontrol af batteristatus Anvendelse En Batteristatus skærm vises, når du tænder din fjernbetjening. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 23

26 Programmer på din Hovedmenu Mens de fleste brugere har to programmer på deres fjernbetjeninger, kan dit CI-center installere op til fire programmer baseret på dine hørebehov. Disse programmer vises på skærmen Hovedmenu. F.eks.: 2 SCAN Hovedmenu med to programmer Hovedmenu med fire programmer TIP Baggrundsbilledet og -farven på skærmen Hovedmenu skifter afhængigt af, hvilket program der er aktivt. Fanebladet for det aktive program er større end de andre. Programmet og skærmens baggrundsfarve svarer til hinanden. 2 SCAN Billedet på skærmen viser det aktive program. 24

27 SCAN-program SCAN-programmet (hvis det er indstillet af dit CI-center) registrerer og justerer automatisk din processor til de aktuelle lydomgivelser. Ikoner, der er forbundet med SCAN-programmet SCAN Stille Støj Tale Anvendelse Tale i støj Vind Musik Bemærk Du kan skjule SCAN-ikonerne ved at navigere til skærmen Indstillinger og derefter til skærmen SCAN-ikoner. Når SCAN-ikonerne er skjult, fungerer SCAN-funktionen stadig normalt, men du vil ikke se ikonerne skifte på skærmen Hovedmenu. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 25

28 Tilpassede ikoner Dit CI-center kan indstille ikonet, som vises for hvert af dine tilpassede programmer. Disse ikoner gør det nemmere for dig at se, hvilket program der er aktivt. 1 til 1 Café Bil Afstand Grupper Hjemme Musik Udendørs Skole Indkøb TV Arbejde 26

29 Skift af programmer Der kan indstilles op til fire programmer af dit CI-center. Anvend programknapperne til at skifte mellem programmer. Program 3 Program 4 Program 2 (valgt) Program 1 Programnumre i stedet for programnavne Hvis du foretrækker, at der vises numre i stedet for programnavne på skærmen Hovedmenu: Anvendelse 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde for at se menuen. 2. Tryk på knappen pil ned for at fremhæve Slå programnumre til Tryk på knappen OK for at vælge. 2 1 TIP Gentag disse trin, men vælg optionen Slå programnumre fra for at skifte tilbage til at vise programnavne. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 27

30 Øvelsesmodus Øvelsesmodus gør det muligt at lære fjernbetjeningen at kende, før du begynder at anvende den. BEMÆRK I Øvelsemodus gemmes og sendes der ingen justeringer og ændringer til processoren. Sådan går du til Øvelsesmodus: 1. Tryk på knappen OK, og hold den nede. 2. Når menuen vises, skal du trykke på knappen pil ned for at fremhæve Øve Enkel eller Øve Avanceret. 28

31 3. Tryk på knappen OK for at vælge. Skærmen Start Øvelsesmodus vises kortvarigt, efterfulgt af skærmen Hovedmenu i øvelsesmodus. Anvendelse TIP Fjernbetjeningen viser en firkant for Øve Enkel og to firkanter for Øve Avanceret. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 29

32 Afslutning af øvelsesmodus Sådan afslutter du øvelsesmodus: 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde for at se menuen. Afslut øvelsesmodus er fremhævet. 2. Tryk på knappen OK for at vælge. Skærmen Øvelsesmodus afsluttet vises kortvarigt efterfulgt af skærmen Hovedmenu. 30

33 Avanceret modus Din fjernbetjening er som udgangspunkt indstillet på Enkel modus. Enkel modus giver adgang til funktioner, som er mest relevant for dine hørebehov. Hvis det er nødvendigt, kan du skifte til Avanceret modus for at justere indstillinger på din processor og fjernbetjening. Skift til Avanceret modus: 1. Tryk på knappen OK, og hold den inde for at vise menuen. 2. Tryk på knappen pil ned for at fremhæve Avanceret modus. Anvendelse 3. Tryk på knappen OK for at vælge. Navigér til følgende skærme for at justere hørelse eller ændre indstillinger, når du er i Avanceret modus. BEMÆRK Skærmen Hørejustering vises kun, hvis den aktiveres af dit CI-center. Se Hovedvolumen på side 43 og Indstillinger på side 46 for mere information. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 31

34 Anvendelse af telespole Lyt til teleslyngesystemer, og hør tale i telefonen med telespolen. Dit CI-center kan indstille din processor med manuel telespole og auto tele. Auto tele registrerer automatisk telespole signalet, når du bruger en telefon, der er kompatibel med automatisk telespole, eller er i et område med et teleslyngesystem. Du kan ikke anvende telespolen, mens der er tilsluttet audio-tilbehør til din processor. Anvendelse af telespole eller auto tele: 1. Tryk en gang på telespoleknappen for at tænde telespolen. 2. Tryk på telespoleknappen igen (inden for 5 sekunder) for at tænde auto tele. 3. Tryk på telespoleknappen igen for at slukke telespolen eller auto tele. TIP Hvis du er bilateral bruger, og du har tilsluttet tilbehør til en processor, styres tilbehøret ved at trykke på telespoleknappen på fjernbetjeningen eller processoren. 32

35 Når du anvender telespolen eller auto tele, kan følgende ikoner vises på skærmen Hovedmenu: Telespole Telespole tændt Telespolen er aktiv på din processor. Auto tele Auto tele til (modtager) Auto tele er tændt, og din processor er i et område med en teleslynge eller telefon og registrerer den. Auto tele til (standby) Auto tele er tændt, men din processor registrerer ikke en teleslynge eller telefon. Anvendelse Telespole eller auto tele fra Dette ikon vises kortvarigt på skærmen, når du slukker telespolen eller auto tele. FORSIGTIG Bestemt elektronisk udstyr eller bestemte maskiner kan tænde telespolen, når du er i auto tele-modus (du kan høre en summende lyd). Hvis det sker, skal du gå væk fra udstyret eller maskinen og vente et par sekunder for, at auto tele slukker af sig selv eller slukke den manuelt. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 33

36 Audio-tilbehør Hvis du forbinder audio-tilbehør med din processor, vises en pop-upmeddelse kortvarigt på din fjernbetjening. Et lille ikon vises på skærmen Hovedmenu, mens tilbehøret forbindes, og en anden pop-up-meddelelse vises kortvarigt, når tilhehøret afbrydes. F.eks.: Tilbehør tændt Tilbehør slukket Tilbehør afbrudt Så snart tilbehør tilsluttes, sender det lyd til processoren. Hvis tilbehør er i den tændte eller aktive tilstand, vises et lille ikon med et grønt punkt på skærmen Hovedmenu. Hvis tilbehør tilsluttes til din processor, skal du slukke tilbehørsindgangen manuelt for at høre lyd fra processorens mikrofoner. Anvend telespoleknappen til at styre tilbehøret (tænde og slukke), når det er tilsluttet. Se Anvendelse af telespole, side

37 Bilaterale visninger og betjeninger Hvis du er bilateral bruger, har nogle skærme på din fjernbetjening venstre (V) og højre (H) symboler der repræsenterer din venstre og højre processor. F.eks.: Som standard påvirker justeringer, som du foretager med din fjernbetjening, din venstre og højre processor samtidigt (sammen). Men du kan ændre denne indstilling, så du kan foretage separate justeringer af din venstre og højre processor. Se Justér venstre/højre på side 49. Anvendelse Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 35

38 Hvis du er bilateral bruger, gør en option i Avanceret modus det muligt at styre dine processorer separat. Hvis du vælger Separat på skærmen Justér venstre/højre (adgang via skærmen Indstillinger), gentages nogle skærme på din fjernbetjening for at gøre det muligt at justere den venstre og højre processor separat. F.eks.: Venstre og højre skærme Hovedmenu Venstre og højre skærm Volumen Se Justér venstre/højre på side 49 for information om, hvordan disse indstillinger ændres. 36

39 Anvendelse Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 37

40 38

41 Justering Volumen og sensitivitet 41 Bas og diskant 42 Hovedvolumen 43 39

42 Justering Dit CI-center kan give dig mulighed for at justere volumen, sensitivitet, bas, diskant og hovedvolumen fra din fjernbetjening. Hvis disse muligheder er indstillet på din fjernbetjening, har du adgang til justering ved at trykke på højre pil knappen på skærmen Hovedmenu. 40

43 Volumen og sensitivitet Volumen styrer lydstyrken, mens sensitivitet styrer omfanget af lyde, som du hører (f.eks. dæmpet, baggrund, tæt på eller langt væk). Der findes op til 10 volumen- og 21 sensitivitetsindstillinger. Justering af volumen- eller sensitivitetsniveauer: 1. På skærmen Hovedmenu skal du trykke på knappen højre pil for at navigere til skærmen Volumen eller Sensitivitet. Justering 2. Tryk på knappen pil op eller ned for at skrue op eller ned for volumen eller sensitivitet. Dette angiver, at standardværdien er indstillet af dit CI-center. Dette angiver, hvor du er i forhold til skærmen Hovedmenu. TIP Justér volumen (eller sensitivitet, hvis det er indstillet) direkte på skærmbilledet Hovedmenu ved at trykke på knapperne op eller ned. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 41

44 Bas og diskant Hvis det er aktiveret af dit CI-center, kan du justere, hvordan du hører lave og høje lyde, på din fjernbetjening. Disse justeringer kan foretages på skærmene Bas eller Diskant: Justering af bas- eller diskantniveauerne: 1. På skærmen Hovedmenu skal du trykke på knappen højre pil for at navigere til skærmen Bas eller Diskant. 2. Tryk på knappen pil op eller ned for at skrue op eller ned for bas- eller diskantniveauer. Der findes 60 bas- og diskantniveauer: -30 til

45 Hovedvolumen Hvis dit CI-center har aktiveret bas- og diskantbetjeninger på fjernbetjeningen, aktiveres Hovedvolumen også. Hovedvolumen gør det muligt at justere din lydprocessors overordnede lydstyrke. Justering af hovedvolumenniveauet: 1. På skærmen Hovedmenu skal du trykke på knappen højre pil for at navigere til skærmen Hørejustering. KUN AVANCERET MODUS FORSIGTIG Sørg for, at du kun justerer disse niveauer, når du kan høre lyde eller tale. Forøgelse af hovedvolumen kan medføre kraftige lyde eller ubehag på høje niveauer. Fjern spolen/processoren med det samme, hvis det forekommer. Sænk hovedvolumen, før spolen sættes på igen. Justering 2. Tryk på knappen OK. 3. På skærmen hovedvolumen skal du trykke på knappen pil op eller ned for at skrue hovedvolumen op og ned. 4. Hvis du er tilfreds med dine justeringer, skal du trykke på knappen hovedmenu for at gå tilbage til skærmen hørejustering. Hovedvolumenens område er 0 til 255. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 43

46 44

47 Indstillinger Telespoleblanding 47 Tilbehørsblanding 48 Justér venstre/højre 49 Processorknapper 50 Processorbip 50 Processorlamper 51 Bip på fjernbetjening 52 Alarmmeddelelser 53 SCAN-ikoner 54 45

48 Indstillinger I avanceret modus har du adgang til indstillinger, som gør det muligt at foretage ekstra ændringer af den måde, som din processor og fjernbetjening fungerer på. Valgmulighederne på skærmen indstillinger gør det muligt at: justere telespole til mikrofon blandingsforhold justere tilbehør til mikrofon blandingsforhold justere venstre og højre processorer (hvis du er bilateral bruger) låse processorknapperne/låse dem op tænde/slukke processorbip tænde/slukke processorlamper justere volumen for bip på fjernbetjeningen vise/skjule alarmmeddelelser på fjernbetjeningen vise/skjule SCAN-ikoner på fjernbetjeningen KUN AVANCERET MODUS TIP For at navigere til skærmen indstillinger skal du trykke på knappen højre pil på skærmen Hovedmenu. Når du har foretaget ændringer, skal du trykke på knappen hovedmenu for at gå tilbage til skærmen indstillinger. Tryk igen på knappen hovedmenu for at gå tilbage til skærmen hovedmenu. 46

49 Telespoleblanding Blanding gør det muligt at kombinere telespole- og mikrofonindgang. KUN AVANCERET MODUS Justering af telespolens og mikrofonens blandingsforhold: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Når skærmen telespoleblanding vises, skal du trykke på knappen pil op eller ned for at ændre blandingen. Tallet på skærmen fortæller dig om forholdet mellem telespolelyden og mikrofonlyden i blandingen Indstillinger Tal Lydblanding 100 Kun telespole (100 %) 6 6 dele telespole til 1 del mikrofon 5 5 dele telespole til 1 del mikrofon 4 4 dele telespole til 1 del mikrofon TIP Forøg tallet, der vises på skærmen telespoleblanding, for at fokusere mere på telespolens input og reducere baggrundslyde. Reducér tallet for at høre flere baggrundslyde, mens du anvender telespolen. 3 3 dele telespole til 1 del mikrofon 2 2 dele telespole til 1 del mikrofon 1 1 del telespole til 1 del mikrofon Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 47

50 Tilbehørsblanding Justering af tilbehøret til mikrofonens blandingsforhold (f.eks. når du anvender Cochlear Nucleus Personligt Audiokabel til at lytte til musik): KUN AVANCERET MODUS 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen tilbehørsblanding. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at ændre blandingen. Tallet på skærmen fortæller dig om forholdet mellem tilbehørslyden og mikrofonlyden i blandingen. Tal Lydblanding 100 Kun tilbehør (100 %) 6 6 dele tilbehør til 1 del mikrofon 5 5 dele tilbehør til 1 del mikrofon 4 4 dele tilbehør til 1 del mikrofon TIP Forøg tallet, der vises på skærmen tilbehørsblanding, for at fokusere mere på tilbehørets input og reducere baggrundslyde. Reducér tallet for at høre flere baggrundslyde, mens du anvender tilbehøret. 3 3 dele tilbehør til 1 del mikrofon 2 2 dele tilbehør til 1 del mikrofon 1 1 del tilbehør til 1 del mikrofon 48

51 Justér venstre/højre Hvis du er bilateral bruger, gør din fjernbetjening det muligt at foretage justeringer på dine processorer, enten sammen (samtidigt) eller separat. Justering af denne indstilling: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen Justér venstre/højre. KUN AVANCERET MODUS 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve sammen eller separat. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. Se Bilaterale visninger og betjeninger på side 35 for mere information om disse funktioner. Indstillinger BEMÆRK Denne funktion findes kun for bilaterale brugere. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 49

52 Processorknapper Du kan låse knapperne på din processor for at forhindre, at der trykkes utilsigtet på knapperne, hvilket kan påvirke dine foretrukne indstillinger: Låsning af processorknapperne: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen processorknapper. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve aktiveret eller låst. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. KUN AVANCERET MODUS Processorbip Processorbippene kan slås til eller fra. Ændring af processorbip: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen processorbip. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve fra eller til. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. BEMÆRK Kun Cochlearimplantatmodtagere kan høre processorbippene. 50

53 Processorlamper Du kan tænde eller slukke forskellige signallamper på din processor. Følgende tabel forklarer de forskellige valgmuligheder. KUN AVANCERET MODUS Signallampetype Valgmulighed Tryk på tast Alarm Mikrofonaktivitet Telespole/ tilbehør/fm Vist? Barn Ja Ja Ja Ja Observer Når spolen er på implantatet Når spolen er taget af Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja implantatet Voksen Når spolen er på implantatet Når spolen er taget af Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej implantatet Suspendér Nej Nej Nej Nej Indstillinger Ændring af signallamperne på din processor. 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen processorlamper. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve Barn, observer, voksen eller suspendér. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. BEMÆRK Suspendér er en midlertidig modus. Når processoren slukkes og tændes igen, skifter signallamperne på processoren tilbage til den modus, der blev indstillet af dit CI-center. Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 51

54 Bip på fjernbetjening Avanceret modus gør det muligt at justere volumen for advarselsbip og bip ved tryk på taster. KUN AVANCERET MODUS Justering af bippene på din fjernbetjening: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for navigere til skærmen bip på fjernbetjening. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve Fra, Svagt eller kraftigt. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. 52

55 Alarmmeddelelser Alarmmeddelelser giver information om mulige problemer med din processor eller fjernbetjening, f.eks. et lavt batteri. Men du kan ændre indstillingen til enten at skjule eller at vise alarmmeddelelser. Ændring af alarmmeddelelsesindstillingen: 1. Gå til skærmen Indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen alarmmeddelelser. KUN AVANCERET MODUS 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve skjul eller vis. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. Se Alarmskærme på side 62 for mere information. Indstillinger Brugervejledning til fjernbetjening Nucleus CR230 53

56 SCAN-ikoner Hvis du anvender SCAN-programmet, viser ikonerne på skærmen hovedmenu, hvilken type lydomgivelser processoren har registreret. KUN AVANCERET MODUS Du kan ændre denne indstilling til enten at skjule eller vise SCAN-ikoner. Ændring af indstillingen for SCAN-ikoner: 1. Gå til skærmen indstillinger, og tryk på knappen OK. 2. Tryk på knappen højre pil for at navigere til skærmen SCAN-ikoner. 3. Tryk på knappen pil op eller ned for at fremhæve skjul eller vis. 4. Tryk på knappen OK for at vælge. Se SCAN-program på side 25 for at få mere information. 54

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere