UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge Dorte Keld og uddannelsesansvarlig overlæge Odd Ravlo Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital samt Uddannelsesansvarlig overlæge Peter Mouridsen, Anæstesiologisk afdeling, Randers Centralsygehus. Januar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 2.1 Aktuelle uddannelsesforløb 2.2 Præsentation af de involverede afdelinger Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital Randers Centralsygehus. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 3.1 Kompetencer og logbog 3.2 Kompetencefordeling Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital Randers Centralsygehus 4. Læringsstrategi 4.1 Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital 4.2 Randers Centralsygehus 5. Evalueringsstrategi 5.1 Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital 5.2 Randers Centralsygehus 6. Evaluering af uddannelsesstedet 6.1 Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital 6.2 Randers Centralsygehus 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 7.1 Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital 7.2 Randers Centralsygehus 8. Appendix 8.1 Vejledende litteraturliste 2

3 1. Indledning Tillykke med din uddannelsesstilling. Grundlaget for udarbejdelsen af dit uddannelsesprogram, som beskriver din uddannelse de næste 4 år er målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i anæstesiologi og den tilhørende logbog, udarbejdet af et udvalg under DASAIM og Sundhedsstyrelsens retningslinier for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. Formålet med uddannelsesprogrammet er at beskrive hvordan og hvor du erhverver kompetencerne, som er beskrevet i målbeskrivelsen. Uddannelsesprogrammet indeholder også oplysninger om de metoder, der er valgt for at fremme din læring samt om evalueringsmetoderne der benyttes til at fastslå, om du rent faktisk har erhvervet kompetencerne. Som det fremgår af tabellerne i uddannelsesprogrammet er ansvaret for, at du erhverver de nødvendige færdigheder fordelt på forskellige afdelinger, som du bliver tilknyttet under din uddannelse. Det betyder ikke, at du ikke gerne må lære alt alle steder, men ansvaret for, at du opnår kompetencen og får din underskrift, er fordelt som det fremgår af tabellerne. Tabellerne angiver også, hvilke evalueringsmetoder de enkelte afdelinger har valgt til at fastslå, om du har nået målet for læringen. Kortnumrene i tabellerne henviser til logbogen, hvor du kan finde detaljeret beskrivelse af, hvad der forlanges for at få godkendt kompetencen. For nogle af kompetencerne, som er beskrevet i logbogen, findes der imidlertid ikke en sådan beskrivelse. I uddannelsesprogrammet finder du også en kort præsentation af de sygehuse, som du møder de næste 4 år. En detaljeret præsentation af afdelinger, afsnit og nøglepersoner vil du få, når du begynder de forskellige steder. Det Anæstesiologiske speciale Det Anæstesiologiske speciale omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af livsvigtige funktioner, specielt respiration, kredsløbsfunktion, homeostase og ernæring. Anæstesiologi er et tværgående speciale, som indeholder følgende hovedområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, Traume- og Præhospitalsfunktion Specialet er nøje beskrevet i målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen i anæstesiologi. Hoveduddannelsen i anæstesiologi er foruden at være beskrevet i målbeskrivelsen for specialet også beskrevet i den af Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) udgivne logbog for specialet. Såvel målbeskrivelse som logbog kan hentes på hjemmesiden for DASAIM: Logbogen danner, sammen med målbeskrivelsen, baggrund for fordelingen af kompetencer på de enkelte undervisningssteder og det rekommanderes fra DASAIM at denne bruges. 3

4 Region Nord: I Region Nord, som består af Nordjyllands amt, Ringkøbing amt, Viborg amt og Århus Amt, vil der være 12 hoveduddannelsesforløb og 24 introduktionsstillinger. Introduktionsuddannelsen kan foregå på de fleste centralsygehuse i regionen (Silkeborg, Randers, Viborg, Herning, Holstebro, Sygehus Vendsyssel). Hoveduddannelsen består i Region Nord af en 3-årig ansættelse på en højt specialiseret enhed enten Aarhus Universitetshospital (Aarhus Kommunehospital, Skejby Sygehus og Aarhus Amtssygehus) eller Aalborg Universitetshospital (Aalborg Sygehus Syd og Aalborg Sygehus Nord) efterfulgt af 1 års ansættelse på et basissygehus, enten Randers, Viborg, Herning, Holstebro eller Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 4

5 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 2.1 Aktuelle uddannelsesforløb. Hoveduddannelsen i anæstesiologi er 4-årig og bygget op i blokke. Den aktuelle blok for dette uddannelsesforløb er sammensat på følgende måde: Ansættelsessted Ansættelsesperiode Anæstesisektor Nordjylland- 1. november oktober 2007 Aalborg Universitetshospital Randers Centralsygehus 1. november oktober Præsentation af de involverede afdelinger Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg Universitetshospital; Aalborg Universitetshospital er delt på to sygehuse: Aalborg Sygehus Syd og Aalborg Sygehus Nord. Der er både landsdels og landsfunktioner på sygehuset, ligesom samtlige kliniske specialer krævet til gennemførelse af hoveduddannelsen er til stede. Anæstesisektor Nordjylland er en funktionsbærende enhed bestående af samtlige anæstesiologiske afdelinger i Nordjyllands Amt i en samlet administrativ enhed. Der er 6 separate afdelinger samlet under en fælles sektorledelse: 1. Afdeling: Nord (N): Beliggende på Ålborg sygehus Nord. Er normeret til 11 speciallæger med tilstedeværelsesvagt. Der vil være 1-2 læger i hoveduudannelsesstilling tilknyttet afdelingen. Afdelingen leverer anæstesi til gynækologiske/obstetriske patienter og urologiske patienter. Desuden anæstesiologiske ydelser til intern medicinske patienter og pædiatrisk afdeling. Har en Intensiv afdeling (103) med 4 pladser som, udover almen intensiv terapi, har landsdelsfunktion i intensiv behandling til børn. Har desuden administrativt og klinisk anæstesiologisk samarbejde med Dronninglund sygehus. 2. Afdeling: Neuro-orto-traume (NOT): Beliggende på Ålborg Sygehus Syd. Er normeret til 12 speciallæger i tilstedeværelsesvagt. Der vil være 3 læger i hoveduddannelsesstilling tilknyttet afdelingen. Afdelingen leverer anæstesi til neurokirurgiske (K) og ortopædkirurgiske (O) patienter. Har almen intensiv afdeling (NOTIA) med 8 pladser og landsdelfunktion i traume- og neurokirurgiske patienter. Har desuden anæstesiologiske ydelser til røntgenologiske undersøgelser. Har traumeteam-tilkald samt overordnet ansvar for lægeambulancen. Har administrativt og klinisk anæstesiologisk samarbejde med Farsø sygehus. 3. Afdeling: Thoraxanæstesiologisk (TV): Beliggende på Ålborg sygehus Syd. Er normeret til 14 speciallæger i både tilstedeværelsesvagt og rådighedsvagt. Der vil være 3 læger i hoveduddannelsesstilling tilknyttet afdelingen. Afdelingen leverer anæstesi til thoraxkirurgiske (T) og karkirurgiske (V) indgreb, samt kardiologiske procedurer. Har specialespecifikt Intensiv afdeling (TIA) med 8 pladser til landsdelsfunktion indenfor thorax- og karkirurgi. 4. Afdeling: Anæstesiologisk og almen intensiv-afdeling (AHØR): Beliggende på Ålborg Sygehus Syd. Er normeret til 11 speciallæger i rådighedsvagt. Der vil være 7-8 læger i hoveduddannesesstilling tilknyttet afdelingen. Afdelingen leverer anæstesi til abdominal kirurgiske (A), otologiske (H) og oftalmologiske (Ø) patienter, samt til diagnostiske procedurer til onkologiske, intern medicinske og psykiatriske procedurer. Har en almen intensiv afdeling 5

6 (R) med 8 intensive pladser og 3 intermediær pladser. Har desuden administrativt og klinisk anæstesiologisk samarbejde med Hobro sygehus. 5. Afdeling Smerteklinikken (SM): Beliggende Nybrogade 16, 9000 Ålborg. Normeret til en anæstesiologisk speciallæge i teamarbejde med læger fra andre specialer. Varetager ambulante smertepatienter med non-maligne kroniske smerter og smertetilsyn på de kliniske afdelinger på Ålborg Sygehus. 6. Afdeling Sygehus Vendsyssel: Beliggende på Hjørring og Frederikshavn sygehus. Er normeret til i alt ca. 14 speciallæger. Deltager udelukkende som basissygehus i Hoveduddannelsen. Uddannelsen på Anæstesisektor Nordjylland Aalborg Universitetshospital (AN-AA) foregår ved en fastlagt rotation mellem de forskellige afdelinger, med en samlet varighed på i alt 3 år. De enkelte uddannelsessøgende vil opholde sig den samme tid i de enkelte afdelinger, men den indbyrdes placering kan variere fra blok til blok; AN-AA har 6 hoveduddannelses-blokke; Blok 7-9 starter 1. maj; 1. år 2. år 3. år 4. år Uge Blok 7 A A O H N NOT/ K R R R SM* TV TIA Randers centralsygehus Blok 8 Blok 9 A A A A O H H O NOT/ K N N NOT/ K R R R R R R SM* SM* TV TV TIA TIA Sygehus Viborg Sygehus Vendsyssel Blok starter 1. november; 1. år 2. år 3. år 4. år uge A A O H N NOT/ R R R SM* TV TIA K Blok 10 Randers centralsygehus Blok 11 A A O H NOT/ K N R R R SM* TV TIA Sygehus Viborg Blok 12 A A H O N NOT/ K R R R SM* TV TIA Sygehus Vendsyssel *Smerte-rotationen SM består af tre ugers vagtfri ophold på smerteklinikken, sammenlagt to ugers klinisk ophold i dagtid på lægeambulancen og sammenlagt to til tre ugers dagtid som opsamlingsperiode med mulighed for individuel uddannelsesplanlægning med en 6

7 uddannelsesansvarlig overlæge (projekt, skriftlige opgaver, manglende kompetencer, valgfri ophold etc.). Den uddannelsessøgende indgår i vagten i intensivt vagtlag på afdeling R, bortset fra de tre ugers ophold på smerteklinikken. Vagtstruktur for de uddannelsessøgende; De hoveduddannelsessøgende deltager i det første år af hoveduddannelsen (A, O, H-rotation) i det anæstesiologiske vagtlag (A,O,H,Ø,T,V) som vagthavende anæstesi-vagt i tilstedeværelsesvagt. Under opholdet på Almen Intensiv afdeling R (R, SM-rotation) deltager den uddannelsessøgende i Intensivt vagtlag R som vagthavende i tilstedeværelsesvagt på Aalborg sygehus syd. Den uddannelsessøgende går vagtfri i de tre ugers ophold på smerteklinikken. Under ophold på NOT/K (NOT/K-rotation) deltager den uddannelsessøgende som følgevagt sammen med en speciallæge i vagt på 2. afdeling. Under ophold på Nord (N-rotation) deltager den uddannelsessøgende som følgevagt sammen med en speciallæge i vagt på Aalborg sygehus Nord. Under ophold på TV-anæstesi (TV, TIA-rotation) deltager den uddannelsessøgende som følgevagt sammen med en speciallæge i vagt på 3. afdeling. 7

8 2.2.2 Randers Centralsygehus. Anæstesiafdelingen på Randers Centralsygehus (RC) betjener dels den centrale operationsgang, hvor der gives anæstesi til abdominalkirurgiske, gynækologiske og ortopædkirurgisk indgreb, dels et selvstændigt afsnit, hvor der gives anæstesi til øre-næse-halskirurgiske og tand- / kæbekirurgiske indgreb. Endvidere betjenes et dagkirurgisk afsnit, hvor der udføres mindre abdominalkirurgiske og ortopædkirurgiske indgreb. Til den centrale operationsgang er knyttet et døgnåbent opvågningsafsnit med 14 pladser på hverdage og på lørdage til klokken 21; endvidere findes en selvstændig opvågningsfunktion tilknyttet det dagkirurgiske afsnit. Intensivafdelingen modtager både kirurgiske, traume- og medicinske patienter dog fraset coronarpatienter, som behandles på sygehusets coronarafsnit CD5. Intensivafdelingen har 8 sengepladser, alle med mulighed for respiratorbehandling. Lørdage efter klokken 21 og søndage fungerer intensivafdelingen også som opvågningsafsnit. Neonatale børn med behov for intensiv terapi overflyttes til Skejby Sygehus medens større børn i begrænset omfang kan tilbydes intensiv terapi på intensivafdelingen på RC. Anæstesiafdelingen yder også assistance på sygehusets sygeplejevisiterede skadestue. Afdelingens bagvagter bemander lægebilen i Randers i dagtiden på hverdage, og deltager i Djurslands lægebil i vagtperioden. Afdelingen har et palliativt team, som består af 3 smertesygeplejersker og 4 smerte-tilknyttede overlæger. Teamet behandler postoperative og maligne smerter, og har ambulante smertehjemmebesøg. Smerteklinik for kroniske non-maligne smerter findes ikke på afdelingen. Anæstesiafdelingen har endvidere ansvaret for driften af det dagkirurgiske afsnit på Grenå Sygehus (GS), hvor der udføres mindre ortopædkirurgiske indgreb. Aktivitetstal Der ydes årligt i alt cirka anæstesier. På intensivafdelingen behandles cirka 800 patienter pr. år. Bemanding Afdelingen er normeret med 13 overlæger, heraf 1 ledende overlæge, 1 afdelingslæge, 3 læger i hoveduddannelsen, 5 reservelæger i introduktionsstilling og 2 reservelæger i uklassificeret stilling. Afdelingens struktur Afdelingen har en fælles afdelingsledelse. Overlægestaben er fordelt svarende til afdelingens hovedansvarsområder (operationsafdeling, intensivafdeling, opvågningsafsnit dagkirurgisk afdeling RC, dagkirurgisk afdeling GS, obstetrisk afsnit, smerteterapi og præhospital behandling). Alle overlæger deltager dog i det kliniske arbejde indenfor alle områder. Afdelingens uddannelsesstruktur Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge. 8

9 3. Præsentation af kompetenceudvikling 3.1 Kompetencer og logbog Der er til hoveduddannelsen udarbejdet en logbog (DASAIM). Det er i Region Nord besluttet at følge retningslinierne i denne logbog som lærings- og evalueringsmetode af hoveduddannelsen. Logbogen indeholder: Skemaer / kompetencekort for de obligatoriske kompetencevurderinger, som DASAIM anbefaler Checklister til brug for monitorering af, om målene er opnået Skemaer til evaluering af målbeskrivelsen, logbog og kompetencevurdering I nedenstående tabeller er kompetencerne for hoveduddannelsen oplistet. I tabellen er angivet hvor den enkelte kompetence forventes opnået, ligesom det er angivet hvordan kompetencevurderingerne vil finde sted. Kortnumrene henviser til de af DASAIM foreslåede, og anbefalede, kompetencevurderinger. 3.2 Kompetencefordeling Kompetencerne i målbeskrivelsen for det anæstesiologiske speciale består af generelle kompetencer og specifikke kompetencer. Der er i DASAIMs logbog skemaer til evaluering af både generelle kompetencer og kompetencekort til evaluering af specifikke kompetencer. De generelle kompetencer omhandler en generel opnåelse af kompetence indenfor de syv roller (anæstesiologisk medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, organisation, akademisk kompetence, professionel kompetence, sundhedsfremmer). Den uddannelsessøgende vil i slutningen af hver rotation på AN-AA i samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den på afdelingen tildelte bliver evalueret i de generelle kompetencer, der er relevante for den enkelte afdeling. De specifikke kompetencer består af en række veldefinerede kompetence-mål indenfor de syv lægeroller defineret ud fra målbeskrivelsen for anæstesiologi. De specifikke kompetencer og deres fordeling mellem afdelingerne på AN-AA, samt angivelse af indenfor hvilken rotation den givne kompetence tilstræbes opfyldt, er angivet i de følgende skemaer. Desuden er for hver afdeling defineret hvilke områder AN-AA ønsker at kvalificere den uddannelsessøgende som en udbygning af målbeskrivelsens krav (ansvarsområder) og på hvilke områder afdelingerne har som speciel uddannelsesfokus (indsatsområder). 9

10 Kompetencefordeling mellem afdelingerne på AN-AA bliver derfor følgende: 1. Afdeling Nord: Specifikke Kompetencer AN-AA Anæstesiologisk Medicinsk ekspert Børneanæstesi: Børn < 5 år, mindre og middelstor kirurgi Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb (børn < 2 år under supervision) Obstetrisk anæstesi Kan varetage anæstesiologisk assistance ved forløsning vaginalt eller anæstesi- og perioperativt forløb ved sectio samt håndtering af det nyfødte barn Hjertestop Kan varetage genoplivning af voksne, børn og nyfødte Akademisk kompetence Projekt Kan planlægge og gennemføre et projekt Generelle kompetencer AN-AA Generel opnåelse af kompetence indenfor; Anæstesiologisk medicinsk ekspert Kommunikation Samarbejde Organisation Akademisk kompetence Professionel kompetence Sundhedsfremmer Evalueringsmetode Erfaringsregistrering Kort 6 Cusumscoring Kort 6 og 7 Simulering Evalueringsmetode Kort 21 Evalueringsmetode med, Relevante specifikke kompetencer Erfaringsregistrering over procedurer med med med med Afdeling AN-AA Rotation 1. afdeling Nord 1. afdeling Nord Børn og nyfødte: 1. afdeling Nord AN-AA Afdeling Rotation 1. afdeling Nord AN-AA Afdeling Rotation 1.Afdeling Nord N-rotation 1. Afdeling Nord har desuden ansvar for introduktion til transport af børn (Børneambulancen) og cusumscoring på føde-epiduralanlæggelse. 10

11 2. Afdeling NOT; Specifikke Kompetencer AN-AA Anæstesiologisk Medicinsk ekspert Neuronanæstesi: Cranie- og columnatraumer, craniotomi, columnakirurgi, perifer nervekirurgi Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb (craniotomi og større traumer under supervision) Uventet vanskelig luftvej Kan foretage kritisk analyse og refleksion over konkret forløb med uventet vanskelig luftvej Organ donation Kan varetage anæstesiologisk håndtering af organdonorer (anæstesi til udtagelse af organer under supervision) Akutte smerter Kan varetage patienter med akutte smerter Akut medicin Kan varetage akutte livstruende tilstande som følge af sygdom eller ulykkestilfælde Beredskab Kan redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Samarbejde Teamsamarbejde Kan varetage effektivt teamsamarbejde og indtage teamlederrollen, hvor dette er behørigt Professionalisme Professionel relation til organisationen Udviser opmærksomhed på anæstesiologens særlige rolle og ekspertise specielt ved akutte livstruende situationer, og det professionelle ansvar dette fører med sig Generelle kompetencer AN-AA Generel opnåelse af kompetence indenfor; Anæstesiologisk medicinsk ekspert Kommunikation Samarbejde Organisation Akademisk kompetence Professionel kompetence Sundhedsfremmer Evalueringsmetode med Kort 5 med Kort 8 med med Kort 13 med med Regionalt kursus Evalueringsmetode med Kort 15 Evalueringsmetode med Evalueringsmetode med, Relevante specifikke kompetencer Erfaringsregistrering over procedurer Afdeling AN-AA Rotation 2. afdeling NOT NOT/K-rotation 2. afdeling NOT O-rotation 2. afdeling NOT NOT/K-rotation 2. afdeling NOT O-rotation 2. afdeling NOT O-rotation 2. afdeling NOT NOT/K-rotation AN-AA Afdeling Rotation 2. afdeling NOT NOT/K-rotation AN-AA Afdeling Rotation 2. afdeling NOT NOT/K-rotation AN-AA Afdeling Rotation 2.Afdeling NOT O-rotation og NOT/K-rotation 11

12 2. Afdeling NOT har desuden ansvar for traumeteam-oplæring (klinisk oplæring, erfaringsregistrering), Præhospitalsbehandling (klinisk oplæring, erfaringsregistrering), Fiberoptisk intubation (erfaringsregistrering), regional blok (kursus, erfaringsregistrering), cusumscoring for spinal og epidural. Her ud over er særlige indsats-områder anæstesi til børn. 12

13 3. Afdeling TV; Specifikke Kompetencer AN-AA Anæstesiologisk Medicinsk ekspert Anæstesi til karkirurgi: perifer karkirurgi, aortakirurgi, m.m. Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb (aortakirurgi under supervision) Thoraxanæstesi: åben thoraxkirurgi på hjerte eller lunger, bronko/mediastinoskopi Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb (anæstesi til hjerte- eller lungekirurgi under supervision) Evalueringsmetode Erfaringsregistrering Erfaringsregistrering Kort 3 og 4 med med Afdeling AN-AA Rotation 3.afdeling TVanæstesi 1. rotation TIA/TV 3.afdeling TVanæstesi: Lungekirurgi (kort 4); 1. rotation TIA/TV Hjertestop Kan varetage genoplivning af voksne, børn og nyfødte Professionalisme Utilsigtet hændelse, evt. fejl Har evne og vilje til kritisk refleksion over egne handlinger, anerkender utilsigtede hændelser og evt. fejl Generelle kompetencer AN-AA Generel opnåelse af kompetence indenfor; Anæstesiologisk medicinsk ekspert Kommunikation Samarbejde Organisation Akademisk kompetence Professionel kompetence Sundhedsfremmer Simulering Evalueringsmetode Kort 23 Evalueringsmetode med, Relevante specifikke kompetencer Erfaringsregistrering over procedurer med Hjertekirurgi (kort 3) 2. rotation TIA/TV Voksne: 3.afdeling TV-anæstesi 1. rotation TIA/TV AN-AA Afdeling Rotation med 3.afdeling TVanæstesi 2. rotation TIA/TV AN-AA Afdeling Rotation 3.Afdeling TVanæstesi 2. rotation TIA/TV 3. Afdeling TV har desuden ansvar for oplæring i Ekkocardiografi (klinisk oplæring, kursus) og Ekstrakorporal cirkulation (undervisning, klinisk oplæring), Anlæggelse af Carlens tube (erfaringsregistrering), Thoracal epiduralanlæggelse (cusumscoring), Pulmonalis kateter (erfaringsregistrering), fiberbronkoskopi (erfaringsregistrering). Her ud over er særlige indsatsområder anæstesi til den cirkulære ustabile patient og avanceret inotropibehandling. 13

14 4. Afdeling AHØR; Specifikke Kompetencer AN-AA Anæstesiologisk Medicinsk ekspert Anæstesi og perioperativ medicin, generel del: kirurgi, urologi, gynækologi ortopædkirurgi, alle ASA-klasser og såvel mindre som middelstor og større kirurgi Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb samt foretage kritisk analyse og refleksion over det faktiske forløb. Anæstesi uden for operationsgang Kan varetage anæstesiologisk assistance til diverse indgreb Anæstesi til ØNH og øjensygdomme Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb til ØNH og øjensygdomme Evalueringsmetode Cusumscoring Kort 1 og 2 Erfaringsregistrering med med med Afdeling AN-AA Rotation 4. afdeling AHØR 1. rotation A 4. afdeling AHØR 2. rotation A 5. afdeling AHØR øjen.: 2. rotation A Modtagelse af intensiv patient Kan varetage den nyindlagte intensive patient Stuegang på intensiv patient Kan varetage effektiv stuegang på intensiv patienter Multiorgansvigt Kan under supervision varetage intensiv behandling og selvstændigt foretage kritisk analyse og refleksion over patientforløb i relation til teoretiske og praktiske overvejelser Afståelse fra eller ophør med intensiv terapi Kan under supervision varetage koordineret beslutning om afståelse fra eller ophør med intensiv terapi Kvalitetssikring i intensiv terapi Kan foretage en systematisk dataindsamling og kritisk analyse af flere patientforløb i intensiv afdeling Erfaringsregistrering Kort 9 Kort 10 Kort 11 Kort 12 med med med med med ØNH: H-rotation 4. afdeling AHØR 1. rotation R 4. afdeling AHØR 1. rotation R 4. afdeling AHØR 2. rotation R 4. afdeling AHØR 2. rotation R 4. afdeling AHØR 3. rotation R Kommunikation Evalueringsmetode AN-AA Afdeling Vanskelig samtale Kan varetage samtaler, hvor der er specielle adfærdsmæssige, kommunikative, etiske, emotionelle eller eksistentielle problemstillinger med 4. afdeling AHØR 3. Rotation R Sundhedsfremme Evalueringsmetode AN-AA Afdeling Kan redegøre for livsstilsfaktorer, som påvirker morbiditet og mortalitet i forbindelse med anæstesi og operation og forløb ved kritisk sygdom, som kræver intensiv behandling med 4.afdeling AHØR 3. rotation R 14

15 Generel opnåelse af kompetence indenfor; Anæstesiologisk medicinsk ekspert Kommunikation Samarbejde Organisation Akademisk kompetence Professionel kompetence Sundhedsfremmer med, Relevante specifikke kompetencer Erfaringsregistrering over procedurer 4.Afdeling AHØR A-rotation, H-rotation og R-rotation Andre ansvarsområder for 4. afdeling er A; anæstesi til den kritisk syge patient (klinisk oplæring), Thoracal epidural (cusum scoring), Dialyse-kateter anlæggelse (cusumscoring), H; Nasal intubation (erfaringsregistrering), anæstesi til patienter med øvre luftvejsobstruktion (klinisk oplæring), R; Dialyseterapi (klinisk oplæring), Antibiotikaterapi (klinisk oplæring), Transport af den kritisk syge patient (klinisk oplæring, erfaringsregistrering), Dilatations- og minitrachestomier (erfaringsregistrering). Særlige indsatsområder er opvågningspatienten (A), Anæstesi til børn (H), Ernæringsterapi (R). 15

16 5. Afdeling Smerteklinikken; Specifikke Kompetencer AN-AA Anæstesiologisk Medicinsk ekspert Cancer smerter Kan varetage patienter med cancersmerter Kroniske non-maligne smerter Kan identificere og varetage den somatiske del af den samlede problemstilling hos den kroniske ikke-maligne smertepatient Generelle kompetencer AN-AA Generel opnåelse af kompetence indenfor; Anæstesiologisk medicinsk ekspert Kommunikation Samarbejde Organisation Akademisk kompetence Professionel kompetence Sundhedsfremmer Evalueringsmetode med Kort 14 med Erfaringsregistrering Evalueringsmetode med, Relevante specifikke kompetencer Erfaringsregistrering over procedurer Afd. AN-AA Tidsangivelse 5.afdeling Smerteklinikken Ophold smerteklinikken 5.afdeling Smerteklinikken Ophold Smerteklinikken Afd. AN-AA Tidsangivelse 5.Afdeling Smerteklinikken Efter tre ugers ophold i smerteklinikken Den uddannelsesansvarlige overlæge Specifikke Kompetencer AN-AA Akademisk kompetence Egen læring Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Indhentning af ny viden i relation til praksis Kan foretage en systematisk vurdering af praksis og reflektere over denne i relation til teorien og videnskabelig litteratur Foredrag/præsentation Kan planlægge og udføre et foredrag/præsentation Evalueringsmetode Uddannelsesplaner evalueret med Uddannelsesansvarlig Overlæge med e på alle afdelinger Kort 1,2,8,12,15,16,17,20 Kort 22 Afd. AN-AA Tidsangivelse Uddannelsesansvarlig overlæge, UKYL Indenfor det første år Uddannelsesansvarlig overlæge Indenfor det andet år Uddannelsesansvarlig overlæge Indenfor det andet år Professionalisme Evalueringsmetode AN-AA Afdeling Professionel relation til omverdenen Anvender lovgivningsmæssige og etiske regler vedr. videnskab og dataindsamling med e på alle relevante afdelinger Alle afdelinger i hver rotation Den uddannelsesansvarlige overlæge Indenfor det 3. år 16

17 3.2.2 Randers Centralsygehus Følgende kompetencer skal opnås under ansættelsen på Randers Centralsygehus Specifikke Kompetencer Anæstesiologisk Medicinsk ekspert Evalueringsmetode Tidspunkt Ambulant anæstesi Kan varetage anæstesi- og perioperativt forløb til ambulante patienter Transport af patienter Kan varetage transport af patienter Beredskab Kan redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Tilbagemelding fra samarbejdsparter i dag.kir.afsnit. Log over anlagte regionale blokader og succesrate. Vejleders evaluering. Mundtlig redegørelse Mundtlig redegørelse med gennemgang og diskussion af sygehusets beredskabsplan. Efter 6 md. Før 6 md. Før 3 md. Kommunikation Evalueringsmetode Tidspunkt Interprofessionel kommunikation Kan varetage effektiv skriftlig og mundtlig kommunikation med samarbejdsparter 360 graders evaluering Kort 18 Efter 6 md. Samarbejde Evalueringsmetode Tidspunkt Tværfagligt samarbejde Kan arbejde effektivt sammen med andre specialer og personalegrupper 360 graders evaluering Kort 18 Efter 6 md. Organisation/ledelse Evalueringsmetode Tidspunkt Arbejdsledelse Kan i samarbejde med det øvrige personale organisere et effektivt arbejdsflow på operationsgang, intensivafdeling og i vagten Mødeledelse Kan varetage funktion som mødeleder og bidrage til effektiv afvikling af arbejdskonferencer Organisation Kan redegøre for sundhedsvæsenets organisation og anæstesiologiens placering i sundhedsorganisationen 360 graders evaluering (operationsgang) Tibagemelding fra samarbejdsparter fra intensiv-vagten. Kort 18 Struktureret observation Kort 19 Mundtlig redegørelse Efter 6 md. Efter 6 md. Før 9 md. 17

18 Akademisk kompetence Evalueringsmetode Tidspunkt Undervisning, oplæring af andre Kan planlægge og gennemføre undervisning, oplæring eller vejledning af andre Indhentning af ny viden i relation til praksis Kan foretage en systematisk vurdering af praksis og reflektere over denne i relation til teorien og videnskabelig litteratur Professionalisme Professionel relation til omverdenen Anvender lovgivningsmæssige og etiske regler vedr. videnskab og dataindsamling Skriftlig redegørelse: refleksiv rapport. Tilbagemelding fra andre Vurdering af skriftlige redegørelser. Kort 1, 2, 8, 12, 15, 16, 17, og 20. Mundtlig redegørelse Vejleders observation Efter 6 md. Før 9 md. 18

19 4. Læringsstrategi. Valg af metode til brug for den uddannelsessøgendes læring 4.1 Anæstesisektor Nordjylland, Ålborg Sygehus Klinisk oplæring Hovedparten af den uddannelsessøgendes oplæring vil foregå i den kliniske hverdag med en supervisor. Denne supervisor vil så vidt muligt være den tildelte, men kan være hvilken som helst speciallæge ansat på afdelingen, der bliver udpeget til den givne supervision. Den kliniske oplæring vil afhængig af den individuelle uddannelsesplan ofte være startende med instruktion i kliniske procedurer og problemstillinger, og herefter typisk fører til en selvstændig kompetence for den udannelsessøgende. Der vil i de enkelte afdelinger blive taget stort hensyn til den uddannelsessøgendes behov, og der vil for den enkelte uddannelsessøgende være rig mulighed for indflydelse på egen uddannelsesplanlægning. De uddannelsessøgende vil i stor udstrækning have valgfrihed mellem uddannelsesrelevante kliniske situationer uden hensynstagen til produktion. Det forventes at den uddannelsessøgende til hver en tid er aktiv til at udnytte denne mulighed Feedback Feedback vil løbende blive anvendt som evalueringsmetode, både direkte i den kliniske oplæringssituation mellem supervisor og den uddannelsessøgende, men også i de på afdelingen gennemførte evalueringssamtaler mellem og den uddannelsessøgende Kompetencemåling og erfaringsregistrering Der vil blive anvendt kompetencemåling efter DASAIMs målbeskrivelse og logbog, som anført under punkt Alle speciallæger på AN-AA deltager i kompetencemåling, om end der på hver afdeling vil være personer ansvarlige for de uddannelsessøgende og uddannelsen på afdelingen. Planlægning af kompetencemåling på den enkelte afdeling aftales mellem den uddannelsessøgende og ved introduktionssamtale, hvor der sættes tid på opnåelse af de enkelte kompetencer. Det er s ansvar at de enkelte kompetencer er opfyldt ved afslutning af rotationen, men det forventes at den uddannelsessøgende tager stort initiativ til at dette opnås. Der vil desuden blive anvendt erfaringsregistrering indenfor specielle procedurer og kliniske situationer (se nedenfor) Cusumscoring Der foretages cusumscoring af spinal anæstesier, epidural anæstesier (specielt thorakale EDK), anlæggelse af CVK (specielt dialysekatetre), a-kanyler. Disse cusum-scoringer certificeres af den uddannelsesansvarlige overlæge i samarbejde med de enkelte e. Registreringen af cusum-score foretages af den uddannelsessøgende på den af Aalborg Universitetshospital udleverede lommecomputer, PDA Erfaringsregistrering Erfaringsregistreringen foregår ved indregistrering af den uddannelsessøgende på en fra sygehuset udleveret PDA. Erfaringsregistreringen følges af afdelingens og certificeres endeligt af den uddannelsesansvarlige overlæge. 19

20 Der vil være erfaringsregistrering for; Nasal intubation Carlens tube Pulmonalis katetre Fiberbronkoskopi Fiberoptisk intubation Regionale blok Transport af kritisk syge patienter Præhospitalsbehandling Traumemodtagelse Undervisning Konferencer Der afholdes fælles konferencer fra kl fælles for 2. og 4. afdeling. Her vil problemstillinger fra vagten blive gennemgået og drøftet. Afdeling 1 og afdeling 3 holder separate konferencer. Der er eftermiddagskonferencer på de enkelte afdelinger, hvor patienter gennemgås. Der vil være mulighed for at drøfte enkelte patienter og problemstillinger for den uddannelsessøgende. 10-min: Der vil være fælles undervisning for alle afdelingernes læger to gange ugentligt på 10 minutter i forbindelse med konferencen. Det vil hovedsagligt være de uddannelsessøgende, der forestår denne undervisning efter tildeling på vagtskemaet. Tirsdags undervisning: Hver anden tirsdag kl være der være en times fælles undervisning for hele AN-AA, hvor de uddannelsessøgende kan blive bedt op at undervise sammen med speciallæger. Der vil ofte være undervisning fra eksterne undervisere. Undervisning andre personalegrupper: Den uddannelsessøgende forventes i den kliniske hverdag at yde bed-side undervisning og vejledning for andre personalegrupper, f eks lægestuderende, der deltager i følgevagt, sygeplejersker under oplæring etc. Der vil desuden være rig mulighed for ekstern formel undervisning af sundhedspersonale (Falckperonale, Intensiv-sygeplejersker, Anæstesi-sygeplejersker etc.) Tema-dage: Der vil fire gange årligt være Temadage, som er 8 timers undervisning af uddannelsessøgende på AN-AA. Temadagene tildeles efter tur de enkelte afdelinger, der så efter eget valg underviser i relevante emner og frontline indenfor afdelingens område. Undervisningen forestås af de på afdelingen ansatte speciallæger Kurser Introduktionskursus: Ved start på ansættelse på AN-AA deltager den uddannelsessøgende i et ugelangt kursus bestående af dels af afdelingsintroduktion med præsentation af de enkelte afdelinger, dels af introduktion til Ålborg Universitetshospital. Indlagt i dette kursus er et regional blok-kursus med introduktion til lokal blok anlæggelse 20

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi - Hoveduddannelse

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi - Hoveduddannelse Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi - Hoveduddannelse Sundhedsstyrelsen DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Februar 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Målbeskrivelse. Maj 2007

Målbeskrivelse. Maj 2007 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Målbeskrivelse Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. INDLEDNING 4 1.1 Specialet anæstesiologi 4 1.2 Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi 4 2. MÅL 5 2.1

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI INTRODUKTIONSUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Program: Profilen og de syv roller Skema, procedure og dokumentation Ansøgningen og

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Portefølje. Juni 2010

Portefølje. Juni 2010 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Portefølje Juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Overgangsordning 3 Forord 4 Samlet oversigt over kompetencevurderinger 7 Uddannelsesplan 8 Generelle vurderinger 10 Cusumscore

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens

Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret 2013. Hæftet er

Læs mere