Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå"

Transkript

1 Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika i 1890 og etter ei lang og strevsam reise både over Atlanterhavet og det Amerikanske fastlandet kom dei omsider fram til Tacoma på Vestkysten der Marianne etter to og en halv månad fødde sit første barn, Sophie. Marianne fortel sjølv om reisa og sitt liv i Amerika i eit brev til mora, Andrea i Min kjære moder! Kent Marts 5te 1909 Da jeg er blitt anmodet om at fortelle den senere del av mitt livs historie vil jeg forsøge at gjøre det saa godt jeg kan. Det er nu snart 21 aar siden jeg blev gift med Kristoffer Ullaland nemleg sommeren Vår tanke den gang var at bosette os paa Ullaland men da vi ikke havde stort at begynde med var vi bange for at det kansje kunde blive haart at slaa seg igjennom der hjemme og vi begynte saaledes saa smaat at tenke på Amerika. Vi havde ikke saa stor lyst til at reise dit men det blev dog saadan tilsidst at vi bestemte oss for at drage vestover. Det var en søndagsmorgen 27. april 1890 at vi sagde farvel til vore kjære derhjemme til vort barndomshjem og vore venner, ja til og med den gamle Naustdal Kirke sa vi farvel til for den havde netop faaet sin dødsdom, det var den som fikk det sidste farvel og det sidste blikk fra os den havde ogsaa ret til for der havde vi modtaget saa meget godt. Vi oppholdt os nogle dage i Bergen hvor vi ogsaa besøgte min søster Helle som da boede på Kronhaug hende var ogsaa den sidste vi bad farvel hun fulgte os nemlig paa Dampskibsbryggen i Bergen da vi gikk ombord i baaden som skulle bringe oss til England. Vi forlot Bergen den 3. mai, og jeg husker hvorledes vi stod oppe paa dækket saa lenge vi kunde øine det kjære Norge. Jeg vil ikke hefte meg vider ved reisen kun fortelle at vi var over 13. døgn paa Atlanterhavet og jeg var saa syg hele tiden, jeg vilde ikke lige å gjøre en saadan tur over igjen. 1

2 Den 28. mai kom vi til Seattle Was. som var vort bestemmelses sted, der havde min mann en broder som vi ventet at træffe han var dog imedlertid flyttet til Kent og dertil fortsatte saa reisen den neste dag altsaa 29. mai 1890 og her har vi ogsaa boet for det meste af tiden siden. Hvor jeg var glad at vi kunde komme til ro igjen, thi jeg var saa træt af at reise. Vi var 5. stykker her nu som var kjente ifra Norge og kom hertil paa samme tid og desuden Kristoffers broder som hade værte her i landet et par aar. Vi var nu ligsom en liden flokk for os selv, vi var sammen i det mindste hver søndag og det gjorde sikker meget til at vi ikke lengtede saa meget hjem. Du forstaar nog det, at hjemmet og vore kjære der var nesten bestandig i tanker men ikke saaledes at vi var syge af længsel eller ønsket os hjem igjen. Det var vistnok ogsaa en anden ting som holdt modet oppe, vi var nemlig ikke bestemt paa at være her i landet hele tiden, vi skulde bare være her nogle aar til vi fikk tjent saa mange penge at vi kunde betalt ud gaarden hjemme paa Ullaland og da vilde vi hjem igjen og da skulde vi se igjen alle vore. Det var vistnok det so holdt os opp de første aar. Ja vi gledede oss til dette at vi om nogle aar skulde faa reise hjem igjen. Den man som vi boede hos de 3. første maaneder sa til os naar vi fortalte ham at vi skulde hjem igjen om 5. eller 6. aar, Ja sa han, naar i har været her saa længe vil i slæt ikke hjem igjen for at bo der hjemme, og han fik ret. Vi troede ikke ham den gang, men det blev nu saa aligevel. Kristoffer var heldig at faa arbeide strakst havde han stadig arbeid det første aar. To og en halv maaed etter vi kom hid blev vort første barn født en liden pige og saadanne smaa yndige Guds skabninger bringer jo altid solskin med sig, hva vi var glad i vor lille datter, det mildnede skilsmissen fraa vore der hjemme. Da vi havde vært her i Kent et par aar blev det her lidet arbeide at faa og Kristoffer reist da med en del andre her i fra til Everett, som nu begynte at blive en stor by, men dengang just var i sin begyndelse. Der var meget arbeide og etter et par maaneders forløb flyttede ogsaa jeg dit med børnene. Vi havde da nylig faaet en liden gut. Saa blev vi der lidt over to aar men i det sidste aar vi boede i Everett begynte de saa bekjente daarlige tider herude paa kysten, her var svært lidet arbeide og liden dagløn, det var vist noksaa slemt for mange i de tider, for oss var det dog ikke saagalt, thi Kristoffer havde arbeide for det mest af tiden. Men daglønnen var saa liden saa der blev ikke stort til overs heller tillige blev han saa træt af at gaa paa dagarbeide hele tiden. From left: Olai Rasmus Nilsson, f. 1868, d. kr. 1945, utfl. 1888, handelsmann i Seattle. Kristoffer og Marianne, (eldste dotter Sofie på fanget) Dei er besteforeldre til Howard Olivers, son til Clara og Abraham Skaflestad, gift med Dee 2

3 Saa da begynte vi at tenke paa at faa fat paa et stykke land. Det var det slags arbeide han var vant til fra Norge og som han ogsaa helst havede lyst til, hans broder havde 40 acres land i Kent dette kjøbte vi af ham og nu skulde vi da tilbage til Kent igjen. Jeg trivedes saa udmerket godt i Everett saa jeg havde slet ikke lyst at reise derfraa men vi maatte nu aligevel, Nu havde vi 3. barn, det yngste af disse var født i Everett. Fra den tid af at vi kjøpte landstykket begynte vi mer og mer at opgive tanken om at reise hjem igjen til Norge for at bo der, vi begynte at blive kjendt med forholdene her og indsaa at det var ikke rigtigt af os for børnenes skuld at reise tilbage, da her sikkert vilde blive bedre framtid for dem. Ja, som før sagt vi skulle nu tilbake til Kent. På stubben(on the stump): f.v.: Sofie, ukj., Clara, Nels, Marianne(mor), ukj., Astrid, Kristoffer(far), Harald (fremst Landet som vi havde kjøbt laa to mil fra selve byen. Nu må du ikke forstaa det saa at det var opdyrket land dette har ligedan som naar man kjøber sig gaard der hjemme hvor det er hus og flytte ind i og hvor man just kan begynde at pløie og saa og siden høste in allerede første aar, nei det var ikke saaledes her, men det var et eneste stykke med uendelig tyk tusind aar gammel skov, ikke et græsstraa havde faat anledning at spire, der var furutrær op til 300 fod høie og fra 6 til 8 fod tværs igjennem, og saadanne røtter de maatte naturligvis passe til stammen, og alt dette maatte bort føren man kunde avle noget og faa igjen noget at leve af. Vi bodde da i byen et aars tid, til Kristoffer fikk hugget ned, brende og ryddet op lidt, fik saa bygget et lidet hus og da bar det tilskovs med os ind i Washington mørke skove. I førstningen var det noksaa trist, det vil sige naar vi fik tid at tenke paa hvor ensamt her var, thi vi kunde neppe se nogen af naboene for bare skov men vi var for det meste saa optat, at vi ikke havde tid at tenke paa ensamheden og saa gjik den ene dag efter den anden. Vi var ogsaa saa lykkelige at være friske for det mesdte, min mand var vistnog og er fremdeles plaget af rheumatisme men ikke saa at det gjør han arbeidsudyktig. Vi maatte nok være ganske sparsomme i de første aar her ude i skoven 3

4 naar intægtene skulde række til for udgifterne, men vi var vant til sparsomhed ifra Norge saa det gik noksaa godt, og egentlig sørg for det daglige brød har jeg aldri havt, saa jeg forstaar ikke hva det vil sige. Det meste vi savnede først vi kom ud her var at vi ikke havde hverken kirke eller prest saa vi kunne samles om Guds ord. I selve byen havde man en Norsk kirke men det var langt did syntes vi og daarlige veie, og desuden var det skjelden at man ogsaa der havde Gudstjeneste, ja jeg ved det var ikke mange gange vi gik i kirke de første aar vi var her, men saa kom det en ny prest til Tacoma han optog ogsaa arbeide i Kent. Kom ogsaa ud i skoven her og talte Guds ord, da blev her mer intresse ogsaa for den sag. Vi gik da tilsammen en del af os Norske her 6 eller 7 famili og stiftede menighed og bygget en liden kirke, kaldte prest, da fik vi det godt ogsaa i den henseende. Naar jeg i dag tenker tilbage paa de første aar vi boede her, synes jeg at det er noksaa store forandringer foregaar heromkring, og kan hende jeg kan anvende de samme ord ogsaa for vaar egen del, landet er opryddet saa vi har godt utkomme, et godt hus at bo i og mange snille naboer, saa stedet her er blevet os kjært. Vi ønsker ikke at bytte det bort mot noget annet sted på jorden. Her er ogsaa vaare børn voksede op og de synes naturligvis at her er bedst at være. 4

5 Saa vil jeg fortelde dig lidt om vaare børn de er unge ednu. Vaar eldste datter Sofie er født 19de august 1890 hun har gjennomgaaet den almindelige skole her, men havede ikke lyst til at fortsætte mere paa skole derimod havde hun lyst at lære kjolesøm og har vært i sylære en tid, foresten har hun været hjemme for det meste til denne tid. Christoffer og Marianne Ulleland together with f.v. Sophie, Astrid,, Nels, Clara, Harald, oktober Tacoma on their silver weddingday. Saa er det vaar eldste søn Nels han blev født 1 december 1891 han har ogsaa gaaet igjennem den almindelege skole samt en 3 maaneders tid på høstskolen. Nu er han hjemme og hjelper sin fader. Han har meget gode evner men ved ikke hvad han har lyst til. Dernest har vi Astrid som er født 8de september 1893 hun blev ferdig med den almindelege skole forrige vaar og begynte i høst på høyskolen hun har ogsaa meget gode evner og har ikke lyst til andet end at læse og gaa paa skole. Hendes ønske har altid vært at blive lærerinde, kan dog hende at hun vælger noget andet. Den fjærde i rekken er Klara hun er født 19de juli 1897 hun er ikke ferdig med skolen endnu og jeg ved ikke om det er nogen ting hun har særlig lyst til. Saa har vi den femte og sidste lille Harald som blev født 21de juni 1905 en liden vilter krabat er han, som aldrig har tid til at sidde stille ikke en gang i kirken men maa ha noget at bestille hele tiden, saa hans papa tror han maa bli en ualmideleg flittig fyr, naar han engang bliver stor nok til at udrette noget nyttigt i verden. Ja det er altsaa vaare børn, de er alle friske og helsige til denne tid, vi har i hele taget ikke havt megen sygdom i vaar famelie. Gud har vært god mod oss i saa henseende. Ja, i alle ting og jeg takker han derfor av mitt ganske hjerte, det er mitt ønske og min bønn at faa leve for han den tid jeg har igjen her på jorden. Saa til slut en hilsen og tak til deg min kjære Mor for alt godt fraa jeg var liden og til denne stund for al omhu og kjælighed som du har udvist imod mig. Ligesaa en hjertlig hilsen til mine søskende som maaske vil komme til at læse disse linje. Tak for samværet i barndomshjemmet. Maa vi alle faa naade at leve saaledes her at vi kan mødes i glæden huset. Vaare hjertelig hilsen Mor fraa dine børnebørn din svigersøn og din Datter som bor her langt ude ved Stillehavets strande. Din Marianne Ulleland Kjelde: Howard Olivers og Inge Fitje, som har lånt ut bileta til bruk for heimesida. Brevet er gjengitt med løyve frå dei. Redigert av Sigmund Svoen 5

6 Parts of Kent, Kristoffer og Marianne`s & Howard & Dee`s farm m.m as it looks today via Google Earth Google Earth photo of Howard`s home today as seen via Google Earth 7

7 These pictures via Google Earth are for nonecommercial use for this article. All pictures in the letter are added by editor. Sigmund Svoen -editor.- 8

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution.

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Sam Nik og Michael Svennevig: er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Det er en fortælling, der giver indblik i livet i skyggen af den religiøse revolution i Iran i 1979, og er begyndelsen

Læs mere

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3 Bøyesen, Ulrik Frederik: Taler på den anordnede høitidelige Bededag, Holdne i Leirdals Hovdekirke, den 18de Marts 1814. Jacob lehmann, Christiania. Transkripsjon: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Side

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere