HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Stereoreceiver Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN HK 3700/ TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF HK 3700/3770-RECEIVEREN 7 FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER 9 PLACERING AF HØJTTALERNE 10 TILSLUTNINGER 11 FORBEREDELSE FJERNBETJENINGEN 12 KONFIGURATION AF NETVÆRKET 13 OPERATIONER 13 APP'EN HARMAN REMOTE 16 SOFTWAREOPGRADERING 16 PROBLEMLØSNING 17 SPECIFIKATIONER 18 2

3 Introduktion Introduktion Tak for dit køb af HK 3700/3770-receiveren, som du vil få mange års lytteglæde ud af. HK 3700/3770-stereoreceiveren kombinerer den kraftfulde, detaljerede lyd fra Harman Kardons tokanalslyd med moderne digitale forbindelsesmuligheder. Med henblik på at opnå maksimal nydelse fra din nye receiver opfordrer vi dig til at bruge nogle få minutter på at gennemlæse denne vejledning, som: Indeholder en beskrivelse af HK 3700/3770-stereoreceiverens funktioner Viser en liste over de dele, der medfølger i æsken Beskriver HK 3700/3770-stereoreceiveren og dens komponenter Indeholder trinvise instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og komme i gang med HK 3700/3770-stereoreceiveren Yderligere vil du kunne få fordel af al kraften og funktonaliteten fra HK 3700/3770- stereoreceiveren, hvis du bruger nogle få minutter på at lære de forskellige funktioner og kontroller at kende. Du kan vende tilbage til denne manual i takt med, at du bliver mere fortroligt med funktioner og betjening. KONTAKT OS: Hvis du spørgsmål til HK 3700/3770-receiveren, installationen eller betjeningen, bedes du kontakte din forhandler eller installatøren eller besøge vores websted på: Beskrivelse og egenskaber Harman Kardons tradition og arv har i mange år hvilket på tokanalslyd. I takt med at mere og mere lydindhold kommer fra flere forskellige digitale kilder såsom smarttv'er, smartphones og tablets, bliver nem afspilning den drivende faktor inden for underholdning, mens lydkvaliteten forbliver Harman Kardons grundpille. Harman Kardons nye stereoreceivere forsøger at kombinere det bedste fra begge verdener: smuk stereolyd i to kanaler og adgang til de nyeste digitale kilder. Følgende er funktioner og fordele ved HK 3700/3770-stereoreceiveren: Harman Kardons sound dette har været mærkets grundsten i mange år. Høj effekt, kompatibilitet med høje strømstyrker med stabilt effektoutput. Tilslutningsmuligheder HK-stereoreceiveren leveres med det bedste fra begge verdener: klassiske analoge indgange, herunder forforstærker til pladespiller, samt en FM/AM-radio såvel som digitale tilslutningsmuligheder med Bluetooth, netværks-dlna, vtunerinternetradio, afspilning af USB-filer, ios direkte via USB samt digitale og optiske digitale indgange via DAC. Distinkt og elegant design det attraktive design, der kendetegner HK 3700/3770, er en moderne, slank opdagering af den klassiske Harman Kardon-receiver. Avanceret fjernbetjening de nye stereoreceivere understøtter også komplet styring fra app'en Harman Kardon Remote, der både er tilgængelig til Android og ios. Medfølgende dele Den komplette pakke med HK 3700/3770-stereoreceiveren omfatter følgende: Systemfjernbetjening 3

4 Vigtige sikkerhedsoplysninger AM-loopantenne FM-kabelantenne 2 stk. AAA-batterier AC-strømledning BEMÆRK: Illustrationen af AC-strømledningen forestiller alene modellen til V. Modellen har 120 V et fast strømkabel. VIGTIG: Hvis noget af det medfølgende tilbehør mangler, eller nogen del af dit HK 3700/3770-system ikke fungerer korrekt, skal du kontakte forhandleren eller tjenesteudbyderen med det samme. Vigtige sikkerhedsoplysninger Kontroller stikkontaktens spænding før brug HK 3700/3770-stereoreceiveren leveres som to forskellige modeller. Den ene model er til 120 V med fast strømledning, mens den anden er til V med aftagelig strømledning. Tilslutning til en linjespænding anden end den, som HK 3700/3770 er beregnet til, kan skabe brandfare og beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål til spændingskravene for din specifikke model eller spændingsforsyningen i dit område, bedes du kontakte din lokale forhandler, før du slutter enheden til en stikkontakt. Brug ikke forlængerledninger Forebyg sikkerhedsrisici ved kun at benytte den strømledning, der medfølger til din enhed. Vi anbefaler ikke brug af forlængerledninger sammen med dette produkt. Undgå at trække strømledninger under tæpper eller placere tunge genstande på dem. Beskadigede strømledninger skal øjeblikkeligt udskiftes af et autoriseret servicecenter med en ledning, der imødekommer fabriksspecifikationerne. Håndter AC-strømledningen med forsigtighed Afbryd strømledningen fra en AC-strikkontakt ved altid at trække i strikket og ikke i ledningen. Hvis du ikke har planer om at bruge HK 3700/3770 igennem længere tid, bør du afbryde den fra stikkontakten. Undgå at åbne kabinettet Dette produkt indeholder ingen brugerservicerbare komponenter. Åbning af kabinettet kan skabe fare for elektrisk stød, og enhver modifikation af produktet ugyldiggør garantien. Hvis der ved uheld kommer eller noget andet metalobjekt såsom en klips, en ledningsstump eller et fragment ind i enheden, skal du øjeblikkeligt afbryde den fra stikkontakten og opsøge et autoriseret servicecenter. CATV eller jording af antenne Hvis en ekstern antenne eller et eksternt kabelsystem er tilsluttet produktet, skal du sikre dig, at udstyret er jordet med henblik på at yde beskyttelse imod strømspidser og statiske udladninger. Afsnit 810 i United States National Electrical Code, ANSI/ NFPA nr , indeholder oplysninger omkring korrekt jording og af masten og støttestrukturen, jording af ledningen til en afledningsenhed på antennen, størrelsen af jordingsstik, placering af antennens afledningsenhed, tilslutnings til jordingselektroder og krav til jordingselektroden. Bemærkning til CATV-systeminstallation: Denne påmindelse skal gøre installatøren af CATV-systemet (kabel-tv) på afsnit i NEC, der indeholder oplysninger om korrekt jording og, i særdeleshed, angiver, at kabeljordingen skal tilsluttes bygningens jordingssystemet og så tæt på kabelindløbet som muligt. Placering af stereoreceiveren Place stereoreceiveren på en fast og jævn overflade. Kontroller, at overfladen og evt. monteringsdele kan bære stereoreceiverens vægt. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads over, under stereoreceiveren af hensyn til ventilation. Der skal være mindst 30 cm frirum på hver side og over og bag enheden. Hvis du installerer stereoreceiveren i et skab eller i et andet lukket område, skal der være køling til stede i skabet. I visse situationer kan der være behov for en ventilator. Undgå at blokere ventilationssprækkerne på den øverste del af stereoreceiveren eller placere genstande direkte på den. Undgå at placere stereoreceiveren direkte på en overflade beklædt med et tæppe. Undgå at placere stereoreceiveren i både eller fugtige omgivelser, i ekstremt varme eller kolde omgivelser, i nærheden af varmeapparater eller i direkte sollys. 4

5 Kontroller på frontpanelet af receiveren HK 3700/3770 Kontroller på frontpanelet af receiveren HK 3700/3770 HK 3700 HK

6 Kontroller på frontpanelet af receiveren HK 3700/3770 Følgende er kontroller, som er tilgængelige på stereoreceiveren HK 3700/3770's frontpanel: 1. Strømindikator 2. Tænd/sluk-knap 3. Afspil/pause 4. Menu 5. Tilbage 6. Vælg forrige 7. OK 8. Vælg næste 9. Meddelelsesdisplay 10. Tuning 11. Valg af tunertilstand 12. Harman Volume 13. Bluetooth 14. Kildevælger 15. Lydstyrkekontrol 16. Hovedtelefonudgang 17. FM/AM 18. USB/iPod 19. USB-indgangsport 1. Strømindikator: Dette indikerer stereoreceiverens status: tilstanden i drift, i standby eller SLUKKET. 2. Tænd/sluk-knap: Tryk på denne knap for at TÆNDE eller SLUKKE for stereoreceiveren. Når HK 3700/3770 er i standby-tilstand (tænd/sluk-knappen lyser gult), skal du trykke på denne knap for at TÆNDE systemet (tænd/sluk-indikatoren lyser hvidt). Receiveren overgår automatisk til standby-tilstand igennem følgende: For digitale kilder (optiske/koaksial) finder det sted efter 15 minutters tilstand Analoge kilder (USB/FM/AM/AUX/Phono/DLNA/iPod/Bluetooth): Efter 8 timer uden brugerinput (f.eks. justering af lydstyrke, navigation igennem menufunktioner osv.) Tryk på tænd/sluk-knappen på frontpanelet Tryk på SLUK-knappen på fjernbetjeningen eller fjernbetjenings-app'en Receiveren kan sættes i driftstilstand igen ved tryk på: Tænd/sluk-knappen på frontpanelet Kildeknap 3. Afspil/pause: Tryk på denne knap for at afspille lyd-streamen eller sætte den på pause. 4. Menu: Tryk på denne knap for at vælge blandt forskellige menuindstillinger. 5. Tilbage: Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige menu. 6. Vælg forrige: Tryk på denne knap for at vælge den forrige fil til afspilning eller gå til venstre i menuerne. 7. OK: Denne knap anvendes til at foretage vælg i OSD-menusystemet for visse enheder. Et langt tryk på denne knap skifter mellem automatisk og manuel FMtuning. 8. Vælg næste: Tryk på denne knap for at afspille næste fil eller gå til højre i menuer. 9. Meddelelsesdisplay: Diverse meddelelser vises i dette display som svar på kommandoer. Under normal brug viser den øverste displaylinje den aktuelle kilde- og lydindgang (analog eller en af de digitale lydindgange). Den nederste linje viser den aktuelle højttalergruppe (hvis nogen er aktive) samt DSP-tilstand. 10. Tuning: Brug disse knapper til at gå igennem receiverens menuer. Når radioen er den aktive kilde, kan du bruge disse knapper til at stille ind på stationer i overensstemmelse med indstillingerne for tunertilstandsvælgeren. 11. Knap til valg af tunertilstand: Denne knap skifter mellem manuel (ét frekvenstrin ad gangen) og automatisk (søger efter frekvenser med tilstrækkelig styrke) tuningtilstand. Den skifter også mellem stereo- og monotilstand, når der stilles ind på en FM-station. Monotilstand kan også forbedre modtagelse af svagere signaler. 12. Harman Volume: Denne knap indstiller funktionen Harman Volume til høj, lav eller fra. 13. Bluetooth (kun HK 3770): Bluetooth-knappen anvendes til at indstille stereoreceiveren til Bluetooth-parringstilstand. Du kan parre HK 3770 med Bluetoothkompatible enheder ved brug af denne knap. 14. Kildevælger: Tryk på disse knapper for at vælge den aktive kilde. 15. Lydstyrkekontrol: Drej denne knap mod uret for at forøge lydstyrken og mod uret for at reducere lydstyrken, der vises i decibel (db) i meddelelsesdisplayet. 16. Udgangsstik til hovedtelefon: Slut en 1/4" hovedtelefon, så du kan lytte uden at forstyrre andre. 17. FM/AM (kun HK 3700): Dette er den indbyggede tuner, som er tilgængelig i HK 3700, og som hjælpe dig med at vælge kildeindgangen direkte. Tryk på denne knap for at skifte mellem AM- og FM-båndene. 18. USB/iPod (kun HK 3700): Denne knap hjælper dig med at vælge USBkildeindgangen direkte. Tryk på denne knap for at skifte mellem USB- og ipodkildeindgang. 19. USB-indgangsport: Slut dine USB-enheder til denne port. 6

7 Tilslutninger på bagsiden af HK 3700/3770-receiveren Tilslutninger på bagsiden af HK 3700/3770-receiveren HK REC OUT PREOUT HK COAXIAL OPTICAL 1 OPTICAL 2 REC OUT PREOUT BEMÆRK: Stereoreceiveren HK 3700 og HK 3770 leveres i to udgaver. Modellerne til V har afmonterbare strømledninger, mens modellerne til 120 V har fastmonterede strømledninger. 7

8 Tilslutninger på bagsiden af HK 3700/3770-receiveren Kontrollerne på bagpanelet til HK 3700/3770-stereoreceiveren omfatter følgende: 1. Radioantennestik 2. Netværksstik 3. Digitalt lydindgangsstik (kun HK 3770) 4. IR- og triggerstik 5. AC-indgangsstik 6. Stikkene Signal GND og Phono in 7. Analog lydindgangsstik 8. Optagerudgang 9. Subwooferstik 10. Højttaler stik V-triggerudgang 1. Radioantennestik: Slut de medfølgende AM- og FM-antenner til det pågældende terminaler af hensyn til modtagelse af radiosignaler. 2. Netværksstik: Opret tilslutning til dit hjemmenetværk ved brug af et Ethernetkabel af typen Cat- 5 eller Cat 5e. 3. Digitalt lydindgangsstik (kun HK 3770): Der er to optiske lydindgange mærket OPTICAL 1 (OPTISK 1) og OPTICAL 2 (OPTISK 2) samt én koaksial digitalindgang mærket COAXIAL (KOAKSIAL). 4. IR- og triggerstik: Hvis IR-fjernbetjeningsmodtageren på frontpanelet af HK 3700/3770-receiveren er blokeret, kan du tilslutte en IR-modtager (ekstraudstyr) til IR-fjernbetjeningsstikket, så du kan benytte dig af fjernbetjeningen. IRfjernbetjeningsudgangen kan slutte til IR-fjernbetjeningsindgangen på en kompatibel kildeenhed (eller et andet produkt) for at muliggøre fjernbetjening af HK 3700/ AC-indgangsstik: Når du har oprettet alle øvrige tilslutninger, skal du slutte den medfølgende AC-ledning til en stikkontakt. 6. Stikkene Signal GND og Phono in: Anvendes til phono-input. Tilslut en analog pladespiller her. Slut pladespillerens output til disse stik, og slut jordledningen fra pladespilleren til jordstikket for at reducere brummen. Kun kassetter med flytbar magnet (MM-typen) er kompatible med phono-indgangen. Hvis din pladespiller er udstyret med sin egen forforstærker, kan du slutte den til en hvilken som helst af HK 3700/3770's øvrige lydindgange. 7. Analog lydindgangsstik: Der er fem analoge indgange mærket A1 til A5 til tilslutning af forskellige kildeenheder. 8. Optagerudgang: Slut denne analoge lydudgang til den analoge lydindgang på en optageenhed. BEMÆRK: Sørg for at undersøge evt. copyrightrestriktioner, der måtte være på det materiale, du optager. Uautoriseret kopiering af copyrightbeskyttet materiale er ulovligt. 9. Subwooferstik: Hvis du har en aktiv subwoofer, skal du slutte disse stik til linjeniveauindgangene på subwooferen. 10. Højttalerstik: Brug højttalerkablet med to ledere til at slutte hvert sæt terminaler til den korrekte højttaler. Sørg for at tilslutte kablerne korrekt (positive og negative tilslutninger). Brug knapperne til højttalersæt 1/2 på fjernbetjeningen til at vælge begge sæt højttalere til afspilning V-triggerudgang: Dette stik leverer 12 V DC, når receiveren er TÆNDT. Det kan bruges til at tænde og slukke for andre enheder såsom en aktiv subwoofer. 8

9 Fjernbetjeningens funktioner Fjernbetjeningens funktioner Følgende fjernbetjeningsfunktioner er tilgængelige til HK 3700/3770- stereoreceiveren: 1. Tænd/sluk 2. Sluk lyd 3. Valg af ekstern kilde 4. Stereo 5. Kildevælger 6. Harman Volume 7. Menuadgang 8. Navigationsplade 9. Tonekontrol 10. Afslut 11. Talknapper 12. Lydstyrkekontrol 13. Vælg af højttalersæt 1/2 14. Valg af forudindstillede stationer 15. Sleeptimer 16. Dimmer 17. Søgning efter forudindstillede stationer 18. Automatisk forudindstilling 19. RDS-funktion 20. Hukommelse 21. Transportkontrol 1. TÆND/SLUK: Tryk på disse knapper for at TÆNDE eller SLUKKE for stereoreceiveren. 2. Sluk lyd: Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for lyden til systemet. 3. Valg af ekstern kilde: Tryk på én af disse knapper for at vælge en kilde på enheden, f.eks. Kabel/satellit, RTV osv. Denne handling tænder også stereoreceiveren og skifter fjernbetjeningens kontroltilstand til at betjene den valgte kildeenhed. 4. Stereo: Tryk på denne knap, hvis du vil skifte styringen fra den eksterne enhed og tilbage til stereoreceiveren. 5. Kildevælger: Tryk på en af disse knapper for at vælge en kildeenhed, der er en komponent, hvorfra signalet kommer, f.eks., DVD, CD eller tuner. Dette tænder også for receiveren og skifter til den korrekte kildeindgang. Tryk på AUX-knappen og Digital-knappen (kun HK 3770) for at knytte den til en af kilderne. Hvis din CD f.eks. er tilsluttet den analoge indgang 1 (A1), skal du trykke på CD-kildeknappen og derefter trykke på AUX-knappen for at knytte ANA 1-indgangen til CD-kilden. 6. Harman Volume (kun HK 3770): Denne knap indstiller funktionen Harman Volume til høj, lav eller fra. Harman Volume er en avanceret digital signalbehandlingsteknologi til kontrol af afspilningslydstyrke. Den udligner lydstyrkeniveauet for alt, du ser på, hvilket forbedrer din lytteoplevelse. Når først du har valgt lydstyrkeniveauet, klarer Harman Volume resten. Funktionen hjælper dig med at forebygge lydstyrkestigninger fra reklamer, lydstyrkeændringer, når du skifterkanal eller kilde, og fremhæver dialogen. 7. Menu: Denne knap hjælper dig med at åbne indstillingsmenuen. 8. Navigationsplade: Disse knapper benyttes til at navigere igennem menusystemet. 9. Tonekontrol: Tryk på denne knap for sat få adgang til kontrollerne for bas og diskant. Brug knappen OK til at vælge en justering, og brug op/ned-knapperne til at justere indstillingerne. 10. Afslut: Brug denne knap til at gå tilbage fra konfigurationsmenuen. 11. Talknapper: Brug disse knapper til at indtaste radiofrekvenser ved brug af tuneren (når du har trykket på knappen Direct (Direkte)) eller for at vælge forudindstillede stationer. 12. Lydstyrkekontrol: Tryk på disse knapper for at forøge eller reducere lydstyrkeniveauet. 13. Vælg af højttalersæt 1/2: Tryk på knappen til højttalersæt 1 for at aktivere HK 3700/3770's højttalersæt 1-udgangene, og tryk på knappen til højttalersæt 2 for aktivere højttalersæt 2-udgangene. Du kan aktivere eller deaktivere begge højttalersæt samtidigt. Denne funktion er en praktisk måde at lytte til lyd på i mere end ét lokale ad gangen, selvom det samme kildemateriale vil blive afspillet igennem begge sæt højttalere. 14. Valg af forudindstillede stationer: Tryk på denne knap for at vælge de stationer, du tidligere har forudprogrammeret som faste stationer. 15. Sleeptimer: Tryk på denne knap for at aktivere sleeptimeren, som slukker for receiveren efter en forudprogrammeret tidsperiode på 90 minutter. Tryk på sleeptimer-knappen for at reducere tidsrummet i intervaller à 10 minutter. 16. Dimmer: Tryk én gang på denne knap for at dæmpe displayets lysstyrke til halvdelen og én gang til for at slukke helt for displayet. Strømindikatoren forbliver altid tændt for at minde dig om, at receiveren er TÆNDT. Tryk på knappen for tredje gang for at vende tilbage til normal displaylysstyrke. Denne indstilling annulleres, når enheden SLUKKES. 9

10 Placering af højttalerne 17. Søgning efter forudindstillede stationer: Tryk én gang på denne knap for løbe igennem de stationer, du tidligere har forudprogrammeret som faste stationer. Hver station afspilles i fem sekunder, før tuneren springer videre til den næste forudindstillede station. Tryk på knappen igen for at vælge den aktuelle station. 18. Automatisk indstilling: Funktionen til automatisk indstilling lader dig indstille faste stationer for alle tilgængelige FM-radiostationer i dit område med et enkelt tryk på en knap. Før du påbegynder processen, skal du sikre dig, at FM-tuneren er blevet valgt som kilden. Tryk på denne knap, og hold den nede. Meddelelsen AUTO PRESET (AUTOMATISK FORUDINDSTILLING) vises, når HK 3700/3770's tuner løber igennem alle FM-stationer med tilstrækkelig signalkvalitet og gemmer dem som faste stationer. Hvis der er færre end 30 stationer, løber tuneren igennem cyklussen igen og lagrer de samme stationer på de højere ledige pladser. Scanningen stopper, når alle 30 faste stationer er blevet registreret eller efter to scanninger på FM-båndet. 19. RDS-funktion (kun modeller til V): Når du lytter til en FMradiostation, som udsender RDS-information, aktiverer denne knap diverse RDSfunktioner. 20. Hukommelse: Når du har stillet ind på en bestemt radiostation, skal du trykke på denne knap og derefter de numeriske knapper for at gemme den pågældende station som en fast station. 21. Transportkontrol: Disse knapper anvendes til at kontrollere kildeenheder. Placering af højttalerne Du kan opnå det mest realistiske lydmiljø ved at placere højttalerne i en cirkel omkring lyttepositionen. Ret hver enkelt højttaler, så den vender direkte imod lyttepositionen. Brug diagrammet nedenfor som rettesnor. FL TV SUB FR Placering af venstre og højre højttaler Placer venstre og højttaler langs cirklen omtrent 30 grader fra midterlinjen og rettet mod lytteren. Placering af subwooferen Eftersom et lokales formgivning og volumen kan have drastiske effekter på subwooferens ydelse, er det vigtigt at eksperimentere med placeringen, således at du finder det sted, der giver de bedste resultater i dit lytterum. Med dette i sinde kan disse regler hjælpe dig med at komme i gang: Hvis subwooferen placeres ved siden af en væg, forøges omfanget af bas i lokalet. Hvis subwooferen placeres i et hjørne, maksimeres omfanget af bas i lokalet. I mange lokaler kan placering af subwooferen langs den samme linje som venstre og højre højttalere give det bedste samspil mellem lyden fra subwooferen samt venstre og højre højttaler. I visse lokaler kan den bedste ydelse tilmed opnås ved at placere subwooferen bag lyttepositionen. En god metode til at afgøre den bedste position til placering af højttaleren er ved midlertidigt at placere den i lyttepositionen og afspille musik med stærkt basindhold. Flyt systemet rund forskellige steder i lokalet, mens det afspiller lyd (placer ørerne, hvor subwooferen ville have været), og lyt, indstil du finder det sted, hvor basgengivelsen er bedst. Placer subwooferen på det pågældende sted. Placering af højttalerne til 2.1-kanalssystemet 10

11 COAXIAL OPTICAL 1 OPTICAL 2 COAXIAL OPTICAL 1 OPTICAL 2 HK 3700/3770 Tilslutninger Tilslutninger Tilslutning af højttalerne Højttalerkabler bærer et forstærket signal fra stereohøjttalerens terminaler til hver enkelt højttaler. Hvert kabel indeholder to ledere, der kan skelnes fra hinanden igennem f.eks. farvekoder eller afstribning. Forskellen hjælper dig med at bevare den korrekte polaritet. Uden den kan receiverens lave frekvenser blive påvirket. Hver eneklt højttaler er tilsluttet stereoreceiverens højttalerudgangsterminaler ved brug af to ledninger, den ene positiv (+) og den anden negativ ( ). Slut altid den positive terminal på højttaleren, sædvanligvis den røde, til den positive terminal på stereoreceiveren. De negative terminaler på højttalerne og stereoreceiveren er sorte. Slut altid den farvede terminal (+) på stereoreceiveren til terminalen (+) på højttaleren (sædvanligvis rød) og den sorte terminal ( ) på stereoreceiveren til terminalen ( ) på højttaleren (sædvanligvis sort). Tilslut højttalerne som vist på tegningen. Højre fronthøjttaler Venstre fronthøjttaler Tilslutning af kildeenheder HK 3700/3770 er designet til at bearbejde lydindgangssignaler og afspille lyden. Disse signaler kommer fra det, der kendes som kildeenheder, herunder din DVD-afspiller, CD-afspiller, DVR (digital videooptager) eller anden optageenhed, kassettebåndafspiller, spillekonsol, kabel- eller satellitboks eller MP3-afspiller. Selvom tuneren er indbygget i HK 3700/3770, tæller den også som en kilde, selvom der ikke er behov for eksterne tilslutninger ud over FM- og AM-antenner. Tilslutning af radioantennerne 1. Slut den medfølgende FM-antenne til stereoreceiverens FM 75 Ω radioantennestik. Du kan opnå den bedst mulige modtagelse ved at strække FM-antennen så langt ud som muligt. 2. Bøj og fold foden til den medfølgende AM-antenne som vist, og slut antennekablerne til stereoreceiverens AM- og GND-stik (begge ledninger kan sluttes til begge stik). Flyt på antennen efter behov for at minimere baggrundsstøj. AM-antenne (medfølger) FM-antenne (medfølger) VIGTIG: Sørg for, at de blottede terminaler (+) og ( ) ikke kommer i kontakt med hinanden. I modsat fald kan der opstå kortslutning, som kan beskadige stereoreceiveren. Tilslut højttalerne som vist på tegningen. Tilslutning af subwooferen Brug et enkelt RCA-lydkabel til at slutte subwooferen til stikket Subwoofer Pre-Out på stereoreceiveren som vist på tegningen nedenfor. Se betjeningsvejledningen til subwooferen for at få specifikke oplysninger om, hvordan du opretter tilslutninger til den. Subwoofer 11

12 COAXIAL OPTICAL 1 OPTICAL 2 COAXIAL OPTICAL 1 OPTICAL 2 HK 3700/3770 Forberedelse fjernbetjeningen Oprettelse af forbindelse til hjemmenetværket Brug et CAT. 5 eller CAT. 5E-kabel (medfølger ikke) til at slutte stereoreceiverens netværksstik til dit hjemmenetværk for at nyde internetradio og indhold fra internetradio og indhold fra DLNA -kompatible enheder, der er forbundne til netværket. BEMÆRK: Enhedsnavnet vil være HK 3700 <MAC Address> for stereoreceiveren HK 3700 stereoreceiveren og HK 3770 <MAC-adresse> for stereoreceiveren HK Til internet AC-strømledning Netværksmodem BEMÆRK: Modellerne til V har afmonterbare strømledninger, mens modellerne til 120 V har fastmonterede strømledninger. Forberedelse fjernbetjeningen Installation af batterierne Fjern fjernbetjeningens batteridæksel, isæt de to medfølgende AAA-batterier som vist på tegningen, og sæt batteridækslet tilbage. Tilslutning af IR-fjernbetjeningsinput HK 3700/3770 er udstyret med en IR-fjernbetjeningsindgang og en IRfjernbetjeningsudgang, der muliggør brug af systemer med en enkelt fjernbetjening i en lang række stationer. Når HK 3700/3770 placeres på en måde, der gør det vanskeligt at rette fjernbetjeningen mod frontpanelets IR-sensor, f.eks. i et skab eller bortvendt fra lytteren, kan du slutte en ekstern IR-modtager til IR-fjernbetjeningsindgangen. Hvis nogen af dine kildeenheder er udstyret med en kompatibel IR-fjernbetjeningsindgang, skal du benytte et tilslutningskabel med 1/8" stik (medfølger ikke) til at slutte HK 3700/3770's IR-fjernbetjeningsudgang til kildeenhedens IR-fjernbetjeningsindgang, der sender de relevante fjernbetjeningssignaler igennem HK 3700/3770 og videre til kildeenheden. På den måde kan du styre dine kilder, selvom HK 3700/3770 selv styres via en ekstern IR-modtager. Hvis du vil kunne styre mere end én kildeenhed ved brug af IR-fjernbetjeningsudgangen, skal du slutte alle kilder til HK 3700/3770's IR-fjernbetjeningsudgang på en sådan måde, at den første enheds fjernbetjenings-ir sluttes til den første enheds IR-fjernbetjeningsindgang osv. Tilslutning af triggerudgang Slut denne udgang til en kompatibel triggerindgang såsom på en subwoofer fra Harman Kardon. Se betjeningsvejledningen til subwooferen for at få oplysninger om korrekt indstilling af triggerindgangen. Subwoofer tændes og slukkes automatisk, når HK 3700/3770 TÆNDES eller SLUKKES. Yderligere anvendes triggerudgangene sammen med subwoofertilslutningskontakterne til at spare strøm ved at slukke for subwooferens forstærker, når der ikke er behov for den. Triggerudgangene til subwoofer sender et signal på 12 V DC. BEMÆRK: Fjern beskyttelsesplasten på stereoreceiverens frontpanel, så det ikke svækker fjernbetjeningens effektivitet. Tilslutning af AC-strøm Slut den medfølgende AC-strømledning til stereoreceiverens AC-indgangsstik og derefter til en fungerende AC-stikkontakt uden afbryder. 12

13 Konfiguration af netværket Brug af fjernbetjeningen Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den imod receiverens frontpanel. Kontroller, at der ikke er nogen genstande såsom møbler, der blokerer for fjernbetjeningens synslinje til systemet. Skarpe lys, lysstofrør og plasmavideoskærme kan muligvis forstyrre fjernbetjeningens funktionalitet. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på ca. 6,1 m afhængigt af belysningen. Du kan bruge fjernbetjeningen ved en vinkel på op til 30 på begge sider af receiveren. Hvis fjernbetjeningen kun lader til at fungere periodisk, eller hvis et tryk på fjernbetjeningen ikke aktiverer fjernbetjeningens bagbelysning, skal du kontrollere, at batterierne er isat korrekt. Hvis fjernbetjeningen stadig kun fungerer lejlighedsvist, skal batterierne udskiftes. Konfiguration af netværket Hvis du vil afspille MP3- eller WMA-medier placeret på DLNA-kompatible enheder forbundet til netværket eller benytte stereoreceiverens indbyggede internetradiotuner, skal stereoreceiveren være forbundet til dit hjemmenetværk. Hvis dit netværk anvender en automatisk IP-adresse, er det ikke nødvendigt at udføre nogen procedurer til netværkskonfiguration. Når du forbinder stereoreceiveren til dit hjemmenetværk, bør netværket automatisk tildele en IP-adresse til stereoreceiveren, og stereoreceiveren bør automatisk oprette forbindelse til dit netværk. Hvis stereoreceiveren ikke automatisk opretter forbindelse til dit netværk, viser stereoreceiveren meddelelsen Not Connected (Ikke forbundet), når du trykker på netværkskildeknappen på fjernbetjeningen. 1. Tryk på menuknappen, vælg netværk ved brug af op- og nedknapperne på navigationspladen, og tryk på OK. Netværksmenuen vises nu. 2. Vælg AUTO ved brug af venstre og højre navigationsknap på navigationspladen, og tryk på OK. 3. Rul ned til den nederste del, og vælg Apply & Save (Anvend og gem). Stereoreceiveren forsøger nu at oprette forbindelse til netværket. Hvis stereoreceiveren stadig ikke kan oprette forbindelse til netværket, skal du evt. indtaste netværksindstillingerne manuelt. I så tilfælde skal du muligvis have oplyst netværksindstillingerne fra din internetudbyder eller din administrator. Når du har indhentet netværksindstillingerne 1. Vælg IP Konfiguration (IP-konfiguration), og brug venstre/højreknapperne til at ændre indstillingen til Manual (Manuel). Indstillinger som IP Address (IP-adresse) Subnet Mask (Undernetmaske) Gateway, Primary DNS (Primær DNS) og Secondary DNS (Sekundær DNS) aktiveres. 2. Brug op/ned-knapperne til at vælge de korrekte cifre og foretage indtastninger for alle disse indstillinger. 3. Rul ned til den nederste del af siden, og vælg Apply & Save (Anvend og gem). 4. Tryk på OK. Stereoreceiveren opdaterer netværksforbindelsen, mens den er TÆNDT. Hvis stereoreceiveren ikke kan oprette forbindelse til netværket ved brug af de manuelle indstillinger, skal du kontakte din internetudbyder eller din administrator for at få hjælp. VIGTIG: Du skal vælge Apply & Save (Anvend og gem) for at aktivere dine netværksindstillinger. BEMÆRK: Vi anbefaler, at du slutter stereoreceiveren direkte til en hjemmenetværksrouter, således at den nemt kan få adgang til internettet af hensyn til internetradio eller adgang til enheder på netværket af hensyn til afspilning indhold lagret på disse enheder. BEMÆRK: Hvis du på noget tidspunkt oplever problemer med at oprette forbindelse til netværket, skal du slukke for receiveren og derefter TÆNDE den igen. Operationer TÆNDING og SLUKNING af stereoreceiveren Når du har sluttet strømledningen til en stikkontakt, bør strømindikatoren begynde at lyse gult. Det betyder, at HK 3700/3770 befinder sig i standby-tilstand og er klar til at blive TÆNDT. HK 3700/3770 kan tændes ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller en hvilken som helst kildevælger på frontpanelet af receiveren eller fjernbetjeningen. Strømindikatoren lyser hvidt for at indikere, at HK 3700/3770-stereoreceiveren er TÆNDT. Hvis LED-indikatoren for strøm blinker gult, er stereoreceiveren i beskyttet tilstand. Fjern receiveren fra stikkontakten, og kontroller alle ledninger og tilslutninger. Sørg for, at ingen højttalerkabler kortslutter ved at røre hinanden, og at der ikke er brud på den isolering, der dækker nogen af højttalerkablerne, forbindelserne eller strømledningen. Hvis LED-indikatoren for strøm stadig blinker gult, når du tilslutter HK 3700/3770 og forsøger at TÆNDE den igen, skal receiveren indleveres på et autoriseret Harman Kardon-servicecenter til inspektion. SLUK for receiveren ved at trykke på tænd/sluk-kontakten på frontpanelet eller ved at trykke på knappen SLUK på fjernbetjeningen. Når HK 3700/3770 fjernes fra stikkontakten, vil evt. programmerede indstillinger, herunder systemkonfiguration og faste radiostationer, blive bevaret permanent. Justering af receiverens lydstyrke Lydstyrken kan justeres ved enten at dreje på knappen frontpanelet (med uret for at forøge lydstyrke, mod uret for at reducere den) eller ned at trykke på kontrolknapperne for lydstyrke på fjernbetjeningen. Lydstyrken vises som et negativt antal decibel (db) under referencepunktet, som er 0 db. Til forskel fra visse lydstyrkekontroller på andre produkter er 0 db den maksimale lydstyrke for HK 3700/3770-receiveren. Selvom det er fysisk muligt at skrue lydstyrken yderligere op, kan dette skade din hørelse og beskadige højttalerne. For visse lydmaterialer med voldsom dynamik kan selv 0 db være for højt og beskadige udstyret. HK 3700/3770 er designet til at gengive lyd med et minimum af forvrængning. Denne klarhed kan føre til, at din fejlagtigt får den opfattelse, at din hørelse og udstyret kan håndtere højere lydstyrker. Vi opfordre til at udvise forsigtighed i forhold til lydstyrkeniveauer. Slukning for lyden til receiveren Slut midlertidigt for lyden til alle højttalere og hovedtelefonen ved at trykke på knappen Sluk lydpå stereoreceiverens fjernbetjening. Evt. optageproces vil ikke blive påvirket. Hvis subwooferens triggerudgange er i brug, vil slukning af lyden slukke for subwooferen for at spare energi. Meddelelsen MUTE (LYD SLUKKET) vises i displayet som en påmindelse. Gendan normal lydstyrke ved enten at trykke på knappen for sluk lyd igen eller ved at justere lydstyrken. Når du slukker HK 3700/3770, annulleres slukning af receiverens lyd ligeledes. 13

14 Konfiguration af netværket Lytning igennem hovedtelefon Slut et 1/4" stik på en hovedtelefon til hovedtelefonstukket på fronten af receiveren af hensyn til privat lytning. Valg af kilde Vælg en kildeenhed tilsluttet HK 3700/3770 til afspilning ved at trykke på den pågældende knap på frontpanelet eller fjernbetjeningen. Følgende kilder er tilgængelige i HK 3700/3770-receiveren: Kabel/satellit TV CD Phono-indgang FM-radio AM-radio USB ipod Bluetooth Music (kun HK 3770) vtuner (internetradio) DLNA (netværk) Drift via Bluetooth (kun HK 3770) Hvis du vil streame trådløs lyd til HK 3770 fra en Bluetooth-kompatibel enhed ved brug af kontrollen på frontpanelet eller fjernbetjeningen: 1. Tryk på knappen Bluetooth. 2. Tryk på knappen Menu. 3. Vælg menuen Option (Indstillinger) ved brug af op- og nednavigationsknapperne, og tryk på OK. 4. Tryk på OK, når meddelelsen Force parring (Gennemtving parring). 5. Brug Bluetooth-parringsmenuen fra den enhed, du vil forbinde til HK3770. Systemet vises som HK3770_BT på listen over tilgængelige Bluetoothenheder. BEMÆRK: Hvis du vil forbinde en anden eller ny enhed, skal du begynde forfra ved procedurens første trin. BEMÆRK: Bluetooth-kommandoerne afspil/stop/pause/hurtig frem/ hurtigt tilbage/ forrige/næste understøttes af HK3770 sammen med kompatible Bluetooth-enheder. Disse kommandoer kan udføres ved brug af transportkontrolknapperne på fjernbetjeningen. Disse kommandoer afhænger af den enkelte telefonmodel. BEMÆRK: På visse modeller benyttes pauseknappen også til at genoptage afspilning af musikken, når den har været sat på pause. Afspilningsknappen er inaktiv. Lytning til FM- og AM-radio HK 3700/3770's indbyggede tuner kan vælges på én af følgende måder: Tryk på FM/AM-knappen på frontpanelet Tryk på FM/AM-knappen på fjernbetjeningen (kun HK 3700) Tryk igen på FM/AM-knappen for at skifte mellem frekvensområderne FM og AM. Radiostationer kan vælges på én af følgende måder: 1. Hvis du kender frekvenstallet, kan du indtaste det direkte ved at trykke på knappen Direct (Direkte) på fjernbetjeningen og derefter bruge taltasterne. 2. Når du har programmeret forudindstillede stationer (se nedenfor), skal du enten indtaste det forudindstillede kanalnummer direkte (1-30) ved brug af fjernbetjeningens kontroller eller venstre- og højre navigationsplade eller knapperne Næste eller Forrige for at løbe igennem listen over forudindstillede stationer. 3. I automatisk tuningstilstand (skal du bruge frontpanelets tuningstilstandsknap eller trykke på knappen OK på fjernbetjeningen og holde den nede for at vælge AUTO og Manual (Manuel), brug fjernbetjeningens navigationsplade for kontrol op/ned eller frontpanelets tuningknapper til at scanne i den valgte retning, indtil en station med acceptabel styrke registreres. 4. I manuel tuningstilstand (brug knappen til tuningstilstand på frontpanelet, eller tryk på knappen OK på fjernbetjeningen, og hold den nede for at vælge mellem AUTO og Manual (Manuel)) tuner hvert op- og ned-tryk på fjernbetjeningens navigationsplade eller på frontpanelet tuningkapper ind på det næste frekvenstrin i den valgte retning. 5. Tryk på knappen til scanning af fast stationer på fjernbetjeningen for at løbe igennem de forudindstillede stationer, du tidligere har gemt. Tuneren holder pause i fem sekunder ved hver frekvens, før den finder næste station. Tryk på knappen til scanning af fast stationer igen for at vælge den aktuelle station og stoppe scanning. Sådan lagrer du en station som en af de 30 faste stationer: 1. Stil ind på den ønskede station. 2. Tryk på knappen MEM (HUKOMMELSE) på fjernbetjeningen. 3. Brug taltasterne til at indtaste den ønskede tal. I radiotilstand kan navigationspladen på fjernbetjeningen også bruges. Op/nedknapperne stiller ind på radiostationerne. Lytning til medier på en USB-enhed Stereoreceiveren er kompatibel med MP3- og WMA-medier. Andre medietyper understøttes ikke. MP3-kompatibilitet: Mono eller stereo, konstante bithastigheder (CBR) fra kbps, variable bithastigheder (VBR) fra laveste til højeste kvalitet med samplingshastigheder fra 8-48 khz. WMA-kompatibilitet: Ver. 9.0 standardlyd stereo-cbr med khz samplingshastighed og kbps bithastighed, mono-cbr med 8-16 khz samplingshastighed og 5-16 kbps bithastighed, VBR-paskodning og kvalitetskodning 10-98, 44 khz og 48 khz samplingshastighed. BEMÆRK: Det tabsfri lydformat WMA 9.0 understøttes ikke. VIGTIG: HK3700/3770-stereoreceiverne er ikke kompatible med NTFSformaterede drev. 14

15 Konfiguration af netværket Afspilning af filer fra USB-enhed Sådan afspiller du filer fra en USB-enhed: 1. Isæt et USB-flashdrev (formateret til FAT eller FAT32) i stereoreceiverens USB-port på frontpanelet. VIGTIG: Slut ikke en pc eller pc-tilbehør til USB-porten. USB-hubs og multikortlæsere understøttes ikke. 2. Tryk på USB-kildeknappen på fjernbetjeningen. 3. Brug navigationspladen på fjernbetjeningen til at løbe igennem filerne. Hvis drevet indeholder flere forskellige mapper, skal du bruge op- og nedknapperne til at løbe igennem mapperne, fremhæve én og trykke på OK for at vælge den. 4. Vælg en fil for at påbegynde afspilning. Evt. ID3-oplysninger vises. BEMÆRKNINGER: Du kan springe til næste nummer ved at trykke på højre-knappen. Hvis du vil springe til begyndelsen af det aktuelle nummer, skal du trykke på venstre-knappen én gang. Du kan bruge knapperne til transportkontrol til at kontrollere afspilning (springe til det forrige eller næste nummer, søge hurtigt frem eller tilbage i et nummer, afspille en fil, sætte afspilning på pause eller stoppe afspilning). Minimer en mappe, eller gå tilbage til det forrige menuniveau ved at trykke på knappen tilbage/afslut. Lytning til medier via dit hjemmenetværk Stereoreceiveren er DLNA-kompatibel og kan få adgang til MP3- og WMA-lydmedier, der er lagret på øvrige DLNA-kompatible enheder, der er forbundet til det samme netværk. DLNA er en fildelingsprotokol, der opretter en bro mellem stereoreceiveren og øvrige enheder på det samme netværk, som indeholder lydmedier. DLNA understøttes af pc'er, der har Windows Media Player, Windows Media Center eller Intel Media Serverfildeling eller øvrige enheder. MP3-kompatibilitet: Mono eller stereo, konstante bithastigheder (CBR) fra kbps, variable bithastigheder (VBR) fra laveste til højeste kvalitet med samplingshastigheder fra 8-48 khz. WMA-kompatibilitet: Ver. 9.0 standardlyd stereo-cbr med khz samplingshastighed og kbps bithastighed, mono-cbr med 8-16 khz samplingshastighed og 5-16 kbps bithastighed, VBR-paskodning og kvalitetskodning 10-98, 44 khz og 48 khz samplingshastighed. BEMÆRK: Det tabsfri lydformat WMA 9.0 understøttes ikke. Lytning til vtuner (internetradio) Stereoreceiverens netværksforbindelse giver dig en verden af streaming i MP3- og WMA-formatet via internettet. Når du har oprettet forbindelse til dit hjemmenetværk, skal du trykke på knappen til valg af vtuner-kilden på fjernbetjeningen. Stereoreceiveren opretter automatisk forbindelse til internettet via portalen www. radioharmankardon.com. Vælg en stream ved brug af op/ned-knapperne for at søge efter kategori. BEMÆRK: De viste kategorier afhænger af området. Navigationen minder om andre menuer. Rul til det ønskede element, og tryk på knappen OK for at vælge det. Hvis du vil gå tilbage til det forrige menuniveau (eller hvis du vil afslutte visningen af den øverste menu), skal du trykke på afslut- eller venstreknappen. Stereoreceiveren kan ikke oprette forbindelse til streams, der kræver registrering på webstedet eller anden interaktion før afspilning af streamen. Hvis stereoreceiveren ikke kan oprette forbindelse til streamen, vises meddelelsen Not Connected (Ikke forbundet) kortvarigt, og skærmbilledet for internetradio forbliver blankt. Forudindstillede streams Du kan lagre op til 30 streams som forudindstillede stationer. Når du vil gemme den aktuelt indstillede stream som en fast station, skal du trykke på knappen MEM (HUKOMMELSE) på fjernbetjeningen. Brug talknapperne til at indtaste det ønskede stationsnummer. Disse streams er tilgængelige fra menuelementet Presets (Forudindstillede stationer). Sådan opretter du en favoritliste: 1. Log på på din computer. 2. Indtast stereoreceiverens vtuner id-nr. (vtuner id-nr. fremgår af skærmbilledet Help (Hjælp) i hovedmenuen til vtuner), og opret en konto. Favoritter, du vælger på webstedet, vil være tilgængelige på stereoreceiveren. Lytning til en ipod-/iphone-enhed Når en ipod, iphone eller ipad er tilsluttet USB-porten på stereoreceiverens frontpanel, kan du muligvis afspille lydfiler via dit hi-fi-lydsystem ved brug af den indbyggede 24 bit/192 khz DAC, betjene ipod, iphone eller ipad ved brug af stereoreceiverens fjernbetjening eller kontrollerne på frontpanelet og oplade din ipod, iphone eller ipad. Du kan få adgang til de nyeste kompatibilitetsoplysninger på vores websted: www. harmankardon.com. Tryk på knappen til valg af USB-kilde på fjernbetjeningen, indtil frontpanelet viser ipod som kilden. Tabellen nedenfor opsummerer de tilgængelige kontroller under normal afspilning via USB-porten. ipod-, iphone- eller ipad-funktionalitet Fjernbetjeningsknap Afspil Pause Søg frem Søg tilbage Næste nummer Forrige nummer Afspil Pause Søg frem Søg tilbage Spring fremad eller højrepil Spring tilbage eller venstrepil Når et givent nummer afspilles, vises sangens titel og ikonet for afspilningsikonet også på meddelelsesdisplayet. 15

16 App'en Harman Remote App'en Harman Remote Du har nu installeret komponenterne og fuldført den grundlæggende konfiguration, så nu er det tid til at komme i gang med at bruge systemet. Du kan opnå nem kontrol over stereoreceiveren via din håndholdte enhed ved gratis at downloade app'en Harman Kardon Remote hos itunes App Store til kompatible Appleprodukter eller fra Google Play til kompatible Android-smartphones. App'en Harman Kardon Remote App kan styre stort set alle de funktioner i HK 3700 og HK 3770, der er forbundet til det samme netværk den installerede app. Med denne brugervenlige app kan du TÆNDE eller SLUKKE for stereoreceiveren, kontrollere lydstyrken og stort set en hvilken som helst anden funktion. Softwareopgradering Hvis der frigives en softwareopgradering til stereoreceiveren, vil installationsinstruktionerne være tilgængelige i afsnittet Product Support (Produktsupport) på webstedet eller hos Harman Kardons kundeservice. På nuværende tidspunkt kan du bruge denne undermenu til at installere opgraderingssoftwaren. VIGTIG: Under en softwareopgradering må du ikke slutte for stereoreceiveren eller bruge nogen af dens kontroller. I modsat fald kan stereoreceiveren tage permanent skade. App'en HK Remote 16

17 Problemløsning Problemløsning Hvis HK 3700/3770-receiveren ikke fungerer som forventet, skal du kontrollere, om problemet er omtalte i dette afsnit, før du kontakter din forhandler eller en Harman/ Kardon-repræsentant. Problemer Enheden fungerer ikke, når tænd/sluk-knappen trykkes ind Ingen lyd fra receiveren Ingen lyd fra nogen højttalere Enheden reagerer ikke på fjernbetjeningskommandoer Lejlighedsvis brummen fra tuneren Lydkilder lyder forvrænget Løsninger Sørg for, at AC-strømledningen er tilsluttet en fungerende stikkontakt. Kontroller, om stikkontakten er forsynet med en afbryder. Sørg for, at alle indgangs- og højttalertilslutninger er sikre. Tryk på knappen til slukning af lyd. Skru op for lydstyrken. Tryk på det korrekte kildevalg. Tryk knappen for Højttalersæt 1 eller Højttalersæt 2. Fjern hovedtelefonen. Kontroller højttalerstikkene for kortslutninger, både i receiver- og højttalerenden. Kontakt dit lokale Harman Kardon-servicecenter. Udskift batterierne i fjernbetjeningen. Sørg for, at sensoren på frontpanelet er synlig for fjernbetjeningen, eller tilslutning en fjernbetjeningssensor (ekstraudstyr). Flyt enheden eller antennen på afstand af computere, lysstofrør, elmotorer og øvrigt elektrisk udstyr. Slut kun en enhed til Phono-indgangen, hvis der er tale om en pladespiller med bevægelig magnetkassette og forforstærker. Slut kun en pladespiller til Phono-indgangen, medmindre den har bevægelig magnetkassette og forforstærker. 17

18 Specifikationer Specifikationer Funktionsbeskrivelse HK 3700 stereoreceiver HK 3770 stereoreceiver GENERELLE FUNKTIONER Udgangseffekt ved 8 Ω 85 W ved 8 Ω 120 W ved 8 Ω Forstærkertype Klasse A/B Klasse A/B Internetradio Ja Ja Ethernet-tilslutning via RJ-45 Ja Ja MP3-/WMA-filafspilning fra USB Brug indbygget 192 khz/24 bit DAC-dekoder Brug indbygget 192 khz/24 bit DAC-dekoder USB-opgradering Ja Ja Afspilning af ipod/phone/pad /Touch fra USB Brug indbygget 192 khz/24 bit DAC-dekoder Brug indbygget 192 khz/24 bit DAC-dekoder DLNA 1.5-certificeret (kun streaming af lyd) Ja Ja Højttalertilknytning 1/2 Ja Ja NØGLEKOMPONENTER/OMKOSTNINGSFAKTORER Lyd-DSP/Harman Volume Nej Ja Strømforsyning SMPS SMPS TILSLUTNING LYDINDGANGE ipod -lyd Ja, via USB Ja, via USB USB-indgang på forsiden Ja Ja AM/FM Ja Ja Analog indgang på bagsiden 5 5 Analog indgang på forsiden Nej Nej Phono-indgang Ja Ja LYDUDGANGE Analoge udgange Ja, 1 stk. Ja, 1 stk. Subwooferudgange Én Én DIGITALE INDGANGE/UDGANGE Digitale lydindgange, bagside Nej 1 koaksial/2 optiske ETHERNET/USB/STREAMING-FUNKTIONER Ethernet-tilslutning via RJ-45 Ja Ja Internetradio Ja Ja USB.MP3, WMA, WAV Ja Ja DLNA 1.5-certificeret (kun streaming af lyd) Ja Ja Metadata til VFD Ja Ja TRÅDLØS Bluetooth Nej Ja 18

19 Specifikationer HK 3700 stereoreceiver Generelle specifikationer Strømkrav : 120 V AC, 60 Hz (120 V) : V AC, 50/60 Hz ( V) Strømforbrug: <0,5 W (standby), 310 W maks. Mål (H x B x D): 4-3/4" x 17-5/16" x 11-13/16# (121 mm x 440 mm x 300 mm) Vægt: 6 kg Indbygget 24 bit/192 khz DAC Phono-indgang Nyt, kompakt design vtuner-streaming (internetradio) Programmerbar intelligent fjernbetjening til flere forskellige enheder Harman Kardon fjernbetjening-app til kompatible smartphones og tablets med ios og Android USB-port på frontpanelet til tilslutning af kompatible Apple -produkter eller USBflashdrev HK 3770 stereoreceiver Generelle specifikationer Strømkrav : 120 V AC, 60 Hz (120 V) : V AC, 50/60 Hz ( V) Strømforbrug: <0,5 W (standby), 480 W maks. Mål (H x B x D): 4-3/4" x 17-5/16" x 11-13/16" (121 mm x 440 mm x 300 mm) Vægt: 6 kg Bluetooth Optiske og koaksiale indgange Indbygget 24 bit/192 khz DAC Phono-indgang Nyt, kompakt design vtuner-streaming (internetradio) Programmerbar intelligent fjernbetjening til flere forskellige enheder Harman Kardon fjernbetjening-app til kompatible smartphones og tablets med ios og Android USB-port på frontpanelet til tilslutning af kompatible Apple -produkter eller USBflashdrev Strøm Stereoeffekt: 85 watt pr. kanal, to kanaler drevet ved 6/8 ohm, 20 Hz-20 khz, <0,07 % samlet harmonisk forvrængning Indgangsfølsomhed/impedans: 250 mv/27k ohm Signal til støj-forhold (IHF-A): 100 db Frekvensområde (ved 1 W): 10 Hz-130 khz (+0 db/-3 db) HCC (high instantaneous-current capability): ±30 A FM-tuner Frekvensområde: 87,5 MHz-108,0 MHz Anvendelig IHF-følsomhed: 1,3 μv/13,2 dbf Signal til støj-forhold (mono/stereo): 70 db/68 db Forvrængning (mono/stereo): 0,2 %/0,3 % Stereoseparation: 40 db ved 1 khz Valgbarhed (±400 khz): 70 db Valg af AM-tuner Frekvensområde: 110 V: khz (120 V) : V : 522 khz khz ( V) Signal til støj-forhold: 38 db Brugbar følsomhed (loop): 500 μv Forvrængning (1 khz, 50 % mod.): 1,0 % Valgbarhed (±10 khz): 30 db Strøm Stereoeffekt: 120 watt pr. kanal, to kanaler drevet ved 6/8 ohm, 20 Hz-20 khz, <0,07 % samlet harmonisk forvrængning Indgangsfølsomhed/impedans: 250 mv/27k ohm Signal til støj-forhold (IHF-A): 100 db Frekvensområde (ved 1 W): 10 Hz-130 khz (+0 db/-3 db) HCC (high instantaneous-current capability): ±40 A FM-tuner Frekvensområde: 87,5 MHz-108,0 MHz Anvendelig IHF-følsomhed: 1,3 μv/13,2 dbf Signal til støj-forhold (mono/stereo): 70 db/68 db Forvrængning (mono/stereo): 0,2 %/0,3 % Stereoseparation: 40 db ved 1 khz Valgbarhed (±400 khz): 70 db Valg af AM-tuner Frekvensområde: 110 V: khz (120 V) : V : 522 khz khz ( V) Signal til støj-forhold: 38 db Brugbar følsomhed (loop): 500 μv Forvrængning (1 khz, 50 % mod.): 1,0 % Valgbarhed (±10 khz): 30 db 19

20 [Kun HK 3770] HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA USA Bluetooth varemærke og logo er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregår under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. DLNA, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED er varemærker, tjenestemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance. "Made for ipod", "Made for iphone" og "Made for ipad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til at koble specifikt til henholdsvis ipod, iphone eller ipad og er blevet godkendt af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsmæssige og regulatoriske standarder. Bemærk, at brug af dette udstyr sammen med ipod, iphone eller ipad kan påvirke trådløs ydelse. ipad, iphone, ipod, ipod nano og ipod touch er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Made for iphone 5, iphone 4S, iphone 4, iphone 3GS, ipad (3. og 4. generation), ipad 2, ipad, ipad mini, ipod touch (2. til 5. generation) og ipod nano (4. til 7. generation).

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Aura. Trådløst højttalersystem. Betjeningsvejledning

Aura. Trådløst højttalersystem. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER OG TILSLUTNINGER 3 KONTROLLER PÅ HARMAN KARDON AURAS FRONTPANEL 3 KONTROLLER PÅ HARMAN KARDON

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

JBL CINEMA BASE Hjemmebiograf 2.2 alt-i-en soundbase til tv

JBL CINEMA BASE Hjemmebiograf 2.2 alt-i-en soundbase til tv JBL CINEMA BASE Hjemmebiograf 2.2 alt-i-en soundbase til tv Betjeningsvejledning JBL CINEMA BASE Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 JBL CINEMA BASE KONTROLLER PÅ TOPPANELET 4

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

N 0 585. integreret forstærker Lynguide

N 0 585. integreret forstærker Lynguide N 0 585 integreret forstærker Lynguide N 0 585 integreret forstærker Lynguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsforberedelse 2 Udpakning, placering

Læs mere

OMNI 10 TRÅDLØS HD-HØJTTALER

OMNI 10 TRÅDLØS HD-HØJTTALER OMNI 10 TRÅDLØS HD-HØJTTALER Trådløs lyd udfylder hele rummet med et tryk på en knap. Harman Kardon Omni 10 er et trådløst system med ægte HD-lyd. Fyld ethvert lokale med ren og klar lyd takket være Harmans

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning SABRE SB35 Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning Betjeningsvejledning Introduktion Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Medfølgende dele 3 Kontroller på SABRE SB35 s toppanel

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PowerNoder

Indholdsfortegnelse. PowerNoder PowerNoder Indholdsfortegnelse Beskrivelse af PowerNoder 2 Tilslutning af enheder til PowerNoder 6 Almindelige Z-Wave-funktioner 8 Afregistrering fra netværket 9 Sikkerhedsinformation 11 PowerNoder Beskrivelse

Læs mere

Med Montana Sound kan du få usynlig lyd og skabe optimal opbevaring til dit hi-fi-udstyr.

Med Montana Sound kan du få usynlig lyd og skabe optimal opbevaring til dit hi-fi-udstyr. Montana Sound Med Montana Sound kan du få usynlig lyd og skabe optimal opbevaring til dit hi-fi-udstyr. Montana Sound er en opbevarings løsning, der skjuler kabler og elektronisk udstyr. Modulerne kan

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang Produktoplysninger Interne indgange/udgange og jumper A1: Jumper-kontakt til: - Center / Subwoofer -> Skifter lyden mellem centerhøjttaler og subwoofer (5.1). Se påmindelsen bagest i brugervejledningen.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

KAN DU LI at blive udfordret, VIL DU ELSKE DET HER Dubai, London, Tokyo og New York. Verden ligger åben som en østers, der pirrer dine sanser uanset hvor du er på vej hen. Arkitektur og design absorberes

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 3 DESIGN OG YDEEVNE 3 TRÅDLØS FORBINDELSE 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

OneRemote iradio4. Brugervejledning

OneRemote iradio4. Brugervejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio - Bluetooth - UPnP Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012009u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere