4.0 Workflowet i sociale medier En model for det professionelle workflow i sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.0 Workflowet i sociale medier En model for det professionelle workflow i sociale medier"

Transkript

1 4.0 Workflowet i sociale medier En model for det professionelle workflow i sociale medier Af Kristian Strøbech Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Der er en dobbelthed imellem sociale mediers personlige og uformelle karakter og så den kombination af systematik, færdigheder og avancerede redskaber, der kræves i arbejdet med sociale medier i en målrettet, professionel sammenhæng. Hvad enten det er en journalistisk redaktion, som tager sociale medier i brug i arbejdsprocesserne, eller et medie, som vil distribuere indhold på Facebook, eller et firma, som kaster sig ud i en tilstedeværelse på Twitter, så udgøres indsatsen af processer og metoder, som ligger langt fra den frie leg, der præger de fleste menneskers private brug af sociale medier. Teksten her beskriver en workflowmodel, der samler otte centrale processer, som går igen i det professionelle arbejde med sociale medier. Det er ikke alle elementer, som altid bliver bragt i spil, og processerne i workflowmodellen kan kombineres forskelligt alt afhængig af opgaven. Samlet bidrager workflowmodellen til at give et overblik over, hvad der kræves for at gennemføre en veltilrettelagt og koordineret indsats i sociale medier i både små og store sammenhænge. Kun med kendskab til de enkelte elementer i workflowet kan man foretage en realistisk vurdering af både opgaver og ressourcebehov i en organisation, som gerne vil have fuldt udbytte af en indsats i sociale medier. Overblik over nøgleprocesserne er også en forudsætning for at integrere brugen af sociale medier i et virkningsfuldt medieflow, hvor alle kanaler spiller godt sammen. Kendskab til elementerne i workflowet giver indblik i centrale processer i arbejdet med sociale medier, hvor hver enkelt proces lige fra Figur 1: Workflow i sociale medier Workflowet i sociale medier 83

2 kortlægning til arkivering har tilknyttet sine egne delprocesser, metoder og redskaber med mulighed for specialisering og faglig dygtiggørelse. Workflowmodellen er ikke et forsøg på at kvæle sociale mediers frie natur og det personlige engagement, der gerne skulle være en drivkraft for folk, der bruger sociale medier i forbindelse med jobbet. Men lige så snart man i en organisation kaster sig ud i at bruge sociale medier med et bestemt formål og med definerede målsætninger, så griber indsatsen ind og forandrer eksisterende produktionsforløb og belaster eksisterende ressourcer. Mangel på bevidsthed om opgaven, om den nødvendige organisation og de nødvendige ressourcer er en langt større fun-killer end den systematiske basistilgang til sociale medier, som workflowet lægger op til. Overblikket over workflowet og de vigtige processer i arbejdet med sociale medier er også tænkt som en guide til de kompetencer, der er behov for, i takt med at sociale medier finder indpas i flere og flere aspekter af vores professionelle liv. At bruge sociale medier professionelt er også at arbejde ved fronten af den Modellen er resultatet af flere års udviklingsarbejde Beskrivelsen af processerne i arbejdet med sociale medier og opstillingen i en workflowmodel bygger på erfaringerne fra en flerårig udviklingsindsats, hvor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og samarbejdspartnere har eksperimenteret med mobile og sociale medier i nyheder og aktualitet. Bag udviklings - arbejdet står: Kristian Strøbech, journalist, lektor og faglig leder for nye medier, DMJX. Rasmus Johnsen, filosof med speciale i human computer interaction, selvstændig konsulent og iværksætter. Nils Mulvad, journalist og lektor, DMJX. Læs mere om udvalgte udviklingsprojekter her: digitale medieudvikling. Jo mere man dygtiggør sig i workflowets processer, jo flere metoder og redskaber man sætter sig ind i og anvender i det daglige, jo mere eksponerer man sig selv for den digitale innovationsbølge, der udfordrer og forandrer medielandskabet. 4.1 Kortlægning Kortlægning handler om at skabe et systematisk overblik over, hvad der findes af samtaler, aktører og netværk i sociale medier inden for et givent emne. En grundig kortlægning er fundamentet for en målrettet indsats i sociale medier, hvad enten målet er at overvåge omtale og aktivitet omkring et emne eller at byde ind i og deltage i eksisterende samtaler og netværk. Det er igennem kortlægningen, at man finder og analyserer eksisterende samtaler og omtale af et emne. Uden forudgående, systematisk kortlægning risikerer man at overse alt lige fra ofte benyttede hashtags til indflydelsesrige aktører eller aktive netværk. Eksempler på kortlægning Her er fire eksempler på situationer, hvor det vil være relevant at foretage en kortlægning før iværksættelsen af en målrettet indsats i sociale medier: 1) En redaktionel medarbejder med ansvar for stofområdet skole- og uddannelse ønsker at supplere sin faglige indsats med brug af sociale medier. I den indledende fase starter hun med at kortlægge debat, videndeling, indhold, vigtige aktører (key influencers) og netværk på adskillige sociale netværk, fx Twitter, Facebook, LinkedIn og Instagram. Kortlægningen giver hende viden om, hvor der ofte foregår relevante samtaler og videndeling, og med det udgangspunkt kan hun begynde at planlægge egen indsats - dels hvad hun bør overvåge løbende, og dels hvor hun selv får mest ud af at deltage og opbygge relationer. Uden kortlægning af landskabet risikerer hun at overse, at der fx på Twitter dagligt deles viden på hashtags som #skolechat og #skolepæd. 2) Sportsredaktionen skal dække EM i svømning på dansk grund og ønsker at supplere den traditionelle sportslige dækning med anderle- 84 Kristian Strøbech

3 des historier og vinkler, gerne med udgangspunkt i atleternes egen brug af sociale medier. Som led i forberedelserne til dækningen af turneringen kortlægger redaktionen samtlige væsentlige atleters tilstedeværelse på sociale medier. Dette giver et overblik over, hvilke konti der skal overvåges og eventuelt følges, samt hvilke emner og hashtags der er i brug blandt atleterne. 3) Nyhedsredaktionen, der dækker en stor sag over en periode. Nyheder kommer ofte først på sociale medier, og der kan være meget at hente for redaktionen, som foretager en systematisk kortlægning på sociale medier inden for det dagsordensættende emne. I store sager flyder indholdet på sociale medier i realtid, og en kortlægning vil typisk omfatte vigtige aktører, kilder, andre medier, kuratorer og specifikke reportere, der skiller sig ud på sociale medier. 4) En organisation, som ønsker at overvåge, hvordan den selv bliver omtalt i sociale medier. Mange har behov for at følge med i reaktioner, stemning, debat, anmeldelser og kundereaktioner i sociale medier rettet mod eget brand, produkter eller personer. Også her tager man udgangspunkt i en kortlægning af aktive og særligt relevante profiler samt af emneord, der enten direkte eller inddirekte beskæftiger sig med relaterede emner. Metoder til kortlægning Snakken på sociale medier bliver af og til sammenlignet med den livlige snak omkring bordene i kantinen på en stor arbejdsplads. Hvis man trådte ind i sådan en fyldt kantine med flere hundrede mennesker og blev bedt om at kortlægge snakken ved bordene og identificere samtaleemner og nøglepersone, ville det være en langvarig og mandskabskrævende opgave. I de sociale mediers digitale verden er det nemmere, her er samtaler lig med datasignaler, og der findes et væld af tjenester, som konkurrerer på at være bedst til at trække væsentlige signaler ud af den enorme mængde indhold i sociale medier på forskellige måder. Et af de vigtigste redskaber til kortlægning af aktiviteter omkring et emne i sociale medier er Googles søgemaskine. Med et simpelt trick kan man få adgang til at anvende Googles søgefiltre på indholdet i de fleste sociale medier. Start søgningen med denne syntaks, site:facebook.com eller site:twitter.com efterfulgt af søgeord. Det tvinger Google til kun at søge på det pågældende site og åbner op for, at man fx kan sortere resultaterne i tid under menupunkt Søgeværktøjer tidsinterval. Det kunne være en søgning på Facebook i offentlige opslag efter den seneste uges forekomster af ordet folkeskolereform. Kortlægning af samtaler vil have forskellig karakter på de enkelte sociale medier. På Facebook vil nøgleordssøgninger på Google efter Facebook-samtaler relatereret til fx skole- og uddannelsesstof lede frem til sider og personprofiler, som er optagede af emnet samt til løsrevne debattråde, hvor de anvendte søgeord optræder. På Twitter er det nemmere at søge efter bestemte ord i alle tweets, og her er ikke samme behov for at ty til Googles søgemaskine. Her vil en søgning efter bestemte ord relateret til skole- og uddannelsesstof føre til en liste over aktive profiler, der anvender de valgte søgeord. Desuden vil man i søgeresultaterne se en række hashtags, der samler debatten på Twitter om skole- og uddannelsesstof. I Danmark anvendes især disse hashtags af fagfolk, politikere og lobbyister inden for skole og uddannelse: #skolechat, #uddpol og #skolepæd. Hashtags fungerer også på Facebook, men er endnu ikke så udbredte der, kun på meget stærke samtaler som for eksempel #dkpol, et af Danmarks mest brugte hashtags. Inden for masser af emneområder vil det være svært at finde organiserede samtaler og netværk på sociale medier, eller kortlægningsarbejdet vil vise, at forskellige brugere anvender forskellige hastags og vendinger om det samme emne. Her er der ingen nemme løsninger, og det vil i sidste ende være en vurderingssag, hvilke profiler og netværk der anses for relevante at medtage i kortlægningen. Der vil ofte være behov for at underbygge kortlægningsarbejdet med yderligere analyse af forekomster af søgeord, hashtags og aktive profiler, og her er der mange tjenester at vælge mellem. Den sociale søgemaskine Topsy.com er en blandt flere tjenester, der kan benyttes, når man fx skal vurdere, hvor ofte et hastag benyttes, og dermed hvor stærk en samtale det repræsenterer. På samme måde er der adskillige tjenester, Workflowet i sociale medier 85

4 som kan benyttes til at analysere aktive profiler på sociale medier som for eksempel Klout.com og Followerwonk.com. I sidste ende skal kortlægningsarbejdet udmunde i et prioriteret overblik over samtaler, aktører og netværk i sociale medier inden for et givent emne. En oplagt form på kortlægningen er en opstilling i et regneark, hvor man oplister og grupperer resultatet af researchen. Her har Googles regneark en fordel, idet kortlægningsarbejdet nemt kan deles til et team. Se et eksempel på kortlægningen af de danske atleter, som var med til OL i London. Kortlægningen er opstillet i et Google regneark med fælles adgang for hele redaktionen på projektet: 4.2 Overvågning Systematisk overvågning af indhold i sociale medier etableres på baggrund af en kortlægning af aktiviteterne i sociale medier omkring det emne, der skal overvåges. Helt overordnet er overvågningen af relevant indhold og relevante kilder grundlaget for at deltage i samtaler og indgå i relationer på sociale medier. Uden en eller anden form for tilrettelagt overvågning mister man sin mulighed for at bruge sociale medier til tovejskommunikation. At overvåge i sociale medier er med andre ord lig med at lytte. Som regel er den mest basale ting at lytte efter og holde øje med, om man selv bliver nævnt, eller om nogen henvender sig direkte via sociale medier. Starter man fx en Facebookside, må man også forholde sig til, hvordan man vil organisere overvågningen af siden med henblik på at kunne reagere på indkommende indhold og henvendelser. På et lidt højere plan handler overvågning om at række ud over egne aktiviteter og iværksætte en løbende overvågning i sociale medier af bestemte emner, personer eller konkurrenter. Overvågning kan udføres på mange niveauer og med stor eller lille indsats alt efter situation og behov. Nyhedsreporteren eller nyhedsfotografen, som begiver sig ud for at dække en massivt omtalt nyhedsbegivenhed, vil have stor nytte af at overvåge strømmen af indhold i sociale medier i realtid på sin smartphone under begivenheden. Generelt er overvågning i realtid en af de mest krævende typer overvågningsindsats, dels fordi informationsstrømmen kan være intens under større begivenheder, dels fordi det kræver erfaring og god organisation at være parat til at handle hurtigt på grundlag af realtidsovervågning. I realtidsovervågning under større nyhedsbegivenheder kan et forberedende kortlægningsarbejde udgøre forskellen på, om man drukner i informationer og opdateringer, eller om man drager nytte af en filtreret og dermed meningsfuld informationsstrøm, hvor der er mulighed for at holde særligt øje med væsentlige aktører, kilder, hashtags samt at inkludere eller udelukke indhold ved hjælp af specialsøgninger. En godt organiseret overvågningsopstilling er også fundamentet for at kunne kuratere det mest relevante indhold fra sociale medier inden for et emne med henblik på at producere overbliksartikler eller deciderede nyhedsstrømme af kurateret indhold. Der er mange tjenester på markedet inden for overvågning af sociale medier i realtid, og der kommer hele tiden flere til. Her skal fremhæves canadiske Hootsuite, som i desktopversionen muliggør opbygning af overvågningsdashboards bestående af kilder fra mange forskellige sociale netværk, og hvor det er muligt at arbejde i teams om systematisk overvågning. Hootsuite har desuden den feature, at man automatisk får overført sine overvågningsdashboards til mobilapp-versionen og dermed er godt klædt på som reporter eller fotograf til realtidsovervågning i marken. Overvågning i lavere intensitet er opsætning af automatiseret overvågning af udvalgte profiler og/eller ordforekomster på sociale medier. Det er et område præget af stor konkurrence, og generelt må man regne med at betale for automatiseret kvalitetsovervågning eller for adgang til at benytte kvalitetsredskaber til egen opsætning af automatiseret overvågning. Her er mange tjenester og redskaber om buddet. Af betalte tjenester kan nævnes Overskrift.dk og Meltwater. Af gør det selv-redskaber til automatiseret overvågning kan nævnes Mention.com, Talkwalker Alerts og tjenesten IFTTT. En reporter eller en redaktion, som har behov for et redskab til systematisk Twitter-overvågning af et emne eller et stofområde, kan med fordel bruge Tweetdeck eller Hootsuite. Geografisk baseret overvågning er et nyttigt 86 Kristian Strøbech

5 redskab i nyhedsdækning og et område i stærk teknologisk udvikling. Adskillige tjenester gør det muligt at definere et geografisk område som udgangspunkt til en overvågning af indhold fra sociale netværk som Twitter, Instagram og Facebook. Med geografisk baseret overvågning af en bestemt lokation kan en nyhedsredaktion hurtigt finde øjenvidner og socialt medieindhold, som ellers ville være vanskeligt at finde, fordi man ikke på forhånd kender profilerne på stedet eller kan gætte sig til søgeord. Det er langt fra alt indhold på sociale medier, som lader sig spotte af en geografisk baseret overvågning. Som udgangspunkt skal indholdet være offentligt, og personen, som laver opdateringen, skal desuden have aktiveret og tilladt geografisk identifikation på sin smartphone. Udviklingen går stærkt inden for databaseret automatisk nyhedsovervågning af sociale medier. Næsten alt offentligt indhold i sociale medier er i et eller andet omfang tilgængeligt som en strøm af struktureret data via de såkaldte API-adgange, og udviklingen i computerkraft (jvf. Moore s lov) gør automatiserede overvågningsredskaber bedre og bedre. Der er tale om systemer, som kan analysere millioner af signaler samtidig i jagten på indhold med nyhedsværdi. CNN eksperimenterer sammen med firmaet Dataminr med et automatisk nyhedsovervågningssystem, der efter sigende automatisk kan identificere for eksempel øjenvidner til en bombeeksplosion hvor som helst i verden. Hvis flere forskellige profiler på samme tid og inden for et begrænset geografisk område (det kunne være en gade i Cairo) reagerer spontant på sociale medier på en begivenhed med fællestræk i ordvalg, så vil Dataminrs algoritmer opdage et mønster og notificere nyhedsredaktionen, der så kan reagere og vurdere materialet. På en måde sætter folks udbredte brug af sociale medier nyhedsmedier i stand til at operere på et teknologisk overvågningsniveau ikke ulig det, som nogle efterretningstjenester anvender. 4.3 Validering I workflowet omkring arbejdet med indhold fra sociale medier kommer validering ind som en vigtig kvalitetssikring i kølvandet af overvågningen. Det kan være en nyhedsredaktion, der hurtigt har behov for at tjekke oplysninger, der er fremkommet på sociale medier, eller det kan være en profil i sociale medier, som skal verificeres, inden den fremhæves i en mediesammenhæng eller markeres som interessant. Generelt adskiller arbejdet med validering i sociale medier sig ikke fra den normale tilgang til faktatjek og validering af oplysninger i journalistens arbejde. Der knytter sig dog en række metoder og redskaber til faktatjek af digitalt indhold, som er særligt for arbejdet med de informationsformater, der udveksles i sociale netværk. En af de bedste ressourcer til viden om validering af brugergenereret indhold er The Verification Handbook, som er skrevet af førende journalister fra BBC, Storyful, ABC, Digital First Media og andre eksperter i verifikation af digitalt indhold. I bogen finder man trin for trin-guides, redskaber og metoder til at håndtere indhold fra sociale medier under breaking news-situationer. The Verification Handbook kan downloades på adressen Det kan i mange tilfælde være lettere at fakta - tjekke indhold og profiler i åbne og transparente sociale medienetværk end i andre Workflowet i sociale medier 87

6 sammenhænge. I en tid, hvor sociale medier spiller en stor rolle i mange menneskers informationsforbrug, er der berettiget fokus på troværdigheden af det indhold, der cirkulerer i sociale medier. Misforståelser, ensidighed eller direkte snyd med fakta i sociale medier bliver imidlertid næsten altid opdaget og afsløret af brugerne selv i de sociale netværk netværk, der besidder en selvkorrigerende egenskab, som er stærkere, jo flere aktive brugere der er i et netværk. Behovet for et decideret beredskab til validering opstår især i tidspressede situationer, hvor nyheder, kommentarer og øjenvidneberetninger flyder sammen i realtid på sociale medier, og hvor redaktionelle tjeksystemer sættes under pres i konkurrencen om at komme først. Det sker næsten altid under breaking newssituationer, at fristelsen til at viderebringe ubekræftede meldinger fra sociale medier viser sig at være for stor for nogle medier. Der foregår dog en vis modningsproces i må - den, hvorpå professionelle medier og sociale net - værk håndterer de etiske udfordringer, som et medieflow i realtid bringer med sig. Det er fx efterhånden næsten forudsigeligt, at nogen forsøger at lave sjov under dramatiske vejrbegivenheder ved at cirkulere fupbilleder fra katastrofefilm eller computerspil på sociale medier. De professionelle medier er ved at få erfaring i at opdage den slags godt hjulpet af andre brugere på sociale medier, der også holder øje, samt af digitale verifikationsredskaber som fx Googles billedsøgning, hvor det er muligt at søge efter tidligere brug af bestemte billeder. Tip: Google baglæns billedsøgning. Man kan trække et billede fra nettet over i Googles billedsøgning eller selv uploade et billede, og Google vil herefter lede efter anden, tidligere brug af samme billede på nettet. De fleste erfarne formidlere har efterhånden også lært valideringsprocessens regel nummer et, nemlig at begynde med at tjekke afsenderens profil og individuelle historik på sociale medier. Tidligere historik for at have beskæftiget sig med et bestemt emne samt personlig transparens og tilgængelighed er gode indikatorer for en profils troværdighed. Det er absolut muligt at operere med effektive procedurer for validering af brug af indhold fra sociale medier, men jo højere hastighedskrav og jo større distance fra kilderne, jo sværere bliver det. Det kræver ekspertkompetencer at arbejde med validering af brugerindhold fra fjerne kilder og under tidspres, og af samme grund er der opstået et internationalt marked for valideringsekspertise. Dels i form af software, der levererer automatiserede tjeksystemer, dels i form af bureauer, der assisterer medier med validering. Det irske bureau, Storyful, arbejder ud fra kontoret i Dublin med at verificere nyhedsindhold fra sociale medier og tilbyder nyhedsredaktioner såvel som brands at abonnere på valideret brugerindhold, som relaterer sig til dagsaktuelle, internationale nyhedshistorier. 4.4 Interaktion Interaktion er her en bred betegnelse for al aktivitet tilrettelagt, spontan eller reagerende som foregår i eller fører til udveksling med andre brugere. Interaktion i sociale medier i professionelle sammenhænge kræver en organisering af indsatsen, hvad enten organisationen er stor eller lille. Der skal som minimum tages stilling til: Hvem skal håndtere kontakten til andre brugere ofte i forlængelse af organiseret overvågning? Hvor mange ressourcer er der til rådighed til interaktion? Hvad er de styrende principper for interaktion, og hvordan implementeres de? Roller og jobfunktioner i sociale medier I forhold til organiseringen af de arbejdsopgaver, som er relateret til sociale medier, er der hen over de senere år opstået en række roller eller jobbeskrivelser, som fordeler sig omkring de væsentlige dele af arbejdet med sociale medier. Rollerne kan deles op i tre grupperinger: Ledelse Interaktion Specialister Inden for hver gruppering finder man typisk disse stillingsbetegnelser med tilhørende opgaver: 88 Kristian Strøbech

7 * SEM = Search Engine Marketing. SMM = Social Media Marketing. SEO = Search Engine Optimization. SMO = Social Media Optimization. Når det gælder organiseringen af indsatsen i sociale medier og specifikt indsatsen omkring interaktion, så er det langt fra alle steder, der afsættes hele mandeår i organisationen til de individulle opgaver. Ofte bliver de nødvendige opgaver i sociale medier fordelt som nye arbejdsopgaver blandt eksisterende medarbejdere og ledere, og de gængse, internationale stillingsbetegnelser i sociale medier bruges relativt sjældent i mediebranchen i Danmark. Adskillige medier har en enkelt medarbejder ansat til at udføre og koordinere arbejdet med sociale medier, ofte med titel af redaktør for sociale medier. Det kan være en vanskelig udfordring at løfte, fordi stillingen ofte ender med at gabe over de opgaver, der ligger kombineret i rollerne social media manager, community manager, social media producer og endda med forventninger om, at personen også skal udfylde ledelsesopgaverne i rollen social media strategist samt styre nogle af specialopgaverne inden for SEO/SMO/SEM/SMM. Den tydelige erfaring fra samtlige udviklingsprojekter under Eventbaseret innovation er, at det succesfulde arbejde med sociale medier både kræver fuld opmærksomhed på de centrale opgaver i workflowet (overvågning, interaktion, publicering mv.), og samtidig at koordineringsarbejdet med at integrere indsatworkflowet i sociale medier sen i sociale medier med de traditionelle mediekanalers indhold og workflow kræver personressourcer og tid til koordineringsmøder. Succesfuld interaktion i sociale medier forudsætter en afstemt organisering af indsatsen, hvad enten organisationen eller opgaven er stor eller lille. Uden et minimum af organisering af interaktionen er der en stor risiko for, at kontakten med brugerne bliver frustrerende og måske endda ødelæggende for hele indsatsen. Principper og retningslinjer for interaktion Det er næsten altid nødvendigt at formulere principper og retningslinjer for interaktion. Hvad er fx den maksimale svartid, når der kommer henvendelser udefra via sociale medier? Hvilken kompetence har personen, der svarer på sociale medier til at finde og vurdere de rigtige svar? Er organisationen som helhed parat og villig til at involvere sig i dialog? Hvordan sikres det, at gode muligheder, som opstår via aktivitet i sociale medier, også udnyttes? Hvordan er beredskabet i organisationen, hvis der opstår vanskelige situationer? En indsats i sociale medier kommer hurtigt til at berøre og involvere centrale, eksisterende forretningsgange, hvis den får lov at tage udgangspunkt i målsætninger, som er væsentlige for organisationen. Mange vælger at afklare og 89

8 og oplevet det publicerede indhold. Indholdsproducenten i sociale medier bør altid gennemtænke, hvilke handlinger og reaktioner en bestemt opdatering ideelt skal resultere i og derefter udforme opdateringen, så brugeroplevelsen understøtter dette mål maksimalt. Af samme grund kan succes på sociale medier ikke nødvendigvis udtrykkes gennem, hvor mange mennesker der har set en bestemt opdatering, men igennem, hvor mange, der efter at have set opdateringen, reagerer som ønsket. Interaktionsdesign-dimensionen er en kon - kret og nærværende del af arbejdet med indhold til sociale medier. Hvis den ønskede reaktion er et klik på et bestemt link, så skal opdateringen udformes, dels så publikum får maksimal lyst til at klikke (under hensyntagen til det pågældende communitys interesser og forventninger), dels så selve handlingen bliver så brugervenlig og intuitivt forståelig som mulig. Sveriges Radio har udgivet en håndbog i sociale medier til sine medarbejdere. Håndbogen kan downloades her: (PDF). formulere disse spørgsmål i en politik for sociale medier, som også kan indeholde anbefalinger og guides til medarbejdere om, hvordan man får mest ud af forskellige sociale mediekanaler. Interaktionsdesign omkring indhold i sociale medier I tilrettelæggelsen af interaktion af indhold og opdateringer er der en ekstra dimension i sociale medier i forhold til traditionelle medier, som er afgørende vigtig at forholde sig til, nemlig interaktionsdesignet omkring det indhold, man lægger ud. Et stykke indhold på sociale medier skal altid forstås som et socialt objekt med en iboende invitation til fællesskabsorienterede handlinger, og som sådan adskiller produktionen af indhold til sociale medier sig markant fra traditionel medieproduktion, hvor producenten primært behøver at forholde sig til formidlingsmæssige virkemidler omkring sit indhold. Produktion til sociale medier kræver, yderligere tilrettelæggelse af, hvad man ønsker publikum skal føle/tænke/gøre, efter at have set 4.5 Publicering Publicering er den del af workflowet omkring sociale medier, der omhandler opslag og planlægning af indhold. Sociale medier er ganske vist spontane af natur, men lige så snart opslag i sociale medier bliver en del af en redaktionel målrettet indsats, melder der sig krav om systematik, koordinering og optimering omkring de publiceringsmæssige aspekter af arbejdet med sociale medier. Timing og levetid af opslag på sociale medier Med til publiceringsworkflowet hører analysen af, hvornår brugernetværket omkring en profil i sociale medier er mest aktivt og responsivt. Hvis det viser sig, at opslag på en given Facebookside får mest interaktion og opmærksomhed mandag-torsdag mellem 8-10 om morge - nen og søndag aften mellem 21-22, så er det disse publiceringsvinduer, der skal fokuseres særligt på i planlægningen af redaktionens opdateringer. Analysen af et communitys døgnaktivitet og vaner kan foretages automatisk på få minutter med tjenester som: Buffer, Followerwonk, Komfo, Hootsuite, Chartbeat med flere. Et stort spørgsmål for mange professionelle aktører på sociale medier er, hvor ofte der skal opdateres, fx på Facebook og Twitter. Det er 90 Kristian Strøbech

9 klart, at dette afhænger af individuelle forhold som medietype, emne og målgruppens behov og vaner. Tjenesten Buffer kommer i dette blog - indlæg med et data- og casebaseret bud på en generaliseret anbefaling om opdateringsfrekvens for brands: The Social Media Frequency Guide: How Often to Post to Facebook, Twitter, LinkedIn And More. Her lyder anbefalingen til brands: 5-20 daglige opslag på Twitter 5-10 ugentlige opslag på Facebook. Dette kan bruges som et udgangspunkt til at finde frem til en individuelt tilpasset, optimeret publiceringsrytme. Både for Facebook og Twitters vedkommende gælder, at man mister størstedelen af sit community ved lav og inkonsistent opdateringsfrekvens, fx 1 gang om ugen og derunder. Til gengæld er det vanskeligt at sige noget generelt om den øvre grænse for, hvor mange opdateringer de to netværks brugere accepterer. Som så meget andet vedrørende sociale medier er dette område i evig udvikling. Facebooks seneste algoritmeændringer for visning af indhold i news feed favoriserer i høj grad friskt indhold, hvilket har ført til, at nyhedsmedier med en opdateringsfrekvens 4-10 gange højere end førnævnte norm klarer sig rigtig godt på Facebook. I kraft af, at opslag og engagement på sociale medier i større eller mindre grad er tilgængelige som datafeeds via de forskellige tjenesters såkaldte API er, er der generelt stor viden om brugernes adfærd. Fx viser data, at på Facebook har et opslag i gennemsnit 90 minutter til at slå an i, før det synker ned i glemsel, mens et tweet har en gennemsnitlig levetid på blot 24 minutter. Af samme årsag vælger mange medier en høj opdateringsfrekvens på deres Twitter-profiler, ligesom det er en udbredt praksis at referere til samme emne eller samme link på Twitter flere gange i døgnet. Som nævnt er dette baseret på gennemsnit, og der vil være store afvigelser i brugeradfærd fra community til community. Sammenfattende hører det til publicering at planlægge optimale publiceringstidspunkter samt optimal publiceringsfrekvens. Brug af indholdkalender i redaktionens flow En af de største udfordringer for det professionelle arbejde med sociale medier i en redaktion eller en organisation er at integrere brugen af sociale medier med de eksisterende mediekanaler og/eller forretningsgange. Indhold i sociale medier bør støtte op om væsentlige aktiviteter og forretningsmål, og det kræver tæt koordinering mellem den ansvarlige for det sociale medieindhold og de øvrige kolleger. Et udbredt redskab er indholdskalenderen for sociale medier, som bruges mange steder, og som i realiteten er at sammenligne med en produktionsplan. Indholdskalenderen beskriver kommende opdateringer i sociale medier. Indholdskalenderen kan med fordel sættes op i et regneark i Google Drev, hvor det kan være tilgængeligt for et team. Se et eksempel på en indholdskalender fra et af projekterne under Eventbaseret Innovation, TV 2 Sportens dækning i sociale medier af Giro d Italias start i Danmark i Link: Indholdskalenderen er et glimrende redskab for et team, der arbejder sammen om en eller flere kanaler i sociale medier. Hvis kalenderoverblikket udfærdiges tilstrækkeligt detaljeret, er det en gevaldig hjælp til at synliggøre de nødvendige produktionsopgaver, der er forbundet i en professionel indsats i sociale medier. Indholdskalenderen kan dog ikke alene løfte udfordringen med at få koordineret aktiviteter i sociale medier med publicering i traditionelle mediekanaler. I langt de fleste tilfælde, hvor brug af sociale medier er noget nyt i organisationen, vil der være behov for nye, redaktionelle mødestrukturer med henblik på at få alle omkring bordet til at kende og forstå formålet med brugen af sociale medier og med henblik på at få den maksimale værdi ud af indsatsen. I virkeligheden er der her en parallel til webbens første år, hvor de medarbejdere, der arbejdede med redaktionens hjemmeside, ofte sad afsondrede uden at være i loopet i forhold til væsentlige produktionsforløb. Det gav ringe koordinering, ringe forståelse for nettet og i sidste ende ringe udbytte af indsatsen. I dag har man lært, at alle skal sidde med omkring bordet, også fysisk, for at implementere det optimale flow mellem medieplatforme, og det gælder i højeste grad også for teamet, der styrer interaktion og publicering i sociale medier. Optimering af viralt potentiale At få indhold til at spredes gennem sociale medier er ikke kun et spørgsmål om god planlægning. Det professionelle arbejde med Workflowet i sociale medier 91

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere