Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel barselsorlov. Til forældre"

Transkript

1 Fleksibel barselsorlov Til forældre

2

3 ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I som forældre sammen med jeres barn kommer godt fra start med jeres nye tilværelse. Det er her, den fleksible barselsorlov kommer ind i billedet. Den kan hjælpe med at gøre hverdagen lidt nemmere. Den giver jer mulighed for at give jeres barn en nænsom start på livet. Den giver jer begge frihed og fleksibilitet til at tilrettelægge jeres hverdag og kombinere et aktivt arbejdsliv med et godt familieliv. Barselsorloven er særlig fleksibel for jer, som gerne vil vende tilbage til arbejdet efter for eksempel seks eller otte måneders orlov og gemme resten af orloven, til jeres barn er blevet lidt ældre. Eller for jer, som ønsker at dele orloven eller starte på arbejde på nedsat tid og dermed forlænge orloven. Meget kan lade sig gøre med den fleksible barselsorlov. Meget mere end man skulle tro. Det viser de otte historier fra hverdagen, som I kan læse her. Forhåbentlig kan eksemplerne inspirere jer og fungere som vejviser for, hvordan I kan sammensætte orloven, så den lige præcis passer til jeres familie. Med venlig hilsen Claus Hjort Frederiksen Beskæftigelsesminister Henriette Kjær Minister for ligestilling

4 4 grundprincipperne Jeres barselsorlov Hvor længe kan I holde orlov og få dagpenge? Som forældre kan I tilsammen holde orlov i 52 uger med dagpenge. I har dog ret til at holde orlov i 84 uger, men i de sidste 32 uger har I ikke ret til dagpenge. Som mor kan du få dagpenge i 4 uger før fødslen, hvis du tager orlov fra dit arbejde. Efter fødslen kan du få dagpenge i 14 uger. Som far kan du holde orlov og modtage dagpenge i 2 uger lige umiddelbart efter fødslen. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at du holder de 2 ugers orlov senere. Men du skal holde dem inden for de første 14 uger efter fødslen. Foruden moderens 14 uger og faderens 2 uger efter fødslen kan I holde orlov og samtidig modtage dagpenge i samlet 32 uger. fødsel mor far (tilsammen) Hvor fleksibel er barselsorloven? Som forældre kan I frit dele perioden på 32 uger mellem jer, hvis I holder orloven, inden jeres barn fylder 46 uger. Som far kan du godt tage forskud på de 32 uger, selvom jeres barn endnu ikke er fyldt 14 uger. Se for eksempel, hvordan Peter og Katrine valgte at fordele deres orlov (eksempel 5). I kan vælge at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger. Det kræver ikke accept fra jeres arbejdsgivere. Den forlængede periode kan I også frit fordele imellem jer. I skal dog være opmærksomme på, at jeres dagpenge sættes ned, hvis I forlænger orloven. I modtager derfor et beløb, der svarer til dagpenge i 32 uger. Se for eksempel, hvordan Claus og Camilla samt Thomas og Rikke tilrettelagde deres orlov (eksempel 3+7).

5 grundprincipperne 5 Husk: Som kommende mor skal du senest 3 måneder før din termin fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Som kommende far skal du fortælle din arbejdsgiver senest 4 uger før orlovens start, hvornår du vil holde dine 2 ugers orlov. I skal senest 8 uger efter fødslen fortælle jeres arbejdsgivere, hvor meget orlov I vil holde, og hvornår I vil holde den. I skal søge om dagpenge fra kommunen senest 8 uger efter fødslen, hvis I ikke får løn fra jeres arbejdsgivere under orloven. Jeres dagpenge bliver sat ned, hvis I vælger at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger. Hvis I har aftalt med jeres arbejdsgivere, at I vil forlænge eller udskyde jeres orlov, så gælder aftalen ikke, hvis I skifter job og får ny arbejdsgiver. I kan forlænge jeres orlov med dagpenge, hvis I delvist genoptager jeres arbejde. Jeres orlov bliver forlænget med den nedsatte tid, som I genoptager arbejdet med. Det kræver dog, at I har aftalt det med jeres arbejdsgivere. I kan genoptage jeres arbejde delvist på et hvilket som helst tidspunkt under barselsorloven. Se for eksempel, hvordan Pia valgte at genoptage sit arbejde under orloven (eksempel 6).

6 6 grundprincipperne En af jer kan vælge at udskyde mellem 8 og 13 uger af jeres orlov. Det kræver ikke jeres arbejdsgiveres accept. I skal dog være opmærksomme på, at den udskudte orlov skal holdes i sammenhæng, og inden jeres barn fylder 9 år. Se hvorfor Niels og Britta samt Lars og Nina valgte at udskyde deres orlov (eksempel 2+8). Hvis I aftaler det med jeres arbejdsgivere, kan I begge udskyde op til 32 uger af jeres orlov. I har dog alene ret til dagpenge i sammenlagt 32 uger. Den orlov, I vælger at vente med at holde til senere, kan I holde drypvis, indtil jeres barn er 9 år. Se for eksempel, hvordan Anders og Susanne samt Lars og Nina har valgt at udskyde deres orlov (eksempel 1+8). Hvis I er ledige, skal I være opmærksomme på, at I ikke kan holde barselsorlov helt så fleksibelt. I kan for eksempel kun forlænge jeres orlov med 8 uger og ikke med 14 uger. I bør derfor kontakte enten jeres a-kasse eller jeres kommune for at få nærmere oplysninger. Så meget orlov har I ret til: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles Samlet * * ** ** * I vælger at forlænge orloven med 8 uger. ** I vælger at forlænge orloven med 14 uger. Så meget orlov kan I få med dagpenge: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles Samlet * * 66 * Hvis I vælger at forlænge jeres orlov med enten 8 eller 14 uger til 40 eller uger, nedsættes jeres dagpenge, så det samlede beløb for de 40 eller 46 uger... svarer til det beløb, I ville få i de 32 uger.

7 grundprincipperne 7 Hvem skal have besked og hvornår? Som kommende mor skal du senest 3 måneder før din termin fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. Som kommende far skal du underrette din arbejdsgiver senest 4 uger før orlovens start om, hvornår du vil holde dine 2 ugers barselsorlov. I skal senest 8 uger efter fødslen orientere jeres arbejdsgivere om, hvornår I kommer tilbage på arbejdet og om, hvordan I fordeler de 32 uger imellem jer. Hvis I ønsker at forlænge jeres orlov eller udskyde noget af orloven, skal jeres arbejdsgivere samtidig have besked om det. I skal give jeres arbejdsgivere besked mindst 16 uger før, I vil holde den udskudte orlov. Hvis I ikke modtager løn under barsel, skal I søge om dagpenge fra kommunen senest 8 uger efter fødslen. Hvis I begynder på barselsorloven på et senere tidspunkt, er fristen for at søge dagpenge senest 8 uger efter den første dag, I ikke er på arbejde. I kan på et hvilket som helst tidspunkt i jeres orlov beslutte jer for at genoptage arbejdet på nedsat tid og dermed forlænge jeres barselsorlov med dagpenge. Som mor skal du dog holde orlov de første 2 uger efter fødslen. I de perioder, hvor I modtager løn under barsel, kan jeres arbejdsgivere få refunderet barselsdagpengene. For at sikre at jeres arbejdsgivere får refunderet alle barselsdagpengene, bør I først meddele jeres kommune, at I ønsker at forlænge jeres barselsorlov, når I ikke længere modtager løn fra jeres arbejdsgivere.

8 8 grundprincipperne Hvem har ret til barselsdagpenge, og hvordan beregnes dagpengesatsen? I kan kun modtage barselsdagpenge, hvis I, inden I går på orlov, har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 13 uger og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Er I ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge, har I også ret til barselsdagpenge, når I er på orlov. Dagpengesatsen under barsel beregnes på grundlag af jeres timeløn og jeres timeantal. Der er dog fastsat et maksimumbeløb pr. uge. I kan kontakte jeres kommune, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål om, hvordan jeres dagpenge bliver beregnet. Hvad gælder, hvis I får løn under barsel? Hvis I får udbetalt fuld løn i perioder under orloven, modtager I ikke samtidig dagpenge. Hvis I har ret til løn i en periode under orloven, bør I kontakte jeres arbejdsgivere eller faglige organisationer for at høre nærmere om betingelserne. Se hvordan Rikke og Thomas planlagde deres barsel med fuld løn (eksempel 7). Hvad med ferie? Det er muligt at kombinere barsel og ferie. Til inspiration kan I læse om Anders og Susannes barselsorlov, hvor Susanne holdt ferie under orloven (eksempel 1). I kan finde flere oplysninger om mulighederne for at holde ferie under barselsorloven i Arbejdsdirektoratets vejledning om barsel og ferie. I kan finde vejledningen på Arbejdsdirektoratets hjemmeside på adressen

9 grundprincipperne 9 Hvad gælder, hvis I rejser til udlandet? I kan som udgangspunkt tage jeres barselsdagpenge med til et andet EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein. I bør dog kontakte jeres kommune for at få nærmere vejledning. I kan også modtage barselsdagpenge, hvis I arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein. Har I bopæl i Danmark, men arbejder i et andet EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein, er I omfattet af dette lands lovgivning. Dermed har I ikke ret til barselsdagpenge fra Danmark. I kan kontakte jeres kommune, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål om barselsreglerne.

10 10 eksempel 1 Anders og Susanne havde ikke råd til at forlænge orloven Susanne valgte at holde en stor del af sin ferie og afspadsering, inden hun begyndte på arbejde igen efter godt ni måneder derhjemme. Anders holdt derefter orlov, indtil de fik den vuggestueplads, de gerne ville have. Forløb i uger Susanne 4 14 Anders 2 fødsel

11 eksempel 1 11 Susanne gik hjemme med Emma i 41 uger. Vi havde egentlig regnet med, at Susanne skulle i gang med arbejdet tidligere, men vi kunne ikke få plads i den integrerede institution, hvor Emmas bror Jonas også går, før Emma blev et år. Vi fik allerede plads til Jonas, da han var syv måneder, men institutionen er siden blevet vældig populær. Vi var selv meget glade for vuggestuen, da Jonas gik der. Han er netop begyndt i børnehaven. Vi har ikke nogen bil, så vi afleverer børnene på cykel. Derfor var det mere besværligt, hvis de ikke gik det samme sted. Vi syntes også, at det var bedst for Emma. Hun har altid været med, når vi hentede Jonas, så hun kendte både vuggestuen og pædagogerne. Susanne ville ikke være væk fra sit arbejde i et helt år. Men det passede også mig fint, at jeg skulle tage orlov i tre måneder. Jeg holdt kun fire ugers orlov med Jonas, og det var for kort tid. Jeg så frem til mine tre måneders orlov. Også fordi vi købte nyt hus to måneder før, vi fik Emma, og jeg ville gerne gøre lidt mere ved huset. Vi nåede langt med huset, inden Emma kom til verden. Men siden havde vi nok at gøre med to små børn. For at få det hele til at gå op - ikke mindst økonomisk - holdt vi begge så meget ferie som muligt, inden Emma skulle begynde i vuggestue. Susanne fik fuld løn i 24 uger, og vi kunne godt mærke på vores økonomi, da hun efter de 24 uger fik dagpenge i 12 uger. Hun valgte derfor at holde fem ugers ferie, inden jeg startede på den orlov, som jeg havde udskudt efter aftale med min chef. Jeg valgte at holde to ugers ferie midt i min orlov. Så med sammenlagt syv ugers ferie kom det til at passe med, at vi kunne holde fri, indtil Emma fik plads i vuggestuen. Vi slap derfor for, at én af os skulle forlænge orloven og dermed gå ned i dagpenge. Jeg satte stor pris på de tre måneder, jeg gik hjemme. Men jeg kunne heller ikke forestille mig at gå hjemme i længere tid. Ikke fordi jeg kedede mig - det gør man vist aldrig med små børn. Jeg tror også, at jeg ville have haft svært ved at undvære mit arbejde i længere tid (ferie) 6 2 ( ferie) 4

12 12 eksempel 2 Niels holder resten af orloven, når Mathias bliver to år Niels og Britta har nøje sammensat deres barselsorlov. Niels har valgt at udskyde 10 uger af orloven, som han vil holde, når Mathias fylder to år. Britta havde helt fra starten meldt ud, at hun ikke ville gå hjemme et helt år. Derfor så jeg chancen for også at tage lidt orlov. I starten var vi dog lidt uenige om, hvornår jeg skulle holde min orlov. I september gik jeg i gang med en 2-årig HD-uddannelse i Organisation. Jeg arbejder som kemiingeniør i en større medicinalvirksomhed og blev sidste år leder af laboratoriet med fem medarbejdere. Så jeg syntes, det var oplagt, at jeg lærte lidt mere om personalepolitik. Studiet begyndte heldigvis først, da Mathias var tre måneder. Og da var han allerede meget bedre til at sove om natten. For at få lidt mere tid sammen med Mathias, inden jeg startede på uddannelsen, valgte jeg at holde orlov i de første fire uger efter, at Britta og Mathias kom hjem fra sygehuset. Og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg valgte at tage forskud på vores fælles orlov, så jeg fik sammenlagt fire ugers orlov. De første to uger gik med at få besøg af familie og venner, og så var det rart at have to uger til at finde den daglige rytme og lære Mathias at kende. Britta nød at gå hjemme, men efter 34 ugers orlov glædede hun sig også til at komme tilbage på arbejde. Hun vendte tilbage til jobbet lige efter jul, hvor Mathias var fyldt otte måneder. Helt fra starten planlagde vi, at jeg skulle holde resten af vores barselsorlov. Jeg kan aldrig helt huske det, men jeg mener, at vi har ti uger tilbage. Vi har lavet et lille skema, så vi har styr på, hvor meget vi har tilbage. Forløb i uger Britta 4 14 Niels 2 fødsel 2

13 eksempel 2 13 I starten så Britta gerne, at jeg holdt mine ti ugers orlov lige efter hendes orlov. Og det havde vi også besluttet, indtil nogle af vores venner gjorde os opmærksomme på, at jeg kunne udskyde de ti uger til senere. Britta argumenterede en del for, at jeg skulle holde min orlov umiddelbart efter hendes, for så ville Mathias blive det ældre, inden han skulle i vuggestue. På den anden side var jeg bange for, at jeg ikke ville kunne nyde min barsel nok, fordi jeg samtidig skulle passe mine studier. Til sidst blev vi enige om, at jeg skulle vente med at holde min orlov, til mine studier var vel overstået. Jeg må indrømme, at jeg virkelig ser frem til at være sammen med Mathias i ti uger, når han bliver to år. Så skal vi rigtig spille fodbold i haven. Lige nu synes jeg godt nok, at der er længe til

14 14 eksempel 3 Camilla gik hjemme hos Merle i ni måneder Camilla havde ikke noget job, da hun gik på barselsorlov. Da Merle var halvanden måned, fik Camilla arbejde som pædagogmedhjælper i en nystartet børnehave. Hun begyndte først, da Merle var 40 uger. Claus overtog børnepasningen. Forløb i uger Camilla 4 14 Claus 2 fødsel 4

15 eksempel 3 15 Jeg havde haft lidt småjob rundt omkring: Jeg arbejdede i receptionen på et hotel her i byen, i nogle tøjbutikker, og jeg gjorde rent. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ville, inden jeg blev gravid. Og tre måneder før jeg skulle føde, orkede jeg ikke længere at arbejde, så jeg sagde mit arbejde op. Claus syntes, det var en dårlig idé, specielt fordi han også selv arbejdede der. Men han kunne heller ikke sætte sig ind i, at jeg var dødtræt og bare ikke gad at arbejde i en tøjbutik længere. Jeg gik og drømte om at blive sygeplejerske. Jeg ville gerne arbejde med syge børn. Claus holdt seks ugers orlov, lige da Merle blev født. Vi var blevet enige om, at han skulle tage forskud på vores fælles orlov. Vi var begge lige fyldt 19 år, og vi havde ikke ligefrem planlagt, at vi skulle være forældre. Vi var lidt nervøse for, om vi kunne klare at få et barn. Derfor syntes vi også, at det var bedst, hvis Claus holdt orlov i lidt længere tid end de to uger, som mange fædre nøjes med at tage. Lige inden Claus skulle starte igen efter sin orlov, søgte jeg et job som pædagogmedhjælper i en børnehave, som først skulle åbne godt et halvt år senere. Jeg ville gerne prøve at arbejde med børn for at se, om det var mig. Jeg var så heldig at få jobbet, og jeg glædede mig til at skulle starte. Vi var begge enige om, at Merle ikke skulle i vuggestue, før hun var omkring et år. Jeg ville gerne starte på mit nye arbejde, når børnehaven åbnede, men så ville jeg også have brugt al orloven på nær to uger. Derfor blev vi enige om, at vi ville forlænge vores orlov med otte uger, så Claus kunne holde orlov ti uger i træk, når jeg startede på arbejde. Det betød selvfølgelig, at vi ikke fik så meget i dagpenge, men det var pengene værd. Jeg havde det godt med at starte på arbejde og vide, at Merle havde det trygt og godt sammen med sin far. Og jeg tror faktisk også, at det var godt for Claus at få lidt tid alene med Merle. For det var klart ham, som var mest bange for, at vi ikke var parate til at få et barn

16 16 eksempel 4 Vi skiftedes til at passe Frederik Fra Frederik var seks måneder, og til han blev 10 1 /2 måned, passede Kirsten og Søren ham på skift. Først tog Søren otte ugers orlov, så tog Kirsten fire uger, og til sidst tog Søren ti uger. Det var også Søren, som kørte Frederik ind i vuggestuen. Jeg ville på ingen måde gå hjemme i et helt år. Da vi fik Amalie for snart fire år siden, gik jeg hjemme i 14 måneder. Det var alt for lang tid. Jeg havde meget svært ved at komme i gang med arbejdet igen, og Amalie var svær at få kørt ind i vuggestuen. Jeg tror, det skyldtes, at hun havde gået op ad mig for længe, og så er jeg nok lidt af en hønemor. Søren og jeg har denne gang været enige om, at jeg skulle hurtigere tilbage på arbejdet. Søren tog heller ikke noget barselsorlov sidst ud over de to uger, da Amalie blev født. Han har flere gange sagt, at han har fortrudt, at han ikke havde en mere sammenhængende tid sammen med hende. Så da vi en aften begyndte at snakke om, hvor lang tid jeg skulle være på barsel, blev vi ret hurtigt enige om, at jeg skulle begynde på arbejde, når Frederik blev seks måneder. Og at Søren derefter skulle holde orlov i 22 uger. Søren er IT-konsulent, og da vi fik Amalie, syntes han ikke, at han kunne være væk fra arbejdet i en længere periode. Men tiderne har ændret sig lidt de sidste par år, og faktisk har flere af Sørens kolleger holdt orlov siden. Det smitter nok lidt af. Et par dage inden jeg skulle ind og tale med min chef om, hvornår jeg ville komme tilbage til frisørsalonen, fortalte Søren mig om den her konference i Tyskland, som han enormt gerne ville være med til at arrangere. Problemet var bare, at konferencen løb af stablen midt i den periode, hvor vi havde planlagt, at Søren skulle tage orlov. Forløb i uger Kirsten Søren 2 Jeg kunne mærke på Søren, at konferencen betød meget for ham, så vi talte om, at hvis det var muligt, så skulle jeg som oprindeligt planlagt starte efter seks måneder. Men i stedet for at Søren tog alle 22 uger, så holdt han først to månefødsel

17 eksempel 4 17 ders orlov for så at vende tilbage på arbejdet i fire uger. De uger skulle han så bruge på konferencen. Når den var vel overstået, skulle han tage de sidste ti ugers orlov. Vi blev enige om at sove på ideen om at skiftes til at holde orlov, og så ville jeg lige vende det med min chef. Bare for god ordens skyld. Jeg synes, det var en god løsning, vi fandt frem til. Det betød i hvert fald også, at jeg fik nemmere ved at komme i gang igen. Jeg vidste, at jeg i første omgang kun skulle være på arbejde i to måneder, og at jeg så fik endnu en måned sammen med Frederik. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var det vist meget godt, at det var Søren og ikke mig, som kørte Frederik ind i vuggestuen. Det gik uden skrig og skrål

18 18 eksempel 5 Peter holdt orlov i 34 uger Katrine ville gerne i gang med sit sidste år på pædagoguddannelsen. Derfor valgte hun og Peter, at han tog al den orlov, han kunne få. Jeg var ikke ligefrem populær, da jeg fortalte min chef, at jeg ville holde 32 ugers orlov ud over de to uger, som jeg holdt, da Sofie blev født. Men efterhånden vænnede både min chef og mine kolleger sig til tanken om, at jeg skulle have orlov. I starten havde jeg også selv lidt svært ved at se mig selv som hjemmegående. Mens Katrine var gravid, kunne hun ikke rigtig finde ud af, om hun skulle gå i gang med det sidste år af sin pædagoguddannelse blot 3 1 /2 måned efter, at hun havde født, eller om hun skulle vente yderligere et år. Men hun kunne ikke helt forlige sig med tanken om at gå hjemme i over 15 måneder. På den anden side havde hun også svært ved at beslutte sig, inden hun overhovedet havde født og prøvet at gå hjemme. Vi undersøgte også mulighederne for at få passet et barn på knap fire måneder. Vi fandt frem til, at vi enten skulle ansætte en au pair, eller også skulle jeg tage orlov. Efterhånden som jeg blev mere og mere varm på ideen om, at jeg skulle tage barselsorlov, blev jeg lidt bange for, at Katrine alligevel ville vælge at udskyde sit sidste studieår. Det virkede som om, at hun nød at være derhjemme med Sofie. Jeg ville ikke presse hende til at gå i gang. Det var hende, som skulle beslutte, om hun vil trappe amningen ned og overlade Sofie og sutteflaskerne til mig. Jeg sagde dog jævnligt til hende, at jeg gerne ville tage orlov, hvis hun ville i gang. Hun skulle i hvert fald ikke bekymre sig om, hvem der skulle passe Sofie. Katrine havde endnu ikke besluttet sig for, hvad hun ville, da Sofie var knap to måneder. Og hvis jeg skulle tage barselsorloven, skulle jeg nå at orientere min chef om det, inden Sofie blev otte uger. Så en aften tog jeg emnet op, og Katrine var rimelig afklaret. Hun ville i gang med studierne og glædede sig til, at jeg skulle gå hjemme og varte dem begge op. Hun syntes dog, at jeg skulle tage fire uger af min orlov sammen med hende, inden hun gik i gang med studierne. Forløb i uger Katrine 4 14 Peter 2 fødsel

19 eksempel 5 19 Det er den bedste beslutning, vi nogensinde har truffet. Først havde jeg en måned sammen med både Katrine og Sofie. Og derefter havde jeg syv pragtfulde måneder alene sammen med Sofie. 32

20 20 eksempel 6 Pia startede gradvist på arbejde Pia og Jesper har tre børn. Kasper på 6 år, Laura på 3 år og Anna på 1 år. For at få hverdagen til at hænge sammen besluttede de, at Pia skulle begynde på arbejde på nedsat tid. Forløb i uger Pia Jesper 2 fødsel

21 eksempel 6 21 Både da vi fik Kasper og Laura, var jeg efter seks måneder godt træt af bleer og amning. Jeg kunne næsten ikke vente med at komme i gang med at arbejde igen. Og begge gange var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville tilbage på fuld tid. Med Anna besluttede vi, at jeg skulle begynde på deltid. Det var slet ikke inde i overvejelserne, at jeg skulle holde orlov i et helt år. Jesper kender mig godt nok til at vide, at jeg ville komme til at kede mig. Med tre børn kunne jeg godt se, at hvis vores hverdage skulle hænge sammen, så var det en meget god investering, hvis jeg i starten arbejdede på deltid. Jeg begyndte også først på arbejde igen, da Anna var otte måneder. Jeg havde ikke helt den samme lyst til at vende tilbage, som de andre gange. Jeg havde svært ved at forlade Anna. Måske fordi jeg vidste, at vi ikke skulle have flere børn. Ja, det er bare med at nyde hende, så længe hun er lille, for jeg kan jo se med de andre, at det går meget stærkt. Vi regnede lidt på det og fandt frem til, at hvis jeg i mine sidste 14 ugers orlov arbejdede 23 timer om ugen, så kunne jeg forlænge min orlov med 23 uger. Så i stedet for at have 14 uger derhjemme, valgte jeg at tage 37 uger, hvor jeg kun arbejdede i 23 timer om ugen. Min chef var heldigvis med på ideen. Han har selv to små børn, så han kan godt sætte sig ind i, at tre små børn tager endnu mere tid. Det er efterhånden tre uger siden, at min orlov sluttede, og jeg startede på fuld tid. Og det er hårdt. Jeg har åbenbart vænnet mig til at møde lidt senere end de andre og gå hjem lidt tidligere. Børnene har også svært ved at komme ind i den nye rytme. Det er ikke så meget Anna, men mere de store, som har reageret på, at vi nu først henter dem efter kl. 16. Jesper og jeg overvejer meget kraftigt, om én af os skal gå lidt ned i tid, så længe børnene er små. Vi giver det lige et par måneder mere. Hvis du havde spurgt os for et år siden, så havde vi svoret, at vi aldrig ville gå ned i tid. Men prisen for at være på fuld tid er høj. Det er stressende at nå det hele. 37 (arbejder 23 timer om ugen)

22 22 eksempel 7 Rikke forlængede sin orlov med 14 uger Rikke arbejder i Told og Skat og fik fuld løn i det første halve år, hun var på barsel. Rikke og Thomas syntes derfor, at de havde råd til, at Rikke forlængede sin orlov med 14 uger. Magnus havde kolik i fem måneder. Det var enormt opslidende for både Thomas og mig. Heldigvis havde vi valgt, at Thomas skulle holde fem ugers barselsorlov, fra vi kom hjem fra sygehuset. Magnus kolik startede allerede, da han var to uger. På det tidspunkt var jeg stadig meget træt efter fødslen og sov også meget dårligt om natten. Jeg vågnede ved den mindste lyd fra Magnus. Hvis Thomas var startet på arbejde på det tidspunkt, var jeg brudt sammen. Vi brugte de tre uger, fra Magnus kolik startede, og Thomas igen skulle på arbejde, på at lære at tackle kolikken. Thomas tog gerne nogle lange gåture alene med ham i bæreselen, så jeg kunne få lidt søvn. Da Thomas begyndte på arbejde, havde jeg meget svært ved at finde overskud til Magnus. Jeg sov næsten aldrig mere end et par timer ad gangen. Jeg lod som regel Thomas få sin nattesøvn, for han skulle jo trods alt på arbejde. Inden jeg gik på barsel, havde min chef og jeg talt lidt om, at jeg skulle tage otte måneders orlov. Men da Magnus var otte uger, og jeg skulle give min chef endelig besked, kunne jeg ikke overskue noget som helst - og slet ikke, hvornår jeg ville tilbage på arbejde. Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde. Hvordan skulle jeg klare det, når jeg aldrig sov? På det tidspunkt havde jeg kun én ting i hovedet. Jeg ville holde så meget orlov som overhovedet muligt. Thomas havde allerede foreslået, at jeg kunne vælge at forlænge min orlov med enten otte eller 14 uger. Han kunne godt mærke på mig, at jeg havde brug for at få mere tid med Magnus. Det betød selvfølgelig, at jeg ikke fik så meget i dagpenge, men det havde vi råd til. Vi bor i en ret billig lejlighed. Forløb i uger Rikke 4 14 Thomas fødsel 2 3

23 eksempel 7 23 Min chef kunne godt se på mig, at jeg var kørt sur i det hele. Det var faktisk ham, som foreslog, at jeg skulle forlænge min orlov med 14 uger. Han gjorde mig dog opmærksom på, at jeg først skulle holde den forlængede orlov, når jeg ikke længere fik fuld løn fra Told og Skat. Han forsøgte at forklare mig, at det hang sammen med, at han ellers ikke kunne få fuld dagpengerefusion. Den dag forstod jeg overhovedet ikke, hvad han talte om. Jeg sagde bare ja til det hele. Thomas havde jo taget tre af vores fælles 32 ugers orlov, så når jeg forlængede min orlov med 14 uger, ville Magnus blive godt 13 måneder, inden han skulle i dagpleje. Jeg følte, at min barsel først startede, da Magnus kolik holdt op. På det tidspunkt var jeg utrolig lettet over, at jeg havde endnu otte måneder sammen med ham. Tiden blev aldrig lang for mig. Jeg nød at være derhjemme og se Magnus udvikle sig. 43

24 24 eksempel 8 Nina og Lars har udskudt 21 ugers orlov Nina begyndte på arbejde efter 25 ugers orlov. Lars holdt to uger, da Julius blev født. De følte begge, at de ikke havde tid til at holde ret meget orlov. Så i stedet for at holde en lang orlov valgte de begge at udskyde noget af orloven. Julius var nøje planlagt, men vi havde ikke helt planlagt, at vi begge fik nyt arbejde, mens Nina var gravid. Vi søgte som sådan ikke nye udfordringer, men lige pludselig fik vi begge et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Nina havde egentlig regnet med, at hun ville gå hjemme i otte eller ni måneder, men et spændende projekt trak så meget, at hun allerede startede igen efter knap et halvt år. Det passede meget godt med, at hun på det tidspunkt havde trappet amningen ned. Julius kunne ikke længere blive mæt af hendes mælk. Projektet, Nina skulle deltage i, varede i tre måneder. Ninas chef gik med til en aftale om, at hun udskød 13 uger af sin orlov, som hun så holdt, da projektet var færdigt. Vi kunne godt få en vuggestueplads til Julius, men min mor, som lige var gået på pension, ville også gerne passe ham. Vi syntes, det var synd for Julius, hvis han først skulle køres ind i vuggestuen for derefter at blive taget ud igen. Nina holdt fast i, at hun ville holde orlov igen, og at hun ville have ham derhjemme hele dagen. Julius og min mor hyggede sig gevaldigt. Og det var jo en blid start for både Nina og jeg, at vi bare skulle tænke på os selv om morgenen. Min mor kom og gav Julius havregrød og tøj på. Vi turde slet ikke tænke på, hvordan vi skulle have nået at komme ud af døren til tiden, hvis vi også skulle have haft Julius med. Jeg var i gang med et længerevarende projekt på mit arbejde, så jeg kunne ikke rigtig tage noget orlov udover de to uger, som jeg holdt, da Nina og Julius kom hjem fra sygehuset. Men jeg syntes, at vi lige så godt kunne bruge den orlov, vi nu en gang havde til rådighed. Derfor meddelte jeg min chef, at jeg udskød otte Forløb i uger Nina Lars 2 fødsel

25 eksempel 8 25 uger for at holde dem senere. Måske når Julius skal begynde i børnehave eller børnehaveklasse. Det kommer lidt an på min arbejdssituation. Og så vil jeg heller ikke afvise, at vi skal have et barn mere. Det er nu meget rart at have lidt orlov til gode. Selvom mange af vores venner ikke tror på, at jeg vil tage orloven, så holder jeg fast i, at jeg ikke vil gå glip af den oplevelse. Jeg kan jo se, hvordan Nina har ændret holdning, efter at hun har gået hjemme med Julius. Jeg havde aldrig troet, at hun ville tage orlov igen, efter at hun først var vendt tilbage til arbejdet. 13 8

26 26 kalender Jan. Feb. Mar. Apr. Ma j Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec (29)* (29)* indtræffer kun hvert 4. år ( )

Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder

Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder Fleksibel barselsorlov Til virksomheder ministrenes forord 3 Kære arbejdsgiver Den fleksible barselsorlov giver nybagte familier mulighed for at tilrettelægge barselsorloven ud fra familiens individuelle

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Gør jeg det godt nok?

Gør jeg det godt nok? Gør jeg det godt nok? Mette, som er butiksassistent, bliver tit overset eller forstyrret af sin kollega, som overtager hendes kunder eller irettesætter hende, mens der er kunder i butikken. Det får Mette

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder Kapitel 4 Noget om køn og lidt om alder 1 19 En lærerig proces Uffe Er det ikke hårdt at have tvillinger? Nu kender jeg jo ikke andet, men øh jeg vil sige jo, selvfølgelig er det hårdt. Hvor gamle er de?

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

En lille familiesolstrålehistorie

En lille familiesolstrålehistorie Fra WWW.behinderte-eltern.de En lille familiesolstrålehistorie Også i Tyskland er det at være forælder med handicap både en uendelig glæde og et pokkers besvær. Katrin, der er spastiker, fortæller her

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Hold fast i drømmene og kæmp for dem

Hold fast i drømmene og kæmp for dem Hold fast i drømmene og kæmp for dem Som den første i sin familie valgte Lise Hansen som 52-årig at forlade Lolland og flytte til København. Det var ikke let, men hun ville til enhver tid gøre det igen.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Velkommen. Mødegang 5 Dagens program

Velkommen. Mødegang 5 Dagens program Velkommen Mødegang 5 Dagens program Velkomst og siden sidst Det nyfødte barns sanser og signaler Samspil med barnet Pause kl. ca. 17.15 17.35 Orlovsmuligheder Plejen af det nyfødte barn Tilbud fra regionen

Læs mere

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 En utrolig smuk dag Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Af Jane W. Schelde "Du må godt give slip,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Bella får hjælp til at gå i skole

Bella får hjælp til at gå i skole Bella får hjælp til at gå i skole Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Titelblad Bella får hjælp til at gå i skole Skrevet af : Rikke og Jan Have Odgaard Forlag : JHOconsult 997731 ISBN: 978-87-997731-2-1

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

23 år og diagnosen fibromyalgi

23 år og diagnosen fibromyalgi 23 år og diagnosen fibromyalgi Et ungt menneske, der får stillet diagnosen fibromyalgi, har nogle helt specielle problemstillinger. fibromyalg.dk har interviewet Helle Ovesen om det at være ung med diagnosen

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom?

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Til søskende Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Der findes tusindvis af syndromer, som påvirker folk på mange forskellige måder. Nogle bliver man De, der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere