Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor"

Transkript

1 Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage

2 ...en grøn piximanual til inspiration for beboere og beboerrepræsentanter Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården Status på miljøpolitikken På repræsentantskabsmødet i 2011 blev der vedtaget en overordnet miljøpolitik for Ringgården. Miljøpolitikken indeholder en række målsætninger om at gøre Ringgården endnu grønnere, når vi bygger nyt, når vi renoverer og ikke mindst i den daglige drift og vedligehold. Miljøudvalget har efterfølgende udarbejdet en handlingsplan for , der skal konkretisere den overordnede miljøpolitik med igangværende og nye projekter og initiativer. I det følgende vil jeg gøre en status på udvalgte elementer i handlingsplanen. Igangværende projekter ICE-WISH er et EU-projekt, som Ringgårdens afd. 5 er inviteret til at deltage i. Projektet går ud på at sætte fokus på forbruget af vand, varme og el. Målet er at vise, at forbruget kan nedsættes ved alene at sætte fokus på energiforbrug og energirigtig adfærd. Før projektet kan skydes endeligt i gang, skal der installeres et avanceret målerudstyr i de berørte lejligheder, og det har trukket lidt ud. Men efter planen vil det være en realitet lige efter sommerferien. Beboerne i Ringgårdens nyeste afdeling afd. 32 vedtog på det stiftende afdelingsmøde et forslag om en spændende model til etablering af solcelleanlæg. Anlægget finansieres af et lokalt energiselskab uden at det koster beboerne en krone. Gælden afbetales med den elektricitet, som anlægget producerer og beboerne fortsætter med at betale for deres elforbrug. Dog til en pris der er fastfrosset i hele tilbagebetalingsperioden. Når anlægget er tilbagebetalt efter ca. 10 år er det afdelingens ejendom og beboerne scorer hele gevinsten ved solenergi. Dette er en model som også med fordel kan anvendes i andre afdelinger, selvom det måske lyder for godt til at være sandt. Og det er det måske også, for der er klumper i grøn energi, når det gælder almene boligafdelinger. Lovgivningen er nemlig temmelig modsætningsfyldt på dette område. Eksempelvis betyder reglerne om, at den enkelte forbruger skal have ret til selv at vælge el-leverandør, at det strider mod reglerne om, at et beboerflertal på et afdelingsmøde kan beslutte store fælles projekter. Men hvis ikke alle beboerne går med på afdelingsmødets beslutning skrider hele grundlaget for afbetalingsmodellen. Vi arbejder dog på, om vi kan løse dette tilsyneladende uløselige dilemma, og i den forbindelse har direktør Palle Jørgensen været initiativtager til at problemstillingen er rejst for regering og folketing. Nye initiativer Vi påtænker at udarbejde en piximanual som skal være en inspiration til beboere, beboerrepræsentanter og medarbejdere, når det gælder miljø- og klimavenlige renoveringer, boliger, udearealer og daglig drift. For at få input til kataloget vil vi invitere interesserede afdelingsbestyrelsesmedlemmer til et fokusgruppeinterview efter sommerferien. Desuden står vi overfor en udskiftning af et udslidt ventilationsanlæg i administrationsbygningen på Dybedalen. I den forbindelse har hovedbestyrelsen bevilliget penge til en forundersøgelse af en miljørigtig renovering, der bl.a. omfatter egen produktion af vedvarede energi. Endelig skal det nævnes at Ringgården har underskrevet en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune. Vi forpligtiger os til at minimere det interne energiforbrug samt til at deltage i nyskabende projekter med henblik på at udvikle nye koncepter og teknologier. Redaktionen ønsker læserne en god sommer.

3 Indhold Interview Diana HB Zoom Hvis du ikke er forsikret, kan det gå rigtigt galt Konference og møde for repræsentantskabet Beboerbesøg Tillidshverv i Ringgården Voxpop Opslagstavlen Afdelingskunst Udendørs fitness i Trige Festival i Hjortshøj med et smukt formål Afdelingsmøder hvorfor? Den mentale Berlinmur og klimakrisen A eller B ordning har afdelingen den rigtige model? Beboeraktiviteter Kort nyt Virksomhedsdag i trivslens tegn Voxpop Afdelingsbestyrelsesmøde Redskaber Afdelingsmøde

4 Interview Godt at have indflydelse på det sted man bor Kun ganske få unge mellem 18 og 34 år sidder i de almene afdelingsbestyrelser. Ringgårdens afd. 6 er helt atypisk med fem unge i bestyrelsen. For Andreas og Lennart har det første år i en frisk bestyrelse uden for meget sådan plejer vi, været en positiv oplevelse. I dag bor der ca unge i de almene boliger, men ganske få unge deltager i afdelingsmøder og sidder i bestyrelser. Social- og Integrationsministeriet støtter netop nu et projekt, der skal afdække, hvorfor de unge ikke deltager. Men sådan er det ikke i Ringgårdens afdeling 6 i Møllevangen. Her er de fem i afdelingsbestyrelsen unge mellem 23 og 30 år. De to af dem, Lennart Kaasgaard Jepsen på 30 år og Andreas Højlund Nielsen på 28 år, har sagt ja til en samtale om, hvorfor de valgte at gå ind i bestyrelsen, og hvad deres oplevelse er, efter knapt et år. Tv-pakke trak dem til mødet De deltog begge i deres første afdelingsmøde sidste år. Det var et forslag omkring afdelingens tv-pakke, som fik dem til at tage med bussen til mødet. Jeg synes simpelt hen det var underligt, at afdelingens 202 lejemål var bundet til en stor tv-pakke til 393 kr., siger Lennart. Samme udgangspunkt havde Andreas. Under behandlingen af forslaget om tv-pakke, havde de hver især tænkt, at det egentlig kunne være spændende at have indflydelse på sådanne sager. Da man nåede punktet valg til afdelingsbestyrelsen viste det sig, at der manglede to kandidater. De var begge lidt tilbageholdende, fordi de frygtede en for stor arbejdsbyrde i forhold til en travl hverdag. Andreas, der bor sammen med sin kone og lille barn, er Ph.d-studerende i neurolingvistik. Lennart bor alene og arbejder som projektleder i et webbureau. God markedsføring Men ingen af de relativt få fremmødte (max 20) meldte sig. Det var tydeligt for Andreas og Lennart, at de fleste af mødedeltagerne kendte hinanden, også at det var dem, der plejede at komme. Lennart og Andreas kendte ingen og i øvrigt heller ikke hinanden. De tre unge der var tilbage i afdelingsbestyrelsen måtte derfor ud i en markedsføringsrunde. Det er spændende og hyggeligt, og arbejdet er overkommeligt, blev der sagt. De gjorde det så godt, at Lennart, og dernæst Andreas, meldte sig. Det betød, at afd. 6 pludselig havde en af Ringgårdens yngste bestyrelser, hvis man ser bort fra ungdomsboligafdelingerne. Efterfølgende konstituerede afdelingen sig med Clement som formand. Han havde på det tidspunkt været medlem i ét år. De øvrige to havde været med henholdsvis et halvt år og to år. Så det var en afdelingsbestyrelse uden alt for meget sådan plejer vi. Jeg tror faktisk ikke, at jeg var hoppet med på vognen, hvis det havde været en afdelingsbestyrelse med alt for mange år på bagen og en masse traditioner, siger Andreas. Tv-pakken en mærkesag Efter knapt et år i bestyrelsen ser Lennart og Andreas det som lidt af et heldigt sammentræf. De er begge positivt overraskede over arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Der er en supergod stemning ved de månedlige møder og vi spiller godt sammen. Det er fedt at have indflydelse på de beslutninger, der træffes i afdelingen, siger Lennart. En af hans mærkesager er naturligvis tv-pakken. Han har undersøgt markedet og mulighederne, og nu arbejder bestyrelsen på at have et forslag klar til afdelingsmødet i september. Målet er selvfølgelig, at beboerne får en billigere ordning og ikke er bundet af den store pakke, tilføjer han. Udbrede viden om fri råderet Et andet emne som afdelingsbesty- 4 Ringgården Update

5 Øverst: Andreas Nederst: Lennart Ringgården Update 5

6 ...det er vigtigt at sætte aftryk på afdelingen og føle sig som en del af en dynamisk proces... relsen har taget fat på, er fri råderet. Vi har jo muligheden for at gøre vores boliger endnu mere attraktive, siger Andreas. Derfor er de nu, i samarbejde med afdelingens inspektør, ved at undersøge mulighederne for at renovere badeværelserne, som ikke er tidssvarende. Vi vil i det hele taget gerne udbedre viden, om de muligheder man faktisk har for at bestemme over sin egen bolig, siger Lennart. Jeg tror, mange ikke er klar over, hvad de faktisk må. Og vi er grønne selvfølgelig er vi det, siger de samstemmende. De er med på ideen, når inspektøren kommer med forslag om at lave en energibesparende belysning i fællesarealerne eller andre grønne fornyelse. Rammerne for et aktivt miljø Også det sociale liv i afdelingen interesserer de to nye. De har været med til at arrangere julebanko i mødelokalet i kælderen og en Tysklandstur med spisning på en kro. Selv om der kun var en deltagere, er det et godt tegn, for beboeraktivitetsniveauet har været rigtig dårligt. Andreas fortæller, at de har talt om at finde nogle statistikker på beboersammensætningen i afd. 6, da de har en fornemmelse af, at der er en del yngre beboere og børnefamilier. Vi vil gerne være med til at starte aktiviteter, der kan tiltrække de yngre og give afdelingen en lidt yngre profil, tilføjer han. Bedre tilhørsforhold Både Andreas og Lennart har hver især boet i afd. 6 i et par år. De har været glade for at bo her, men ingen tvivl om, at det at sidde i afdelingsbestyrelsen har styrket tilhørsforholdet til afdelingen. Jeg føler mig på en måde mere ansvarlig over for det sted, jeg bor, siger Andreas. Ja, det har du ret i. En behagelig forpligtigelse, tilføjer Lennart. Det tager selvfølgelig tid at finde ud af, hvad man som afdelingsbestyrelse har indflydelse på, og hvordan en boligforening arbejder. Af samme grund deltog de også i introaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nogle ting er mere besværlige, end man måske havde troet, fortæller de. Men så hiver de fat i varmemesteren eller inspektøren. Og så skal man i øvrigt lære at vælge sine kampe med omhu, siger Lennart. En dynamisk proces Ingen af dem er forskrækkede over arbejdsbyrden. Det er overkommeligt selv om man sagtens kunne bruge endnu mere tid. Så længe jeg bor her, siger Andreas vil jeg gerne arbejde aktivt for et godt miljø her. Måske bliver det ikke så længe, for han og familien vil gerne have noget større efter familieforøgelsen og chancen for at få ønsket opfyldt i afd. 6 er minimal. Lennart derimod bor i afdelingen på mere ubestemt tid, og synes det er fint at være med i bestyrelsen. Jeg kan godt lide at have indflydelse og sætte aftryk på afdelingen føle sig som en del af dynamisk proces, siger Lennart. Det er helt klart også drivkraften for mig, siger Andreas. De vil helt klart opfordre andre yngre beboere rundt om i Ringgårdens afdelinger til at hoppe på vognen for at forny beboerdemokratiet. Men det er vigtigt, at man føler at bestyrelsen har en sammensætning, så man rent faktisk kan være med til at ændre noget, slår Andreas fast. lulu 6 Ringgården Update

7 Velkommen til Diana nyt medlem af HB Hun er en person, der gør en forskel! Sådan sagde det medlem af repræsentantskabet, der foreslog Diana som nyt medlem af hovedbestyrelsen (HB) på Ringgårdens repræsentantskabsmøde. Jeg er rigtig glad for, at jeg nu får mulighed for at være med til at præge udviklingen i Ringgården, siger Diana. Vi sidder på administrationens terrasse og får en snak, inden Diana skal til sit første HB-møde. Vil gerne sætte aftryk Jeg er typen, der ikke kan holde kæft og gerne vil sætte aftryk, siger hun. Faktisk kom hun ind i afdelingsbestyrelsen i afd. 9, Bildbjergparken, før hun var flyttet ind. Hun deltog i et afdelingsmøde, lige før indflytning i 2006 og blev kastet lige ud i det. Efter et par år, blev hun formand. Diana har også været politisk aktiv i en del år og var faktisk 34 stemmer fra at blive valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i Hun har også været fagpolitisk aktiv. Hvis man er utilfreds med noget, må man være med til at gøre noget ved tingene, siger hun. Gerne et grønt aftryk Det er nu ikke utilfredshed, der er Dianas udgangspunkt for at komme ind i Ringgårdens hovedbestyrelse. Snarere ønsket om at sætte sit aftryk på udviklingen. Hun er begejstret for Ringgårdens miljøpolitik og vil især gerne være med til at gøre den ældre boligmasse mere grøn. I sit arbejde hjemme i afdelingen har energibesparende tiltag været et emne, Diana har sat på dagsordenen, fordi boligerne ikke er energitidssvarende. Endnu har der dog ikke været råd til konkrete tiltag. Det er vigtigt, at vi der bor alment, ligesom de der ejer deres huse, kan gøre noget for at begrænse energiforbruget. Eksempelvis ved at løfte afdelingerne energimæssigt når der renoveres med energiglas og mere isolering, eventuelt også solfangere og solceller, siger Diana...og gerne mere fællesskab Jeg vil også gerne kæmpe for at få flere af de gamle almene værdier som fællesskab tilbage i Ringgårdens afdelinger, siger Diana. I afd. 9 har hun kæmpet for at skabe rammerne for mere sammenhold. Det var en stor sejr, da det sammen med nogle entusiastiske beboere lykkedes at få lavet et bogudlån i afdelingen, som er godt besøgt og rammen om et fantastisk fællesskab. Jeg drømmer om, at der står rigtig mange på venteliste for at flytte ind i vores afdeling, netop fordi vi har et godt sammenhold, siger Diana. Selv om nogle beboere er sig selv nærmest, er der altså også mange som ønsker et mere nært og aktivt bomiljø i afdelingerne. Ja, det handler om, at afdelingerne får skabt mangfoldige rammer, hvor der er plads til alle, siger hun. Herudover kunne hun ønske sig at være med til at skabe grundlaget for, at flere tosprogede kommer ind i det beboerdemokratiske arbejde. Nu skal jeg i lære... Inden jeg begynder at blande mig alt for meget, skal jeg suge til mig der er jo mange ting, jeg ikke ved en snus om, siger Diana. Hun skal finde ud af, hvordan HB s rolle er i forhold til de enkelte afdelinger. Ja, det første års tid bliver lidt lige som at stå i lære. Hun er dog udnævnt som formand for uddannelsesudvalget. Men det er kendt område, for som medlem af udvalget i flere år, har hun været med til at skabe nye spændende uddannelsestilbud for beboerdemokraterne. Diana er 47 år, gift med Preben, som hun har to voksne børn med begge bor alment. Diana arbejder som blæksprutte på en lille friskole med madlavning, rengøring og kontorarbejde. Den helt store fritidsinteresse er at rejse til eksotiske himmelstrøg. lulu Ringgården Update 7

8 HB ZOOM Den sidste majaften i 2012 blev det årlige repræsentantskabsmøde i Ringgården afholdt. Mødet varede under en time, vist nok det korteste i Ringgårdens historie. Men forud for mødet ligger der rigtig mange timers arbejde, både for hovedbestyrelsen og administrationen. 8 Ringgården Update

9 Repræsentantskabet den øverste myndighed i Ringgården består af 116 medlemmer, som er valgt af og i blandt boligforeningens beboere. De 44 afdelinger i Ringgården er repræsenteret efter størrelse. Beretning det der er sket og fremtiden Kommunikationsstrategi Regnskabsmøde Valg Sidste hånd Når invitation med dagsorden sendes ud fire uger før mødet, har HB længe været i gang med forberedelserne. Et fast punkt på dagsordenen er beretningen om det forgangne år. Tidligt efterlyses input fra diverse udvalg og medarbejdere i administrationen for at tegne et billede af årets gang i Ringgården. Det udmønter sig i en skriftlig beretning, der inden mødet sendes ud til repræsentanterne, så de i ro og mag kan læse om det forgangne år. På selve mødet afholdes en mundtlig beretning, der lægger op til debat om den fremtidige udvikling. Begge dele kan findes på under Nyt fra HB. Alle repræsentanter, der ønsker at få behandlet et emne på mødet, kan indsende forslag senest to uger inden mødet. I år havde HB udarbejdet et forslag til en kommunikationsstrategi for HB; sidst var det et forslag til en miljøpolitik. Tidligere kunne repræsentantskabsmøderne trække ud og blive til midnatsforestillinger. Derfor har Ringgården valgt at invitere til et særskilt regnskabsmøde ca. en uge før selve repræsentantskabsmødet. Her er der er god tid til grundig behandling af både regnskab og budget for det kommende år. Tre medlemmer af HB er på valg hvert år. I år havde Lars Sort meddelt, at han ville trække sig efter 28 år, mens de andre to gerne ville genopstille. Desuden er der en del udvalgsposter, der skal besættes hvert år. Som ansvarlig bestyrelse er det vigtigt at overveje, om der er personer man gerne vil samarbejde med og eventuelt anbefale på mødet. På det sidste HB-møde inden repræsentantskabsmødet vendes stort og småt. Først og fremmest gennemgås eventuelle indkomne forslag, hvad er HB s holdning til disse. Der lægges sidste hånd på den mundtlige beretning, ting skal tjekkes, hvem skal foreslås som dirigent, hvem skal sige hvad, er der jubilarer eller andre der skal have en buket, er der styr på alt det praktiske og meget meget mere. Så er HB endelig klar og spændte på hvad årets repræsentantskabsmøde bringer. ulla, annie & lulu Ringgården Update 9

10 Hvis du ikke er forsikret kan det gå rigtigt galt Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du komme i en frygtelig knibe, hvis uheldet er ude. For at få erstatning for skader på indbo, f.eks. ved brand, tyveri eller vandskader, skal du selv tegne en indboforsikring. Beboernes eget ansvar Boligforeningen Ringgården har ikke forsikret, og kan ikke forsikre, beboernes private ejendele. Det betyder, at beboerne selv skal forsikre alt indbo, hvad enten dette er placeret i lejligheden, på altanen, i kælderrum eller udhuse. Dette gælder også cykler, barnevogne, klapvogne m.m. Boligforeningens ansvar Boligforeningen har tegnet en bygningsforsikring, som i hovedtræk omfatter bygningsbrand, stormskade, bygningsbeskadigelse, som følge af en pludselig opstået uforskyldt hændelse, svampe og insektskader, forsikring af rør og stikledninger, grundejeransvar for skader på personer eller ting. Kort sagt samme type forsikringer, som enhver ansvarlig husejer normalt vil tegne for sin ejendom. Installationer Hvis en opvaskemaskine eller vaskemaskine i en bolig er årsag til en vandskade, dækker Ringgårdens forsikring kun eventuelle bygningsskader, såfremt Ringgården har registreret installationerne som lovlige (husk derfor altid at ansøge). Skaderne på indbo dækkes derimod alene af beboerens egen indboforsikring. Hvis vandskaden også forårsager skader på eksempelvis underboens indbo, så er det som udgangspunkt underboens egen indboforsikring, der dækker. 10 Ringgården Update

11 Repræsentantskabet på arbejde I midten af april var der endagskonference på Helnan Marselis Hotel. Om formiddagen var differentieret adminisitrationsbidrag på dagsordenen og eftermiddagens oplæg havde den provokerende titel nedlæg afdelingsbestyrelserne! Formiddagens foredragsholder, en tidligere direktør for en stor københavnsk boligorganisation, var god til at formidle det svære emne differentieret administrationsbidrag eller betal kun for det du får. Større omkostningsbevidsthed Helt basalt handler det om, hvordan kagen skal skæres. Skal afdelingerne på solidarisk vis betale det samme i administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, uanset hvor mange ydelser de får fra administrationen? Eller skal afdelingerne betale et grundgebyr, som omfatter det nødvendige for at have en forsvarlig administration? Hvis afdelingen herudover ønsker særlige ydelser, skal der betales et tillægsbidrag, som ikke er noget de andre afdelinger, skal være med til at betale. Et af målene kan være at skabe en større omkostningsbevidsthed. Emnet blev også diskuteret i grupper ud fra forskellige cases fra Ringgårdens hverdag. Generelt var der stor forståelse for at gå fra den solidariske metode til en vis form for individualisme. Nedlæg afdelingsbestyrelserne Så provokerende lagde Bjarne Zetterstøm fra BL ud. I den ideelle verden er der en velfungerende afdelingsbestyrelse i enhver afdeling. Desværre er der nogle steder afdelingsbestyrelser, der opfører sig som en mafia hvor det kan være svært for nye at komme til og for beboerne at stille spørgsmål. Nogle afdelingsbestyrelser har helt misforstået deres opgaver. I følge Zetterstrøm er afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle at samarbejde og se sig selv som beboernes repræsentanter i forhold til organisation og administration udover at varetage de formelle regler. En god idé er at stille forslag om en forretningsorden for afdelingsbestyrelsen med klokkeklare retningslinier for dens arbejde. Hvis det ikke hjælper, så er det måske bedre med en anden afdelingsbestyrelse. Og hvis ikke nogen vil tage denne kamp er afdelingens beboere måske bedre tjent uden en afdelingsbestyrelse i en overgangstid. diana & lulu Den sidste aften i maj, var der igen bud efter repræsentanterne til det årlige repræsentantskabsmøde i Ringgården. Fremmødet var ikke fremragende 48 ud af 116 repræsentanter deltog. Den skriftlige beretning og referatet kan ses på under nyt fra HB. Her kan man også se den kommunikationsplan for hovedbestyrelsen, som repræsentantskabet vedtog. Lars Sort sagde farvel til hovedbestyrelsen efter 28 års trofast tjeneste Diana Jensen fra afd. 9 blev valgt som nyt medlem af hovedbestyrelsen Afd. 30, Økohusene i Hjortshøj, vandt lodtrækningen om kr. fra Ringgårdens kunstfond Ringgården Update 11

12 Beboerbesøg En superstabil beboerdemokrat takker af Update har besøgt Lars Sort, der bor i afd. 17, Rundhøj. Det har han gjort i mange år. Ligesom har har påtaget sig ufatteligt mange tillidshverv i Ringgården både i afdelings- og hovedbestyrelsen samt diverse udvalg. Men nu skal der nye kræfter til, siger Lars Sort. Lars Sort har været medlem af repræsentantskabet i rigtig mange år helt nøjagtigt siden maj 1975 til september 2010, hvor han valgte at træde ud af afdelingbestyrelsen. Og nu 37 år senere i maj 2012, har Lars så valgt også at træde tilbage fra hovedbestyrelsen, som han har været medlem af i 28 år. Beboer i Rundhøj i 45 år Der er mange datoer at holde styr på, når det gælder Lars mange hverv. Han og hustruen Bente flyttede ind i Ringgårdens afdeling 17, Rundhøj, den 15. marts 1967, og har boet her lige siden. De er kun flyttet én gang, nemlig da de rykkede fra en 3-værelses på 1. sal til en 4-værelses på 2. sal i øvrigt med en rigtig dejlig udsigt over det grønne område. Påtog sig mange tillidshverv Efter valget til afdelingsbestyrelsen i 1975 kom der endnu en opgave til, nemlig i 1978 som medlem af Rundhøj Ejerlaug. Rundhøjbebyggelsen består af flere boligforeninger, som er samlet i et ejerlaug. I 1992 døde den hidtidige formand, hvorefter Lars overtog opgaven som formand for ejerlauget. I 1981 kom endnu et hverv til, da Lars blev valgt ind i Rundhøj Fjernvarmes bestyrelse. Fjernvarmecentralen er en del af udsigten fra lejligheden, idet den ligger for enden af det store, grønne område mellem blokkene, så Lars hele tiden kunne holde øje med, at alt var i orden. Endnu en fjernvarmecentral kom til i 2001, da Lars afløste Ringgårdens tidligere repræsentant i Fjernvarme Vest, der forsyner bl.a. afdeling 21, Rydevænget/Fjældevænget, med varme. Og så i hovedbestyrelsen I 1982 blev Lars suppleant til hovedbestyrelsen, og 1. januar 1984 indtrådte han i hovedbestyrelsen, da et andet medlem forlod bestyrelsen uden for valgperiode. Lars nævner, at han aldrig er blevet stillet op og kommet ind i konkurrence med andre. Sideløbende med disse hverv har Lars været medlem af repræsentantskabet i Østjysk Energi i Odder i 8 år og i en del år, da TDC begyndte at levere fjernsyn med flere kanaler, var Lars med i det programråd, der blev nedsat til at finde ud af hvilke kanaler, TDC skulle levere til sine kunder. Mere end 200 møder på et år Lars fortæller med et skævt smil til Bente at han det første år i hovedbestyrelsen deltog i ca. 200 møder, sådan føltes det i hvert fald, tilføjer Bente. Og det skal også lige nævnes, at Lars samtidig var tillidsmand på sin arbejdsplads Jysk Varmekedelfabrik i Brabrand, en opgave han havde i 20 år. Så familien så ikke meget til ham dengang. I 1984 trådte Lars ind i Ringgårdens byggeudvalg, som han har været medlem af siden. De sidste 8 år som formand. Byggeudvalgets opgaver har også ændret sig utrolig meget gennem årene, idet udvalget dengang deltog i byggemøder m.m. i forbindelse med både nybyggeri og renoveringer. I dag er udvalgets opgave mere baseret på tilsyn end på aktiv deltagelse i processerne. God til at fortælle Gennem alle årene har Lars samvittighedsfuldt deltaget i weekendkonferencer, bestyrelseskonferencer både boligforeningens egne og BL 5. kreds konferencer og det er ligeledes blevet til rigtig mange studieture sammen med hovedbestyrelsen igennem de 28 år. Lars er altid god for en fortælling om nogle af oplevelserne. Han kan huske rigtig mange ting. En af de ting Lars bl.a. husker, er den gang boligforeningens økonomi ikke havde 12 Ringgården Update

13 det så godt tilbage i Dengang betalte alle beboerne i en periode 50 kr. ekstra om måneden i husleje for at få rettet op på økonomien. Mere tid til rejser og børnebørn Lars og Bente har rejst meget igennem årene gerne sydpå, ligesom biblioteket i Rundhøj er blevet benyttet flittigt. Siden det blev lukket, har de begge fået interesse for lydbøger og samlingen vokser lige så stille, hver gang de falder over et godt tilbud. Nu bliver der endnu mere tid til at rejse, ligesom der bliver endnu mere tid til at være sammen med børn og børnebørn. Den ældste søn bor på Fyn, den yngste bor lidt uden for Aarhus. Lars sagde farvel og tak på repræsentantskabsmødet den 31. maj i år. Ja, nu er det på tide, at der kommer nye kræfter til, sagde Lars. To dage efter rejste han og Bente på ferie i Kroatien. men vi fik da lige tilbuddet om, at vi bare skulle ringe, hvis der var noget, han kunne hjælpe med eller oplyse om. Det bliver der helt sikkert brug for, for Lars har været lidt af en kapacitet i Ringgården. annie Ringgården Update 13

14 Hovedbestyrelse Formand Christian Mariegaard Næstformand Preben Karlson Diana Jensen Annie Svejgaard Jørn Laursen Annie Axelsen Medarbejderrepræsentant Ulla Nielsen Christian Mariegaard Preben Karlson Diana Jensen Annie Svejgaard Annie Axelsen Ulla Nielsen Byggeudvalget Formand Preben Karlson Annie Svejgaard Annie Axelsen Holger Lunde Jørgensen (adm.) Ole Nørgaard (adm.) Tillidshverv i Ringgården Jørn Laursen Forretningsudvalget Formand Christian Mariegaard Preben Karlson Jørn Laursen Repræsentantskabet AARHUSbolig Palle Jørgensen Diana Jensen Jørn Laursen Miljøudvalget Ekstern tovholder Rie Øhlenschlæger Christian Mariegaard Jørn Laursen Palle Jørgensen (adm.) Lulu Grønlund (adm.) Holger Lunde Jørgensen (adm.) Jens Bjerre-Reinholdt (formand afd. 23) Henrik Stokholm Hansen (ejendomsfunktionær) Uddannelsesudvalget Formand Diana Jensen Hanne B. Madsen (afd. 14B) John Helligsø (afd. 21) Lone Wendelin (afd. 5) Strategiudvalget Christian Mariegaard Jørn Laursen Annie Axelsen Palle Jørgensen (adm.) Lulu Grønlund (adm.) 14 Ringgården Update

15 ? Voxpop Ringgården Update var med på Ringgårdens repræsentantskabsmøde den sidste aften i maj. Efter mødet spurgte vi fire af de tilstedeværende repræsentanter, hvad de syntes om aftenens møde. Gitte, bestyrelsesmedlem i afd. 17, Rundhøj Det er mit andet repræsentantskabsmøde, og som relativt ny i det beboerdemokratiske arbejde, er jeg glad for at deltage. Mødet i aften har givet mig en god viden om det overordnede foreningspolitiske arbejde. Deltagelsen her er for mig en naturlig måde at følge arbejdet hjemme i afdelingen til døren på. Jeg deltog da også i regnskabsmødet tidligere på måneden, ligesom jeg har været på forskellige kurser. Ja, det handler jo om at blive klogere på de mange opgaver John, formand afd. 21, Ryde- og Fjældevænget Jeg er meget overrasket over, at der slet ikke var kommentarer til hverken beretning, regnskab eller forslag. Det er vist første gang i de ca. 10 år jeg har deltaget. Men det var jo en god beretning og et godt gennemarbejdet forslag om kommunikations- strategi, så måske derfor. Eller måske er folk bare generelt blevet gladere? Personligt var jeg glad for at få lejlighed til at rose en kollega i det beboerdemokratiske arbejde (red. John anbefalede Diana, der blev valgt som nyt medlem af hovedbestyrelsen). Jaqueline, formand i afd. 2, Viborgvej Jeg har aldrig været til så hurtigt et møde i de 14 år jeg har deltaget nej, jeg har vist misset et par gange på grund af sygdom. Men, jeg synes altså det er mere interessant, hvis der er nogle gode diskussioner. Men i år var der ikke rigtig nogen sager, der fik gang i tingene, som de foregående par år. Det gode ved repræsentantskabsmøderne er, at man får en masse informationer om det, der sker. Der er altid emner man bliver klogere på og kan bruge i sit arbejde derhjemme. Hanne, bestyrelsesmedlem i afd. 14B, Hedeskovvej I aften blev jeg valgt ind i Ringgårdens uddannelsesudvalg, og det glæder jeg mig faktisk til at deltage i. Uddannelse er et spændende område, det er jo altid godt at blive klædt bedre på til at udføre det beboerdemokratiske arbejde. Ja, og så håber jeg, at jeg kan bidrage med noget godt i udvalget. Det var vist nok 6. gang jeg deltog i repræsentantskabsmødet, og jeg har da aldrig oplevet så hurtigt et møde, med så lidt debat. Hvorfor ved jeg ikke. Ringgården Update 15

16 stort tillykke! til nicolai der er udlært som ejendomsservicetekniker nicolai boligforeningen ringgården holder sommerferielukket i uge 28 og 29 Danmarks Almene Boliger er en ny bog udgivet af BL og dansk Arkitektur Center. Ringgårdens afd. 33 og 35 Lærkehaven er blandt de 31 bebyggelser der præsenteres i bogen. Tillykke til afd. 14A som i år kan fejre 50 års jubilæum. Afd. 14A Oldager og Kærløkken i Lystrup består af 6 et-plans huse med egen have.

17 Redaktion: Mia Løvkvist Mia, som i de sidste ca. 2 1/2 år har været projektansat som kommunikationsmedarbejder i administrationen er fastansat pr. 1. juni 2012 Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Annie Svejgaard Nielsen Ulla Nielsen Ivan Søndergård Jensen Lulu Grønlund Mia Løvkvist Oplag: eksemplarer Forside: BL s dome på Bornholm fotograf: Martin ljung krabbe Tegninger: Bjerne Johansen Layout: Mia Løvkvist Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nød - ven digvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Tryk: silkeborg bogtryk eftertryk tilladt med kildeangivelse Tillykke til Kirsten, formand i afd. 15A, der har 25 års jubilæum i Ringgårdens repræsentantskab Kirsten andersen fra afd. 15A Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V rigtig god sommer!

18 Der er så dejligt inde midt i byen Afdelingskunst Sølandskabet i afd. 8 er så frodigt grønt, at det kunne være her H.C. Andersens andemor i Den grimme ælling fortalte sine ællinger, at grønt er godt for øjnene. Dog var det lidt af en gyser at få afdelingens beboere med på idéen for knapt 20 år siden. Historien begyndte i 1993 på en konference på Langsøhus for Ringgårdens repræsentantskab. Her viste landskabsarkitekt Vibeke Rønnow billeder af flere projekter, hun havde gennemført i boligbebyggelser. Især fik smukke sølandskaber repræsentanterne til at falde i svime. På repræsentantsskabsmødet senere på året var afd. 8 den heldige vinder af kr fra Ringgårdens Kunstfond. Ønske om sten og vand Afdelingsbestyrelsen var ikke i tvivl om, hvad de kr. skulle bruges til. De havde et stort grønt areal afgrænset af karréerne på Fuglesangs Allé, Ekkodalen og højhuset på Dybedalen. Her skulle være noget med vand og sten et sølandskab! Landskabsarkitekten Vibeke Rønnow blev kaldt til. Hun kunne straks se mulighederne på det store areal, som har et fald på seks meter fra et gammelt kulareal ved Ekkodalen til højhuset på Dybedalen. Hun foreslog et bassin på det gamle kulareal. Her kunne placeres en stor vandsten, hvorfra vandet kunne risle ned i bassinet. Herfra løber vandet i en kanal og føres under stien til en bæk, der bugter ned mod søen. Og naturligvis skulle vandet recirkuleres for ikke at tære unødigt på vandressourcerne. Beplantning af siv langs bækken og omkring søen skulle understrege den landskabelige karakter, og der skulle være åkander i søen og blomstereng langs søens ene bred. Et ekstra 0 Hendes idéer skabte begejstring i afdelingsbestyrelsen og også hos inspektøren Birthe fra Ringgården, der var tæt medspiller i processen. Det eneste problem var, at de kr. med det store gravearbejde, pumper og filtre, sten og planter ville løbe op i kr. Men afd. 8, som med 352 boliger er Ringgårdens største afdeling, havde midlerne til at gennemføre projektet, uden at det ville føre til huslejeforhøjelse. Men det krævede naturligvis afdelingsmødets accept. Søen medførte et ramaskrig Formanden, der dengang, som nu, er Annie Axelsen, valgte at præsentere projektet som en del af bestyrelsens beretning. Der lød et ramaskrig, fortæller Annie. Beboerne frygtede ulykker i søen. Selv om Casper fra afdelingsbestyrelsen kunne fortælle, at han havde oplevet det uproblematisk at vokse op ved Vesterhavet, var stemning voldsomt negativ, fortæller hun. I bestyrelsen fornemmede vi klart, at beretningen ville blive stemt ned på grund af projektet. Vi tog konsekvensen og meddelte, at vi ville trække os, hvis beboerne stemte imod, forklarer formandinden. Det ville beboerne alligevel ikke risikere beretning og dermed også sølandskabet blev stemt igennem. Søen tiltrækker Den 4. juli 1994 var der indvielse med fest for alle beboerne, og der blev sågar sat guldfisk i søen - en gave. Annie fortæller, at der ikke gik længe før selv nogle af de værste modstandere sagde: Den sø skulle vi have haft for længe siden. Nu er der gået næsten 20 år. På trods af jævnlige problemer med pumper og filtre, så er søen en succes og der har heldigvis aldrig været uheld eller ulykker. Langt de fleste af afdelingens beboerne har udsigt til det frodige og smukke sølandskab. Det er som et langsomt skuespil, der ændrer sig med årstidernes skiften, fortæller Annie. Der er liv omkring søen. Den tiltrækker ikke kun afdelingens beboere, men også et langt mere mangfoldigt fugleliv end tidligere. Også en andemor med ællinger. For kort tid siden modtog vi en mail fra en beboer der fra sin altan havde taget et foto af andemor med tre ællinger på vej mod søen. Vi mødte dem da også, da vi var ude med kameraet ved bækken, i skyggen af hængepilens krone. lulu 18 Ringgården Update

19 Rundt om søen vokser siv og gule iris Fra vandstenen risler vandet via kanalen til bækken Ænderne tager sig et hvil ved bækken, der bugter sig ned mod søen Ringgården Update 19

20 Udendørs fitness skal styrke sundheden Borgerne i Trigeparken og Trige har fået en gave: et udendørs fitness område med syv fitnessredskaber. Den glade giver Aktiv Aarhus Puljen deltog i indvielsen den 25. maj, hvor snoren blev klippet og en fitnessinstruktør demonstrerede hvordan redskaberne kan bruges. Ved indvielsen den 25. juni fortalte kommunens repræsentant, John Kristensen, at formålet med Aktiv Aarhus Puljen er at skabe mere bevægelse i byens rum med det formål at styrke folkesundheden. Da den røde snor var klippet over, viste og forklarede fitnessinstruktøren, Kim, de mange fremmødte, hvordan man kan bruge fitnessredskaberne. Redskaberne er konstrueret så alle kan være med, både børn og voksne. Det er udøverens egen kropsvægt og tempo, der bestemmer styrkeniveauet, forklarede han. Arealet, der ligger midt i Trigeparken, var en gammel nedslidt indhegnet boldbane. Man har længe diskuteret, hvad det kunne bruges til, og konklusionen var et udendørs fitness område. Sekretariatet for helhedsplanen for Trigeparken ansøgte Aktiv Aarhus Puljen om at få bevilliget et beløb. Ved indvielsen var fitness-området ikke helt færdigt. Der mangler både arealer med blomstereng, græs samt borde og bænke. brindusa 20 Ringgården Update

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret.

Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. 1. Valg af dirigent. Bo Sigismund blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere