Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel barselsorlov. Til forældre"

Transkript

1 Fleksibel barselsorlov Til forældre

2

3 ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I som forældre sammen med jeres barn kommer godt fra start med jeres nye tilværelse. Det er her, den fleksible barselsorlov kommer ind i billedet. Den kan hjælpe med at gøre hverdagen lidt nemmere. Den giver jer mulighed for at give jeres barn en nænsom start på livet. Den giver jer begge frihed og fleksibilitet til at tilrettelægge jeres hverdag og kombinere et aktivt arbejdsliv med et godt familieliv. Barselsorloven er særlig fleksibel for jer, som gerne vil vende tilbage til arbejdet efter for eksempel seks eller otte måneders orlov og gemme resten af orloven, til jeres barn er blevet lidt ældre. Eller for jer, som ønsker at dele orloven eller starte på arbejde på nedsat tid og dermed forlænge orloven. Meget kan lade sig gøre med den fleksible barselsorlov. Meget mere end man skulle tro. Det viser de otte historier fra hverdagen, som I kan læse her. Forhåbentlig kan eksemplerne inspirere jer og fungere som vejviser for, hvordan I kan sammensætte orloven, så den lige præcis passer til jeres familie. Med venlig hilsen Claus Hjort Frederiksen Beskæftigelsesminister Henriette Kjær Minister for ligestilling

4 4 grundprincipperne Jeres barselsorlov Hvor længe kan I holde orlov og få dagpenge? Som forældre kan I tilsammen holde orlov i 52 uger med dagpenge. I har dog ret til at holde orlov i 84 uger, men i de sidste 32 uger har I ikke ret til dagpenge. Som mor kan du få dagpenge i 4 uger før fødslen, hvis du tager orlov fra dit arbejde. Efter fødslen kan du få dagpenge i 14 uger. Som far kan du holde orlov og modtage dagpenge i 2 uger lige umiddelbart efter fødslen. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at du holder de 2 ugers orlov senere. Men du skal holde dem inden for de første 14 uger efter fødslen. Foruden moderens 14 uger og faderens 2 uger efter fødslen kan I holde orlov og samtidig modtage dagpenge i samlet 32 uger. fødsel mor far (tilsammen) Hvor fleksibel er barselsorloven? Som forældre kan I frit dele perioden på 32 uger mellem jer, hvis I holder orloven, inden jeres barn fylder 46 uger. Som far kan du godt tage forskud på de 32 uger, selvom jeres barn endnu ikke er fyldt 14 uger. Se for eksempel, hvordan Peter og Katrine valgte at fordele deres orlov (eksempel 5). I kan vælge at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger. Det kræver ikke accept fra jeres arbejdsgivere. Den forlængede periode kan I også frit fordele imellem jer. I skal dog være opmærksomme på, at jeres dagpenge sættes ned, hvis I forlænger orloven. I modtager derfor et beløb, der svarer til dagpenge i 32 uger. Se for eksempel, hvordan Claus og Camilla samt Thomas og Rikke tilrettelagde deres orlov (eksempel 3+7).

5 grundprincipperne 5 Husk: Som kommende mor skal du senest 3 måneder før din termin fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Som kommende far skal du fortælle din arbejdsgiver senest 4 uger før orlovens start, hvornår du vil holde dine 2 ugers orlov. I skal senest 8 uger efter fødslen fortælle jeres arbejdsgivere, hvor meget orlov I vil holde, og hvornår I vil holde den. I skal søge om dagpenge fra kommunen senest 8 uger efter fødslen, hvis I ikke får løn fra jeres arbejdsgivere under orloven. Jeres dagpenge bliver sat ned, hvis I vælger at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger. Hvis I har aftalt med jeres arbejdsgivere, at I vil forlænge eller udskyde jeres orlov, så gælder aftalen ikke, hvis I skifter job og får ny arbejdsgiver. I kan forlænge jeres orlov med dagpenge, hvis I delvist genoptager jeres arbejde. Jeres orlov bliver forlænget med den nedsatte tid, som I genoptager arbejdet med. Det kræver dog, at I har aftalt det med jeres arbejdsgivere. I kan genoptage jeres arbejde delvist på et hvilket som helst tidspunkt under barselsorloven. Se for eksempel, hvordan Pia valgte at genoptage sit arbejde under orloven (eksempel 6).

6 6 grundprincipperne En af jer kan vælge at udskyde mellem 8 og 13 uger af jeres orlov. Det kræver ikke jeres arbejdsgiveres accept. I skal dog være opmærksomme på, at den udskudte orlov skal holdes i sammenhæng, og inden jeres barn fylder 9 år. Se hvorfor Niels og Britta samt Lars og Nina valgte at udskyde deres orlov (eksempel 2+8). Hvis I aftaler det med jeres arbejdsgivere, kan I begge udskyde op til 32 uger af jeres orlov. I har dog alene ret til dagpenge i sammenlagt 32 uger. Den orlov, I vælger at vente med at holde til senere, kan I holde drypvis, indtil jeres barn er 9 år. Se for eksempel, hvordan Anders og Susanne samt Lars og Nina har valgt at udskyde deres orlov (eksempel 1+8). Hvis I er ledige, skal I være opmærksomme på, at I ikke kan holde barselsorlov helt så fleksibelt. I kan for eksempel kun forlænge jeres orlov med 8 uger og ikke med 14 uger. I bør derfor kontakte enten jeres a-kasse eller jeres kommune for at få nærmere oplysninger. Så meget orlov har I ret til: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles Samlet * * ** ** * I vælger at forlænge orloven med 8 uger. ** I vælger at forlænge orloven med 14 uger. Så meget orlov kan I få med dagpenge: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles Samlet * * 66 * Hvis I vælger at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger til 40 eller uger, nedsættes jeres dagpenge, så det samlede beløb for de 40 eller 46 uger... svarer til det beløb, I ville få i de 32 uger.

7 grundprincipperne 7 Hvem skal have besked og hvornår? Som kommende mor skal du senest 3 måneder før din termin fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Som kommende far skal du underrette din arbejdsgiver senest 4 uger før orlovens start om, hvornår du vil holde dine 2 ugers barselsorlov. I skal senest 8 uger efter fødslen orientere jeres arbejdsgivere om, hvornår I kommer tilbage på arbejdet og om, hvordan I fordeler de 32 uger imellem jer. Hvis I ønsker at forlænge jeres orlov eller udskyde noget af orloven, skal jeres arbejdsgivere samtidig have besked om det. I skal give jeres arbejdsgivere besked mindst 16 uger før, I vil holde den udskudte orlov. Hvis I ikke modtager løn under barsel, skal I søge om dagpenge fra kommunen senest 8 uger efter fødslen. Hvis I begynder på barselsorloven på et senere tidspunkt, er fristen for at søge dagpenge senest 8 uger efter den første dag, I ikke er på arbejde. I kan på et hvilket som helst tidspunkt i jeres orlov beslutte jer for at genoptage arbejdet på nedsat tid og dermed forlænge jeres barselsorlov med dagpenge. Som mor skal du dog holde orlov de første 2 uger efter fødslen. I de perioder, hvor I modtager løn under barsel, kan jeres arbejdsgivere få refunderet barselsdagpengene. For at sikre at jeres arbejdsgivere får refunderet alle barselsdagpengene, bør I først meddele jeres kommune, at I ønsker at forlænge jeres barselsorlov, når I ikke længere modtager løn fra jeres arbejdsgivere.

8 8 grundprincipperne Hvem har ret til barselsdagpenge, og hvordan beregnes dagpengesatsen? I kan kun modtage barselsdagpenge, hvis I, inden I går på orlov, har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 13 uger og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Er I ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge, har I også ret til barselsdagpenge, når I er på orlov. Dagpengesatsen under barsel beregnes på grundlag af jeres timeløn og jeres timeantal. Der er dog fastsat et maksimumbeløb pr. uge. I kan kontakte jeres kommune, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål om, hvordan jeres dagpenge bliver beregnet. Hvad gælder, hvis I får løn under barsel? Hvis I får udbetalt fuld løn i perioder under orloven, modtager I ikke samtidig dagpenge. Hvis I har ret til løn i en periode under orloven, bør I kontakte jeres arbejdsgivere eller faglige organisationer for at høre nærmere om betingelserne. Se hvordan Rikke og Thomas planlagde deres barsel med fuld løn (eksempel 7). Hvad med ferie? Det er muligt at kombinere barsel og ferie. Til inspiration kan I læse om Anders og Susannes barselsorlov, hvor Susanne holdt ferie under orloven (eksempel 1). I kan finde flere oplysninger om mulighederne for at holde ferie under barselsorloven i Arbejdsdirektoratets vejledning om barsel og ferie. I kan finde vejledningen på Arbejdsdirektoratets hjemmeside på adressen

9 grundprincipperne 9 Hvad gælder, hvis I rejser til udlandet? I kan som udgangspunkt tage jeres barselsdagpenge med til et andet EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein. I bør dog kontakte jeres kommune for at få nærmere vejledning. I kan også modtage barselsdagpenge, hvis I arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein. Har I bopæl i Danmark, men arbejder i et andet EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein, er I omfattet af dette lands lovgivning. Dermed har I ikke ret til barselsdagpenge fra Danmark. I kan kontakte jeres kommune, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål om barselsreglerne.

10 10 eksempel 1 Anders og Susanne havde ikke råd til at forlænge orloven Susanne valgte at holde en stor del af sin ferie og afspadsering, inden hun begyndte på arbejde igen efter godt ni måneder derhjemme. Anders holdt derefter orlov, indtil de fik den vuggestueplads, de gerne ville have. Forløb i uger Susanne 4 14 Anders 2 fødsel

11 eksempel 1 11 Susanne gik hjemme med Emma i 41 uger. Vi havde egentlig regnet med, at Susanne skulle i gang med arbejdet tidligere, men vi kunne ikke få plads i den integrerede institution, hvor Emmas bror Jonas også går, før Emma blev et år. Vi fik allerede plads til Jonas, da han var syv måneder, men institutionen er siden blevet vældig populær. Vi var selv meget glade for vuggestuen, da Jonas gik der. Han er netop begyndt i børnehaven. Vi har ikke nogen bil, så vi afleverer børnene på cykel. Derfor var det mere besværligt, hvis de ikke gik det samme sted. Vi syntes også, at det var bedst for Emma. Hun har altid været med, når vi hentede Jonas, så hun kendte både vuggestuen og pædagogerne. Susanne ville ikke være væk fra sit arbejde i et helt år. Men det passede også mig fint, at jeg skulle tage orlov i tre måneder. Jeg holdt kun fire ugers orlov med Jonas, og det var for kort tid. Jeg så frem til mine tre måneders orlov. Også fordi vi købte nyt hus to måneder før, vi fik Emma, og jeg ville gerne gøre lidt mere ved huset. Vi nåede langt med huset, inden Emma kom til verden. Men siden havde vi nok at gøre med to små børn. For at få det hele til at gå op - ikke mindst økonomisk - holdt vi begge så meget ferie som muligt, inden Emma skulle begynde i vuggestue. Susanne fik fuld løn i 24 uger, og vi kunne godt mærke på vores økonomi, da hun efter de 24 uger fik dagpenge i 12 uger. Hun valgte derfor at holde fem ugers ferie, inden jeg startede på den orlov, som jeg havde udskudt efter aftale med min chef. Jeg valgte at holde to ugers ferie midt i min orlov. Så med sammenlagt syv ugers ferie kom det til at passe med, at vi kunne holde fri, indtil Emma fik plads i vuggestuen. Vi slap derfor for, at én af os skulle forlænge orloven og dermed gå ned i dagpenge. Jeg satte stor pris på de tre måneder, jeg gik hjemme. Men jeg kunne heller ikke forestille mig at gå hjemme i længere tid. Ikke fordi jeg kedede mig - det gør man vist aldrig med små børn. Jeg tror også, at jeg ville have haft svært ved at undvære mit arbejde i længere tid (ferie) 6 2 ( ferie) 4

12 12 eksempel 2 Niels holder resten af orloven, når Mathias bliver to år Niels og Britta har nøje sammensat deres barselsorlov. Niels har valgt at udskyde 10 uger af orloven, som han vil holde, når Mathias fylder to år. Britta havde helt fra starten meldt ud, at hun ikke ville gå hjemme et helt år. Derfor så jeg chancen for også at tage lidt orlov. I starten var vi dog lidt uenige om, hvornår jeg skulle holde min orlov. I september gik jeg i gang med en 2-årig HD-uddannelse i Organisation. Jeg arbejder som kemiingeniør i en større medicinalvirksomhed og blev sidste år leder af laboratoriet med fem medarbejdere. Så jeg syntes, det var oplagt, at jeg lærte lidt mere om personalepolitik. Studiet begyndte heldigvis først, da Mathias var tre måneder. Og da var han allerede meget bedre til at sove om natten. For at få lidt mere tid sammen med Mathias, inden jeg startede på uddannelsen, valgte jeg at holde orlov i de første fire uger efter, at Britta og Mathias kom hjem fra sygehuset. Og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg valgte at tage forskud på vores fælles orlov, så jeg fik sammenlagt fire ugers orlov. De første to uger gik med at få besøg af familie og venner, og så var det rart at have to uger til at finde den daglige rytme og lære Mathias at kende. Britta nød at gå hjemme, men efter 34 ugers orlov glædede hun sig også til at komme tilbage på arbejde. Hun vendte tilbage til jobbet lige efter jul, hvor Mathias var fyldt otte måneder. Helt fra starten planlagde vi, at jeg skulle holde resten af vores barselsorlov. Jeg kan aldrig helt huske det, men jeg mener, at vi har ti uger tilbage. Vi har lavet et lille skema, så vi har styr på, hvor meget vi har tilbage. Forløb i uger Britta 4 14 Niels 2 fødsel 2

13 eksempel 2 13 I starten så Britta gerne, at jeg holdt mine ti ugers orlov lige efter hendes orlov. Og det havde vi også besluttet, indtil nogle af vores venner gjorde os opmærksomme på, at jeg kunne udskyde de ti uger til senere. Britta argumenterede en del for, at jeg skulle holde min orlov umiddelbart efter hendes, for så ville Mathias blive det ældre, inden han skulle i vuggestue. På den anden side var jeg bange for, at jeg ikke ville kunne nyde min barsel nok, fordi jeg samtidig skulle passe mine studier. Til sidst blev vi enige om, at jeg skulle vente med at holde min orlov, til mine studier var vel overstået. Jeg må indrømme, at jeg virkelig ser frem til at være sammen med Mathias i ti uger, når han bliver to år. Så skal vi rigtig spille fodbold i haven. Lige nu synes jeg godt nok, at der er længe til

14 14 eksempel 3 Camilla gik hjemme hos Merle i ni måneder Camilla havde ikke noget job, da hun gik på barselsorlov. Da Merle var halvanden måned, fik Camilla arbejde som pædagogmedhjælper i en nystartet børnehave. Hun begyndte først, da Merle var 40 uger. Claus overtog børnepasningen. Forløb i uger Camilla 4 14 Claus 2 fødsel 4

15 eksempel 3 15 Jeg havde haft lidt småjob rundt omkring: Jeg arbejdede i receptionen på et hotel her i byen, i nogle tøjbutikker, og jeg gjorde rent. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ville, inden jeg blev gravid. Og tre måneder før jeg skulle føde, orkede jeg ikke længere at arbejde, så jeg sagde mit arbejde op. Claus syntes, det var en dårlig idé, specielt fordi han også selv arbejdede der. Men han kunne heller ikke sætte sig ind i, at jeg var dødtræt og bare ikke gad at arbejde i en tøjbutik længere. Jeg gik og drømte om at blive sygeplejerske. Jeg ville gerne arbejde med syge børn. Claus holdt seks ugers orlov, lige da Merle blev født. Vi var blevet enige om, at han skulle tage forskud på vores fælles orlov. Vi var begge lige fyldt 19 år, og vi havde ikke ligefrem planlagt, at vi skulle være forældre. Vi var lidt nervøse for, om vi kunne klare at få et barn. Derfor syntes vi også, at det var bedst, hvis Claus holdt orlov i lidt længere tid end de to uger, som mange fædre nøjes med at tage. Lige inden Claus skulle starte igen efter sin orlov, søgte jeg et job som pædagogmedhjælper i en børnehave, som først skulle åbne godt et halvt år senere. Jeg ville gerne prøve at arbejde med børn for at se, om det var mig. Jeg var så heldig at få jobbet, og jeg glædede mig til at skulle starte. Vi var begge enige om, at Merle ikke skulle i vuggestue, før hun var omkring et år. Jeg ville gerne starte på mit nye arbejde, når børnehaven åbnede, men så ville jeg også have brugt al orloven på nær to uger. Derfor blev vi enige om, at vi ville forlænge vores orlov med otte uger, så Claus kunne holde orlov ti uger i træk, når jeg startede på arbejde. Det betød selvfølgelig, at vi ikke fik så meget i dagpenge, men det var pengene værd. Jeg havde det godt med at starte på arbejde og vide, at Merle havde det trygt og godt sammen med sin far. Og jeg tror faktisk også, at det var godt for Claus at få lidt tid alene med Merle. For det var klart ham, som var mest bange for, at vi ikke var parate til at få et barn

16 16 eksempel 4 Vi skiftedes til at passe Frederik Fra Frederik var seks måneder, og til han blev 10 1 /2 måned, passede Kirsten og Søren ham på skift. Først tog Søren otte ugers orlov, så tog Kirsten fire uger, og til sidst tog Søren ti uger. Det var også Søren, som kørte Frederik ind i vuggestuen. Jeg ville på ingen måde gå hjemme i et helt år. Da vi fik Amalie for snart fire år siden, gik jeg hjemme i 14 måneder. Det var alt for lang tid. Jeg havde meget svært ved at komme i gang med arbejdet igen, og Amalie var svær at få kørt ind i vuggestuen. Jeg tror, det skyldtes, at hun havde gået op ad mig for længe, og så er jeg nok lidt af en hønemor. Søren og jeg har denne gang været enige om, at jeg skulle hurtigere tilbage på arbejdet. Søren tog heller ikke noget barselsorlov sidst ud over de to uger, da Amalie blev født. Han har flere gange sagt, at han har fortrudt, at han ikke havde en mere sammenhængende tid sammen med hende. Så da vi en aften begyndte at snakke om, hvor lang tid jeg skulle være på barsel, blev vi ret hurtigt enige om, at jeg skulle begynde på arbejde, når Frederik blev seks måneder. Og at Søren derefter skulle holde orlov i 22 uger. Søren er IT-konsulent, og da vi fik Amalie, syntes han ikke, at han kunne være væk fra arbejdet i en længere periode. Men tiderne har ændret sig lidt de sidste par år, og faktisk har flere af Sørens kolleger holdt orlov siden. Det smitter nok lidt af. Et par dage inden jeg skulle ind og tale med min chef om, hvornår jeg ville komme tilbage til frisørsalonen, fortalte Søren mig om den her konference i Tyskland, som han enormt gerne ville være med til at arrangere. Problemet var bare, at konferencen løb af stablen midt i den periode, hvor vi havde planlagt, at Søren skulle tage orlov. Forløb i uger Kirsten Søren 2 Jeg kunne mærke på Søren, at konferencen betød meget for ham, så vi talte om, at hvis det var muligt, så skulle jeg som oprindeligt planlagt starte efter seks måneder. Men i stedet for at Søren tog alle 22 uger, så holdt han først to månefødsel

17 eksempel 4 17 ders orlov for så at vende tilbage på arbejdet i fire uger. De uger skulle han så bruge på konferencen. Når den var vel overstået, skulle han tage de sidste ti ugers orlov. Vi blev enige om at sove på ideen om at skiftes til at holde orlov, og så ville jeg lige vende det med min chef. Bare for god ordens skyld. Jeg synes, det var en god løsning, vi fandt frem til. Det betød i hvert fald også, at jeg fik nemmere ved at komme i gang igen. Jeg vidste, at jeg i første omgang kun skulle være på arbejde i to måneder, og at jeg så fik endnu en måned sammen med Frederik. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var det vist meget godt, at det var Søren og ikke mig, som kørte Frederik ind i vuggestuen. Det gik uden skrig og skrål

18 18 eksempel 5 Peter holdt orlov i 34 uger Katrine ville gerne i gang med sit sidste år på pædagoguddannelsen. Derfor valgte hun og Peter, at han tog al den orlov, han kunne få. Jeg var ikke ligefrem populær, da jeg fortalte min chef, at jeg ville holde 32 ugers orlov ud over de to uger, som jeg holdt, da Sofie blev født. Men efterhånden vænnede både min chef og mine kolleger sig til tanken om, at jeg skulle have orlov. I starten havde jeg også selv lidt svært ved at se mig selv som hjemmegående. Mens Katrine var gravid, kunne hun ikke rigtig finde ud af, om hun skulle gå i gang med det sidste år af sin pædagoguddannelse blot 3 1 /2 måned efter, at hun havde født, eller om hun skulle vente yderligere et år. Men hun kunne ikke helt forlige sig med tanken om at gå hjemme i over 15 måneder. På den anden side havde hun også svært ved at beslutte sig, inden hun overhovedet havde født og prøvet at gå hjemme. Vi undersøgte også mulighederne for at få passet et barn på knap fire måneder. Vi fandt frem til, at vi enten skulle ansætte en au pair, eller også skulle jeg tage orlov. Efterhånden som jeg blev mere og mere varm på ideen om, at jeg skulle tage barselsorlov, blev jeg lidt bange for, at Katrine alligevel ville vælge at udskyde sit sidste studieår. Det virkede som om, at hun nød at være derhjemme med Sofie. Jeg ville ikke presse hende til at gå i gang. Det var hende, som skulle beslutte, om hun vil trappe amningen ned og overlade Sofie og sutteflaskerne til mig. Jeg sagde dog jævnligt til hende, at jeg gerne ville tage orlov, hvis hun ville i gang. Hun skulle i hvert fald ikke bekymre sig om, hvem der skulle passe Sofie. Katrine havde endnu ikke besluttet sig for, hvad hun ville, da Sofie var knap to måneder. Og hvis jeg skulle tage barselsorloven, skulle jeg nå at orientere min chef om det, inden Sofie blev otte uger. Så en aften tog jeg emnet op, og Katrine var rimelig afklaret. Hun ville i gang med studierne og glædede sig til, at jeg skulle gå hjemme og varte dem begge op. Hun syntes dog, at jeg skulle tage fire uger af min orlov sammen med hende, inden hun gik i gang med studierne. Forløb i uger Katrine 4 14 Peter 2 fødsel

19 eksempel 5 19 Det er den bedste beslutning, vi nogensinde har truffet. Først havde jeg en måned sammen med både Katrine og Sofie. Og derefter havde jeg syv pragtfulde måneder alene sammen med Sofie. 32

20 20 eksempel 6 Pia startede gradvist på arbejde Pia og Jesper har tre børn. Kasper på 6 år, Laura på 3 år og Anna på 1 år. For at få hverdagen til at hænge sammen besluttede de, at Pia skulle begynde på arbejde på nedsat tid. Forløb i uger Pia Jesper 2 fødsel

21 eksempel 6 21 Både da vi fik Kasper og Laura, var jeg efter seks måneder godt træt af bleer og amning. Jeg kunne næsten ikke vente med at komme i gang med at arbejde igen. Og begge gange var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville tilbage på fuld tid. Med Anna besluttede vi, at jeg skulle begynde på deltid. Det var slet ikke inde i overvejelserne, at jeg skulle holde orlov i et helt år. Jesper kender mig godt nok til at vide, at jeg ville komme til at kede mig. Med tre børn kunne jeg godt se, at hvis vores hverdage skulle hænge sammen, så var det en meget god investering, hvis jeg i starten arbejdede på deltid. Jeg begyndte også først på arbejde igen, da Anna var otte måneder. Jeg havde ikke helt den samme lyst til at vende tilbage, som de andre gange. Jeg havde svært ved at forlade Anna. Måske fordi jeg vidste, at vi ikke skulle have flere børn. Ja, det er bare med at nyde hende, så længe hun er lille, for jeg kan jo se med de andre, at det går meget stærkt. Vi regnede lidt på det og fandt frem til, at hvis jeg i mine sidste 14 ugers orlov arbejdede 23 timer om ugen, så kunne jeg forlænge min orlov med 23 uger. Så i stedet for at have 14 uger derhjemme, valgte jeg at tage 37 uger, hvor jeg kun arbejdede i 23 timer om ugen. Min chef var heldigvis med på ideen. Han har selv to små børn, så han kan godt sætte sig ind i, at tre små børn tager endnu mere tid. Det er efterhånden tre uger siden, at min orlov sluttede, og jeg startede på fuld tid. Og det er hårdt. Jeg har åbenbart vænnet mig til at møde lidt senere end de andre og gå hjem lidt tidligere. Børnene har også svært ved at komme ind i den nye rytme. Det er ikke så meget Anna, men mere de store, som har reageret på, at vi nu først henter dem efter kl. 16. Jesper og jeg overvejer meget kraftigt, om én af os skal gå lidt ned i tid, så længe børnene er små. Vi giver det lige et par måneder mere. Hvis du havde spurgt os for et år siden, så havde vi svoret, at vi aldrig ville gå ned i tid. Men prisen for at være på fuld tid er høj. Det er stressende at nå det hele. 37 (arbejder 23 timer om ugen)

22 22 eksempel 7 Rikke forlængede sin orlov med 14 uger Rikke arbejder i Told og Skat og fik fuld løn i det første halve år, hun var på barsel. Rikke og Thomas syntes derfor, at de havde råd til, at Rikke forlængede sin orlov med 14 uger. Magnus havde kolik i fem måneder. Det var enormt opslidende for både Thomas og mig. Heldigvis havde vi valgt, at Thomas skulle holde fem ugers barselsorlov, fra vi kom hjem fra sygehuset. Magnus kolik startede allerede, da han var to uger. På det tidspunkt var jeg stadig meget træt efter fødslen og sov også meget dårligt om natten. Jeg vågnede ved den mindste lyd fra Magnus. Hvis Thomas var startet på arbejde på det tidspunkt, var jeg brudt sammen. Vi brugte de tre uger, fra Magnus kolik startede, og Thomas igen skulle på arbejde, på at lære at tackle kolikken. Thomas tog gerne nogle lange gåture alene med ham i bæreselen, så jeg kunne få lidt søvn. Da Thomas begyndte på arbejde, havde jeg meget svært ved at finde overskud til Magnus. Jeg sov næsten aldrig mere end et par timer ad gangen. Jeg lod som regel Thomas få sin nattesøvn, for han skulle jo trods alt på arbejde. Inden jeg gik på barsel, havde min chef og jeg talt lidt om, at jeg skulle tage otte måneders orlov. Men da Magnus var otte uger, og jeg skulle give min chef endelig besked, kunne jeg ikke overskue noget som helst - og slet ikke, hvornår jeg ville tilbage på arbejde. Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde. Hvordan skulle jeg klare det, når jeg aldrig sov? På det tidspunkt havde jeg kun én ting i hovedet. Jeg ville holde så meget orlov som overhovedet muligt. Thomas havde allerede foreslået, at jeg kunne vælge at forlænge min orlov med enten otte eller 14 uger. Han kunne godt mærke på mig, at jeg havde brug for at få mere tid med Magnus. Det betød selvfølgelig, at jeg ikke fik så meget i dagpenge, men det havde vi råd til. Vi bor i en ret billig lejlighed. Forløb i uger Rikke 4 14 Thomas fødsel 2 3

23 eksempel 7 23 Min chef kunne godt se på mig, at jeg var kørt sur i det hele. Det var faktisk ham, som foreslog, at jeg skulle forlænge min orlov med 14 uger. Han gjorde mig dog opmærksom på, at jeg først skulle holde den forlængede orlov, når jeg ikke længere fik fuld løn fra Told og Skat. Han forsøgte at forklare mig, at det hang sammen med, at han ellers ikke kunne få fuld dagpengerefusion. Den dag forstod jeg overhovedet ikke, hvad han talte om. Jeg sagde bare ja til det hele. Thomas havde jo taget tre af vores fælles 32 ugers orlov, så når jeg forlængede min orlov med 14 uger, ville Magnus blive godt 13 måneder, inden han skulle i dagpleje. Jeg følte, at min barsel først startede, da Magnus kolik holdt op. På det tidspunkt var jeg utrolig lettet over, at jeg havde endnu otte måneder sammen med ham. Tiden blev aldrig lang for mig. Jeg nød at være derhjemme og se Magnus udvikle sig. 43

24 24 eksempel 8 Nina og Lars har udskudt 21 ugers orlov Nina begyndte på arbejde efter 25 ugers orlov. Lars holdt to uger, da Julius blev født. De følte begge, at de ikke havde tid til at holde ret meget orlov. Så i stedet for at holde en lang orlov valgte de begge at udskyde noget af orloven. Julius var nøje planlagt, men vi havde ikke helt planlagt, at vi begge fik nyt arbejde, mens Nina var gravid. Vi søgte som sådan ikke nye udfordringer, men lige pludselig fik vi begge et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Nina havde egentlig regnet med, at hun ville gå hjemme i otte eller ni måneder, men et spændende projekt trak så meget, at hun allerede startede igen efter knap et halvt år. Det passede meget godt med, at hun på det tidspunkt havde trappet amningen ned. Julius kunne ikke længere blive mæt af hendes mælk. Projektet, Nina skulle deltage i, varede i tre måneder. Ninas chef gik med til en aftale om, at hun udskød 13 uger af sin orlov, som hun så holdt, da projektet var færdigt. Vi kunne godt få en vuggestueplads til Julius, men min mor, som lige var gået på pension, ville også gerne passe ham. Vi syntes, det var synd for Julius, hvis han først skulle køres ind i vuggestuen for derefter at blive taget ud igen. Nina holdt fast i, at hun ville holde orlov igen, og at hun ville have ham derhjemme hele dagen. Julius og min mor hyggede sig gevaldigt. Og det var jo en blid start for både Nina og jeg, at vi bare skulle tænke på os selv om morgenen. Min mor kom og gav Julius havregrød og tøj på. Vi turde slet ikke tænke på, hvordan vi skulle have nået at komme ud af døren til tiden, hvis vi også skulle have haft Julius med. Jeg var i gang med et længerevarende projekt på mit arbejde, så jeg kunne ikke rigtig tage noget orlov udover de to uger, som jeg holdt, da Nina og Julius kom hjem fra sygehuset. Men jeg syntes, at vi lige så godt kunne bruge den orlov, vi nu en gang havde til rådighed. Derfor meddelte jeg min chef, at jeg udskød otte Forløb i uger Nina Lars 2 fødsel

25 eksempel 8 25 uger for at holde dem senere. Måske når Julius skal begynde i børnehave eller børnehaveklasse. Det kommer lidt an på min arbejdssituation. Og så vil jeg heller ikke afvise, at vi skal have et barn mere. Det er nu meget rart at have lidt orlov til gode. Selvom mange af vores venner ikke tror på, at jeg vil tage orloven, så holder jeg fast i, at jeg ikke vil gå glip af den oplevelse. Jeg kan jo se, hvordan Nina har ændret holdning, efter at hun har gået hjemme med Julius. Jeg havde aldrig troet, at hun ville tage orlov igen, efter at hun først var vendt tilbage til arbejdet. 13 8

26 26 kalender Jan. Feb. Mar. Apr. Ma j Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec (29)* (29)* indtræffer kun hvert 4. år ( )

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Barselspjece 6/25/06 21:49 Side 1 Tillykke far En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Indhold Forord... side 3 Loven... side 5 Ole Lundbøll, 55 år, far til søn på 33 år og en på halvandet

Læs mere

Elefantens vuggevise. CD Booklet(121x120) 22/02/05 12:37 Side 1. plus alt det du skal vide om fædre og barsel

Elefantens vuggevise. CD Booklet(121x120) 22/02/05 12:37 Side 1. plus alt det du skal vide om fædre og barsel CD Booklet(121x120) 22/02/05 12:37 Side 1 Elefantens vuggevise plus alt det du skal vide om fædre og barsel ELEFANTENS VUGGEVISE Musik: Mogens Jermiin Nissen Tekst: Harald H. Lund Copyright (C) 1947 Musikforlaget

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

guide Sådan tackler du rollen som tvillingeforælder sider Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide Sådan tackler du rollen som tvillingeforælder sider Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan tackler du rollen som tvillingeforælder 10 sider INDHOLD I DETTE HÆFTE: Barsel fra helvede... 4 Guide: Sådan tackler du rollen som tvillingeforælder...

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere