Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor"

Transkript

1 Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage

2 ...en grøn piximanual til inspiration for beboere og beboerrepræsentanter Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården Status på miljøpolitikken På repræsentantskabsmødet i 2011 blev der vedtaget en overordnet miljøpolitik for Ringgården. Miljøpolitikken indeholder en række målsætninger om at gøre Ringgården endnu grønnere, når vi bygger nyt, når vi renoverer og ikke mindst i den daglige drift og vedligehold. Miljøudvalget har efterfølgende udarbejdet en handlingsplan for , der skal konkretisere den overordnede miljøpolitik med igangværende og nye projekter og initiativer. I det følgende vil jeg gøre en status på udvalgte elementer i handlingsplanen. Igangværende projekter ICE-WISH er et EU-projekt, som Ringgårdens afd. 5 er inviteret til at deltage i. Projektet går ud på at sætte fokus på forbruget af vand, varme og el. Målet er at vise, at forbruget kan nedsættes ved alene at sætte fokus på energiforbrug og energirigtig adfærd. Før projektet kan skydes endeligt i gang, skal der installeres et avanceret målerudstyr i de berørte lejligheder, og det har trukket lidt ud. Men efter planen vil det være en realitet lige efter sommerferien. Beboerne i Ringgårdens nyeste afdeling afd. 32 vedtog på det stiftende afdelingsmøde et forslag om en spændende model til etablering af solcelleanlæg. Anlægget finansieres af et lokalt energiselskab uden at det koster beboerne en krone. Gælden afbetales med den elektricitet, som anlægget producerer og beboerne fortsætter med at betale for deres elforbrug. Dog til en pris der er fastfrosset i hele tilbagebetalingsperioden. Når anlægget er tilbagebetalt efter ca. 10 år er det afdelingens ejendom og beboerne scorer hele gevinsten ved solenergi. Dette er en model som også med fordel kan anvendes i andre afdelinger, selvom det måske lyder for godt til at være sandt. Og det er det måske også, for der er klumper i grøn energi, når det gælder almene boligafdelinger. Lovgivningen er nemlig temmelig modsætningsfyldt på dette område. Eksempelvis betyder reglerne om, at den enkelte forbruger skal have ret til selv at vælge el-leverandør, at det strider mod reglerne om, at et beboerflertal på et afdelingsmøde kan beslutte store fælles projekter. Men hvis ikke alle beboerne går med på afdelingsmødets beslutning skrider hele grundlaget for afbetalingsmodellen. Vi arbejder dog på, om vi kan løse dette tilsyneladende uløselige dilemma, og i den forbindelse har direktør Palle Jørgensen været initiativtager til at problemstillingen er rejst for regering og folketing. Nye initiativer Vi påtænker at udarbejde en piximanual som skal være en inspiration til beboere, beboerrepræsentanter og medarbejdere, når det gælder miljø- og klimavenlige renoveringer, boliger, udearealer og daglig drift. For at få input til kataloget vil vi invitere interesserede afdelingsbestyrelsesmedlemmer til et fokusgruppeinterview efter sommerferien. Desuden står vi overfor en udskiftning af et udslidt ventilationsanlæg i administrationsbygningen på Dybedalen. I den forbindelse har hovedbestyrelsen bevilliget penge til en forundersøgelse af en miljørigtig renovering, der bl.a. omfatter egen produktion af vedvarede energi. Endelig skal det nævnes at Ringgården har underskrevet en klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune. Vi forpligtiger os til at minimere det interne energiforbrug samt til at deltage i nyskabende projekter med henblik på at udvikle nye koncepter og teknologier. Redaktionen ønsker læserne en god sommer.

3 Indhold Interview Diana HB Zoom Hvis du ikke er forsikret, kan det gå rigtigt galt Konference og møde for repræsentantskabet Beboerbesøg Tillidshverv i Ringgården Voxpop Opslagstavlen Afdelingskunst Udendørs fitness i Trige Festival i Hjortshøj med et smukt formål Afdelingsmøder hvorfor? Den mentale Berlinmur og klimakrisen A eller B ordning har afdelingen den rigtige model? Beboeraktiviteter Kort nyt Virksomhedsdag i trivslens tegn Voxpop Afdelingsbestyrelsesmøde Redskaber Afdelingsmøde

4 Interview Godt at have indflydelse på det sted man bor Kun ganske få unge mellem 18 og 34 år sidder i de almene afdelingsbestyrelser. Ringgårdens afd. 6 er helt atypisk med fem unge i bestyrelsen. For Andreas og Lennart har det første år i en frisk bestyrelse uden for meget sådan plejer vi, været en positiv oplevelse. I dag bor der ca unge i de almene boliger, men ganske få unge deltager i afdelingsmøder og sidder i bestyrelser. Social- og Integrationsministeriet støtter netop nu et projekt, der skal afdække, hvorfor de unge ikke deltager. Men sådan er det ikke i Ringgårdens afdeling 6 i Møllevangen. Her er de fem i afdelingsbestyrelsen unge mellem 23 og 30 år. De to af dem, Lennart Kaasgaard Jepsen på 30 år og Andreas Højlund Nielsen på 28 år, har sagt ja til en samtale om, hvorfor de valgte at gå ind i bestyrelsen, og hvad deres oplevelse er, efter knapt et år. Tv-pakke trak dem til mødet De deltog begge i deres første afdelingsmøde sidste år. Det var et forslag omkring afdelingens tv-pakke, som fik dem til at tage med bussen til mødet. Jeg synes simpelt hen det var underligt, at afdelingens 202 lejemål var bundet til en stor tv-pakke til 393 kr., siger Lennart. Samme udgangspunkt havde Andreas. Under behandlingen af forslaget om tv-pakke, havde de hver især tænkt, at det egentlig kunne være spændende at have indflydelse på sådanne sager. Da man nåede punktet valg til afdelingsbestyrelsen viste det sig, at der manglede to kandidater. De var begge lidt tilbageholdende, fordi de frygtede en for stor arbejdsbyrde i forhold til en travl hverdag. Andreas, der bor sammen med sin kone og lille barn, er Ph.d-studerende i neurolingvistik. Lennart bor alene og arbejder som projektleder i et webbureau. God markedsføring Men ingen af de relativt få fremmødte (max 20) meldte sig. Det var tydeligt for Andreas og Lennart, at de fleste af mødedeltagerne kendte hinanden, også at det var dem, der plejede at komme. Lennart og Andreas kendte ingen og i øvrigt heller ikke hinanden. De tre unge der var tilbage i afdelingsbestyrelsen måtte derfor ud i en markedsføringsrunde. Det er spændende og hyggeligt, og arbejdet er overkommeligt, blev der sagt. De gjorde det så godt, at Lennart, og dernæst Andreas, meldte sig. Det betød, at afd. 6 pludselig havde en af Ringgårdens yngste bestyrelser, hvis man ser bort fra ungdomsboligafdelingerne. Efterfølgende konstituerede afdelingen sig med Clement som formand. Han havde på det tidspunkt været medlem i ét år. De øvrige to havde været med henholdsvis et halvt år og to år. Så det var en afdelingsbestyrelse uden alt for meget sådan plejer vi. Jeg tror faktisk ikke, at jeg var hoppet med på vognen, hvis det havde været en afdelingsbestyrelse med alt for mange år på bagen og en masse traditioner, siger Andreas. Tv-pakken en mærkesag Efter knapt et år i bestyrelsen ser Lennart og Andreas det som lidt af et heldigt sammentræf. De er begge positivt overraskede over arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Der er en supergod stemning ved de månedlige møder og vi spiller godt sammen. Det er fedt at have indflydelse på de beslutninger, der træffes i afdelingen, siger Lennart. En af hans mærkesager er naturligvis tv-pakken. Han har undersøgt markedet og mulighederne, og nu arbejder bestyrelsen på at have et forslag klar til afdelingsmødet i september. Målet er selvfølgelig, at beboerne får en billigere ordning og ikke er bundet af den store pakke, tilføjer han. Udbrede viden om fri råderet Et andet emne som afdelingsbesty- 4 Ringgården Update

5 Øverst: Andreas Nederst: Lennart Ringgården Update 5

6 ...det er vigtigt at sætte aftryk på afdelingen og føle sig som en del af en dynamisk proces... relsen har taget fat på, er fri råderet. Vi har jo muligheden for at gøre vores boliger endnu mere attraktive, siger Andreas. Derfor er de nu, i samarbejde med afdelingens inspektør, ved at undersøge mulighederne for at renovere badeværelserne, som ikke er tidssvarende. Vi vil i det hele taget gerne udbedre viden, om de muligheder man faktisk har for at bestemme over sin egen bolig, siger Lennart. Jeg tror, mange ikke er klar over, hvad de faktisk må. Og vi er grønne selvfølgelig er vi det, siger de samstemmende. De er med på ideen, når inspektøren kommer med forslag om at lave en energibesparende belysning i fællesarealerne eller andre grønne fornyelse. Rammerne for et aktivt miljø Også det sociale liv i afdelingen interesserer de to nye. De har været med til at arrangere julebanko i mødelokalet i kælderen og en Tysklandstur med spisning på en kro. Selv om der kun var en deltagere, er det et godt tegn, for beboeraktivitetsniveauet har været rigtig dårligt. Andreas fortæller, at de har talt om at finde nogle statistikker på beboersammensætningen i afd. 6, da de har en fornemmelse af, at der er en del yngre beboere og børnefamilier. Vi vil gerne være med til at starte aktiviteter, der kan tiltrække de yngre og give afdelingen en lidt yngre profil, tilføjer han. Bedre tilhørsforhold Både Andreas og Lennart har hver især boet i afd. 6 i et par år. De har været glade for at bo her, men ingen tvivl om, at det at sidde i afdelingsbestyrelsen har styrket tilhørsforholdet til afdelingen. Jeg føler mig på en måde mere ansvarlig over for det sted, jeg bor, siger Andreas. Ja, det har du ret i. En behagelig forpligtigelse, tilføjer Lennart. Det tager selvfølgelig tid at finde ud af, hvad man som afdelingsbestyrelse har indflydelse på, og hvordan en boligforening arbejder. Af samme grund deltog de også i introaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nogle ting er mere besværlige, end man måske havde troet, fortæller de. Men så hiver de fat i varmemesteren eller inspektøren. Og så skal man i øvrigt lære at vælge sine kampe med omhu, siger Lennart. En dynamisk proces Ingen af dem er forskrækkede over arbejdsbyrden. Det er overkommeligt selv om man sagtens kunne bruge endnu mere tid. Så længe jeg bor her, siger Andreas vil jeg gerne arbejde aktivt for et godt miljø her. Måske bliver det ikke så længe, for han og familien vil gerne have noget større efter familieforøgelsen og chancen for at få ønsket opfyldt i afd. 6 er minimal. Lennart derimod bor i afdelingen på mere ubestemt tid, og synes det er fint at være med i bestyrelsen. Jeg kan godt lide at have indflydelse og sætte aftryk på afdelingen føle sig som en del af dynamisk proces, siger Lennart. Det er helt klart også drivkraften for mig, siger Andreas. De vil helt klart opfordre andre yngre beboere rundt om i Ringgårdens afdelinger til at hoppe på vognen for at forny beboerdemokratiet. Men det er vigtigt, at man føler at bestyrelsen har en sammensætning, så man rent faktisk kan være med til at ændre noget, slår Andreas fast. lulu 6 Ringgården Update

7 Velkommen til Diana nyt medlem af HB Hun er en person, der gør en forskel! Sådan sagde det medlem af repræsentantskabet, der foreslog Diana som nyt medlem af hovedbestyrelsen (HB) på Ringgårdens repræsentantskabsmøde. Jeg er rigtig glad for, at jeg nu får mulighed for at være med til at præge udviklingen i Ringgården, siger Diana. Vi sidder på administrationens terrasse og får en snak, inden Diana skal til sit første HB-møde. Vil gerne sætte aftryk Jeg er typen, der ikke kan holde kæft og gerne vil sætte aftryk, siger hun. Faktisk kom hun ind i afdelingsbestyrelsen i afd. 9, Bildbjergparken, før hun var flyttet ind. Hun deltog i et afdelingsmøde, lige før indflytning i 2006 og blev kastet lige ud i det. Efter et par år, blev hun formand. Diana har også været politisk aktiv i en del år og var faktisk 34 stemmer fra at blive valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i Hun har også været fagpolitisk aktiv. Hvis man er utilfreds med noget, må man være med til at gøre noget ved tingene, siger hun. Gerne et grønt aftryk Det er nu ikke utilfredshed, der er Dianas udgangspunkt for at komme ind i Ringgårdens hovedbestyrelse. Snarere ønsket om at sætte sit aftryk på udviklingen. Hun er begejstret for Ringgårdens miljøpolitik og vil især gerne være med til at gøre den ældre boligmasse mere grøn. I sit arbejde hjemme i afdelingen har energibesparende tiltag været et emne, Diana har sat på dagsordenen, fordi boligerne ikke er energitidssvarende. Endnu har der dog ikke været råd til konkrete tiltag. Det er vigtigt, at vi der bor alment, ligesom de der ejer deres huse, kan gøre noget for at begrænse energiforbruget. Eksempelvis ved at løfte afdelingerne energimæssigt når der renoveres med energiglas og mere isolering, eventuelt også solfangere og solceller, siger Diana...og gerne mere fællesskab Jeg vil også gerne kæmpe for at få flere af de gamle almene værdier som fællesskab tilbage i Ringgårdens afdelinger, siger Diana. I afd. 9 har hun kæmpet for at skabe rammerne for mere sammenhold. Det var en stor sejr, da det sammen med nogle entusiastiske beboere lykkedes at få lavet et bogudlån i afdelingen, som er godt besøgt og rammen om et fantastisk fællesskab. Jeg drømmer om, at der står rigtig mange på venteliste for at flytte ind i vores afdeling, netop fordi vi har et godt sammenhold, siger Diana. Selv om nogle beboere er sig selv nærmest, er der altså også mange som ønsker et mere nært og aktivt bomiljø i afdelingerne. Ja, det handler om, at afdelingerne får skabt mangfoldige rammer, hvor der er plads til alle, siger hun. Herudover kunne hun ønske sig at være med til at skabe grundlaget for, at flere tosprogede kommer ind i det beboerdemokratiske arbejde. Nu skal jeg i lære... Inden jeg begynder at blande mig alt for meget, skal jeg suge til mig der er jo mange ting, jeg ikke ved en snus om, siger Diana. Hun skal finde ud af, hvordan HB s rolle er i forhold til de enkelte afdelinger. Ja, det første års tid bliver lidt lige som at stå i lære. Hun er dog udnævnt som formand for uddannelsesudvalget. Men det er kendt område, for som medlem af udvalget i flere år, har hun været med til at skabe nye spændende uddannelsestilbud for beboerdemokraterne. Diana er 47 år, gift med Preben, som hun har to voksne børn med begge bor alment. Diana arbejder som blæksprutte på en lille friskole med madlavning, rengøring og kontorarbejde. Den helt store fritidsinteresse er at rejse til eksotiske himmelstrøg. lulu Ringgården Update 7

8 HB ZOOM Den sidste majaften i 2012 blev det årlige repræsentantskabsmøde i Ringgården afholdt. Mødet varede under en time, vist nok det korteste i Ringgårdens historie. Men forud for mødet ligger der rigtig mange timers arbejde, både for hovedbestyrelsen og administrationen. 8 Ringgården Update

9 Repræsentantskabet den øverste myndighed i Ringgården består af 116 medlemmer, som er valgt af og i blandt boligforeningens beboere. De 44 afdelinger i Ringgården er repræsenteret efter størrelse. Beretning det der er sket og fremtiden Kommunikationsstrategi Regnskabsmøde Valg Sidste hånd Når invitation med dagsorden sendes ud fire uger før mødet, har HB længe været i gang med forberedelserne. Et fast punkt på dagsordenen er beretningen om det forgangne år. Tidligt efterlyses input fra diverse udvalg og medarbejdere i administrationen for at tegne et billede af årets gang i Ringgården. Det udmønter sig i en skriftlig beretning, der inden mødet sendes ud til repræsentanterne, så de i ro og mag kan læse om det forgangne år. På selve mødet afholdes en mundtlig beretning, der lægger op til debat om den fremtidige udvikling. Begge dele kan findes på under Nyt fra HB. Alle repræsentanter, der ønsker at få behandlet et emne på mødet, kan indsende forslag senest to uger inden mødet. I år havde HB udarbejdet et forslag til en kommunikationsstrategi for HB; sidst var det et forslag til en miljøpolitik. Tidligere kunne repræsentantskabsmøderne trække ud og blive til midnatsforestillinger. Derfor har Ringgården valgt at invitere til et særskilt regnskabsmøde ca. en uge før selve repræsentantskabsmødet. Her er der er god tid til grundig behandling af både regnskab og budget for det kommende år. Tre medlemmer af HB er på valg hvert år. I år havde Lars Sort meddelt, at han ville trække sig efter 28 år, mens de andre to gerne ville genopstille. Desuden er der en del udvalgsposter, der skal besættes hvert år. Som ansvarlig bestyrelse er det vigtigt at overveje, om der er personer man gerne vil samarbejde med og eventuelt anbefale på mødet. På det sidste HB-møde inden repræsentantskabsmødet vendes stort og småt. Først og fremmest gennemgås eventuelle indkomne forslag, hvad er HB s holdning til disse. Der lægges sidste hånd på den mundtlige beretning, ting skal tjekkes, hvem skal foreslås som dirigent, hvem skal sige hvad, er der jubilarer eller andre der skal have en buket, er der styr på alt det praktiske og meget meget mere. Så er HB endelig klar og spændte på hvad årets repræsentantskabsmøde bringer. ulla, annie & lulu Ringgården Update 9

10 Hvis du ikke er forsikret kan det gå rigtigt galt Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du komme i en frygtelig knibe, hvis uheldet er ude. For at få erstatning for skader på indbo, f.eks. ved brand, tyveri eller vandskader, skal du selv tegne en indboforsikring. Beboernes eget ansvar Boligforeningen Ringgården har ikke forsikret, og kan ikke forsikre, beboernes private ejendele. Det betyder, at beboerne selv skal forsikre alt indbo, hvad enten dette er placeret i lejligheden, på altanen, i kælderrum eller udhuse. Dette gælder også cykler, barnevogne, klapvogne m.m. Boligforeningens ansvar Boligforeningen har tegnet en bygningsforsikring, som i hovedtræk omfatter bygningsbrand, stormskade, bygningsbeskadigelse, som følge af en pludselig opstået uforskyldt hændelse, svampe og insektskader, forsikring af rør og stikledninger, grundejeransvar for skader på personer eller ting. Kort sagt samme type forsikringer, som enhver ansvarlig husejer normalt vil tegne for sin ejendom. Installationer Hvis en opvaskemaskine eller vaskemaskine i en bolig er årsag til en vandskade, dækker Ringgårdens forsikring kun eventuelle bygningsskader, såfremt Ringgården har registreret installationerne som lovlige (husk derfor altid at ansøge). Skaderne på indbo dækkes derimod alene af beboerens egen indboforsikring. Hvis vandskaden også forårsager skader på eksempelvis underboens indbo, så er det som udgangspunkt underboens egen indboforsikring, der dækker. 10 Ringgården Update

11 Repræsentantskabet på arbejde I midten af april var der endagskonference på Helnan Marselis Hotel. Om formiddagen var differentieret adminisitrationsbidrag på dagsordenen og eftermiddagens oplæg havde den provokerende titel nedlæg afdelingsbestyrelserne! Formiddagens foredragsholder, en tidligere direktør for en stor københavnsk boligorganisation, var god til at formidle det svære emne differentieret administrationsbidrag eller betal kun for det du får. Større omkostningsbevidsthed Helt basalt handler det om, hvordan kagen skal skæres. Skal afdelingerne på solidarisk vis betale det samme i administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, uanset hvor mange ydelser de får fra administrationen? Eller skal afdelingerne betale et grundgebyr, som omfatter det nødvendige for at have en forsvarlig administration? Hvis afdelingen herudover ønsker særlige ydelser, skal der betales et tillægsbidrag, som ikke er noget de andre afdelinger, skal være med til at betale. Et af målene kan være at skabe en større omkostningsbevidsthed. Emnet blev også diskuteret i grupper ud fra forskellige cases fra Ringgårdens hverdag. Generelt var der stor forståelse for at gå fra den solidariske metode til en vis form for individualisme. Nedlæg afdelingsbestyrelserne Så provokerende lagde Bjarne Zetterstøm fra BL ud. I den ideelle verden er der en velfungerende afdelingsbestyrelse i enhver afdeling. Desværre er der nogle steder afdelingsbestyrelser, der opfører sig som en mafia hvor det kan være svært for nye at komme til og for beboerne at stille spørgsmål. Nogle afdelingsbestyrelser har helt misforstået deres opgaver. I følge Zetterstrøm er afdelingsbestyrelsens vigtigste rolle at samarbejde og se sig selv som beboernes repræsentanter i forhold til organisation og administration udover at varetage de formelle regler. En god idé er at stille forslag om en forretningsorden for afdelingsbestyrelsen med klokkeklare retningslinier for dens arbejde. Hvis det ikke hjælper, så er det måske bedre med en anden afdelingsbestyrelse. Og hvis ikke nogen vil tage denne kamp er afdelingens beboere måske bedre tjent uden en afdelingsbestyrelse i en overgangstid. diana & lulu Den sidste aften i maj, var der igen bud efter repræsentanterne til det årlige repræsentantskabsmøde i Ringgården. Fremmødet var ikke fremragende 48 ud af 116 repræsentanter deltog. Den skriftlige beretning og referatet kan ses på under nyt fra HB. Her kan man også se den kommunikationsplan for hovedbestyrelsen, som repræsentantskabet vedtog. Lars Sort sagde farvel til hovedbestyrelsen efter 28 års trofast tjeneste Diana Jensen fra afd. 9 blev valgt som nyt medlem af hovedbestyrelsen Afd. 30, Økohusene i Hjortshøj, vandt lodtrækningen om kr. fra Ringgårdens kunstfond Ringgården Update 11

12 Beboerbesøg En superstabil beboerdemokrat takker af Update har besøgt Lars Sort, der bor i afd. 17, Rundhøj. Det har han gjort i mange år. Ligesom har har påtaget sig ufatteligt mange tillidshverv i Ringgården både i afdelings- og hovedbestyrelsen samt diverse udvalg. Men nu skal der nye kræfter til, siger Lars Sort. Lars Sort har været medlem af repræsentantskabet i rigtig mange år helt nøjagtigt siden maj 1975 til september 2010, hvor han valgte at træde ud af afdelingbestyrelsen. Og nu 37 år senere i maj 2012, har Lars så valgt også at træde tilbage fra hovedbestyrelsen, som han har været medlem af i 28 år. Beboer i Rundhøj i 45 år Der er mange datoer at holde styr på, når det gælder Lars mange hverv. Han og hustruen Bente flyttede ind i Ringgårdens afdeling 17, Rundhøj, den 15. marts 1967, og har boet her lige siden. De er kun flyttet én gang, nemlig da de rykkede fra en 3-værelses på 1. sal til en 4-værelses på 2. sal i øvrigt med en rigtig dejlig udsigt over det grønne område. Påtog sig mange tillidshverv Efter valget til afdelingsbestyrelsen i 1975 kom der endnu en opgave til, nemlig i 1978 som medlem af Rundhøj Ejerlaug. Rundhøjbebyggelsen består af flere boligforeninger, som er samlet i et ejerlaug. I 1992 døde den hidtidige formand, hvorefter Lars overtog opgaven som formand for ejerlauget. I 1981 kom endnu et hverv til, da Lars blev valgt ind i Rundhøj Fjernvarmes bestyrelse. Fjernvarmecentralen er en del af udsigten fra lejligheden, idet den ligger for enden af det store, grønne område mellem blokkene, så Lars hele tiden kunne holde øje med, at alt var i orden. Endnu en fjernvarmecentral kom til i 2001, da Lars afløste Ringgårdens tidligere repræsentant i Fjernvarme Vest, der forsyner bl.a. afdeling 21, Rydevænget/Fjældevænget, med varme. Og så i hovedbestyrelsen I 1982 blev Lars suppleant til hovedbestyrelsen, og 1. januar 1984 indtrådte han i hovedbestyrelsen, da et andet medlem forlod bestyrelsen uden for valgperiode. Lars nævner, at han aldrig er blevet stillet op og kommet ind i konkurrence med andre. Sideløbende med disse hverv har Lars været medlem af repræsentantskabet i Østjysk Energi i Odder i 8 år og i en del år, da TDC begyndte at levere fjernsyn med flere kanaler, var Lars med i det programråd, der blev nedsat til at finde ud af hvilke kanaler, TDC skulle levere til sine kunder. Mere end 200 møder på et år Lars fortæller med et skævt smil til Bente at han det første år i hovedbestyrelsen deltog i ca. 200 møder, sådan føltes det i hvert fald, tilføjer Bente. Og det skal også lige nævnes, at Lars samtidig var tillidsmand på sin arbejdsplads Jysk Varmekedelfabrik i Brabrand, en opgave han havde i 20 år. Så familien så ikke meget til ham dengang. I 1984 trådte Lars ind i Ringgårdens byggeudvalg, som han har været medlem af siden. De sidste 8 år som formand. Byggeudvalgets opgaver har også ændret sig utrolig meget gennem årene, idet udvalget dengang deltog i byggemøder m.m. i forbindelse med både nybyggeri og renoveringer. I dag er udvalgets opgave mere baseret på tilsyn end på aktiv deltagelse i processerne. God til at fortælle Gennem alle årene har Lars samvittighedsfuldt deltaget i weekendkonferencer, bestyrelseskonferencer både boligforeningens egne og BL 5. kreds konferencer og det er ligeledes blevet til rigtig mange studieture sammen med hovedbestyrelsen igennem de 28 år. Lars er altid god for en fortælling om nogle af oplevelserne. Han kan huske rigtig mange ting. En af de ting Lars bl.a. husker, er den gang boligforeningens økonomi ikke havde 12 Ringgården Update

13 det så godt tilbage i Dengang betalte alle beboerne i en periode 50 kr. ekstra om måneden i husleje for at få rettet op på økonomien. Mere tid til rejser og børnebørn Lars og Bente har rejst meget igennem årene gerne sydpå, ligesom biblioteket i Rundhøj er blevet benyttet flittigt. Siden det blev lukket, har de begge fået interesse for lydbøger og samlingen vokser lige så stille, hver gang de falder over et godt tilbud. Nu bliver der endnu mere tid til at rejse, ligesom der bliver endnu mere tid til at være sammen med børn og børnebørn. Den ældste søn bor på Fyn, den yngste bor lidt uden for Aarhus. Lars sagde farvel og tak på repræsentantskabsmødet den 31. maj i år. Ja, nu er det på tide, at der kommer nye kræfter til, sagde Lars. To dage efter rejste han og Bente på ferie i Kroatien. men vi fik da lige tilbuddet om, at vi bare skulle ringe, hvis der var noget, han kunne hjælpe med eller oplyse om. Det bliver der helt sikkert brug for, for Lars har været lidt af en kapacitet i Ringgården. annie Ringgården Update 13

14 Hovedbestyrelse Formand Christian Mariegaard Næstformand Preben Karlson Diana Jensen Annie Svejgaard Jørn Laursen Annie Axelsen Medarbejderrepræsentant Ulla Nielsen Christian Mariegaard Preben Karlson Diana Jensen Annie Svejgaard Annie Axelsen Ulla Nielsen Byggeudvalget Formand Preben Karlson Annie Svejgaard Annie Axelsen Holger Lunde Jørgensen (adm.) Ole Nørgaard (adm.) Tillidshverv i Ringgården Jørn Laursen Forretningsudvalget Formand Christian Mariegaard Preben Karlson Jørn Laursen Repræsentantskabet AARHUSbolig Palle Jørgensen Diana Jensen Jørn Laursen Miljøudvalget Ekstern tovholder Rie Øhlenschlæger Christian Mariegaard Jørn Laursen Palle Jørgensen (adm.) Lulu Grønlund (adm.) Holger Lunde Jørgensen (adm.) Jens Bjerre-Reinholdt (formand afd. 23) Henrik Stokholm Hansen (ejendomsfunktionær) Uddannelsesudvalget Formand Diana Jensen Hanne B. Madsen (afd. 14B) John Helligsø (afd. 21) Lone Wendelin (afd. 5) Strategiudvalget Christian Mariegaard Jørn Laursen Annie Axelsen Palle Jørgensen (adm.) Lulu Grønlund (adm.) 14 Ringgården Update

15 ? Voxpop Ringgården Update var med på Ringgårdens repræsentantskabsmøde den sidste aften i maj. Efter mødet spurgte vi fire af de tilstedeværende repræsentanter, hvad de syntes om aftenens møde. Gitte, bestyrelsesmedlem i afd. 17, Rundhøj Det er mit andet repræsentantskabsmøde, og som relativt ny i det beboerdemokratiske arbejde, er jeg glad for at deltage. Mødet i aften har givet mig en god viden om det overordnede foreningspolitiske arbejde. Deltagelsen her er for mig en naturlig måde at følge arbejdet hjemme i afdelingen til døren på. Jeg deltog da også i regnskabsmødet tidligere på måneden, ligesom jeg har været på forskellige kurser. Ja, det handler jo om at blive klogere på de mange opgaver John, formand afd. 21, Ryde- og Fjældevænget Jeg er meget overrasket over, at der slet ikke var kommentarer til hverken beretning, regnskab eller forslag. Det er vist første gang i de ca. 10 år jeg har deltaget. Men det var jo en god beretning og et godt gennemarbejdet forslag om kommunikations- strategi, så måske derfor. Eller måske er folk bare generelt blevet gladere? Personligt var jeg glad for at få lejlighed til at rose en kollega i det beboerdemokratiske arbejde (red. John anbefalede Diana, der blev valgt som nyt medlem af hovedbestyrelsen). Jaqueline, formand i afd. 2, Viborgvej Jeg har aldrig været til så hurtigt et møde i de 14 år jeg har deltaget nej, jeg har vist misset et par gange på grund af sygdom. Men, jeg synes altså det er mere interessant, hvis der er nogle gode diskussioner. Men i år var der ikke rigtig nogen sager, der fik gang i tingene, som de foregående par år. Det gode ved repræsentantskabsmøderne er, at man får en masse informationer om det, der sker. Der er altid emner man bliver klogere på og kan bruge i sit arbejde derhjemme. Hanne, bestyrelsesmedlem i afd. 14B, Hedeskovvej I aften blev jeg valgt ind i Ringgårdens uddannelsesudvalg, og det glæder jeg mig faktisk til at deltage i. Uddannelse er et spændende område, det er jo altid godt at blive klædt bedre på til at udføre det beboerdemokratiske arbejde. Ja, og så håber jeg, at jeg kan bidrage med noget godt i udvalget. Det var vist nok 6. gang jeg deltog i repræsentantskabsmødet, og jeg har da aldrig oplevet så hurtigt et møde, med så lidt debat. Hvorfor ved jeg ikke. Ringgården Update 15

16 stort tillykke! til nicolai der er udlært som ejendomsservicetekniker nicolai boligforeningen ringgården holder sommerferielukket i uge 28 og 29 Danmarks Almene Boliger er en ny bog udgivet af BL og dansk Arkitektur Center. Ringgårdens afd. 33 og 35 Lærkehaven er blandt de 31 bebyggelser der præsenteres i bogen. Tillykke til afd. 14A som i år kan fejre 50 års jubilæum. Afd. 14A Oldager og Kærløkken i Lystrup består af 6 et-plans huse med egen have.

17 Redaktion: Mia Løvkvist Mia, som i de sidste ca. 2 1/2 år har været projektansat som kommunikationsmedarbejder i administrationen er fastansat pr. 1. juni 2012 Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Annie Svejgaard Nielsen Ulla Nielsen Ivan Søndergård Jensen Lulu Grønlund Mia Løvkvist Oplag: eksemplarer Forside: BL s dome på Bornholm fotograf: Martin ljung krabbe Tegninger: Bjerne Johansen Layout: Mia Løvkvist Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nød - ven digvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Tryk: silkeborg bogtryk eftertryk tilladt med kildeangivelse Tillykke til Kirsten, formand i afd. 15A, der har 25 års jubilæum i Ringgårdens repræsentantskab Kirsten andersen fra afd. 15A Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V rigtig god sommer!

18 Der er så dejligt inde midt i byen Afdelingskunst Sølandskabet i afd. 8 er så frodigt grønt, at det kunne være her H.C. Andersens andemor i Den grimme ælling fortalte sine ællinger, at grønt er godt for øjnene. Dog var det lidt af en gyser at få afdelingens beboere med på idéen for knapt 20 år siden. Historien begyndte i 1993 på en konference på Langsøhus for Ringgårdens repræsentantskab. Her viste landskabsarkitekt Vibeke Rønnow billeder af flere projekter, hun havde gennemført i boligbebyggelser. Især fik smukke sølandskaber repræsentanterne til at falde i svime. På repræsentantsskabsmødet senere på året var afd. 8 den heldige vinder af kr fra Ringgårdens Kunstfond. Ønske om sten og vand Afdelingsbestyrelsen var ikke i tvivl om, hvad de kr. skulle bruges til. De havde et stort grønt areal afgrænset af karréerne på Fuglesangs Allé, Ekkodalen og højhuset på Dybedalen. Her skulle være noget med vand og sten et sølandskab! Landskabsarkitekten Vibeke Rønnow blev kaldt til. Hun kunne straks se mulighederne på det store areal, som har et fald på seks meter fra et gammelt kulareal ved Ekkodalen til højhuset på Dybedalen. Hun foreslog et bassin på det gamle kulareal. Her kunne placeres en stor vandsten, hvorfra vandet kunne risle ned i bassinet. Herfra løber vandet i en kanal og føres under stien til en bæk, der bugter ned mod søen. Og naturligvis skulle vandet recirkuleres for ikke at tære unødigt på vandressourcerne. Beplantning af siv langs bækken og omkring søen skulle understrege den landskabelige karakter, og der skulle være åkander i søen og blomstereng langs søens ene bred. Et ekstra 0 Hendes idéer skabte begejstring i afdelingsbestyrelsen og også hos inspektøren Birthe fra Ringgården, der var tæt medspiller i processen. Det eneste problem var, at de kr. med det store gravearbejde, pumper og filtre, sten og planter ville løbe op i kr. Men afd. 8, som med 352 boliger er Ringgårdens største afdeling, havde midlerne til at gennemføre projektet, uden at det ville føre til huslejeforhøjelse. Men det krævede naturligvis afdelingsmødets accept. Søen medførte et ramaskrig Formanden, der dengang, som nu, er Annie Axelsen, valgte at præsentere projektet som en del af bestyrelsens beretning. Der lød et ramaskrig, fortæller Annie. Beboerne frygtede ulykker i søen. Selv om Casper fra afdelingsbestyrelsen kunne fortælle, at han havde oplevet det uproblematisk at vokse op ved Vesterhavet, var stemning voldsomt negativ, fortæller hun. I bestyrelsen fornemmede vi klart, at beretningen ville blive stemt ned på grund af projektet. Vi tog konsekvensen og meddelte, at vi ville trække os, hvis beboerne stemte imod, forklarer formandinden. Det ville beboerne alligevel ikke risikere beretning og dermed også sølandskabet blev stemt igennem. Søen tiltrækker Den 4. juli 1994 var der indvielse med fest for alle beboerne, og der blev sågar sat guldfisk i søen - en gave. Annie fortæller, at der ikke gik længe før selv nogle af de værste modstandere sagde: Den sø skulle vi have haft for længe siden. Nu er der gået næsten 20 år. På trods af jævnlige problemer med pumper og filtre, så er søen en succes og der har heldigvis aldrig været uheld eller ulykker. Langt de fleste af afdelingens beboerne har udsigt til det frodige og smukke sølandskab. Det er som et langsomt skuespil, der ændrer sig med årstidernes skiften, fortæller Annie. Der er liv omkring søen. Den tiltrækker ikke kun afdelingens beboere, men også et langt mere mangfoldigt fugleliv end tidligere. Også en andemor med ællinger. For kort tid siden modtog vi en mail fra en beboer der fra sin altan havde taget et foto af andemor med tre ællinger på vej mod søen. Vi mødte dem da også, da vi var ude med kameraet ved bækken, i skyggen af hængepilens krone. lulu 18 Ringgården Update

19 Rundt om søen vokser siv og gule iris Fra vandstenen risler vandet via kanalen til bækken Ænderne tager sig et hvil ved bækken, der bugter sig ned mod søen Ringgården Update 19

20 Udendørs fitness skal styrke sundheden Borgerne i Trigeparken og Trige har fået en gave: et udendørs fitness område med syv fitnessredskaber. Den glade giver Aktiv Aarhus Puljen deltog i indvielsen den 25. maj, hvor snoren blev klippet og en fitnessinstruktør demonstrerede hvordan redskaberne kan bruges. Ved indvielsen den 25. juni fortalte kommunens repræsentant, John Kristensen, at formålet med Aktiv Aarhus Puljen er at skabe mere bevægelse i byens rum med det formål at styrke folkesundheden. Da den røde snor var klippet over, viste og forklarede fitnessinstruktøren, Kim, de mange fremmødte, hvordan man kan bruge fitnessredskaberne. Redskaberne er konstrueret så alle kan være med, både børn og voksne. Det er udøverens egen kropsvægt og tempo, der bestemmer styrkeniveauet, forklarede han. Arealet, der ligger midt i Trigeparken, var en gammel nedslidt indhegnet boldbane. Man har længe diskuteret, hvad det kunne bruges til, og konklusionen var et udendørs fitness område. Sekretariatet for helhedsplanen for Trigeparken ansøgte Aktiv Aarhus Puljen om at få bevilliget et beløb. Ved indvielsen var fitness-området ikke helt færdigt. Der mangler både arealer med blomstereng, græs samt borde og bænke. brindusa 20 Ringgården Update

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede : Christian Mariegaard, Preben Karlson, Bjarke Mortensen, Annie Axelsen, Annie Svejgaard, Diana Jensen, Palle Jørgensen og

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v.

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1 Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 64

VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

NÅR DU SKAL FLYTTE. Boligforeningen VIBO 2016

NÅR DU SKAL FLYTTE. Boligforeningen VIBO 2016 NÅR DU SKAL FLYTTE INDHOLD Når du flytter.... 3 Fraflytningssyn.... 3 Synsrapport.... 4 Hvad skal istandsættes?.... 5 A-ordning B-ordning Gør det selv?.... 6 Hvad koster det?... 7 Hvor lang tid tager istandsættelsen?..

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Velkommen til din nye bolig Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Inden du flytter ind Nøgler Det er ejendomskontoret, der udleverer nøgler. Ring

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere